The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PK KO-BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM SKWB 2020 TERBARU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaimo5701, 2019-12-21 21:33:21

PK KO-BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM SKWB 2020 TERBARU

PK KO-BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM SKWB 2020 TERBARU

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |1

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |2

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |3

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |4

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |5

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |6

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |7

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |8

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Page |9

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

P a g e | 10

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

TAKRIF / DEFINISI KOKURIKULUM

Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956,
mendefinisikaNnO kFoAXku: 0ri9k7u19l9u5m45 s/ e71b9a65g2a4i kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb
Disember 1997, Jilid 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996,
Peraturan- PNeOraFtAuXr:a0n97(1K99u5r4ik5u/ 7lu19m652K4ebangsaan) mendefinisikan kokurikulum seperti yang berikut:

“kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan

NmOeFnAXga: 0m9a71l9k9a5n45p/e71n9g6e52t4ahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik
darjah.”

NO TEL : 097197188

NO FAX : 097199545 / 7196524

MATLAMAT KEGIATAN KOKURIKULUM

- Merealisasikan matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan
pelajar yang seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani.
- Menyediakan ruang dan peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat, minat dan potensi diri
dalam semua bidang yang diceburi.

KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM, AKTA PEKELILING DAN

PERUNDANGAN

Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang
berikut:

Penyertaan dalam sukan dan permainan
Penyertaan dalam persatuan dan kelab
Penyertaan dalam badan beruniform
Penyertaan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri

Rujuk Sub Peraturan 3(3) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
yang diterbitkan sebagai P.U. (A)531/97

Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib, Sehubungan itu kehadiran pelajar
dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986, KP(BS)8591/Jld 11(41) bertarikh 15 Januari 1986

P a g e | 11

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

Sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah
adalah waNjOibFA(RXu: j0u9k719s9e5k4s5y/e7n19615824, Akta Pendidikan 1996, (Akhta 1950). Kegagalan atau keengganan
melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tiNdOakFAmX e: 0le9b71i9h9i54li5m/ a719r6ib52u4ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

RNuOjuFkAXsu: 0b9s7e19k9s5y4e5 n/ 711936552(41) Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550)

NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

Dan jika kesalahan itu dilakukan berterusan maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu
dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada
apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah akta ini berkenaan dengan kesalahan
itu, bagi setiap hari kesalahan itu dilakukan.

Rujuk sub seksyen 135(2) Akta 550

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM

Pendidikan kokurikulum di SK Wakaf Bharu adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu dalam kegiatan sukan, permainan, persatuan dan unit
beruniform untuk mendidik diri menjadi murid yang gigih berusaha dalam mencipta
kekuatan fizikal mental dan sahsiah demi melahirkan ahli masyarakat yang unggul sebagai
generasi yang akan membawa negara ke mercu kejayaan.

P a g e | 12

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

DASAR KOKURIKULUM

1. DASAR KEMENNOTEFARXIA: 0N97P19E95N45D/I7D19I6K52A4N MALAYSIA

NO FAX : 097199545 / 7196524

1.1 Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum sekolah adalah WAJIB
( Perkara 5.1 SPI Bil. 1/1985, dan Memorandum Pemantapan Aktiviti Kokurikulum di KPM,
23 NoNvO. 2FA0X0:509)7199545 / 7196524
”Semua murid wajib mengambil bahagian sekurang – kurangnya salah satu gerak kerja
PasukNaOnTBEaL d: 0a9n719B71e8r8uniform, satu kegiatan Persatuan dan Kelab serta satu kegiatan Sukan

1.2 aKteaguiaPtNaeOnrmFKAaXoik:n0ua9r7ni1k9.”9u5l4u5m/ 71a96d5a24lah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu
pelaksanaan kegiatan kokurikulum adalah WAJIB
[ Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) ]

1.3 Bilangan perjumpaan minimum setahun adalah :
1.3.1 Pasukan Badan Beruniform - 12 kali
1.3.2 Persatuan dan Kelab - 12 kali
1.3.3 Sukan dan Permainan - 12 kali
1.3.4 Kokurikulum Murid Tahun 4 akan menggunakan Sistem Penilaian
PAJSK bagi keperluan markah PBS UPSR.
1.3.5 Pengurusan Kokurikulum Sekolah berada di bawah Penyelarasan Guru Penolong
Kanan Kokurikulum.
1.3.6 Guru Besar hendaklah melantik setiap orang guru di sekolah , secara bertulis, dan
diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam
bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum.
1.3.7 Selain itu, guru-guru juga boleh membantu melaksanakan aktiviti kokurikulum di
sekolah asalkan tidak mengganggu PdP di bilik darjah.
1.3.8 Penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan
mengelola kegiatan kokurikulum adalah WAJIB. ( Perkara 5.2 dalam SPI Bil.1/1985 )
1.3.9 Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan
adalah suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) ( 1993) yang
berbunyi :
” 4.2 (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab” dan
”4.2 (i) seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah ”

2. DASAR TENAGA PENGAJAR

2.1 Guru-guru yang mengendalikan kegiatan atau aktiviti kokurikulum dikenali dengan gelaran
Guru Penasihat.

2.2 Semua guru akan melibatkan diri dalam satu jenis kegiatan bagi setiap bidang berikut :-
 Persatuan
 Beruniform
 Sukan dan Permainan

P a g e | 13

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

2.3 Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut

:-

 Menggubal perlembagaan

 MMNeeOrlaeFnAktXoik:d0J9Ka7e1w9h9aa54td5ain/r7ak19nu6a5P2se4alajar


 MNeOlaFkAsXa:n09a7k19a9n54a5 k/ t71i9v6i5t2i4harian

 Membuat penilaian

 Menyediakan laporan
NO FAX : 097199545 / 7196524

3. PENYERTAANNPOETLEAL J: A09R7197188

NO FAX : 097199545 / 7196524

3.1 Semua pelajar Tahap Dua ( Tahun 4, 5 dan 6 ) diwajibkan menyertai setiap satu kegiatan bagi
ketiga-tiga bidang berikut :-
3.1.1. Persatuan
3.1.2. Beruniform
3.1.3. Sukan dan Permainan

3.2 Semua pelajar diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin disertai berdasarkan
pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh sekolah.
3.3.1 Semua pelajar diwajibkan hadir pada hari-hari kegiatan dijalankan.

4. PENJADUALAN KEGIATAN

4.1 Kegiatan Beruniform dan Kelab / Persatuan dijalankan pada Hari Rabu.
4.2 Kegiatan Sukan dan Permainan dijalankan pada hari Khamis (7.40-8.40 pagi)
4.3 Semua kegiatan (Badan Beruniform dan Kelab/Persatuan) akan bermula jam 12.45 hingga

2.45 petang.
4.4 Kegiatan akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut :-

 Cuaca buruk ( Hujan lebat atau ribut petir )
 Ada aktiviti besar yang berlangsung di sekolah
 Atas arahan Guru Besar atau Guru Kanan Kokurikulum

5. PENYERTAAN KEGIATAN LUAR SEKOLAH

5.1 Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan di peringkat zon, daerah atau negeri
tertakluk kepada persiapan dan kesediaan sesebuah pasukan.

5.2 Sekolah hanya memfokuskan kepada kegiatan tertentu untuk dijadikan Program Sasaran,
iaitu :

 Koakademik – Action song, Public speaking, Spelling, Story telling, Bercerita Tahap 1
& 2, Pidato, Sahiba, Bicara berirama, Kuiz sains, Kuiz Matematik, Swasta & NGO, koir,
Nyanyian & Tarian, Nasyid, Tilawah Al-Quran, Hafazan, Khat/Jawi, Bercerita, Kalam
Jamaaie, kuiz Agama, Wirid& Doa, Seni lukis dan Mewarna.

P a g e | 14

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

5.3 Berusaha mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar ke tahap yang tertinggi melalui

:-

 Latihan yang bersistematik

 KPeeNrlOetanFnAgXdk:ain0p9ga7a1n9n9y5d4a5an/lga71m9s6ea5m2n4purna


 PeNnOyFeArXta: 0a9n719y9a54n5g/ 7a1k96t5if24

6.PENGHARGAANNO FAX : 097199545 / 7196524

6.1 MembNeOrTikELa:n09p7e19l7b18a8gai bentuk penghargaan kepada pelajar yang mengharumkan nama
sekolaNhOmFAeXl:a0l9u7i19p9e54l5b/a7g19a6i52k4egiatan kokurikulum berbentuk :-
 Barangan atau Wang Tunai
 Sijil Penghargaan Sekolah

6.2 Mewujudkan Anugerah Khas “ Atlet Harapan ” kepada pelajar yang cemerlang pencapaian
dalam sukan dan permainan dalam Majlis MAKKO.

7. STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM

7.1 MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan satu aspek yang
ditekankan dalam Sistem Pendidikan kita yang murid-murid diwajibkan melibatkan diri dalam
ketiga-tiga bidang yang terdapat dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum ini. Sehubungan
dengan itu, pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah ini bertujuan untuk mencapai
matlamat-matlamat berikut :-
7.1.1 Penyertaan 100% murid tahap dua dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.
7.1.2 Menjadikan sekolah tempat murid memperlihatkan kebolehan bakat dan kemahiran

serta memupuk semangat juang yang tinggi.
7.1.3 Memastikan murid-murid bijak menggunakan masa lapang ke arah kegiatan yang

berfaedah.
7.1.4 Memastikan murid-murid mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelbagai jenis

permainan.
7.1.5 Memastikan murid dapat bergaul dan memupuk semangat perpaduan yang erat.
7.1.6 Memastikan murid-murid dapat menyesuaikan diri dalam mengharungi kehidupan

seharian dalam masyarakat majmuk melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti
berikut:-
7.6.1.1 Sukan dan rekreasi
7.6.1.2 Kegiatan Badan Sukarela
7.6.1.3 Program-program kemasyarakatan
7.1.7 Menggalakkan seberapa ramai murid aktif sebarang kegiatan kokurikulum di
peringkat daerah, negeri atau kebangsaan.
7.1.8. Memastikan sekolah menyertai dalam semua aktiviti kokurikulum di peringkat zon,
daerah dan negeri.

P a g e | 15

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

8. STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT

8.1. Agihan Tugas Tenaga Pengajar

8.1.1 NOSbFeiAdmXa:nu09ga71kg9ou95kr4uu5 r/di7ki1b9u6el5ur2i4mkabnetruikguats dan tanggungjawab untuk mengendalikan ketiga-tiga
:-

NO8F.A1X.1: 0.91719S9u54k5a/n719d6a52n4 Permainan

8.1.1.2 Badan Beruniform

8.1.1.3 Persatuan / Kelab
8.1.2 NOBFuAXku: 09P7a19n9d54u5a/ n719P6e52l4aksanaan Kokurikulum diberikan kepada semua guru untuk

melaksanakan aktiviti.
8.1.3 NOGTEuLr:u09d7i19g7a18l8akkan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai sesuatu

NOaFkAtXiv: 0it9i71m99e54la5 l/u71i9:6-524

8.1.3.1 Menyertai kursus-kursus

8.1.3.2 Penglibatan aktif dalam sesuatu kegiatan

8.2. Penyertaan Murid
8.2 .1 Semua murid tahap dua diwajibkan memilih satu aktiviti dari setiap
bidang kegiatan kokurikulum yang ditawarkan berikut :-
8.2.1.1 Bidang Sukan dan Permainan
8.2.1.2 Bidang Beruniform
8.2.1.3 Bidang Persatuan / Kelab
8.2.2 Semua murid diberikan pilihan untuk menyertai mana-mana aktiviti
permainan dan persatuan yang ditawarkan kepada mereka.
8.2.3 Semua murid perlu memilih satu sahaja aktiviti Kegiatan Beruniform. Pilihan ini kekal
sehingga tamat persekolahan rendah.
8.2.4 Murid-murid boleh juga melibatkan diri menyertai Pasukan Sekolah dalam mana-
mana aktiviti Sukan, Beruniform dan Persatuan tanpa had.
8.2.5 Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum ini akan dimasukkan ke dalam Rekod
Pelaporan Murid.

8.3. Penjadualan Kegiatan
8.3.1 Kegiatan Kokurikulum unit Beruniform dan Persatuan/Kelab di sekolah ini dijalankan
setiap hari Rabu 12.45-2.45 petang.

8.4. Penawaran Aktiviti bagi Bidang Kegiatan Kepada Murid
8.4.1 Murid Tahun Empat, Lima dan Enam (Tahap 2) ditawarkan aktiviti
permainan seperti berikut :-

8.4.1.1 Bola Sepak
8.4.2.2 Bola Jaring
8.4.2.3 Bola Tampar
8.4.2.4 Bola Baling
8.4.2.5 Sepak Takraw
8.4.2.6 Olahraga

P a g e | 16

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

8.4.2 Semua murid ditawarkan aktiviti beruniform seperti berikut :-
8.4.2.1 Pengakap
8.4.2.2 Bulan Sabit Merah

NO88F..A44X..22: 0..943719TP9Ku54Rt5eS/r7i19Is65la24m
NO8F.A4X.2: 0.95719P9a54n5d/ u719P65u2t4eri Tunas

8.5. Peningkatan Kemudahan Fizikal
8.5.1 NOMFAeXn: 0y9e7d19i9a5k45an/ 71k9e65m24udahan fizikal yang lengkap seperti berikut :-
8.5.2 Padang yang mencukupi ukuran dan baik
8.5.3 NOGTEeLla: 0n9g71g9a71n88g permainan yang sentiasa diurus
8.5.4 NOMFAeXn: 0y9e7d19i9a5k45an/ 71p96e5r2a4latan yang mencukupi dan bermutu tinggi serta
memenuhi keperluan sejajar dengan bilangan murid.
8.5.5 Menyediakan tempat penyimpanan alatan yang mudah diuruskan serta mudah
diambil apabila diperlukan.

8.6. Penyertaan Murid Dalam Aktiviti Luar Sekolah
8.6.1 Memastikan sekolah tidak ketinggalan dalam menyertai apa jua aktiviti pertandingan
di peringkat zon, daerah atau negeri.
8.6.2 Bagi menjamin kejayaan penyertaan, latihan pasukan sekolah yang sistematik perlu
dirancang dan dilaksanakan.
8.6.3 Guru-guru perlu memberikan komitmen yang tinggi bagi melahirkan murid atau
pasukan sekolah yang cemerlang.

8.7. Penganugerahan
8.7.1 Bagi menarik perhatian semua murid sistem penganugerahan kokurikulum perlu
diadakan bagi kategori seperti berikut :-
8.7.1.1 Tokoh Kokurikulum Sekolah dan Tokoh Muda Kokurikulum Sekolah
8.7.1.2 Olahragawan dan Olahragawati Sekolah
8.7.1.3 Juara Sukan Tahunan
8.7.1.4 Pasukan Terbaik Sekolah
8.7.2 Penganugerahan ini disampaikan semasa Hari Anugerah Kecemerlangan,
Perhimpunan Rasmi sekolah dan acara perhimpunan mengikut kesesuaian.

P a g e | 17

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

MANUAL PROSEDUR KERJA UNIT KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524

KONSEP PENGURUSAN KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524

Gerak kerja Kokurikulum adalah sebahagian
NO TEL : 0d9a71r9i7p1a88da kurikulum sekolah. Setiap pelajar harus melibatkan diri.

Kegiatan ini dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. Gerak kerja ini
NO FAX : 097j1u9g95a45b/o7l1e9h65m24enyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi

perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan
nilai-nila estatiak serta sosial yang positif.

DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Setiap orang pelajar diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan
bagi setiap tiga bidang kegiatan yang disediakan iaitu ;

 Pasukan Pakaian Seragam
 Kelab Sukan dan Permainan
 Persatuan Akademik/Kelab Bukan Akademik

STATUS PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan Kokurikulum di sekolah
adalah wajib. (Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Kegagalan atau keengganan
melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah satu kesalahan dan apabila disabitkan
boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi

tiga bulan atau kedua-duanya (Rujuk subseksyen135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

KEPENTINGAN KOKURIKULUM

Dalam konteks pendidikan kebangsaan, kegiatan Kokurikulm merupakan satu program penting
demi mengangungkan potensi pelajar secara menyeluruh. Secara umum kegiatan
Kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar
serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995)

P a g e | 18

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

MISI

 MENNOCFUAXN: G09K71I9L95B4A5 /K7A19T652D4AN KECEMERLANGAN MURID AGAR BOLEH BERSAING

DI PNEORFIANXG: K09A7T199S5E4K5 /O7L19A65H24, DAERAH, NEGERI DAN KEBANGSAAN DALAM SEMUA ASPEK
KOKURIKULUM
 MENNOERFAAXP:K09A7N199N54I5LA/ 7I1-9N65I2L4AI POSITIF TENTANG AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM KALANGAN
MURID
 MENNOJATEDLI:K09A7N197K188OKURIKULUM SEBAGAI GEDUNG MENDIDIK MINDA KE ARAH
PEMNOBEFANXT: U09K71A99N54D5 /I7S1I9P65L2I4N YANG CEMERLANG

VISI

MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM DI
PERINGKAT SEKOLAH, ZON, DAERAH, NEGERI DAN KEBANGSAAN

MOTO

SKWB

JUARA

P a g e | 19

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : OBJEKTIF097199545 / 7196524 KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524

MenNcOuTnELgk: 0il97d19a7n188mengembangkan bakat, kebolehan dan kemahiran pelajar dalam sukan,
permNOaFinAaXn: 0, 9u7n19i9t5b45e/r7u19n6i5f2o4rm serta persatuan dan kelab.

Mengasah minat, hobi atau kegemaran pelajar secara terancang, berhalatuju, sistematik
dan bermanfaat.

Membantu, memastikan dan menaikkan imej sekolah di peringkat zon, daerah, negeri dan
kebangsaan.

Membentuk murid yang berdisiplin dan mementingkan nilai kerjasama melalui aktiviti
kokurikulum.

P a g e | 20

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524 PIAGAM PELANGGAN

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO TE1L.: 09M719e71l8a8 ksanakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan
NO FkAoXk:u09r7i1k9u95l4u5m/ 719s6e52k4olah dengan berkesan berdasarkan arahan

Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Menyediakan jurulatih dan penasihat yang mempunyai
kemahiran dan pengalaman berdasarkan kemudahan sekolah.

3. Berusaha untuk memberi peluang kepada pelajar
memilih aktiviti kokurikulum berdasarkan
minat dan kebolehan.

4.Sentiasa bekerjasama dengan pihak luar demi memperkasakan
lagi jati diri murid untuk menghadapi kehidupan
selepas alam persekolahan

5.Bersedia melahirkan murid-murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

Falsafah Pendidikan Negara.

P a g e | 21

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

MODEL KECEMERLANGAN
PENGURUSAN KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524 TARGET

NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

KEPIMPINAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN DAN
BERKESAN PELAKSANAAN PENGIKTIRAFAN

1.Pelantikan Guru 1.Perancangan Tahunan 1.Pemberian sijil,
Penasihat hadiah, Anugerah
2.Latihan Berjadual dan 2.Penghargaan
2.Pendaftaran Berterusan 3.Ujian peningkatan
3.Pelantikan AJK murid dan penggredan
4.Ceramah Kepimpinan 3.Pertandingan Dalaman & 4.Ujian tara
5.Kursus Kepimpinan luaran 5.Peperiksaan dalaman
6.Latihan/Perjumpaan dan luaran
dalaman 4.Perkhemahan Tahunan 6. PAJSK

KAWALAN DAN PEMANTAUAN

Kedatangan Guru/Pelajar
Buku Laporan Kegiatan

P a g e | 22

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

CARTA ALIR PENYELARASAN KEGIATAN KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524 Mesyuarat Perancang Sekolah & Penetapan Dasar Kegiatan
NO FAX : 097199545 / 7196524 Kokurikulum Sekolah

NO FAX : 097199545 / 7196524 Pelantikan Guru-guru Penasihat & Penetapan Persatuan
NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum

Luaran Dalaman

Penyediaan Garis Panduan

1.Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
2.Mendaftar Ahli
3.Mengadakan Mesyuarat Agung Pelantikan AJK
4.Merancang Kegiatan Tahunan
5.Menjalankan Kegiatan
6.Menyediakan Laporan
7. Pemantauan & Penyemakan Laporan Kegiatan
8. Dokumentasi Pelaporan Kegiatan

P a g e | 23

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PERANCANGAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

NO FAX : 097199545 / 7196524 GURU BESAR

 Memastikan segNaOlaFApXe:r0a9n7c19a9n54g5a/n71k9o65k2u4rikulum dapat berjalan dengan lancar.
 Menjalankan penilaian bagi menentukan matlamat JKBS tercapai.
 MbeernjaylaendidakeanngapnNeOlrauFnAncXtau:rk0. a97n199s5e4c5u/k7u19p6n52y4a mengikut kemampuan sekolah dan memastikan semua aktiviti dapat
 Bertindak sebagai perantaraan sekolah dengan masyarakat dan sebagainya.
 Memastikan segNaOlaTEpLe: r0a9n71c9a71n88gan berjalan lancar.

NO FAX : 097199545 / 7196524

PENOLONG KANAN KOKURIKILUM

 Merancang aktiviti kokurikulum dengan teratur.
 Merancang dan memberi galakan bagi meningkatkan kecekapan gerak kerja.
 Memberi contoh , teladan dan tunjuk ke arah kesempurnaan.
 Bertanggungjawab dalam pengagihan tugas kepada guru-guru.
 Membantu Guru Besar sebagai pihak perantara sekolah dengan masyarakat dan sebaliknya.
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

 Mencatat minit mesyuarat , menaip, menyalin dan menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa

kokurikulum serta mengemaskini surat yang berkaitan.
 Membantu Guru Besar dan Penolong Kanan Kokurikulum menyelaras aktiviti kokurikulum.
 Membantu Guru Besar dan penolong Kanan Kokurikulum dalam mengagihkan tugas kepada guru-guru.
 Membimbing dan memberi galakan bagi meningkatkan kecekapan gerak kerja berkaitan Kokurikulum.
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

SETIAUSAHA SUKAN

 Membantu Penolong Kanan Kokurikulum dalam semua urusan kokurikulum yang berkaitan dengan sukan dan
permainan.

 Membantu Penolong Kanan Kokurikulum bagi menentukan guru rumah sukan / guru permainan dapat
menjalankan tugas dengan licin.

 Mengatur jadual latihan / pertandingan antara rumah dan mengatur perlawanan persahabatan antara sekolah.
 Menyelaras semua aktiviti berkaitan sukan dan permainan.
 Bertanggungjawab menyimpan segala peralatan sukan dan menyelenggara stok sukan dengan sempurna.
 Memastikan gelanggang dan padang permainan dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada setiap masa.
 Membantu menyediakan perancangan tahunan sukan dan permainan.
 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

P a g e | 24

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

PENYELARAS KELAB, PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM

 Menyelaras dan menyelia aktiviti Kelab, Persatuan dan Pasukan Seragam
 Menentukan peNnOuFbAuXh:a0n97P19a9s5u45ka/ 7n19P6a52k4aian Seragam, Penubuhan Kelab dan Persatuan.
 Merancang dan menilai kejayaan Kelab, Persatuan dan badan beruniform.
 Menjadi PengerNuOsiFJAaXw: 0a9t7a1n99k5u4a5s/a719K6u5m24pulan.
 Mengadakan mesyuarat kumpulan menyelia unit.
 Menyediakan laporan perkembangan kumpulan.
 Menyelesaikan NmOaFsAaXla: h09y7a19n9g54b5 e/ r71b9a65n2g4kit.
 Menyimpan rekod-rekod kemajuan unit-unit di bawahnya.
 Menjadi daya pNeOngTgELer: a09k7k19e7p18a8da keseluruhan kegiatan di bawahnya.

NO FAX : 097199545 / 7196524

GURU PENASIHAT BADAN BERUNIFORM

 Mendaftar ahli baharu.
 Membentuk jawatankuasa dalam kalangan ahli dan memastikan tugas berjalan lancar.
 Memungut yuran dalam kalangan ahli.
 Memberi latihan, mengatur sebarang perkhemahan / pertandingan / kawad serta memberi tunjuk ajar dan

bimbingan kepada semua ahli.
 Menentukan segala surat-menyurat.
 Menjaga kebajikan ahli.
 Mengiringi dan menjaga disiplin ahli setiap masa.
 Bertanggungjawab atas kehadiran ahli.
 Mengadakan latihan secara berkala.
 Merancang Aktiviti Tahunan dan diserahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.

GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB

 Mendaftar ahli baharu.
 Membentuk jawatankuasa dalam kalangan ahli dan memastikan tugas berjalan lancar.
 Memungut yuran dalam kalangan ahli.
 Merancang Perlembagaan untuk kepentingan Persatuan / Kelab.
 Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada ahli.
 Merancang Aktiviti Tahunan dan diserahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.
 Menentukan segala surat-menyurat berjalan lancar.

GURU SUKAN DAN PERMAINAN

 Mengenalpasti murid – murid yang berbakat untuk diserap ke dalam pasukan sekolah.
 Memastikan peralatan sukan yang digunakan disimpan semula ke dalam BILIK SUKAN.
 Mengenalpasti alatan yang perlu digunakan.
 Memajukan kemahiran murid dalam permainan di bawah jagaannya dengan cara melatih

mengikut jadual dan masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
 Membentuk pasukan sekolah dan melatih mereka untuk persiapan ke pertandingan

Peringkat zon , cawangan , MSSD dan MSSK.
 Mengatur sebarang perlawanan persahabatan dengan pasukan lain.
 Mengiringi dan menjaga disiplin pemain semasa latihan dan perlawanan.
 Menjaga kebajikan dan keselamatan pemain.
 Bertanggungjawab ke atas kehadiran pemain semasa latihan dan perlawanan.

P a g e | 25

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

AJK MAJLIS SUKAN SEKOLAH

 AJK MSSK bertaNnOgFgAuXn:g0j9a7w19a9b545m/e71r9a6n52g4ka , menyedia kertas cadangan untuk program sukan sekolah , merentas
desa , kejohanan olahraga sekolah, sukan permainan antara rumah.

 Semua ketua juNruOlaFAtiXh:d0a97n19k9e54t5u/a7r19u6m52a4h rumah sukan adalah adalah AJK MSS.
 MSS juga bertanggungjawab menganjurkan sukan / olahraga di peringkat MSS / MSSD / MSSK / MSSM.
 AJK MSS akan mengadakan mesyuarat pertama untuk membentuk Jawatankuasa Kerja MSS setiap

pertandingan yaNnOgFAaXka: 0n9d71i9a9n5j4u5r/k7a19n6.524
 AJK Kerja MSS terdiri daripada semua guru rumah @ permainan dan dipengerusikan oleh setiausaha sukan .
 Setiausaha dilanNtOikTEdLa:r0i 9ju71r9u71l8a8tih permainan berkenaan.
 AJK MSS akan bermesyuarat selepas AJK MSS bermesyuarat pada kali pertama
 AJK MSS akan mNeOnFgAaXd:a0k9a71n99354p5u/ s7i1n96g5a2n4 mesyuarat besar :

i.Mesyuarat 1 - Pembentangan kertas cadangan kejohanan dan pembentukan AJK Kerja.
ii.Mesyuarat 2 - Pembentangan persiapan oleh ketua setiap AJK
iii.Mesyuarat 3 - Post mortem , semua AJK Kerja.

GURU RUMAH SUKAN

 Guru rumah sukan dikategorikan mengikut bidang /opsyen pengajaran di sekolah.
 Di setiap rumah sukan sebolehnya semua guru berbagai opsyen untuk menyenangkan sesuatu program oleh

panitia mata pelajaran dianjurkan.
 Ketua rumah sukan akan mengadakan mesyuarat melantik AJKnya sendiri selepas menghadiri Mesyuarat MSS.
 Setiap ahli rumah bertanggungjawab untuk :-

 Menghadiri mesyuarat yang dianjurkan oleh oleh MSS.
 Mengetahui atau mendapatkan maklumat jadual aktiviti sukan peringkat sekolah / daerah / negeri –

untuk sepanjang tahun
 Menghadirkan diri semasa latihan rumah sukan / kejohanan olahraga sekolah , kejohanan merentas

desa sekolah / apa-apa program sukan / panitia / persatuan / kelab yang melibatkan rumah sukan
sekolah.

P a g e | 26

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

MATLAMAT UTAMA

NO FAX : 097199545 / 7196524

Mencapai kecemerlangan pengurusan kokurikulum agar dapat membantu memajukan dan melengkapkan
pembelajaran mNuOrFidAXse: 0c9a7r1a99t5e4r5a/n71c9a6n52g4dan menyeluruh melalui aktiviti Kokurikulum.

NO FAX : 097199545 / 7196524 PENDAHULUAN

Unit Kokurikulum terlibat secara langsung dengan aktiviti pembangunan insan yang berpaksikan kepada
pembangunan NjaOsmTEaLn: 0i 9,7e19m718o8si, rohani dan intelek ( JERI ) . Kemajuan akademik murid di bilik darjah banyak
bergantung kepNaOdaFAkXe:c0e9m719e9r5l4a5n/g7a19n65k2o4kurikulum melalui beberapa perancangan strategik.

MATLAMAT STRATEGIK

1. Mempertingkatkan pengisian aktiviti kokurikulum agar ianya dapat membantu memaju dan
melengkapkan pembelajaran murid dalam bilik darjah.

2. Mengurangkan gejala tidak sihat dengan mengisi masa lapang murid secara terancang melalui aktiviti
Kokurikulum supaya mereka lebih berdisiplin, patriotik dan mempunyai jati diri yang kukuh.

3. Memperluas serta memperkasakan Pasukan Badan Beruniform serta Kelab & Persatuan dengan
menambahkan bilangan ahli serta aktiviti pengisian melalui kerjasama dengan badan kerajaan dan badan bukan
kerajaan di semua peringkat.

4. Memantapkan aktiviti kokurikulum melalui kursus, kem, seminar, pertandingan dan lawatan dengan
penglibatan aktif semua murid.

5. Menyelia , menilai dan merekodkan aktiviti kokurikulum murid secara sistematik dan berterusan untuk
kemudahan ke sekolah berasrama penuh.

MATLAMAT STATEGIK 1

Mempertingkatkan pengisian aktiviti Kokurikulum agar dapat membantu memaju dan melengkapkan
pembelajaran murid dalam bilik darjah.

OBJEKTIF

a ) Memastikan agar murid dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di bilik darjah dalam aktiviti yang
dilaksanakan .

b ) Melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang baik , berketerampilan dan mempunyai daya kepimpinan
yang tinggi.

P a g e | 27

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

STRATEGI PELAN TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA
( KPI )

Mengadakan aktiviti luar Melibatkan semua murid Sekolah menjalankan aktiviti
bilik darjNahO FAX : 097199545 / 7196524 dalam aktiviti Kokurikulum. kokurikulum termasuk Kokurikulum
akademik (ko-akademik) melalui
NO FAX : 097199545 / 7196524 Menyusun Aktiviti / takwim persatuan dan kelab.
tahunan
Menjadual dan Sekolah menjalankan aktiviti
kokurikulum dengan aktif dan
melaksanakan aktiviti semua murid diberi sijil penyertaan
/ sijil penghargaan.
mengikuNt O FAX : 0t9a7k19w9i5m45 / 7196524
tahunan

NO TEL : 097197188 MATLAMAT STATEGIK 2
NO FAX : 097199545 / 7196524

Mengurangkan gejala tidak sihat dengan mengisi masa lapang murid secara terancang melalui aktiviti
kokurikulum supaya mereka lebih berdisiplin, patriotik dan mempunyai jati diri yang kukuh.

OBJEKTIF

a) Memastikan sebahagian besar murid menyertai program dan aktiviti yang dirancang.

b ) Menyediakan aktiviti untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani , jasmani dan intelektual.

STRATEGI PELAN TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA
( KPI )
Melaksanakan aktiviti Mengadakan program pengisian
yang menarik minat melibatkan penceramah / Semua ahli persatuan /
murid. fasilitator yang berwibawa. kelab terlibat

Menjalankan ujian dignostik Semua murid terlibat
mengambil ujian .
M
Patuh kepada peraturan dan
A undang-undang menjadi
agenda yang utama bagi
T Menguatkuasakan Memantau pelaksanaan setiap aktiviti

L peraturan dan undang- peraturan yang dilaksanakan

A undang bagi setiap untuk menilai keberkesanan

M aktiviti yang peraturan dan membuat

dilaksanakan penambahbaikan.

M

P a g e | 28

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

MATLAMAT STATEGIK 3

Memperluas serta memperkasakan Pasukan badan Beruniform serta Kelab & Persatuan dengan menambahkan
bilangan ahli serta aktiviti pengisian melalui kerjasama dengan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan di
semua peringkaNtO. FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524 OBJEKTIF

a)Memastikan pelbagai Unit Pasukan Badan Beruniform, Kelab dan Persatuan
diwujudkan. NO FAX : 097199545 / 7196524

b)Memastikan NO uTEnLit: 09719g7a18b8ungan dan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan
melaksanakanNOtuFgAaXs: 0d9e7n19g9a54n5s/e71m96a5n24gat kerjasama dan penuh tanggungjawab.

c)Mengadakan aktiviti / latihan di semua peringkat samada sekolah , daerah , negeri
dan kebangsaan mengikut jadual.

STRATEGI PELAN TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA
( KPI )
M Mengadakan mesyuarat antara
unit / kelab gabungan Semua program berjalan
A mengikut jadual
Mengadakan aktiviti
T perkhemahan antara unit.

L Mengadakan lawatan ke tempat
menarik dan bermanfaat untuk
A Mengadakan program
M peningkatan sahsiah pembelajaran murid.
A dan jati diri murid serta
T menyediakan

kemudahan dan
S prasarana yang
T kondusif.

A

T

MATLAMAT STRATEGIK 4

Memantapkan aktiviti kokurikulum melalui kursus, kem, seminar, pertandingan dan lawatan dengan
penglibatan aktif semua murid.

OBJEKTIF

a) Melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran , mempunyai jati diri, harga diri,
disiplin diri , keyakinan diri serta pelbagai kemahiran sosial termasuk bertoleransi,
berupaya bekerja dalam satu pasukan dan sebagainya.

b ) Menjadikan murid lebih berwibawa dan melahirkan modal insan yang cemerlang.

P a g e | 29

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

STRATEGI PELAN TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA
( KPI )

Memastikan jurulatih Memilih guru-guru yang Guru Penasihat mempunyai
KokurikuNluOmFAbXe:r0ta9m719b9a5h45 / 7196524 berminat untuk menghadiri
dengan menghadiri kursus serta mengadakan kursus kemahiran menjalankan
kursus dNanO bFAeXng: k0e9l7.199545 / 7196524 dalaman kepada guru-guru
penasihat persatuan dan kelab aktiviti kelab dan persatuan.
NO FAX : 097199545 / 7196524 serta pasukan beruniform yang
lain.

MemastNikOanTEL : 09a7k19ti7v1i8t8i Melibatkan semua murid dalam Semua murid terlibat dalam
Kokurikulum berjaya aktiviti Kokurikulum peringkat setiap aktiviti yang dijalankan
menjalinNkOanFAXs:e0m9a71n9g9a54t5 / 7196524 sekolah, daerah dan negeri. di sekolah.
perpaduan di kalangan
murid.

MATLAMAT STATEGIK 5

Menyelia , menilai dan merekodkan aktiviti Kokurikulum murid secara sistematik dan berterusan untuk
kemudahan ke sekolah berasrama penuh.

OBJEKTIF

a) Mengadakan penilaian bagi mengukur keaktifan penglibatan murid dalam aktiviti
Kokurikulum.

B) Menyediakan sijil-sijil kehadiran dan penglibatan kepada murid untuk keperluan masuk ke
sekolah berasrama penuh.

C) Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid , guru dan juga kakitangan sekolah
yang banyak menyumbang untuk kecemerlangan Kokurikulum.

STRATEGI PELAN TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA
( KPI )
Menyediakan sistem penilaian Menyediakan sijil
keaktifan murid. Semua murid , guru dan
pencapaian, penghargaan kakitangan yang terlibat
diberi sijil.
dan sijil penyertaan untuk

murid, guru serta

kakitangan yang terlibat.

Mengadakan hadiah insentif Memberi penghargaan Semua guru , murid dan
untuk murid, guru serta kepada guru , murid dan kakitangan dinilai keaktifan
kakitangan yang cemerlang kakitangan yang paling mereka dalam aktiviti
dalam Kokurikulum. aktif dalam Kokurikulum. Kokurikulum untuk diberi
hadiah khas.

P a g e | 30

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

DASAR DAN KETETAPAN KOKURIKULUM SK WAKAF BHARU

1.KEKERAPAN MESYUARAT

Mesyuarat JawNaOtaFnAkXu:a0s9a719P9e5n45gu/ 7r1u9s6a52n4 Kokurikulum SK Wakaf Bharu akan diadakan 3 kali setahun.

NO FAX : 097199545 / 7196524

2.KEKERAPAN PERJUMPAAN

*Perjumpaan seNtiOapFAkXe:l0a9b7/19p9e5r4s5a/t7u19a6n5,24kelab sukan dan permainan dan badan beruniform adalah sebanyak 12
kali setahun bagi setiap unit.

*Bilangan perjumNOpTaEaLn: 0R9u7m197a18h8 Sukan adalah mengikut takwim sekolah. Sasaran peratus kehadiran Kokurikulum
secara kesulurNuOhaFnAXp:a0d97a19t9a5h4u5 n/ 72190625204 adalah sebanyak 90%.

3.MASA PERJUMPAAN DAN RUTIN PERJUMPAAN

JADUAL A (PERJUMPAAN BADAN BERUNIFORM)

MASA/HARI AKTIVITI
RABU
BADAN BERUNIFORM
12.45- 2.45 PETANG
KHAMIS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN
LATIHAN SUKAN JUARA SEKOLAH
7.40-8.40 PAGI (Tertakluk kepada masa kejohanan)
5.00-6.30 PTG

JADUAL B ( PERJUMPAAN KELAB DAN PERSATUAN)

MASA/HARI AKTIVITI
RABU
KELAB DAN PERSATUAN
12.45- 2.45 PETANG
KHAMIS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN
LATIHAN SUKAN JUARA SEKOLAH
7.40-8.40 PAGI (Tertakluk kepada masa kejohanan)
5.00-6.30 PTG

Perjumpaan badan beruniform dan kelab / persatuan adalah pada hari Rabu secara bergilir mengikut
takwim yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Perjumpaan Kelab Sukan dan Permainan adalah pada hari Khamis setiap minggu.
Hari untuk perjumpaan Rumah Sukan adalah mengikut takwim sekolah.

P a g e | 31

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

4. PAPAN KENYATAAN DAN BILIK KHAS

Setiap penyelaras unit bertanggungjawab memastikan papan kenyataan Kokurikulum dalam keadaan
berinformasi tNeOrkFiAnXi,: k0e97m19a9s54d5a/ n719c6e5r2i4a sepanjang tahun.

5. PERALATANNO FAX : 097199545 / 7196524
* Setiap peralatan yang dipinjam mestilah direkodkan dan dipulangkan semula dalam keadaan bersih,

lengkap dan sNeOmFpAuXr:n0a9.7199545 / 7196524
*Setiap peralatan padang dan gelanggang hendaklah dipantau sebanyak 3 kali setahun supaya sentiasa

berada dalam keadaan bersih, baik, lengkap, sempurna dan selamat untuk digunakan oleh guru dan murid.

NO TEL : 097197188

6. PELAKSANNAOAFNAX D: 0A97N199P54E5N/ 7Y19E65R24TAAN AKTIVITI

*Unit Kokurikulum Sk Wakaf Bharu menganjur dan melaksanakan 3 daripada aktiviti berikut pada setiap tahun
iaitu Kejohanan Merentas Desa, Kejohanan Sukan Sekolah dan Perkhemahan Perdana.
*Unit Kokurikulum juga digalakkan menganjur dan melaksanakan aktiviti sampingan berikut iaitu Kejohanan
Luar Musim, Kem Kepimpinan dan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum.
*Guru penasihat/jurulatih dan semua guru yang terlibat dalam bentuk menyedia/melatih pasukan sekolah
untuk penyertaan aktiviti ke peringkat Zon/Daerah/Negeri/kebangsaan atau antarabangsa perlu
menyediakan siri latihan yang secukupnya untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap aktiviti yang disertai.

7. PAKAIAN

*Semua guru mestilah memakai pakaian yang bersesuaian menikut aktiviti yang dijalankan serta menepati garis
panduan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

*Semua murid dan guru dikehendaki memakai baju sukan dalam setiap aktiviti dan permainan yang dianjurkan
oleh Unit Kokurikulum.
*Semua guru sangat digalakkan memakai uniform lengkap badan beruniform masing-masing mengikut garis
panduan yang ditetapkan pada waktu perhimpunan bulanan Kokurikulum dan pada setiap hari Rabu.
.

8. REKOD DAN PELAPORAN AKTIVITI

* Buku laporan aktiviti kokurikulum setiap unit hendaklah dilengkapkan pada setiap kali perjumpaan diadakan
dan disimpan di dalam bilik GPK KO.

* Semua guru penasihat dan jurulatih pasukan sekolah hendaklah membuat pelaporan bagi setiap aktiviti yang
disertai dalam masa 1 minggu setelah selesai menyertai setiap aktiviti.

* Guru penasihat setiap unit perlu mengisi rekod dan aktiviti mengikut unit masing-masing. Jurulatih/SU Ko/Su
Sukan mengemaskini penyertaan murid di peringkat Zon/daerah/Negeri/ Kebangsaan atau Antarabangsa.

9. PENYERTAAN MURID

Semua murid tahun 3, 4, 5 dan 6 sesi 2020.

P a g e | 32

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

10. PUNCA KUASA PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di semua sekolah adalah wajib.
(Seksyen 18, AkNtOa FPAeXn:d0i9d71i9k9a5n451/97919665–24Akta 550)

Keengganan meNlOakFsAaXn:a0k9a71n99k5e45gi/a7t19a6n52k4okurikulum ialah satu kesalahan yang jika disabitkan
bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara kedua-duanya sekali.
(Penalti Am- Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996)

NO FAX : 097199545 / 7196524

Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Setiap murid

hendaklah menNgOamTEbLi:l0b9a7h19a71g8i8an sekurang-kurangnya dalam satu gerak kerja pakaian

seragam, 5s-a1tuSPkNIeOBgiiFalA.t1Xa/n:109p987e15r9s9Ja5a4twu5 a/a7nt19/a6kn5ek2l4uabasdaaBnimsabtuinkgeagniaPtealnajsaurkSaenkdoalanhp)ermainan.
(Perkara

Penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola
kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.
(Perkara 5.2 SPI Bil.1/1985 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah)

Keengganan guru melaksanakan tugas dan tangungjawab yang telah diperuntukkan adalah
satu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan
kebertanggungjawaban penjawat awam ataupun moral dan wibawa keguruan yang boleh
dikenakan tindakan disiplin.
(Perintah-perintah Am, Pegawai Awam-Kelakuan daan tatatertib D)

Garis panduan pemakaian pakaian Kokurikulum di hari persekolahan dan perhimpunan bulanan kokurikulum.
(Perkara SPI Bil.8/2007)

P a g e | 33

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

FOKUS KERJA - PENGURUSAN KOKURIKULUM SK WAKAF BHARU

KATEGORI PERINCIAN TANGGUNGJAWAB TADBIR

A. Program Bersepadu
NO FAX : 09719954P5e/r7h19i6m52p4unan bulanan SU & PSU KOKURIKULUM

NO FAX : 09719954K5o/k71u9r6i5k2u4 lum Minggu
kedua guru dan murid PENYELARAS

UNIFORM/KELAB/SUKAN

NO FAX : 09719954M5 /e7r1e96n5t2a4 s Desa, SU & PSU KOKURIKULUM

Kejohanan Sukan SU & PSU SUKAN
NO TEL : 097197188Tahunan dan Hari

NO FAX : 09719954F5ie/ s71t9a6/52K4eusahawan

PENGURUSAN  Hari Anugerah SU & PSU KOKURIKULUM PENOLONG
KOKURIKULUM Kokurikulum SU & PSU SUKAN KANAN
KOKURIKULUM
B. Data dan Dokumentasi SU & PSU SUKAN
 IKEPS SU & PSU KOKURIKULUM
 SKPMg2 SU & PSU KOKURIKULUM
 Data Kehadiran
Kokurikulum

 PAJSK SU & PSU KOKURIKULUM
 Data Bantuan SU & PSU SUKAN

Kewangan Sekolah SU & PSU KOKURIKULUM
SU & PSU KOKURIKULUM
c. Pertandingan & Program SU & PSU SUKAN
JURULATIH PASUKAN
Kokurikulum
 Rutin Harian/Giliran SU & PSU SUKAN
JURULATIH PASUKAN
Kokurikulum SU & PSU KOKURIKULUM
 Analisis Murid-
SU & PSU KOKURIKULUM
Kehadiran Penyertaan UNIT KOKURIKULUM
 Pasukan Sukan Juara

Sekolah

D. Sarana
 Program Kolaboratif
Perlawanan

Persahabatan

E. Khidmat Sokongan –

gotong-Royong

F. Nilai Bitara
 Bola Tampar
 Bola Baling
 Ppim
 sahibba

P a g e | 34

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

LANGKAH PELAKSANAAN AKTIVITI LUAR

 Pastikan surat telah diminitkan
NO FAX : 097199545 /P71a9s6t5i2k4an semua nama guru pengiring tercatat
Edaran Surat NO FAX : 097199545 / 7196524
oleh Pk

NO FAX : 097199545 / 7196524

 Pastikan pelajar melengkapkan borang
NO TEL : 097197188 Kutip borang sebelum pergerakan membawa pelajar

Edar borang NO FAX : 097199545 / 7196524
kebenaran

Isi borang  Lengkapkan borang dan buat anggaran perbelanjaan
belanja  Lampirkan borang ini sekiranya memohon wang pendahuluan

diri daripada PIBG

Makluman  Buat salinan borang belanja mengurus dan serah kepada guru
kepada guru kelas

Jalankan aktiviti  Bawa pelajar ke destinasi aktiviti
 Sekiranya ada yuran pendaftaran,pastikan mendapat resit

bayaran daripada penganjur

Serah borang  Serah kepada PT Kewangan
belanja  Lampirkan resit-resit bayaran
 Serah borang dengan segera selepas tamat aktiviti
Hantar laporan
aktiviti  Sertakan salinan sijil yang diterima oleh pelajar
 Sertakan gambar semasa aktiviti
P a g e | 35  Sertakan salinan borang pendaftaran @ borang belanja

mengurus

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524
NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524

DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH WAKAF BHARU

NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

1. Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

2. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmatan awam dalam mengurus,
menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

3. Hari Rabu dan Khamis merupakan hari bagi kegiatan kokurikulum di sekolah.

4. Semua murid wajib memakai baju unit uniform pada hari Rabu dan baju sukan pada hari Khamis (kecuali
terdapat perubahan semasa).

5. Pelaksanaan kegiatan Kokurikulum di sekolah mestilah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi berfokus
kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid-murid.

P a g e | 36

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

ETOS DAN KEBITARAAN

KOKURIKULUM

SK WAKAF BHARUNO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524 2020

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO TEL : 097197188
NO FAX : 097199545 / 7196524

1. BOLA TAMPAR
2. BOLA BALING
3. DIKIR BARAT
4. TAEKWANDO
5. SAHIBBA
6. SCRABBLE

P a g e | 37

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

KPI PENGURUSAN KOKURIKULUM SK WAKAF BHARU

BIL. NPOEFARXN: 0Y97A199T54A5 /A71N96524 NILAI MULA KPI

1.0 MENINGKATKAN PENCAPAIAN 25% 30%
DALAM SNUOKFAAXN: 0&971P99E54R5 M/ 71A96I5N24AN
PERATUS PASUKAN YANG 3 6
MENJUARAI. 3 6

a) PERNOINFGAXK: 0A9T719D95A45E/R71A96H524 2 4
1 3
1.2 BILANNGOATENL :P09E7L19A718J8AR - -
YANG MEWAKILI 80% 90%
a) PENROINFAGX K: 0A97T199N54E5G/ 7E19R65I24
1 3
b) KEBANGSAAN 0 1
0 1
1.3 BILANGAN PINGAT
EMAS DALAM SUKAN 1 1
OLAHRAGA PERINGKAT 0 1
a) ZON 0 1
b) DAERAH
c) NEGERI & KEBANGSAAN 1 3
0 1
PERATUS PELAJAR AKTIF 0 1
DALAM LEBIH DARI SATU
PERMAINAN ATAU ACARA

2.0 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
DALAM BADAN BERUNIFORM

2.1 BILANGAN AKTIVITI BADAN
BERUNIFORM MENCAPAI
PERINGKAT DAERAH :
a) JOHAN
b) NAIB JOHAN
c) KETIGA

2.2 BILANGAN AKTIVITI BADAN
BERUNIFORM MENCAPAI
PERINGKAT NEGERI :
a) JOHAN
b) NAIB JOHAN
c) KETIGA

2.3 BILANGAN AKTIVITI BADAN
BERUNIFORM MENCAPAI
PERINGKAT KEBANGSAAN :
a) JOHAN
b) NAIB JOHAN
c) KETIGA

P a g e | 38

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]
NO FAX : 097199545 / 7196524
NILAI MULA KPI
BIL. PERNYATAAN
01
3.0 MENINGKATKAN PENCAPAIAN 01
DALAM BNAODFAAXN: 0B97E199R54U5N/ 7I1F96O52R4M 01

NO FAX : 097199545 / 7196524 00
01
3.1 BILANGAN AKTIVITI KELAB 01
DAN PERSATUAN MENCAPAI
PERINNOGFKAXA:T09D71A99E54R5 A/ 7H196:524 01
01
a) JOHAN 01
b) NANIBO TJEOL :H09A71N97188
c) KENTOIGFAAX : 097199545 / 7196524 90 95

BILANGAN AKTIVITI KELAB 2 10
DAN PERSATUAN MENCAPAI
PERINGKAT NEGERI :

a) JOHAN
b) NAIB JOHAN
c) KETIGA

BILANGAN AKTIVITI KELAB
DAN PERSATUAN MENCAPAI
PERINGKAT KEBANGSAAN :

a) JOHAN
b) NAIB JOHAN
c) KETIGA

4.0 MENINGKATKAN PENYERTAAN
MURID DALAM AKTIVITI
KOKURIKULUM

% KEHADIRAN PELAJAR DALAM
AKTIVITI KOKURIKULUM

% PELAJAR YANG MENDAPAT
GRED A DALAM CGPA

% PELAJAR YANG MENDAPAT
GRED B DALAM CGPA

P a g e | 39

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

KPI KOKURIKULUM SK WAKAF BHARU & TARGET 2020

NO FAX : 097199545 / 7196524 TOV 2019 TARGET 2020

BIL NO FAX : 0A9K71T9I9V5I4T5I/ 7196524

1. DIKIR BNAORFAAXT: 097199545 / 7196524 JOHAN JOHAN
KEBANGSAAN KEBANGSAAN
NO TEL : 097197188
JOHAN JOHAN
2. TAEKWNOONFADXO: 097199545 / 7196524 ANTARABANGSA ANTARABANGSA

3. BOLA BALING L/P PENYERTAAN ZON JOHAN MSSK

4. BOLA TAMPAR L/P JOHAN MSSK JOHAN MSSK

5. OLAHRAGA L /P PENYERTAAN MSSK PENYERTAAN MSSK
6. SEPAK TAKRAW PENYERTAAN ZON PENYERTAAN MSSD
7. BOLA SEPAK PENYERTAAN ZON PENYERTAAN MSSD

P a g e | 40

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

CARTA ORGANISASI INDUK KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524 PENGERUSI
NO FAX : 097199545 / 7196524 HJ. JUSOH BIN SEMAN

(GB)

NAIB HPAEBNINGBOEBFRIANUXM:S0AI9TI719S9A54ID5 / 7196524 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
ABDULLAH LILY SUZANA BT ABU SAMAH RUHIL AMANI BINTI MOHD ZAIN

(PKP) (PK KO) (PK HEM)

NO TEL : 097197188

NO FAX : 097199545 / 7196524 SETIAUSAHA

NOOR ADAWIYAH BT MAT DAUD

RAIDAHKBET SULONG (P S/U)

SETIAUSAHA SUKAN
ARZEMI BIN MAHMOOD
WAN MOHD SUHAIFUZA B W.

SULAIMAN (P S/S)

BADAN BERUNIFORM KELAB & PERSATUAN KELAB SUKAN & SUKAN JUARA SEKOLAH
PERMAINAN
Ketua Penyelaras : Ketua Penyelaras : Ketua Penyelaras:
Ketua Penyelaras : ARZEMI BIN MAHMOOD
WAN NORHAFIZAH BT MOHD NOR AZLINA BT SULAIMAN
NOOR WAN ABDULLAH BIN WAN ISA Pen. Ketua Penyelaras:
1. Persatuan Bahasa Melayu WAN MOHD SUHAIFUZA BIN
1. Persekutuan Pengakap 2. Persatuan Bahasa Inggeris 1. Bola Sepak
Malaysia 3. Kelab Sains, Teknologi, 2. Bola Jaring WAN SULAIMAN
3. Bola Baling
2. Pergerakan Puteri Islam Kejuruteraan & Matematik 4. Bola Tampar 1. Sepak Takraw
Malaysia (STEM) 5. Olahraga/Balapan/Padang 2. Bola Sepak
4. Persatuan Agama Islam 6. Sepak Takraw 3. Bola Jaring
3. Persatuan Pandu Puteri 5. Kelab Doktor Muda 4. Bola Baling
Tunas 6. Kelab Kebudayaan, Teater, 5. Bola Tampar
Drama , Nyanyian/ Koakademik 6. Olahraga/Balapan/Padang
4. Tunas Kadet Remaja & Bukan Koakademik
Sekolah

5. Bulan Sabit Merah Malaysia
6. Taekwando

RUMAH SUKAN PERKHEMAHAN BADAN KO-AKADEMIK /
UNIFORM BUKAN KO-AKADEMIK
Ketua Penyelaras:
RASYIDAH BT HUSSIN Ketua Penyelaras Ketua Penyelaras :

KAMARUL AZRUL BIN ABD NORAINA BT ELIAS
ZALIL Pen. Ketua Penyelaras:

Pen. Ketua Penyelaras: ROHANI BT CHE MIN

MOHD KHAIRUL ARIMAN BIN
MD AREPEN

BILIK & STOK SUKAN/KO KEM BESTARI SOLAT SAMBUTAN PERAYAAN PAJSK
Ketua Penyelaras:
Ketua Penyelaras : Ketua Penyelaras: Ketua Penyelaras :
NOR FADHILAH BT HASAN SARINA BT OTHMAN
- ARZEMI BIN MAHMOOD MIRFAT HANIM BT ABU
(SUKAN) BAKAR

- RAIDAH BT SULONG
(KOKURIKULUM)

P a g e | 41

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (PIKeBM) SEKOLAH
RENDAH

NO FAX : 097199545 / 7196524

NO FAX : 097199545 / 7196524 PENGERUSI
HJ. JUSOH BIN SEMAN

(GB)

NO FAX : 097199545 / 7196524

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI (PK KO) NAIB PENGERUSI II
ABDULLAH HA(PBKINBPO)BTIENL :M0A97T19S71A88ID LILY SUZANA BT ABU SAMAH RUHIL AMANI BINTI MOHD ZAIN

NO FAX : 097199545 / 7196524 (PK KOKURIKULUM) (PK HEM)

KETUA PANITIA BAHASA
MELAYU

NORLIDA BT KAMARUZAMAN

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUKAN
NOOR ADAWIYAH BT MAT DAUD ARZEMI BIN MAHMOOD
WAN MOHD SUHAIFUZA B W.
RAIDAH BT SULONG (P SU SULAIMAN (P SU/SUKAN)
KOKURIKULUM)

KELAB & PERSATUAN KELAB SUKAN & PERMAINAN BADAN BERUNIFORM

Ketua Penyelaras : Ketua Penyelaras : Ketua Penyelaras :

NOR AZLINA BT SULAIMAN WAN ABDULLAH BIN WAN ISA WAN NOORHAFIZAH BT MOHD
NOOR
1. Persatuan Bahasa Melayu 1. Bola Sepak
2. Persatuan Bahasa Inggeris 2. Bola Jaring 1. Persekutuan Pengakap
3. Kelab Sains, Teknologi, 3. Bola Baling Malaysia
4. Bola Tampar
Kejuruteraan & Matematik 5. Olahraga/Balapan 2. Pergerakan Puteri Islam
(STEM) Malaysia
4. Persatuan Agama Islam /Padang
5. Kelab Doktor Muda 6. Sepak Takraw 3. Persatuan Pandu Puteri
6. Kelab Kebudayaan, Teater, Tunas
Drama , Nyanyian/
Koakademik & Bukan 4. Tunas Kadet Remaja
Koakademik Sekolah

5. Bulan Sabit Merah
Malaysia

6. Taekwando

P a g e | 42

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA UNIT DATA DAN MAKLUMAT SERTA PEMANTAUAN KOKURIKULUM

NO FAX : 097199545 / 7196524
Pengerusi : Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
NO FAX : 097199545 / 7196524 (PK P)
Timbalan Pengerusi : Lily Suzana bt Abu Samah (PK HEM)

Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

NO FAX : 097199545 / 7196524

Naib Pengerusi 2 : Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U KoNkOuTrEiLku: 0lu9m7197188 : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkFuArXik:u0l9u71m99545 / 7196:524Raidah bt Sulong

S/U Sukan : Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Ahli Jawatankuasa :

1. Noor Adawiyah bt Mat Daud
2. Arzemi bin Mahmood
3. Raidah bt Sulong
4. Wan Abdullah bin Wan Isa
5. Wan Mohd Suhaifuza bin Wan Sulaiman
6. Nor Azlina bt Sulaiman
7. Noraina bt Elias
8. Mirfat Hanim bt Abu Bakar
9. Rasyidah bt Hussin

P a g e | 43

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA MAJLIS KO AKADEMIK / BUKAN KO AKADEMIK SEKOLAH

PengeNrOusFiAX : 097199545 / 7196:524Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
TimbaNlaOnFAPXen: 0g9e7r19u9s5i45 / 7196:524Lily Suzana bt Abu Samah (PK P)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib PNeOnFgAeXru: 0s9i 72199545 / 7196:524Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

NO TEL : 097197188 : Raidah bt Sulong

PS/U Kokurikulum

NO FAX : 097199545 / 7196524
S/U Sukan : Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Penyelaras : Noraina bt Elias

Ahli Jawatankuasa:

1. Noor Adawiyah bt Mat Daud
2. Wan Norhafizah bt Mohd Noor
3. Mirfat Hanim bt Abu Bakar
4. Nor Azlina bt Sulaiman
5. Azuni bt Ibrahim
6. Nazri bin Abd Rahman
7. Noraina bt Elias

P a g e | 44

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA PENILAIAN AKTIVITI JASMANI SUKAN KOKURIKULUM ( PAJSK )

Pengerusi : Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
NO FAX : 097199545 / 7196524 (PK P)
Timbalan Pengerusi : Lily Suzana bt Abu Samah (PK HEM)

NO FAX : 097199545 / 7196524
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib Pengerusi 2 : Ruhil Amani bt Mohd Zain

NO FAX : 097199545 / 7196524
S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkTuErLik: 0u9lu71m97188 : Raidah bt Sulong

S/U SuNkOaFnAX : 097199545 / 7196:524Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Penyelaras : Mirfat Hanim bt Abu Bakar

Ahli Jawatankuasa :

1. Guru Kelas Tahun 4 Inspirasi
2. Guru Kelas Tahun 4 Alpha
3. Guru Kelas Tahun 4 Beta
4. Guru Kelas Tahun 4 Gamma
5. Guru Kelas Tahun 5 Alpha
6. Guru Kelas Tahun 5 Beta
7. Guru Kelas Tahun 5 Gamma
8. Guru Kelas Tahun 5 Delta
9. Guru Kelas Tahun 6 Alpha
10. Guru Kelas Tahun 6 Beta
11. Guru Kelas Tahun 6 Gamma
12. Guru Kelas Tahun 6 Delta

P a g e | 45

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA STOK SUKAN DAN KOKURIKULUM

PengeNrOusFiAX : 097199545 / 7196:524Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
TimbaNlaOnFAPXen: 0g9e7r19u9s5i45 / 7196:524Lily Suzana bt Abu Samah (PK P)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib PNeOnFgAeXru: 0s9i 72199545 / 7196:524Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkTuErLik: 0u9lu71m97188 : Raidah bt Sulong

S/U SuNkOaFnAX : 097199545 / 7196:524Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Setiausaha : Arzemi bin Mahmood
Raidah bt Sulong

Ahli Jawatankuasa:

1. Wan Abdullah bt Wan Isa
2. Rasyidah bt Hussin
3. Wan Norhafizah bt Mohd Noor
4. Kamarul Azrul bin Abd Zalil
5. Mohd Khairul Ariman bin Md Arepen
3. Ketua Panitia PJPK

P a g e | 46

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA ALATAN SUKAN

PengeNrOusFiAX : 097199545 / 7196:524Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
TimbaNlaOnFAPXen: 0g9e7r19u9s5i45 / 7196:524Lily Suzana bt Abu Samah (PK P)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib PNeOnFgAeXru: 0s9i 72199545 / 7196:524Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkTuErLik: 0u9lu71m97188 : Raidah bt Sulong

S/U SuNkOaFnAX : 097199545 / 7196:524Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Setiausaha : Arzemi bin Mahmood
Raidah bt Sulong

Ahli Jawatankuasa:

1. Wan Abdullah bt Wan Isa
2. Rasyidah bt Hussin
3. Nor Suziana bt Zakaria
4. Ketua Panitia PJPK

P a g e | 47

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA BILIK KOKURIKULUM

PengeNrOusFiAX : 097199545 / 7196:524Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
TimbaNlaOnFAPXen: 0g9e7r19u9s5i45 / 7196:524Lily Suzana bt Abu Samah (PK P)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib PNeOnFgAeXru: 0s9i 72199545 / 7196:524Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkTuErLik: 0u9lu71m97188 : Raidah bt Sulong

S/U SuNkOaFnAX : 097199545 / 7196:524Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Ahli Jawatankuasa:

1. Wan Abdullah bt Wan Isa
2. Rasyidah bt Hussin
3. Wan Norhafizah bt Mohd Noor
4. Fathul Mardhiah bt Md Shukri
5. Harizah bt Ahmad
6. Rohani bt Che Min
7. Semua Ketua Badan Beruniform

P a g e | 48

SK WAKAF BHARU Buku Perancangan Dan Pengurusan
16250 WAKAF BHARU, KELANTAN
NO TEL : 097197188 [ Kokurikulum 2020]

NO FAX : 097199545 / 7196524

JAWATANKUASA SAMBUTAN DAN PERAYAAN

PengeNrOusFiAX : 097199545 / 7196:524Hj. Jusoh bin Seman (GB)
(PK KO)
TimbaNlaOnFAPXen: 0g9e7r19u9s5i45 / 7196:524Lily Suzana bt Abu Samah (PK P)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Abdullah Habib bin Mat Said

Naib PNeOnFgAeXru: 0s9i 72199545 / 7196:524Ruhil Amani bt Mohd Zain

S/U Kokurikulum : Noor Adawiyah bt Mat Daud

PS/U KNoOkTuErLik: 0u9lu71m97188 : Raidah bt Sulong

S/U SuNkOaFnAX : 097199545 / 7196:524Arzemi bin Mahmood

PS/U Sukan : Wan Mohd Suhaifuza b. Wan Sulaiman

Penyelaras : Sarina bt Othman

Ahli Jawatankuasa: : Wan Norhafizah bt Mohd Noor
: AJK dilantik
1.Sambutan Hari Raya
AJK

2.Sambutan Hari Guru : Siti Noor Zahani bt Zakaria
AJK : AJK dilantik

3.Sambutan Bulan Patriotik : Haslina bt Jusoh
AJK : AJK Panitia Sejarah, PSV

4.Sambutan Maulidur Rasul / Israk Mikraj : Arzemi bin Mahmood
AJK : AJK Panitia PAI

5.Persaraan / Pertukaran : Harizah bt Ahmad
AJK : AJK dilantik

6.Majlis Khatam Quran : Rosnaniza bt Ibrahim
AJK : AJK Pantia PAI

7.MAKEM/MAKKO : Zamilah bt Zakariya
AJK : AJK dilantik

8. Rohani bt Che Min
9. Noraina bt Elias
10. Noor Aziah bt Hassan

P a g e | 49


Click to View FlipBook Version