The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jachtsite.eu, 2020-04-24 02:53:12

Mengselfiches-2020-04

Mengselfiches-2020-04

Keywords: biocrea,mengselfiches,jachtmengsels,faunamengsel,jachtsite

MENGSELFICHES 2019

fauna en flora akkers

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

VEERWILD & AKKERVOGELS

Dit mengsel heeft 10kg/ha zaaidichtheid nodig. (10kg/zak)

Zonnebloem Helianthus annuus
Raphanus sativus radijs/bladrammenas
Mergkool /boerenkool Brassica oleracea
Quinoa Chenopodium quinoa
Sorghum Sorghum
Bladkool Brassica napus
Gierst Millet
Boekweit Fagopyrum esculentum

MENGSEL-

inzaai vanaf 20 april tot eind juni.
Zeer veel en lange aanvoer van zaden.
Goede bloei (insecten)
Goede afweer ten opzichte van luchtpredatie.

In hoofdzaak is dit mengsel gemaakt voor alle veerwild. Door de hoge en langduri-
ge aanvoer van zaden allerhande is de werking ook erg sterk en zullen patrijzen
en fazanten uit de buurt deze akkers snel vinden en er gebruik van maken, het
mengsel is ook erg belangrijk om akkervogels te ondersteunen en terug op de
kaart te zetten.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

ERWTENMENGSEL

Dit mengsel heeft 100kg/ha zaaidichtheid nodig. (20kg/zak)

Rogge Secale cereale
Bladkool Brassica napus
Erwt Pisum sativum
Gerst Hordeum vulgare

inzaai vanaf eind september tot 15 oktober.

Wintergroen en erg voedzaam en smakelijk.
Zeer grote aantrekkingskracht op ‘alle’ wild. (binding nieuw wild).
Als dit gewas op de akker kan blijven tot april kan men de brug maken met de
nieuw in te zaaien voorjaars wildakkers.
Doordat het mengsel op het veld blijft na de winter tot in het voorjaar, zal het
wild bij de eerste maaiwerken er zijn toevlucht zoeken (minder slachtoffers).
Werking: Door het wintergroen blijven is dit een topper voor alle fauna, het
mengsel is ook een brug naar de landbouw toe. De erwt gaat de stikstof uit de
lucht halen en aan de wortel binden, na het inwerken van de erwten gaat de
stikstof vrijkomen en dus ter beschikking komen van het volggewas, door de
stikstof zal het volggewas sneller groeien. Het mengsel helpt dus de landbouwer
vooruit.

Dit mengsel kan indien het lang genoeg op de akkers blijft, ook gesneden worden en verhakseld om te voederen aan het vee, zeer
eiwitrijk én voedzaam! Toch inwerken? Geen probleem, erg veel organisch materiaal voor de bodem+ stikstof

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

FAZANT - PATRIJS (HAAS)

Dit mengsel heeft 10kg/ha zaaidichtheid nodig. (10kg/zak)

Boekweit Fagopyrum esculentum
Vlas Linum usitatissimum
Luzerne Medicago sativa
Zonnebloem Helianthus annuus
Zomerhaver Avena sativa
Radijs/ Bladrammenas Raphanus sativus
Wildstaudenroggen Secale cereale var. multicaule
Wilde chicorei Cichorium intybus
Bladkool Brassica napus
Citroengele honingklaver Melilotus officinalis
Millet Panicum miliaceum

inzaai vanaf half april tot half juni.
Naast de Patrijs en Fazant, komt ook haas erg graag in deze akker foerageren en
rusten.
Veel insecten door de bloei, insecten= eiwitrijke voeding voor kuikens
Zeer veel zaad voorradig tijdens de zomer en vroeg najaar.
Voldoende schutting tegen predatoren.
In hoofdzaak is dit mengsel gemaakt voor alle veerwild. Door de hoge en langduri-
ge aanvoer van zaden allerhande is de werking ook erg sterk en zullen patrijzen
en fazanten uit de buurt deze akkers snel vinden en er gebruik van maken, het
mengsel is ook erg belangrijk om akkervogels te ondersteunen en terug op de
kaart te zetten.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 2

fauna en flora akkers JARIG

HAZENMENGSEL

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig. (25kg/zak)

Boekweit Incarnaatklaver
Rietzwenk (Kora) Paardenbloem
Fors uitstoelend roodwenk Luzerne
Veldbeemd (Geronimo) Wilde chicorei
Wikken Wilde peen
Kropaar (Lunella) Zonnebloem
Struisgras (Highland Bent) Stoppelknol
Veldsalie Bladkool
Rode klaver (Magellan) Alexandrijnse (Persische) klaver
Smalle Weegbree Gewone rolklaver
Witte klaver (Riesling)

Fantastisch 2-jarig mengsel ter ondersteuning en opbouw van de biodiversiteit.
Kruiden met sterke aantrekking op haas. Ook ree komt de kruiden benutten.

Inzaai vanaf 25 april tot 1 augustus.
2-Jarig met 21 soorten
Perfecte nestgelegendheid voor patrijs en fazant.
Omdat dit mengsel veel kruiden bevat is er reeds vroeg in het voorjaar aanvoer van
insecten en dit gaat non-stop door tot de winter.
Veel smakelijke kruiden en bloemen (veel insecten).
Alle kruiden hebben een piekgroei, dit zorgt voor een constante aanvoer van
voeding.
Goede lagere dekking.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

NAJAAR- EN WINTERMENGSEL

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig. (25kg/zak)

Zonnebloem Helianthus annuus
Zomergerst Hordeum vulgare
Bladraap Brassica rapa sylvestris
Wildstaudenroggen Secale cereale var. multicaule
Stoppelknol Brassica rapa rapifera
Witte rammenas Raphanus sati-vus var. longipinnatus
Bladkool Brassica napus
Phacelia Phacelia tenuifolia
Erwt Pisum Sativum
Boekweit Fagopyrum esculentum
Mergkool Brassica oleracea

Vervang mosterd en groenbemesters zoveel mogelijk door dit mengsel
aan de landbouwers te schenken. Top ondersteuning voor uw biotoop!!!

inzaai juli– augustus– september. Mengsel is perfect voor inzaai na tarwe, gerst
of late aardappelen als groenbemester én is EAG geschikt
Visueel attractief (bloei).
Zaaduitval in najaar-winter (Phacelia, boekweit, zonnebloem, rogge en gerst)
Winterharde componenten mét knollen.
Veel dekking en voedsel gedurende najaar en winterperiode. Dit zorgt ervoor dat
het wild sterk de winter doorkomt wat goed is voor de kweek.
Door het aanbod aan vers voer in de winter heeft dit mengsel een sterke
aantrekkingskracht op nieuw wild van buitenaf, doordat het alles kan vinden wat
het nodig heeft zal het zich vestigen in de nabijheid!

Dit mengsel is EAG geschikt voor Vlaanderen. Dwz: Elke landbouwer die minimaal 15ha bouwland heeft (bouwland= land waarop een
gewas komt dus geen permanent grasland), die is verplicht bij wet om minstens 5% van zijn areaal in te zaaien met een EAG mengsel.
Het kan dus door de jager geschonken worden aan de landbouwer, die wettelijk in orde is én winst doet omdat hij geen zaden moet
aankopen, hij hoeft enkel de inzaai te voorzien, dit is dus goed voor landbouw, jagerij én natuur. Bovenop krijgt de landbouwer bij
inwerken een bom aan organisch materiaal in de bodem. EAG componenten zijn: Phacelia en bladraap.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

ROODWILD / ZWARTWILD / REEWILD

Dit mengsel heeft 60-80kg/ha zaaidichtheid nodig. (20kg/zak)

Engels raaigras Lolium perenne
Zomerhaver (zwart) Avena sativa
Zomertarwe Triticum aestivum
Boekweit Fagopyrum esculentum
Zonnebloem Helianthus annuus
Bladkool Brassica napus
Radijs/bladrammenas Raphanus sativus
Stoppelknol Brassica rapa rapifera
Zomerveldboon Vicia faba
Gele (zomer)erwt Pisum sativum
Wikken Vicia sativa
Phacelia Phacelia tenuifolia
Esparcette Onobrychis viciifolia of sativa
Rode klaver Trifolium pratense
Alexandrijnse (Persische) klaver Trifolium resupinatum

Houdbaarheid van de zaden is 2 jaar indien droog en fris bewaard.
Mengsel is 1-jarig en zaden zijn eetbaar en rijp vanaf augustus- september.

Inzaai vanaf 25 april tot eind juni.
Koolachtigen zorgen voor extra energie in de winter.
Klavers en erwten zorgen voor hoge eiwit aanbreng, dit is erg goed voor zogende
dieren en jonge opgroeiende dieren.
Mengsel heeft een hoge diversiteit aan voeding en smaak, hierdoor is dit een erg
aantrekkelijk mengsel voor het wild.
Goede aantrekking op aanwezig kleinwild, veel voeding en dekking
(zeer compleet mengsel).

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 1

fauna en flora akkers JARIG

VOORJAAR- & ZOMERMENGSEL

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig. (25kg/zak)

Zonnebloem Helianthus annuus
Zomerhaver Avena sativa
Zomergerst Hordeum vulgare
Millet Panicum miliaceum
Rode klaver Trifolium pratense
Stoppelknol Brassica rapa rapifera
Bernagie/komkommerkruid Borago officinalis
Bladkool Brassica napus
Phacelia Phacelia tenuifolia
Gele erwt Pisum sativum
Wilde chicorei Cichorium intybus
Wikken Vicia sativa
Boekweit Fagopyrum esculentum
Mergkool Brassica oleracea
Quinoa Chenopodium Quinoa

Inzaai vanaf half april tot half juni.
Snelle bloei (belangrijk voor kuikens: door bloei snelle aanvoer van insecten)
Gedurende de zomer non stop voeding in de vorm van zaden, groen en knollen.
Op roterende stukken kan de landbouwer na inwerken genieten van een bom aan
organische stof, goed voor bodem structuur en bodemleven!
Vrijwel alle wild, zowel kleinwild als grofwild.
Bij kleinwild geeft het zowel voeding als dekking.
Bij grofwild vooral voeding.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 2

fauna en flora akkers JARIG

ZWARTWILDMENGSEL

Dit mengsel heeft 60kg/ha zaaidichtheid nodig. (20kg/zak)

Boekweit Fagopyrum esculentum
Zomerhaver (zwart) Avena sativa
Zomergerst Hordeum vulgare
Zomertarwe Triticum aestivum
Gele (zomer)erwt Pisum sativum
Rode klaver Trifolium pratense
Alexandrijnse klaver Trifolium resupinatum
Stoppelknol Brassica rapa rapifera
Bladkool Brassica napus
Wildstaudenroggen Secale cereale var. multicaule
Witte rammenas Raphanus sativus var. longipinnatus

Inzaai vanaf 20 april tot eind juni.
Uitval zomergranen vanaf augustus.
Koolachtigen zorgen voor extra energie in de winter.
Erg goede aantrekking op zwartwild en ook ree.
Mengsel is niet erg hoog waardoor u vanuit de hoogzit het gewenste dier in de
akker kan aanspreken en een perfect weidelijk schot kan afleveren.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 2

fauna en flora akkers JARIG

KRUIDENMENGSEL BIOCR-04

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig (op zandgrond 30kg/ha) - 10kg/zak

-Boekweit
-Alexandrijnse klaver
-Basterdklaver
-Rode klaver (diploid : goede bereikbaarheid van stuifmeel voor insecten)
-Mergkool (2 soorten)
-Kaasjeskruid
-Knolraap
-Koolzaad
-Boerenkool
-Phacelia
-bladraap (2 soorten)
-Roggen (2 soorten)

Inzaai half April tot Augustus . 25kg/ha inzaai, op zandgronden 30kg/ha.
Ondiepe zaai en een goede zaaivoorbereiding van de gronden is een must!
Mengsel werkzaam op vooral ree en grofwild maar ook op klein haarwild (konijn en
haas).
Dit mengsel geeft het jaar rond zeer veel en rijk groenvoer maar is in het bijzonder
tijdens de winter zeer belangrijk als voedselbron.
Het mengsel is een rijke voedselaanvulling naast de klassieke fauna en flora-
mengsels.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 3

fauna en flora akkers JARIG

KRUIDENMENGSEL BIOCR-03

Dit mengsel heeft 20kg/ha zaaidichtheid nodig. (10kg/zak)

-Duizendblad -Esparcette
-Gewone haver -Peterselie
-Mergkool -Pimpernel
-Goudsbloem -Dag Koekoeksbloem
-Herderstasje -Paardenbloem
-Karwij -Smalle weegbree
-Wilde cichorei -Luzerne
-Wortel -Gewone rolklaver
-Wilde peen -Hopklaver
-Venkel -Incarnaatklaver
-Sojaboon -Rode klaver
-Vlas -Witte klaver
-Echte kamille

Inzaai Maart tot September 20kg/ha inzaai. Zeer ondiep zaaien.
Goede zaaivoorbereiding van de gronden is een must!
Mengsel met een zeer hoge ecologische waarde. Hoge werking op biodiversiteit.
Alle akkerdieren en insecten zijn sterk gebaat bij dergelijke mengsels omdat deze
door de zeer hoge soorten diversiteit voor alle dieren en insecten een versterken-
de werking bezitten.
Uitermate geschikt als nest gebied voor akkervogels, aflegplek voor kitsen en zeer
geliefd bij hazen.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 2-3
JARIG
fauna en flora akkers

KRUIDENMENGSEL BIOCR-02

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig. (10kg/zak)

-Alexandrijnse klaver
-Rode klaver (diploid : goede bereikbaarheid van stuifmeel voor insecten)
-Rode klaver (tetraploid : meer massa aanmaak voor dieren, minder stuifmeel)
-Esparcette
-Incarnaatklaver
-Basterdklaver
-Witte dwergklaver
-Luzerne
-Vogelpoot
-Boekweit

Inzaai half Maart tot September 25kg/ha inzaai op zandgronden 30kg/ha. Ondiep
zaaien. Goede zaaivoorbereiding van gronden is een must.
Klavers houden van hoger ph waarden, bekalken en een onderhoudsbemesting zeer
aan te raden.
Werking op zowel klein als grootwild. Hoge werking op insecten!
Zeer eiwitrijk mengsel die een dichte groei laat optekenen, kan gemaaid en
gemulched worden, zo blijven onkruiden weg.
Het jonge schot heeft erg veel smaak en trekt daardoor veel wildleven aan.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Wij helpen u met alle vragen omtrent biotoopverbetering.
Met onze eigen zaadmengsels krijgt u gegarandeerd een
biotoop dat bulkt van het leven!

MENGSELFICHE 2-3
JARIG
fauna en flora akkers

KRUIDENMENGSEL BIOCR-01

Dit mengsel heeft 25kg/ha zaaidichtheid nodig. (10kg/zak)

Boekweit Basterd klaver
Venkel Incarnaatklaver
Bevernel Witte klaver
Luzerne Mergkool
Karwij Kaasjeskruid
wortel Paardenbloem
Zomerwortel Duizendblad
Lupine (blauw) Mergkool
Wilde cichorei Zwarte haver
Goudsbloem Peterselie
Esparcette Smalle weegbree
Rode klaver Vogelpoot
Gewone rolklaver

Inzaai vanaf half April tot September. 25kg/ha inzaai. Zeer ondiep te zaaien.
Goede zaaivoorbereiding van gronden is een must!
Werking op alle wildsoorten en een hoge werking op insecten.
Door de hoge diversiteit aan kruiden heeft dit mengsel een zeer hoge aantrek-
kingskracht en een zeer gevarieerd smakenpatroon.
Kruiden werken gunstig in op de gezondheid van dieren en insecten door de vele
vitaminen en spoorelementen die de dieren en insecten in het wild vaak niet meer
vinden.

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Naast de 6 basismengsels heeft BIOCREA ook een EAG-mengsel dat nergens anders
te vinden is. Dit is een volwaardig alternatief voor de klassieke groenbemesters. Dit
mengsel is EAG-geschikt voor Vlaanderen. Dwz: Elke landbouwer die minimaal 15ha
bouwland heeft (bouwland= land waarop een gewas komt dus geen permanent
grasland), die is verplicht bij wet om minstens 5% van zijn areaal in te zaaien met
een EAG mengsel. Het kan dus door de jager geschonken worden aan de landbouwer,
die wettelijk in orde is én winst doet omdat hij geen zaden moet aankopen, hij hoeft
enkel de inzaai te voorzien, dit is dus goed voor landbouw, jagerij én natuur. Bovenop
krijgt de landbouwer bij het inwerken een bom aan organisch materiaal in de bodem
omdat dit mengsel voor 70% bestaat uit wintergroene en overblijvende componeten!

BERGELEN 49 - 8560 GULLEGEM BIOCREA.BE
+32 478 95 56 49 [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Chemistry
Next Book
k3