The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by che.ahmad71, 2018-12-26 18:25:17

MESYUARAT HEM BIL 1/2019

MESYUARAT HEM BIL 1/2019

SK (LKTP) KERATONG 3
26900 Bandar Tun Razak
Pahang Darul Makmur, Malaysia

Mesyuarat
Hal Ehwal Murid
Bil 1 2019

EN CHE AHMAD BIN HARON
SK(LKTP) KERATONG 3

AGENDA MESYUARAT :
1. Perutusan Pengerusi.

2. Mengesahkan Minit Mesyuarat
Yang Lalu.

3. Perkara Berbangkit.
4. Perkara Baru.
5. Hal-hal Lain.
6. Penutup.

AGENDA 1 : UCAPAN PENGERUSI

Selamat Datang
2. Sekalung Terima Kasih
3. Dasar-dasar Pendidikan

Dihayati
4. Mandat
5. Kerjasama 2019

Mandat

i. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas
ii. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan

Perkhidmatan Awam
iii. Arahan-arahan Perbendaharaan
iv. Surat Siaran PPD dan JPN
v. Pekeliling-Pekeliling Kerajaan berkaitan.

Mandat HEM

i. SPI Bil. 8/1985 – Pakaian Seragam
murid-murid Sekolah

ii. SPI Bil. 7/1986 – Langkah-langkah
Keberkesanan Disiplin Sekolah

iii. SPI Bil. 2/1987 – Kesulitan
Mendapatkan Buku Teks

iv. SPI Bil. 3/1992 – Pemakaian
Tudung/Mini Telekong Bagi Pelajar
Perempuan

v. SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri
Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik
Sekolah

AGENDA 4 : PERKARA BARU

4.1 JAWATANKUASA UNIT HEM
SESI 2019

Tahniah
Fahami bidang tugas
Bekerja dalam satu pasukan

AGENDA 4.2 : Bidang Tugas

• 4.2.1 Jawatankuasa Lembaga Pengawas
• Melantik Pengawas
• Melantik ketua Pengawas sebagai ketua

pemimpin pelajar
• Menasihatkan dan membimbing

pengawas
• Menjalankan kursus dan lain-lain aktiviti

yang bersesuaian bagi memantapkan
kepimpinan Pengawas

4.2.2 Jawatankuasa
Disiplin Murid

 Bertanggungjawab menyelia, mengemaskini atau
meminda peraturan serta mengaturkan dasar-dasar serta
program-program untuk meningkatkan disiplin.

 Memberi nasihat atau taklimat tentang disiplin dan
amaran kepada yang melanggar peraturan dan disiplin
sekolah

 Membuat keputusan menentukan hukuman ke atas
pelajar yang melakukan kesalahan.

 Bertanggungjawab ke atas keseluruhan disiplin pelajar
 kepada pelajar
 Bekerja erat bersama pegawai perhubungan polis sekolah

dengan mengadakan ceramah, lawatan berkala dan
program pemantapan disiplin di sekolah

4.2.3 Jawatankuasa
Pinjaman Buku Teks

 Menyimpan stok SPBT dan menyemaknya di awal
dan akhir tahun-Memproses semua borang SPBT

 Mengedar buku-buku teks kepada pelajar yang layak
dan mengutip baik buku teks pada akhir penggal

 Menerima buku teks dari Kementerian Pelajaran dan
merekodkan ke dalam buku stok

 Mengisi dan menyempurnakan borang-borang SPBT
dan lain-lain borang yang berkaitan dengan SPBT

 Menyediakan arahan-arahan tentang pengurusan
SPBT dan memaklumkan kepada semua guru dan
pelajar

 Memastikan pelajar-pelajar menjaga kebersihan
buku pinjaman dan menggantikan buku yang rosak

4.2.4 Jawatankuasa

Kebajikan Murid

• Menguruskan hal kebajikan seperti murid-murid miskin
, kemalangan, rawatan berterusan / penyakit kronik
,kematian , kecemasan / bencana.

• Menguruskan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar
Miskin (KWAMP) kepada murid-murid yang layak.

• Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga murid yang
mendapat bantuan.

• Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima
yang dikemaskini dan disahkan

• Menubuhkan Tabung Kebajikan Murid.

• Menggalakkan murid-murid melibatkan diri dalam
membantu badan kebajikan luar seperti Tabung
Palestin.

• Memberikan maklumat dan menguruskan tuntutan
insuran murid-murid..

4.2.5 Jawatankuasa

Bimbingan dan Kaunseling

 Merancang dan menyelaras program bimbingan dan
kaunseling

 Menyelaras dan menyelia rekod bimbingan dan kaunseling
murid dan menyediakan laporan yang diperlukan

 Menganjurkan ceramah-ceramah kerjaya
 Merancang dan menyelaras program PRS
 Menjalankan program motivasi
 Memberi khidmat kaunseling yang sewajarnya kepada

murid-murid bermasalah disiplin yang dirujuk kepadanya
 Mengadakan kaunseling individu dan kelompok kepada

murid-murid yang memerlukan
 Menyusunatur dan melaksanakan program terancang

sepanjang tahun dalam membantu sekolah
membangunkan akademik, kokurikulum dan disiplin murid
 Membantu dari masa ke semasa berkaitan kurikulum, HEM
dan Kokurikulum.

4.2.6 Jawatankuasa Kesihatan

 Menguruskan dan menyelaras program kesihatan
 Menyediakan peti pertolongan kecemasan di bilik

guru, bilik kesihatan, pejabat sekolah
 Menganjurkan ceramah-ceramah tentang kesihatan
 Menguruskan bilik kesihatan supaya selalu bersih

dan boleh digunakan oleh murid sakit bila perlu
 Memaparkan info-kesihatan pada papan kenyataan

bagi mendidik murid tentang kepentingan menjaga
kesihatan dari semua aspek

4.2.7 Jawatankuasa Kantin

 Memastikan pengusaha kantin mematuhi Peraturan dan Pekeliling
Kementerian Pelajaran / Kesihatan.

 Memastikan mutu dan harga jualan makanan dan minuman yang dijual
mengikut syarat perjanjian.

 Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal..
 Memastikan pengurusan seperti penggunaan peralatan, makanan

ditutup, pekerja memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas
mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan .
 Memastikan keadaan dalam dan luar kantin bersih, kemas dan ceria.
 Memaklumkan kepada pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan
/ cuti / peperiksaan.
 Melantik pengawas kantin bagi memastikan murid-murid sentiasa tertib
sewaktu berada di kantin
 Membuat laporan mingguan /bulanan dalam buku / borang laporan
kantin dan disampaikan kepada Pengetua / PK HEM tentang prestasinya..
 Mengadakan perbincangan di antara pengusaha kantin dengan
Jawatankuasa kantin dari masa kesemasa.

4.2.8 Jawatankuasa SPBT

 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa buku teks 2 kali
setahun..

 Membuat pesanan buku mengikut anggaran jumlah murid
pada awal tahun ke PPD. ( anggaran hendaklah tepat )

 Mengedarkan dan memungut buku mengikut tarikh yang
ditetapkan.

 Memastikan murid yang baru masuk membawa buku teks
dari sekolah lama.

 Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan
borang pinjaman SPBT

 Menyelenggarakan fail SPBT, rekod buku stok dan
Inventori dengan kemas.

 Memastikan murid membalut buku SPBT
 Menyediakan senarai buku teks bagi setiap tingkatan

untuk diedarkan kepada murid yang ingin membeli buku
SPBT.

4.2.9 Jawatankuasa Data APDM

 Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan
peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian- Bahagian
di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan
Daerah (Gabungan) dan sekolah dan lainlainagensi
kerajaan.

 Membantu dalam penyelarasan data dan maklumat
pendidikan seperti HRMIS,Sistem Maklumat Murid (SMM),
Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), KWAMP,
Kokurikulum, Buku Teks dan Sistem Pangkalan Data Murid.

 Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini
data dan maklumat peringkat sekolah bagi Sistem
Pangkalan Data Murid.

 Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan
pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah.

 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data
yang diarahkan dari semasa ke semasa.

4.2.10 Jawatankuasa Unit 3K

• Menyediakan takwim aktiviti tahunan semua
kegiatan yang berkait dengan kebersihan,
Kesihatan dan keselamatan sekolah.

• Merancang program peningkatan untuk
kebersihan, kesihatan dan keselamatan
sekolah.

• Memastikan persekitaran bersih dan selamat.
• Memastikan pelaksanaan program berjalan

mengikut jadual yang ditetapkan.
• Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar

dari semasa ke semasa.

Jawatankuasa HEM

• Mengikut keperluan sekolah dan
berpandu Buku Pengurusan Sekolah

AGENDA 4. 3
PELAN Strategi Induk HEM

NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan JADUAL 1
penghayatan nilai
Sub-NKRA JPS/SJK-PS/01
Pelaksanaan sarana penglibatan ibu
Bidang bapa, komuniti dan sektor swasta
Keutamaan
PPPM Kualiti Sekolah
KPI
Pengarah/PPD/ Peratus Kes murid Ponteng Sekolah Bagi Semua
Sekolah Jenis Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
(0.01%).
Sektor/PPD/ Peningkatan % kehadiran sehingga 95% pada
Sekolah tahun2021. (Pengurusan HEM)
Bidang /Unit Sekolah Kebangsaan (LKTP) Keratong 3

Induk (Pengurusan Pentadbiran)

TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN
TINDAKAN
STRATEGIK STRATEGIK

Meningkatkan Bilangan Meningkatkan Menjalankan
pembelajaran murid tidak
murid hadir dan kehadiran murid Program bagi
hadir lewat
masih tinggi menggunakan meningkatkan

khidmat kehadiran murid

pengawas dan menjelang 2021

JK Disiplin

dengan

kerjasama

ibubapa

Peningkatan 89 90 92 93 95
% kehadiran
murid

AGENDA 4. 4
Budaya Buka Sekolah

Persediaan kelas fizikal.
Pastikan meja dan kerusi
mencukupi.
Peralatan kelas boleh didapatkan
dari Pn Suzana
Budaya penyayang

Agenda 4.5 Pengisian Buku

Kedatangan

• Pastikan nama sama dengan APDM.
• Melengkapkan semua bahagian pengisian

maklumat murid mengikut yang ditetapkan.
• Memastikan data kehadiran dihantar ke

dalam Wassap rasmi HEM pada masa
pertama dan buku kedatangan dihantar
sebelum pukul 9.00 pagi ke pejabat.
• Menutup BK pada setiap akhir bulan.

AGENDA 4. 6Agenda 4.7 Buku Kawalan Kelas

• Guru masa pertama atau guru relief
masa pertama akan memenuhi setiap
butir kehadiran murid .

• Guru yang masuk perlu mengisi
kehadiran kelas yang diajar.

• Guru Kelas memastikan buku dihantar ke
pejabat untuk semakan sebulan sekali.

Agenda 5 Hal-hal lain

Agenda 6 Penutup

• Terima kasih.
• Kerjasama.
• Ditangguhkan.

• Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah
memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang
takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal
hanyalah orang-orang yang tidak pernah
melangkah. Jangan takut salah, kerana
dengan kesalahan yang pertama kita dapat
menambah pengetahuan untuk mencari jalan
yang benar pada langkah yang kedua.

• Pak Hamka


Click to View FlipBook Version