The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by urusanstaj, 2022-03-27 09:53:18

RPT SEJARAH T4 2022

RPT T4 2022

RPT T4 2022

1

SMK TENGKU AMPUAN JEMAAH
JALAN PANDAMARAN
PELABUHAN KLANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

SEJARAH

TINGKATAN 4
TAHUN 2022

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(DSKP)

2

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 9: NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk ini membincangkan perkembangan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Murid juga dapat
mengetahui dan memahami perkembangan nasionalisme Barat, Asia dan Asia Tenggara serta kesannya ke atas negara kita.
Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan nasionalisme dalam pembentukan identiti diri, bangsa dan negara melalui

penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Pengenalan Fokus Empati

 Nasionalisme di  Warisan negara bangsa  Menghargai warisan negara bangsa
Malaysia sebelum  Nasionalisme Barat,  Mengambil teladan daripada peristiwa
Perang Dunia Kedua
Asia dan Asia Tenggara penjajahan
 Nasionalisme di negara  Mempertahankan maruah negara
 Membina dan memperkukuh perasaan cinta
kita
kepada negara dalam kalangan murid

3

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA
Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.1 Warisan Negara Bangsa

M1 9.1 Warisan Negara Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
1.1 Bangsa Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir
T4 BAB 1 : pembelajaran, murid Presentation / Persembahan 1. Nilai Murni
dapat :  Tugasan secara berkumpulan. 2. Patriotisme
WARISAN 9.1.1 Memerihalkan latar  Setiap murid membincangkan 3. Kreativiti dan Menyatakan
belakang negara bangsa 1. Menjelaskan pengetahuan
Minggu 1 NEGARA BANGSA sebelum kedatangan Barat. ciri-ciri negara bangsa Alam Inovasi 1 berkaitan warisan
21 Mac 2022 hingga 25 Mac 2022 negara bangsa
1.1 Latar Belakang kronologi
perkembangan negara
Negara Bangsa K Menerangkan bangsa kerajaan Alam Melayu dalam kumpulan. Elemen Menjelaskan
Sebelum Kedatangan 9.1.5 kepentingan kesetiaan Melayu  Peta i-Think Kewarganegaraan
Barat. kepada raja dan negara  Murid bentangkan hasil pengetahuan yang
2. Menyatakan ciri dan Nilai Sivik
 Ciri-ciri Negara negara bangsa kerajaan perbincangan di dalam kelas. 2 sesuai tentang
Bangsa Kerajaan Alam Melayu [Btms 4] 1.Kepentingan warisan negara
Alam Melayu Kemahiran Pemikiran Sejarah kesetiaan kepada raja
(KPS) 3. Memahami Cerna Minda / KBAT : dan negara bangsa beserta
[Btms 4-5] kepentingan kesetiaan Bagaimanakah seseorang raja
 Memahami kronologi ciri-ciri kepada raja dan berjaya menjadikan kerajaannya 2.Kebanggaan contoh
perkembangan negara bangsa negara sebuah empayar yang terkenal ? terhadap warisan
kerajaan Alam Melayu. negara bangsa. Mengklasifikasikan
[Btms5]
 3.Kepentingan 3 pengetahuan
kepimpinan untuk tentang warisan
kemakmuran negara
kita negara bangsa

M2 1.2 Ciri-ciri Negara Murid boleh : 1. Menerangkan ciri-ciri Collaboration / Kolaborasi 4.Kepentingan Mencerakinkan
1.2 Bangsa Kesultanan mematuhi undang-
Melayu Melaka. 9.1.2 Menerangkan ciri negara negara bangsa  Tugasan secara kumpulan undang untuk 4 maklumat tentang
 Kerajaan bangsa sebelum Kesultanan Melayu kesejahteraan negara warisan negara
Minggu 2 K kedatangan Barat Melaka.  Kumpul maklumat yang
28 Mac 2022 hingga 1 April 2022  Rakyat 9.1.6 berkaitan dengan undang- Nilai / Patriotisme / bangsa
Menjelaskan rasa bangga 2. Menunjukkan contoh undang. Iktibar
 Kedaulatan terhadap warisan negara kebanggaan terhadap Membuat penilaian
bangsa warisan negara  Contoh Undang-Undang  Kita harus berbangga
 Wilayah Pengaruh bangsa Pahang / Undang-Undang 99 5 tentang kewajaran
Perak dari aspek kandungan & bekerjasama untuk memelihara warisan
secara ringkas. mempertahankan
warisan bangsa. negara bangsa

 Undang-undang  Murid bentangkan dapatan Menjana idea bagi
mengekal dan
 Lambang Kemahiran Pemikiran Sejarah kajian. [Rujuk Btms7]  Kita harus bersatu 6 mempertahankan
(KPS) warisan negara
Kebesaran Cerna Minda / KBAT : padu untuk bangsa
Meneroka bukti warisan negara Nyatakan ciri-ciri negara bangsa mengukuhkan
[Btms 6-7] bangsa sebelum kedatangan Barat KMM pembentukan sebuah
negara bangsa

4

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA
Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.1 Warisan Negara Bangsa

M3 9.1 Warisan Negara Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
1.3 Bangsa Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan

1.4 T4 BAB 1 : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, Pembelajaran Akses Kendiri 1.Nilai Murni Menyatakan
WARISAN murid dapat : dan Mangkuk Ikan Emas / 2. Patriotisme pengetahuan
Self Access Learning & 1 berkaitan warisan
NEGARA BANGSA 1. Menghuraikan tentang Goldfish Bowl. Elemen negara bangsa
keunggulan sistem Kewarganegaraan
\9.1.3 Menjelaskan pentadbiran Kesulatanan  Setiap kumpulan diberikan tajuk Menjelaskan
keunggulan sistem Melayu Melaka topik 1.3 untuk dapatkan dan Nilai Sivik pengetahuan yang
1.3 Keunggulan pentadbiran dan undang- maklumat dari pelbagai sumber. 1.Kepentingan sesuai tentang
Sistem Pentadbiran undang sebelum 2. Menjelaskan ciri-ciri 2 warisan negara
dan Undang- kedatangan Barat. Hukum Kanun Melaka &  Ahli kumpulan lain dibenarkan kesetiaan kepada raja bangsa beserta
undang Undang-Undang Laut secara individu / kumpulan dan negara contoh
Melaka tampil kehadapan bagi 2.Kepentingan
Sistem Pentadbiran K Menghuraikan menjawab soalan / memberikan kepimpinan untuk Mengklasifikasikan
9.1.7 kepentingan kepimpinan 3. Menjelaskan kepentingan pandangan. kemakmuran negara pengetahuan
 Undang-undang untuk kemakmuran kepimpinan untuk kita 3 tentang warisan
Minggu 3 a) Hukum Kanun negara kemakmuran negara. [Rujuk Btms 16] 3.Kepentingan negara bangsa
4 April 2022 hingga 8 April 2022 Berdasarkan rajah jawab soalan mematuhi undang-
Melaka K Mentafsir kepentingan 4. Menjelaskan kepentingan berikut: undang untuk Mencerakinkan
9.1.8 mematuhi undang- mematuhi undang-undang a) Huraikan Peranan Pembesar kesejahteraan negara maklumat tentang
b) Undang-Undang undang untuk untuk kesejahteraan 4 warisan negara
Laut Melaka kesejahteraan negara Berempat Nilai / Patriotisme / bangsa
b) Bandingkan peranan Iktibar
Membuat penilaian
[Btms 8-11] negara Bendahara dgn Perdana  Pentadbiran yg tentang kewajaran
Menteri pada hari ini. tersusun menjamin 5 memelihara warisan
Kemahiran Pemikiran Sejarah Cerna Minda / KBAT : c) Pada pendapat anda, perjalanan negara bangsa
(KPS) bagaimanakah kedaulatan pemerintah yg
Bagaimanakah KMM dan keselamatan negara kita lancar & cekap Menjana idea bagi
 Membuat interpretasi keunggulan memperolehi sumber dipelihara drpd ancaman mengekal dan
pentadbiran dan undang-undang di pendapatan ? [Btms 9] anasir luar ?  Keunggulan 6 mempertahankan
negara kita warisan negara
Apakah kepentingan  Selepas perbincangan, ahli pentadbiran dan bangsa
 Membuat rasional pengukuhan undang- undang kepada kumpulan akan memindahkan undang-undang
pentadbiran dan undang-undang sesebuah negara ? jawapan dalam bentuk peta sebelum kedatangan
kita. pemikiran yang sesuai. Barat yang diwarisi
[Btms 13] dan diamalkaan kini
Mengapakah rakyat  Setiap kumpulan akan berupaya untuk
dilarang menderhaka kepada mengukuhkan
membentangkan hasil agenda pembinaan
raja ? [Btms 18] perbincangan di hadapan kelas negara dan bangsa
dan menjawab soalan daripada
kumpulan lain.

[Rujuk btms16]

5

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA
Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.1 Warisan Negara Bangsa

M3 9.1 Warisan Negara Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
1.3 Bangsa Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir 1.Nilai Murni
1.4 T4 BAB 1 : Murid boleh : pembelajaran, murid Meja Bulat Serentak / 2. Patriotisme Menyatakan
WARISAN dapat : Simultaneous Round Table pengetahuan
Elemen 1 berkaitan warisan
NEGARA BANGSA 1. Mencerakinkan  Murid berada dalam kumpulan Kewarganegaraan negara bangsa
hubungan kait antara  Setiap murid menulis maklum
1.4 Peranan 9.1.4 Menghuraikan pemerintah dan rakyat dan Nilai Sivik Menjelaskan
Pemerintah dan hubungkait peranan sejak zaman balas pada soalan dari topik 1.4 1.Kepentingan pengetahuan yang
Rakyat pemerintah dalam Kesultanan Melayu yang diberikan sesuai tentang
 Peranan Sultan pemerintahan sebelum Melaka  Kemudian, mereka kesetiaan kepada raja 2 warisan negara
kedatangan Barat mengedarkan catatan yang dan negara bangsa beserta
2. Menjelaskan dibuat mengikut pusingan jam 2.Kebanggaan contoh
 Peranan K Menerangkan kepentingan kepentingan waadat supaya setiap ahli pasukan dapat terhadap warisan
Pembesar 9.1.5 kesetiaan kepada raja dan kepada masyarakat menambah atau membetulkan negara bangsa. Mengklasifikasikan
negara dahulu apa-apa yang dicatat. 3.Kepentingan pengetahuan
 Peranan Rakyat  Wakil kumpulan akan kepimpinan untuk 3 tentang warisan
3. Menjelaskan membentangkan jawapan kemakmuran negara negara bangsa
Minggu 3 [Btms 12-13] kepentingan kesetiaan masing-masing kita
4 April 2022 hingga 8 April 2022 kepada raja dan  Perbincangan dalam kumpulan 4.Kepentingan Mencerakinkan
Kemahiran Pemikiran Sejarah negara besar mematuhi undang- maklumat tentang
(KPS) Dengan bimbingan guru sebagai undang untuk 4 warisan negara
pemudah cara, kongsikan hasil kesejahteraan negara bangsa
 Membuat imaginasi hubung kait maklumat perbincangan dengan
peranan rakyat dan pemerintah di kumpulan lain dalam bentuk Nilai / Patriotisme / Membuat penilaian
negara kita. perbincangan bebas Iktibar tentang kewajaran
5 memelihara warisan
Contoh KBAT :  Hubungan antara negara bangsa
pemerintah dgn
Bagaimanakah kedaulatan dan rakyat yang diwarisi Menjana idea bagi
sejak zaman KMM mengekal dan
keselamatan negara kita boleh penting untuk 6 mempertahankan
mewujudkan warisan negara
dipelihara daripada ancaman perpaduan bangsa
masyarakat dan
anasir luar ? [Btms15] menjamin kestabilan
negara

6

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA
Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.2 Nasionalisme

M4 9.2 Nasionalisme Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
2.1 T4 BAB 2: Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
2.2 KEBANGKITAN
9.2.1 Menyatakan maksud Pada akhir Bus Stop / Hentian Bas 1. Nilai Murni Menyatakan
NASIONALISME pembelajaran, murid 2. Patriotisme
 Tampal maklumat nasionalisme

2.1 Maksud nasionalisme dapat : di dinding. (Topik 2.1) Elemen 1 pengetahuan
nasionalisme.  Murid bergerak secara Kewarganegaraan tentang
K Membahaskan kepentingan 1. Menerangkan
[Btms 22-23] 9.2.7 ilmu dalam kehidupan maksud nasionalisme kumpulan dan berbincang. dan Nilai Sivik nasionalisme
berdasarkan  Murid berkongsi pendapat & 1.Meneladani
Kemahiran Pemikiran Sejarah pandangan tokoh luar Menjelaskan
(KPS) merekod komen dan maklumat perjuangan pengetahuan
2. Menerangkan yang diperolehi. pemimpin terhahulu 2 tentang
 Membuat rasionalisasi kepentingan maksud nasionalisme 2.Berwaspada dengan nasionalisme
ilmu dalam mencapai matlamat berdasarkan Cerna Minda / KBAT : kuasa asing
nasionalisme pandangan tokoh 3.Kepentingan ilmu berserta contoh
tempatan Bagaimanakah semangat dalam kehidupan
Minggu 4 2.2 Perkembangan Murid boleh : nasionalisme boleh dibentuk 4.Kepentingan Mengklasifikasikan
11 April 2022 hingga 15 April 2022 Idea Nasionalisme 3. Menjana idea dalam jiwa generasi muda hari semangat cinta akan maklumat tentang
di Barat kepentingan ilmu ini? [Btms 45] negara 3 nasionalisme di
dalam kehidupan 5.Keintelektual dalam Barat, Asia dan Asia
 Revolusi Hot Seating / Kerusi panas membina teras ilmu
Keagungan 1. Memahami kronologi  Seorang murid dipilih tampil ke Tenggara
tentang perjuangan Nilai / Patriotisme /
 Revolusi 9.2.2 Menerangkan memperolehi hadapan kelas. Iktibar Mencerakinkan
Amerika perkembangan idea kemerdekaan dalam  Bertindak menjawab soalan maklumat tentang
nasionalisme di Barat Revolusi Inggeris,  Perasaan cinta akan 4 nasionalisme di
 Revolusi Perancis Revolusi Perancis dan daripada rakan-rakan berkaitan negara mencetuskan Barat, Asia dan Asia
K Menghuraikan Perang Kemerdekaan topik 1.2 keinginan untuk
9.2.6 kepentingan sikap Amerika yang  Pelajar bertukar pandangan dan melahirkan identiti Tenggara
berwaspada dengan kuasa mencetuskan idea bersoal jawab sendiri
asing. nasionalisme di Barat. Menilaikan tentang
Cerna Minda / KBAT :
5 nasionalisme di
Barat, Asia dan Asia
Kemahiran Pemikiran Sejarah Mengapakah konsep kedaulatan
[Btms 24-25] (KPS) 2. Menjelaskan parlimen & Raja  Kepentingan ilmu Tenggara
kepentingan sikap Berperlembagaan perlu
 Memahami kronologi perkembangan berwaspada dengan dimantapkan dalam sesebuah pengetahuan untuk Membuat
nasionalisme di Barat, Asia dan negara kuasa asing negara yang mengamalkan meningkatkan rasionalisasi bagi
kita kesejahteraan hidup 6 nasionalisme di
Barat, Asia dan Asia
 Membuat imaginasi kegigihan Demokrasi Berparlimen dan
Tenggara
golongan nasionalis mempertahankan sistem beraja?

kedaulatan negara bangsa dan negara

7

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.2 Nasionalisme

M5 9.2 Nasionalisme Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
T4 BAB 2: Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
2.3 KEBANGKITAN
2.4 NASIONALISME 9.2.3 Menjelaskan Pada akhir Carousel / Karusel 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid 2. Patriotisme
\  Murid dibahagi kepada Menyatakan

2.3 Perkembangan perkembangan dapat : kumpulan kecil. Elemen 1 pengetahuan
Nasionalisme di nasionalisme di Asia Kewarganegaraan tentang
Asia. 1. Memerihalkan  Murid bergerak secara
K Mentafsir kepentingan kebangkitan berkumpulan mengikut stesen dan Nilai Sivik nasionalisme
 Nasionalisme di 9.2.8 sumbangan pemimpin nasionalisme di berkaitan dengan tokoh pada
India dalam mengekalkan India, Jepun, China , topik 2.3. 1. Menghargai Menjelaskan
kedaulatan negara Empayar sumbangan pengetahuan
 Nasionalisme di Uthmaniyah dan  Setiap kumpulan akan pemimpin dalam 2 tentang
China Mesir berbincang tentang persoalan mengekalkan nasionalisme
berkaitan tokoh pada setiap kedaulatan negara berserta contoh
 Nasionalisme stesen.
Minggu 5 Empayar Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menilai kepentingan [Rujuk Btms 45] 2. Kepentingan Mengklasifikasikan
18 April 2022 hingga 22 April 2022 Uthmaniyah dan (KPS) sumbangan semangat cintakan maklumat tentang
Mesir pemimpin dalam  Perbincangan tentang tokoh negara 3 nasionalisme di
 Memahami kronologi perkembangan mengekalkan pada setiap stesen Barat, Asia dan Asia
 Nasionalisme di nasionalisme di Barat, Asia dan negara kedaulatan negara. 3. Keintelektualan Tenggara
Jepun kita  Perbentangan dan perkongsian dalam membina
di hadapan kelas. teras ilmu
[Btms 26-27]  Meneroka bukti kejayaan gerakan Mencerakinkan
nasionalis  Kumpulan atau wakil kumpulan 4. Memanfaatkan maklumat tentang
membentangkan hasil media massa unutk 4 nasionalisme di
perbincangan dan membuat kedaulatan negara Barat, Asia dan Asia
rumusan tentang tokoh yang Tenggara

 Membuat imaginasi kegigihan dibincangkan. [Btms 45] Nilai / Patriotisme /
golongan nasionalis mempertahankan Iktibar
kedaulatan bangsa dan negara
 Sentiasa berwaspada
Cerna Minda /KBAT : terhadap anasir Menilaikan tentang
asing yang boleh
 Nyatakan ciri-ciri ketokohan menjejaskan 5 nasionalisme di
kedaulatan bangsa Barat, Asia dan Asia
yang boleh diteladani untuk dan negara

kecemerlangan diri, bangsa dan Tenggara

negara. [Btms 45] Membuat
rasionalisasi bagi
6 nasionalisme di
Barat, Asia dan Asia
Tenggara

8

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.2 Nasionalisme

M5 9.2 Nasionalisme Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
2.3 Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan

2.4 T4 BAB 2: Murid boleh : Pada akhir Brainstorming / Kolaborasi 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid 2. Patriotisme
KEBANGKITAN Menyatakan

NASIONALISME 9.2.4 Menghuraikan dapat :  Murid bekerjasama dalam Elemen 1 pengetahuan
perkembangan Kewarganegaraan tentang
\ K nasionalisme di Asia 1. Menjelaskan kumpulan
9.2.5 Tenggara tentang idea, tokoh dan Nilai Sivik nasionalisme
2.4 Perkembangan dan gerakan  Murid memberikan idea mereka
Nasionalisme di Menjelaskan kepentingan nasionalisme di 1.Menghargai Menjelaskan
Asia Tenggara meneladani perjuangan Filipina, Burma, tentang perjuangan sumbangan pengetahuan
pemimpin terdahulu Indonesia , Vietnam nasionalisme di Asia Tenggara. pemimpin dalam 2 tentang
 Nasionalisme di dan Thailand mengekalkan nasionalisme
Filipina  Murid membina peta i-think kedaulatan negara berserta contoh
dari topik 2.4.
2.Kepentingan

Minggu 5  Nasionalisme di semangat cintakan
18 April 2022 hingga 22 April 2022
Burma Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menyenaraikan Cerna Minda / KBAT : negara Mengklasifikasikan
(Myanmar) (KPS) tokoh-tokoh 3.Keintelektualan maklumat tentang
nasionalisme di Pada tahun 1939, nama Siam 3 nasionalisme di
 Nasionalisme  Memahami kronologi perkembangan AsiaTenggara ditukarkan kepada Thailand yang dalam membina teras Barat, Asia dan Asia
Vietnam nasionalisme di Barat, Asia dan negara bermaksud “Tanah Bebas “. ilmu Tenggara
4.Memanfaatkan
kita
 Nasionalisme di 3. Menyenaraikan Apakah maksud Tanah Bebas ? media massa unutk Mencerakinkan
 Membuat rasionalisasi kepentingan kepentingan [Btms 31] kedaulatan negara maklumat tentang
Thailand ilmu dalam mencapai matlamat meneladani 4 nasionalisme di
nasionalisme perjuangan Nilai / Patriotisme / Barat, Asia dan Asia
[Btms 28-31] pemimpin terdahulu. Iktibar Tenggara

 Meladani

sumbangan

pemimpin dalam Menilaikan tentang

usaha mengekalkan nasionalisme di
Barat, Asia dan Asia
kedaulatan negara 5

serta mengukuhkan Tenggara

peradaban bangsa &

negara Membuat
rasionalisasi bagi
6 nasionalisme di
Barat, Asia dan Asia
Tenggara

9

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.3 Nasionalisme di negara kita

M6 9.3 Nasionalisme di Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
2.5 negara kita Pembelajaran Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Murid boleh : Pada akhir PAK21 : 1. Nilai Murni
9.3.1 Memerihalkan latar pembelajaran, murid 2. Patriotisme
2.6 T4 BAB 2: belakang kemunculan dapat : Shout Out /Laungan
KEBANGKITAN kesedaran nasionalisme di Elemen
1. Membuat kronologi Murid memberi idea secara lisan Kewarganegaraan Menyatakan
NASIONALISME kemunculan pengetahuan
\ kesedaran dengan laungan yang kuat dalam dan Nilai Sivik 1 tentang
nasionalisme di 1.Menghargai nasionalisme di
2.5 Kesedaran negara kita negara kita. sesi sumbang saran (Gambar negara kita
sumbangan
Nasionalisme di 2. Membuat Ilustrasi: Serangan Portugis pemimpin dalam
rasionalisasi mengekalkan
Negara Kita K Menghuraikan semangat kepentingan terhadap Melaka). Idea tersebut kedaulatan negara
semangat cintakan 2.Kepentingan
9.3.6 cintakan negara. negara dicatatkan pada kertas /papan semangat cintakan
negara
[Btms 32-33] putih. Akhirnya setiap jawapan 3.Keintelektualan Menjelaskan
dalam membina teras
Kemahiran Pemikiran Sejarah tadi disusun semula menjadi satu 2 nasionalisme di
negara kita berserta
(KPS) idea menyeluruh secara

 Meneroka bukti kejayaan gerakan sistematik. [Rujuk btms 32] contoh

Minggu 6 nasionalis Cerna Minda / KBAT : Membina urutan
25 April 2022 hingga 29 April 2022 3 peristiwa di negara
Apakah tindakan penjajah yang
kita
 Membuat interpretasi ketokohan menyebabkan rakyat peribumi
pemimpin nasionalis di negara kita.
tersisir ? [Btms 46]

ilmu Mencerakinkan

2.6 Faktor Murid boleh : 1. Menjelaskan enam Rotating View / Ulas Gilir 4.Memanfaatkan 4 maklumat tentang
Kemunculan media massa untuk nasionalisme di
Gerakan 9.3.2 Menerangkan faktor faktor kemunculan  Dalam kumpulan, murid bincang kedaulatan negara
Nasionalisme kemunculan gerakan gerakan nasionalisme soalan tentang puisi .Murid
nasionalisme di negara kita mencatat jawapan di atas kertas  negara kita
Peranan Agama
Penulisan Kreatif di negara kita. sebak. Setiap kumpulan akan Nilai / Patriotisme / Menjustifikasikan
Media Cetak bergerak dari kumpulan ke satu Iktibar perkembangan
Sistem Pendidikan K Mentafsir kepentingan 2. Menyenaraikan kumpulan lain untuk membuat nasionalisme di
 Kemunculan 9.3.7 keintelektualan dalam kepentingan penilaian hasil kerja. Mereka beri  Semangat juang 5 negara kita dalam
membina teras ilmu keintelektualan komen / idea tambahan pada mempertahankan
Golongan dalam membina kertas sebak gunakan pen yang  Perkembangan yang hak dan maruah
Intelektual Kemahiran Pemikiran Sejarah teras ilmu bangsa
Pengaruh Luar dan (KPS) berlaku akibat
Serantau berwarna dakwatnya berbeza- pengaruh dalaman
 Membuat imaginasi kegigihan dan luaran telah
[Btms 34-35] golongan nasionalis mempertahankan beza. [Rujuk btms 46] menyemarakkan
kedaulatan negara bangsa dan negara pergerakan
Cerna Minda / KBAT : nasionalisme di Mencadangkan
NILAI TERAS  Membuat rasionalisasi kepentingan Bagaimanakah golongan negara kita idea tentang
SIVIK : ilmu dalam mencapai matlamat intelektual boleh memanfaatkan ilmu 6 nasionalisme di
KASIH nasionalisme bagi memartaatkan negara kita ? negara kita dalam
memperjuangkan
[Btms 48] kedaulatan negara

10

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Standard Kandungan (SK) : 9.3 Nasionalisme di negara kita

M7 9.3 Nasionalisme di Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
2.7 negara kita Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
2.8 T4 BAB 2: Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Simultaneous Round Table / 2. Patriotisme
KEBANGKITAN 9.3.3 Menghuraikan dapat : Meja Bulat Serentak Menyatakan
1. Menjelaskan Puisi “ibuku” karya Abdul Rahi Elemen pengetahuan
NASIONALISME K perkembangan perkembangan Kajai. Dlm kumpulan, murid Kewarganegaraan 1 tentang
9.3.5 nasionalisme di negara kita nasionalisme di negara menulis respond atas kertas nasionalisme di
\ Menjelaskan kepentingan kita dari aspek terhadap persoalan puisi. Murid dan Nilai Sivik
K organisasi dalam perjuangan golongan mengedar jawapan ikut pusingan 1. Menghargai negara kita
2.7 Perkembangan 9.3.8 membangunkan negara intelektual, penulisan jam supaya setiap ahli dapat
Nasionalisme Membahaskan kepentingan kreatif, dan perjuangan menambah jawapan. sumbangan Menjelaskan
 Perjuangan memanfaatkan media massa melalui persatuan. pemimpin dalam
2. Menghuraikan [Rujuk btms 39] mengekalkan 2 nasionalisme di
Golongan kepentingan organisasi kedualatan negara negara kita berserta
Intelektual dalam membangunkan Cerna Minda / KBAT : 2. Keberkesanan
negara. 1. Apakah yang di maksudkan organisasi dalam
 Perjuangan utk kedaulatan negara 3. Menghuraikan membangunkan contoh
kepentingan oleh “Ibuku” negara
Melalui Penulisan Kemahiran Pemikiran Sejarah memanfaatkan media 2. Berikan tanggungjawab 3. Keintelektualan
massa utk kedaulatan dalam membina
 Perjuangan (KPS) negara. anakanda dalam puisi ini teras ilmu Membina urutan
3. Nyatakan tema puisi ini 4. Memanfaatkan 3 peristiwa di negara
Minggu 7 Melalui  Meneroka bukti kejayaan gerakan 1. Menilai kesan media massa untuk
2 Mei 2022 hingga 6 Mei 2022 perkembangan [Rujuk btms 39] kedaulatan negara kita
Persatuan. Nasionalis nasionalisme negara 5.
kita dari aspek Gallery Walk /Jalan Galeri Mencerakinkan
[Btms 36-41]  Membuat interpretasi ketokohan politik, ekonomi Murid melihat / berfikir / Nilai / Patriotisme / maklumat tentang
pemimpin nasionalis di negara kita. berbincang berkenaan hasil kerja Iktibar 4 nasionalisme di
2. Membuat rasional rakan2 yang ditampal. negara kita
2.8 Kesan Murid boleh : kepentingan Perbincangan tentang kesan dari  Keupayaan
Perkembangan semangat cintakan aspek PES.-Topik 2.8 Menjustifikasikan
Nasionalisme 9.3.4 Menganalisis kesan negara mengembleng perkembangan
perkembangan nasionalisme Cerna Minda / KBAT : golongan intelektual nasionalisme di
 Politik K di negara kita Kegigihan Ibu Zain membolehkan penting untuk negara kita dalam
9.3.6 Menghuraikan semangat masyarakat sedar akan pentingnya menggerakkan 5 mempertahankan
 Ekonomi cintakan negara. pendidikan. Bincangkan organisasi dan hak dan maruah
media massa demi bangsa
 Sosial [Btms 43] kedaulatan negara
Kemahiran Pemikiran Sejarah Mencadangkan
[Btms 42-43] (KPS)
idea tentang
Catatan:  Membuat rasionalisasi kepentingan
Cuti Hari ilmu dalam mencapai matlamat 6 nasionalisme di
nasionalisme negara kita dalam

Raya  Membuat imaginasi kegigihan memperjuangkan

Aidilfitri golongan nasionalis mempertahankan kedaulatan negara

kedaulatan bangsa dan negara.

11

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 10: PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Tajuk ini membincangkan perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Murid dapat mengetahui kesedaran semangat nasionalisme,
konflik dunia dan kesannya terhadap negara kita. Seterusnya, murid didedahkan dengan perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun dan era

peralihan kuasa British sehingga terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Murid juga menginsafi kesengsaraan rakyat dalam
menghadapi kezaliman Jepun dan ancaman komunis di negara kita

Pengenalan Fokus Empati

.  Perjuangan Rakyat  Konflik Dunia  Menghargai kepentingan keamanan
ke arah  Perjuangan Rakyat Semasa  Mempertahankan kedaulatan negara dari
Kemerdekaan Tanah
Air Pendudukan Jepun ancaman luar
 Era Peralihan Kuasa British  Berwaspada dengan kuasa asing
 Menghargai nikmat perpaduan
di Negara Kita  Berhati-hati dengan unsur subversif
 Persekutuan Tanah Melayu

1948
 Ancaman Komunis dan

Pengisytiharan Darurat 1948

12

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.1 Konflik Dunia

M8 10.1 Konflik Dunia Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
TP- Tahap Penguasaan
3.1 Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)

3.2 T4 BAB 3 : Murid boleh : Pada akhir Rocket Writing / Penulisan 1. Nilai Murni
KONFLIK DUNIA pembelajaran, murid Pantas 2. Patriotisme
10.1.1 Memerihalkan kesedaran dapat :  Murid diberikan 20 minit di Menyatakan
DAN nasionalisme di negara kita awal pembelajaran untuk menulis Elemen pengetahuan
PENDUDUKAN sebelum Perang Dunia 1. Menceritakan apa sahaja maklumat yang Kewarganegaraan 1 secara ringkas
tentang kesedaran mereka tahu tentang nasionalisme tentang konflik
JEPUN DI K Menjelaskan kepentingan awal nasionalisme di di negara kita sebelum Perang dan Nilai Sivik dunia
NEGARA KITA 10.1.6 kesedaran semangat cinta negara kita sebelum Dunia Kedua. Guru merumus / 1.Kepentingan
akan negara Perang Dunia . menerangkan pengisian Menjelaskan
\ pembelajaran. keamanan dunia pengetahuan
\ Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Membuat kepada negara kita 2 tentang konflik
(KPS) rasionalisasi Cerna Minda / KBAT : 2.Kepentingan dunia berserta
3.1 Nasionalisme di kepentingan Mengapakah British berusaha kesedaran semangat contoh
Negara Kita  Meneroka bukti nasionalisme kesedaran semangat membendung pengaruh empayar cintakan negara
Minggu 8 Sebelum Perang tempatan sebelum dan selepas PD2 cinta akan negara Uthmaniyah di negeri Melayu 3.Iktibar daripada Membina
9 Mei 2022 hingga 13 Mei 2022 Dunia Kedua pada awal abad ke 20 ? peperangan 3 kronologi tentang
 Membuat interpretasi kebangkitan
 Kesedaran Awal Islam dalam kancah pergelokan politik [Btms 52] Nilai / Patriotisme / konflik dunia
Nasionalisme di Eropah Iktibar

[Btms 52-53]  Kesedaran semangat
cinta akan negara
Mencerakinkan
\ Murid boleh : 1. Menjelaskan faktor Free Discussion / Perbincangan menjadi asas kepada
10.1.2 Menerangkan latar pencetus dan gerakan untuk 4 maklumat tentang
3.2 Latar Belakang belakang Perang Dunia kronologi PD1 Bebas [Rujuk Btms 87] memperjuangkan konflik dunia secara
Perang Dunia kemerdekaan tanah
K Menerangkan kepentingan 2. Menjelaskan kesan  Ilustrasi Situasi tercetusnya PD1 air. sistematik
Perang Dunia 10.1.5 keamanan dunia kepada dan iktibar PD1 .
Pertama (PD1)  Perbincangan murid dalam  Kepentingan
negara kita 3. Merasionalkan keamanan dunia
Berakhir Perang kepentingan kumpulan kecil. Seorang murid Menilai peristiwa
Dunia Pertama Kemahiran Pemikiran Sejarah keamanan dunia  Menghargai nikmat yang berkaitan
(KPS) kepada negara kita akan dilantik sebagai pemudah keamanan dunia 5 dengan konflik
Kesan Perang kepada negara. dunia terhadap
Dunia Pertama  Memahami kronologi PD1 cara.
 Sentiasa negara kita
[Btms 54-57]  Perbincangan dalam kumpulan menghindari konflik
dengan pihak yang
kecil.Murid kongsikan boleh mengancam
keamanan negara
maklumat hasil perbincangan Menjana idea
untuk mengelakkan
dengan kumpulan lain dalam 6 negara daripada
terlibat dalam
bentuk perbincangan bebas.
konflik dunia
 Membuat rasionalisasi menghindari Cerna Minda / KBAT :
konflik antarabangsa Wajarkah negara kita menyertai

pakatan ketenteraan? Mengapa?

[Btms54]

13

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.1 Konflik Dunia

M9 10.1 Konflik Dunia Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
3.3 T4 BAB 3: Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
KONFLIK DUNIA Murid boleh : Pada akhir 1. Bahasa
DAN pembelajaran, murid Brainstorming / Sumbangsaran 2. Patriotisme Menyatakan
dapat :  Secara berkumpul, kaji peta 3. Nilai Murni
PENDUDUKAN 10.1.3 Menghuraikan 4. Kelastarian Global pengetahuan secara
1. Menjelaskan faktor pendaratan tentera Bersekutu ringkas tentang
JEPUN DI perkembangan Perang pencetus dan di Normandy. – Topik 3.3 Nilai / Patriotisme / 1
kronologi PD2  Bincangkan strategi yang Iktibar
NEGARA KITA Dunia Kedua (PD2) membawa kejayaan tentera konflik dunia
2. Menjelaskan kesan Bersekutu di Normandy yang  Sentiasa menghargai
\ dan iktibar PD2 menjadi titik tolak kepada keamanan dan
kepada kita. kejayaan tentera Bersekutu. belajar untuk hidup
3.3 Perang Dunia K Menghubungkaitkan  Selesaikan persoalan : bersama-sama Menjelaskan
Kedua 10.1.7 iktibar dengan kesan 3. Menilai iktibar yang Jelaskan ketokohan pemimpin dalam keadaan pengetahuan
peperangan diperolehi dari Kuasa Bersekutu dalam Perang aman dan harmoni. 2 tentang konflik
 Faktor kesan-kesan PD2. Dunia di Eropah. dunia berserta
tercetusnya Kemahiran Pemikiran Sejarah  Kebijaksanaan contoh
Perang Dunia (KPS) Elemen [Rujuk btms 63] dalam merancang
Minggu 9 Kedua (PD2) di Kewarganegaraan strategi bagi Membina kronologi
16 Mei 2022 hingga 20 Mei 2022 Eropah  Memahami kronologi PD2 Cerna Minda / KBAT : 3 tentang konflik

 Perang Dunia  Membuat rasionalisasi menghindari dunia
Kedua (PD2) di konflik antarabangsa
Eropah Mencerakinkan

 Berakhir Perang dan Nilai Sivik 1. PD2 tercetus kerana isu dalam menjamin kejayaan 4 maklumat tentang
Dunia Kedua dalam perjuangan. konflik dunia secara
(PD2) di Eropah. 1.Kepentingan keamanan
dunia kpd negara kita PD1 yang gagal diselesaikan.  Sentiasa bersedia sistematik
[Btms 58-63] berkorban untuk
2.Iktibar daripada Bahaskan. [Btms58] mempertahankan Menilai peristiwa
\ peperangan kedaulatan tanah air.
2.Apakah mesej yang ingin Ketahanan fizikal 5 yang berkaitan
3. Kepentingan disampaikan melalui ilustrasi dan mental penting dengan konflik dunia
kebijaksanaan dalam berkaitan dengan Perjanjian dalam menghadapi
merancang strategi Perlucutan Senjata 1934 ? terhadap negara kita
[Btms 59]
Menjana idea
4.Kepentingan sikap cabaran hidup. untuk mengelakkan
6 negara daripada
kreatif dalam terlibat dalam

kehidupan konflik dunia

5. Kepentingan

ketahanaan fizikal

dalam menghadapi

cabaran hidup.

14

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.1 Konflik Dunia

M 10.1 Konflik Dunia Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
TP- Tahap Penguasaan
10 T4 BAB 3: Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)

3.4 KONFLIK DUNIA Murid boleh : Pada akhir Cloze Procedures / Isikan 1.Bahasa

DAN 10.1.4 Menghuraikan pembelajaran, murid tempat kosong 2. Patriotisme Menyatakan
PENDUDUKAN perkembangan Perang dapat :  Murid diberikan helaian 3. Nilai Murni
Dunia Kedua di Asia Pasifik 4. Kelastarian Global 1 pengetahuan secara
JEPUN DI 1. Menceritakan tugasan dan peta serangan ringkas tentang
NEGARA KITA kemunculan Jepun tentera Jepun dalam PD2 di Elemen
sebagai kuasa tentera Asia Pasifik pada tahun 1941- Kewarganegaraan konflik dunia
\ di Asia yang 1945.-Topik 3.4
K Menghuraikan peranan menjalankan  Murid mendengar dengar teliti dan Nilai Sivik Menjelaskan
\ 10.1.8 rakyat dalam imperialisme di Asia penerangan guru. 1.Kepentigan pengetahuan
mempertahankan Pasifik  Murid mengisi tempat kosong 2 tentang konflik
3.4 Perang Dunia kedaulatan negara dengan maklumat yang sesuai keamanan dunia dunia berserta
Kedua di Asia 2. Menyenaraikan dan tepat. kepada negara kita contoh
Pasifik faktor perluasan 2.Iktibar daripada
Minggu 10 Kemahiran Pemikiran Sejarah kuasa Jepun Cerna Minda / KBAT : peperangan Membina kronologi
23 Mei 2022 hingga 27 Mei 2022 Perluasan Kuasa (KPS) 3.Kegigihan rakyat 3 tentang konflik
Jepun Jepun membuat rancangan untuk dalam
 Membuat interpretasi perjuangan mempertahankan dunia
Bermula Perang rakyat menentang pendudukan Jepun kedaulatan negara
Dunia Kedua di
Asia Pasifik

menyingkirkan kuasa 4.Kepentingan Mencerakinkan
imperialisme Barat di Asia. kebijaksanaan dalam
[Btms 64-67]  Membuat imaginasi kesengsaraan 3. Menerangkan Apakah iktibar dari semangat merancang strategi 4 maklumat tentang
rakyat akibat dasar pendudukan Jepun kronologi serangan Jepun ini ? konflik dunia secara
tentera Jepun melalui 5.Kepentingan sikap
peta sedia berkorban sistematik

untuk tanah air Menilai peristiwa
6.Kepentingan
4. Menjelaskan Nilai / Patriotisme / Iktibar 5 yang berkaitan
peranan rakyat ketahanan fizikal dengan konflik dunia
dalam Menghargai nikmat keamanan dalam menghadapi
mempertahankan dan belajar untuk hidup bersama- cabaran hidup. terhadap negara kita
negara sama dalam keadaan aman dan
NILAI TERAS harmoni Menjana idea
untuk mengelakkan
SIVIK : 6 negara daripada
terlibat dalam
Hormat konflik dunia

menghormati

(gantian cuti)

15

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73)

M11 TEMA : PEMBINAAN NEGARA LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
& a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
TAJUK 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA b. Contoh kaedah kajian :-
M12 KEDUA  Kajian Perpustakaan
Kajian STANDARD KANDUNGAN : 9.3 :Nasionalisme di Negara Kita  Temubual (Skrip)
 Melawat tempat Kajian
Kes STANDARD PEMBELAJARAN : 9.3.1 Memerihalkan latarbelakang kemunculan  Audio Visual
kesedaran nasionalisme  Melayari Intenet
Minggu 11 & 12  Pemerhatian
30 Mei 2022 hingga 3 Jun 2022 / 13 Jun 2022 – 17 Jun 2022 LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN PERSOALAN  Kajian Dokumen
KAJIAN  Lain-lain (Ensiklopedia / Akhbar / Majalah / Brosur / Laporan Tahunan dll)

a. Contoh pernyataan masalah LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
Nasionalisme di Tanah Melayu telah muncul dan berkembang pesat Menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian dengan kaedah kajian
pada awal abad ke 20. Buktikan pelibatan tokoh-tokoh tempatan yang berserta format penulisan sumber yang betul.
mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung
Malim dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada masa itu . LANGKAH 6 : ANALISIS DATA
Berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk menjawab persoalan kajian.
b. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina sendiri oleh murid
dengan bimbingan guru. LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN
a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
c. Contoh Persoalan Kajian (i) Pernyataan Masalah
(i) Siapakah tokoh-tokoh tempatan di Tanah Melayu yang mendapat pendidikan (ii) 3 Objektif Kajian
(iii) 3 Kaedah Kajian
di Maktab Perguruan Sultan Idris sekitar abad ke 20 (iv) Dapatan Kajian
(ii) Sejauh manakah pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam gerakan nasionalisme (v) Kesimpulan dan Cadangan
(vi) Sumber Rujukan
negara kita? (vii) Lampiran
(iii) Nilaikan kesan pelibatan tokoh-tokoh dalam kalangan guru dalam
b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
perkembangan naionalisme di negara kita.  Kerja projek
 Video
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR  Esei
Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan dengan pernyataan  Buku Skrap
masalah dari buku ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya.  Lukisan
 Folio
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN  Powerpoint
a. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif pengetahuan,
objektif kemahiran dan objektif nilai. c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan dalam kertas
b. Contoh objektif :- bersaiz A4 sebanyak 5 halaman.
(i) Mengenalpasti tokoh -tokoh nasionalis tempatan yang mendapat pendidikan
di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim (Pengetahuan )
(ii) Meneroka bukti tentang pelibatan tokoh -tokoh tersebut dalam gerakan
nasionalis di negara kita (Kemahiran )
(iii) Menghuraikan kesan pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam perkembangan
nasionalisme di negara kita (Nilai )

16

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73- 80 )

M11
&

M12
Kajian

Kes

Minggu 11 & 12
30 Mei 2022 hingga 3 Jun 2022 / 13 Jun 2022 – 17 Jun 2022

17

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73- 80 )

M11
&

M12
Kajian

Kes

Minggu 11 & 12
30 Mei 2022 hingga 3 Jun 2022 / 13 Jun 2022 – 17 Jun 2022

18

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73- 80 )

M11
&

M12
Kajian

Kes

Minggu 11 & 12
30 Mei 2022 hingga 3 Jun 2022 / 13 Jun 2022 – 17 Jun 2022

19

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73 80 )

M11
&

M12
Kajian

Kes

Minggu 11 & 12
30 Mei 2022 hingga 3 Jun 2022 / 13 Jun 2022 – 17 Jun 2022

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 : SESI 2022 / 2023
04 Jun 2022 hingga 12 Jun 2022 (9 Hari )

20

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.2 Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun

M 10.2 Perjuangan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
13 Rakyat Semasa Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
3.5 Pendudukan Jepun Pada akhir 1.Bahasa
pembelajaran, murid Presentation (Persembahan) 2. Patriotisme
3.6 T4 BAB 3: 10.2.1 Menjelaskan faktor dapat :  Murid kumpul maklumat 3.Kelastarian Global Menyatakan

KONFLIK DUNIA kedatangan Jepun di negara 1. Menganalisis faktor berkaitan dengan serangan Elemen pengetahuan secara
kedatangan Jepun di tentera Jepun dari aspek: Kewarganegaraan
DAN kita negara kita. Strategi serangan / Peralatan 1 ringkas tentang
PENDUDUKAN perang / Semangat tentera dan Nilai Sivik perjuangan rakyat
2. Memahami Jepun.
JEPUN DI K Menerangkan kepentingan kronologi serangan  Bina peta minda dari topik 3.5 1.Kepentingan sikap semasa pendudukan
NEGARA KITA 10.2.6 kebijaksanaan dalam kreatif dalam
Jepun
\

3.5 Faktor merancang strategi Menjelaskan

Kedatangan Jepun Jepun terhadap  Perbentangan dapatan. kehidupan pengetahuan tentang

ke Negara Kita Kemahiran Pemikiran Sejarah negara kita [Btms 69] 2.Kepentingan sikap 2 perjuangan rakyat
(KPS) Cerna Minda / KBAT : sedia berkorban semasa pendudukan
 Serangan Jepun 3. Menghuraikan Apakah kesan penggunaan mata untuk tanah air
 Membuat interpretasi perjuangan kepentingan wang Jepun yang dikenali sebagai Jepun ke negara kita
terhadap Negara rakyat menentang pendudukan Jepun kebijaksanaan dalam “wang pokok pisang” 3.Kepentingan
Minggu 13 Kita merancang strategi ketahanan fizikal beserta contoh
20 Jun 2022 hingga 26 Jun 2022  Membuat imaginasi kesengsaraan [Btms 71] dalam menghadapi
[Btms 68-69] rakyat akibat dasar pendudukan Jepun cabaran hidup. Membuat kronologi

3 tentang perjuangan
rakyat semasa

pendudukan Jepun

\ Murid boleh : 1. Menghuraikan dasar Pembelajaran Akses Kendiri & Mencerakinkan
pendudukan Jepun Mangkuk Ikan Emas
3.6 Dasar 10.2.2 Menerangkan dasar dalam aspek Nilai / Patriotisme / maklumat tentang
Pendudukan Jepun pendudukan Jepun di negara pentadbiran di negara  Murid diberikan tajuk Iktibar
di Negara Kita kita kita 4 perjuangan rakyat
perbentangan dari topik 3.6  Kepentingan semasa pendudukan
 Dasar 2. Menghuraikan dasar ketahanan fizikal &
Pentadbiran penduduakn Jepun  Wakil murid / 1 kumpulan akan mental Jepun secara
dari aspek ekonomi di ke hadapan menyatakan
 Dasar Ekonomi K Mentafsir kepentingan negara kita pandangan & menjawab  Keberanian / sistematik
10.2.9 ketahanan fizikal dan persoalan dikemukakan kepercayaan diri /
 Dasar Sosial mental dalam menghadapi 3. Menghurai dasar semangat spiritual & Menilai perjuangan
cabaran hidup pendudukan Jepun  Setiap kumpulan mental yang kuat
[Btms 70-73] dari aspek sosial di membentangkan dapatan / bagi menghadapi 5 rakyat semasa
negara kita. berkongsi maklumat dengan kekejaman pendudukan Jepun
kumpulan lain-topik 3.6 pentadbiran tentera
4. Menjelaskan [Btms 88] Jepun. ke atas negara kita
kepentingan
Kemahiran Pemikiran Sejarah ketahanan fizikal dan Cerna Minda / KBAT :  Mencetuskan Menjana idea
(KPS) mental dalam penentangan rakyat
menghadapi cabaran Poster Tentera Jepun. dalam pelbagai tentang kesan
 Membuat interpretasi perjuangan hidup. “Tambahkanlah Barang-barang bentuk
rakyat menentang pendudukan Jepun Makanan “. Wajarkah saranan di perjuangan rakyat
atas diamalkan oleh generasi hari
 Membuat imaginasi kesengsaraan ini ? [Btms 90] 6 semasa pendudukan
rakyat akibat dasar pendudukan Jepun Jepun untuk

mengekalkan

kedaulatan negara

drpd ancaman luar

\

21

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.2 Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun

M 10.2 Perjuangan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
14 Rakyat Semasa Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
3.7 Pendudukan Jepun
Pada akhir Rainbow Group /Kumpulan 1. Nilai Murni

T4 BAB 3: 10.2.3 Menghuraikan pembelajaran, murid Pelangi 2. Patriotisme Menyatakan
KONFLIK DUNIA perjuangan rakyat dapat : 3. Kelastarian Global
menentang pendudukan  Murid berbincang dalam pengetahuan secara
DAN 1. Menjelaskan kumpulan daripada salah satu Elemen
PENDUDUKAN Jepun penentangan terhadap sub tajuk 3.7 Kewarganegaraan 1 ringkas tentang
Jepun dari kalangan perjuangan rakyat
JEPUN DI pasukan keselamatan  Selepas berbincang murid dan Nilai Sivik
NEGARA KITA dan individu. membina kumpulan baharu yg semasa pendudukan
terdiri dari setiap ahli dari 1. Kepentigan
\ K Membahaskan kepentingan kumpulan asal keamanan dunia Jepun
10.2.8 sikap sedia berkorban untuk kepada negara kita
3.7 Perjuangan tanah air Menjelaskan
Rakyat Menentang
pengetahuan tentang

Pendudukan Jepun 2. Menjelaskan tentang  Murid berbincang dan 2. Kepentigan 2 perjuangan rakyat
semasa pendudukan
gerakan anti Jepun di menerangkan hasil dapatan kesedaran semangat
 Rejimen Askar Kemahiran Pemikiran Sejarah Sarawak dan Sabah. kepada ahli kumpulan baharu cintakan negara Jepun ke negara kita
Melayu Benteng (KPS) 3. Kegigihan rakyat
Minggu 14 Pertahanan Tanah 3. Mewajarkan Cerna Minda / KBAT : dalam beserta contoh
27 Jun 2022 hingga 1 Julai 2022 Air  Membuat interpretasi perjuangan kepentingan sikap Nyatakan iktibar yang boleh mempertahankan
rakyat menentang pendudukan Jepun sedia berkorban untuk diambil dari peristiwa perjuangan kedaulatan negara Membuat kronologi
 Penentangan tanah air rakyat menetang pendudukan 4. Kepentingan
MPAJA  Membuat imaginasi kesengsaraan Jepun. kebijaksanaan 3 tentang perjuangan
rakyat akibat dasar pendudukan Jepun dalam merancang rakyat semasa
 Kerjasama MPAJA Nilai / Patriotisme / Iktibar strategi
& Force 136 5. Kepentingan sikap pendudukan Jepun

 Kerjasama Parti Mencerakinkan

maklumat tentang

4 perjuangan rakyat
semasa pendudukan

Koumintang & sedia berkorban Jepun secara
MPAJA untuk tanah air
 Kepentingan menentang 6. Kepentingan sistematik
 Force 136 pencerobohan kuasa asing ketahanan fizikal
membawa kerjasama dalam dalam menghadapi Menilai perjuangan
 Penentangan gerakan anti-Jepun yang cabaran hidup.
Individu melewati batas dan ideologi 5 rakyat semasa
politik pendudukan Jepun
 Gerakan Anti-
Jepun di Sarawak  Kesedaran semangat cintakan ke atas negara kita
& Sabah negara.
Menjana idea
 Sentiasa bersedia berkorban
tentang kesan

perjuangan rakyat

[Btms 74-79] untuk mempertahankan 6 semasa pendudukan
kedaulatan negara Jepun untuk
\
mengekalkan

kedaulatan negara

drpd ancaman luar

\

22

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.2 Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun

M 10.2 Perjuangan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
15 Rakyat Semasa Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
3.8 Pendudukan Jepun 1.Bahasa
Pada akhir Read & Highlight / Baca & 2. Patriotisme
3.Kelastarian Global Menyatakan
T4 BAB 3: 10.2.4 Menghubungkaitkan pembelajaran, murid Tanda
KONFLIK DUNIA perkembangan gerakan dapat : Elemen pengetahuan secara
nasionalisme tempatan  Murid diberi bahan berpandu Kewarganegaraan
DAN dengan pendudukan Jepun 1. Membuat 1 ringkas tentang
PENDUDUKAN interpretasi tentang topik 3.8 dan Nilai Sivik perjuangan rakyat
perkembangan
JEPUN DI semangat anti  Murid dikehendaki 1. Kepentigan semasa pendudukan
NEGARA KITA penjajah akibat mengenalpasti & menanda kesedaran semangat
K Membahaskan kepentingan kata-kata kunci atau ayat-ayat cintakan negara Jepun
\ 10.2.8 sikap sedia berkorban untuk penting / utama.
2. Kegigihan rakyat Menjelaskan
\ dalam
tanah air mempertahankan pengetahuan tentang
3.8 Perkembangan kedaulatan negara

Gerakan pendudukan Jepun. 3. Kepentingan 2 perjuangan rakyat
kebijaksanaan semasa pendudukan
Nasionalisme Cerna Minda / KBAT : dalam merancang
strategi
Minggu 15 Tempatan & Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menjelaskan Bagaimanakah perkembangan Jepun ke negara kita
4 Julai 2022 hingga 8 Julai 2022 Pendudukan Jepun (KPS) perjuangan menuntut semangat anti penjajah dapat 4. Kepentingan sikap
kemerdekaan di menaikkan semangat kreatif dalam beserta contoh
 Perkembangan  Membuat interpretasi perjuangan kalangan orang nasionalisme pada ketika itu ? kehidupan
Semangat rakyat menentang pendudukan Jepun Melayu Membuat kronologi
5. Kepentingan sikap
sedia berkorban 3 tentang perjuangan
untuk tanah air rakyat semasa

Antipenjajah  6. Kepentingan pendudukan Jepun
ketahanan fizikal
 Perjuangan  Membuat imaginasi kesengsaraan 3. Menerangkan Nilai / Patriotisme / Iktibar dalam menghadapi Mencerakinkan
Menuntut rakyat akibat dasar pendudukan Jepun kesedaran politik di cabaran hidup.
Kemerdekaan Sarawak dan Sabah  Kepentingan menentang maklumat tentang
dalam Kalangan pencerobohan kuasa asing
Orang Melayu 4. Mewajarkan membawa kerjasama dalam 4 perjuangan rakyat
kepentingan sikap gerakan anti-Jepun yang semasa pendudukan
Kesedaran Politik sedia berkorban melewati batas dan ideologi
untuk tanah air politik Jepun secara
di Sarawak &
Sabah  Kesedaran semangat cintakan sistematik
negara.
Menilai perjuangan
 Sentiasa bersedia berkorban
5 rakyat semasa
pendudukan Jepun

ke atas negara kita

untuk mempertahankan Menjana idea
kedaulatan negara
[ Btms 80-81] tentang kesan

perjuangan rakyat

6 semasa pendudukan
Jepun untuk

mengekalkan

kedaulatan negara

drpd ancaman luar

\

23

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.2 Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun

M 10.2 Perjuangan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
16 Rakyat Semasa Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
3.9 Pendudukan Jepun
Pada akhir Think-Pair-Share / Fikir- 1.Bahasa

T4 BAB 3: 10.2.5 Menganalisis keadaan pembelajaran, murid Pasangan-Kongsi 2. Patriotisme Menyatakan
KONFLIK DUNIA negara kita selepas dapat : 3. Nilai Murni
kekalahan Jepun  Murid dikehendaki 3.Kelastarian Global pengetahuan secara
DAN 1. Menjelaskan keadaan memikirkan topik / soalan
PENDUDUKAN negara kita selepas yang diberi secara individu Elemen 1 ringkas tentang
kekalahan Jepun dari topik 3.9 Kewarganegaraan perjuangan rakyat
JEPUN DI
NEGARA KITA K Menjelaskan kepentingan 2. Menghuraikan  Murid diminta berbincang dan Nilai Sivik semasa pendudukan
10.2.7 sikap kreatif dalam tentang penguasaan dengan rakan / pasangan
\ kehidupan Bintang Tiga (PKM) 1. Kepentigan Jepun
di Tanah Melayu  Mereka perlu berkongsi keamanan dunia
\ setelah kekalahan maklumat / hasil perbincangan kepada negara kita Menjelaskan
dengan pasangan lain /
3.9 Keadaan di kumpulan / kelas 2. Kepentigan pengetahuan tentang
Negara Kita
Selepas 2 perjuangan rakyat
Kekalahan Jepun semasa pendudukan
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Minggu 16 (KPS) Jepun ke negara kita
11 Julai 2022 hingga 15 Julai 2022
kesedaran semangat beserta contoh
cintakan negara
 Kekalahan Tentera  Membuat interpretasi perjuangan Jepun Cerna Minda / KBAT : 3. Iktibar daripada Membuat kronologi
Jepun dan rakyat menentang pendudukan Jepun peperangan
Pengakhiran 3. Menganalisis 1.Apakah rasional di sebalik 4. Kegigihan rakyat 3 tentang perjuangan
Perang Dunia  Membuat rasionalisasi menghindari tindakan penduduk dalam rakyat semasa
Kedua konflik antarabangsa Tanah Melayu larangan penciptaan senjata mempertahankan
terhadap kekejaman kedaulatan negara pendudukan Jepun
Bintang Tiga (PKM) nuklear ? [Btms 82]
Mencerakinkan

2.Apakah yang akan terjadi maklumat tentang
sekiranya keharmonian kaum di
 Penguasaan 4 perjuangan rakyat
semasa pendudukan
Bintang Tiga di negara kita tidak dipelihara ? 5. Kepentingan
Tanah Melayu 4. Membuat intepretasi [Btms84] kebijaksanaan Jepun secara
kepentingan sikap dalam merancang
[Btms 82-85] kreatif dalam Nilai / Patriotisme / Iktibar strategi sistematik
kehidupan  Nikmat keamanan yang
6. Kepentingan sikap Menilai perjuangan

5 rakyat semasa
pendudukan Jepun
sewajarnya dipertahankan kreatif dalam
ke atas negara kita
untuk kehidupan yang kehidupan
Menjana idea
sejahtera. 7. Kepentingan sikap
tentang kesan
 Belajar untuk hidup bersama- sedia berkorban
perjuangan rakyat
sama bagi menjamin keadaan untuk tanah air
semasa pendudukan
NILAI TERAS yang aman dan harmoni. 8. Kepentingan 6 Jepun untuk

SIVIK :  Elakkan daripada perkara yang ketahanan fizikal mengekalkan

Bertanggung boleh menimbulkan ketegangan dalam menghadapi kedaulatan negara
jawab kaum. cabaran hidup.
drpd ancaman luar

\

24

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.3 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

M 10.3 Era Peralihan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
17 Kuasa British di Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
4.1 Negara Kita Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Cafe / Kafe Kedai kopi 2. Patriotisme
4.2 T4 BAB 4: dapat :  Seperti di Kafe, murid duduk Menyatakan
Elemen pengetahuan
ERA PERALIHAN 10.3.1 Memerihalkan Pentadbiran 1. Menjelaskan usaha secara berkumpulan di sebuah Kewarganegaraan 1 tentang era peralihan
KUASA BRITISH Tentera British di negara Pentadbiran Tentera meja dan berbincang tentang kuasa British di
DI NEGARA KITA kita British (BMA) soalan / isu topik 4.1. dan Nilai Sivik
mengembalikan negara kita
\ kestabilan dan Cerna Minda / KBAT : 1. Kepentingan
keamanan serta Matlamat BMA adalah untuk mempertahankan
\ K Menjelaskan kepentingan memulihkan mengembalikan kestabilan dan maruah bangsa Menjelaskan
10.3.9 berwaspada dalam kepercayaan rakyat pemulihan kepercayaan rakyat
4.1 British Military membuat sebarang tindakan selepas perang. 2. Kepentingan pengetahuan
Administration 2. Menilai kepentingan Sejauh manakah usaha yang berwaspada dalam
(BMA) berwaspada dalam dilakukan oleh BMA berjaya membuat sebarang 2 tentang era peralihan
membuat sebarang mencapai matlamatnya ? tindakan kuasa British di
 Mengembalikan tindakan
[Btms 94] 3. Kepentingan sikap
Kestabilan dan Kemahiran Pemikiran Sejarah berani menyuarakan negara kita beserta
Keamanan (KPS) pandangan dengan
beretika contoh
 Memulihkan  Memahami kronologi peralihan
Minggu 17 Kepercayaan kuasa British di negara kita. Nilai / Patriotisme / Membuat
18 Julai 2022 hingga 22 Julai 2022 rakyat
kronologi tentang

3 era peralihan kuasa

[Btms 94-95]  Meneroka bukti perlembagaan British di negara
Malayan Union
kita

\ Murid boleh : 1. Membuat kronologi Cloze Procedures / Isikan Iktibar Mencerakinkan
latar belakang tempat kosong maklumat tentang
4.2 Gagasan 10.3.2 Menjelaskan gagasan pembentukan Malayan  Murid diberikan helaian  Kita perlu menolak 4 era peralihan kuasa
Malayan Union Malayan Union Union sebarang bentuk British di negara
(MU) tugasan dari topik 4.2. penjajahan demi kita
K Menghuraikan 2. Menjelaska ciri-ciri  Mereka perlu mendengar kedaulatan ibu
 Latar Belakang 10.3.11 kepentingan menghargai perlembagaan pertiwi, meskipun Membuat
kepimpinan tokoh Malayan Union dengan teliti dan mengisi nyawa menjadi justifikasi tentang
 British terdahulu dalam membina tempat-tempat kosong taruhan 5 era peralihan kuasa
Mendapatkan negara 3. Menjelaskan dengan maklumat yang sesuai British di negara
Tandatangan kepentingan tepat.  Kestabilan dan kita
Sultan menghargai
kepimpinan tokoh Cerna Minda / KBAT : kemakmuran negara Menjana idea
[Btms 96-99] terdahulu dalam yang kita miliki
Kemahiran Pemikiran Sejarah membina negara. Mengapakah orang Melayu pada hari ini perlu tentang kesan era
(KPS) membantah MU pada 1946? dihargai
peralihan British di
 Memahami kronologi peralihan [Btms 97]
kuasa British di negara kita. 6 negara kita bagi
mewujudkan sistem

 Meneroka bukti Perlembagaan pentadbiran yang

Malayan Union cekap dan berkesan

pada masa hadapan

25

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.3 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

M 10.3 Era Peralihan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
18 Kuasa British di Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
4.3 Negara Kita Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Think-Pair-Share / Fikir- 2. Patriotisme
T4 BAB 4: 10.3.3 Menghuraikan reaksi dapat : Pasang-Kongsi Menyatakan
ERA PERALIHAN penduduk tempatan  Murid fikir jawapan secara Elemen pengetahuan
KUASA BRITISH terhadap Malayan Union 1. Menjelaskan Kewarganegaraan 1 tentang era peralihan
DI NEGARA KITA penentangan Raja- individu (Ilustrasi : Gambar kuasa British di
\ raja Melayu terhadap penentangan MU di TM dan dan Nilai Sivik
Malayan Union. Sarawak negara kita
\  Murid berbincang dengan 1. Kepentingan
2. Menjelaskan pasangan. mempertahankan
\ K Menjelaskan kepentingan penentangan rakyat maruah bangsa Menjelaskan
terhadap Malayan  Mereka berkongsi maklumat
4.3 Reaksi 10.3.10 sikap berani menyuarakan Union hasil perbincangan dengan 2. Kepentingan
pasangan dan kumpulan lain. berwaspada dalam
Penduduk pandangan dengan [Rujuk Btms 119] membuat sebarang pengetahuan
tindakan
Tempatan beretika Cerna Minda / KBAT : 2 tentang era peralihan
3. Kepentingan sikap kuasa British di
Terhadap Malayan

Union (MU) negara kita beserta

Minggu 18  Penentangan Raja- Kemahiran Pemikiran Sejarah contoh
25 Julai 2022 hingga 29 Julai 2022 raja Melayu (KPS)
Membuat

Terhadap Malayan 3. Menyenaraikan Andaikan anda pemimpin orang berani menyuarakan kronologi tentang
Union (MU) kepentingan sikap Melayu pada ketika itu, Berikan pandangan dengan
 Membuat interpretasi sebab berani menyuarakan syor anda untuk membuat beretika 3 era peralihan kuasa
 Penentangan penentangan penduduk tempatan pandangan dengan penambahbaikan terhadap MU 4. Kepentingan
Rakyat Terhadap terhadap British beretika supaya Raja-raja Melayu & orang menghargai British di negara
Malayan Union Melayu boleh menerima MU. kepimpinan tokoh
(MU)  Membuat imaginasi cara penduduk terdahulu dalam kita
tempatan menentang Malayan Union [Btms 122] membina negara
Mencerakinkan
Nilai / Patriotisme / Iktibar
maklumat tentang
 Kita patut mencontohi sikap 4 era peralihan kuasa

British di negara

[Btms 100-106] kita

Membuat justifikasi

pemimpin yang mempunyai 5 tentang era peralihan
kuasa British di
semangat sanggup berkorban

untuk bangsa dan tanah air negara kita

 Mereka bersedia Menjana idea

mempertahankan kedaulatan tentang kesan era

negara walaupun menghadapi peralihan British di

pelbagai halangan drpd pihak 6 negara kita bagi
mewujudkan sistem
British

 Kekentalan semangat juang & pentadbiran yang

penyatuan orang Melayu cekap dan berkesan

pada masa hadapan

26

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.3 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

M 10.3 Era Peralihan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
19 Kuasa British di Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
4.4 Negara Kita Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Free Discussion / Perbincangan 2. Patriotisme
4.5 T4 BAB 4: 10.3.4 Memerihalkan penyerahan dapat : bebas Menyatakan
ERA PERALIHAN  Seorang murid dari setiap Elemen pengetahuan
Sarawak oleh Brooke 1. Menjelaskan sebab Kewarganegaraan 1 tentang era peralihan
KUASA BRITISH dan proses kumpulan yang kecil dilantik kuasa British di
penyerahan Sarawak sebagai pemudahcara utk dan Nilai Sivik
DI NEGARA KITA kepada British. berbincang tentang topik 4.4 negara kita
\ K Menjelaskan kepentingan 1. Kepentingan
2. Menilai kepentingan Cerna Minda / KBAT : 2. mempertahankan
\ berwaspada dalam Tafsirkan ungkapan di bawah.
membuat sebarang Kemerdekaan ini telah tetap ada maruah bangsa
4..4 Penyerahan 10.3.9 berwaspada dalam tindakan dalam tangan jika kita bersedia 3. Kepentingan Menjelaskan
mengorbankan diri sendiri
Sarawak Kepada membuat sebarang tindakan berwaspada dalam pengetahuan
[Btms 112] membuat sebarang
Kerajaan British tindakan tentang era peralihan
 Pentadbiran 4. Kepentingan sikap kuasa British di
Tentera di Sarawak Kemahiran Pemikiran Sejarah berani menyuarakan 2
(KPS) pandangan dengan
 Faktor Penyerahan negara kita beserta
Sarawak Kepada  Membuat imaginasi cara penduduk
British tempatan menentang Malayan Union contoh
[Btms 107-108] dan Gerakan Antipenyerahan
Minggu 19 Sarawak. Membuat
1 Ogos 2022 hingga 5 Ogos 2022
kronologi tentang

3 era peralihan kuasa

 beretika British di negara

\ Murid boleh : 1. Menjelaskan faktor / Aktiviti Drama / Drama Activiy 5. Kepentingan kita
bentuk / peristiwa dan  Ilustrasi- Gambar peristiwa menghargai
4.5 Reaksi 10.3.5 Menghuraikan reaksi penentangan kepimpinan tokoh Mencerakinkan
Penduduk penentangan penduduk penduduk tempatan penentangan penduduk Sarawak terdahulu dalam maklumat tentang
Tempatan tempatan terhadap terhadap penyerahan membina negara 4 era peralihan kuasa
Terhadap Sarawak  Secara berkumpulan murid British di negara
Penyerahan penyerahan Sarawak berbincang untuk Nilai / Patriotisme / kita
Sarawak 2. Menyenaraikan mempersembahkan drama Iktibar
K Menjelaskan kepentingan kepentingan sikap bertajuk (Gerakan Membuat
 Faktor 10.3.10 sikap berani menyuarakan berani menyuarakan Antipenyerahan di Sarawak)  Semangat juang dan justifikasi tentang
Penentangan pandangan dengan pandangan dengan pengorbanan mereka 5 era peralihan kuasa
Penyerahan beretika beretika  Tulis skrip / buat latihan yang berjuang demi British di negara
Sarawak kelangsungan kita
NILAI TERAS  Drama direkodkan kestabilan dan
 Bentuk SIVIK : [Rujuk Btms 120] kemakmuran negara
Penentangan Kegembiraan hendaklah kita
Penduduk Sarawak Kemahiran Pemikiran Sejarah contohi Menjana idea
(KPS)
 Reaksi Penduduk Cerna Minda / KBAT : tentang kesan era
yang menyokong  Membuat imaginasi cara penduduk
Penyerahan tempatan menentang Malayan Union Slogan penduduk Sarawak ialah peralihan British di
Sarawak dan Gerakan Anti-penyerahan
[Btms 109-113] Sarawak. “No Cession” atau“Down With 6 negara kita bagi
mewujudkan sistem
To Be Colony”.
pentadbiran yang
Mengapakah slogan tersebut
cekap dan berkesan
digunakan oleh penduduk
pada masa hadapan
Sarawak? [Btms 122]

27

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 20, 21 & 22
Minggu

M Bil PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2

UP2 1 JENIS INSTRUMEN Objektif Aneka Pilihan Ujian Bertulis
2 JENIS ITEM
40 Soalan  Subjektif respond Terhad
Minggu 20 3 BILANGAN SOALAN (Jawab Semua soalan)
10 Ogos 2022 hingga 12 Ogos 2022  Subjektif Respons Terbuka
Bahagian A
4 Soalan Respond Terhad (40 markah)
(Jawab semua soalan )

Bahagian B
5 Soalan Respond Terbuka (60 markah)
(Jawab tiga soalan )

4 JUMLAH MARKAH 40 Markah 100 Markah
5 KONSTRUK  Mengingat  Mengingat
 Memahami  Memahami
 Mengaplikasi  Mengaplikasi
 Menganalisis  Menganalisis
 Menilai
Minggu 21 - 22  Mencipta
15 Ogos 2022 hingga 29 Ogos 2022
6 TEMPOH UJIAN 1 Jam 2 Jam 30 minit
7 CAKUPAN KONTEKS
Standard Kandungan dan Standar Pembelajara mencakupi Dokumen Standard Kurikulum dan
8 ARAS KESUKARAN
Pentaksiran (DSKP) KSSM
9 KAEDAH PENSKORAN
(Tingkatan 4 dan 5 )

Dikotomus Rendah : Sederhana : Tinggi
5:3:2

 Analitik
 Holistik

28

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.3 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita

M 10.3 Era Peralihan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
23 Kuasa British di Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
4.6 Negara Kita Pada akhir 1. Nilai Murni
10.3.6 Menerangkan penyerahan pembelajaran, murid Mind Map / Peta Minda 2. Patriotisme
4.7 T4 BAB 4: dapat : Menyatakan
Sabah oleh Syarikat Borneo  Murid diminta membuat peta Elemen pengetahuan
ERA PERALIHAN 1. Menjelaskan sebab minda yang ringkas tentang Kewarganegaraan 1 tentang era peralihan
Utara British kepada British penyerahan Sabah topik 4.6 setelah tamat kuasa British di
KUASA BRITISH oleh SBUB penerangan guru untuk dan Nilai Sivik
menunjukkan kefahaman negara kita
DI NEGARA KITA 2. Menjelaskan mereka tentang topik yang 1. Kepentingan
\ kepentingan diajar. mempertahankan
K Menerangkan kepentingan mempertahankan maruah bangsa Menjelaskan
\ 10.3.8 mempertahankan maruah maruah bangsa
bangsa 2. Kepentingan
4.6 Penyerahan 1. Menjelaskan reaksi berwaspada dalam pengetahuan
Sabah Kepada penduduk tempatan membuat sebarang
Kerajaan British terhadap penyerahan tindakan tentang era peralihan
Sabah. kuasa British di
 Faktor Penyerahan Kemahiran Pemikiran Sejarah Cerna Minda / KBAT : 3. Kepentingan sikap 2
Sabah Kepada (KPS) 2. Menganalisis berani menyuarakan
British kepentingan Jelaskan iktibar daripada pandangan dengan negara kita beserta
 Membuat interpretasi sebab Sosioekonomi beretika
Minggu 23 [Btms 114-115] penentangan penduduk tempatan penduduk tempatan perjuangan tokoh untuk contoh
29 Ogos 2022 hingga 2 September 2022 terhadap British terhadap penyerahan Nilai / Patriotisme /
\ Sabah. kecemerlangan generasi muda Iktibar Membuat

4.7 Reaksi 3. Menjelaskan pads hari ini. [Btms 192]  Kestabilan dan kronologi tentang
Penduduk Murid boleh : kepentingan kemakmuran negara
Tempatan mempertahankan yang kita miliki 3 era peralihan kuasa
Terhadap maruah bangsa pada hari ini perlu
Penyerahan Sabah Read and Highlight / Baca dan dihargai British di negara
Tanda
 Dasar British 10.3.7 Menganalisis reaksi  Kestabilan dan kita
 Kepentingan penduduk tempatan  Murid membaca teks dalam
terhadap penyerahan Sabah buku teks topik 4.7. kemakmuran negara Mencerakinkan
Sosioekonomi merupakan hasil maklumat tentang
Penduduk K Menerangkan kepentingan  Murid dikehendaki perjuangan 4 era peralihan kuasa
Tempatan 10.3.8 mempertahankan maruah mengenalpasti dan mencatat masyarakat British di negara
bangsa kata-kata kunci atau fakta-fakta terdahulu yang harus kita
[Btms 116-117] utama / penting dipertahankan demi
kelangsungan Membuat
Cerna Minda / KBAT : generasi akan justifikasi tentang
5 era peralihan kuasa
Kemahiran Pemikiran Sejarah 1.Pada pandangan anda, British di negara
(KPS) kita
mengapakah SBUB
 Membuat interpretasi sebab
penentangan penduduk tempatan menyerahkan Sabah kepada Menjana idea
terhadap British
British ? [Bms 117] tentang kesan era
 Membuat rasionalisasi SBUB
menyerahkan Sabah kepada British 2. Mengapakah pendidikan peralihan British di

penting untuk menimbulkan 6 negara kita bagi
mewujudkan sistem
nasionalisme ? [Btms 117]

datang. pentadbiran yang

cekap dan berkesan

pada masa hadapan

29

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948

M 10.4 Persekutuan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
23 Tanah Melayu 1948 Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Murid boleh : Pada akhir 1. Nilai Murni
5.1 T4 BAB 5: pembelajaran, murid Table Talkers / Perbincangan di 2. Patriotisme
dapat : Meja
PERSEKUTUAN 10.4.1 Memerihalkan latar Elemen Menyatakan
TANAH MELAYU belakang penubuhan 1. Menghuraikan latar  Murid berada dalam Kewarganegaraan pengetahuan
belakang penubuhan kumpulan masing-masing 1 tentang PTM 1948
1948 Persekutuan Tanah dan Nilai Sivik secara ringkas
\ Persekutuan Tanah Melayu Melayu 1948  Murid dikehendaki bergerak
ke meja yang telah dilekatkan 1. Kepentingan
\ 2. Menjelaskan tentang dengan isu / topik 5.1 mempertahankan
Penubuhan kedaulatan negara
5.1 Latar Belakan 1948 Jawatankuasa kerja  Murid diminta
membincangkan jawapan isu 2. Kepentingan
Penubuhan 3. Menjelaskan tentang itu secara lisan dan bertulis. kesedaran negara Menjelaskan
Persekutuan Tanah gerakan nasionalisme kita tanggungjawab
Melayu 1948 K Menjelaskan kepentingan Melayu radikal serta  Tugas diberi mengikut meja kita 2 pengetahuan
10.4.6 kesedaran negara kita sumbangannya a) Meja 1 – Gambar anggota tentang PTM 1948
tanggungjawab kita Jawatankuasa Kerja dan 3. Kepentingan
4. Menyenaraikan ciri- soalan bersemangat waja berserta contoh
b) Meja 2 – Soalan dalam perjuangan
Minggu 23  Penubuhan c) Meja 3 – Soalan Mengklasifikasikan
29 Ogos 2022 hingga 2 September 2022 d) Meja 4 – Soalan 4. Implikasi tindakan 3 maklumat tentang
Jawatankuasa Kemahiran Pemikiran Sejarah [Rujuk Btms 139] masa kini terhadap
Kerja (KPS) masa depan PTM 1948

 Gerakan Nasional  Memahami kronologi penubuhan Mencerakinkan
Melayu Radikal Persekutuan Tanah Melayu 1948. 4 maklumat tentang

 Gabungan  Meneroka bukti mengapa PTM1948
PUTERA-AMCJA Persekutuan Tanah Melayu 1948
Membuat
 Sumbangan ditubuhkan ciri Perlembagaan Nilai / Patriotisme / justifikasi tentang
Nasionalis Melayu Rakyat Iktibar penubuhan PTM
Radikal  5 1948 dalam
5. Mewajarkan  Penubuhan menjamin
kepentingan kesedaran Cerna Minda / KBAT : kestabilan negara
negara kita PTM1948
 Cadangan tanggungjawab kita Jelaskan sumbangan golongan membawa kesan
PUTERA-AMCJA nasionalis Melayu radikal dalam besar terhadap
[Btms 126-131] kemerdekaan negara
sejarah perjuangan kemerdekaan

negara kita . [Btms 142] Menjana idea
tentang Penubuhan
yang membentuk PTM 1948 bagi
mewujudkan sistem
semangat 6 pentadbiran yang
berkesan dalam
patriotisme dalam memajukan negara

kalangan rakyat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 SESI 2022 / 2023 : 3 September 2022 hingga 11 September 2022 (9 Hari )

30

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948

M 10.4 Persekutuan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Tanah Melayun1948 Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
24 Pada akhir 1. Bahasa
5.2 T4 BAB 5: Murid boleh : pembelajaran, murid Carousel / Karusel 2. Nilai Murni Menyatakan
5.3 PERSEKUTUAN dapat :  Soalan dr 5.2 / 5.3/5.4 diletak 3. Patriotisme pengetahuan
5.4 TANAH MELAYU 10.4.2 Menerangkan faktor 1 tentang PTM 1948
penubuhan Persekutuan 1. Menjelaskan faktor atau ditampalkan disekeliling Elemen secara ringkas
1948 penubuhan kelas Kewarganegaraan
\ Tanah Melayu 1948 Persekutuan Tanah
\ Melayu 1948  Murid dikehendaki bergerak dan Nilai Sivik
dalam kumpulan dari satu
5.2 Faktor K Menerangkan kepentingan 2. Menilai kepentingan soalan ke satu soalan yang lain  Kepentingan
bersemangat waja dengan menunggu arahan guru mempertahankan
Penubuhan 10.4.7 bersemangat waja dalam dalam perjuangan sebelum bergerak kedaulatan negara Menjelaskan

PTM 1948 perjuangan  Semua murid mesti bergerak ke  Kepentingan pengetahuan
 Penentangan Orang setiap tempat yang diletakkan kesedaran negara tentang PTM 1948
soalan. kita tanggungjawab 2
Melayu terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah kita
 Murid diminta berbincang atau berserta contoh
MU (KPS) menulis jawapan mereka atas  Kepentingan
 Cadangan Raja- kertas. bersemangat waja
Minggu 24 raja Melayu dan  Meneroka bukti mengapa [Rujuk Btms 140] dalam perjuangan Mengklasifikasikan
12 September 2022 hingga 16 September 2022 UMNO Persekutuan Tanah Melayu 1948 3 maklumat tentang
ditubuhkan  Implikasi tindakan
 Sokongan PTM 1948
Pentadbir British  Membuat interpretasi penerimaan
golongan nasionalis Melayu radikal Mencerakinkan
4 maklumat tentang
[Btms 132-133] dan bukan melayu menentang
pembentukan Persekutuan Tanah PTM1948
\

Melayu 1948 Cerna Minda / KBAT : masa kini terhadap Membuat

\ Murid boleh : 1. Menghuraikan ciri- Jelaskan kepentingan PTM 1948 masa depan justifikasi tentang

5.3 Ciri-ciri PTM ciri Persekutuan Tanah dalam pembinaan negara dan

1948 10.4.3 Menjelaskan ciri-ciri Melayu 1948 bangsa Malaysia. [Btms 142] 5 penubuhan PTM
1948 dalam
 Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu
1948 2. Mewajarkan implikasi Nilai / Patriotisme / menjamin
 Kuasa Raja-raja tindakan masa kini Iktibar
Melayu K Membahaskan implikasi terhadap masa depan kestabilan negara
10.4.8 tindakan masa kini terhadap  Kedudukan dan
 Perundangan masa depan maruah Raja-raja Menjana idea
Melayu tentang Penubuhan
 Kewarganegaran PTM 1948 bagi
Kemahiran Pemikiran Sejarah dikembalikan secara 6 mewujudkan sistem
pentadbiran yang
[Btms 134-135] (KPS) tidak langsung dapat berkesan dalam
menyemai rasa memajukan negara
 Membuat imaginasi usaha tokoh
bangga dalam diri
tempatan berusaha merealisasikan
setiap rakyat di
penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
negara ini.
1948

31

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948

M 10.4 Persekutuan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
24 Tanah Melayu 1948 Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir 1. Bahasa
5.3 T4 BAB 5: pembelajaran, murid Carousel / Karusel 2. Nilai Murni
5.4 PERSEKUTUAN dapat : 3. Patriotisme Menyatakan
5.5 TANAH MELAYU 10.4.4 Menilai kesan penubuhan  Soalan dr 5.2 / 5.3 / 5.4 diletak pengetahuan
Persekutuan Tanah Melayu 1. Menghuraikan atau ditampalkan disekeliling Elemen 1 tentang PTM 1948
1948 1948 kesan penubuhan kelas Kewarganegaraan secara ringkas
Persekutuan Tanah
\ Melayu 1948  Murid dikehendaki bergerak dan Nilai Sivik
Minggu 24 dalam kumpulan dari satu
12 September 2022 hingga 16 September 2022 (Minggu yang ama dengan topik 5.35.4 \ Kesan K Menerangkan kepentingan 2. Menyenaraikan soalan ke satu soalan yang lain 1. Kepentingan Menjelaskan
Penubuhan PTM 10.4.5 mempertahankan kepentingan dengan menunggu arahan guru mempertahankan
& 5.4) 1948 kedaulatan negara mempertahankan sebelum bergerak kedaulatan negara pengetahuan
kedaulatan negara 2 tentang PTM 1948
 Mengembalikan  Semua murid mesti bergerak ke 2. Kepentingan
setiap tempat yang diletakkan kesedaran negara berserta contoh
Kedudukan Raja- soalan. kita tanggungjawab
kita
raja Melayu Kemahiran Pemikiran Sejarah  Murid diminta berbincang atau Mengklasifikasikan
 Menjaga (KPS) menulis jawapan mereka atas 3. Kepentingan 3 maklumat tentang
kertas. bersemangat waja
Kedudukan  Membuat rasionalisasi kesan [Rujuk Btms 140] dalam perjuangan PTM 1948

Istimewa Melayu penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 4. Implikasi tindakan Mencerakinkan
4 maklumat tentang
 Membuka ruang 1948
PTM1948
Kemerdekaan

 Mewujudkan Cerna Minda / KBAT : masa kini terhadap Membuat
Kerjasama Kaum masa depan
Jelaskan kebaikan sistem justifikasi tentang
. [Btms 136-137] Nilai / Patriotisme /
persekutuan yang diamalkan di Iktibar 5 penubuhan PTM
1948 dalam
negara kita . [Btms 137]  Kedudukan dan
menjamin

maruah Raja-raja kestabilan negara

Melayu Menjana idea
tentang Penubuhan
dikembalikan secara PTM 1948 bagi
6 mewujudkan sistem
tidak langsung dapat pentadbiran yang
berkesan dalam
menyemai rasa memajukan negara

bangga dalam diri

setiap rakyat di

negara ini.

NILAI TERAS
SIVIK :
Kasih sayang

32

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.5 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948

M 10.5 Ancaman Komunis Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
dan Perisytiharan Darurat TP- Tahap Penguasaan
25 1948 Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)
Murid boleh :
6.1 T4 BAB 6: Pada akhir Rocket Writing / Penulisan 1. Bahasa Memerihalkan
6.2 10.5 : ANCAMAN 10.5.1 Menyatakan latar pembelajaran, murid Pantas 2. Nilai Murni
KOMUNIS DAN belakang pengaruh dapat :  Murid menulis di papan tulis 3. Patriotisme ancaman komunis
PERISYTIHARAN komunis di negara kita 1 dan pengisytiharan
1. Menjelaskan latar apa yang mereka tahu Elemen
DARURAT pengaruh komunis di berkenaan dengan topik 6.1 / Kewarganegaraan Darurat 1948
negara kita soalan yang diberi oleh guru.
\ K Menerangkan kepentingan  Wakil pelajar menerangkan dan Nilai Sivik Menjelaskan
10.5.5 sikap berhati-hati dalam 2. Menerangkan cara maklumat yang ditulis
6.1 \ Kemasukan menghadapi anasir yang kemasukan pengaruh 1. Kepentingan sikap tentang ancaman
Pengaruh Komunis menggugat kestabilan komunis di negara Cerna Minda / KBAT : berhati-hati dalam
di Negara Kita negara kita Pada pendapat anda menghadapi anasir 2 komunis dan
mengapakah Ideologi komunis yang menggugat pengisytiharan
 Kemasukan 3. Menyenaraikan boleh mempengaruhi sebahagian kestabilan negara
Pengaruh Komunis kepentingan sikap penduduk negara ini. ? Darurat 1948
dari China berhati-hati dalam 2. Kepentingan
Minggu 25 menghadapi anasir mempunyai berserta contoh
19 September 2022 hingga 23 September 2022  Kemasukan yang mengugat pemikiran yang
Pengaruh Komunis Kemahiran Pemikiran Sejarah kestabilan negara strategik Mengklasifikasikan
dari Indonesi (KPS) maklumat ancaman
3. Kepentingan 3 komunis dan
 Penubuhan Parti m  Memahami kronologi menjamin keamanan pengisytiharan
Komunis Malaya perkembangan pengaruh komunisme negara Darurat 1948
di negara kita
[Btms 146-147] 4. Kesediaan untuk Mencerakinkan
 Meneroka bukti ancaman dan maklumat tentang
keganasan komunis di negara kita 4 ancaman komunis
dan pengisytiharan
 Darurat 1948

\6.2 Ancaman Murid boleh : 1. Menjelaskan Talk Partner / Pasangan berkorban demi
Komunis di ancaman keganasan Berbual negara
Negara Kita 10.5.2 Menerangkan ancaman komunis di negara  Murid diberi peluang untuk Menilai ancaman
keganasan komunis di kita Nilai / Patriotisme /
 Perisytiharan negara kita berbual dan berbincang Iktibar komunis dan
Darurat 2. Menghuraikan dengan pasangan / rakan
Menghuraikan tindakan komunis ke tentang topik 6.2  Kestabilan dan 5 pengisytiharan
 Tindakan Komunis kepentingan menjamin atas negara kita  Membina peta minda dapatan Darurat 1948 yang
K keamanan negara dari perbincangan. kemakmuran negara
10.5.7 3. Menerangkan yang kita nikmati mempengaruhi
kepentingan Cerna Minda / KBAT : pada hari ini
menjamin keamanan Syorkan langkah yang perlu disebabkan oleh kehidupan hari ini
negara. dilakukan oleh rakyat untuk pengorbanan
membantu kerajaan membenteras generasi pada masa Membuat
ancaman komunis lalu
[Btms 148-151] Kemahiran Pemikiran Sejarah rasionalisasi tentang
(KPS) [Btms 168]
pengisytiharan
 Membuat interpretasi usaha-usaha
membanteras ancaman keganasan 6 Darurat 1948 bagi
komunis di negara kita menghadapi

 Membuat imiginasi tentang ancaman ancaman komunis

untuk mengekalkan

komunis di negara kita kedaulatan negara

33

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.5 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948

M 10.5 Ancaman Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
26 Komunis dan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
6.3 Perisytiharan Darurat Murid boleh :
6.4 1948 Pada akhir Bus Stop / Hentian Bas 1. Bahasa Memerihalkan
T4 BAB 6: 10.5.3 Menjelaskan usaha-usaha pembelajaran, murid  Beberapa buah hentian 2. Nilai Murni
ANCAMAN menangani ancaman dapat : 3. Patriotisme 1 ancaman komunis
diwujudkan di dalam kelas. dan pengisytiharan
komunis Elemen
KOMUNIS DAN K 1. Menghuraikan Setiap satu hentian disediakan Kewarganegaraan Darurat 1948
PERISYTIHARAN 10.5.6 Menjelaskan kepentingan usaha -usaha soalan dari topik 6.3
mempunyai pemikiran yang menangani ancaman  Murid bergerak secara dan Nilai Sivik Menjelaskan
DARURAT strategik komunis. kumpulan dari satu hentian ke
satu hentian untuk 1. Kepentingan sikap tentang ancaman
\ 2. Menjelaskan membincangkan soalan yang berhati-hati dalam
tindakan British disediakan menghadapi anasir 2 komunis dan
6.3 Usaha  Murid berkonsi pendapat dan yang menggugat pengisytiharan
Menangani 3. Menceritakan merekodkan komen serta kestabilan negara
Ancaman Komunis tentang pemerkasaan maklumat yang diperolehi. Darurat 1948
pasukan keselamatan 2. Kepentingan
Minggu 26  Penguatkuasaan Kemahiran Pemikiran Sejarah [Rujuk Btms 165] mempunyai berserta contoh
26 September 2022 hingga 30 September 2022 Undang2 Darurat (KPS) 4. Menjelaskan pemikiran yang
pendaftaran Cerna Minda / KBAT : strategik Mengklasifikasikan
 Pemerkasaan  Membuat interpretasi usaha-usaha kebangsaan / Kad maklumat ancaman
Pasukan membanteras ancaman keganasan pengenalan / Bagaimanakah anda dapat 3. Kepentingan 3 komunis dan
Keselamatan komunis di negara kita Rancangn Briggs memainkan peranan untuk menjamin keamanan pengisytiharan
menggerakkan masyarakat supaya negara Darurat 1948
 Pendaftaran  Membuat imaginasi tentang ancaman 5. Menjelaskan menghargai sumbangan pasukan
Kebangsaan dan komunis di negara kita rancangan Perang keselamatan kepada kemanan dan 4. Kesediaan untuk Mencerakinkan
Kad Pengenalan Saraf keharmonian negara? berkorban demi maklumat tentang
 Membuat rasionalisasi Perang Saraf negara 4 ancaman komunis
 Rancangan Briggs untuk keamanan negara 6. Membuat [Btms 168] dan pengisytiharan
rasionalisasi Nilai / Patriotisme / Darurat 1948
 Tawaran  kepentingan Iktibar
Pengampunan mempunyai Menilai ancaman
pemikiran strategik  Kejayaan kerajaan
 Kempen Bulan komunis dan
Rakyat Melawan membenteras
Penjajah ancaman komunis 5 pengisytiharan
melalui pelbagai Darurat 1948 yang

mempengaruhi

kehidupan hari ini

 Perintah Berkurung kaedah Membuat
mencerminkan
rasionalisasi tentang

 Perang Saraf kerjasama antara pengisytiharan

 Rundingan Baling rakyat dengan 6 Darurat 1948 bagi
kerajaan amat menghadapi ancaman

[Btms 152-160] penting dalam usaha komunis untuk
mempertahankan
mengekalkan

tanah air. kedaulatan negara

34

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 10 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Standard Kandungan (SK) : 10.5 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948

M 10.5 Ancaman Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
26 Komunis dan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
6.3 Perisytiharan Darurat Murid boleh :
6.4 1948 Pada akhir I See, I Think, I Wonder / 1. Bahasa Memerihalkan
10.5.4 Menganalisis kesan zaman pembelajaran, murid Saya Lihat, Saya Fikir, Saya 2. Nilai Murni
T4 BAB 6: Tanya 3. Patriotisme ancaman komunis
Minggu 26 ANCAMAN Darurat terhadap negara kita dapat : 1 dan pengisytiharan
26 September 2022 hingga 30 September 2022 (Minggu yang sama dengan to[ik 6.3 )
KOMUNIS DAN K Membahaskan kepentingan 1. Menjana idea kesan Darurat 1948
PERISYTIHARAN 10.5.8 sikap sedia berkorban untuk zaman darurat
negara terhadap negara kita  Murid catat & fikir apa yg Elemen Menjelaskan
DARURAT dilihat serta tanyakan soalan Kewarganegaraan
berkaitan gambar semasa tentang ancaman
\ dan Nilai Sivik

6.4 Kesan Zaman 2. Menganalisis kesan Darurat 1. Kepentingan sikap 2 komunis dan
Darurat Terhadap zaman darurat dari berhati-hati dalam pengisytiharan
Negara Kita aspek politik Contoh KBAT : menghadapi anasir
Kemahiran Pemikiran Sejarah Apakah peranan anda untuk yang menggugat Darurat 1948
 Aspek Politik (KPS) 3. Menganalisis kesan mengekalkan kedaulatan negara? kestabilan negara
zaman darurat dari berserta contoh
 Aspek  Membuat interpretasi usaha-usaha aspek sosioekonomi [Btms 166] 2. Kepentingan
Sosioekonomi membanteras ancaman keganasan mempunyai Mengklasifikasikan
komunis di negara kita 4. Mencerita peristiwa pemikiran yang maklumat ancaman
 Penamatan Darurat penamatan Darurat strategik 3 komunis dan
 Membuat imaginasi tentang ancaman pengisytiharan
komunis di negara kita 3. Kepentingan Darurat 1948
menjamin keamanan
Nilai / Patriotisme / Iktibar Mencerakinkan
maklumat tentang
\ [Btms 161-163]  Membuat rasionalisasi Perang Saraf 5. Mewajarkan  Kejayaan kerajaan negara 4 ancaman komunis
untuk keamanan negara 4. Kesediaan untuk dan pengisytiharan
kepentingan sikap Darurat 1948
membenteras ancaman berkorban demi
 sedia berkorban negara

untuk negara komunis melalui pelbagai Menilai ancaman

kaedah mencerminkan komunis dan

kerjasama antara rakyat dengan 5 pengisytiharan
Darurat 1948 yang
kerajaan amat penting dalam

usaha mempertahankan tanah mempengaruhi

air. kehidupan hari ini

Membuat

rasionalisasi tentang

pengisytiharan

6 Darurat 1948 bagi
menghadapi ancaman

komunis untuk

mengekalkan

kedaulatan negara

35

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA: PEMBINAAN NEGARA
TAJUK 11: KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Tajuk ini membincangkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Murid dapat mengetahui peranan Jawatankuasa
Hubungan Antara Kaum, Sistem Ahli, perkembangan pendidikan, penubuhan parti-parti politik dan proses pilihan raya. Seterusnya murid

memahami usaha rundingan kemerdekaan, penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Pemasyhuran
Kemerdekaan. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan dengan pengukuhan jati diri bangsa

melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Pengenalan Fokus Empati

 Kemerdekaan  Usaha-usaha ke arah  Menghargai perpaduan antara kaum
Persekutuan Tanah Kemerdekaan  Memanfaatkan kebebasan memilih
Melayu
 Pilihan raya pemimpin
 Perlembagaan Persekutuan  Menghargai ketokohan pejuang

1957 kemerdekaan
 Pemasyhuran  Mempertahankan kedaulatan negara
 Mengukuhkan rasa cinta akan negara
Kemerdekaan Tanah
Melayu

36

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.1 Usaha ke Arah Kemerdekaan

M 11.1 Usaha ke Arah Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
27 Kemerdekaan Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir 1. Nilai Murni
7.1 T4 BAB 7 : pembelajaran, murid Jigsaw Reading / Susun Suai 2. Patriotisme
USAHA KE ARAH dapat :  Murid diberikan keratan ayat / Menyatakan usaha-
7.2 KEMERDEKAAN 11.1.1 Memerihalkan latar Elemen
belakang idea negara 1. Menerangkan latar perenggan tentang parti dan Kewarganegaraan usaha ke arah
\ persatuan dari topik 7.1 1 kemerdekaan
dan Nilai Sivik
7.1 Latar Belakang merdeka
1. Kepentingan
Idea Negara K Menerangkan kepentingan belakang idea negara  Mereka dikehendaki menyusun mempertahankan Menjelaskan usaha-
Merdeka 11.1.6 mempertahankan merdeka semula mengikut kesesuaian / kedaulatan negara
kedaulatan negara idea / jalan cerita / kronologi 2 usaha ke arah
 Kesatuan Melayu 2. Menyenaraikan yang tepat. 2. Permuafakatan kemerdekaan
dalam menjamin
Muda pertubuhan yang keharmonian berserta contoh
masyarakat di
 Parti Kebangsaan Kemahiran Pemikiran Sejarah mencetuskann idea Cerna Minda / KBAT : negara kita Membins urutan
Melayu Malaya (KPS) negara merdeka di 1.Cadangkan langkah bagi
Minggu 27 negara kita Nilai / Patriotisme / 3 peristiwa usaha-
3 Oktober 2022 hingga 7 Oktober 2022  Angkatan Pemuda  Memahami kronologi usaha ke arah Iktibar usaha ke arah
Insaf
mengukuhkan semangat kekitaan  Kesedaran kemerdekaan
kerjasama dan
 Persatuan kemerdekaan 3. Menjelaskan antara penduduk berbilang kaum persefaham politik Mencerakinkan
dalam kalangan
Kebangsaan kepentingan di negara kita. [Btms189] pemimpin kaum maklumat tentang
usaha-usaha ke arah
Melayu Sarawak  Meneroka bukti kejayaan mempertahankan  Pendekatan 4
 Pergerakan pemuafakatan dan
pembentukan kerjasama antara kaum kedaulatan negara 2.Mengapakah kita perlu bertoleransi adalah kemerdekaan
penting untuk
Pemuda Melayu menghormati prinsip toleransi mewujudkan
 United Malays keharmonian kaum
 Membuat imaginasi kegigihan antara kaum? [Btms 189] dan memelihara Menjustifikasikan
National kestabilan politik.
pemimpin dalam membentuk usaha-usaha ke arah
 Penyelesaian
Organisation perpaduan kaum masalah melalui 5 kemerdekaan dalam
 Parti Kebangsaan perundingan harus mempertahankan
dicontohi
Melayu Labuan hak dan maruah
 Malayan Indian
bangsa
Congress
 Hizbul Muslimin Menjana idea
 Malayan Chinese
tentang usaha-usaha

Association 6 ke arah
 Parti Islam Se- kemerdekaan dalam

Tanah Melayu memperjuangkan
 Independence of
kedaulatan negara

Malayan Parti

[Btms 172-173]

37

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.1 Usaha ke Arah Kemerdekaan

M 11.1 Usaha ke Arah Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
27 Kemerdekaan Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
7.1 T4 BAB 7 : Pada akhir 1. Nilai Murni
7.2 USAHA KE ARAH pembelajaran, murid Free Discussion / Perbincangan 2. Patriotisme Menyatakan usaha-
KEMERDEKAAN 11.1.2 Menerangkan penubuhan dapat : Bebas
Jawatankuasa Hubungan  Perbincangan murid dalam Elemen 1 usaha ke arah
\ 1. Menjelaskan Kewarganegaraan kemerdekaan
penubuhan kumpulan kecil. Semasa sesi
Minggu 27 Antara Kaum Jawatankuasa perbincangan seorang murid dan Nilai Sivik
3 Oktober 2022 hingga 7 Oktober 2022 (Minggu yang sama dengan topik 7.1 ) Hubungan Antara bertindak sebagai pemudah
7.2 Jawatankuasa Kaum cara. 1. Kepentingan Menjelaskan usaha-
 (Ilustrasi : Gambaran sikap mempertahankan
Hubungan Antara K Menghuraikan bertolak ansur pemimpin kedaulatan negara usaha ke arah
kemerdekaan
Kaum (JHAK) 11.1.7 kepentingan permuafakatan 2. Permuafakatan 2
dalam menjamin
 Penubuhan dalam menjamin keharmonian berserta contoh
Jawatankuasa keharmonian masyarakat masyarakat di
negara kita
Hubungan Antara 2. Menerangkan kaum dalam JHAK yang Membins urutan
Kaum peranan Jawatankuasa dibentuk pd 1949) Nilai / Patriotisme /
Kemahiran Pemikiran Sejarah Hubungan Antara Iktibar 3 peristiwa usaha-
 Peranan (KPS) Kaum serta kesannya  Perbincangan kumpulan kecil usaha ke arah
Jawatankuasa & besar.  Kesedaran
 Memahami kronologi usaha ke arah [Rujuk Btms 189] kerjasama dan kemerdekaan
persefahaman
Hubungan Antara kemerdekaan politik dalam Mencerakinkan
Kaum kalangan pemimpin
3. Menilai kepentingan Cerna Minda / KBAT : kaum 4 maklumat tentang
pemuafakatan dalam usaha-usaha ke arah
 Meneroka bukti kejayaan menjamin  Pendekatan
[Btms 174-177] pembentukan kerjasama antara kaum keharmonian 1.Cadangkan langkah bagi muafakat dan kemerdekaan
mengukuhkan semangat kekitaan bertoleransi adalah
masyarakat penting untuk Menjustifikasikan
 Membuat imaginasi kegigihan antara penduduk berbilang kaum mewujudkan
keharmonian kaum usaha-usaha ke arah
pemimpin dalam membentuk di negara kita. dan memelihara
kestabilan politik. kemerdekaan dalam
perpaduan kaum [Btms189] 5 mempertahankan
 Penyelesaian
2.Mengapakah kita perlu hak dan maruah
masalah melalui
menghormati prinsip toleransi perundingan harus bangsa
dicontohi
antara kaum?

[Btms 189] Menjana idea

tentang usaha-usaha

6 ke arah
kemerdekaan dalam

memperjuangkan

kedaulatan negara

38

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.1 Usaha ke Arah Kemerdekaan

M 11.1 Usaha ke Arah Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
28 Kemerdekaan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
1. Bahasa
7.3 T4 BAB 7 : Murid boleh : Pada akhir Table Talkers / Perbincangan di 2. Nilai Murni
pembelajaran, murid meja. 3. Patriotisme
7.4 USAHA KE ARAH 11.1.3 Menjelaskan dapat : Menyatakan usaha-
KEMERDEKAAN pembentukan Sistem Ahli  Kad-kad yang mengandungi Elemen
Kewarganegaraan 1 usaha ke arah
\ kemerdekaan
dan Nilai Sivik
7.3 Sistem Ahli (SA) K Menghuraikan 1. Menerangkan maklumat tentang topik 7.3 Menjelaskan usaha-
11.1.7 permuafakatan dalam pembentukan Sistem diletakkan di atas meja untuk 1. Kepentingan
 Pembentukan menjalin keharmonian Ahli perbincangan kumpulan secara mempertahankan usaha ke arah
Sistem Ahli masyarakat lisan atau bertulis. Setiap kedaulatan negara 2 kemerdekaan
2. Menjelaskan kumpulan akan bertukar kad dan
 Ciri-ciri Sistem kepentingannya ke berbincang dalam kumpulan. 2. Permuafakatan berserta contoh
Ahli arah kemerdekaan. dalam menjamin
Kemahiran Pemikiran Sejarah Cerna Minda / KBAT : keharmonian Membina urutan
 Kepentingan (KPS) 3. Menilai kepentingan masyarakat di
Minggu 28 Sistem Ahli ke pemuafakatan dalam Sekiranya anda merupakan negara kita 3 peristiwa usaha -
10 Oktober 2022 hingga 14 Oktober 2022 Arah Kemerdekaan  Meneroka bukti kejayaan menjamin usaha ke arah
pembentukan kerjasama antara kaum keharmonian pemimpin tempatan. Apakah 3. Kepentingan
[Btms 178-179] masyarakat pendidikan unutk
 Membuat imaginasi kegigihan cadangan anda untuk kesejahteraan kemerdekaan
7.4 Sistem pemimpin dalam membentuk 1. Menghuraikan usaha negara
Pendidikan perpaduan kaum kearah pembentukan mengukuhkan SA sebagai Mencerakinkan
Kebangsaan Sistem Pendidikan 4. Berorganisasi dalam
 Laporan Barnes  Kebangsaan di Tanah persediaan ke arah berkerajaan perjuangan maklumat tentang
Melayu usaha-usaha ke arah
1951 Murid boleh : sendiri ? [Btms 179] Nilai / Patriotisme / 4
 Laporan Fenn-Wu 2. Menjelaskan Iktibar
11.1.4 Menjelaskan sistem pendidikan Think-Pair-Share /Fikir- kemerdekaan
1951 pendidikan kebangsaan Kebangsaan di Pasang-Kongsi  Pengamalan sikap
 Ordinan Pelajaran Sarawak kepimpinan Menjustifikasikan
 Rajah : Perbandingan sistem berwibawa berupaya
1952 3. Menjelaskan persekolahan lama dan baharu mengukuhkan usaha-usaha ke arah
 Laporan pendidikan berdasarkan Laporan Barnes & negara
K Membahaskan kepentingan Kebangsaan di Sabah Laporan Fenn-Wu. Murid 5 kemerdekaan dalam
Woodhead di 11.1.8 pendidikan untuk memikirkan tajuk / soalan secara  Kemajuan mempertahankan
Sarawak dan Sabah kesejahteraan negara 4. Menilai kepentingan individu. Murid berbincang
1955 pendidikan untuk dengan rakan secara berpasangan. pendidikan penting hak dan maruah
 Penyata kesejahteraan negara Murid berkongsi maklumat untuk melahirkan
Jawatankuasa dengan pasangan lain. modal insan yang bangsa
Pelajaran 1956 berupaya untuk
Kemahiran Pemikiran Sejarah [Rujuk Btms 190] menyumbang Menjana idea
(KPS) kepada
kesejahteraan negara tentang usaha-usaha
 Membuat interpretasi keperluan
membentuk sistem pendidikan 6 ke arah kemerdekaan
kebangsaan dalam

NILAI TERAS SIVIK : Cerna Minda / KBAT : memperjuangkan
Hormat menghormati Ordinan Pelajaran 1952 telah
mendapat tentangan dari kaum kedaulatan negara
Melayu dan kaum bukan Melayu.

[Btms 180-183] Tafsirkan penyataan ini.
[Btms 181]

39

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.1 Usaha ke Arah Kemerdekaan

M 11.1 Usaha ke Arah Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
29 Kemerdekaan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan

7.5 T4 BAB 7 : Murid boleh : Pada akhir Envoys / Utusan 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid  Setiap kumpulan diberi 2. Patriotisme
USAHA KE ARAH dapat : Menyatakan usaha-
KEMERDEKAAN 11.1.5 Menghuraikan penubuhan tugasan dari topik 7.5 Elemen
\ parti-parti politik Kewarganegaraan 1 usaha ke arah
kemerdekaan
dan Nilai Sivik
7.5 Penubuhan Parti K Mentafsir kepentingan 1. Menerangkan  Seorang utusan dipilih dari Menjelaskan usaha-
Politik 11.1.9 berorganisasi dalam penubuhan parti-parti setiap kumpulan untuk 1. Kepentingan
perjuangan politik selepas Perang menerangkan hasil mempertahankan usaha ke arah
 Kemunculan Parti Dunia Kedua perbincangan tentang tajuk / kedaulatan negara 2 kemerdekaan

Politik Selepas isu kepada kumpulan baharu 2. Permuafakatan berserta contoh
dalam menjamin
Perang Dunia 2. Menjelaskan disamping mendapatkan keharmonian Membins urutan
masyarakat di
Minggu 29 Kedua Kemahiran Pemikiran Sejarah kemunculan parti pandangan dari kumpulan negara kita 3 peristiwa usaha-
17 Oktober 2022 hingga 21 Oktober 2022 (KPS) politik selepas Perang baharu tentang tajuk tersebut. usaha ke arah
 Kerjasama Politik Dunia Kedua 3. Kepentingan
ke Arah  Membuat imaginasi kegigihan  Utusan kembali semua kepada pendidikan unutk kemerdekaan
Kemerdekaan pemimpin dalam membentuk 3. Menyatakan kumpulan asal dengan kesejahteraan
perpaduan kaum kerjasama politik ke menyatakan feed back negara Mencerakinkan
kumpulan lain itu.
4. Berorganisasi dalam 4 maklumat tentang
[Btms 184-187] arah kemerdekaan. perjuangan usaha-usaha ke arah
 Membuat rasionalisasi kepentingan
memelihara keharmonian dalam 4. Menyenaraikan Cerna Minda / KBAT : kemerdekaan
masyarakat berbilang kaum kepentingan Penubuhan parti berasaskan kaum
berorganisasi dalam menjejaskan perpaduan. Menjustifikasikan
 perjuangan Bahaskan.
usaha-usaha ke arah
Nilai / Patriotisme / Iktibar
5 kemerdekaan dalam
mempertahankan

 Penubuhan parti politik hak dan maruah
mencerminkan kesedaran
berorganisasi untuk menjamin bangsa
kejayaan perjuangan.
Menjana idea
 Permuafakatan dan
kesederhanaan dalam tentang usaha-usaha
perjuangan amat penting bagi
memastikan keharmonian 6 ke arah kemerdekaan
masyarakat dan kestabilan dalam
politik di negara kita.
memperjuangkan

kedaulatan negara

40

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

\ Standard Kandungan (SK) : 11.2 Pilihan raya

M 11.2 Pilihan raya Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
30 T4 BAB 8 : 1. Nilai Murni
8.1 PILIHAN RAYA Murid boleh : Pada akhir Meja Bulat Serentak / 2. Patriotisme

8.2 11.2.1 Memerihalkan pembelajaran, murid Simultaneous Round Table Elemen
Kewarganegaraan
8.1 Perkembangan perkembangan pilihan raya dapat : Gambar: Situasi Pilihan raya Menyatakan
dan Nilai Sivik 1 pengetahuan
Pilihan Raya di di PTM 1. Menceritakan MPP 1955 & tahun 2018
Persekutuan Tanah perkembangan 1. Kepentingan tentang pilihan raya
Melayu K Menjelaskan kepentingan pilihan raya di  Murid berada dalam kumpulan. integriti & jati dri
11.2.6 integriti dan jati diri dalam Persekutuan Tanah dalam kehidupan Menjelaskan
[Btms 198-197] kehidupan harian Melayu.  Setiap murid menulis respond harian
pada soalan yg diberi. 2 pengetahuan yang
Kemudian mengedarkan catatan 2. Kepentingan berkaitan pilihan
pilihan raya
yang dibuat ikut pusingan jam sebagai lambang raya berserta contoh
demokrasi
Minggu 30 Catatan: Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menyatakan spy setiap ahli pasukan dapat Membina kronologi
24 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2022 Cuti Deepavali (KPS) kepentingan menambah / membetulkan apa2 3. Kepentingan 3 peristiwa pilihan
30/10/2022 intergriti dan jati kepimpinan yang
 Memahami kronologi proses pilihan diri dalam  Wakil kumpulan akan berwibawa raya
raya di negara kita kehidupan harian membentang jawapan.
[Rujuk Btms 209] Nilai / Patriotisme /
 Meneroka bukti kesanggupan Iktibar Menganalisis
penduduk di negara kita berkongsi Cerna Minda / KBAT : 4 maklumat tentang
kuasa dan bertolak ansur dalam pilihan Berdasarkan poster SATURDAY  Pemilihan wakil
raya FORUM, jelaskan harapan rakyat yang berintegriti dan pilihan raya
melalui pilihan raya ini. mempunyai jati diri
yang teguh untuk
[Btms197] memastikan amalan Menilai fungsi
demokrasi 5 pilihan raya dalam
 diamalkan dengan
baik di negara kita. sistem demokrasi
8.2 Proses Pilihan Murid boleh : 1. Membuat
Raya Umum kronologi proses  Bijak menggunakan Menjana idea
Pertama 11.2.2 Menerangkan proses pilihanraya umum Role Play / Main Peranan hak untuk memilih tentang hak dan
Pilihan Raya Umum pertama di wakil bagi 6 tanggungjawab
 Rundingan Pertama Persekutuan Tanah  Murid membuat simulasi situasi menyuarakan individu daalm
sebelum Pilihan Melayu pendapat kita pilihan raya
Raya Umum proses pilihan raya di dalam melalui pilihan raya.
2. Menjelaskan proses
 Proses Pilihan pilihan raya awal di kelas. [Rujuk Btms 203]
Raya Majlis Sarawak dan Sabah
Perundangan K Menjelaskan kepentingan Cerna Minda / KBAT :
Persekutuan 1955 11.2.5 pilihan raya sebagai 3. Menyenaraikan
lambang demokrasi kepentingan pilihan
[Btms 198-203] raya sebagai Cadangkan strategi berkempen
lambang demokrasi
dalam pilihan raya pada masa

Kemahiran Pemikiran Sejarah depan. [Btms 212]
(KPS)

 Membuat imaginasi kesungguhan
pemimpin berusaha menuntut kerajaan

sendiri

41

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.2 Pilihan raya

M 11.2 Pilihan raya Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
31 T4 BAB 8 : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
8.3 PILIHAN RAYA Murid boleh : Pada akhir 1. Nilai Murni
\ pembelajaran, murid Hot Seat / Kerusi Panas. 2. Patriotisme
dapat :  Setelah membuat kajian secara
8.4 8.3 Penubuhan 11.2.3 Menjelaskan penubuhan Elemen
Majlis Perundangan Majlis Perundangan 1. Menjelaskan berkumpulan untuk topik 8.3. Kewarganegaraan
Persekutuan (MPP) Persekutuan penubuhan MPP Seorang murid duduk di Menyatakan
hadapan dan menjawab soalan dan Nilai Sivik 1 pengetahuan
 Majlis K Mentafsir kepentingan 2. Membezakan rakan-rakan berkaitan dengan
Perundangan 11.2.8 perkongsian kuasa dalam penubuhan MPP 1948 tajuk yang dibincangkan 1. Kepentingan tentang pilihan raya
Persekutuan 1948 kalangan masyarakat dan MPP1955 serta integriti & jati dri
berbilang kaum kesannya. Crna Minda / KBAT : dalam kehidupan Menjelaskan
 Majlis Bagaimanakah sesuatu harian
Perundangan 3. Menyenarai manifesto dapat mempengaruhi 2 pengetahuan yang
Persekutuan 1955 kepentingan pengundi ? 2. Kepentingan pilihan berkaitan pilihan
perkongsian kuasa raay sbg lambang
 Kesan Penubuhan dalam kalangan [Btms 210] demokrasi raya berserta contoh
Majlis masyarakat berbilang Mengapakah sesebuah parti
Minggu 31 Perundangan Kemahiran Pemikiran Sejarah kaum. perlu berusaha menunaikan 3. Kepentingan Membina kronologi
31 Oktober 2022 hingga 4 November 2022 Persekutuan (KPS) manifesto mereka ? [Btms 210] kepimpinan yang 3 peristiwa pilihan
berwibawa
[Btms 204-205]  Membuat interpretasi kepentingan raya
penubuhan Majlis Mesyuarat 4. Kepentingan
Persekutuan perkongsian kuasa Menganalisis
dalam kalangan 4 maklumat tentang
8.4 Peranan Murid boleh : 1. Menjelaskan peranan Fail Edar / Travelling File masyaraat berbilang
Kabinet Pertama kabinet pertama kaum pilihan raya
Persekutuan Tanah 11.2.4 Menghuraikan peranan Persekutuan Tanah  Setiap kumpulan diberikan 1
Melayu kabinet pertama PTM Melayu. fail mengandungi soalan topik Nilai / Patriotisme / Menilai fungsi
8.4 Iktibar 5 pilihan raya dalam
[Btms 206-207] K Menghuraikan 2. Menerangkan
11.2.7 kepentingan kepimpinan kepentingan  Jawapan dimasukkan ke dalam  Kesungguhan sistem demokrasi
yang berwibawa kepimpinan yang fail lalu diedar kepada pemimpin dan
berwibawa kumpulan lain. rakyat daripada Menjana idea
Kemahiran Pemikiran Sejarah pelbagai kaum tentang hak dan
(KPS)  Setiap kumpulan mendapat fail bertolak ansur untuk 6 tanggungjawab
baharu drpd pasukan lain / baca membentuk masa individu daalm
 Membuat rasionalisasi peranan jawapan / tambah baik depan negara yang pilihan raya
kabinet pertama dalam membentuk gemilang
perpaduan negara  Perbincangan / rumusan
[rujuk Btms 210]

Cerna Minda / KBAT :

Apakah cabaran yang dihadapi

oleh kerajaan hari ini untuk

memperkukuhkan sistem kabinet

negara kita ? [Btms 192]

42

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

M 11.3 Perlembagaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
32 Persekutuan Tanah Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
9.1 Melayu 1957
Pada akhir Role Play / Main Peranan 1. Nilai Murni Menyatakan

9.2 T4 BAB 9 : 11.3.1 Menjelaskan usaha-usaha pembelajaran, murid Murid dibekalkan gambar 2. Patriotisme pengetahuan
PERLEMBAGAAN rundingan kemerdekaan dapat : (topik 9.1)
PTM 1957 Elemen 1 tentang
1. Menghuraikan  Murid diberi tanggungjawab utk Kewarganegaraan Perlembagaan
\

9.1 Usaha K Menerangkan kepentingan usaha rundingan memegang 1 peranan /watak dan Nilai Sivik Persekutuan Tanah
Rundingan 11.3.5 menghormati keputusan kemerdekaan
Kemerdekaan pemimpin negara  Murid membuat persembahan 1. Menghormati Melayu 1957
2. Menceritakan dgn memainkan peranan/watak keputusan
[Btms 216-219] sambutan bersejarah setiap situasi yg diberikan pemimpin negara. Menjelaskan
kemerdekaan di [Rujuk Btms228]
Kemahiran Pemikiran Sejarah Melaka 2. Permuafakatan pengetahuan
(KPS) untuk kestabilan
3. Menyenaraikan Cerna Minda / KBAT : negara 2 tentang
 Memahami kronologi langkah kepentingan Perlembagaan
Minggu 32 penggubalan Perlembagaan PTM yang menghormati 3. Sikap keterbukaan
7 November 2022 hingga 11 November 2022 merdeka. keputusan pemimpin Terangkan nilai yg boleh untuk kemajuan Persekutuan Tanah
negara. negara
 Meneroka bukti permuafakatan diteladani drpd tokoh dan Melayu 1957
antara rakyat untuk kestabilan negara 4. Menjunjung
peristiwa di Padang Bandar Hilir, keluhuran Membina kronologi

Melaka [Btms 230] 3 Perlembagaan
Persekutuan Tanah

perlembagaan Melayu 1957

9.2 Peranan Murid boleh : 1. Menjelaskan peranan Ulas Gilir / Rotating Review Nilai / Patriotisme / Menganalisis
Suruhanjaya Suruhanjaya Setiap kumpulan diberi gambar Iktibar maklumat tentang
Perlembagaan 11.3.2 Menghuraikan peranan Perlembagaan Jawatankuasa Suruhanjaya Reid. 4 Perlembagaan
Persekutuan Tanah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Mereka mencatat idea / jawapan  Pemuafakatan Persekutuan Tanah
Melayu / Persekutuan Tanah Melayu Melayu. di atas kertas sebak / paparkan pemimpin dalam Melayu 1957
Suruhanjaya Reid jawapan. Setiap kumpulan usaha menjayakan
K Membahaskan kepentingan 2. Menyenaraikan bergerak dari satu kumpulan ke misi negara demi Menilai
 Gerak Kerja 11.3.7 sikap keterbukaan untuk kepentingan sikap kumpulan lain utk membuat kesejahteraan rakyat
Suruhanjaya kemajuan negara keterbukaan untuk penilaian / jawapan rakan. Mereka dan negara. Perlembagaan
Perlembagaan kemajuan negara boleh membuat komen / idea
Persekutuan Tanah tambahan dgn menggunakan pen  Tanggungjawab 5 Persekutuan Tanah
Melayu NILAI TERAS dakwat berlainan warna. menggemilangkan Melayu 1957 dalam
[Btms 220-221] SIVIK : negara telah
Kemahiran Pemikiran Sejarah Bertanggungjawab Cerna Minda / KBAT : dicorakkan oleh mematuhi undang-
(KPS) b Mengapakah Suruhanjaya Reid pemimpin dahulu
menerima banyak memorandum dan masa ini terletak undang
 Meneroka bukti permuafakatan daripada pelbagai pihak ? pada bahu setiap
antara rakyat untuk kestabilan negara warganegara Menjana idea
[Btms 230] Malaysia tentang
 Membuat imaginasi kesungguhan Perlembagaan
pemimpin pelbagai kaum berusaha 6 Persekutuan Tanah
mewujudkan negara yang stabil. Melayu 1957 dalam
mempertahankan
 kedaulatan negara

43

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

M 11.3 Perlembagaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
33 Persekutuan Tanah Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
9.3 Melayu 1957 Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Talk Partner / Pasangan 2. Patriotisme Menyatakan
9.4 T4 BAB 9 : 11.3.3 Menerangkan langkah dapat : Berbual
PERLEMBAGAAN penggubalan perlembagaan 1. Membuat kronologi Elemen pengetahuan
PTM 1957 PTM yang merdeka penggubalan  Murid diberikan peluang Kewarganegaraan
perlembagaan berbual topik 9.3 dan 1 tentang
\ Persekutuan Tanah berbincang dengan pasangan / dan Nilai Sivik Perlembagaan
Melayu yang merdeka rakan tentang apa yang
9.3 Langkah K Menghuraikan terkandung dalam topik 1. Menghormati Persekutuan Tanah
Penggubalan 11.3.6 kepentingan pemuafakatan 2. Menyenaraikan tersebut. keputusan
Perlembagaan untuk kestabilan negara kepentingan pemimpin Melayu 1957
Persekutuan Tanah pemuafakatan untuk  Bina peta minda dari topik 9.3 negara.
Melayu yang kestabilan negara. Menjelaskan
Merdeka 2. Permuafakatan
1. Menjelaskan untuk kestabilan pengetahuan
[Btms 222-223] intipati Perjanjian negara
Minggu 33 Kemahiran Pemikiran Sejarah Persekutuan Tanah Cerna Minda / KBAT : 2 tentang
14 November 2022 hingga 18 November 2022 9..4 Perjanjian (KPS) Melayu 1957 3. Sikap keterbukaan Perlembagaan
Persekutuan Tanah Toleransi antara kaum untuk kemajuan
Melayu  Membuat imaginasi kesungguhan 2. Menerangkan negara Persekutuan Tanah
pemimpin pelbagai kaum berusaha kepentingan membolehkan negara kita
 Inti pati Perjanjian mewujudkan negara yang stabil. menjunjung 4. Menjunjung Melayu 1957
Persekutuan Tanah keluhuran mencapai kemerdekaan tanpa keluhuran
Melayu  Membuat intepretasi tentang perlembagaan Membina kronologi
kepentingan Perjanjian PTM pertumpahan darah .
[Btms 224-225] Nilai / Patriotisme / Perlembagaan
Bincangkan [Btms 223] Iktibar 3 Persekutuan Tanah

 Permuafakatan Melayu 1957
mampu membawa
Murid boleh : Listening Triad / Pendengaran kestabilan negara Menganalisis
Bertiga. maklumat tentang
11.3.4 Menghuraikan Perjanjian  Sikap keterbukaan 4 Perlembagaan
Persekutuan Tanah  3 orang murid dalam satu dengan menerima Persekutuan Tanah
Melayu kumpulan pandangan drpd Melayu 1957

K Mentafsir kepentingan  Seorang sebagai penyoal, Menilai
11.3.8 menjunjung keluhuran seorang menjawab soalan,
perlembagaan seorang lagi sebagai pencatat. Perlembagaan

 Pencatat akan membuat laporan 5 Persekutuan Tanah
selepas perbualan tentang topik Melayu 1957 dalam
9.4 tersebut berakhir.
mematuhi undang-
perlembagaan  Pencatat akan kehadapan kelas pelbagai pihak perlu
Kemahiran Pemikiran Sejarah untuk membuat penerangan dipertahankan agar undang
(KPS) kepada rakan2 yang lain. negara kekal maju
Menjana idea
 Membuat rasional perlunya toleransi dan harmoni tentang
Perlembagaan
antara kaum demi kestabilan negara Cerna Minda / KBAT : 6 Persekutuan Tanah
Melayu 1957 dalam
 Mengapakah intipati Perjanjian mempertahankan
kedaulatan negara
PTM 1957 penting kepada negara

kita ?

44

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.4 Pemasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu 1957

M 11.4 Pemasyhuran Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Kemerdekaan Tanah Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
34 Melayu Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Fail Edar / Travelling File 2. Patriotisme
10.1 dapat :  Setiap kumpulan diberikan 1
1. Menerangkan Elemen
10.2 T4 BAB 10 : 11.4.1 Menjelaskan pengertian pengertian fail mengandungi soalan tentang Kewarganegaraan Memerihalkan
PERMASYHURAN kemerdekaan kemerdekaan dari pengertian kemerdekaan pegetahuan tentang
KEMERDEKAAN pandangan tokoh luar  Jawapan dimasukkan ke dalam dan Nilai Sivik 1 Permasyhuran
fail lalu diedar kepada Kemerdekaan Tanah
\ 2. Menerangkan kumpulan lain.  Kepentingan jati diri Melayu
pengertian  Setiap kumpulan mendapat fail dalam pengisian
10.1 Pengertian K Menerangkan kepentingan kemerdekaan dari baharu drpd pasukan lain / baca kemerdekaan negara
Kemerdekaan 11.4.6 jati diri dalam pengisian pandangan tempatan. jawapan / tambah baik
kemerdekaan  Perbincangan / rumusan  Kebanggaan
3. Menjelaskan Cerna Minda / KBAT : terhadap keunikan Menjelaskan
[Btms 234-235] kepentingan jati diri [Bt ms 241] kemerdekaan negara pengetahuan
dalam pengisian Membuat Intepretasi kita tentang
Minggu 34 Kemahiran Pemikiran Sejarah kemerdekaan. Apakah maksud genggaman 2 Permasyhuran
21 November 2022 hingga 25 November 2022 (KPS) tangan pada gambar 1 ?  Kepentingan Kemerdekaan Tanah
1. Menerangkan Mengapakah Tunku membuka mengekalkan Melayu beserta
 Memahami kronologi detik kesediaan genggaman tangan pada kedaulatan negara contoh
pemasyhuran kemerdekaan menyambut gambar 2?
pemasyhuran Presentation (Persembahan)  Kepentingan Membina urutan
 Membuat intepretasi pengertian kemerdekaan  Murid kumpul maklumat bersyukur dengan peristiwa
kemerdekaan nikmat 3 Permasyhuran
2. Menjelaskan rasa berkaitan dengan persediaan kemerdekaan Kemerdekaan Tanah
bangga tentang menyambut kemerdekaan Melayu
keunikan negara Nilai / Patriotisme /
10.2 Persediaan Murid boleh : kemerdekaan negara  Bina peta minda dari topik Iktibar Menganalisis
Menyambut kita 10.2 maklumat tentang
Pemasyhuran 11.4.2 Menerangkan kesediaan Perbentangan dapatan.  Penghayatan 4 Permasyhuran
Kemerdekaan menyambut pemasyhuran terhadap erti Kemerdekaan Tanah
Negara kemerdekaan Cerna Minda / KBAT : kemerdekaan akan Melayu
Bagaimanakah anda boleh menuntut rakyat
 Jawatankuasa K Menjelaskan rasa bangga memainkan peranan untuk mengenali sejarah Membuat penilaian
Persediaan Fizikal 11.4.7 tentang keunikan menggerakkan masyarakat negara serta
kemerdekaan negara kita mengukuhkan jati tentang
 Jawatankuasa diri
Sambutan 5 Permasyhuran
Kemerdekaan Tanah
[Btms 236-237]
Kemahiran Pemikiran Sejarah Melayu dalam
(KPS)
membina jati diri
 Membuat imaginasi persediaan
menyambut kemerdekaan Menjana idea

tentang semangat

 Membuat rasional tentang perlunya meraikan Hari Kemerdekaan 6 patriotisme dalam
peristiwa
mempertahankan kedaulatan negara Negara?
Permasyhuran
kita
Kemerdekaan TM


45

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.4 Pemasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu 1957

M 11.4 Pemasyhuran Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
35 Kemerdekaan Tanah Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
10.3 Melayu Murid boleh : Pada akhir 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid Shout Out / Laungan / 2. Patriotisme
10.4 T4 BAB 10 : 11.4.3 Menghuraikan detik-detik dapat : Role Play / Main Peranan Memerihalkan
PERMASYHURAN pemasyhuran kemerdekaan  Murid membuat simulasi situasi Elemen pegetahuan tentang
KEMERDEKAAN 1. Membuat kronologi Kewarganegaraan 1 Permasyhuran
detik-detik pemasyhuran kemerdekaan Kemerdekaan Tanah
\ pemasyhuran  Seorang murid dilantik untuk dan Nilai Sivik Melayu
kemerdekaan
10.3 Detik K Menghuraikan main peranan membuat simulasi 1. Kepentingan jati diri
Pemasyhuran 11.4.8 kepentingan mengekalkan 2. Menceritakan laungan Merdeka” dengan dalam pengisian
Kemerdekaan kedaulatan negara peristiwa bersejarah penuh bersemangat (Gambar- kemerdekaan negara
di Stadium Merdeka gambar kemerdekaan). Murid Menjelaskan
negara Kemahiran Pemikiran Sejarah lain menyanyikan lagu 2. Kebanggaan pengetahuan
3. Menjelaskan Negaraku sebagai tanda bangga terhadap keunikan tentang
Minggu 35  Detik 12.00 (KPS) kepentingan dan sayangkan tanah air. kemerdekaan negara 2 Permasyhuran
28 November 2022 hingga 2 Disember 2022 mengekalkan kita Kemerdekaan Tanah
tengah malam  Memahami kronologi detik kedaulatan negara. Cerna Minda / KBAT : Melayu beserta
 Peristiwa pemasyhuran kemerdekaan Bandingkan maksud bendera 3. Kepentingan contoh
Persekutuan Tanah Melayu 1957 mengekalkan
Bersejarah di dengan Jalur Gemilang. kedualatan negara Membina urutan
peristiwa
Stadium Merdeka  Meneroka bukti kesan kemerdekaan 4. Kepentingan 3 Permasyhuran
bersyukur dengan Kemerdekaan Tanah
[Btms 238-241] terhadap negara. Melayu

10.4 Kesan Murid boleh : Talk Partner / Pasangan nikmat Menganalisis
Kemerdekaan Berbual kemerdekaan maklumat tentang
Terhadap Negara 11.4.4 Menganalisis kesan 1. Menilai kesan-kesan 4 Permasyhuran
Kita kemerdekaan terhadap kemerdekaan terhadap  Murid diberikan peluang Nilai / Patriotisme / Kemerdekaan Tanah
negara kita negara kita. berbual tentang kesan Iktibar Melayu
 Politik kemerdekaan terhadap negara
 Ekonomi K Menjelaskan rasa bangga 2. Menjelaskan rasa kita / berbincang dengan  Kita seharusnya Membuat penilaian
 Sosial 11.4.7 tentang keunikan bangga tentang pasangan / rakan tentang apa bersyukur denga
kemerdekaan negara kita keunikan kemerdekaan yang terkandung dalam topik nikmat tentang
[Btms 242-245] negara kita tersebut. Bina peta minda kemerdekaan yang
ithink - dapatan dari dicapai ada hari ini. 5 Permasyhuran
perbincangan Kemerdekaan Tanah

Kemahiran Pemikiran Sejarah Melayu dalam
(KPS)
membina jati diri

 Meneroka bukti kesan kemerdekaan Cerna Minda / KBAT : Menjana idea
terhadap negara. Apakah peranan anda utk
memelihara dan memulihara tentang semangat
 Membuat rasional tentang perlunya tempat bersejarah di negara kita?
mempertahankan kedaulatan negara 6 patriotisme dalam
kita. [Btms250] peristiwa

Permasyhuran

Kemerdekaan TM

46

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

TEMA : PEMBINAAN NEGARA

Tajuk 11 : KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 11.4 Pemasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu 1957

M 11.4 Pemasyhuran Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
36 Kemerdekaan Tanah Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
10.5 Melayu
Pada akhir Rainbow Group /Kum. Pelangi 1. Nilai Murni
T4 BAB 10 : 11.4.5 Menghuraikan prinsip pembelajaran, murid 2. Patriotisme Memerihalkan
PERMASYHURAN kedaulatan Persekutuan dapat :  Murid berbincang dalam pegetahuan tentang
KEMERDEKAAN Tanah Melayu kumpulan tentang prinsip 1 Permasyhuran
kedaulatan PTM Kemerdekaan Tanah
\ Melayu

10.5 Prinsip K Menghuraikan 1. Menjelaskan  Setiap kumpulan diagihkan Elemen Menjelaskan
Kedaulatan 11.4.8 kepentingan mengekalkan prinsip-prinsip tajuk yang berbeza Kewarganegaraan pengetahuan
Persekutuan Tanah kedaulatan tentang
Melayu kedaulatan negara Persekutuan Tanah  Slps berbincang murid dan Nilai Sivik 2 Permasyhuran
Melayu bergerak dan membina Kemerdekaan Tanah
kumpulan baharu yg terdiri 1. Kepentingan jati diri Melayu beserta
contoh
Minggu 36  Kedaulatan Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menjelaskan dari setiap ahli dari kumpulan dalam pengisian
5 Disember 2022 hingga 9 Disember 2022  Wilayah (KPS) kepentingan asal kemerdekaan negara Membina urutan
mengekalkan  Murid berbincang dan 2. Kebanggaan peristiwa
Pengaruh  Membuat rasional tentang perlunya kedaulatan negara. menerangkan hasil dapatan terhadap keunikan 3 Permasyhuran
 Kerajaan mempertahankan kedaulatan negara kepada ahli kumpulan baharu kemerdekaan negara Kemerdekaan Tanah
 Kedaulatan kita. kita Melayu
Cerna Minda / KBAT : 3. Kepentingan
Undang-undang Nilai / Patriotisme / mengekalkan Menganalisis
 Lambang Iktibar Buktikan perlembagaan kedaulatan negara maklumat tentang
merupakan undang-undang 4. Kepentingan 4 Permasyhuran
Kebangsaan  Kemerdekaan yang tertinggi negara. [ Btms 247] bersyukur dengan Kemerdekaan Tanah
 Pengiktirafan diperolehi wajar nikmat Melayu
dipertahankan dengan kemerdekaan
sebagai Rakyat sepenuh jiwa dan raga

[Btms 246-247]  Kedaulatan menuntut

kita memberikan Membuat penilaian

kesetiaan yang tidak tentang

berbelah bahagi Permasyhuran
Kemerdekaan Tanah
terhadap ibu pertiwi 5

 Semangat jiwa Melayu dalam

merdeka generasi lalu membina jati diri

perlu diteladani dan Menjana idea

disyukuri supaya tentang semangat

generasi akan datang patriotisme dalam
peristiwa
terus menikmati 6

kedaulatan negara Permasyhuran

yang dicintai ini. Kemerdekaan TM

47

2022 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 4

CUTI PENGGAL 3 SESI 2022 / 2023 : 10 Disember 2022 hingga 31 Disember 2022 ( 22 hari )

Minggu 37 Peperiksaan Akhir Tahun
3 Januari 2023 hingga 6 Januari 2023

Minggu 38 Peperiksaan Akhir Tahun
9 Januari 2023 hingga 13 Januari 2023

Minggu 39 Peperiksaan Akhir Tahun
16 Januari 2023 hingga 20 Januari 2023

Minggu 40 Peperiksaan Akhir Persekolah
23 Januari 2023 hingga 27 Januari 2023

Minggu 41 Perbincangan Kertas Peperiksaan
30 Januari 2023 hingga 3 Februari 2023

Minggu 42 Peebincangan Kertas Peperiksaan
6 Februari 2023 hingga 10 Februari 2023

Minggu 43 Pengurusan Akhir Persekolahan
13 Februari 2023 hingga 17 Februari 2023

CUTI AKHIR PERSEKOLAH SESI 2022 / 2023 :
10 Februari 2022 hingga 12 Mac 2022 ( 23 hari )

48


Click to View FlipBook Version