The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSK 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faibo80, 2019-01-21 07:25:22

RPT PSK 2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSK 2019

RANCANGAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN : 4
TAHUN: 2019

PENGGAL 1 UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
MINGGU/TARIKH

MINGGU 1

1. Taklimat Folio khidmat Masyarakat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5

i) Perancangan secara: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
ii) Amali/Aktiviti
iii) Refleksi i) Berpasukan (5 ahli) atau B. 40% markah akhir tahun.
iv) Laporan
v) Penghargaan ii) Berpasangan (2 ahli) atau C. Tarikh akhir serahan folio pada minggu ke 37

iii) Individu

B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan
secara individu.

2. Taklimat Penilaian aspek Kemahiran Guru boleh menilai A. Sepanjang tahun Januari-Oktober.
dan Nilai PSK. B. 25% markah akhir tahun. (Holistik)
i) aktiviti sepanjang P&P.
ii) Sikap murid sepanjang P&P.
iii) Nota murid
iv) Latihan murid dan sebagainya.

MINGGU 2

3. Taklimat khidmat Masyarakat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5

vi) Perancangan secara: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
vii) Amali/Aktiviti
viii) Refleksi iv) Berpasukan (5 ahli) atau B. 40% markah akhir tahun.
ix) Laporan
x) Penghargaan v) Berpasangan (2 ahli) atau C. Tarikh akhir serahan folio pada minggu ke 37

vi) Individu

B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan
secara individu.

4. Taklimat Penilaian aspek Kemahiran Guru boleh menilai A. Sepanjang tahun Januari-Oktober.
dan Nilai PSK. B. 25% markah akhir tahun. (Holistik)
i) aktiviti sepanjang P&P.
ii) Sikap murid sepanjang P&P.
iii) Nota murid
iv) Latihan murid dan sebagainya.
v)

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI  Menerangkan ciri-ciri wawasan diri,
UNIT 1
MINGGU 3  Menghuraikan kepentingan wawasan Tinjauan Awal
WAWASAN DIRI
diri,

 Mengamalkan usaha yang gigih untuk Tindakan Susulan

mencapai wawasan diri, dan (m/s 4)

 Mempunyai sikap kesungguhan yang

tinggi.

AKTIVITI 1A  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan Kefahaman
diri, (m/s 5)
mencipta dan mendeklamasikan puisi
HALA TUJU DIRI DAN MATLAMAT  bertemakan wawasan diri, dan
SEJATI mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri.


MINGGU 4 AKTIVITI 1B  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan Kefahaman
MINGGU 5 MENJADI  diri, (m/s 9)
USAHA CEMERLANG mengenalpasti usaha gigih tokoh untuk
GEMILANG  mencapai wawasan diri.
 mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri, dan
memiliki sikap rajin dan usaha.

AKTIVITI 1C  menyatakan dan mengamalakan pelbagai Aktiviti kumpulan
usaha untuk mencapai wawasan diri, (m/s 12)
menghasilkan kajian masa depan tentang
SIKAP YANG BERWAWASAN  sesuatu perusahan, dan
MEMBERIKAN KEPUASAN mempunyai sikap kesungguhan tinggi. menghuraikn pelbagai aspek

UNIT 2  perkembangan diri yang seimbang, Melakonkan dialog
YANG (m/s 16-18)
PERKEMBANGAN menerangkan kepentingan
SEIMBANG 
DIRI perkembangan diri yang seimbang

dalam pelbagai aspek,

mengamalakn pelbagai aspek

perkembangan diri yang seimbang ke

arah kehidupan yang sejatera, dan

 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.

AKTIVITI 2A  menerangkan kepentingan Aktiviti berpasangan
UNTUK (ms 21)
USAHA-USAHA perkembangan diri yang seimbang
MELAHIRKAN YANG 
SEIMBANG  dalam pelbagai aspek,

INSAN  menyatakan usaha-usaha untuk

melahirkan insan yang seimbang,

mengamalkan pelbagai aspek

perkembangan diri yang seimbang ke

arah kehidupan yang sejahtera, dan

bersyukur dengan perkembangan diri

yang seimbang.

MINGGU 6

AKTIVITI 2B  menjelaskan kepentingan insan yang Aktiviti individu
(m/s 26)
seimbang terhadap negara,

PENTINGNYA PERKEMBANGAN  mengamalkan pelbagai aspek
DIRI INDIVIDU YANG SEIMBANG 
TERHADAP NEGARA perkembangan diri yang seimbang ke

arah kehidupan yang sejahtera dan

bersyukur dengan perkembangan diri

yang seimbang

AKTIVITI 2C  menghuraikan pelbagai aspek Buku skrap
perkembangan diri yang seimbang, Tokoh yang berjaya di Malaysia
KEJAYAAN INDIVIDU
 mengenalpasti perkembangan siri yang
PERINGKAT ANTARABANGSA DI paling berpotensi bagi seseorang tokoh

yang berjaya dalam bidangnya,
 mengkaji persamaan dan perbezaan

perkembangan diri yang seimbang yang
ada pada tokoh-tokoh tertentu
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang dan
 melafazkan rasa kesyukuran kepada
Tuhan.

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

MINGGU 7 UNIT 3  menghuraikan keperluan berkeluarga, Memahami isi petikan
11 - 15 FEBRUARI KEPERLUAN KEKELUARGAAN  menjelaskan peranan badan kerajaan dan (m/s 33-35)
2019
bukan kerajaan yang berkaitan dengan
institusi kekeluargaan.

 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan

 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan.

 Menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan

 Menghargai institusi kekeluargaan.

AKTIVITI 3A KELUARGA  menghuraikan keperluan berkeluarga, Peningkatan Kefahaman
 berusaha mengukuhkan institusi (m/s 39)
MEMBINA kekeluargaan,
CEMERLANG  menjalinkan hubungan erat antara Peningkatan ketahanan.
anggota keluarga, dan (m/s 42)
MINGGU 8 AKTIVITI 3B  menghargai institusi kekeluargaan.
MINGGU 9  Aktiviti Individu
menjelaskan peranan badan kerajaan dan (m/s 45)
PERANAN BADAN KERAJAAN DAN  bukan kerajaan yang berkaitan dengan Tinjauan Awal
BUKAN KERAJAAN YANG institusi kekeluargaan. (m/s 52)
BERKAITAN DENGAN INSTITUSI  berusaha mengukuhkan institusi
KEKELUARGAAN  kekeluargaan. Membuat poster.
menghargai institusi kekeluargaan.
AKTIVITI 3C 
HUBUNGAN ERAT ANTARA menghuraikan tingkah laku untuk
ANGGOTA KELUARGA  mengukuhkan institusi kekeluargaan.
 menjalinkan hubungan erat antara
UNIT 4 anggota keluarga.
menghormati keluarga.
KEPEKAAN DAN TINDAKAN 
TERHADAP ISU DAN MASALAH  menjelaskan isu dan masalah sosial
SOSIAL DALAM MASYARAKAT. dalam masyarakat.
menyenaraikan akibat masalah sosial
 dalam masyarakat.
mengambil tindakan yang wajar untuk
 menangani isu dan masalah sosial.
peka terhadap isu dan masalah sosial
AKTIVITI 4A  dalam masyarakat.
DADAH MEMBAWA PADAH  menghargai usaha agensi yang terlibat
 bagi menangani isu dan masalah sosial
dalam masyarakat.

menyatakan masalah penyalahgunaan
dadah dalam masyarakat.
menyatakan akibat penyalahgunaan
dadah dalam masyarakat.
menjelaskan tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial yang

berkaitan dengan penyalahgunaan

dadah.

 menghargai usaha agensi yang terlibat

bagi menangani isu dan masalah

penggunaan dadah.

MINGGU 10  menyatakan masalah vandalisme dan
MINGGU 11
MINGGU 12 AKTIVITI 4B gengsterisme dalam masyarakat. Kajian Masa Depan
(m/s 60)
MASALAH VANDALISME  menyatakan masalah vandalisme &
GENGSTERISME
DAN gengsterisme dalam masyarakat.

 mengambil tindakan yang sewajarnya

untuk mengatasi masalah vandalisme &

gengsterisme dalam masyarakat dan

 menghargai usaha agensi yang terlibat

bagi menangani isu dan masalah

vandalisme dan gengsterisme.

AKTIVITI 4C  menyatakan masalah pergaulan bebas Keratan Akhbar
dalam masyarakat \.

PERGAULAN BEBAS DALAM  menyatakan akibat masalah pergaulan
MASYARAKAT bebas dalam masyarakat

 mengambil tindakan yang wajar untuk

membendung masalah pergaulan bebas

dalam masyarakat dan

 menghargai usaha agensi yang terlibat

bagi menangani isu dan masalah

pergaulan bebas.

 menyatakan masalah penderaan dalam

AKTIVITI 4D masyarakat, Peningkatan Kefahaman

PENDERAAN MEMBAWA  menyatakan akibat perlakuan penderaan (m/s 66)
PENDERITAAN
dalam masyarakat,

 mengambil tindakan yang wajar untuk

menangani isu dan masalah sosial yang

berkaitan dengan penderaan dalam

masyarakat, dan

 menghargai usaha agensi yang terlibat

bagi menangani isu dan masalah tentang

penderaan.

 menyatakan jenis-jenis masalah

AKTIVITI 4E penyalahgunaan teknologi dalam Peningkatan Kefahaman
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
masyarakat, (m/s 68)

 menyatakan akibat penyalahgunaan

teknologi dalam masyarakat,

 mengambil tindakan yang wajar untuk

menangani isu dan masalah sosial yang

berkaitan dengan masalah

penyalahgunaan teknologi dalam

masyarakat dan

 menghargai usaha agensi yang terlibat

bagi menangani isu dan masalah tentang

penyalahgunaan teknologi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 menyenaraikan norma komuniti,

MINGGU 13 UNIT 5 peraturan dan undang-undang dalam Membaca Petikan
Tinjauan Awal
MINGGU 14 masyarakat,
MINGGU 15 Salin nota.
MINGGU 16 PERATURAN DAN UNDANG-  menerangkan tujuan undang-undang Kumpul gambar

UNDANG DALAM MASYARAKAT jenayah juvana diadakan,

 mengamalkan norma komuniti,

peraturan dan undang-undang dalam

masyarakat,

 menggunakan jalan raya secara

berhemah, dan

 mematuhi norma komuniti, peraturan,

dan undang-undang dalam masyarakat.

 menyenaraikan norma komuniti dalam

AKTIVITI 5A masyarakat,

 menjelaskan peranan norma komuniti

NORMA KOMUNITI TRADISI dalam masyarakat dan
SEJATI
 mengamalkan norma komuniti dalam

kehidupan bermasyarakat

 menghuraikan kepentingan mematuhi

AKTIVITI 5B peraturan dan undang-undang jalanraya,

 menggunakan jalan raya secara

KESELAMATAN JALAN RAYA berhemah, dan

TANGGUNGJAWAB BERSAMA  mengamalkan peraturan dan undang-

undang keselamatan jalan raya.

 menerangkan tujuan undang jenayah

AKTIVITI 5C juvana digubal, Keratan berita

 menganalisis pola jenayah juvana

JENAYAH JUVANA DITANGANI mengikut negeri Malaysia,

BERSAMA  menyenaraikan langkah-langkah yang

perlu diambil bagi menangani jenayah

juvana dan

 mengamalkan norma komuniti,

peraturan, dan undang-undang negara

dalam kehidupan bermasyarakat.

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

 menyatakan amalan ajaran agama

MINGGU 17 UNIT 6 masing-masing dan pelbagai agama lain Tinjauan Awal

MINGGU 18 di Malaysia,
MINGGU 19
MINGGU 20 PRINSIP PENTING DALAM  menerangkan nilai-nilai murni yang
MINGGU 21
AJARAN PELBAGAI AGAMA terdapat dalam pelbagai agama,
MINGGU 22
 mengamalkan nilai-nilai murni dan

ajaran agama masing-masing dalam

kehidupan dan

 menghormati nilai-nilai murni dan

amalan ajaran pelbagai agama lain.

ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05-9/05) 16 HARI

 menyenaraikan nilai-nilai murni yang

AKTIVITI 6A terdapat dalam pelbagai agama, Peningkatan Kefahaman

AMALAN MURNI  menyatakan amalan ajaran agama yang (m/s 93)
KESEJAHTERAAN
MEMBAWA dianuti dan amalan agama lain di

Malaysia,

 mengamalkan nilai-nilai murni dan

ajaran agama masing-masing dalam

kehidupan dan

 menghormati nilai-nilai murni dan

amalan pelbagai agama.

AKTIVITI 6B  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan Kefahaman
terdapat dalam ajaran agama masing- (m/s 97
HIDUP BERAGAMA MEMBAWA masing,
KESEJAHTERAAN
 mengamalkan nilai-nilai murni dan
amalan ajaran masing-masing dalam
kehidupan, dan

 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama.

AKTIVITI 6C  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan kefahaman (m/s 102)

AMALAN SAMBUTAN PERAYAAN  terdapat dalam pelbagai agama Penilaian Unit 6
KEAGAMAAN DI MALAYSIA mengenalpasti amalan sambutan (m/s 105)
perayaan agama masing-masing dan
 pelbagai agama lain di Malaysia Membaca Dialog
mengamalkan nilai-nilai murni dan ((m/s 99-101)
MINGGU 23 UNIT 7  ajaran agama masing-masing dalam
MINGGU 24 AMALAN  kehidupan
KEPENTINGAN PERAYAAN
TERTENTU DALAM  menjelaskan kepentingan amalan-
PELBAGAI KAUM amalan perayaan pelbagai kaum,
menyertai sambutan perayaan agama
masing-masing dan pelbagai agama lain
di Malaysia, dan
mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan.

AKTIVITI 7A  mengenal pasti latar belakang perayaan Deklamasi sajak
pelbagai kaum di Malaysia, (m/s 113)
MERIAHNYA SAMBUTAN  menyatakan cara perayaan pelbagai
kaum diadakan, Buku skrap
PERAYAAN DI MALAYSIA menyertai sambutan perayaan mengikut (m/s 116)
kaum masing-masing.
 melaksanakan amalan-amalan tertentu Menulis pidato
semasa sambutan perayaan mengikut (m/s 119)
 kaum masing-masing dan
menghormati sambutan perayaan kaum-
AKTIVITI 7B  kaum lain.

RUMAH TERBUKA  menyatakan kepentingan menganjurkan
MENAMBAHKAN MESRA  rumah terbuka,
menyertai sambutan perayaan mengikut
AKTIVITI 7C  kaum masing-masing,
mempamerkan amalan-amalan tertentu
BERTOLERANSI  semasa sambutan perayaan mengikut
HARMONI kaum masing-masing, dan
 menghormati amalan dan sambutan
MENGUKUH perayaan pelbagai kaum

 menghuraikan kepentingan sikap
toleransi antara kaum,
menyertai sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing, dan
menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

 menyatakan perkara-perkara yang sering

MINGGU 25 AKTIVITI 7D dilakukan semasa menyambut perayaan Refleksi
MINGGU 26 (m/s 123)
MINGGU 27 sesuatu kaum,

PERAYAAN DISAMBUT TERSEMAI  melakukan amalan-amalan tertentu

DI HATI semasa sambutan perayaan mengikut

kaum masing-masing dan sambutan

perayaan pelbagai kaum.

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

UNIT 8 PERLEMBAGAAN  menerangkan sejarah pembentukan Carta Alir Jadual
 Perlembagaan Malaysia, (m/s 131)
KEPENTINGAN  menjelaskan kepentingan Perlembagaan
Malaysia Malaysia , Peningkatan Kefahaman
menghuraikan proses penggubalan (m/s 133)
 perlembagaan,
menjalankan tanggungjawab sebagai Lakonan / Dialog
 warganegara, dan (m/s 135)
menyanjung keluhuran Perlembagaan
AKTIVITI 8A  Malaysia.
 memahami proses penggubalan
PROSES PENGGUBALAN Perlembagaan Malaysia,
 menyedari peranan Parlimen dalam
PERLEMBAGAAN proses penggubalan Perlembagaan
Malaysia, dan
AKTIVITI 8B  menghargai sumbangan Parlimen dalam
 menjaga kemakmuran negara.
PERLEMBAGAAN MALAYSIA 
memahami kepentingan Perlembagaan
LAMBANG KEHARMONIAN  Malaysia,
menjalankan tanggungjawab sebagai
NEGARA warganegara dalam Perlembagaan
Malaysia, dan
menghargai kepentingan Perlembagaan
Malaysia dalam menjaga kesejahteraan
Malaysia.

 memahami dan mengenal pasti peranan

AKTIVITI 8C dan tanggungjawab warganegara, Kajian Masa Depan

TANGGUNGJAWAB  memberikan kerjasama untuk menjaga (m/s 139)
WARGANEGARA Malaysia
keharmonian negara, dan

 berbangga dengan peruntukkan dalam

Perlembagaan Malaysia.

 menjelaskan sumbangan peruntukkan

UNIT 9 utama Perlembagaan Malaysia, Tinjauan Awal

 menyedari sumbangan peruntukkan (m/s 144)
NEGARA YANG Perlembagaan Malaysia dalam
KE ARAH menjadikan negara gemilang dan
CEMERLANG GEMILANG, DAN terbilang, dan
TERBILANG

 mentaati Perlembagaan Malaysia.

 memahami kebebasan bersuara dalam Perlembagaan

MINGGU 28 AKTIVITI 9A Malaysia, Peningkatan Kefahaman
MINGGU 29
MINGGU 30  mematuhi hak dan batasan yang terdapat dalam (m/s 145)
Perlembagaan Malaysia, dan
KEBEBASAN BERSUARA menghargai dan mensyukuri keamanan negara.

ADA HADNYA 

 memahami kepentingan kebebasan beragama,

AKTIVITI 9B  menyedari kesan kebebasan beragama, Peningkatan Kefahaman

KEBEBASAN  menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan (m/s 149)
BERAGAMA
negara dan

 menerima dan menghormati agama pelbagai kaum.

 mengenal pasti kesan yang timbul jikalau

AKTIVITI 9C perlembagaan negara tidak dihormati, Peningkatan Kefahaman

HORMATI  mempertahankan kedaulatan Perlembagaan Malaysia, (m/s 151)
PERLEMBAGAAN  mentaati Perlembagaan Malaysia, dan
MALAYSIA  menghargai kesejahteraan dan keharmonian negara.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE DUA (10-18 OGOS 2019)

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

 menjelaskan budaya kerja cemerlang,

UNIT 10  menghuraikan kepentingan budaya kerja Aktiviti Individu
MEMBINA BUDAYA KERJA YANG
CEMERLANG KE ARAH cemerlang, (m/s 158)
KEMAKMURAN NEGARA
 mengamalkan budaya kerja cemerlang
AKTIVITI 10A
ETIKA KERJA CEMERLANG untuk kemajuan diri dan negara,

 menghayati budaya kerja cemerlang, dan

 menghargai usaha meningkatkan budaya

kerja cemerlang

 memahami etika kerja cemerlang,

 berupaya menjalankan etika kerja

cemerlang, dan

 mempunyai keyakinan diri untuk

menjadi individu yang cemerlang dalam

budaya kerja cemerlang.

MINGGU 31  mengenal pasti ciri budaya kerja
MINGGU 32
MINGGU 33 AKTIVITI 10B cemerlang, Keratan akhbar
YAKIN BOLEH
 menjalin budaya kerja cemerlang yang
AKTIVITI 10C
PIAGAM PELANGGAN terbaik untuk diri, dan

 membina keyakinan diri untuk mencapai

kejayaan dalam diri.

 menyedari keperluan piagam pelanggan

untuk menentukan kualiti kerja, Cipta Piagam Sekolah Anda

 mengenal pasti cara-cara meningkatkan

kepuasan pelanggan,

 merancang piagam pelanggan untuk

memberikan perkhidmatan terbaik untuk

pelanggan, dan

 menghargai keperluan pelanggan.

 menghuraikan hubungan erat antara

AKTIVITI 10D majikan dengan pekerja, Membaca dialog
KEBAJIKAN PEKERJA
 menunjukkan sikap bertanggungjawab Peningkatan Kefahaman
AKTIVITI 10E
MENGHINDARI GEJALA RASUAH sebagai seorang majikan, dan (m/s 169)

UNIT 11  mengambil berat terhadap kebajikan
PENGGUNA YANG RASIONAL
anggota pekerja.
AKTIVITI 11A
HAK PENGGUNA  memahami bahawa rasuah akan

mendatangkan kerosakan kepada negara Keratan Akhbar

dan masyarakat,

 mengawal diri daripada terjebak dalam

gejala rasuah, dan

 menghargai usaha kerajaan

membendung gejala rasuah.

 menghuraikan ciri-ciri pengguna yang

rasional, Mencatat Maklumat

 menerangkan hak dan tanggungjawab (m/s 178)

sebagai pengguna,

 mengamalkan tanggungjawab sebagai

pengguna yang bijak, dan

 peka tentang hak dan tanggungjawab

sebagai pengguna yang rasional.

 mengetahui hak pengguna,
 memahami pendidikan kepenggunaan, Peningkatan Kefahaman
 menjalankan tanggungjawab sebagai (m/s 180)

pengguna yang bijak, dan

 berasa bangga menjadi pengguna yang

rasional.

 mengenal pasti tanggungjawab

MINGGU 34 AKTIVITI 11B pengeluar , Peningkatan Kefahaman
MINGGU 35 (m/s 183)
 menjalankan tanggungjawab sebagai
MINGGU 36 Membuat folio
TANGGUNGJAWAB PENGGUNA pengguna yang bijak, dan (m/s 185)

 berhemah dalam membuat perbelanjaan. Mengumpul maklumat
(m/s 187)
AKTIVITI 11C  mengenal pasti tanggungjawab

pengeluar,

TANGGUNGJAWAB PENGELUAR  menyedari peranan pengeluar dalam

mengeluarkan barangan dan

perkhidmatan, dan

 menghargai peranan pengeluar dalam

pembangunan negara.

 mengetahui agensi kerajaan dan bukan

AKTIVITI 11D kerajaan yang melindungi kepentingan

pengguna,

MENGEKALKAN STANDARD DAN  menyedari hak pengguna yang perlu

KESELAMATAN PENGGUNA dipertahankan,

 membudayakan standard kepenggunaan

dalam kehidupan seharian, dan

 menghargai usaha yang dijalankan untuk

melindungi hak pengguna.

ULANGKAJI / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

1. Kulit Luar CONTOH FORMAT
LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT

TINGKATAN 4

Projek Khidmat Masyarakat Malaysia Negara Berdaulat

Nama : ……………………………………………

Tingkatan 4 : ……………………………………………

Kad Pengenalan : ……………………………………………

Tahun : ……………………………………………

Guru : ……………………………………………

2. Isi Kandungan Perkara Halaman
Bil.

3.
A) PERANCANGAN /10
1. Tajuk Projek
Pengumpulan episod menarik dalam sejarah.
2. Objektif Projek
a.
b.
c.

4. 3. Aktiviti-aktiviti
a.
b.
c.
4. Tempoh masa

10 jam

5. B) Kerja Amali /15

Bil. Tarikh/ Masa / Jam Aktiviti

C) Refleksi /5

6.

a. Kejayaan projek

_________________________________________________

_________________________________________________

b. Kelemahan Projek
_________________________________________________
_________________________________________________

c. Harapan
__________________________________________________
__________________________________________________

D) LAPORAN /5

Sediakan laporan tersebut secara individu

iv. Penghargaan
- Kepada guru PSK, ibu bapa rakan sekelas dan lain-lain
- dalam bentuk surat / kad ucapan

v. Lampiran
gambar yang berkaitan , petikan akhbar,data dll


Click to View FlipBook Version