The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ell Sarah's Flips, 2019-12-29 05:42:45

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020 V2

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020 V2

1 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

Name THIS
Telephone
2020
Email
Address Belongs to

2 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

KATA ALUAN GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

Peti Surat 370, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera..
89208 Tuaran
088 499787 Syukur alhamdulillah, dengan keizinan dan inayahNya, Buku
Pengurusan Sekolah 2020 telah dapat dicetak untuk rujukan dan
[email protected] tatapan warga SKRT. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat khasnya
www.skrugading.edu.my kepada semua AJK Tertinggi Buku Pengurusan Sekolah 2020 telah
membantu menyediakan buku panduan ini. Sesungguhnya
dengan dedikasi, komitmen dan keikhlasan anda semua, buku ini
telah dapat disediakan dengan memuaskan sekali.

Mudah-mudahan dengan adanya Buku Pengurusan Sekolah
2020 ini, para penjawat awam warga Sekolah Kebangsaan
Rugading akan dapat melaksanakan segala tugas yang
diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dapat
berganding bahu sesama rakan sejawat untuk merealisasikan
Objektif, Misi dan Visi sekolah.

Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat menjalankan
tugas kepada warga sekolah ini. Dipohonkan kemaafan jika
terdapat cacat cela, kesilapan dan kekurangan yang terdapat di
dalam buku panduan ini.
Inshallah dengan tekad, iltizam dan kerjasama serta keikhlasan
kerja daripada kita semua, sekolah ini akan dapat mencapai
matlamat sesuai dengan slogan SEDERAP TRANSFORMASI
ASPIRASI RUGADING.

Sekian, dan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan amanah,

Eke Andreas Jr
3 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

KALENDAR 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

CALENDAR 2020

4 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

ISI KANDUNGAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

Perkara MukaSurat

Kata Aluan Guru Besar 2
Kalendar 2020 3
Isi Kandungan 4
Sejarah Sekolah 5
Misi & Visi Sekolah 6
Matlamat, Objektif dan Piagam Sekolah 7
8
Pelan Sekolah 9
Lagu Sekolah 10 – 22
Senarai Jawatankuasa Pengurusan Induk 23
Alamat dan Telefon PPD Tuaran 24
Senarai Nama Guru dan Staff Sokongan 25
Takwim Persekolahan 2020 24 – 27
Hari Pelepasan Am Persekutuan dan Negeri Sabah 2020 28
Carta Organisasi Jawatankuasa Pentadbiran 29
Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum 30
Carta Organisasi Jawatankuasa HEM 31
Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum 32
Carta Organisasi Jawatankuasa PIBG 33
Jadual Berucap Perhimpunan Isnin Pentadbir 34
Jadual Bertugas Mingguan Guru Pagi dan Tema Perhimpunan 35
Jadual Bertugas Mingguan Guru Petang dan Tema Perhimpunan 36
Jadual Pembayaran Gaji 2020 37
Jadual Pencerapan PdPc dan PBD 38
39 – 49
Senarai Pemeriksaan Buku Rekod Mengajar Guru 50
Takwim Pengurusan Sekolah 2020 51
Senarai Guru Kelas 2020 52
Senarai Penyelaras Tahun 53
Senarai Penyelaras Bilik – Bilik Khas 54 – 57
Gambar Korporat Kakitangan Sekolah 2020 58
Gambar Korporat Individu – Guru, Staff dan PIBG 59 – 60
Program Kecemerlangan Sekolah 61 – 106
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP
Manual Pengurusan Sekolah 107 – 150
Nota

5 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SEJARAH SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

Sekolah Kebangsaan Rugading, Tuaran ditubuhkan pada tahun 25 Ogos 1978, Pada masa itu,

ianya hanyalah sebuah sekolah cawangan kepada SK. Pekan Telipok, Tuaran.
SK. Rugading ditubuhkan atas daya usaha penduduk kampung Rugading Tuaran yang diketuai
oleh Encik Manan Abdul Rahman selaku Ketua Kampung Rugading pada waktu itu, tanpa
mempunyai bangunannya sendiri. Sekolah ini hanya menumpang di Balai Raya Kampung
Rugading, Tuaran.

Guru Besar yang pertama ditugaskan untuk mentadbir di sekolah ini adalah Encik Bahoi
Bin Ladat dengan bilangan murid yang berdaftar pada masa itu seramai 60 orang. Encik Bahoi
Bin Ladat telah mentadbir sekolah ini selama 1 tahun 4 bulan sahaja (1978 – 1979).

Sekolah ini telah menjadi cawangan SK. Pekan Telipok, Tuaran sejak tahun 1978
sehinggalah 1983. Oleh sebab bilangan murid telah meningkat maka, Persatuan Ibu Bapa dan
Guru (PIBG) sekolah ini telah memohon kepada pihak yang berkenaan agar SK. Rugading, Tuaran
dipisahkan daripada menjadi sekolah cawangan SK. Pekan Telipok, Tuaran. Encik Arjikal bin
Mohammed selaku Guru Besar SK. Pekan Telipok, Tuaran pada masa itu bersama dengn
pengerusi PIBG SK. Rugading, Tuaran telah memohon kepada Jabatan Pelajaran Sabah untuk
menangani masalah tersebut. Pada penghujung bulan Disember 1984, Jabatan Pendidikan Sabah
telah membina sebuah bangunan sekolah dengan 3 bilik darjah dan seunit rumah kembar untuk
guru. Bangunan Sekolah dibina di atas tapak tanah seluas 1.18 ekar. Tanah ini telah didermakan
oleh Allahyarham Datuk Haji Abdul Momin Bin Datuk Haji Kalakhan kepada Jabatan Pendidikan
Sabah untuk tujuan pembinaan bangunan sekolah seperti yang telah ada sekarang. Guru Besar
yang pertama sekali mentadbir di SK. Rugading Tuaran menggunakan bangunan sendiri ialah
Encik Mohamed Bin Bodrah.

Pada 16 April 1985, bangunan sekolah SK. Rugading Tuaran telah dibuka dengan rasminya
oleh Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Haris Mohd Salleh. Dengan peristiwa
perasmian yang bersejarah itu, Pengarah Pendidikan Sabah, Dr. Haji Isa Ramli telah
mengumumkan bahawa SK. Rugading Tuaran akan diberi lagi sebuah bangunan sekolah yang
mangandungi 3 buah bilik darjah dan seunit rumah kembar untuk guru. Pada tahun 1986, SK.
Rugading Tuaran telah mempunyai 2 buah bangunan sekolah yang mengandungi 6 buah bilik
darjah, sebuah bilik guru besar dan stor. Pada tahun 1988, sekolah ini mempunyai kakitangan
yang terdiri daripada 7 orang guru, 1 orang pembantu kerani dan 1 orang tukang kebun. Berikut
Adalah guru - guru besar yang telah berkhidmat di sekolah ini sejak tahun 1978 hingga sekarang.

NAMA GURU BESAR TAHUN BERKHIDMAT
BAHOI LADAT 1978 – 1979
MOHAMMAD BODRAH 1979 – 2007
HAJAH NORAINI @ IME SANGKAR @ HAJI MUHAMMAD 2008 – 2009
BANGKAACK @ MOREEN GADUR 2009 – 2013
KADIR BIN HAJI JUNIT 2013 – 2019

EKE ANDREAS JUNIOR 2019 - Sehingga kini

6 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

MISI DAN VISI SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik.
Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.
Insan Manusia (murid).
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dan lain-lain) yang sempurna dan terlatih.
Negara Malaysia.
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan, aman sentosa serta makmur.

MELASTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal.

Sistem Keteraturan, teratur.

Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu pendidik,

pengetahuan mendidik.

Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan

murid.

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan

sesuatu dan keupayaan.

Individu Murid.

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan.

Aspirasi Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu cita-cita.

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan.

7 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

MATLAMAT, OBJEKTIF DAN PIAGAM SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

Menjelang Tahun 2020:

 Semua guru Sekolah Kebangsaan Rugading yang mengajar mata pelajaran adalah guru terlatih dan
berpengalaman serta mengikut opsyen.

 Semua murid diberi peluang untuk menyertai aktiviti / mengambil bahagian
 Prasarana utama sekolah dan kemudahan kokurikulum telah lengkap dan dapat diaplikasikan

kepada semua murid.
 Pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran dan pembelajaran guru telah menggunakan

kemudahan ICT sepenuhnya.

PIAGAM SEKOLAH

Bahawa kami warga Sekolah Kebangsaan Rugading Tuaran beriltizam memberikan perkhidmatan yang
terbaik kepada pelanggan kami seperti yang berikut :

1. Memastikan agar murid menerima pendidikan yang berkualiti dan melahirkan murid yang
seimbang dan menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.

2. Mempastikan setiap murid dapat layanan yang mesra, adil dan saksama.
3. Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat dan kondusif untuk kecemerlangan kurikulum,

kokurikulum dan sahsiah.
4. Menanamkan nilai-nilai murni dan penyayang untuk melahirkan generasi pelajar yang harmoni,

bersatu padu dan taat setia kepada agama, bangsa dan negara.
5. Memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra kepada pelanggan yang berurusan dengan

pihak sekolah.
6. Bersikap positif terhadap teguran membina demi mempertingkatkan prestasi pelajar dan

pentadbiran sekolah.
7. Memastikan setiap arahan yang dikeluarkan oleh KPM, JPN dan PPD dipatuhi sepenuhnya.

8 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

PELAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

PELAN DAN MAKLUMAT SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rugading
XBA4382
Nama Sekolah B
Kod Sekolah Pagi dan Petang
Gred Sekolah Luar Bandar
Sesi 6.72 ekar (3.72 hektar)
Lokasi Sekolah CL045314547
Keluasan Sekolah Peti Surat 370, 89208 Tuaran
No. Geran Sekolah (PTP) 088 470987
Alamat Sekolah [email protected]
No Telefon | Faks www.skrugading.edu.my
Emel
Laman Sesawang Jalan raya | 11 Kilometer
Mod Perhubungan Sekolah ke PPD Jabatan Air Sabah
Sumber Air

9 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

LAGU SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

LAGU SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

Berdiri megah sekolahku
SK Rugading yang tercinta
Selaras dengan prinsip rukun negara
Disiplin dipatuhi
Engkaulah gedung keilmuan
Pewaris kepimpinan negara
Semaikan diri dengan ilmu di dada
Bersama menjayakan
Bersatu berpadu setiap cita
Tanpa mengira bangsa agama
Biarpun rintangan halangan tiba
Akan tetap maju ke depan

Korus Dengan tekad semangat
Azam Untuk Berjaya
Kami capai harapan setinggi mana
Dan tanpa berputus asa
Kamilah pelajar Rugading

10 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUAHAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK SKRUGADING

PENGURUSAN PENTADBIRAN

1.0 PENTADBIRAN

GURU BESAR EKE ANDREAS JUNIOR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN BASILIUS NG
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID JUMINI USIN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM AHIMA SALIM
PENOLONG KANAN PETANG SUZALI KASTAMI

SETIAUSAHA SEKOLAH 1 HELDAH PILANG
SETIAUSAHA SEKOLAH 2 NUR AIN SYAHIRAH AZLI
SETIAUSAHA PENTADBIRAN RUAMIN DULATIP

KETUA PEMBANTU TADBIR N22 NORIMAH LAN
PEMBANTU TADBIR N17 (PT KEW) NORSAHADAH ANING
PEMBANTU TADBIR N17 (PT PTDBRN) RUAMIN DULATIP
PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 JULINAH MOHD YUSOF

PEMBANTU AM PEJABAT N11 AHMAD ZAMZURI MOHAMAD

1.1 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR

SETIAUSAHA BASILIUS NG
PENOLONG SETIAUSAHA ALIN MADLASIM
AHLI JAWATANKUASA AHIMA SALIM
JUMINI USIN
AG HUSSIN HJ AG APONG

1.3 JAWATANKUASA KEWANGAN

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA | BENDAHARI NORIMAH LAN
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AG HUSSIN HJ AG APONG
11 AHIMA SALIM

SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JURU AUDIT DALAM JUMINI USIN
SEMUA KETUA PANITIA
CHE HASIN CHE LAH

1.4 JAWATANKUASA APDM

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA VELZEN WILLIAM
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

1.5 JAWATANKUASA ASET & INVENTORI

PENASIHAT PPD TUARAN
PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA AMY ANASTASIA REJOOS
AHLI JAWATANKUASA AHMAD ZAMZURIE MOHAMED

ANIMAH SILUI

1.6 JAWATANKUASA GURU GANTI (MMI)

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI BASILIUS NG | PAGI
AG HUSSIN HJ AG APONG | PETANG
SETIAUSAHA
ROSNEH ROBERT | PAGI
AHLI JAWATANKUASA BENETHA NORLEN JOIMER | PETANG
SEMUA GURU KELAS
GURU BERTUGAS MINGGUAN

1.7 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF | LDP

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
PENYELARAS MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG

AHIMAH SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI HUSIN
SEMUA KETUA PANITIA

1.8 JAWATANKUASA PENERANGAN & DOKUMENTASI

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA NOORHAIDAH MADIN
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
12
SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.9 JAWATANKUASA PBPPP

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA BASILIUS NG
AHLI JAWATANKUASA AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.10 JAWATANKUASA SKPMg2

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG

AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.11 BADAN KEBAJIKAN SEKOLAHDANKELAB STAF

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI MAJRIN SUMAR
TIMBALAN PENGERUSI MD ASMI ABD KAHAR
SETIAUSAHA NOORHAIDAH MADIN
BENDAHARI SITI MARYAM ZULKIFLI WONG
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU DAN STAFF AKP

PENGURUSAN KURIKULUM

2.0 JAWTANKUASA KURIKULUMN SEKOLAH (JKS)

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI 1 BASILIUS NG
SUZALI KASTAMI
TIMBALAN PENGERUSI 2 NOR EZUANI MOHD YUNUS
SETIAUSAHA
KETUA - KETUA PANITIA ZULKARNAEN NAWAWI
BAHASA MALAYSIA DG MAHANI ABD MALIK
BAHASA INGGERIS PEULIANA TOISIN
ROSNEH ROBERT
MATEMATIK
SAINS

13 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

PENDIDIKAN ISLAM AB TALIB ABD RAHMAN
PENDIDIKAN MORAL CECELIA SAPOW
PENDIDIKAN SENI VISUAL FADZILAH PATMAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN MD ASMI ABD KAHAR
TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI MOHD AZMI SARMON
PENDIDIKAN KESENIAN MUZIK BENETHA NORLEN JOIMER

GURU KELAS ZAINAWAN JIPIN
PRA SEKOLAH
HASMAH BINTI MOHD ANSAR
TAHUN 1G BENETHA NORLEN JOIMER
TAHUN 1J AMY ANASTASIA MOO REJOSS
TAHUN 1R HASIMAH YON MOHD ZAIN
TAHUN 1T YELNEY LENN APOK
TAHUN 1Y
JUNIZAWATI JASNI
TAHUN 2G NOOR FATEHAH MD NOOR
TAHUN 2J NOR EZUANI MOHD YUNUS
TAHUN 2R NORANIZAH ABD RAHMAN
TAHUN 2T HJH MURNI MADRAN
TAHUN 2Y
ANIMAH HAJI SILUI
TAHUN 3G FADZILAH PATMAN
TAHUN 3J CHE HASIN CHE LAH
TAHUN 3R SITI ARINA MD ADNAN
TAHUN 3T
NUR AIN SYAHIRAH AZLI
TAHUN 4G MOHD AZMI SARMON
TAHUN 4J NUR FARAHIYAH NORDIN
TAHUN 4R ASLIZAL OMAR
TAHUN 4T
NUR HASLINA IDRIS
TAHUN 5G AB TALIB ABD RAHMAN
TAHUN 5J PEULIANA TOISIN
TAHUN 5R ASLIZAL OMAR
TAHUN 5T
ROSNEH ROBERT
TAHUN 6G MAJRIN SUMAR
TAHUN 6J

14 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

2.1 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA HELDAH PILANG
BENDAHARI NORIMAH LAN
NORSAHADAH ANING
AHLI JAWATANKUASA SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS

2.2 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

PENGERUS EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA VELZEN WILLIAM
AHLI JAWATANKUASA MOHD AZMI SARMON
SEMUA GURU KELAS

2.3 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA BASILIUS NG
AHLI JAWATANKUASA VELZEN WILLIAM
HASIMAH YON MOHD ZAIN

NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN
YELNEY LENN BINTI APOK

2.5 JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
PENYELARAS NOORHAIDAH MADIN
SETIAUSAHA ROSNEH ROBERT

2.6 JAWATANKUASA PROTIM/PROBIM

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA MOHD AZMI SARMON

AHLI JAWATANKUASA GURU BM TAHUN 4,5,6
GURU MATEMATIK 4,5,6

15 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

2.7 JAWATANKUASA KSSR DAN PBD EKE ANDREAS JUNIOR
BASILIUS NG
PENGERUSI VELZEN WILLIAM
TIMBALAN PENGERUSI RONNY DANI | PAGI
SETIAUSAHA KSSR NUR MAHIRAH KUPRI | PETANG
PENYELARAS PBD SEMUA KETUA PANITIA

AHLI JAWATANKUASA

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3. JAWTANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NUR HASLINA IDRIS
BENDAHARI NORIMAH LAN

3.1 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA MD ASMI ABD KAHAR

AHLI JAWATANKUASA PRA SEKOLAH, TAHUN 1 - 6
SEMUA GURU KELAS

BAHAGIAN MURID ALIN MADLASIM
KETUA GURU DISIPLIN
HELDAH PILANG
BADAN PENGAWAS PSS NOORHAIDAH MADIN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA PRS

BANTUAN PEMBELAJARAN NORANIZA ABD RAHMAN
ALAT TULIS ZULKARNAEN NAWAWI
KASUT & PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH CHE HASIN CHE LAH
KEBAJIKAN MURID NOR EZUANI MD YUNUS
AB TALIB ABD RAHMAN
KWAPM DAN E-KASIH
BK1M, GURU ZAKAT MASNIAH AG DAMIT
MD ASMI ABD KAHAR
ELAUN MURID KHAS EMK

UNIT TUGAS KHAS NUR FARAHIYAH NORDIN
4K KEBERSIHAN NURHASNI SALIN
4K KECERIAAN
SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING
16

4K KESELAMATAN MAJRIN SUMAR
4K KESIHATAN BENETHA NORLEN JOIMER
SETIAUSAHA PIBK NOOR FATEHA MD NOOR
PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1 HASMAH MD ANSAR
GURU PRA SEKOLAH ZAINAWAN JIPIN
GURU PEMULIHAN KHAS MASNIAH AG DAMIT
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NOORHAIDAH MADIN
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA HELDAH PILANG
GURU RMT SHAHRIZA DERIN
GURU APDM VELZEN WILLIAM
PENDAFTARAN & PERTUKARAN MURID RUAMIN DULATIP
GURU KANTIN SEKOLAH ANIMAH SILUI

GURU SPBT ASRAH SETAN @ HUSSIEN

3.2 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOORHAIDAH BTE MADIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.3 JAWATANKUASA SPBT

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ASRAH HJ HUSSIEN
FADZILAH PATMAN

GURU SPBT PAGI RONNY DANI

GURU SPBT PETANG YELNEY LENN APOK
AHLI JAWATANKUASA SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS

3.4 JAWATANKUASA BANTUAN KWAPM

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOR EZUANI BTE MOHD YUNUS
AHLI JAWATANKUASA MOHD AZMI SARMON

SEMUA GURU KELAS
YDP PIBG

17 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

3.5 JAWATANKUASA KANTIN

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ANIMAH SILUI
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AHIMA BTE SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG

3.6 JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI
SETIAUSAHA JUMINI USIN
BENETHA NORLEN JOIMER
AHLI JAWATANKUASA PEULIANA TOISIN
SEMUA GURU KELAS

3.7 JAWATANKUASA PPDA

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOORHAIDAH BTE MADIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.9 JAWATANKUASA BANTUAN AM

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ZULKARNAEN NAWAWI | PAKAIAN
PENOLONG SETIAUSAHA
NORANIZAH ABD RAHMAN | ALAT TULIS
AHLI JAWATANKUASA FELIX JALAWAN | SUSU SEKOLAH
SEMUA GURU KELAS

3.10 JAWATANKUASA RMT

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA SHAHRIZA DERIN
AHLI JAWATANKUASA NURHASNI SALIN

SEMUA GURU KELAS

18 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

3.11 JAWATANKUASA 4K

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NUR AIN SYAHIRAH AZLI
KESIHATAN BENETHA NORLEN JOIMER
KECERIAAN NURHASNI SALIN
KESELAMATAN MAJRIN SUMAR
KEBERSIHAN NUR FARAHIYAH NORDIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU

3.12 JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KAWALAN KEBAKARAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA DG MAHANI ABD MALIK
JUNIZAWATI JASNI
AHLI JAWATANKUASA
SEMUA GURU

3.13 JAWATANKUASA PERHIMPUNAN MINGGUAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
AG HUSSIN HJ AG APONG
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA NUR HASLINA IDRIS
SEMUA GURU

3.14 JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA CHE HASIN BIN CHE LAH
PENOLONG SETIAUSAHA ANIMAH BTE SILUI
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN KO KURIKULUM EKE ANDREAS JR
AHIMA SALIM
4.0 PENGERUSI HASMAH MD ANSAR
TIMBALAN PENGERUSI ASLIZAL OMAR
SETIAUSAHA KOKUM RONNY DANI
SETIAUSAHA SUKAN NORIMAH LAN
GURU SUKAN
BENDAHARI SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

19

4.1 UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS DG MAHANI MALIK

4.1.1 PBSM AB TALIB ABD RAHMAN
KETUA
AHLI ASLIZAL OMAR
BASILIUS NG SITI ARINA MD ADNAN
ANIMAH HJ SILUI FADZILAH PATMAN
MD AZMI SARMON NUR MAHIRAH KUPRI
MASNIAH AG DAMIT HJH NORANIZAH ABD RAHMAN
PEULINA TOISIN

4.1.2 PENGAKAP MAJRIN SUMAR
KETUA
AHLI AMY ANASTASIA MOO REJOOS
ZULKARNEAN NAWAWI YELNEY LENN APOK
MD ASMI HJ ABD KAHAR
HELDAH PILANG HASIMAH YON MD ZAIN
NUR FARAHIYAH NORDIN CHE HASIN CHE LAH
SUZALI KASTAMI
AG USIN AG APONG

4.1.3 PUTERI ISLAM MALAYSIA NUR HASLINA IDRIS
KETUA
NUR HASNI SALIN
AHLI NOORHAIDAH MADIN
JUMINI USIN JUNIZAWATI JASNI
ROSNEH ROBERT HASMAH MD ANSAR
ASRAH SETAN NOOR FATEHAH MD NOOR
HJH MURNI MADRAN
SITI MARYAM

4.1.4 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
KETUA DG MAHANI MALIK
AHLI

AHIMA SALIM CECELIA SAPOW

ALIN MADLASIM FELIX JALAWAN
SHAHRIZA DERIN VELZEN WILLIAM
RONNY DANI BENETHA NORLEN JOIMER

NOR EZUANI MD YUNUS NUR AIN SHAHIRAH AZLI

20 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.2 KELAB DAN PERSATUAN NUR FARAHIYAH NORDIN

PENYELARAS MOHD AZMI SARMON
BENETHA NORLEN JOIMER
4.2.1 KELAB DOKTOR MUDA JUNIZAWATI JASNI
KETUA NORANIZAH ABD RAHMAN
AHLI CHE HASIN CHE LAH
PEAULINA TOISIN AG USIN AG APONG
BASILIUS NG
RONNY DANI
NUR AIN SHAHIRAH AZLI
VELZEN WILLIAM

4.2.2 KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

KETUA HELDAH PILANG
AHLI

ZULKARNEAN NAWAWI NOR EZUANI MD YUNUS
ROSNEH ROBERT HASMAH MD ANSAR
DYG MAHANI MALIK AMY ANASTASIA MOO REJOOS
SUZALI KASTAMI MD ASMI HJ ABD KAHAR
NOOR FATEHAH MD NOOR HJH MURNI MADRAN

4.2.3 KELAB RUKUN NEGARA NOORHAIDAH MADIN
KETUA
AHLI NUR HASLINA IDRIS
ALIN MADLASIM MAJRIN SUMAR
NUR FARAHIYAH NORDIN FELIX JALAWAN
NURHASNI SALIN
AHIMA SALIM CECELIA SAPOW
HASIMAH YON MD ZAIN
SITI MARYAM WONG

4.2.4 PERSATUAN SPBT ASRAH HUSSIEN
KETUA
AHLI JUMINI USIN
SHAHRIZA DERIN ASLIZAL OMAR
AB TALIB ABD RAHMAN SITI ARINA MD ADNAN
FADZILAH PATMAN YELNEY LENN APOK
MASNIAH AG DAMIT NUR MAHIRAH KUPRI

ANIMAH HJ SILUI

21 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.3 SUKAN DAN PERMAINAN

PENYELARAS RONNY DANI

4.3.1 BOLA BALING SHAHRIZA DERIN
KETUA AHIMA SALIM
AHLI NUR FARAHIYAH NORDIN
DG MAHANI MALIK BENETHA NORLEN JOIMER
MD AZMI SARMON HJH NORANIZAH ABD RAHMAN
HASIMAH YON MD ZAIN
AMY ANASTASIA MOO REJOOS
CECELIA SAPOW

4.3.2 BOLA JARING HJH MURNI MADRAN
KETUA
AHLI PEULIANA TOISIN
ROSNEH ROBERT HELDAH PILANG
JUMINI USIN NOORHAIDAH MADIN
SITI MARYAM ZULKIFLI WONG HASMAH MD ANSAR
NOOR FATEHAH MD NOOR ANIMAH HJ SILUI
JUNIZAWATI JASNI
MD ASMI HJ ABD KAHAR
4.3.3 BOLA TAMPAR
KETUA NUR HASLINA IDRIS
AHLI AB TALIB ABD RAHMAN
ZULKARNEAN NAWAWI SITI ARINA MD ADNAN
ASRAH SETAN @ HUSSIEN MASNIAH AG DAMIT
FADZILAH PATMAN NURHASNI SALIN
YELNEY LENN APOK
NUR MAHIRAH KUPRI
NUR AIN SHAHIRAH AZLI

4.4.4 BOLA SEPAK
KETUA
AHLI ALIN MADLASIM
BASILIUS NG
ASLIZAL OMAR RONNY DANI
SUZALI KASTAMI MAJRIN SUMAR
VELZEN WILLIAM AG HUSSIN AG APONG
CHE HASIN CHE LAH
FELIX JALAWAN

22 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.5 RUMAH SUKAN NUR MAHIRAH KUPRI
RONNY DANI
4.5.1 RUMAH MERAH NUR FARAHIYAH NORDIN
KETUA NOORHAIDA MADIN
AHLI MASNIAH AG DAMIT
BASILIUS NG
PEAULINA TOISIN SITI ARINA MD ADNAN
ANIMAH HJ SILUI ALIN MADLASIM
JUNIZAWATI JASNI NUR HASLINA IDRIS
AG USIN AG APONG AHIMA SALIM
FADZILAH PATMAN
4.5.2 RUMAH HIJAU NUR AIN SHAHIRAH AZLI
KETUA
AHLI YELNEY LENN APOK
ZULKARNEAN NAWAWI JUMINI USIN
SHAHRIZA DERIN CHE HASIN CHE LAH
ASRAH SETAN HASMAH MD ANSAR
HJH NORANIZA ABD RAHMAN NURHASNI SALIN
FELIX JALAWAN JULINAH MD YUSOF

4.5.3 RUMAH BIRU NOOR FATEHAH MD NOOR
KETUA DG MAHANI MALIK
AHLI HJH MURNI MADRAN
ROSNEH ROBERT BENETHA NORLEN JOIMER
AB TALIB ABD RAHMAN HASIMAH YON MD ZAIN
AMY ANASTASIA MOO REJOOS VELZEN WILLIAM
CECELIA SAPOW
ZAINAWAN JIPIN

4.5.4 RUMAH KUNING
KETUA
AHLI
MD AZMI SARMON
HELDAH PILANG
SITI MARYAM WONG
NOR EZUANI MD YUNUS
SUZALI KASTAMI
MD ASMI HJ ABD KAHAR

23 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

ALAMAT TELEFON PPD TUARAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MAKLUMAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUARAN

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH TUARAN
HAJAH WANIHIM BINTI OTHMAN

TIMBALAN PPD TUARAN | SEKTOR
ROZALIND JOANNES

SEKTOR PERANCANGAN

RUSDIH LINAH

SEKTOR PEMBELAJARAN

JAMDIN JEMAN

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

MOHD HANIM MOHD GOSS

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID

ALAMAT

Pejabat Pelajaran Daerah Tuaran,
Peti Surat 594,

89208 Tuaran, Sabah

WAKTU BEROPERASI DAN NOMBOR TELEFON

ISNIN 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
SELASA 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
RABU 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
KHAMIS 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
JUMAAT 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
SABTU CUTI
AHAD CUTI

NOMBOR TELEFON PEJABAT 088-788 477

24 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SKRT 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

BIL NAMA PENUH JAWATAN IKHTISAS OPSYEN OPSYEN NO. TEL
GURU BESAR KPA MAJOR MINOR BIMBIT
1 EKE ANDREAS JR 0198227337
2 BASILIUS NG BM BM 0198719862
3 JUMINI BINTI USIN SN 01155687827
4 AHIMA BINTI SALIM PENOLONG KANAN KPA BI 0148710226
5 SUZALI BIN KASTAMI PENOLONG KANAN HEM KPA MZ MT 0128249431
6 AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN PLHN_MT 0198874397
7 AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG PENOLONG KANAN KOKUM KPA BM 0135589809
8 ALIN MADLASIM PENOLONG KANAN PETANG KPA BM BM 0138789900
9 AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS BM 0198838612
10 ANIMAH BINTI HAJI SILUI GURU AGAMA KPLI PAI DSV 0128244596
11 ASLIZAL BIN OMAR DMZ 0168428837
12 ASRAH BINTI SETAN @ HAJI HUSSIEN GURU AKADEMIK BIASA KPA BM BM 0168388474
MT
13 BENETHA NORLEN BINTI JOIMER GURU AKADEMIK BIASA KPA BM KH/PSV 0195828058
14 CECELIA BT. SAPOW BM 0195364964
15 CHE HASIN BIN CHE LAH GURU AKADEMIK BIASA PISMP MT 0176186862
16 FADZILAH BINTI PATMAN PLHN_MT 0143546849
17 FELIX @ AFFANDI BIN JALAWAN GURU AKADEMIK BIASA KPA BM SN 0135406791
BM
18 HASIMAH YON BTE MOHD ZAIN GURU PEMULIHAN KPLI PLHN_BM 0168453304
SN
19 HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR GURU AKADEMIK BIASA KPLI SN 0199134280
DSV
20 HELDAH BINTI PILANG GURU AKADEMIK BIASA KPLI DMZ 0142006968
BM
21 JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI GURU AKADEMIK BIASA KPA PM PRA 0195847034
GURU AGAMA KPLI PAI
22 MAHANI BT. MALIK @ DG. MAHANI KPLI BM 0136173046
23 MAJRIN SUMAR GURU AKADEMIK BIASA 0195841162
24 MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 0198200422
GURU AKADEMIK BIASA KPA BI
25 MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR 0108170590
26 MOHD AZMI BIN SARMON GURU AKADEMIK BIASA KPA SN 0195319653
27 MURNI BT. MADRAN 0198977716
28 NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR GURU AKADEMIK BIASA PISMP PJPK 0199091366
29 NOORHAIDAH BINTI MADIN 0198409822
30 NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA KPLI PI-SR 0168067636

31 NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA KPLI SN 0198114549
32 NUR AIN SYAHIRAH AZLI 0137989664
33 NUR FARAHIYAH BINTI NORDIN GURU AKADEMIK BIASA DPM BI 0162265300
34 NUR HASLINA BINTI IDRIS 0198339949
35 NUR MAHIRAH BINTI KUPRI GURU AKADEMIK BIASA KPA BM 0146551498
36 NURHASNI BINTI SALIN 0102004699
37 PEULIANA BINTI TOISIN GURU AKADEMIK BIASA KPLI PLHN_BM 0145559897
38 RONNY DANI 0198976747
39 ROSNEH BINTI ROBERT GURU AKADEMIK BIASA DPM PJPK 0198705493
40 SHAHRIZA BINTI DERIN 0145543797
41 SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN GURU AKADEMIK BIASA KPLI MT 0138724472

42 SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG GURU AKADEMIK BIASA KPLI DSV 0139133029
43 VELZEN @ VINCENT WILLIAM 0168411075
44 YELNEY LENN BINTI APOK GURU AGAMA INTERIM BA 0138752630
45 ZAINAWAN BT. JIPIN 0128668643
46 ZULKARNAEN NAWAWI GURU AKADEMIK BIASA KPLI BNK 0168063249
47 NORIMAH LAN 0146494898
48 RUAMIN BIN DULATIP GURU AKADEMIK BIASA KPLI BI 0128693496
49 NORSAHADAH ANING 0128440187
51 JULINAH BINTI MOHD YUSOF GURU AKADEMIK BIASA KPLI MT 0178944780
52 AHMAD ZAMZURIE BIN MOHAMED 01114119487
GURU AKADEMIK BIASA INTERIM BA

GURU AGAMA PISMP PAI
GURU AGAMA KPLI BA

GURU AGAMA PISMP PAI
GURU AGAMA KPA PAI

GURU AKADEMIK BIASA KPLI MT

GURU AKADEMIK BIASA KPLI BM
GURU AKADEMIK BIASA DPM SN
INTERIM PAI
GURU AGAMA

GURU AKADEMIK BIASA KPA BM

GURU AGAMA INTERIM BA

GURU AKADEMIK BIASA DPM BI

GURU AKADEMIK BIASA KPLI DSV

GURU AKADEMIK BIASA KPA BM
GURU AKADEMIK BIASA KPA BM

KETUA PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU TADBIR

PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
PEMBANTU PENGURURSAN MURID

PEMBANTU AM PEJABAT

25 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PERSEKOLAHAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN BAGI TAHUN 2020

26 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

HARI PELEPASAN AM | CUTI UMUM 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

HARI PELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2020

JANUARI

1 Rabu Tahun Baru Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,
Kelantan, Perlis & Terengganu
14 Selasa Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan N. Sembilan
19 Ahad Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah
25 Sabtu Tahun Baru Cina Semua Negeri
26 Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua Semua Negeri
27 Isnin Cuti Tahun Baru Cina Semua Negeri kecuali Johor & Kedah

FEBRUARI

1 Sabtu Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
8 Sabtu Hari Thaipusam Johor, Kuala Lumpur, N. Sembilan, Pulau

Selangor Pinang, Perak, Putrajaya &

MAC

4 Rabu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu

22 Ahad Israk dan Mikraj Kedah, N. Sembilan, Perlis & Terengganu

23 Isnin Hari Keputeraan Sultan Johor Johor

23 Isnin Cuti Israk dan Mikraj N. Sembilan & Perlis

APRIL

10 Jumaat Good Friday Sabah & Sarawak

15 Rabu Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah Melaka

24 Jumaat Awal Ramadan Johor, Kedah & Melaka

26 Ahad Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu

26 Ahad Cuti Awal Ramadan Johor & Kedah

MEI

1 Jumaat Hari Pekerja Semua Negeri
3 Ahad Cuti Hari Pekerja Johor & Kedah
7 Khamis Hari Hol Pahang Pahang
Semua Negeri
Hari Wesak Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka,
10 Ahad Hari Nuzul Al-Quran N.Sembilan, Sabah & Sarawak
Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Pulau
11 Isnin Cuti Nuzul Al-Quran Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya & Selangor
Semua Negeri
24 Ahad Hari Raya Aidilfitri Semua Negeri
25 Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,
26 Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri Kelantan & Terengganu
Labuan & Sabah
30 Sabtu Pesta Kaamatan Labuan & Sabah
31 Ahad Pesta Kaamatan Hari Kedua

27 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JUN Sarawak
1 Isnin Hari Gawai Labuan & Sabah
1 Isnin Pesta Kaamatan Hari Kedua Sarawak
2 Selasa Hari Gawai Hari Kedua Semua Negeri
6 Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong Kelantan & Terengganu
7 Ahad Cuti Hari Keputeraan YDP Agong
Pulau Pinang
JULAI Pulau Pinang
7 Selasa Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown Perlis
11 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Sarawak
17 Jumaat Hari Keputeraan Raja Perlis Pahang
22 Rabu Hari Sarawak Terengganu
30 Khamis Hari Keputeraan Sultan Pahang Semua Negeri
30 Khamis Hari Arafah
31 Jumaat Hari Raya Haji Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu
Kelantan & Terengganu
OGOS Semua Negeri
Semua Negeri
1 Sabtu Hari Raya Haji Hari Kedua
2 Ahad Cuti Hari Raya Haji Semua Negeri
20 Khamis Awal Muharram Johor
31 Isnin Hari Kebangsaan
Sabah
SEPTEMBER Melaka
16 Rabu Hari Malaysia Sarawak
24 Khamis Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Semua Negeri

OKTOBER Perak
3 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Kelantan
9 Jumaat Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Kelantan
10 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Semua Negeri kecuali Sarawak
29 Khamis Maulidur Rasul Kelantan & Terengganu

NOVEMBER Selangor
6 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Perak Semua Negeri
11 Rabu Hari Keputeraan Sultan Kelantan Johor & Kedah
12 Khamis Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua
14 Sabtu Hari Deepavali
15 Ahad Cuti Hari Deepavali

DISEMBER
11 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Jumaat Hari Krismas
27 Ahad Cuti Hari Krismas

Perubahan setiap tarikh cuti bagi negeri berkenaan adalah berdasarkan pengumuman rasmi oleh Bahagian
Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan Jabatan Perdana Menteri dihebahkan di Portal Rasmi.

Rujukan laman sesawang www.kabinet.gov.my

28 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING
TAHUN 2020

29 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

30 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING
TAHUN 2020

31 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

32 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

33 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL BERUCAP PERHIMPUNAN ISNIN
PENTADBIR

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

34 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL WAKTU GURU BERTUGAS

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JADUAL BERTUGAS MINGUAN 2020 TAHAP 2 | SIDANG PAGI

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

35 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL WAKTU GURU BERTUGAS

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JADUAL BERTUGAS MINGUAN 2020 TAHAP 1 | SIDANG PETANG

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

36 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

16 KHAMIS JANUARI 39 HARI
24 ISNIN TAHUN BARU CINA 25 - 26 JANUARI | SABTU, AHAD 30 HARI
25 RABU 29 HARI
23 KHAMIS FEBRUARI 21 HARI
14 KHAMIS 39 HARI
MAC
22 ISNIN 31 HARI
23 KHAMIS APRIL 33 HARI
25 SELASA 30 HARI
24 KHAMIS MEI 32 HARI
26 ISNIN HARI RAYA PUASA 26 - 26 MEI | SABTU, AHAD 30 HARI
25 RABU PESTA KAAMATAN 30 - 31 MEI | SABTU, AHAD 22 HARI
17 KHAMIS
JUN
HARI GAWAI 1 - 2 JUN | ISNIN, SELASA

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER | SABTU

DISEMBER
HARI KRISMAS 25 DISEMBER | JUMAAT

#moneytalk SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

Beware of little expenses; a small leak will sink
a great ship.

37 Benjamin Franklin

JADUAL PENCERAPAN PDPC DAN PBD

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

38 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI PEMERIKSAAN BUKU REKOD MENGAJAR

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

SENARAI PYD DI BAWAH SELIAAN PP1&PP2 SK RUGADING, TUARAN 2020
PBPPP & PENCERAPAN PDPC STANDARD 4 SKPMG2

39 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JANUARI

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

40 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

FEBRUARI

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

41 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MAC

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

42 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

APRIL

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

43 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MEI

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

44 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JUN

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

45 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JULAI

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

46 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

OGOS

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

47 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

SEPTEMBER

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

48 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

OKTOBER

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

49 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

NOVEMBER

NOTA
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

50 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING


Click to View FlipBook Version