The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KE-7 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMKOD, 2020-02-20 00:45:26

BUKU MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KE-7 2020

BUKU MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KE-7 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA
JALAN 13/142 TAMAN ORKID DESA
56000 KUALA LUMPUR

MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE-7

TAHUN 2020

DIRASMIKAN OLEH :
TN. HAJI ONN B. ABU BAKAR
AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH
YAYASAN WILAYAH PERSEKUTUAN

22 FEBRUARI 2020 (SABTU)

9.00 PAGI HINGGA 1.00 TENGAH HARI

DEWAN UTAMA, SMK ORKID DESA, KL

32

CATATAN

2 31

CATATAN

ISI KANDUNGAN 4
5
Setitis Tinta Pengetua 6
Setitis Tinta YDP PIBG 7
Aturcara Majlis 8
Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2020 10
Jawatankuasa Pengelola 11
Notis Mesyuarat Agung kali ke-6 Tahun 2019 19
Minit Mesyuarat Agung kali ke-6 Tahun 2019
Usul-usul Mesyuarat Agung kali ke-7 20
Penglibatan PIBG 21
- Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa PIBG 2019/2020 22
- Laporan aktiviti PIBG 2019/2020 26
- Laporan Kewangan 28
Usul Sumbangan PIBG Tahun 2020
Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021

30 3

SETITIS TINTA
PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA, KUALA LUMPUR.

Assalamualaikum dan salam sejahtera, Cucur badak di kedai nenek,
Murahnya harga dapat berjimat,
Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana atas limpah kurnia-Nya, segala perancangan dan usaha yang jitu, maka Ajar budak akhlak yang baik,
Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke 7 dapat diterjemahkan hari ini. Terima kasih kepada semua ibu bapa dan Dunia dibangga, akhirat selamat.
penjaga yang dapat hadir pada hari ini. Kehadiran ibu bapa dan penjaga menunjukkan komitmen yang tinggi bagi Pulang pemburu dengan riangnya,
merealisasikan visi dan misi sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan Dapat menghambat si anak rusa,
sahsiah murid. Tidak dilupakan juga sekalung perhargaan dan terima kasih kepada semua guru yang menunjukkan Berjuang guru dengan ilmunya,
komitmen yang tinggi dalam menjayakan majlis kali ini. Menobat martabat si anak bangsa.
Ayu semarak di sisi bonda,
Pada tahun 2020, SMK Orkid Desa akan menjangkau usia 6 tahun, banyak perubahan fizikal telah berlaku hasil Kekal berseri jambangan gelora,
kerjasama PIBG dengan pihak sekolah serta komuniti luar. Bilangan guru juga telah bertambah kepada 62 orang dan Guru pencorak generasi muda,
dibantu oleh Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) seramai 8 orang. Jumlah murid terkini seramai 754 orang. SMK Bakal mengisi kepimpinan Negara.
Orkid Desa mempunyai 25 kelas aliran perdana dan 7 kelas PPKI. Sekolah juga dilengkapi dengan kantin, bilik-bilik
khas, makmal komputer, pusat sumber, surau, bilik tayangan, makmal sains, bilik-bilik Reka Bentuk dan Teknologi 29
serta makmal bahasa.

Kejayaan dan kemenjadian anak-anak merupakan hadiah yang paling bernilai untuk semua ibu bapa dan penja-
ga. Pihak sekolah berharap semua ibu bapa dan penjaga janganlah meletakkan 100% tanggungjawab mendidik
anak-anak kepada pihak sekolah sahaja. Sokongan dan penglibatan semua ibu bapa amat diperlukan dalam me-
mastikan kejayaan anak-anak ini. Manakala, bagi pihak sekolah pula, kami akan berusaha lebih gigih dalam
melaksanakan PdPc berasaskan Pembelajaran Abad ke 21 (PAK21). PAK 21 merupakan agenda pendidikan nega-
ra, di mana guru-guru bertindak sebagai golongan pelaksana program ini di peringkat sekolah. Para guru perlulah
bersedia dan berubah seiring dengan perubahan pesat dalam dunia pendidikan. Seterusnya memastikan PdPc
tradisional diubah bersesuaian dengan amalan dan konsep PAK21 dalam usaha membentuk kemenjadian murid
atau anak-anak yang menjadi harapan keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, PIBG menghadapi pelbagai cabaran membantu
pihak sekolah dalam semua aspek khasnya kemajuan dan kecemerlangan pendidikan anak-anak dari semasa ke
semasa. Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang jitu amat sukar bagi kita untuk mencapai kejayaan yang diharap-
kan. Hasrat ini lebih mudah dicapai apabila semua pihak termasuk ibu bapa dan ahli komuniti bersatu dan me-
nyokong satu matlamat, iaitu membantu murid untuk berjaya.

Saya bagi pihak sekolah, merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama
yang baik dalam melaksanakan pelbagai program sekolah. Setinggi-tinggi penghargaan juga dirakamkan kepada
barisan PIBG yang diterajui oleh En. Mohd. Razali bin. Baharin yang banyak memberi sokongan baik dalam bentuk
kewangan mahupun idea serta moral. Barisan PIBG sekolah ini amat dedikasi dan komited dalam membantu
sekolah mencapai hala tuju dan kecemerlangan.

Akhir kata, semoga Allah memberkati kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi mem-
bina insan yang berilmu dan cemerlang seterusnya menjadi rakyat yang berjaya kepada agama, bangsa dan negara.

Sekian sahaja, saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

‘BERILTIZAM MENGGAPAI PUNCAK’

ABD SAMAD B. OTHMAN
PENGETUA

SMK ORKID DESA, KUALA LUMPUR.

4

SEKALUNG PENGHARGAAN SETITIS TINTA
YANG DIPERTUA PIBG
Tn. Haji Onn b. Abu Bakar SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA, KUALA LUMPUR.
Ahli Lembaga Pemegang Amanah
Bismillahirrahmanirrahim.
Yayasan Wilayah Persekutuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Pengetua Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan keizinan-Nya, maka
kita dapat sekali lagi bertemu dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-7 ini. Saya juga ingin mengambil kesem-
Yang Dipertua PIBG Sesi 2019/2020 patan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa PIBG yang telah sama-sama bekerja
dan berusaha membantu pihak sekolah dalam pelbagai program. Saya mewakili semua Ahli Jawatankuasa PIBG
Penolong-penolong Kanan akan terus menyokong program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu kecemerlangan pelajar dan
pembangunan sekolah ini. Saya juga berharap dalam pertemuan seperti ini, kita dapat bersama-sama me-
Guru-guru Kanan Matapelajaran nyumbang idea untuk memantapkan lagi aktiviti-aktiviti PIBG sekolah ini. Kami, Ahli Jawatankuasa PIBG sesi
2019/2020 telah cuba untuk menjalankan tugas kami dengan cara yang terbaik.
AJK-AJK PIBG
Dalam segala tindakan, kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak-anak kita di sekolah
Guru-guru ini khasnya, Sumbangan yang dihulurkan telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu program-
dan program sekolah bertujuan meningkatkan pencapaian pendidikan dan sahsiah anak-anak kita di sekolah ini.
Tuan dan puan boleh merujuk buku atur cara mesyuarat agung yang disediakan atau scan QR Code mengenai
Semua Pihak yang Terlibat dalam Menjayakan aktiviti PIBG dan juga sumbangan PIBG kepada sekolah pada sesi 2019/2020.
Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-7 Tahun 2020
Selain itu, PIBG juga telah membantu memberi sumbangan kepada pakar motivasi yang memberi ce-
SMK Orkid Desa ramah motivasi kepada murid-murid kelas peperiksaan. Sehubungan dengan itu, saya mengambil kesempatan
ini menyeru ibu bapa yang dermawan atau yang berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu tampil memberi
sumbangan membantu pihak sekolah dalam menentukan penerusan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita.

Di samping kemajuan akademik, PIBG juga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah dalam era
kecanggihan teknologi yang penuh dengan cabaran. Mudah-mudahan impian kita sebagai ibu bapa untuk
melihat anak kita berjaya menjadi insan cemerlang tercapai selaras dengan visi dan misi SMK Orkid Desa.

Saya berharap agar Ahli Jawatankuasa PIBG baru yang akan dilantik kelak dapat meneruskan usaha
dengan lebih gigih bagi meningkatkan kecemerlangan SMK Orkid Desa.
Sekian, Terima Kasih.

MOHD. RAZALI BIN BAHARIN
YANG DIPERTUA PIBG,
SMK ORKID DESA, KUALA LUMPUR.

28 5

ATUR CARA MAJLIS

MASA ATUR CARA MAJLIS SENARAI AHLI JAWATANKUASA PIBG
SESI 2020/2021

08.30 pagi Pendaftaran guru dan ibu bapa / penjaga PENASIHAT : EN. ABD SAMAD B. OTHMAN
YANG DIPERTUA :
09.00 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat NAIB YANG DIPERTUA
Nyanyian ‘Lagu NegaraKu’ SETIAUSAHA :
Tarian Selamat Datang PENOLONG SETIAUSAHA : : CIK AZMA AZIRA BT. AZAN
Bacaan Doa BENDAHARI :
Ucapan Yang Dipertua PIBG SMK Orkid Desa AHLI JAWATANKUASA :
Ucapan Perasmian Oleh Tetamu Kehormat : :
Persembahan Multimedia :
:
09.30 pagi Mesyuarat Agung PIBG kali ke-7 Tahun 2020
Ucapan YDP PIBG :
Ucapan Penasihat PIBG AHLI JAWATANKUASA GURU : :
Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-6 Sesi 2019/2020 JURUAUDIT :
Pembentangan dan Pengesahan Laporan Tahunan Kegiatan PIBG Sesi 2019/2020 : PN. CHEK PIT CHOW
Pembentangan dan Pengesahan Laporan Kewangan PIBG Bagi Tahun Berakhir :
31 Disember 2019.
Membahaskan usul
Pembubaran AJK PIBG Sesi 2019/2020
Penyampaian Sijil dan Cenderamata kepada AJK PIBG Sesi 2019/2020
Pelantikan AJK PIBG Sesi 2020/2021
Pelantikan Juru Audit Dalaman
Ucapan Penangguhan
Cabutan bertuah

01.00 Majlis bersurai
tengah

hari

6 27

USUL SUMBANGAN PIBG 2020 JAWATAN KUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
SMK ORKID DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA
SESI 2019/2020
Jawatankuasa PIBG dan Pentadbir SMK Orkid Desa telah bersetuju dengan jumlah bayaran yang
perlu dibayar oleh murid untuk tahun 2020 seperti berikut: Penasihat
En. Abd Samad bin Othman
A) Tingkatan PPKI, 1 dan 2
Yang Dipertua PIBG
BIL JENIS SUMBANGAN AMAUN (RM) En. Mohd. Razali bin Baharin
1. PIBG (Satu Keluarga) 60
2. Kertas Ujian / Peperiksaan Dalaman 10 Naib YDP PIBG
3. Kegiatan Pendidikan Agama Islam / 10 En. Felix Ng

Pendidikan Moral / Kecemerlangan Akademik Setiausaha
Pn. Noor Ellisa bt. Mohd. Azani
4. Kegiatan Kokurikulum 10
5. Pembangunan Sahsiah 10 Penolong Setiausaha
6. Perkhidmatan Aplikasi ELIT 10 Pn. Norfiza bt. Ariffin
7. Penyelenggaraan dan Keceriaan Sekolah 20
8. Perkhidmatan Sanitari (Perempuan Sahaja) 7 Bendahari
9. Penyelenggaran Komputer 10 Cik Azma Azira bt. Azan
RM140 (Murid Lelaki)
JUMLAH Penolong Bendahari
Pn. Nurashikin bt. Abdul Hamed
RM147 (Murid Perempuan)
AJK Guru
B) Tingkatan 3,4 dan 5 Pn. Rose Amida bt. Mohamad

BIL JENIS SUMBANGAN AMAUN (RM) En. Zulkifli b. Ahmad
En. Muhammad Hizami b. Saharudin
1. PIBG (Satu Keluarga) 60
Pn. Nurzaliza bt. Mohd. Ali
2. Kertas Ujian / Peperiksaan Dalaman 10
AJK Ibu Bapa
3. Kegiatan Pendidikan Agama Islam / 10 En. Mohd Najib B. Md Dawan
Pendidikan Moral / Kecemerlangan Akademik 10 En. Muhammad Iqbal B. Noorazman

4. Kegiatan Kokurikulum Pn. Nor Akma Bt. Mina
Pn. Nur Agnes Bt. Chawong
5. Pembangunan Sahsiah 10 Pn. Melissa Tay Siew Ling
En. Murali a/l Subramaniam
6. Perkhidmatan Aplikasi ELIT 10
Pn. Norizan Bt .Ariffin
7. Penyelenggaraan dan Keceriaan Sekolah 20 Dr. Rajandran Shanmugan

8. Perkhidmatan Sanitari (Perempuan Sahaja) 7 En. Chai Kim Seong
Pn. Norliza Bt. Mohd Nor
9. Penyelenggaran Komputer 10 Pn. Rozaimahwati Bt .Zainal Abidin
En. Jaya Seelan a/l Karuppiah
10. Kelas Tambahan Tingkatan 3, 4 & 5 15
Juru Audit Dalaman
JUMLAH RM155 (Murid Lelaki) En. Mohammad Fazli b. Ismail

Pn. Chek Pit Chow (Guru)

RM162 (Murid Perempuan)

26 7

JAWATANKUASAPENGELOLA
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 7
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA

TAHUN 2020

JAWATANKUASA INDUK:

Pengerusi : En. Abd Samad bin Othman (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Pn. Ruzila binti Yusoff (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi II : Pn. Fauziah binti Mohammad (PK Tadbir dan Kurikulum)
Naib Pengerusi III : En. Mohd Sepian bin Osman (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi IV : En. Mohd Shukry bin Hussain (PK Pendidikan Khas)
Penyelaras : Dr. Fauziah binti Mail
Setiausaha : Pn. Noor Ellisa binti Mohd Azani
Penolong Setiausaha : Pn. Norfiza binti Ariffin
Bendahari : Cik Azma Azira binti Azan

JAWATANKUASA PELAKSANA & BIDANG TUGAS: Jawatankuasa Pelaksana
Bil Jawatankuasa Pelaksana Bil

1 Juruacara Majlis 5 Kain Rentang/Banner, Promosi & Heba-
Pn. Siti Aminah binti Mohd. Bakhori han

En. Ahmad Nizam bin Ahmad En. Rozi bin Ali
Shukri Cik Azma Azira binti Azan

2 Teks Bacaan Doa 6 Cenderamata & Sijil
En. Zulkifli bin Ahmad Pn. Rose Amida binti Mohamad

Pengawas Pn. Elya Hafiza binti Abdul Rahman

3 Pencatat Minit 7 Doorgift & Cabutan Bertuah
Pn. Tuan Ruzana binti Tuan Kechik Pn. Normi binti Mohammad

Pn. Rozita binti Yaacob Pn. Nur Zaliza binti Mohd Ali
Pn. Neesa binti Ramli Pn. Norazila binti Md. Noor

Cik Tharwati binti Zulkifli Wakil PIBG

4 Siar Raya, Teknikal & Latar Tirai 8 Dokumentasi
En. Ahmad Muzamir bin Mohd Pn. Lim Hui Ming
Pengawas Pn. Norsakinah binti Amran

8 25

JAWATANKUASAPENGELOLA Bil Jawatankuasa Pelaksana Bil Jawatankuasa Pelaksana
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 7
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ORKID DESA 9 Persiapan Tempat & Dewan 16 Buku Program, Buku Pelawat &
En. Ahmad Na’im bin Ab Rahman Buku Tetamu/VIP
TAHUN 2020
JAWATANKUASA INDUK: En. Samsul bin Ibrahim Pn. Kasturi a/p Vereya
En. Ezani bin Hashim Pn. Siti Nurul Hidayah binti Shaik Nordin
JAWATANKUASA PELAKSANA & BIDANG TUGAS:
Pn. Evarina binti Mohamad

Wakil PIBG

10 Hiasan Pentas dan Meja 17 Persembahan Multimedia
Mesyuarat Pn. Nur Afzan binti Abdul Aziz

Pn. Siti Syama Fairus binti Mat Isa En. Muhamad Hizami bin
En. Rozaini bin Mohd Ismail Saharudin

Pn. Sharlili binti Sahari En. Ahmad Muzamir bin Mohd

Wakil PIBG Pn. Siti Ainul Mursyida binti Shamsudin

11 Kebersihan Dewan & Tempat 18 Teks Ucapan YDP PIBG & Pengetua
Makan Cik Raja Halimah binti Raja Yaakop

En. Rozi bin Ali Pn. Maisyura binti Mat Saman
Pn. Masniza binti Ahmad

12 Jemputan & Sambutan 19 Keselamatan, Lalulintas & Parking
Pn. Nor Aidawati binti Mohamed En. Edi a/l Emai

Datin Nor Akma binti Abdullah Pn. Thilaga Valli a/p P. Sivagnanam

13 Jamuan VIP, Guru & Ibu Bapa 20 Fotografi
Pn. Salina binti Mohd Dahlan Cik Norhafizah binti Adam

Pn. Noor Asiah binti Mohd Idris Cik Nor Aina Nasuha binti Mat

14 Persembahan Selamat Datang 21 Jurukira Undi
Cik Nur Farahanah binti Ismail Pn. Wong Cheah Nee
En. Mohd Sawal bin Mat Nor
Pn. Ros Rawaida binti Abdul Rahim Pn. Norsuhaili binti Sapon

15 Pendaftaran & e Sarana 22 Buku Mesyuarat PIBG
Pn. Chek Pit Chow Pn. Suhaimah binti Ishak
Pn. Noor Ellisa binti Mohd Azani
Dr. Chandrakala a/p Varatharajoo Pn. Norfiza binti Ariffin
Pn. Hazura binti Ismail Pn. Roslidaini binti Mohamad
Cik Azila binti Zainuddin
Pn. Normazlinda binti Mohamad Zi

Pn. Zeiti Anis Husaina binti Zakaria

(online)

Pn. Noor Ellisa binti Mohd Azani

(e Sarana)

24 9

10 23

LAPORAN KEWANGAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-6 TAHUN 2019

Tarikh : 23 Februari 2019
Masa : 8.00 pagi – 1.00 tengah hari
Tempat : Dewan Utama, SMK Orkid Desa
Pengerusi : En. Mohd Razali bin Baharin (YDP PIBG)

Kehadiran Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-6 Tahun 2019

Bil Nama Guru Jawatan
1 Abd Samad B. Othman Pengetua
2 Fauziah Bt Mohamad PK Pentadbiran dan Kurikulum
3 Ruzila Bt Yusoff PK Hal Ehwal Murid
4 Azmi B. Mohd Isa PK Kokurikulum
5 Salina Bt Mohd Dahlan GKMP Bahasa
6 Normi Bt. Muhammad GKMP Sains Dan Matematik
7 Suhaimah Bt Ishak GKMP Teknik & Vokasional
8 Norsakinah Bt Amran Guru Bimbingan Dan Kaunseling
9 Nur Afzan Bt.Abdul Aziz Guru ICT
10 Zeiti Anis Husaina Bt. Zakaria Guru Data
11 Ahmad Muzamir B. Mohd Guru Penolong
12 Ahmad Na’im B. Ab. Rahman Guru Penolong
13 Ahmad Nizam B. Ahmad Shukri Guru Penolong
14 Azma Azira Bt. Azan Guru Penolong
15 Edi A/L Emai Guru Penolong
16 Elya Hafiza Bt. Abdul Rahman Guru Penolong
17 Evarina Bt. Mohamad Guru Penolong
18 Ezani B. Che Hashim Guru Penolong
19 Hazura Bt. Ismail Guru Penolong
20 Kasturi A/P Vereya Guru Penolong
21 Lim Hui Ming Guru Penolong
22 Maisyura BT. Mat Saman Guru Penolong
23 Mohd Rozaini Bt. Ismail Guru Penolong
24 Mohd Sawal B. Mat Nor Guru Penolong
25 Muhammad Hizami Bt. Saharudin Guru Penolong
26 Nurzaliza binti Mohd Ali Guru Penolong
27 Siti Ainulmursyida bt Shamsudin Guru Penolong
28 Noor Asiah Bt. Mohd Idris Guru Penolong
29 Noor Ellisa binti Mohd Azani Guru Penolong
30 Norfiza Bt Ariffin Guru Penolong
31 Norhafizah Bt.Adam Guru Penolong
32 Normazlinda Bt. Mohd Zi Guru Penolong
33 Norsuhaili Bt Sapon Guru Penolong
34 Nor Aina Nasuha Bt. Mat Guru Penolong
35 Nurashikin Bt. Abdul Hamed Guru Penolong
36 Nur Farahanah Bt. Ismail Guru Penolong
37 Raja Halimah Bt. Raja Yaakop Guru Penolong

22 11

Bil Nama Guru Jawatan AKTIVITI PIBG BERSAMA PIHAK SEKOLAH
38 Rose Amida Bt. Mohamad Guru Penolong TAHUN 2019/2020
39 Roslidaini Bt. Mohamad Guru Penolong
40 Ros Rawaida Bt. Abdul Rahim Guru Penolong BIL AKTIVITI
41 Rozi Bt. Ali Guru Penolong TAHUN 2019
42 Shamsul B. Ibrahim Guru Penolong
43 Sharlili Bt. Sahari Guru Penolong 1 Hari Orientasi Tingkatan 1
44 Siti Aminah Bt. Mohd Bakhori Guru Penolong
45 Siti Nurul Hidayah Bt.Shaikh Noordin Guru Penolong 2 Rimup Tahun Baru Cina
46 Siti Syama Fairus Bt. Mat Isa Guru Penolong 3 Penetapan Target SPM & PT3
47 Suhaida Bt. Mohamed Noor Guru Penolong 4 Gotong royong perdana
48 Tharwati Bt. Zulkifli Guru Penolong 5 Merentas Desa
49 Thilaga Valli A/P Sivagnanam Guru Penolong 6 Sambutan Israk Mikraj
50 Tuan Ruzana Bt. Tuan Kechik Guru Penolong 7 Hari Anugerah Cemerlang
51 Wong Cheah Nee Guru Penolong 8 Program Bubur Lambuk
52 Norfadilah Bt. Mohd Ghazali Ibu bapa 9 Rimup Aidilfitri
53 Muhammad Ariffin Wong Ibu bapa 10 Hari Bicara Akademik
54 Roslan B. Hj Chik mat Ibu bapa 11 Sambutan Ambang Kemerdekaan
55 Norshita Bt. Mat Shawal Ibu bapa 12 Hari Graduasi
56 Anita Dass Ibu bapa 13 Rimup Deepavali
57 Adrian Miles Ibu bapa 14 Majlis HEM & KOKURIKULUM
59 Zalzalah B. Ismail Ibu bapa 15 Pertandingan Bola Jaring (Menaja khidmat jurulatih bola jaring)
60 Adilah Choong Ibu bapa 16 Pertandingan Bola Baling ( Menghantar murid ke pertandingan bola baling)
61 Dr. S. Rajadran Ibu bapa 17 Penyelenggaraan ‘valve’ Tangki Air
62 Teng Yien Chen Ibu bapa 18 Penyelenggaraan Alat Pemadam Api
63 Treisiah Bt. Anton Ibu bapa 19 Penyelenggaraan Pintu Kelas
64 Ramnah Bt. Mohd Lamsun Ibu bapa 20 Penyelenggaraan Tandas OKU Murid PPKI
65 Gabriel Soosay K Ibu bapa 21 Penyelenggaraan Siling Dewan
66 Azma Azira Bt. Azan Ibu bapa 22 Penyelenggaraan Peralatan ICT Dewan
67 Syarina Azwa Bt. Salim Ibu bapa 23 Sumbangan Kipas Berdiri untuk Calon SPM di Dewan Utama
68 Norwati Bt. Mohd Aini Ibu bapa 24 Keceriaan Kantin Sekolah
69 Siti Rosila Hawa Bt. Sarif Ibu bapa 25 Program Pembangunan Sahsiah Murid
70 Mohd Radhi David Ibu bapa 26 Program Pembinaan Jati Diri / Kepimpinan Murid
71 Amir Shah Ibu bapa
72 Norliza Bt. Mohd Nur Ibu bapa TAHUN 2020
73 Suhari Bt. Abd Wahab Ibu bapa 27 Hari penyerahan kunci ‘locker ’
74 Neesa Bt. Ramli Ibu bapa 28 Hari penetapan target SPM & PT3
75 Melissa Tay Ibu bapa 29 Rimup Tahun Baru Cina2
76 Nurizan Bt. Ariffin Ibu bapa 30 Merentas Desa
77 Nur Syafiah Ibu bapa

12 21

PENGLIBATAN PIBG Bil Nama Guru Jawatan
KEHADIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PIBG SESI 2019/2020 78 Hafizah Bt. Halim Ibu bapa
79 Mohammad Fazli B. Ismail Ibu bapa
Bil Nama Jawatan Kehadiran 80 Noor Azam B. Mohd Noor Ibu bapa
2019 2020 81 Jalil B. Sabtu Ibu bapa
1 Abd Samad Bin Othman Penasihat / 16/3 29/6 22/1 9/2 82 Felix Ng Ibu bapa
Pengetua 83 Ramnah Bt. Mohd Lamsuri Ibu bapa
Yang Dipertua //// 84 Mat Najib B. Md Dawan Ibu bapa
Naib Yang 85 Mohd Nordin B. Osman Ibu bapa
2 Mohd Razali B. Baharin Dipertua //// 86 Othman Nordin B. Osman Ibu bapa
3 Felix Ng Setiausaha 87 Yusnizah Bt. Yazid Ibu bapa
/ AJK Guru / / T/H TH 88 Aznur Bt. Radin Mustapha Ibu bapa
Pen. Setiausaha 89 Izana Rida Idayu Ibu bapa
4 Noor Ellisa Bt Mohd Azani / AJK Guru / TH / / 90 Murali Subramaniam Ibu bapa
Bendahari 91 Wan Ahmad Rizal K. Kamp Ibu bapa
5 Norfiza Bt Ariffin / AJK Guru / TH TH TH 92 Siti Fatimah Bt. Yahaya Ibu bapa
Pen. Bendahari / 93 Siti Rosila Hawa Bt. Sarif Ibu bapa
6 Azma Azira Bt Azan AJK Guru //// 94 Zuraidah Bt. Zakaria Ibu bapa
AJK Ibu Bapa 95 Norhaslina Bt. Ibrahim Ibu bapa
7 Nurashikin Bt Abdul Hamid / TH TH CB 96 Rozaimahwati Bt. Zainal Abidin Ibu bapa
AJK Ibu Bapa 97 Norsiah Bt. Asri Ibu bapa
8 Mohd Najib B Md Dawan TH TH TH TH 98 Norhafizah Bt. Suhaimi Ibu bapa
AJK Ibu Bapa 99 Nor Akma Mina Ibu bapa
9 Muhammad Iqbal B / TH / / 100 Nurizan Bt. Ariffin Ibu bapa
Noorazman AJK Ibu Bapa 101 Nur Agnes Ibu bapa
102 Muhammad Khir B. Hussim Ibu bapa
10 Nor Akma Bt. Mina AJK Ibu Bapa / TH / / 103 Saadiah Bt. Abd Rahim Ibu bapa
/// / 104 Muhammad Fuad Hussein Ibu bapa
11 Nur Agnes Bt Chawong AJK Ibu Bapa 105 Jalil B. Sabtu Ibu bapa
106 Rosnita Ibu bapa
12 Melissa Tay Siew Ling AJK Ibu Bapa TH TH TH TH 107 Syarina Azwa Bt. Salim Ibu bapa
108 Fazilah Bt. M. Arshad Ibu bapa
13 Murali A/L Subramaniam AJK Ibu Bapa / TH / / 109 Azila Bt. Ibrahim Ibu bapa
110 Suhaiza Bt. Shahir Ibu bapa
14 Nurizan Bt Ariffin AJK Ibu Bapa TH / / TH 111 Napsiah Bt. Abu Ibu bapa
15 Dr. Rajandran Shanmugan AJK Ibu Bapa 112 Norwati Bt. Mohd Aini Ibu bapa
/ TH / / 113 Mohd Radhi B. Daud Ibu bapa
AJK Ibu Bapa 114 Siti Rosila Bt. Hawa Sarif Ibu bapa
16 Chai Kim Seong / / / TH 115 Jaya Seelan Ibu bapa
17 Norliza Bt Mohd Nor AJK Ibu Bapa 116 Azizan Majid Ibu bapa
AJK Guru TH / / TH 117 Asmadi Hassan Ibu bapa
AJK Guru 118 Hazura Bt. Ismail Ibu bapa
18 Rozaimahwati Bt Zainal TH TH TH TH 119 Chai Kim Seong Ibu bapa
Abidin AJK Guru 120 Mohd Khir B. Hj. Hussin Ibu bapa

19 Jaya Seelan a/l Karuppiah AJK Guru TH TH TH /
/ TH / TH
20 Rose Amida Bt Mohamad TH TH / TH

21 Zulkifli B Ahmad TH TH / TH

22 Muhammad Hizami B Mohd / TH / TH
Ali

23 Norzaliza Bt Mohd Ali

Kehadiran Bersama: 3. Mohamad Sepian b. Osman (PK Koko)
4. Mohd Shukry b. Hussain (PK PPKI)
1. Hajah Fauziah bt. Mohamad (PK1)
2. Ruzila bt. Yusoff (PK HEM)

20 13

Bil Nama Guru Jawatan USUL-USUL MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-7 TAHUN 2020
121 Anizam Bt. Johari Ibu bapa
122 Emmy Erlina Bt. Kamarul Ariffin Ibu bapa Bil Pembawa Usul Usul Jawapan
123 Suhaiza Bt. Shafi Ibu bapa
124 Siti Adawiah Bt. Abas Ibu bapa 1 Law Lay Yen Pada hari Rabu, saya memo- Pihak sekolah sentiasa mematuhi
125 Zuraidah Bt. Zakaria Ibu bapa hon agar semua murid balik Pekeliling Ikhtisas KPM Bil.
126 Mardiana Bt. Mohamed Ibu bapa
127 Mohd Nordin Osman Ibu bapa pada pukul 4 petang. Saya 6/2019- Pelaksanaan KSSM
128 Mohd Razali Ibu bapa
129 Azrin Darus Ibu bapa Nama anak : juga memohon agar murid Menengah Atas.
130 Rosnita Muda Ibu bapa
131 Gokkilauan Ibu bapa Wong May Chee menengah rendah balik pada

(1 Mega) hari Selasa dan Khamis pada Keseragaman waktu balik untuk
jam 1.30 manakala menengah Tingkatan 1-3 dan Tingkatan 4-5.
atas pada pukul 2 petang .

1.0 PERUTUSAN PENGERUSI Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil.
Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibubapa dan guru ke Mesyuarat Agung
kali ke-6 tahun 2019. 2/2017- Peruntukan waktu untuk
kegiatan kokurikulum di sekolah
2.0 PEMBENTANGAN DAN MINIT MESYUARAT
2.1 Minit Mesyuarat Agung kali ke-5 sesi 2019/2020 telah dibentangkan kepada ahli rendah dan menengah,
mesyuarat oleh Cik Azma Azira Bt. Azan (Setiausaha PIBG). Rujuk muka surat 15- 18, buku
Mesyuarat Agung PIBG, SMK Orkid Desa kali ke-6. menetapkan perjumpaan aktiviti
kokurikulum ialah 180 minit
Pencadang : En.Azmi B. Mohd Isa
seminggu.
Penyokong : Dr. Rajandran Shanmugan
2 Hussien bin Bumbung di atas bangunan Sudah dipanjangkan kepada pihak
Minit mesyuarat kali ke-5 diterima sebulat suara tanpa pindahan. Ahmad bertentangan dewan utama, JPWPKL.
2.2 Pembentangan Laporan Aktiviti Program Sekolah bersama PIBG, rujuk muka surat 20
hingga 22 dalam Buku Mesyuarat Agung PIBG kali ke-5. Laporan aktiviti tahunan disahkan paipnya telah pun putus. Hal
tanpa sebarang pindahan. ini akan menimbulkan bahaya

Nama anak : kepada murid. Saya rasa

Muhammad Amin pihak sekolah perlu mengam-
Adam (2 Fedora) bil tindakan yang sewajarnya

secepat mungkin.

Pencadang : Pn. Norsaadiah bt Abd.Rahim
Penyokong : Pn. Rozaimahwati bt Zainal Ariffin.

Laporan tahunan ini telah diterima sebulat suara.

14 19

7.0 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PIBG 2019/2020 2.3 Pn. Elya Hafiza Bt Abdul Rahman selaku Bendahari PIBG membentangkan laporan kewangan
berakhir pada 31/12/2018, rujuk muka surat 25 dalam Buku Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6.
Sesi pengundian dijalankan dan keputusan pemilihan AJK PIBG sesi 2019/2020 adalah seperti Penerimaan wang sehingga 31/12/2018 adalah sebanyak RM 43,464.71, rujuk lampiran A muka
berikut: surat 25 dalam Buku Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6. Jumlah pembayaran pada 31/12/2018
adalah sebanyak RM 92,592.00, rujuk lampiran B muka surat 25-27 dalam Buku Mesyuarat Agung
Penasihat : En. Abd Samad b. Othman PIBG kali ke-6. Baki akhir pada 31/12/2017 adalah sebanyak RM 128,986.21 – RM 92,592.20
Yang Dipertua PIBG : En. Mohd Razali b. Baharin bersamaan dengan RM 30,394.21. Rujuk lampiran B muka surat 26 pada Buku Mesyuarat Agung
Naib YDP PIBG : En. Felix Ng Kar Hsien PIBG kali ke-5. Laporan kewangan disahkan tanpa sebarang pindahan.
Setiausaha : Pn. Noor Ellisa binti Mohd Azani Pencadang : Pn. Norsaadiah bt Abd.Rahim
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Fiza Binti Ariffin Laporan kewangan ini telah diterima sebulat suara.
Bendahari : Cik. Azma Azira binti Azan
Penolong Bendahari : Pn. Nur Ashikin binti Abdul Hamid 3.0 PEMBENTANGAN USUL-USUL ( rujuk muka surat 23-24 dalam Buku Mesyuarat Agung PIBG
AJK Guru : En. Zulkifli b. Ahmad kali ke-6)
: En. Muhammad Hizami bin. Saharuddin 3.1 Pn. Norfadilah bt. Mohd Ghazali membentangkan 1 usul iaitu di bahagian a rujuk muka surat 23
AJK Ibu Bapa : Pn. Nurzaliza binti. Mohd Ali dalam Buku Mesyuarat Agung PIBG kali ke-6. Bagi usul (a) pengetua menjelaskan vendor
: Pn. Rose Amida binti Mohamad yang boleh membekalkan air kotak dengan harga RM 1.00 boleh dikemukakan kepada pihak
: Pn. Nurizan bt. Ariffin sekolah untuk dipertimbangkan.
: Dr. Rajandran Shanmugan
: Pn. Rozaimahwati bt Zainal Abidin 3.2 En. Murali a/l Subramaniam mencadangkan bahawa sekolah perlu menyediakan banyak
: Pn.Norliza bt Mohd Nor kawasan berteduh di dalam kawasan sekolah dan makanan di kantin perlulah dipelbagaikan.
: En. Chai Kim Seong Pengetua menjelaskan bahawa pihak sekolah berhasrat untuk menyediakan banyak kawasan
: Pn. Nor Akma bt. Mina berteduh seperti pondok dan lain-lain sekiranya mempunyai peruntukkan yang mencukupi
: Pn. Melissa Tay Siew Ling dengan sokongan PIBG.
: En. Chai Kim Seong
: En Murali a/l A. Subramaniam 3.3 En. Muhammad Iqbal, Goh Lee Kung dan Chan Chee Chong mencadangkan perkara a,b,c,d,
: Pn Nur Agness bt Chawong dan e. Pengetua menjelaskan bahawa jadual mengajar guru PJK adalah setiap hari namun,
: En. Mohd Iqbal b. Noorazman akan ada penambahan jadual beberapa kali dalam setahun. Untuk usul b pula, masa
: En. Jaya Seelan a/l Karuppiah mengajar guru adalah mengikut seperti yang telah ditetapkan oleh KPM. Kelas tambahan
bermula pada 2.40 hingga 3.40 petang sahaja. Sebelum jam 4.00 petang.
PELANTIKAN JURU AUDIT DALAMAN
3.4 En. Muhammad Fuad Hussein telah mencadangkan 2 usul (a dan b), rujuk Buku Mesyuarat
9.1 Ahli-ahli mesyuarat sebulat suara telah bersetuju melantik 2 orang juruaudit dalaman PIBG kali ke-6 di muka surat 23. Bagi usul (a), pengetua menjelaskan bahawa kelas
tambahan akan diadakan setiap selasa bermula pada bulan April. Kelas tambahan akan
bagi mengaudit kewangan PIBG sesi 2019/2020 iaitu : diadakan selepas Ujian 1 untuk analisis. Bagi usul (b), pengetua menyatakan bahawa pihak
Juru Audit Guru : Pn. Chek Pit Chow sekolah sekolah dari masa ke semasa akan menambahbaik program keagamaan.

Juru Audit Ibu bapa : En. Mohammad Fazli b. Ismail 15

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.45 tengah hari.

Disediakan oleh,

(PN. NOOR ELLISA BT. MOHD AZANI

18

3.5 En. Nazri b. Nordin, Pn. Noor Azizah bt. Talib, Pn. Yusnizah dan Pn. Noor Rashidah mencadangkan 7 4.0 SUMBANGAN PIBG ( cadangan kutipan sumbangan PIBG dan
usul (a, b, c, d, e, f dan g ) rujuk Buku Mesyuarat PIBG kali ke-6 di muka surat 24. Pengetua sumbangan-sumbangan lain persekolahan 2019)
menjelaskan bahawa , pengusaha kantin baru akan mula beroperasi pada 1 Mac 2019 dan akan
dimaklumkan. 4.1 En. Mohd Razali bin Baharin mencadangan kutipan sumbangan PIBG tahun 2019 dikekalkan
dengan jumlah yang sama seperti tahun lepas. (perincian pada muka surat 22 Buku Mesyuarat
3.6 Pn. Adilah Choong telah memberi 2 usul. Rujuk Buku Mesyuarat PIBG kali ke-6 di halaman 24. Agung PIBG kali ke 6 Tahun 2019). Cadangan kutipan sumbangan PIBG dan sumbangan -
Pengetua menjelaskan bahawa badan beruniform memang digalakkan kekal kerana murid telah sumbangan lain persekolahan 2019 telah diterima sebulat suara.
membeli baju uniform, tetapi jika murid ingin menukar unit guru akan melihat pada kekosongan. Beliau
juga menjelaskan bahawa pihak PIBG akan berunding dengan pihak SUKE. 5.0 PEMBUBARAN JAWATANKUASA PIBG 2018/2019
5.1 Pembubaran Jawatankuasa PIBG 2018/2019 telah dilakukan oleh En. Mohd. Razali
3.7 Pn. Emmy telah mencadangkan supaya pihak sekolah menigkatkan kualiti seluar track bottom yang b. Baharin selaku YDP PIBG sesi 2018/2019
dijual di koperasi kerana kurang selesa. Pengetua menjelaskan bahawa jika seluar tersebut tidak
selesa, pihak sekolah akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Murid tidak dibenarkan memakai 6.0 PELANTIKAN PENGERUSI SEMENTARA
seluar dari luar kerana pakaian murid haruslah seragam. 6.1 Ahli mesyuarat telah melantik En. Abd Samad b. Othman sebagai pengerusi
sementara dan telah dipersetujui ahli majlis mesyuarat.
3.8 En. Roslan telah mencadangkan supaya PIBG tidak memberi surat amaran kepada ibu bapa yang
tidak berkemampuan. YDP menjelaskan bahawa ibu bapa hanya perlu menulis surat menyatakan
ketidakmampuan untuk membayar yuran.

3.9 Usul tambahan yang dibawa oleh Cikgu Mohd.Sawal bin Mat Nor menyatakan bahawa murid lelaki
tidak dibenarkan berambut panjang (Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1976) seperti juga yang termaktub dalam
Buku Peraturan Disiplin (Sekolah Menengah) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibawah perkara
penampilan dan kekemasan diri para 1.1 hingga para 1.1.6). Beliau mencadangkan supaya murid
diberi tempoh selama 2 hari setelah menerima amaran/teguran untuk memotong rambut mengikut
peruntukan peraturan dan selepas 2 hari tersebut, beliau memohon persetujuan ahli mesyuarat untuk
membenarkan Guru Disiplin mengambil tindakan memotong rambut murid dengan sumbangan
RM5.00 sebagai tindakan pengajaran.
Usul diterima sebulat suara oleh semua ahli mesyuarat dan bersetuju dikuatkuasakan bermula 24
Februari 2019.

3.10 Dr. Rajandran Shanmugan menyarankan agar lori tidak memasuki kawasan sekolah sewaktu waktu
kemuncak persekolahan. YDP menjelaskan bahawa beliau telah bertemu pihak pembinaan SUKE
dan mereka akan mengambil tindakan yang sewajarnya mengenai isu ini.

16 17


Click to View FlipBook Version