The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fdisk8685, 2018-05-16 03:54:20

semarak ramadhan

Majlis Perasmian Oleh :
S.S Dato Haris Bin Kasim


Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor22 Mei 2018 / 6 Ramadhan 1439H

8.00 - 9.00 Pagi : Pendaftaran / Pameran / Pemeriksaan Kesihatan /Jualan

9.00 - 11.30 Pagi : Ketibaan Tetamu

Asmaulhusna
Ucapan Aluan Pengerusi Majlis & Bacaan Doa


Forum “Ramadhan : KEDATANGAN MU DINANTI
PEMERGIANMU DIRINDUI”


Moderator : Ustaz Ibnu Sina Bin Juwaini
Pengurus Masjid Jamek Sultan Hishamudin , Sabak bernam


Panel 1 : Ustaz Yusri Bin Abd . Karim
SMK Tiram Jaya , Tg Karang


Panel 2 : Ustaz Mohamad Zamri Bin Mohamed Shapik
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)Sesi soal jawab12.00 Tengahari : Majlis Perasmian Oleh
S.S Dato Hj Haris Bin Kasim

Pengarah Jabatan Agma Islam Selangor

PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN KEPADA AGENSI YANG TERLIBAT
OLEH PENGARAH JAIS
PENYAMPAIAN HADIAH CABUTAN BERTUAH


BERSURAIPENGURUSAN INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR


USTAZ ZAINI BIN RAMLI
PENGURUS ILDAS
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S48USTAZAH SITI HALIZAH BINTI ISMAIL
KETUA UNIT LATIHAN DAN KOMPENTENSI
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41USTAZ MOGHNI BIN ASRORI
PEGAWAI LATIHAN
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S44
USTAZAH NURIMAWATI BINTI IDRUS
KETUA PUSAT PLPD
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41
USTAZ SOFIUDDIN BIN DAIM
KETUA PUSAT PLPPI
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DG41

PENGURUSAN INSTITUT LATIHAN DAKWAH SELANGORSAIFUL BAHRI B MOHD YUSOF MOHD FAZLI BIN TAMAMI
PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 PENYELARAS PLPTM
PEN .PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29MUHD SOLEH BIN MISRAN
NORAZMIL BIN JAMIKIR PENYELARAS PLPA
PEN. PEGAWAI JURURTERA AWAM J29
PEN.PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S29

NOR PASOHATUN BT YUSOF
MOHD FAIRUZ SOBRI BIN JAMIAN PENYELARAS PLPD
PEN.PEGAWAI JURUTERA ELEKTRIK J29 PEN.PEG HAL EHWAL ISLAM S29


USTAZ KHAIRUL AZMAN BIN MUSRI SHAMSUL KHAIR BIN BAHRO
KETUA PUSAT PLPM PENYELARAS UNIT LATIHAN DAN KOMPENTENSI
PEN. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM KANAN S32
PEN. HAL EHWAL ISLAM KANAN S26

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN AM (PLPPA)

P
Pusat Latihan Pengurusan Am (PLPA) merupakan salah satu pusat yang bertanggungjawab usat Latihan Pengurusan Am (PLPA) merupakan salah satu pusat yang bertanggungjawab
m
melaksanakan kursus-kursus dan latihan sebagaimana yang diarahkan oleh pihak elaksanakan kursus-kursus dan latihan sebagaimana yang diarahkan oleh pihak
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dengan sebaiknya berdasarkan modul-modul yang telah abatan Agama Islam Selangor (JAIS) dengan sebaiknya berdasarkan modul-modul yang telah
J
dibangunkan hasil sumbangan panel-panel daripada setiap bahagian di JAIS. Di samping itu, ibangunkan hasil sumbangan panel-panel daripada setiap bahagian di JAIS. Di samping itu,
d
PLPA berperanan merancang, melaksana dan menilai latihan pengurusan ke arah mempertingkatkan LPA berperanan merancang, melaksana dan menilai latihan pengurusan ke arah mempertingkatkan
P
p
profesionalisme JAIS. rofesionalisme JAIS.

O O
Oleh itu, adalah menjadi harapan PLPA agar keberkesanan kursus yang dilaksanakan leh itu, adalah menjadi harapan PLPA agar keberkesanan kursus yang dilaksanakan
Oleh itu, adalah menjadi harapan PLPA agar keberkesanan kursus yang dilaksanakan leh itu, adalah menjadi harapan PLPA agar keberkesanan kursus yang dilaksanakan
tercapai dan seterusnya dapat mempertingkatkan prestasi kakitangan dari ercapai dan seterusnya dapat mempertingkatkan prestasi kakitangan dari
t
s
segi pengetahuan, sikap dan kemahiran.egi pengetahuan, sikap dan kemahiran.


USTAZ SOLEH BIN MISRAN
PENYELARAS PLPA
PEN.PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
NUR EMYLIANA NABILA BIN MOHAMAD KHAIR SITI YUSMIKARTINI BINTI YUSUF
PEN. PENYELARAS LATIHAN PLPPA PEN.PENYELARAS PERKHIDMATAN PLPA
PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN DAKWAH (PLPPD)

Dakwah adalah suatu usaha mengajak manusia beriman kepada Allah s.w.t dan mendorong manusia akwah adalah suatu usaha mengajak manusia beriman kepada Allah s.w.t dan mendorong manusia
D
untuk berbuat perkara maaruf dan mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.ntuk berbuat perkara maaruf dan mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
u

P
Pusat Latihan Pengurusan Dakwah (PLPD) merupakan salah satu daripada 5 pusat latihan usat Latihan Pengurusan Dakwah (PLPD) merupakan salah satu daripada 5 pusat latihan
u
utama di Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS) yang secra khususnya tama di Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS) yang secra khususnya
m
merangka latihan dan kursus dakwah dengan menjadikan golongan erangka latihan dan kursus dakwah dengan menjadikan golongan
warga industri, pendakwah bertauliah, Orang Kurang Upaya (OKU), arga industri, pendakwah bertauliah, Orang Kurang Upaya (OKU),
w
p
pelajar sekolah, pelajar muallaf, Ngo’s dan orang awam segala sasaran utama dakwah.elajar sekolah, pelajar muallaf, Ngo’s dan orang awam segala sasaran utama dakwah.elajar sekolah, pelajar muallaf, Ngo’s dan orang awam segala sasaran utama dakwah.elajar sekolah, pelajar muallaf, Ngo’s dan orang awam segala sasaran utama dakwah.
pp
K
Kepelbagaian mad’u ini memberikan peluang yang sangat luas kepada PLPD bagi epelbagaian mad’u ini memberikan peluang yang sangat luas kepada PLPD bagi
m
menjalinkan kerjasama strategik bersama agensi-agensi kerajaan, swasta dan Ngo’s dalam enjalinkan kerjasama strategik bersama agensi-agensi kerajaan, swasta dan Ngo’s dalam
menambahbaik modul-modul latihan dan kursus yang lebih berkesan dengan menerapkan pelbagai metodologi enambahbaik modul-modul latihan dan kursus yang lebih berkesan dengan menerapkan pelbagai metodologi
m
dan uslub dakwah untuk dilaksanakan sepanjang tahun.an uslub dakwah untuk dilaksanakan sepanjang tahun.
dUSTAZAH NURIMAWATI BINTI IDRUS USTAZAH PASOHATUN BINTI YUSOF
KETUA PUSAT PLPD PENYELARAS PLPD
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM PEN. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
FAUZIAH BINTI SULAIMAN MOHD ZAIREE BIN MINDAR
PEN. PENYELARAS LATIHAN PLPPD PEN.PENYELARAS PERKHIDMATAN PLPD
PENOLONG HAL EHWAL ISLAM PEMBANTU TADBIR

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (PLPPI)

I
Ilmu dan pengetahuan adalah penting untuk memahirkan dan meningkatkan diri lmu dan pengetahuan adalah penting untuk memahirkan dan meningkatkan diri
d
dalam mendidik anak bangsa melalui pembangunan diri. Satu usaha yang berterusan alam mendidik anak bangsa melalui pembangunan diri. Satu usaha yang berterusan
dalam mendidik guru-guru sesuai dengan bidang tugas guru dan kakitangan dalam bidang pendidikanalam mendidik guru-guru sesuai dengan bidang tugas guru dan kakitangan dalam bidang pendidikan
d
m
melalui pengurusan , pentadbiran, ikhtisas dan ict.elalui pengurusan , pentadbiran, ikhtisas dan ict.

Pusat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam adalah usat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam adalah
P
pusat latihan pengetahuan guru dan kakitangan pendidikan yang bertanggungjawab melaksanakan usat latihan pengetahuan guru dan kakitangan pendidikan yang bertanggungjawab melaksanakan
p
kursus-kursus dan seminar yang diarahkan oleh Bahagian Pendidikan Islam Jais (BPI) dengan ursus-kursus dan seminar yang diarahkan oleh Bahagian Pendidikan Islam Jais (BPI) dengan
kursus-kursus dan seminar yang diarahkan oleh Bahagian Pendidikan Islam Jais (BPI) dengan ursus-kursus dan seminar yang diarahkan oleh Bahagian Pendidikan Islam Jais (BPI) dengan
k k
sebaik mungkin dengan bantuan agensi-agensi terpilih di seluruh negara bertujuan untuk ebaik mungkin dengan bantuan agensi-agensi terpilih di seluruh negara bertujuan untuk
s
meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemahiran-kemahiran baru dan lama sesuai dengan eningkatkan, membangun dan mengembangkan kemahiran-kemahiran baru dan lama sesuai dengan
m
perkembangan dunia pendidikan masa kini.erkembangan dunia pendidikan masa kini.
p

USTAZ MOHD SOFIUDDIN BIN DAIM
KETUA PUSAT PLPPI
NADIAH BT HATIM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MOHD AHABAS SALIMI BIN HAILANI
PEN. PENYELARAS LATIHAN PLPPI PEN.PENYELARAS PERKHIDMATAN
PENOLONG HAL EHWAL ISLAM PEMBANTU TADBIR

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN MASJID (PLPPM)
P
Peranan masjid sebagai pusat perkembangan agama Islam, penyebaran ilmu,perkembangan budaya, eranan masjid sebagai pusat perkembangan agama Islam, penyebaran ilmu,perkembangan budaya,
peningkatan aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat dinafikan. Memandangkan besarnya peranan eningkatan aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat dinafikan. Memandangkan besarnya peranan
p
institusi masjid dalam pembinaan masyarakat, usaha yang berterusan dan pelbagai diperlukan nstitusi masjid dalam pembinaan masyarakat, usaha yang berterusan dan pelbagai diperlukan
i
d
dalam memastikan syiar Islam dan rohnya sampai ke segenap lapisan masyarakat dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.alam memastikan syiar Islam dan rohnya sampai ke segenap lapisan masyarakat dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.
B
Bersama beredarnya masa, peranan masjid dalam mendidik masyarakat menjadi semakin penting dan mencabar. ersama beredarnya masa, peranan masjid dalam mendidik masyarakat menjadi semakin penting dan mencabar.
K
Kepesatan perkembangan sains dan teknologi membawa cabaran yang lebih besar bagi pihak berkuasa agama epesatan perkembangan sains dan teknologi membawa cabaran yang lebih besar bagi pihak berkuasa agama
d d
dan pengurusan masjid dalam mendepani isu-isu dalam masyarakat dan negara, terutama yang menyentuh an pengurusan masjid dalam mendepani isu-isu dalam masyarakat dan negara, terutama yang menyentuh
dan pengurusan masjid dalam mendepani isu-isu dalam masyarakat dan negara, terutama yang menyentuh an pengurusan masjid dalam mendepani isu-isu dalam masyarakat dan negara, terutama yang menyentuh
a
agama Islam dan pengamalannya secara langsung dan tidak langsung. gama Islam dan pengamalannya secara langsung dan tidak langsung.
J
Justeru, penubuhan Pusat Latihan Pengurusan Masjid Di ILDAS merupakan salah satu usaha memantapkan lagi usteru, penubuhan Pusat Latihan Pengurusan Masjid Di ILDAS merupakan salah satu usaha memantapkan lagi
kemampuan dan kecekapan jawatankuasa yang diamanahkan mentadbir dan mengimarahkan masjid emampuan dan kecekapan jawatankuasa yang diamanahkan mentadbir dan mengimarahkan masjid
k
d
di seluruh Negeri Selangor khususnya, melalui latihan dan penerapan ilmu serta kemahiran yang berterusan . i seluruh Negeri Selangor khususnya, melalui latihan dan penerapan ilmu serta kemahiran yang berterusan .
M
Membawa misi untuk memberikan latihan pengurusan masjid yang terbaik, Pusat Latihan Pengurusan Masjid ILDASembawa misi untuk memberikan latihan pengurusan masjid yang terbaik, Pusat Latihan Pengurusan Masjid ILDAS
dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Masjid,JAIS dan MAIS bertekad meneruskan perjuangan menegakkan Islam melalui engan kerjasama Bahagian Pengurusan Masjid,JAIS dan MAIS bertekad meneruskan perjuangan menegakkan Islam melalui
d
penyediaan latihan yang berkesan, terkini dan sesuai kepada jawatankuasa masjid yang bertindak secara langsung enyediaan latihan yang berkesan, terkini dan sesuai kepada jawatankuasa masjid yang bertindak secara langsung
p p
penyediaan latihan yang berkesan, terkini dan sesuai kepada jawatankuasa masjid yang bertindak secara langsung enyediaan latihan yang berkesan, terkini dan sesuai kepada jawatankuasa masjid yang bertindak secara langsung
s
sebagai duta jabatan dalam menegakkan syiar Islam di Negeri Selangor khasnya, dan di Malaysia amnya.ebagai duta jabatan dalam menegakkan syiar Islam di Negeri Selangor khasnya, dan di Malaysia amnya.USTAZ KHAIRUL AZMAN BIN MUSRI
KETUA PUSAT PLPM
PEN. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM KANAN
USTAZ ALWANI BIN HARUN IRNAYANTI BINTI HAMID
PEN. PENYELARAS LATIHAN PLPPM PEN.PENYELARAS PERKHIDMATAN PLPM
PENOLONG HAL EHWAL ISLAM PEMBANTU TADBIR

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PLPTM)USAT LATIHAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PLPTM)
P

PUSAT LATIHAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PLPTM) diwujudkan USAT LATIHAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PLPTM) diwujudkan
P
untuk memberi latihan, peluang dan pengetahuan kepada ntuk memberi latihan, peluang dan pengetahuan kepada
u
k
kakitangan, guru-guru JAIS, AJK Masjid, NGO Dakwah dan pelajar untuk mempertingkatkan akitangan, guru-guru JAIS, AJK Masjid, NGO Dakwah dan pelajar untuk mempertingkatkan
i
ilmu mereka dalam bidang teknologi maklumat mengikut perkembangan terkini. lmu mereka dalam bidang teknologi maklumat mengikut perkembangan terkini.
Pusat latihan ini telah ditubuhkan pada jun 2003. usat latihan ini telah ditubuhkan pada jun 2003.
P

O O
Objektif PLPTM adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan melahirkan peserta yang cemerlang,bjektif PLPTM adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan melahirkan peserta yang cemerlang,
Objektif PLPTM adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan melahirkan peserta yang cemerlang,bjektif PLPTM adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan melahirkan peserta yang cemerlang,
menjadi contoh dan diredhai Allah S.W.T.Teknologi Maklumat merupakan medium perantaraan untuk enjadi contoh dan diredhai Allah S.W.T.Teknologi Maklumat merupakan medium perantaraan untuk
m
mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. engedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan.
m
C
Contohnya untuk tujuan pendidikan, dakwah, pengiklanan, informasi, telekomunikasi ontohnya untuk tujuan pendidikan, dakwah, pengiklanan, informasi, telekomunikasi
dan sebagainya untuk memperoleh maklumat, menyimpan maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan maklumat. an sebagainya untuk memperoleh maklumat, menyimpan maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan maklumat.
d
Hakikatnya, ICT sangat berfungsi dalam proses penyebaran maklumat secara cepat, mudah, cekap dan berkesan. akikatnya, ICT sangat berfungsi dalam proses penyebaran maklumat secara cepat, mudah, cekap dan berkesan.
HMOHD FAZLI BIN TAMAMI AMIRULL ASRAFF BIN MD NASRI
PENYELARAS PLP TM PEN. PENYELARAS PLP TM

PEN.PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT PEN. PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT

INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGORNSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR
I
SUNGAI LANG, PARIT BARU,UNGAI LANG, PARIT BARU,
S
45100 SUNGAI AIR TAWAR,5100 SUNGAI AIR TAWAR,
4
SABAK BERNAM, SELANGORABAK BERNAM, SELANGOR
S
T
TEL – 03 – 3213 7808 FAKS – 03 – 3213 7946EL – 03 – 3213 7808 FAKS – 03 – 3213 7946
i
[email protected]@jais.gov.my

https://www.facebook.com/InstitutLatihanDanDakwahSelangor


Click to View FlipBook Version