The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khairulhaiza, 2019-05-30 21:38:21

Penyata Tunai April 2018

Penyata Tunai April 2018

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD

PENYATA TUNAI BAGI BULAN BERAKHIR 30 APRIL 2018

BAKI AWAL : BULAN INI TERKUMPUL
RM RM
1 CIMB Islamik Bank
2 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 109,370.16 127,850.75
3 Malayan Banking Berhad, Kuantan-Premier 89,195.53 61,261.77
4 Malayan Banking Berhad,Kuantan-Wadiah 618,140.41 1,443,235.17
5 Bank Muamalat Cawangan Kuantan 22,753.31 22,153.01
6 Bank Muamalat Cawangan Pekan 60,666.41 43,942.99
7 Tunai Runcit 61,399.75 55,736.56
3,000.00 3,000.00

964,525.57 1,757,180.25

TERIMAAN 1,023,146.54 2,783,561.58
- 1,000,000.00
1 Pinjaman Anggota -
2 Deposit Tetap Maybank - 100,000.00
3 Deposit Tetap Bank Persatuan Malaysia Berhad - 300,000.00
4 Deposit Tetap Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 1,200,000.00
5 Deposit Tetap CIMB 39,423.59 135,508.38
6 Simpanan Khas Anggota -
7 Deposit Sewa 6,400.00
8 Deposit Elektrik & Air 500.00 500.00
9 Pemiutang Insurans 7,217.00
10 GST - Diterima (OUTPUT) 8,146.77 15,964.50
11 Cagaran Sewa Dewan 11,995.89
12 Modal Syer Anggota - 6,500.00
13 Modal Yuran Anggota 360,380.00 613,570.00
14 Bank Transfer 273,289.65 581,044.82
15 Kumpulan Wang Kebajikan Am 60,000.00
16 Tabung Perlindungan Pembiayaan Koperasi - 100,412.04
17 Kredit Tawarruq 49,254.04 12,556.20
18 Kredit-Tawarruq2 4,807.14 514,681.26
19 Kredit Al Murabahah 230,961.40 52,804.93
20 Kredit Bithamin Ajil 22,705.30 62,433.21
21 Sewa Bangunan 30,317.92
22 Dividen Syer Siar Harga 925.00
23 Dividen Syer Tak Siar Harga 440.50 39,550.00
24 Keuntungan Deposit 7,482.00
734.96
- 76,051.48
- 153,841.10
82,470.29

25 Hibah/Keuntungan Bank 645.86 2,113.42
26 Sewa Dewan Atabara 5,000.00 36,429.00
27 Sewaan Billboard 122,641.51 122,641.51
28 Komisen Takaful 1,399.60
29 Fee Masuk 800.90
30 Komisen Jualan 160.00 580.00
31 Spekar 1,204.35 2,434.75
32 Fi Proses Al-Qard 240.00 1,665.00
33 KWSP & Socso 1,300.00 6,050.00
34 Penyelenggaraan Bangunan 2,129.35 8,517.40
638.00 3,190.00
JUMLAH TERIMAAN :
2,275,302.11 8,014,056.03

3,239,827.68 9,771,236.28

BULAN INI TERKUMPUL
RM RM

BAYARAN : 6,000.00
1,439,389.00
1 Dewan Atabara -
2 Ubahsuai Bangunan - Hotel Boutique 96,403.50 22,068.69
3 Komputer 45,579.26
4 Perabut Dan Kelengkapan - 3,000.00
5 PDP-Tanah Gambang - 1,437,824.99
6 Pinjaman Anggota - 2,215,586.65
7 Deposit Pembelian Rumah 383,593.83 500,000.00
8 Deposit Tetap Malaysian Building Society Berhad - 500,000.00
9 Hong Leong Assurance - 336,877.61
10 Simpanan Khas Anggota 500,000.00 9,000.00
11 Fi Audit Terakru 59,188.96
12 Deposit Elektrik & Air 9,000.00 704.95
13 Pemiutang Insurans 704.95 15,880.83
14 Cagaran Sewa Dewan 4,645.12 8,750.00
15 Modal Syer Anggota 3,250.00 27,760.00
16 Modal Yuran Anggota 6,150.00 505,787.90
17 Modal Syer Anggota Di Tebus 78,906.00 4,770.00
18 Bank Transfer 1,030.00 60,000.00
19 Kumpulan Wang Kebajikan Am - 43,415.00
20 Kumpulan Wang Derma Pelajaran anggota 11,675.00 4,800.00
21 Tabung Perlindungan Pembiayaan Koperasi 1,500.00 38,777.71
22 kumpulan Wang Derma Pelajaran Anak Anggota - 3,850.00
23 Tabung Pembiayaan Koperasi Kredit SKM 300.00 233,784.74
24 Kredit Tawarruq 64,677.45
25 Kredit-Tawarruq2 88.20 167.50
26 Kredit Al Murabahah 211.60 631.30
27 Spekar 77.80
28 Elaun Pengerusi / Setiausaha / Bendahari 400.68 77.80
29 Elaun Mesyuarat Lembaga 2,400.00 1,553.96
30 Elaun Perjalanan Lembaga 3,050.00 9,600.00
31 Seminar / Kursus Lembaga 3,180.80 11,300.00
120.00 8,391.80

360.00

32 Belanja Mesyuarat Agung - 2,500.00
33 Gaji Dan Elaun 18,725.00 74,900.00
34 KWSP & Socso 4,847.40 19,389.60
35 Seminar / Kursus Kakitangan & Anggota
36 Perubatan 90.00 120.00
37 Elaun /Perjalanan kakitangan 935.40 3,040.95
38 Elaun Jawatankuasa Audit Dalaman 1,321.45 4,291.45
39 Dalal Biro Perkhidmatan ANGKASA 1,000.00 4,000.00
40 Alatulis Dan Percetakan 8,641.06 18,399.70
41 Belanja Utiliti - Air dan Pembentungan 928.94 3,438.39
42 Belanja Pos Dan Caj Bank
43 Belanja Utiliti - Letrik 73.00 366.50
44 Insurans / Takaful 170.41 1,364.99
45 Jamuan & Keraian 1,475.15 5,422.65
46 Penyelenggaraan Alat Pejabat 15,788.56
47 Penyelenggaraan Bangunan -
48 Belanja Utiliti - Tel dan Internet 160.00 856.10
49 Cukai Pintu & Tanah 547.75 5,933.40
50 GST-Dibayar (INPUT) 1,301.52 2,743.04
51 Belanja Utiliti - Dewan Atabara 633.90 2,449.05
52 Belanja Agen Pemasaran Billboard 899.60 49,618.20
53 Penyelenggaraan Dewan 8,602.87 91,404.22
54 Fi Tawarruq 104.95 4,172.20
36,660.00 36,660.00
JUMLAH BAYARAN : 4,624.20
- 2,740.10
BAKI AKHIR : 832.10
7,849,912.99
1 CIMB Islamik Bank 1,318,504.39
2 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia
3 Malayan Banking Berhad, Kuantan-Premier 118,972.47 118,972.47
4 Malayan Banking Berhad,Kuantan-Wadiah 91,434.34 91,434.34
5 Bank Muamalat Cawangan Kuantan 1,560,961.28 1,560,961.28
6 Bank Muamalat Cawangan Pekan 22,897.31 22,897.31
7 Tunai Runcit 60,706.30 60,706.30
63,351.59 63,351.59
3,000.00 3,000.00

1,921,323.29 1,921,323.29

3,239,827.68 9,771,236.28


Click to View FlipBook Version