The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shirleytan1306, 2019-11-23 08:46:36

PG 8

PG 8

BIDANG TUGAS6 PERMUAFAKATANSTRATEGIKDANPENGURUSANPERPADUAN LaporanKeberhasilan2019

Pelibatanmurid dalam program anjuranPetaling
Jaya.Dua murid dipilih mewakliMalaysia dalam
Program Sister’sTownship diKorea. Seramai5
murid dariSMK Damansara Jaya juga dipilih
menyertaiConferencePetalingJayaChildFriendly
City 2019.4 murid darisekolah inijuga dipilih
sebagaiPROTEM CHILD COUNCILMBPJ.Sekolah
juga mendapatsokongan padu dan berterusan
daripada 2 orang AhliMajlisMajlisBandaraya
PetalingJayaiaituEncikThayalanKrishnasamydan
Cik Quraltulain untuk membantsekolah dalam
pelbagaiaspekpembangunan.

Pengetua SMK Damansara Jaya telah dilantik
menjadisalah seorang paneldalam Kajian &
Maklumbalas Kursus Pengajian Sarjana
Kepimpinan Pendidikan di Universiti Malaya,
anjuranProfesorMadya DrZuraidahbtAbdullah.
Panelinitelah bersidang pada 17Julai2019di
FakultiPendidikan,UniversityMalaya

SunwayUniversitydanSunwayTEStelahmemberi
sumbangan kewangan dan khidmatsokongan
yang berterusan sepanjang tahun 2019 untuk
menjayakan program pembangunan akademik,
pembangunan sahsiah murid dan juga
pembangunansukan.

13


Click to View FlipBook Version