The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Archangle kl, 2019-04-15 22:50:27

FAIL MEJA AZARUDDIN 2019

FAIL MEJA AZARUDDIN 2019

FORMAT STANDARD
FAIL MEJA (FM)

MAJLIS AMANAH RAKYAT

1

FAIL MEJA

GURU MARA
PENDIDIKAN SENI VISUAL (DG 41)

________________________________________
MRSM SERTING

2

KANDUNGAN MUKA SURAT

KANDUNGAN

1. Visi, Misi dan Objektif MRSM SERTING
2. Objektif Jabatan Sains Sosial MRSM Serting
3. Carta Organisasi MRSM Serting
4. Carta Organisasi Jabatan Sains Sosial – Kedudukan Guru
5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-

Pegawai Lain.
6. Peraturan-peraturan Pentadbiran
7. Proses Kerja

7.1 Proses Kerja Menghadiri Mesyuarat Jabatan
7.2 Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa
7.3 Proses Kerja Menyediakan Rancangan Persediaan Mengajar
7.4 Proses Kerja Melaksanakan Proses Pengajaran Dan

Pembelajaran
7.5 Proses Kerja Menyediakan Latihan
7.6 Proses Kerja Menyemak Latihan Pelajar
7.7 Proses Kerja Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras Dan

Peperiksaan Akhir
7.8 Proses Kerja Menjadi Penasihat Kelab/Sukan dan Permainan
8. Carta Aliran Kerja
8.1 Carta Aliran Menghadiri Mesyuarat Jabatan Sains Sosial
8.2 Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa
8.3 Carta Aliran Menyediakan Rancangan Persediaan Mengajar

3

8.4 Carta Aliran Melaksanakan Proses Pengajaran dan
Pembelajaran

8.5 Carta Aliran Menyemak Latihan Pelajar

8.6 Carta Aliran Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras Dan
Peperiksaan Akhir

8.7 Carta Aliran Menjadi Penasihat Kelab/Sukan dan Permainan
8.8 Carta Aliran Menyediakan Latihan

9. Senarai Semak / Checklist
9.1 Senarai Semak Menghadiri Mesyuarat Jabatan
9.2 Senarai Semak Mesyuarat Jawatankuasa
9.3 Senarai Semak Menyediakan Rancangan Mengajar

9.4 Senarai Semak Melaksanakan Proses Pengajaran Dan
Pembelajaran

9.5 Senarai Semak Menyediakan Latihan
9.6 Senarai Semak Menyemak Latihan Pelajar

9.7 Senarai Semak Proses Kerja Menyediakan Ujian Topikal, Ujian
Selaras Dan Peperiksaan Akhir

9.8 Senarai Semak Menjadi Penasihat Kelab/Sukan dan Permainan

10. Senarai Undang-Undang dan Peraturan
11. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai
12.
13. Senarai Borang/Dokumen Yang Digunakan

Norma Kerja

13.1 Norma Kerja Menghadiri Mesyuarat Jabatan
13.2 Norma Kerja Mesyuarat Jawatankuasa

13.3 Norma Kerja Menyediakan Rancangan Mengajar

13.4 Norma Kerja Melaksanakan Proses Pengajaran Dan
Pembelajaran

4

13.5 Norma Kerja Menyediakan Latihan
13.6 Norma Kerja Menyemak Latihan Pelajar
13.7 Norma Kerja Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras Dan

Peperiksaan Akhir
13.8 Norma Kerja Menjadi Penasihat Kelab
14. Senarai Tugas Harian Pegawai

5

VISI, MISI DAN OBJEKTIF
MRSM SERTING
6

VISI, MISI DAN OBJEKTIF : MRSM SERTING

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yaqng terbilang, berbudaya, ilmu,
inovatif dan bertaraf dunia

MISI

Melahirkan pelajar bumiputera dalam bidang sains dan teknologi yang
berketerampilan, berdaya saing dan berdaya tahan di peringkat global, berakhlak
mulia serta berorientasi keusahawanan yang tinggi

OBJEKTIF

- Merancang dan melaksanakan aktiviti pendidikan menengah sebagai semaian
yang kukuh dan mantap untuk meneruskan pembangunan insan bumiputera
kearah mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera.

- Mewatakkan pelajar sebagai pelajar yang mempunayi jati diri, pemikiran
strategic, kreatif dengan kekuatan daya tahan, daya saing dan daya juang
berlandaskan nilai-nilai murni sebagai asas kepada budaya keusahawanan.

- Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum dengan tujuan
membina modal insan yang cergas dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi
cabaran globalisasi.

- Merancang dan melaksanakan keberkesanan aktiviti pembangunan sahsiah
pelajar dalam bidang-bidang strategik dengan tujuan membantu pelajar yang
mempunyai sahsiah terpuji.

7

VISI, MISOI DBAJENKOTBIFJEKTIF
JA BATMANAJSLAISINASMSAONSAIAHLRMARKSYMATSERT ING

8

OBJEKTIF penghasilan

1. Pencapaian Kecemerlangan Akademik melalui
keputusan peperiksaan PT3 yang berkualiti

2. Melahirkan pelajar yang berdisiplin, memiliki sahsiah yang terpuji,
memiliki ciri-ciri kepimpinan dan bersikap patriotik

3. Melahirkan pelajar yang cerdas minda, cerdas fizikal, berdaya
saing, mempunyai daya

4. tahan dan tahap kawalan emosi yang tinggi berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

5. Mengembangkan bakat, kemahiran dan potensi kepada semua
pelajar dalam bidangsastera iktisas, kemanusiaan, sains dan
teknologi

6. Melahirkan 100% pelajar yang bersikap positif terhadap
kehidupan dan menghargainya serta berupaya
menghubungkaitkan konsep sains sosial dalam kehidupan
seharian

7. Melahirkan pelajar yang berkemahiran dan berfikiran saintifik
serta berupaya menganalisis sesuatu masalah / projek dengan
kaedah sains sosial untuk mendapatkan fakta / kesimpulan yang
berasas.

8. Memastikan semua pelajar lulus dengan mendapat Band 6
dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

9

CARTA ORGANISASI
MRSM SERTING

10

CARTA ORGANISASI : MRSM SERTING

11

CARTA ORGANISASI
JABATAN SAINS SOSIALCARTA ORGANISASI

12

CARTA ORGANISASI : JABATAN SAINS SOSIALTn Hj Abu Bakar Bin Ab Wahab
PENGETUAEn.Md.Ali bin Ismail En.Mohamad Zaini bin Awalluddin En.Rusli bin Mihat
TIMB. PEN.PEMBANGUNAN.PELAJAR TIMB.PEN.PEMBANGUNAN BAKAT
TIMB. PEN,KECEMERLANGAN AKADEMIK


Pn. Norhasimah bt Abu Bakar
KETUA JABATAN SAINS SOSIAL


Pn. Kamaruza Ust.Mohamad Zaid Pn. Norsiah Majid En. Muhammad
GURU KANAN PRINSIP GURU KANAN PEND GURU KANAN Azaruddin
SEJARAH
AKAUN ISLAM GURU KANAN PEND
SENI


Us.Muhamad Azri Pn. Norsiah Md.Noor En. Ahmad Anuar
Us. Hainizam Pn.Rafiza Che Jahari
Us. Mohd Fikri En Ahmad Zakuan
Ustz.Siti Hajar Ariff bin Ab.Rahman
Ustz Norhidayah En. Mohd Zamani Pn Hazana
GURU KANAN
En. Mohd Fatah
GURU KANAN GEOGRAFI
KEMAHIRAN HIDUP Pn. Norsiah Md.Noor
En. Shahrunniza
En. Anis Zuraimi GURU KANAN SIVIK GURU KANAN PJK En. Saiful Azmi

Pn. Haliza Cik Nor Azilah
En. Mohd Zamani Pn Zubaida sapar
En. Saiful Azmi En.Hirzi Muzani
Cik Nor Azilah Pn. Siti Yuhanis
Pn. Norsiah Majid 13 GURU KANAN MORAL
En.Ahmad Zakuan
Ariff bin Ab.Rahman
En.Shahrunniza Pn. Kamaruza bt
Cik Siti Khadijah Mohamad@Sehat
En.Hirzi Muzani

SENARAI TUGAS/KUASA DAN
HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN

PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

14

TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

Jawatan : GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL (DG41)

Bahagian : MRSM SERTING

TUGAS TUGAS DAN JENIS KUASA TUGAS PEGAWAI
PEGAWAI TANGGUNGJAWAB YANG DIBERI LAIN YANG ADA
ATASAN YANG
ADA HUBUNGAN HUBUNGAN

Pengetua Menghadiri mesyuarat Kuasa Yang Penolong Pegawai
untuk menjalankan aktiviti Diberi Tadbir (Kanan)
Sumber rujukan
maktab • Urusan berkenaan
Mendapatkan kewangan
Bekalan
• Urusan
Kelulusan EMR menyediakan
kemudahan
Kelulusan kertas infrastruktur seperti
kerja Dewan, DS, Kelas
dan perabot.

Semua perkara Kerani Kewangan

mengenai Menguruskan
bembayaran,
perkhidmatan, penyediakan cek dan
menerima invois
perlantikan,
Kerani surat-
pengesahan menyurat

dalam jawatan, • Menguruskan
surat masuk dan
jawatan keluar

berpencen, Pembantu Am
Rendah (Pejabat)
penangguhan
• Urusan percetakan
kerja dan bahan

sebagainya.

Timbalan Mengadakan Melaksanakan
Pengetua HEA Ceramah/Seminar/Bengkel arahan
Teknik Menjawab Soalan berkaitan
Menerima laporan dan program motivasi. dengan ujian
hal-hal berkaitan dan
dengan akademik. Di pantau semasa peperiksaan
mengajar dan mengambil kepada guru-
Meminta jadual tindakan susulan bagi
program-program

15

akademik dengan menjamin mutu kerja yang guru

jabatan lain berkualiti. Jurutaip
• Menaip surat dan
Semua perkara
dokumen lain
mengenai
Ketua UPPM
perkhidmatan, Melaksanakan • Menyelaraskan

perlantikan, aktiviti jadual peperiksaan
homeroom • Menyediakan
pengesahan
analisis keputusan
dalam jawatan, peperiksaan

jawatan

berpencen,

penangguhan

kerja dan

sebagainya.

Timbalan Merancang dan menyelia Semua guru
Pengetua HEP tugas warden asrama • Melaksanakan

Semua perkara Menyelia kemasukan da aktiviti maktab dan
mengenai pendaftaran pelajar-pelajar hal berkaitan
perkhidmatan, akademik.
perlantikan, di asrama
pengesahan Penolong Pegawai
dalam jawatan, Memastikan jadual harian Sistem Maklumat:
jawatan penghuni asrama • Urusan berkaitan
berpencen,
penangguhan disediakan dan rangkaian
kerja dan dilaksanakan. komputer
sebagainya. •
Merancang dan
Merujuk kes-kes menyediakan jadual ke Juruteknik
disiplin pelajar komputer:
bandar dan pulang • Urusan berkaitan
bermalam. computer di
makmal Komputer
Merancang dan mengelola Melaksanakan
aktiviti Pegawai Jabatan
kegiatan-kegiatan yang Pendidikan Daerah
sesuaiuntuk perkembangan kokurikulum
Pegawai Kurikulum
jasmani, emosi, rohani, BPM
intelek dan sosial penghuni

asrama.

Timbalan Menyelaras dan menyelia
semua aktiviti kokurikulum
Pengetua Ko
Kurikulum

16

Semua perkara MRSM seperti
Kelab/Persatuan,
mengenai Sukan/Permainan, Badan
perkhidmatan, Beruniform, PUM dan
Koperasi
perlantikan,
pengesahan Menyelaras dan menyusun
atur semua program
dalam jawatan, pertandingan mengikut
jawatan takwim: MRSM, MSSM dan
Daerah/Negeri/Kebangsaan
berpencen,
penangguhan

kerja dan
sebagainya.

Merujuk aktiviti Memastikan dan memantau
kokurikulum
semua program
rekreasi/riadah.

Memastikan keperluan
kokurikulum pelajar

Mengagihkan dan
mengawal selia

penggunaan peruntukan
yang disediakan mengikut

keperluan aktiviti
kokurikulum

Ketua Jabatan Membantu dalam urusan
(KJ) pentadbiran maktab
mengikut arahan pengetua
dari masa ke semasa

Semua perkara Menjalankan P&P mengikut Mengajar
mengenai skema yang telah subjek
perkhidmatan, dirancang. Kemahiran
perlantikan, Hidup
pengesahan Mengadakan semua aktiviti Bersepadu
dalam jawatan, jabatan yang telah
jawatan dirancang. Memberi arahan
berpencen, berkaitan
penangguhan Menghadiri mesyuarat dengan ko-
kerja dan jabatan pada masa yang
sebagainya. ditentukan

Merancang
penyediaan Pelan
Strategik

Mesyuarat jabatan

17

Penentuan buku kurikulum dan
teks dan buku sahsiah pelajar
kerja kepada guru-
guru
Kedatangan
Pelajar Mencatatkan
rekod prestasi
Kem pelajar
Kecemerlangan
Memberi arahan
Hari Akademik berkaitan
dengan
Kawalan akademik akademik
pelajar- kepada guru-
pemantauan dan guru
tindakan

Modul pengajaran

Analisis
peperiksaan

Mesyuarat
Jabatan

18

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

19

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN


PERATURAN UMUM

A) CUTI

i- Semua anggota dikehendaki memohon cuti melalui Penyelia masing-
masing sekurang - kurangnya 3 hari sebelum bercuti dan mempunyai
baki cuti yang mencukupi bagi bulan yang berkenaan.

ii- Anggota yang mendapat cuti sakit dari Hospital/Klinik Kerajaan atau
doktor panel hendaklah memaklumkan kepada Pengawal Pusat
sebelum jam 9. 00 pagi dan surat cuti sakit itu hendaklah dikemukakan
sebaik sahaja pegawai kembali bertugas. Surat cuti sakit berkenaan
perlu ditandatangani ringkas oleh Pengawal Pusat.

iii- Permohonan perlu dibuat untuk mendapatkan Cuti Kecemasan
sebelum jam 9.00 pagi pada hari berkenaan. Ini bermakna kebenaran
untuk mengambil cuti kecemasan sama ada melalui telefon, sms dsb.
perlu diperolehi dahulu daripada penyelia atau pegawai-pegawai
bertanggungjawab yg lebih atas. Kecuali disebabkan perkara - perkara
yang tidak dapat dielakkan, hanya pegawai bertanggungjawab atau
pegawai yang lebih atas sahaja yang boleh membenarkan cuti
kecemasan diambil. Penyelia akan memaklumkan kepada Urusan
Pentadbiran untuk dibuat pengumuman. Penyelia juga perlu
menurunkan tandatangan sokongan / pengesahannya apabila sijil sakit
atau borang cuti sebenar dikemukakan untuk kelulusan kelak. Semasa
ketiadaan pegawai yang berkenaan Penyelia atau lain-lain pegawai
yang diarahkan akan bertanggungjawab ke atas semua tugas-tugas
yang ditinggalkan oleh pegawai yang bercuti ini. Surat amaran dimana
salinannya akan dihantar ke BSM akan dikeluarkan kepada sesiapa
yang tidak mematuhi peraturan ini .

B) KELUAR PEJABAT

i- Anggota perlu berada di pejabat melaksanakan tugas masing-masing
apabila waktu pejabat bermula sehingga jam 9.00 pagi.

ii- Waktu yang diperuntukan untuk minum pagi ialah diantara jam 9.00-
10.00 pagi dan tidak melebihi 30 minit. Anggota perlu memaklumkan
kepada rakan setugas apabila keluar minum dan catatkan dalam buku
rekod.

iii- Anggota perlu berada di pejabat selepas waktu rehat pada jam 2.00
petang pada hari biasa atau 2.45 petang pada hari Jumaat.

20

C) PANDUAN PERLAKSANAAN KAD PERAKAM WAKTU

i- Pertukaran kad

• Kad Kuning 3 kali rakaman merah Tukar kad hijau
• Kad Hijau 2 kali rakaman merah Tukar kad merah
• Kad Merah 1 kali rakaman merah Surat Amaran dan tindakan ke

Bahagian Perjawatan (BSM)

ii- Masa Pertukaran Kad

Berhubung dengan masa pertukaran kad seperti di para 1 dan 2, Kad- kad
hendaklah ditukarkan dengan serta merta sebaik sahaja seseorang itu
merakam merah melebihi bilangan yang dibenarkan tanpa menunggu akhir
bulan.

iii- Pertukaran Balik Kad

Jika seseorang itu tiada rakaman merah dalam tempoh satu bulan dari tarikh
pertukaran kad, maka kadnya hendaklah ditukar ke warna sebelumnya, tanpa
menunggu akhir bulan.

iv- Pegawai yang Dibenarkan Meluluskan Rakaman Merah

• Pengarah - Tiada Had Kelulusan
• Penyelia - boleh menimbang dan meluluskan tidak melebihi 3 kali

catatan merah dalam sebulan dan masa lewat kurang dari 15 minit.
• Pegawai Bertugas - boleh meluluskan secara otomatik sebanyak 3 kali

dalam sebulan rakaman merah dan masa lewat kurang dari 5 minit.

v- Laporan Bulanan dan Penukaran Kad

Pembantu Tadbir Kanan bertanggungjawab menyediakan Laporan Bulanan
dan Pegawai bertugas bertanggungjawab penukaran kad

D) PAKAIAN WAKTU PEJABAT

i- Semua anggota hendaklah memakai pakaian yang kemas dan sesuai
dengan suasana pejabat, pakaian seperti t-shirt atau pakaian seperti
untuk bersiar- siar atau berkelah adalah tidak dibenarkan.

ii- Pegawai dalam kumpulan Pengurusan & Profesional serta Pegawai
dikehendaki memakai tali leher (bagi pegawai lelaki sahaja).

iii- Kakitangan yang dibekalkan pakaian seragam dikehendaki
memakainya semasa waktu pejabat dan tindakan akan diambil tanpa
memberikan alasan yang munasabah

21

E) PANGGILAN TELEFON PERSENDIRIAN
i- Penggunaan telefon talian terus adalah untuk panggilan rasmi dan jika
ada panggilan persendirian hanyalah yang benar-benar perlu sahaja
dan hendaklah direkodkan dalam buku rekod.
ii- Pegawai dikehendaki menjelaskan sendiri bayaran telefon persendirian
mengikut bil berkenaan.
iii- Kemudahan telefon sambungan yang disediakan adalah untuk tujuan
rasmi. Anggota hendaklah memendekkan perbualan telefon untuk
memberi peluang kepada anggota lain menggunakan.

F) AKSES KOD & KATA LALUAN
i- Kakitangan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua transeksi
komputer yang dibuat menggunakan kod akses dan katalaluannya.
ii- Tidak memberi atau mengkongsi katalaluan pengguna untuk
memasukki sistem rangkaian MARA dan katalaluan untuk capaian ke
sistem aplikasi di dalam komputer hos dengan kakitangan lain.
iii- Menukar serta - merta katalaluan sekiranya disyaki katalaluan tersebut
telah diketahui oleh orang lain.
iv- Pengguna perlu menggunakan katalaluan yang tidak mudah diteka
oleh orang lain.
v- Shutdown / Tutup sistem komputer apabila tidak menggunakannya
untuk jangka masa yang panjang.

22

G) KEMUDAHAN INTERNET & E-MAIL

i- Kemudahan internet diberikan kepada kakitangan MARA berdasarkan
keperluan mereka di dalam menjalankan tugas. Setiap kakitangan
yang menggunakan kemudahan internet MARA adalah mewakili
MARA.

ii- Kakitangan mestilah menggunakan kemudahan ini secara
bertanggung-jawab dan professional bagi memastikan kemudahan
internet digunakan dengan berkesan, etika dan tidak menyalahi
undang-undang.

iii- Kakitangan mestilah tidak menggunakan kemudahan internet untuk
tujuan yang ada menyalahi undang-undang, tidak beretika,
merosakkan MARA dan tidak produktif.

iv- Di antara perkara yang dilarang ialah :

• Melawat laman yang mengandungi bahan-bahan berunsur negatif,
lucah, fitnah dan boleh dipertikaikan.

• Berborak (chatting), melihat video, mendengar lagu, permainan dan
lain- lain aktiviti dari Internet yang tidak berkaitan dengan kerja.

• Menggunakan kemudahan bagi tujuan peribadi seperti menyebar
fitnah, isu-isu sensitif seperti perkauman dan politik serta lain-lain
yang boleh menimbulkan propaganda.

• Menggunakan kemudahan bagi tujuan menceroboh dan
penyebaran virus komputer.

• Menerima atau menghantar surat berantai e-mail yang
mengandungi arahan supaya menghantar email tersebut ke orang
lain.

• Mengutarakan pendapat peribadi seolah-olah pandangan MARA.
• Melakukan perniagaan peribadi dengan sumber-sumber MARA.

H) PAKAIAN KOPORAT MARA

i- Semua guru dan kakitangan diwajibkan memakai pakaian koperat
pada setiap hari selasa.

ii- Cara pemakaian / peraturan pemakaiannya perlu merujuk perkeliling
Am MARA Bil. 6/2009

iii- Pengawal Pusat hendaklah mengambil tindakan tatatertib bagi yang
tidak mematuhi peraturan pemakaian baju koprat ini.

23

I) MINUM WAKTU RASMI (SURAT PERKELILING PERKHIDMATAN MARA
BIL. 1/2003 DAN SURAT EDARAN BSM BIL. 731(94)

J) LARANGAN MEROKOK (SURAT EDARAN BIL. 8/2008)
K) PENULISAN SURAT-SURAT RASMI (SURAT EDARAN BPL (M) BIL. BPM

/I/01-14 BERTARIKH: 26 MAC 2010)
L) ADUAN AWAM

– Semua Aduan Awan Mestilah Diambil Tindakan Dalam Masa 24 Jam.

PERATURAN KHAS BAHAGIAN / UNIT KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
1. Guru hendaklah memastikan setiap pelajar mempunyai buku teks, buku
kerja, alat tulis dan buku latihan sebelum kelas bermula.
2. Guru hendaklah memastikan kelas sentiasa bersih dan kondusif untuk
proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru perlu memastikan pelajar sentiasa kemas dan bersedia untuk
belajar.
4. Guru perlu memastikan pelajar mematuhi peraturan maktab dari segi
pakaian, rambut, disiplin dan sebagainya.
5. Pelajar yang lewat perlu diberi teguran, amaran dan diambil tindakan
yang sewajarnya.

6. Guru perlu menyediakan soalan untuk tujuan penilaian, ujian dan
peperiksaan.

7. Guru perlu mengikuti arahan UPPM dalam urusan berkaitan
peperiksaan.

8. Guru perlu memaklumkan kepada Pengetua/ Penolong Pengetua/
Ketua Jabatan sekiranya tidak dapat hadir ke maktab.

9. Ketua Jabatan perlu menyelaraskan guru ganti bagi guru yang tidak
hadir.

10. Guru perlu memastikan pelajar mendapat surat kebenaran rehat atau
sakit

24

PROSES KERJA

PROSES KERJA

25

7.1 Proses Kerja Menghadiri Mesyuarat Jabatan

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan

meluluskan/dirujuk undang-

undang/

peraturan

1 Menerima surat panggilan Ketua Jabatan BPL ( M )
mesyuarat beserta minit Sains Sosial
mesyuarat lepas

2 Meneliti minit mesyuarat
lepas

3
Menghadiri mesyuarat

7.2 Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan

meluluskan/dirujuk undang-

undang/

peraturan

1 Menerima surat panggilan Pengetua/TPKA BPL ( M )
mesyuarat beserta minit dan TPPP
mesyuarat lepas

2 Meneliti minit mesyuarat
lepas

3 Menghadiri mesyuarat

26

7.3 Proses Kerja Menyediakan Rancangan Persediaan
Mengajar

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan undang-

meluluskan/dirujuk undang/

peraturan

1 Menentukan topik dan Pengetua/ Penolong BPL ( M )
subtopik yang akan diajar Pengetua ( HEA )
merujuk kepada Huraian
Sukatan Pelajaran ( HSP )

2 Menentukan sela masa
pengajaran

3 Menentukan objektif
pengajaran dan pembelajaran

Merancang aktiviti pengajaran
4 dan pembelajaran yang akan

dijalankan

Merancang latihan yang
bersesuaian dengan topik

yang diajar

27

7.4 Proses Kerja Melaksanakan Proses Pengajaran
Dan Pembelajaran (P&P)

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan

meluluskan/dirujuk undang-

undang/

peraturan

1 Penyediaan Rancangan Pengetua/ Timbalan BPL ( M )

Pelajaran Harian ( RPH ) Pengetua

Kecemerlangan

2 Menyemak kemahiran pelajar Akademik

3 Set induksi

4 Menyatakan objektif

5 Melaksanakan aktiviti
P&P

6 Membuat kesimpulan

7.5 Proses Kerja Menyediakan Latihan

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan
meluluskan/dirujuk undang-
1 Memilih soalan yang
bersesuaian dengan topik undang/
yang berkaitan peraturan

2 Tentukan bilangan soalan Pengetua/ Timbalan BPL ( M )
3 Menyatakan tarikh, masa Pengetua
Kecemerlangan
akhir penghantaran Akademik ( TPKA )
4 Menyediakan latihan
5 Mengedarkan latihan

28

7.6 Proses Kerja Menyemak Latihan Pelajar

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan

meluluskan/dirujuk undang-

undang/

peraturan

1 Menyediakan jadual semak Pengetua/ Timbalan BPL ( M )
latihan mengikut kelas Pengetua

2 Pelajar menghantar latihan Kecemerlangan
Akademik ( TPKA )

3 Memeriksa latihan

4 Memberi komen atau
memperbetulkan kesilapan

5 Melakukan perbincangan
berdasarkan latihan dan tajuk

7.7 Proses Kerja Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras
Dan Peperiksaan Akhir

Rujukan undang-

Bil. Proses Kerja Pegawai yang undang/

meluluskan/dirujuk peraturan

1 Menyediakan jadual semak Pengetua/ BPL ( M )
latihan mengikut kelas
Timbalan Kementerian
2 Pelajar menghantar latihan Pengetua Pelajaran

3 Memeriksa latihan Kecemerlangan
Akademik ( TPKA )

4 Memberi komen atau
memperbetulkan kesilapan

5 Melakukan perbincangan
berdasarkan latihan dan tajuk

29

7.8 Proses Kerja Menjadi Penasihat Kelab/Sukan dan
Permainan

Bil. Proses Kerja Pegawai yang Rujukan

meluluskan/dirujuk undang-

undang/

peraturan

1 Mendapat senarai nama Pengetua/ Timbalan BPL ( M )
pelajar
Pengetua
2 Pembangunan
Mengadakan perjumpaan
Bakat
3 ( TPPB )
Mencatat kehadiran

4
Jika tidak hadir, catat dan
jumpa pelajar

5
Melaksanakan aktiviti
berdasarkan silabus

6
Laporan

30

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 1 : Urusan Pengambilan Kakitangan Baru.31

CARTA ALIRAN KERJA

Menerima surat panggilan dan minit lepas

Meneliti Mesyuarat lepas

Tidak

Memaklum kepada Ya
Ketua Jabatan

Menghadiri MesyuaratMelaksanakan tindakan32

CARTA ALIRAN KERJA

8.2 Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa
Menerima surat panggilan mesyuarat dan minit lepas

Meneliti mesyuarat lepas

Tidak

Maklumkan Ya
Kepada

Pengetua

Menghadiri Mesyuarat

Melaksanakan tindakan

33

CARTA ALIRAN KERJA

8.3 Carta Aliran Menyediakan Rancangan Persediaan Mengajar
Tentukan topik/ subtopik yang akan diajar

Tentukan sela masa
Tentukan objektif P & P
Rancang aktiviti P & P
Rancang latihan
Selesai

34

CARTA ALIRAN KERJA

8.4 Carta Aliran Melaksanakan Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Penyediaan RPH

Tidak Menyemak kemahiran pelajar
Ulang
Set induksi

Menyatakan objektif
Melaksanakan aktiviti P & P

Pelajar faham
Teruskan P & P
Membuat kesimpulan

35

CARTA ALIRAN KERJA

8.5 Carta Aliran Menyemak Latihan Pelajar

Menyediakan jadual semak latihan

Pelajar hantar latihan

Memeriksa latihan

Salah Betul
Pembetulan

Beri komen

Mengembalikan latihan

Melaksanakan perbincangan

36

CARTA ALIRAN KERJA

8.6 Carta Aliran Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras Dan
Peperiksaan Akhir
Tentukan tarikh
Tentukan tempoh
Tentukan kemahiran yang akan diuji
Tentukan bilangan soalan
Menyediakan soalan
Menyediakan skema pemarkahan
Mengadakan ujian

37

CARTA ALIRAN KERJA

8.7 Carta Aliran Menjadi Penasihat Kelab,Sukan dan Permainan

Mengadakan perjumpaan Mendapat senarai nama pelajar

Tidak Mencatat kehadiran

Bertemu Ya
Pelajar Melaksanakan aktiviti
Laporan

38

CARTA ALIRAN KERJA

8.8 Carta Aliran Menyediakan Latihan

Memilih soalan yang bersesuaian
dengan Topik

Tentukan bilangan soalan
Menyatakan tarikh, masa akhir
penghantaran

Menyediakan latihan

Mengedarkan latihan

39

CARTA ALIRAN KERJA

8.9 Carta Aliran Menjadi Penasihat Homeroom

Mula

Mendapat senarai nama pelajar
Mengadakan perjumpaan (tarikh
ditetapkan unit homeroom)

Mencatat kehadiran
Ya

Melaksanakan aktiviti berdasarkan
modul
Laporan
Tamat

40

SENARAI SEMAK/CHECKLIST

41

SENARAI SEMAK/CHECKLIST

9.1 Senarai Semak Menghadiri Mesyuarat Jabatan

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Menerima surat panggilan mesyuarat

beserta minit mesyuarat lepas

2 Meneliti minit mesyuarat lepas

3 Menghadiri mesyuarat

4 Melaksanakan tindakan

9.2 Senarai Semak Mesyuarat Jawatankuasa

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Menerima surat panggilan mesyuarat

beserta minit mesyuarat lepas

2 Meneliti minit mesyuarat lepas

3 Menghadiri mesyuarat

4 Melaksanakan tindakan

42

9.3 Senarai Semak Menyediakan Rancangan Mengajar

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Menentukan topik dan subtopik-rujuk

HSP

2 Menentukan sela masa

3 Menentukan objektif P & P

4 Merancang aktiviti P & P

5 Merancang latihan yang bersesuaian

9.4 Senarai Semak Melaksanakan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Penyediaan RPH
2 Menyemak kemahiran pelajar
3 Set induksi
4 Menyatakan objektif P & P
5 Melaksanakan aktiviti P & P
6 Membuat kesimpulan

43

9.5 Senarai Semak Menyediakan Latihan

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Memilih soalan yang sesuai

2 Tentukan bilangan soalan

3 Menentukan tarikh, masa hantar latihan

4 Menyediakan latihan

5 Mengedarkan latihan

9.6 Senarai Semak Menyemak Latihan Pelajar

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Menyediakan jadual semak latihan ikut

kelas

2 Pelajar hantar latihan

3 Memeriksa latihan

4 Memberi komen/ betulkan kesilapan
pelajar

5 Mengembalikan latihan kepada pelajar

6 Melakukan perbincangan

44

9.7 Senarai Semak Menyediakan Ujian Topikal, Ujian Selaras Dan
Peperiksaan Akhir

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Tentukan tarikh ujian
2 Tentukan tempoh ujian
3 Tentukan kemahiran yang akan diuji
4 Tentukan bilangan soalan
5 Menyediakan soalan
6 Menyediakan skema pemarkahan
7 Mengadakan ujian

9.8 Senarai Semak Menjadi Penasihat Kelab,Sukan dan Permainan

Bil. Tindakan Tanda ( / ) Catatan
1 Mendapat senarai nama pelajar
2 Menentukan tarikh perjumpaaan
3 Mengadakan perjumpaan
4 Mencatat kehadiran
5 Melaksanakan aktiviti
6 Membuat laporan

45

SENARAI BORANG

SENARAI BORANG/DOKUMEN

46

1. Borang markah
2. Borang kehadiran
3. Borang keluar semasa bertugas
4. Borang urusan tugas luar pejabat
5. Borang riso/fotostat
6. Borang pemantauan kelas
7. Borang pencerapan guru
8. Borang jadual waktu
9. Rancangan mengajar harian.
10. Laporan kerja mingguan
11. Permohonan aktiviti pelajar luar maktab
12. Pembiayaan dan pindaan bantuan pelajar
13. Kebenaran menyertai aktiviti maktab
14. Baucer Pengeluaran wang PPIB
15. Borang pengambilan barang dari stor
16. Borang kehadiran pelajar homeroom Tabah 4 .
17. Borang Perancangan Tahunan aktiviti homeroom 2019
18. Borang Yuran Ahli Tahun 2019 homeroom

47

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

48

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Rujuk Undang-Undang Malaysia, Akta 489,
Akta MajlisAmanah Rakyat 1966

2. Surat-Surat Pekeliling Peraturan Kewangan MARA.
3. Arahan Perbendaharaan.
4. Surat Pekeliling EMR.
5. Surat-Surat Pekeliling Perkhidmatan MARA.
6. Peraturan-Peratuan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P.U. (A) 395
7. Perintah Am Bab ‘A’ hingga ‘G’
8. Surat-Surat Pekeliling Kewangan MARA

49

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI50


Click to View FlipBook Version