The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ilovepdf_merged (1)

ilovepdf_merged (1)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №48 1300) 20/12/2019

ҚРКФ ТӨРАҒАСЫ ЖАҢАӨЗЕНДІКТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

ҚР Кəсіптік одақтар федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов үкімет делегация-
сының құрамында жұмыс сапарымен Маңғыстау облысында болды.

18-19 желтоқсан күндері ҚР Пре- 18 желтоқсанда жұмыс тобының мү- Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жол- Қадірлі достар!
мьер-Министрінің орынбасары Бердібек шелері бірқатар əлеуметтік жəне мəдени дауында көрсеткен тапсырмалардың жү-
Сапарбаев бастаған үкімет делегациясы объектілерді аралап, Жаңаөзен қаласы- зеге асу барысы туралы айтылды. 2019 жыл егемен еліміз үшін есте қалар-
Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен ның жұртшылығымен кездесті. Кезде- лық елеулі оқиғалар мен жан жадыратар
барды. су барысында ҚР Президенті Қасым- Кездесу барысында Жаңаөзен тұрғын- жетістіктерге толы болды.
дары делегация мүшелеріне əлеумет-
тік-еңбек саласының өзекті мəселелеріне 10 қазанда Тәуелсіздік алғалы бері Қа-
қатысты сұрақтар қойды. зақстанда тұңғыш рет жаңа кәсіптік
мереке – Кәсіподақтар күні атап өтілді.
«Өзенпромгеофизика» АҚ баста-
уыш кəсіподақ ұйымының төрағасы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған
Ерік Садыров ҚРКФ төрағасы Ералы және Қазақстан Президенті Қасым-
Тоғжановқа кəсіпорын жұмысшыла- Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына
рының мəселелерін шешуде көрсеткен Жолдауында көрсетілген әлеуметтік ре-
қолдауы үшін алғысын айтты. формалар кәсіподақтардың басты мін-
деттерімен үндеседі.
Атап өткендей, ҚРКФ қолдауымен
«Өзенпромгеофизика» АҚ жұмысшы- Яғни, еліміздегі кәсіподақтар қызметін
ларының жалақысын арттыру туралы әрі қарай жаңғыртуға және Еңбек ада-
мəселе шешілу кезеңінде. мын қорғау тиімділігін арттыруға жаңа
қарқын бергені сөзсіз.
Ералы Тоғжанов бұл мəселе Қазақстан
Республикасы Еңбек жəне халықты Барлық өңірлерде кәсіподақтардың бас-
əлеуметтік қорғау министрлігі мен ҚР тамасымен «Қауіпсіз еңбек» жергілікті
Кəсіптік одақтар федерациясының бақы- бағдарламасы жүзеге асырылуда.
лауында екенін атап өтті.
«Атамекен» ҰКП және Қазақстанның
Еске сала кетсек, ҚРКФ төрағасының жұмыс берушілер конфедерациясымен
11-12 қараша күндері Маңғыстау облысы- бірлесе «Еңбекті қорғау саласында ал-
на жұмыс сапары барысында өңір халқы дын-алу мәдениетін бірге арттырамыз»
бірқатар мəселелерді көрсеткен болатын. республикалық акциясы жоғары деңгейде
ұйымдастырылды.
(Жалғасы 2-бетте)
Кәсіподақтар федерациясының белсенді
ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ «ПАРЫЗ» БАЙҚАУЫНДА БІРНЕШЕ қатысуымен ҚР 2019-2023 жылдарға ар-
АТАЛЫМДАР БОЙЫНША ҮЗДІКТЕРДІ МАРАПАТТАДЫ налған зиянды еңбек жағдайларындағы
жұмыс орындарын және өндірістік жа-
13 желтоқсан күні Тəуелсіздік күні қарсаңында Нұр-Сұлтан қаласының ЭКСПО Кон- рақатты азайту бойынша Жол картасы
гресс-орталығында ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен «Алтын бекітілді.
сапа» сыйлығы байқауының жеңімпаз-лауреаттарын жəне бизнестің əлеуметтік жау-
апкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рəсімі өтті. ҚРКФ жанындағы Татуласу орталықта-
рында республика бойынша 3000-ға жуық
еңбек дауларын сотқа дейін шешу рәсім-
дері өткізілді, олардың 2000-ы келісімге
келді.

Сонымен қатар, қарапайым жұмысшы-
лар үшін маңызды бірқатар мәселелер
жөніндегі Федерация бастамалары Респу-
бликалық үшжақты комиссияның отыры-
сында және Премьер-Министр Асқар Ма-
миннің басшылығымен өткен ҚР Үкіметі
отырысында қолдау тапты.

Кәсіподақ қозғалысын қарқынды дамы-
ту, жұмысшылардың құқығы және мүддесін
қорғау жолындағы ерен еңбектеріңізді ай-
рықша атап өткім келеді.

Сіздердің білімдеріңіз бен тәжірибе-
леріңіз, қажырлы еңбектеріңіздің арқа-
сында еліміздің кәсіподақтар қозғалысы
талай белестерді бағындыратынына
сенімдімін.

Сіздерге жаңа жылда мықты денсаулық,
отбасыларыңызға береке-бірлік, Отаны-
мыздың игілігі жолындағы еңбектеріңізге
толайым табыс тілеймін!

Құрметпен,
Ералы Тоғжанов
Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
дақтар федерациясының Төрағасы

2008 жылдан бері дəстүрлі түрде ұй- төрағасы Ералы Тоғжанов қатысып, «Павлодар политехникалық жоғарғы
ымдастырылып келе жатқан «Парыз» «Үздік əлеуметтік жауапты кəсіпорын», колледжі» білім беру мекемесі «Үздік
конкурсының сыйлығы бизнестің əлеу- «Үздік ұжымдық шарт», «Еңбекті қорғау əлеуметтік жауапты кəсіпорын» номина-
меттік жауапкершілігін арттыруға бағыт- саласындағы үздік кəсіпорын», «Эко- циясы бойынша қола жүлдені иеленді.
талған зор мүмкіндік болып табылады. логияға қосқан үлесі үшін» номинаци- Марапат колледж директоры Валерий
ялары бойынша жеңімпаздарды мара- Якутовқа табысталды.
Осы шараға Қазақстан Республика- паттады.
сы Кəсіптік одақтар федерациясының (Жалғасы 2-бетте)


Click to View FlipBook Version