The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongyaow, 2022-07-10 01:30:36

คำควบกล้ำ ล

คำควบกล้ำ ล

เรียนรู้สื่อออนไลน์

โครงงาน คำควบกล้ำนำไปใช้ จะเปลี่ยนไปถ้าใช้ไม่ถูก

ชุดที่ 2 จัดทำโดย

ด.ญ.อรไท ทองจันทร์เทพ

ด.ญ.เพ็ญพิชชา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล

ด.ญ.อารียา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล

คำควบกล้ำแท้


กลัว (ก.)

รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว

กล้าหาญ (ก.)

ไม่กลัว , ไม่ครั่นคร้าม

เกลียด (ก.)

ชัง,รังเกียจมาก

แกล้ง (ก.)

ทำให้เดือดร้อน,รำคาญ

แกล้ม (น.)

ของกินเหล้า,

กลอง (น.)

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทำด้วยไม้ เป็นต้น ลักษณะกลม ข้างในกลวง

ขึงด้วยหนัง มีทั้งหน้าเดียว และสองหน้า ตรึงด้วยหมุด หรือโยงด้วยเส้นหนัง


หรือหวาย ใช้ตีด้วยมือ หรือไม้ มีหลายชนิด

กลาง (น.)

เวลาซึ่งอยู่ในระหว่างไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง

กล่าว (ก.)

บอก,แจ้ง,พูด

กลุ่ม (น.)

คน,สัตว์,หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รวมกันอยู่เป็นหมู่

ใกล้ (ว.)

ไม่ห่าง,เคียง,จอน

ขลุ่ย(น.)

เครื่องดนตรีประเภทเป่า ทำด้วยไม
้รวก หรือพลาสติกเจาะรูตามยาว
ใช้นิ้วปิด และเปิดรูขณะเป่า เพื่อให้เกิดเสียงที่ต้องการ มีหลายชนิด.

ขลาด (ว.)

กลัว,ไม่กล้า

ขลุบ (น.)

ลูกคลี

ขลับ (ว.)

เลื่อม,เกลี้ยงเป็นมัน

ขลิบ (ก.)
เย็บหุ้มริม

โขลก (ก.)

ทำงานอย่างคร่ำเคร่ง

โขลง (น.)
งวงช้าง,กลิ่นเหม็น

โขลน (ว.)
หญิงเฝ้าประตูวัง

ขลุม (น.)

เครื่องสวมปากม้าทำด้วยเชือกถัก หรือหนัง
มีเหล็กผ่าปากติดอยู่ และมีห่วงสำหรับไว้โยง


สายบังเหียน

ขลัง (ว.)

ศักดิ์สิทธิ์,มีกำลัง,มีอำนาจบันดาลให้เป็นไปได้

คลี่ (ก.)

คลายสิ่งที่ม้วน หรือ พับอยู่ออกมา

คลอง (น.)
.

ทางน้ำ หรือลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ หรือทะเล

มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่ขุดขึ้นมา

เพื่อประโยชน์ใช้สอย

เคล้า (ก.)

เอาปนกัน

เคลิ้ม (ก.)

เผลอตัว

เคลื่อน (ก.)

เลื่อน,ออกจากที่

เคลือบ (ก.)

ไล้,ทา,หุ้ม

โคลน (น.)

ดินเปียกเหลว

โคลง

(น.) คำประพันธ์ไทยมีสัมผัสและบังคับเอกโท
(ก.) เอียงไปมา

คลุก (ก.)

เคล้าให้เข้ากัน

คลุม (ก.)

ปกปิด,ครอบไม่ถึง,ไม่บ่งชิด

ปล่อย (ก.)

ปลดออก

ปลาย (น.)

ส่วนยอด,ส่วนสูง,ส่วนท้าย

ปลา (น.)

ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง

หายใจด้วยเหงือก

ปล่อง (น.)

ท่อ ช่อง หรือรูที่ทะลุสูงขึ้นจากพื้นดิน

ปลูก (ก.)

เอาต้นไม้หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ของพืช

ปลุก (ก.)

ทำให้ได้สติ,ทำให้รู้สึกตัวตื่น

ปลอม (ก.)

เลียนแบบ,ทำเทียมให้เหมือนของจริง

เปลี่ยน (ก.)

แปรหรือกลายไปจากเดิม

แปลก (ว.)

ผิดธรรมดา,ประหลาด,แตงต่างไปจากปกติ

ปลอบ (ก.)

พูดให้คลายจากความทุกข์

แผล (น.)

รอยแยกที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากโรค

ผลัก (ก.)

ใช้มือดันออกไปให้พ้นตัว

ผลัด

(น.) การเปลี่ยนเวรยาม

(ก.) เปลี่ยนแทนที่ , แทนที่กัน

ผลุด (ก.)

มุดเข้าหรือออกผ่านช่องโดยรวม

โผล่ (ก.)

ผุดขึ้น,สูงขึ้น,ยื่นออกมาให้เห็น

ผละ (ก.)

แยกออก,หนีออก

ผลาญ (ก.)

ทำลายข้าวของ

เผลอ (ก.)

หลงลืมไปชั่วขณะ


Click to View FlipBook Version