The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-24 00:45:15

TAKWIM PENGURUSAN 2019

TAKWIM PENGURUSAN 2019

PENGURUSAN 2019

NAMA PENUH :
NO TELEFON :
NO KAD PENGENALAN :
NO FAIL JPN :
NO GAJI :
JAWATAN :
GRED JAWATAN HAKIKI & SEMASA :
TUGAS / JAWATAN DI SEKOLAH :

2|SKTD2

PENGURUSAN 2019

ISI KANDUNGAN

PERIHAL MS

i Amanat Guru Besar 7

MAKLUMAT AM 2019 8
8
1.1 Falsafah Pendidikan 8
1.2 Misi dan Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 8
1.3 Moto Jabatan Pendidikan Negeri Johor 9
1.4 Moto PPD, Moto Sekolah 10
1.5 Piagam Pelanggan, Objektif Sekolah 11
1.6 Hala Tuju Sekolah, NKRA & Kurikulum 12
1.7 Hala Tuju Sekolah HEM dan Kokurikulum 13
1.8 11 Anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 14
1.9 12 Inisiatif KPM Tahun 2019 15
1.10 Sejarah Sekolah 16
1.11 Lencana, Maksud Lambang Sekolah & Lagu Sekolah 17
1.12 Maklumat Asas Sekolah 18
1.13 Pelan Sekolah 19
1.15 Pelan Bilik Darjah 20
1.16 Hari Kelepasan Am 2019 21
1.17 Takwim Persekolahan 2019 22 - 32
1.18 Analisis Cuti Perayaan 2019 33
1.19 Takwim Sekolah Sepanjang Tahun 2019
1.20 Jadual Pentaksiran Awam dan Dalaman

2. PENTADBIRAN

2.1 Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah 35
36
2.2 Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Sekolah 36
36
2.3 Jawatankuasa Pengurusan Data & Dashboard Sekolah 37

2.4 Jawantankuasa Buku Pengurusan Sekolah 37

2.5 Jawatankuasa Kewangan dan Audit Sekolah 38 - 40
40 - 41
2.6 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP/
e-Prestasi) 42

2.7 Jawatankuasa SKPMg2

2.8 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)

2.9 Jawatankuasa Lembaga Tatatertib

3|SKTD2

2.10 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah PENGURUSAN 2019
2.11 Jawatankuasa Pembangunan Aset
2.12 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Perabot 42
2.13 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 43
2.14 Jawatankuasa Lawatan Masuk dan Keluar / NGO / PRO 43
2.15 Jawatankuasa Catatan Mesyuarat dan Taklimat Guru 43
2.16 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baharu 44
2.17 Jawatankuasa Bencana Sekolah 44
2.18 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 44
2.20 Jawatankuasa Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) 45
2.21 Jawatankuasa Kelab Guru & Staf 45
2.22 Senarai Nama Guru, Gred dan Opsyen 46
2.23 Senarai Nama Staf Sokongan 46
2.24 Senarai Nama Guru Kelas dan Guru Angkat 47 - 48
2.25 Jadual Tugasan Mingguan Pagi & Petang 48
49
3. KURIKULUM 50 - 51
3.1 Carta Organisasi Kurikulum 2019
3.2 Jawatankuasa Induk Kurikulum 53
3.3 Jawatankuasa Ketua Panitia Mata Pelajaran 54
3.4 Jawatankuasa Panitia Kurikulum 2019 55
3.5 Jawatankuasa Penilaian / Peperiksaan 56 - 59
3.6 Jawatankuasa PBD 59
3.7 Jawatankuasa Kajian Tindakan Inovasi 60
3.8 Jawatankuasa Jadual Waktu /Jadual Guru Ganti 60
3.9 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 61
3.10 Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah 2019 61
3.12 Jawatankuasa Prasekolah 62
3.13 Jawatankuasa PAK21 63
3.14 Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR 63
3.15 Jawatankuasa ICT 64
3.16 Jawatankuasa Program Pemulihan Khas 64
3.17 Jawatankuasa Program Linus 2.0 65
3.18 Jawatankuasa Penyelaras Bilik-Bilik Khas 65
3.17 Jadual Pencerapan PDPc Dan Buku Rampaian 66
67 - 69

4|SKTD2

PENGURUSAN 2019

4. HAL EHWAL MURID 71
4.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 72
4.2 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 72
4.3 Jawatankuasa Lembaga Pengawas 72
4.4 Jawatankuasa Disiplin Murid / SSDM 73
4.5 Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 73
4.6 Jawatankuasa Ketua & Penolong Ketua Kelas 73
4.7 Jawatankuasa Pengawas Pusat Sumber 74
4.8 Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling 74
4.9 Jawatankuasa Unit Makdis 75
4.10 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 75
4.11 Jawatankuasa Unit Keselamatan & Kebakaran 76
4.12 Jawatankuasa Unit Kesihatan 76
4.13 Jawatankuasa Unit Kebersihan & Keceriaan 76
4.14 Jawatankuasa PPDa 77
4.15 Jawatankuasa Kantin 77
4.16 Jawatankuasa Aedes 78
4.17 Jawatankuasa Unit Pendaftaran 78
4.18 Jawatankuasa Unit Penempatan Tingkatan 1 & Asrama Penuh 78
4.19 Jawatankuasa Unit Skim Simpanan 79
4.20 Jawatankuasa Unit Skim Pinjaman Buku Teks 79
4.21 Jawatankuasa Unit RMT 79
4.22 Jawatankuasa Unit PS1M 80
4.23 Jawatankuasa Unit Kebajikan & Bantuan Murid 80
4.24 Jawatankuasa Pengurusan Data Maklumat 81 - 83
4.25 Panduan Tugas Unit-unit HEM

5. KO KURIKULUM 85
5.1 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 2019 86
5.2 Garis panduan tugasan dan tanggungjawab Jawatankuasa Kokurikulum sekolah 87
5.3 Jawatankuasa Induk Majlis Kokurikulum 87
5.4 Jawatankuasa Lawatan 87
5.5 Jawatankuasa Perayaan Sekolah 88
5.6 Jawatankuasa Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum (PAJSK) 88
5.7 Jawatankuasa Kem Bestari Solat 88 - 91
5.8 Jawatankuasa Ko-akademik 92 - 94
5.9 Jawatankuasa Unit Beruniform

5|SKTD2

5.10 Jawatankuasa Sukan dan Permainan PENGURUSAN 2019
5.11 Jawatankuasa Induk Majlis Sukan Sekolah
5.12 Jawatankuasa Rumah Sukan 95 - 97
5.13 Jawatankuasa Teknik Sukan Sekolah 97
5.14 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah
5.15 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) 98 – 100
5.16 Lokasi Perjumpaan Koakademik 98
5.17 Lokasi Perjumpaan Unit Uniform
5.18 Lokasi Perjumpaan Sukan dan Permainan 101 - 102
5.19 Tarikh Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 102
103
LAMPIRAN 103
Fokus Pengurusan Pendidikan 103
Surat Pekeliling Ihtisas 104
Tugas / Mesyuarat / Taklimat saya pada hari ini
105 - 114
115 - 117
118 - 139

6|SKTD2

PENGURUSAN 2019

DARI MEJA PENGURUS SEKOLAH 2019

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WBT, SALAM SEJAHTERA DAN SALAM 1 MALAYSIA
Dalam pengurusan yang semakin mencabar untuk mencapai PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2013 – 2025. Pengurusan modal insan akademik dan kemenjadian murid perlu menjadi
fokus utama warga sekolah. Oleh itu, sebagai personel yang diberi tanggungjawab semestinya akan
berusaha untuk mengurus dengan cekap supaya ada kemajuan yang seiring antara pengurusan
Kurikulum, Ko-kurikulum dan Hal Ehwal Murid. Pada kesempatan ini jutaan terima kasih kepada
warga SKTD2 atas kesungguhan dan kerjasama yang diberikan membolehkan kita sama-sama
membina kecemerlangan.
Justeru, sama-samalah kita mengubah paradigma pemikiran , menambah ilmu pengetahuan dan
yang utamanya mengamalkan segala ilmu yang dipelajari dengan membuktikan melalui tindakan
kita pada setiap masa ke arah pengurusan sekolah berkesan dan berwatak seterusnya mengangkat
martabat kegemilangan SKTD2.
Dokumentasi secara online sebegini merupakan salah satu langkah sekolah untuk membolehkan
segala maklumat dan aktiviti sekolah dicapai dengan mudah oleh warga sekolah dan pengguna
online yang lain. Ianya antara bukti bahawa komitmen yang tinggi dalam mengharungi cabaran
pendidikan akan dihadapi bersama sejajar dengan perkembangan dalam penggunaan teknologi ICT.
InsyaAllah marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah S.W.T supaya usaha, komitmen dan
pengorbanan yang telah dicurahkan bagi memperkasa pendidikan akan menjadi suatu realiti.
Akhir kata jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan dokumentasi
ini dan teruskan budaya bekerja secara berpasukan yang menjadi amalan warga Sekolah
Kebangsaan Taman Daya 2. Semoga sekolah ini terus unggul untuk melahirkan modal insan yang
cemerlang, gemilang dan terbilang.
Siti Aisyah bt Abdullah
Guru Besar SK Taman Daya 2

7|SKTD2

PENGURUSAN 2019

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal pada 1988 dan disemak
semula pada 1996, termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang berhasrat
melahirkan generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

&

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestari Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

Kerja Berkualiti, Ibadah Dihayati

Peneraju Gemilang

SK Tmn Daya 2 akan mencapai sasaran ‘Top 5” antara sekolah daerah Pasir Gudang

8|SKTD2

PENGURUSAN 2019

Kami warga SK Taman Daya 2 dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

• Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi keperluan
individu, masyarakat dan Negara serta matlamat perpaduan Negara.

• Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan
produktif.

• Memastikan semua murid mendapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan bermula.
• Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang

masa.
• Memastikan kami sentiasa peka dan responsive kepada kehendak dan keperluan pelanggan murid,

masyarakat dan Negara.
• Menentukan segala surat kepada sekolah diberi jawapan dengan segera.
• Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan cepat kepada

pihak yang berkenaan.
• Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor yang membina dari semua

pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
• Memastikan pencapaian prestasi sekolah di bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah murid

dikembangkan mengikut potensi positif yang terancang lebih baik daripada sebelumnya.

Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 berhasrat:

• Melahirkan modal insan ang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia yang berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

• Menjadikan sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kondusif.
• Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan patuh kepada semua peraturan dan negara sepanjang

masa.
• Memupuk semua warga sekolah dan masyarakat mempunyai semangat cinta dan sayangkan

sekolah.
• Mencapai tahap kecemerlangan antara lima yang terbaik di daerah Pasir Gudang

9|SKTD2

PENGURUSAN 2019

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

PERKARA ETR AR
81.68 %
SKOR KOMPOSIT 90 %
2
BAND SEKOLAH - -

RANKING SEKOLAH - ETR (2020)

UNJURAN UPSR

GRED PURATA SEKOLAH

UPSR 2019 TOV

PERATUS LULUS

UPSR 2019 TOV ETR (2020)

UPSR 2019 PERATUS CEMERLANG ETR (2020)
TOV

TAHUN 1: LINUS 2.0 ETR (2020)
TAHUN 2: LITERASI BAHASA MELAYU (LBM)
TAHUN 3: 140
TOV 150
TAHUN 1:
TAHUN 2: 128 ETR (2020)
TAHUN 3: 145
TAHUN 4: LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI) 138
TOV 150
TAHUN 1: 155
TAHUN 2: 124
TAHUN 3: 141 ETR (2020)
153
NUMERASI 140
TOV 150

134
139

10 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

HAL EHWAL MURID
PERATUS KEHADIRAN MURID

TOV ETR (2020)
92% 95%

PERATUS DISIPLIN MURID

TOV ETR (2020)
0.87% 0.5%

KOKURIKULUM
SUKAN DAN PERMAINAN

TOV ETR (2020)
DAERAH NEGERI

UNIT BERUNIFORM

TOV ETR (2020)
SEKOLAH DAERAH

KO-AKADEMIK

TOV ETR (2020)
SEKOLAH DAERAH

11 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

-

12 | S K T D 2

MANUAL NILAI DIBACA PENGURUSAN 2019
DALAM SETIAP
PERHIMPUNAN PEWUJUDAN KAWASAN
REHAT GURU
PENGENALAN PENDIDIKAN
SIVIK GURU TIADA LAGI KERJA
PENGKERANIAN
PENYELESAIAN MUTUAL
DISTRUST ANTARA GURU TIADA KOMPROMI DALAM
BELANJAWAN PENDIDIKAN
DAN IBUBAPA
MENJADIKAN SEKTOR
POPULARKAN BUDAYA PENDIDKAN OKU FRIENDLY
HERO TEACHER
MENYELESAIKAN ISU
MANIPULASI TELEFON SEKOLAH DAIF
PINTAR UNTUK PENDIDIKAN KEMERIAHAN

KANAK-KANAK TIADA SPEAKER’S CORNER
KEWARGANEGARAAN
BOLEH BERSEKOLAH MULAI

TAHUN 2019

13 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 (SKTD2) dibuka rasminya pada 25 Jun 2001. SKTD2 merupakan sekolah
rendah kebangsaan kedua bagi kawasan perumahan Taman Daya, Johor Bahru. Sekolah ini dibuka sebagai
sekolah alternatif kerajaan kepada masyarakat Taman Daya dan Taman Delima 2 untuk menyediakan
perkhidmatan pendidikan bagi anak-anak masyarakat di sini terutamanya kepada mereka yang tinggal di
Jalan Nipah, Rumbia dan Taman Delima 2.
SKTD2 telah didirikan di atas sebidang tanah lot 19821(PA 50141) dengan keluasan 25 hektar. Kawasan
ini dahulunya merupakan ladang getah Mount Austin. Pada penghujung tahun 1980-an ladang getah ini
telah dibeli oleh Syarikat Kek Sheng dan dibangunkan sebagai kawasan perumahan kos sederhana. Projek
tersebut meliputi kawasan Taman Delima 1 hinggalah ke Pencawang Telekom Pandan, Johor Bahru. Kerja-
kerja pembinaan sekolah telah dimulakan pada pertengahan tahun 1999 oleh Syarikat Kontraktor Zainal &
Din Construction Sdn. Bhd. dan siap dibina siap pada pertengahan tahun 2001.
Penyerahan kunci telah dilakukan pada 25 Julai 2001 dengan termeterainya satu perjanjian antara pihak
kontraktor dengan pihak pentadbir SKTD2. Upacara penyerahan kunci telah disaksikan oleh En Zainuddin
B Ali, wakil Pegawai Pendidikan Daerah, Johor Bahru serta wakil daripada Jabatan Kerja Raya. Pada sesi
tahun persekolahan dibuka, pihak pentadbir menawarkan pengambilan pelajar-pelajar dari Sekolah
Kebangsaan Taman Daya 1 di Jalan Sagu yang tinggal berdekatan dengan kawasan sekolah yang meliputi
Jalan Nipah, Taman Delima, Jalan Rumbia dan Jalan Nibong. Selain itu, faktor kekurangan bilik darjah di
sekolah tersebut mendorong kepada arahan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor agar sebahagian
daripada para pelajar tersebut berpindah ke SKTD2.
Pada 6 Julai 2001, terdapat seramai 586 orang pelajar yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India
telah mendaftar dan memulakan pengajaran dan pembelajaran pada 9 Julai 2001. Jawatan Guru Besar
pertama SKTD2 disandang oleh Puan Hjh. Siti Zaleha binti Abdul Manaf. Beliau dibantu oleh barisan Guru
Penolong Kanan dan 27 orang guru.Di samping itu, terdapat seramai 5 orang kakitangan sokongan. Kini,
pada tahun 2017 seramai 63 kakitangan akademik telah berkhidmat di sekolah ini dengan dibantu oleh staf
sokongan seramai 9 orang.
Kemudahan yang terdapat di SKTD2 ialah dua bangunan 4 tingkat yang boleh digunakan sebagai bilik
darjah, makmal sains, makmal komputer, bilik kemahiran hidup, pusat sumber, bilik muzik, pejabat, bilik
SPBT, bilik kesihatan, bilik media, bilik guru, tandas, stor sukan, surau, bilik mesyuarat, bilik kaunseling,
bilik persalinan pakaian dan bilik pemulihan. Sekolah ini juga dilengkapi dengan kemudahan padang
rumput bagi tujuan sukan dan permainan, dua buah gelanggang badminton/sepaktakraw serta medan
tempat meletak basikal. SKTD2 juga boleh dihubungkan dengan jalan berturap juga dilengkapi kemudahan
bekalan air, elektirk dan telefon. Di samping itu, sekolah juga dilengkapi dengan sebuah dewan yang dibina
pada tahun 2005 dengan usahasama pihak PIBG sekolah secara berperingkat.
Berbekalkan dengan semangat kental dalam usaha mengangkat imej sekolah serta kemudahan-kemudahan
bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang selesa, SKTD2 telah mencatat keputusan yang
membanggakan dalam sesi pertama Peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada tahun 2002
iaitu seramai 16 orang pelajar telah memperolehi keputusan cemerlang 5A daripada 92 orang calon yang
menduduki peperiksaan tersebut dan peratus keseluruhan calon yang lulus sebanyak 78.3%. Manakala,
pada tahun 2003, seramai 21 orang pelajar memperolehi keputusan cemerlang 5A daripada 106 orang
calon yang menduduki peperiksaan UPSR.
Menjadi hasrat pentadbir dan guru-guru SKTD2 untuk mengurus sekolah ini menjadi antara sekolah contoh
yang terkenal khasnya di Daerah Pasir Gudang yang berjaya dalam bidang kurikulum dan kokurikulum
selaras dengan Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Untuk merealisasikan impian tersebut,
warga SKTD2 telah bertekad untuk bekerjasama dengan bersungguh-sungguh dan saling membantu antara
satu sama lain. Semoga harapan dan impian warga SKTD2 akan menjadi kenyataan. Insya Allah.

14 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

&

MAKSUD OBJEK MAKSUD WARNA
MERAH - Melambangkan
BUKU - Melambangkan ilmu pengetahuan
yang dituntut oleh para pelajar keberanian
KUNING - Melambangkan
RODA - Penyerapan unsur kemahiran dalam
setiap sesi pengajaran dan displin
pembelajaran BIRU - Melambangkan

OMBAK - Sentiasa bersedia mengharungi kemakmuran
setiap cabaran yang mendatang
PUTIH - Melambangkan
PERISAI - Melindungi pelajar daripada segala kesucian
gejala sosial

KOMPUTER - Penyerapan elemen tekonologi
maklumat(IT) dalam pengajaran dan
pembelajaran

4 GELANG - Semangat kesukanan dan
KESUKANAN perpaduan warga sekolah

CEMERLANG BERAKHLAK MULIA

DI BAWAH PAYUNG NEGARA
DIPIMPIN GURU BERJASA
MENIMBA ILMU DI DADA
MENJADI INSAN BERGUNA
JAUHI SEGALA RINTANGAN
SK TAMAN DAYA 2
BERTANGGUNGJAWAB
BERDISIPLIN

MENUJU WAWASAN NEGARA
BERILMU BERAKHLAK MULIA

HARAPAN KAMI SEMUA
CEMERLANG DALAM APA JUA
HARUM NAMA SEKOLAH KITA

15 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JUMLAH GURU & AKP

LELAKI LELAKI PEREMPUAN PEREMPUAN
(GURU) (AKP)
(GURU) (AKP)

MELAYU 19 1 44 6
CINA
INDIA ----

JUMLAH 1-3-

20 1 47 6

JUMLAH MURID

MELAYU LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
CINA
INDIA 424 409 833
7
LAIN-LAIN 52 44
30
26 18
17 13

BILANGAN KELAS

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN PRA PEND
1 2 3 4 5 6 SEKOLAH KHAS

5 5 4 5 5 42 1

16 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

PARKIR

PARKIR KANTIN

PADANG DATARAN MES
PATIO

BLOK A

DEWAN PRA
SERI 1

GEMILANG

BLOK
PRA B

2

17 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BILIK MUZIK BILIK MESYUARAT PERPUSTAKAAN BILIK MEDIA
BILIK PEMULIHAN
BILIK BILIK 5 TEKUN 5 USAHA 5 GIGIH
MAKMAL KAUNSELING / SPBT 3 TEKUN 3 USAHA 3 GIGIH
KOMPUTER
PRA SEKOLAH DISIPLIN
PENDIDIKAN KHAS
BILIK GURU MORAL BILIK 5 YAKIN ARKIB
1 YAKIN PEPERIKSAAN 1 GIGIH

ANJUNG GPK GPK1 GURU BESAR BILIK TANDAS
ILMU PTG RUANG GPK RAWATAN GURU (L)
GPK PEJABAT TAMU HEM BILIK CETAK TANDAS
KOKO GURU (P)

TAMAN TANDAS BILIK BILIK SENI BILIK T6
MURID WUDHU’
4 5
PRA TANDAS BILIK YAKIN CEKAL
SEKOLAH MURID WUDHU’
2 3
PRA KEDAI YAKIN CEKAL
SEKOLAH BUKU
BILIK JQAF STOR KOKO
TAMAN STOR SUKAN SURAU
& BILIK PENG 4 6
GIGIH GIGIH
KOKO
2 6
1 GIGIH USAHA
USAHA
4 6
MAKMAL USAHA TEKUN
SAINS
2 6
1 USAHA CEKAL
TEKUN
4
BENGKEL 1 TEKUN
RBT CEKAL
2
Sesi Pagi: Tahun 4 - 6 TEKUN
Sesi Petang: Tahun 1- 3
4
CEKAL

2
CEKAL

18 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

Hari Thaipusam ** 21 Jan 2019 Isnin
Tahun Baru Cina 5 & 6 Feb 2019 Selasa & Rabu
Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Johor ** 23 Mac 2019
Sabtu
Hari Pekerja 1 Mei 2019 Rabu
Awal Ramadan * 6 Mei 2019 Isnin
19 Mei 2019 Ahad
Hari Wesak 5 & 6 Jun 2019 Rabu & Khamis
Hari Raya Aidilfitri * 11 Ogos 2019 Ahad
Hari Raya Aidiladha 31 Ogos 2019 Sabtu
1 Sept 2019 Ahad
Hari Kebangsaan 9 Sept 2019 Isnin
Awal Muharram 16 Sept 2019 Isnin
Hari Keputeraan Seri Paduka Yang 5 Okt 2019 Sabtu
DiPertuan Agong 27 Okt 2019 Ahad
8 Nov 2019 Jumaat
Hari Malaysia 25 Disember 2019 Rabu
Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar **

Hari Deepavali*
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W

(Maulidur Rasul)
Hari Krismas

19 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI 12
1
01.01.2019 31.01.2019 23 8
01.02.2019 28.02.2019 20 2
01.03.2019 21.03.2019 15 9
1
JUMLAH HARI 58 14
5
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22.03.2019 30.03.2019 9

1 31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 23.05.2019 17

JUMLAH HARI 40
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24.05.2019 08.06.2019

09.06.2019 30.06.2019 16
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

09.08.2019 17.08.2019 9

2 18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22

01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019 40

Jumlah hari persekolahan termasuk Cuti Am : 214
Jumlah hari Cuti Penggal : 72

20 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

CUTI JENIS CUTI TARIKH

TAHUN BARU CINA CUTI PERAYAAN 03.02.2019 (AHAD)
05.02.2019 (SELASA) 04.02.2019 (ISNIN)
06.02.2019 (RABU) 07.02.2019 (KHAMIS)

HARI RAYA AIDIL FITRI CUTI PERAYAAN 09.06.2019 (ISNIN)
05.06.2019 (RABU)
06.06.2019 (KHAMIS)

HARI DEEPAVALI CUTI PERAYAAN 28.10.2019 (ISNIN)
27.10.2019 (AHAD) 29.10.2019 (SELASA)

CATATAN:

Pesta Keamatan : 30 & 31 Mei 2019

Perayaan Hari Krismas : 25 Disember 2019 (Dalam Cuti Akhir Tahun)

Hari Gawai Dayak : 1 & 2 Jun 2019 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

21 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: JANUARI 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SELASA
2 RABU MINGGU ORIENTASI TAHUN 1 & 4 MESYUARAT RUMAH SUKAN &
3 KHAMIS 1M1S (I)
4 JUMAAT MINGGU ORIENTASI TAHUN 1 & 4
5 SABTU MESYUARAT UNIT BERUNIFORM
6 AHAD & KO AKADEMIK (I)
7 ISNIN
8 SELASA MINGGU ORIENTASI TAHUN 1 & 4
9 RABU
10 KHAMIS CITRA BAHASA PELANCARAN JOM KE SEKOLAH
11 JUMAAT BIJAK SIFIR
12 SABTU EW 20 LATIHAN RUMAH SUKAN (I)
13 AHAD LATIHAN RUMAH SUKAN (I)
14 ISNIN
15 SELASA PELANCARAN GURU MERENTAS DESA
16 RABU PENYAYANG
17 KHAMIS PERHIMPUNAN BULANAN
18 JUMAAT UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 / KOKURIKULUM
19 SABTU CITRA BAHASA
20 AHAD LATIHAN RUMAH SUKAN (II)
21 ISNIN UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 / LATIHAN RUMAH SUKAN (II)
22 SELASA BIJAK SIFIR
23 RABU
24 KHAMIS UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 /
25 JUMAAT EW 20
26 SABTU
27 AHAD KEMPEN PENGHAYATAN
28 ISNIN SUNNAH & MEMBERI SALAM
29 SELASA
30 RABU THAIPUSAM
31 KHAMIS
MINDA CERDAS BERMULA / SUKANTARA
BIJAK SIFIR SUKANTARA
EW 20

AUDIT AKADEMIK TAHUN 6

SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

HARI PERMUAFAKATAN ACARA SBLM KEJOHANAN
IBUBAPA TAHUN 6 ACARA SBLM KEJOHANAN
CITRA BAHASA
RAPTAI
BIJAK SIFIR RAPTAI
SUKAN TAHUNAN
EW 20

22 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: FEBRUARI 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA
2 SABTU UJIAN DIAGNOSTIK JAWI CUTI TAHUN BARU CINA PERHIMPUNAN BULANAN
3 KELAS STAYBACK BERMULA / CUTI TAHUN BARU CINA KOKURIKULUM
4 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA AKTIVITI 1M 1S
5 ISNIN CITRA BAHASA CUTI TAHUN BARU CINA
6 SELASA BIJAK SIFIR AKTIVITI U/BERUNIFORM
7 RABU EW 20 WATIKAH PERLANTIKAN
8 KHAMIS PEMIMPIN AKTIVITI 1M 1S
9 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 AKTIVITI KOAKADEMIK
10 SABTU PELANCARAN NILAM KURSUS KEPIMPINAN KBS TAHUN 1,2 & 3 (FASA 1)
11 AHAD CITRA BAHASA
12 ISNIN BIJAK SIFIR LAWATAN KERJAYA AKTIVITI 1M 1S
13 SELASA EW 20 LAWATAN KERJAYA AKTIVITI U/BERUNIFORM
14 RABU
15 KHAMIS KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
16 JUMAAT
17 SABTU CITRA BAHASA
18 AHAD BIJAK SIFIR
19 ISNIN EW 20
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
KHAMIS

23 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: MAC 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 / LAWATAN KERJAYA
BENGKEL MENJAWAB FASA 1
2 SABTU MESYUARAT AGUNG PIBG & UJIAN 1 / UPPM 1
3 AHAD UJIAN 1 / UPPM 1
4 ISNIN ANUGERAH CEMERLANG UJIAN 1 / UPPM 1
5 SELASA UJIAN 1 / UPPM 1
6 RABU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 /
7 KHAMIS BENGKEL MENJAWAB FASA 1
8 JUMAAT
9 SABTU CITRA BAHASA CERAMAH KESIHATAN PERHIMPUNAN BULANAN
10 AHAD BIJAK SIFIR TAKLIMAT PENGAWAS KOKURIKULUM
11 ISNIN EW 20 AKTIVITI 1M 1S
12 SELASA
13 RABU EXPLORACE TAHUN 6 AKTIVITI KOAKADEMIK
14 KHAMIS
15 JUMAAT CITRA BAHASA MOTIVASI TAHUN 6 AKTIVITI 1M 1S
16 SABTU BIJAK SIFIR (PIHAK LUAR) AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
17 AHAD EW 20
18 ISNIN
19 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 / KEM AKADEMIK TAHUN 6 / KEM LINUS & PEMULIHAN
20 RABU HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR
21 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
24 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
26 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
27 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
28 KHAMIS PELANCARAN PROGRAM
29 JUMAAT WARGA EMAS
30 SABTU
31 AHAD

24 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: APRIL 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 ISNIN MESYUARAT PANITIA KE-2 / LATIHAN KEBAKARAN 1 AKTIVITI 1M 1S
2 SELASA CERAMAH ISRA’ MIKRAJ AKTIVITI KOAKADEMIK
3 RABU CITRA BAHASA
4 KHAMIS BIJAK SIFIR PROGRAM BENCI ZINA AKTIVITI 1M 1S
5 JUMAAT EW 20 TAKLIMAT PENGAWAS AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
6 SABTU
7 AHAD KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 TAKLIMAT PENGAWAS KBS TAHUN 4, 5 & 6 (FASA 1)
8 ISNIN PERHIMPUNAN BULANAN
9 SELASA CITRA BAHASA TAKLIMAT PENGAWAS KOKURIKULUM
10 RABU BIJAK SIFIR LAWATAN WARGA EMAS AKTIVITI 1M 1S
11 KHAMIS EW 20 AKTIVITI KOAKADEMIK
12 JUMAAT
13 SABTU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 AKTIVITI 1M 1S
14 AHAD AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
15 ISNIN MINGGU SAINS &
16 SELASA MATEMATIK PERKHEMAHAN
17 RABU PERKHEMAHAN
18 KHAMIS MINGGU SAINS & PERKHEMAHAN
19 JUMAAT MATEMATIK
20 SABTU AKTIVITI 1M 1S
21 AHAD MINGGU SAINS &
22 ISNIN MATEMATIK
23 SELASA
24 RABU MINGGU SAINS &
25 KHAMIS MATEMATIK
26 JUMAAT
27 SABTU MINGGU SAINS &
28 AHAD MATEMATIK
29 ISNIN
30 SELASA KEM MEMBACA 1 MALAYSIA /
MINGGU PUSAT SUMBER
CITRA BAHASA
BIJAK SIFIR
EW 20

KELAS TAMBAHAN TAHUN 6

CITRA BAHASA
BIJAK SIFIR

25 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: MEI 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 RABU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 HARI PEKERJA
2 KHAMIS TAKLIMAT PENGAWAS
3 JUMAAT
4 SABTU MINGGU PANITIA PEND PELANCARAN BULAN DAKWAH &
5 AHAD ISLAM IHYA’ RAMADHAN
6 ISNIN AWAL RAMADHAN
7 SELASA MINGGU PANITIA PEND
8 RABU ISLAM PROGRAM KEROHANIAN

9 KHAMIS MINGGU PANITIA PEND PROGRAM KEROHANIAN
ISLAM
PROGRAM KEROHANIAN
MINGGU PANITIA PEND
10 JUMAAT ISLAM / PENTAKSIRAN JAWI,
11 SABTU
12 AHAD B. ARAB
13 ISNIN
14 SELASA KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
15 RABU
16 KHAMIS KCJ FASA 1
17 JUMAAT
18 SABTU PROGRAM KEROHANIAN
19 AHAD
20 ISNIN PKSR 1 / UPPM 2 / PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
21 SELASA
22 RABU PKSR 1 / UPPM 2

PKSR 1 / UPPM 2

PKSR 1 / UPPM 2

KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 KUNJUNGAN QASEH RAMADHAN

CITRA BAHASA HARI WESAK
BIJAK SIFIR
EW 20 PROGRAM KEROHANIAN

23 KHAMIS PROGRAM KEROHANIAN

24 JUMAAT PROGRAM KEROHANIAN
25 SABTU KHATAM AL QURAN &
26 AHAD PENYERAHAN SUMBANGAN
27 ISNIN
28 SELASA AIDILFITRI
29 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 KHAMIS
31 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

26 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: JUN 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 AHAD MESYUARAT PANITIA KE 3 / CUTI PERTENGAHAN TAHUN PERHIMPUNAN BULANAN
3 ISNIN CITRA BAHASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN KOKURIKULUM
4 SELASA BIJAK SIFIR CUTI PERTENGAHAN TAHUN AKTIVITI 1M 1S
5 RABU EW 20
6 KHAMIS HARI RAYA AIDILFITRI AKTIVITI KO AKADEMIK
7 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 HARI RAYA AIDILFITRI
8 SABTU HARI TERBUKA CUTI PERTENGAHAN TAHUN AKTIVITI 1M 1S
9 AHAD CITRA BAHASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
10 ISNIN BIJAK SIFIR HARI RAYA AIDILFITRI
11 SELASA EW 20 AKTIVITI 1M 1S
12 RABU TAKLIMAT PENGAWAS AKTIVITI KO AKADEMIK
13 KHAMIS KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 KBS TAHUN 1,2 & 3 (FASA 2)
14 JUMAAT MINGGU PPDA
15 SABTU CITRA BAHASA MINGGU PPDA
16 AHAD BIJAK SIFIR MINGGU PPDA
17 ISNIN EW 20 MINGGU PPDA
18 SELASA MINGGU PPDA
19 RABU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
20 KHAMIS MINGGU PANITIA B. MELAYU MOTIVASI TAHUN 6
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD

27 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: JULAI 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 ISNIN MINGGU PANITIA B. MELAYU TAKLIMAT PENGAWAS AKTIVITI 1M 1S
2 SELASA MINGGU PANITIA B. MELAYU AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
3 RABU MINGGU PANITIA B. MELAYU TAKLIMAT PENGAWAS
4 KHAMIS MINGGU PANITIA B. MELAYU AKTIVITI 1M 1S
5 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 / PROGRAM MELANGKAH KE AKTIVITI KO AKADEMIK
6 SABTU BENGKEL MENJAWAB FASA 2 ALAM REMAJA
7 AHAD PERHIMPUNAN BULANAN
8 ISNIN CITRA BAHASA TAKLIMAT PENGAWAS KOKURIKULUM
9 SELASA BIJAK SIFIR AKTIVITI 1M 1S
10 RABU EW 20 TAKLIMAT PENGAWAS
11 KHAMIS AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
12 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 /
13 SABTU BENGKEL MENJAWAB FASA 2 AKTIVITI 1M 1S
14 AHAD AKTIVITI KO AKADEMIK
15 ISNIN UPPM 3 / CITRA BAHASA
16 SELASA UPPM 3 / BIJAK SIFIR KBS TAHUN 4, 5 & 6 (FASA 2)
17 RABU UPPM 3 / EW 20
18 KHAMIS UPPM 3 AKTIVITI 1M 1S
19 JUMAAT AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
20 SABTU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
21 AHAD
22 ISNIN CITRA BAHASA
23 SELASA BIJAK SIFIR
24 RABU EW 20
25 KHAMIS
26 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
27 SABTU
28 AHAD CITRA BAHASA
29 ISNIN BIJAK SIFIR
30 SELASA EW 20
31 RABU

28 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: OGOS 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 KHAMIS KELAS KLINIK BERMULA TAKLIMAT PENGAWAS
2 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
3 SABTU
4 AHAD MINGGU PANITIA SEJ & AKTIVITI 1M 1S
MORAL AKTIVITI KO AKADEMIK
5 ISNIN
MINGGU PANITIA SEJ & TAKLIMAT PENGAWAS
6 SELASA MORAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

7 RABU MINGGU PANITIA SEJ &
MORAL
8 KHAMIS
9 JUMAAT MINGGU PANITIA SEJ &
10 SABTU MORAL
11
12 AHAD MINGGU PANITIA SEJ &
13 ISNIN MORAL
14 SELASA
15 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
16 KHAMIS
17 JUMAAT HARI RAYA AIDILADHA
18 SABTU
19 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
20 ISNIN
21 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
22 RABU
23 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
24 JUMAAT
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 AHAD
27 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 SELASA
29 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30 KHAMIS
31 JUMAAT CITRA BAHASA TAKLIMAT PENGAWAS AKTIVITI 1M 1S
SABTU BIJAK SIFIR AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
EW 20
KCJ FASA 2
KELAS TAMBAHAN TAHUN 6

CITRA BAHASA AKTIVITI 1M 1S
BIJAK SIFIR AKTIVITI KO AKADEMIK
EW 20
TAKLIMAT PENGAWAS
KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 HARI KEBANGSAAN

29 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: SEPTEMBER 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 AHAD AWAL MUHARAM
2 ISNIN CITRA BAHASA MINGGU MAAL HIJRAH AKTIVITI 1M 1S
3 SELASA BIJAK SIFIR MINGGU MAAL HIJRAH AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
4 RABU EW 20 MINGGU MAAL HIJRAH
5 KHAMIS MINGGU MAAL HIJRAH
6 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
7 SABTU
8 AHAD HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
9 ISNIN UJIAN 2
10 SELASA UJIAN 2
11 RABU UJIAN 2
12 KHAMIS
13 JUMAAT KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
14 SABTU
15 AHAD HARI MALAYSIA / PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
16 ISNIN
17 SELASA BIJAK SIFIR AKTIVITI 1M 1S
18 RABU
19 KHAMIS EW 20 AKTIVITI KO AKADEMIK
20 JUMAAT
21 SABTU SOLAT HAJAT PERDANA MAJLIS MOHON RESTU TAHUN 6
22 AHAD
23 ISNIN UPSR
24 SELASA UPSR
25 RABU UPSR
26 KHAMIS UPSR
27 JUMAAT
28 SABTU AKTIVITI PASCA UPSR
29 AHAD CITRA BAHASA
30 ISNIN

30 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: OKTOBER 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SELASA BIJAK SIFIR TAKLIMAT PENGAWAS AKTIVITI 1M 1S
2 RABU AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
3 KHAMIS EW 20
4 JUMAAT GRADUASI / JAMUAN TAHUN 6
5 SABTU
6 AHAD HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
7 ISNIN
8 SELASA MINGGU PANITIA B. INGGERIS
9 RABU
10 KHAMIS MINGGU PANITIA B. INGGERIS
11 JUMAAT
12 SABTU MINGGU PANITIA B. INGGERIS AKTIVITI 1M 1S
13 AHAD
14 ISNIN MINGGU PANITIA B. INGGERIS AKTIVITI KO AKADEMIK
15 SELASA
16 RABU MINGGU PANITIA B. INGGERIS / LATIHAN KEBAKARAN 2
17 KHAMIS PENTAKSIRAN JAWI & B. ARAB
18 JUMAAT
19 SABTU HARI SUKAN NEGARA
20 AHAD
21 ISNIN PKSR 2 / PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
22 SELASA PKSR 2
23 RABU PKSR 2
24 KHAMIS PKSR 2
25 JUMAAT
26 SABTU CITRA BAHASA AKTIVITI 1M 1S
27 AHAD BIJAK SIFIR AKTIVITI UNIT BERUNIFORM
28 ISNIN EW 20
29 SELASA
30 RABU KEM SAHSIAH
31 KHAMIS KEM SAHSIAH

CUTI DEEPAVALI
CUTI DEEPAVALI
CUTI DEEPAVALI

LAWATAN PENGAWAS

31 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BULAN: NOVEMBER 2019

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 JUMAAT
2 SABTU MESYUARAT PANITIA KE 4 / PENGURUSAN FAIL
3 CITRA BAHSA KOKURIKULUM
4 AHAD BIJAK SIFIR
5 ISNIN EW 20 PENGURUSAN FAIL
6 SELASA KOKURIKULUM
7 RABU CITRA BAHASA
8 KHAMIS BIJAK SIFIR TAKLIMAT PENGAWAS
9 JUMAAT EW 20 MAULIDUR RASUL
10 SABTU
AHAD STREAMING CLASS PEMULANGAN / PENERIMAAN
BUKU TEKS
11 ISNIN PENGURUSAN FAIL PANITIA PERHIMPUNAN BULANAN
PENGURUSAN FAIL PANITIA PEMULANGAN / PENERIMAAN KOKURIKULUM / ANUGERAH
12 SELASA PENGURUSAN FAIL PANITIA BUKU TEKS
PENGURUSAN FAIL PANITIA KOKURIKULUM
13 RABU PENGURUSAN FAIL PANITIA PEMULANGAN / PENERIMAAN PENGURUSAN FAIL
14 KHAMIS BUKU TEKS
15 JUMAAT KOKURIKULUM
16 SABTU PEMULANGAN / PENERIMAAN
17 AHAD BUKU TEKS PENGURUSAN FAIL
18 ISNIN KOKURIKULUM
19 SELASA TAKLIMAT PENGAWAS

20 RABU PENGURUSAN FAIL
21 KHAMIS KOKURIKULUM
22 JUMAAT
23 SABTU PENGURUSAN FAIL
24 AHAD KOKURIKULUM
25 ISNIN
26 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
27 RABU CUTI AKHIR TAHUN
28 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
29 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
30 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
KEPUTUSAN UPSR
CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

32 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

HARI TARIKH JENIS UJIAN & JENIS UJIAN
Isnin - Rabu (NEGERI) (SEKOLAH)
14/01/19 JENIS UJIAN DIAGNOSTIK
Ahad 16/01/19 (DAERAH) TAHUN 6
Isnin - Rabu
Isnin - Khamis 10/02/19 UPPM 1 UJIAN
DIAGNOSTIK JAWI
04/03/19 UPPM 2
07/03/19 UPPM 3 UJIAN 1
11/03/19
14/03/19 SEGAK 1
PENTAKSIRAN 1
Khamis 09/05/19 JAWI & BAHASA

Isnin - Rabu 13/05/19 PKSR 1 ARAB
16/05/19
Isnin - Rabu (PEPERIKSAAN SEGAK 2
Isnin - Khamis 15/07/19 PERTENGAHAN
Selasa - Khamis 18/07/19 UJIAN 2
Isnin - Khamis 05/08/19 TAHUN)
08/08/19 PENTAKSIRAN 2
10/09/19 UPSR 2019 JAWI & BAHASA
12/09/19
23/09/19 ARAB
26/09/19

Ahad 10/02/19

Isnin - Khamis 14/10/19 PKSR 2
17/10/19
(PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN)

Catatan : Semua tarikh tertakluk kepada pindaan.

*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN

33 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019
34 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

PENGERUSI
PN SITI AISYAH BINTI ABDULLAH

NAIB PENGERUSI
GPK PENTADBIRAN

N. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3 N. PENGERUSI 4 KAUNSELOR
GPK HEM GPK KOKO GPK PETANG

SETIAUSAHA 1 SETIAUSAHA 2

AHLI JAWATANKUASA

JK PENGURUSAN TERTINGGI JK PENGURUSAN DATA &
SEKOLAH DASHBOARD SEKOLAH

JK KEWANGAN & AUDIT JK LATIHAN DALAM
SEKOLAH PERKHIDMATAN

JK PEMBANGUNAN ASET & STOR JK PEMBANGUNAN FIZIKAL &
PERABOT SEKOLAH

UNIT KURIKJK PUIBGLUM JK PIBK
JK SKPMG2
JK PBPPP / e-PRESTASI

JK BUKU PENGURUSAN SEKOLAH JK SPSK

JK KAJIAN TINDAKAN & INOVASI JK PROGRAM PGB

JK KELAB GURU & STAF JK LEMBAGA TATATERTIB

JK LAWATAN MASUK & KELUAR / JK BENCANA SEKOLAH
NGO / PRO

JK CATATAN MESYUARAT &
TAKLIMAT GURU

35 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 2 PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
EN SAZALI BIN SAMPAM S/U Pentadbiran
Setiausaha PN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
PN MARIAM BT RAMLI S/U Hal Ehwal Murid
PN MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
EN JAGATHIS A/L RAJA S/U Sukan
PN NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Petang)

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & DASHBOARD SEKOLAH

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Naib Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Setiausaha PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Penolong Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa EN HAZMI BIN ISMAIL Guru Data
EN MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH Guru Teknologi Maklumat
EN SAZALI BIN SAMPAM S/U Pentadbiran
PN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
PN MARIAM BT RAMLI S/U Hem
PN MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
EN JAGATHIS A/L RAJA S/U Sukan
PN NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Petang)

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT ABD WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa EN ABD RAZAK B HASSAN S/U Pengurusan
EN SAZALI BIN SAMPAM S/U Pentadbiran (Ptg)
PN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
PN MARIAM BT RAMLI S/U Hem
PN MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
PN NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Ptg)

36 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA KEWANGAN & AUDIT SEKOLAH

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa PN NORRIA BT DAWI Ketua Pembantu Tadbir
PN ROHANI BT MD AMIN P/T Kewangan
PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK Guru UBK
PN SITI NORAIN BT JAMALI S/U Peperiksaan Awam
EN MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH Guru ICT
EN MUHD SAIFUL BAHARI BIN AB MUTTALIB Guru Permulihan
PN SUHAILY BT SAMSUDDIN Penyelaras Linus
EN HAZMI BIN ISMAIL Guru Media
PN ADRINA BT TAHIR
PN SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS Guru Prasekolah
SEMUA KETUA PANITIA DAN GURU KELAS
Ketua Panitia & Guru Kelas
Juruaudit Dalaman

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP/ E-PRESTASI)

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa PN NORRIA BT DAWI
CIK NOR HIDAYAH BT MUSA Ketua Panitia BM (Pagi)
PN SIVAGAMY A/P MUNIANDY Ketua Panitia BI (Pagi)
PN NORSILA BT ABD RAHMAN Ketua Panitia Matematik (Pagi)
PN KAMILAH BT HAMIDON Ketua Panitia Sains (Pagi)
PN SITI AISAH BT MOHD SIDIK Ketua Panitia Pend Islam (Pagi)
EN SAZALI B SAMPAM Ketua Panitia BM (Ptg)
PN K.S. KANAGESWARI A/P SITRAVEL Ketua Panitia BI (Ptg)
PN NAZRIEEN BT BAHARI Ketua Panitia Matematik (Ptg)
PN NADZIRAH BT RAZAK Ketua Panitia Sains (Ptg)
PN NORIDAH BT RIPIN Ketua Panitia Pend Islam (Ptg)

37 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

Pengerusi JAWATANKUASA SKPMG2 Guru Besar
Timbalan Pengerusi GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha 1 PN ZURAIDA BT ABD WAHAB GPK Kokurikulum
Setiausaha 2 PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Petang
PN DARA BT KHAMIS
Ahli Jawatankuasa PN SITI MARIAM BT SALAM Pps Std 1
EN MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH Pps Std 2
PN NAZRIEEN BT BAHARI Pps Std 3.1
EN MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH Pps Std 3.1.2
EN MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI Pps Std 3.2
PN UNGKU NURPUJA BT. UNGKU ABU BAKAR Pps Std 3.3
EN SAZALI B SAMPAM Pps Std 4
PN MIMI NAJUA BT ZAINAL
PN MARIAM BT RAMLI
EN ABD RAZAK B HASSAN

PPS SENARAI PPS PEMEGANG PROSEDUR CATATAN

Standard Pps Standard 1 - Kepimpinan Pn Adrina bt Tahir
1 Pn Mirzanani bt Misran
Cik Siti Zaharah bt Mohd Nor
Pn Siti Hajaratul Laily bt Agus
En Ahmad Haatim b Roslan
En Tengku Muzhaffar Hanis
En Muhd Saiful Bahari Abd Muttalib
Pn Yuziana Alini bt Yusoff
Pn Hassnani bt Yusop
En Che Ku Mohd Sobri Engku Mahmood
En Norazam b Musban
Pn Siti Norain bt Jamali

Standard Pps Standard 2 – Pengurusan En Baharin b Abu Shaaid
2 Organisasi En Abd Razak b Hassan
Pn Najihah bt Ahmad
Pn Nur Huda bt Shafia
Pn Kalsom bt Abd Rahman
Pn Norsila bt Abd Rahman
Pn Nora bt Idris
Pn Samirah bt Mat Saad

Standard Pps Standard 3.1 – Pn Siti Maimunah bt Samak
3.1 Pengurusan Kurikulum Pn Norhasilah Padzil
En Sazali b Sampam
Cik Siti Zaharah bt Mohd Nor

38 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

Standard Pps Standard 3.1.2.1, 3.1.2.2, Cik Nor Hidayah bt Musa (BM)
3.1.2 3.1.2.3, 3.1.2.4 – Pengurusan Pn Sivagamy A/P Muniandy (BI)
Pn Norsila bt Abd Rahman (Matematik)
Standard Matapelajaran Pn Siti Aisah bt Mohd Sidik (Pend Islam)
3.2 Pn Kamilah bt Hamidon (Sains)
Pps Standard 3.2 – En Mohd Aswad b Abdullah (Moral)
Standard Pengurusan Kokurikulum En Anas b Abd Malik (PJ)
3.3 En Norazam b Musban (PK)
Pps Standard 3.2.2 – Pn Mimi Najua bt Zainal (TMK)
Pengurusan Koakademik En Mohamad Hafizi b Mohd Thaniah (RBT)
Pn Faraheeda bt Zainuri (Bahasa Arab)
Pps Standard 3.2.3 – Pn Siti Norain bt Jamali (PSV)
Pengurusan Unit Beruniform Pn Samirah bt Mat Saad (Sejarah)
Pn Faezah bt Ali (Muzik)
Pps Standard 3.2.4 – Pn Nadzirah bt Razak
Pengurusan Sukan / En Mohd Aswad b Abdullah
En Mohamad Syafiq b Azemi
Permainan En Norazam b Musban

Pps Standard 3.3 – En Sazali b Sampam
Pengurusan HEM Pn Hartini bt Mohd Zali
Pn Samirah bt Mat Saad
Pn Mahfudzah bt Zainol
En Che Ku Mohd Sobri E. Mahmood
Pn Salimah bt Mat
En Jagathis A/L Raja
Pn Hemalatha A/P Arumugam
Pn Siti Norain bt Jamali
Pn Faezah bt Ali
Pn Mirzanani Misran
En Baharin Abu Shaaid
Pn Siti Hajaratul Laily bt Agus
Pn Zuraikhah bt Masri
Pn Nur Hasyimah bt Abd Aziz
En Adifauzi b Mohd Alias
En Nazmi b Mohd Isa
Pn Kamilah bt Hamidon
Pn Nur Huda bt Shafia
Pn Suhaily bt Samsuddin
En Tengku Muzhaffar Hanis
En Muhammad Aizuddin b Ahmad
En Hazmi b Ismail
En Sydney Udin Niah b Bahari
En Mohamad Hafizi b Mohd Thaniah
En Mohamad Syafiq Azemi
Pn Arizah bt Kassim
Pn Nur Hasyimah bt Abd Aziz
Pn Mariam bt Ramli
Pn Siti Maimunah bt Samak

39 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

Standard Pps Standard 4 – Pengurusan Semua guru
4 PdPc

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT ABD WAHAB GPK Pentadbiran
PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Penyelaras EN MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH
Penolong Penyelaras PN KAMILAH BT HAMIDON

PK SENARAI PROSEDUR PEMEGANG PROSEDUR CATATAN
Pengurusan Panitia
PK01 Pn Norhasilah Padzil (K)
Pn Nur Hasyimah Abd Aziz
PK02 Pn Siti Nur Amalina Mohamed Nor
Pn Siti Hajaratul Laily bt Agus
PK03 En Sazali b Sampam
PK04 En Ahmad Haatim b Roslan
PK05 En Tengku Muzhaffar Hanis
PK06
PK07 Pengurusan Jadual Waktu En Mohamad Hafizi Mohd Thaniah (K)
PK08 En Abd Razak b Hassan
Pn Arizah bt Kassim
Pn Nur Hasyimah bt Abd Aziz

Pengurusan PdPc Pn Siti Aisah bt Mohd Sidik (K)
En Muhammad Aizuddin b Ahmad
Pengurusan Pencerapan Pn Nadzirah bt Razak
Pn Najihah bt Ahmad
Pengurusan Peperiksaan
Pengurusan Semakan Hasil En Anas b Abd Malik (K)
Pn Nur Huda bt Shafia
Kerja Murid Pn Hartini bt Mohd Zali
Pengurusan Mesyuarat Pn Siti Norain Jamali (K)
Pn Kalsom bt Abd Rahman
Pengurusan Aduan Pelanggan Pn Mirzanani bt Misran
Pn Salimah bt Mat (K)
Pn Noridah bt Ripin
Pn Faezah bt Ali (K)
Pn Hassnani bt Yusop

En Adifauzi Mohd Alias (K)
En Baharin b Abu Shaaid
En Mohamad Syafiq b Azemi

40 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

PK09 Pengurusan Pusat Sumber Cik Nor Hidayah bt Musa
Pn Yuziana Alini bt Yusoff
Cik Siti Zaharah bt Mohd Nor

PK10 Pengurusan Perkembangan Pn Faraheeda bt Zainuri
Staf Pn Hemalatha A/P Arumugam
PK11 Pn Mahfudzah bt Zainal

PK12 Pengurusan Perolehan / En Sydney Udin Niah b Bahari
PK13 Pembelian
PK14 En Tengku Muzhaffar Hanis
PK15 Pengurusan Kawalan Pn Siti Maimunah bt Samak
PK16 Dokumen Pn Rohani bt Amin
PK17 Pn Noria bt Dawi
PK18 Pengurusan Bimbingan Pn Adrina bt Tahir
Semua Ketua PK01 – PK19
PK19 Pengurusan Audit Dalaman Pn Mimi Najua bt Zainal

Perkhidmatan Yang Tidak Akur En Jagathis A/L Raja
Pencegahan / Pembetulan /
Penambahbaikan

Kajian Semula Pengurusan

Pengurusan Pentaksiran
Kokurikulum

Pengurusan Sukan dan
Permainan

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK Guru Bimb & Kaunseling
PN FARAHEEDA BT ZAINURI
PN NORA BT IDRIS
EN ADI FAUZI BIN MOHD ALIAS
EN NORAZAM BIN MUSBAN
EN NAZMI BIN MOHD ISA
EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH
EN MOHD KHIRUL BIN OTHMAN

41 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penaung TN HJ SHAHARUDIN B SHARIF Pengarah Pendidikan Negeri Johor
Penasihat TN HJ JASNI B OMAR
Pengerusi PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Pegawai Pendidikan Daerah
PN MASLINDA BT YAHAYA Pasir Gudang

PN DARA BT KHAMIS Guru Besar
PN ZURAIDA BT ABD WAHAB
EN JAGATHIS A/L RAJA JK Kecil Pembangunan Fizikal Sukan
Sekolah
PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK (GPK Hal Ehwal Murid)
JK Kecil Penggalak Sukan Sekolah
EN NOORMAN B KAMSANI (GPK Kokurikulum)
EN ANAS B ABD MALIK JK Kecil Sumber Manusia
(GPK Pentadbiran)
JK Kecil Pemantauan dan Penilaian
(Setiausaha Sukan)
JK Kecil Peningkatan Profesionalisme
(Setiausaha Latihan Dalam
Perkhidmatan)
JK Kecil Kewangan
(YDP PIBG)
JK Kecil Teknikal
(KP Pendidikan Jasmani

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ASET

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar

Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran

PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid

Timbalan Pengerusi PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum

PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang

Setiausaha PN NORRIA BT DAWI Ketua Pembantu Tadbir

EN NORAZAM BIN MUSBAN Pegawai Aset
EN HAZMI BIN ISMAIL Pegawai Pemeriksa Harta

Ahli Jawatankuasa PN MIMI NAJUA BT ZAINAL Modal Dan Inventori
EN ADI FAUZI BIN MOHD ALIAS Pegawai Pemeriksa Harta

EN MOHAMAD NOOR IZHAM BIN BASRI Perlupusan Aset Alih

* Lantikan KSU . Rujuk SU Aset Alih Kerajaan , ABR ( Aset Bernilai Rendah ) dan Stor

42 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PERABOT

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa EN MOHD AIZUDDIN BIN AHMAD Guru Pembangunan
EN ANAS BIN ABDUL MALIK Kerusi, Meja Murid Dan Guru
EN NAZMI BIN MOHD ISA Elektrik
Bangunan (fizikal, pintu,
EN MOHAMAD NOOR IZHAM BIN BASRI tingkap)
Bangunan Kantin
EN CHE KU MOHD SOBRI Landskap (Tanah)
EN AHMAD HAATIM BIN ROSLAN Landskap (binaan kecil)
EN MUHD SAIFUL BAHARI BIN ABD. MUTALIB Pembentungan & Saliran
EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Setiausaha PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK
PN FARAHEEDA BT ZAINURI
EN AHMAD HAATIM B ROSLAN
PN NUR HASYIMAH BT ABD AZIZ

JAWATANKUASA LAWATAN MASUK DAN KELUAR / NGO / PRO

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa CIK NOR HIDAYAH BT MUSA
PN SALIMAH BT MAT
EN ABD RAZAK B HASSAN
EN MOHD KHIRUL B OTHMAN
PN NORIA BT DAWI
PN ROHANI BT AMIN

43 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA CATATAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT GURU

Penasihat PN STI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Setiausaha PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
PN ZURAIKHAH BT MASRI (1)
Ahli Jawatankuasa PN HASSNANI BT YUSOP (2)
PN FAEZAH BT ALI
PN NAJIHAH BT AHMAD
PN ADRINA BT TAHIR
PN SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS

JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN ZURAIDA BT AB. WAHAB GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Ahli Jawatankuasa PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK Guru Bimbingan Kaunseling
PN ADRINA BT TAHIR Guru Pra Sekolah
CIK NOR HIDAYAH BT MUSA KP Bahasa Melayu
PN SIVAGAMY A/P MUNIANDY KP Bahasa Inggeris
PN NORSILA BT ABD RAHMAN KP Matematik
PN KAMILAH BT HAMIDON KP Sains
PN SITI AISAH BT MOHD SIDIK KP Pendidikan Islam

JAWATANKUASA BENCANA SEKOLAH

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi PN MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi PN ZURAIDA BT ABD WAHAB GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi PN DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Setiausaha PN SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH
Ahli Jawatankuasa EN MOHAMAD SYAFIQ BIN AZEMI
EN NORAZAM BIN MUSBAN
PN FAEZAH BT ALI
EN SYDNEY UDIN NIAH BIN BAHARI
EN CHE KU MOHD SOBRI
EN ABD RAZAK BIN HASSAN

44 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Penasihat PN STI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Yang Dipertua EN NOORMAN BIN KAMSANI
Naib Yang Dipetua EN AHAMAD SAIFUDIN BIN MD YASIN
Setiausaha PN SALIMAH BT MAT
Naib Setiausaha CIK NOR HIDAYAH BT MUSA
Bendahari EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH
Naib Bendahari EN MOHAMAD SYAFIQ BIN AZEMI
EN NOR’AZAM BIN MD JEEN@M JANI
Ahli Jawatankuasa EN HAIROLNIZAM BIN JAAFAR
PN ROSNITA BT RAHMAN
Pemeriksa Kira-Kira PN FAIZA BT ALI
Pemegang Amanah PN MENAKA A/P RANAKRISHNAN
PN SUZANNAH BT GUDANG
PN SHANTI A/P C. SIVASUBRAMANIAM
EN MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH
EN ANAS BIN ABDUL MALIK
PN FARAHEEDA BT ZAINURI
PN NAJIHAH BT AHMAD
PN NOR HUDA BT SAFIA
PN DR. NORHAYATI BIN MD. SALLEH
EN ABD RAZAK BIN HASSAN
EN CHE KU SOBRI BIN ENGKU MAHMOOD
EN MOHD IZARN BIN ABD RAHIM
PN KUNANESWARY A/P SEENIVASAN

45 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

JAWATANKUASA PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

Penasihat PN STI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Yang Dipertua EN NOORMAN BIN KAMSANI
Naib Yang Dipetua EN AHAMAD SAIFUDIN BIN MD YASIN
Setiausaha PN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR
Naib Setiausaha CIK NOR HIDAYAH BT MUSA
Bendahari EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH
Naib Bendahari EN MOHAMAD SYAFIQ BIN AZEMI
EN NOR’AZAM BIN MD JEEN@M JANI
Ahli Jawatankuasa EN HAIROLNIZAM BIN JAAFAR
PN ROSNITA BT RAHMAN
PN FAIZA BT ALI
PN MENAKA A/P RANAKRISHNAN
PN SUZANNAH BT GUDANG
PN SHANTI A/P C. SIVASUBRAMANIAM
EN MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH
EN ANAS BIN ABDUL MALIK
PN FARAHEEDA BT ZAINURI
PN NAJIHAH BT AHMAD
PN NOR HUDA BT SAFIA

JAWATANKUASA KELAB GURU & STAF (BaGUS)

Penasihat PN SITI AISYAH BT ABDULLAH Guru Besar
Pengerusi EN MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB
Naib Pengerusi PN NORSILA BT ABD RAHMAN
Setiausaha 1 PN HEMALATHA A/P ARUMUGAM
Setiausaha 2 EN NAZMI B MOHD ISA
Bendahari 1 EN MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI
Bendahari 2 CIK NOR HIDAYAH BT MUSA
PN DARA BT KHAMIS
Ahli Jawatankuasa EN ADIFAUZI B MOHD ALIAS
EN BAHARIN B ABU SHAAID
EN JAGATHIS A/L RAJA
EN MOHD KHIRUL B OTHMAN
EN SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI
EN AHMAD HAATIM B ROSLAN
PN MAISARAH BT ABU BAKAR
PN MAYA BT HASSAN
PN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR
PN SALIMAH BT MAT
PN NUR HASYIMAH BT ABD AZIZ
PN NOR HAYATI BT SA’EMON
PN SIVAGAMY A/P MUNIANDY

46 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BIL NAMA GURU SESI PAGI GRED OPSYEN

1 SITI AISYAH BT ABDULLAH (GURU BESAR) DG 42 MATEMATIK
2 ZURAIDA BT ABD WAHAB (GPK PENTADBIRAN) DG 44 P. MELAYU
3 MASLINDA BT YAHAYA (GPK HAL EHWAL MURID) DG 42 MATEMATIK
4 DARA BT KHAMIS (GPK KOKURIKULUM) DG 34 PEND AWAL KANAK
5 ADIFAUZI B MOHD ALIAS DG 44 B. ARAB / P. AL-QURAN
6 ADRINA BT TAHIR DG 42 P. PRASEK / P. MELAYU
7 ANAS B ABD MALIK DG 41 P. ISLAM / B. ARAB
8 ARIZAH BT KASSIM DG 44 P. ISLAM
9 FARAHEEDA BT ZAINURI DG 44 J QAF – BAHASA ARAB
10 HASSNANI BT YUSOP @ KASSIM DG 41 B. ARAB / PEND ISLAM
11 HAZMI B ISMAIL (DATA) DG 44 MATH / K. HIDUP
12 HEMALATHA A/P ARUMUGAM DG 44 MATH / PJ / P. INGGERIS
13 JAGATHIS A/L RAJA DG 44 PJ / PK
14 KALSOM BT ABDUL RAHMAN DG 44 P. MELAYU / PJ
15 KAMADIA BT RASID DG 34 AM
16 KAMILAH BT HAMIDON DG 42 SAINS / P. SENI
17 MARIAM BT RAMLI DG 44 TESL / K. TEMPATAN
18 MIMI NAJUA BT ZAINAL DG 44 P. INGGERIS / MUZIK
19 MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI DG 41 SAINS / BI / PJ
20 MOHAMAD HAFIZI B MOHAMAD THANIAH DG 41 SAINS / PJ
21 MOHD ASWAD B ABDULLAH DG 42 SAINS / K. HIDUP
22 MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD DG 41 PEND. KHAS
23 NORA BT IDRIS DG 42 P. ISLAM / B. ARAB
24 NORAZAM B MUSBAN DG 44 P. ISLAM / P. AL-QURAN
25 NOR HAYATI BT SA’EMON DG 42 P. MELAYU
26 NOR HIDAYAH BT MUSA DG 41 P. MELAYU / PJ
27 NORHASILAH BT PADZIL DG 42 P. INGGERIS
28 NORSILA BT ABD RAHMAN DG 44 MATH / K. HIDUP
29 ROHAIDAH BT TAHIR DG 44 TESL
30 SAMIRAH BT MAT SAAD DG 42 P. MELAYU
31 SITI AISAH BT MOHD SIDIK DG 41 PEND ISLAM / B. ARAB
32 SITI MAIMUNAH BT SAMAK (KAUNSELOR) DG 44 MATEMATIK
33 SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR DG 41 PEMULIHAN
34 SITI NORAIN BT JAMALI DG 44 MATH / B. INGGERIS
35 SIVAGAMY A/P MUNIANDY DG 41 TESL
36 UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR DG 44 P. INGGERIS

47 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

BIL NAMA GURU SESI PETANG GRED OPSYEN

1 SITI MARIAM BT ABD SALAM (GPK PETANG) DG 42 KAUNSELING
2 ABD RAZAK B HASSAN DG 44 MATH / PJ
3 AHMAD HAATIM B ROSLAN DG 41 PENDIDIKAN ISLAM
4 BAHARIN B ABU SHAAID DG 41 PENDIDIKAN ISLAM
5 CHE KU MOHD SOBRI B CHE ENGKU MAHMOD DG 44 P. ISLAM
6 FAEZAH BT ALI DG 42 P. MUZIK
7 HARTINI BT MOHAMAD ZALI DG 44 MATH / B. INGGERIS
8 K.S. KANAGESWARI A/P SITRAVEL DG 44 TESL
9 MAHFUDZAH BT ZAINOL DG 44 SAINS / PJ
10 MAYA BT HASSAN DG 44 LINUS NKRA
11 MIRZANANI BT MISRAN DG 34 K. HIDUP
12 MOHAMAD NOOR IZHAM B BASRI DG 41 B. INGGERIS / PJ
13 MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB DG 41 PEND. PEMULIHAN
14 NADZIRAH BT RAZAK DG 41 SAINS / BI / PJ
15 NAZMI B MOHD ISA DG 41 SAINS / BI / PJ
16 NAJIHAH BT AHMAD DG 41 P. ISLAM
17 NAZRIEEN BT BAHARI DG 42 MATH / PJ
18 NORIDAH BT RIPIN DG 42 P. ISLAM
19 NUR HASYIMAH BT ABDUL AZIZ DG 44 P. ISLAM
20 NUR HUDA BT SHAFIA DG 41 P. ISLAM / B. ARAB
21 SALIMAH BT MAT DG 44 K. HIDUP / B. MELAYU
22 SAZALI B SAMPAM DG 42 P. MELAYU
23 SITI ZAHARAH BT MOHD NOR DG 41 BAHASA INGGERIS
24 SUHAILY BT SAMSUDDIN DG 42 MATH / K. HIDUP
25 SYDNEY UDIN NIAH BT BAHARI DG 42 P. MELAYU
26 TENGKU MUZHAFAR HANIS B TENGKU MAHMOOD DG 32 M/42 MATH / PEMULIHAN
27 YUZIANA ALINI BT YUSOFF DG 41 BM / SENI / PJ
28 ZURAIKHAH BT MASRI DG 44 GURU BESTARI

BIL NAMA STAF SOKONGAN GRED

1 FAZURAIDA BINTI ABDUL KADIR PT N22
2 NORRIA BINTI DAWI PT N19
3 ROHANI BINTI MD AMIN PT N19
4 MAISARAH BINTI ABU BAKAR PPM N19
5 ZULAIHA BINTI ZULKIFLI PPM N19
6 NORWAFIQAH BINTI ABAS PPM N19
7 MOHD KHIRUL BIN OTHMAN PO N11

48 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

TAHUN 1 KELAS PENYELARAS TAHUN 1: PN SALIMAH BT MAT GURU ANGKAT
CEKAL GURU KELAS PN MAYA BT HASSAN
TEKUN PN MAHFUDZAH BT ZAINOL
USAHA PN SALIMAH BT MAT PN HARTINI MOHAMAD ZALI
GIGIH EN AHMAD HAATIM B ROSLAN EN BAHARIN ABU SHAAID
YAKIN EN MUHD SAIFUL BAHARI
PN ZURAIKHAH BT MASRI
KELAS PN NAJIHAH BT AHMAD
CEKAL PN NORIDAH BT RIPIN
TEKUN
TAHUN 2 USAHA PENYELARAS TAHUN 2: PN NADZIRAH BT RAZAK GURU ANGKAT
GIGIH GURU KELAS EN SYDNEY UDIN NIAH
YAKIN PN MIRZANANI BT MISRAN
PN NADZIRAH BT RAZAK EN SAZALI B SAMPAM
KELAS EN NAZMI B ISA EN ABD RAZAK B HASSAN
CEKAL EN CHE KU MOHD SOBRI
TEKUN EN TENGKU MUZHAFFAR HANIS
USAHA CIK SITI ZAHARAH BT MOHD NOR
GIGIH
PN NAZRIEEN BT BAHARI

TAHUN 3 PENYELARAS TAHUN 3: PN FAEZAH BT ALI GURU ANGKAT
GURU KELAS EN MUHD SAIFUL BAHARI
PN SUHAILY BT SAMSUDDIN
PN FAEZAH BT ALI PN NUR HUDA BT SHAFIA
EN MOHAMAD NOOR IZHAMB BASRI
PN K.S. KANAGESWARI A/P SITRAVEL PN MAYA BT HASSAN

PN NUR HASYIMAH BT ABD AZIZ

PENYELARAS TAHUN 4: PN SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR

KELAS GURU KELAS GURU ANGKAT
CEKAL
TAHUN 4 TEKUN PN SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR EN HAZMI B ISMAIL
USAHA
GIGIH EN MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH EN NORAZAM B MUSBAN
YAKIN
PN HASSNANI BT YUSOP PN MIMI NAJUA BT ZAINAL
KELAS
CEKAL EN MOHD ASWAD B ABDULLAH PN MARIAM BT RAMLI
TEKUN
USAHA PN FARAHEEDA BT ZAINURI EN JAGATHIS A/L RAJA
GIGIH
YAKIN PENYELARAS TAHUN 5: CIK NOR HIDAYAH BT MUSA

KELAS GURU KELAS GURU ANGKAT
CEKAL
TAHUN 5 TEKUN CIK NOR HIDAYAH BT MUSA PN UNGKU NURPUJA U.ABU BAKAR
USAHA
GIGIH PN SAMIRAH BT MAT SAAD PN SITI AISAH BT MOHD SIDIK

PN NORA BT IDRIS PN SITI NORAIN BT JAMALI

PN SIVAGAMY A/P MUNIANDY PN NORSILA BT ABD RAHMAN

EN ANAS B ABD MALIK PN HEMALATHA A/P ARUMUGAM

PENYELARAS TAHUN 6: PN NOR HAYATI BT SA’EMON

GURU KELAS GURU ANGKAT

TAHUN 6 PN ARIZAH BT KASSIM PN NOR HAYATI BT SA’EMON

PN NORHASILAH BT PADZIL EN ADIFAUZI B MOHD ALIAS

PN KAMILAH BT HAMIDON PN SUHAILA BT ABU

PN KALSOM BT ABD RAHMAN EN MOHAMAD SYAFIQ AZEMI

49 | S K T D 2

PENGURUSAN 2019

KUMPULAN NAMA GURU TARIKH

1 EN ANAS BIN ABDUL MALIK (K) 01/01/2019 - 03/01/2019
EN HAZMI BIN ISMAIL 10/02/2019 - 14/02/2019
2 17/03/2019 - 21/03/2019
3 PN SIVAGAMY A/P MUNIANDY 28/04/2019 - 02/05/2019
4 PN SAMIRAH BT MAT SAAD 16/06/2019 - 20/06/2019
5 PN KAMILAH BT HAMIDON 21/07/2019 - 25/07/2019
PN HASSNANI BT YUSOF 01/09/2019 - 05/09/2019
PN ARIZAH BT KASSIM 06/10/2019 - 10/10/2019
10/11/2019 - 14/11/2019
EN JAGATHIS A/L RAJA (K)
EN ADIFAUZI BIN MOHD. ALIAS 06/01/2019 - 10/01/2019
17/02/2019 - 21/02/2019
PN ROHAIDAH BT TAHIR 31/03/2019 - 04/04/2019
PN MARIAM BT RAMLI 05/05/2019 - 09/05/2019
CIK NOR HIDAYAH BT MUSA 23/06/2019 - 27/06/2019
PN NORSILA BT ABDUL RAHMAN 28/07/2019 - 01/08/2019
PN SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS 08/09/2019 - 12/09/2019
13/10/2019 - 17/10/2019
EN NORAZAM B MUSBAN (K) 17/11/2019 - 21/11/2019
EN MOHAMAD HAFIZI MOHD THANIAH
PN UNGKU NURPUJA UNGKU ABU BAKAR 13/01/2019 - 17/01/2019
24/02/2019 - 28/02/2019
PN KALSOM BT ABD.RAHMAN 07/04/2019 - 11/04/2019
PN FARAHEEDA BT ZAINURI 12/05/2019 - 16/05/2019
PN ADRINA BT TAHIR 30/06/2019 - 04/07/2019
04/08/2019 - 08/08/2019
EN MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD (K) 15/09/2019 - 19/09/2019
EN MOHD ASWAD BIN ABDULLAH 20/10/2019 - 24/10/2019
PN MIMI NAJUA BT ZAINAL
PN NORHAYATI BT SA’EMON 20/01/2019 - 24/01/2019
PN HEMALATHA A/P ARUMUGAM 03/03/2019 - 07/03/2019
PN SITI AISAH BT MOHD SIDIK 14/04/2019 - 18/04/2019
19/05/2019 - 23/05/2019
EN MOHAMAD SYAFIQ BIN AZEMI (K) 07/07/2019 - 11/07/2019
PN NORHASILAH BT PADZIL 18/08/2019 - 22/08/2019
22/09/2019 - 26/09/2019
PN SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR 27/10/2019 - 31/10/2019
PN SITI MAIMUNAH BT SAMAK
PN SITI NORAIN BT JEMALI 27/01/2019 - 31/01/2019
PN NORA BT IDRIS 10/03/2019 - 14/03/2019
21/04/2019 - 25/04/2019
09/06/2019 - 13/06/2019
14/07/2019 - 18/07/2019
25/08/2019 - 29/08/2019
29/09/2019 - 03/10/2019
03/11/2019 - 07/11/2019

50 | S K T D 2


Click to View FlipBook Version