The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by izaan4ang, 2019-12-24 11:35:17

BUKU PENGURUSAN SKBM 2020

BUKU PENGURUSAN SKBM 2020

1

Butiran Peribadi Guru

Nama …………………………………………………………
Tarikh Lahir / Umur …………………………………………………………
Jantina …………………………………………………………
Tahap Perkahwinan …………………………………………………………
No. Telefon …………………………………………………………
Email …………………………………………………………
Alamat Terkini …………………………………………………………
…………………………………………………………
Gred Perjawatan …………………………………………………………
No Fail JPN …………………………………………………………
Kelayakan Akademik …………………………………………………………
Kelayakan Ikhtisas …………………………………………………………
Tarikh Mula Berkhidmat …………………………………………………………
Tarikh Lantikan Jawatan …………………………………………………………
Semasa …………………………………………………………
Tarikh Pengesahan Perlantikan …………………………………………………………
Tarikh Pengesahan Jawatan ………………………………………………………..
Tarikh Pencen ………………………………………………………..
Tarikh Kelulusan …………………………………………………………
Pengisytiharan Harta …………………………………………………………
Tarikh Masuk Ke Skim Pencen …………………………………………………………
Nama Sekolah Sekarang …………………………………………………………
No Telefon / Fax Sekolah
Email Rasmi Pejabat

2

SENARAI KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA
SURAT
Dari Tinta Guru Besar
Watikah Perlantikan Jawatan dan Tanggungjawab 2020 5
Fungsi Pejabat Pendidikan Daerah Selepas Penstrukturan 6
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi & Misi KPM, Falsafah Pendidikan 7
Guru 8
Slogan PPD, Slogan Sekolah & Piagam Sekolah
9
PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Senarai Nama Guru 2020 10
Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana 11
Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 2020 12
Jadual Pemantauan / Penilaian PBPPP/ e-Prestasi 13
Jadual Seliaan Buku Latihan/ Nota / Buku Kerja Murid 14

PENGURUSAN KURIKULUM

Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 15
Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 16

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 27
Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 28
Perincian Bidang Tugas Hal Ehwal Murid 39

PENGURUSAN KOKURIKULUM 48
49
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 55
Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 56
Agihan Tugas Guru Unit Kokurikulum
Jadual Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

3

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 57
58
Carta Organisasi Pengurusan Pendidikan Khas
Jawatankuasa Pengurusan Pendidikan Khas 67
68
GURU BERTUGAS MINGGUAN

Tatacara Guru Bertugas Harian / Mingguan
Senarai Guru Bertugas Harian / Mingguan

TAKWIM 2020

Kalendar 2020
Penggal Persekolahan 2020
Minggu Persekolahan 2020
Kalendar Cuti Umum Negeri Melaka & Cuti Umum Persekutuan 2020
Cuti Perayaan Yang Diperuntukan
Takwim Peperiksaan, Pentaksiran & Cuti Peristiwa
Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan 2020
Kalendar 2020 & Cadangan Takwim Sekolah
Catatan Minit Mesyuarat

4

DARI TINTA GURU BESAR

Alhamdulillah marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kerana dengan
izin-Nya kita diberikan kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai
pendidik. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa
Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2020 kerana telah berjaya menyempurnakan buku
ini. Sesungguhnya, buku panduan pengurusan sekolah ini sangat penting sebagai rujukan
dan garis panduan kepada guru-guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) dalam
rangka melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan berfokus.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkap diri dengan pelbagai ilmu dan
kemahiran bagi mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini, warga pendidik
seharusnya bekerja sebagai satu pasukan bermula di peringkat panitia masing-masing
sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh individu
seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk meningkatkan mutu
pendidikan negara. Secara tidak langsung, hal ini dapat membentuk warga SKBM yang
berketerampilan,profesional, berkualiti dan beretika.

Saya yakin dan percaya bahawa Sekolah Kebangsaan Batang Melaka, mampu
menyediakan landskap pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna dalam
usaha membentuk modal insan yang berkualiti. Selain itu, saya juga melihat bahawa
Sekolah Kebangsaan Batang Melaka dapat menjadi wadah terbaik untuk melahirkan insan
yang mempunyai kecemerlangan ilmu dan keunggulan sahsiah yang akhirnya menjadi
Khalifah yang dapat menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara. Selamat
menjalankan tugas sepanjang tahun 2020

Sekian, terima kasih.

PUAN SITI NORSHAMSHATULNAHAR BINTI ANUAR
Guru Besar
SK Batang Melaka
77500 Selandar
Melaka

5

SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG MELAKA
77500 SELANDAR
MELAKA

TEL : 06-4461570
FAKS : 06-4461570
Email : [email protected]

Tarikh : 26 Disember 2019

Kepada semua guru,
SK Batang Melaka,
77500 Selandar,
Melaka.

Tuan,

WATIKAH PERLANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB 2020

Dengan segala hormatnya, saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dengan ini telah dilantik dan
dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang diamanahkan seperti dicatat
dalam Dokumen Perancangan dan Pengurusan Sekolah Tahun 2020

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam Dokumen Perancangan dan
Pengurusan Sekolah tahun 2020 ini juga boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak
pentadbiran dari semasa ke semasa.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati agar tuan dapat memahami dan menghayati
pelantikan ini.

5. Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh komitmen,
berintergriti, cemerlang dan dedikasi.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(SITI NORSHAMSHATULNAHAR BINTI ANUAR)
Guru Besar,
SK Batang Melaka

6

FUNGSI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELEPAS PENSTRUKTURAN

menguruskan Prasekola,
Sekolah Rendah

PENGURUSAN SEKOLAH Penempatan &
pertukaran guru

Pendaftaran, kemaskini
& vertifikasi data

wargenagera & bukan

Menyelia & memantau
kurikulum Institusi
Pendidikan Swasta

SIP+ (PENGUPAYAAM Menyelia, membimbing

PPD KEPIMPINAN SEKOLAH) guru besar

PRASEKOLAH & RENDAH

MENENGAH &
TINGKATAN 6

SWASTA

 Membangunkan pelan strategik JPN yang selari dengan pelan jangka panjang KPM.

 Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan JPN dan PPD di bawah
kawalan JPN. (OBB)

 Menyediakan keperluan unjuran enrolmen, kelas dan guru di sekolah-sekolah bawah kawalan JPN.
 Verifikasi dan penyelarasan pangkalan data sebagai pusat sehenti bagi JPN dan PPD di bawah

kawalan JPN.
 Perancangan projek termasuk skop dan anggaran kos bagi projek jangka panjang.
 Menyelaras keperluan pembangunan bagi urusan pembukaan / pemindahan sekolah.
 Menyelaras pemilihan program-program utama untuk dilaksanakan di peringkat negeri/wilayah.
 Menyelaras program pelibatan (public-private partnership) dan hubungan antara agensi/komuniti.
 Menyelaras dan memastikan pematuhan/pelaksanaan terhadap langkah-langkah penambahbaikan

daripada hasil laporan audit dan naziran.

 Menyelaras dan memantau pematuhan terhadap standard kualiti merentasi sektor serta pelaksanaan
inisiatif kualiti dan inovasi di peringkat JPN dan PPD di bawah kawalan JPN.

 Menyelaras Perhubungan dan Aduan Awam di peringkat negeri/wilayah.

7

8

SLOGAN PPD JASIN

PPD Jasin bernilai berintegriti

SLOGAN SEKOLAH

USAHA BERJAYA

PIAGAM SEKOLAH

Kami, warga pendidik dan kakitangan sokongan Sekolah Kebangsaan Batang
Melaka dengan penuh iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha;
1. Menyediakan sistem pendidikan terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi

kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan
Negara.

2. Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang
ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan falsafah pendidikan negara.

3. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan yang cekap, berkesan, canggih,
dinamikdan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.

4. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana

5. Menyediakan sumber tenaga pendidikan yang berdedikasi, komited, terlatih,
berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif.

NILAI DAN PRINSIP SK BATANG MELAKA
Akronim SKBM juga membawa maksud Sentiasa Komited dan Berdaya Maju dan Smart
Kindness Brilliant Moderation

S - SENTIASA S- SMART
K - KOMITED K- KINDNESS
B - BERDAYA B- BRILLIANT
M - MAJU M- MODERATIO

9

10

SENARAI NAMA GURU SK BATANG MELAKA 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED
JAWATAN

1 Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar DG42 (KUP)
2 Puan Limah binti Hassan
3 Puan Rohana binti Abdullah GPK Pentadbiran DG42 (KUP)
4 Tuan Hj. Helmy bin Mustafa PBM, PBB
5 Puan Siti Hawa binti Boharim GPK Hal Ehwal Murid DG 44 (KUP)
6 Puan Hajah Rosmini binti Hj. Mahmood
7 Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd. Nor GPK Kokurikulum DG44 (KUP)
8 Cik Hajah Arni binti Mansor
9 Encik Amir Hamzah bin Mohd. Ali GPK Pendidikan Khas DG42 (KUP)
10 Encik Arif bin Mohamad
11 Encik Khalid bin Tomat Guru Perpustakaan Media DG42 (KUP)
12 Encik Mohamad Hasif bin Abdul Hamid
13 Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri Guru Data DG44 (KUP)
14 Encik Mohd. Shafi bin Zakarianor
15 Encik Muhammad Iz’aan bin Basuni Guru Bimbingan DG44 (KUP)
16 Encik Samsuri bin Jumaat
17 Encik Shahrulniza bin Yaakob Guru Pendidikan Islam DG44 (KUP)
18 Tuan Hj. Sham bin Anoh
30 Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed Guru Pendidikan Khas DG41
19 Puan Ain Sofea binti Hasan
20 Puan Azura binti Hj. Fauzi Guru Akademik Biasa DG38
21 Puan Hajah Rafidah binti Yaakop
31 Puan Munirah binti Madzlan Guru Pendidikan Khas DG41
22 Puan Nazlin binti Awi
23 Puan Noormala binti Othman Guru Pemulihan Khas DG41
24 Puan Nor Husnira binti Sulaiman
25 Puan Norra binti Ismail Guru Pendidikan Islam DG44 (KUP)
27 Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi
26 Puan Nursyafiqah binti Abdul Rahim Guru Pendidikan Khas DG41
28 Puan Ramlah binti Hj. Jaafar
29 Puan Rozita binti Ab. Jalil Guru Akademik Biasa DG42 (KUP)

Guru Akademik Biasa DG44 (KUP)

Guru Akademik Biasa DG48

Guru Akademik Biasa DG41

Guru Akademik Biasa DG41

Guru Pendidikan Islam DG42 (KUP)

Penyelaras PPKI DG44 (KUP)

Guru Prasekolah DG41

Guru Akademik Biasa DG44 (KUP)

Guru Pendidikan Khas DG41

Guru Pendidikan Islam DG41

Guru Akademik Biasa DG42 KUP

Guru Pendidikan Islam DG41

Guru Pendidikan Khas DG41

Guru Akademik Biasa DG42 KUP

Guru Akademik Biasa DG42 KUP

11

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA JAWATAN GRED

1 Puan Nor Syamsinar binti Razali Pembantu Tadbir N17
2 Puan Nur Azieana binti Zazali Pembantu Pengurusan Murid N17
3 Puan Noor Hawa Deelyla binti Abd Hamid Pembantu Pengurusan Murid N17
4 Puan Masfarha binti Mohamad Pembantu Pengurusan Murid N17
5 Puan Noraisha binti Adnan Pembantu Pengurusan Murid N17
6 Encik Sharif bin Suboh N11
Pembantu Am Pejabat

SENARAI NAMA ANGGOTA SWASTA

BIL NAMA JAWATAN

1 Puan Faridah binti Sulaiman Pekerja Pembersihan
2 Puan Sarinah binti Husin Pekerja Pembersihan
3 Encik Mohd Raffe bin Adam Pekerja Pembersihan
4 Encik Fazili bin Ghani Pengawal Keselamatan (M)
5 Encik Sukri bin Md. Yunus Pengawal Keselamatan (M)
6 Puan Mariya a/p Mariyamah Pengawal Keselamatan (S)
7 Puan Rani a/p Rajo Pengawal Keselamatan (S)

12

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SESI 2020

PP1 : Jawatankuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Setiausaha Puan Nor Syamsinar binti Razali Pembantu Tadbir
Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Jawatankuasa Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Hj. Mustafa [PK Kokurikulum]
Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Encik Sharif bin Suboh Pembantu Am Rendah

PP2 : Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Naib Setiausaha Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi [SU Kurikulum]
Puan Ain Sofea binti Hassan [SU HEM]
Jawatankuasa Puan Nazlin binti Awi [SU Kokurikulum]
Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor Juruaudit Dalaman
Semua Ketua Panitia
Cik Hajah Arni binti Mansor Guru B&K
Puan Hajah Rafidah binti Yaakop Penyelaras PPKI

PP 3: Jawatankuasa Keciciran Murid & Pendidikan Wajib

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Puan Norra binti Ismail Guru Kelas Thn 1
Cik Hajah Arni binti Mansor Guru Bimbingan
Encik Muhaimin bin Haron Guru Data
Puan Munirah binti Madzlan Guru Prasekolah

13

PP4 : Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian / PBS / PBD

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Setiausaha Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali SU Peperiksaan
Puan Ain Sofea binti Hassan SU PBD
Puan Ramlah binti Jaafar [PAJSK]
Puan Nazlin binti Awi [SEGAK]
Cik Hajah Arni binti Mansor [Ppsi]
Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri [Pemulihan]
Puan Rozita binti Ab. Jalil [UPSR]
Puan Hajah Rafidah binti Yaakop [PASR]

PP5: Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor Guru Data
Jawatankuasa Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali SU Peperiksaan
Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri Guru E Pelaporan SSDM
Cik Hajah Arni binti Mansor Guru Bimbingan
Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi SU Kurikulum
Puan Ain Sofea binti Hassan SU HEM
Puan Nazlin binti Awi SU Koku
Puan Nur Syafiqah binti Abd. Hamid Guru Aset
Puan Ramlah binti Jaafar Guru SPBT
Puan Hajah Rosmini binti Mahmood Guru Media
Encik Muhamad Hasif bin Abdul Hamid SU Sukan

14

PP6 : Jawatankuasa SKPMg2

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Setiausaha Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor Guru Data
Puan Norra binti Ismail KP Bahasa Melayu
Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed KP Bahasa Inggeris
Puan Rozita binti Ab. Jalil KP Matematik
Cik Hajah Arni binti Mansor KP Sains
Puan Azura binti Fauzi KP Agama
Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi SU Kurikulum
Puan Ain Sofea binti Hassan SU HEM

PP7 : Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd. Nor
Jawatankuasa Puan Azura binti Hj. Fauzi
Puan Ramlah binti Jaafar
Encik Muhamad Iz’aan bin Basuni

PP8 : Jawatankuasa SPL / PLC Sekolah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni

15

PP9 : Jawatankuasa Pemantauan dan Pencerapan Buku Latihan

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Puan Nurizaidawaty binti Md.Nawi
Semua Ketua Panitia

PP10 : Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Pegawai Aset Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Setiausaha Puan Nor Syafiqah binti Abdul Hamid
Jawatankuasa Puan Nor Syamsinar binti Razali Pembantu Tadbir

PP11 : Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Setiausaha Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Jawatankuasa Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Puan Hajah Rosmini binti Mahmood [Guru Media]
Semua Ketua Panitia
Puan Munirah binti Madzlan Guru Prasekolah
Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri Guru Pemulihan

PP12: Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Setiausaha Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Jawatankuasa Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Puan Hajah Rosmini binti Mahmood [Guru Media]
Puan Nor Husnira binti Sulaiman Perpustakaan
Encik Samsuri bin Jumaat B. Tayang/ Muzik
Puan Ain Sofea binti Hassan NILAM Tahap 1
Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed NILAM Tahap 2
Encik Arif bin Mohamad BBM / Bilik Seni

16

PP13: Jawatankuasa Lestari

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Setiausaha Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Jawatankuasa Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Encik Shahrulniza bin Yaakob
Encik Mohd Raffe bin Adam Wakil Pekerja
Puan Sarinah binti Hussin Wakil Pekerja
Cik Hajah Arni binti Mansor JKPengurusan
Encik Khalid bin Tomat JK Kurikulum
Encik Muhamad Hasif bin Abd. Hamid JK Kokurikulum
Puan Hajah Rosmini binti Mahmood JK Penghijauan

PP14: Jawatankuasa Pendidikan Alaf Ke-21

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Puan Nazlin binti Awi
Semua guru kelas

PP15: Jawatankuasa Kecemerlangan Tahun 6

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Setiausaha Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Jawatankuasa Puan Rozita binti Ab. Jalil
Semua guru Tahun 6

17

PP 16 : Jawatankuasa Kelab Guru & Staf

Penasihat Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar [Guru Besar]
Puan Limah binti Hassan [PK Pentadbiran]
Naib Penasihat Puan Rohana binti Abdullah [PK HEM]
Tuan Hj. Helmy bin Mustafa [PK Kokurikulum]
Pengerusi Puan Siti Hawa binti Boharim [PK Pendidikan Khas]
Setiausaha Encik Samsuri bin Jumaat
Bendahari Puan Azura binti Fauzi
Puan Hajah Rafidah binti Yaakop
Jawatankuasa Puan Ain Sofea binti Hassan
Puan Nor Husnira binti Sulaiman
Tuan Hj. Sham bin Anoh
Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor
Encik Shahrulniza bin Yaacob
Puan Noorhawa Deelyla binti Abdul Hamid

18

PP 17: PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

BILIK KHAS NAMA PENYELARAS

Bilik Rawatan / Kesihatan Encik Mohd.Shafi bin Zakarianor

Prasekolah Puan Nur Azieana binti Zazali

Bilik RBT Encik Shahrulniza bin Yaakob

Bilik Tayang / Bilik Muzik Encik Samsuri bin Jumaat

Bilik Bahan Bantu Mengajar / Bilik Seni Encik Arif bin Mohamad

Perpustakaan Puan Hajah Rosmini binti Mahmood

Bilik Pemulihan Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri

Makmal Komputer Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor

Bilik J-Qaf Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi

Bilik Makan Guru Pengusaha Kantin

Stor Sukan Encik Muhammad Hasif bin Abdul Hamid

Makmal Sains Cik Hajah Arni binti Mansor

Surau Puan Nor Husnira binti Sulaiman

Bilik Skim Pinjaman Buku Teks Puan Ramlah binti Jaafar

Bilik Pengawas Encik Amir Hamzah bin Mohd. Ali

Bilik Persidangan Guru Cik Hajah Arni binti Mansor

Dewan Puan Azura binti Hj, Fauzi

Bilik Guru Jawatankuasa Kelab Guru & Staf

Kedai Sekolah Encik Khalid bin Tomat

19

PP 18: SENARAI NAMA GURU KELAS

KELAS GURU KELAS
1 Ibnu Khaldun Puan Norra binti Ismail
2 Ibnu Khaldun Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi
2 Ibnu Haitham Puan Nor Husnira binti Sulaiman
3 Ibnu Khaldun Puan Ain Sofea binti Hassan
3 Ibnu Haitham Puan Nazlin binti Awi
4 Ibnu Khaldun Puan Azura binti Fauzi
5 Ibnu Khaldun Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed
6 Ibnu Khaldun Puan Rozita binti Ab. Jalil
Ibnu Sina 1 Puan Noormala binti Othman
Ibnu Sina 2 Encik Arif bin Mohamad
Ibnu Sina 3 Encik Muhamad Hasif bin Abdul Hamid
Ibnu Sina 4 Puan Nursyafiqah binti Abdul Hamid
Prasekolah Ibnu Batutah Puan Munirah binti Madzlan
Pemulihan Ibnu Thuafail Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri

20

JADUAL PEMANTAUAN / PENILAIAN PBPPP / e-PRESTASI

PEGAWAI PENILAI PERTAMA : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
PEGAWAI PENILAI KEDUA : Guru Besar

BIL NAMA GURU MAC PEMANTAUAN
2 JULAI SEPTEMBER
1 Cik Hajah Arni binti Mansor 2
2 Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri 3 6 21
3 Encik Muhaimin bin Harun @ Mohd Nor 3 6 21
4 Encik Shahrulniza bin Yaakop 4 7 22
5 Puan Nor Husnira binti Sulaiman 4 7 22
6 Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi 8 23
8 23

PEGAWAI PENILAI PERTAMA : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
PEGAWAI PENILAI KEDUA : Guru Besar

BIL NAMA GURU MAC PEMANTAUAN
2 JULAI SEPTEMBER
1 Puan Norra binti Ismail 2
2 Puan Rozita binti Ab. Jalil 3 6 21
3 Puan Ramlah binti Jaafar 3 6 21
4 Puan Azura binti Fauzi 4 7 22
5 Encik Khalid bin Tomat 4 7 22
6 Encik Mohd. Shafi bin Zakarianor 4 8 23
7 Puan Ain Sofea binti Hassan 8 23
8 23

PEGAWAI PENILAI PERTAMA : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
PEGAWAI PENILAI KEDUA : Guru Besar

BIL NAMA GURU MAC PEMANTAUAN
2 JULAI SEPTEMBER
1 Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed 2 6 21
2 Puan Nazlin binti Awi 3 6 21
3 Tuan Hj. Sham bin Anoh 3 7 22
4 Encik Samsuri bin Jumaat 4 7 22
5 Puan Hajah Rosmini binti Mahmood 4 8 23
6 Puan Munirah binti Madzlan 8 23

21

PEGAWAI PENILAI PERTAMA : Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

PEGAWAI PENILAI KEDUA : Guru Besar

BIL NAMA GURU PEMANTAUAN

MAC JULAI SEPTEMBER

1 Encik Arif bin Mohamad 26 21

2 Puan Norsyafiqah binti Abdul Rahim 26 21

3 Puan Hajah Rafidah binti Yaakob 36 22

4 Encik Mohamad Hasif bin Abdul Hamid 3 7 22
5 Encik Muhamad Iz’aan bin Basuni 4 7 23

6 Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali 48 23

7 Puan Noormala binti Othman 58 23

22

JADUAL SELIAAN BUKU LATIHAN / NOTA / BUKU KERJA MURID

MATA PELAJARAN BULAN SELIAAN SELIAAN
PENTADBIR
Bahasa Melayu Kali 1 : Bulan April [Minggu 1 & 2]
Pendidikan Moral Kali 2 : Bulan Julai [Minggu 1 & 2] Guru Besar

Sains Kali 1 : Bulan April [Minggu 1 & 2] GPK Pentadbiran
Matematik Kali 2 : Bulan Julai [Minggu 1 & 2]
Pendidikan Islam
Bahasa Inggeris Kali 1 : Bulan April [Minggu 1 & 2] GPK HEM
Kesenian Kali 2 : Bulan Julai [Minggu 1 & 2]
CaPendidikan Jasmani /
kesihatan Kali 1 : Bulan April [Minggu 1 & 2] GPK Koku
Rekabentuk & Teknologi Kali 2 : Bulan Julai [Minggu 1 & 2]

(Nota : Buku Latihan Murid ditanda: B1/B2/B3 Contoh BM (B1: Tata Bahasa)
1. Buku murid hendaklah dihantar pada masa yang telah ditetapkan
2. Semua buku murid mengikut matapelajaran hendaklah dihantar
3. Guru mata pelajaran hendaklah menyemak/menanda semua kerja murid sebelum
dihantar kepada Guru Penolong Kanan .
4. Pemeriksaan Buku Pendidikan Khas akan ditentukan oleh GPK Pendidikan Khas

23

24

PENGURUSAN
KURIKULUM

24

NAIB PENGERUSI 3 SEKOLAH KEBANGSA
TN HJ HELMY B MUSTAFA ( GPK KOKU) CARTA ORGANISA

) P
PN. SITI NORSHAM

(G
(G
NNAAIIBB PPEENNGGEERRUUSSII 11
PPNN.. LLIIMMAAHH BBTT HHAASSSSAANN (( GGPPKK 11 ))

KP BAHASA MELAYU KP PEND. ISLAM & B.ARAB
PN. NORRA BT ISMAIL PN. AZURA BT FAUZI

KP BAHASA INGGERIS KP SEJARAH
CIK NURUL NAJIHAH BT NOR MOHD TN. HJ. SHAM BIN ANOH

KP MATEMATIK KP PEND. MORAL
PN. ROZITA BT AB. JALIL EN. KHALID B TOMAT

KP SAINS PENYELARAS PPKI
CIK HJH ARNI BT MANSOR PUAN HAJAH RAFIDAH BT YAAKOP

AAN BATANG MELAKA
ASI KURIKULUM 2020

PENGERUSI
MSHATULNAHAR BT. ANUAR
GURU BESAR)
GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 4
PN. ROHANA ABDULLAH(GPK HEM) PN. SITI HAWA BT BOHARIM ( GPK PK)

KOKU)

PN. NURZAIDAWATY BT MD.NAWI ( SETIAUSAHA )

KP TMK / RBT PEMULIHAN KHAS
EN. SHAHRULNIZA BIN YAAKOB EN. MOHD SHAHRAN AZMI B

KP PEND. KESENIAAN SABRI
EN. SAMSURI B JUMAAT
GURU DATA
KP PJ / PK EN. MUHAIMIN BIN HARON
PN. NAZLIN BT AWI
SETIAUSAHA PBS
PRA SEKOLAH PN. AIN SOFEA BT HASAN
PN.MUNIRAH BT MADZLAN
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
EN AMIR HAMZAH B ALI

24

KU 1 : JAWATAN KUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Naib Pengerusi 1 Puan Limah binti Hassan PK Akademik
Naib Pengerusi 2 Puan Rohana binti Abdullah PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 3 Tuan Hj. Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 Puan Siti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Setiausaha Puan Nurizaidawaty bt. Md. Nawi S/U Kurikulum
Puan Norra bt. Ismail KP B.Melayu
Jawatankuasa Cik Nurul Najihah bt. Nor Mohamed KP B.Inggeris
Puan Rozita bt. Ab Jalil KP Matematik
Tuan Hj. Sham bin Anoh KP Sejarah
Puan Azura bt. Fauzi KP Pend. Islam / BA
Cik Hjh. Arni bt. Mansor KP Sains
Encik Khalid bin Tomat KP Pendidikan Moral
Encik Samsuri bin Jumaat KP Kesenian
Puan Nazlin bt. Awi KP PJ/PK
Encik Shahrulniza bin Yaacob KP TMK / RBT
Puan Munirah bt. Madzlan Pra Sekolah
Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri Guru Pemulihan
Puan Hjh. Rosmini bt. Mahmood Guru Media
Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali S/U Peperiksaan
Puan Ain Sofea bt. Hasan S/U PBS/PBD
Encik Muhaimin bin Haron@Mohd Nor Guru Data
Puan Hajah Rafidah binti Yaakop Penyelaras Pendidikan Khas

KU 2 : Panitia Bahasa Malaysia Pn Norra bt. Ismail
Ketua Pn. Munirah bt. Madzlan
Setiausaha Semua guru Bahasa Melayu
Jawatankuasa

25

KU 3 : Panitia Bahasa Inggeris Cik Nurul Najihah bt. Nor Mohamed
Ketua Pn. Ain Sofea bt. Hasan
Setiausaha Semua guru Bahasa Inggeris
Jawatankuasa
Pn. Rozita bt. Ab. Jalil
KU 4: Panitia Matematik En. Mohamad Shahran Azmi bin Sabri
Semua guru Matematik
Ketua
Setiausaha Cik Hjh Arni bt. Mansor
Jawatankuasa Encik Shahrulniza bin Yaacob
Semua guru Sains
KU 5 : Panitia Sains

Ketua
Setiausaha
Jawatankuasa

KU 6 : Panitia Pendidikan Agama Islam & Bahasa Arab

Ketua Pn. Azura bt. Fauzi
Setiausaha Pn. Nurizaidawaty bt. Md. Nawi
Jawatankuasa Semua guru PAI dan Bahasa Arab

KU 7 : Panitia Pendidikan Moral

Ketua Encik Khalid bin Tomat
Setiausaha Puan Norra bt. Ismail
Jawatankuasa Semua guru Pendidikan Moral

25

KU 8 : Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Ketua Puan Nazlin bt. Awi
Setiausaha Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni
Jawatankuasa Semua guru PJ/PK

KU 9 : Panitia Pendidikan Kesenian /DSV/Muzik

Ketua Encik Samsuri bin Jumaat
Setiausaha Puan Hjh Rosmini bt. Hj. Mahmood
Jawatankuasa Semua guru Pendidikan Seni, DSV& Muzik

KU 10 : Panitia Sejarah

Ketua Tuan Hj. Sham bin Anoh
Setiausaha Encik Khalid bin Tomat
Jawatankuasa Semua guru Sejarah

KU 11 : Panitia RBT / TMK

Ketua Encik Shahrulniza bin Yaakob
Setiausaha Cik Hjh Arni bt. Mansor
Jawatankuasa Semua guru RBT/TMK

KU 12 : Pemulihan Khas

Ketua Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri
Setiausaha Encik Khalid bin Tomat
Jawatankuasa Semua guru BM & Matematik tahap 1

KU 13: Prasekolah Puan Munirah binti Madzlan
Ketua Puan Nur Azieana binti Zazali
Setiausaha Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali
Jawatankuasa

25

KU 14 : Jawatankuasa Komuniti Pembelajaran Profesional ( PLC )

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Naib Pengerusi 1 Puan Limah binti Hassan PK Akademik
Naib Pengerusi 2 Puan Rohana binti Abdullah PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 3 Tuan Hj. Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 Puan Siti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Penyelaras Encik Muhaimin bin Haron
Puan Norra bt. Ismail
Jawatankuasa Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni
Puan Rozita bt. Ab. Jalil
Cik Hjh. Arni bt. Mansor
Cik Nurul Najihah bt. Nor Mohamed

KU 15: Jawatankuasa Kerja Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Naib Pengerusi 1 Puan Limah binti Hassan PK Akademik
Naib Pengerusi 2 Puan Rohana binti Abdullah PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 3 Tuan Hj. Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 Puan Siti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Penyelaras Puan Ain Sofea binti Hassan Setiausaha
Puan Norra binti Ismail KP Bahasa Malaysia
Jawatankuasa Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed KP Bahasa Inggeris
Puan Rozita binti Ab. Jalil KP Matematik
Cik Hajah Arni binti Mansor KP Sains
Puan Hajah Rafidah binti Yaakop Penyelaras PPKI

25

27

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
SK BATANG MELAKA 2020

PENGERUSI
Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar

(Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI

Puan Limah binti Puan Rohana binti Tuan Hj. Helmy bin Puan Siti Hawa binti
Hassan Abdullah Mustafa Boharim
GPK HEM
GPK Pentadbiran GPK Kokurikulum GPK Pendidikan Khas

SETIAUSAHA
Puan Ain Sofea binti Hassan

PENGURUSAN SAHSIAH PENGURUSAN 3K (KEBERSIHAN . PENGURUSAN BANTUAN /
KESIHATAN, KESELAMATAN) KEBAJIKAN / SUMBANGAN

PENGAWAS & KANTIN RMT / PSS/ PSP APDM
DISPLIN Puan Nazlin binti Awi Encik Arif bin Encik Muhaimin bin
Mohamad Haron @ Mohd.Nor
Encik Amir Hamzah bin KESIHATAN /
Mohd Ali RAWATAN KEBAKARAN (SKPS) SKIM PINJAMAN
/ KESELAMATAN BUKU TEKS
JADUAL Encik Mohd.Shafi bin Encik Mohammad
KEDATANGAN Zakarianor Puan Ramlah binti
Puan Noormala binti Hasif bin Abd. Hamid Jaafar
BENCANA ALAM
Othman Tuan Hj.Sham bin KKJR /KPJ KWAMP
Encik Mohamad Iz'aan Puan Norra binti Ismail
B&K/ DWEN/ GURU Anoh
PENYAYANG bin Basuni BANTUAN /
KECERIAAN KELAS KEBAJIKAN
Cik Hajah Arni binti Puan Munirah binti KECERIAAN Puan Nurizaidawaty binti
Mansor Madzlan TANDAS
Md.Nawi
PELAPORAN DENGGI / AEDES Puan Nor Husnira binti
AMALAN BAIK/SSDM Cik Nurul Najihah Sulaiman PENDAFTARAN
binti Nor Mohamed TINGKATAN 1
Encik Mohamad SARANA IBU BAPA Puan Rozita binti
Shahran Azmi bin Sabri Encik Khalid bin Tomat
Ab.Jalil
PPDa
Puan Hjh. Rosmini PENDAFTARAN
TAHUN 1 / MURID
binti Mahmoood
CICIR
Encik Samsuri bin

Jumaat

INSURANS TAKAFUL
Puan Hajah Rafidah
binti Yaakop

27

28

JAWATANKUASA INDUK UNIT HAL EHWAL MURID

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar (Guru Besar)

Timbalan Puan Rohana binti Abdullah (GPK HEM)
Pengerusi
Puan Limah binti Hassan (GPK Pentadbiran )
Setiausaha
Jawatankuasa Tuan Hj. Helmy bin Mustafa (GPK Kokurikulum)

Puan SIti Hawa binti Boharim (GPK Pendidikan Khas)

Puan Ain Sofea binti Hassan

Encik Amir Hamzah bin Mohd. Ali Disiplin / Pengawas

Puan Noormala binti Othman Jadual Kedatangan

Hjh.Arni binti Mansor B&K/ DWEN/Mentor Mentee /
Guru Penyayang

Puan Hjh.Rosmini binti Mahmood PPDa

Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri E Pelaporan

Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor APDM

Puan Ramlah binti Jaafar SPBT

Puan Norra binti Ismail KWAMP

Puan Nurizaidawaty binti Md.Nawi Bantuan / Kebajikan

Puan Rozita binti Ab.Jalil Pendaftaran Ting.1

Encik Samsuri bin Jumaat Daftar Thn.1

Puan Hjh. Rafidah binti Yaakop Insuran Takaful

Puan Nazlin binti Awi Kantin

Encik Arif bin Mohamad RMt/ PSS/ PSP

Encik Mohd Shafi bin Zakarianor Kesihatan / Rawatan

Encik Muhammad Hasif bin Abd. Hamid Kebakaran /
Keselamatan(SKPS)

Tuan Hj. Sham bin Anoh Bencana Alam

Encik Muhamad Iz'aan bin Basuni KKJR / KPJ

Puan Munirah binti Madzlan Keceriaan Kelas

Puan Nur Husnira binti Sulaiman Keceriaan Tandas

Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed Denggi / Aedes

Encik Khalid bin Tomat Sarana Ibu Bapa

28

JAWATANKUASA PELAKSANA UNIT HAL EHWAL MURID
PENGURUSAN SAHSIAH MURID

Jawatankuasa Pengawas / Displin

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM
Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran
Penyelaras Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Jawatankuasa Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali
Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni
Puan Ramlah binti Jaafar
Puan Nor Husnira binti Sulaiman

Jawatankuasa Jadual Kedatangan

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Noormala binti Othman

Jawatankuasa Puan Munirah binti Madzlan

Guru Kelas Tahun 1-6

Guru Kelas PPKI

29

Jawatankuasa Bimbingan / DWEN / Guru Penyayang

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Cik Hajah Arni binti Mansor

Jawatankuasa Puan Azura binti Fauzi

Puan Hajah Rafidah binti Yaakop

Puan Norra binti Ismail

Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Hajah Rosmini binti Mahmood

Jawatankuasa Encik Shahrulniza bin Yaacob

Puan Azura binti Fauzi

Encik Samsuri bin Jumaat

Jawatankuasa Pelaporan Amalan Baik / Sistem Sahsiah Displin Murid

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar

Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM

Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran

Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum

Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas

Penyelaras Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri

Jawatankuasa Puan Nor Husnira binti Sulaiman

Encik Amir Hamzah bin Mohd Ali
Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni

30

PENGURUSAN BANTUAN / KEBAJIKAN / SUMBANGAN

Jawatankuasa Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Encik Muhaimin bin Haron

Jawatankuasa Puan Ain Sofea binti Hassan

Puan Noormala binti Othman

Puan Munirah binti Madzlan

Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa Guru Besar
PK HEM
Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Penyelaras Puan Ramlah binti Jaafar PK Pendidikan Khas

Jawatankuasa Puan Norsyafiqah binti Abdul Rahim

Puan Nazlin binti Awi

Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar

Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah

Puan Limah binti Hassan

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Norra binti Ismail

Jawatankuasa Puan Noormala binti Othman

Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi

Cik Hajah Arni binti Mansor

31

Jawatankuasa Bantuan / Kebajikan / Sumbangan

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Nurizaidawaty binti Md. Nawi

Jawatankuasa Puan Noormala binti Othman

Puan Norra binti Ismail

Cik Hajah Arni binti Mansor

Jawatankuasa Insurans Takaful

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Hajah Rafidah binti Yaakop

Jawatankuasa Puan Hajah Rosmini binti Mahmood

Encik Mohd.Shafi bin Zakarianor

Cik Hajah Arni binti Mansor

Jawatankuasa Pendaftaran Sekolah Menengah / KAA / RK

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Rozita binti Ab. Jalil

Jawatankuasa Cik Hajah Arni binti Mansor

Encik Arif bin Mohamad

32

Jawatankuasa Pendaftaran Tahun 1

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Encik Samsuri bin Jumaat

Jawatankuasa Puan Hajah Rafidah binti Yaakop

Puan Munirah binti Madzlan

Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor

PENGURUSAN 3K (KEBERSIHAN / KESIHATAN / KESELAMATAN)

Jawatankuasa Kantin Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran
Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Penyelaras Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Jawatankuasa Puan Nazlin binti Awi
Puan Noormala binti Othman
Tuan Hj. Sham bin Anoh

Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan (RMT), Program Susu Sekolah (PSS) dan

Program Sarapan Pagi (PSP)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar

Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM

Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran

Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum

Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas

Penyelaras Encik Arif bin Mohamad

Jawatankuasa Puan Nazlin binti Awi

Encik Shahrulniza bin Yaacob

Puan Ain Sofea binti Hassan

33

Jawatankuasa Kesihatan / Rawatan

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas
Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Encik Mohd. Shafi bin Zakarianor

Jawatankuasa Puan Munirah binti Madzlan

Puan Hajah Rafidah binti Yaakop

Jawatankuasa Kebakaran / Keselamatan (SKPS)

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM
Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran
Penyelaras Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Jawatankuasa Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Encik Muhammad Hasif bin Abdul Hamid
Encik Shahrulniza bin Yaacob
Encik Mohamad Shahran Azmi bin Sabri

Jawatankuasa Bencana Alam

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM
Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran
Penyelaras Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum
Jawatankuasa Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Tuan Hj. Sham bin Anoh
Cik Hajah Arni binti Mansor
Encik Mohd.Shafi bin Zakarianor

34

Jawatankuasa Kelab Keselamatan Jalan Raya (KKJR) / Kelab Pencegahan Jenayah

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar

Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK HEM

Puan Limah binti Hassan PK Pentadbiran

Tuan Hj Helmy bin Mustafa PK Kokurikulum

Puan SIti Hawa binti Boharim PK Pendidikan Khas
Encik Mohamad Iz’aan bin Basuni
Penyelaras

Jawatankuasa Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed

Encik Muhaimin bin Haron @ Mohd Nor

Jawatankuasa Keceriaan Kelas

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Munirah binti Madzlan

Jawatankuasa Puan Ain Sofea binti Hassan

Encik Khalid bin Tomat

Jawatankuasa Keceriaan Tandas

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Puan Nor Husnira binti Sulaiman

Jawatankuasa Encik Samsuri bin Jumaat

Puan Azura binti Fauzi

35

Jawatankuasa Denggi / Aedes

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Cik Nurul Najihah binti Nor Mohamed

Jawatankuasa Encik Muhammad Hasif bin Abdul Hamid

Tuan Hj. Sham bin Anoh

Jawatankuasa Sarana Ibubapa

Pengerusi Puan Siti Norshamshatulnahar binti Anuar Guru Besar
PK HEM
Timbalan Pengerusi Puan Rohana binti Abdullah PK Pentadbiran
PK Kokurikulum
Puan Limah binti Hassan PK Pendidikan Khas

Tuan Hj Helmy bin Mustafa

Puan SIti Hawa binti Boharim

Penyelaras Encik Khalid bin Tomat

Jawatankuasa Puan Nor Husnira binti Sulaiman

Puan Nursyafiqah binti Abdul Rahim

36

BIDANG TUGAS : JK PENGAWAS DAN DISPLIN

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengawas dan Displin.
2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah.
3. Mengambil tindakan terhadap kes-kes salahlaku murid.
4. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi dan dikuatkuasakan.
5. Melaksanakan hukuman displin sekiranya perlu mewakili pihak Guru Besar.
6. Menjadi Pegawai Perhubungan antara pihak sekolah dengan ibubapa / penjaga dalam

menangani masalah displin.
7. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh

pengawas.
8. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin.
9. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas & sistem pemantauan yg berkesan, menyelaras rekod

sistem penaltI.
10. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang

sewajarnya.
11. Menanam semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.
12. Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) utk mengesan pelajar ponteng

dan melanggar disiplin sekolah.
13. Merancang, menyelia dan meyelaras Program Pencegahan Jenayah dan Ponteng Sifar
14. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian /Jabatan

Pelajaran dan PPD.
15. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan

disiplin murid.
16. Menjadi pegawai perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin.
17. Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan sekolah dan memastikan murid-murid

mematuhinya.
18. Memerhatikan tingkah laku murid & memastikan langkah-langkah diambil terhadap tingkah

laku yang tidak sesuai.
19. Memastikan peraturan sekolah dan gambarajah tentang pakaian dan potongan rambut murid

dipaparkan ditiap-tiap kelas atau sudut-sudut tertentu.
20. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit disiplin.
21. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK BIMBINGAN/ DWEN/ GURU PENYAYANG
1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah.

2. Merancang, mengawal selia dan mengemaskini data dan inventori murid.

3. Merancang, menyelia dan mendedahkan pelajar kepada peluang pendidikan selepas UPSR.

37

4. Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan
ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat
dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar

5. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit Bimbingan dan kaunseling
Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

6. Merancang dan melaksanakan program suaikenal untuk murid-murid baru.

BIDANG TUGAS : JK KANTIN
1. Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang

dikeluarkan oleh JPN .
2. Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat, bersih dan tidak mengandungi bahan

yang tidak halal.
3. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam perjanjian.
4. Memastikan penyediaan & peralatan yg digunakan bersih & selamat serta menggunakan

penyepit utk mengambil makanan.
5. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
6. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
7. Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron,tutup kepala yang bersih

dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
8. Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak didedahkan

kepada lalat.
9. Memastikan makanan yang disediakan untuk sesi pagi dan sesi petang mencukupi.
10. Memaklumkan kepada pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan aktiviti- aktiviti yang

akan dijalankan pada hari Sabtu.
11. Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan

sesuai.
12. Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa rehat untuk ahli-ahli jawatankuasa

kantin.
13. Merekod dan membuat laporan harian dalam Buku Laporan Kendiri Kantin.
14. Melaporkan bulanan kepada Guru Besar/PK Hem untuk dihantar kpd PPD setiap awal bulan

utk prestasi bulan lepas.
15. Memaklumkan kepada pengusaha kantin sekiranya beliau telah melanggar mana-mana syarat

yang berkaitan dengan penjualan makanan seperti yang terkandung dalam perjanjian kantin.
16. Merancang program berkenaan makanan sihat ,seimbang,adab dan tatacara serta tatalaku

murid semasa berada di kantin.
17. Merancang, melaksana serta membuat kertas kerja bagi projek keceriaan kantin sekolah

38

18. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kantin
19. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK KEBAJIKAN / BANTUAN / SUMBANGAN / KWAMP
1. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti Pelajar
miskin,Pelajar Yatim / Yatim Piatu,Kemalangan,Rawatan berterusan (penyakit
kronik),Kematian,Kecemasan / bencana.
2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan
dan keperluan.
3. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan
keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.
4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh
Guru Besar.
5. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
6. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk
menabung.
7. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas
menguruskannya.
8. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna
9. Mengurus dan mengelola serta menyalurkan sumbangan derma dan bantuan pendidikan
daripada pihak kerajaan, swasta dan juga orang perseorangan seperti Bantuan
KWAMP,Bantuan SBT,Jabatan Kebajikan Masyarakat,Pusat Zakat,Mengurus Penyertaan
skim insuran murid dan program menabung,Bantuan Zakat daripada Bank Rakyat
10. Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi
Rumah Murid (KIR) yang miskin dan berpendapatan di bawah RM 700 ke dalam portal
eKASIH
11. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kebajkan
12. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
13. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK PROGRAM 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN )
1. Membaca, memahami, dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian,
JPN, dan PPD.
2. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti: -keselamatan lalu lintas
a. keselamatan bangunan dan perabot
b. keselamatan di makmal / bengkel / dan bilik-bilik khas yang lain.
3. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis, bomba, dan lain-lain.

39

4. Program sekolah selamat
5. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar.
6. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi
7. Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.
8. Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi sekolah
9. Merancang dan menjalankan latihan kecemasan kebakaran (mengosongkan bangunan)

sekurang-kurangnya dua kali setahun.
10. Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal
11. Meletakkan tanda amaran ’BAHAYA’ di tempat-tempat berbahaya.
12. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.
13. Menentukan dan menanda zon / kawasan larangan bagi laluan pelajar.

BIDANG TUGAS : JK KESIHATAN / RAWATAN
1. Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian.
2. Memastikan guru kelas menyimpan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian
dan diletakkan di dalam Fail Peribadi murid-murid
3. Menyelia pengumpulan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian daripada guru
kelas apabila ikehendaki oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia.
4. Melaporkan kehilangan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian kepada
Penolong Kanan HEM untuk proses penggantian.
5. Memastikan guru kelas mengambil ukuran tinggi dan berat serta pemeriksaan mata setiap
tahun dan direkodkan dalam Buku Rekod Kesihatan.
6. Menyelaras program dan aktiviti berkaitan kesihatan.
7. Memantau kes-kes kesihatan murid di sekolah.
8. Bekerjasama dengan guru-guru kelas untuk mengurus dan menyelaras kad kesihatan murid
dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
9. Bekerjasama dengan guru bertugas harian untuk mendapatkan maklumat doktor. Bagi murid
sakit, demam atau kecederaan ringan dengan menghantar pulang ke hospital atau klinik. Ibu
Bapa / penjaga murid mestilah diberitahu serta merta.Anda adalah ibu bapa murid semasa
berada di sekolah.
10. Menyelaras aktiviti kesihatan yang di taja atau dianjurkan oleh Jabatan Kerajaan,Jabatan
Kesihatan, agensi swasta dan NGO.
11. Menyimpan rekod dan menyediakan laporan berkala dan tahunan.

BIDANG TUGAS : JK PENGURUSAN DATA ( APDM)

40

1. Mengenalpasti penggunaan aplikasi APDM melalui taklimat JPN.
2. Mengedarkan borang maklumat murid kepada semua murid melalui guru kelas.
3. Data murid dikemaskinikan berdasarkan borang maklumat murid yang telah diisi.
4. Memastikan guru kelas mengisi data murid tahun 1 yang terkini.
5. Menjalankan proses semakan ralat dan membuat salinan soft copy
6. Membuat salinan untuk dimasukkan ke dalam fail untuk rujukan.
7. Memastikan guru-guru kelas sentiasa mengemaskini data APDM murid untuk pengurusan

bantuan.

BIDANG TUGAS : JK DENGGI / AEDES
1. Memastikan persekitaran sekolah bersih untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit.
2. Memastikan kantin, tempat makan disekolah sentiasa bersih, mematuhi peraturan-peraturan
kesihatan.
3. Murid dinasihati tentang kebersihan diri sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum
sekolah.
4. Bekerjasama dengan pekerja sekolah dan membantu memeriksa dan memastikan kawasan
sekolah bebas daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk dan jentik-jentik.
5. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran bahaya penyakit denggi.
6. Membantu mengelolakan gotong royong di sekolah.
7. Membina kerjasama dengan pihak kesihatan, majlis daerah, bomba, polis dan lain-lain yang
berkaitan.
8. Menyelia dan menyerahkan laporan kepada Guru Besar untuk makluman dan tindakan.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK KECERIAAN TANDAS / KELAS
1. Melantik jawatankuasa dalam kalangan murid.
2. Memantau kebersihan dan keceriaan tandas murid dan guru setiap hari dengan kerjasama
jawatankuasa yang dilantik dalam kalangan murid.
3. Menyediakan laporan bulanan kebersihan dan keceriaan tandas kepada GPK HEM.
4. Mengadakan pertandingan keceriaan kelas.
5. Mengadakan jadual dan menyediakan borang untuk pemilihan hakim dalam kategori yang
disediakan.
6. Mengumpul borang yang telah diisi oleh hakim secara mingguan.
7. Mengira markah dan memilih pemenang berdasarkan markah tertinggi dalam pertandingan
keceriaan kelas secara bulanan.

41

8. Markah diuwar-uwarkan setiap hujung bulan.
9. Menyelaras penyampaian Anugerah Keceriaan Kelas setiap hujung bulan.
10. Memantau keceriaan dan kebersihan kelas dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN. PROJEK SUSU SEKOLAH DAN
PROGRAM SARAPAN PAGI

1. Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMT.
2. Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima

bantuan di bawah RMT.
3. Merangka Jadual Bertugas bagi guru-guru RMT untuk mengawasi murid-murid di

bawah RMT.
4. Memantau pelaksanaan RMT agar program berjalan mengikut perancangan

yang teratur dan tersusun.
5. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha kantin untuk menyediakan

makanan kepada bilangan murid yang layak menerima RMT sepanjang tahun.
6. Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga

kebersihan dan kesegaran makanan murid.
7. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan.
8. Mengawasi murid supaya makan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari
9. Menyelaras, mengelola daan menyimpan susu yang dihantar dtitempat yang selamat

dan sesuai
10. Mengedarkan susu yang diterima kepada semua murid pada kadar yang segera

setelah dihantar bagi mengelakkan susu rosak
11. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit RMT dan PSS
12. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
13. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

BIDANG TUGAS : JK PENDIDIKAN dan PENCEGAHAN DADAH ( PPDa )
1. Merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan pencegah dadah
seperti program ceramah 5 minit anti dadah.
2. Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah , pameran
dan pertandiangan-pertandingan bertemakan anti dadah.
3. Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam penyalah -gunaan
dadah seperti merokok, menghidu glu dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak
sekolah.
4. Mempertingkatkan kesedaran tentang bahaya dadah / ancaman penggunaan dadah,
rokok, alkohol, inhalan, HIV/Aids dikalangan murid, guru dan ibu bapa.

42

5. Membina kekuatan dalaman murid dan menyediakan mereka dari segi pemikiran dan
tindakan supaya menjauhi dadah, rokok, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.

6. Mengesan murid yang terlibat dengan pengunaan dadah, rokok, alkohol dan inhalan untuk
proses bimbingan pemulihan sahsiah.

7. Mempastikan tindakan segera diambil untuk membantu murid yang berisiko tinggi
berkaitan penggunaan dadah, rokok, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.

8. Mengesan, membantu, membimbing dan memantau murid supaya tidak terlibat dengan
HIV/Aids.

9. Mewujudkan perhubungan dua hala diantara guru dengan ibu bapa, polis, Agensi Anti
Dadah Kebangsaan, PEMADAM, pertubuhan dan agensi lain atau masyarakat sekolah
dengan masyarakat luar sekolah di dalam usaha mencegah penggunaan dadah, rokok,
dan inhalan.

10. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit PPDa
11. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit

BIDANG TUGAS : JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi membincangkan
pembahagian tugas, taklimat kepada guru tingkatan, menubuhkan pasukan petugas
SPBT (pelajar), dan pelajar yang layak untuk menerima SPBT.
2. Mengedar dan mengumpul borang SPBT melalui guru kelas..
3. Membuat pesanan buku. dan membuat anggaran tepat untuk tahun berikutnya.
4. Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
5. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit.
6. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).
7. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
8. Mengedarkan mengikut kelas dan menentukan tarikh pengedaran.
9. Menyelenggarakan fail yang kemas kini mengikut jenis.
10. Menyediakan Rekod buku stok yang kemas kini (mengikut kelas)
11. Menyimpan rekod buku, hapus kira, rosak dan hilang.
12. Menguruskan bilik SPBT dan membuat peraturan penggunaannya.
13. Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.
14. Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
15. Melengkapkan buku stok, mengemaskini inventori dan menyimpan dokumen dengan
teratur dan selamat.
16. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.
17. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang
tidak mendapat pinjaman buku teks.

43


Click to View FlipBook Version