The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aiaishah85, 2018-12-18 02:57:49

BUKU PENGURUSAN 2019

BUKU PENGURUSAN 2019

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

ISI KANDUNGAN

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BAB TAJUK HALAMAN
1 1-2
Isi kandungan 3
2 Amanat Pengetua 4
Sejarah Sekolah
3 5
4 WAWASAN ORGANISASI 6
5 Jawatankuasa Induk Sekolah 7
6 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 7
7 Aspirasi Sistem 7
8 Aspirasi Murid 8
9 Anjakan 9
Visi 9
Misi 9
Slogan 9
Moto 9
Matlamat 9
Objektif 10
Piagam Pelanggan 10
Objektif Kualiti
11
TAKWIM SEKOLAH 12
Takwim Persekolahan 2019 12
Hari Kelepasan Am Negeri Johor 2019 13-14
Agihan Waktu Jadual Pdp (Sesi Pagi, Sesi Petang ) 15-16
Agihan Waktu Bulan Ramadhan 17-35
Takwim Aktiviti 2019 36
Takwim Perancangan Peperiksaan/Pentaksiran 2019 & 36
Takwim Perhimpunan Rasmi Kokurikulum 2019.
38-44
SENARAI GURU & KAKITANGAN BUKAN GURU
45
UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 46
Jawatankuasa organisasi 47-61
Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran
62
UNIT KURIKULUM 63
Jawatankuasa Organisasi 64
Ketetapan Unit Kurikulum 65
Program Induk Kurikulum 2019 66-71
Jawatankuasa Unit Kurikulum Sekolah
72
UNIT HAL EHWAL MURID 73
Jawatankuasa Organisasi 74
Ketetapan Unit Hal Ehwal Murid 75
Program Induk Hal Ehwal Murid 2019 76-83
Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid
84
UNIT KOKURIKULUM 85
Jawatankuasa Organisasi 86
Ketetapan Unit KoKurikulum 87
Program Induk KoKurikulum 88-100
Jawatankuasa Unit KoKurikulum 2019 101
Panduan aktiviti Unit KoKurikulum
102-119
Garis Panduan Pengurusan Kurikulum, KoKurikulum
dan HEM berdasarkan Pekeliling Ikhtisas 120

PENCAPAIAN SEKOLAH

1

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Lampiran • Prestasi Akademik (PT3, SPM) 5 tahun 121- 122
• Prestasi KoKurikulum 3 tahun 123-124
• Rumusan Skor Operasi (SKPMG2)
• Anugerah Sekolah 124
125-130
A - Garis Panduan dan Tanggungjawab Guru 132- 134
Bertugas Mingguan
134
B - AJK PIBG 135
C - Pelan Lokasi Bilik Darjah 136
D - Pelan Pengungsian Bangunan9 (Arahan Kawad
Kebakaran)

E - Pakej Mata pelajaran 137
138-142
F - Jadual Pencerapan Guru mengikut bidang
G - Penyeliaan Rekod Persediaan Mengajar Guru 143
H - Senarai Penghantaran BRM 144-146
I - Jadual Semakan Hasil Kerja Murid 149-150
J – Senarai Nama Guru Sesi Pagi
K – Senarai Nama Guru Sesi Petang 151
L – Senarai Nama Guru Bertugas 152
Ruang Catatan 153-157
158-215

2

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Amanat Pengetua 2019

Assalamualaikum dan salam sejahtera
Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana atas
limpahan rahmatNya dapat lagi kita bersama-sama berada di sekolah ini untuk meneruskan perjuangan
yang mulia ini bagi sesi 2019. Selamat kembali semula ke sekolah, semoga semangat serta iltizam kita
semakin bertambah untuk bersama-sama membawa sekolah ini terus ke era kegemilangan. Saya juga
amat berharap agar semua guru dan staf sekolah ini dapat terus mengekalkan komitmen, iltizam dalam
memacu hala tuju yang telah ditetapkan.

Pelbagai kejayaan dan kecemerlangan yang diperolehi dalam tahun 2018 adalah hasil sokongan,
kerjasama, komitmen serta sumbangan gigih rakan-rakan guru tanpa mengenal erti jemu. Semoga semangat ini
akan dapat diteruskan pada tahun 2019 bagi menjana kecemerlangan kemenjadian murid SMK Senai. Kita
harus berfikir secara dinamik seiring dengan perubahan dan cabaran masakini. Antara cabaran-cabaran yang
perlu ditangani pada tahun ini adalah seperti berikut: Integriti dan Budaya Kerja Cemerlang , Displin dan
Pembudayaan Amalan Terbaik dalam SKPMg2, Pembudayaan Pedagogi PAK21, Melahirkan Ciri Pelajar Abad
ke 21, STEM, HEBAT, KBAT dalam pedagogi (Bab 4, PPPM2013-2025), Blended Learning, Perpaduan Kaum
(PPPM), Tranformasi dan Anjakan Paradigma, Keberhasilan Murid (Amalan MMI, sokongan guru,murid, data &
PIBK).

Cabaran-cabaran ini perlu ditempuhi dan ditangani dengan penuh rasa tanggungjawab, jujur, ikhlas
dan bergerak sebagai satu pasukan yang hebat dan mantap. Bersedialah untuk bantu membantu antara satu
sama lain dan jadikanlah profesyen kita ini satu profesyen yang menarik dan menyeronokkan. Semoga ganjaran
bulanan yang kita perolehi itu akan diberkati oleh Allah SWT dan marilah kita bersama-sama berusaha dan
berdoa agar tahun 2019 ini akan menjadi tahun gemilang kepada SMS yang disayangi ini.

Antara harapan dan hala tuju sekolah adalah ; Sekolah Kondusif & Menyeronokan, Pengurusan
Pentadbiran Cemerlang, Peningkatan Sahsiah (Nilai, Sikap, Kerohanian) & Kehadiran, Peningkatan Prestasi
Akademik PT3 dan SPM, Peningkatan Pencapaian Ko Akademik dan Ko Kurikulum. Kerja-kerja yang besar ini
dilakukan bukan dengan kekuatan tetapi dengan ketabahan dan pemikiran yang positif. Wujudkan
kecemerlangan dalam setiap tugas yang dilakukan melalui konsep kerja sebagai suatu ibadah, penghayatan
nilai-nilai murni, jadilah “role model”, bekerja secara “Teamwork”. Saya percaya jika ini menjadi amalan kerja
seharian kita, ia pasti menghasilkan kejayaan sebagaimana yang dirancangkan.

SMK Senai “HEBAT”

Sekian, terima kasih.

En Sujak bin Maskan
Pengetua SMK Senai

3

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Senai (SMS) telah ditubuhkan pada tahun 1977
dengan nama asalnya Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Senai. Pada mulanya
sekolah ini menumpang bangunan Sekolah Menengah Sultan Ibrahim (SSI) di Kulai
selama setahun. Oleh kerana pelbagai masalah terutamanya pertambahan bilangan
murid, sekolah ini menumpang pula di bangunan SRJK © Senai, Johor pada tahun
1978. Kemudiannya berpindah sekali lagi ke bangunan Sekolah Rendah Kebangsaan
Senai. Pada peringkat awal, kelas yang ditawarkan hanya untuk Tingkatan Peralihan
dan Tingkatan Satu sahaja.

Pada tahun 1979, Sek. Men. Keb. Senai telah siap dibina dan mula dibuka
kepada murid-murid yang menumpang di Sek. Ren. Keb. Senai. Selaras dengan
perkembangan seterusnya pada tahun 1989 kelas Tingkatan 4 telah dibuka dan pada
tahun 1990 murid-murid mula menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Sekolah Menengah Kebangsaan Senai (SMS) amat bertuah kerana terbinanya
banyak kemudahan untuk murid seperti Dewan Tertutup (Dewan Suluh Bestari),
surau yang selesa, Gelanggang Serbaguna (siap pada November 2005), Bilik Pusat
Sumber yang lengkap dan sebuah makmal komputer.

Pengetua SENARAI NAMA PENGETUA Tahun
1977 – 1981
1. En. Goh Teng Hwat 1981 – 1984
1987 – 1991
2. En. Yap Yoon Chin 1991 – 1995
1995 – 1995
3. En. Wan Jamaluddin b Abd Rahman 1995 – 1998
1998 – 2002
4. En. Abd Aziz bin Mastam 2003 – 2003
2004 –2011
5. En. Bustaman bin Yahya 2011 – 2016
2016 hingga kini
6. Pn. Lim Yin Pin

7. En. Yong Siew Ju

8. En. Abd Kadir bin Md. Ali

9. Pn. Wong Yee Khoon

10. Pn. Balwinder Kaur

11. En. Sujak bin Maskan

4

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENAI
BATU 14 ½ SENAI KULAI. JOHOR DARUL TA’ZIM

BAB

1

WAWASAN ORGANISASI

“H- High Achievement E- Excellent Attitude B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

HEBAT
5

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

JAWATANKUASA INDUK SEKOLAH

PENGETUA

PIBG

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN & HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PETANG
KURIKULUM

GURU PERPUSTAKAAN GURU BIMBINGAN
& MEDIA & KAUNSELING

GURU KANAN GURU KANAN GURU KANAN GURU KANAN
BAHASA SAINS & SAINS TEKNIK &

MATEMATIK KEMANUSIAAN VOKASIONAL

GURU-GURU

KAKITANGAN
BUKAN GURU

MURID-MURID

6

PENGURUSAN SMK SENAI 2019
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

7

PENGURUSAN SMK SENAI 2019
8

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

SLOGAN
HEBAT

“H- High Achievement E- Excellent Attitude
B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

MOTO
Usaha, Jaya, Bakti

MATLAMAT

• Sahsiah murid yang cemerlang
• Prestasi kurikulum murid ke arah kecemerlangan
• Prestasi kokurikulum murid ke arah kegemilangan
• Hubungan mesra dengan komuniti
• Pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti dan berkesan
• Iklim persekitaran yang kondusif
• Integrasi ICT secara meluas

OBJEKTIF SEKOLAH

• Mewujudkan suasana sekolah yang harmoni bagi mendorong

murid menerapkan sahsiah dan akhlak unggul.

• Mempertingkatkan pencapaian murid dalam semua peperiksaan

dari segi kualiti mahupun kuantiti.

• Memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dalam bidang

kokurikulum dan memenangi pertandingan pada semua

peringkat.

• Menyediakan suasana persekitaran yang selamat, bersih, ceria

dan sele sa untuk menyuburkan semangat kecintaan

terhadap sekolah.

• Memberikan perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti dalam

pengurusan pendidikan.

• Mendedahkan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, pengalaman

dan kemahiran kepada murid dan guru terutama dalam bidang

Sains dan Teknologi demi kepentingan agama, masyarakat dan

negara.

• Menjadikan budaya muafakat dan penyayang dalam menghadapi

situasi dan berinteraksi dalam kalangan warga SMK Senai dan

masyarakat.

9

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMK Senai, Kulai Johor Darul Takzim dengan penuh
tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk :
• Berusaha bersungguh-sungguh bagi merealisasikan matlamat

wawasan pendidikan negara.
• Memastikan setiap anggota organisasi dapat berkhidmat dengan

cekap, berkesan dan dengan penuh keikhlasan dan
bertanggungjawab demi kecemerlangan pendidikan.
• Memastikan kami sentiasa peka, responsif dan proaktif kepada
kehendak dan keperluan pelanggan.
• Memberi layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan
bermutu, bantuan serta jawapan segera kepada setiap
pelanggan yang berurusan dengan kami.
• Bersedia dan sangup menerima pendapat, cadangan, syor dan
teguran yang membina daripada semua pihak demi
meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan
sekolah kami.
• Memastikan semua murid dapat memulakan pembelajaran pada
hari pertama persekolahan dan seterusnya memanfaatkan
pendidikan yang telah diterima.
• Memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap,
tepat kepada pihak-pihak yang berkenaan.

OBJEKTIF KUALITI

• Melaksanakan 100% pembelajaran dan pengajaran berdasarkan

Rancangan Pelajaran Tahunan.

• Memastikan 100% murid mendapat perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling.

• 100 % aduan dan maklumbalas pelanggan dilayan dengan
kadar segera

• Memastikan pencapaian mata Gred Purata Sekolah meningkat

0.03 atau mencapai minimum dan peratus lulus seperti berikut:
GPS PT3 : 3.72 GPS SPM : 5.22

% Lulus PT3 : 26.52 % lulus SPM : 82.80
• Melaksanakan pengurusan kewangan ke tahap Audit Tanpa

Teguran.

FALSAFAH DAN NILAI SMK SENAI, KULAI JOHOR

SMK Senai “HEBAT”

“H- High Achievement E- Excellent Attitude
B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

10

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENAI
BATU 14 ½ SENAI KULAI. JOHOR DARUL TA’ZIM

BABBAB

22

TAKWIM SEKOLAH

“H- High Achievement E- Excellent Attitude B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

HEBAT
11

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

SEMESTER HARI PERSEKOLAHAN DAN CUTI MULAI AKHIR
1 HARI PERSEKOLAHAN 01.01.2019 21.03.2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.03.2019 30.03.2019
2 HARI PERSEKOLAHAN 31.03.2019 23.05.2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24.05.2019 08.06.2019
HARI PERSEKOLAHAN 09.06.2019 08.08.2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 09.08.2019 17.08.2019
HARI PERSEKOLAHAN 18.08.2019 21.11.2019
CUTI AKHIR TAHUN 22.11.2019 31.12.2019

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN 213
JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 74

HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
Tahun Baru Cina 05.02.2019 SELASA
Hari Thaipusam ** 21.01.2019 ISNIN
Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Johor ** 23.03.2019 SABTU
Hari Pekerja 01.05.2019 RABU
Hari Wesak 19.05.2019 AHAD
Awal Ramadhan * 06.05.2019 ISNIN
Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang DiPertuan
Agong 09.09.2018 AHAD
Hari Raya Puasa *
Hari Kebangsaan 05.06.2019 RABU
Hari Raya Haji (Hari Raya Qurban) * 1439h 31.08.2019 SABTU
Hari Malaysia 11.08.2019 AHAD
Awal Muharam (Maal Hijrah) 1439h 16.09.2019 ISNIN
Hari Deepavali 01.09.2019 AHAD
Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 27.10.2019 AHAD
Hari Keputeraan Nabi Muhamad S.A.W. (Maulidur Rasul) 05.10.2019 SABTU
Hari Krismas 09.11.2019 SABTU
Catatan : 25.12.2019 RABU
* Tertakluk Kepada Pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri

12

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

WAKTU PERSEKOLAHAN

SESI PAGI

HARI AHAD,ISNIN,SELASA,KHAMIS

TINGKATAN 1 TINGKATAN 4 DAN 5
TEMPOH
WAKTU MASA WAKTU TEMPOH MASA
1 7.20 – 8.00 am 40 minit
2 8.00 – 8.35 am 35 minit 1 7.20 – 8.00 am 40 minit
3 8.35 – 9.10 am 35 minit
9.10 – 9.35 am 25 minit 2 8.00 – 8.35 am 35 minit
REHAT 9.35 – 10.10 am 35 minit
4 10.10 – 10.45 am 35 minit 3 8.35 – 9.10 am 35 minit
5 10.45 – 11.20 am 35 minit
6 11.20 – 11.55 am 35 minit 4 9.10 – 9.45am 35 minit
7 11.55 – 12.30 pm 35 minit
8 12.30 – 1.05 pm 35 minit 5 9.45 – 10.20am 35 minit
9 1.05 – 1.40 pm 35 minit
10 REHAT 10.20 – 10.45am 25 minit

6 10.45 – 11.20am 35 minit

7 11.20 – 11.55am 35 minit

8 11.55 – 12.30pm 35 minit

9 12.30 – 1.05pm 35 minit

10 1.05 – 1.40pm 35 minit

HARI RABU

TINGKATAN 1 TINGKATAN 4 DAN 5
TEMPOH
WAKTU MASA WAKTU TEMPOH MASA
1 7.20 – 8.00 am 40 minit 40 minit
2 8.00 – 8.35 am 35 minit 1 7.20 – 8.00 am 35 minit
3 8.35 – 9.10 am 35 minit 35 minit
9.10 – 9.35 am 25 minit 2 8.00 – 8.35 am 30 minit
REHAT 9.35 – 10.05 am 35 minit 30 minit
4 10.05 – 10.35 am 30 minit 3 8.35 – 9.10 am 30 minit
5 10.35 – 11.05 am 30 minit 30 minit
6 11.05 – 11.35 am 30 minit 4 9.10 – 9.40am 30 minit
7 11.35 – 12.05 pm 30 minit 30 minit
8 12.05 – 12.35 pm 30 minit 5 9.40 – 10.10am 30 minit
9 12.35 – 1.05 pm 30 minit 30 minit
10 REHAT 10.35 – 11.05am

6 10.35 – 11.05am

7 11.05 – 12.05am

8 12.05 – 12.35pm

9 12.05 – 12.35pm

10 12.35 – 1.05pm

13

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

WAKTU PERSEKOLAHAN

SESI PETANG

HARI AHAD – KHAMIS

WAKTU TEMPOH MASA

1 1.05 – 1.40 pm 35 minit

2 1.40 – 2.15 pm 35 minit

3 2.15 – 2.50 pm 35 minit

REHAT 2.50 – 3.15 pm 25 minit

5 3.15 – 3.50 pm 35 minit

6 3.50 – 4.25 pm 35 minit

7 4.25 – 5.00 pm 35 minit

8 5.00 – 5.35 pm 35 minit

9 5.35 – 6.10 pm 35 minit

10 6.10 – 6.45 pm 35 minit

14

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

WAKTU PERSEKOLAHAN (BULAN RAMADHAN)
SESI PAGI

HARI AHAD,ISNIN,SELASA,KHAMIS

TINGKATAN 1 TINGKATAN 4 DAN 5
TEMPOH
WAKTU MASA WAKTU TEMPOH MASA
1 7.20 – 8.00 am 40 minit 40 minit
2 8.00 – 8.35 am 35 minit 1 7.20 – 8.00 am 35 minit
3 8.35 – 9.10 am 35 minit 35 minit
9.10 – 9.30 am 20 minit 2 8.00 – 8.35 am 35 minit
REHAT 9.30 – 10.00 am 30 minit 35 minit
4 10.00 – 10.30 am 30 minit 3 8.35 – 9.10 am 20 minit
5 10.30 – 11.00 am 30 minit 30 minit
6 11.00 – 11.30 am 30 minit 4 9.10 – 9.40am 30 minit
7 11.30 – 12.00 pm 30 minit 30 minit
8 12.00 – 12.30 pm 30 minit 5 9.40 – 10.10am 30 minit
9
REHAT 10.10 – 10.30am

6 10.30 – 11.00am

7 11.00 – 11.30am

8 11.30 – 12.00pm

9 12.00 – 12.30pm

HARI RABU

TINGKATAN 1 TINGKATAN 4 DAN 5
TEMPOH
WAKTU MASA WAKTU TEMPOH MASA
1 7.20 – 7.50 am 30 minit 30 minit
2 7.50 – 8.20 am 30 minit 1 7.20 – 7.50 am 30 minit
3 8.20 – 8.50 am 30 minit 30 minit
8.50 – 9.10 am 20 minit 2 7.50 – 8.20 am 20 minit
REHAT 9.10 – 9.40 am 30 minit 30 minit
4 09.40 – 10.10 am 30 minit 3 8.20 – 8.50 am 30 minit
5 10.10 – 10.40 am 30 minit 30 minit
6 10.40 – 11.10 am 30 minit 4 8.50 – 9.10am 30 minit
7 11.10 – 11.40 pm 30 minit 30 minit
8 11.40 – 12.10 pm 30 minit 5 9.10 – 9.40am 30 minit
9 12.10 – 12.40 pm 30 minit 30 minit
10 REHAT 9.40 – 10.10am

6 10.10 – 10.40am

7 10.40 – 11.10am

8 11.10 – 11.40pm

9 11.40 – 12.10pm

10 12.1 – 12.40m

15

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

WAKTU PERSEKOLAHAN (BULAN RAMADHAN)

SESI PETANG

HARI AHAD – KHAMIS

WAKTU TEMPOH MASA
15 minit
Perhimpunan 12.10- 12.25pm 35 minit
35 minit
1 12.30 – 1.05pm 30 minit
30 minit
2 1.05– 1.40 pm 20 minit
35 minit
3 1.40 – 2.10pm 30 minit
30 minit
4 2.10 – 2.40 pm 30 minit
25 minit
REHAT 2.40 – 3.00pm

6 3.00 – 3.35 pm

7 3.35 – 4.05 pm

8 4.05 – 4.35 pm

9 4.35 – 5.05 pm

10 5.05 – 5.30 pm

16

PENGURUSAN SMK SENAI 2019
TAKWIM AKTIVITI 2019

BULAN : DISEMBER 2018

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Beruniform
17
1 Mesy.
Sabtu Pengurusan

2 Bil1.2019
Ahad

3
Isnin

4
Selasa

5
Rabu

6
Khamis

7
Jumaat

8
Sabtu

9
Ahad

10
Isnin
11
Selasa
12
Rabu
13
Khamis
14
Jumaat
15
Sabtu
16
Ahad
17
Isnin
18
Selasa
19
Rabu
20
Khamis

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

21 Mesyuarat Guru, Kurikulum Hari Krismas
Jumaat dan Panitia
Mesyuarat HEM, Ko kurikulum dan JK Pendaftaran
22 Ting 1 dan Peralihan 2019
Sabtu
Pendaftaran Murid Tingkatan 1 & Peralihan Sesi 2019
23 Persiapan Kelas Sesi 2019
Ahad

24
Isnin
25
Selasa
26
Rabu

27
Khamis

28
Jumaat

29
Sabtu

30
Ahad

31
Isnin

BULAN : JANUARI 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Beruniform

1 Sesi Persekolahan Sesi 2019 bermula
Selasa (Amalan Guru Penyayang)
Kempen
2 Sekolah
Rabu Penyayang-UBK

13
Khamis
4
Jumaat
5
Sabtu

6 Program
Ahad Perjumpaan

Ibu bapa
Murid Ting 5

7 Pencerapan Mesy. JK
guru Disiplin Bil.1
2 Isnin Mesy. JK SPBT
8 Mesy JK Aset
bil 1 Bil 1
Selasa

9 Mesy Mesy
Rabu Agung Agung (1)

(1)

10 Taklimat Guru

18

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Khamis Ting &

Penyelaras Ting

11

Jumaat

12

Sabtu

13 Mesy. JK Kantin

Ahad Bil.1

14 Mesy Mesy. JK Perhimp.
Isnin Pentadbiran Pengawas Bil. 1 Koku
(KRS)
Bil 1

15 Mesy Pendidikan Khas

Selasa

3 16 Mesy. JK Mesy.
Rabu KWAMP Bil 1 Agung

(1)

17 Mesy. JK

Khamis Biasiswa Bil 1

18

Jumaat

19

Sabtu

20 Mesy JPMS bil

Ahad 1

21 Hari Thaipusam

Isnin

22 Dialog

Selasa Prestasi Bil 1

23 Sambutan Maulidul Rasul Peringkat Sekolah SMK Senai &

4 Rabu Program Kerohanian

24 Mesy JK Mesy. JK PPDa
Khamis Peperiksaan & Bil 1

PBS

25

Jumaat

26 LDP Guru

Sabtu Kawad Kaki

27 Mesy JPMS bil Mesy. JK Denggi

Ahad 1 Bil 1

28 VLE Frog

Isnin

5 29 Mesy JK ICT bil Mesyuarat AJK Kejohanan
Selasa 1 Olahraga Sekolah

30 Mesy. JK 3K Mesyuarat Agung Rumah Sukan

Rabu Bil 1

31 Pencerapan Guru

Khamis

19

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

BULAN : FEBRUARI 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatua Beruniform
n

1 Kem Kepemimpinan Kokurikulum
Jumaat
Tahun Baru Cina
2 Tahun Baru Cina
Sabtu

3
Ahad

4
Isnin

5
Selasa

6
Rabu

7
6 Khamis

8
Jumaat

9
Sabtu

10 Hari Bertemu
Ahad Pelanggan-
(Register) Bil.1
Mesy
Pelancaran Unit HEM & KOKO
11 Pembangunan

Isnin & Bekalan Bil

1

12 Mesy. JK LDP Kepegawaian Sukan
Kesihatan Bil 1
7 Selasa Sukantara
13 Mesy. JK (Perjumpaan 2)
MAKDIS Bil 1
Rabu

14 Mesy
Khamis Pentadbiran

Bil 2

15

Jumaat

16

Sabtu

17 Acara Sebelum Sukan
Acara Sebelum Sukan
Ahad Acara Sebelum Sukan
Raptai Kejohanan Olahraga
18 Mesy JK Mesy. JK
8 Isnin SKPM/ SPSK/ Keselamatan
Kualiti bil 1
Bil 1

19 Mesy
Selasa Kewangan bil

1

20

20

Rabu PENGURUSAN SMK SENAI 2019
Sekolah
21 Dialog
Kejohanan Olahraga Sekolah
Khamis Prestasi Bil 2 (Perjumpaan 3)

22 Perjumpa
an 4
Jumaat

23 Hari Terbuka & Mesyuarat

Sabtu Agung PIBG

24 Mesy JK
Ahad Pemuafakatan

/PIBK/JPEM

25 Pencerapan

Isnin Guru

9 26

Selasa

27

Rabu

28

Khamis

BULAN : MAC 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Beruniform

1

Jumaat

2

Sabtu

3 Mesy Minggu
Ahad Pentadbiran Program
Antidadah-UBK
Bil 3 Mesy. JK
Disiplin Bil.2
4 Mesy. JK SPBT

Isnin Bil 2

5 Mesy. JK 3K
Bil. 2
Selasa
Mesy. JK Kantin
10 6 Majlis Aku Bil.2 Perjump
Rabu Janji Murid aan 4
Mesy. JK UBK
PT3 Bil 2 Perhimp
Koko KB
7

Khamis

8

Jumaat

9

Sabtu

10

Ahad

11 11 Penilaian
Isnin Kurikulum

12 1

Selasa

21

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

13 Perjumpa

Rabu an 4

14 Mesyuarat AJK Keusahawanan
Khamis dan Pertandingan Kawad Kaki

Badan Uniform Sekolah

15

Jumaat

16

Sabtu

17 Mesy Guru

Ahad bil 2

18 VLE Frog Mesy. JK
Isnin Biasiswa

Bil.2

19

Selasa Ujian Segak 1

12 20 Pencerapan – Penggal 1

Rabu Guru

21 Pemeriksaan Mesy. JK

Khamis Buku Latihan KWAMP Bil 2

22

Jumaat

23 Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor

Sabtu

24

Ahad

25

Isnin

26

Selasa

13 27 Cuti Pertengahan Penggal Pertama
Rabu

28

Khamis

29

Jumaat

30

Sabtu

31 Post Mesy. JK PPDA

Ahad Mortem Bil 2

BULAN : APRIL 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permaina Persatuan Beruniform
Mesy. JK n
Keselamatan
1 Mesy JK
14 Isnin Bil 2
Mesy. JK
2

22

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Selasa Peperiksaan Pengawas Bil. 2

Bil 2

3 Latihan
Rabu Kebakaran

BIl.1

4

Khamis

5

Jumaat

6 Hari Keusahawanan dan

Sabtu Pertandingan Kawad kaki

7 (Perjumpaan 5)

Ahad

8 Mesy
Isnin Pentadbiran

Bil 4

9 Dialog Mesy. JK

Selasa Prestasi bil 3 MAKDIS Bil 2

15 10 VLE Frog Perjump
Rabu aan 6

11 Hari Bertemu
Khamis Pelanggan-
Register Bil.2

12

Jumaat

13

Sabtu

14 Mesy. JK

Ahad Kesihatan Bil 2

15 Perhimp.

Isnin Koko (P)

16

Selasa

17 Perjumpa

Rabu an 6

18

15 Khamis
19

Jumaat

20

Sabtu

21

Ahad

22 Mesyuarat HEM dan Kokurikulum

Isnin Bil. 2

23

16 Selasa

24 Perjumpa

Rabu an 6

25 Mesy
Khamis Pentadbiran

bil 5

23

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

26 Mesy JK
Jumaat Kewangan bil

27 2
Sabtu
Pemeriksaan
28 Buku Latihan
Ahad

29
Isnin

30
Selasa

BULAN : MEI 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Beruniform

1 Hari Pekerja

Rabu

2 Mesy JK PBS

17 Khamis Bil 2
3

Jumaat

4

Sabtu

Peperiksaan

Pertengahan

Tahun ting

5 4&5

Ahad Pentaksiran

ting 1, 2, 3 &

Peralihan

(5/5- 15/5/18)

6 Cuti Awal Ramadhan

Isnin

7

Selasa

18 8 Keceriaan
Rabu Kelas

9

Khamis

10

Jumaat

11

Sabtu

12

Ahad

19 13 Perhimp.
Isnin Koko (PP)

14

Selasa

24

15 PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Rabu Hari Wesak
Majlis Iftar Ramadhan dan Khatam Al-Quran
16 Mesy Guru Dialog
Bil 3 Prestasi Bil 4
Khamis
Cuti Persekolahan Penggal Pertama
17

Jumaat

18

Sabtu

19

Ahad

20

Isnin

21

Selasa

20 22
Rabu

23

Khamis

24

Jumaat

25

Sabtu

26

Ahad

27

Isnin

28

Selasa

29

Rabu

30

Khamis

31

Jumaat

BULAN : JUN 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari
Permainan Persatuan Beruniform

1 Hari Raya Puasa
Sabtu 25

2
Ahad

3
Isnin

4
Selasa

5

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Rabu

6 Hari Raya Puasa

Khamis

7

Jumaat

8

Sabtu

9 Mesy
Ahad Pentadbiran

Bil 6

10 Post Perhimp.

Isnin Mortem Koko (PI)

11 Mesy. Induk

Selasa HEM Bil 1

21 12 Pencerapan Perjump

Rabu Guru aan 7

13 Mesy. JK

Khamis Disiplin Bil 3

14

Jumaat

15

Sabtu

16 Mesy. JK UBK

Ahad Bil 3

17 Dialog

Isnin Prestasi bil 5

18 Mesy. JK

Selasa KWAMP Bil 3

22 19 Perjump
Rabu aan 7

20 Pemeriksaan Mesy. JK

Khamis Buku Latihan Biasiswa Bil 3

21

Jumaat

22

Sabtu

23 Mesy. JK Kantin

Ahad Bil 3

24 Mesy. JK

Isnin Pengawas Bil 2

25 Mesy. JK

Selasa Kesihatan Bil 2

26 Perjumpa

Rabu an 7

27

23 Khamis
28

Jumaat

29

Sabtu

30

Ahad

26

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

BULAN : JULAI 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permaina Persatuan Beruniform
n

1 Mesy JK Data Mesy. JK Denggi

Isnin Bil 3

2 VLE Frog Mesy. JK PPDa

Selasa Bil 3

3 Perjump

24 Rabu aan 8
4
Mesy. JK 3K Bil

Khamis 3

5

Jumaat

6

Sabtu

7 Mesy. JK SPBT

Ahad Bil 3

8 Mesy
Isnin Pentadbiran

Bil 7 Ujian Segak 2

9 – Penggal 2 Mesy. JK
Selasa Keselamatan

Bil 3

Pelancaran Bulan

25 10 Kebangsaan Peringkat
Rabu Sekolah

(Perjumpaan 8) ( Kelab

dan Bdn Uniform)

11

Khamis

12

Jumaat

13

Sabtu

14

Ahad

15 Dialog Perhimp.
Isnin Prestasi bil 6 Koko

(BSMM)

16

26 Selasa Pencerapan Perjump
17

Rabu Guru aan 9

18

Khamis

19

Jumaat

20

27

Sabtu PENGURUSAN SMK SENAI 2019

21 Perjumpa
an 9
Ahad
Perjumpa
22 an 9

Isnin

23

Selasa

27 24
Rabu

25

Khamis

26

Jumaat

27

Sabtu

28

Ahad

29

Isnin

28 30
Selasa

31

Rabu

BULAN : OGOS 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Berunifor
28
m

1 VLE Frog

Khamis

2

Jumaat

3

Sabtu

4 Mesy
Ahad Pentadbiran

Bil 8

5

Isnin

6 Peperiksaan

Selasa Percubaan

7 PT3

Rabu

8

29 Khamis

9

Jumaat

10

Sabtu

11 PENGURUSAN SMK SENAI 2019
Ahad Hari Raya Aidiladha (1440H)

12 Cuti Persekolahan Pertengahan Penggal Kedua
Isnin
13
Selasa
14
Rabu
15
Khamis
16
Jumaat
17
Sabtu

18 Peperiksaan
Ahad Percubaan

SPM
18/8/2018-
5/9/2018

19 Aktiviti Bulan Kemerdekaan
Isnin (Perjumpaan 10)
20
30 Selasa Post
21 Mortem
Rabu
22
Khamis
23
Jumaat
24
Sabtu
25
Ahad
26
Isnin
27
Selasa

31 28 Sambutan Bulan Kebangsaan
Rabu -Upacara Penutup Perjumpaan-

(Perjumpaan 11)

29 Hari Kebangsaan yang ke - 62
Khamis

30
Jumaat

31
Sabtu

29

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

BULAN : SEPTEMBER 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Berunifor
m

1 AWAL MUHARRAM (Maal Hijrah)

Ahad

2

Isnin

3 VLE Frog

Selasa

32 4 Perjump
Rabu aan 12

5

Khamis

6

Jumaat

7

Sabtu

8

Ahad

9 HARI KEPUTERAAN YANG DI-PERTUAN AGUNG

Isnin

10 Mesy. Induk

Selasa HEM Bil.2

11 Perjump

33 Rabu aan 12

12 Mesy
Khamis Pentadbiran

Bil 9

13

Jumaat

14

Sabtu

Mesy

15 Permuafakat

Ahad an/ PIBK

/JPEM Bil 2

16 Hari Malaysia

Isnin

17 Dialog

34 Selasa Prestasi Bil 7
18
Perjump

Rabu aan 12

19 Hari Bertemu
Khamis Pelanggan-
Register Bil.3

20

Jumaat

21

30

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Sabtu

22

Ahad

23

Isnin

24

Selasa

25 Perjumpaan PAJSK

Rabu

35 26 Post
Khamis Mortem

27

Jumaat

28

Sabtu

29

Ahad

30 Pengurusan Sijil Berhenti & Fail
Personalia murid ting 5
Isnin

BULAN : OKTOBER 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Beruniform

1 Latihan
Kebakaran Bil.2
Selasa
Mesyuarat HEM dan Kokurikulum
2 VLE Frog Bil. 3

Rabu

36 3
Khamis

4

Jumaat

5 Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar

Sabtu

6

Ahad Peperiksaan
Akhir Tahun
7 Ting 4 dan
Pentaksiran
Isnin Akhir Tahun
Ting. 1,2 dan
8
Peralihan
Selasa 6/10/18-
22/10/18
37 9
Rabu

10

Khamis

11

Jumaat

12

Sabtu

13

Ahad

31

14 Mesy PENGURUSAN SMK SENAI 2019
Isnin Pentadbiran
Hari Deepavali
bil 10 Pemulangan
Buku Teks
15

Selasa

38 16

Rabu

17

Khamis

18

Jumaat

19

Sabtu

20

Ahad

21

Isnin

22

Selasa

Pasca

39 23 PT3/Peperiks
Rabu aan Akhir

Tahun

24

Khamis

25

Jumaat

26

Sabtu

27

Ahad

28

Isnin

40 29
Selasa

30

Rabu

31

Khamis

BULAN : NOVEMBER 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari
32 Permainan Persatuan Beruniform

1
Jumaat

2
Sabtu

3

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

41 Ahad

4 Mesy
Isnin Pentadbiran

Bil 11

5

Selasa

6

Rabu

7

Khamis

8

Jumaat

9 HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW (Maulidul Rasul)

Sabtu

10

Ahad

11

Isnin

12

Selasa

42 13
Rabu

14

Khamis

15

Jumaat

16

Sabtu

17

Ahad

18

Isnin

19

Selasa

43 20
Rabu

21

Khamis

22

Jumaat

23

Sabtu

24

Ahad

25

Isnin

26 Cuti Persekolahan Akhir Tahun 2019

Selasa

27

Rabu

28

Khamis

33

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

29
Jumaat

30
Sabtu

BULAN : DISEMBER 2019

Minggu Kokurikulum

Tarikh/ Pentadbiran Kurikulum HEM Sukan & Kelab & Badan
Hari Permainan Persatuan Berunifor
34
m

1
Ahad

2
Isnin

3
Selasa

4
Rabu

5
Khamis

6
Jumaat

7
Sabtu

8
Ahad

9
Isnin
10
Selasa
11
Rabu
12
Khamis
13
Jumaat
14
Sabtu
15
Ahad
16
Isnin
17
Selasa
18
Rabu
19
Khamis
20

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Jumaat
21

Sabtu
22

Ahad
23
Isnin
24

Selasa
25

Rabu
26

Khamis
27

Jumaat
28

Sabtu
29

Ahad
30
Isnin
31

Selasa

35

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

TAKWIM PERANCANGAN PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN TAHUN 2019

Tarikh PEPERIKSAAN SUMATIF 1 (AR1)/TOV T1 &T4
17/2 – 21/2 Penyediaan JSI,soalan,skema peperiksaan
24/2 – 28/2 penyerahan soalan untuk semakan kepada KP,cetakan soalan
10/3 – 14/3 PENILAIAN KURIKULUM 1
17/3 – 21/3 Key In markah/Cetakan Analisis
31/3 Post Mortem

21/4 – 25/4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
28/4 – 2/5 Penyediaan JSI,soalan,skema peperiksaan
5/5 – 15/5 penyerahan soalan untuk semakan,cetakan soalan
19/5 – 30/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
10/6 Key In markah.cetakan analisis
Post Mortem
5/8 – 8/8
11/8 – 18/8 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3
26/8 Percubaan PT3
Key In markah
18/8 – 5/9 Post Mortem
8/9 – 19/9
26/9 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
PERCUBAAN SPM
22/9 – 26/9 Key In markah,cetakan analisis
29/9 – 3/10 Post Mortem
6/10 – 22/10
29/12 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (TINGKATAN P, 1, 2 DAN 4)
Penyediaan JSI,soalan,skema peperiksaan
penyerahan soalan untuk semakan,cetakan soalan
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Post Mortem

TAKWIM PERHIMPUNAN RASMI KOKURIKULUM TAHUN 2019

Bil. Tarikh Pengendali
(Badan Beruniform)
1. 14 Januari 2019 KRS
2. 11 Februari 2019 KP
3. 11 Mac 2019 KB
4. 15 April 2019 PENGAKAP
5. 13 Mei 2019 PANDU PUTERI
6. 10 Jun 2019 PUTERI ISLAM
7. 15 Julai 2019 BSMM
8. 12 Ogos 2019 Cuti
9. 16 September 2019 Cuti
10. 14 Oktober 2019 KP
11. 11 November 2019 Peperiksaan SPM

36

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENAI
BATU 14 ½ SENAI KULAI. JOHOR DARUL TA’ZIM

BAB

3

SENARAI NAMA GURU
&

KAKITANGAN BUKAN
GURU

SMK Senai “HEBAT”

“H- High Achievement E- Excellent Attitude B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

37

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SENARAI GURU SESI PAGI TAHUN 2019

Bil Nama Guru Gred Opsyen Tarikh Jawatan
DG52 Lantik
1. Sujak bin Maskan DG52 KH 01.05.1982 Pengetua
DG52 Matematik 01.04.1984 PK 1
2. Masa’ud bin Baharom DG52 Pend Islam 01.09.1993
DG44 Geografi 01.07.1990 PK HEM
3. Hidayah Binti Awi PK Koko
DG52
4. Maswati bt Meseran DG44

5. Afdzanzurainee binti DG44 KH / ERT 01.4.2009 G. Media
Ab. Aziz DG44
DG44
6. Anida bt Abd Aziz DG44 P. Islam 01.09.1994 GKMP
DG41
7. Siti Norhayu binti Matematik 17.6.2002 GKMP
Samian DG41
DG41
8. Juhanisah bt Kamsin DG41 B.Melayu / Geo 01.08.1996 GKMP

9. Hasnita binti DG44 MPV 03.1.2006 GKMP
Hissamuddin DG41
DG44
10. Hew Yeat Li DG48 Kaunseling 02.01.2008 Kaunselor
DG41 Kaunseling 10.11.2008 Kaunselor
11. Nur Liyana binti Hassan
DG44
12. AG Mohd Sabiq bin B. Inggeris 01.04.2014 GAB
Rahim

13. Amalina binti Kasmunee Kimia 19.1.2015 GAB
Pengajian M’sia 23.5.2012 GAB
14. Awi binti Mazlan

15. Azfa Norhanani bt TESL 07.02.2011 GAB
Norazmi

16. Chan Rou Yen Bio/Mate 10.11.2008 GAB
Tekn Maklumat 19.7.2010 GAB
17. Farah Nadia binti Fadzil 23.09.2002 GAB
Sastera 01.08.1992 GAB
18. Faridah bt Ibrahim P. Islam 21.10.2010 GAB
Perdagangan
19. Jaidah bt Musa

20. Kala a/p Sellaya

21. Khairil Amrie bin Abd Fizik 3.1.2007 GAB
Latif

38

22. Lee Siow Yee DG44 Math / Eko PEN1G2U.0R9U.2S0A0N5 SMK SEGNAABI 2019
DG52
23. Leong Leh Har DG44 Sejarah 01.08.1992 GAB
DG44
24. Lim Saw Yong DG41 Fizik 01.09.2004 GAB

25. Maa-Lit a/p Ah Wang DG41 Fizik 28.12.2009 GAB

26. Manigambigai a/p DG44 BI 2.1.2004 GAB
Manikkam
DG41
27. Mohd Aminur Rashid Pend. Islam / IT 22.11.2010 GAB
bin Hamzah DG41

28. Mohd Azrul Iza bin Abu DG44 Math / Fizik 12.09.2005 GAB
Bakar
DG41
29. Mohd Shahrull Faiz bin Bahasa Melayu 2.5.2017 GAB
Abd Rased DG41

30. Mohd Ikhwan bin DG44 Bahasa Melayu 22.11.2010 GAB
Jasmee DG41 GAB
DG44
31. Mohd Nasri bin DG41 Sejarah 10.11.2008
Sugiman
DG41
32. Mohd Shahrul Amer bin P.Khas 16.01.2012 GAB
Daud DG44

33. Mohd Zharif Safwan bin DG41 Sains Sukan 22.11.2010 GAB
Zakaria DG44 GAB
DG44
34. Muhamad Hamri bin DG44 P. Seni 02.01.2004 GAB
Wasiman GAB
GAB
35. Muhammad bin Radzali Matematik / PJK 23.11.2010

36. Muhammad Arham bin Sejarah/Geograf 1.11.2007
Hassan i

37. Muhammad Khairul Matematik 19.1.2015
Syafiq bin Suhaimi

38. Muhammad Naqib bin KIMIA 19.1.2015 GAB
Nawi Math/Fizik 1.9.2004 GAB

39. Mohd Azmin bin
Mahmod

40. Nur Syaffiqah Syazza Bahasa Melayu 15.8.2016 GAB
binti Azli GAB
GAB
41. Nik Khairi bin Nik Yahya Pend. Jasmani 12.1.2009 GAB
Biologi 01.09.2004
42. Non Azma bt Hamzah

43. Noor Ain binti Mohd Fizik/Komputer 1.11.2007
Mastor

39

44. Norrusliza binti Mat DG41 Matematik PEN1G6U.0R3U.2S0A1N1 SMK SEGNAABI 2019
Atan
DG41
45. Nor Ardila binti DG41 P.Seni 01.07.2013 GAB
Mohamed DG44 Pend. Khas 23.5.2012 GAB
DG44 B.Inggeris 26.4.2010 GAB
46. Nor Asfadila binti Juhari BM / Sastera 12.9.2005 GAB
DG44
47. Nor Azhani binti Manan
DG44
48. Nuraidil Fitri binti
Hussin DG41

49. Nurlaila binti Mohd DG44 Fizik/Matematik 1.11.2007 GAB
Anuar
DG41
50. Nur Farhain binti Pend. Khas 16.10.2006 GAB
Hamdan DG41
DG41
51. Nurul Ain binti Wan DG44 Pend. Khas 22.11.2010 GAB
Rashid DG52
DG44 GAB
52. Nurul Hadyani binti DG52 Fizik/S. 28.12.2009
Ahmad Komputer GAB
DG41
53. Nurul Hafsah binti Abu DG44 Matematik 19.1.2015 GAB
Sajid DG44 GAB
DG48 GAB
54. Rahmah binti Ahmad DG44 Sains Sukan / 27.6.2011 GAB
DG41 PK 01.03.2017 GAB
55. Raihana binti Ramli GAB
DG44 Perdagangan GAB
GAB
56. Razilah binti Hj Md B. Melayu 12.9.2005 GAB
Japar GAB
GAB
57. Rohaida bt Hassan Kimia 01.08.1989 GAB
P.Khas 01.02.2006
58. Roshasma binti Maktar

59. Roselinawati binti Sains Pertanian 1.7.1990
Zainal Abidin

60. Rhema Echo Rajendram TESL 19.1.2015

61. Roslee bin Mohamed B. Melayu 12.9.2005
Junid

62. Rubigassri BI 23.9.2002
Geografi 01.02.1999
63. Shahrudin bin Jemaat P.Akaun 17.02.2017

64. Siti Faridah binti Shafii

65. Siti Raudhah binti P.KHAS 1.7.2013
Mohamad Yahya

66. Siti Suhaidah binti Mate/Kimia 1.11.2007 GAB
Abdullah

40

67. Suhaina binti Khalid DG41 Kimia/Biologi PENG27U.R6.U2S0A1N1 SMK SEGNAABI 2019
DG44
68. Sutha a/p DG41 B. Tamil 02.01.2004 GAB
Ramakrishnan DG44
DG41
69. Tan Yun Jie B. Cina 27.9.2010 GAB
DG41 B. Cina 15.1.2002 GAB
70. Tea Chon Huey Kemahiran 22.11.2010 GAB
DG44 Hidup
71. Toh Yin Leei Keusahawanan 23.5.2012 GAB
& Perdagangan
72. Vaarini Devi a/p
Muthusamy

73. Wan Rusila binti Wan Tek. Maklumat 21.2.2007 GAB
Shamsudin

74. Wan Mohd Syazali bin DG44 PK / S. Sukan 28.12.2009 GAB
Wan Hasan
DG48 GAB
75. Zaiton binti Othman DG44 ERT / KH 01.08.1996 GAB
DG41 K. Hidup 17.01.2001 GAB
76. Zarina bt Abdul Aziz Perdagangan 20.1.2014
DG44 GAB
77. Zulzillah binti Saadon

78. Zurina binti Mahmad B.Inggeris 15.1.2002
Khalid

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG 2019

Bil Nama Guru Gred Opsyen Tarikh Jawatan
Lantik PK Petang

1 Norhayati Binti Ayob DG52 B.Melayu 01.07.1990 Pen. PK
Petang
2 Hairunisa bt Yosof DG44 K.Hidup 01.07.2002 Kaunselor
Kaunselor
3 Ahmad Jazree bin Arifin DG48 Kaunseling 07.08.2000
DG44 Kaunseling 26.10.2009 GAB
4 Siti Aishah binti Abd DG41 07.02.2011 GAB
Talip DG44 PJK 01.03.2009 GAB
DG41 P.Islam 19.1.2015
5 Ahmadiah bin Abd Aziz Biologi GAB
DG44 28.12.2009
6 Aliff Ma’arof bin Sanan PJK / PK

7 Amarpreet Kaur a/p
Gurnam Singh

8 Ami Marziana binti Che
Omar

41

9 Aini Maria binti Razali DG44 Matematik PENG12U.R9.U2S0A0N5 SMK SEGNAABI 2019
DG44
10 Azrina binti Mohamed DG48 Teknologi 15.1.2007 GAB
Yusof DG41 Maklumat
DG44
11 Baizura bt Maarof DG44 B. Inggeris 01.05.1981 GAB
DG44
12 Boovanishwari a/p DG41 Biologi / Kimia 27.6.2011 GAB
Gunasekararao DG41

13 Chai Soo Hui DG41 Pdgn / Ekonomi 21.2.2007 GAB
BI / Geografi 12.9.2005 GAB
14 Hairulizwan bin Hassan DG41 Matematik 04.01.2001 GAB
Biologi 19.1.2015 GAB
15 Ismajuri bin Ramli DG41

16 Low Zeng Yee DG44
DG44
17 Mhd Nasrullah bin A DG41 Biologi/Kimia 07.02.2011 GAB
Rohman DG44
DG44
18 Mohammad Yusrin bin Sains Pertanian 20.1.2014 GAB
Ishak DG41
DG44
19 Muhammad Nashmin DG44 TESL 27.09.2010 GAB
bin Nasaruddin DG41 GAB

20 Mohd Farid Nazmi bin DG41 SAINS SUKAN 19.1.2015
Che Adam DG44
DG44
21 Mohd Nuhairi bin Fizik 03.01.2006 GAB
Ramlle GAB
GAB
22 Muziana binti Mustapha Tek. Makl / Math 21.2.2007 GAB
GAB
23 Nasam Huddin bin Matematik 03.08.1998
Ismail

24 Ng Ke Xin Sains 12.09.2005

25 Nur Adlina binti Mohd Sains Sukan 1.6.2008
Zaki

26 Nur Hazwani binti Bahasa Melayu 15.8.2016 GAB
Mohamed Sahimi GAB
GAB
27 Nazmah binti Yusoff Pend. Islam 1.10.2002 GAB
Matematik 29.3.2007
28 Nurdiana binti Hamzah GAB

29 Nurul Huda binti Sastera Melayu 2.5.2017 GAB
Mohamed GAB

30 Norasikin binti Md Peng.M’sia 01.03.2017
Sutdirun P. Islam 28.12.2009
Biologi
31 Nurulhuda binti Baharin 1.1.1995

32 Pavayee a/p
Kandasamy

42

33 Reenisha a/p DG41 B.Inggeris PENG1U.7R.U20S1A4N SMK SEGNAABI 2019
Bhaskaran DG41
DG41
34 Rhema Echo Rajendram DG44 TESL 19.1.2015 GAB
DG41 Perdagangan 20.1.2014 GAB
35 Ruhazana binti Che
Musa DG44
DG41
36 Saifullah bin Jamaludin B.Melayu/Geo 15.1.2007 GAB
DG41
37 Sakinah Nadia binti DG41 Geografi 23.5.2012 GAB
Ghazi
DG44
38 Sharmila a/p Baskaran TESL 2.12.2004 GAB

39 Siti Fatimah binti Sejarah 23.5.2012 GAB
Draman

40 Siti Mariam binti Haslan K.Hidup 20.1.2014 GAB

41 Sitti Halijah binti KH/ERT 1.7.2013 GAB
Nasrun

42 Suriati binti Masseat P.Seni 2.1.2004 GAB
P’urusan 19.1.2015 GAB
43 Tay Lu Peng DG41 P’niagaan 1.10.2004
Matematik GAB
44 Tung Kirk-Yin DG44
DG44
45 Wan Nazilah binti Wan ERT / KH 28.12.2009 GAB
Sulaiman DG44
DG44
46 Wan Rusila binti Wan DG44 Tek. Maklumat 21.2.2007 GAB
Shamsudin DG41 GAB
DG44 GAB
47 Yuli bin Yusup DG41 K.Hidup 1.9.2008 GAB
GAB
48 Zul Zainuhal bin DG41 Sejarah 1.4.2008 GAB
Suhaimi

49 Zulzillah binti Saadon Perdagangan 20.1.2014
Matematik/Bio 13.4.2009
50 Zulzarifin bin Karim

51 Muhammad Rizal bin Geografi 22.10.2018
Abd Kader

52 Nur Aiman Aliah bt Bahasa Melayu 22.10.2018 GAB
Abdul Mohsin

43

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SENARAI NAMA KAKITANGAN BUKAN GURU

Bil Nama Jawatan No Telefon

1 Fadhilah bt Yusuf Ketua Pembantu Tadbir 0197354419

2 Pembantu Tadbir 011-

Azizah binti Mansor (Kewangan) W17 55014057

3 Azlinda binti Abdul Rahman Pembantu Makmal C17 012-7484544

4 Emi Surayana binti Mohamed Pembantu Makmal C17 012-7932997

5 Mohd Faris bin Mazlan Pembantu Operasi N11 017-7301612

6 Mohd. Nor bin Rahmat Pembantu Makmal C22 (KUP) 017-7927935

7 Norasleena binti Muhamad

Arshad Pembantu Makmal C17 012-3253784

8 Rohana binti Mohamed Pembantu Tadbir (P/O) N17 019-7679743

10 Zaton binti Mohamad@Dasir Pembantu Makmal C17 017-7765710

11 Pembantu Pengurusan Murid

Nur Hazimah binti Abd Ghani N17 013-7072655

12 Noor Amarina Asmira binti Mohd Pembantu Pengurusan Murid 011-

Nor N19 39650014

13 Fazilahwati bt Kaswethi Pembantu Operasi N14 01139650334

14 Pembantu Pengurusan Murid

Nazahiah bt Ismail N19 016-7024795

44

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENAI
BATU 14 ½ SENAI KULAI. JOHOR DARUL TA’ZIM

BAB

4BAB
4

UNIT PENGURUSAN
&

PENTADBIRAN

“H- High Achievement E- Excellent Attitude B- Beyond Performance A- Aspire T- Teamwork”

HEBAT
45

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengetua

PIBG

Guru Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Guru
Perpustakaan Pentadbiran & Hal Ehwal Murid Kokurikulum Petang Bimbingan &
Kaunseling
& Media Kurikulum

Pentadbiran Kurikulum  Disiplin Pelajar  Persatuan & Kelab  Jadual Waktu
 Biasiswa & Bantuan  Sukan & Permainan  Peperiksaan & Ujian
 Pembangunan  GK Matapelajaran  SPBT  Unit Beruniform  Pusat Sumber
Kawasan  Panita Matapelajaran  Bimbingan &  Majlis Sukan Sekolah  Disiplin Pelajar
 Peperiksaan &  Rumah Sukan  Program 3K
 Majalah Sekolah Kaunseling  Koperasi  Fizikal Sekolah
 Penyeliaan Pekerja Penilaian  Lembaga Pengawas  Rakan Muda
 Takwim Sekolah  Jadual Waktu  Penyeliaan Kantin
 Kewangan Sekolah  Makmal/ bengkel  Buku Kedatangan
 Pengurusan Aset  Bilik2 khas
 Hari Terbuka Murid
 Headcount  Kesihatan
 Pendidikan Khas  Keselamatan Sekolah
 Kelas Tambahan  Skim Insuran Murid

 Perpustakaan Kakitangan Bukan  Kaunseling Murid
 Pusat Sumber Guru  Antidadah
 Bilik APD  Pembimbing Rakan
 Media/ICT  Pembantu Tadbir
 NILAM  Pembantu Makmal Sebaya (PRS)
 Staff Development  Pembantu Am Pejabat  Motivasi
 BBM  Pembantu Pengurusan  Kerjaya
 Mentor Mentee
Murid (Pendidikan Khas)  Orientasi

Murid-Murid

46

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2019

P01. JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Nur Liyana bt Hassan

AJK : Siti Norhayu bt Samian

Hasnita binti Hissamuddin

Juhanisah bt. Kamsin

Anida bt Abd Aziz

Afdzanzurainee bt Ab Aziz

Ahmad Jazree b Arifin

Hew Yeat Li

Siti Aishah bt Abd Talip

Fadilah bt Yusuf (KPT)

Nur Farhain bt Hamdan (Pend. Khas)

P02. JAWATANKUASA SKPMG2 SEKOLAH (JKSS) SENARAI TUGAS

Pengerusi : Sujak b Maskan • Merancang program

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom post mortem.

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi • Membuat jadual post

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran mortem.

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob • Membuat analisis.
• Mengadakan sesi
Setiausaha : Roslee bin Mohamed Junid
pengukuhan.
Penolong Setiausaha : Maa-lit a/p Ah Wang
• Mengenalpasti halangan
AJK : Siti Norhayu bt Samian
dan penyelesaian.

• Membuat pemantauan.

• Membuat laporan

bertulis.

Hasnita binti Hissamuddin

Juhanisah bt. Kamsin

Anida bt Abd Aziz

Afdzanzurainee bt Ab Aziz

Razilah bt. Hj. Md Japar

Siti Aishah bt Abd Talip

Ahmadiah b Abd Aziz

Khairil Amrie b Abd Latif

Zul Zainuhal b Suhaimi

47

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

P03. JAWATANKUASA PEMANTAUAN PEMBANGUNAN & SENARAI TUGAS

BEKALAN • Membuat dan menilai

Pengerusi : Sujak b Maskan dasar sekolah.

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom • Mengagihkan tugas.
• Membuat perancangan.
Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi • Membuat keputusan.

• Membuat pemantauan.

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Fadilah bt Yusuf (KPT)

Penolong Setiausaha : Rohana bt Mohamed (Pembantu Tadbir)

AJK : Masa’ud b Baharom (Blok A & Makmal Komputer)

Hew Yeat Li (Blok B & Blok C)

Maswati bt Meseran (Padang & Astaka)

Hidayah bt Awi (Dewan)

Siti Norhayu bt Samian (Blok F)

Hasnita binti Hissamuddin (Bengkel & Taman Hijau)

Juhanisah bt. Kamsin (Blok D & Kantin)

Anida bt Abd Aziz (Blok E)

Afdzanzurainee bt Ab Aziz (Blok RK & Kabin)

Mohd Azmin b Mahmod (Perabot)

Mohd Faris b Mazlan (Mekanikal & Elektrik)

Mohd Nor b Rahmat (Fizikal)

Yuli b Yusuf

Semua Penyelaras Bilik-bilik Khas

P04. JAWATANKUASA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom

Setiausaha : Fadilah bt Yusuf (KPT)

AJK : Rohana bt Mohamed

Azizah bt Mansor

Fazilahwati bt Kaswethi

Mohd Nor b Rahmat

Azlinda bt Abdul Rahman

Emi Surayana bt Mohamed

Mohd Faris b Mazlan

Norasleena bt Muhamad Arshad

Zaton bt Mohamad @ Dasir

Nur Hazimah bt. Abd Ghani

Noor Amarina Asmira bt Mohd Nor

48

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

P05. JAWATANKUASA SPSK

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Siti Faridah bt Shafii

Penolong Setiausaha : Nurul Hadyani bt Ahmad

Penyelaras: PK 01 : Pengurusan Panitia : Siti Norhayu bt Samian

PK 02 : Pengurusan Jadual Waktu : Khairil Amrie b Abd Latif

PK 03 : Pengurusan PdP : Juhanisah bt. Kamsin

PK 04 : Pengurusan Pencerapan : Hasnita binti Hissamuddin

PK 05 : Pengurusan Peperiksaan : Leong Leh Har

PK 06 : Pengurusan Hasil Kerja Murid : Anida bt Abdul Aziz

PK 07 : Pengurusan Mesyuarat : Razilah bt Hj Md Japar

PK 08 : Pengurusan Aduan Pelanggan : Ahmad Jazree b Arifin

PK 09 : Pengurusan Pusat Sumber : Afdzanzurainee bt Ab Aziz

PK 10 : Pengurusan Perkembangan Staf : Nur Syaffiqah Syazza bt Azil

PK 11 : Pengurusan Perolehan : Azizah bt Mansor

PK 12 : Pengurusan Kawalan Dokumen : Nazmah bt Yusoff

PK 13 : Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling: Nur Liyana bt. Hassan

PK 14 : Pengurusan Audit Dalaman : Siti Faridah bt Shafii

PK 15 : Pengurusan Sukan & Permainan : Mohd Zharif Safwan b Zakaria

P06. JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN & STOR

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom (Pegawai Aset)

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi (Pegawai Pemverifikasi Stok)

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Fadilah bt Yusuf (Pembantu Tadbir)

AJK : Siti Norhayu bt Samian

Juhanisah bt. Kamsin

Hasnita binti Hissamuddin (Pegawai Pemeriksa Aset)

Anida bt Abd Aziz (Pemeriksa Pelupusan Aset)

Afdzanzurainee bt Ab Aziz

Hew Yeat Li

Mohd Shahrull Faiz b Abd Rased (Pegawai Pemeriksa Aset)

Nur Syaffiqah Syazza binti Azli (Pegawai Pemverifikasi Stok)

Mohd Azmin b Mahmod (Penyelaras Perabot)

Hairunisa bt Yosof

Hairulizwan b Hassan

Jaidah bt Musa

Muhamad Hamri b Wasiman

49

PENGURUSAN SMK SENAI 2019

Shahrudin b Jemaat

Mohd Zharif Safwan b Zakaria

Zul Zainuhal b Suhaimi

Ahmadiah b Abd Aziz

Nur Adlina bt Mohd Zaki

Azizah bt Mansor (Pegawai Stor)

Noor Haslina bt Simon (Pemeriksa Pelupusan Aset)

Mohd Nor b Rahmat (Pembantu Makmal)

Mohd Faris b Mazlan (Pembantu Operasi)

Roshasma bt Maktar (Pend. Khas)
Nur Hazimah bt. Abd Ghani (PPM Pend. Khas)

P07. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMBANGUNAN INSANIAH GURU

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Aliff Ma’arof b Sanan

AJK : Siti Norhayu bt Samian

Hasnita binti Hissamuddin

Juhanisah bt. Kamsin

Anida bt Abd Aziz

Afdzanzurainee bt Ab Aziz

P08. JAWATANKUASA PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN / KEUTUHAN

Pengerusi : Sujak b Maskan

Timbalan Pengerusi : Masa’ud b Baharom

Naib Pengerusi I : Hidayah bt Awi

Naib Pengerusi II : Maswati bt Meseran

Naib Pengerusi III : Norhayati bt Ayob

Setiausaha : Ahmad Jazree b Arifin

Penolong Setiausaha : Hew Yeat Li

AJK : Siti Norhayu bt Samian

Hasnita binti Hissamuddin

Juhanisah bt. Kamsin

Anida bt Abd Aziz

Afdzanzurainee bt Ab Aziz

Nur Liyana bt Hassan

Rohana bt Mohamed (Pembantu Tadbir)

Nor Asfadilla bt Juhari (Pend. Khas)

50


Click to View FlipBook Version