The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faibo80, 2019-01-21 07:39:43

RPT PJPK TING 3

RPT PJPK T3

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
TAHUN 2019

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
Minggu 1 STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapisiti aerobik pada i. Murid dalam kumpulan kecil di empat stesen yang telah
julat 65-85% daripada Kadar Nadi Maksimum (KNM). ditetapkan. BBB:
KOMPONEN Kon
KECERGASAN FIZIKAL 4.1.1 Menghitung KNL 65-85% bagi diri sendiri. ii. Kira dan catatkan kadar nadi di dalam borang yang Gelung
Senaman KapasitiAerobik 5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan disediakan sebelum melakukanaktiviti. Wisel
3.1 Melakukan aktiviti
selepas melakukan aktiviti dengan selamat. iii. Apabila isyarat diberi: KBAT :
meningkatkanaerobik •Murid di stesen A akan berlari ke stesen C, dan Menganalisis
melakukan aktiviti lompat tali skipping sebanyak 10
PJ ulangan. EMK :
•Murid di stesen C akan berjalan pantas ke stesen B, Bahasa
dan melakukan aktiviti lompat tali skipping sebanyak 10
ulangan. BBB:
•Murid di stesen B akan berlari ke stesen D, dan Kon
melakukan aktiviti lompat tali sebanyak 10ulangan. Gelung
•Murid di stesen D akan berjalan pantas ke stesen A, Wisel
dan melakukan aktiviti lompat tali skipping sebanyak 10
ulangan. KBAT :
Menganalisis
iv. Ulang aktiviti sehingga kumpulan tiba ke stesen asal
masing-masing. EMK :
Bahasa
JANUARI KOMPONEN 3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik i. Murid dalam kumpulankecil.
BBB :
KECERGASAN FIZIKAL yang dirancang berdasarkan prinsip FITT ii. Berbaris dengan meletakkan tangan di atas bahu rakan Tuala, kad bergambar

Senaman Kapasiti Aerobik (Frequency, Intencity, Type, and Time) dan pada hadapan. KBAT :
Menganalisis
3.1 Melakukan aktiviti julat 65% - 85% daripada Kadar Nadi Maksimum iii. Murid pertama dalam barisan adalahketua.
EMK :
meningkatkan kapasiti (KNM) yang ditentukan. iv. Murid akan bergerak dalam barisan mengikut Bahasa
Nilai Murni
PJ aerobik 4.1.2Menerangkanlatihanfizikalyangbolehmeningkatkan pergerakan ketua sehingga isyarat diberikan untuk

kapasiti aerobic. murid belakang berlari ke hadapan dan menjadiketua.

5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut v. Lakukan aktiviti selama 10minit.

fungsi semasa melakukan aktivitifizikal.

KOMPONEN 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkankelenturan i. Murid dalam kumpulankecil.

KECERGASAN FIZIKAL yang dirancang berdasarkan prinsipFITT. ii. Murid mengenal pasti dan melakukan senaman

SenamanKelenturan 4.2.1 Memberi justifikasi senaman yang dipilihuntuk menggunakan tuala berdasarkan otot-ototberikut;

3.2 Melakukan senaman meningkatkankelenturan.

kelenturan dengan 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara  Hamstringsstretch
lakuan yangbetul berpasukan bagi mencapai matlamatkumpulan.
Minggu 2 PJ  Quadricepsstretch

 Tricepsstretch

 Trunk rotation and lower backstretch

 gastrocnemius

iii. Setiap senaman akan dilakukan selama 15saat.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
PK1 STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 9.1.1 Menerangkan prinsip dan prosedurRICE. i. Murid di tunjukkan dengan video mengenaikemalangan
9.1.2 Menerangkan kecederaan yang boleh di padang. BBB:
PERTOLONGANCEMAS Video
9.1 Pengetahuan asas dirawat denagn menggunakan prinsipdan ii. Murid perlu menyatakan pendapat masing-masing Kain
prosedurRICE. mengenai video yangdipertontonkan.
pertolongan cemas Ais
dan kemahiran iii. Penerangan tentang RICE kepadamurid. Plastik
bertindak dengan iv. Sesi soal jawab dan rumusanpembelajaran. Kayu
bijak mengikutsituasi.
 Bertindakdengan KBAT :
Perbincangan
mengikut prosedur
pertolongan cemas EMK:
Bahasa
*RICE Sains

KOMPONEN 4.2.2 Merancang pelan kecergasan diri sendiri untuk i. Murid berpasangan dan berada di stesenaktiviti. PAK 21 :
Kolaboratif
KECERGASAN FIZIKAL meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT. ii. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan di setiap
BBB :
SenamanKelenturan 5.2.2 Membut keputusan untuk diri sendiri dan orang lain stesen berdasarkan senamanberikut: Kad bergambar, kon,

3.2 Melakukan senaman semasa melakukan aktivitifizikal. wisel, jam randik

kelenturan dengan 5.2.3 Mematuhi keputusan yang dibuat oleh ketua dan  Stesen 1 – Hamstringsstretch KBAT :
lakuan yangbetul ahli kumpulan untuk melakukan aktivitifizikal.  Stesen 2 – Quadricepsstretch Mencipta
 Stesen 3 – Trunk rotation and lower backstretch
5.2.4 Menerima cabaran dan serfonok semasa EMK :
melakukan aktivitifizikal. Sains dan Teknologi

PJ  Stesen 4 – tricepsstretch Nilai Murni
 Stesen 5 – Upper- backstretch
BBB :
 Stesen 6 – Armstretch Kon

 Stesen 7 – Neckstretch KBAT :
Mencipta
 Stesen 8 – Heelstretch
EMK :
Minggu 3 iii. Murid pertama melakukan aktiviti dengan bantuan Sains dan Teknologi
Minggu 4
rakannya. Tukar peranan. Nilai Murni
iv. Bergerak ke stesen aktiviti berikutnya mengikutturutan.
BBB :
KOMPONAN 3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot i. Murid dalam kumpulan kecil dan berada di enam stesen Kon

KECERGASAN yang dirancang berdasarkan prinsip FITT. aktiviti.

BERLANDASKAN 4.3.1 Menerangkan senaman yang sesuai untuk ii. Melakukan aktiviti di setiap stesen berdasarkan

KESIHATAN meningkatkan daya tahan otot untuk diri sendiri. maklumat yang dipaparkan.

Senaman Daya Tahan 5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk iii. Aktiviti yang dicadangkan ialah senaman meningkatkan
PJ Otot melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai kekuatan dan daya tahan otot teras yang melibatkan

3.3 Melakukan senaman matlamat. rectus abdominis,internal oblique, external oblique,

daya tahan otot tranverse abdominis, erector spinae, danmultifidus.

dengan lakuan yang iv. Bergerak ke stesen aktiviti berikutnya mengikutturutan.

betul

KOMPONAN 3.4.1 Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot. i. Murid dalam kumpulan kecil dan berada di enam stesen
PJ KECERGASAN 4.4.1 Menyenaraikan senaman meningkatkan kekuatan aktiviti.

otot mengikut kumpulan otot yang dilatih.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa ii. Melakukan aktiviti di setiap stesen berdasarkan
melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. maklumat yang dipaparkan. KBAT :
BERLANDASKAN Mencipta
KESIHATAN iii. Aktiviti yang dicadangkan ialah senaman meningkatkan
Senaman Kekuatan Otot kekuatan dan daya tahan otot teras yang melibatkan EMK :
3.4 Melakukan senaman rectus abdominis,internal oblique, external oblique, Sains dan Teknologi
tranverse abdominis, erector spinae, danmultifidus.
kekuatan otot dengan Nilai Murni
lakuan yang betul iv. Bergerak ke stesen aktiviti berikutnya mengikutturutan.
BBB :
PEMAKANAN 8.1.1 Memerihal keperluan harian kalori seharian i. Murid di tunjukkan dengan video mengenaimakanan Video
8.1 Amalan pemakanan mengikut kumpulan umur, jantina dan aktiviti fizikal yang berkalori tinggi. Kertsmahjong
sihat dan selamat danfisiologi. Pen marker
ii. Jadual pemakanan harian.
Kepentingan mengurus 8.1.2 Menghurai keperluan pengambilankalori iii. GalleryWalk. KBAT :
berdasarkan aktiviti harian. Perbincangan
 Keperluan kalori
PK2 seharian EMK :
Bahasa
PJ KEMAHIRAN 1.8.1 Melakukan kemahiran lari berpagar i. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulankecil.
OLAHRAGA ASAS 2.8.1 Menjelaskan kedudukan tangan dan kaki semasa ii. Murid diberikan penerangan berkenaan kemahiran PAK 21 :
Kolaboratif
fasa lonjakan dalam lari berpagar. asas lari berpagar sebelum melakukanaktiviti.
5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara iii. Murid akan melakukan aktiviti meregangkan dan BBB:
Kon
berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. memanaskanbadan. Wisel
iv. Murid akan melakukan aktiviti melangkah danjangkau
KBAT :
mengikut jarak10meter. Menganalisis
v. Ulang aktiviti sehingga kumpulan tiba ke stesen asal
EMK:
masing-masing. Sains

FEBRUARI Minggu 5 PJ KEMAHIRAN 1.8.2 Melakukan kemahiran Lompat Kijang i. Murid diberi penerangan berkenaan lompatkijang. PAK21:
OLAHRAGA ASAS ii. Murid akan melakukan ’hop’,’step’ dan ’jump’. Think-pair-share
2.8.2 Menjelaskan peranan sudut lonjakan semasa fasa iii. Murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang
‘hop’, ‘step’ dengan ‘jump’ dalam lompat kijang. BBB :
bermula di stesen A ke stesen B dengan lompatankaki Kon
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti kanan, kanan, kiri dan lompat dengan jaran 10meter. Tapepengukur
iv. Ulang aktiviti sehingga kumpulan tiba ke stesen asal Wisel
semasa melakukan aktiviti fizikal. masing-masing.
KBAT:
Menilai

EMK:
biolog

PAK21:
Masteri
Enkuiri

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 1.8.3 Melakukan kemahiran lemparcakera. i. Murid dibahagi dalam 4 kumpulan.
2.8.3 Menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian ii. Murid akan diterangkan berkenaan alatan yang BBB :
KEMAHIRAN Kon
OLAHRAGA ASAS lepasan, sudut lepasan dan halaju lepasan dengan digunakan dalam latihanasas. Gelung
jarak lemparan dalam lemparcakera. iii. Guru akan menerangakan berkenaan teknik melempar Wisel
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang Frisbee
selamat. cakera dengan menggunakan alat simulasi(frisbee,dll).
iv. Setiap murid akan membuat lemparan ke hadapan KBAT :
PJ Mengaplikasi
ketinggian lepasan, sudut lepasan dan halaju lepasan
dengan jarak lemparan dalam lemparcakera. EMK :
v. Ulang aktiviti sehingga ahli kumpulan yang terakhir Fizik
dengan 3 kaliulangan.
PAK21:
Minggu 6 PEMAKANAN 8.1.3 Menilai pengamblan kalori seharian. i. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar makanan Bersifat ingin tahu
Minggu 7 8.1 Amalan pemakanan dan diminta untuk meneka kalori setiap makan tersebut
PK3 sihat dan selamat (kcal). BBB :
Kad manila
Kepentingan mengurus ii. Selepas itu, guru menunjukkan carta makananbeserta Pen marker
kalorinya.
 Keperluan kalori KBAT :
seharian iii. Murid-murid kemudian dibahagikan kepadabeberapa Perbincangan
kumpulan kecil. Guru meminta para murid
menyenaraikan makanan harian mereka dan pelajar Kerjasama
perlu mengira jumlah kalori yangdiambil.
EMK :
iv. Di akhir sesi, guru akan menerangkan jumlahkeperluan Bahasa
kalori mengikut jantina dan aktiviti seharian, kesan dan
bahay pengambilan makanan yangberlebihan. PAK 21 :
Kolaboratif
v. GalleryWalk.
BBB:
KEMAHIRAN 1.8.3 Melakukan kemahiran lemparcakera i. Murid dibahagi dalam 4 kumpulan. Kon
OLAHRAGA ASAS 2.8.3 Menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian ii. Murid akan diterangkan berkenaan alatanyang Wisel

PJ lepasan, sudut lepasan dan halaju lepasan dengan digunakan dalam latihanasas. KBAT :
jarak lemparan dalam lemparcakera. iii. Guru akan menerangakan berkenaan teknik melempar Mengaplikasi
KEMAHIRAN 5.2.3 Mematuhi keputusan yang dibuat oleh ketua dan
OLAHRAGA ASAS ahli kumpulan untuk melakukan aktiviti fizikal. cakera dengan menggunakan alat cakeragetah. EMK :
PJ iv. Setiap murid akan membuat lemparan ke hadapan Fizik
1.8.1 Melakukan kemahiran lari berpagar
2.8.1 Menjelaskan kedudukan tangan dan kaki semasa ketinggian lepasan, sudut lepasan dan halajulepasan PAK21:
dengan jarak lemparan dalam lemparcakera. Kerja sepasukan
fasa lonjakan dalam lari berpagar. v. Ulang aktiviti sehingga ahli kumpulan yang terakhir
5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk dengan 3 kaliulangan. BBB:
vi. Guru akan mengambil bacaan jarak lemparanyang Kon
melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai paling jauh sebagaipemenang. Wisel
matlamat.
i. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulankecil. KBAT :
ii. Murid diberikan penerangan berkenaan kemahiran asas Menganalisis

lari berpagar sebelum melakukanaktiviti.
iii. Murid akan melakukan aktiviti meregangkan dan

memanaskanbadan.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN iv. Murid akan melakukan aktiviti larian 50 meter
menggunakan pagar sebenar dengan jarak setip pagar EMK:
10meter. Biologi
PAK21:
v. Ulang aktiviti sebanyak 3kali. Think-pair-share
BBB :
PJ KEMAHIRAN ASAS 1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke Memanaskan badan (10 minit) Bola Keranjang,
Kon/Skittel, Wisel
BOLA KERANJANG sasaran dalam situasi permainan. i. AktivitiRegangan
KBAT :
1.3 Melakukan kemahiran 2.3.1 Menjelaskan penggunaan daya semasa Mengaplikasi

asas bola keranjang menghantar bola ke pelbagai jarak dan kelajuan. Aktiviti kemahiran (15 minit) EMK :
dengan lakuan yang 5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan ii. Bahagikan 2 atau 3 orang pemain dalam satu Nilai Murni
betul. Kreativiti dan Inovatif
2.3 Mengaplikasikan selepas melakukan aktiviti dengan selamat. kumpulan.
pengetahuan konsep 5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut iii. Menghantar dan menerima bola dengan anekacara. PAK21 :
pergerakan dan iv. Jauhkan jarak dan tingkatkan kelajuan secaraansur ”Role Play”
prinsip mekanik dalam fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal. Demonstrasi
maju
BBB
kemahiran asas bola v. Mulakan dengan berdiri statik dan kemudian dengan Penggunaan internet

keranjang. cara sambilbergerak. BBB :
5.1 Mematuhi dan Variasi : Bola Keranjang,
i. Pelbagaikan jenishantaran. Kon/Skittel, Wisel
mengamalkan elemen ii. Hantaran mesti tepat kepadakawan.
pengurusan dan iii. Bilangan pemain penahan boleh ditambah untuk KBAT :
keselamatan. Mengaplikasi

Minggu 8 meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan pemain EMK :
Minggu 9
kumpulan melebihi 7orang.

Menyejukkan Badan (5 minit)
i. AktivitiRegangan
ii. Perbincangan

PK4 KESIHATA DIRI DAN 1.1.1 Menyatakan maksud gender i. Lihat dan hurai
REPRODUKTIF (PEERS) 1.1.2 Memerihal identiti gender dan peranan gender ii. Suai padan gambar
1.1 Kemahiran membuat 1.1.3 Menganalis berkaitan proses sosialisasi dengan iii. Tontonanvideo
iv. Hot seat
keputusan dalm identiti gender dan peranan gender
konteks kesihatan diri 1.1.4 Menjana idea bagaimana proses sosialisasi boleh
dan reproduktif
mempengaruhi identiti gender dan peranan gender

KEMAHIRAN ASAS 1.3.2 Melakukan kemahiran menerima bola dalam situasi Memanaskan badan (10 minit)

BOLA KERANJANG permainan. i. Aktiviti Regangan

1.3 Melakukan kemahiran 2.3.2 Menjelaskan mekanik lakuan menerima bola.

asas bola keranjang 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara Aktiviti kemahiran (15 minit)

MAC PJ dengan lakuan yang berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. i. Bahagikan 4 orang pemain dalam satukumpulan.
betul. 5.2.3 Mematuhi keputusan yang dibuat oleh ketua dan ii. Murid pertama hantar bola dan lari menuju ke arah

ahli kumpulan untuk melakukan aktiviti fizikal. bulatan untuk menerimasemula.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN iii. Setelah menerima, hantar lagi ke murid ke-2 dan
teruskan lari ke belakang barisan arah dia menerima Nilai Murni
KEMAHIRAN ASAS 1.3.3 Melakukan kemahiran mengelecek bola dalam bola. Kreativiti dan Inovatif
BOLA KERANJANG situasi permainan.
1.3 Melakukan kemahiran Variasi : PAK21 :
2.3.3 Menerangkan peranan ruang pandang (peripheral i. Perubahan jarak antara murid mengikut kebolehan ”Role Play”
asas bola keranjang vision) dalam kawalan bola semasa mengelecek murid. Demonstrasi
dengan lakuan yang dalam situasi permainan. ii. Murid bergerak dan menggantikan tempat murid yang
betul. menerima setelah menghantarbola. BBB :
5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa Bola Keranjang,
melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. Menyejukkan Badan (5 minit) Kon/Skittel, Wisel
i. AktivitiRegangan
PJ ii. Perbincangan KBAT :
Mengaplikasi
PJ SEGAK 3.6.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan Memanaskan badan (10 minit)
ujian SEGAK mengikut prosedur yangbetul. i. AktivitiRegangan EMK :
Minggu Nilai Murni
10 3.6.2 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan Aktiviti kemahiran (15 minit) Kreativiti dan Inovatif
kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian ii. Bahagikan murid dalam duakumpulan.
SEGAK. iii. Letakkan dua buah kon di tengahgelanggang. PAK21 :
iv. Murid akan mengelecek bola menuju sebelah luar kon ”Role Play”
4.6.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk Demonstrasi
menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri. seolah-olah hendak melepasi dari arahluar.
v. Tukar arah secara tiba-tiba dan mengelecek bola BBB
Alat penimbang
melepasi kon daridalam. Alat pengukur ketinggian
vi. Lakukan mengelecek putar balik kebelakang. Bangku jangkauan
vii. Gantikan kon dengan murid sebagai ansurmaju.
melunjur
Variasi : Jam randik
i. Tentukan tangan yang boleh digunakanuntuk Metronome
menggelecekbola.
ii. Menggelecek secara “Zig Zag” antaramurid. Span
iii. Tukar bulatan kepada garisanlurus.

Menyejukkan Badan (5 minit)
i. AktivitiRegangan
ii. Perbincangan

i. PemanasanBadan
ii. Mengambil bacaan Indeks Jisim Badan (Body Mass

Index -BMI);
iii. Naik Turun Bangku 3minit;
iv. Tekan Tubi untuk murid lelaki dan Tekan Tubi Ubah

Suai untuk muridperempuan;
v. Ringkuk Tubi Separa;dan

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
EMK
4.6.2 Merancang pelan kecergasan sebagai tindakan vi. Jangkauan Melunjur. Matematik
susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK untuk
meningkatkan kecergasanfizikal. Sains

5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain NILAI
semasa melakukan aktivitifizikal. Kerjasama
Menepati masa
PK5 KESIHATAN DIRI DAN 1.2.1 Memerihal stereotaipgendermengikut norma i. Program atau forum berkaitan kesihatan reproduktif
Diisiplin
REPRODUKTIF (PEERS) keluarga, bucaya dan masyarakatsetempat remaja
PAK 21:
1.2 Kemahiran 1.2.2 Menunjukkan cara menangani cabaranstereotaip Inkuiri Learning

menangani pengaruh gender dandiskriminasi KBAT
Perbincangan
dalaman serta luaran 1.2.3 Mencadangkan kepentingan menanganicabaran
BBB
yang mempengaruhi stereotaip gender dandiskriminasi Alat penimbang
Alat pengukur ketinggian
kesihatan diri dan 1.2.4 Menjana idea keperluan membudayakan Bangku jangkauan
reproduktif kesaksamaangender
melunjur
SEGAK 3.6.1 Mengukur tahap kecergasan fizikalmenggunakan i. Mengambil bacaan Indeks Jisim Badan (Body Mass Jam randik
Metronome
ujian SEGAK mengikut prosedur yangbetul. Index -BMI);
3.6.2 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan ii. Naik Turun Bangku 3minit; Span
iii. Tekan Tubi untuk murid lelaki dan Tekan Tubi Ubah
kecergasan fizikal berdasarkan keputusanujian EMK
SEGAK. Suai untuk muridperempuan; Matematik
4.6.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk iv. Ringkuk Tubi Separa;dan
menentukan tahap kecergasan fizikalkendiri. v. JangkauanMelunjur. Sains
4.6.2 Merancang pelan kecergasan sebagai tindakan
NILAI
susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK untuk Kerjasama
Menepati masa
meningkatkan kecergasanfizikal.
Diisiplin
PJ 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain
PAK 21:
semasa melakukan aktiviti fizikal. Inkuiri Learning

Minggu BBB :
11 Bola Keranjang,
Kon/Skittel, Wisel
PJ KEMAHIRAN ASAS 1.3.2 Melakukan kemahiran menerima bola dalam situasi Memanaskan badan (10 minit)
KBAT :
BOLA KERANJANG permainan. iv. Aktiviti Regangan Mengaplikasi

1.3 Melakukan kemahiran 2.3.2 Menjelaskan mekanik lakuan menerima bola.

asas bola keranjang 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara Aktiviti kemahiran (15 minit)
dengan lakuan yang berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. ii. Bahagikan 4 orang pemain dalam satu kumpulan.
betul. v. Murid pertama hantar bola dan lari menuju ke arah
5.2.3 Mematuhi keputusan yang dibuat oleh ketua dan
ahli kumpulan untuk melakukan aktiviti fizikal. bulatan untuk menerima semula.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN vi. Setelah menerima, hantar lagi ke murid ke-2 dan
teruskan lari ke belakang barisan arah dia menerima EMK :
KEMAHIRAN ASAS 1.3.5 Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi bola. Nilai Murni
BOLA KERANJANG permainan. Kreativiti dan Inovatif
1.3 Melakukan kemahiran Variasi :
2.3.5 Menerangkan cara mengadang yang sesuai iii. Perubahan jarak antara murid mengikut kebolehan PAK21 :
asas bola keranjang berdasarkan situasi permainan. ”Role Play”
dengan lakuan yang murid. Demonstrasi
betul. 5.5.3 Mempamerkan permainan bersih dalam iv. Murid bergerak dan menggantikan tempat murid yang
perlawanan. BBB :
menerima setelah menghantarbola. Bola Keranjang,
PJ Kon/Skittel, Wisel
Menyejukkan Badan (5 minit)
Minggu iii. AktivitiRegangan KBAT :
12 iv. Perbincangan Mengaplikasi

KEMAHIRAN ASAS PING 1.5.1 Melakukan kemahiran pukulan pepat dan pukulan Memanaskan badan (10 minit) EMK :
i. AktivitiRegangan Nilai Murni
PONG kilas dalam situasi permainan. Kreativiti dan Inovatif
Aktiviti kemahiran (15 minit)
1.5 Melakukan kemahiran 2.5.1 Menjelaskan perbezaan antara lakuan pukulan ii. Bahagikan 2 pemain dalam satukumpulan. PAK21 :
iii. Mengadang bola dengan anekacara. ”Role Play”
asas pingpong pepat dengan pukulan kilas. iv. Mulakan dengan berdiri statik dan kemudian dengan Demonstrasi

dengan lakuan yang cara sambilbergerak. BBB:
Variasi : Kon
PJ betul. 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti i. Pelbagaikan jenis caramengadang. Wisel
ii. Bilangan pemain pengadang boleh ditambah untuk Pingpong set
semasa melakukan aktivitifizikal. KBAT :
meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan pemain Menganalisis
kumpulan melebihi 3orang. EMK:
Sains
Menyejukkan Badan (5 minit) PAK21 :
i. AktivitiRegangan TGFU
ii. Perbincangan

i. Murid dalam kumpulan kecil yang terdiri darpadadua
orang

ii. Murid melakukan pukulan pepat dan pukulankilas
tanpa menggunkanbola.

iii. Muris melakukan pukulan pepat dan pukulan kilas
menggunakanbola.

iv. Ulang aktiviti bersama pasangan denganmenggunakan
bola.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
PJ STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 1.5.2 Melakukan kemahiran tolak pepat dan tolak kilas i. Murid dalam kumpulan kecil yang terdiri darpadadua
dalam situasi permainan. orang BBB:
KEMAHIRAN ASAS PING Kon
PONG 2.5.2 Menjelaskan kedudukan tangan semasa melakukan ii. Murid melakukan tolakan pepat dan tolakan kilas tanpa Wisel
tolakan pepat dan tolakan kilas. menggunkanbola. Pingpong set
1.5 Melakukan kemahiran
asas pingpong 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara iii. Muris melakukan tolakan pepat dan tolakankilas KBAT :
dengan lakuan yang berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. menggunakanbola. Menganalisis
betul.
iv. Ulang aktiviti bersama pasangan dengan menggunakan EMK:
bola. Sains

Minggu PJ KEMAHIRAN ASAS PING 1.5.3 Melakukan kemahiran servis pepat dan servis kilas i. Murid dalam kumpulan kecil yang terdiri darpada dua PAK21 :
13 TGFU
BBB:
PONG dalam situasi permainan. orang Kon
Wisel
2.5.3 Menjelaskan perkaitan antara kedudukan pemain ii. Murid melakukan servis pepat dan servis kilas tanpa
Pingpong set
1.5 Melakukan kemahiran dengan kedudukan bola untukmemilih pukulan atau menggunkanbola.
KBAT :
asas pingpong tolakan yang sesuai. iii. Muris melakukan servis pepat dan servis kilas Menganalisis

dengan lakuan yang 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti menggunakanbola. EMK:
Sains
betul. semasa melakukan aktiviti fizikal. iv. Ulang aktiviti bersama pasangan denganmenggunakan
PAK21 :
bola. TGFU
BBB:
v. Pertandingan setiapkumpulan. Kon
Wisel
APRIL
Pingpong set
PJ Aplikasi Pengetahuan 2.5.4 Menjelaskan perkaitan antara penggunaandaya i. Tayangkan vedio mengenai pertandinganpingpong
KBAT :
dalam Kemahiran Asas dengan jarak pantulan bola semasaservis. yangsebenar. Menganalisis

Pingpong 2.5.5 Menjelaskan lakuan smesy mengikut kedudukanbola ii. Dalam kumpulan murid mengenal pasti masalah dan EMK:
Sains
2.5 Mengaplikasikan danpemain. prinsip makanik dalam vediotersebut.
PAK21 :
pengetahuan 5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk Round Table

konseppergerakan melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapaimatlamat. BBB
Video
Minggu dan prinsip mekanik 5.3.2 Memberi penghargaan terhadap ahli kumpulan Kad gambar
14
dalamkemahiran semasa melakukan aktivitifizikal.

pingpong.

PELAHGUNAAN BAHAN 2.1.1 Memahami kepentingan mematuhi peraturan dan i. Ceritapendek

(PEERS) undang-undang penyalahgunaanbahan ii. lakonan

2.1 Kemahiran menangani 2.1.2 Membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan

situasi berisiko undang-undang penyalahgunaan bahan kepada diri

Minggu PK6 terhadap sertakeluarga
15
penyalahgunaan 2.1.3 Menjana idea kepentingan pematuhan peraturandan

bahan kepada diri undang-undang

keluarga dan

masyarakat

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
PJ STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN i. Aktiviti pemanasan badan : Permainan Aci Sep dan
regangan badan. (5minit) BBB
KOMPONEN 1.1.1 Melakukan rangkaian kemahiran gerak edar, Tilam, Bola, Gelung, Wisel
ii. Latihan Litar Gimnastik Asas (:
KEMAHIRAN = imbangan, putaran dan hambur secara berkumpulan - Stesen 1 : Gerak EdarDepan KBAT
- Stesen 2 : ImbanganTiti Mengaplikasi
GIMNASTIKASAS 2.1.1 Menyenaraikan kemahiran gerak gerak edar, - Stesen 3 : Putaran ForwardRoll
- Stesen 4 : HamburKatak EMK
1.1 melakukan rangkaian imbangan, putaran dan hambur yang dilakukan dalam - Stesen 5 : Gerak Edar ZigZag Sains,,Bahasa
- Stesen 6 : Imbangan denganGelung
kemahiran gimnastik rutin gimnastrada - Stesen 7 : PutaranSisi PAK 21
- Stesen 8. LantunanBola. Mastery Learning
asas dalam 5.1.1 Memnguruskan peralatan sebelum, semasa, dan
iii. Aktiviti penyejukan badan/ refleksi ( 10minit)
gimnastrada selepas melakukan aktiviti dengan selamat

5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara

berpasukan bagi mencapai malamat kumpulan.

5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk

melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai matlamat.

5.4.4 Memberi galakan kepada orang lain mengambil

bahagian dalam aktiviti fizikal.

PJ KOMPONEN 1.1.2 Mereka cipta rutin gimnastrada dengan i. Aktiviti pemanasan badan dan reganganbadan BBB:
Kon
KEMAHIRAN = mengggunakan kemahiran gerak edar, imbangan, ii. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan nombor yang Gelung
disebut (1-8) Speaker
GIMNASTIKASAS putaran dan hambur secara berkumpulan mengikut Tilam
iii. Setiap kumpulan mencipta gabungan pergerakan rutin
1.1 Melakukan rangkaian muzik yang didengar gimnastrada beserta dengan muzik yangsesuai. KBAT :
Mencipta
kemahiran gimnastik 2.1.2 Memilih dan menjelaskan konsep pergerakan yang
EMK :
asas dalam sesuai digunakan semasa mereka cipta persembahan Sains, Muzik, Bahasa

gimnastrada rutin gimnastrada. PAK 21 :
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang Pembelajaran Inkuiri
Aktiviti penyejukan badan
BBB
sesuai dan selamat. Internet

Minggu 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara KBAT
16 Perbincangan
berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan.
Minggu BBB :
17 5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk Bola Keranjang,
Kon/Skittel, Wisel
melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai matlamat.
KBAT :
PK7 PENGURUSAN MENTAL 3.1.1 Menjelaskan puncakemarahan i. World Cafe Mengaplikasi
PJ DAN EMOSI (PEERS) 3.1.2 Menunjukkan cara menguruskemarahan Sumbang saran kepentingan menjaga kehormatan diri
3.1 Kemahiran mengurus dengan mengamalkan kebersihan, keselamatan dan EMK :
1.3.5 Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi kesihatan Nilai Murni
mental dan emosi permainan. Kreativiti dan Inovatif
dalam kehidupan Memanaskan badan (10 minit)
seharian 2.3.5 Menerangkan cara mengadang yang sesuai v. AktivitiRegangan
berdasarkan situasi permainan.
KEMAHIRAN ASAS Aktiviti kemahiran (15 minit)
BOLA KERANJANG 5.5.3 Mempamerkan permainan bersih dalam vi. Bahagikan 2 pemain dalam satukumpulan.
1.3 Melakukan kemahiran perlawanan. vii. Mengadang bola dengan anekacara.
viii. Mulakan dengan berdiri statik dan kemudian dengan
asas bola keranjang
dengan lakuan yang cara sambilbergerak.
betul. Variasi :
iii. Pelbagaikan jenis cara mengadang.
MEI

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN iv. Bilangan pemain pengadang boleh ditambah untuk
meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan pemain PAK21 :
kumpulan melebihi 3 orang. ”Role Play”
Demonstrasi

Menyejukkan Badan (5 minit)
iii. AktivitiRegangan

iv. Perbincangan

PJ KOMPONEN 1.1.2 Mereka cipta rutin gimnastrada dengan i. Aktiviti pemanasan badan dan reganganbadan BBB:
Kon
KEMAHIRAN = mengggunakan kemahiran gerak edar, imbangan, ii. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan nombor yang Gelung
disebut (1-8) Speaker
GIMNASTIKASAS putaran dan hambur secara berkumpulan mengikut Tilam
iii. Setiap kumpulan mencipta gabungan pergerakan rutin
1.1 Melakukan rangkaian muzik yang didengar gimnastrada beserta dengan muzik yangsesuai. KBAT :
Mencipta
kemahiran gimnastik 2.1.2 Memilih dan menjelaskan konsep pergerakan yang
EMK :
asas dalam sesuai digunakan semasa mereka cipta persembahan Sains, Muzik, Bahasa

gimnastrada rutin gimnastrada. PAK 21 :
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang Pembelajaran Inkuiri
Aktiviti penyejukan badan

sesuai dan selamat.

5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara

berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan.

5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk

melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai matlamat.

Minggu KOMPONEN 1.1.3 Mempersembahkan rutin gimnastrada dengan i. Aktiviti pemanasan Badan : permainan Touch n Go dan BBB
18
KEMAHIRAN = menggunakan kemahiran gerak edar, imbangan, regangan badan. (10 Minit) Tilam, Bola, Gelung, Wisel
Minggu putaran dan hambur secara berkumpulan
19 GIMNASTIKASAS mengikut muzik yang didengari. ii. Mempersembahkan hasil kreativiti pergerakan
2.1.3 Memilih dan menentukan kemahiran gerak edar, gimnastrada.
1.1 Melakukan rangkaian imbangan, putaran dan hambu formasi dan muzik KBAT
yang sesuai digunakan untuk mereka cipta iii. Masa persembahan adalah 3minit. Mencipta
kemahiran gimnastik

asas dalam iv. Penilaian dibuat oleh kumpulan lain berdasarkan skor

gimnastrada EMK

PJ persembahan rutingimnastrada. senarai semak yang telahditetapkan. Sains,,Bahasa
5.1.3 Memalukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat v. Aktiviti penyejukan badan/refleksi.

yang sesuai dan selamat PAK 21

5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa pembelajaran Inkuiri

melakukan aktiviti fizikal

5.3.1 Berkomunikasi denan ahli kumpulan untuk

melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai

matlamat.

PJ KOMPONEN 1.1.3 Mempersembahkan rutin gimnastrada dengan i. Aktiviti pemanasan Badan : permainan Touch n Go dan BBB

KEMAHIRAN = menggunakan kemahiran gerak edar, imbangan, regangan badan. (10 Minit) Tilam, Bola, Gelung, Wisel
putaran dan hambur secara berkumpulan mengikut Mempersembahkan hasil kreativiti pergerakan
GIMNASTIKASAS muzik yang di dengari. ii. gimnastrada. KBAT
2.1.3 Memilih dan menentukan kemahiran gerak edar, Masa persembahan adalah 3minit. Mencipta
1.1 melakukan rangkaian imbangan, putaran dan hambu formasi dan muzik iii. Penilaian dibuat oleh kumpulan lain berdasarkan skor
yang sesuai digunakan untuk mereka cipta iv. EMK
kemahiran gimnastik

asas dalam

gimnastrada

persemabhan rutin gimnastrada. senarai semak yang telahditetapkan Sains,,Bahasa

5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang

sesuai dan selamat PAK 21

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
pembelajaran Inkuiri
5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan v. .ktiviti penyejukan badan/refleksi.
aktiviti fizikal BBB
Kertas mahjong
5.3.1 Berkomunikasi denan ahli kumpulan untuk
melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai Internet
matlamat.
EMK
PENGURUSAN MENTAL 3.1.3 Menilai kesan kemarahan terhadap kesihatandiri i. GalleryWalk Bahasa
DAN EMOSI (PEERS) dan oranglain ii. Suai padan gambar
3.1 Kemahiran mengurus iii. pameran NILAI
3.1.4 Menjana idea cara menguruskemarahan Kesedaran
mental dan emosi Faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan
PK8 dalam kehidupan bahan. BBB:
seharian Peta
Kompas
REKREASI DAN 1.9.1 Melakukan aktiviti pandu arah dengan i. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulankecil. Wisel
KESENGGANGAN menggunakan kompas, peta dan kad arahan. ii. Setiap kumpulan akan diberi 1 kompas dan juga peta
1.9 Melakukan aktiviti KBAT:
2.9.1 Melakar dan menjelaskan laluan pandu arah sekolah. Menilai
rekreasi dan berdasarkan tugasan. iii. Murid dikehendaki bergerak dari satu chek point ke satu
kesenggangan. EMK :
5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan chek point dan menyelesaikan masalah di chek point Kelastrian Alam Sekitar
PJ selepas melakukan aktiviti dengan selamat. tersebut.
iv. murid akan bergerak ke check point berikutnya PAK21
PJ REKREASI DAN menggunakan klu yang diberi selepas menyelesaikan Pendekatan Inkuiri
KESENGGANGAN tugasan di checkpoint.
1.9 Melakukan aktiviti v. murid yang berjaya menghabiskan tugasan dikira BBB :
rekreasi dan sebagai pemenang. Kon
kesenggangan. Bola
Minggu 1.9.2 Melakukan kemahiran membaling, mengelak dan i. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulankecil.
20 menerima bola dalam permainan dodgeball. ii. Kumpulan A akan melawan kumpulan C, kumpulan B KBAT :
Mengaplikasi
2.9.2 Merancang strategi menyerang dan bertahan dalam akan melawan kumpulanD.
permainan dodgeball. iii. Setiap kumpulan akan menerima beberapa bijibola. EMK :
iv. Murid akan membaling, pemenang bola ke arahpihak Patriotik
5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara
berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. lawan, jika terkena bola, pasukan lawan dikiramati. PAK21
v. Kumpulan paling ramai bertahan dikirasebagai TGFU

pemenang.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
PJ STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 1.9.3 Melakukan kemahiran dalam permainan tradisional i. Murid dibahagikan kepada 2kumpulan.
Gelap Cerah dan Aci Sep. ii. Setiap kumpulan akan melakukan permainan galah BBB :
REKREASI DAN Kon
KESENGGANGAN 2.9.3 Menerangkan strategi untuk melepasi halangan dan panjang. Wisel
mematikan pihak lawan dalam permainan iii. Satu kumpulan akan menghadang dan satu kumpulan Tali
1.9 Melakukan aktiviti tradisional Gelap Cerah dan AciSep.
rekreasi dan akan menjadipemain. KBAT :
kesenggangan. 5.2.3 Mematuhi keputusan yang dibuat oleh ketua dan iv. Kumpulan yang berjaya melepasi halangangalah Mengaplikasi dan
ahli kumpulan untuk melakukan aktiviti fizikal.
paling ramai dikira sebagaipemenang. menganalisis

Minggu EMK :
22 Kreativiti dan Inovasi

PEERS 4.1.1 Menjelaskan maksud sumbangmahram i. Tayangan video berkaitan sumbangmahram PAK21
4.1 Peranan diri sendiri 4.1.2 Menunjukkan cara berkata TIDAK untuk mengelak TGFU
ii. Menjana idea melalui penghasilan peta buih tentang BBB:
dan ahli keluarga serta sumbangmahram cara berkata ‘TIDAK’ untuk mengelak sumbang Video
kepentingan institusi mahram
PK9 kekeluargaan dalam KBAT :
aspek kesihatan iii. Pembentangan Menyatakan
keluarga
EMK :
JUN Menangani masalah Bahasa
sumbang mahram
PAK 21:
REKREASI DAN 1.9.3 Melakukan kemahiran dalam permainan tradisional i. Setiap kumpulan akan melakukan permainan AciSep. PetaBuih

KESENGGANGAN Gelap Cerah dan Aci Sep. ii. Seorang murid akan menjadi pelari manakala ahli lain BBB:
Kon
2.9.3 Menerangkan strategi untuk melepasi halangan dan akan menjadipelari. Wisel

2.9 Mengaplikasikan mematikan pihak lawan dalam permainan iii. Murid yang berjaya disentuh akan menjadipelari KBAT :
Mengaplikasi dan
strategi dan idea tradisional Gelap Cerah dan AciSep. berikutnya.
menganalisis
kreatif dalam aktiviti 5.3.2 Memberi penghargaan terhadap ahli kumpulan
EMK :
PJ rekreasi dan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti dan Inovasi

kesenggangan PAK21
TGFU
Minggu BBB :
23 Laptop
Projektor
PJ KEMAHIRAN 1.2.1 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan i. Guru menayangkan contoh video pergerakan kreatif Video
Speaker
PERGERAKAN kreatif dengan menggunakan prop mengikut muzik kepadapelajar.
BERIRAMA yang didengar. ii. Murid dibahagikan kepada empat kumpulankecil. EMK :
1.2 Melakukan pelbagai 2.2.1 Mencadangkan pergerakan locomotor bukan iii. Setiap kumpulan perlu membincangkan ldan Nilai murni
lokomotor, konsep pergerakan dan prop yang Sains dan teknologi
corak pergerakan sesuai dengan tema pergerakan kreatif yang direka mempersembahkan pergerakan kreatif dalambentuk
mengikut muzik. cipta. persembahan. Bahasa
2.2 Mengaplikasikan

pengetahuan konsep 5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan

pergerakan dalam selepas melakukan aktiviti dengan selamat.

pergerakan berirama.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
Minggu KANDUNGAN 5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut i. Guru menayangkan video contoh tarian zapindan
24 fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal. tarian ngajat kepadapelajar. PAK21:
5.1 Mematuhi dan TGfU
Minggu mengamalkan elemen ii. Dalam kumpulan yang sama, pelajar perlu melakukan
25 pengurusan dan langkah tarian mengikut muzik yang didengar. BBB :
keselamatan. Laptop
iii. Guru membuat rumusan daripadapersembahan Projektor
PJ KEMAHIRAN 1.2.2 Melakukan langkah dalam tarian Zapin dan tarian pelajar. Video
PK10 PERGERAKAN Ngajat mengikut muzik yang didengar. Speaker
BERIRAMA
1.2 Melakukan pelbagai 2.2.2 Menjelaskan pergerakan lokomotor, bukan EMK :
lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan Nilai murni
corak pergerakan dalam tarian Zapin dan tarian Ngajat. Sains dan teknologi
mengikut muzik.
2.2 Mengaplikasikan 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara Bahasa
pengetahuan konsep berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan.
pergerakan dalam PAK21:
pergerakan berirama. 4.1.3 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk TGfU
5.2 Menunjukkan mengelak sumbangmahram
keyakinan dan i. Menunjukkan gambarkeluarga BBB:
tanggungjawab 4.1.4Menjana idea untuk melapor kes sumbangmahram ii. Lakonan peranan setiap ahlikeluarga Video
kendiri semasa iii. Pembentangan setiapkumpulan
melakukan aktiviti KBAT :
fizikal. Menyatakan

PEERS EMK :
4.1 Peranan diri sendiri Bahasa

dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam
aspek kesihatan
keluarga

Menangani masalah PAK 21 :
sumbang mahram Think-Pair-Share

KOMPONAN 3.5.1 Mengukur lipatan kulit pada 4 titik cubitan pada otot i. Murid berpasangan sesama jantina denganpenguji BBB
KECERGASAN paha, trisep, abdominal dan suprailliak. berada di belakang rakan yangdiuji. Caliper, borangperatusan
BERLANDASKAN
KESIHATAN 4.5.1 Menggunakan rumus atau perisian untuk ii. Tandakan (+) di bahagian tengah kulit otot trisep pada lemak,
Komposisi Badan mendapatkan peratus lemak badan sendiri tangandominan. Carta peratusan lemak
PJ 3.5 Melakukan aktiviti berdasarkan ukuran lipatan kulit.
JULAI iii. Cubit lipatan kulit di tandaan (+) secara menegak.
yang melibatkan 5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk Pastikan lengan murid diuji berkeadaanrelaks.
komposisi badan melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai
matlamat. iv. Kepitkan kaliper pada 2 – 3 cm bahagian bawah cubitan
kulit dan biarkan bacaan pada kaliper selama 3saat.

v. Ulang ujian sebanyak 3 kali. Bacaan penengah dari 3
bacaan akan dikira sebagai pencapaianujian

PJ KOMPONAN 4.5.2 Membandingkan peratus lemak sendiri dengan julat i. Murid berpasangan sesama jantina denganpenguji BBB
KECERGASAN peratus lemak badan yang ideal. berada di belakang rakan yangdiuji. 1 Caliper, borang
BERLANDASKAN peratusan lemak,
KESIHATAN 5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk ii. Tandakan (+) di bahagian tengah kulit otot trisep pada Carta peratusanlemak
Komposisi Badan melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai tangandominan.
matlamat.
iii. Cubit lipatan kulit di tandaan (+) secaramenegak.
Pastikan lengan murid diuji berkeadaanrelaks.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
Minggu KANDUNGAN Murid Boleh: iv. Kepitkan kaliper pada 2 – 3 cm bahagian bawah cubitan
26 1. 6.1 Melakukan kemahiran pukulan pepat dan pukulan kulit dan biarkan bacaan pada kaliper selama 3saat. PAK 21 i-think , Galery
3.5 Melakukan aktiviti Walk
yang melibatkan kilas dalam situasi permainan. v. Ulang ujian sebanyak 3 kali. Bacaan penengah dari 3
komposisi badan 2.6.1 Menerangkan perbezaan lakuan pukulan pepat dan bacaan akan dikira sebagai pencapaianujian BBB :
Bola, muzik
PJ KEMAHIRAN ASAS pukulan kilas. i. Pembentukan kumpulankecil
TENIS 5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum,semasa dan ii. Melakukan pukulan pepat dankilas KBAT :
1.6 Melakukan kemahiran iii. Pemerhatian Menerangkan
asas Tenis dengan selepas.melakukan aktiviti dengan selamat.
lakuan yang betul 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara i. Nyanyian LaguPersahabatan EMK :
ii. Aktiviti Game Ball (jenispersahabatan) Bahasa
PEERS berpasukan bagi mencapai matlamat kumpulan. PAK 21 :
5.1.1 Memerihal maksudpersahabatan Peta Bulatan
5.1.2 Menerangkan perbezaan pelbagai jenis BBB :
Laptop
persahabatan Projektor
Video
PK11 Speaker
EMK :
KEMAHIRAN 1.2.3 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan i. Dalam kumpulan yang sama, pelajar perlu mereka Nilai murni
Sains dan teknologi
PERGERAKAN tarian menggunakan langkah tarian Zapin dan tarian ii. cipta dan mengaplikasikan langkah tarian dalam Bahasa
BERIRAMA Ngajat mengikut muzik yang didengar. bentuk persembahantarian. PAK21:
1.2 Melakukan pelbagai 2.2.3 Menjustifikasi pemilihan pergerakan lokomotor, Guru membuat rumusan daripadapersembahan
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang pelajar. TGfU
corak pergerakan digunakan dalam mereka cipta pergerakan tarian.
mengikut muzik. PAK 21 i-think , Galery
Walk
Minggu 2.2 Mengaplikasikan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan
27
PJ pengetahuan konsep dalam permainan secara positif.
Minggu
28 pergerakan dalam

pergerakan berirama.

5.5 Memahami dan

mengaplikasikan etika

dalam sukan semasa

melakukan aktiviti

fizikal.

PJ KEMAHIRAN ASAS 1.6.2 Melakukan kemahiran servis kegelanggang i. Pembentukan kumpulankecil

TENIS permainanlawan. ii. Melakukan pukulan voli pepat dan kilasiii.
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.3 Melakkukan kemahiran pukulan voli pepat dan voli Pemerhatian

asas Tenis dengan kilas dalam situasi permainan.

lakuan yang betul 2.6.2 Menentukan titik kontak pada raket semasa

melakukanservis.

2 .6.3 Menentukan kedudukan permain semasa

melakukan pukulan voli pepat dan voli kilasdalam

situasi permainan.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
BBB :
PEERS 5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut i. Aktiviti Rally Robin (Menyatakan kepentingan menjaga Kertas Majung
PK12 fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2.2 batas pergaulan dalam persahabatan secara
membuat keputusan untuk diri sendiri dan oranglain berpasangan danbergilir-gilir) KBAT :
semasa melakukan aktiviti fizikal. Menyatakan
ii. Pembentangan
5.1.3 Membincangkan kepentingan menjaga batas EMK :
pergaulan dalam persahabatan Bahasa
PAK 21 :
5.1.4 Menjana idea cara berkomunikasi secara berkesan Rally Robin
dalam persahabatan
PAK 21 i-think , Galery
OGOS Minggu PJ KEMAHIRAN ASAS 1.6.4 Melakukan kemahiran pukulan lob pepat dan lob i. Pembentukan kumpulankecil Walk
29 PJ TENIS kilas dalam situasi permainan. ii. Melakukan pukulan Lob Pepet dan Lob Kilas dalam situasi
1.6 Melakukan kemahiran PAK 21 i-think , Galery
Minggu PK13 2.6.4 Menjelaskan kemahiran pukulan lob yang sesuai permainan Walk
30 asas tenis dengan diaplikasikan mengikut situasi permainan. iii. Pemerhatian
lakuan yang betul BBB :
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang i. Pembentukan kumpulan kecil. ii Melakukan kemahiran Kad manila
KEMAHIRAN ASAS sesuai dan selamat. Smesy Pen marker
TENIS
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.5 Melakukan smesy dalam pelbagai arah dan ii. Pemerhatian KBAT :
kelajuan dalam situasi permainan. Perbincangan
asas tenis dengan i. Merancang menu diet pemakananseimbang.
lakuan yang betul. 2.6.5 Menjelaskan faktor-faktor yang sesuai untuk ii. Murid dibahagikan kepada beberapa Kerjasama
melakukan smesy. EMK :
PEMAKANAN kumpulan.Kemudian, murid diberitahu perkarayang Bahasa
8.1 Amalan pemakanan 5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan perlu dilakukan mereka iaitu merancang menu diet
aktiviti fizikal. mengikut kreatifiti yang meliputi semua kelas PAK 21 :
sihat dan selamat pemakanan. Kolaboratif
5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk iii. 3 Stray, 1Stays.
Kepentingan mengurus melaksanakan aktiviti fizikal atau mencapai
matlamat.
 Keperluan kalori
seharian 8.1.4 Merancang menu makanan seimbang
mengikut keperluan kalori.

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN 3.6.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan i. Mengambil bacaan Indeks Jisim Badan (Body Mass
ujian SEGAK mengikut prosedur yangbetul. Index -BMI); BBB
SEGAK Alat penimbang
3.6.2 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan ii. Naik Turun Bangku 3minit; Alat pengukur ketinggian
kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian iii. Tekan Tubi untuk murid lelaki dan Tekan Tubi Ubah Bangku jangkauan
SEGAK.
Suai untuk muridperempuan; melunjur
4.6.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk iv. Ringkuk Tubi Separa;dan Jam randik
menentukan tahap kecergasan fizikalkendiri. v. JangkauanMelunjur. Metronome

Minggu PJ 4.6.2 Merancang pelan kecergasan sebagai tindakan Span
31 susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK untuk
meningkatkan kecergasanfizikal. EMK
Matematik
5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain
semasa melakukan aktiviti fizikal. Sains

PJ KEMAHIRAN ASAS 1.7.1 Melakukan kemahiran memadang yang melibatkan i. Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol NILAI
Kerjasama
SOFBOL kemahiran membaling dan menangkap bola pada ii. secaraberpasangan. Menepati masa
1.7 Melakukan kemahiran pelbagai aras dan arah dalam situasipermainan. iii. Membincangkan aspek keselamatan yangperlu
1.7.2 Melakukan kemahiran memukul (batting) boladalam diambil kira dalam permainansofbol. Diisiplin
asas sofbol dengan situasi permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan
lakuan yang betul. PAK21:
Inkuiri Learning
5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan dalam permainansofbol.
selepas melakukan aktiviti denganselamat. iv. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi BBB :
Kon
Pengurusan dan 5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut permainan. Bat
Keselamatan fungsi semasa melakukan aktivitifizikal. v. Menamakan otot utama yang digunakandalam Bola Sofbol
5.1 Mematuhi dan Glove
permainansofbol. Helmet
Wisel
mengamalkan elemen
KBAT :
Minggu pengurusan dan Menganalisis
32
keselamatan. EMK :
Bahasa
PEERS 6.1.1 Membincangkan perihal jangkitan HIV dan penyakit i. Mix and Match (Mengumpul maklumat berkaitan HIV
6.1 Kemahiran Mencegah PAK21:
AIDS berlaku serta cara mengelakdiri danAIDS Inkuiri
Dan Mengurangkan
Faktor Risiko Penyakit 6.1.2 Menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada BBB :
Dalam Kehidupan Kertas Majung
Harian jangkitan HIV dan penyakitAIDS ii. Menghasilkanportfolio
KBAT :
PK14 Menjelaskan

Penyakit berjangkit : EMK :
Jangkitan HIV Bahasa
Penyakit AIDS
PAK 21 :

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
Minggu KANDUNGAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol
33 secaraberpasangan. Mix and Match
KEMAHIRAN ASAS 1.7.3 Melakukan kemahiran menampan (bunting)bola i. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu BBB :
Minggu SOFBOL dalam situasi permainan. ii. diambil kira dalam permainansofbol. Kon
34 1.7 Melakukan kemahiran iii. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan Bat
1.7.4 Melakukan kemahiran larian tapak (baserunning) dalam permainansofbol.
asas sofbol dengan berdasarkan situasipermainan. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi Bola Sofbol
lakuan yang betul. permainan. Glove
1.7.5 Melakukan kemahiran melempar (pitching) dalam Helmet
situasi permainan. Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol Wisel
secaraberpasangan.
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang iv. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu KBAT :
diambil kira dalam permainansofbol. Menganalisis
PJ Pengurusan dan sesuai dan selamat. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan
5.1. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti dalam permainansofbol. EMK :
Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi Bahasa
Keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. permainan.
PAK 21:
5.1 Mematuhi dan Membincangkan aspek keselamatan yangperlu Inkuiri
diambil kira dalam permainansofbol.
mengamalkan elemen Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan BBB :
dalam permainansofbol. Kon
pengurusan dan Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi Bat
permainan Bola Sofbol
keselamatan. Glove
Helmet
PJ APLIKASI 2.7.1 Menjelaskan perkaitan antara penggunaandaya i. Wisel

PENGETAHUAN DALAM dengan kelajuan bola yang dibaling semasa KBAT :
Menganalisis
SEPT KEMAHIRAN memadang. ii.
ASAS SOFBOL 2.7.2 Menerangkan perbezaan antara menangkap bola iii. EMK :
2.7 Mengaplikasikan iv. Bahasa
tinggi dengan bola leret semasamemadang.
pengetahuan konsep PAK21:
pergerakan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan melakukan aktiviti secara Inkuiri
prinsip mekanik dalam berpasukan bagi mencapai matlamatkumpulan.
kemahiransofbol. BBB :
Kon
5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain Bat
Bola Sofbol
semasa melakukan aktivitifizikal. Glove
Helmet
Tanggungjawab Kendiri Wisel

5.2 Menunjukkan KBAT :
keyakinan dan Menganalisis

tanggungjawab

kendiri semasa

melakukan aktiviti

fizikal.

PJ APLIKASI 2.7.3 Menjelaskan perbezaan antara lakuan memukul i.

PENGETAHUAN DALAM bola dengan lakuan menampanbola.

KEMAHIRAN 2.7.4 Memerihal perbezaan antara lakuan larian ketapak ii.
ASAS SOFBOL pertama dengan larian antaratapak.

2.7 Mengaplikasikan 5.3.2 Memberi penghargaan terhadap ahli kumpulan iii.
pengetahuan konsep semasa melakukan aktiviti fizikal.

pergerakan dan

prinsip mekanikdalam
kemahiran sofbol.

Interaksi Sosial

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
EMK :
5.3 Berkomunikasi dalam Bahasa
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. PAK 21:
Inkuiri
PK15 PEERS 6.1.3 Menjana idea kesan jangkitan HIV dan penyakit i. Tayanganvideo
PJ 6.1 Kemahiran Mencegah AIDS kepada diri dan orang lain ii. RoundRobin BBB:
Video
Dan Mengurangkan
Faktor Risiko Penyakit KBAT :
Dalam Kehidupan Menerangkan
Harian
EMK :
Penyakit berjangkit : Bahasa
Jangkitan HIV
Penyakit AIDS PAK 21 :
Round Robin
APLIKASI 2.7.5 Menjelaskan mekanik lakuan melempar yang sesuai i. Membincangkan aspek keselamatan yangperlu
PENGETAHUAN DALAM berdasarkan situasi permainan. ii. diambil kira dalam permainansofbol. BBB :
KEMAHIRAN iii. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan Kon
ASAS SOFBOL 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulansemasa dalam permainansofbol. Bat
2.7 Mengaplikasikan melibatkan diri dalam aktivitifizikal. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi Bola Sofbol
permainan. Glove
pengetahuan konsep 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalamkumpulan Helmet
pergerakan dan prinsip semasa melibatkan diri dalam aktivitifizikal. Wisel
mekanik dalam
kemahiran sofbol. KBAT :
Menganalisis
Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk kumpulan EMK :
Bahasa
dan bekerjasama dalam
kumpulan. PAK 21:
Inkuiri
Minggu
35 BBB:
Kain
PERTOLONGAN CEMAS 9.1.1 Menerangkan prinsip dan prosedur RICE. i. Penerangan tentang RICE kepadamurid. Ais
9.1 Pengetahuan asas ii. Dua orang murid akan diberikan dengan duasituasi Plastik
9.1.3 Menunjuk cara prosedur RICE untuk Kayu
pertolongan cemas bertindak mengikut kecederaan kecederaan yangberbeza.
dan kemahiran iii. Murid dibahagiakan kepada duakumpulan. KBAT :
bertindak dengan iv. Murid lainperlu: Kerjasama
bijak mengikut situasi Pemikiran Kritis
 Mengenalpasti puncakecederaan.
PK16 Bertindak dengan  Mengaplikasikan kemahiran pertolongan cemas yang EMK:
mengikut prosedur Bahasa
pertolongan cemas menggunakan prosedurRICE. Sains
 Menerangkan konsep dan prosedur yangdigunakan

dalam setiapsituasi.

*RICE

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
PAK 21 :
Minggu KEMAHIRAN ASAS HOKI 1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke i. Murid dalam kumpulan kecil yang mempunyai 4 Kolaboratif
36 1.4 Melakukan kemahiran sasaran yang melibatkan memukul, menolak dan orang, menghadap sesama pasangan. Murid
mencedok (scoop) dalam situasi permainan melakukan aktiviti menolak, memukul danmencedok. BBB:
asas hoki dengan Kayu Hoki, Bola Hoki,
lakuan yang betul 2.4.1 Menjelaskan perbezaan kedudukan tangan pada ii. Guru menunjuk cara perbezaan kedudukan tangan
2.4 Mengaplikasikan kayu hoki semasa melakukan pelbagai kemahiran pada kayu hoki semasa melakukanaktiviti. Kon/Skittel, Wisel
pengetahuan, konsep, menghantar bola
pergerakan dan iii. Murid menguruskan peralatan sebelum, semasa dan KBAT:
prinsip mekanik dalam 5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti denganselamat. Mengaplikasi
selepas melakukan aktiviti dengan selamat
PJ EMK:
Nilai Murni
kemahiran asashoki Kreativiti dan Inovatif

5.1 Mematuhi dan PAK21:
Demonstrasi
mengamalkan elemen ”Role Play”

pengurusan dan BBB:
Kayu Hoki, Bola Hoki,
keselamatan
Kon/Skittel, Wisel
PJ KEMAHIRAN ASAS HOKI 1.4.2 Melakukan kemahiran menerima bola secara pepat i. Murid dalam kumpulankecil.
KBAT:
1.4 Melakukan kemahiran dan kilas (reverse stick) dalam situasi permainan ii. Murid menghantar dan menerima bola secarapepat Mengaplikasi

asas hoki dengan 2.4.2 Menjelaskan lakuan serapan daya semasa dan kilas (reverse stick)berpasangan. EMK:
Nilai Murni
lakuan yang betul melakukan kemahiran menerima bola iii. Guru menjelaskan lakuan serapan daya semasa Kreativiti dan Inovatif

5.1.2 Menggunakan peralatan yang sesuai mengikut melakukan kemahiran menerimabola. PAK21:
Demonstrasi
OKTOBER fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal. iv. Guru menyediakan peralatan yang sesuai mengikut ”Role Play”

fungsi semasa melakukanaktiviti. BBB :
Bola, muzik
Minggu
37 KBAT :
Menerangkan
PEERS 7.1.1 Memerihal maksud dan jenisekspoiltasi i. GalleryWalk
7.1 Kemahiran Kecekapan 7.1.2 Membincangkan punca dan cara mengelakkan diri ii. Perbincangan EMK :
Bahasa
Psikososial Untuk daripadadieksploitasi
PAK 21 :
Menjaga Keselamatan Gallery Walk
Diri
BBB:
PK17 Kayu Hoki, Bola Hoki,

* Bertindak secara bijak Kon/Skittel, Wisel
untuk mengelak
eksploitasi KBAT:

KEMAHIRAN ASAS HOKI 1.4.3 Melakukan kemahiran menggelecek bola yang i. Murid dalam kedudukan menghadap secara

Minggu 1.4 Melakukan kemahiran melibatkan kelecek longgar, kelecek rapat India berpasangan melakukan kemahiran menggelecek bola
38
PJ asas hoki dengan (Indian Dribble) dalam situasi permainan mengikut kreativitimasing-masing.

lakuan yang betul 2.4.3 Memilih kemahiran menggelecek bola yang sesuai ii. Murid bergerak dalam situasi bebas melakukanaktiviti.

berdasarkan situasi permainan

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

BULAN MINGU BIDANG TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BBB
STANDARD KBAT / EMK
KANDUNGAN
Mengaplikasi
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang iii. Murid melakukan aktiviti dengan mengambil kira situasi
sesuai dan selamat yang selamat dalam permainan. EMK:
Nilai Murni
PJ KEMAHIRAN ASASHOKI 1.4.4 Menggunakan pelbagai kemahiran menghantar i. Murid dibahagikan kepada beberapa pasukan kecilyang Kreativiti dan Inovatif

1.4 Melakukankemahiran semasa menjaring dalam situasi permainan. mempunyai bilangan ahli untukbermain. PAK21:
Demonstrasi
asas hoki dengan 2.4.4 Menjustifikasikan kemahiran menjaring yang sesuai ii. Permainan kecil dijalankan menggabungkankemahiran ”Role Play”

lakuan yang betul digunakan berdasarkan situasi permainan menolak, menerima danmenjaring. BBB:
Kayu Hoki, Bola Hoki,
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti iii. Permainan hendaklah mematuhi peraturan seperti
Kon/Skittel, Wisel
semasa melakukan aktiviti fizikal permainan sebenar dengan mengikut kemahiranasas.
KBAT:
PJ KEMAHIRAN ASAS HOKI 1.4.5 Melakukan kemahiran menjaga gawang dengan i. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap Mengaplikasi
pasukan hendaklah mempunyai seorang penjagagol.
1.4 Melakukan kemahiran pelbagai cara dalam situasi permainan EMK:
ii. Kon besar digunakan sebagai Kawasangol. Nilai Murni
asas hokidengan 2.4.5 Menentukan cara yang sesuai menjaga gawang iii. Permainan kecil dilakukan mengikut situasisebenar. Kreativiti dan Inovatif
lakuan yangbetul berdasarkan situasi permainan iv. Penjaga gol hendaklah menggunakan kemahiran
PAK21:
5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa psikomotor untuk menghadang bola daripada memasuki Demonstrasi
Kawasangol. ”Role Play”
melibatkan diri dalam aktiviti fizikal v. Murid-murid bekerjasam dan percaya sesame rakan
sepasukan dalam situasipermainan. BBB:
Kayu Hoki, Bola Hoki,
Minggu
39 Kon/Skittel, Wisel

PEERS 7.1.3 Menilai kesan ekspoiltasi kepada diri, keluarga dan i. RoundRobin KBAT:
masyarakat ii. Perbincangan Mengaplikasi
7.1 Kemahiran Kecekapan
EMK:
Psikososial Untuk Nilai Murni
Menjaga Keselamatan Kreativiti dan Inovatif
Diri
PAK21:
PK18 Demonstrasi
”Role Play”
Bertindak secara bijak
untuk mengelak BBB :
eksploitasi Bola, muzik

KBAT :
Menyatakan

EMK :
Bahasa

PAK 21 :
Round Robin


Click to View FlipBook Version