The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 370-21-thian, 2022-05-12 20:09:10

EP Topik 6 GPPP1092 Etika Keguruan

EP Topik 6 GPPP1092 Etika Keguruan

Etika Keguruan

Tanggungjawab terhadap
masyarakat & negara

Ahli Kumpulan:
Anizza Mira

Mathilda Durie
Verginie Helski
Thian Yee Xuen

Pengenalan

Guru bukan sahaja bertanggungjawab terhadap murid dan ibu
bapa tetapi juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan

negara. Guru perlu sentiasa peka dan prihatin dengan
keperluan dan kehendak masyarakat dalam usaha memajukan

masyarakat dan negara. Perkara ini adalah amat penting
kerana boleh mempengaruhi martabat profesion keguruan.

1 Contoh:

Penglibatan Tidak terlibat dalam aktiviti yang
menggugat perpaduan dan tidak
Sebagai seorang guru yang berjiwa bercakap buruk mengenai kaum lain.
pendidik, kita haruslah mengelakkan diri
daripada terlibat dengan aktiviti yang boleh
menjejaskan keharmonian masyarakat dan

negara. Misalnya, guru tidak boleh
menyebarkan sesuatu fahaman yang
bertentangan dengan nilai masyarakat
ataupun yang bertentangan dengan

Prinsip Rukun Negara.

2 Pertuturan

Ketika berkomunikasi dengan orang lain atau masyarakat, kita mestilah
sentiasa menggunakan bahasa yang baik semasa bertutur. Hal ini kerana
segala tingkah laku dan pertuturan kita melambangkan kualiti dan martabat
seorang pendidik. Misalnya, kita tidak boleh bercakap menggunakan bahasa

kasar kerana cara pertuturan tersebut akan menyebabkan masyarakat
ragu-ragu dan tidak percaya terhadap profesion keguruan.

3 Contoh:

Penampilan ● Sopan dan kemas
● Tidak mencolok mata
Secara tidak langsung, penampilan seperti ● Menutup aurat
pakaian akan mempengaruhi martabat

keguruan kerana keterampilan merupakan
pandangan pertama masyarakat. Pakaian

yang seksi atau mencolok mata akan
menyebabkan masyarakat berasa tidak sesuai

kerana murid pasti akan mencontohi cara
pemakaian guru kelak.

Mewujudkan perpaduan antara kaum

● Guru boleh mewujudkan perpaduan kaum ● Semasa para pelajar bekerjasama maka
antara pelajar dengan pelbagai aktiviti di akan wujud komunikasi dan
sekolah seperti Sambutan Hari persefahaman.
Kemerdekaan, perbincangan berkumpulan,
Hari Sukan Sekolah atau aktiviti ● Ini akan mendorong para pelajar saling
kokurikulum. bertolak ansur dan saling menghormati
pendapat bersama demi mengelakkan
pertelingkahan berlaku.

Melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan

● Hubungan baik sekolah dengan masyarakat setempat dapat
diwujudkan dengan melibatkan pihak jabatan kerajaan, swasta
dalam pelbagai program di sekolah.

● Selain itu, pihak sekolah juga boleh mendidik masyarakat

tentang cara-cara menjadi warganegara yang baik dan mampu
menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negara.
● Antaranya mengadakan program gotong royong membersihkan
lokasi tertentu sama ada dekat atau jauh daripada sekolah.
● Guru juga boleh mencuba sesuatu yang baharu seperti
melibatkan pelajar dengan menyemai benih bakau demi
kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar.
● Selain itu, mengadakan perkhidmatan sukarelawan kepada
warga tua dan anak yatim di premis mereka masing-masing.

Bertanggungjawab

Amanah Bermatlamat

Guru perlu sentiasa Guru hendaklah memupuk nilai dan sikap murni
mempunyai kesedaran pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang
memikul kewajiban sebagai bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah
memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat
pendidik untuk Malaysia dengan mengambil bahagian secara
mentamadunkan anak bangsa. cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Sumbangan kepada Masyarakat

Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat
dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai
seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan
masyarakat.

• Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di
antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan
dengan masyarakat.

• Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan
kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawanan masyarakat. Berpegang kepada
tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami
sehari-hari dengan baik.

Berjiwa Patriotik

Didikan Sanggup Berkorban

Guru bertanggungjawab hendaklah Guru cemerlang ialah guru yang sanggup
menjalankan tugas untuk menyumbangkan tenaga dan usaha untuk
menyebarkan cita dan matlamat mendidik anak bangsa Malaysia.
pendidikan negara berlandaskan
kepada prinsip-prinsip Rukun Negara.

Ikhlas

Guru dengan ikhlas mengajar murid
daripada pelbagai kaum serta
menjadi contoh individu yang
mempraktikkan hidup bersama
secara aman di Malaysia dalam
kehidupan majmuk.

Profesionalisme

- Profesionalisme pada dasarnya adalah dianggap sebagai nilai yang murni jika
guru mengamalkan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi, tidak
mementingkan diri atau memilih pekerjaan.

- Profesionalisme berkait rapat dengan mutu pendidikan dalam beberapa segi
seperti sikap dan nilai guru dalam amalan pengajarannya.

- Misalnya bagaimana seseorang guru mempengaruhi sikap, nilai dan minat
pelajarnya.

- Begitu juga dengan pendekatan dan strategi yang digunakannya turut
mempengaruhi tingkah laku, tahap penerimaan dan kefahaman pelajar.

- Kualiti pengajarannya juga berkait rapat dengan keberkesanan dalam
menggunakan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan
secukupnya dan secara optimum.

Tanggungjawab Terhadap Murid

1.Lebih mengutamakan 3. Merahsiakan maklumat 5. Menunjukkan suatu cara
kebajikan dan keselamatan ikhtisas atau sulit mengenai berpakaian , peraturan dan
murid kami daripada hal-hal murid kecuali kepada mereka tingkah laku yang dapat
lain. yang berhak mengetahuinya. memberikan contoh yang baik
kepada murid.
2. Bersikap adil terhadap setiap 4. Membimbing atau mengajar
orang murid tanpa mengira seseorang murid dalam darjah 6. Memelihara dan membaiki
faktor-faktor jasmani, mental, sendiri atau dalam mata-mata kecekapan ikhtisas melalui
emosi, politik, ekonomi, sosial, pelajaran yang diajar di bilik pengajian, penyelidikan, lawatan
keturunan atau agama. darjah tanpa sebaraang bayaran dan menghadiri kursus ikhtisas,
persidangan, mesyuarat atau
seminar supaya pengajaran kami
mencapai mutu yang
setinggi-tingginya

Sekian,
terima kasih.


Click to View FlipBook Version