The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arniszz81, 2019-04-25 06:04:51

BROSUR program NILAM

BROSUR program NILAM

JaPwPeraloatagkrnsaakmnuaasa 2019
2019
Penasihat Bendahari SMK MENGKUANG
Tn Pengetua Pn Noraziah binti Md Yusoff
Pn Noraizi binti Md Ghazali Program
Pengerusi
Pn Norhayati binti Mat Sharif Brosur Anjuran:
Rehan Suwarni binti Abu Bakar
Naib Pengerusi 1 Jawatankuasa PSS &
Pn Zahida binti Musa Hadiah/Sijil Panitia B.Melayu
Pn Noor Fareha binti Kashim
Naib Pengerusi 2 TARIKH:
En Shaharizan bin Sharif Pn Nooraini binti Elias 15 APRIL 2019
Pn Wan Zuraida binti Wan Othman
Naib Pengerusi 3 HARI:
Pn Junaini binti Hasan Pn Azliana binti Abu Hasan ISNIN
TEMPAT:
Penyelaras Dokumentasi/Laporan ASTAKA SMKM
Pn Noraizi binti Md Ghazali(GPM) En Fariez bin Mohd Rosli
Pn Noraziah binti Md Yusoff (KP B.M) Pn Azzyfah Diyana binti Abu Bakar

Setiausaha AtMuarcjlaisra
Pn Saniyah binti Abdul Samat
Pn Norhayati binti Samsudin Ø Ucapan Pengerusi
Ø Ucapan Penyelaras
Pengacara Majlis Ø Ucapan pentadbir dan perasmian
En Mohd Fazli bin Mohd Hilmi Ø Deklamasi puisi(Fatin Nur Alya 2IS)
Ø Gimik pelancaran
En Zamberi

(Isnin)

  Perhimpunan- Astaka Majlis Pelancaran Semua

Pelajar

2019  
2019
201902/04/18
PT  Wreao(knIstnguitn2r),a3,a4t mif
Rasional   PTreongtraatmif

Kempen Bulan Membaca Tarikh Masa/ /PBeilrikpuMsteadAkiaakant iviti Kelas
dan Bulan Bahasa Kebangsaan ini Lokasi Read terlibat
merupakan satu program yang Together Tarikh Masa/ Lokasi Aktiviti Kelas
bertujuan mengukuhkan budaya terlibat
membaca dan menanam sikap Sepanjang Makmal 20P1e8rtandingan Terbuka
cintakan ilmu melalui pelbagai Bulan April Komputer /RBeuskeunPsei mbaca Semua
aktiviti yang berkaitan dengan 15/4/19 Perhimpunan Majlis pelajar
pembacaan dalam kalangan (individu) Be rita astaka Pelancaran
murid. Disamping itu ianya dapat
menggalakkan penggunaan T2inISg/k2aABtaFenrbakat
bahasa kebangsaan yang betul.
 
Matlamat
02/04/18 Waktu 3-5 Program Pelajar PK/
Program ini merupakan Perpustakaan Bacaria/ Klinik Rakan
sokongan kepada program NILAM   (IsPneinr)tandingan Terbuka
yang wajib dijalankan di semua   11,1M 2,(e1inn3Wduailvkisitdueus)ei Membaca Pembaca
sekolah di seluruh negara. Selain itu, (individu)
usaha ke arah merancakkan aktiviti Perpustakaan Pertandingan Teka Silang Kata
galakan membaca wajar digerakkan
untuk menyokong hasrat Kementerian (individu) 1AF,1IS
Pendidikan Malaysia dalam menarik
minat murid lebih banyak membaca  
dan mengukuhkan bahasa
kebangsaan.   P  ertandingan Terbuka Waktu 11-13 Pertandingan Terbuka
03/04R/1e8kacipta Perpustakaan Rekabentuk
Objektif Penanda Buku
 Wa(SketulasT3a)e&Bra4bh uaanng
§ Mendedahkan murid dengan (individu)
aktiviti yang berfaedah
(  Kumpulan)
§ Mengerakkan program/aktiviti Perpustakaan Pertandingan
galakan membaca
Menulis /Mendeklamasi Sajak 17/4/19 Waktu Koko Pertandingan Terbuka
§ Menyuburkan sikap kerjasama Bilik Media Puisi
dalam kalangan murid dalam     (indTiveirdWbuu)kaaka f buku Semua
menjayakan aktiviti (individu)
  Warga
§ Menjadikan Pusat Sumber Sekolah  
sebagai tempat rujukan 03/04/18 SMKM
mendapatkan maklumat.
(Selasa)

   Waktu Koko Pertandingan Terbuka
Perpustakaan Teka Silang Kata
Waktu 6,7&8
(Individu)
 

Perpustakaan  

Program Bacaria/

Klinik Membaca  

Pelajar PK/

Rakan Pembaca 24/4/19 Waktu Koko Pertandingan Terbuka
Perpustakaan Big Book
 
(Kumpulan)
3-5/04/18

(Selasa-Khamis)

  

3-5/04/18

 

   Waktu Koko Pertandingan Terbuka
Bilik Media Ilustrasi Kulit
Pertandingan
Buku
Buku Skrap (Individu)

(kumpulan)  

Terbuka

 

3-5/04/18

(Selasa-Khamis)

  3-5/04/18

  Pertandingan Seni Visual/ Poster

(individu) Terbuka

 

3-5/04/18

(Selasa-Khamis)


Click to View FlipBook Version