The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Corfu Magazine 16 - August/September2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2018-08-30 15:44:50

Corfu Magazine 16

Corfu Magazine 16 - August/September2018

index

20
4
30

28 SHOWBIZ 64 28
50 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 62 Η Αστυνομία Πόλεων... άρχισε στην Κέρκυρα!
53 ΟΜΟΡΦΙΑ 44 Τα παραδοσιακά επαγγέλματα του χθες
68 SPORT FACES 36
4 FOOD BLOGGING
70 TOP-10 56

Μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης web site: www.corfupress.com
Τεύχος 16 / Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018 web site: www.corfusports.com
Το δωρεάν περιοδικό από το CorfuPress.com και το CorfuSports.com
Κυκλοφορεί κάθε μήνα σε επιλεγμένα σημεία στην Κέρκυρα email: [email protected]
Διαφημιστικό Τμήμα: Νίκος Άνθης
ΕΚΔΟΣΗ:
CP-WEB/CORFUPRESS.COM Τηλέφωνο επικοινωνίας
τηλ: (+30) 6932 234017
Εκδότης / Διευθυντής:
Μάνος Μεθυμάκης Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση ή και κάθε εμπορική
[email protected] και άλλη χρήση του περιεχομένου του περιοδικού

και των ιστοτόπων του, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Το περιεχόμενο του Corfu Magazine προστατεύεται από την
ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όταν
τους

«κο

4 Ιταλός στρατιώτης στην κορυφή του Βομβαρδισμός Κέρκυρας από τους
Φρουρίου, μπροστά στη φασιστική Ιταλούς στις 31 Αυγούστου του 1923
ιταλική σημαία, το Σεπτέμβριο του 1923...
l Η δολο-
φονία Τελίνι
και η εισβολή
στρατιωτικών
δυνάμεων
από τη
φασιστική
Ιταλία

95 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

οι Κερκυραίοι έδιωξαν
Ιταλούς φωνάζοντας...

υκουρίκου»!

l Το τελεσίγραφο l Οι ιταλικές δυνάμεις l Η Ιταλία δέχθηκε
Μουσολίνι τον κατέλαβαν το νησί και, για να να εκκενώσει
Αύγουστο του 1923, δείξουν τις προθέσεις τους, την Κέρκυρα στις
17 χρόνια πριν το τοποθέτησαν ένα ξύλινο 27 Σεπτεμβρίου 1923,
δεύτερο τελεσίγραφό κόκορα στο Παλαιό Φρούριο, με τον λαό να τους
του προς την Ελλάδα με την επιγραφή: «Όταν λαλήσει κατευοδώνει με
προ του Β΄ Παγκο- αυτός ο κόκορας, τότε οι Ιταλοί ένα σαρκαστικό
σμίου Πολέμου θα φύγουν από την Κέρκυρα» «κουκουρίκου»

95 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

Η δολοφονία ενός στρατηγού και άλλων αξιωματούχων της Ιταλίας, η επιχείρηση αύξησης της
ισχύος και του γοήτρου από το Μπενίττο Μουσολίνι, οι αντιπαραθέσεις για τη χάραξη των ελλη-
νοαλβανικών συνόρων με την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία, αποτέλεσαν
την αφορμή για την επίθεση των Ιταλικών δυνάμεων κατά της Κέρκυρας και την κατάληψη του
νησιού, που κορυφώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1923. Φέτος, συμπληρώνονται 95 χρόνια

από τις μελανές εκείνες στιγμές της ιστορίας του νησιού των Φαιάκων, που οδήγησαν σε μία
επώδυνη οικονομικά κατάσταση για το ελληνικό κράτος της εποχής αλλά και με τους Κερκυραί-

ους να γελοιοποιούν τους Ιταλούς στρατιώτες, φωνάζοντάς τους ομαδικά ως ιαχή τη λέξη...
κουκουρίκουυυ! Γιατί; Όταν οι δυνάμεις του Μουσολίνι αποβιβάστηκαν στο νησί, είχαν τοποθε-
τήσει ένα μεγάλο ξύλινο κόκορα στο Παλαιό Φρούριο, με την επιγραφή: «Όταν λαλήσει αυτός ο

κόκορας, τότε οι Ιταλοί θα φύγουν από την Κέρκυρα»!

6 Ο Μουσολίνι είχε ανέβει στην εξουσία της Ιταλίας με Αυγούστου του 1923 στο δρόμο Ιωαννίνων - Κακκαβιάς.
το Φασιστικό Κόμμα μόλις ένα χρόνο πριν, το Στο άριστα οργανωμένο έγκλημα δεν υπήρχε κανείς αυτό-
1922. Η Ελλάδα μάζευε τα κομμάτια της από τα πτης μάρτυς, ενώ οι προσπάθειες να βρεθούν οι δράστες
επακόλουθα της μικρασιατικής καταστροφής, και δεν καρποφόρησαν, παρά το ότι η κυβέρνηση απέστειλε
ο Μουσολίνι έδειχνε τις επεκτατικές του διαθέσεις από την Αθήνα στην περιοχή αστυνομικούς και ανακριτές,
προς ανατολάς και τα Βαλκάνια... ενώ αποκήρυξε τους δράστες. Οι έρευνες δεν απέδωσαν
Η Ιταλία συμμετείχε στη διεθνή επιτροπή χάραξης των ελ- και το τελικό ανακριτικό πόρισμα, παρόλο που υπεδείκνυε
ληνοαλβανικών συνόρων στην Ήπειρο, μετά την παραχώ- κάποιους ως δράστες, δεν είχε επαρκή νομική τεκμηρίωση.
ρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921.
Ο στρατηγός Τελίνι, ο ταγματάρχης Κόρτι, ο λοχαγός Μπα- Οι απεχθείς όροι
νατσίνι (μέλη της επιτροπής για την οριστική χάραξη της
ελληνοαλβανικής μεθορίου), ο οδηγός του αυτοκινήτου Ο Μουσολίνι, που ήθελε να ενισχύσει και το γόητρό του,
τους και ένας διερμηνέας βρέθηκαν δολοφονημένοι στις 27 χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα των ανακρίσεων από τιςελληνικές αρχές, επέδωσε ρηματική διακοίνωση στην Σκηνοθετημένη δολοφονία
Αθήνα με επαχθείς αποικιοκρατικούς όρους. Με το τελεσί-
γραφό του ζητούσε μεταξύ άλλων: Η δολοφονία όπως φάνηκε αργότερα, ήταν σκηνοθετη-
• Να ζητηθεί συγγνώμη από την ανώτατη ελληνική στρα- μένη, για να καλύψει τις επιθετικές πρωτοβουλίες του ιτα-
τιωτική αρχή ενώπιον του ιταλού πρέσβη στην Αθήνα,. λικού φασισμού, που είχαν σαν στόχο να δώσουν κύρος και
• Να αποδοθούν τιμές στην ιταλική σημαία την ημέρα του αίγλη στο νεόκοπο φασιστικό καθεστώς του δικτάτορα
μνημόσυνου Μουσολίνι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.
• Να διενεργηθεί ανάκριση με τη σύμπραξη του ιταλού Ο κόμης Σφόρτζας κατηγόρησε δημοσίως το Μουσολίνι ως
στρατιωτικού ακολούθου, για την προσωπική ασφάλεια ηθικό αυτουργό, ενώ στην ανακριτική επιτροπή είχε εμπλα-
του οποίου η Ελλάδα θα αναλάμβανε την απόλυτη ευθύνη κεί και ο λήσταρχος Κώτσο Μέμο που είχε υποδείξει σαν
• Η Ελλάδα να καταβάλει 50 εκατ. ιταλικές λιρέτες, πέντε ημέ- ηθικούς αυτουργούς το διευθυντή της Αστυνομίας του Αρ-
ρες από την επίδοση του τελεσιγράφου. γυροκάστρου, τον ανθυπασπιστή αδελφό του και τον Αλ-
βανό λοχαγό Δημήτρη Μπέλια.
Απέρριψε ο Πλαστήρας
Οι Ιταλοί "λιμπιζόντουσαν" την Κέρκυρα από παλιά...
Ο Μουσολίνι απαιτούσε απάντηση εντός 24 ωρών. Η εκπλή-
ρωση των όρων του τελεσιγράφου προϋπέθετε όμως την Ο Ιταλός φασίστας, ήταν πιστός στο δόγμα της χώρας του
παραδοχή της ελληνικής ενοχής για τη δολοφονία του ιτα- για επέκτασή του ή διεύρυνση της επιρροής του και των
λού στρατηγού και της ομάδας του. εδαφών του στα Επτάνησα και την Ήπειρο.
Την Ελλάδα εκείνη την περίοδο κυβερνούσε η Επαναστα- Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Kέρκυρα, το ιταλικό προξε-
τική Επιτροπή υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα, η οποία απέρ- νείο διοργάνωσε συλλαλητήρια με αίτημα την «ένωση της
ριψε τους περισσότερους όρους του τελεσιγράφου, ως νήσου μετά της μητρός Iταλίας» ήδη από το 1866.
απαράδεκτους. Προσφέρθηκε να βοηθήσει τις οικογένειες Άλλωστε, η Ιταλία είχε πάρει στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο την
των θυμάτων και πρότεινε στην Ιταλία να ανατεθεί η επί- άδεια των δυνάμεων της Αντάντ για να αποβιβάσει μια με-
λυση της διαφοράς στην Κοινωνία των Εθνών. Παράλληλα, ραρχία στο νησί, που σύντομα μετατράπηκε σε στρατό κα-
διαβεβαίωσε την ιταλική κυβέρνηση ότι οι δράστες δεν τοχής. Οι Iταλοί αναγκάσθηκαν να φύγουν όπως όπως και
ήταν έλληνες, αλλά αλβανοί ληστές. από την Κέρκυρα το 1919.
Στις 31 Αυγούστου, η Κοινωνία των Εθνών κάλεσε την Ελ-
λάδα να ενεργήσει ταχύτατα για την ανεύρεση των ενόχων. Η κατάληψη της Κέρκυρας και ο βομβαρδισμός
Η χώρα μας από την πλευρά της ζήτησε τη σύσταση Ειδικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση του συμβάντος και τον κατα- Το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου 1923 ισχυρή μοίρα του ιτα-
λογισμό ευθυνών, αλλά και την επέκταση των ερευνών προς λικού στόλου αγκυροβόλησε ανάμεσα στο λιμάνι του νη-
την Αλβανία. σιού και της νησίδας Βίδο η οποία βρίσκεται απέναντι από

8

Από το αρχείο του Τάσου Ζωχιού10 το λιμάνι του νησιού, ενώ υδρο- ΒλάσηςΑγτζίδης:Ο μοιραίος ρόλος των
πλάνα παραβίαζαν τον εναέριο Ιταλών, οι Τσάμηδες και οι μελανοχίτωνες
χώρο της ουδέτερης (από την
εποχή της Ένωσης) Κέρκυρας. Οιταλικός παράγοντας (είτε με φασισμό είτε χωρίς) υπήρξε μοιραίος για τους Ελληνες
Το μεσημέρι ο αρχιεπιστολέας της της Ανατολής, αλλά και για τα ελληνικά συμφέροντα στο χώρο της Ανατολικής Μεσο-
μοίρας αποβιβάστηκε στο λιμάνι γείου. Το ενδιαφέρον της Ιταλίας για την εξασφάλιση απόλυτης κυριαρχίας
και επέδωσε στο νομάρχη Ευρι- στο μεσογειακό χώρο είχε εκδηλωθεί από την ίδρυση του ιταλικού εθνικού
παίο έγγραφο του αντιναύαρχου κράτους. Η πρώτη πετυχημένη εμφάνιση του ιταλικού ιμπεριαλισμού στην
Σολάρι με το οποίο γνωστοποιού- ευρωπαϊκή ιστορία, υπό τον μονάρχη Βιτόριο Εμανουέλε, υπήρξε η στρατιω-
ταν η απόφαση του Μουσολίνι να τική κατάληψη της Κυρηναϊκής, της Τριπολίτιδας και του Φεζάν, μετά τον ιτα-
καταλάβει το νησί είτε ειρηνικά λοοθωμανικό πόλεμο του 1911. Στο πλαίσιο του ίδιου πολέμου θα
είτε διά της βίας (η φρουρά του καταληφθούν και τα Δωδεκάνησα, τα οποία θα μετατραπούν σε σημαντική
νησιού περιλάμβανε μόλις 100 στρατιωτική βάση και κέντρο των αποικιακών φιλοδοξιών της Ιταλίας στην
στρατιώτες). Ανατολική Μεσόγειο. Προσδοκώντας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τη δημιουργία ενός
Οι Ιταλοί επέβαλαν ταπεινωτικούς μεγάλου ιταλικού προτεκτοράτου, που θα περιλάμβανε εκτός από τα Δωδεκάνησα και την
όρους για την παράδοση του νη- απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας ώς και το Σαντζάκιο Σμύρνης, ήλθε σε σύγκρουση με τα
σιού και ο νομάρχης Ευριπαίος γεωπολιτικά συμφέροντα των άλλων δύο συμμάχων της στην Αντάντ, της Βρετανίας και
αποφάσισε να μην προβάλει μεν της Γαλλίας.
αντίσταση (που εκ των πραγμά-
των ήταν αδύνατη), αλλά και να Η απόβαση των Ιταλών στην Κέρκυρα,
μην παραδώσει με πρωτόκολλα. στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1923

Βόμβες στο Παλαιό Φρούριο Μουσολίνι και δολοφονίες

Οι Ιταλοί δεν περίμεναν απάντηση Από το '22, που ο Μουσολίνι και οι μελανοχίτωνές του κατέλαβαν την εξουσία, συνέχισαν
και άρχισαν να βομβαρδίζουν στις και διεύρυναν τα αρχικά σχέδια της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Οργάνωσαν ένα σχέδιο
5 το απόγευμα τα δύο φρούρια ένταξης της Ελλάδας στην ιταλική σφαίρα επιρροής, είτε βίαια με τη χρησιμοποίηση του
και τις παρυφές της πόλης. Στα αλβανικού παράγοντα είτε με τη δημιουργία σχετικού Αξονα συμμαχιών. Στο πλαίσιο
φρούρια έμεναν Μικρασιάτες αυτών των επιδιώξεων, προσπάθησαν να διατηρήσουν κοινωνικά ερείσματα στο εσωτε-
πρόσφυγες, οι οποίοι μέτρησαν ρικό της ελλαδικής κοινωνίας. Επιδίωξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα ως πέμπτη φά-
και τους περισσότερους νεκρούς λαγγα οι αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι της Ηπείρου (Τσάμηδες), οι οποίοι με βάση τη
και τραυματίες του βομβαρδι- Συνθήκη της Λωζάννης θα έπρεπε να απελαθούν στην Τουρκία και στη θέση τους να εγκα-
σμού. Στη συνέχεια αποβιβάστη- τασταθεί ένας αριθμός προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η ελληνική κυβέρ-
καν αγήματα από τα πλοία, τα νηση ενέδωσε στις φασιστικές προτάσεις και εξαίρεσε παρατύπως τους Τσάμηδες από την
οποία κατέλαβαν την ανοχύρωτη ανταλλαγή των πληθυσμών, στερώντας με τον τρόπο αυτό ζωτικό χώρο από τους εξαθλιω-
πόλη και τα άδεια πια φρούρια. μένους πρόσφυγες του '22. Μέρος αυτών των σχεδίων υπήρξε η επίθεση και η κατάληψη
Κατά την επίθεση στην Κέρκυρα, της Κέρκυρας από τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα με αφορμή τη δολοφονία Τελίνι,
ο ιταλικός στόλος βομβάρδισε το που όπως φαίνεται ήταν προβοκάτσια που οργανώθηκε από τους Ιταλούς φασίστες σε
Παλαιό Φρούριο. Ο Σπ. Μουρατί- συνεργασία με Αλβανούς ομοϊδεάτες τους. Η επιδίωξη της ενσωμάτωσης των Επτανήσων
δης γράφει: «Ο βομβαρδισμός στο ιταλικό κράτος ήταν απόρροια της συνολικής επεκτατικής ιταλικής διάθεσης και εθεω-
στο Παλαιό Φρούριο στοίχισε τη ρείτο ως ένας τρόπος πλήρους ελέγχου της εισόδου της Αδριατικής.■
ζωή σε 15 αμάχους εκ των οποίων
οι 13 ήταν πρόσφυγες και τον *Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας, μαθηματικός.
τραυματισμό 35 προσφύγων. Στο Απόσπασμα από άρθρο του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία το 2002
Παλαιό Φρούριο ήταν εγκατεστη-
μένοι 6 ώς 8 χιλιάδες πρόσφυγες
και 350 ορφανά ελληνικής και αρ-
μενικής καταγωγής, τα οποία τε-
λούσαν υπό την προστασία του
Δημάρχου του Λονδίνου....».

Η αδυναμία της Κοινωνίας
των Εθνών να αναλάβει δράση

Παρά την ηθική υποστήριξη του
μεγαλύτερου μέρους της διε-
θνούς κοινότητας, η Ελλάδα υπο-χρεώθηκε να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό ως αποζη- Τα 50 εκατομμύρια λιρέτες αντιστοιχούσαν με 500.000 λίρες
μίωση στους Ιταλούς προκειμένου να απελευθερωθεί η Αγγλίας. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Ελλάδα με πολλούς
Κέρκυρα, παρά το γεγονός ότι δεν της απεδόθησαν ευθύνες κόπους εξασφάλισε από την Τράπεζα της Αγγλίας δάνειο
για τη δολοφονία. 750.000 λιρών για να αντιμετωπίσει με προσωρινά μέτρα
Η Ελλάδα είχε καταφύγει στην Κοινωνία των Εθνών από την τις ανάγκες των προσφύγων, γίνεται αντιληπτό τι επιπτώ-
1η Σεπτεμβρίου 1923, ζητώντας από το Συμβούλιο του Ορ- σεις είχε η αποζημίωση αυτή στον κρατικό προϋπολογισμό.
γανισμού να αναλάβει τη διευθέτηση της διαφοράς με την
Ιταλία. Τους δράστες δεν τους βρήκαν...
Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Ιταλός αντιπρόσωπος απέκρουσε την
επέμβαση της ΚτΕ με τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα είχε δη- Οι πραγματικοί δολοφόνοι του στρατηγού Τελίνι δεν βρέ-
λώσει ότι θα σεβαστεί το πόρισμα της Διάσκεψης και ότι θηκαν ποτέ, τουλάχιστον δικαστικά. Επίσης ποτέ δεν έγιναν
συνεπώς παραδεχόταν την ενοχή της στην υπόθεση της δο- γνωστά στην ελληνική κυβέρνηση τα αποτελέσματα στα
λοφονίας. οποία κατάληξε η Διασυμμαχική Ανακριτική Επιτροπή που
είχε καταρτίσει η Πρεσβευτική, καθώς επίσης και οι δύο εκ-
Η Ελλάδα γονάτισε οικονομικά θέσεις που υπέβαλε η τελευταία.■

Η κατάληψη της Κέρκυρας έληξε όταν η Πρεσβευτική Διά- Διαβάστε:
σκεψη, στην οποία η Κοινωνία των Εθνών παρέπεμψε τη
διευθέτηση του ζητήματος, υποχρέωσε την Ελλάδα να κα- Ταξίδια στο
ταβάλει στην Ιταλία αποζημίωση 50 εκατομμυρίων λιρετών, χρόνο, η ιταλική
να τελέσει μνημόσυνο για τους δολοφονηθέντες και να διε- κατάληψη και ο
νεργήσει ανακρίσεις για την ανεύρεση των δραστών, υπό βομβαρδισμός της
την εποπτεία του διεθνούς παράγοντα. Κέρκυρας (tvxs.gr)

12 Δρόμος
Ιωαννίνων -
Κακκαβιάς. Τα
πτώματα των
Ιταλών που
συμμετείχαν
στη Διεθνή
Επιτροπή για
τη χάραξη της
ελληνοαλβανι-
κής μεθορίου
το καλοκαίρι

του 1923Η διαχάραξη των
αλβανικών συνόρων

● Τι προηγήθηκε των γεγονότων και τι οδήγησε στη δολοφονία Τελίνι

Αριστερά: Φωτό
από την από-

βαση των ιταλι-
κών στρα-

τιωτικών δυνά-
μεων στην Κέρ-
κυρα, με χρήση

αεροπορικών
μέσων.

Κάτω: Ο δολο-
φονημένος

στρατηγός Τελίνι

14 ΠΣτις 15 Μαΐου 1920, η Ελλάδα και η Αλβανία συμ- Ένα μήνα μετά την ελληνο-αλβανική συμφωνία, η Γαλ-
φωνούσαν να αποδεχθούν τον διακανονισμό που λία παραχώρησε στην Αλβανία την περιοχή της Κορυ-
θα πρότεινε η Πρεσβευτική Διάσκεψη (ένα νεό- τσάς που βρισκόταν υπό γαλλική κατοχή από το 1916.
κοπο διεθνές όργανο) για τα κοινά τους σύνορα. Η Κορυτσά είχε περιληφθεί στα αλβανικά εδάφη από
Η Διάσκεψη, η οποία άρχισε τις εργασίες της τον Ια- το 1913, αλλά η Ελλάδα πρόβαλλε σοβαρές αντιρρήσεις
νουάριο του 1920, ιδρύθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις για την τελική ένταξη, υποδεικνύοντας την ελληνικότητα
με σκοπό τη ρύθμιση εθνικών διαφορών που θα πα- του πληθυσμού της περιοχής. Εκτός από την Ελλάδα,
ρουσιάζονταν από την εφαρμογή των συνθηκών της τον διακανονισμό του 1913 αμφισβητούσε και η Γιουγ-
ειρήνης. Σε αυτή μετείχαν αντιπρόσωποι της Αγγλίας, κοσλαβία και ζητούσε επίσης επανεκτίμηση και των
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, ενώ ο αντι- δικών της συνόρων με την Αλβανία.
πρόσωπος των ΗΠΑ παρευρισκόταν μόνο ως παρατη- Η Διάσκεψη ωστόσο εξέδωσε απόφαση να τηρηθούν
ρητής, καθώς το Κογκρέσο είχε αρνηθεί να επικυρώσει τα σύνορα του 1913, και μάλιστα όρισε ως σύνορο Ελ-
τη Συνθήκη των Βερσαλλιών.

λάδος και Αλβανίας τα Η δια θαλάσσης απόβαση
όρια μεταξύ των καζάδων των ιταλικών στρατιωτικών
Κορυτσάς και Καστοριάς δυνάμεων στην Κέρκυρα
αντί του υδροκρίτη μεταξύ
του άνω ρου του Δέβολη Δείτε:
και του άνω ρου του
Αλιάκμονα, που περιλαμ- Πλάνα από την
βανόταν στο πρωτόκολλο απόβαση των
της Φλωρεντίας του 1913, Ιταλών στην
με αποτέλεσμα 14 χωριά Κέρκυρα, από το
του καζά της Κορυτσάς British Pathe
που ανήκαν στην Ελλάδα
από τότε να περιέλθουν
στην Αλβανία. Στις 7 Μαρ-
τίου 1923 η επιτροπή χά-
ραξης με επικεφαλής τον
Ιταλό στρατηγό Tellini
έφτασε στην Ήπειρο, αλλά
άρχισε τις εργασίες της
μόλις τον Μάιο εκείνου του
χρόνου.■

Ετοιμάζεστε για τη γαμήλια τελετή σας; Τη βάπτιση του παιδιού λώσεων μας έχει καταστήσει μια από τις καλύτερες επιλογές στο 15
σας; Δεξίωση; Εκδήλωση; Χώροι υπάρχουν πολλοί στην Κέρκυρα, νησί της Κέρκυρας. Ο χώρος μας χωρητικότητας 300 ατόμων δια-
λίγοι όμως μπορούν να σας εγγυηθούν μία άψογη βραδιά. Εδώ τίθεται για δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσια, ετήσιους χορούς συλλό-
αναλαμβάνει ο ΠΙΠΙΛΑΣ! Η πολυετής και επιτυχημένη παρουσία γων ενώ παράλληλα η ορχήστρα μας συνοδεύει με γνωστή
μας στο χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας αντίστοιχων εκδη- παραδοσιακή και λαϊκή μουσική τις ξεχωριστές σας περιστάσεις...

ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ

Οι λάθος χειρισμοί από την ελληνική διπλωματία

στην υπόθεση της κατάληψης της Κέρκυρας

Στις 15 Μαΐου (ν.ημ.) 1920, η Ελλάδα και η Αλβανία της ιταλικής πρεσβείας στις ανακρίσεις. 5) Καταδίκη σε
συμφωνούσαν να αποδεχθούν τον διακανονισμό θάνατο των ενόχων. 6) Καταβολή 50.000.000 λιρεττών.
που θα πρότεινε η Πρεσβευτική Διάσκεψη (ένα νε-
όκοπο διεθνές όργανο) για τα κοινά τους σύνορα. Από τις απαιτήσεις αυτές μόνον οι τρεις πρώτες έγιναν
Η Διάσκεψη, η οποία άρχισε τις εργασίες της τον δεκτές, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν από την ελλη-
Ιανουάριο του 1920, ιδρύθηκε από τις Μεγάλες Δυ- νική κυβέρνηση, η οποία δεχόταν ωστόσο να προσφέρει

νάμεις με σκοπό τη ρύθμιση εθνικών διαφορών που θα αρωγή στις οικογένειες των θυμάτων. Ακόμη η Ελλάδα

παρουσιάζονταν από την εφαρμογή των συνθηκών της πρότεινε στην Ιταλία να αναθέσουν την επίλυση της δια-

ειρήνης. Στη Διάσκεψη μετείχαν αντιπρόσωποι της Αγ- φοράς στην Κοινωνία των Εθνών, ενώ ο υπουργός Εξω-

γλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, ενώ ο αν- τερικών Αλεξανδρής διαβεβαίωνε τον Μουσολίνι με

τιπρόσωπος των ΗΠΑ παρευρισκόταν μόνο ως προσωπικό τηλεγράφημα ότι οι δολοφόνοι του στρατη-

παρατηρητής, γιατί το Κογκρέσο είχε αρνηθεί να επικυ- γού δεν ήταν Ελληνες, αλλά ληστές αλβανικής καταγω-

ρώσει τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. γής.

16 Ενα μήνα μετά την ελληνο-αλβανική συμφωνία, η Γαλλία Βομβαρδισμός αμάχων
παραχώρησε στην Αλβανία την περιοχή της Κορυτσάς
που βρισκόταν υπό γαλλική κατοχή από το 1916. Η Κορυ- Στις 31 Αυγούστου, η Πρεσβευτική Διάσκεψη κάλεσε με
τσά είχε περιληφθεί στα αλβανικά εδάφη από το 1913, διακοίνωσή της την ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει με
αλλά η Ελλάδα πρόβαλλε σοβαρές αντιρρήσεις για την ταχύτητα για να βρεθούν οι ένοχοι. Η Ελλάδα στην προ-
τελική ένταξη, υποδεικνύοντας την ελληνικότητα του πλη- σπάθειά της να επιδείξει καλή θέληση απάντησε ζητώντας
θυσμού της περιοχής. Εκτός από την Ελλάδα, τον διακα- από τη Διάσκεψη τη σύσταση ειδικής επιτροπής, που θα
νονισμό του 1913 αμφισβητούσε και η Γιουγκοσλαβία και διεξήγε έρευνες για τον καταλογισμό των ευθυνών, αλλά
ζητούσε επίσης επανεκτίμηση και των δικών της συνό- και για να επεκταθούν οι ανακρίσεις στο αλβανικό έδα-
ρων με την Αλβανία. Η Διάσκεψη ωστόσο εξέδωσε από- φος. Στις 31 Αυγούστου 1923, τρία θωρηκτά, δύο βαρέα
φαση να τηρηθούν τα σύνορα του 1913, και μάλιστα όρισε και δύο ελαφρά καταδρομικά, έξι αντιτορπιλικά, τορπι-
ως σύνορο Ελλάδος και Αλβανίας τα όρια μεταξύ των κα- λοβόλα και υποβρύχια του ιταλικού ναυτικού, στρέφον-
ζάδων Κορυτσάς και Καστοριάς αντί του υδροκρίτη με- ταν εναντίον της ελληνικής Κέρκυρας, με τελεσιγραφική
ταξύ του άνω ρου του Δέβολη και του άνω ρου του απαίτηση προς τον νομάρχη Ευριπαίο άμεσης παράδο-
Αλιάκμονα, που περιλαμβανόταν στο πρωτόκολλο της σης του νησιού. Παρά την ειδοποίηση που έλαβαν ότι στα
Φλωρεντίας του 1913, με αποτέλεσμα 14 χωριά του καζά ανοχύρωτα φρούρια ήταν πρόχειρα εγκατεστημένοι πρό-
της Κορυτσάς που ανήκαν στην Ελλάδα από τότε να πε- σφυγες, οι Ιταλοί απάντησαν στην άρνηση του νομάρχη
ριέλθουν στην Αλβανία. Το θέμα των αλβανικών συνόρων με πυρά που κράτησαν 25 λεπτά και που στοίχισαν τη ζωή
όμως δεν ανήκε στην αρμοδιότητα της Πρεσβευτικής σε 15 αμάχους και τραυμάτισαν άλλους 35. Αμέσως μετά
Διάσκεψης, αφού η Αλβανία δεν είχε υπογράψει τις συν- ιταλικές δυνάμεις κατοχής εγκαταστάθηκαν στην Κέρ-
θήκες της ειρήνης. Στις 7 Μαρτίου 1923 η επιτροπή χάρα- κυρα. Η κατάληψη της Κέρκυρας ήταν θέμα που απει-
ξης με επικεφαλής τον Ιταλό στρατηγό Tellini έφτασε στην λούσε τη διεθνή ειρήνη και γι' αυτό ανήκε αποκλειστικά
Ηπειρο, αλλά άρχισε τις εργασίες της μόλις τον Μάιο εκεί- στην αρμοδιότητα της ΚτΕ, ενώ η Διάσκεψη ως διάδικος
νου του χρόνου. στην υπόθεση της δολοφονίας δεν είχε δικαίωμα να παί-
ζει και το ρόλο του δικαστή. Η άστοχη ελληνική παραδοχή
Στις 27 Αυγούστου βρέθηκαν δολοφονημένοι στον δρόμο της ανάμειξης της Διάσκεψης στην υπόθεση αυτή αχρή-
των Ιωαννίνων προς την Κακαβιά (σε ελληνικό έδαφος) στευσε την προσφυγή στην ΚτΕ, καθώς μάλιστα ο Μου-
ο Tellini, ο ταγματάρχης Corti, ο υπασπιστής λοχαγός σολίνι, επωφελούμενος από τη διαλλακτικότητα της
Bonaccini, ο οδηγός του αυτοκινήτου και ένας διερμη- Ελλάδος, υποστήριζε ότι η Διάσκεψη και όχι η ΚτΕ (όπου
νέας. Χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα των ανακρί- η ψήφος των μικρών χωρών μπορούσε να βλάψει τα
σεων που η ελληνική κυβέρνηση διέταξε να γίνουν, ο συμφέροντά του) ήταν αρμόδια για να επιλύσει τη δια-
Μουσολίνι, μέσω του κατά τα πάντα δυσάρεστου προς φορά ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Διά-
τους Ελληνες Ιταλού πρεσβευτή Montagna, επέδωσε στην σκεψη ανακοίνωσε στην Ελλάδα ότι έπρεπε περίπου να
Επανάσταση του 1922 τελεσιγραφική διακοίνωση 24ώρου δεχθεί τους ιταλικούς όρους.
προθεσμίας, που περιείχε τους ακόλουθους όρους:
1) Απόδοση τιμών στην ιταλική σημαία και στις σορούς Μοιρολατρική υποχωρητικότητα με δυσβάσταχτο οικο-
των δολοφονημένων. 2) Αίτηση συγγνώμης προς την Ιτα- νομικό κόστος
λία. 3) Τέλεση μνημοσύνου παρουσία του υπουργικού
συμβουλίου. 4) Συμμετοχή του στρατιωτικού ακολούθου Η Διάσκεψη αγνόησε με κυνισμό τόσο την έκθεση τηςδικής της επιτροπής, η οποία γνωμοδότησε υπέρ της Ελ- τα πορίσματα της ανακριτικής επιτροπής που εκείνη θα
λάδας, όσο και την κατάθεση ενός λήσταρχου, του Κώτσου κατάρτιζε. Η ΚτΕ με ανακούφιση εγκατέλειψε την υπόθεση
Μέμου (που ισχυρίσθηκε ότι η αλβανική αστυνομία του στην κρίση της Πρεσβευτικής Διάσκεψης.
Αργυροκάστρου του είχε ζητήσει να δολοφονήσει τους Η εκκρεμότητα, τέλος, της ελληνικής προσφυγής στο Δι-
Ιταλούς), και πριν περάσει η προθεσμία που είχε θέσει για καστήριο της Χάγης έδωσε στην Αγγλία τη δυνατότητα να
την ανακάλυψη των ενόχων εξέδωσε απόφαση, βάσει της πείσει την Ιταλία να αποσυρθεί από την Κέρκυρα.
οποίας η Ελλάδα υποχρεωνόταν να πληρώσει 50 εκατομ- Ο Πλαστήρας, ο οποίος θέλησε κάποια στιγμή να αντιστα-
μύρια λιρέττες στην Ιταλία. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ποσό θεί στην ιταλική εισβολή, αναγκάστηκε να ακολουθήσει
αυτό αντιστοιχούσε
με 500.000 λίρες Αγ- τις αποτρεπτικές
γλίας και ότι η Ελλάδα συμβουλές του Γο-
με πολλούς κόπους νατά και του υπουρ-
εξασφάλισε από την γού Εξωτερικών
Τράπεζα της Αγγλίας Αλεξανδρή. Η απαι-
δάνειο 750.000 λιρών σιόδοξη διάθεση με
για να αντιμετωπίσει την οποία οι Ελληνες
με προσωρινά μέτρα διπλωμάτες αντιμε-
τις ανάγκες των προ- τώπιζαν τη δυνατό-
σφύγων, θα αντιλη- τητα της ΚτΕ να
φθεί τις επιπτώσεις απονέμει δικαιο-
μιας τέτοιας αποζη- σύνη, ιδιαίτερα όταν
μίωσης στον κρατικό θίγονταν συμφέ-
προϋπολογισμό. ροντα των Μεγάλων
Οι έντονες ελληνικές Δυνάμεων, τους
διαμαρτυρίες και οι οδηγούσε σε μια τα-
αναφορές στις αρχές κτική συμβιβασμών,
της ηθικής και του δι- που απέκλειε την εκ-
καίου δεν απέτρεψαν την τελική αποδοχή των όρων. Ο μετάλλευση των μι-
αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην ΚτΕ Ι. Πολίτης εισηγή- κρών ευκαιριών που πρόσφερε ο Οργανισμός. Η
θηκε προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης, την οποία απαισιοδοξία τους δεν ήταν βέβαια αβάσιμη. Η πλεονε-
όμως η Επανάσταση του 1922 απέρριψε. κτική θέση των Μεγάλων Δυνάμεων στο εκτελεστικό όρ-
γανο της ΚτΕ -το Συμβούλιο- επηρέαζε αποφασιστικά και
Τακτική συμβιβασμών τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Παρά την ελληνική, μοιρολατρική σχεδόν, υποχωρητικό- Κακό προηγούμενο
τητα, οι Ιταλοί εξακολουθούσαν να κατέχουν την Κέρκυρα,
με τον ισχυρισμό ότι θα έφευγαν μόνο μετά τη σύλληψη Η αποχή της ΚτΕ από οποιαδήποτε μεσολαβητική ενέργεια
και την τιμωρία των ενόχων για τον φόνο του Τellini. θεωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις προϋπόθεση ειρηνι-
Η Ελλάδα είχε από την 1η Σεπτεμβρίου 1923 καταφύγει κής ικανοποίησης των ιταλικών απαιτήσεων. Η παρουσία
στην ΚτΕ, ζητώντας από το Συμβούλιο του Οργανισμού να των μικρών χωρών στον Οργανισμό δημιουργούσε κίνδυνο
αναλάβει τη διευθέτηση της διαφοράς με την Ιταλία. Στις για την Ιταλία να θεωρηθεί η απροκάλυπτη στρατιωτική της
5 Σεπτεμβρίου, ο Ιταλός αντιπρόσωπος αποκρούοντας την επέμβαση κακό προηγούμενο που εγκυμονούσε κινδύνους
επέμβαση της ΚτΕ με τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα είχε δη- για όλες τις μικρές χώρες. Μολονότι ακούστηκαν αυστηρές
λώσει ότι θα σεβαστεί το πόρισμα της Διάσκεψης και ότι κρίσεις εναντίον της Ιταλίας μέσα στην ΚτΕ, ο Οργανισμός
συνεπώς παραδεχόταν την ενοχή της στην υπόθεση της στάθηκε αμέτοχος στον διακανονισμό του ζητήματος. Η επι-
δολοφονίας, υπέδειξε έμμεσα το μεγάλο διπλωματικό τυχία του Μουσολίνι στην πρώτη του διεθνή αναμέτρηση
σφάλμα των Ελλήνων. Μάταια ο γραμματέας της ελληνι- μεγάλωσε το γόητρό του αλλά και την περιφρόνησή του για
κής αντιπροσωπείας, Ι. Πολίτης, προσπάθησε να εξηγήσει τον θεσμό της συλλογικής ασφάλειας.■
ότι η χώρα του δεν είχε προσφύγει στη Διάσκεψη, αλλά
είχε απαντήσει μόνο στη διακοίνωσή της ότι θα δεχόταν * Ο Θάνος Μ. Βερέμης είναι Έλληνας ιστορικός και πανεπιστημιακός.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2009 στην Καθημερινή

18 Πηγές:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (εφημερίδα Το Βήμα): Οταν οι Ιταλοί κατέλαβαν την Κέρκυρα το 1923
ΚΑΤΡΙΝ ΑΛΑΜΑΝΟΥ, tvxs.gr: Η ιταλική κατάληψη και ο βομβαρδισμός της Κέρκυρας
ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ (kars1918.wordpress.com): Oι ντόπιοι στο Λιστόν, οι πρόσφυγες στο Παλαιό Φρούριο και οι Ιταλοί στην Κέρκυρα
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ: Η Ελληνοϊταλική κρίση του 1923
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΤΟΧΗ: Ο ιταλικός φασισμός και οι πρόσφυγες στο νησί του Ιονίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ: Το σημαντικότερο γεγονός μετά το «Μεγάλο Πόλεμο», το οποίο απείλησε την παγκόσμια ειρήνη» (άρθρο στην Κυρια-
κάτικη Ελευθεροτυπία)
SANSIMERA.GR: Η δολοφονία Τελίνι και η Κατάληψη της Κέρκυρας από τη φασιστική ΙταλίαΑΓΩΝΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1981

ΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ

Ο ΜΑΝΟΣ

ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΡΙΝ 37 ΧΡΟΝΙΑ

• Η ελπιδοφόρα έναρξη, το άδοξο τέλος το 1982 ΓΡΑΦΕΙ H
• Οι καλλιτέχνες που αναδείχθηκαν,
τα τραγούδια που αγαπήσαμε Έλενα
Γισδάκη

20 Η ταν 1972 και ο Μάνος Χατζιδάκις μόλις είχε επι- Τραγουδιού προγραμματίστηκαν για το Σαββατοκύ-
στρέψει στην Ελλάδα από την Αμερική. Φορ- ριακο 26 & 27 Σεπτεμβρίου 1981.
τωμένος εμπειρίες και ιδέες αποφάσισε να
προτείνει στους αρμόδιους παράγοντες του Δημοτικό Θέατρο, τεράστια προβολή
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να αναθεωρήσουν το
θεσμό. Η ιδέα δεν είχε καμία τύχη, πέρα από Η εκδήλωση των Πρώτων Αγώνων Ελληνικού Τραγου-
τις αρχικές συζητήσεις και έτσι εκείνος στράφηκε στα διού πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της
πάτρια εδάφη, τη Ξάνθη. Ο Δήμαρχος της πόλης δεν κα- πόλης και μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Ο Χατζιδάκις
τάλαβε το όραμά του, ούτε και του άρεσε μάλλον. Ακο- είχε ανακοινώσει μέσω των εφημερίδων και του ραδιο-
λουθούν μικρής κλίμακας διοργανώσεις στην Κρήτη φώνου την διεξαγωγή του διαγωνισμού και αρκετοί νέοι
(Ανώγεια το 1979 και Ηράκλειο το 1980) αλλά δεν ήταν καλλιτέχνες, άγνωστοι στο μουσικό στερέωμα, έσπευσαν
αυτό που αναζητούσε ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. να του στείλουν τα τραγούδια τους. Στιχουργοί, σύνθετες,
τραγουδιστές και τραγουδοποιοί, οι οποίοι δεν είχαν
Στην Κέ(ρ)κυρα λοιπόν... καμιά διάθεση να πάρουν μέρος στο φεστιβάλ της Θεσ-
σαλονίκης που λειτουργούσε με διαφορετικά κριτήρια,
Αναφώνησε (με τον χαρακτηριστικό τρόπο που μι- κυρίως εμπορικά, του εμπιστεύθηκαν τη δουλειά τους.
λούσε, αφού ως γνωστό το γράμμα «ρο» δεν ήταν του
γούστου του). Η Κέρκυρα, έστω και μ’ αυτό το δύσκολο Το όνομα του Μάνου εγγύηση
«ρο» στο μέσο της, αγκάλιασε την ιδέα του μοναδικού
Μάνου. Ο τότε Δήμαρχος Γιάννης Κούρκουλος συμφώ- Οι νέοι καλλιτέχνες έσπευσαν να στείλουν στον Χατζιδάκι
νησε, έδωσαν τα χέρια, βρήκαν κοινό τόπο και οι Αγώνες τραγούδια τους. Έλαβε πάνω από 500 κασέτες (κασέτες
είχαν εκείνη την εποχή) και με τους συνεργάτες του22 Γιώργο Κουρουπό και Νίκο Κυπουργό ανέλαβαν την επι- το τραγούδι «Δικαίωση», το δεύτερο ο Βασίλης Νικολαίδης
λογή, για να καταλήξουν στα 30 καλύτερα. με το «Οδός Σανταρόζα», και το τρίτο ο Σταύρος Παπασταύ-
ρου με το «Από την αρχή».
Γειά σας, είμαι ο Μάνος Χατζιδάκις!
Η επόμενη χρονιά αφιερωμένη στο Λοΐζο
Μετά την διαδικασία της τελικής επιλογής, οι δημιουργοί
που είχαν προκριθεί ενημερώνονταν για το εάν θα συμμε- Οι Δεύτεροι Αγώνες έγιναν στο ίδιο μέρος τον Σεπτέμβριο
τείχαν στους Αγώνες με το ένα ή και τα δύο τραγούδια τους. του 1982. Την κριτική επιτροπή την αποτελούσαν η Έλλη
Την τηλεφωνική ενημέρωση στους υποψηφίους την έκανε Αλεξίου, ο Μίνως Αργυράκης, ο Νίκος Ασλάνογλου, η Άλκη
ο ίδιος ο Χατζιδάκις, προς μεγάλη έκπληξη των νεαρών που Ζέη, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυριαζίδης, ο Σπύρος
βρίσκονταν στην άλλη μεριά της γραμμής! Την πρώτη χρο- Σακκάς και ο Μάνος Χατζιδάκις. Στη σκηνή η ορχήστρα
νιά προκρίθηκαν 30 τραγούδια ενώ τη δεύτερη διαγωνί- έπαιζε στο ντεκόρ που είχε ζωγραφίσει ο Αργυράκης με
στηκαν 25, από τα οποία, και στις δύο περιπτώσεις, στοιχεία από την comedia del’ arte. Ανάμεσα σε κολώνες
βραβεύτηκαν τα τρία πρώτα. του Παρθενώνα, θεατρίνοι, άγγελοι, παρθένες και άγιοι κρέ-
μονταν από τον ουρανό και κρατούσαν άρπες, λαούτα, βιο-
Δαβαράκης, Βλάχου, Γουλανδρή, λοντσέλα. Ο Χατζιδάκις στην έναρξη χαιρέτησε το κοινό, είπε
Γκάτσος, Τσαρούχης και Σαββόπουλος δυο λόγια ως πρόλογο και ανακοίνωσε την προσφορά ενός
βραβείου στη μνήμη του Μάνου Λοίζου, ο οποίος κηδεύ-
Παρουσιαστής των τραγουδιών ήταν ο Άρης Δαβαράκης. τηκε την ίδια εκείνη μέρα στο Α΄ νεκροταφείο της Αθήνας.
Κάμποσοι τραγουδοποιοί είχαν μαζί την κιθάρα τους κι
έπαιξαν τις μελωδίες τους. Τους συνόδευε η ορχήστρα, την Επίσημη πρώτη για τους Κατσιμιχαίους
οποία διηύθυνε ο Χατζιδάκις. Θεατές και ακροατές συμφω-
νούσαν πως τα τραγούδια ήταν πολύ συμπαθητικά, μα με- Τα τραγούδια που ακούστηκαν τα παρουσίασε πάλι ο Άρης
ρικοί υποστήριζαν πως επρόκειτο για αντιγραφές γνωστών Δαβαράκης. Αυτή τη φορά η ποιότητα των στίχων ήταν
μοτίβων του Χατζιδάκι και του Σαββόπουλου. μάλλον χαμηλή, ενώ η μουσική μία από τα ίδια. Το κοινό δι-
Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι Ελένη Βλάχου, Νίκη χάστηκε, μερικοί θεατές μίλησαν για ποιότητα κι άλλοι για
Γουλανδρή, Νίκος Γκάτσος, Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, πλήξη.
Γιώργος Κουρουπός, Κική Μορφωνιού, Διονύσης Σαββό- Το πρώτο βραβείο το πήρε ο Πάνος Τσαπάρας με το τρα-
πουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Μάνος Χατζιδάκις. γούδι «Έρημο χωριό», το δεύτερο ο Νίκος Θωμάς με το
Και οι νικητές; Το πρώτο βραβείο πήρε η Ηδύλη Τσαλίκη με «Αμαρτωλό» (ερμηνεύτρια η Μαίρη Δαλάκου) και το τρίτο

Παραλειπόμενα

▌O Σωκράτης Μάλαμας είχε στείλει τραγούδι του στους Αγώνες Κέρκυρας

▌καιΌείπχοεικοοςπδεείι. Συμβαίνουν κι αυτά. από τους Αγώνες του 1981, μπορεί να
το οπτικό ντοκουμέντο

συνειδητοποιήσει πώς το όλο εγχείρημα θύμιζε ένα λυρικό...Woodstock

▌υπόΣττοηδδι/άνλσεηιμτμοαυτΧωαντζΠιδράώκτιω. ν Αγώνων είχε βγει η Χορωδία του Τρίτου ερ-

μηνεύοντας κομμάτια από "Το Άξιον Εστί" των Ελύτη- Θεοδωράκη, αλλά

και ο Ρασούλης με την Αλλαγιάννη στο "Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ" με τον

▌ΓιώΣρτγοοπΓεαρβιθαώλάρσιοτητωννκιΠθράώρατω! ν Αγώνων, διοργανώθηκαν στην πόλη της

Κέρκυρας από τον Χατζιδάκι ανοιχτές συζητήσεις για το ελληνικό τραγούδι

με τη συμμετοχή των μελών της κριτικής επιτροπής, καθώς και διάφορα …

▌hapΟpΜenίνinωgαsςπΑορυγσυτρήάθκηηκςαωνςαμυέτλοοσςχέτδηιςαεαππιτόρτοοπυήςςντεοα’ρ8ο2ύ, αςνσέυμμιζμεεέτνέαχοκνότκες-.

κινο μπουφάν όσο ο Κατσιμίχας τραγουδούσε στη σκηνή το “Μια βραδιά

▌στοΣτΛοοαύεκρι”ο. δρόμιο της Κέρκυρας πως στήθηκε ολόκληρη αυτοσχέδια “συ-

▌ναυΟλιίανι”καηπτέόςττοουυςπσρυώμτμοευτέδχιοανγτωεςνιπσομυούπετραίμέπενιναανντσηεν πτήση τους καφενε-
παρακείμενο

δάκι όταν ενημερώθηκαν ότι είχαν νικήσει κι έσπευσαν γρήγορα – γρήγορα

να επιστρέψουν στο Θέατρο για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

οι αδελφοί Κατσιμίχα με το «Μια βραδιά στο λούκι». Ωστόσο, οι Αγώνες της Κέρκυρας έχουν μείνει στην Ιστορία
Ο Γιώργος Ρωμαίος και η συνάντηση στο Corfu Palace ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά κατορθώματα του
Μάνου Χατζιδάκι.

Την Κυριακή το βράδυ, ο δήμαρχος Γιάννης Κούρκουλος Κουίζ για δυνατούς λύτες
παρέθεσε δεξίωση στο ρουφ γκάρντεν του Corfu Palace για
να τιμήσει τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές της εκδή- Την πιο επιτυχημένη εισαγωγή πάντως για τους Αγώνες
λωσης από την Αθήνα. Εκεί, συναντήθηκαν ο Χατζιδάκις και Τραγουδιού Κέρκυρας έχει κάνει το Δίφωνο: «Θα μπορούσε
ο Κερκυραίος Γιώργος Ρωμαίος, γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. να είναι κουίζ σε κάποια μουσική ραδιοφωνική εκπομπή:
Χάρη σε αυτόν, οι Αγώνες μεταδόθηκαν πάλι από την κρα- Που και πότε τραγούδησαν την ίδια βραδιά ο Βαγγέλης Γερ-
τική τηλεόραση, μολονότι ο Χατζιδάκις είχε εκφραστεί αρ- μανός, η Κρίστη Στασινοπούλου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Σόνια
νητικά κατά του ΠΑΣΟΚ. Οι δύο άντρες, εν μέσω Θεοδωρίδου και η Τάνια Τσανακλίδου; Ποιο είναι το πρώτο
εναγκαλισμών και διαχύσεων, έδωσαν τα χέρια και υποσχέ- τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου που ηχογραφή-
θηκαν μελλοντική συνεργασία. Οι προοπτικές για τους Τρί- θηκε σε δίσκο; Έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Λέκκας τραγούδι
τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού διαγράφονταν του Χρήστου Κυριαζή ή του Πέτρου Δουρδουμπάκη;… και
ευοίωνες. πολλές ακόμα ερωτήσεις που έχουν μία μονάχα απάντηση:
τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού της Κέρκυρας».
Άδοξο τέλος Και πραγματικά οι συναντήσεις επί σκηνής Δημοτικού Θε-
άτρου και οι καλλιτέχνες που μας τίμησαν με την παρουσία
Ήταν όμως η τελευταία διοργάνωση. Οι αγώνες της επόμε- τους είναι αρκετοί και σημαντικοί.
νης χρονιάς απλά δεν έγιναν
ποτέ. Ο Χατζιδάκις ανακοινώ-
νει σε συνέντευξη τύπου στις
αρχές Σεπτεμβρίου του 1983,
την ματαίωση των Αγώνων,
επειδή ο Δήμος Κέρκυρας τον
αντιμετώπισε με αδιαφορία.
«Το Δημοτικό συμβούλιο μας
έβλεπε σαν παρείσακτους»,
τόνισε με νόημα. Οι βολές για
τη δημοτική αρχή φαρμακε-
ρές, η άλλη πλευρά πάντως
δεν καταφέρθηκε ποτέ κατά
του Μάνου. Μάλιστα μετά από
λίγα χρόνια ο Χατζιδάκις επέ-
στρεψε στο νησί για σειρά συ-
ναυλιών, επί Δημαρχίας
Κούρκουλου, και οι σχέσεις ως
φαίνεται αποκαταστάθηκαν σε
ένα βαθμό. Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Κέρκυρας (αυτή
είναι μια ιστορία που θα πούμε
άλλη φορά) ο Χατζιδάκις ήρθε
με την Ορχήστρα του, κατόπιν
με τη Νανά Μούσχουρη κι
ακόμη μια φορά.

Η Καλαμάτα δεν είναι
σαν την Κέρκυρα

24 Το 1991 οι Αγώνες μεταφέρθη-
καν στην Καλαμάτα επί δημαρ-
χίας Σταύρου Μπένου με μικρή
επιτυχία, πράγμα που οδήγησε
στην οριστική ματαίωσή τους.Η Κέρκυρα μας σύστησε αξιόλογους καλλιτέχνες

26 Οι Αγώ- νής ερμή-
νες της νευσε με τη
Κέρκυ- συνοδεία του
ρας, αν και Θανάση Μπί-
πραγματοποι- κου στην κι-
ήθηκαν μο- θάρα.
νάχα για δύο Ανάμεσα
χρονιές, μάς στους παρα-
σύστησαν πάνω δημι-
έναν αξιό- ουργούς, αξίζει
λογο αριθμό να προσθέ-
σημαντικών σουμε και μία
καλλιτεχνών, σειρά νεαρών
πολλοί από τραγουδιστών
τους οποίους που κλήθηκαν
καθόρισαν να ερμηνεύ-
σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό τραγούδι στα επόμενα σουν τραγούδια συνθετών που υμμετείχαν στο διαγω-
χρόνια. Εκεί συναντάμε για πρώτη φορά τον Χάρη και νισμό, όπως η Τάνια Τσανακλίδου, ο Βασίλης Λέκκας,
Πάνο Κατσιμίχα με το «Μια βραδιά στο Λούκι», τον η Ισιδώρα Σιδέρη, η Γιάννα Κατσαγιώργη, η Κρίστη
Θανάση Παπακωνσταντίνου με τη Χελώνα, τον Βασίλη Στασινοπούλου, η Σόνια Θεοδωρίδου και πολλοί άλλοι.
Νικολαΐδη, τον Ηρακλή Πασχαλίδη, τους Χάρη Καβαλ-
λιεράτο, Γιώργο Φιλιππάκη και Αργύρη Αμίτση που Το διαφορετικό
αμέσως μετά δημιούργησαν τους Χάνομαι Γιατί Ρεμ-
βάζω, τον Κλέωνα Αντωνίου που σήμερα τον συναν- Γιατί οι Αγώνες τόσα χρόνια μετά παραμένουν φωτει-
τάμε στους Mode Plagal, το Γιώργο Μακρή που νός φάρος αναφοράς στη μουσική σκηνή; Γιατί όπως
μουσικά δραστηριοποιείται με το συγκρότημα είπε ο Πάνος Κατσιμίχας: “Η Κέρκυρα ήταν σαν την
ZOOlixoλίγο, τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, τον Πάνο μύγα μες στο γάλα. Ένα μικρό UFO που ήρθε, προσγει-
Τσαπάρα και πολλούς ακόμα. ώθηκε για λίγο και έφυγε αθόρυβα για το Σείριο, το γε-
νέθλιο τόπο του εμπνευστή της”. Αυτός είναι και ο
Και οι ήδη γνωστοί μοναδικός λόγος που μας αναγκάζει να θυμόμαστε
τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού: η τόλμη που επέ-
Στην Κέρκυρα διαγωνίστηκαν επίσης δημιουργοί και δειξε ο Μάνος Χατζιδάκις να αδιαφορήσει για τους κα-
ερμηνευτές που είχαν ήδη ενεργό συμμετοχή στη δι- νόνες που επικρατούσαν στα μουσικά πράγματα και
σκογραφία, όπως ο Βαγγέλης Γερμανός που μόλις είχε τη δισκογραφία της εποχής, και να ξεκινήσει έναν
εκδώσει Τα μπαράκια, ο Σταύρος Παπασταύρου που αγώνα προς ανακάλυψη νέων δημιουργών με περιε-
είχε στο ενεργητικό του τον δίσκο Ξάγρυπνη πόλη, ο χόμενο και συγκεκριμένη αισθητική στο έργο τους.■
Λάκης Παπαδόπουλος που συμμετείχε το ’81 με το
τραγούδι Και θα χαθώ, και άλλοι. Παράλληλα, στους l Πληροφορίες αντλήθηκαν από το
Αγώνες δόθηκε η ευκαιρία σε ορισμένους ερμηνευτές «ΔΙΦΩΝΟ», το «ΑΡΩΜΑ ΤΡΑΓΟΥ-
να εμφανιστούν και με την ιδιότητα του συνθέτη. Έτσι, ΔΙΟΥ», τον Μάκη Γκαρτζόπουλο, συ-
συναντάμε το Νανούρισμα σε μουσική τού Ηλία Λιούγ- νεντεύξεις που έχουν δώσει κατά
κου που αργότερα ερμήνευσε η Φλέρυ Νταντωνάκη, καιρούς οι συμμετέχοντες καλλιτέ-
την κιθαρίστα Στέλλα Κυπραίου με το τραγούδι Και λες χνες, δηλώσεις του Μάνου Χατζιδάκι
πως είναι Τρίτη σε στίχους του Κώστα Πολίτη, και τη και φυσικά όσα θυμούνται παλιά στε-
Σαβίνα Γιαννάτου με το τραγούδι Αιώρα που επί σκη- λέχη του Δήμου Κέρκυρας.SHOWBIZ

28 Μύκονος; Εδώ ο Εμίρης
περνά κι από τη... λαϊκή
Ποια Μύκονος;;;
Ο τι ο Εμίρης (πρώην πλέον) του
Η Μύκονος βουλιάζει από διασήμους. Η Μύκονος Κατάρ έχει κάνει τη διαδρομή
διαφημίζεται μέσα από τις σταρ και σταρλετίτσες, Κατάρ – Κέρκυρα συνηθισμένο
που ποστάρουν φωτογραφίες στα social media περίπατο είναι γνωστό. Έτσι και
από τη διάσημη παραλία της Ψαρρούς. Κατά φέτος ήρθε για λίγο στις αρχές
προτίμηση σε (πανάκριβη) ξαπλώστρα στο Nam- του Αυγούστου, πέρασε κι από
mos. Ή σε βραδινή έξοδο σε club του συρμού. την ξενοδοχειακή μονάδα που έφτιαξε στη
Αυτά λένε, παραπονούμενοι μάλιστα γιατί δεν Νότια Κέρκυρα και έφυγε για να απολαύσει
ακολουθούμε το παράδειγμα της Μυκόνου, όσοι το Ιόνιο εν πλω.
επιθυμούν διακαώς να προβάλλεται κάθε βήμα, Η θαλαμηγός του, η Katara, έδεσε σε λιμά-
μπουκιά, ανάσα και λοξοκοίταγμα διάσημου ή νια σε όλο το Ιόνιο (μέχρι και στην Ιθάκη
έστω αναγνωρίσιμου πατήσει το πόδι του στην πήγε λίγο πριν τον Πρωθυπουργό Αλέξη
Κέρκυρα. Τσίπρα).
Κι όμως η Κέρκυρα (γενικά το Ιόνιο) έχει το μερί- Ε, κι αφού κουράστηκε να γυρίζει στα πέ-
διο του λέοντος στις προτιμήσεις των πραγμα- λαγα, επέστρεψε σπίτι, δηλαδή στην Κέρ-
τικά διασήμων τούτου του πλανήτη. Και μας κυρα.
προτιμούν ακριβώς γιατί εδώ διασφαλίζουν την Ο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, αισθάνεται
ησυχία τους και την ασφάλεια από αδιάκριτα τόσο οικεία στο νησί, που κυκλοφορεί με
βλέμματα. Με κύρια διαμονή στις πανέμορφες αμφίεση άκρως καλοκαιρινή, κάνει τα
βίλες της Βόρειας Κέρκυρας και στις εντυπωσια- ψώνια του στη λαϊκή (κυρίως φρέσκα
κές θαλαμηγούς που μαγνητίζουν τα βλέμματα ψάρια και θαλασσινά) κι επιστρέφει στην
ανοικτά του νησιού. Katara για να απολαύσει την κερκυραϊκή
θάλασσα και την ησυχία των διακοπών του.
Η εν λόγω υπερπολυτελής θαλαμηγός έδεσε
στο Λιμάνι προσελκύοντας φωτογραφικά
φλας ενώ στο ΝΑΟΚ έριξαν άγκυρα τα μι-
κρότερα (λέμε τώρα...) σκάφη που την συ-
νοδεύουν. Οι Κερκυραίοι έχουν συνηθίσει
την παρουσία του πρώην εμίρη του Κατάρ
στο νησί, καθώς το επισκέπτεται σχεδόν
κάθε χρόνο, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις
φιλίας με πολλούς ντόπιους. Κάποιοι μάλι-
στα είναι και τυχεροί καθώς είναι γνωστό
ότι ο πρώην εμίρης καλεί κάθε χρόνο κα-
τοίκους της περιοχής να επισκεφθούν το
Κατάρ, όπου τυγχάνουν βασιλικής υποδο-
χής, ξενάγησης και διαμονής.

Old money is always here

Λίγο πιο πάνω στην ευρύ- Το σπίτι της οικογένειας Ρότσιλντ
τερη περιοχή της Κασσιό- στην Κερασιά φιλοξενεί κάθε χρόνο
πης τα καλοκαίρια βρίσκουν διασημότητες, γαλαζοαίματους, πο-
δύο από τις πλουσιότερες οι- λιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες
κογένειες του πλανήτη να πα-
ραθερίζουν. πικό Άγγλο τουρίστα, με σορτς, σανδάλια και ψάθινο
Κι αν ο Εμίρης προτιμά θαλα- καπέλο (τρίτσα κερκυραϊστί), μπορεί μόλις να συναν-
μηγούς και επισκέψεις στην τήσατε τον Λόρδο Ρότσιλντ αυτοπροσώπως.
πόλη της Κέρκυρας, οι old Η σχέση του με την ντόπια κοινωνία είναι εξαιρετική
money οικογένειες του πλα- λένε και μοιράζεται μεγάλο μέρος της καθημερινότη-
νήτη ψηφίζουν Βόρεια Κέρ- τάς του με κατοίκους και επαγγελματίες. Και μετά επι-
κυρα δαγκωτό. στρέφει στο παλάτι του κι εμείς σπίτια μας...
Οι μεγαλοτραπεζίτες Ρότσιλντ
ως γνωστό κάθε καλοκαίρι
βρίσκονται στην εκπληκτική
βίλα τους στην Κερασιά και πιο δίπλα οι επιχειρημα-
τίες, μεγαλοεπενδυτές Βέσελς, τρίτη πλουσιότερη οι-
κογένεια της Ολλανδίας, απολαμβάνουν ήλιο και
θάλασσα στο δικό τους παλατάκι.
Φωτογραφίες δεν θα βρείτε όσο και να ψάξετε. Είπαμε
ησυχία θέλουν και χαλάρωση. Αν όμως επισκεφθείτε
την περιοχή και προσπεράσετε έναν συνηθισμένο, τυ-

SHOWBIZ

Η θεά Αυγούστου απόλαυσε την
Kate Moss θάλασσα του Ιονίου και την
στην Κέρκυρα ησυχία που εξασφαλίζει η
Κέρκυρα στους VIP επισκέπτες της (που δεν είναι και
Το super model (από τα ‘90s μέχρι και σήμερα) λίγοι).
Kate Moss ήρθε στην Ελλάδα. Ως εδώ καλά, διότι Άλλωστε για όσους γκρινιάζουν ότι η Μύκονος απο-
ως γνωστό η επίσκεψή της στην Μύκονο έλαβε λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στις επισκέψεις δια-
ευρύτατη δημοσιότητα. σημοτήτων, υπάρχει ο αντίλογος της έλευσης στην
Έλα όμως που το μοντέλο και επιχειρηματίας πέρασε Κέρκυρα των πραγματικά διασήμων (καλλιτεχνών,
τις διακοπές της και στην Κέρκυρα. Ιγκόγνιτο και για επιχειρηματιών, γαλαζοαίματων κ.α.) που δεν επιθυ-
πραγματική χαλάρωση, μακριά από τα φλας της δη- μούν να εκθέσουν δημόσια προσωπικές στιγμές.
μοσιότητας η Kate Moss, με παρέα την 15χρονη κόρη Έτσι και το super model, που όλη κι όλη δημοσίευσε
της Lila Grace ήρθε στο νησί φιλοξενούμενη στην πο- μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό
λυτελή βίλα επιχειρηματία στην περιοχή της Ανάλυ- στο instagram, για να αποδεικνύει το πέρασμα από το
ψης στον Ύψο. Μεταφέρθηκε εκεί με πλήρη νησί των Φαιάκων.
μυστικότητα με λιμουζίνα και τις πρώτες ημέρες του Στην ψαροταβέρνα της Ρούλας στο Αγνί (βεβαίως, βε-
βαίως) για να απολαύσει φρέσκα θαλασσινά και δρο-
σερές σαλάτες. Και την θάλασσα της Βόρειας
Κέρκυρας, που αγαπά πολύ, αφού είναι γεγονός ότι
έρχεται και ξανάρχεται στο νησί (καταγεγραμμένη
ακόμη μια έλευση το 2012 και πόσες που δεν έγιναν
ευρύτερα γνωστές).
Και έπειτα έφτιαξε βαλίτσες για την Ισπανία κι από εκεί
ποιός ξέρει; Παλιοζωή...

30

Ελληνοσκοπιανά... ανοίγματα

Και οι Durrells Ηνεαρή και ωραιότατη, Αλεξάνδρα Ζάεβα, κόρη του πρωθυπουργού των
επανέρχονται Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, στα βήματα της νεοαποκτηθείσας ελληνοσκοπιανής
φιλίας, ήρθε Ελλάδα.
για 4η σεζόν Με τον πρωθυπουργό μπαμπά έκανε διακοπές στη Χαλκιδική. Πιο κοντά, πιο
οικογενειακά. Και μετά άφησε την οικογένεια, πήρε αγκαζέ τον boyfriend και
▌Μετά την επιτυχία των τριών πρώ- έριξε το instagram με τις σέξι πόζες της στην Κέρκυρα.
των σειρών, η ITV θα μας δώσει μια τέ- Η ίδια επισκέφτηκε το Aκρωτήριο Δράστης και την παραλία Πόρτο Τιμόνι και
ταρτη δόση του δράματος “The πόζαρε με μαγιό έχοντας φόντο το πανέμορφο τοπίο του νησιού.
Durrells” που γυρίζεται στην Κέρκυρα, Η νεαρή φοιτήτρια είναι από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα των μέσων κοινω-
το οποίο βασίζεται στη σειρά μυθιστο- νικής δικτύωσης των Σκοπίων με χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram. Με ανα-
ρημάτων του Τζέραλντ Ντρέλλ, την Τρι- λογίες μοντέλου, η Αλεξάνδρα δίνει τροφή στους θαυμαστές της με
λογία της Κέρκυρας. Παραγωγή από φωτογραφίες που θα ζήλευσαν ακόμη και επαγγελματίες του χώρου της
την Sid Gentle Films, η νέα σειρά θα showbiz.■
είναι και πάλι γραμμένη από τον Simon
Nye (Men Behaving Badly). Όλα τα βα-
σικά μέλη, όπως ο Keeley Hawes, ο
Josh O'Connor, ο Callum Woodhouse, η
Daisy Waterstone και ο Milo Parker
έχουν υπογράψει για να υποδυθούν
τους ίδιους ρόλους στη σειρά υψηλής
τηλεθέασης. Εικόνες από τις ομορφιές
του νησιού θα ταξιδέψουν πάλι στο
εξωτερικό (πρώτης τάξης διαφήμιση)
και το πολυπληθές καστ έρχεται στο
νησί, για νέες περιπέτειες.
Και θα παραμείνει Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο.

SHOWBIZ

Και το ντόπιο star system

Χατζηνικολάου, Τράγκας, Μελισσανίδης, Βίδο και 54, φυσικά!
Μπακογιάννη, Ξυλά, Λιάγκας, Σταματό-
πουλος στο νησί. Μερικοί για λίγες ημέ- ΟΝίκος Χατζινικολάου εθεάθη και στο Βίδο, χαλαρός
ρες το Δεκαπενταύγουστο, άλλοι και ευδιάθετος και δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτο-
συνεχίζουν τις βουτιές στο Ιόνιο γραφίες με τους θαμώνες του καταστήματος.

ΗΝτόρα Μπακογιάννη πάλι βρίσκεται στο νησί χωρίς
πολλές – πολλές ανακοινώσεις. Δημοσιεύματα θέ-
λουν να έφυγε από την Κρήτη για την Κέρκυρα, λίγο
αφού ο Κυριάκος με την Μαρέβα έφτασαν στα Χανιά.
Μάλλον για ξεκούραση...

32 Το Ikos έχει την τιμητική του Λίγες ημέρες πριν
και μέσα στην
Νίκος Χατζηνικολάου και Ντόρα Μπακογιάννη επέ- καλή χαρά για την
λεξαν το νέο Ikos στη Δασσιά για τη διαμονή τους. πρόκριση της ΑΕΚ
Ο Χατζηνικολάου οικογενειακώς για τη γιορτή του με- στα play off του
γαλύτερου γιού (Παναγιώτης γαρ), δημοσίευσε φωτο- Τσάμπιον Λιγκ, ο Δη-
γραφία στην προσωπική του σελίδα στο instagram με μήτρης Μελισσανί-
ευχές για την γιορτινή μέρα. δης κατέφτασε
Κέρκυρα.
Και επισκέφθηκε το
γνωστό club 54 για
να το γλεντήσει. Λίγο
μετά επιλέγοντας
πάλι Ιόνιο, αναχώ-
ρησε για τη Ζάκυνθο.

33 Full in love

Οικονομόπουλος, Αρα-
βανή σε ρομαντικό δεί-
πνο στο Βίδο. Ο
τραγουδιστής πήρε την
Επτανήσια καλή του (η
Ευαγγελία Αραβανή είναι
από τη Λευκάδα) και ήρθε
για διακοπές στο νησί. Ο
Νίκος Οικονομόπουλος
έμεινε στο Grecotel στο
Κομμένο, έκανε βόλτες στην
Πόλη, έφαγε παραδοσιακά
και πήρε την καλή του για
μια σούπερ ρομαντική βρα-
διά στο Βίδο. Εκεί και οι
φωτό με τον ιδιοκτήτη του
εστιατορίου Γιώργο Κου-
τσοκώστα.

Τράγκας,
Σταματόπουλος στο
Βορρά

Βόρεια Κέρκυρα η επιλογή του δημο-
σιογράφου Γιώργου Τράγκα. Κι
επειδή οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται
συναντήθηκε και με το «δικό μας»
Γιάννη Παργινό στην Αχαράβη, από
όπου κι η φωτογραφία.

Οέτερος δημοσιογράφος Παύλος Σταματόπουλος βρίσκεται
για αρκετές ημέρες στην Κέρκυρα έχοντας προτιμήσει για
τη διαμονή του ξενοδοχειακή μονάδα στο Αυλάκι, όπου απο-
λαμβάνει φύση και θάλασσα, ποστάροντας φωτογραφίες από
τις διακοπές του.

SHOWBIZ

Η Φαίη μας κι ο σχεδόν...
Επτανήσιος Λιάγκας

ΗΦαίη Ξυλά, επιστρέφει συχνά στην Κέρ-
κυρά της για να γεμίσει μπαταρίες. Εδώ
λοιπόν και το Δεκαπενταύγουστο για να δει οι-
κογένεια και φίλους και να πάρει γεύσει από
το νησί πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της
στην Αθήνα.

ΟΓιώργος Λιάγκας πάλι έρχεται και ξανάρ-
χεται τόσο συχνά που πλέον η παρουσία
του στο νησί θεωρείται δεδομένη καλοκαίρι
και γιορτές. Μετά το Πάσχα ήρθε για διακοπές
πριν από 15 ημέρες, έφυγε για το Αιγαίο όπου
πέρασε λίγες ημέρες με τους γιούς του και βρί-
σκεται και πάλι εδώ, απολαμβάνοντας τις βου-
τιές του στους Παξούς και Αντίπαξους.
Βουτούμι, λατρεία μοναδική...

Κι επειδή το καλοκαίρι δεν τελείωσε, εδώ εί-
μαστε για να τα ξαναπούμε –με το καλό- τον
επόμενο μήνα, στο επόμενο τεύχος.■

Οι πολιτικοί
ψηφίζουν
Corfu
Holiday
Palace

Πριν την Ντόρα είχε έρθει
...χαλαρά και ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης. Έκανε σκαφάτες
βόλτες, με φίλους και οικογέ-
νεια, πέρασε από τη Μαρίνα
στα Γουβιά και κατέληξε στο
ξενοδοχείο Corfu Holiday
Palace, για καλό φαγητό και
κουβεντούλα με τον ιδιο-
κτήτη και καλό του φίλο
Κώστα Τσαούσογλου. Κι ήπιε
κι ένα καφεδάκι παραδο-
σιακά στο Λιστόν με τον πρ.
Βουλευτή Στέφανο Γκίκα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΟΦΡΙΤΟ

Το φαγητό αυτό προέρχεται από την εποχή της Ενετοκρα-
τίας. Πρόκειται για λεπτές φέτες από μοσχαρίσιο κρέας
μαγειρεμένο με κρασί, πολύ σκόρδο και μαϊντανό.

Υλικά υπόλοιπο. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το σκόρδο και το μισό
• 1 κιλό φιλέτο μοσχαρίσιο, κομμένο σε φέτες περίπου 2 εκ. μαϊντανό και τα σοτάρουμε για 3 - 4 δευτερόλεπτα για να μη
• 120 γρ. αλεύρι μαυρίσει το σκόρδο, ανακατεύοντας διαρκώς. Πασπαλίζουμε
• 100 ml ελαιόλαδο το μείγμα με τις 2 κουτ. σούπας αλεύρι που έχουμε κρατήσει
• 8 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες και τα σοτάρουμε για άλλο 1 λεπτό, ανακατεύοντας. Σβή-
• τα φύλλα από 1½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένα νουμε με το ξίδι και το κρασί και, όταν αρχίσει να κοχλάζει,
• 100 ml ξίδι από λευκό κρασί προσθέτουμε το ζωμό.
• 150 ml λευκό ξηρό κρασί Όταν πάρει βράση και ο ζωμός, προσθέτουμε το ζουμί που
• 300 ml ζωμός κότας ή νερό έχουν βγάλει τα φιλέτα στην πιατέλα. Συνεχίζουμε το μαγεί-
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι ρεμα του υγρού για λίγα λεπτά, μέχρι να ελαττωθεί και να
αρχίσει να πήζει. Τότε προσθέτουμε τα φιλέτα και βράζουμε
Εκτέλεση για άλλα 1 - 2 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Απομακρύ-
Κρατάμε κατά μέρος 2 κουτ. σούπας από το αλεύρι και βά- νουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουμε τον υπό-
ζουμε το υπόλοιπο σε ένα ρηχό πιάτο. Αλατοπιπερώνουμε και λοιπο μαϊντανό και σερβίρουμε με πατάτες τηγανητές.■
αλευρώνουμε τις φέτες του κρέατος και από τις δύο πλευρές.
Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε καλά το Η συνταγή αποδόθηκε από το φημισμένο σεφ
ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε τις φέτες κρέα- Χριστόφορο Πέσκια, στο περιοδικό γαστρονόμος
τος, σε δόσεις, για 1 - 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ρο-
δίσουν και το αλεύρι να σχηματίσει μια καστανή κρούστα (σε
αυτήν τη φάση το κρέας θα είναι μέτρια ψημένο.
Αν το θέλουμε καλοψημένο, τότε κόβουμε τις φέτες κρέατος
πιο λεπτές). Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις βά-
ζουμε σε μια πιατέλα. Κρατάμε στην κατσαρόλα 2 κουτ. σού-
πας από το ελαιόλαδο που τηγανίσαμε και πετάμε το

36 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ίγα 24ώρα πριν
από τη μεγάλη
«Επιστροφή επιστροφή του
στην Κέρκυρα Μάριου Φραγ-
με συγκίνηση
και αγάπη!» Λκούλη στην Κέρ-
κυρα για τη
“«Έρωτας γυμνός»! Αυτός είναι ο τίτλος συναυλία του με τίτλο «
της σπουδαίας συναυλίας που θα Έρωτας γυμνός», ο κο-
πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, στο ρυφαίος καλλιτέχνης
Παλαιό Φρούριο, από το Μάριο Φραγ- αποκαλύπτεται σε μια
αποκλειστική συνέν-
κούλη στις 2 Σεπτεμβρίου (9μ.μ.), με τευξη στο Corfu Maga-
αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από zine.
τη δική του καλλιτεχνική επιστροφή
στην Ελλάδα. Μια συναυλία, με επι- ΕΡ.: Για ακόμη μια φορά,
πλέον σημασία για το νησί των Φαι- επιστροφή στην Κέρκυρα,
απ' την οποία έλκεται και
άκων, καθώς, όλα τα έσοδά της θα την καταγωγή σας (απ΄ την
διατεθούν για τις ανάγκες του κερκυ- πλευρά της μητέρας σας)...
ραϊκού νομαρχιακού νοσοκομείου. Επιστροφή, με αφορμή τα
25 χρόνια από το ξεκίνημά
σας στην Ελλάδα.

M.ΦΡ.: Κάθε φορά επι-
στρέφω στην Κέρκυρα με
συγκίνηση και ιδιαίτερη
αγάπη. Υπάρχουν πάντα οι
παιδικές μνήμες στο μυαλό
μου, ενώ άνθρωποι για
μένα πολύτιμοι με συνδέ-
ουν με το πανέμορφο αυτό
νησί του Ιονίου.

ΕΡ.: Η αφορμή της επιστρο-
φής σας, είναι μια συναυλία
που όλα τα έσοδα της θα
διατεθούν για τις ανάγκες
του νοσοκομείου της Κέρ-
κυρας. Σπουδαία πρωτο-
βουλία... Αλήθεια πως
προέκυψε αυτή η απόφασή
σας;

M.ΦΡ.: Σίγουρα, η διάθεση
των εσόδων για το νοσοκο-
μείο της Κέρκυρας είναι κάτι
που κάνει τόσο εμένα όσο
και τους συνεργάτες μου να
αντιμετωπίζουμε αυτή τη
συναυλία σαν κάτι πολύ ξε-
χωριστό. 'Ολοι έχει χρειαστεί
να περάσουμε την πόρτα
ενός νοσοκομείου είτε για
μας είτε για κάποιον δικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ

Μάνο
Μεθυμάκη

37

μας και ξέρουμε πολύ καλά τι εστί νοσοκομείο. Καλούμε azzola, Nino Rota, Nicola Piovani, Jose Maria Cano, Μάνου
λοιπόν τους Κερκυραίους αλλά και τους τουρίστες που θα Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάνου Λοίζου, Γιώργου Αν-
βρεθούν στις 2 του Σεπτέμβρη στο νησί να έρθουν να τρα- δρέου αλλά και νέες συνθέσεις και δημιουργίες δικές μου,
γουδήσουμε όλοι μαζί. στην φετινή μας συνεργασία με την Λίνα Νικολακοπούλου
και τον Άρη Δαβαράκη.
ΕΡ.: Η συναυλία που φέρνεται στo νησί των Φαιάκων στις 2
Σεπτεμβρίου, τι θα περιλαμβάνει; Τι είναι ο... «έρωτας γυ- ΕΡ.: Τι αποκομίσατε από την συνεργασία σας με δυο πρό-
μνός»; σωπα της τέχνης, όπως η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Αρης
Δαβαράκης;
M.ΦΡ.: Είναι ένα μουσικό ταξίδι γύρω από μεσογειακούς
ήχους και μελωδίεςαλλά και τραγούδια και συνθέσεις αγα- M.ΦΡ.: Στενή η συνεργασία και ιδιαίτερη η χαρά μου, που
πημένες και γνώριμες. Ένα δίωρο μουσικό ταξίδι με τίτλο: εισπράττει φέτος το καλοκαίρι και το κοινό. Μια βόλτα σε
«Ο Έρωτας Γυμνός». Ταξίδι με λόγια, μελωδίες και αισθή- νέες ερωτικές μπαλάντες και crossover τραγούδια γύρω
ματα που δίνουν την αύρα και την αλμύρα του καλοκαι- από τον Έρωτα. Και σε παγκόσμια πρώτη, τα τραγούδια
ριού, βγάζουν την ερωτική διάθεση των τραγουδιών μέσα της Λίνας και του Άρη σε σύνθεση δική μου. Δυο ξεχωριστά
από νέες και ιδιαίτερες εννορχηστρώσεις. Υμνούμε τον πρόσωπα, δυο σπουδαίοι δημιουργοί, μια αξέχαστη συ-
Έρωτα, μέσα από τα τραγούδια των Lucio Dalla, Astor Pi- νεργασία. Παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια, μερικά

38 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Στη φετινή καλοκαιρινή του έξοδο, ο Μάριος Φραγ-
κούλης ετοίμασε ένα δίωρο μουσικό ταξίδι με τίτλο:
«Ο έρωτας γυμνός». Tαξίδι με λόγια, μελωδίες και αι-
σθήματα που δίνουν την αύρα και την αλμύρα του κα-
λοκαιριού.
Με μουσικές δικές του, τραγούδια των Lucio Dalla,
Astor Piazzola, Nino Rota, Nicola Piovani, Jose Maria
Cano, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου αλλά και
νέες δημιουργίες της Λίνας Νικολακοπούλου και Άρη
Δαβαράκη.
Mια μουσική διαδρομή που ξεκίνησε από την Κρήτη και
στις 2 Σεπτεμβρίου καταφθάνει στην Κέρκυρα.
Τα νέα τραγούδια σε στίχους Νικολακοπούλου και Δα-
βαράκη προέρχονται από τον κύκλο τραγουδιών που
έχει συνθέσει ο Μάριος Φραγκούλης και θα κυκλοφο-
ρήσει τον Σεπτέμβριο.
Μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη, η εξαιρετική νέα τρα-
γουδίστρια Δήμητρα Σελεμίδου που κέρδισε τις εντυ-
πώσεις φέτος τόσο από τον πρώτο της δίσκο με τίτλο
«Τρίτη Έξοδος», όσο και για τις ξεχωριστές της ερμη-
νείες στο «Ελλάς η Χώρα των Ονείρων» στο Ηρώδειο
και στο Ίδρυμα Νιάρχος στην Μυθολογία του Μάνου
Χατζιδάκι.
Τραγούδια και ντουέτα Ερωτικά από την Πορτογαλία,
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα.
«Ο έρωτας γυμνός», η συναυλία του καλοκαιριού που
δεν πρέπει να χάσει κανείς.

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.από τα νέα μας τραγούδια με την Λίνα Νικολα-
κοπούλου και τον Άρη σε συνθέσεις δικές μου και
το ομώνυμο τραγούδι «έκπληξη» που σηματο-
δοτεί τη συνεργασία μας με την σπουδαία ερμη-
νεύτρια του Pedro Almodovar, Luz Casal. Το
τραγούδι «ο έρωτας γυμνός –Madrugada» απο-
δίδεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από την
Λίνα Νικολακοπούλου.

ΕΡ.:Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεστε
με την Δήμητρα Σελεμίδου...

M.ΦΡ.:Η Δήμητρα Σελεμίδου είναι κατά τη γνώμη
μου η νέα Φλέρυ Νταντωνάκη. Έχει ήθος προ-
σωπικό, ατομικό, και μια υπέροχη φωνή. Το ταξίδι
γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν
έχεις συνοδοιπόρο έναν νέο άνθρωπο όπως η
Δήμητρα.

ΕΡ.: Έχετε ακολουθήσει καριέρα σε πολλούς το-
μείς της τέχνης (όπερα, μιούζικαλ, αρχαία τραγω-
δία κ.α.)... Τελικά, ποιος σας εκφράζει
περισσότερο;

M.ΦΡ.:Το τραγούδι είναι για μένα η απόλυτη δική
μου έκφραση. Κάθε φορά το καλλιτεχνικό στοί-
χημα μπορεί να είναι διαφορετικό και γι' αυτό
τόσο μα τόσο ενδιαφέρον. όλα με συναρπάζουν
και σε όλα προσπαθώ να ανταποκριθώ...■ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ:

Σε χαμηλή τιμή πωλήθηκε
το σπίτι της στην Κέρκυρα

Οταν πέθανε, το 2004, έκλεισε το σπίτι με λουκέτο και Όταν πέθανε, το 2004, έκλεισε το σπίτι με λουκέτο και δεν
δεν άνοιξε ποτέ ξανά. Ο σύζυγός της, που ήταν και ο άνοιξε ποτέ ξανά. Ο σύζυγός της, που ήταν και ο κληρονόμος
κληρονόμος της, αρνιόταν να πάει, δεν ήθελε να θυ- της, αρνιόταν να πάει, δεν ήθελε να θυμάται. Δεν ήθελε ούτε
μάται". «Η Ρένα είναι κατά κάποιον τρόπο το “πρό- καν να το συντηρεί. Άλλωστε, τέσσερα χρόνια μετά τον θά-
σωπο” του νησιού, η μασκότ. Η Κερκυραία. Και νατό της, εκείνος παθαίνει Αλτσχάιμερ και το 2010 πεθαίνει,
αγαπούσε το νησί με πάθος. Το θεωρούσε τον τόπο χωρίς ποτέ να μπορέσει να ξεπεράσει την απουσία της. Τε-
της. Εκεί ήθελε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της λικά το σπίτι πουλήθηκε το 2013 σε πολύ χαμηλή τιμή σε
με τον σύζυγό της, Γιώργο Λαφαζάνη. Στα 60 της οργανώνει σχέση με την πραγματική αξία του, για 500.000 ευρώ, με όλα
το όνειρό της για την τελευταία πράξη της ζωής της. Σ’ ένα τα έπιπλά της μέσα».
οικόπεδο έξι στρεμμάτων, δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο Αυτά αναφέρει το αφιέρωμα του Down Town για την "Κό-
της πόλης, χτίζει ένα τριώροφο σπίτι 460τμ. Εκεί θα περνάει μισσα της Κέρκυρας" και το εξαιρετικά χαμηλό αντίτιμο που
τέσσερις μήνες το χρόνο. Και εκεί θα δηλώνει πως ζει πια δόθηκε για ένα σπίτι που δεν είχε μόνο υλική αξία, αλλά και
στον δικό της τόπο, στον τόπο των ονείρων της. ιδιαίτερα συναισθηματική για την ίδια και τον τόπο της.■Ο ΑΜΑΞΑΣ, Ο ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τα παραδοσιακά
επαγγέλματα του χθες

Πολλά είναι τα επαγγέλματα που έχουν άλογα που τους κρεμούσε χάντρες και χαϊμαλιά. Τα βράδια
χαθεί μέσα στο χρόνο και καμιά αλλαγή δε μάλιστα άναβε τα φαναράκια που ήταν κρεμασμένα στις
μπορεί να τα ξαναφέρει πίσω. Πλέον δε τέσσερις γωνίες της άμαξας δημιουργώντας έτσι μια ιδιαί-
μπορούμε να μιλάμε για γανωτήδες, γαλα- τερη εικόνα μέσα στη νύχτα.
τάδες, γυρολόγους, καρβουνιάρηδες, κα- Αν ανατρέξουμε παλιά, ψάχνοντας το μέρος που είχαν πιά-
ρεκλάδες, πεταλωτές κτλ. τσα οι άμαξες, θα πρέπει να φέρουμε στο μυαλό μας, μια
άλλη εικόνα της πάνω πλατείας, πριν τη σημερινή διαμόρ-
Την ώρα που με το πά- φωση της. Τότε που η πάνω πλατεία ήταν ένα χορταρια-
σμένο χωράφι με μοναδικό της στολίδι το περιστύλιο του
τημα ενός κουμπιού Μέτλαντ, κάτω από τη στέρνα, με την ξεθωριασμένη επι-
γραφή του 1821 από τον ίδιο αρχιτέκτονα των ανακτόρων.
στέλνεις την είδηση Την πλατεία χώριζε κάθετα στα δύο, ένας μακρόστενος δρό-
μος. Μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο κύκλο σε χτίστινη βάση
ΓΡΑΦΕΙ Η: από την μία άκρη ήταν τοποθετημένο ένα ξύλινο πάλκο όπου συχνά οι δύο φι-
λαρμονικές ψυχαγωγούσαν το κοινό.
Νικολαΐς του πλανήτη στην Όλη την ημέρα έβοσκαν ελεύθερα ζώα και έπαιζαν παιδιά.
Πιο κάτω και στο τέρμα ήταν αραδιασμένα τα αμάξια. Αργό-
Βλάχου άλλη, την ώρα που τερα γύρω στο 1930 η πλατεία άρχισε να παίρνει διαφορε-
τική όψη, διαμορφώθηκαν δρομίσκοι και αντικαταστάθηκε
χρόνος και χώρος μη- το ξύλινο πάλκο. Μετά τον πόλεμο με νέα έργα που έγιναν
ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της πλατείας. Τότε τα αμάξια
δενίζονται, τίποτα δεν μεταφέρθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης. Δύο ήταν οι επι-
χειρηματίες με τους στάβλους και τα αμάξια που αποτελού-
γίνεται να είναι όπως παλιά. σαν άλλωστε και το μόνο μεταφορικό μέσο. Ο στάβλος του
Κασφίκη στην πλατεία της Ιωνικής και ο άλλος του Ταρταίρα
44 ΑΜΑΞΑΣ απέναντι του ξενοδοχείου των Πατρών, εκεί που αργότερα
χτίστηκε το εστιατόριο «Ηλύσια». Και οι δύο είχαν τις «πό-
▌Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο σημερινός ταξιτζής. Ένα στες» τους και σε αυτούς έδιναν την προφορική παραγγελία
επάγγελμα γραφικό, και πολυτραγουδισμένο εκείνη την και το αμάξι ερχόταν στην ώρα του.
εποχή. Ήταν ένα τετράτροχο αμάξι που το έσερναν ένα ή
δύο άλογα και το οδηγούσε καλοντυμένος, κρατώντας το
καμουτσίκι του ο αμαξάς. Δίπλα του είχε πάντα ένα κουδου-
νάκι που το χτυπούσε κατά τη διαδρομή, για να κάνει αι-
σθητή την παρουσία του. Ο αμαξάς φρόντιζε ιδιαίτερα την
άμαξα του να είναι στολισμένη, ενώ δεν παραμελούσε και τα

Τώρα τα λιγοστά αμάξια που απόμειναν εξυπηρετούν κάποι- ΓΑΝΩΤΗΣ / ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ / ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ους τουρίστες, προσπαθώντας να διατηρήσουν κάτι, από την
▌Είναι από τα πιο παλιά επαγγέλματα. Πολλοί τοποθετούν
εικόνα του παρελθόντος.

αυτό το επάγγελμα ακόμη και από τα Βυζαντινά χρόνια. Πλα- ωνε ο Βιτουλαδίτης την φωτογραφία είναι «εικόνα εις μέ-
νόδιοι, γύριζαν στις γειτονιές και τα σοκάκια μ΄ένα τσουβάλι τριον έλασμα, ένα κωλονάτο, ενώ για μία σε μεγάλο έλασμα
στον ώμο κατάμαυρο από την πολύ χρήση φωνάζοντας «ο οχτώ σελίνια».
γανωωωτής». Στο άκουσμα του οι νοικοκυρές έτρεχαν κου- Στην Κέρκυρα όμως λόγω της ευρωπαϊκής επιρροής υπήρχε
βαλώντας τηγάνια, κατσαρόλες, μπρίκια ακόμη και κουταλο- φωτογραφική δραστηριότητα και από ξένους φωτογρά-
πίρουνα. Αυτός γέμιζε το τσουβάλι του και τραβούσε για το φους πριν την ένωση των Επτανήσων.
εργαστήρι του. Το επάγγελμα του γανωτή ήταν αυτοδίδακτο. Κύριο γνώρισμα των υπαίθριων φωτογράφων, είναι ότι εμ-
Οι περισσότεροι μετέδιδαν την τέχνη τους από γενιά σε φανίζουν και τυπώνουν τη φωτογραφία μέσα σε λίγα λεπτά,
γενιά. Η διαδικασία του γανώματος ήταν δύσκολη δουλειά. στον τόπο που βρίσκονται. Η φωτογραφική μηχανή που
Επειδή τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσε ο υπαίθριος φωτογράφος ήταν ένα ξύλινο
παλιά χρόνια, ειδικά στην μαγειρική ήταν μπακιρένια (χάλ- ορθογώνιο πλαίσιο που στηριζόταν σε ένα τρίποδα. Στο κέν-
κινα), με τον καιρό και την πολλή χρήση οξειδώνονταν και γι- τρο του υπήρχε ένα κυκλικό τζάμι όπου υπήρχε ο φακός και
νόταν επικίνδυνα. Για αυτό έπρεπε κατά καιρούς να περνάνε κάτω ακριβώς το κασελάκι με τα συρταράκια που περιείχαν
την επιφάνεια τους με κασσίτερο. Έτσι ο γανωτής έπρεπε να όλα τα απαραίτητα υλικά εκτύπωσης μέσα σε μπουκαλάκια.
γνωρίζει καλά την τέχνη για να έχει και ασφαλές αποτέλεσμα. Το πλαίσιο ήταν γύρω γύρω στολισμένο με παλιές φωτογρα-
Σήμερα που τα μαγειρικά σκεύη έχουν αντικατασταθεί από φίες. Κάτω στον τρίποδα υπήρχε ο κουβάς με το αρνητικό
τα ανοξείδωτα το επάγγελμα του γανωτή έχει πλέον ξεχαστεί. υγρό όπου γινόταν η εμφάνιση των φωτογραφίων.
Ο υπαίθριος φωτογράφος δούλευε από το πρωί που έβγαινε
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ο ήλιος μέχρι αργά το απόγευμα όσο κρατούσε το φως της
ημέρας. Όταν σουρούπωνε φορώντας πάντα την άσπρη
▌Η φωτογραφία εφευρέθηκε στην Γαλλία το 1839. Στην Ελ- μπλούζα του, κρεμούσε στον ώμο του τη φωτογραφική του
λάδα οι πρώτοι υπαίθριοι φωτογράφοι εμφανίστηκαν μετά μηχανή, κουβαλώντας αναμνήσεις, προσδοκίες, ανεκπλήρω-
τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-13). Οι πρώτοι κερκυραίοι τες ελπίδες, όλα κλεισμένα μέσα στο μικρό ξύλινο κουτί. Μια
φωτογράφοι εμφανίζονται μετά την ένωση της Επτανήσου φιγούρα που τώρα όμως έχει χαθεί για πάντα στο παρελθόν,
με την Ελλάδα ( 1864). Οι πρωτοπόροι της κερκυραϊκής φω- έχει γίνει και ο ίδιος μια ανάμνηση που με το πέρασμα των
τογραφίας είναι ο Αύγουστος Κόλλας και ο Βικέντιος Μπόρις χρόνων όλο και ξεθωριάζει.
οι οποίοι είχαν έρθει από την Ιταλία, καθώς και ο Κερκυραίος
Χαράλαμπος Βιτουλαδίτης. Το φωτογραφείο του Μπόρι ήταν BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
απέναντι από το ξενοδοχείο ΣΑΝ ΖΟΡΖ στον τελευταίο όροφο Παραδοσιακά επαγγέλματα
μιας πενταόροφης οικοδομής. Χαρακτηριστικό το πώς χρέ- Αναμνήσεις μιας περασμένης ζωής
Ιστορία της Ελληνικής φωτογραφίας

46FOOD BLOGGING ΓΡΑΦΕΙ Η

Ευγενία Τρούσα

Food Blogger
www.handmadelittletreats.gr

Καλοκαιρινή σαλάτα

με Καρπούζι & Φέτα

Στη σαλάτα αυτή Πολλοί δεν θέλουν καν να μπουν
παντρεύονται δυο στη διαδικασία να τη δοκιμά-
εντελώς διαφορε- σουν, άλλοι πάλι τρελαίνονται
τικά υλικά. Από τη για αυτόν τον γευστικό συν-
μια το ζουμερό δυασμό.
αρωματικό και Η αλήθεια είναι ότι είχα και εγώ τους ενδοι-
γλυκό καρπούζι ασμούς μου, σκέφτηκα όμως, το καρπούζι
και από την άλλη και τη φέτα τα λατρεύω, θα τα συνδυάσω
η αλμυρή και πι- λοιπόν με ένα ελαφρύ ντρέσινγκ και βλέ-
κάντικη ελληνική πουμε.
φέτα. Και θα μου Δεν μπορώ να πω, ήμουν πολύ επιφυλα-
πείτε τώρα, γίνετε κτική στην αρχή, δε μπορούσα όμως να αν-
να συνδυαστούν τισταθώ, τη σαλάτα αυτή την έβλεπα να
τα δυο αυτά υλικά φιγουράρει παντού, στο internet, σε περιο-
και να υπάρξει δικά, ήταν σα να μου έλεγε« άντε πότε θα
ένα νόστιμο απο- με δοκιμάσεις».
τέλεσμα; Τι να σας πω! Ξετρελάθηκα! Πρόκειται για
μία από τις πιο δροσερές, ελαφριές και πεν-
48 τανόστιμες σαλάτες που έχω δοκιμάσει έως
τώρα! Και πιστέψτε με έχω δοκιμάσει πολ-
λές, γιατί τρελαίνομαι για δαύτες.
Όταν τελείωσα με την φωτογράφιση της,
πήρα το κουτάλι και επιφυλακτικά πήρα μια
μικρή κουταλιά, φρόντισα όμως να έχω
όλες τις γεύσεις μαζί. Μια δουλειά που είναι
να γίνει να γίνει σωστά!
Εντάξει αυτό ήταν, η μια κουταλιά έφερε την
άλλη και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα
ότι είχα φάει τη μισή.
Ενθουσιάστηκα τόσο, που από εδώ και στο
εξής, όταν θα υπάρχει καρπούζι σπίτι σί-
γουρα θα φτιάχνω και μια σαλάτα.
Σας προ(σ)καλώ να τη δοκιμάσετε!
Παρακάτω σας γράφω τα υλικά της σαλά-
τας.
Μην περιμένετε ακριβείς αναλογίες για τα
βασικά υλικά της, εκτός από το ντρέσινγκ,
ο καθένας εδώ θα προσθέσει την ποσότητα
των υλικών που θέλει.■

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

για τη σαλάτα l Καθαρίζουμε το καρπούζι και το κόβουμε
σε μικρούς κύβους.
l Καρπούζι κατά προτίμηση χωρίς κουκούτσια l Κόβουμε επίσης τη φέτα σε κύβους.
l 1 αγγούρι l Καθαρίζουμε και κόβουμε σε φετούλες το
l Τυρί φέτα αγγούρι.
l Φύλλα φρέσκου βασιλικού l Ρίχνουμε όλα τα παραπάνω υλικά σε μια
πιατέλα.
για το ντρέσινγκ l Προσθέτουμε και τα φύλλα βασιλικού.
l Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το ντρέσινγκ.
l ¼ φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο l Ρίχνουμε όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ σε
l 3 κουτ. της σούπας μέλι ένα ποτήρι και τα αναμειγνύουμε καλά.
l 3 κουτ. της σούπας μηλόξυδο l τη συνέχεια προσθέτουμε το ντρέσινγκ στη
l Αλάτι & Πιπέρι σαλάτα, αν δεν το χρησιμοποιήσετε όλο μπο-
ρείτε να το βάλετε σε ένα βάζο, να το κλείσετε
καλά, και το αποθηκεύσετε στο ψυγείο για τη
σαλάτα της επόμενης μέρας.
l Μπορούμε αν θέλουμε να τη βάλουμε στο
ψυγείο για λίγο έτσι ώστε να δέσουν οι γεύσεις
πριν τη σερβίρουμε.
Η απόλυτη Καλοκαιρινή σαλάτα μας είναι
έτοιμη!
Καλή σας απόλαυση!

Για περισσότερες ιδέες επισκεφτείτε
το blοg μου handmadelittletreats.gr

ΓΡΑΦΕΙ Η

Μαρία
Μπαλή

Κλινική Διαιτολόγος Διατρο-
φολόγος, πτυχιούχος Κλινικής
διαιτολογίας – Διατροφολο-
γίας στο ιατρικό πανεπιστή-
μιο FEDERICO II, (Νάπολη,
Ιταλία). Διευθύντρια του διαι-
τολογικού - διατροφολογικού
κέντρου «STARTDIET»

50 ΟΟ τρόπος ζωής μας και οι συνήθειες που υιοθετούμε ελεύθερες ρίζες, που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην γή-
καθορίζουν πόσο γρήγορα θα εμφανιστούν τα ορατά ρανση!
αλλά και τα αόρατα σημάδια της γήρανσης. Όλοι
έχουμε τη δυνατότητα να καθυστερήσουμε τα σημά- Ποιες είναι οι πολύτιμες ουσίες-σύμμαχοι
δια του χρόνου, αλλά και να γυρίσουμε έστω και λίγο ενάντια στα σημάδια του χρόνου;
πίσω το βιολογικό μας ρολόι! Υπάρχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά με φωτοπροστατευτική
Οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται να επιβραδύνουν τον ρυθμό δράση, βιταμίνες που λειτουργούν ως φυσικοί αναγεννητές κολ-
της γήρανσης είναι οι εξής : λαγόνου και επίσης συστατικά τα οποία ρυθμίζουν τη δομή του
1. Τακτικά και ισορροπημένα γεύματα δέρματος, την ελαστικότητά του, τη λειτουργικότητα των κυττα-
2. Διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες ρικών μεμβρανών και τη βιοσύνθεση των λιπιδίων της κεράτινης
3. Επαρκής ενυδάτωση στιβάδας του δέρματος.
4. Διατήρηση σωστού σωματικού βάρους Οι βιταμίνες Α, C, E, οι πολυφαινόλες, τα καροτενοειδή, τα πολυα-
5. Αποχή από το κάπνισμα και από το αλκοόλ κόρεστα λιπαρά οξέα (ω-3, ω-6), τα φλαβονοειδή, το σελήνιο, ο
6. Τακτική φυσική δραστηριότητα ψευδάργυρος, οχαλκός, το μαγγάνιο και το συνένζυμο Q10 είναι
7. Επαρκής ύπνος κάποια από αυτά.
8. Έλλειψη άγχους-στρες
9. Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στις
θαυματουργές αντιγηραντικές τροφές:
Ας μιλήσουμε όμως αναλυτικά
για την «διατροφή αντιγήρανσης»: 1.Μπρόκολο

Η κατάλληλη διατροφή αποτελεί συνήθως το «κλειδί» μιας καλής Πλούσιο σε βιταμίνη C, ισχυρό αντιοξειδωτικό, σύμμαχος για το
υγείας και εμφάνισης και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο «χτίσιμο» ενός γερού ανοσοποιητικού συστήματος. Πλόυσιο σε
να ζήσετε περισσότερο και ταυτόχρονα να έχετε καλύτερη ποι- ασβέστιο , συμβάλλει στην προστασία των οστών. Επίσης, είναι
ότητα ζωής, διατηρώντας την φρεσκάδα του δέρματος (λαμπερό πλούσιο σε σουλφοροφάνη, η οποία βοηθά στην αποβολή των
δέρμα χωρίς ρυτίδες) και του οργανισμού σας γενικότερα! τοξινών από το σώμα.
Yπάρχουν τροφές που μπορούν να προσφέρουν ασπίδα προστα-
σίας έναντι της φθοράς που μας προκαλεί ο χρόνος. Αυτές, είναι 2.Καρότο
πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και μπορούν να εξουδετερώσουν τις
Η βιταμίνη Α που περιέχει είναι απαραίτητη για να παραμείνει η


Click to View FlipBook Version