The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorhaniahwm, 2019-12-03 00:35:46

buku ketetapan kokurikulum HL 2020

buku ketetapan kokurikulum HL 2020

KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S
(i) Panel Manual Ketetapan Kokurikulum Edisi Pertama (tahun 2018) i
(ii) Panel Manual Ketetapan Kokurikulum Edisi Semakan (tahun 2020) ii
(iii) Prakata iii
1.0 Mesyuarat Unit Kokurikulum 1
2.0 Pendaftaran Kokurikulum Murid 3
3.0 Pemilihan Guru Penasihat / Pemimpin 4
4.0 Perjawatan Murid 5
5.0 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 6
6.0 Perjumpaan Mingguan 7
7.0 Sukatan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum 10
8.0 Program Kokurikulum 11
9.0 Kewangan 13
10.0 Mekanisme Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 17
11.0 Keselamatan 18
12.0 Penilaian PAJSK 20
13.0 Pengiktirafan dan Penghargaan 22

Lampiran 23

14.0 Lampiran 1 : Borang ABM
Lampiran 2 : Borang Semakan Pemilihan Guru Penasihat
Lampiran 3: Surat Lantikan Guru
Lampiran 4: Surat Serah Tugas Guru Akhir Tahun
Lampiran 5: Borang Semakan Perjawatan Murid
Lampiran 6: SPI bil 8/2007 – Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
Lampiran 7: Borang Pemantauan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
Lampiran 8: Borang Semakan Perjumpaan Mingguan
Lampiran 9: Borang Semakan Perancangan Kokurikulum
Lampiran 10: Instrumen Pemantauan Aktiviti Unit Kokurikulum Sekolah
Lampiran 11 : Pemantauan Peralatan Sukan & Kokurikulm

PANEL PENYEDIA DAN PENULISAN
KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
MAJLIS PERMUFAKATAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM (MAPENKO)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU LANGAT

(Edisi Pertama Tahun 2018)

PENASIHAT : TUAN HJ MAT JAH BIN ROSLAN S.I.S
Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langat

PENGERUSI : PUAN MARINA BINTI MASBAN
Penolong PPD Hal Ehwal Murid

TIMBALAN PENGERUSI : EN. ABD MANAN BIN DIN
Pengerusi MAPENKO Daerah Hulu Langat
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Pandan Mewah

NAIB PENGERUSI 1 : TN. SYED NORZALMAN BIN SYED YUSOF
Penolong PPD Kokurikulum Akademik

NAIB PENGERUSI 2 : EN. ADIS JEFRI BIN ABDULLAH
Penyelia Kelab Persatuan dan Badan Beruniform

NAIB PENGERUSI 3 : RADIN HASHIMAH BINTI RADIN HASSAN
Naib Pengerusi MAPENKO
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Bandar Baru Sungai Long

SETIAUSAHA : PUAN AFIDAH BINTI DAUD
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Khir Johari

NAIB SETIAUSAHA : PUAN DAMITHAH BINTI BURHANUDDIN
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tinggi Kajang

FASILITATOR : EN. AZHAR BIN A. KADIR (SIP+ PPD Hulu Langat)
PN. NURULBADAR BINTI MOHD SALLEH (SIP+PPDHL)
EN. DAUD BIN NAIM (SIP+ PPDHL)

AHLI-AHLI URUS SETIA SMK SAAS
1. WAN NORMA BT WAN PI SMK JALAN REKO
2. NOR LAILI BT MAHMUD SMK JALAN EMPAT
3. RUZALINA BT MOHD YUSOF SMK JALAN TIGA
4. SHURAIDA BT MUSLIM SMKA MAAHAD HAMIDIAH
5. MAZITA BT MANSOR SMK BANDAR DAMAI PERDANA
6. NOOR EZANA BT AWANG SMK KAJANG UTAMA
7. ROSDIANA BT MAHMOOD

(i)

PANEL PENYEMAK DAN PENULISAN
KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
MAJLIS PERMUFAKATAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM (MAPENKO)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU LANGAT

(Edisi Semakan Tahun 2020)

PENASIHAT : TN ISHAK BIN ABDULLAH
Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langat

PENGERUSI : TN. SYED NORZALMAN BIN SYED YUSOF
Penolong PPD Ko-Akademik

TIMBALAN PENGERUSI : EN. ON BIN ARASAD
Pengerusi MAPENKO Daerah Hulu Langat
PK Kokurikulum SMK Bandar Tun Hussein Onn 2

NAIB PENGERUSI 1 : EN. ADIS JEFRI BIN ABDULLAH
Penyelia Kelab Persatuan dan Badan Beruniform

NAIB PENGERUSI 2 : PUAN ROSMI BINTI MOHAMAD RADZI
Naib Pengerusi MAPENKO
PK Kokurikulum SMK Convent Kajang

SETIAUSAHA : PUAN KAMALIAH BINTI ISMAIL
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Jalan Reko

NAIB SETIAUSAHA : PUAN NORLIZA BINTI ZAKARIA
Penolong Kanan Kokurikulum SMK Bandar Rinching

FASILITATOR : TN. SYED NORZALMAN BIN SYED YUSOF
Penolong PPD Ko-Akademik
EN. ADIS JEFRI BIN ABDULLAH
Penyelia Kelab Persatuan dan Badan Beruniform

PANEL PENYEMAK

1. PN. AFIDAH BT DAUD SMK KHIR JOHARI
2. PN. AIDA BT ZAKARIA SMK CHERAS JAYA
3. PN. BEBI RAMADIAH BT SAID RASTAM SMK PERIMBUN
4. PN. FARHANAH BT MOHD KHALIL SMK CHERAS PERDANA
5. PN. HAMIDAH BT ABD LATIF SMK JALAN BUKIT
6. PN. KAMALIAH BT ISMAIL SMK JALAN REKO
7. PN. NOR LATIFAH BT MD. SHARIP SMK ENGKU HUSAIN
8. PN. NORLIZA BT ZAKARIA SMK BANDAR RINCHING
9. EN. ON BIN ARASAD SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2
10. PN. ROHANIAH BT KASSIM SMK JALAN TIGA
11. PN. ROHASNI BT YAHYA SMK PANDAN MEWAH
12. PN. ROSMI BT MOHD RADZI SMK(M) CONVENT KAJANG

(ii)

PRAKATA

Setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya Manual
Ketetapan Kokurikulum Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat Edisi Semakan ini
telah berjaya diterbitkan sebagai panduan atau rujukan kepada warga pendidik dalam
Daerah Hulu Langat.

Manual Ketetapan Kokurikulum Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat Edisi
Semakan ini diterbitkan adalah untuk menyebarluaskan maklumat berkaitan
pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Manual Ketetapan ini juga
bertujuan untuk dijadikan rujukan awal sebelum penambahbaikan mengikut
kesesuaian di sekolah masing-masing. Secara tidak langsung, segala maklumat yang
terdapat dalam manual ketetapan kokurikulum ini akan memudahkan pihak sekolah
merealisasikan pengurusan kokurikulum dalam mencapai KPI yang telah ditetapkan.

Sekalung penghargaan diucapkan kepada para pegawai unit Kokurikulum,
Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat dan Majlis Permuafakatan Guru-guru
Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat (MAPENKO)
atas inisiatif menghasilkan manual ini serta membuat semakan dengan bimbingan
daripada Pegawai-pegawai di Daerah Hulu Langat.

Akhir kata saya menyeru kepada semua warga pendidik Daerah Hulu Langat
untuk memanfaatkan manual ini ke arah pengurusan kokurikulum yang lebih mantap,
berkesan dan cemerlang serta menjadi rujukan warga pendidik daerah-daerah lain di
Selangor.

Sekian.

ISHAK BIN ABDULLAH
Pegawai Pendidikan Daerah
Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat

KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU LANGAT

1.0 MESYUARAT

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
SU Kokurikulum
Mesyuarat 1.1 Mesyuarat Induk Kokurikulum dirancang dan SU sub unit
dilaksanakan tiga kali* setahun. (Surat Kokurikulum
Siaran PKPA Bil 2: 1991- Panduan
Pengurusan Mesyuarat dan Urusan SU Kokurikulum
Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan) SU Unit Kokurikulum
(murid)
1.2 Mesyuarat Unit Kokurikulum (Jawatankuasa SU Kokurikulum
Murid) dirancang dan dilaksanakan sekurang- SU Unit Kokurikulum
kurangnya dua kali* setahun termasuk (murid)
Mesyuarat Agung Pengetua /
PK Kokurikulum
1.3 Pencatat minit dan menyediakan minit
mesyuarat SU Kokurikulum

1.4 Notis panggilan mesyuarat disediakan 07 SU Kokurikulum
hari bekerja sebelum mesyuarat
menggunakan format SPSK PK07-1 dan SU Kokurikulum
diedarkan setelah ditandatangani oleh SU Unit Kokurikulum
Pengetua / Penolong Kanan Kokurikulum
SU Kokurikulum
1.5 Mesyuarat Induk Kokurikulum hendaklah
dipengerusikan oleh Pengetua dan boleh
dikendalikan oleh Timbalan Pengerusi
(PK Kokurikulum) dengan penurunan kuasa

1.6 Agenda mesyuarat Induk berdasarkan SPSK
PK07-3
a. Ucapan Pengerusi
b. Pengesahan Minit Mesyuarat Lepas
c. Perkara-perkara Berbangkit
d. Perkara Baharu / Laporan unit
e. Hal-hal Lain
f. Penangguhan Mesyuarat

1.7 Minit mesyuarat disediakan mengikut format
SPSK PK07-03

1.8 Minit mesyuarat perlu disiapkan dalam
tempoh 3 :7:14 selepas mesyuarat mengikut
SPSK.

1.9 Minit Mesyuarat Induk Kokurikulum dibuat
salinan dan disimpan dalam fail induk
kokurikulum dan fail Penyelaras.

1.10 Mesyuarat Unit Kokurikulum (termasuk

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
mesyuarat agung) dipengerusikan oleh SU Sub Unit
pengerusi unit dan dibimbing oleh Guru
Penasihat / Guru Pemimpin Penyelaras

1.11 Minit Mesyuarat Unit Kokurikulum dibuat satu Dasar Utama
salinan dan disimpan dalam BLAK dan fail Kokurikulum KPM
Guru Penasihat/Penyelaras Sila rujuk:

1.12 Agenda Laporan Unit @ Perkara Baharu : i. Bahan edaran
ii. Pengurusan
1.12.1 Mesyuarat Pertama
a. KPI, Visi & Misi, matlamat dan Kokurikulum
Objektif Kokurikulum iii. 1Murid1Sukan
b. Dasar dan Ketetapan
Pelaksanaan Kokurikulum / Post Pemantauan oleh
Mortem Jawatankuasa
c. Perancangan Strategik pemantau
Kokurikulum
d. Anggaran Belanjawan Mengurus
(BKK, BTP, BSS)
LAMPIRAN 1 – Borang ABM

1.12.2 Mesyuarat Kedua
a. Dasar dan Ketetapan (perlu
dibangkitkan untuk semakan
semula)
b. Laporan Pemantauan / Penilaian /
Keberkesanan /Tindakan
Penambahbaikan (Program/
Pencapaian / PAJSK/ Kewangan)
a. Pascanilai
c. Penarafan Kendiri Sekolah
SKPMg2

1.12.3 Mesyuarat Ketiga
b. Laporan pemantauan / penilaian /
keberkesanan / penambahbaikan
(Program / Kewangan)
c. Pascanilai / PAJSK
d. Penyediaan / Kemaskini dokumen
/ Laporan
e. Penarafan Kendiri Sekolah
SKPMg2
f. Perancangan tahun hadapan

2.0 PENDAFTARAN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Pendaftaran 2.1 Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah Semua Guru

Kokurikulum adalah WAJIB (SPI Bil 1/1985 Penubuhan Penasihat

Murid Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) Kokurikulum

2.2 Pendaftaran ahli hendaklah dilaksanakan pada awal Semua Guru
tahun (Januari) Penasihat
Kokurikulum

2.3 Setiap murid wajib mendaftar untuk tiga (3) aktiviti SU Kokurikulum
kokurikulum iaitu: SU Sukan
a. Kelab / Persatuan
b. Pasukan Badan Beruniform
c. Sukan / Permainan

2.4 Pemilihan unit oleh murid berdasarkan minat / kebolehan SU Kokurikulum

/ keperluan sekolah berdasarkan borang pendaftaran Penyelaras Unit

2.5 Jumlah ahli bagi setiap Kelab / Persatuan /Pasukan SU Kokurikulum
Badan Beruniform, Sukan / Permainan hendaklah
diselaraskan untuk memudahkan pengurusan

2.6 Pendaftaran bagi murid baharu yang bertukar dari Guru Tingkatan
sekolah lain hendaklah dipertimbangkan keahlian dari
sekolah lama kecuali Kelab / Persatuan itu tiada di
sekolah yang baharu

2.7 Borang kebenaran ibu bapa dan borang deklarasi SU Kokurikulum /

kesihatan yang terkini diedarkan kepada murid dan Guru Tingkatan

dikembalikan kepada guru kelas tiga hari selepas Penyelaras

pendaftaran murid Kokurikulum

2.8 Maklumat kokurikulum murid dimasukkan dalam sistem Guru Tingkatan
Modul Pengurusan Murid (MPM) dalam tempoh empat
belas (14) hari bekerja selepas pendaftaran.

2.9 Keahlian murid didaftarkan secara dalam talian melalui SU Kokurikulum/

Sistem PAJSK. Data Keahlian dihantar ke PPD pada Mac Guru Tingkatan

tahun semasa dan disahkan oleh Pengetua. (PAJSK)

2.10 Data Kehadiran murid dihantar ke PPD menggunakan SU Kokurikulum/
Borang Data Kehadiran sebelum 15 November dan Guru Data
disahkan oleh Pengetua. Satu salinan dihantar ke PPD Kokurikulum
dan satu salinan Fail Data Kokurikulum.

2.11 Pendaftaran rumah sukan adalah berdasarkan digit SU Kokurikulum/
terakhir dalam nombor pendaftaran murid Tingkatan 1 / SU Sukan
Buku Jadual Kedatangan Kelas *

3.0 PEMILIHAN GURU PENASIHAT / PEMIMPIN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
JK Kokurikulum
Pemilihan 3.1 Guru mesti menjawat sekurang-kurangnya dua
Guru Penasihat / jawatan dalam Unit Kokurikulum. Contoh: Badan JK Kokurikulum
Guru Pemimpin Beruniform (wajib) Kelab / Persatuan atau Sukan /
Permainan (pilihan). * Pengetua /
PK Kokurikulum
3.2 Pemilihan Guru Penasihat /Pemimpin berdasarkan
minat dan kemahiran yang dimiliki / mengikut JK Kokurikulum
keperluan pihak sekolah.
LAMPIRAN 2: Borang Semakan Pemilihan Guru JK Kokurikulum
Penasihat SU Kokurikulum

3.3 Surat Lantikan dan Surat Penerimaan Lantikan yang

berkuatkuasa dalam tahun semasa mengikut
peraturan PUA 196 Warta Kerajaan 1998 disediakan

dan diberi kepada Guru Penasihat / Pemimpin dalam
mesyuarat kali pertama.
LAMPIRAN 3 – Surat Lantikan

3.4 Ketua Guru Pemimpin pasukan Badan Beruniform
boleh ditukar setiap 3 tahun sekali bertujuan
memberi peluang kepada semua guru untuk
menunjukkan komitmen masing-masing*

3.5 Bagi guru baharu, pemilihan dalam unit kokurikulum
juga berdasarkan pentauliahan, minat dan kebolehan
guru tersebut*

3.6 Surat Serah Tugas Guru Akhir Tahun setiap guru
penasihat unit Kokurikulum
(LAMPIRAN 4: Surat Serah Tugas Guru Akhir
Tahun)

4.0 PERJAWATAN MURID

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Perjawatan Murid 4.1 Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Murid seramai Guru Penasihat, /
9/11/13/15 orang murid. Guru Pemimpin
(LAMPIRAN 5 : Borang Semakan Perjawatan
Murid)

4.2 Pelantikan AJK dibuat semasa mesyuarat Setiausaha unit
agung pertama atau mengikut perlembagaan kokurikulum

4.3 Keutamaan Ahli Jawatankuasa induk tertinggi Guru Penasihat, /

dilantik dalam kalangan tingkatan tertinggi. Guru Pemimpin
Rujuk Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum
(BLAK)*

4.4 Perjawatan murid diberikan markah penilaian SU Kokurikulum
kokurikulum jika menjadi AJK induk sekurang-
kurangnya 6 bulan.

4.5 AJK induk yang gagal hadir 50% kehadiran,
hilang kelayakan mendapat markah
perjawatan kokurikulum setelah diberi surat
amaran/amaran lisan. (Rujuk kehadiran
dalam BLAK )*

4.6 Murid boleh menjawat maksimum dua
jawatan tertinggi daripada Unit Kokurikulum
yang berdaftar.

5.0 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

PERHIMPUNAN 5.1 Perhimpunan hendaklah dianjurkan pada hari PK Kokurikulum
BULANAN pertama minggu ke-3 setiap bulan S/U Kokurikulum
Penyelaras
KOKURIKULUM 5.2 Pakaian Guru Penasihat
5.2.1 Guru hendaklah berpakaian lengkap
mengikut unit masing-masing.

5.2.2 Murid-murid digalakkan beruniform
lengkap unit masing-masing, namun
sekolah hendaklah melaksanakan
pemakaian kokurikulum ini secara
terancang dan berperingkat-peringkat
supaya tidak menimbulkan bebanan
kepada ibu bapa. Murid dibenarkan
memakai uniform mengikut kesesuaian
dan tatacara pasukan masing-masing

5.3 Perhimpunan dikendalikan oleh murid-murid.
Aktiviti yang lazimnya diurus dan disampaikan
oleh Pengetua / Guru Besar seperti ucapan,
bacaan doa, penyampaian hadiah dan
sebagainya diambil alih oleh murid-murid dengan
bimbingan dan panduan guru-guru.
LAMPIRAN 6 : SPI bil 8/2007

5.4 Pemantauan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum J/K Pemantauan
dijalankan setiap kali perhimpunan diadakan.
LAMPIRAN 7 : Borang Pemantauan
Perhimpunan Bulanan

6.0 PERJUMPAAN MINGGUAN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Perjumpaan 6.1 Peruntukan waktu pelaksanaan kegiatan kokurikulum PK Kokurikulum
Mingguan 180 minit seminggu berdasarkan SPI Bil. 2/2007 : S/U Kokurikulum
Peruntukan Waktu Untuk Kegiatan kokurikulum di Penyelaras Unit
sekolah Rendah dan Menengah Guru Penasihat

6.2 Bilangan perjumpaan setahun sebanyak 12 kali Penyelaras Unit
mengikut ketetapan dalam dasar PAJSK bagi setiap Guru Penasihat
unit Pasukan Badan Beruniform, Sukan dan
Permainan serta Kelab dan Persatuan.
(LAMPIRAN 8 : Borang Semakan Perjumpaan
Aktiviti Mingguan)

6.3 Kod etika pakaian

6.3.1 Murid wajib memakai pakaian Pasukan Badan PK Kokurikulum
Beruniform (lengkap/separa lengkap) semasa Penyelaras Unit
hari perjumpaan mengikut kesesuaian aktiviti* Guru Penasihat

6.3.2 Semasa perjumpaan sukan permainan, murid
memakai t-shirt dan track bottom*

6.3.3 Murid perempuan Islam dibenarkan memakai
tudung sekolah / tudung hitam / tudung
Pasukan Badan Beruniform.

6.3.4 Semua murid mesti memakai kasut
sekolah/kasut sukan / kasut Badan Beruniform

6.3.5 Etika pakaian guru semasa aktiviti kokurikulum
berdasarkan SPI bil 6/1985 : Peraturan
Pakaian Guru di Sekolah

6.4 Keselamatan

6.4.1 Mematuhi SOP (Standard Operating PK Kokurikulum
Procedure) semasa melaksanakan aktiviti S/U Kokurikulum
Penyelaras Unit
6.4.2 Memastikan semua lokasi perjumpaan dan Guru Penasihat
peralatan selamat sebelum aktiviti dijalankan

6.4.3 Melaporkan kes-kes kecemasan dan
mengambil tindakan segera

6.4.4 Guru Penasihat wajib berada bersama dengan
murid sepanjang aktiviti dijalankan

6.5 Pengurusan Kad / Buku PAJSK

6.5.1 Semua murid mesti memiliki Kad / Buku Guru Tingkatan
PAJSK pada awal tahun Guru Penasihat

6.5.2 Kad PAJSK diurus dan disimpan di tempat Guru Penasihat

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
yang selamat dan sesuai Penyelaras PAJSK

6.5.3 Kehadiran murid direkodkan pada setiap kali Setiausaha Unit
perjumpaan

6.5.4 Rekod penglibatan dan pencapaian dikemas S/U Kokurikulum

kini dari semasa ke semasa Penyelaras Unit

6.5.5 Analisis kehadiran ahli (bulanan) disediakan S/U Kokurikulum

dalam BLAK Penyelaras Unit

6.6 Pengurusan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Setiausaha Unit
(BLAK)
Setiausaha Unit
6.3.1 BLAK disediakan dan diserahkan kepada guru
penasihat pada awal tahun S/U Kokurikulum /
Penyelaras
6.3.2 Melengkapkan dokumen dan item yang Setiausaha Unit
diperlukan dalam BLAK dalam tempoh 2
minggu selepas Mesyuarat Agung. Guru Penasihat
J/K Pemantauan
6.3.3 Buku BLAK perlu disahkan oleh Pengetua.
J/K Pemantauan
6.3.4 Laporan mingguan direkod pada setiap kali PK Kokurikulum
perjumpaan oleh Setiausaha Unit (Kehadiran,
laporan aktiviti mingguan)

6.3.5 Laporan mingguan disemak dan disahkan

6.3.6 BLAK disemak sekurang-kurangnya 3 kali
setahun

6.3.7 Laporan Dapatan Pemantauan disediakan

6.3.8 Laporan/dapatan dibawa ke Mesyuarat JK
Induk Kokurikulum

6.7 Kehadiran Guru Penasihat

6.7.1 Guru penasihat wajib hadir setiap kali S/U Kokurikulum /
perjumpaan mingguan. Penyelaras
Rujuk Perkara 5.2 dalam SPI Bil 1/1985 : PK Kokurikulum
Penglibatan Guru dalam Aktiviti
Kokurikulum S/U Kokurikulum /

6.7.2 Keengganan guru melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang telah diperuntukkan
adalah suatu kesalahan daripada segi
keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan
kebertanggungjawaban penjawat awam
ataupun moral dan wibawa keguruan yang
boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut
“Perintah-perintah Am Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) - Bab D

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
Borang / buku kehadiran guru disediakan dan Penyelaras
6.7.3 direkodkan setiap kali perjumpaan (tanda
tangan guru) Pengetuan
PK Kokurikulum
6.7.4 Ketidakhadiran guru penasihat mestilah
dimaklumkan awal kepada Pengetua / PK PK Kokurikulum
Kokurikulum.
PK Kokurikulum
6.7.5 Data kehadiran guru perlu dianalisis dan
dibentangkan dalam Mesyuarat JK Induk
Kokurikulum.

6.7.6 Guru yang tidak hadir 3 kali tanpa alasan
diminta menghantar surat tunjuk sebab kepada
Pengetua dan Salinan kepada PK
Kokurikulum.

7.0 PERANCANGAN TAHUNAN PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Perancangan / 7.1 Perancangan bagi setiap unit Badan Beruniform , Ketua /Guru
Penasihat
Pelan Strategik Kelab/ Persatuan dan Sukan/ Permainan

Aktiviti disediakan/ diperolehi/diusahakan pada awal tahun

Kokurikulum semasa.

LAMPIRAN 9 : Borang Semakan Perancangan

Kokurikulum

7.2 Pelan Strategik setiap unit perlu digunakan dalam Ketua /Guru
perancangan aktiviti tahunan yang direkodkan dalam Penasihat
BLAK.
Guru Penasihat
7.3 Pemilihan program / aktiviti setiap unit mengikut
kesesuaian dan keperluan sebanyak 12 aktiviti
(kemahiran,pengetahuan dan sahsiah).

7.4 Pelan Strategik yang dibuat / diperolehi disimpan SU Kokurikulum/
dalam Fail Induk dan satu salinan disimpan dalam fail Ketua Guru
setiap unit. Penasihat

7.5 Program yang telah dipilih dalam perancangan perlu Ketua Guru
dilaksanakan dalam perjumpaan setiap unit. Penasihat/
Penyelaras Unit

8.0 PROGRAM KOKURIKULUM

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Program 8.1 Perancangan Strategik 2017 - 2020 dan SU Kokurikulum/
Kokurikulum
Perancangan Tahunan disediakan pada akhir

tahun / awal tahun semasa

8.2 Pelan Taktikal (Jadual 2) disediakan pada akhir SU Kokurikulum/

tahun / awal tahun semasa Penyelaras

Ketua /Guru

Penasihat

8.3 Pelan Operasi (Jadual 3) program induk dan SU Unit

unit disediakan pada awal tahun semasa Ketua Guru

Penasihat

8.4 Perancangan Aktiviti Tahunan disediakan dan

dicatatkan dalam BLAK dan salinan diserahkan

kepada penyelaras / Setiausaha sebelum akhir

tahun

8.5 Perancangan Strategik disimpan dalam fail SU Kokurikulum/

khas dan perancangan aktiviti tahunan dicatat Penyelaras

dalam BLAK. Ketua /Guru

Penasihat

8.6 Cadangan Aktiviti

8.6.1. Kejohanan Merentas Desa
8.6.2. Sukantara
8.6.3. Kejohanan Balapan dan Padang
8.6.4. Pertandingan Sukan antara

tingkatan/rumah sukan/dorm/kelab
sukan
8.6.5. Perkhemahan Tahunan
8.6.6. Anugerah Kokurikulum
8.6.7. Kursus Kepimpinan Pengurusan
Organisasi
8.6.8. Sambutan Hari Kemerdekaan
8.6.9. Sambutan Bulan Bahasa
8.6.10. Program khidmat Masyarakat dalam
kelab / persatuan

8.7 Kertas kerja aktiviti tahunan sekolah disediakan PK Kokurikulum /
dua bulan sebelum pelaksanaan dan disimpan Setiausaha
dalam fail kertas kerja dan dokumentasi.

8.8 Pelantikan AJK induk dan AJK pelaksana
dimaklumkan dalam taklimat program.

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

8.9 Prosedur pelaksanaan program / aktiviti
diuruskan oleh AJK pelaksana berdasarkan
SOP kokurikulum

8.9.1. Surat Kebenaran Ibu Bapa
8.9.2. Surat Akaun Kesihatan
8.9.3. Surat jemputan berdasarkan program
yang akan dijalankan
8.9.4. Jika melibatkan lawatan surat
pelancongan diuruskan lima minggu
sebelum program dijalankan
(ESTRIP – Proses permohonan
Lawatan Sekolah Atas talian)

8.10 Pascanilai program Induk/Unit disediakan dan
dilaporkan dalam Mesyuarat Induk Bil 2 & Bil 3

8.11 Laporan /Dokumentasi Program disediakan
sebulan selepas program mengikut format

9.0 KEWANGAN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

KEWANGAN 9.1. Pengurusan Kewangan Kokurikulum dan sukan Pengetua
dijadikan agenda dalam Mesyuarat Induk PK Kokurikulum
Jawatankuasa Kokurikulum.
PK Kokurikulum
9.2. Pematuhan prosedur penggunaan kewangan Semua Guru
berdasarkan SPK Bil 8 2012 : Garis Panduan Penasihat / Pengiring
Pengurusan Kewangan, Peruntukan Bantuan
Persekolahan ke Sekolah berdasarkan Perkapita Pengetua
dan Enrolmen Murid PK Kokurikulum
SU Kokurikulum
9.3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKKS) Penyelaras KP /BB
Guru Penasihat /
9.3.1 Perbelanjaan yang dibenarkan Guru Pengiring
menggunakan BKKS adalah meliputi :
a. Pasukan Badan Beruniform (PBB)
b. Kelab dan Persatuan ( tidak termasuk

kelab sukan dan Permainan); dan
c. Aktiviti sokongan pembentukan,

pemupukan dan pembangunan sahsiah
murid seperti perkhemahan seminar,
kolokium dan kursus kepimpinan (tidak
termasuk aktiviti bimbingan dan
kaunseling serta kecemerlangan
akademik).

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan
9.3.2 dengan pelaksanaan aktiviti di para 9.3.1 Pengetua
adalah seperti berikut: PK Kokurikulum
a. Pengendalian dan pengurusan pasukan SU Kokurikulum
Penyelaras SP
badan beruniform, kelab dan persatuan; Guru Penasihat /
b. Urusan makan minum, penginapan, Guru Pengiring

sewaan dan pengangkutan murid serta
guru pengiring;
c. Perolehan / penyediaan bahan cetak
dan bahan habis guna
d. Pembelian dan penyelenggaraan
peralatan kokurikulum sekolah
e. Pemberian wang saku kepada murid
dalam kadar yang munasabah* (bagi
tujuan perbelanjaan makan minum
semasa perjalanan pergi dan balik ke
tempat aktiviti);
f. Pembayaran yuran pendaftaran /
penyertaan; dan
g. Pembelian hadiah aktiviti.

9.4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS)

9.4.1 Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan
BSS adalah meliputi
a. Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah;
b. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara

dan merentas desa;
c. Karnival permainan antara rumah sukan,

kelas, tingkatan dan sebagainya; dan
d. Program-program sukan lain sepanjang

tahun

9.4.2 Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan
dengan pelaksanaan aktiviti di para 9.4.1
adalah seperti berikut:
a. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab

sukan dan permainan;
b. Kursus pendedahan sukan dan permainan

kepada murid;
c. Urusan makan minum, penginapan,

sewaan dan pengangkutan murid.
d. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis

guna;
e. Pembelian dan penyelenggaraan peralatan

sukan sekolah ;
f. Pemberian wang saku* kepada murid

dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan
perbelanjaan makan minum semasa
perjalanan pergi dan balik ke tempat
aktiviti);
g. Pembayaran yuran pendaftaran/
penyertaan; dan
h. Pembelian hadiah aktiviti.

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

9.5. BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN Pengetua
PERSEKOLAHAN (BBTP) KOKURIKULUM PK Kokurikulum
SU Kokurikulum
9.5.1 Perbelanjaan yang dibenarkan meliputi Penyelaras KP/BB
pelaksanaan aktiviti: Guru Penasihat /
a. Pasukan Badan Beruniform (PBB) Guru Pengiring
b. Kelab dan Persatuan(tidak termasuk kelab

sukan dan permainan); dan
c. Aktiviti sokongan pembentukan,

pemupukan dan pembangunan sahsiah
murid seperti perkhemahan, seminar,
kolokium dan kursus kepimpinan (tidak
termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling
serta kecemerlangan akademik).

9.5.2 Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan
pelaksanaan aktiviti di para 9.5.1 adalah
seperti berikut:
a. Urusan makan minum, penginapan,

sewaan dan pengangkutan murid serta
guru pengiring;
b. Perolehan / penyediaan bahan cetak dan
bahan habis guna;
c. Pemberian wang saku kepada murid
dalam kadar yang munasabah(bagi tujuan
perbelanjaan makan minum semasa
perjalanan pergi dan balik ke tempat
aktiviti)
d. Pembayaran yuran
pendaftaran/penyertaan; dan
e. Pembelian hadiah aktiviti.

9.6. BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN Pengetua
PERSEKOLAHAN (BBTP) SUKAN PK Kokurikulum
SU Kokurikulum
9.6.1 Perbelanjaan bagi menampung pengelolaan Penyelaras SP
sukan tahunan sekolah seperti: Guru Penasihat /
a. Urusan makan minum, penginapan, Guru Pengiring
sewaan dan pengangkutan murid.
b. Perolehan/penyediaan bahan cetak dan PK Kokurikulum
bahan habis guna; SU Kokurikulum
c. Pembelian cenderahati, pingat dan piala SU Sukan
d. Sekiranya peruntukan masih berbaki Penyelaras
setelah sukan tahunan sekolah
dilaksanakan baki tersebut dibenarkan
dibelanjakan untuk aktiviti sukan yang lain.

9.7. Anggaran Belanja Mengurus (ABM) perlu disediakan
pada setiap akhir tahun supaya dibawa ke mesyuarat
JK Induk Kokurikulum untuk dibincangkan.

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

9.8. ABM yang dicadangkan adalah mengikut kadar yang
dipersetujui di dalam mesyuarat Jawatankuasa induk
Kokurikulum. ABM dibuat menggunakan format yang
terkandung item berikut:-
a. Bilangan
b. Program/aktiviti
c. Tarikh/haribulan
d. Sasaran
e. Item
f. Kos
g. Sumber
h. Format borang (LAMPIRAN 1)

9.9. Permohonan pembelian barang dan peralatan Penyelaras
mestilah mengikut prosedur kewangan sedia ada Guru Penasihat
seperti:
9.9.1 Menyediakan kertas kerja Guru Penasihat /
9.9.2 Membuat Nota Minta Guru Pengiring
9.9.3 Memohon sebut harga Guru Pengiring
9.9.4 Invois bayaran (selepas membuat pembelian)
PK Kokurikulum
9.10. Resit-resit pembelian setiap barangan atau PK Kokurikulum
peralatan hendaklah dikemukakan ke pejabat PK Kokurikulum
dalam masa 14 hari setelah pembelian dilakukan
untuk dibuat bayaran.

9.11. Bayaran penyertaan yang menggunakan PCG
Kokurikulum dan Sukan hendaklah dikemukakan 7
hari sebelum aktiviti tersebut dijalankan.

9.12. Permohonan yang dikemukakan mestilah lengkap
dengan perkara berikut:
9.12.1 Borang penyertaan
9.12.2 Senarai nama peserta
9.12.3 Surat jemputan pertandingan/aktiviti
9.12.4 Minit mesyuarat penyelarasan (yang
menyatakan jumlah bayaran/ sumbangan
penyertaan)

9.13. Tuntutan wang saku/makan dan minum murid boleh
dibuat mengikut kadar mengikut kesesuaian
sekolah*

9.14. Prestasi perbelanjaan hendaklah dilaporkan dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum.
Penolong Kanan Kokurikulum selaku penyelia
kewangan kokurikulum hendaklah mendapatkan
laporan kewangan dari Ketua Pembantu Tadbir
Kewangan dari masa ke semasa.

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
PK Kokurikulum
9.15. Data Kewangan Kokurikulum Sekolah (bagi BKKS
dan BBTP Kokurikulum) perlu dihantar ke PPD
menggunakan Tapak data yang disediakan pada
setiap bulan Jun dan Oktober.

9.16. Kutipan bayaran penyertaan bagi segala aktiviti
perlu mendapat kelulusan dalam Mesyuarat Agung
PIBG

10.0 MEKANISMA PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

PEMANTAUAN 10.1 Pembentukan Jawatan Kuasa Pemantauan PK Kokurikulum
terdiri daripada Pengetua, Semua PK,
Semua GKMP, Setiausaha dan Penyelaras.

10.2 Surat lantikan tahun semasa diberikan Pengetua/ PK Koku
kepada JK Pemantauan yang dilantik

10.3 Jadual pemantauan disediakan SU Kokurikulum
berdasarkan pelaksanaan aktiviti
kokurikulum

10.4 Pemantauan aktiviti kokurikulum dijalankan JK Pemantauan
tiga (3) kali setahun. Pemantauan
menggunakan borang pemantauan yang
disediakan dengan fokus kepada aspek
kehadiran murid dan cara pelaksanaan
aktiviti / peralatan.
(LAMPIRAN 10: Instrumen Pemantauan
Aktiviti Unit Kokurikulum Sekolah)

10.5 Membuat penilaian dan analisis bagi setiap SU Kokurikulum
aktiviti / program yang dijalankan /
penglibatan / pencapaian murid dan SU Kokurikulum
disimpan dalam fail khas SU Sukan

10.6 Pemantauan peralatan tiga kali setahun
dengan menggunakan Borang Instrumen
(LAMPIRAN 11 : Pemantauan Peralatan
Sukan & Kokurikulum)

10.7 Membuat pelaporan pemantauan dan Pengetua /
dibentangkan dalam Mesyuarat Induk PK Kokurikulum
Kokurikulum

11.0 KESELAMATAN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

KESELAMATAN 11.1 SEBELUM AKTIVITI

11.1.1 Pematuhan kepada SPI 5/2016 : Panduan
Keselamatan Diri Pelajar semasa
Pengajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan
Sukan di dalam dan di luar kawasan.

11.1.2 Pematuhan kepada SOP untuk bidang PK Kokurikulum,
kokurikulum dan diedarkan kepada guru
(Rujuk SOP)

11.1.3 Surat makluman kepada Balai Polis/Pejabat PK Kokurikulum,
Kesihatan/ Renjer Hutan/ Balai Bomba dan Guru Penasihat,
lain-lain agensi mengikut keperluan dalam Jurulatih
tempoh sebulan *sebelum aktiviti.

11.1.4 Pematuhan SOP keselamatan dan SU Kokurikulum /
penggunaan peralatan dibentangkan kepada SU Sukan
guru semasa mesyuarat kokurikulum yang Guru Penasihat/
pertama. guru pengiring
Guru Penasihat/
11.1.5 Taklimat SOP keselamatan kepada murid guru pengiring
pada minggu pertama persekolahan dan
pada setiap perjumpaan/ aktiviti secara Guru Penasihat/
berterusan. guru pengiring

11.1.6 Surat makluman aktiviti kepada ibu bapa / Guru Penasihat.
penjaga murid disediakan dan diedarkan Jurulatih
dalam tempoh 2 minggu.
Guru Penasihat.
11.1.7 Semua aktiviti kokurikulum dan sukan yang Jurulatih
dijalankan perlu mendapat kelulusan pengetua
/ pemangku pengetua.

11.1.8 Memastikan dokumen-dokumen sokongan
lengkap:

a. Surat kebenaran ibu bapa/penjaga Guru Penasihat/
b. Borang perakuan kesihatan murid / Guru Pengiring
c. Deklarasi kesihatan
d. Borang Pelancongan (Undang-undang

Pelancongan Sekolah 1957) – ESTRIP
e. Borang Pelepasan Pegawai
f. Borang Pelepasan Murid
g. Kebenaran menggunakan kenderaan

(Rujuk SPI KPM BIL 3/2019 - SOP
Penggunaan Kenderaan Sendiri
Membawa Murid Bagi Urusan Rasmi)

11.1.9 Permohonan pelancongan untuk aktiviti luar
anjuran sekolah perlu dihantar ke PPD bagi

ITEM KETETAPAN TINDAKAN
mendapatkan kelulusan dalam tempoh 5
minggu dengan menggunakan sistem e-Strip
(Undang-undang Pelancongan Sekolah 1957)

11.1.10 Tempat aktiviti selesa dan selamat digunakan. Penyelaras Unit
Kokurikulum
11.1.11 Semua peralatan berfungsi dan selamat SU Sukan /
digunakan berdasarkan keadaan fizikal dan Penyelaras
tempoh guna (warranty). Sukan

11.2 SEMASA AKTIVITI:
11.2.1 Taklimat aspek keselamatan semasa aktiviti
dijalankan kepada murid.

11.2.2 Guru mesti mematuhi jadual bertugas dan Guru Penasihat/
SOP sepanjang aktiviti yang dijalankan dan Jurulatih
peka kepada persekitaran bagi mematuhi
keberadaan dan keselamatan Guru Penasihat/
Jurulatih

11.2.3 Sebarang aktiviti luar (kawasan terbuka/ Guru Penasihat /
padang / hutan /air)ditangguhkan sekiranya Guru Pengiring/
berlaku cuaca buruk atau terlampau panas. Jurulatih
(Akur surat siaran dari semasa ke semasa ;
RUJUK SPI bil 1/2019) Guru Penasihat /
Guru Pengiring/
11.2.4 Aspek pemakaian seperti kasut, pakaian Jurulatih
sukan atau seragam yang lengkap, sesuai
dengan aktiviti.

11.2.5 Murid yang terlibat dengan aktiviti berada
dalam keadaan sihat.

11.2.6 Ibu bapa/penjaga perlu dihubungi dengan Guru Penasihat /
segera sekiranya berlaku kecemasan / Guru Pengiring/
kecederaan murid dan menghantar ke Jurulatih
klinik/hospital yang berhampiran.

11.2.7 Makanan murid dipantau setiap hari dan JK Program
sampel makanan yang disimpan (dilabel).

11.2.8 Pematuhan kepada tugas dan tanggungjawab
sepanjang pelaksanaan aktiviti.

11.3 SELEPAS AKTIVITI: Guru Penasihat/
11.3.1 Taklimat keselamatan kepada murid Guru Pengiring
sebelum program berakhir (Rujuk SOP)
Guru Penasihat /
11.3.2 Memastikan bilangan peserta mencukupi Guru Pengiring/
sebelum bersurai. Jurulatih

12.0 PENILAIAN PAJSK

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

PENILAIAN 12.1 Menubuhkan Jawatankuasa PAJSK yang terdiri Pengetua
AKTIVITI JASMANI, daripada Pengetua, Semua Pentadbir, Kaunselor, PK Kokurikulum
dan beberapa orang guru (mengikut keperluan
SUKAN DAN sekolah) SU Kokurikulum
KOKURIKULUM Guru Tingkatan
PAJSK dijadikan agenda dalam Mesyuarat Induk
(PAJSK) Jawatankuasa Kokurikulum.

12.2

12.3 Data kokurikulum murid dimasukkan dalam sistem
12.4 Modul Pengurusan Murid (MPM)

Semua murid mempunyai kad / buku rekod PAJSK SU Kokurikulum
(SPI Bil. 2/1986 Rekod Kedatangan dan
Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar) pada
awal tahun.

12.5 Kad/Buku* Rekod PAJSK diisi oleh murid dan
disahkan oleh Guru Penasihat serta disimpan oleh
Guru Penasihat serta setiap kali perjumpaan.

12.6 Taklimat PAJSK (pengisian markah) kepada Guru PK Kokurikulum
Penasihat/pemimpin dari semasa ke semasa.
Guru Penasihat /
12.7 Pengisian PAJSK dilaksanakan mengikut arahan Guru Pemimpin
semasa. Guru Tingkatan
Guru Penasihat /
12.8 Penilaian PAJSK perlu mematuhi Manual Guru Pemimpin
Pengurusan PAJSK, KPM yang meliputi aspek PK Kokurikulum
berikut:
a. Kehadiran (40 Markah) Guru Tingkatan
b. Jawatan (10 markah) Guru Penasihat /
c. Penglibatan (20 markah) Guru Pemimpin
d. Pencapaian (20 markah)
e. Komitmen (10 markah) Pengetua
f. Khidmat Sumbangan (10 markah) PK Kokurikulum
SU Kokurikulum
12.9 Menyemak dan mengesahkan maklumat yang
terdapat dalam Kad / Buku Rekod PAJSK Pengetua
PK Kokurikulum
12.10 Markah penilaian diisi dalam sistem PAJSK dalam SU Kokurikulum
tempoh tiga minggu selepas sistem dibuka.

12.11 Pengisian markah PAJSK dipantau dan disemak
secara berterusan.

12.12 Pelaporan dicetak untuk tingkatan 3 dan tingkatan
5 sebanyak 2 salinan (salinan asal untuk murid
dan salinan sekolah).

12.13 Pelaporan disahkan oleh Pengetua.

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

Guru Tingkatan

12.14 Semua salinan pelaporan perlu disimpan dalam fail
pelaporan PAJSK murid sehingga tamat
persekolahan.

12.15 Pihak sekolah perlu memastikan murid yang
berpindah masuk membawa markah akhir
kokurikulum dari sekolah asal. Maklumat
kokurikulum juga perlu disediakan untuk murid
yang berpindah sekolah.

13.0 PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN

ITEM KETETAPAN TINDAKAN

PENGIKTIRAFAN 13.1 Pengiktirafan kepada murid dan guru dalam aktiviti PK Kokurikulum,
DAN kokurikulum dan sukan perlu dilaksanakan (SPI Bil S/U Kokurikulum,
1/1985 Sub Perkara 8.2.4) S/U Sukan
PENGHARGAAN

13.2 Menubuhkan jawatankuasa Anugerah PK Kokurikulum
Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan.

13.3 Menyediakan anggaran perbelanjaan Anugerah SU Kokurikulum/
Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan Su Sukan
menggunakan peruntukan.
13.3.1 Bantuan Kokurikulum (BKK)
13.3.2 Bantuan Sukan Sekolah (BSS)
13.3.3 Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan
(BBTP) - Kokurikulum
13.3.4 Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan
(BBTP) - Sukan

13.4 Kertas kerja disediakan sebulan sebelum program S/U Kokurikulum,
dilaksanakan dan mendapat kelulusan daripada S/U Sukan
pengetua.

13.5 Pemilihan calon untuk diberi pengiktirafan dan JK Program
penghargaan mengikut kriteria yang ditetapkan oleh
sekolah.
13.5.1 Murid cemerlang kokurikulum dan sukan
peringkat daerah / negeri/ kebangsaan /
antarabangsa.
13.5.2 Unit cemerlang kokurikulum dan sukan
13.5.3 Guru cemerlang kokurikulum dan sukan
13.5.4 Tokoh murid / murid harapan dalam
kokurikulum dan sukan
13.5.5 Tokoh Guru dalam kokurikulum dan sukan
13.5.6 Individu / agensi luar
13.5.7 Ahli Jawatankuasa tertinggi setiap unit

kokurikulum dan sukan

13.6 Bentuk penghargaan (cadangan) JK Dokumentasi
13.6.1 Sijil pencapaian / penghargaan program
13.6.2 Plak / Piala
13.6.3 Hamper
13.6.4 Wang tunai
13.6.5 Baucer tunai / barang

13.7 Dokumentasi disediakan dalam tempoh 4 minggu
selepas program dilaksanakan.

NOTA : Yang bertanda * (boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing)

LAMPIRAN 1

CONTOH:

ANGGARAN BELANJA MENGURUS KEWANGAN
AKTIVITI SUKAN SEKOLAH

MSS SMK ___________________________________ TAHUN 2020

1. Sukan / Permainan Merentas Desa MSSD RM 64.00
Tarikh 31 Januari 2019 RM 60.00
Tempat MARDI, Serdang RM 80.00
Bilangan Pelajar 8 orang RM 204.00

Kadar Perbelanjaan 8 orang X RM 8.00
2 kereta X RM 30.00
Jumlah
Yuran Pendaftaran

2. Sukan / Permainan Sepak Takraw MSSD RM 128.00
Tarikh 28-31 Januari 2019 RM 180.00
Tempat SMK Pandan Indah RM 240.00
Bilangan Pelajar 16 orang RM 584.00

Kadar Perbelanjaan 16 orang X RM 8.00
3 kereta X RM 30.00 (2 hari)
Jumlah
Yuran Pendaftaran

3. Sukan / Permainan Bola Jaring MSSD RM 208.00
Tarikh 18-21 Februari 2019 RM 180.00
Tempat SMK Kajang Convent RM 400.00
Bilangan Pelajar 26 orang RM 788.00

Kadar Perbelanjaan 26 orang X RM 8.00
3 kereta X RM 30.00(2 hari)
Jumlah
Yuran Pendaftaran

4. Sukan / Permainan Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah
Tarikh
Tempat 18 Januari 2019
Bilangan Pelajar
SMK Khir Johari
Kadar Perbelanjaan
800 orang
Jumlah
Hadiah Pelajar RM 1 100.00

Air Minuman RM 560.00 RM

Perbelanjaan Runcit 260.00

RM 1 920.00

5 Sukan / Permainan Bola Sepak MSSD RM 576.00
Tarikh April 2018 RM 600.00
Tempat SMK Taman Jasmin 2 RM 500.00
Bilangan Pelajar 36 orang RM 1 678.00

Kadar Perbelanjaan 36 orang X RM 8.00 (2 hari)
1 Bas X RM 300.00 (2 hari)
Jumlah
Yuran Pendaftaran

Sukan / Permainan Olahraga MSSD

6. Tarikh 26-28 Februari 2019

Tempat Stadium Bukit Jalil

Bilangan Pelajar 18 orang

18 orang X RM 8.00 (2 hari) RM 288.00

Kadar Perbelanjaan 2 kereta X RM 40.00 (2 hari) RM 160.00

Yuran Pendaftaran RM 100.00

Jumlah RM548.00

7. Sukan / Permainan Badminton MSSD

Tarikh 12-15 Februari 2019

Tempat Gelanggang Ezzy Sport Bandar Rinching

Bilangan Pelajar 08 orang

8 orang X RM 8.00 (2 hari) RM 128.00

Kadar Perbelanjaan 3 kereta X RM 40.00 (2 hari) RM 160.00

Yuran Pendaftaran RM 100.00

Jumlah RM 380.00

8. Sukan / Permainan Hoki MSSD

Tarikh 28 Januari 2019

Tempat Stadium Hoki Lembah Pantai

Bilangan Pelajar 36 orang

36 orang X RM 08.00 (2 hari) RM 576.00
RM 400.00
Kadar Perbelanjaan 1 Bas X RM 400.00(2 hari) RM 400.00
RM 1 376.00
Yuran Pendaftaran

Jumlah

9. Sukan / Permainan Kejohanan Padang dan Balapan

Tarikh Mac 2019

Tempat SMK Khir Johari

Bilangan Pelajar 800 orang

Persiapan Padang RM 500.00 RM

Khemah 900.00

Kadar Perbelanjaan Hadiah RM 2 436.00

Jamuan Murid RM 580.00

Runcit RM 402.00

Jumlah RM 4 482.00

ANGGARAN JUMLAH (RM) ANGGARAN PERBELANJAAN JUMLAH (RM)
PENDAPATAN
RM 4 000.00 Merentas Desa MSSD 204.00
1. Bantuan Sukan RM 4 000.00 Sepak Takraw MSSD 584.00
Sekolah (BSS) RM 3 960.00 Bola Jaring MSSD 788.00
Kejohanan Merentas Desa 1920.00
2. Bayaran Tambahan Bola Sepak MSSD 1678.00
Sukan Tahunan Olahraga MSSD 548.00
Badminton MSSD 380.00
3. Bantuan PIBG Kejohanan Hoki MSSD 1 376.00

JUMLAH Kejohanan Padang dan Balapan 4 482.00

Disediakan oleh, RM 11 960.00 JUMLAH RM 11 960.00

Disemak oleh, Disahkan oleh,

......................................... ......................................... .........................................

LAMPIRAN 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN __________________________________
PEMANTAUAN UNIT KOKURIKULUM

BADAN BERUNIFORM/ KELAB & PERSATUAN/ SUKAN & PERMAINAN)
BORANG SEMAKAN (Pemilihan Guru Penasihat Tahun __________)

Bil Nama Guru Unit Pengalaman Kemahiran Maklum Catatan
1. Mawarni bt Mohd Ali KRS Sebagai guru sedia ada balas Sijil /
2.
Penasihat Ikatan & minat Peringkat
Simpulan
5 Sijil
Jurulatih

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:
……………………………………… ……………………………………….

KEMBARAN C

JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI (SOC) MEREKA BENTUK,REKA LETAK,
MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PROMOSI (PEN RASMI TENTERA

UDARA) UNTUK PEJABAT PANGLIMA TENTERA UDARA

ID Cadangan Pembekal : ....................................(Isikan 4 digit terakhir)
(Penyebut Harga)

Bil Pematuhan Spesifikasi Pengelasan Pematuhan Catatan
Tender

(a) (b) (c) (d) (e)

1. SKOP

Am. Spesifikasi ini mengikut keperluan untuk PEN
RASMI TENTERA UDARA yang telah ditetapkan
oleh Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) bagi
kegunaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).

2. REKA BENTUK, PATTERN & DIMENSI

2.1 Reka bentuk berbentuk adalah 13.5cm X 1cm.
Mempunyai Cetakan Laser ’ROYAL MALAYSIAN

2.2 AIRFORCE’ saiz 27mm X 3mm berserta LOGO
TUDM bersaiz 5mm X 6mm.

2.3 Berwarna titanium gelap dan mempunyai tekstur
carbon fibre.

Gambar adalah seperti di Kembaran A.

3. MATERIALS

3.1 Diperbuat dari bahan solid metal.

3.2 Mengunakan dakwat roller ball point saiz 0.75mm
yang boleh diganti.

3.3 Material yang digunakan hendaklah tahan lasak dan
mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan boleh
diguna berulangkali.

4. UJIAN

4.1 Semua ujian hendaklah ditentukan seperti keperluan
di atas dan semua ukuran adalah dibenarkan
toleransi kepada (±) 5%.

5. PENILAIAN PRODUK

5.1 Penilaian akan dilaksanakan dalam dua peringkat
seperti berikut:

a. Peringkat 1. Penilaian Dokumen
b. Peringkat 2. Penilaian Fizikal

6. PENILAIAN DOKUMEN. Petender haruslah
mengemukakan dokumen- dokumen berikut:

a. Satu (1) set lengkap Jadual Pematuhan
Spesifikasi dengan memberikan maklumbalas
berdasarkan kepada spesifikasi peralatan yang
ditawarkan oleh Petender.

b. Semua maklumat yang terkandung dalam
Jadual Pematuhan mestilah disokong dengan
dokumen-dokumen berikut:

i. Semua dokumen asal yang berkaitan
dengan pengeluaran.

ii. Surat Lantikan sebagai Wakil Tempatan
oleh Pengilang.

iii. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

iv. Dokumen Pengesahan untuk pembuatan
produk tempatan.

7. PENILAIAN FIZIKAL

7.1 Petender hendaklah menyediakan satu (1) sampel
untuk dibuat ujian fizikal (tidak akan di pulangkan)
dan contoh rasmi akan disediakan untuk dilihat
sepanjang tempoh tender dan penilaian tender .

8. LABEL TANDA.

8.1 Setiap kotak haruslah ditanda dengan butiran
berikut:

a. Nama dan Alamat Pembekal.
b. Nombor Penghantaran.
c. Alamat Kem yang dihantar.
d. Tarikh Penghantaran.
e. Kuantiti.

9. PEMERIKSAAN DAN UJIAN

9.1 Semua pembekal adalah tertakluk di bawah
kelulusan daripada Kuasa Pemeriksaan
Kementerian Pertahanan dan bekalan di mana di
bawah Kuasa, adalah tidak bermutu seperti kualiti
material dan pembuatan atau berbeza daripada
sebarang aspek pematuhan spesifikasi boleh ditolak.
Kuasa Pemeriksaan adalah bebas untuk membuat
pemeriksaan sebilang masa.

10. WARANTI

10.1 Petender haruslah akur ke atas kerosakan di dalam
pembuatan atau sebarang ketidak-patuhan ke atas
rekabentuk, atau kerosakan material, atau
pembuatan, atau sebarang kerosakan akibat kualiti
material, pembuatan dan rekabentuk bagi tempoh 6
bulan dari tarikh penerimaan.

10.2 Alatan/bekalan yang didapati rosak dalam tempoh
jaminan, pengantian (alatan baru) hendaklah
dilaksanakan dalam masa 30 hari.

11. PEMBUNGKUSAN

Setiap alatan hendaklah dibungkus dengan plastik
setiap satu untuk mengelakkan kerosakan.

KUANTITI : Jumlah Pen Rasmi Tentera Udara yang
diperlukan adalah 600 ea

Sila nyatakan samada C – Comply (Comply) atau NC (Non Comply)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN REKO
43000 KAJANG, SELANGOR

Tel : 03 87372912 Faks : 03 87390225
Emel : [email protected]

Ruj. Kami: SMKJR 800-2/1/2(
Tarikh : 02 JANUARI 2020

______________________________
______________________________
______________________________

Tuan/Puan,

PELANTIKAN RASMI SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2020

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki.

2. Berhubung perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya
sebagai Penolong Pendaftar oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam
Peraturan (4) warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998, P.U. (A) 196. tuan/puan telah dilantik sebagai :

2.1. _________________________________
2.2. _________________________________
Pelantikan ini berkuat kuasa mulai 02 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020.

3. Tuan/puan dikehendaki pada setiap masa menjalankan kegiatan dan aktiviti berkaitan, mengawasi
keselamatan dan kesejahteraan murid-murid. Murid-murid hendaklah dibimbing untuk menjadi pemimpin
persatuan/ kelab/ badan beruniform masing-masing.

4. Semoga dengan pelantikan ini, tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh
dedikasi untuk meningkatkan prestasi persatuan/ kelab/ badan beruniform.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(MAIMUN BT MOHAMED)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsan Jalan Reko,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

s.k: 1. Fail Peribadi
2. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah

LAMPIRAN 4

CONTOH SURAT SERAH TUGAS

Kepada
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko
43000 Kajang
SELANGOR

Tuan,
Penyerahan Tugas/Kuasa Sebagai Guru Penasihat Kelab Persatuan/ Badan
Beruniform/Sukan Permainan Bagi Tahun 2020
Perkara di atas adalah dirujuk
Sukacita dimaklumkan bahawa kuasa yang telah diberikan kepada saya oleh Seksyen 130
Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21hb
Mei 1998 P.U(A) 196 bahawa dengan ini saya menyerahkan tugas/kuasa sebagai Guru
Penasihat untuk
Jawatan : ………………………………………………………………………………………….
Mulai : …………………………………………… hingga …………………………………..

2. Kepercayaan dan kerjasama daripada pihak sekolah didahului dengan ucapan ribuan terima
kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,

…………………………………………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN _________
PEMANTAUAN UNIT KO

BADAN BERUNIFORM/ KELAB & PERSA

KELAB/ JAWATAN
Bil NAMA MURID TING PERSATUAN
DISANDANG

1. ROSNI BT AHMAD 5A Bahasa Melayu SETIAUSAHA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

BORANG SEMAKAN (PERJAWATAN

Disediakan oleh:

…………………………………………………

LAMPIRAN 5

__________________________________
OKURIKULUM
ATUAN/ SUKAN & PERMAINAN)

BADAN JAWATAN SUKAN / JAWATAN
BERUNIFORM DISANDANG PERMAINAN DISANDANG

Kadet Polis NAIB PENGERUSI Hoki AHLI BIASA

N MURID TAHUN _______)

Disahkan oleh:

……………………………………….LAMPIRAN 7

INSTRUMEN PEMANTAUAN
PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM 2020

SMK ______________________________________________

Nama Pemantau : ________________________________________

Tarikh Pemantauan : ________________________________________
Sesi Pemantauan : Pagi/ Petang

Skala : Skala pencapaian :
0 = Tiada 85 – 100% = Cemerlang
1 = Memuaskan 70 – 84% = Baik
2 = Baik 50 – 69% = Sederhana
3 = Cemerlang 30 – 49% = Lemah
21 – 29% = Sangat lemah

BIL ITEM 0 1 2 3 CATATAN

UCAPAN

• Fokus Kokurikulum

1. • Unsur Motivasi Kokurikulum

• Menyentuh Peranan Guru

• Kokurikulum

PEMAKAIAN UNIFORM LENGKAP

2. • Pentadbir
• Guru

• Murid

KEKEMASAN

3. • Pentadbir
• Guru

• Murid

PENGLIBATAN

4. • Pentadbir
• Guru

• Murid

KAWALAN MURID

5. • Laluan Keluar / Masuk Sitematik
• Guru/Murid Bertugas Di Tempat

Laluan

JUMLAH SKOR ( /24 )

PERATUS SKOR ( /24 x 100 ) %

STATUS
Cadangan Penambahbaikkan/ Ulasan : _______________________________________________

Tandatangan Pemantau : ……………………………………………………..
Nama : ……………………………………………………….
Jawatan
Tarikh : ………………………………………………………
: ………………………………………………………

LAMPIRAN 8

MINGGU ( 1 ) : TARIKH :

PEMANTAUAN
KELAB / PER

BIL NAMA AKTIVITI TEMPAT NAMA GURU MELAYU
UNIT

LP

1. B.MELAYU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

JUMLAH

Disediakan oleh : …………………………………….……………
(Penyelaras:…………………………………………………………….)

N MINGGUAN
RSATUAN

CINA JUMLAH JUMLAH %
INDIA HADIR AHLI HADIR
B/PUTRA
LAIN-LAIN
JUMLAH

PLPLPLPLPLP

LAMPIRAN 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN _______________________________
PEMANTAUAN UNIT KOKURIKULUM

BADAN BERUNIFORM/ KELAB & PERSATUAN/ SUKAN & PERMAINAN)
BORANG SEMAKAN (PERANCANGAN KOKURIKULUM TAHUN__________)

Bil NAMA BADAN PERANCANGAN PERANCANGAN PENGURUSAN
BERUNIFORM AKTIVITI TAHUNAN STRATEGIK PELAN OPERASI /
PELAN TAKTIKAL
( / ) ATAU ( X ) SELARAS DENGAN
TAKWIM SEKOLAH ( / ) ATAU ( X )

( / ) ATAU ( X )

1. KADET REMAJA
SEKOLAH

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Disediakan oleh: ______________________________
Disahkan oleh: ______________________________

LAMPIRAN 10

Instrumen Pemantauan Aktiviti Unit Kokurikulum Sekolah

Kelab/ Persatuan : ___________________________________________

Sukan/ Permainan : __________________________________________

Badan Beruniform : __________________________________________

Tarikh : ____________________ Masa : ____________________

Guru penasihat Terlibat : 1. ____________________________________

2. ____________________________________

Pemantau : ________________________________________________

Jawatan : _________________________________________________

BIL PERKARA STATUS PELAKSANAAN AKTIVITI
1. Menepati waktu aktiviti
ADA TIADA CATATAN

Dilaksanakan mengikut
2. perancangan takwim yang

disediakan.

Kemudahan/ bahan/peralatan
3. asas dalam keadaan selamat

serta mencukupi

Hampir 100% murid terlibat
4. secara aktif semasa aktiviti

dilaksanakan.

5. Disiplin murid terkawal.

6. Aktiviti berjalan lancar dalam
tempoh pelaksanaan.

7. Kehadiran murid direkodkan.

Program menarik dan mampu
8. menarik kehadiran dan

penyertaan murid.

Ulasan. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………........ ..................................…………….
() ()

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN _
PEMANTAUAN UNIT KO

BORANG INSTRUMEN PEMANTAUAN PERA

Bil TARIKH JENIS BILANGAN BILA
ALATAN SEBENAR RO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Disediakan oleh:

…………………………………………………

LAMPIRAN 11

___________________________
OKURIKULUM
ALATAN KOKURIKULUM / SUKAN

ANGAN BILANGAN TINDAKAN CATATAN
OSAK HILANG

Disahkan oleh:
……………………………………………………


Click to View FlipBook Version