The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kidsinfo.ba, 2019-12-09 03:57:49

KIDSinfo magazin #7

KIDSinfo magazin

Keywords: kidsinfo,kidsinfo magazin

KIDSUbrlotijm0a7t/idvneicveomdbičarz2a0r1o9ditelje/ ULTIMATIVNI VODIČ ZA RODITELJE / BbEeBspEla/tanrtp&rimzajbearavka

©

NAJBOLJI UNICEF-OV
VODIČ ZA KALENDAR
RASPUST IMUNIZACIJE

NA SNIJEGU LICA SA
I LEDU NASLOVNICE:

MOBILNE MAMA
APLIKACIJE
ZA BERINA
RODITELJE I BLIZANCI
NOAH I LEON

1

BEBE / art & zabava KIDS

2

Ultimativni vodič za roditelje SADRŽAJ

KIDS

IZDAVAČ: Fondacija INFOHOUSE Skijalište Kupres 8
+ obilazak
UREDNIK: Adin Šabić Livna = dobitna
porodična
REDAKCIJA: Ines Sandžaktarević, Melika Sarajlić kombinacija

DIZAJN I DTP: Emina Lagumdžija, Denin Šehović Doktorice 17
MARKETING: [email protected] savjetuju
+387 33 200 538
+387 61 525 054
www.kidsinfo.ba

ŠTAMPA: BLICDRUK d.o.o.

TIRAŽ: 10 000

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNOJ STRANI: 2 2Mame koje
Almin Zrno
inspirišu
POSTPRODUKCIJA:
Emina Lagumdžija

Svi podaci koji su objavljeni u ovom broju Vađenje prvog 28
KIDSinfo magazina podliježu izmjenama i pasoša za vašu
dopunama. djecu 33
Ovo također važi i za sve objave na web Praznični
portalu www.kidsinfo.ba. Sva prava zadrža- kolač
va izdavač.
Zabranjeno je prenošenje fotografija i tek-
stova bez pismenog dopuštenja izdavača.

Budi dobar tata, 37
Uzor svom djetetu

www.kidsinfo.ba
www.kudasadjecom.ba

Riječ urednika KIDS

Dragi naši čitatelji, U Alta Shopping centru možete kupiti
zimsku odjeću iz asortimana Disney
Ultimativni vodič za roditelje brenda, jedine specijalizirane pro-
KIDSinfo pomaže mamama i tat- davnice u Sarajevu, dok nezaboravan
ama da se što bolje snađu u svakom rođendan možete proslaviti u Sunny-
aspektu roditeljstva, od trudnoće pa landu.
do školskih dana. Izvještavamo o na-
jnovijim informacijama i preporuka- Ovoga puta za vas smo pripremili i
ma u vezi dječijeg zdravlja, sigurno- brojne savjete. Pročitajte šta trudnice
sti, prehrane i ponašanja, kako bismo ne bi trebale jesti, zašto bebe stavl-
roditeljima dali smjernice za odgoj jaju stvari u usta, koja je poveznica
zdrave i sretne djece. između učenja i sporta, te gdje to tine-
jdžeri mogu proslaviti rođendan. Naše
Pred vama se nalazi zimski, a ujedno kolumnistice doktorice pisale su
i naš sedmi besplatan broj. U novom o osipu uzrokovanom od pelena i
2020. godinu ulazimo s novim diza- konjunktivitisu kod beba i djece.
jnom naslovnice - mamom koja in-
spiriše Berinom i njenim blizancima, Bliže se novogodišnji praznici zato
čiju je energiju i ljubav divno “uhvatio” smo pisali o top europskim gradovima
aparatom veliki bh. umjetnik Almin koje možete posjetiti s vašom djecom,
Zrno. Međutim, i tate inspirišu, tako ali i širom rodbinom, kao i prijateljima.
da u ovom broju više možete saznati
o MenCare globalnoj kampanji, koja Ukoliko se odlučite za kućnu atmosfe-
promoviše uključivanje muškaraca ru uz čašu mlijeka, s poklonima ispod
kao ravnopravnih roditelja / staratelja. jelke, donosimo vam i jednostavan re-
cept za preukusne božićne kolačiće.
I ovoga puta za vas smo pripremili
najbolje lokacije za posjetiti, pro- U novu godinu s našim vodičem uđite
vjerene restorane, zdravstvene usta- i svakom ga preporučite, jer KIDSinfo.
nove, kao i fantastične škole i kurseve ba uistinu sve informacije zna!
za vašu djecu.
Sretna vam Nova godina, 2020!
Ukoliko imate nedoumice oko vak-
cinacije na nekoj od stranica potražite Vaš Adin
UNICEF-ov kalendar imunizacije,
koji će vam ponuditi informacije o
bolestima protiv kojih se trebaju
vakcinisati vaša djeca, ali i nešto više o
samim vakcinama. Potrebno je samo
da skenirate QR kod.

4

Ultimativni vodič za roditelje BEBE / igraone

IGRAONICA OSMIJEH IGRAONICA HAPPYLAND

Dječija igraonica Osmijeh nalazi se u Sara- HappyLand - dječija igraonica odlična je za
jevo City Centru (SCC) na 4. spratu. Svojim zabavu Vašeg djeteta.
sadržajem pruža sigurnost i nezaboravnu
zabavu vašim mališanima. 14:00 - 21:00
Kolodvorska 12, Sarajevo
10:00 - 22:00

Vrbanja 1, Sarajevo (SCC)

033 871 874 061 808 115

PLAY & KIDS IGRAONICA IGRAONICA IGMG MRAVKO

Igraonica Play & Kids kapaciteta do 30 Igraonica IGMG Mravko mališanima nudi

djece nudi vrhunsku zabavu za vaše raznolik program: izrada mozaika, noć

mališane. filma...

08:00-21:00 (radni dani), 07:30 - 20:00
09:00-21:00 (vikend) Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo
061 687 771
Trg solidarnosti 27, Sarajevo

061 225 505

CAFFE IGRAONICA MALCI

Igraonica za djecu Malci prostor je zabave
za vaše mališane, a roditelji mogu koristiti
caffe u sklopu igraonice.

10:00-21:00 5
Braće Mulić 13, Sarajevo
063 896 003

BEBE / art & zabava KIDS

6

Ultimativni vodič za roditelje BEBE / art & zabava

7

izleti KIDS

PLATO POLJICE, JAHORINA

Jahorina je smještena u srcu Balkana, na SKIJALIŠTE KUPRES + OBILAZAK
spoju hladne kontinentalne i tople medi- LIVNA = DOBITNA PORODIČNA
teranske klime, sa najvišim vrhom Ogorjeli- KOMBINACIJA
ca na 1916m nadmorske visine, zbog čega
je veoma zdravo i prijatno provoditi zimske Kupreško skijalište udaljeno je svega 5 km
dane na Jahorini. Jahorina se može pohvaliti od Kupresa. U rasponu od 1150-1250m ski-
najsavremenijim sistemom za osnježavanje jaši mogu pronaći 4 skijaške staze dužine
kojim je povezano cijelo skijalište, odnosno cca. 13 km sa dvosjedom, 2 ski lifta(sidro)
40 km alpskih i 10 km nordijskih staza. i jedan baby lift za najmlađe. Osim skija-
Najmlađim skijašima na Jahorini je posveće- nja možete uživati i u sanjkanju, noćnom
no najviše pažnje i za njih su pripremljena: skijanju, vožnji na motornim sanjkama te
sanjkama sa psećom zapregom. Hotel
• dva ski vrtića sa pokretnom trakom, Adria Ski u svom sadržaju ima i obitel-
• tjubing staza i jske sobe, igraonicu u zatvorenom, te uz
• zabavni rekviziti. dodatno plaćanje uslugu čuvanja djece.

10:00 – 21:00 Livno nudi brojne kulturno - istorijske
znamenitosti za posjetiti kao što su:
Omladinskih radnih brigada 1, Jahorina
• Dukatareva džamija sa sahat kulom
033 467 684 • Most na Dumanu
• Crkva Uspenja Presvete Bogorodice
HODAČKA TURA
ZA RODITELJE SA BEBAMA

Polazak je iz sela Umoljani gdje se može Kako bebu obući zimi?
kratko prošetati do tradicionalne bosanske
džamije. Zatim krenuti do sedam mlinova, • pravilo: 1 komad garderobe više
nakon čega u pravcu kanjona Rakitnica, koji (ako vi nosite samo košulju, bebi
se nalazi nešto sjevernije. Nakon kraće šetnje obući košulju + džemper)
stiže se do malog vodopada Studeni potok. • pidžamice sa stopalima za spa-
Prateći potok stiže se do Studenih polja sa ko- vanje
jih se proseže predivan pogled na selo Obalj • idealna kombinacija za zimsku
i veliku ravnicu.Pastirsko selo Gradina nalazi šetnju: bodi, gegice, flisana tre-
se odmah na putu. No, ako vam to nije bilo nerka, majica, džemper, zimski
dovoljno, dan možete završiti šetnjom između kombinezon, kapa, šal i rukavice
stoljetnih stećaka, koji se nalaze tik ispod sela
Umoljani.
Oprema: zimska oprema za planiranje + reze -

rvna, a za djecu i rezervne čizme.
8

Ultimativni vodič za roditelje rođendani

SLASTIČARNA ORAH Organizujte prvu
proslavu vašeg
Orginalne torte za vaše mališane jedan su mališana
od specijaliteta slastičarne Orah. Ukusne i
sočne torte, te maštoviti ukrasi svakako će Sigurni smo da vaš mališan
obradovati mališana za rođendan. ima neku igračku ili lik iz omil-
jenog crtanog filma kojem se
07:00 - 16:00 posebno veseli. Neka to bude
Igmanska 70, Vogošća tema prvog rođendana vašeg
mališana, te uskladite tortu,
061 615 311 ukrase i tanjire u skladu sa tim.
Imat ćete uspomene za cijeli
JUMPINGCLAY život!

JumpingClay u šarenom svijetu gline, pruža IGRAONICA PIN PON
redovne i specijalne kreativne radionice,
kao i proslave rođendana za najmlađe. Novootvorena igraonica u Importanne
Centru Sarajevo Pin Pon na -1 spratu nudi
09:00 - 22:00 (ponedjeljkom i subotom), iznimno bogat program za rođendane ali i
11:00 -19:00 (nedjeljom) svakodnevnu zabavu vaših mališana dok
vi šetate Centrom, kupujete ili jednostavno
Franca Lehara 2 (Alta Shopping Centar), odmarate.
Vrbanja 1 (SCC) i Ložionička (Merkator), Sarajevo
10:00 – 21:00
033 590 560
Zmaja od Bosne 7,
IGRAONICA BAJKA Sarajevo (Importanne Centar Sarajevo)

U Shopping Centru Grbavica na 2 spratu 060 337 50 95
posjetite igraonicu „Bajka.“

12:00 - 21:00
Hasana Brkića 30, Sarajevo

061686676

DJEČIJA IGRAONICA SUMEJJA

Tete Dječije igraonica Sumejja, koja se
nalazi u Visokom, uz veliku predanost
poslu dočekaju svako dijete s osmije-
hom. Odgoj koji pružaju djeci ulijeva po-
vjerenje u roditelje i što je najbitnije djeca su
zadovoljna.

Musala bb Visoko,

032 733-364

9

BEBE / art & zabava KIDS

10

Ultimativni vodič za roditelje art & zabava

Prije proslave ATLETSKI KLUB SARAJEVO

rođendana, Atletski klub Sarajevo jedan je od najstari-
jih sportskih kolektiva iz Bosne i Hercego-
napravite vine. Upis za sve uzraste. Profesionalni
treneri naučit će vašeg mališana da zavoli
popis! sport.

Prije same organizacije rođe- 08:00 - 22:00
ndana, napravite popis šta sve
trebate uraditi. Neka na toj listi Patriotske lige bb, Sarajevo
ne budu samo odjeća i namir-
nice, već i igračke koje će vaše 061 214 293
dijete razveseliti.
JU OSNOVNA MUZIČKA I
BALETSKA ŠKOLA NOVO
SARAJEVO

UDRUŽENJE CREATIVUS Ova škola raspolaže sa 14 kabineta za
nastavu te dvije koncertno - baletne sale.
Udruženje mladih za komunikaciju i kreativ- Otvorila je područno odjeljenje u Ilijašu za
no učenje Creativus, osnovano je 2006. odsjeke klavir, gitara i harmonika.
godine sa željom da doprinese emoci-
onalnom, društvenom i intelektualnom Kemala Kapetanovića 43, Sarajevo
razvoju djece i mladih u zajednici, kroz
pružanje stručnih odgojno - obrazovnih 033 651 523
usluga u vidu raznih radionica.

08:30 - 16:30

Tešanjska 11, Sarajevo
061 240 061

MUZIČKA ŠKOLA 11
MALI MOZART

Inicijalni čas u ovoj školi je besplatan. Časovi
klavira, violine, gitare, flaute, perkusija, pje-
vanja i baleta su za uzrast već od 4 godine.
Nastavni pristup se kreira za svako dijete
ponaosob.

15:00 - 20:30 i subotom od 09:30 - 14:00
Niže Banje 2 ( kod Tržnice), Sarajevo

062 669 805, 062 648 891

BEBE / art & zabava KIDS

12

Ultimativni vodič za roditelje BEBE / art & zabava

13

šoping KIDS

DAANI BABY SHOP

U Daani Baby shopu možete kupiti kvalitet-
nu dječiju opremu (kolica, autosjedalice,
krevetiće, komodice, ljuljaške, flašice,
dude, posteljinu za krevetiće, pelene, gaze,
vrtuljke za krevetić...) poznatih robnih marki
Foppapedretti, Cam, Poupi, Mode Perez...

11:00-21:00

13 juni 1, Butmir, Sarajevo DIDALY - SVE ZA BEBE
061 933 410; 062 482 090

KIDSHOP - PRODAJA IGRAČAKA, U Didaly-u možete pronaći praktične,
BICIKALA I OPREME originalne, maštovite i moderne proizvode
za mame i bebe, po veoma povoljnim ci-
Radnja KIDSHOP vam nudi nove igračke, jenama, koji se ne mogu naći na tržištu.
opremu za bebe, auta na akumulator,
traktore, tricikla, ljulje, kuhinjice, bicikla za 00/24 (Online prodaja)
djecu i odrasle, hodalice i još mnogo toga.
Dostava širom BiH. Malta bb, Sarajevo

11:00-21:00 060 34 89 213

13 juni 1, Butmir, Sarajevo SVIJET IGRAČAKA U K-M D.O.O.

061 933 410; 062 482 090 Veliki asortiman igračaka za djecu od nula
do deset godina u prodavnici K-M d.o.o. na
Prije Baščaršiji - od plišanih meda, zeka do edu-
rođenja kativnih igrica za dječake i djevojčice.
djeteta,
nabavite 08:00 - 20:00
komodu!
Abadžiluk 13 a, Sarajevo
Prvih nekoliko mjeseci presvlačit
ćete često bebu, a dobra organi- 033 537 217
zacija je pola posla! Zato nabavite
komodu za sve stvari koje kori- PEPETUŠKE (HANDMADE)
stite za bebu, jer neke od njih
imaju i podlogu za presvlačenje, Izaberite svoju Pepetušku ručno rađenu
što će vam uštediti vrijeme. lutku. Pepetuške su kreativne, zaigrane,
posebne… Žele vidjeti svijet, stvarati us-
pomene, mijenjati stilove… Stvorite nas!
Izaberite nas!

po dogovoru

Skenderija 15, Sarajevo (Kutcha)

14 061 191 491

Ultimativni vodič za roditelje restorani

DRUGA KUĆA - RESTORAN,
CAFFE BAR I IGRAONICA

Druga kuća je nastala iz želje da svojim pri- Na Vilsonovom šetalištu br. 8 u Sara-
jateljima, sugrađanima i gostima Sarajeva jevu, inače jako atraktivnoj lokaciji za
ponudi mnogo više od restorana. roditelje i djecu, otvorena je prva child
friendly caffe-slastičarna „Lollipops.“
07:00-23:00 LOLLIPOPS, najmlađima i najslađima,
Kolodvorska 9, Sarajevo nudi BESPLATNO korištenje prosto-
ra za igru i zabavu, a roditeljima sve
033 716 700 provjereno najbolje iz Sarajeva! Ta-
kođer u njihovoj bogatoj ponudi osim
RESTORAN ENVY najboljih kolača i torti poznatih
slastičarskih brendova jeste i organi-
Restoran Envy se nalazi u SCC-u sa fan- zacija rođendana i radionica! Otvoreni
tastičnim pogledom na grad, i jedintsven- su od 10 do 21 h. Za više informacija
om “fusion cuisine” ponudom. posjetite njihovu FB stranicu:
https://www.facebook.com/Lolli-
08:00 - 23:00 pops.Sarajevo/

Vrbanja 1, SCC Sarajevo TEGLA - SALADS AND
060 34 44 953 SANDWICHES

Teglin meni nije prevelik, ali je dovoljan da
svaki dan jedete nešto drugačije i jednako
ukusno. Ukusne salate prelivene home-
made dresinzima, svježe cijeđeni sokovi,
kvalitetni sendviči...

07:30 - 20:00 (radnim danima),
10:00 - 20:00 (vikendom)

Koševo 10, Sarajevo

061 555 476

RESTORAN VIDIKOVAC

Cafe i restoran Vidikovac je mjesto gdje
mnogi dolaze kako bi odmorili dušu,
napravili predah uz kafu ili probali ukusne
specijalitete te uživali u prekrasnom pogle-
du na Sarajevo.

08:00 - 24:00

Zmajevac bb, 71000 Sarajevo 15
061 365 043; 063 848 922

zdravlje KIDS

Namirnice i pića
koje bi
trudnice trebale
izbjegavati:

• Alkohol, KLINIČKI CENTAR
• Ribu s visokom koncen- UNIVERZITETA U SARAJEVU
tracijom žive (morski pas,
Otvoreno 00-24
skuša, sabljarka, ograničiti Bolnička 25, Sarajevo
033 566 400 (centrala)
unos brancina, tune, grdobine,
POLIKLINIKA ATRIJUM
raže).

• Sireve od nepasteriziranog
mlijeka (feta, brie, camembert).

• Sirovu ribu, sirovo ili nedovolj-
no termički obrađeno meso

• Napitke koji sadrže kofein
(kafa, čaj...)

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE Porodična i interna medicina na dohvat
ISKRE ODRASTANJA ruke svima. Lider u privatnom medicinskom
sektoru i sinonim za vrhunsku medicinsku
brigu i usluge.

Djeca i mladi tokom odrastanja prolaze kroz 09:00-18:00 (radnim danima)
razvojne faze koje same po sebi mogu biti
teške i za djecu i za roditelje. Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Zato, ako ste prepoznali probleme kod
svoje djece, ako želite s nekim razgovara- 033 467 444
ti o problemu koji vas muči ili i sami imate
psihološki problem s kojim se ne možete POLIKLINIKA DR. KOZARIĆ
nositi, dođite i razgovarajte sa osobljem psi-
hološkog savjetovališta za djecu i roditelje Prim. dr. Ramzija Kozarić, specijalista pedi-
“Iskre odrastanja”. jatrije, obiteljske medicine, ultrazvučne di-
jagnostike i akupunkture, brine o zdravlju
15:00 - 19:00 cijele porodice. Pacijenti Dr. Kozarić su svih
uzrasta, od novorođenačke dobi do starijih
Grbavička 60, Sarajevo osoba.

062 811 286 08:00 –18:00 (ponedjeljak, utorak i četvrtak);
08:00 -16:00 (srijeda i petak)
16 Radićeva 15, Sarajevo
033 555 400

Ultimativni vodič za roditelje

NAŠE KOLUMNISTICE PIŠU!

Pelenski osip kod beba

• Pelenski osip je čest problem koji se Konjuktivitis kod beba
javlja kod djece tokom nošenja pele- i male djece
na. Osip može zahvatiti samo dijelove
oko analnog otvora i genitalija ili kod Često se dešava da bebe i mala dje-
težih oblika se širiti na veću površinu. ca trljaju oči, a uzrok tome je infekcija
Kod dječaka obično zahvata oblast ili upala spojnice oka, tzv. konjunkti-
skrotuma, jer je tu koža tanka i osjet- vitis. Simptomi su crvenilo očiju, na-
ljiva. tečenost kapaka, pojava žutih krmelja
Kako spriječiti osip za Kidsinfo.ba na kapcima, gnoj /koji se razlikuje u
govori Evelina Čehajić, doktorica Pri- zavisnosti od uzroka upale/, sljepljeni
vatne pedijatrijske ordinacije s ultraz- kapci nakon spavanja, osjetljivost na
vučnom dijagnostikom „Suncokret“: svjetlo, te potreba za češćim trljanjem
očiju, čime se infekcija dalje prenosi.
Preporučujemo kreme za pelensku Oftalmologinja Jasmina Halimić
oblast koje stvaraju „film“ koji štiti za Kidsinfo.ba navodi kako se liječi
kožu od kontakta s mokraćom i sto- konjuktivitis:
licom. Puder nije adekvatna njega za
ovu oblast, pogotovo za djevojčice, Većinom su to antibiotske kapi i
jer se nakuplja između velikih i malih mast, ali je uz terapiju veoma važna
genitalnih usana i stvara podlogu za održavanje redovite higijene ruku, jer
množenje gljivica i bakterija. je sekret iz oka zarazan 24 do 48 sati
od početka liječenja. Veoma je va-
Više čitajte na: žna njega ili toaleta kapka u smislu
www.kidsinfo.ba! čišćenja prisutnog sekreta s rubova
kapka posebno oko trepavica. Prije
ukapavanja kapi i stavljanja masti,
obavezno oprati ruke, te ukapati u
donji ugao oka, pritom pazeći da se
rubom bočice ili tube ne povrijedi oko
ili prenese infekcija. Uvijek je poželj-
no da glava djeteta bude zabačena
unazad ili da leži.

17

OSNOVCI / izleti KIDS

SELO BUDOŽELJE

Planinarsko društvo Budoželje osnovano je JAVOROV DO
1953. godine. Planinarski dom na Budoželju
se nalazi na 1183 m visine, uda-ljen oko 17 Bijeg iz svakodnevnog života u svijet iz-
km od centra Breze. Smješten je u gustoj vorne prirodne ljepote i izvanrednih iskus-
crnogoričnoj šumi i do njega se može doći tava: planina, jezera i čist zrak! Izletište
markiranim planinarskim stazama ili auto- Javorov Do unutar prirodnih i pejsažnih
mobilom. Kapacitet doma je 30 ležaja, a u vrijednosti Bjelašnice, locirano je na nad-
sklopu doma je dnevni boravak i kuhinja. morskoj visini od 1250 do 1350m i pruža
Dom je otvoren samo vikendom, ali je po mnoštvo mogućnosti za obavljanje različitih
potrebi moguće pružanje usluga i radnim planinarskih i sportskih aktivnosti: odmor,
danima. rekreacija, šetnja označenim planinskim
stazama, obilazak pećine, planinare-
Vikendom ili uz dogovor ostalim danima nje, boćanje, Motorik Park, Zipline vožnja,
tubing i teambuilding igre.
Zvijezda bb, 71330, Vareš
Tvornička br. 3, Bjelašnica
061 783 375; 032 843 353
060 346 3457

Prokližite raspust! svakog vikenda od 11:00 do 12:00 sati.
Na mjesečnom nivou cijena iznosi 50
Škola klizanja Klizačko koturaljskog KM. Školu mogu pohađati sva dje-
kluba “Olimp” i Klub sportova na ca koja su starija od četiri godine.
ledu “UNITY” održava se na klizalištu Ukoliko želite da vaše dijete bude dio
pored sarajevske Zetre u dva termina ove škole možete se obratiti na broj
i to četvrtkom od 18:30 do 19:30, te 062 458 318.
nedjeljom od 14:15 do 15:15 sati.
Cijena škole se kreće od 25 do 70 KM. Škola klizanja Clipsy počet će sa ra-
Svi zainteresirani mogu dobiti više dom 6. januara u Olimpijskoj dvorani
informacija na brojeve telefona 061 Zetra i održavat će se svakim radnim
923 735 (Olimp) ili 062 902 440 (UNI- danom od 18.30 sati. Cijena škole je 60
TY). KM mjesečno i mogu je upisati djeca
od četiri godine, pa nadalje. Za više
Škola klizanja HK Vukovi Sarajevo informacija možete se obratiti na
na klizalištu ispred Zetre održava se telefon 061 100 419.
18

Ultimativni vodič za roditelje
19

KIDS

Mobilne aplikacije za roditelje!

Dinner Time Plus (za Android i iOS) Mama Bear (za Android i iOS)
http://www.dinnertimeapp.com/ https://mamabearapp.com/

Ovom vrlo jednostavnom aplik- Mama Bear aplikacija može vam
acijom roditelj sa svojeg pametnog tele- u svakom trenutku otkriti gdje vam se
fona može podsjetiti dijete da je vrijeme nalazi dijete, zahvaljujući usluzi lociranja
za odmor ili učenje, odlazak na spavanje u prostoru. Nudi mogućnost da preko nje
ili zajednički ručak i večeru. U posta- zaštitite dijete na putu: ukoliko se dijete
vljeno vrijeme aplikacija na djetetovom nalazi u pokretu, automobilu ili autobu-
telefonu blokira njegovu dotadašnju su, Mama Bear registrira brzinu kretanja,
aktivnost. te vas alarmira ukoliko je ta brzina iznad
dozvoljene.

20

Ultimativni vodič za roditelje BEBE / art & zabava

21

Mame koje inspirišu KIDS

INTERVIEW BERINA STAMBOL: posvetiti i dati 100 posto sebe, kada sam
kući sa djecom onda sam posvećena u
Mogu sve, potpunosti njima. Također, jako je bitna
ljubav čini čuda podrška i razumijevanje partnera, poro-
dice, prijatelja i poslodavca.
Direktorica marketing kompani-
je „International Health BiH” KIDSINFO.BA: Šta je najvažnije što ste
Berina Stambol, koja je u septe- usvojili od svoje majke, a što koristite u
mbru prošle godine postala mama odgoju vaše djece?
predivnih blizanaca Leona i Noaha, za
Kidsinfo.ba govorila je o formuli uspješne STAMBOL: Moja majka me naučila neko-
mame i poslovne žene, odgoju i vrijed- liko važnih stvari: „Odnosi se prema dru-
nostima koje želi prenijeti na djecu, ali i gima onako kako želiš da se oni odnose
veselim zagrljajima i kućnim trenucima s prema tebi“, „Lijepa riječ i gvozdena vrata
njenim mališanima. otvara“ i „Znanje je najvrijednije bogat-
KIDSINFO.BA: Uspješna majka, ali i stvo“. To su stvari koje želim naučiti i svoju
uspješna poslovna žena. Postoji li neki djecu. Suprug i ja smo se odmah dogovo-
tajni recept koji biste podijelili s nama? rili da ćemo ih učiti onim stvarima koje će
STAMBOL: Mislim da je svaka majka im u životu pomoći. Sutra, kada budu sa-
uspješna i vrijedna samo najljepših riječi. mosvjesni mali ljudi, ne želimo da gušimo
Ono što je meni kao majci jako važno, njihove snove, nego da ih pratimo i bude-
jeste da sam prvo ja ispunjena i sretna, jer mo najveća podrška.
samo takva mogu svoju energiju prenijeti i
svojoj djeci. Mislim da je dobra organizaci- KIDSINFO.BA: Koje su to omiljene aktiv-
ja najvažnija. Kada sam na poslu trudim se nosti vaših mališana?
22
STAMBOL: Glavni im je cilj otvoriti sve
ladice i ormare i po mogućnosti stići sve
izbaciti iz njih prije nego ih mama uhvati.
Uvijek se raduju kada idemo u parkić ili
igraonu, a ono što ih posebno čini sretni-
ma je lopta koju po cijeli dan ne ispuštaju
iz ruku.

Suprug i ja jedva čekamo da dođe-
mo kući sa posla, da ih prvo dobro
izgnjavimo i izljubimo i onda da
se igramo zajedno sa njima. Mene
posebno ispunjava jutarnje buđe-
nje gdje se prvo mazimo svi zaje-
dno prije nego ustanemo iz kreveta
i krenemo u novi dan.

Berina Stambol, Personal blog: Lepa_protina_kci,
Blizanci Noah i Leon Stambol nose odjeću: Tiffany
d.o.o. BiH / Nova kolekcija “LINDEX” jesen/zima
2019/20. god, make up by: Sanjin Egon, Pro Make-
up Artist, fotografija: Almin Zrno

Ultimativni vodič za roditelje

KIDSINFO.BA: Postoje li dani kada za- Želimo da ih naučimo sa budu svoji, da
stanete i pomislite da je problema preko budu individue, što je jako važno kod
glave i da niko ne može popraviti taj dan jednojajčanih blizanaca gdje ih društvo
osim vaše djece? zbog nemogućnosti razlikovanja vrlo čes-
to doživljava “u paketu”, što itekako utječe
STAMBOL: Moram priznati da je u prvih na njihov budući život.
šest mjeseci bilo mnogo takvih dana, u
kojima nisam znala šta više da radim. Mi KIDSINFO.BA: Koliko ste skloni isproba-
smo preko noći od dvočlane postali če- vanju modernih metoda odgoja vaše
tveročlana porodica, roditelji dva mala djece?
bića koja su imali nešto više od dvije kile.
Imali smo odgovornost, strahove, borili se STAMBOL: Danas niste dobar roditelj,
sa grčevima, nespavanjem, dojenjem… ali barem vas društvo ne smatra dobrim
svaki put kada sam pomislila da više ne roditeljem, ukoliko vaše dijete ne jede
mogu, baš tada sam dobila novu dodatnu isključivo organske namirnice sa predza-
snagu. I mogla sam sve. Jer sve je bilo za nkom BIO, ukoliko već sa 3-4 godine ne
njih I ništa nije bilo teško. Ljubav sve pob- priča dva jezika, ukoliko pored osnovne
jeđuje i stvara čuda. škole ne ide na još barem dvije sekcije i
dva sporta i pri tome svira i neki instru-
KIDSINFO.BA: Koliko vam djeca daju in- ment. Po mom mišljenju novi moderni
spiraciju za sve što radite pa i to kako ih način života je roditeljima oduzeo sreću i
odgajate? djeci djetinjstvo.

STAMBOL: Leon i Noah su jednojajčani To nije pravac u kojem želimo
blizanci, fizički u potpunosti dva ista bića, odgajati našu djecu. Naravno
ali karakterno jako specifični i različi- da će jesti zdrave namirnice,
ti. Leon, minutu stariji brat, je lider. ali im neću oduzeti zadovolj-
U svemu je prvi i pravi je mali kolo- stvo čokolade. Niti ću im oduze-
vođa, posebno nekih zijana smjeliji ti loptu i prijatelje i igru da bi
je, društveniji, luckastog karaktera i sa tri godine pričali špans-
ogromne upornosti. Noah je
s druge strane stalože- ki jezik. Čitav život je pred
niji, pratitelj svog brata, njima, ovo je vrijeme koje
prava mamina maza. se nikada neće vratiti,
Iako ih odgajamo na
isti način i učimo is- vrijeme dje-
tim stvarima, svaki tinjsva.
od njih to prihvati
na svoj jedin-
stven način. I
drago nam je
zbog toga.

23

KIDS
24

Ultimativni vodič za roditelje
25

BEBE / art & zabava KIDS

26

Ultimativni vodič za roditelje BEBE / art & zabava

27

KIDS
28

Ultimativni vodič za roditelje rođendani

MERI TORTE I SLATKIŠI

Meri torte i slatkiši je mjesto slatke čarolije.
Pune tri godine uveseljavaju djecu i odrasle
ukusnim i kreativnim slasticama (tortama,
mafinima, bombonjerama..) za sve prilike.
Posjetite ih i uvjerite se u kvalitet i ljepotu
ovih torti.

06:00 - 20:00

MIMI KOSTIMI Srebrenička 10, Mostarsko raskršće,
Sarajevo
Trebate kostim za zabavu, rođendan ili 061 843 073
maskenbal - Mimi kostimi nude veliki
asortiman, npr. kostime “Idoli i junaci”, ROĐENDAONICA
”Vještice, vile i princeze”, kostime za rodite- DJEČIJI KUTAK
lje, kao i kostime iz životinjskog carstva.
Dječiji kutak organizuje rođendane sa
po dogovoru animatorima za facepainting, balon i disco
party, maskotama, mađioničarima i ostalim
Zagrebačka 50, Sarajevo animatorima.

061 646 468 11:00 - 21:00

DANNI’S LITTLE KITCHEN Spasovdanska 17c, Istočno Sarajevo

066 498 885

Ako želite da proslavite rođendan sa nama, Kako da zabavite
praveći zdrave i ukusne recepte onda se osnovce
slobodno javite u Danni’s Little Kitchen. tokom
proslave
Prema dogovoru rođendana?

Grbavička 97, Sarajevo Jedan od načina je ples sa balonima.
062 840 344 Djecu podijelite u parove i dajte im da
plešu dok između glava drže balon. Ko-
TORTE ZA SVE SARAJEVO jem paru prvom ispadne balon, ispada
iz igre. Naravno, par koji ostane najduže
Torte za sve su ukusne i lijepe i obradovat plesati je pobjednik!
će vaše najmilije. Napravljene od home-
made proizvoda bez margarina i aditiva. 29

Uvijek otvoreno

Malta 9, Sarajevo
061 018 792

art & zabava KIDS

CENTAR ZA KULTURU DOBRINJA Djedovi i bake koji
VILA HADŽIHALILOVIĆA čuvaju unuke žive duže.
A i štede.
Sekcije za osnovnoškolce i srednjoškolce.
(violina, klavir, gitara), likovna, dramska i “Berlin Ageing”, istraživanje otkri-
foto/video sekcija. lo je da bake i djedovi koji čuvaju
Sve sekcije u Centru su besplatne, a vode svoje unuke imaju 37 % nižu stopu
ih nastavnici sa završenim umjetničkim ak- rizika od smrti od vršnjaka koji
ademijama. nemaju takvu obavezu.
Drugo istraživanje je pokazalo da
10:00 – 18:00 (radnim danima) bake i dede roditeljima mjesečno
Trg grada Prato 2A (Dobrinja 5), Sarajevo uštede oko 200 eura na čuva-
nje djece. Oko 65 % njih preuzima
033 774 596 brigu o mališanima tokom radne
nedjelje i tako svojoj djeci štede
POZORIŠTE MLADIH oko 2.000 eura na godišnjem
nivou.
Repertoar Pozorišta mladih Sarajevo je
LUCCA DANCE
nediskriminirajući, liberalno, internaci-
Plesni studio Lucca dance redovno izvodi
onalno i regionalno autorski orijentiran predstave vlastite produkcije za osnovne
škole i vrtiće Kantona Sarajevo. Časovi
prema klasičnim i folklornim naracijama i plesa Lucca dance su nezaboravno umje-
tničko i edukativno iskustvo.
uzorima koji svim generacijama i svuda u
Po dogovoru
svijetu poručuju da dobro pobjeđuje zlo,
Kemala Kapetanovića 17, Sarajevo
da vrijedi sanjati i da trebamo čuvati naše

unutarnje dijete. @
[email protected]

Kulovića 8

033 202 303; 033 442 572

063 253 680

ŠKOLA SLIKANJA, CRTANJA
I VAJANJA

Škola slikanja, crtanja i vajanja osnovana
je 2007. godine kao prva škola posvećena
isključivo likovnom obrazovanju. Školu
mogu pohađati djeca svih uzrasta, mladi
i ljudi u zreloj dobi. Školu vodi akademski
slikar - magistar Indira Kaliman.

17:00 (časovi u poslijepodnevnim satima)

Radnička bb, Sarajevo

30 061 481 231

Ultimativni vodič za roditelje šoping

KNJIŽARA NOVELA

U knjižari Novela možete pronaći veliki
asortiman knjiga i školskog pribora, kancela-
rijskog materijala, računara i računarske
opreme.

08:00 - 16:00 (radnim danima)
Terezija bb, Centar Sarajevo (Skenderija);

Trg solidarnosti 19, Novi Grad Sarajevo
033 408 775; 033 407 759

KAPICE I ŠALOVI -
HANDMADE BY LILLY

Emina Hasanbegović radi po narudžbi ple-
tene šalove i kape. Obradujte vaše mališane
u zimske dane.

me/575854889409194

po dogovoru MAJA ART
Nahorevska do br. 185, Sarajevo (HANDMADE NAKIT)

INN SPORT Nakit i asesoari, različiti ukrasi, asesoari,
slike, motivi po željama, polimerna glina
Inn Sport u ponudi ima širok asortiman ili fimo masa, print tehnika su tehnike koje
sportske obuće sa više od 50 renomiranih Maja najviše koristi, te nalazi najveću po-
brendova (Converse, Adidas, Kappa, La- dršku kupaca.
coste, Nike, Puma, Reebok, New Balance,
Asics, Diadora). @ [email protected]

09:00 - 22:00 (od ponedjeljka do subote), Maja Art handmade with love
10:00 - 19:00 (nedjeljom)
maja.art11
Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne centar)
i Terezije bb, Sarajevo MYBOOK
033 921 189

BIMACO SARAJEVO MyBook je lanac knjižara koji posluje na
cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Osim
Bimaco je lider u dječjoj opremi, odjeći, knjiga, školskog pribora, u MyBook knjižara-
igračkama, biciklima i drugim proizvodima ma možete naći i široku paletu poklona.
namijenjenim djeci.
10:00-22:00
10:00 – 22:00, svaki dan Vrbanja 1 (SCC), Sarajevo
033 988 601
Vrbanja 1 (SCC), Sarajevo
033 520 474 31

kursevi & sport KIDS

KREATIVNE RADIONICE U Koje su
DJEČIJOJ KUĆI NOVO SARAJEVO poveznice
između
Dječija kuća Novo Sarajevo od janu- učenja
ara 2020. godine organizirat će „Veliku i sporta?
kreativnu radinocu“ za djecu uzrasta od 7
do 14 godina. Vaši mališani moći će pokaza-
ti svoje talente, družiti se s drugom djecom,
ali i naučiti puno toga novog!

Grbavička bb, Sarajevo

033 522 733

HOKEJAŠKI KLUB MEDVJEDI Znamo da se čini čudnim
povezati sport i učenje. Neke
Trenirajte hokej u klubu koji ima obez- od njihovih dodirnih tački su
bjeđenu opremu za ovaj sport na ledu. Sa cilj koji je u obje aktivnos-
djecom trenira šest profesionalnih trenera. ti isti, a to je razumjevanje.
Sport znači izdržljivost tijela, a
19:45 (radnim danima), učenje izdržljivost uma. Uče-
18:30 vikendom (treninzi tri puta sedmično) nje se vježba, baš kao i sport,
a izdržljivost će biti veća uko-
Mustafe Dovadžije 15, Sarajevo liko se više trudimo.

062 777 697 CHALLENGE MALA ŠKOLA SPORTA

KARATE KLUB Programski sadržaj je prilagođen djeci
SARAJEVO ZOI 84 predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
(3-7 god.). Obuhvata elemente sportova
KK Sarajevo ZOI ‘84” osnovan je u cilju orga- (atletika, gimnastika, ples, nogomet, koša-
nizivanja i razvijanja karate sporta. rka, rukomet, odbojka I sl.).

16:30 - 18:30 (subotom), utorak i petak 18:00 - 19:00
18:00 - 21:00 (nedjeljom)
Avde Smajlovića 5, Sarajevo Paromlinska 66, Sarajevo
32 061 482 966 061 247 486, 062 128 002

Ultimativni vodič za roditelje restorani

FIT BAR Praznični kolač,
harrycoop.er
FitBar svoj koncept zasniva na pripremi
svježih i dobro izbalansiranih sastojaka, koji Sastojci:
daju jela odličnog ukusa. 2 jaja
120g maslaca
10:00 - 23:00 20 kašičica namjenskog brašna
Branilaca Sarajeva 3, Sarajevo 3 kašičice bademovog brašna
Pola čajne kašičice praška za pecivo
033 204 344 4 kašičice šećera
1 kašičica kakao praha
CREAM SHOP 1 kašičica mješavine đumbira (đumbir u
prahu, korica naranče, smeđi šećer, ci-
Prikladno za grupe i za djecu slastičarna met)
Cream u srcu Baščaršije. 20 badema
Dodajte sve suhe sastojke u zdjelu. Isto-
07:00-23:00 pite maslac, a zatim ga dodajte s jajima
u zdjelu sa suhim sastojcima i miješajte
Trgovke 2, Sarajevo rukom dok ne dobijete glatko tijesto. Raz-
033 239 911; 061 822 090 valjajte tijesto oklagijom dok ne dobijete
debljinu 0,5 cm. Koristite kalup za kolače
RESTORAN GONDOLA u željenom obliku, a u sredinu dobivenog
(SKI CENTAR RAVNA PLANINA) keksića stavite badem.
Pecite na 180 stupnjeva 15 minuta. Ko-
Restoran Gondola Ski centra Ravna planina lačići kada su pečeni moraju biti meki.
raspolaže sa 1000 mjesta sa terasama. Osim
bogate ponude raznovrsnih gastronomskih jela
i specijaliteta u ovom restoranu imate i meni
za djecu u kome se, između ostaloga, nalaze i:
pizza sendvič, pileći sendvič, pomfrit, salate, ko-
lači, voće itd.

08:00 – 24:00

Jahorinski put bb, Pale

065 084 983

CAFÉ RESTORAN KILIM MILKY

Konceptualni cafe restoran Kilim svojom Milky palačinkarnica Sarajevo ima dva
uslugom nudi uvijek veću vrijednost, s objekta. Jedan je u Šenoinoj ulici, a drugi
vrhunskom i prijatnom uslugom, te meni- u Sarajevo City Centru, a u oba prostora
jem iz vaših snova. su fenomenalni palačinci.

08:00 - 23:00 08:00-23:00 33
Hrasnička 3, Sarajevo Šenoina 8, Sarajevo
062 636 072
061 050 808

zdravlje KIDS

PZU POLIKLINIKA

SimptomiOKO - DR. KARČIĆ

Poliklinika Oko nudi usluge konzervativnog urinarne
i hirurškog liječenja oftalmoloških oboljenja infekcije
po principima najsavremenije medicinske kod djece:
prakse.
• neobjašnjiva i uporno prisutna
10:00 - 19:00 (radnim danima) povišena temperatura

Bihaćka bb, Sarajevo • čest nadražaj na mokrenje
• poremećaj u ishrani
033 715 777 • gubitak kontrole nad crijevima

POLIKLINIKA SANASA i bešikom
• dijareja
Specijalistički pedijatrijski pregled (EKG,
pregled kardiološkog bolesnika, predope- OPTIKA APOLO KIDS
rativni pregledi sa mišljenjem za operaciju
pacijenta, pregled djeteta sa mišljenjem za Optika Apolo Kids je jedina optika za djecu
takmičarske sportive, davanje mišljenja za u Sarajevu koja je u potpunosti kako am-
prijem u kolektiv (vrtić, škola itd.), subkuta- bijentom, tako i asortimanom prilagođena
na injekcija, intradermalna injekcija, terapija djeci. Apolo Kids je nastala iz ljubavi prema
(venska i muskularna), toaletna kupka, in- djeci sa ciljem da se svi aspekti poslovanja
halaciona terapija i kućna posjeta. specijaliziraju i podrede isključivo pružanju i
zadovoljavanju potreba djece.
pon-petak 08:00-19:00, subotom 08:14:00
(Grbavica), Pon-petak 09:00 – 17:00 od ponedjeljka do petka 11:00 - 19:00,
subotom od 09:00-14:00 (Ilidža) subotom 09:00 - 16:00
Grbavička 74, dr. Mustafe Pintola 31 Bulevar branilaca Dobrinje bb,Sarajevo
Ilidža, Sarajevo
033 661 840, 033 661 841 033 452 777

i Dr. Mustafe Pintola 31 (Ilidža) 033 763 763

CENTAR ORTODONCIJE
DEMIROVIĆ

Specijalističko-konsultativne usluge iz
oblasti ortodonicje. Fiksni i mobilni apratići
za djecu i odrasle!

09:00-13:00 i 15:00-19:00 (pon, utor,čet i petak)
14:00-20:00 (srijedom), vikendom ne radi.

Bjelave 70, Sarajevo
34 033 216 196; 061 141 863

Ultimativni vodič za roditelje TEEN / izleti

EKO-FIS VLAŠIĆ

SKI CENTAR ROSTOVO Eko–Fis Vlašić je idealan za porodični od-
mor i zabavu, ali i za poslovne sastanke i
Sportsko rekreacijski centar ROSTOVO team buildinge. Naselje je osmišljeno tako
otvoren je 1984. godine za potrebe ZOI u da ljubitelji prirode imaju razloga doći i zimi
Sarajevu. Nalazi se na 1160 metara nad- i ljeti, jer uz ski staze u ponudi su i brojni
morske visine. Danas uglavnom služi kao sportsko – rekreativni sadržaji. Za istinske
zimovalište i rekreacijsko sportski centar za zaljubljenike u prirodu dolazak na EKO-FIS
mnoge poznate sportaše i klubove. Vlašić je pun pogodak!

07:00 -23:00 (skijalište 10:00-16:00) 07:00-22:00

Rostovo bb, Bugojno Vlašić
061 183 086 030 540 975; 062 347 735

Teenejdžer na izletu? Itekako moguće Posljednje dvije godine Zagreb je vodeći
grad u Europi kada je riječ o božićnim sa-
Zima je odlična za izlete u Bosni i jmovima. Cijeli grad je preplavljen hranom i
Hercegovini a i van njenih granica. suvenirima, a tu su i koncerti na otvorenom
te klizalište na trgu kralja Tomislava. Ako
Sarajevo ste za skijanje, onda se uputite na poznato
Sarajevo Insider (http://www.sarajevoinsi- Sljeme na Medvednici. Ovo skijalište je ide-
der.com) nudi turu pod nazivom „Olimpij- alno za svakoga, jer ima skijaške staze od
sko Sarajevo“, koja vodi posjetioce do lake do teške kategorije, od kojih su dvije
mjesta održavanja ceremonije otvaranja pogodna i za noćno skijanje.
gdje ćete otkriti šta je Olimpijada značila
građanima Sarajeva i na koji način su se Prag, Češka
vršile same pripreme. A potom obilazak
tri prekrasne Olimpijske ljepotice u oko- Najbolje smo ostavili za kraj – Prag! Njego-
lini grada i na kraju obilazak Olimpijskom
muzeja gdje ponosno čuvamo sjećanja na va popularnost se jenjava tijekom godina,
jedne od najuspješnih Olimpijskih igara XX
stoljeća. u stvari, čini se da se ljudi iznova vraćaju

Zagreb u predivni Prag. Zima je savršeno godišn-
Zagreb je savršeno odredište ako tražite
grad s najboljim božićnim ugođajem. je doba za kušanje posebnih (i pikantnih)

čeških specijaliteta kao što su zelňačka i

guláš za zagrijavanje ili pikantna václavská

klobása koju možete probati na jednom od

mnogobrojnih štandova na Vaclavskom
35
trgu.

rođendani KIDS

PAINTBALL KLUB PREDATOR

Paintball klub Predator raspolaže sa 2 terena
za igru. Prvi je urbani teren i on se nalazi na
prostoru porušenog hotela (prizemlje hotela
je preuređeno u poligon za paintball), a drugi
je šumski teren. Minimalan broj učesnika u
ovoj igri je osam,

08:00 - 20:00 (svaki dan)

Igman
(poljana između hotela Feri i Doma Policije)
061 858 512

RESTORAN VAPIANO

KARTING ARENA Ukoliko volite mediteranski duh i način
SPEEDXTREME SARAJEVO života, podjednako ćete voljeti i koncept
restorana Vapiano, koji predstavlja spoj
Karting Arena SpeedXtreme Sarajevo nudi: kreativnog i brzog pripremanja i opuštenog
10 SODI kartova, profesionalno mjere- uživanja u hrani. Proslavite rođendan u
nje vremena (kart timer system) sa trenu- Vapianu, zakažite vaš termin!
tnim internet praćenjem bilo gdje u svijetu
i listingom na kraju svake utrke, ugodno 10:00-22:00 (pon-subota),
opremljen Caffe (TV, WI-FI free). Postoji mo- 08:00 - 21:00 (nedjelja)
gućnost dogovora oko termina za različite
događaje i proslave: rođendani, teambuild- Franca Lehara 2, Sarajevo (Alta)
ing, firme, zabave raznih vrsta i slično.
033 956 954

11:00 - 23:00 svaki dan Gdje vaš tinejdžer može
Stupska BB (blizu Bingo centra),
proslaviti rođendan?
Sarajevo
061 569 569 Taman kada ste mislili da je najteže
prošlo, jer vaše dijete polako ulazi u svi-
KUGLANA ZETRA jet odraslih, došli su na red rođendani
vašeg pubertetlije. Ako nemate ideju
Ako tražite nešto drugačiji način zabave, a gdje ga proslaviti, mi imamo nekoliko.
još ste i fan kuglanja, onda je kuglana Zetra To može biti kućna verzija proslave,
idealno mjesto za vas. Već danas okrenite uz grickalice, dekoracije i društvene
broj telefona nekoliko prijatelja i dogovorite igre. Ukoliko je vaše dijete sportski tip,
termin! može proslaviti rođendan i u kuglani
uz prijatelje i mnoštvo pozitivne energi-
08:00-22:00 je. Ako ste sigurni da je film prikladan
za sve uzraste, predložite svom
Alipašina bb, Sarajevo tinejdžeru da ga proslavi uz neku filmsku
premijeru. Rezervišite ulaznice na vri-
36 033 276 210 (rezervacija) jeme.

Ultimativni vodič za roditelje poštuju muškarce kojiBsEuBEa/nagrta&žozavbaanvai
posvećeni očevi.
I tate inspirišu...
BUDI DOBAR TATA, 2. Igraj se
UZOR SVOM Skoro polovina očeva u svijetu
DJETETU kažu da oni pružaju neku vrstu
svakodnevne brige ili su na neki
CARE INTERNATIONAL BALKANS način svakodnevno uključeni u ži-
SE PRIDRUŽIO GLOBALNOJ vote svoje djece. Najčešća dne-
KAMPANJI MENCARE! vna aktivnost koju muškarci iz-
vode s djecom jeste igra. Kroz igru,
„Odvoji vrijeme da budeš tata, muškarci se povezuju i zbližavaju
mnogo propuštaš ako to ne učiniš“, s djecom, razvijajući osjećajnost i
„Pjevaj sa svojim djetetom u auto- sposobnost reagovanja na dječije
mobilu čak i ako mrziš da pjevaš, potrebe.
pleši i igraj fudbal“, „Budi dobar
tata, uzor svom djetetu“, samo su 3. Budi hrabar – pokaži naklonost
neke od poruka kampanje MenCare Mnogi muškarci i žene misle da
koja se realizira u 25 država na pet muškarci ne mogu ili ne treba da po-
kontinenata, a promoviše uključivanje kažu naklonost prema djeci – da bi
muškaraca kao ravnopravnih, odgo- se očevi trebali ponašati stoički, i da
vornih i nenasilnih očeva i staratelja. budu oni koji nameću pravila i dis-
Ovoj kampanji pridružio se i CARE In- ciplinu. Ali, pokazivanje naklonosti i
ternational Balkans, kao i mreža par- ispoljavanje osjećanja i brige su
tnerskih organizacija na Balkanu. među najvažnijim stvarima koje očevi
mogu da urade.
Kampanja na Balkanu za očinstvo
usmjerena je na promovisanje pozi- https://youngmeninitiative.net/bs/
tivnih primjera očinstva i staranja u
svakodnevnom životu djeteta, sto- https://www.facebook.com/young-
ga CARE vas poziva da i vi budete meninitiative/
SUPER TATA. Kako? Izaberite jednu
od sljedeće tri teme: https://theinsta-stalker.com/insta-
gram/ymiinitiative

1. Budi ponosan i pokaži to 37

To je lako, samo budi ponosni
otac. Prečesto je jedina uloga
koju društvo prepoznaje ili
očekuje od muškaraca da
budu hranioci porodi-
ce, ali društva i poro-
dice također žele i

art & zabava KIDS

ŠKOLA CRTANJA I SLIKANJA
ATELIER FLY

Škola crtanja i slikanja Atelier Fly je profe-
sionalna škola koja nudi stručnu edukaciju
kroz tečajeve i kreativne radionice djeci
školske dobi i odraslima.

12:00 - 17:05 (subota)

Kranjčevićeva 41, Sarajevo

062 476 957

ŠKOLA GLUME MALA SCENA

Škola glume Mala scena aktivno radi s 7D KINO
djecom već niz godina. Edukovani nastavnici CINEMA BOX SARAJEVO
podučavaju djecu kako da budu maštovi-
ti i snalažljivi, ali ih uče i odgovornosti, kao 7D Cinema Box Sarajevo je prvi i jedini 7D
i radu u kolektivu. Ukazuju na važnost stje- Simulator u BiH, gdje sa specijalnim efe-
canja novih prijatelja i trude se da mališani ktima možete uživati u najnovijoj filmskoj
ove škole rade na vlastitom samopouzdanju. zabavi. U 7D Cinema Box Sarajevo, vi
Upis je u toku. osjećate šta vidite kao da ste dio filma. 7D
kino posjeduje devet sjedišta, tako da jedan
Kemala Kapetanovića 17, Sarajevo film može da gleda devet osoba.

061 393 567

@UdruženjeMalaScena 11:00 - 22:00

ROOM ESCAPE Trg Oslobođenja Alije Izetbegovića,
Sarajevo

061 267 442

Igra Room escape je igra uživo u kojoj je ŠKOLA BRZOG ČITANJA
osoba/igrač zatvorena u sobi sa drugim I MUDROG UČENJA
saigračima. U ovoj igri oni zajedno moraju
koristiti elemente sobe da bi riješili seriju za- U osnovi projekta je razvoj i distribucija pro-
gonetki i logičkih zaključaka, te izaći iz sobe, grama “Brzo čitanje i mudro učenje”, nam-
a sve u roku od 60 minuta. Preporuka je da ijenjenog mladima kao i odraslima, koji
broj igrača bude od 3 do 5 osoba. Minimalni žele da sa manje truda i utroška vremena
broj godina koji je preporučen za igrača je 13. postižu bolje rezultate u školi, na fakultetu
i poslu.
12:00 – 22:00

Pijačna bb 11:00 i 17:00
061 552 334 Stefana Nemanje 12, Istočno Sarajevo

38 065 808 094

Ultimativni vodič za roditelje šoping

MOBIL SHOP CIGLANE

Najnovije telefone možete naći u ponudi
Mobil Shopa Ciglane. Sve artikle iz ponude
možete kupiti sa šoping karticama u BiH
na 12/24 mjesečnih rata! Dostava mobilnih
uređaja je besplatna.

09:00-19:00

Merhemića trg 7, Sarajevo

061 304 375

EXCLUSIVE KUTCHA CONCEPT STORE

Exclusive je preduzeće koje se bavi proda- Kutcha nije samo concept store, Kutcha je
jom kancelarijskog materijala, potrošnog priča o ljubavi prema umjetnosti, dizajnu i
materijala, školskog pribora... uspjehu bosanskohercegovačkih umjetni-
ka, kreativnih umova koji kroz svoje radove
08:00 - 19:00 (pon.-pet.), predstavljaju novi doživljaj svijeta oko sebe.
09:00 - 16:00 (subotom) Iz Kutche u vaše ruke uskočit će radovi
Danijela Ozme, Sarajevo mnogih kreativaca čija djela donose nove
ideje, novi pogled na ono što nazivamo
033 205 393 „svakodnevnim”.
Kutcha nije priča o kupovini, Kutcha je priča
DEXOART u ugodnom vremenu provedenom „kao
kod kuće“.

DexoArt su proizvodi Elme Durić koja kroz 11:00-19:00, osim nedjelje
rezbarije u drvetu, oslikavanje keramike i
stakla radi nakit po želji, ali i suvenire. Skenderija 15, Sarajevo

po dogovoru 062 497 490

061 175 821 Koliko tinejdžeri troše?

@dexoart Istraživanje investicijske banke Piper
Jaffray s kraja 2019 o trendovima potro-
DOGO STORE šnje tinejdžera pokazuju da ova
populacija ili nazvana popularno „Gener-
Dogo nudi proizvode koji su prepoznatljivi acija Z“ na svjetskom nivou godišnje po-
po zabavnom dizajnu, a u ovoj prodavnici troši 830 milijardi USD, iako je novi trend
možete pronaći veliki izbor obuće i torbi s smanjenje potrošnje (čak za 4%). Mladići
originalnim crtežima, te motivima likova iz najviše novca troše na hranu (23% ispitan-
crtanih filmova. ika) a djevojke (27%) na odjeću. Svi tine-
jdžeri preferiraju odjeću atletskog Nike
09:00-22:00 brenda, kao jednog od omiljenih.

Franca Lehara 1, Sarajevo 39

033 590-538

sport & kursevi KIDS

SPARS -
KOŠARKAŠKI KLUB ZA DJECU

KK SPARS osnovan je u ljeto 2005. godine
u Sarajevu sa primarnim ciljem popula-
rizacije svih onih moralnih vrijednosti koje
se mogu steći kroz sport uopće, a posebno
košarku. Prvenstveni cilj u radu sa djecom
jeste sticanje povjerenja djeteta, a zatim i
roditelja. U ovom klubu je selekcionirano
osam takmičarskih selekcija: seniori, juniori,
kadeti, mlađi kadeti, pioniri, mlađi pioniri i
minibasket.

po dogovoru u školama

Zvornička 23, Sarajevo

033 972 699

TENIS HEAD AKADEMIJA FRANCUSKI INSTITUT

Tenis Head Akademija organizuje indivi- Omogućite vašem osnovcu i tinejdžeru da
dualne i grupne treninge za sve uzraste. otkrije francuski jezik uz igru i na zabavan
Treneri su vrhunski, sa uspjesima postignu- način na kursevima Fancuskog instituta!
tim na državnom i svjetskom nivou. Postoji i
mogućnost iznajmljivanje terena. 18:00 - 19:30 (petak)
09:00 - 11:30 (subota)
08:00 - 23:00 (svaki dan) Mula Mustafe Bašeskije 8, Sarajevo

Patriotske lige 21, Sarajevo 033 668 605

033 216 220, 061 797 202 AIKIDO KLUB “MORIHEI“

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE Aikido klub Morihei Sarajevo počeo je s
I INFORMATIKU POLIGLOT radom 2001. godine. Za sve ove godine
kroz klub je prošlo na stotine mladih osoba
Škola za strane jezike i informatiku Poli- koje su se na razne načine upoznavale sa
glot osnovana je u Sarajevu 1940. go- aikidom.
dine. Organizira kurseve iz engleskog,
njemačkog, italijanskog, turskog, španskog 20:00 - 21:30
i francuskog jezika, te kurseve iz informa- (treninzi ponedjeljak, srijeda, petak)
tike, kao i kurseve iz bosanskog jezika za
strane državljane. Terezija bb, Sarajevo

061 769 454

09:00-21:00

Obala Kulina bana 24/1, Sarajevo

40 033 264 020

Ultimativni vodič za roditelje restorani

Namirnice koje SURF ‘N’ FRIES
bi adolescenti
trebali Surf ‘n’ Fries koristi krompiriće koji su or-
konzumirati: ganskog porijekla, odnosno nisu GMO
proizvod. Također, koriste se posebna ulja
• voće i povrće za prženje koja ne sadrže transmasne kise-
• integralne žitarice line. Osim krumpirića, tu su i posebni umaci.
• orašaste plodovi
• maslinovo i druge vrste 09:00 – 23:00
(dostava do 17:00 radnim danima)
kvalitetnih ulja Kulovića 4, Sarajevo
• sve vrste mesa, mlijeka i mliječnih proi-
061 818 198
zvoda (posebno fermentirani mliječni
proizvodi kao što je jogurt, kefir i neki FAN FERHATOVIĆ
sirevi)
• morske plodovi. Brza hrana u Mliječnom restoranu FAN
dobija jedno sasvim novo značenje. U
KIMONO CAFFE SUSHI BAR ugodnom ambijentu u centru Baščaršije, ili
uz brzu dostavu u vašem domu, spremite
se za gastronomsko uzbuđenje. Uz široku
lepezu salata, sendviča i jela s grilla, ovaj
restoran nudi i jedinstvene pileće ćevap-
čiće.

Posjetite Kimono i uživajte u sushi speci- 08:00 – 23:00
jalitetima u ugodnoj atmosferi! Čizmedžiluk 1, Sarajevo
033 236 000
08:00-23:00
Vrbanja 1, SCC, Sarajevo

033 733 165

BASSTA

Prvobitno zamišljen kao objekat brze
hrane baziran isključivo na pizzama i
našim domaćim sendvičima. Osim već
proslavljenih pizza i sendviča pružaju
najveću ponudu jela od piletine, tjestenine,
uštipaka, salata i deserta.

08:00 - 24:00 (od ponedjeljka do subote);
15:00 - 23:00 (nedjelja)

Koševo 26, Sarajevo

033 207 297

41

zdravlje KIDS

POLIKLINIKA FM Porodično savjetovalište

Poliklinika FM je moderno opremljena po- Ko može dobiti savjetodavno-terapeutske
liklinika koja pruža i specijalističke pregledei usluge u Savjetovalištu?
ortopeda (dojenčad, djeca predškolskog i
školskog uzrasta). -svi građani Kantona Sarajevo koji osjećaju
poteškoće, probleme na planu ličnog funk-
09:00 - 17:00 (osim vikenda) cioniranja ili u odnosu sa drugima, U slučaju
Vilsonovo Šetalište 6 da je dijete potencijalni korisnik neophodno
i Kromolj bb, Sarajevo je da dođe u pratnji roditelja ili da oba rodite-
033 223 388 lja daju saglasnost za tretman malodobnog
djeteta.
UDRUŽENJE ZA PSIHOLOŠKU
POMOĆ I EDUKACIJU SARA Kada zakazati susret kod terapeuta?

Udruženje za psihološku pomoć i edukaciju Susret kod teraputa može se zakazati kada
Sara organizuje edukacije putem semina- osoba osjeća problem u slučaju: nezadovo-
ra, savjetovanja i radionica u cilju pomoći i ljstva sobom, načinom života ili ulogom u
podrške u prevenciji mentalnih poremećaja porodici; konflikata ili prekida komunikaci-
i bolesti te unapređenju kvalitete života i je; emocionalne udaljenosti; brakorazvoda;
blagostanja. obavljanja roditeljskih uloga nakon razvoda
braka; neusaglašenih roditeljskih stilova;
10:00-20:00 tjeskobe i depresivnog raspoloženja; škol-
skog neuspjeha i mnogih drugih poteškoća.
Avde Smajlovića 5, Sarajevo
Kako izgleda razgovor sa terapeutom?
061 228 899
U okviru prvog razgovora terapeut dobija
OPTIKA DADA informacije o problemima sa kojima osoba
dolazi u Savjetovalište. Tokom razgovora
definiraju se očekivanja i ciljevi tretmana, te
eventualno uključivanje drugih osoba u tre-
tman, a koje mogu doprinijeti prevazilaženju
problema. Najčešće, osoba već nakon prvog
razgovora, osjeća olakšanje, što je motivacija
za nastavak tretmana.

Kako zakazati termin dolaska u
Savjetovalište?

Zakazivanje termina dolaska u Savjetovalište
vrši se telefonskim putem, na brojeve tel:
033/209-112 ili 572-050. Rad sa korisnicima
odvija se radnim danima od 08 do 16 sati.
Savjetodavno-terapeutske usluge su be-
splatne.

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
MUJIĆ

Optika Dada pruža veliki izbor dioptrijskih Stomatološka ordinacija Mujić pruža usluge
okvira uz besplatan dioptrijski pregled. Ta- iz oblasti: preventivne i dječije stomatologi-
kođer, ova optika vrši popravke svih dioptri- je, estetske stomatologije, endodoncije,
jskih i sunčanih naočara. protetike i oralne hirurgije.

09:00 - 18:00 osim nedjeljom 10:00 - 18:00 (radni dan)
Hiseta 11, Sarajevo 71000 10:00 - 15:00 (subota)

42 033 225-921 Dobrinjske bolnice bb, Sarajevo

062 499 815

Zimske čarolije u Međunarodnom centru za djecu
i omladinu Novo Sarajevo

Dragi roditelji, nju velika imena sarajevske pop-rock
scene, poznati književnici, filmski, po-
Sigurno se pitate kako najkvalitetnije zorišni i sportski radnici.
Danas se u Centru redovno održavaju
provesti zimu i zimski raspust u Sara- radionice, izložbe, predstave za djecu
i mlade, predavanja, koncerti, festivali,
jevu sa svojim mališanima, osnovcima sportska takmičenja...
pa i tinejdžerima! Međunarodni cen- Iz našeg bogatog programa izdva-
tar za djecu i omladinu Novo Saraje- jamo TRI (3) za decembar – dođite,
vo ima odgovor! čekamo vas!
Iza nas je više od 50 godina rada na
razvoju i poticanju dječijih kreativnih
potencijala. Bili smo i danas jesmo
prostor u kojem svoje karijere poči-

1. BALETNA PREDSTAVA „ŠAPAT
ŠUME“

3. decembra su u 12.00 i 14.00 sati,
4. decembra u 11.00 i 13.00 sati.

Više informacija na: [email protected]

2. KONCERT

Zajednički koncert učenika i nastavnika JU
Osnovne muzičke i baletske škole ‘’Novo
Sarajevo’’ i Osnovne glazbene škole Lovro
pl. Matačić iz Omiša. 14.12.2019. 18:00 sati.

14.12.2019. u 18:00 sati.

Ulaz slobodan

3. PREDSTAVA „NOVOGODIŠNJA
ČAROLIJA IZ BUDUĆNOSTI“

22.12. u 12:00h, 27.12. u 18:00h,
29.12. u 12h

Ulaznice kupiti putem:
www.kupikartu.ba

Kontakt Međunarodnog centra za djecu @ [email protected] 43
i omladinu Novo Sarajevo
Pon-Sub: 09:00 - 22:00
Kemala Kapetanovića 17, 71000 Sarajevo
+387 33 641 895/+387 33 641 789 www.mladi.ba

KIDS


Click to View FlipBook Version