The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zairosh, 2019-12-28 08:55:43

MAKLUM BALAS MESY 3

MAKLUM BALAS MESY 3

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

NamaMesyuarat : Mesyuarat Guru Bil 3/2019
Tarikh : 17 NOVEMBER 2019
Tempat : BilikWawasan

MUK PAR PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
A A

SUR
AT

Semuaketuapanitiadimintamenghantarmi Semuapanitiatelahmenghantarminitmesyuarat kali

2 4.1. nitmesyuarat kali pertamatahun 2019. KetuaPaniti pertamatahun 2019.

1a

Mesyuaratpanitia kali Ketuapanitiamenggunakanmesyuaratpertamasebagaievi

2 4.1. pertamadigunakansebagaievidenuntuk KetuaPaniti denuntuk SKPMg2.

2 SKPMg2. a

Setiap guru akandiberikansebuah fail. Semua guru membuatpembetulanmenggunakan pen

2 4.1. Guru Semua guru berwarnamerahdanmenulisalamat email.

3 dimintamembetulkanmaklumatdenganme

nggunakan pen

berwarnamerahdanmenulisalamat email.

PuanNikMahirandimintamemaklumkanke Padatahunini, Pn. NikMahirantidakmembuattempahan

2 4.1. padasemua gurutentangedaran Akbar PuanNikMa Akbar Didik.

4 Didik. hiran

1

Semua guru dimintamengemaskini Semua guru telahmengemaskinikan e-Operasi.

3 4.2. e-Operasi. Semua guru

3

LaporanZiarahCaknaakandisediakanoleh

3 5.2. PK HEM PK HEM Telahdilaksanakan

3 dansetiausahanyaakanmenghantarlapora Setiausaha

nsebelum 20 haribulansetiapbulan. HEM

5 5.5. Guru kelasakandiberikansebuah fail Masihada guru

2 untukmemasukkanmaklumatmurid. Guru kelas kelasbelummemasukkanmaklumatmuriddalam fail yang

disediakan.

PihaksekolahtelahmenerimaSuratPuncaKuasatentangpe

5 5.5. Guru Guru kelas ngisianekehadiran. Semua guru

3 kelasperlumengisisendiriekehadiransebel kelasmestimengisiekehadiransebelumpukul 10.00

umpukul 10.00 pagi. pagisetiaphari.

Analisakehadiranbulananakandicetakoleh

5 5.5. Pn. Pn. Zairos Telahdilaksanakan

6 Zairosmanakalakehadiransetiaphariakand Pn. Noriana

icetakolehPn. Noriana.

Disediakanoleh: Tarikh: 17 November 2019
2
………………………………………
(NORHAYATI BINTI MUSA)
Pencatat

SekolahKebangsaanKubangKerian 2

Tarikh MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT
Tempat
NamaMesyuarat : Mesyuarat Guru Bil 3/2019
: 17 NOVEMBER 2019
: BilikWawasan

MUKA PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT

1.10 Bukupengurusan 2020 SU kurikulum Telahdilaksanakan
2 perludisiapkansebelumsekolahdibuka.

3.0 Masihada guru kelas yang Guru kelas Telahdilaksanakan
Telahdilaksanakan
2 tidakmencetakborangperibadimuriduntukdiletakkankedalam

fail murid

4.2 Mohonsemuaketuapanitiamengemaskini fail 2019 Ketuapanitia

2

4.6 Program HIP yang telahmendapatperuntukan RM500 KetuapanitiaBahasaInggeris Telahdilaksanakan

2 perlumenyiapkanlaporan /dokumentasisetiap program yang

dilakukan

4.9 Laporan PAJSK perludicetakuntukdimasukkankedalam fail Guru kelastahun 6 Telahdilaksanakan

3 muridtahun 6

Disediakanoleh: Tarikh: 17 November 2019
………………………………………

3

(NOR MADIAH BT MOHD RAZALI )
Pencatat
SekolahKebangsaanKubangKerian 2

4


Click to View FlipBook Version