The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by che.ahmad71, 2018-12-25 23:58:16

BUKU PENGURUSAN HEM 2019

BUKU PENGURUSAN HEM 2019

`

SK (LKTP) KERATONG 3 1
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

SK (LKTP) KERATONG 3 2
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

VISI UNIT HEM SK (LKTP) KERATONG 3

INSAN BERAKHLAK MULIA SEKOLAH CEMERLANG

MISI UNIT HEM SK (LKTP) KERATONG 3

PENGURUSAN HEM YANG BERKESAN;
MENJAGA KEBAJIKAN MURID;
SAHSIAH DAN DISIPLIN YANG TERPUJI;
PERSEKITARAN SEKOLAH YANG SELAMAT;

SK (LKTP) KERATONG 3 3
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

SK (LKTP) KERATONG 3 4
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Guru merupakan ibubapa kedua kepada semua murid.
1.2 Kepentingan dan kebajikan murid menjadi keutamaan dalam semua bentuk tindakan
dan keputusan yang dibuat.
1.3 Guru mestilah melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang rasa, dan penuh
kasih sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN MURID

2.1 Sekolah menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan ke
dalam Modul Pengurusan Murid (APDM).

2.3 Setiap murid akan di tempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi akademik untuk
tahap dua sahaja.
2.4 Setiap murid diwajibkan memiliki sebuah buku “Peraturan Sekolah” pada setiap masa.

DASAR 3 : DISIPLIN MURID
3.1 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah akan dihadapkan ke Lembaga Disiplin.
3.2 Ibubapa atau penjaga murid yang dihadapkan kepada Lembaga Disiplin akan dipanggil
untuk hadir ke sekolah.
3.3 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat Dan Bimbingan” dalam menangani
permasalahan disiplin murid.
3.4 Ibubapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah perlu memaklumkan
atau menulis surat kepada pihak sekolah.
3.5 Murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut dikira
ponteng sekolah.

DASAR 4 : KESELAMATAN MURID
4.1 Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di
kawasan sekolah pada waktu persekolahan.
4.2 Ibubapa atau penjaga yang ingin membawa murid keluar perlu menulis nama ke dalam
Buku Kebenaran Keluar yang terletak pejabat.
4.3 Semua murid dilindungi dengan Skim Insurans Takaful Malaysia.

DASAR 5 : KESIHATAN MURID
5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program
yang dirancang seperti :

• Pemeriksaan Gigi dan Mata
• Pemeriksaan Kesihatan
• Program RMT dan PS1M
• Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Jasmani & Kesihatan
• Ceramah dan Kempen

5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid daripada ibu bapa / penjaga.
5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati tidak sihat semasa berada di sekolah.
5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital dan akan menghubungi
penjaga terlebih dahulu terhadap kes-kes yang kronik.
5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah
Kesihatan sebaik mungkin.

SK (LKTP) KERATONG 3 5
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

DASAR 6 : KEBAJIKAN MURID

6.1 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan
apa jua bentuk bantuan kepada murid di sekolah ini.
6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid tersebut.

SK (LKTP) KERATONG 3 6
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

SK (LKTP) KERATONG 3 7
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

KPI 1
Penetapan purata peratus kehadiran bulanan sekolah mencapai sekurang kurangnya 90%.
sasaran sekolah.
KPI2
Penurunan peratus murid lewat hadir ke sekolah sebanyak 50% daripada 20 orang kepada 10
orang.
KPI3
Memastikan kes murid melakukan kesalahan disiplin kepada sifar.
KPI4
Meningkatkan peratus penghayatan murid dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
KPI5
Memastikan kebersihan Tandas Guru dan Murid SK (LKTP) Keratong 3 berada di dalam tahap
kebersihan optimum.
KPI6
Memastikan murid berada di dalam zon selamat sepanjang masa ketika berada di dalam
sekolah.
KPI7
Melaksanakan keceriaan persekitaran sekolah dan kelas agar murid berada dalam suasana
yang kondusif.
KPI8
Memastikan keperluan 1 murid 1 kerusi, 1 meja dan 1 set buku teks mencukupi.

SK (LKTP) KERATONG 3 8
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

SK (LKTP) KERATONG 3 9
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

FOKUS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SK (LKTP) KERATONG 3 2019

FOKUS PROGRAM

Pengurusan Disiplin Menangani ponteng sekolah
Murid Menangani masalah salahlaku
(Memantapkan Sahsiah, Jati Menangani masalah datang lewat
Diri Murid serta
Menangani Masalah Sosial 1. Kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah
Murid ) 2. Mantapkan peranan JK Disipilin Sekolah
3. Aktiviti-aktiviti penigkatan disipilin
Bantuan Kebajikan Murid
3.1 Ceramah Jemputan
3.2 Ceramah Pendidikan Agama
3.3 Kem Motivasi/ Jati Diri/ Bina Insan
3.4 Perjumpaan waris
3.5 Kempen diperhimpunan
3.6 Surat peringatan kepada waris
3.7 Sijil Galakan Kedatangan Penuh
3.8 Data Analisis Kehadiran
4. Kad Keluar/masuk kelas
5. Buku Rekod salahlaku
6. SSDM sentiasa dikemaskini

Menguruskan bantuan kepada murid

1. Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin
2. Bantuan RMT
3. Bantuan Zakat AGRO Bank
4. Bantuan Elaun Murid Khas
5. Bantuan Kutipan Segera (Tabung Derma Kematian
Bencana)
6. Bantuan Insuran Takaful
7. SPBT
8. Biasiswa Yayasan Pahang
9. Bantuan Awal Persekolahan KPM/Yayasan Pahang
10. Bantuan Susu

Pendidikan Murid Menguruskan urusan pendidikan murid-murid (Dasar
Pengajian Wajib)

1. Pendaftaran murid tahun 1
2. Urusan ke Sekolah Menengah/ SBP
3. Urusan Pertukaran Murid

Data APDM Menguruskan dan mengemaskini data – data murid dan
memastikan setiap murid ada borang SMM
Kehadiran murid sentiasa dikemaskini.

SK (LKTP) KERATONG 3 10
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

Bimbingan Dan Kaunseling 1. Menguruskan pengumpulan data murid
Kesihatan Dan Kebersihan 2. Motivasi pembinaan sahsiah dan jatidiri
3. Mengenali kecenderungan dan bakat murid dan

keperluan murid
4. Mento mentee
5. Pertandingan Lorong PPDa
6. Ujian Psikometrik Tahun 3 & Tahun 6
7. Pertandingan Buku Skrap
8. Program Sekolah Penyayang

1. Penyediaan makanan seimbang dan berkhasiat di
kantin

2. Memastikan kebersihan murid mencapai tahap
optimum

3. Pelaksanaan program 3K
4. Pemantauan kebersihan kantin
5. Pemantauan dan pembasmian jentik – jentik.
6. Program Makan Tak Tumpah
7. Sifar Sampah

SK (LKTP) KERATONG 3 11
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI HEM 2019

BIL PERKARA TINDAKAN CATATAN

1 Penubuhan JK Induk HEM GB/GPK HEM Buku Panduan
 Mesyuarat JK Tugasan
 Perancangan Aktiviti
 Carta Organisasi GB/GPK Buku Peraturan
 Agihan dan Panduan Tugasan JK Kerja HEM/JK
 Takwim Aktiviti Disiplin Buku Pengawas
 Fokus HEM
 Anggaran Mengurus Buku Laporan
Disiplin
2 Disiplin dan Pengawas
 Perancangan aktiviti disiplin dan pengawas GB/GPK Buku
 Pelantikan pengawas- agihan dan jadual tugasan HEM/Guru Perancangan

 Peraturan sekolah B&K Borang-borang
 Buku Laporan Pengawas B&K
 Pengendalian kes-kes disiplin, buku laporan dan disket
GB/GPK Borang SPBT G
disiplin HEM/JK SPBT Fail-fail SBT
Buku Stok
3 Bimbingan dan Kaunseling
 Eventori dan rekod GB/GPK Borang-borang
 Perancangan aktiviti B&K HEM/JK bantuan

 Bimbingan individu Kebajikan
 Bimbingan kelompok
 Motivasi
 Kepimpinan
 Perjumpaan waris
 Kerjaya & Panduan
 Lawatan

4 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
 Mesyuarat AJK, perancangan, tugasan dan panduan
tugasan
 Pemilihan murid layak/tidak layak
 Penerimaan buku teks
 Pemprosesan buku teks
 Pemprosesan borang-borang
 Pengedaran buku teks kepada murid
 Pengemaskinian borang-borang SPBT
 Keceriaan bilik SPBT
 Pengemaskinian stok
 Aktiviti baik pulih dan pelupusan
 Lain-lain

5 Kebajikan Murid
 Urusan murid sakit
 Derma dan kutipan
 Ziarah dan kunjungan
 Insurans
 Bantuan (KWAPM, Yayasan Pahang, Zakat Agro Bank)
 Aktiviti-aktiviti kerohanian

SK (LKTP) KERATONG 3 12
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

`

BIL PERKARA TINDAKAN CATATAN

6 Pendaftaran Murid GB/GPK Borang-borang
 Dasar pendidikan wajib HEM/PT pendaftaran
 Pendaftaran dan pengesahan kemasukan murid tahun 1 Borang
tawaran
 Pensijilan-sijil berhenti sekolah, sijil penghargaan kemasukan
 Murid tercicir Borang sekolah
 Pendaftaran murid ke sekoah menengah menengah

 Pindah masuk/keluar murid Borang pindah

7 Keselamatan Murid GB/GPK Buku Peraturan
 Peraturan sekolah HEM/ Alat pemadam
 Kawalan keluar/masuk PENGAWAL
KESELAMATAN api
 Latihan Kecemasan Peti
 Alat-alat keselamatan pertolongan
 Alat perubatan cemas
 Rawatan kesihatan
 Kempen keselamatan
 Kawalan kebarangkalian belaku bahaya

8 Kesihatan (PBSS) JK PBSS Fail Kesihatan

 Murid sakit

 Bilik rawatan

 Bilik Kesihatan

 Peti pertolongan cemas

 Kempen kesihatan

 Kuiz kesihatan

 Rawatan oleh kem Kesihatan, pergigian, rubella, campak dll

 Kempen Denggi

 Lain-lain

9 PPDa JK PPDa Fail PPDa

 Kempen Lima Minit Dadah
 Laluan PPDa
 Pameran
 Ceramah
 Kuiz
 laporan

10 Kebersihan dan keceriaan JK Kebersihan
dan Keceriaan
 Pertandinagn kebersihan dan keceriaan kelas abad 21
 Mural
 Tandas
 Bilik PSS
 Galeri
 Bilik-bilik khas

11 APDM Penyelaras
 Taklimat APDM

 Pengemaskinian data Guru Kelas

SK (LKTP) KERATONG 3 13
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 14
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

BIL MAKLUMAT PANDUAN CATATAN
A. Kulit 1. Tidak dibenarkan membalut buku jadual

kedatangan dengan kertas pembalut berwarna.
2. Label maklumat muka hadapan ditulis dengan

tulisan tangan bukan menggunakan komputer .

B Penyata bulan 1. Sila isi dan lengkapkan semua bahagian.
mengikut 2. Lengkapkan setiap bulan.
bangsa 3. Catatkan lain-lain bangsa dalam ruangan catatan

(contoh : Kadazan=2 orang)

C Analisa 1. Lengkapkan setiap bulan.
kedatangan 2. Pindahkah maklumat dari ruangan ringkasan yang

dikira setiap bulan.

D Butiran murid 1. Tulis nombor pendaftaran murid.
2. Nama penuh ikut abjad.
3. Asingkan nama lelaki dan perempuan.
4. Susunan nama lelaki dahulu.
5. Murid baru ditulis bawah sekali, selepas nama

terakhir (alihkan mengikut susunan abjad pada
bulan baharu).
6. Guna ball pen dakwat hitam.
7. Tulisan kemas dan guna huruf besar.
8. Tidak boleh dipadam menggunakan liquid paper.
9. Jika terdapat kesalahan, potong dan tandatangan
ringkas.
10. Hadir tanda /
11. Tidak hadir tanda 0
12. Isikan simbol dibawah didalam tanda O untuk
ketidakhadiran;

S = tidk hadir dengan surat ibubapa atau sijil cuti
sakit
W = hadir tapi ada surat rasmi mewakili sekolah
P = telah didapati terbukti ponteng dan telah
dihantar surat amaran kepada ibubapa / penjaga
13. Tandakan X pada tarikh cuti sekiranya sekolah cuti
14. Jika cuti hanya sehari tandakan garis lurus /
memanjangkan pada ruangan berkenaan.
15. Jika cuti lama hendaklah ditulis nama cuti secara
melintang pada ruangan itu (lihat contoh diruangan
catatan)

SK (LKTP) KERATONG 3 15
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

E Pengiraan 1. Hitung panjang kedatangan = Jumlah kedatangan

murid ÷bilangan hari belajar

Contoh : Jumlah kedatangan murid = 549

Hari belajar = 17 hari

549 ÷ 17 hari = 32.3 = 32

(genapkan kepada 32)

2. Peratus kedatangan = Jumlah kedatangan murid ÷
jumlah kedatangan sepatutnya x 100
Contoh : Jumlah kedatangan murid = 549
Jumlah kedatangan sepatutnya = 604
549 ÷ 604 X 100 = 90.9%
(tidak perlu digenapkan)

3. Hitung panjang ramai murid = Jumlah
kedatangan yang sepatutnya ÷ bilangan hari
belajar
Contoh: 604 ÷17 hari = 35.5 = 36 (genapkan
kepada 36)

4. Ramai murid daftar pada bulan lepas tiada bagi
bulan Januari, tulis bilangan jika ada pada bulan
berikutnya.

5. Ramai murid yang masuk (tulis jumlah yang masuk
pada Januari, dan seterusnya jika ada pada bulan
berikutnya)

6. Ramai murid yang keluar, tuliskan jumlah terkini
dan bilangan murid keluar.

7. Ramai murid yang daftar pada hujung bulan, kira
bilangan terkini. Kiraan yang lengkap terus ditulis
pada ruangan analisis kedatangan setahun.

Sila tulis jumlah 1. Tulis pada ruangan garisan ke 45

F murid mengikut Contoh : Lelaki = 16 + 1 (murid masuk) = 17

jantina pada Perempuan = 24 – 1 (murid keluar) = 23

setiap akhir Jumlah = 40 +1 – 1 = 40

bulan.

G Butiran murid 1. Sila penuhkan semua maklumat yang dikehendaki.
di bahagian 2. Pada ruangan bangsa, jika murid berbangsa India
belakang
beragama Islam tuliskan IM.
3. Jika murid Bukan Warganegara sila tuliskan semua

maklumat dengan pen dakwat merah.

SK (LKTP) KERATONG 3 16
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

4. Lengkapkan nama ibubapa / pengaja, pekerjaan
sama seperti maklumat yang diisi di dalamAPDM.

5. Pastikan alamat rumah dan nombor telefon ditulis
dengan pensil (sila maklumkan pada murid supaya
sentiasa memberitahu guru sekirannya ada
pertukaran maklumat)

6. Sila tandakan maklumat penerima bantuan RMT ,
KWAPM dan Yayasan Pahang

H Ketidakhadiran 1. Sila masukkan segala surat-surat berkaitan

murid ketidakhadiran murid ke dalam bekas di rak jadual

kedatangan yang telah disediakan mengiktu kelas

masing-masing.

2. Sila rujuk panduan pengeluaran surat amaran tidak

hadir untuk tindakan disiplin.

I Penghantaran 1. Sila ambil kedatangan murid dan masukkan ke
buku dalam rak jadual kedatangan di pejabat sebelum
kedatangan pukul 9:00 pagi.

2. Hanya guru kelas atau Guru Relief sahaja yang
dibenarkan mengambil dan menghantar jadual
kedatangan ke pejabat.

3. Jadual kedatangan hendaklah sentiasa berada di
pejabat sekolah.

J

Surat Cuti/Surat Semua guru diminta untuk memasukkan surat-surat

Sakit berkenaan dalam folder yang telah disediakan dalam

buku kedatangan.

SK (LKTP) KERATONG 3 17
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 18
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

PENGERUSI

EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

TIMBALAN PENGERUSI

EN CHE AHMAD BIN HARON

NAIB PENGERUSI 1

EN ABDUL AZIZ ABDUL JALIL

NAIB PENGERUSI 2

GPK KO-KURIKULUM

SETIAUSAHA

EN SUHAIRI BIN KIMAN

DISIPLIN PENGAWAS BIMBINGAN & KAUNSELING
EN FAIRULIZWAN BIN RESELI PN AMINAH BINTI ABDUL AZIZ PN HUZEANA BT CHE SOH

KPj 3K PPDa
PN ZANARIAH BINTI ISMAIL PN ZANARIAH BINTI MAZALAM PN UMI AIMANAL HABASHIAH

KECICIRAN KEBERSIHAN BANTUAN & KEBAJIKAN
EN KAMARUDDIN BIN ABDULLAH PN HAMIZAH BINTI SAMSUDIN PN ROHAIYU BINTI A RAHIM

KEHADIRAN & BRKK KESIHATAN SPBT
PN NORJIHAN BT MOHD RAWI PN CT ZURAIDAH BINTI AHMAD PN MARTINI BT ABDUL MUTALIB

REKOD DAN FAIL MURID KESELAMATAN RMT
PN NOORSURIYANI RAMLEE EN ZAFIROS BIN RAMLAN PN SABARIAH@MAIZATUL

PERHIMPUNAN RASMI PENDAFTARAN & APDM AIDA BINTI RAMLI
EN NOOR AZMI MOHAMAD EN MOHAMAD HAPIZUL JELANI
KANTIN
BANGUNAN & PERABOT SEKOLAH MENENGAH PN SULIATI BINTI MUDA
EN MOHD AFIZI BIN MD ALI EN MOHD NAZRI MAT NAYAN
SUSU SEKOLAH
SURAU & IBADAT PENGIKTIRAFAN PN MASHITOH BINTI HJ YASIN
PN NURASMAHAYU MANSOR PN NUHAKIAH ABDUL HAMID
KWAMP & EMK
LAWATAN PN LIZA BINTI ARI
PN HUZEANA BT CHE SOH
ANAK YATIM & DERMA
eSARANA PIBG PN RAHAYU BT ABDUL RAHMAN
CIK ZURAIHA BINTI MISWAN
19
SK (LKTP) KERATONG 3

26900 BANDAR TUN RAZAK

PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 20
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

1.JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PERATURAN SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN FAIRULIZWAN BIN RESELI

PEN SETIAUSAHA : PN SITI NORIAH BINTI OTHMAN

AHLI JAWATANKUASA
1. EN KHAIRUL AKBAR BIN AB HAMIM
2. EN NOOR AZMI BIN MOHAMAD
3. EN MOHD AFIZI BIN MD ALI
4. PN NORJIHAN BINTI MOHD RAWI
5. PN MASHITOH BINTI HJ YASIN
6. PN NORAINI BINTI HJ YUSUF
7. PN MARTINI BINTI ABDUL MUTALIB
8. PN SULIATI BINTI MUDA

2. JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN AMINAH BINTI ABDUL AZIZ

PEN SETIAUSAHA : CIK SITI HARYATI BINTI ISMAIL

AHLI JAWATANKUASA
1. PN HUZEANA BINTI CHE SOH
2. PN SITI NAZRINA BINTI NA’AN
3. PN ROHAIYU BINTI RAHIM
4. PN NOORSURIYANI BINTI RAMLEE
5. EN FAIRULIZWAN BIN RESELI
6. EN SUHAIRI BIN KIMAN
7. EN KAMARUDDIN BIN ABDULLAH
8. EN MOHAMAD HAPIZUL BIN JELANI

3. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON
SETIAUSAHA : PN HUZEANA BINTI CHE SOH

AHLI JAWATANKUASA

SK (LKTP) KERATONG 3 21
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

1. PN LIZA BINTI ARI
2. PN ZANARIAH BINTI ISMAIL (KPj)
3. PN UMI AIMANAL HABASHIAH BINTI WALID (PPDa)

4.JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN ZANARIAH BINTI ISMAIL

AHLI JAWATANKUASA
1. EN FAIRULIZWAN BIN RESELI

2. PN UMI AIMANAL HABASHIAH BINTI WALID

5. JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN UMI AIMANAL HABASHIAH WALID

AHLI JAWATANKUASA
1. LIZA BINTI ARI

2. PN HUZEANA BINTI CHE SOH

6. JAWATANKUASA BUKU KEDATANGAN & BUKU REKOD KAWALAN KELAS

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN NORJIHAN BINTI MOHD RAWI

AHLI JAWATANKUASA
1. CIK SITI HARYATI BINTI ISMAIL

7. JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN KAMARUDDIN BIN ABDULLAH

AHLI JAWATANKUASA
1. PN HUZEANA BINTI CHE SOH

2. PN NORHAYATI BINTI MD YUNUS
3. SEMUA GURU KELAS

SK (LKTP) KERATONG 3 22
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

8. JAWATANKUASA FAIL DAN REKOD PERIBADI MURID

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN NOORSURIYANI BINTI RAMLI

AHLI JAWATANKUASA
1. ZANARIAH BINTI ISMAIL
2. SUZANA BINTI BUHARI
3. SEMUA GURU KELAS

9. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN NOOR AZMI BIN MOHAMMAD

AHLI JAWATANKUASA
1. PN SITI NAZRINA BINTI NA’AN

2. EN MOHD NAZRI BIN MAT NAYAN

3. KAMARUDDIN BIN ABDULLAH

10. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN ROHAIYU BINTI RAHIM (Y.P)

AHLI JAWATANKUASA
1. PN MARTINI BINTI ABDUL MUTALIB (SPBT)
2. PN SABARIAH @ MAIZATUL AIDA BINTI RAMLI
3. PN LIZA BINTI ARI (KWAMP DAN EMK)
4. PN MASHITOH BINTI HJ YASIN (SUSU)
5. RAHAYU RAHMAN (ANAK YATIM DAN DERMA )
6. EN KAHARUDDIN (PEMBANTU TADBIR)
7. EN MOHAMAD HAPIZUL BIN JELANI (APDM)
8. WAKIL PIBG

SK (LKTP) KERATONG 3 23
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

11. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON
SETIAUSAHA : PN MARTINI BINTI ABDUL MUTALIB
PEN SETIAUSAHA : PN NORHASIDA BINTI YAHYA

AHLI JAWATANKUASA
1. NUR ASMAHAYU BINTI MANSOR
2. GURU KELAS TAHUN 1 - 6

12. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN SABARIAH@MAIZATUL AIDA BINTI RAMLI

AHLI JAWATANKUASA
1. PN SULIATI BINTI MUDA
2. PN HAMIZAH BINTI SAMSUDDIN
3. PN NUHAKIAH BINTI ABDUL HAMID
3. CIK ZURAIHA BINTI MISWAN
4. PN ROHAIYU BINTI RAHIM
5. ZANARIAH BINTI ISMAIL

13. JAWATANKUASA KWAMP DAN EMK

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN LIZA BINTI ARI

AHLI JAWATANKUASA
1. UMI AIMANAL HABASHIAH BINTI WALID

14. JAWATANKUASASEKOLAH MENENGAH (SBP/KRK/KAA)

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
EN CHE AHMAD BIN HARON
NAIB PENGERUSI : EN MOHD NAZRI BIN MAT NAYAN

SETIAUSAHA :

AHLI JAWATANKUASA
1. GURU KELAS TAHUN 6

SK (LKTP) KERATONG 3 24
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

15. JAWATANKUASA PROGRAM SUSU SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN MASHITOH BINTI HJ YASIN

AHLI JAWATANKUASA
1. PN MARTINI BINTI ABDUL MUTALIB

16. JAWATANKUASA ANAK YATIM ,MISKIN DAN TABUNG KEBAJIKAN

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
EN CHE AHMAD BIN HARON
NAIB PENGERUSI : PN RAHAYU BINTI ABDUL RAHMAN

SETIAUSAHA :

AHLI JAWATANKUASA
1. SEMUA GURU KELAS

17. JAWATANKUASA SURAU DAN IBADAT

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN NURASMAHAYU BINTI MANSOR

AHLI JAWATANKUASA
1. PN NORAINI BINTI HJ YUSUF

2. SEMUA GURU PENDIDIKAN ISLAM

18. JAWATANKUASA BANGUNAN DAN PERABOT KELAS

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN MOHD AFIZI BIN MD ALI

AHLI JAWATANKUASA
1. KHAIRUL AKBAR AB HAMIM

2. SEMUA GURU KELAS

SK (LKTP) KERATONG 3 25
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

19. JAWATANKUASA KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN (3 K)

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON
SETIAUSAHA : PN ZANARIAH BINTI MAZALAM
PEN SETIAUSAHA : PN NORHAYATI BINTI MD YUNUS

AHLI JAWATANKUASA
1. PN HAMIZAH BINTI SAMSUDIN (KEBERSIHAN DAN KECERIAAN)
2. CT ZURAIDAH BINTI AHMAD (KESIHATAN)
3. EN ZAFIROS BIN RAMLAN (KESELAMATAN
4. SEMUA GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN

20. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS DAN SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN HAMIZAH BINTI SAMSUDIN

AHLI JAWATANKUASA
1. PN SITI NORIAH BINTI OTHMAN

2. PEKERJA PEMBERSIHAN SWASTA

21. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN PENCEGAHAN AEDES

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN CT ZURAIDAH BINTI AHMAD

AHLI JAWATANKUASA
1. PN NORHASIDA BINTI YAHYA

22. JAWATANKUASA KESELAMATAN MURID DAN KEBAKARAN

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN ZAFIROS BIN RAMLAN

PEN SETIAUSAHA : EN KHAIRUL AKBAR AB HAMIM

AHLI JAWATANKUASA
1. PENGAWAL KESELAMATAN SEKOLAH

SK (LKTP) KERATONG 3 26
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

23. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ
NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON
SETIAUSAHA : PN SULIATI BINTI MUDA
PEN SETIAUSAHA : PN SITI NAZRINA BINTI NA’AN

AHLI JAWATANKUASA
1. PN CT ZURAIDAH BINTI AHMAD
2. PN RAHAYU BINTI RAHMAN
3. PN NORAZUA BINTI SUHUT
4. PN ZANARIAH BINTI MAZALAM
5. PN NORSAPIATUL MAIZAN
6. EN SUHAIRI BIN KIMAN
7. EN MOHAMAD HAPIZUL JELANI
8. EN ZAFIROS BIN RAMLAN

24. JAWATANKUASA PENDAFTARAN ,APDM DAN SSDM

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : EN MOHAMAD HAPIZUL BIN JELANI

AHLI JAWATANKUASA
1. PN NORAZLINA BINTI KAMALUDIN (Tahun 1)
2. PN SUZANA BINTI BUHARI (Tahun 1)
3. SEMUA GURU KELAS

25. JAWATANKUASA PENGIKTIRAFAN MURID

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN NUHAKIAH BINTI ABDUL HAMID

AHLI JAWATANKUASA
1. PN SABARIAH@MAIZATUL AIDA RAMLEE

SK (LKTP) KERATONG 3 27
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

26. JAWATANKUASA e-SARANA PIBG

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : CIK ZURAIHA BINTI MISWAN

PEN SETIAUSAHA : PN AMINAH BINTI ABDUL AZIZ

AHLI JAWATANKUASA
1. AJK GURU

2. AJK PIBG

27. JAWATANKUASA LAWATAN

PENGERUSI : EN SAIMON BIN HJ SIRAJ

NAIB PENGERUSI : EN CHE AHMAD BIN HARON

SETIAUSAHA : PN HUZEANA BINTI CHE SOH

AHLI JAWATANKUASA
1. PENYELARAS TAHUN 6

2. GURU KELAS TAHUN 6

SK (LKTP) KERATONG 3 28
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 29
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

BIDANG TUGAS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. UNIT DISIPLIN

1.1 Merancang dan menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi

sepenuhnya.
1.2 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin murid dan laporan peribadi.
1.3 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang

melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.
1.5 Merekodkan segala kesalahan ,hukuman dan denda yang dikenakan ke

atas murid-murid.
1.6 Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan

Lembaga Pengawas Sekolah dan merujuknya kepada Guru Besar jika

perlu.
1.7 Sentiasa berhubung rapat dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk

menyelesaikan masalah murid dan membantu menyelesaikan kes-kes

murid bermasalah.
1.8 Sentiasa berusaha menanam semangat mematuhi arahan-arahan

sekolah di kalangan murid-murid.
1.9 Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian dan Unit Pengawas

Sekolah menguruskan kawalan murid pada Majlis Perhimpunan Rasmi

Sekolah atau majlis-majlis lain yang dianjurkan oleh pihak sekolah.
1.10 Menyampaikan makluman dan perkembangan disiplin dari semasa ke

semasa di Perhimpunan Rasmi Sekolah.
1.11 Bertanggungjawab menyediakan laporan tahunan Unit Lembaga Disiplin

Sekolah.
1.12 Menyedia dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada

Kementerian Pendidikan , Jabatan Pendidikan Negeri , Pejabat

Pendidikan Daerah.
1.13 Merancang dan melaksanakan program peningkatan kesedaran dan

penghayatan disiplin murid.
1.14 Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa /

penjaga dalam menangani masalah disiplin sekolah.
1.15 Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat

cintakan sekolah dalam kalangan murid dan guru.
1.16 Menghubungi polis melalui Guru Besar bagi sesuatu kes serius.
1.17 Menjalankan rondaan di dalam kawasan sekolah untuk mengesan murid

yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah pada hari persekolahan,

waktu perhimpunan dan hari upacara rasmi sekolah.
1.18 Memberi maklumat kepada Guru Besak dan PK HEM berhubung kes-

kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah, gambar lucah, majalah

lucah, peras ugut, black metal, kumpulan haram, bohsia, bohjan, LGBT

dan sebagainya.

SK (LKTP) KERATONG 3 30
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

1.19 Bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Sekolah untuk mengurus
kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah.

1.20 Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang
difikirkan perlu seperti hari terakhir peperiksaan awam, hari sukan
tahunan sekolah, hari keluarga dan majlis-majlis rasmi sekolah.

2. UNIT PENGAWAS

2.1 Menjadi guru penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah.
2.2 Melantik pengawas melalui pemilihan guru kelas, ujian atau temuduga.
2.3 Menyedia dan menerangkan bidang tugas serta jadual tugas pengawas.
2.4 Membentuk jawatankuasa pengawas.
2.5 Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan

peraturan sekolah.
2.6 Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas.
2.7 Menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas.
2.8 Mengadakan perjumpaan dengan pengawas sebulan sekali atau dua

kali untuk menyelaras dan mengatasi masalah yang dihadapi
pengawas.
2.9 Memberi motivasi kepada pengawas untuk meningkatkan disiplin sekolah.

3. UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan bimbingan dan kaunseling.
3.2 Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi untuk

murid- murid baru.
3.3 Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan

laporan yang diperlukan.
3.4 Menyelaras aktiviti bimbingan dan kaunseling.
3.5 Mengadakan runding cara dengan murid-murid yang menghadapi

masalah peribadi dan merekodkan butir-butir runding cara secara
rahsia.
3.6 Mendapatkan butir-butir murid yang cacat, terlalu mundur atau yang
kurang bernasib baik.
3.7 Menyiasat latar belakang murid dengan menemui mereka sekiranya
terdapat murid-murid yang bermasalah. Hasil siasatan hendaklah
direkod dan dirahsiakan. Tindakan sewajarnya perlu diambil selepas
siasatan rapi dijalankan.
3.8 Membimbing murid-murid dalam proses pembelajaran.
3.9 Membimbing murid-murid mengembangkan bakat dalam bidang
tertentu mengikut minat dan kebolehan.
3.10 Mengumpul dan menyampaikan maklumat kepada murid berhubung

SK (LKTP) KERATONG 3 31
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

bimbingan dan kerjaya.
3.11 Menyelia rombongan dan menguruskan ceramah-ceramah kerjaya.
3.12 Menghadiri kursus-kursus, bengkel atau seminar jika dikehendaki

dan melaksanakannya selepas kembali semula ke sekolah.
3.13 Bekerjasama dengan guru disiplin untuk menyelesaikan masalah murid.
3.14 Menyelia dan membimbing kumpulan Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS) dengan menyediakan kursus asas dan tambahan untuk
menambahkan keyakinan dan kemahiran PRS.
3.15 Menyediakan laporan penyalahgunaan dadah dan laporan kajian-kajian
kes.
3.16 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar dari
semasa ke semasa.

4. UNIT PROGRAM PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

4.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
4.2 Merancang program pendidikan pencegahan dadah selaras dengan

perancangan PPD
4.3 .Merancang aktiviti yang bersesuaian seperti ceramah/ pameran.

Mengedarkan poster dan ditampal di kawasan sekolah
4.4 Mengemaskini rekod, fail, surat-menyurat dan maklumat berkaitan
4.5 Mewujudkan satu sudut pameran berkaitan dan info mengenai dadah

untuk pengetahuan dan kesedaran murid Memberi maklumat berkenaan
kerjaya sekolah asrama,risalah dadah , aids,rokok dan sebagainya

5. UNIT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPj)

5.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 2 kali setahun
5.2 Memastikan program pencegahan jenayah di jalankan bersama pegawai

perhubungan polis sekolah
5.3 Memastikan program pencegahan jenayah di jalankan bersama pegawai

perhubungan polis sekolah

6. UNIT BUKU KEDATANGAN DAN BRKK

6.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 2 kali setahun
6.2 Memastikan buku kedatangan dihantar ke pejabat setiap hari sebelum

jam 9.00 pg.
6.3 Memastikan buku rekod kawalan kelas diisi setiap hari
6.4 Memastikan buku kedatangan lengkap dan ditutup setiap bulan serta

murid tidak mengambil dan menghantar di pejabat.

SK (LKTP) KERATONG 3 32
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

7. UNIT KECICIRAN MURID

7.1 Mengenalpasti murid-murid yang kerap ponteng .
7.2 Mengambil tindakan seperti menghantar surat amaran
7.3 Melawat dan berbincang dengan ibu bapa/penjaga jika perlu
7.4 Merekodkan kesalahan murid
7.5 Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengadakan

program menangani kes ponteng sekolah

8. UNIT FAIL DAN REKOD PERIBADI MURID

8.1 Memastikan fail dan rekod peribadi murid disusun mengikut kelas.
8.2 Menerima dan menguruskan fail peribadi murid yang pindah masuk dan

keluar
8.3 Memastikan setiap murid mempunyai buku rekod kesihatan
8.4 Mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun

9. UNIT PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

9.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 1 kali setahun.
9.2 Memastikan PA sistem berada dalam keadaan bersedia sebelum

perhimpunan pagi Isnin dan Jumaat.
9.3 Memastikan minus one lagu negaraku, lagu negeri Pahang dan lagu

sekolah dalam keadaan baik.
9.4 Menyimpan kembali peralatan selepas perhimpunan.

10. UNIT BANTUAN DAN KEBAJIKAN

10.1 Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapatkan bantuan
berdasarkan keutamaan dan keperluan.

10.2 Merancang program untuk mengutip sumbangan disamping
meningkatkan keprihatinan terhadap kebajikan murid.

10.3 Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini
dan disahkan oleh Guru Besar.

10.4 Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
10.5 Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid

lebih berminat untuk menabung bekerjasama dengan agrobank dan BSN.
10.6 Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan

licin dan sempurna.

SK (LKTP) KERATONG 3 33
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

- 10.7 Merancang lain-lain aktiviti yang difikirkan berfaedah kepada kebajikan
11. murid.

10.8 Mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khas
seperti :-

a. Pelajar miskin.
b. Kemalangan.
c. Rawatan berterusan (penyakit kronik).
d. Kematian.
e. Kecemasan / bencana
10.9 Menyimpan segala rekod dan maklumat murid yang mendapat bantuan
10.10 Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

11.1 Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapus

kira buku teks.
11.2 Mengurus kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik

BOSS.
11.3 Mematuhi pekeliling SPBT.

11.4 Mengisi borang maklumat / permohonan SPBT seperti BPBTR

130/110/170 dengan betul.

11.5 Mengedar dan mengumpul borang SPBT 1/ 1A dan SPBT G.
11.6 Mewujudkan buku daftar pengedar Borang SPBT 1/ 1A.
11.7 Mengemaskini fail SPBT.
11.8 Menerima bekalan buku teks daripada pengedar, penerbit dan

menandatangani akuan serahan / invois.
11.9 Menjalankan pemeriksaan fizikal buku teks SPBT.
11.10 Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks .
11.11 Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan dan Pelupusan Buku Teks Sekolah.
11.12 Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM sebarang masalah

berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya.
11.13 Pastikan buku-buku yang diterima berada dalam keadaan baik.
11.14 Memungut semula buku teks pada hujung tahun.
11.15 Membuat semakan ke atas buku-buku yang dipulangkan murid.
11.16 Pastikan pelajar mengganti semula buku-buku yang rosak atau hilang.
11.17 mengedarkan buku-buku teks kepada murid.

12. UNIT RMT 34

12.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
12.2 Mengadakan perjanjian dengan pengurus kantin.
12.3 Mengadakan pemilihan murid untuk RMT.

SK (LKTP) KERATONG 3
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

12.4 Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT dan borang
kelayakan pelajar.

12.5 Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun.

12.7 Mengawasi murid ketika makan.

12.6 Membuat laporan RMT pada pertengahan dan akhir tahun

13. UNIT KWAMP DAN ELAUN MURID KHAS

13.1 Mengedarkan borang kepada semua murid dari tahun 1 hingga tahun 6

melalui guru kelas masing-masing.
13.2 Mengadakan mesyuarat untuk memilih dan mengesahkan murid miskin

yang layak.
13.3 Menyediakan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bantuan di

peringkat sekolah dan perlu disimpan untuk tujuan

audit dan pemantauan
13.4 Mengenalpasti kaedah terbaik pengagihan bantuan. (Rujuk pekeliling

berkaitan Tatacara Kewangan dan Perakaunan Penyaluran Pemberian

dan Bantuan Kewangan ke Sekolah yang di keluarkan oleh Bahagian

Kewangan,KPM.)
13.5 Guru Besar selaku Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bantuan

peringkat sekolah adalah bertanggungjawab menentukan hanya murid

yang benar-benar layak sahaja diberi bantuan. Sekiranya jawatankuasa

mendapati terdapat keraguan yang timbul atau pun terdapat

maklumat pada mana-mana bahagian yang di isytiharkan,

pihak jawatankuasa berhak untuk tidak meluluskan permohonan tersebut.
13.6 Memastikan murid/pelajar yang dipilih untuk bantuan KWAPM tidak

menerima bantuan yang sama dari mana-mana pihak lain.
13.7 Mengadakan majlis pengagihan KWAPM
13.8 Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan terimaan dan bayaran

bantuan KWAPM hendaklah disimpan dengan lengkap , teratur dan

sentiasa dikemaski.
13.9 Pihak sekolah dinasihatkan untuk menghubungi Bahagian Biasiswa

secara bertulis atau melalui talian sekiranya mempunyai

masalah/pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM ini di

peringkat negeri
13.10 Pihak sekolah dinasihatkan untuk menghubungi Bahagian Biasiswa

secara bertulis atau melalui talian sekiranya mempunyai masalah atau

pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM ini di peringkat

negeri
13.11 Murid yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan

borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur

pemilihan dijalankan

SK (LKTP) KERATONG 3 35
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

14. UNIT SEKOLAH MENENGAH BANTURA/SBP/KAA/SMKA/KRK

14.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 1 kali setahun .
14.2 Mengadakan taklimat kepada jawatankuasa dan murid-murid Tahun 6.
14.3 Mengumpul data yang tepat untuk tujuan permohonan `on-line’.
14.4 Membuat permohonan mengikut ketetapan oleh Kementerian

Pendidikan Malaysia,Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Pejabat
Pelndidikan Daerah.
14.5 Memastikan permohonan dilakukan dengan telus dan tepat. Memastikan
semua murid mendapat maklumat tentang permohonan sekolah asrama
penuh ,sekolah kawalan dan kelas rancangan khas
14.6 Membantu murid membuat permohonan secara online
14.7 Mengingatkan murid tarikh-tarikh penting permohonan dan temu duga

15. UNIT SUSU SEKOLAH

15.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
15.2 Menerima ,menyemak invois penghantaran PS1M ke sekolah.
15.3 Memastikan dan memeriksan susu yang dibekalkan ke sekolah berada

dalam keadaan baik sebelum diberikan kepada murid-murid
15.4 Mengadakan pemilihan murid untuk PS1M.
15.5 Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan PS1M dan borang

kelayakan pelajar dan borang setuju terima .
15.6 Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun.
15.7 Mengawasi dan menentukan masa yang paling baik untuk murid minum

susu.
15.8 Membuat laporan PS1M pada pertengahan dan akhir tahun.
15.9 Mengedar susu kepada murid-murid yang terlibat dengan PS1M.

16. UNIT ANAK YATIM,MISKIN DAN TABUNG DERMA

16.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
16.2 Mengemaskini senarai nama anak-anak yatim dari semasa ke semasa..
16.3 Mengenal pasti dan mengemaskini senarai nama murid-murid miskin
16.4 Menyediakan tabung khas kebajikan atauTabung Kasih Sayang untuk

membantu murid-murid bermasalah.
16.5 Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping

meningkatkan keperihatinan murid dan warga sekolah terhadap
membantu murid yang susah
16.6 Menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat jika perlu.

SK (LKTP) KERATONG 3 36
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

17. 16.7 Mengadakan lawatan dan memberi sumbangan kepada murid yang
kematian ibubapa, penjaga , juga kecederaan/,kemalangan dan masuk
18. wad serta membuat tuntutan insuran.

.. UNIT SURAU DAN IBADAT
19.
17.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 2 kali setahun
17.2 Memastikan surau di dalam keadaan bersih dan ceria
17.3 Menjalankan program program kerohanian bagi meningkatkan sahsiah

diri murid

UNIT BANGUNAN DAN PERABOT

18.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
18.2 Melengkapkan dan mengemaskinikan semua data perabot dan

kerosakan dari semasa ke semasa.
18.3 Melengkapkan dan mengemaskinikan semua data perabot dan

kerosakan dari semasa ke semasa.
18.4 Menyediakan maklumat lengkap pembangunan fizikal dan perabot

UNIT 3K

19.1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah 3 kali
setahun .

19.2 Merancang dan mengemaskini Program 3K Peringkat Sekolah.
19.3 Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K.
19.4 Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk

menyokong pelaksanaan Program 3K.
19.5 Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah.
19.6 Penggredan Kendiri Keselamatan Sekolah 2 kali setahun secara online.
19.7 Senarai Semak Keselamatan Sekolah.
19.8 Gotong-Royong Perdana KPM.
19.9 Penilaian kendiri tandas sekolah 2 kali setahun

20. UNIT KESELAMATAN DAN KEBAKARAN

20.1 Bersama-sama dengan Guru Besar/PK HEM merancang dan
melaksanakan latihan mencegah kebakaran dan latihan-latihan lain.

20.2 Melaporkan kepada polis jika ada gangguan daripada pihak luar.
20.3 Pastikan tidak ada orang luar menceroboh masuk ke dalam kawasan

SK (LKTP) KERATONG 3 37
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

sekolah.
20.4 Memastikan pelan kebakaran di letakkan dalam kelas dan bangunan

sekolah.
20.5 Memastikan langkah-langkah keselamatan dibaca di tapak

perhimpunan bagi memberi kesedaran kepada murid-murid tentang
keselamatan pergi dan balik sekolah, aktiviti ko-kurikulum dan lawatan.
20.6 Membuat Penarafan Kendiri Keselamatan Sekolah secara onine 2 kali
setahun.

21. UNIT KESIHATAN DAN AEDES

21.1 Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan
Kesihatan Murid.

21.2 Menentukan hala tuju program pembangunan murid selaras dengan
perkembangan fizikal, psikososial dan kerohanian murid.

21.3 Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan di sekolah.
21.4 Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat

Kesihatan serta agensi-agensi lain.
21.5 Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan

Sekolah.
21.6 Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Kesihatan

Sekolah.
21.7 Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh,sistematik dan

efisen/( adakan sudut informasi kesihatan)
21.8 Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian

dengan keperluan murid dan situasi setempat
21.9 Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan

kesihatan murid di sekolah
21.10 Membuat pemantauan Pelaksanaan Kesihatan Murid dan Program

Kesihatan Sekolah.
21.11 Mengenal pasti dan merekod murid-murid yang mempunyai masalah

kesihatan seperti sawan, jantung,lelah,asma dan penyakit yang mudarat.
21.12 Mengurus dan memastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin.
21.13 Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.
21.14 Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.
21.15 Mengumpulkan dan menguruskan buku kesihatan dengan kerjasama

guru kelas.
21.16 Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan

kerjasama guru kelas.

SK (LKTP) KERATONG 3 38
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

21.17 Menyediakan jadual tugas bilik rawatan.
21.18 Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.
21.19 Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti

ceramah,pameran,tayangan dan lain-lain.
21.20 Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala.
21.21 Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.
21.22 Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.
21.23 Peka kepada isu-isu kesihatan semasa dan memaklumkan kepada

murid- murid tentang langkah-langkah mencegah penyakit atau wabak di

tapak perhimpunan.

22. UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS DAN SEKOLAH

22.1 Berbincang dengan Guru Besar tentang konsep keceriaan yang
hendak dilaksanakan.

22.2 Menyediakan anggaran perbelanjaan keceriaan sekolah.
22.3 Bertanggungjawab mengendalikan Program Gotong Royong Sekolah.
22.4 Merancang dan menyelaras program Pertandingan Keceriaan dan

Kebersihan Kelas.
22.5 Menyediakan jadual Penghakiman Pertandingan Keceriaan dan

Kebersihan Kelas.
22.6 Mengurus penyampaian hadiah dan pengeluaran sijil-sijil yang

berkenaan.
22.7 Merancang dan menyelaras program Kitar Semula Sekolah.
22.8 Menyediakan jadual kutipan bahan-bahan kitar semula.
22.9 Melaksanakan kegiatan kempen Alam Sekitar.
22.10 Menentukan guru atau penceramah untuk setiap aktiviti yang dirancang.
22.11 Merancang dan melaksanakan program meningkatkan kesedaran

dan penghayatan alam sekitar.
22.12 Sentiasa berusaha menanam semangat cintakan sekolah dalam

kalangan murid.
22.13 Menyediakan pasu-pasu bunga dan pokok-pokok bunga hiasan yang

sesuai.
22.14 Memastikan keadaan kebersihan di sekitar bangunan dan kawasan

sekolah terjamin.
22.15 Sentiasa memberi taklimat kepada Guru Besar tentang keadaan

keceriaan di sekolah.

SK (LKTP) KERATONG 3 39
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

23. UNIT KANTIN SEKOLAH

23.1 Membantu pihak sekolah mewujudkan suasana di dalam dan di luar
kawasan kantin agar berada dalam keadaan bersih dan kemas.

23.2 Membantu pihak sekolah membuat pemantauan terhadap kualiti dan
kuantiti makanan dan minuman sesuai dengan harga jualan.

23.3 Memeriksa dapur dan peralatan penyediaan makanan dan minuman
sama dengan pelaksanaan peraturan tender.

23.4 Menyelaras penyeliaan yang berkaitan kantin dari aspek kualiti makanan,
kebersihan, harga dan sebagainya.

23.5 Berbincang dengan pengusaha kantin untuk menyelesaikan masalah
berbangkit.

23.6 Sentiasa memberi taklimat kepada Guru Besar tentang keadaan sebenar
di kantin sekolah.

24. UNIT APDM / MAKLUMAT MURID

24.1 Memastikan data APDM dikemaskini oleh guru kelas dan tiada ralat.
24.2 Membantu guru kelas membuat verifikasi data agar data APDM setiap

kelas adalah tepat dan sahih.
24.3 Membantu unit bantuan dan kebajikan mendapatkan data bagi murid

miskin dan yatim dan yang layak untuk bantuan.
24.4 Mengadakan latihan LADAP berkenaan APDM kepada guru kelas.

25. UNIT PENGIKTIRAFAN

25.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 2 kali setahun .
25.2 Menyediakan sijil penghargaan bagi murid yang hadir penuh setiap bulan

dan menyerahkan sijil kepada murid di tapak perhimpunan.
25.3 Menyediakan sijil penghargaan kepada kelas yang mencapai KPI peratus

kehadiran 95 % dan keatas.
25.4 Mengesan murid contoh setiap bulan.
25.5 Mengumpul maklumat murid yang melakukan amalam baik dan

diserahkan kepada GPK HEM setiap minggu untuk dimasukkan dalam
SSDM dan diberikan pengiktirafan

SK (LKTP) KERATONG 3 40
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

26. UNIT e- SARANA
26.1 Mengadakan mesyuarat sekurang- kurangnya 2 kali setahun .
26.2 Memastikan semua maklumat sarana diisi mengikut kehendak PPD
26.3 Memastikan maklumat diisi mengikut tarikh yang telah ditetapkan
26.4 Mengumpul segala maklumat program sekolah yang melibatkan ibu
bapa dan pihak swasta

27. UNIT LAWATAN

27.1 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
27.2 Merancang,melaksana danmenguruskan aktiviti lawatan.
27.3 Memastikan segala langkah keselamatan dipatuhi semasa menjalankan

aktiviti lawatan
27.4 Menyediakan dan menyiapkan laporan bertulis setiap aktiviti lawatan

yang disertai dan dihantar kepada Guru Besar .

SK (LKTP) KERATONG 3 41
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

TAKWIM

UNIT HAL EHWAL MURID

SK (LKTP) KERATONG 3 42
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

BIDANG PERKARA BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
Mesyuarat 1. Sekurang-kurangnya 4 kali @ mengikut keperluan
Pendaftaran 1. Pendaftaran Semula Tahun 2-6 /2019 M3 M3 M3 M1
1.Pertandingan Kebersihan & Keceriaan Kelas Abad 21 ●
3K 2. Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS)secara
online https://spks.moe.gov.my ●●●●●●●●●
Kaunseling 3. Laporan Penarafan Kebersihan Tandas Sekolah
Kantin 4. Laporan Aedes ●●
5. Latihan Kebakaran Dalaman
Bantuan 6. Latihan Kebakaran Bersama Bomba ●●
7. Aktiviti 10 minit Ganyang Aedes
Pengawas 8. Gotong Royong Perdana ●●●●●●●●●●●
Disiplin 9. Pemeriksaan Kesihatan Murid Tahun 1 dan 6
Lawatan 10. Pemeriksaan Gigi Tahun 1 hingga 6 M3 M3
PPDA 11. Pemeriksaan Buku Kesihatan Murid
12. Ceramah Pemakanan M3
Pencerapan 13. Imunisasi Tahun 1 (BCG, Polio,Rubella)
14. Ceramah Pergigian ●●●●●●●●●●
1. Kursus Kepimpinan Pengawas
2. Program Guru Penyayang ●
3. Program mentor- mentee
4. Pskiometrik Tahun 3 ●
5. Ujian Aptitud Tahun 6
6. Motivasi UPSR ●●
7. Program Cegah Rokok Tahun 6
8. Program Pencegahan Pendidikan Dadah (Ppda) ●●
1. Hari Kantin
2. Kendiri Kantin ●
3. Pemantauan Kepelbagaian Menu Dan Kebersihan
1. Bantuan BKAP1M (RM 100) ●
2. Permohonan Biasiswa Yayasan Pahang Thn 3
3. RMT -Pelarasan Tahun 1 dan Cicir ●
4.Pemantauan RMT
5. Skim Pinjaman Buku Teks -Agihan Tahun 1 ●
6. Operasi Balut -Buku Teks
7. Program Susu 1 Malaysia (PS1M) ●●●●●●●●●●●
8. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin
9. Elaun Murid Khas (EMK) ●●●●●●●●●
10. Bantuan JAKOA
1. Pelantikan Pengawas ●
2. Taklimat Dan Agihan Tugas
3. Orientasi ●
4. Perjumpaan Bulanan
1. Ceramah Penerangan Disiplin ●●●●●●●●●
2. Data SSDM (SETIAP JUMAAT)
3. Program Pemantapan disiplin ●
4. Spot Check Disiplin
1. Lawatan Tahun 6 ●
1. Ppda Penyediaan Sudut
2. Ppda Keceriaan dan dokumentasi ●
3. Hari anti dadah
1. Setiap unit akan dipantau 2 kali ●●●●●●●●●●●

2. Pemantauan kemajuan/pencapaian penerima ban ●●●

●●●

●●●● ●

●●●●●

●●

●●●

●●●●●●●●●

●●

●●●●●●●●●●●

●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●

M3 M3

SK (LKTP) KERATONG 3 43
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 44
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

BIL NAMA SU/P.SU AJK Tugas
Khas

1 Saimon Bin Hj Siraj Pengerusi
2 Abdul Aziz Bin Abdul Jalil Naib Pengerusi

3 Che Ahmad Bin Haron Timbalan Pengerusi

4 Pengawas (SU) e-Sarana (PSU)
5 Aminah Abdul Aziz

6 C T Zuraidah Binti Ahmad Kesihatan Dan Denggi Kantin 3 Bistari

7 Fairulizwan Reseli Disiplin(SU) KPj
8 Hamizah Binti Samsudin
Kebersihan dan Keceriaan sekolah,kelas (SU) RMT 1 Bistari

9 Huzeana Binti Che Soh B&K (SU) , Lawatan(SU) KPj,Keciciran
10 Kaharuddin Bantuan Dan Kebajikan

11 Kamaruddin Bin Abdullah Keciciran Murid (SU) Pengawas,Perhimpunan Rasmi

12 Khairul Akbar Bin Ab Hamim Keselamatan (PSU) Bangunan Dan Perabot,Disiplin Prabis
KPj
13 Liza Binti Ari KWAMP/EMK (SU)

14 Martini Binti Abdul Mutalib SPBT (SU) Disiplin

15 Mashitoh Bt Yasin Pogram Susu (SU) Disiplin 5 Bistari
Kantin,3K,Pengawas
16 Mohamad Hapizul Jelani APDM &SSDM(SU)

17 Mohd Afizi Bin Md Ali Bangunan dan Perabot (SU) Disiplin

18 Mohd Nazri Bin Mat Nayan Sekolah Menengah(SU) Perhimpunan Rasmi
19 Noor Azmi Bin Mohamad Perhimpunan Rasmi (SU) Disiplin

20 Noor suriyani Binti Ramlee Fail dan Rekod Murid (SU) Pengawas 2 Bijak
Disiplin 3 Bijak
21 Nor Aini Binti Yusuf Surau Dan Ibadat (PSU)

22 Norazlina Binti Kamaludin Tahun 1

23 Norazua Binti Suhut SPBT (PSU) Kantin
24 Norhasida Bt Yahya Kesihatan Dan Denggi

25 Norhayati Bte Md Yunus 3 K (PSU) Keciciran 4 Bijak

26 Norjihan Binti Mohd Rawi Buku Kedatangan& BRKK (SU) Disiplin 6 Bijak
27 Norsapiatul Maizan Kantin

28 Nuhakiah Binti Abdul Hamid Pengiktirafan(SU) Kantin,RMT 5 Bijak

29 Nurasmahayu Binti Mansor Surau Dan Ibadat (SU) SPBT 2 Bistari
30 Rahayu Bt Abdul Rahman Anak Yatim Dan Derma (SU) Kantin 1 Bijak

31 Rohaiyu binti A Rahim Bantuan & Kebajikan (SU) RMT, Pengawas
Pengiktirafan
32 Sabariah @ Maizatul Aida Bt RRaMmTli (SU) 6 Bistari

33 Siti Haryati Binti Ismail Pengawas (PSU) Buku Kedatangan &BRKK 5 Pintar

34 Siti Nazrina Binti Na'An Kantin (PSU) Pengawas,Perhimpunan Rasmi Prabij
35 Siti Noriah Binti Othman Disiplin (PSU) Kebersihan Dan Keceriaan Sekola4hB,Kisetlarsi

36 Suhairi bin Kiman SU HEM Pengawas,Kantin

37 Suliati Binti Muda Kantin (SU) Disiplin,RMT,Buku Kedatangan &BRKK
38 Suzana Binti Buhari Tahun 1 ,Fail Dan Rekod Murid

39 Umi Aimanal Habashiah PPDa (SU) B&K,KPj,KWAMP DAN EMK

40 Zafiros Bin Ramlan Keselamatan (SU) Kantin
41 Zanariah Binti Ismail KPj (SU) B&K,Rekod Fail Murid

42 Zanariah Binti Mazalam 3K (SU) Kantin 3 Pintar
43 Zuraiha Binti Miswan e Sarana PIBG (SU) RMT 4 Pintar

SK (LKTP) KERATONG 3 45
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG

`

SK (LKTP) KERATONG 3 46
26900 BANDAR TUN RAZAK
PAHANG


Click to View FlipBook Version