The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

rpt 2020 pendidikan kesihatan tahun 4 kssr

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by via.dreamcatcher, 2020-01-19 01:11:40

rpt 2020 pendidikan kesihatan tahun 4 kssr

rpt 2020 pendidikan kesihatan tahun 4 kssr

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2020
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh.
MINGGU 1 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam
1 Januari – 5 Januari konteks kesihatan diri dan reproduktif

2020 Mengamalkan cara mengurus diri:

 Akil baligh

MINGGU 2 1.1.2 Membincangkan dan memerihal
6 Januari – 12 Januari perubahan fizikal lelaki serta perempuan
apabila akil baligh.
2020 1.1.3 Menyatakan contoh simptom
MINGGU 3 yangmungkin dialami ketika haid.
13 Januari – 19 Januari
1.1.4 Membincangkan dan memerihal mitos CUTI TAHUN BARU
2020 berkaitan haid serta ihtilam. CINA (22 Januari –
MINGGU 4
20 Januari – 26 Januari 26 Januari 2020)

2020

MINGGU 5 1.1.5 Menilai amalan terbaik pengurusan diri
apabila akil baligh

27 Januari – 2 Februari 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Mengetahui maksud alkohol.
2020
berisiko terhadap penyalahgunaan bahan 2.1.2 Menganalisis kesan pengambilan
MINGGU 6 kepada diri, keluarga serta masyarakat alkohol.
3 Februari – 9 Februari
2.1.3 Mengaplikasikan cara mengelakkan diri
2020 daripada pengambilan alkohol dalam
makanan dan minuman.
Berkata TIDAK kepada: 3.1.1 Menyatakan maksud konflik dan stres.

 Alkohol 3.1.2 Mengenal pasti punca konflik dan stres
dalam diri sendiri.
MINGGU 7 3.1.3 Menilai kesan konflik dan stress
terhadap diri sendiri.
10 Februari – 16 Februari

2020

MINGGU 8
17 Februari – 23 Februari

2020

MINGGU 9 3.1 Kemahiran mengurus mental
24 Februari – 1 Mac dan emosi dalam kehidupan harian

2020 Mengurus mental dan emosi:

Konflik dan stres

MINGGU 10
2 Mac – 8 Mac 2020

MINGGU 11

9 Mac- 15 Mac 2020

MINGGU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16 Mac – 22 Mac 2020
3.1.4 Menjana idea dan mengamalkan cara
MINGGU 13 mengurus konflik dan stres.
23 Mac – 29 Mac 2020

MINGGU 14 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Menjelaskan contoh gejala sosial.
30 Mac – 5 April 2020 keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan 4.1.2 Membincangkan peranan dan
MINGGU 15 tanggungjawab ahli keluarga dalam
6 April – 12 April 2020 keluarga menangani gejala sosial.
Menangani gejala sosial 4.1.3 Menilai kepentingan sokongan ahli
MINGGU 16 T anggungjawab ahli keluarga keluargadalam menangani gejala sosial.
13 April – 19 April 2020
Peranan ahli keluarga
MINGGU 17
20 April – 26 April 2020 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Menyatakan kepentingan menyayangi
dan komunikasi berkesan dalam kehidupan diri sendiri dan orang lain.

harian
Menjalin perhubungan sihat dengan orang

lain:
Kasih sayang

MINGGU 18 5.1.2 Menunjuk cara meluahkan perasaan 1 Mei Hari
27 April – 3 Mei 2020 kasih sayang kepada orang lain. Kelepasan Am ( Hari

MINGGU 19 5.1.3 Mengesyorkan cara meluahkan Pekerja)
4 Mei – 10 Mei 2020 perasaan yang sesuai dalam kehidupan
harian. 20 Mei dan 21 Mei
MINGGU 20 adalah cuti sempena
11 Mei – 17 Mei 2020
perayaan
MINGGU 21
18 Mei – 24 Mei 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 Mei – 31 Mei 2020
(6 Jun Hari Keputeraan Agong)
MINGGU 23
1 Jun – 7 Jun 2020 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Menyatakan contoh penyakit tidak

MINGGU 24 mengurangkan faktor risiko penyakit dalam berjangkit.
8 Jun – 14 Jun 2020

kehidupan harian

Penyakit tidak berjangkit:

Penyakit jantung

Asma

Penyakit buah

pinggang Diabetes

MINGGU 25 6.1.2 Menghubungkait punca dan kesan
15 Jun – 21 Jun 2020 penyakit tidak berjangkit.
6.1.3 Berkomunikasi mengenai cara
MINGGU 26 pencegahan penyakit tidak berjangkit.
22 Jun – 28 Jun 2020

MINGGU 27 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 Menyatakan maksud pengantunan
29 Jun – 5 Julai 2020 psikososial untuk menjaga keselamatan diri kanak-kanak.

Bertindak secara bijak untuk mengelak:

 Pengantunan kanak-kanak

MINGGU 28 7.1.2 Memberi contoh situasi pengantunan
6 Julai – 12 Julai 2020 kanak-kanak
7.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak
MINGGU 29 daripada pengantunan kanak- kanak.
13 Julai – 19 Julai 2020
7.1.4 Berkomunikasi dengan berkesan cara
MINGGU 30 mengelak daripada situasi pengantunan
20 Julai – 26 Julai 2020 kanak-kanak.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
MINGGU 31
27 Julai - 2 Ogos 2020 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan
dan selamat mengikut aras Piramid Makanan Malaysia.
MINGGU 32
3 Ogos – 9 Ogos 2020 Kepentingan pengambilan makanan
berdasarkan:

Piramid Makanan Malaysia

MINGGU 33 Pemilihan makanan sihat 8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras Maal Hijrah (20
10 Ogos – 16 Ogos 2020 Piramid Makanan Malaysia. Ogos 2020)
9.1 Pengetahuan asas pertolongan 8.1.3 Menjelaskan dengan contoh
MINGGU 34 cemas dan kemahiran bertindak dengan kepentingan memilih dan mengambil
17 Ogos – 23 Ogos 2020 pelbagai jenis makanan sihat berdasarkan
bijak mengikut situasi Piramid Makanan Malaysia.
MINGGU 35 Bertindak dengan bijak apabila berlaku 9.1.1 Menyatakan punca kecederaan lebam
24 Ogos – 30 Ogos 2020 dan terseliuh.
kemalangan kecederaan ringan:
MINGGU 36 Lebam 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu 31 Ogos Hari
31 Ogos – 6 September mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh. Kemerdekaan
T erseliuh
2020 9.1.3 Mengaplikasikan kemahiran bantu mula
MINGGU 37 8.1 Amalan pemakanan sihat untuk kecederaan lebam dan terseliuh.
7 September – 13 dan selamat
September 2020 8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan 16 September (Hari
MINGGU 38 Kepentingan pengambilan makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia. Malaysia)
14 September - 20
September 2020

MINGGU 39 berdasarkan: 8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan
21 September – 27 Piramid Makanan Malaysia mengikut aras Piramid Makanan Malaysia.
Pemilihan makanan sihat
September 2020 8.1 Amalan pemakanan sihat

dan selamat
Kepentingan pengambilan makanan

berdasarkan:

MINGGU 40 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras
28 September – 4 cemas dan kemahiran bertindak dengan Piramid Makanan Malaysia.

Oktober 2020 bijak mengikut situasi 8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras
MINGGU 41 Bertindak dengan bijak apabila berlaku Piramid Makanan Malaysia.
5 Oktober – 11 Oktober
kemalangan kecederaan ringan: 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu
2020 Lebam mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh.
MINGGU 42
12 Oktober – 18 Oktober T erseliuh 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu
9.1 Pengetahuan asas pertolongan mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh.
2020 cemas dan kemahiran bertindak dengan

MINGGU 43
19 Oktober – 25 Oktober

2020 bijak mengikut situasi
Bertindak dengan bijak apabila berlaku
MINGGU 44
26 Oktober – 1 kemalangan kecederaan ringan:
November 2020
9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu 29 Oktober (Hari
MINGGU 45 cemas dan kemahiran bertindak dengan mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh. Keputeraan Nabi
2 November – 8 Muhammad SAW)
November 2020 bijak mengikut situasi
Bertindak dengan bijak apabila berlaku
MINGGU 46
9 November – 15 kemalangan kecederaan ringan:
November 2020
9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu
MINGGU 47 cemas dan kemahiran bertindak dengan mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh.
16 November - 22
bijak mengikut situasi.
November 2020
MENGULANGKAJI MENGULANGKAJI

MENGULANGKAJI MENGULANGKAJI 15 dan 16
November adalah

cuti sempena
Deepavali


Click to View FlipBook Version