The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book นิตยสารการท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rattanakorn228, 2022-04-16 05:59:39

E-book นิตยสารการท่องเที่ยว

E-book นิตยสารการท่องเที่ยว

ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ເ ດື ອ ນ ເ ມ ສ າ

ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ຄ ວ າ ມ ຊົ ງ ຈໍາ ກ າ ນ ເ ດີ ນ ທ າ ງ

ຫຼວງພະບາງ

ນອນພັກຜ່ອນ

ທີ່ພັກງຽບສະຫງົບ ສົດຊື່ນອ້ອມຮອບ
ໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ທີ່ ສວຍງາມ

ດູດຊຶມວັດທະນະທໍາ

ສະເໜ່ທາງວັ ດທະນະທໍາທີ່ ໜ້າສົນໃຈ

ຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກ

ທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

ມີຮອຍຍິ້ ມແລະເຕັ ມໄປດ້ ວຍຄວາມ
ມ່ວນຈາກການເດີນທາງ

ສາລະບັນ

1

ກ າ ນ ເ ດີ ນ ທ າ ງ ໄ ປ ຫຼ ວ ງ ພ ະ ບ າ ງ

2

ທີ່ ພັກນ່າປະທັບໃຈຫຼາຍ

3

ດູ ດ ຊຶ ມ ວັ ດ ທ ະ ນ ະ ທໍາ
ໃ ສ່ ບ າ ດ ເ ຂົ້ າ ໜ ຽ ວ

4-7

ສະຖານທີ່ ທ່ຽວ
ຮ້ າ ນ ອ າ ຫ າ ນ ແ ລ ະ ຮ້ າ ນ ກ າ ເ ຟ

ຈົດໝາຍຈາກນັກຂຽນ ແລະຫລັງຈາກທີ່ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄປທ່ຽວ

ຫຼວງພະບາງ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເມືອງນີ້ແມ່ນດີເລີດ

ຫຼວງພະບາງເປັນອີກໜຶ່ງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບການພັກຜ່ອນໃນມື້​ພັກ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກ

ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດໄທທີ່ຄວນໄປທ່ຽວໃນຄັ້ງໜຶ່ງ. ເລົ່າປະສົບການໃນການເດີນທາງໄປຫຼວງພະບາງ

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກຕົວເມືອງນ້ອຍ ທ່າມກາງ
ທີ່ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານ

ທໍາມະຊາດຂອງພູເຂົາແລະແມ່ນ້ໍາ ມັນມີເມືອງ
ກາເຟ, ທີ່ພັກທີ່ສວຍງາມ ການເດີນທາງໄປ

ເກົ່າທີ່ມີສະເໜ່ຫຼາຍ. ຕຶກອາຄານວາງສາຍຕາມ
ຫຼວງພະບາງຄັ້ງນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເກັບເອົາສິ່ງດີໆມາໃຫ້

ຖະໜົນຫົນທາງ. ພ້ອມ​ກັບ​ວັດ​ວາອ​ າຮ​ າມແ​ ບບ
​ ທ່ານ ເຊີນໄປອ່ານໄດ້ເລີຍ.
ລ້ານ​ຊ້າງທ​ີ່ເ​ຮັດໃຫ້ເຈົ້າຈ​ ະ​ຫຼົງຮ​ັກ​ເມືອງ​ມໍ​ລະດ​ົກ

ໂລກແ​ ຫ່ງນ​ີ້ຢ​່າງແ​ ນ່ນອນ. ຮັດຕະນາກອນ
ນັກຂຽນ

1

ການ
ເ ດີ ນ
ທາງ

ໄປ
ຫຼ ວ ງ

ພະ
ບາງ

ການເດີນທາງໄປຫຼວງພະບາງຈາກປະເທດໄທ ວິ​ທີກ​ ານ​ຄລາ​ສສ​ິກຫ​ ຼາຍ​ແມ່ນ​ການ​ຂຶ້ນ​
ລົດເ​ມ​ແລະ​ການ​ລ່ອງເ​ຮືອໃ​ນ​ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມີທາງເລືອກສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີເວລາຫນ້ອຍ
ເພາະມີສາຍການບິນທີ່ໃຫ້ບໍລິການບິນໂດຍກົງໄປຫຼວງພະບາງ

ຂ້ອຍເດີນທາງສະດວກສະບາຍດ້ວຍຍົນຈາກກຸງເທບໄປຫຼວງພະບາງ ໃຊ້ເວລາ

ພຽງແຕ່ 1.30 ຊົ່ວໂມງກໍ່ຮອດຫຼວງພະບາງ ມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງທຸກໆມື້ ໃຜຫວ່າງມື້ໃດ

ສາມາດຂຶ້ນຍົນໄປໄດ້ :)

ທີ່ ພັ ກ
2
ສວຍງາມ
ຫ້ອງພັກອອກແບບແລະຕົບແຕ່ງທັງພາຍນອກ
ແລະພາຍໃນຫ້ອງ ຂໍບອກເລີຍວ່າເປັນການ
ຜະສົມຜະສານສິລະປະລາວທີ່ສວຍງາມແລະ
ທັນສະໄໝ ມັນຍັງເບິ່ງສອດຄ່ອງກັບທໍາມະຊາດ
ອ້ອມຂ້າງ ສາມາດເຫັນພູຜາ ເໝາະຫຼາຍສຳລັບ
ຄົນຮັກທຳມະຊາດ.

ຫຼວງພະບາງມີທີ່ພັກຫຼາຍແຫ່ງໃຫ້ເລືອກ ຫ້ອງພັກມີທັງແບບຊຸດ ແລະ ເຮືອນວິນລ່າ,
ຍັງມີທີ່ພັກຫຼາຍປະເພດ ທັງໂຮງແຮມແລະຣີສອດ ຕົກແຕ່ງງາມຫຼາຍ ມີລະບຽງເປີດກ້ວາງ ດ້ານ
ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ຈະພັກຢູ່ໃນເມືອງເກົ່າ ນອກເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ມີຕຽງຄູ່, ສິ່ງອໍານວຍ
ເນື່ອງຈາກວ່າສະດວກໃນການເດີນທາງ ຄວາມສະດວກຄົບຊຸດ.
ຂ້ອຍເລືອກພັກຜ່ອນທີ່ຫຼວງພະບາງໂດຍການຢູ່
“ໂຮງແຮມພູລແມນ ຫຼວງພະບາງ” ນ່າປະທັບໃຈຫຼາຍ

3

ດູ ດ ຊຶ ມ ວັ ດ ທ ະ ນ ະ ທໍາ
ໃ ສ່ ບ າ ດ ເ ຂົ້ າ ໜ ຽ ວ

ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ໃສ່ບາດເຂົ້າໜຽວ ມື້ນີ້

ຝົນຕົກອາກາດກໍ່ເຢັນດີ ພະສົງຈະອອກມາ

ປະມານ 5:30 ໂມງ ຊາວບ້ານຈະນັ່ງລໍຖ້າເປັນ

ແຖວທີ່ສວຍງາມ ແມ່ຍິງນຸ່ງເສື້ອສີຂາວ ຫ່ມຜ້າ

ບ່ຽງ ໃສ່ສິ້ນລາຍແຊກ ຜູ້ຊ​ າຍ​ກໍນ​ຸ່ງເ​ຄື່ອງ​ທີ່

ສຸພາບຮ​ ຽບຮ້ອຍ ຫ່ມຜ້າບ່ຽງຄືອແມ່ຍິງ

ເມື່ອທ້ອງຟ້າສົດຊື່ນຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ທ່ານ

ຈະເຫັນພະສົງຕັ້ງແຖວຜ່ານໝອກ, ຊາວບ້ານຈະ
ໃຊ້ມືຄ່ອຍໆປັ້ນເຂົ້າໜຽວເປັນກ້ອນ ແລ້ວເອົາໃສ່
ໃນພາຊະນະໃສ່ບາດ

ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກເຮັດບຸນດ້ວຍການ
ຖວາຍເຂົ້າໜຽວ ສາມາດມາໄດ້ທຸກໆມື້ ທີ່

ໜ້າການໄປສະນີຫຼວງພະບາງ ໜ້າວັດຊຽງ

ທອງ ໜ້າໂຮງຮຽນຫຼວງພະບາງ ແລະໜ້າ

ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ ສ່ວນເຂົ້າ
ໜຽວ ທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້ຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ
ຫຼືທ່ານສາມາດບອກໂຮງແຮມເພື່ອກະກຽມ

ມັນສໍາລັບທ່ານ.

4

ສະຖານທີ່ທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

ນຳ້ ຕົກຕາດກວາງຊີ ນອກຈາກ​ນ້ຳ​ສີທ​ີ່​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ​ແລ້ວ
ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສູງ 75 ​ແມັດ, ມີ​ສາຍ​ນ້ຳຫ​ຼາຍ

ທັນທີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນສີຂອງນ້ໍາຕົກ
ສາຍ​ໄຫຼ​ລົງ​ມາ​ຈາກສ​ າຍ​ນ້ຳຂ​້າງເ​ທິງ ເ​ຖິງ​ແມ່ນ

ຂ້ອຍບໍ່​ສາ​ມາດເ​ຊື່ອ​ວ່າ​ທີ່​ຈິງແ​ ລ້ວ​ມັນ​ເປັນ​ນ​​້ ໍາ
​ ຢູ່​ທາງໄ​ກ​ກໍ​ຖືກສ​ີດນ​້ຳ ມັນງາມຄືກັບນ້ຳ

ຕົກທ​ໍາ​ມະ​ຊາດ ​ມັນເ​ປັນ​ສີ​ທີ່​ສວຍງ​ າມຂ​ ອງ​ສີ
​ ຕົກຕາດແທ້ໆໃນວັນນະຄະດີ.
ຟ້າ,​ ສີ​ຂຽວອ​້ອມຮອບໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ສີຂຽວ

ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ບັນຍາກາດອ້ອມຮອບແມ່ນ
ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກລອຍນ້ຳ ຈະມີຈຸດໃຫ້
ສົດຊື່ນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍ່າງເຂົ້າໄປຊັ້ນສູງ
ຫຼິ້ນ ມີຮ້ານອາຫານ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າຄົບຊຸດ

ທີ່ສຸດ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມໄດ້ທຸກມື້ ແຕ່ເວລາ 8ໂມງ

ເຊົ້າ ຫາ 17:30 ໂມງແລງ ລາຄາ 20,000

ກີບ/ຄົນ.

5

ພະທາດພູສີ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອີກອັນໜຶ່ງຂອງ ບໍລິເວນຈຸດຊົມວິວແມ່ນຢູ່ທີ່ພະທາດ
ສາມາດເບິ່ງເຫັນທິວທັດຂອງບໍລິເວນ

ຫຼວງພະບາງ ມັນເປັນຄວາມບັງເອີນຂອງຂ້ອຍ
ອ້ອມຮອບໄດ້ 360 ອົງສາ ເບື້ອງໜຶ່ງສາມາດ

ເຫັນແມ່ນ້ຳຂອງໄຫຼຜ່ານພູຜາປ່າດົງຢ່າງຊ້າໆ

ທີ່ໄປຍ່າງອ້ອມເມືອງເກົ່າ ແລະໄດ້ເຫັນທາງຂຶ້ນຢູ່
ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນເມືອງຫຼວງພະບາງ ມີ

ຖະໜົນສາຍໜຶ່ງທີ່ຢຽດລຽບແຄມແມ່ນ້ຳຄານ

ໃກ້ໆ ດັ່ງນ​ັ້ນ ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ຟ້າວຍ​່າງຂ​ຶ້ນໄ​ປ​ເຖິງ​ ພ້ອມກ​ັບພ​ ູ​ເຂົາ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ສາກ​ຫຼັງ​ທີ່ສ​ ວຍ​ງາມ

ຂັ້ນ​ໄດ 328 ຂັ້ນ ເມື່ອຍ​ຫຼາຍແຕ່ກ​ໍ​ຄຸ້ມ​ຄ່າເພາະ
​ ຢາກໃ​ຫ້​ທ່ານລອງ​ມາ​ພົບ​ກັບ​ຕາ​ຂອງ​ທ່ານເທື່ອ

ທິວ​ທັດຂ​້າງ​ເທິງນ​ີ້​ສວຍ​ງາມຈ​ົນລ​ືມຄ​ ວາມອ​ິດ
​ ໜຶ່ງ

ເມື່ອຍ

6

ວັດຊຽງທອງ

ວັດຊຽງທອງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນຫຼວງພະບາງ ຢູ່ທ​ີ່ນ​ີ້ມີ
ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ​ຂອງຍ​ຸກລ​້ານຊ​້າງມ​ີ​ຄວາມ

ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍ ຄືກັບວັດພຸດທະສາສະໜາ

ຫລັງຄາເປັນຮູບຊົງໂຄ້ງລົງ 3 ຊັ້ນ, ດ້ານເທິງ

ແມ່ນປະດັບດ້ວຍຊໍ່ຟ້າຫຼາຍເຖິງ 17 ຊັ້ນ

ໝາຍຄວາມວ່າເປັນວັດທີ່ພະມະຫາກະສັດ

ສ້າງຂຶ້ນ ປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ມຸງກຸດ ແລະ

ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມກໍໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາ
ຢ່າງສວຍງາມ

ໃນ​ຊ່ວງ​ບຸນສ​ົງການ​ຂອງເ​ມືອງ​
ຫຼວງພ​ ະ​ບາງທາງ​ວັດ​ຈະ​ຮຽກ "ພະມ​ ານ" ໃຫ້

ຊາວ​ບ້ານອ​ າບ​ນ້ຳ​ພຣະພ​ ຸດ​ທະເ​ຈົ້າພ​ ຽງ​ແຕ່​ປີ

ລະເ​ທື່ອ ມີໂອກາດໄປເບິ່ງຄວາມງາມຂອງ

ພະພຸດທະຮູບໃນສະໄໝລ້ານຊ້າງ ພ້ອມ​ກັບ

ການຢ​້ຽມຢ​ າມ​ພຣະ​ວິຫ​ ານໃ​ນຕ​ ອນ​ກາງ​ຄືນ

ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄປເບິ່ງຄວາມງາມຂອງ

“ພະທາດຫຼວງ”, ຮູບພະພຸດທະຮູບສີທອງ

ທີ່ເຫຼື້ອມຢູ່ໃນອຸໂບສົດ

7

ຮ້ານປະຊານິຍົມ

ຮ້ າ ນ ອ າ ຫ າ ນ ຍ ອ ດ ນິ ຍົ ມ ທີ່
ໃ ຜ ໆ ມ າ ຫຼ ວ ງ ພ ະ ບ າ ງ ຈ ະ ມ າ ແ ວ່

ກິນໄດ້ສະເໝີ ເພາະອາຫານ

ແຊບໆ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່

ເປັນເອກກະລັກຂອງຮ້ານ ເຂົ້າ

ເປີຍກຫອມໆ ມາພ້ອມກັບເຊົ້າ

ຫນົມຄູ່ສີເຫລືອງທອງ ກິນຄູ່

ກັບໂອວັນຕິນຮ້ອນໆ ແຊບນົວ

ເປັນທີ່ ພໍ ໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼ າ ຍ ຄົ ນ

ຮ້ານອາຫານແລະຮ້ານກາເຟ

ຮ້ານແຊຟຣອນ

ກາເຟ

ຫນຶ່ ງໃນຮ້ານກາເຟທີ່ ແນະນໍາ

ທີ່ ສຸດໃນເມືອງເກົ່າຂອງຫຼວງພະ

ບາງ ເປັນຮ້ານກາເຟທີ່ ເລືອກ

ກາເຟທີ່ ມີຄຸນນະພາບມາໃຫ້

ບໍລິການລູກຄ້າ ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດ
ກາເຟຢູ່ທີ່ ນີ້ ແຊບຫຼາຍ

ຮ້ າ ນ ຕັ້ ງ ຢູ່ ເ ສັ້ ນ ທ າ ງ ລ ຽ ບ

ແມ່ນ້ຳຂອງ. ມີບ່ອນນັ່ງໃຫ້

ລູ ກ ຄ້ າ ນັ່ ງ ທັ ງ ໃ ນ ຕຶ ກ ໄ ມ້ ເ ກົ່ າ ໆ

ແລະຮິມແມ່ນ້ຳ ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ມັກນັ່ງຈິບກາເຟ ເພາະ

ບັນຍາກາດເຢັນສະບາຍ

ຈົດໝາຍ
ຈາກນັກຂຽນ

ນີ້ ແມ່ນການເດີນທາງໄປຫຼວງພະບາງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນ

ແ ບ່ ງ ປັ ນ ປ ະ ສົ ບ ກ າ ນ ຂ ອ ງ ຊ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ຜ່ າ ນ ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ສ ະ ບັ ບ ນີ້ຖ້າໃຜກໍາລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃກ້ກັບ

ປະເທດໄທ, ການເດີນທາງສະດວກ, ທີ່ ພັກມີຫຼາກຫຼາຍທາງ


ເລືອກ ຢາກໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາເມືອງຫຼວງພຣະບາງແດ່.

ເຊື່ ອ​ວ່າຖ​້າ​ໄດ້ລ​ ອງມ​ າສ​ ຳ​ຜັດ​ກັບບ​່ອນ​ນີ້ ​ເທື່ ອ​ໜຶ່ ງ


ທ່ານຈະຫຼົງຮັກຫຼວງພະບາງຢ່າງສຸດໃຈ :)


Click to View FlipBook Version