The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thereaven85, 2016-12-09 08:45:23

BOTUS Norway AS

BOTUS Norway AS

DrammenEr et konsulent- og opplæring selskap eta

Vi tilbyr tjenester i opplæring og faglig ut

Vi hjelper både bedrifter i faglig kurs og tr
som ønsker å utvikle sin kompetanse

Vårt selskap er i vekst og basert på erfa
og økende etterspørsel har vi nå etable
for å tilby bedre tjenester til våre kunde

ablert i 1998 i Polen

tvikling av medarbeidere

rening av personnel og private personer

aring fra samarbeid med kunder i Norge
ert Botus Norway og Botus Kompetanse
er

Våre kompetanser

Våre faglige rådgivere og trenere har fl

Kontinuerlig utvikling: rådgivere og tre
Services har nødvendige sertifikater o
sin kunnskap

lere års erfaring i sitt yrke

enere i Botus Consulting Training
og deltar på seminarier for å aktualizere

Våre kompetanser

Botus forConsulting Training Services har
for å kunne tilby tjenester

Gode referanser fra våre kunder er en bekr

attester, lisenser og sertifikater
reftelse på høy kvalitet i vår arbeid

Vår visjon

Møte våre kunders behov og forventninger
Hjelpe våre kunder å oppdatere kunnskap so
selvstendig personell
Skape langvarige forretnings relasjoner med

Tilby beste opplæring tjenester for bedrifter

om gir trygg og
våre kunder
r og private personer

Vår erfaring i Norge:

BOTUS CTS Poland startet i 2015 å gjennomfør
NORSK Kompatansebevis

185 personer fra polske og norske selskaper s
byrå har gjennomført kurser

Etter kundenes etterspørsel et rekrutteringbyrå

re første norske kurser i Polen og Norge med
samt fra norske bemannings

ble etablert i Polen

norsk kompetansebevis for b

Er et konsulent- og opplæring selskap etabler
Botus Kompetanse er i gang med å få godkjen

Kurs og trenning i bruk av maskiner, utstyr o
opplæringssentere: BOTUS Kompetanse AS

bygg- og anleggsbransjen

rt i 2016 i Norge
nning av kurs og trenings lokaler i Norge
og verktøy for bygg og anlegg i en av våre
S i Polen og Norge

norsk kompetansebevis for

Vi tilbyr tjenester innen opplæring og f
innføring av HMS prosedyrer og opplæ

Sertifisert og dokumentert trening und
maskiner, bruk av utstyr og verktøy for

Vi hjelper både bedrifter med faglig op
private personer som ønsker å utvikle s

Vi tilbyr også tjenester innen service og

bygg- og anleggsbransjen

faglig utvikling av medarbeidere samt
æring i sikker bruk av arbeidsutstyr

der gjeldende regelverk i bruk av
bygg og anlegg

pplæring av personnel og
sin kompetanse

kontroll av arbeidsutstyr

norsk kompetansebevis for b

SERTIFISERT

 Arbeidsmiljø, ansvar
og konsekvenser

 Masseforflyttings-maskiner
 Truck
 Lofteredskap
 Mobilkran
 Tårnkran
 Portalkran
 Bro- og Traverskran
 Lastebilkran HDS

bygg- og anleggsbransjen

norsk kompetansebevis for b

DOKUMENTERT

 Personløft A+B+C
 Fallsikring
 Stillas
 Varme arbeider
 Anhuker og Signalgiver
 Sikker bruk av verktøy
 HMS

bygg- og anleggsbransjen

BOTUS Norway AS er et selskap etab
av kvalifiserte og erfarne medarbeid
bygg- og anleggsbransjen

Vi har kompetente operatører, mont
ditt prosjekt for både langvarig og ko

Vi hjelper deg å finne kvalifiserte me
effektiv prosjekt gjennomføring

I vår databasen har vi 140 kandidate

blert i 2016 som tilbyr bemanning
dere med norsk kompetansebevis for

tører og bygningsarbeidere til
ortvarig oppdrag
edarbeidere for sikker drift og

er tilgjengelig for din oppdrag

Være pålitelig og effktiv saemarbeids
partner som bidrar til å skape verdier for
våre kunder og samfunnet

Møte vår kunders behov og forveentninger

Skape langvarige forretnings relasjoner med
våre kunderVåre verdier kom

samarbeid

respect

mpetanse
integritet

kvalitet

Våre tjenester

Rekruttering og bemanning av kvalifiserte m

OPERATØR;

gravemaskin, hjullaster, gaffeltruck, plattform, kran

MONTØR;

montør av konstruksjon og isolasjon, stillasmontør

ANDRE YRKER;

murer, jernbinder, sveiser, elektriker, taktekker,
snekker, tømrer, forskalingssnekker

medarbeidere med erfaring:

Pågående Prosjekter:
Gjennom et samarbeid med norsk vikar
har vi medarbeidere som siden april 201
jobber hos vår kunde på et prosjekt i Ve
- Holmestrand tunnel

rbyrå
16
estfold

samarbeid

dspartnere

Takk for din opp

pmerksomhet!


Click to View FlipBook Version