The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by enesaluc1, 2022-05-18 13:59:53

18.SAYI_18.05.2022_MEDYALAB

18.SAYI_18.05.2022_MEDYALAB

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

M E DYA L A BAYLIK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Doç. Dr. Aybike Serttaş / Doç. Dr. Hasan Gürkan / Araş. Gör. Tugay Sarıkaya /
Enes Dilli / Esmanur Ünğan/ Mustafa Öztürk / Merve Özdoğan /
Yüksel Doğan / Dilara Nur Oka / Melike Şahin
Büşra Aslan

►Avrupa Kimliği Oluşturma MEDYALAB DERGİSİ İSTİNYE ÜNİVERİSTESİ MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
►T/PAürraokş. Gejöetr.iTsmuigayOTSarolıkaapyalruamk:uEnuaronews
Farklı Bakışlar ARAŞTIRMA MERKEZİ (İSÜMED)TARAFINDAN ÇIKARILMAKTADIR.

►Türkiye’nin Gastronomi
Başkenti Gaziantep

/Enes Dilli

►Drone ( İHA) Teknolojisi
Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

/Dilara Nur Oka

►Nefret Söylemi ve Mücadele

Yöntemleri

/Melike Şahin

► Fake News- Sahte Haber
Sergisi

/Esmanur Ünğan

►R►omÜneivreorsZitoemyebBialeşlra-madan
ininÜnTivüekresitteimYaÇşaılmgıı-nLliısğeıKış Kampı

/Mustafa Öztürk

►►NeGB►K/üAMlzaueeİrndvlşlleiüllkeÖea,bzpdttoRüoğmısayuntAo-entrrçn?uvıtelehdrmıEukduor?nomi

►Bir Puzzle Bileşeni: Benlik

/Büşra Aslan

PROF. DR. HÜSEYİN ÇELİK - DOÇ. DR. AYBİKE SERTTAŞ - ARAŞTIRMA GÖR. TUGAY SARIKAYA SAİME S. ÖZGÜL

YAREN KALKAN - ENES ALUÇ - MELİSSA FEZA KATLAR - DİLARA NUR OKA
İSÜİSTİNYE

18.SAYIÜNİVERSİTESİ
İLAYDA MARANGÖZ -ENES DİLLİ - SEVGİ BAŞAR

MAYIS 2022

1 MEDYALAB MAYIS 2022

Editör

ARAŞ. GÖR.TUGAY SARIKAYA

Tasarım

ENES ALUÇ

Kapak Fotoğrafı

ENES DİLLİ

Emeği Geçenler

DOÇ. DR. AYBİKE SERTTAŞ
DOÇ. DR. HASAN GÜRKAN
ARAŞ. GÖR. TUGAY SARIKAYA
ESMANUR ÜNĞAN
YAREN KALKAN
MERVE ÖZDOĞAN
BÜŞRA ASLAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
ENES DİLLİ
DİLARA NUR OKA
MELİKE ŞAHİN
YÜKSEL DOĞAN

Grafik Tasarım

ENES ALUÇ

Medyalab Dergisi Hak.

MedyaLab dergisi Aylık yayınlanan bir
dergidir. Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı
taahhüt eder. MedyaLab dergisinin içeriği, tama-
men ya da bölümler halinde dergi yönetiminden
ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.

ADRESLER

[email protected]
website/med.istinye.edu.tr
youtube/isümed
twitter/isümedya

2 MEDYALAB MAYIS 2022

İÇİNDEKİLER

Avrupalı Kimliği Oluşturma Projesi 04
Olarak: Euronews

Türkiye’nin Gastronomi Başkenti 13
Gaziantep

Medyalab Öğrencilerinin Oluşturduğu 18 Değerli Okuyucu,
Haber Köşesini Okurlarına Sunmaya
Başlıyor Her sayıda olduğu gibi farklı alanlarda
çalışmaları içeren bu sayımız, büyük emek
Üniversiteye Başlamadan Üniversite 21 veren öğrencilerimiz ve öğretim üye-
Yaşamı- Lise Kış Kampı lerimizin katkılarıyla mümkün olabildi.

Fake News- Sahte Haber Afiş Sergisi 23 Önümüzdeki sayı itibariyle iletişim
fakültesi öğrencilerimizin farklı alanlarda
İstinye Üniversitesi Kariyer Merkezi 25 çalıştıkları konulardan oluşan temalarla
Tarafından “Kariyer Günleri” yayınlanmaya devam edeceğiz. Bunun-
düzenlendi. la beraber, bu sayıda ilk kez İSÜMed
haber ekibi tarafından hazırlanan haber
İşletme ve Ekonomi Kulübü Açıldı 27 bölümü ile karşınızdayız. İstinye Üniver-
sitesi bünyesinde gerçekleşen ve haber-
leştirmek istediğiniz etkinlik ve gelişme-
leri sizler de bizlerle paylaşarak dergimize
katkı sunabilirsiniz.

Herkese keyifli okumalar.

Araş. Gör. Tugay Sarıkaya

Drone (İHA) Teknolojisi Nedir ve 29
Nerelerde Kullanılır? 32
37
Nefret Söylemi ve Mücadele
Yöntemleri

Bir Puzzle Bileşeni: Benlik

3 MEDYALAB MAYIS 2022

BELFAST
DON’T LOOK UP

DUNE

KING RICHARD

WIDE SIDE STORY

THE POWER OF THE DOG

4 MEDYALAB MAYIS 2022

ENES DİLLİ
GAZİANTEP/ 2022

5 MEDYALAB MAYIS 2022

AVRUPALI KIMLIĞI
OLUŞTURMA PROJESI
OLARAK EURONEWS

AR AŞ. GÖR. TUGAY SARIKAYA

Euronews’ün Yapısı

Avrupa’da ulus üstü bir Avrupalı kanal kurul- Euronews 1995 yılı itibariyle yarı özel kanal statüsü
masına dair ilk fikirler 1980 yılında Avrupa almıştır. Kanalın %49 hisselerine Fransız şirket Alcatel sahip
Parlamentosu’nda atılmıştır. Bu eksende olmuştur. Sonraki dönemde iki sahipli yapıya geçen kanal
kültürden, spora ve eğlenceye kadar bir- SOCEMIE ve SOCEMIE1 tarafından yönetilmeye başlamıştır.
çok farklı türde program yapısının oldu- Düzene göre kanal haklarının %49’una SOCEMIE sahipken,
ğu bir kanal kurulması yönünde fikirler sık %51’lik pay 18 ülkenin içinde olduğu SECEMIE’ye aitti. SECE-
sık beyan edilmiştir. Bu yaklaşımla 1982’de Eurikon TV36 MIE ismi altında toplanan payda 18 ülkenin önemli kanalları
ve 1985 yılında Europa TV37 kanalları kurulmuştur ancak hak sahibiydi. Bu kanallar; Fransa’dan France Television, İtal-
birkaç yıl içinde başarısız olarak yayın hayatlarına son ve- ya’dan RAI, İspanya’dan RTVE, Güney Kıbrıs’tan CyBC, Yuna-
rilmiştir (Kimunguyi ve Kimunguyi, 2012). En uzun ömür- nistan’dan ERT, İşviçre’den SSR-SRG, Mısır’dan ERTU, Mona-
lüsü ise bu kanallardan üçüncü olan Euronews olmuştur. ko’dan TMC, Portekiz’den RTP, Finlandiya’dan YLE, Tunus’tan
ERTT, Belçika’dan RTBF, Bulgaristan’dan BNT, Çek Cumhuri-
Euronews, 1 Ocak 1993 yılında Almanca, İngiliz- yeti’nden CT, Malta’dan PBS, Romanya’dan RTV, Cezayir’den
ce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca olarak yayın haya- ENTV ve Slovenya’dan RTVSL olarak belirlenmiştir ve hepsi
tına başlamıştır. Uydu yayıncılığı aracılığıyla birçok yer- kendi ülkelerinde devlet kanalı statüsünde yayın yapmaktadır.
de izlenebilen kanalın merkezi Fransa’nın Lyon kentinde
yer almaktadır. Yaklaşık 8 yıl gibi bir sürede yaklaşık 36 1997 yılında İngiliz ITN şirketi 5,1 milyon dolar kar-
ülkede yayınlanmaya başlayan kanal, 91 milyona ya- şılığında kanalın %49 haklarını Arcatel şirketinden sa-
kın izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır (Casero, 2001). tın almıştır (“ITN Acquires 49% Euronews Stake”, 1997).

1 Çok Dilli Avrupa Haber Kanalı Euronews’in Operasyon Şirketi’nin Fransız kısaltması
2 Avrupa Haber Kanalı Euronews Yayınevi kısaltması

6 MEDYALAB MAYIS 2022

EURONEWS

Bir yılın ardından ise euronews.net yatırımcı, kanalın %53’lük haklarını sa- haber kanallarından ayırmaktadır (Bour-
adında internet sitesi hizmete açılmış- tın alarak kanalda önemli söz sahibi ko- don, 2007). Kanal televizyonda ya da
tır (“Euronews Media Package”, 2009). numuna gelmiştir. Ancak bu durum, çevrimiçi olarak 8 farklı dilde yayın yap-
kanalın çok sesliliğinin tehlikeye düşe- maktadır. Bu noktada tüm gazeteci ve
1999 yılında şirket analog yayın- ceği olarak algılanmış ve büyük eleşti- muhabirler oluşturulan haberleri görsel
dan dijital yayına geçmeye başlayarak dil rilere neden olmuştur (“Sawiris takes ve işitsel araçlar kullanarak kendi ana
seçeneklerine Portekizceyi de eklemiştir. majority stake in Euronews”, 2015). dillerine çevirmektedirler (Baisne´e ve
Kanal izlediği genişleme politikalarıyla Marchetti, 2006). Bunun dışında dub-
2000 yılında 100 milyona eve ulaşmayı 2016 yılında ise kanalın %25’i 30 laj sorunlarını gidermek ve karışıklıkla-
başarmıştır (“Euronews Media Package”, milyon dolara Amerikalı Comcast’ın sahi- rı engellemek üzere kanalda ankorman
2009). 2001 yılında ise Rusya dil seçe- bi olduğu NBC şirketine satılmıştır. Bu sa- denilen sunuculara yer verilmemektedir.
neğini ekleyerek Euronews ulaştığı ülke tış kanalın Avrupalılığına gölge düşürmüş Haberlerde ve programlarda farklı dilde
ve izleyici kitlesini genişletmiş ve çe- ve tartışmaları da beraberinde getirmiş-
şitlendirmiştir. 2004 yılında ise As- tir. Birçok kez Körfez Savaşı sonrası Dün- 3
ya’ya açılan kanal, bu yıl itibariyle ilk kez ya’daki Amerikan hegemonyasına karşı
Dünya genelinde ulaşılabilir hale gelmiş- kurulduğu söylenen Euronews’ün amacı konuşan muhabirler ve “voice over” şek-
tir. (“Euronews Media Package”, 2009). ve politikaları sorgulanmaya başlanmış- linde yapılan dublajlar kullanılmaktadır.
tır. Bugün kanalın sadece %22’si Avru- Sadece “voice over” kullanmak kanalın
2006 yılında Ukrayna’da kamu palı paydaşların elinde bulunmaktadır. çok dilli yapısı gereği uygulanan bir yön-
yayıncılığı yapan Natsionalba Telekom- temdir. Ancak görsellerin dili konusunda
panya Ukrainy (NTU), 19 ülkenin ortak Avrupalı kimliği bazı problemler meydana gelmektedir.
olduğu SOCEMIE’nin %1’lik hisseleri- oluşturma Örneğin kanalın hava durumu başlangıç
ne talip olmuştur (“NTU becomes 20th sürecinde görselinde “meteo” yazmaktadır. Bunun
EuroNews shareholder”, 2006). 2007 Euronews’ün dışında bazı üye ülkeler farklı alfabeler
yılında ise kanal dünya genelinde 200 Faaliyetleri kullanmakta ya da farklı şehirleri farklı
milyon eve ulaşmayı başararak CNN’e şekilde yazmaktadır. Bu durumda Euro-
rakip olma yolunda büyük adımlar atmış- 19. yüzyılda uluslaşma ile dil ara- news görsellerde İngilizce kullanmayı ter-
tır (“Euronews Media Package”, 2009). sında bir bağ kurulmuştur (Thiesse, cih etmekte ve bir standart sunmaktadır.
1999). Avrupa ruhunu yaratmak iste-
2009 yılında Türkiye’den TRT, ka- yen toplum mühendisleri ise bu bağ- Yapılan analizlere göre, Avrupa
nalın paylaşılan hisselerinin %15,70’ını lamda milliyetçilik ve kitle iletişimi ara- Komisyonu’ndan fon alan Euronews’ün
satın alarak France Televisions’ın sında bağ kurarak Avrupa’da ortak bir Avrupa zirveleri, seçimleri ya da bakan
%23,93, RAI’nın %21,54 ve VGRTRK’nın dil kurmanın yollarını aramışlardır. Bu toplantıları gibi olayları daha ayrıntılı ele
%16,94’lük hisselerinden sonra en etki- noktada televizyon önemli bir araç ola- aldığı ortaya konulmuştur. Her ne kadar
li dördüncü kurum durumuna gelmiş- rak görülmüş ve aranan dilin televizyon çok dilli ve yukarıda da görüldüğü gibi
tir. Bu durumla beraber Euronews’ün vasıtasıyla kurulabileceği üzerine fikir- çoğulcu bir sahiplik anlayışı planlansa da
dil seçeneklerine Türkçe de eklenerek ler ortaya atılmıştır (Bourdon, 2007). ülke kültürlerinin ya da olgularının ha-
Türkiye’de de izlenebilir hale gelmiştir. berlere yansımaları aynı dağılımla olma-
(“Turkey’s TRT joins Euronews super- Euronews çok dilli bir yayın fa- maktadır. Akşam 18:00 bülteni incelen-
visory board”, 2009). 2009 yılı itiba- aliyeti yürütmektedir ve izlenen bu diğinde bülten içinde toplamda en çok
riyle Euronews, Avrupa’da en çok takip politika Euronews’ü diğer uluslararası bahsedilen ülke ABD olarak saptanmış-
edilen uluslararası haber kanalı olmuş- tır. Sonrasında ise Fransa, İspanya, İtalya,
tur (“Euronews Media Package”, 2009). İngiltere, Çin, Almanya ve Rusya gelmek-
tedir. Fakat Avrupa Birliği üyesi olan Fin-
2015 yılında Euronews’ün yapı- landiya, Estonya, Letonya ve Slovakya
sında ciddi değişiklikler meydana gel- gibi ülkelerin bültenlerde hiç yer alma-
miştir. Naquib Sawiris isimli Mısırlı bir dığı tespit edilmiştir (Blanco ve Cushion,
2010). Önemli tespitlerden bir diğeri ise
Ortadoğu ile ilgili haberlerin Avrupa Bir-
liği içinde yaşanan gelişmelerden bülten-

3 Seslendirme. Haberi ya da görüntüleri anlatan dış ses.

7 MEDYALAB MAYIS 2022

EURONEWS

bültenler içinde daha fazla yer almasıdır. mında diğer Fransızca konuşan Cezayir,
Kanal, Avrupa içindeki itilaflı konulardan Senegal ve Belçika gibi ülkelerin hassa-
kaçınmak ve bundan ötürü ABD ve Orta- siyetlerine göre sunum yapmalıdır ve bu
doğu haberlerini ön plana çıkarmak isti- durum yukarıda da bahsedilen mono-
yor olabilir ancak bu yöntemin birçok yö- ton ve tek düze bir habercilik anlayışına
nüyle Avrupalı kimliğinin oluşumuna katkı neden olmaktadır. Bu durum şüphesiz
sunduğunu söylemek oldukça zordur. İngilizce ve İspanyolca gibi diller için de
geçerlidir. 2000 yılında baş editör yar-
Casero (2001) Euronews muha- dımcısı ne zaman Fransız “freelancer”
birlerinin tarafsız bir yaklaşımla haber bir gazeteci ile anlaşılacak olsa gazete-
yaptığını ve bunun izleyenler üzerinde ciye ısrarla “Fransız olduğunu unut sen
olumsuz etki ettiğini vurgulamıştır. Ri- sadece Fransızca konuşan ve Fransa dı-
cheri (1994) ortak ve farklılıkları vurgu- şında haber yapan bir gazetecisin” uya-
lamayan bir dil kullanmanın haberleri rısının yapıldığını ifade etmektedir (Ba-
sıkıcı ve izlenemez hale getirdiğini ifade isnee ve Marchetti, 2011). Bu noktada
etmektedir. İki Avrupa ülkesi arasında Euronews uyguladığı yayıncılık anlayı-
yaşanan bir çatışmada ise bu durumun şı gereği gazetecilerin ulusal referans-
daha kötü olduğu ve haberlerin kültürel larla haber yapımını engellemektedir.
öğelerden ve farklılardan arındırılmış ola-
rak monoton hale geldiği vurgulanmak- Machill’in (1997) ortaya koyduğu
tadır. Bu durum haberlerde bir yapaylık bir diğer sorun ise gazetecilik pratikle-
hissine neden olmaktadır (Richeri, 1994). riyle ilgilidir. Ona göre, bir İngiliz’in ya da
İspanyol’un gazetecilik ya da haber anla-
Uygulanmaya çalışan tarafsız- yışı farklıdır ve bu farklılık ortadan kal-
lık ve farklılıkları azaltan dil, çok fazla dırıldığında kimseyi memnun etmeyecek
sansüre neden olmaktadır. Bu noktada bir gazetecilik anlayışının ortaya çıkaca-
Richeri’ye göre uygulanan tarafsız dil ğını vurgulamaktadır. Baisnee ve Marc-
stratejisi Avrupa’nın farklı stereotipile- hetti (2010) verdiği bir örnekte kanalın
rini ortadan kaldırmadığı gibi ortak Av- en çok bilinen programının muhtemelen
rupalı fikrini de daha zora sokmaktadır. “no comment” olduğunu vurgulayarak,
programda herhangi bir anlatıcının ve
Haber içinde kendinden bir şey gazetecilik faaliyetinin olmadığına dik-
görmeyen izleyici haberleri izlemek için kat çekmektedirler. Programda sadece
bir neden bulamayacaktır. Bu bakış açı- editörün seçtiği görüntüler aktarılmak-
sıyla izleyici ile medyumu ayırmak anlam- tadır. Birçok anlamda “no comment”in
sız ve tek düze bir ilişki yaratmaktadır. bu başarısı dikkat çekicidir ve manidardır.
Benzer bir yaklaşım Schlesinger (1996)
tarafından da ortaya konulmaktadır. Ona Euronews’ün karşılaştığı bir diğer
göre, Euronews’ün uyguladığı tarafsız ton sorun ekonomik boyuttadır ve kanalın
“tatlı su” gazeteciliğine güzel bir örnek göstereceği reklamlarla ilgilidir. Euronews
oluşturmaktadır. Schlesinger, Avrupalı birçok ortaklı bir kanaldır ve reklam ise bir
izleyicilerin böyle bir durumda kendi ulu- kanalın olduğu gibi Euronews için de bir
sal haberlerini izlemeyi tercih edeceğini gelir kapısıdır. Ancak Avrupa pazarında
ve Avrupa geneliyle ilgili haberlere çok her ülkede her ürün yer almamakta ya da
da ilgi duymayacağını iddia etmektedir. güçlü olarak bulunmamaktadır. Bu durum
ise kanalın reklam ağını daraltmaktadır.
Baisnee ve Marchetti (2011) “tatlı Bu durum Türk Hava Yolları, Nike, Coca
su” gazeteciliğini “dil gazeteciliği” 4 olarak Cola daha büyük ölçekli şirketlerden rek-
ele almaktadır. Onlara göre, kanalda ça- lam alımını gerektirmekte ve daha sınırlı
lışan Fransız bir dil muhabiri haber yapı- reklam gösterimine imkân sağlamaktadır.

4 Seslendirme. Haberi ya da görüntüleri anlatan dış ses.

8 MEDYALAB MAYIS 2022

EURONEWS

2005 yılında Euronews, Europe- durumlardan ötürü homojen bir Avru-
an Institution ile 5 yıllık bir kontrat im- pa kültürü yaşatmanın mümkün olma-
zalayarak içeriklerinin %10’unun Avrupa dığını öne sürmektedir. Ayrıca bunu bir
içinden forumlar, tartışmalar ve Avrupa medya üzerinden sağlamanın da zor ol-
Birliği ilişkileri ile ilgili olması konusun- duğunu iddia etmektedir. Onlara göre,
da anlaşma sağlamıştır. Bu durum ka- Euronews’ün tek problemi dilden ziya-
nala 35 milyon Euro gibi bir ek gidere de ortak değerlere bürünmüş kolek-
ve 144’ü gazeteci 235 çalışana mal ol- tif bir tarihin, dilin ve merkezîleşmenin
muştur. Bunun üzerine reklam ağının olmamasıdır. Bu noktada yukarıda da
dar olması da eklenince bir önceki bö- belirtildiği üzere Euronews’ün haber
lümde bahsettiğimiz el değişmeler ve üretme pratikleri ve olaylara yaklaşım-
hisse satışları olağan görünmektedir. ları bir Avrupalı kimliği oluşturmaktan
ziyade Avrupalıların farklılığını orta-
Schlesinger, bir Fransız ideası olan ya koyan bir işleve neden olmaktadır.
televizyon ve sinema ile ortak Avrupalı
kimliği yaratma fikrini bir hata olarak gör- Valdeon (2009) dilsel farklılıklar-
düğünü ifade ederek, ABD hegemonya- la beraber anlatı seçimlerine vurgu ya-
sı karşısında birçok yönden başarısız bir parak Euronews’ü ulusal ve ulus üstü
girişim olarak değerlendirmektedir. Daha eksende incelemiştir. 2008 yılında Hin-
da ötesinde çok kültürlü ve dilli Avrupa distan’da yaşanan bir terör olayını ör-
içinde farklılıkların ortadan kaldırılması- nek alarak aynı haberi 6 dilde analiz et-
na yönelik bir habercilik anlayışı Avrupa- miştir. Elde edilen bulgulara göre, farklı
lılar arasında kimliklerin ne kadar farklı ve dillerdeki spikerlerin çevirilerinde kendi
çeşitli olduğunu da pekiştirmiş olacaktır. ulusundan insanların varlığını ve du-
rumunu aktardığı tespit edilmiştir. Bir
Machill’e göre (1997) Euronews Avrupalı duruşu ise ancak olay 2-3 gün
Avrupa temelli hikayeler yaratarak birlik- sonra Avrupa Parlamentosu’na geldiğin-
telik oluşmasına katkı sağlayamadığı gibi de ortaya konulmuştur. Euronews’ün ça-
yarattığı monoton ve tek düze habercilik lışanları da temelde hikayeleri anlatırken
anlayışıyla Avrupa’nın nasıl bir kimlikte oluşturdukları monoton ve tekdüze anla-
toplanamayacağını ve farklı olduğunu tımın yanında Avrupalı duruşlarını da geri
gözler önüne sermektedir. Bu bakış açı- plana attığı görülmüştür. Benzer durumu
sıyla Euronews, Avrupalı kimliğinin olu- kanalın ekonomi haberlerinde de görmek
şumuna katkısından ziyade Avrupa’nın mümkündür. Nitekim ekonomi haber-
birbirlerinden daha da uzaklaşmasına lerinde her “voice over” öncelikli olarak
zemin hazırlamaktadır. Bu yaklaşımla kendi ülkesinin ekonomik verilerini aktar-
Euronews haber kanalı başarısız bir ça- ma yoluna gitmektedir (Valdeon, 2009).
banın ürünüdür demek çok büyük bir
iddia olmayacaktır. Avrupa genelinde
devlet kurumlarından destek bulama-
yan Euronews, kısa süre içinde yuka-
rıda da ifade edildiği gibi ilk etapta yarı
özelleştirilmiş bugün ise Amerika men-
şei olan bir şirketin de içinde bulunduğu
birçok ortak tarafından yönetilmektedir.

Richardson ve Meinhof (1999)
bir Avrupa merkezi olmadığını ve buna
bağlı olarak ortak bir dil, tarih ve insan
stereotipi olmadığını ifade ederek bu

9 MEDYALAB MAYIS 2022

Kaynakça Machill, M. (1997). La multidimensionali- Thiesse, A. M. (1999). Inventing national
dad de un laboratorio europeo periodístico: identity. Le monde diplomatique, 12.
bültenler içinde daha fazla yer almasıdır. Euronews. Anàlisi: quaderns de comunica-
Kanal, Avrupa içindeki itilaflı konulardan ció i cultura, (20), 37-59. Turkeys TRT joins Euronews supervisory
kKaaçyınmakaçkave bundan ötürü ABD ve Orta- board. (2009). Erişim Tarihi 13 Nisan 2020,
doğu haberlerini ön plana çıkarmak isti- Polonska-Kimunguyi, E., & Kimunguyi, P. https://www.worldbulletin.net/archive/tur-
yor olabilir ancak bu yöntemin birçok yö- (2012). From European Identity and Media keys-trt-joins-euronews-supervisory-bo-
nüyle Avrupalı kimliğinin oluşumuna katkı Imperialism to Public Diplomacy: The ard-h47271.html
sBuanisdnuéğe,unOu., &söyMleamrcehkettio, ldDu. k(ç2a006z)o.rdTuhre. Changing Rationale Behind Euronews.
etJcEcoybioechailnuruulopegrllmrneeor:tnnıorinsğaicmen(uıl1Cewniiyzs9naıast9otis.ecvfe4tEtearpj)ktuorhrioasobntfrde-ou(sti2ugtnnıatzc0r-kiutatğ0inipobivm1nhnie)riyieza,fltEvnye7eauuda(lyr1errkke)vpogll,nıariunls9olışeliek9faoıermlw-mnas1rsls2ünıaıiş3ozetv.menwıhurra.suairlncbghReadueaxsie---r-- VIEW Journal of European Television His- Valdeón, R. A. (2009, Ocak). Euronews in
BdPsyleaıuataakmmncşiıscia-aennEınygkéuvaae”trenne,oEdpOibzuiber.lira.,eriornnp&İçkeNeadimateiMnılwAşe”amzskvrNurcCahuheldlhapweaalatnaestnim.in,sgüTeeaeDllhknt.Eibeeırnuus(dC2irio0ğadh1ansiuna0ererbai)wu.oseisfmfıPrna.ltreuddhorneae-i tory and Culture, 1(2). translation: Constructing a European
CotBdörthhaafiağooeskdheumspıElairramen.mdunrekoBord-uönonnunet,pEoeinüecuJdtdaa.voruoentoe(inrln2opdusf0neuoahoma0uğrGaln7mklul:ha)el.ıatzaTlveakegUblehrtteeetdenavelhrhaddi,Elaseaniı6iğrBbpro9aidep(Un(Rr3yerv.ıli)nuaec,Iebdnhrrn2nigiıdter6nrgeuı3ritlryilmnkh-na,a2eüea1nıp8eştl9mwt0iaroüos9.yoanrl4laekoeıak)s--fl.l perspective for/of the world. In FORUM.
Richardson, K., & Meinhof, U. H. (1999). Revue internationale d’interprétation et de
dcsnC lsRsıaatknasiNrnc-nlna1hNsv.-tnceüie1eenor6rjwtiUimen,se’fysaairy/emn2nr2gbAk0ae0uertl2v1dgaıdill0oa6rnöeıku,nn/dnr1tlapem.ah1hlareo-/(taı0n’2tnulypme20aıywasw1n/zga:c6o/sank/u)rc-fl.ltnlbtnaçdaaa-rErn’andnasnkprlanaıılirrşınşdm.e#dai/s1misnBelstt,druaeoi-Tçrrntoaaeonhttmrefaokeoisrr.-htkıbnaiwziftplafaoaostiNzlgiddıreozlsliaai-----.l Worlds in common?: television discourse in traduction/International Journal of Interp-
oCrriunnapsiaaenorlıdort,ftaiAhkder.ainC(n2io0kdn0ase1lt)dr.duırEacmhtuiraoaondpzıeğooafırnaEg-iwusbroiiodkpoemerTataaneklketIadvAdeisvnıir---. a changing Europe. Psychology Press. retation and Translation (Vol. 7, No. 1, pp.
dtg ieötyrc.moTmehHyeuenCanibcaeasizecrlieoóifyçaEiicunuiddriheooanvbekisweeurnsal.del,Frin(oi3dri)mz.elneatmsb:erikrevişiçseitnya 123-153). John Benjamins.
rnTEtBssbeaııeaiuezysrrwrrsnlaiaonv_hsfznıeeE.iienzcedrNlodwAeteme.aybsprnknaiid/cr(lmbfdıRidkuyiaeeüleadlpzao1ki.em1m)ral.,ta/eaatbş(2hdy2yıim0re0aay2-c0uisk0la9mtiSo,ş,akcnktuthEhiıiuotrayltl.eynpmylüsBa/sımirla:rnu/mak/e2gwttbad8emaw)kaird.aakwaıpkE(rın1ş.a.ter9lcOaiuaaşk9dmriçnpo6mııra----). RICHERI, G. (1996). Televisión paneuropea
JcppGvsio“gzotaoaeoöllaauuelnrlrrtitşryteActhlirntiıaii,civaucaalEbasbri-lrulEuuliBumeestriu”pelrmrnoaairlanseognnkttSrpcaoteigbittaoeznwuueö,edaidtwnystiıIioriee’l.eizü.e,Etnlcslhine&usy,ibol:Smri1uliuğeoHrc1Cyteip(hdnog3iuCyellwue)uegasi,irhltinsa3tluifgiiiezan9domüeprrh3ngızcnğudc-ae,eisı4bahbarSlt1ln,oeai1.kcberrEr.e(dlAiaE2eurnsfe0vUrrpsd1coöerıh-i0zuenrleu)enğeçptr.vlowoeieaunAe?nkkls-l.iı y construcción del espacio europeo de
Idtan Ailgciqudıureysm4a9y%acaEğuırnoıneidwdsiaSteatkme.e(k1t9e9d7i)r.. comunicación. Telos, 45, 68-75.
Ewrs eurswi”-ş4wigm9a.-tzBeeeulaTterieacsocrnoniiemehliwğeipisnav-1ipes3t“eadMrk.iclNeao-gri-smca1ahz2n/ee4ntt0eet72wic90(is2l2i/ğ00iti,1”n1-hao) tcl“taqtprausat:ik/l-/ı
Sawiris takes majority stake in Euronews
(2015, Temmuz 10). Erişim Tarihi 13 Ni-
san 2020, https://www.digitaltveurope.
com/2015/07/10/sawiris-takes-majority-sta-
ke-in-euronews/

Schlesinger, P. (1996). El contradictorio es-
pacio comunicativo de Europa. Voces y cul-
turas, 9, 7-27.

Schlesinger, P. (1997). From cultural defen-
ce to political culture: media, politics and
collective identity in the European Union.
Media, Culture & Society, 19(3), 369-391.

Statista Research Department. (2020, Nisan
12). News TV channels rating growth during
COVID-19 Moscow 2020. Erişim Tarihi 1
Mayıs 2020, from https://www.statista.com/
statistics/1107644/news-tv-channels-rating-
growth-during-covid-19-moscow/

10 MEDYALAB MAYIS 2022

11 MEDYALAB MAYIS 2022

12 MEDYALAB MAYIS 2022

Medya Merkezi Öğrencisi
ENES DİLLİ

Türkiye’nin Gastronomi Başkenti
Gaziantep Notlarım

Bir uyarı vererek yazıya başlamak istiyorum. Gaziantep’e uçakla gelmek isterseniz

gündüz saatlerinde gelmelisiniz. Çünkü mangal dumanlarından dolayı hava sahası uçaklar

için tehlikeli olabilmekte.

ENES DİLLİ Gaziantep’e yayın ve et- mutlaka selam verin. Hüseyin Bey. Sürekli ge-
GAZİANTEP/ 2022 kinlik için geleli on lir “abim bir şeye ihtiyacın var mı? Çay, tatlı…
günden fazla oldu. Gelir Hele bi tatlı yiyesen. Valla baş tacısın.” O kadar
gelmez beni aldılar bir sıcakkanlı ki gel de çayını içme.
kahvaltı masasına oturt-
tular. Masada yok yok. İlk defa böyle bir sofra Gezilecek Yerler
görüyordum. Masanın yarısı et diğer yarısı da
fıstıktı. Bu gözler Antep fıstıklı peynir gördü. Antep’e gelen mutlaka çarşılara gider.
Yaşam biçimi. Fıstıklı baklava, fıstıklı Adana Alışveriş yapılacak kaliteli bir yerdir. Çarşılar
kebap, fıstıklı katmer, fıstıklı fıstık… Merak diyorum çünkü dananın bölümleri gibi çarşıların
ettim sordum. “Bu kadar Antep fıstığı buraya da bölümleri var. Baharatçılar çarşısı, bakırcılar
nasıl yetiyor, buraya yetti diyelim ülkeye nasıl çarşısı, zincirli bedesten çarşısı, elmacı pazarı…
yetiyor. Antep’in taşını sıksanız fıstık çıkacak o Yalnız çok çok güzel ve kaliteli baharatları
derece bir fıstık hastalığı var. Öğrendim ki 50 var. Sevdiğiniz baharatlardan alabilirsiniz.
kilometre karelik bir alanda fıstık üretiliyormuş. Bakırcılardan da güzel bir kahve cezvesi ya da
bakır tava alabilirsiniz. Kahve demişken An-
Gazianteplilerin yemek hassasiyetini tep’e özel Menengiç kahvesi varmış. Antep’te
sonradan anlayacaktım. Kahvaltıyı yaptıktan bunu en güzel yapan yer olan Tahmis’te içme
sonra işimize koyulduk. O sırada Antep ile ilgili fırsatım oldu. Anlatılanlara göre yapılması zah-
sorular soruyordum. “Antep nasıl bir yer, neleri metli ve özel bir kahveymiş.
meşhur?” İlk sorumdan sonra bana anlatılan An-
tep şu: “He valla burada dükkanlar var. Çok iyi Antep ve Ramazan Ayı
yemek yaparlar. Ne istersen var. Adana, Urfa,
küşneme, boyun altı, kemik altı, kale altı…” Ramazan etkinlikleri için tanıtım çekimi-
Dananın, kuzunun bölümlerinin hep altı var. ne çıktık. Az önce bahsettiğim çarşılarda çekim
Kale altı hariç. Orası da Antep’in meydanı. Ga- yapıyoruz. Sizi temin edebilirim ki Antepliler
ziantep’e gelirseniz size gezilecek yerler olarak hiç boş durmuyor. Çok çalışkanlar, çok üretiyor-
verecekleri tavsiye restoranlardan sonra kale al- lar, elleri hep işte diye boş durmuyor değil. Yeme
tına gitmek olacaktır. Orada Bermuda üçgeni bir anlamında boş durmuyorlar. Sürekli bir şeyler
yapı oluşturulmuş: Kale, çarşı, Ciğerci Mustafa. yiyorlar. Bir dükkanı çekeceğiz içeride sofra
kurulu dürümler, etler, tatlılar… Başka bir yere
Ciğerci demişken geldiğimden beri hala gidiyoruz aynı sofradan orada da var. Sokakta
restoranda sipariş veremiyorum. Bir garson gelir bankta oturan amcanın elinde de bir dürüm var,
“Abim gelmiş hoş gelmiş. Ne vereyim abime?” bir çocuğun elinde de… Merak ettim sordum.
der. Neler var diye soruyorum. Abim Adana “Abi sizdeki bu yemek yeme aşkı genetik mi?”
vardır, Urfa vardır, küşneme vardır, boyun altı… “Kardeş küçüklükten beri böyleyiz. Burada bir
diye sayarken ben ilk dediklerini unutuyorum. bebek doğar. Doğduğu anda anne sütünden önce
“Imm o zaman ben bir Adana alayım.” Ciğer- ciğer yer.” Başkasına da “siz genelde ne yi-
ci Mustafa’da garson bir bey var. Giderseniz yorsunuz?” diye sordum. “Sabah akşam ciğer”

13 MEDYALAB MAYIS 2022

14 MEDYALAB MAYIS 2022

GAZİANTEP NOTLARIM

dedi. Ara öğün olarak da ödüllü kavurma yeriz gelerek Anteplilerle beraber söyleşi yapılıyor.
dedi. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz bu kadar et Bu günlerde insanlar hem gelip iftarlarını yapa-
yediklerine göre kilo ortalaması yüksektir. Hayır biliyor hem de gelen konukları dinleyebiliyor.
değil. Yemede boş durmamakla birlikte iş yap- 10’da başladığından o yükselen dumanlarla bir-
mada da boş durmuyorlar. Herkes işinin başın- likte yarım iftar açılmış oluyor. Antepliler işler-
dadır. İşlerinde ciddi ve işlerini iyi yaparlar. ini aşkla ve ciddi yapar demiştim ya işte o aşkla
yapılan iş dürüm oluyor. Şu an Antep’te Kale-
Antepliler der ki “siz yaşamak için altı’nda ramazan etkinlikleri yapılmakta. Antep
yersiniz biz ise yemek için yaşarız.” Öyle bir hal Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkin-
var burada. Antepliler 20 saat yemek yiyip, geri liği kısaca anlatayım. Kalealtı dediğimiz mey-
kalan 4 saatte de ne yiyeceklerini düşünüyorlar. danda Ramazan Sokağı diye bir alan yapılmış.
Yemekle özdeşleşmiş bir yer burası. Bir örnek Bu alanda kurulan onlarca standlarda Antep’e
daha vereyim. İftar yayını yapacağız hazırlıklar ait yapılan el işçilikleri sergilenmekte. Bu stand-
devam ediyor. Sesle ilgili bir problem oluştu. ların yarısından fazlası ne satıyor tahmin edin
Teknik ekip ilgilenirken biz de yayının yapılacağı bakalım. Standların dışında meydana bir plat-
yere yakın bir kır bahçesine girdik. 5-10 dakika form kuruldu. Her gün farklı konuklar gelerek
oturup kalkacaktık. Oturur oturmaz çaylar, çere- Anteplilerle beraber söyleşi yapılıyor. Bu gün-
zler fıstıklar ve türevleri desem daha doğru olur lerde insanlar hem gelip iftarlarını yapabiliyor
tatlılar -onlar da çeşit çeşit- 2 dakika içerisinde hem de gelen konukları dinleyebiliyor.
masada tabak koyacak yer kalmadı. E tabi orada
oturunca da ister istemez iştahınız artıyor ve yi- Antep Deyince
yorsunuz.
Her ne kadar Antep deyince akla gelen ilk
Antep yemekleri deyince insanların
sınırlı bir bilgisi olduğunu gördüm. Antep yem- şey lahmacun, et, baklava olsa da benim aklım-
ekleri sanki sadece Adana, Urfa, lahmacundan da bunlardan önce mücadele geliyor. Burası bir
ibaretmiş gibi. Bu düşünce eksik kalıyor. Bu medeniyet şehri. İnsanları mücadeleci. Kuva-yi
saydıklarımdan öte çok lezzetli yemekleri vardır. Milliye hareketinin başlangıç noktalarından biri-
Mesela ekşili yuvalama. Yılda bir kere yapılan bu si. Burası Gazi unvanını alan bir şehir. İşte şimdi
yemek çok lezzetli olmasının yanında çok zah- Gaziantep diyebilirim. Bir gün gazi şehre yolu-
metlidir. Bu nedenle yılda bir kere yapılır. Nohut nuz düşerse yemeklerden önce kültürünü, mede-
parçacıkları gibi yuvarlak parçalar düşünün. O niyetini, yaşayışını tatmanızı temenni ederim…
parçaların her biri elde yapılıyor. Bunun dışında
kuru patlıcan dolması… Ağızda muazzam bir tat
bırakıyor. Nohut dürümü de meşhur bir yemek-
tir. Tabi Antep burası. Nohutun bile dürümü var.

Antepliler için yemek çok önemlidir.
Hiçbir şey onları yemek yemekten alıkoyamaz.
Bir tek şey hariç: Oruç. Tabi iftar hazırlıkları sa-
bah 10’da başladığından o yükselen dumanlar-
la birlikte yarım iftar açılmış oluyor. Antepliler
işlerini aşkla ve ciddi yapar demiştim ya işte o
aşkla yapılan iş dürüm oluyor. Şu an Antep’te
Kalealtı’nda ramazan etkinlikleri yapılmaktadır.
Antep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği
bu etkinliği kısaca anlatayım. Kalealtı ded-
iğimiz meydanda Ramazan Sokağı diye bir alan
yapılmış. Bu alanda kurulan onlarca standlarda
Antep’e ait yapılan el işçilikleri sergilenmekte-
dir. Bu standların yarısından fazlası ne satıyor
tahmin edin bakalım. Standların dışında meyda-
na bir platform kuruldu. Her gün farklı konuklar

15 MEDYALAB MAYIS 2022

16 MEDYALAB MAYIS 2022

17 MEDYALAB MAYIS 2022

MEDYALAB ÖĞRENCİLERİN
OLUŞTURDUĞU HABER
KÖŞESİNİ OKURLARINA
SUNMAYA BAŞLIYOR

HABER
YÜKSEL DOĞAN

İstinye Üniversitesi Medya Çalışma-
ları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-
MED) bünyesinde hazırlanan MedyaLab’ın
Haber Köşesi 18. Sayısıyla birlikte okurla-
rıyla buluşmaya başladı.
İsüMed öğrencileri tarafından hayata
geçirilen haber köşesinde, üniversitemizde
her ay gerçekleşecek olan söyleşilerin, kurs-
ların, sergilerin ve etkinliklerin haberlerine
yer verilecektir. Bunun yanı sıra, haberleri
ulaşılabilir hale getirmek için gerçekleştiri-
lecek röportajlara sosyal medya platformla-
rından da ulaşma imkânı sağlanacaktır. Bu
sayede MedyaLab okurları, üniversitemizde
gerçekleşen ve kaçırdıkları etkinliklerden
haberdar olmakla birlikte etkinliklerin içe-
riği hakkında bilgi sahibi olma şansı yakala-
yacaklardır.

18 MEDYALAB MAYIS 2022

19 MEDYALAB MAYIS 2022

20 MEDYALAB MAYIS 2022

Üniversiteye Başlamadan
Üniversite Yaşamı -
Lise Kış Kampı

HABER
MUSTAFA ÖZTÜRK

Üniversitemiz 2-4 Şubat tarihlerinde kinliklere katılarak, kendi aralarında eğlen-
liselilere kapılarını açtı. 2 Şubat tarihinde me imkanı buldular.
Topkapı kampüsünde Rektörümüz Prof. Dr.
Erkan İbiş’in yaptığı konuşma ile liseliler Liseliler sertifika töreniyle veda ettiler
üniversite yaşamını tanımaya başladı. Kam-
pa 300 lise öğrencisi katılım göstererek aka- Vadi kampüste liseliler konferans
demisyenlerimizle bir araya geldi. Öğrenci- alanına toplandı ve bir veda konuşması ya-
ler 9 fakülte arasında ilgi duydukları alanlar pıldı. Öğrenciler kampın sadece 3 gün ya-
içingruplara ayrıldı.Kuramsalveuygulamalı pılmasına üzgün olduklarını söyleyerek kısa
eğitimlerin aktarıldığı laboratuvarlarda lise- sürdüğünü dile getirdiler. Rektör Yardımcısı
liler üniversiteye hızlı bir giriş yapmış oldu. ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peya-
mi Çelikcan tarafından öğrencilere sertifika
Liseliler kısa film yazdı ve çekti! verilerek lise kış kampı sona erdi.

İletişim fakültesi kampının ilk günü
öğrencilere stüdyo ekipmanları gösterildi ve
tanıtıldı. Öğrenciler kendi aralarında 3 gru-
ba ayrıldı ve ekip olarak kısa film senaryosu
yazdılar. Bu kısa filmde liseliler kendile-
ri oynadı, onların istediği şekilde çekimler
yapıldı. Öğrencilerin yazdıkları ve çektik-
leri bu kısa filmler, stüdyomuzun “isümed”
isimli Instagram sayfasında paylaşıldı.

Liseliler üniversitemizin sosyal alanların-
da vakit geçirdi

Liseliler kampüste sosyal alanlarda
üniversiteliler gibi vakit geçirdiler. Eğitim
sonlarında kampüsün sosyal alanlarında et-

21 MEDYALAB MAYIS 2022

22 MEDYALAB MAYIS 2022

Fake News- Sahte Haber
Afiş Sergisi

HABER
ESMANUR ÜNĞAN

Okulumuz İletişim Fakültesi’nde gö-
rev alan Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş’ın öncü-
lüğünde hazırlanan “Fake News - Sahte Ha-
ber Afiş Sergisi” 24 Mart - 24 Nisan 2022
tarihleri arasında İstinye Üniversitesi Vadi
Kampüsü Fuaye alanında gerçekleşecektir.
2017 yılında Collins Dictionary tarafın-
dan yılın kelimesi seçilen “fake news” o günden
bugüne kadar pek çok araştırmaya konu olan ve
konuşulan bir kavramdır. “Sahte haber” olarak
Türkçeye çevrilen fake news bilinçli bir med-
ya okuryazarlığı açısından önemli bir konudur.
Özellikle dijital platformlarda haberlerin belirli
bir süzgeçten geçmeden halka açık bir şekilde
paylaşılabiliyorolması, dijital medyanın gelenek-
sel medyaya oranla daha fazla sahte haber riski
taşıdığını göstermektedir. Sahte haberler masum
insanların suçlu gösterilmesine, halkı çeşitli ko-
nularda yanlış yönlendirmeye veya çeşitli etnik
gruplar arasında çatışma yaratmaya sebep olur.
Bu gibi sebeplerden dolayı doğru habe-
re ulaşmak okurun temel haklarından biridir.
24 Mart - 24 Nisan tarihleri arasında ziyarete
açık olan bu sergi ile öğrencilerin sahte haber
konusunda bilinç kazanması amaçlanmaktadır.

23 MEDYALAB MAYIS 2022

24 MEDYALAB MAYIS 2022

İstinye Üniversitesi Kariyer
Merkezi tarafından
“Kariyer Günleri”
düzenlendi.

HABER
ESMANUR ÜNĞAN

22-24 Mart tarihleri arasında İs- çekleşti. Dolu dolu geçen bu görüşmeler,
tinye Üniversitesi Kariyer Merkezi ta- öğrencilerin sektörel sorularını cevaplan-
rafından “Kariyer Günleri” düzenlendi. dırmada etkili oldu. “Türk Telekom ile
Yeni Nesil Kari-yer” ve “Neden Staj Yap-
Üniversitenin tüm öğrencilerine yö- malıyım” gibi etkinlikler de öğrencilere
nelik düzenlenen Kariyer Günleri’nin ilk stajın önemini ve kariyer yolcu-luğun-
günü Topkapı Kam-püsü’nde gerçekleşti. dakini yerini anlatmada yardımcı oldu. 3
Katılım sağlayan öğrenciler Greyder, Mi- gün süren kariyer günlerinin sonunda pek
niso, MlpCare ve Boyner gibi şir-ketlerin çok öğ-renci iş hayatına dair bilgi edin-
insan kaynakları yöneticileri ile birebir gö- me ve kendini geliştirme imkanı buldu.
rüşme, network oluşturma ve staj hakkın-
da bil-gi edinme imkânı buldular. Luppo,
Tada ve Fusetea gibi markalar, standların-
daki oyunlarla öğren-cilere keyifli vakit ge-
çirebilecekleri aktiviteler ve hediye ürünler
sundu. Kariyer Günleri’nin ilk günü, sürp-
riz hediyeler ve çekilişlerle devam etti.

23 Mart’ta Hepsiburada’nın İnsan
Kaynakları Müdürü Kadir Uğur ile, 24
Mart’ta Mavi Jeans’in İşe Alım Müdürü
Yasemin Varon ile online görüşmeler ger-

25 MEDYALAB MAYIS 2022

QR KOD
DESTEĞİYLE !

26 MEDYALAB MAYIS 2022

İşletme ve Ekonomi
Kulübü Açıldı

HABER
MERVE ÖZDOĞAN

İstinye Üniversitesi’nin yeni ku- fazla bilgi için Kulüp yöneticisi Hilmi
lübü “İşletme ve Ekonomi Kulübü”, 10 Enes Uğurlu ve Ahmet Kemal Metin ile
Mart’ta kuruldu. Yönetim Bilişim Sis- yapılan röportajı izlemeyi sosyal med-
temleri 1. Sınıf öğrencileri Hilmi Enes ya sayfalarımızdan izlemeyi unutmayın.
Uğurlu ve Ahmet Kemal Metin kulübün
kurucu öğrencileri, kulüp danışmanı ise
İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Mine Afacan Fındıklı’dır.

Etkinlik, medya ve yazılım olmak
üzere 3 farklı gruptan oluşan kulüp, bir giri-
şim fikri olan öğrencilere, mentörlükten ya-
tırımcılığa kadar uzanan tüm süreçte destek
olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda
kariyer günleri düzenlemeyi, start-up ve şir-
ket ziyaretleri yapmayı ve alanında uzman
kişilerle seminerler düzenlemeyi planlıyor.

İşletme, ekonomi ve girişimcilik
gibi alanlarda öğrencilerin kendini geliş-
tirebileceği İşletme ve Ekonomi Kulübü,
hem üniversitemizin hem de üniversite
dışındaki öğrencilerin katılım sağlayabi-
leceği projeler üzerinde çalışıyor. Daha
fazla bilgi için Kulüp yöneticisi Hilmi

27 MEDYALAB MAYIS 2022

28 MEDYALAB MAYIS 2022

DRONE (İHA)
TEKNOLOJİSİ NEDİR VE
NERELERDE KULLANILIR?

DOSYA
DİLARA NUR OKA

Bu yazımda, kiminizin sadece duy- Bu bilgilerden sonra İHA’ların ne-
duğu kiminizin ise çok iyi bildiği, Türk- rede kullanıldığına bakalım.
çeye insansız hava aracı olarak geçen bir
teknoloji olan drone teknolojisinden ve Gazetecilik ve Show Dünyası
kullanıldığı alanlardan bahsedeceğim.
Eminim ilginizi çekecek ve merak ettiği- Gazetecilik ve show dünyasında
niz soruların cevabını burada bulacaksınız. kullanılan insansız hava araçları, genellikle
canlı yayın açmak ya da fotoğraf çekmek
İnsansız hava araçları (İHA) çeşit- için, kameranın ya da kameramanın ulaşa-
li alanlarda ve birçok ülkede hobi ya da madığı bölgelerde kullanılır. Özellikle sos-
insanlara fayda sağlaması amacıyla kulla- yal hareketler ve savaşlarda önemli kolay-
nılan; motorları, pervaneleri ve sensörleri lıklar sağlamaktadır.
yardımıyla uzaktan kontrol edilebilen ya da
otonom olarak uçabilen insansız hava araç- Medya/Sinema
larıdır. En önemli bileşenleri ise yer tabanlı
bir kontrolör ile araç arasındaki iletişim sis- Profesyonel kamera donanımı bu-
temidir. Kelime anlamı itibariyle ‘’Drone’’ lunan bu araçlar, film ve dizi çekimlerinde
etrafta uğultu çıkararak uçan arı anlamına sık sık kullanılır. Bu teknoloji sayesinde
gelir. Genelde uzaktan kumanda aracılığıyla film veya dizilerde havadan çekilmek is-
kontrol edilerek yönlendirilen insansız hava tenen çoğu sahne daha kolay ve gerçekçi
araçları, ilk olarak 1916 yılında, askeri alanda çekilir.
kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir. Günü-
müzde de birçok farklı alanda kullanılmak- Reklamcılık
tadır. İnsansız hava araçları motor sayılarına
veya ağırlıklarına göre sınıflandırılır. Motor İnsansız hava araçlarına özellikle
sayısına göre ‘’Tricopter, Quadcopter, Hek- tanıtımlar için ihtiyaç duyulur. Firmalar
sacopter, Octocopter, Multicopter’’ olarak hizmetlerini bu araçlar yardımıyla bize ge-
ayrılır ve bu sınıflardan genel olarak en çok niş kapsamlı gösterebilir. Genelde emlak
kullanılan ise ‘’Quadcopter’’ ya da ‘’Quad- projeleri, üniversite reklamları gibi birçok
rotor’’ dediğimiz 4 motora sahip olanlarıdır. reklam bu araçlar ile çekilmektedir.

29 MEDYALAB MAYIS 2022

30 MEDYALAB MAYIS 2022

DRONE (İHA)

Etkinlikler kullanılmaktadır.

Düğün, konser gibi çeşitli etkinlik- Spor
lerde fotoğraf ve video çekmek amacıyla
kullanılmaktadır. Çeşitli spor alanlarında kullanılan
İHA’lar ise diğerlerinden biraz daha fark-
Tarım lıdır. Burada amaç ekstrem spor yapan in-
sanları takip ederek spor esnasında görüntü
Teknolojiyle birlikte İHA’ların kul- kaydetmektir. Bunun için araçların telefona
lanım alanları yaygınlaşmış ve gelişmiştir. indirilen bir uygulama ile etkileşim halin-
Tarım sektöründe ise tarladaki ürünler, bu de bulunması yeterli olmaktadır. Böylece
teknolojik araçlar yardımıyla ilaçlanıp sula- oyuncular kolayca takip edilebilmektedir.
nabilmektedir. Aynı zamanda ekinlerin, seb-
ze ve meyvelerin gelişimi yine İHA’lar ile Acil Yardım (Can Kurtaran İHA’lar)
denetlenebilmektedir. Böylece ekinlere za-
manında müdahale edilip çok daha verimli ve Herhangi bir tehlike anında ortalama
sürdürülebilir bir tarım elde edilebilmektedir. 45 dakika havada kalabilen ve tek seferde 2
can yeleği taşıyabilen bazı İHA’lar, denizde
Enerji zor durumda kalan insanlara saniyeler için-
de ulaşıp yardım etmek için tasarlanmıştır.
Doğalgaz ve boru sistemlerinin
kontrolünde kullanılan İHA’lar insan erişi- Hobi
minin sınırlı olduğu yerlerde oluşan arıza-
ları belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Günlük hayatta eğlence amacıyla
kullanılan bazı İHA’lar, belli koşullar çer-
Kargo çevesinde herkes tarafından kullanılabil-
mektedir. Hatta bazı insanlar gerekli ehliyet
Kargoların müşteriye ulaştırılma hızı ve sertifikaya sahip olarak hobi olarak İHA
kargo firmaları oldukça önemlidir ancak tra- pilotluğu yapmaya hak kazanmaktadırlar.
fik, uzak yol vb. nedenlerden dolayı kargo Çeşitli sosyal medya fenomenlerinin de
ulaştırma daha çok vakit aldığı için dünyanın kullandığı İHA’lar belirli yükseklikte olan
çeşitli bölgelerindeki bazı kargo firmaları bölgelerin fotoğraflarını veya videolarını
kargolarını İHA’lar aracılığıyla göndermek- çekebilmektedir. Ancak bu araçları kalaba-
tedir ve bu şekilde daha çok kargo daha kısa lık yerlerde, askeri tesis ve binalarda, silah
sürede alıcısına ulaşmaktadır. Amazon şir- fabrikasına yakın alanlarda, akaryakıt istas-
keti bunun önemli ve öncü örneklerindendir. yonlarında, hapishane gibi bölgelerde ve
havaalanına en yakın pistin 9 km içinde olan
Askeri yerlerde kullanmak yasaktır.
Kısacası, drone teknolojisinin günümüz-
Birçok ülkenin ordu envanterine da- de insanlara faydası bu alanlarda sağlansa
hil ettiği İHA’lar keşif ve saldırı amacıyla da gelecekte çok daha farklı alanlarda ve
kullanılabilmektedir. Askeri alanda kullanı- çok daha fazla insanın etkileşimde buluna-
lan bu araçlar diğer alanlarda kullanılanlara cağı bir teknoloji haline gelecektir. Çünkü
oranla daha büyük ve gelişmiştir. Ayrıca as- İHA’lar insanların hayatını pek çok alanda
keri alanda keşif için kullanılan bu teknolo- kolaylaştırmaktadır.
jik araçlar bomba atma özelliğine de sahiptir.
KAYNAKÇA
Trafik https://blog.adgager.com/drone-nedir-kulla-
nim-alanlari-nelerdir/
Trafik ve yol kontrolü için özel üreti- https://www.theadam.com.tr/drone-nedir/
len bazı İHA’lar, yolun statüsü ve alternatif https://www.dronlog.com/dron-ne-
yollara dair veri sağlamak amacıyla sıklıkla dir-ve-cesitleri-nelerdir/

31 MEDYALAB MAYIS 2022

nefret söylemi

MELİKE ŞAHİN

NEFRET SÖYLEMI VE
MUCADELE YÖNTEMLERI

Nefret söylemi, toplumdaki miştir. Hızlı bir şekilde yayılan ve milyon- Özellikle siyasi amaçlarla kullanılabilme
farklı kişi ve grupları öteki- larca kullanıcıya ulaşan sosyal medya si- olasılığına karşı ceza hukuku uygulamaları-
leştirme, düşmanlaştırma ve teleri, nefret söylemini yaygın, sıradan ve nın asgari düzeyde kalması gerektiği ilkesi
ayrıştırma şeklinde görül- yerleşik hale getirmektedir. Nefret dilinden göz önünde bulundurularak hareket edilme-
mektedir. Toplumsal bir sorun olarak öte- ve söyleminden Türkiye’de en fazla mağ- lidir. Aksi halde amaçlanan faydaya erişmek
kileştirme ve ayrımcılığın artması nefret dur olan gruplar kadınlar, farklı etnik köke- yerine ifade özgürlüğünün otoriter biçimde
söyleminin en önemli nedenidir. Toplum- ne mensup olan gruplar, göçmenler, din ve kısıtlanması sonucuyla karşılaşma olasılı-
da özellikle kanaat önderi olarak görüle- inanç grupları ve LGBT bireylerdir. ğı ortaya çıkacaktır. Örneğin halkı kin ve
bilecek kişilerin dahi dillerinden eksik et- düşmanlığa tahrik suçunu düzenleyen Türk
medikleri nefret ve şiddet, ötekileştirilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Ceza Kanunu 216. maddenin haksız uygu-
bireylere karşı hak ihlallerini arttırmakta, tavsiye kararına göre nefret söylemi, ırkçı lamaları çeşitli mağduriyetlere yol açabil-
normalleştirmekte ve sıradanlaştırmaktadır. nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm mektedir. Türk Ceza Kanunu 122. maddede
veya hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret bi- ırk, devlet, milliyet, cinsiyet, engellilik, si-
Sosyal medya, nefret söyleminin çok çimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da yasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
geniş biçimde ve rahatlıkla yer alabildiği meşrulaştıran her türlü ifade biçimidir. Türk farklılığından kaynaklanan nefrete dayalı
bir alan haline gelmiştir. Bağımsız kullanıcı yasalarında ise nefret söylemi tanımı yok- ayrımcılığa ilişkin bir düzenleme vardır. Bu
kaynaklı içerikleriyle daha demokratik ve tur. düzenlemede sadece ayrımcılık yaparak işe
özgür bir mecra olması yanında maalesef almama, hizmetten yararlandırmama vb. ey-
nefret söyleminin yaygınlaşmasında da rol Nefret söylemi ve ifade özgürlü- lemler suç kapsamında yer almaktadır. Yani
oynar hale gelmiştir. Hızlı bir şekilde yayı- ğü arasındaki hassas denge çok önemlidir. ayrımcılığa karşı genel bir düzenleme ya da

32 MEDYALAB MAYIS 2022

ya da genel bir nefret suçu düzenlemesi de- larına dönüşme riski taşımaktadır. Bu konu- nefret NEFRET SÖYLEMİ
ğildir. Ayrıca çeşitli nedenlerle bu maddenin da toplumdaki farkındalığın az olması bildi- 33 MEDYALAB MAYIS 2022
etkin bir biçimde uygulandığı söylenemez. rimlerin yapılmamasına, güvenli ve yeterli söylemi
veri toplanamamasına, yetkili makamlarca
Nefret suçuna maruz kalanlar diğer başvuruların yanlış değerlendirilmesine yol
suç mağdurlarına göre daha fazla zarar gö- açabilmektedir.
rürler. Üstelik burada sadece suçun yönel-
diği kişi değil mensup olduğu grup hedef Yargı mensuplarının bilinçlenmesi
alındığı için toplumsal barış da zarar gör- için de eğitim programları yapılması şart-
mektedir. Bu nedenle birçok ülkede nefret tır. Bununla ilgili baroların da eğitim prog-
suçları cezayı ağırlaştırıcı neden olarak dü- ramları düzenlemeleri faydalı olur. Örneğin
zenlenmiştir. Fail ceza kanunlarında düzen- LGBT bireylerle ya da göçmenlere ilgili
lenmiş olan suçların herhangi birini (mese- olarak toplumda ve maalesef yargı mensup-
la adam öldürme, hırsızlık, yağma, tehdit, ları arasında da bulunan önyargıları değiş-
hakaret vb.) mağdurun herhangi bir gruba tirmek için gerekli, etkin ve ciddi adımlar
aidiyetinden kaynaklanan nefret saikiyle ya atılmalıdır.
da önyargı ile işlerse, bu artık nefret suçu
olarak kabul edilir. Daha önce belirttiğim Nefret söylemi sadece Türkiye’nin
gibi, Türkiye’de nefret suçlarına yönelik ye- problemi de değildir. Uluslararası alanda
terli bir düzenleme bulunmamaktadır. Ceza yapılacak iş birlikleriyle nefret dili, söyle-
kanununda belli bazı maddelerde ayrımcılı- mi ve nefret suçlarıyla mücadele konusun-
ğa ilişkin düzenlemeler vardır. da, yapılacak toplumsal araştırmalar ile ay-
rımcılığın kaynağına ve sorunun çözümüne
Nefret suçlarının engellenmesi için ilişkin sonuçlara ulaşarak, farkındalıkları
medya okuryazarlığı eğitim oldukça büyük arttırmak için çalışmak gerekmektedir. Ço-
önem taşımaktadır. Ayrıca medya araçları cukların okul öncesi dönemden başlayarak
kullanılarak toplumu bu konu hakkında bi- ve devamında okullarda hoşgörülü bireyler
linçlendirmek gerekmektedir. Nitekim her olarak yetiştirilmeleri toplumumuzun ve in-
bir yanımızın medya ile şekillendiği günü- sanlığın geleceği için çok önemlidir.
müzde medya etkin bir eğitim aracı olarak Nefretten arınmış yürekler ve dil bu dünyayı
kullanılablir. Öte yandan nefret söyleminin huzur içinde yaşanır hale getirebilmektedir.
ve ayrımcılığın engellenmesi için mevzuatın
her alanında köklü değişiklikler yapılması
gerekmektedir. Kanunlarda yapılacak dü-
zenlemelerde ırk, etnik köken, din, mezhep,
inanç, dil, kimlik, cinsiyet ve aynı zaman-
da mutlaka cinsel yönelim ve siyasi görüş
grupları da kapsanmalıdır. Nefret söylemi
ve ayrımcılıkla mücadele asıl olarak huku-
ki düzenlemelerle, kanunlarla yapılamaz.
Yani bunlar tek başlarına yeterli olmaz. Ta-
rihi, sosyolojik etkenler dikkate alınarak,
eğitime eğilmek gerekir. Bu konuda bilinç
ve farkındalığın oluşturulması için çok çaba
gösterilmelidir.

Sivil toplum kuruluşları hem konu
hakkında bilinçlendirme sağlamak hem de
kendilerini koruma kaygısıyla adalet me-
kanizmasında hakkını aramakta çekimser
kalan mağdurlara yardımcı olmak için ak-
tif rol oynayabilirler. Açıktır ki önyargılı bir
davranış kabul edilebilir bulunduğu, yaygın
biçimde dile getirilip sıradanlaştığı zaman
radikal biçimlere, ayrımcılığa ve nefret suç-

34 MEDYALAB MAYIS 2022

BİR PUZZLE
BİLEŞENİ: BENLİK

DOSYA
BÜŞRA ASLAN

Benlik, kişinin kendi ile ilgili düşün- yetliğin aslında hiçbir türlüsünü sevmiyor
ce ve inançlarıdır. Toplumların ilişkisi sade- ya da desteklemiyorum.
ce karşılıklı bağımlı benlik görüşü ile oluşa-
bilir. Onun dışında benlik ve toplum başka Toplulukların meydana gelmesinde
hangi noktada ortaklaşabilirdi ki zaten? bazı önemli unsurlar vardır. Bunlara örnek
olarak; danışma, dayanışma, ihtiyaç, yalnız-
Kültürler ve toplumlar arasında bazı lık kavramları verilebilir. Bu kavramlara ek
farklılıklar söz konusudur. Bazı durumlarda olarak ben de kültür, sosyal aidiyet, birlik-
ise iki kültürün ortak bir kültür oluşturduğu telik ve adanmışlık duygularının da önem-
da olabilir. Buna örnek olarak, klanların aşi- li olduğunu düşünüyorum. İlk olarak Kürt
ret oluşturmasını verebiliriz. Devlet ve aile ırkına sahip oluyor olmam beni sanatıyla,
kavramı da aslında kültürlerin ve topluluk- edebiyatıyla belli bir ahenk içerisinde bir
ların birbiri ile etkileşimi ile oluşmuştur. kültüre ait hissettirmektedir. Asimile olmuş
dilimi, benliğimi oluşturmaktadır. İkinci
24 Mart 2022 tarihli İletişim ve olarak sosyal aidiyet kavramı, kişinin bir
Toplum dersimizin 4. haftasında üzerinde toplumun üyesi olduğunu hissedebilmesi
durmuş olduğumuz benlik türleri başlığın- ve o topluma uyum sağlayabilmesidir. Yani
dan sonra tartışma sorusu olan ‘’ Her ko- toplum içerisinde bir birlik, beraberlik duy-
şulda yargılarınızı ve tavırlarınızı özgürce gusu varsa kişi kendini daha rahat hissede-
topluma/ gruba aktarabilir miyiz? sorusu- cektir ve öz gelişiminde de kendine olan
na şu şekilde bir cevap vermek istiyorum. güveni artacaktır. Buradaki birlikteliğin de
Her bireyin yargı ve tavırları vardır fakat zaten sosyal aidiyetten doğan bir kavram
bu durumu özgürce ifade edeceği, kendini gibi düşünüyorum. Bir konu hakkında bi-
yansıtabileceği bir ortam yoktur. Topluluk; reylerin örgütlenmesini, biraz daha açacak
bireylerin tercih ve davranışlarının topla- olursak Feminizm öznesi olmak örnek ola-
mından oluştuğu için bireyin toplulukları bilir diye düşünmekteyim.
değiştirme potansiyelinin yüksek olduğunu
düşünüyorum. 3-5 kişinin oluşturduğu bir ’Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu’’
grupla elbette toplumsal bir farklılık olma- çalışmasında geçen “Goffman’ın iddiasına
sı beklenemez. Fakat bireyin kendini geliş- göre, hiçbir zaman olamayacağımız şey,
tirerek değiştirmesi toplumun da zamanla tout court [yalnızca] kadın ve erkek olmak-
oluşan bu etkileşimi ile doğru orantıda sağ- tır. Bizler ne yapar görünüyorsak oyuzdur”
lanacaktır. Bu satırları yazarken aslında bir (Coser, 2010: 496). Cümlesi hakkındaki
yandan şunu düşünmekteyim: Ben herhangi fikrim şu yöndedir: Bizler kendimizi sadece
bir yere ait miyim? Evet. Kendimi kadınlığa cinsiyet ile tanımlamıyoruz. Bunun sonucu
ait hissediyorum fakat öte yandan da aidi- olarak yaptıklarımızı da cinsiyetimiz özelin-

35 MEDYALAB MAYIS 2022

36 MEDYALAB MAYIS 2022

BENLİK

de yapmıyoruz ve davranışlarımızı da çoğu bir ortamda ortaklaşma söz konusu olamaz.
zaman cinsiyetimize göre seçmiyoruz. Böy- Her insan biriciktir. Elbette yaşadıkça, bir-
lesi durumlarda gelenekselleştirilmiş öteki likte vakit geçirdikçe fikirler birbirine ayna
kavramı ve hatta toplumun bireye dayatma- tutulmuş gibi benzemeye başlayabilir ama
ları davranışlarımızı daha fazla etkilemekte- aynılaşması durumu sağlıklı bir etkileşim ve
dir. Toplum normları, belli stereotipler, top- iletişim için mümkün değildir. Bunun için
lumsal cinsiyet bağlamında daha çok bizi çabalamak ve iletişimi zorlaştırmak asıl an-
- kadınları etkiliyor diyebilirim. Bize biçilen tidemokratikliktir. Cümlelerimi şöyle nok-
rol sunumunu oynamamız konusunda çoğu talamak istiyorum. Diyeceğim şudur ki; bir
toplum ısrarcı oluyor. Toplulukların oluşu- birey olarak kendi benliğimizin ve toplum
munda etkili olan 3 aşamayı şöyle anlatabi- olarak gücümüzün farkında olmamız gerek-
lirim: Bireylerin benlik algısına yönelik bir tiğini savunarak farklılıklarımız ile güzel ve
hayat sürme amacı vardır. Benliklerden olu- her daim özel olduğumuzu asla unutmama-
şan toplum aşaması karşılıklı bağımlı ben- lıyız.
lik görüşü sayesinde olabilir. Kısaca aslında
başkaları ile olan ilişkilerimiz ile kendimi-
zi tanımlıyoruz. Sen aslında birey olarak,
kendin olmaktan önce ait olduğu toplumun
bir öznesisin. Kendimizi o şekilde tanımla-
rız. Örneğin; kendisini yardımsever olarak
tanımlayan bir insan hayatını buna yönelik
idame ettirir. Bu durum zamanla etrafında-
ki insanları da etkiler ve hem yardım etmiş
olduğu insanları hem de kendi etkileşimde
bulunduğu insanları etkileyerek etrafına iyi
bir örnek sunmuş olacaktır. Böylece ortak
bir amaç için birlik olan bireylerin topla-
mından da gruplaşmaya gidilerek bir daya-
nışma ağı kurulabilir ve bireyler Ferdi Ben
yönlerini pekiştirmiş olurlar. Birey eğer ba-
ğımsız benlik görüşüne sahip ise yani kendi
iç düşüncelerini eylemleri ile tanımlıyorsa
bu noktada durum değişir çünkü onlar için
orta paydada buluşmak zordur. Bu da aslın-
da bir toplumun birliktelik duygusunu oluş-
turamamak gibi bir şeydir.

Mead’in, kendi sosyal psikolojisi-
ni ve dolayısıyla bireyini oluştururken ih-
tiyaç duyduğu bu “iletişim” düşüncesinin
arka planında, demokratik topluma ulaşma
ideali vardır düşüncesiyle yazımı sonlarına
gelmekteyim. İnsanların sadece tek bir or-
tak dili konuşması istenilecek bir şey değil-
dir. Herkesin aynı şeyi düşünüp, söylediği

37 MEDYALAB MAYIS 2022

38 MEDYALAB MAYIS 2022

39 MEDYALAB MAYIS 2022

40 MEDYALAB MAYIS 2022


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Etika dan Peradaban
Next Book
Buku Program Majlis Sambutan Hari Guru 2022