The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Тања Ђорђевић, 2019-11-28 18:14:06

novine mp 2016

novine mp 2016

Лист ученика Основне школе „Милица Павловић” Чачак

Година XXVIII Број 43 Чачак, 28. јун 2016.

Насловна страна: Марта Мајсторовић Стакић

Има реч

Поштовани читаоци, Највреднији чланови новинарске секције: Јана Кнежевић, Магдалина
Добро дошли међу стра- Обрадовић, Софија Димитријевић, Мина Лазовић, Тамара Радојчић и

нице и редове 43. броја Милена Луковић
школског листа Наши ко-
раци. Драги читаоци,
Још једна школска година је иза нас и време да на страницама нашег школског листа
Као што сте и навикли, и сумирамо резултате, да се подсетимо шта смо радили и где смо све били у протеклој
у овом школском листу обја- школској години.
вљујемо најактуелније до- Наш школски лист је огледало школског живота, својеврсна ретроспектива свега
гађаје и активности везане онога што је обележило годину за нама. Квалитет, разноврсност садржаја и тема
за нашу школу, постигнућа је оно што наш лист чини препознатљивим, тако да није лако носити одговорност
наших ученика, најбоље ли- очувања дуге и богате традиције Наших корака. Није лако, али је лепо.
терарне и ликовне радове. Трудили смо се да, речју и фотографијом, забележимо сваки тимски и индивидуални
Кроз прилоге у нашем школском листу, као и до корак, да прикажемо разне аспекте из богатог живота наше школе, што је могуће
сада, можете пратити рад школе, креативност, труд, више активности, пројеката, дружења, али, нажалост, нисмо могли да објавимо све
рад и залагање наших ученика и њихових учитеља што смо желели и што је заслуживало да се нађе на страницама Наших корака јер
и наставника. Иако захваљујући њиховом преданом лист је годишњи, школска година дуга, а ми, као и увек, врло вредни.
раду и ентузијазму, расте број прилога у нашем ча- Надамо се да ће вас наш школски лист, чији је циљ чување, неговање и афирмација
сопису, иако се, из године у годину, повећава број правих вредности, као и до сада, информисати, разонодити и подстаћи на
страна, ипак је недовољно да покаже све садржаје креативност. 
и активности из богатог живота наше школе. Нажа- Од ове школске године имамо и блог новинарске секције – Моћ речи
лост, само је мали део нашег рада приказан у нашем http://tanjadjordjevic.blogspot.rs
новом листу. Редакција листа
Надам се да ћете, листајући странице Наших ко-
рака, имати добар преглед догађања у нашој школи Друга награда на Сајму школског издаваштва
и наших многобројних активности у које је уложено
много труда, знања, а пре свега љубави према шко- Пети сајам школског издаваштва Моравичког округа одржан је 13. маја 2016.
ли, раду и писању. године у ОШ „Краљ Александар I“, у Горњем Милановцу. Школски лист Наши
У протеклој школској години уписали смо 153 кораци бр. 42 освојио је другу награду у категорији основношколских листова.
првака и испратили исто толико осмака, од тога 29 Честитамо редакцији листа и уреднику Маријани Трифуновић на овом
добитника Вукове дипломе. Преко 50 ученика редов- престижном признању.
но похађа „продужени“ боравак, што је знатно више
у односу на претходне године. Садржај
Имали смо много разлога за славље, много је ус-
пеха и награда обележило годину иза нас. Награђе- Има реч ............................................................. 2
но је 103 ученика, који су се такмичили из скоро Разговор с поводом .......................................... 3
свих наставних предмета, од којих је 33 представља- Свечаности у школи ..................................... 4-5
ло школу на републичком нивоу. Такође, можемо се Примери добре праксе .................................... 6
похвалити и успешним спортистима - 21 спортиста У посети ............................................................ 7
је награђен. Посебно су нас обрадовали наши ко- Обележили смо значајне датуме ................. 8-9
шаркаши, другим местом у Републици. Знање на делу ............................................ 10-11
Наша школа се ове године укључила у Међуна- На републичким такмичењима .................... 12
родни пројекат Еко - школа. Опраштамо се са још једном генерацијом ... 13
Из дана у дан се трудимо да услови рада у на- Прославили су име наше школе ................... 14
шој школи буду још бољи. Завршена је фасада на Ђак генерације ................................................ 15
фискултурној сали и постављен тротоар око исте. Школска културна сцена ............................... 16
Оивичене су прилазне стазе око главног улаза и за- Књижевни сусрети ........................................ 17
сађено цвеће и зеленило. Набављена је електрична Новости из библиотеке .................................. 18
пумпа за воду и изведени радови на систему за зали- Настава у природи ......................................... 19
вање травњака и цвећа. У холу, поред главног улаза, Излети ............................................................. 20
постављене су витрине за пехаре и фотографије уче- Екскурзије ....................................................... 21
ника носилаца дипломе Вук Караџић. Климатизова- У царству боја, речи и маште ……….......... 22-23
на је свечана сала и канцеларија секретара. Озву- Наши награђени таленти ………..............…… 24
чена је наставничка канцеларија и постављен ЛЦД Спортске стране …………..........................…… 25
телевизор. Купљен је фотокопир апарат. Ученици репортери …………….........…..… 26-27
Током лета биће опремљено више учионица
новим клупама и столицама, захваљујући пројекту NA[I KORACI broj 43
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја „Модернизација школа“. У оквиру тог пројекта
биће опремљен кабинети за физику, хемију и фи-
скултурна сала. У ђачкој кухињи ће се ремонтовати
пећница и комора, а извршиће се набавка ламина-
тора. Све ће то допринети бољој и квалитетнијој по-
нуди у нашој ђачкој кухињи.
Захваљујем се колективу школе на уложеном
труду, преданом и пожртвованом раду јер су њихови
резултати видљиви на сваком кораку и на томе што
својим свакодневним ангажовањем доприносе да
школа буде пријатно и подстицајно место које свим
ученицима и запосленима пружа једнаке шансе за
развој и напредак.
Мирко Лазовић, директор школе

2

Разговор с поводом

Разговор са Јуцом Пантелић, наставницом историје и географије

Постоје наставници који због доброте, љубави и пожртвовања према деци, након одласка у пензију остају дубоко урезани у дечјим

срцима. Један од таквих наставника је и наша наставница историје - Јуца Пантелић, која је и сама помало била историјска личност.
Волели смо њене часове јер смо на њима сазнавали многе занимљивости из историје, како Србије, тако и целог света.

Често смо били задивљени њеним познавањем историје и жаром са којим нам је причала о свирепости Атиле Бича Божјег, малој

висини, али великој спретности и одлучности Карла Великог, дубокој оштроумности и способности Наполеона Бонапарте и храб-

рости и јунаштву великог Карађорђа Петровића. Све су то биле чињенице, које је наставница Јуца врло често знала да претвори у
занимљиве приче. Иако је отишла из наше школе, наставница Јуца ће остати у нашим срцима као легендарна наставница која нас је

научила много тога о историји, али и о животу. У сећању ће нам остати њена реченица: „Газите живот, не дајте да он гази вас.”
- Коју сте основну и средњу школу завршили?

Основну школу сам завршила у Рошцима, а касније и Гимназију
у Чачку.
- У којим школама сте радили пре него што сте дошли у
нашу школу?
Радила сам у више основних школа, у Котражи, у Гучи, у Луча-

нима, у Марковици.
- Колико година сте радили у нашој школи?

У ОШ „Милица Павловић“ радила сам пуних двадесет пет го-

дина.
- Да ли више волите историју или географију?
Подједнако волим и историју и географију.
- Ко Вам је омиљена историјска личност?
Много је великих људи било у историји, али издвојићу неке за
које могу рећи да су ми омиљени, Карађорђе, Наполеон, Милош
Обреновић, Александар Македонски, Гај Јулије Цезар 
- Којих анегдота са часова се најрадије сећате? Чланови новинарске секције са наставницом Јуцом Пантелић

У мојој дугогодишњој каријери много је било тога чега ћу се радо сећати…
- Да ли памтите неко одељење као веома добро/ веома лоше?
Сва деца су добра. То се не може ставити на вагу.  Поносна сам на све своје ђаке. Најдраже ми је када ме препознају деца којој сам раније
предавала и када се испричам са њима. Увек сам отворено разговарала са ученицима. Поверавали су ми се и увек сам имала разумевања
за њихове проблеме. Тако је и било и са људима са којима сам радила, нема колеге који би рекао да не говори са мном. Колеге су ме звале:
Јуцика, Џуца, Џулијета, Царица, Краљица, то ми је ласкало.
- На који постигнут успех својих ђака на такмичењима сте највише поносни?
Поносна сам на све успехе својих ђака, а највише на оне који су учествовали на највишем рангу такмичења, на републичком. Ниједна годи-
на није прошла, а да ученици нису учествовали на овом нивоу и освојили прво, друго или треће место. Вероватно бих и ове године имала
тако успешне ученике да нисам престала са радом.
- Да ли Вам је жао што идете у пензију и шта ће Вам највише недостајати?
Није то ништа што би ме скрхкало, све је то живот, нешто нормално. Највише ће ми недостајати дружење са вама и са колегама.
- Шта бисте нам поручили сада на растанку?
Радите и борите се да сутра постанете прави академски грађани. Трудите се да свима чините добро, јер мржња не води ничему. Живот
је чудо. Треба да газите живот, а не живот вас. Треба поставити циљ, да би се он остварио. Увек сам грдила и саветовала, али су то деца
схватала и сад, кад ме виде, кажу да је требало још више да их грдим. Било је изненађења и реакција које нисам очекивала. У тим трену-
цима видим колику пажњу ми ученици посвећују. Тако је било и сада на крају, добила сам на поклон неколико песама од својих ученика.  

Интервју водили чланови новинарске секције, септембар 2015.

Биљана Новковић међу десет најкреативнијих математичара у Србији

Наставница Биљана Новковић има став да учење чине ученици, а не наставници, који су ту да усмеравају и воде интересовање које је ђацима
природно. С тим на уму, решила је да математичку радозналост побуди кроз позоришну представу. На основу дела Милутина Миланковића

„Оснивачи природних наука“ написала је сценарио за представу „Питагора и његови ученици“, која је пре три године премијерно изведена у њеној

ОШ „Милица Павловић“ у Чачку. (Центар за промоцију науке).

Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ преко манифестације „Мај месец математике“ представио је стварна,

жива лица математике – десет најкреативнијих наставника. Међу

десет изабраних лица математике, најмаштовитијих наставника

овог предмета из целе Србије, нашла се и наша наставница Биљана
Новковић. Лице наше наставнице Биље могли смо видети на изложби
у холу Математичког факултета Универзитета у Београду и покретним
изложбама у возилима градског саобраћаја, уз историјски познате

математичаре.

Десет одабраних победника – Лица математике, у Београду, у

организациjи Центра за промоциjу науке, имали су прилику да широj

публици покажу примере своjе добре праксе и да посетиоце упознају

са занимљивим математичким идеjама.

Лица математике била су звезде велике математичке изложбе. Сцена из представе „Питагора и његови ученици”,
Портрети победника изложени су у галериjама у Београду, како би, изведена у просторијама МИ САНУ
макар у маjу, наставници били праве познате личности.
Честитамо нашој наставници на овом изванредном успеху и
престижном признању.

Чланови новинарске секције

NA[I KORACI broj 43 3

Свечаности у школи Прослава Дана школе у прусуству великог броја званица
Сцена из представе „Слава у Минхену”
Свечаност поводом Дана школе

У петак 16. октобра, свечано и достојанствено, како и доликује
школи њеног угледа, у присуству великог броја званица, родитеља,
ученика и радника школе, ОШ „Милица Павловић“ прославила
је свој 78. рођендан. Програм је отворио велики школски хор
извођењем химне школе.

Присутне је, у име колектива, поздравио директор Мирко
Лазовић, који је говорио о успесима наших ученика у претходној
школској години и о развоју и модернизацији школе. Велики хор је
поред химне отпевао и „Другу руковет“, С. С. Мокрањца.

Драмска секција под вођством Јелене Јововић, професорке
српског језика, била је, као и увек, на висини задатка и за ову прилику
премијерно извела представу о животу наше велике сликарке
Надежде Петровић „Слава у Минхену“, према тексту Драгане
Божовић, вишег кустоса у галерији „Надежде Петровић“. За костиме
наших младих глумаца, који су употпунили и аутентично приказали
ову јако добро осмишљену причу,  побринула се Сања Живановић,
професорка ликовне културе.

Највећи аплауз и симпатије присутних добио је наш мали
школски хор, који се премијерно представио изводећи сплет
староградских песама. Мали хор, који чине ученици другог разреда,
за овај њихов први наступ припремале су Виолета Славковић, проф.
музичке културе, Гордана Перуничић и Лела Петровић, проф.
разредне наставе.

На самом крају, Лазар Бралушић, ученик другог разреда,
рецитовао је песму „Шта је љубав“.

Наступ школског хора под вођством Виолете Славковић, професора Чланови драмске секције са Јеленом Јововић, професором српског
музичке културе језика и Сањом Живановић, професором ликовне културе

Од ове школске године наша школа има и свој Мали хор који чине ученици другог разреда, одељења II4 и II5. Мали хор припремају и воде
учитељице Гордана Перуничић и Лела Петровић.

Премијерни наступ Малог хора наше школе

4 NA[I KORACI broj 43

Свечаности у школи

Прослава Светог Саве Наступ хора наше школе на Светосавској академији у Дому културе

Као што се у сваком православном дому са љубављу и радошћу Свечана додела награда
припрема и дочекује дан крсне славе, тако смо и ми у својој школи,
свом другом дому, традиционално, и ове године, припремали, Школска година која је на измаку донела је много узбуђења,
дочекали и прославили нашу школску славу - Светог Саву. много такмичења и много награда. И у овој школској години
постигли смо веома значајне и запажене резултате.
Након што је школски хор под вођством професорке музичке
културе, Виолете Славковић, извео Химну Светом Сави, ученицима, У петак, 27. маја, организована је свечана додела награда
радницима и гостима ОШ „Милица Павловић“, обратио се најуспешнијим ученицима, од I до VII разреда, и нашим
директор школе Мирко Лазовић, који је поздравио све присутне, најуспешнијим спортистима.
честитао школску славу и посебно се захвалио породици Обућина,
овогогодишњим светосавским домаћинима школе. Награде су уручене и учитељима и наставницима за додатно
ангажовање у раду са талентованим ученицима и њихово успешно
Мисао водиља овогодишње светосавске свечаности била је: учешће на највишим нивоима такмичења.
Нека се повинује новодошавши ономе који је пре дошао, неписмени
писменоме, неуки образованоме и млађи старијем.

После поздравне речи директора, уследио је чин резања славског
колача. Молитвама свештеника, садашњих и будућих домаћина, деце,
радника школе, и свих присутних гостију, обележен је најсвечанији
тренутак дана. Школски хор је потом извео сплет староградских
песама. Следећа тачка програма била је представа коју је за ову
прилику припремила Оливера Крупеж, професорка српског језика.
Драмска секција заблистала је и ове године извођењем драмског
комада Свети Сава у мојој кући, према сценарију проф. Данијеле
Ковачевић Микић. Представа је испраћена великим аплаузом
задовољних гледалаца. 

Сценографију и костиме, као и изложбу посвећену животу и делу
највећег српског светитеља и просветитеља, Светог Саве, припремила
је Сања Живановић, професор ликовне културе.

Круну свечаности чинио је наступ наших најмлађих ученика,
Малог хора школе, који је својом песмом и рецитацијама изазвао
одушевљење свих присутних. Мали хор припремају и воде учитељице
Гордана Перуничић и Лела Петровић.

Овим надахнутим и креативним програмом у част и славу
заштитнику српских школа, ученици и наставници наше школе су још
једном показали сва своја умећа, глумачке и музичке способности,
дали леп пример и подсетили нас да треба да следимо пут светосавља
и животне истине које нам је Свети Сава оставио у наслеђе.

Обред ломљења славског колача са домаћинима Савиндана Учитељица Светлана Опарница додељује награде најмлађима

Додела Вукових и посебних диплома

Традиционалном свечаношћу која се организује у част завршетка
осмогодишњег школовања наших ученика и доделе награда најбољим
од њих, испратили смо још једну генерацију матураната која је
својим резултатима оставила снажан печат у богатој историји наше
школе. Наша школа се ове године може похвалити са 29 добитника
Вукове дипломе, најпрестижније школске награде. Додељено је и 76
посебних диплома. Награде најбољим у својој генерацији уручиле
су њихове разредне старешине, а најбољем међу најбољима, Лазару
Милошевићу, ученику генерације, директор школе.

Сцена из представе „Свети Сава у мојој кући” 5

NA[I KORACI broj 43

Примери добре праксе

Новогодишње и божићне чаролије Васкршњи вашар

Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, Последњег дана школе, пред пролећни распуст, учетељи и
крајем децембра, у свечаној сали наше школе, вредне и креативне ученици наше школе организовали су традиционални Васкршњи
учитељице су, и ове године, уз помоћ и сарадњу наставника верске вашар.
наставе, организовале дружење са предшколцима из чачанских
вртића. У веселом претпразничном расположењу малишани су, на
импровизованим тезгама у свечаној сали школе, имали прилику да
Организатори су се потрудили да школа  одише пра- излажу и продају своје рукотворине са препознатљивим васкршњим
вом  новогодишњом атмосфером, почев од уређеног простора до симболима намењеним предстојећем и најрадоснијем хришћанском
празничног расположења које су изазвали међу младим гостима. празнику Васкрсу.

Предшколци су имали прилику да учествују у креативним Богате тезге наших вредних малих продаваца одисале су бојом и
радионицама и да, користећи различите материјале, праве маштом. Продавала су се васкршња јаја осликана разним техникама,
занимљиве честитке, украсе и капе са новогодишњим мотивима. креативни предмети, а било је и пекарских ђаконија.

Поред креативних радионица, будући прваци су учествовали Највернији посетиоци и купци били су, свакако, ђачки родитељи,
у интерактивној радионици Божићна прича, коју су осмислили који су подржали ову акцију, уживајући у претпразничком
вероучитељи наше школе, певали празничне песме, надметали се у расположењу са организаторима ове манифестације. Судећи по
спретности, играли и учили плесне кораке. Судећи по задовољним броју учесника и посетилаца, овогодишњи васкршњи вашар био је
и насмејаним дечијим лицима, новогодишња чаролија је ушетала у један од највећих и најуспешнијих до сада.
нашу школу.

Јавни час верске наставе - Крсна слава Музејска учионица у Вранићима

Јавни час верске наставе на тему Крсна слава у првој недељи
октобра организовао је Милош Живановић, наставник верске
наставе, са ученицима четвртог разреда.

Ученици су приказали симболику и смисао прослављања крсне
славе у традицији српског народа кроз здравице, кратке рецитације,
гостољубивост и молитву.

Четвртаци на часу верске наставе у манастиру Вујан Ученици V и VI разреда посетили су Музејску учионицу у Вранићима
6 у којој су могли да виде како је школа изгледала некад и да учествују
у радионицама чији је циљ стицање функционалног знања, развијање
креативности и спретности кроз забаву и игру, као и развијање
љубави према традицији и богатству културног наслеђа.

NA[I KORACI broj 43

У посети

У посети Петници У посети Сајму књига

Крајем октобра ученици VI, VII и VIII разреда Основне школе Међународни београдски сајам књига, једну од најстаријих,
„Милица Павловић“ са наставницама биологије Биљаном Ускоковић најважнијих и најпосећенијих књижевних манифестација у региону,
и Аном Давидовић посетили су „Истраживачки камп“ у Петници. радници и ученици наше школе традиционално посећују. Нисмо
Посета Петници била је веома занимљива и поучна. Обишли смо га заобишли ни ове године. У халама у којима се одржавао Сајам,
кабинете биологије и хемије. Приликом посете овом научном било је много људи, љубитеља књиге. Због великог броја посетилаца,
центру и сами се смо се осећали као научници. Из биологије смо тешко се долазило до жељених штандова. Било је књига сваке врсте,
учили о крвним групама. Било је веома забавно. Час хемије био различитих наслова, како страних, тако и домаћих. На Сајму је било
је занимљивији од часа биологије. На овом часу обукли смо беле и доста писаца, попут Раше Попова и Матије Бећковића са којима
мантиле, везали косе и кренули да изводимо огледе. На крају, смо имали част да се упознамо и попричамо. Сајам су обележиле
уследио је најлепши део дана. Сви ученици су се опустили и играли и промоције писаца који су читали своју поезију на задовољство
јурке. Био је ово један веома леп дан и једно незаборавно искуство. великог броја људи који су са уживањем слушали њихово казивање.

Ина Симовић, ученица одељења VI5 Овај Сајам ће нам засигурно остати у лепом сећању као и сусрети
са великим писцима српске књижевности.  

Софија Димитријевић и Магдалина Обрадовић VIII5

Посета Фестивалу науке Посетили смо Уметничку школу у Чачку

Највећи научни догађај у региону југоисточне Европе Фестивал Ученици шестог и седмог разреда наше школе са наставницом
науке одржан је првог викенда у децембру, на Београдском сајму, ликовне културе, Сањом Живановић, посетили су Уметничку школу у
под слоганом „Чуда су свуда“. којој су имали прилику да се практично опробају у техникама клесања
камена и дрворезбарењу. Од љубазних професора сазнали су много о
Циљ фестивала је промовисање науке, афирмација научника и овој школи и видели изузетне радове ученика. На поклон су добили
научних открића, али и подстицање интересовања за науку која је гипсани модел који се може користити у настави ликовног васпитања.
сама по себи интересантна, инспиративна и надасве занимљива. Да
наука може бити забавна, узбудљива и свима доступна, показале су Ово је био добар начин да се ученицима, који су склони уметности,
четрдесет две научне поставке смештене у Хали 3 Београдског сајма. предочи постојање једне квалитетне школе у њиховом граду.

Педесет двоје ученика наше школе са наставницама Катарином
Драгутиновић, Зорицом Шипетић и Миром Панић посетило је, у
петак  4. децембра, девети Фестивал науке у Београду.

Јана Кнежевић VIII5

Сања Живановић са члановима ликовне секције

У посети Техничко-ремонтном заводу

На Фестивалу науке Поводом обележавања деведесет година од формирања
Посета дечјем одељењу Градске библиотеке Техничко-ремонтног завода у јеЧаочвкуу,иондстеиљтеуњцеијIуV. 6Учсеаниучциитсеуљибциолми
Биљаном Ђорђевић посетило
у прилици да виде нова борбена и неборбена средства и друже се са
запосленима.

NA[I KORACI broj 43 7

Обележили смо значајне датуме

Европски дан језика Дечија недеља у нашој школи

Дан за промовисање учења и указивање на важност и потребу У жељи да афирмише значај и улогу породице у срећном
учења језика, познатији као Европски дан језика, традиционално је одрастању сваког детета Дечија недеља се ове године одржавала под
организовао Актив страних језика у сарадњи са другим активима слоганом „Подршка породици - најбоља подршка деци“.
школе.
Овој манифестацији сваке године посвећујемо велику пажњу и
Од микроскопа, занимљивих квизова на енглеском језику и из организујемо разноврсне тематске, културно-уметничке и спортске
биологије, преко питања из музичке и ликовне културе, спајалица на активности за децу током целе недеље.
енглеском и немачком језику, верских молитава на овим језицима,
историјских личности, па све до културних споменика, географских У оквиру обележавања Дечије недеље, која се традиционално
карата и Питагорине теореме. одржава у првој седмици октобра, са циљем скретања пажње јавности
на децу и младе, нашу школу, посетили су предшколци из вртића
Све је ово било изложено у сали наше школе и изазвало велико Сунце који су обишли библиотеку, свечану салу и присуствовали часу
интересовање ученика. И посећеност ове манифестације била је ученика првог разреда.
велика. Било је ђака из млађих, али и доста оних из старијих разреда.

Софија Димитријевић VIII5

„Сунце” у нашој школи

Октобар - месец књиге

Светски дан ненасиља Поводом месеца књиге и овог октобра организoвали смо
акцију прикупљања књига за школску библиотеку. Представници
Новинарска секција наше школе је поводом Светског дана ненасиља нкњајивграедунаикјциихјиодперљиекњуапљVа2њ, аVIк4њ, иVгIаI1заишVкIоIIл1сдкаурбиивбаллииотсеукзуа. једно 156
направила презентацију и организовала предавање и изложбу под
слоганом Ми смо рекли не, којој су присуствовали ученици од петог
до осмог разреда.

Ученици су били веома мотивисани за учешће у изложби, показали
су своју креативност у промовисању поруке ненасиља и осуде сваког
облика насилног понашања.

Светски дан толеранције Дародавци књига за школску библиотеку

Наша школа преко разних наставних и ненаставних активности Радионица о толеранцији у одељењу VI5
током школске године, међу ученицима подстиче дружељубивост,
солидарност, поштовање различитости, толеранцију. NA[I KORACI broj 43

Међународни дан толеранције, који људе широм света подсећа
да без толеранције нема живота у миру и хармонији, као и да
без толеранције нема развоја ни народа ни државе, и ове године
обележен је у нашој школи.

На часовима одељењске заједнице организоване су радионице.
Ученици су били врло расположени за учешће у активностима
поводом овог дана и разговора на тему толеранције.

8

Обележили смо значајне датуме

Сат за нашу планету и Светски дан поезије Светског дана чистог ваздуха

дан У понедељак, 21. мзаарнтааш, уучпелнаинцетиуокдаеољеињСавVетI7скоибедлаенжпиолеизисјеу. Чланови еколошке секције са Маријаном Марковић, проф.
под називом Сат биологије, поводом Светског дана чистог ваздуха, одржали су
угледни час о заштити паркова. Циљ ове угледне активности је
Рецитујући стихове о природи, њеним лепотама и значају очувања указивање на значај очувања дрвећа и зелених површина у градским
срединама као и на рационалну потрошњу енергије. На крају часа
исте, подсетили су нас на еколошке заповести којих би требало да ученици су истакли еколошке поруке.

се придржавамо. Вече је симболично организовано под светлошћу

свећа, а све у циљу промовисања штедње електричне енергије.

Ученици су показали подједнако интересовање како за неговање

лепе речи и рецитовање поезије, тако и за очување и заштиту животне

средине, чиме су показали знања из српског језика и биологије.

Маријана Марковић, проф. биологије и Бојана Никшић, проф. српског језика

Светски дан дечје књиге Еко – школа

На Светски дан дечје књиге који се обележава 2. априла рођен је Наша школа се ове године укључила у Међународни пројекат Еко -
школа. У реализацију пројекта укључени су наставници, еколошка
Ханс Кристијан Андерсен, дански књижевник и прослављени писац секција и сви ученици школе. У намери да прошире еколошку
свест ученика, наставници су се у овај пројекат укључили
за децу. различитим радионицама, акцијама и предавањима. У акцијама
су нам помогла предузећа ЈКП Комуналац и Градско зеленило.
Циљ прослављања овог празника је промовисање дечје Ученицима су се свиделе акције чишћења околине школе јер су на
тај начин показали како им је стало до чистије и здравије животне
књижевности и читање, као и скретање пажње јавности на потребе средине. Овај пројекат ће се наставити и у следећој школској
години и на овај начин ће ученици схватити своју улогу у заштити
најмлађих читалаца. животне средине и сопствене околине.

Поводом овог дана Биљана Лукић, школски библиотекар, Маријана Марковић, координатор

припремила је презентацију о животу и раду Ханса Кристијана

БАонјдаенросменНа,икашуичће,нипцриедVст4а, вVи6лии сVуI7свсоај наставницом српског језика
заједнички пројекат који се

састојао у читању њихових аутентичних бајки или бајки написаних

на основу почетка неке Андерсенове. Све бајке су биле илустроване.

Бојана Никшић, проф. српског језика

Ученици наше школе у акцији сакупљања чврстог отпада са
наставницом биологије Маријаном Марковић

Обележили смо Онлајн недељу Онлајн радионица Милке Главоњић, професора информатике
9
Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања
која укључује и охрабрује људе да користе нове технологије и
Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним
могућностима у онлајн свету.

Ове године наша школа се прикључила онлајн породици Европе.
У оквиру Онлајн недеље наставници информатике наше школе
осмислили су пет активности и реализовали пет радионица на
којима су ученицима и наставницима приближили информационе
технологије.

NA[I KORACI broj 43

Знање на делу

Име и презиме Разред и Освојено Ниво такмичења /наставни Александар Радуловић VI2 III место Oпштинско- физика
ученика/це одељење место предмет Вук Лужанин
Андријана Давидовић III место Oпштинско-математика
Маша Шиљковић Oпштинско-леп говор VI3 II место Oпштинско- физика
Петар Николић I место Oкружно-леп говор Марија Петровић II место Oкружно- физика
Урош Николић II4 I место
Лука Спасојевић Oпштинско-математика Виктор Ћурчић III место Oпштинско- физика
Радован Браловић Oпштинско-математика VI4 II место Oкружно- физика
Милица Бошковић III1 II место Oпштинско-леп говор Милена Луковић II место Oкружно-биологија
Дарија Ћировић Oпштинско-математика Нађа Мрвић
Вук Ћучић III1 III место Oпштинско-математика Андријана Кизић III место Oпштинско-математика
Стефан Милић Oпштинско-математика Немања Даниловић
Ива Михајловић III3 II место Oпштинско-математика II место Oкружно-математика
Маша Штављанин Oпштинско-математика Наталија Димитријевић
Сања Митић III5 II место Oкружно- математика Милица Живковић учешће Републичко-математика
Лука Бајовић Oпштинско-математика Невена Маслаћевић I место Oпштинско- физика
III6 I место Oпштинско-математика Теодора Петровић VI4 I место Oкружно- физика
Кристина Крунић Oпштинско-математика III место Републичко- физика
III6 II место Oкружно- математика Мина Месаревић
Ђурђа Радмилац Oпштинско-математика Никола Рапаић
Андријана Шипетић III6 II место Oкружно- математика Вељко Швабић III место Oпштинско-српски језик
Вишња Василијевић Анђела Баковић
IV1 I место Oпштинско-математика Матија Поповић II место Oкружно- српски језик
Сара Драшковић III место Oкружно- математика Ђорђе Богићевић I место Oкружно-биологија
Ана Радовановић
Катарина Ковачевић IV1 II место Oпштинско-математика II место Oпштинско-историја
Ђорђе Станојловић Oпштинско-математика Соња Јековић I место Oкружно- историја
IV1 III место Oкружно- математика VI4 II место Oпштинско-српски језик
Софија Савић Oпштинско-српски језик Александар Јечменић Oкружно- српски језик
IV2 I место Oпштинско-математика Валентина Ковачевић II место
Вида Милутиновић II место Oкружно- математика Никола Милутиновић
Марко Танасковић Oпштинско-српски језик Лука Петронијевић I место Oпштинско-математика
Петар Икодиновић I место Oкружно- српски језик Наталија Мојсиловић VI5 II место Oпштинско- физика
IV3 II место Oпштинско-српски језик Василије Ракић III место Oкружно- физика
Давид Новаковић Oпштинско-историја Јана Станишић
IV5 I место Oпштинско-математика VI5 III место Oкружно-биологија
Бојана Бошковић I место Oкружно- математика Страхиња Вујадиновић
Симона Митровић Oпштинско-српски језик VI5 III место Oкружно-биологија
Игор Ружић Oкружно- српски језик Лазар Лазовић
Никола Василић IV5 II место Oкружно-биологија VI6 I место Oпштинско-ТИО
Петар Даниловић Oпштинско-српски језик II место Oкружно- ТИО
Александра Катанић IV5 II место Oпштинско-математика учешће Републичко -ТИО
Наталија Маринковић III место Oпштинско-математика
Oпштинско-математика I место Oпштинско-математика
Алекса Миловановић V1 II место Oкружно- математика I место Oкружно-математика
Oпштинско-ТИО VI6 учешће Републичко-математика
Теа Винић II место Oкружно- ТИО
II место Републичко -ТИО III место Oкружно-рецитовање
Душан Грујичић V1 II место Oкружно-биологија
Ивона Минић Oпштинско-историја VI6 III место Oкружно-биологија
III место Oпштинско-математика
Јана Ружичић Oкружно-биологија VI6 III место Oпштинско-математика
V1 III место Oкружно-биологија
Лука Домановић Oпштинско-српски језик I место Oпштинско-историја
Лазар Кнежевић V1 III место Oкружно-биологија VI6 III место Oкружно- историја
Oпштинско-српски језик I место Oкружно-биологија
III место Oкружно- српски језик
II место Oкружно-биологија
V1 I место Oпштинско-математика III место Oпштинско-математика
II место Oкружно- математика III место Oпштинско-ТИО
Oкружно-биологија VI7 I место Oкружно- ТИО
Oпштинско-математика
II место Oпштинско- физика учешће Републичко -ТИО
Oкружно - „Шта знаш о
V2 II место саобраћају“ VI7 III место Oпштинско-математика
Oпштинско-математика III место Oпштинско-српски језик
V2 II место Oпштинско- физика
Oпштинско-српски језик
V3 III место Oпштинско-математика VI7 III место Oкружно-биологија
Oкружно-математика Oпштинско-физика
III место Републичко-математика VII1 II место Oкружно- физика
II место Oпштинско- физика III место
Oкружно- физика
V3 II место Oпштинско-историја VII1 II место Oпштинско-физика
III место VII2 III место Oпштинско-географија
учешће Oпштинско- физика VII2 III место Oпштинско-географија
II место Oкружно- физика Oпштинско-књижевна
I место олимпијада
V4 III место Oкружно-књижевна
VII3 II место олимпијада
V4 III место Републичко - књижевна
учешће олимпијада
V5 III место

V6 II место

V6 II место II место Oпштинско-географија
II место Oпштинско-хемија
V6 III место VII3

V6 II место II место Oпштинско-географија
III место II место Oкружно-биологија
III место VII3

I место VII3 III место Oпштинско-географија

V6 I место VII3 III место Oпштинско-географија
III место
II место Oпштинско-хемија
VI1 II место VII4 II место Oкружно-хемија
II место III место Регионална смотра центра
I место за таленте-хемија

III место VII4 III место Oпштинско-географија
II место
VI1 VII4 II место Oпштинско-хемија

VI1 III место I место Oпштинско-математика
II место Oпштинско-хемија
II место III место Oпштинско-физика
II место
VI1 учешће III место Oкружно- физика
II место VII5 III место Oпштинско-српски језик
II место Oкружно- српски језик
III место учешће Републичко- српски језик

VI2 II место I место Oкружно-биологија
похвала Републичко- биологија
III место
VI2 III место VII5 III место Oпштинско-географија

10 NA[I KORACI broj 43

Знање на делу

Анастасија Милошевић VII5 III место Oпштинско-историја II место Oпштинско-књижевна
Сташа Петковић VII5 III место Oпштинско-историја I место олимпијада
II место Oпштинско-математика учешће Oкружно-књижевна
III место Oпштинско-хемија Исидора Величић VIII3 олимпијада
II место Oпштинско-физика Републичко - књижевна
III место Oкружно- физика олимпијада
I место Oпштинско-ТИО
Андреј Ружић VII5 I место Oкружно- ТИО Гавриловић Маја VIII3 II место Oпштинско-физика
III место Републичко-ТИО III место Oкружно- физика
I место Oкружно-биологија
похвала Републичко- биологија Катарина Којић VIII3 I место Oпштинско-књижевна
II место Oпштинско-математика II место олимпијада
I место Oпштинско-хемија учешће Oкружно-књижевна
II место Oпштинско-физика олимпијада
Андрија Ђокић VII6 II место Oкружно- физика Републичко - књижевна
II место Oкружно-биологија олимпијада
Јелена Милановић VII6 III место Oпштинско-хемија
II место Oкружно-биологија Лазар Милошевић VIII3 II место Oпштинско-математика
Јованка Милановић VII6 III место Oпштинско-математика I место Oпштинско-хемија
Жељана Ристић VII6 III место Oпштинско-хемија I место Oкружно- хемија
Мина Белић VIII1 II место Oпштинско-физика учешће Републичко-хемија
Јована Гојковић VIII1 I место Oкружно-биологија I место Oпштинско-физика
Јана Даниловић VIII1 похвала Републичко-биологија I место Oкружно- физика
Никола Јоксић VIII1 III место Oпштинско-математика похвала Републичко- физика
III место Oпштинско-енглески језик III место Регионална смотра центра
Стефан Перендија VIII1 III место Oкружно- енглески језик за таленте-физика
учешће Републичко- енглески језик
III место Oпштинско-енглески језик Ђорђе Мојсић VIII3 I место Oпштинско-хемија
II место Oпштинско-географија Павле Васовић VIII4 III место Oпштинско-физика
III место Oкружно-географија II место Oкружно- физика
I место Oпштинско-српски језик III место Oкружно-биологија
II место Oпштинско-географија
III место Oпштинско-историја Александра Јелушић VIII4 II место Oкружно-биологија
III место Oкружно- историја Александар Обућина VIII4 II место Oпштинско-историја
учешће Републичко- историја II место Oпштинско-физика
II место Oпштинско географија III место Oкружно- физика
II место Oкружно-географија III место Oкружно-биологија
учешће Републичко-географија
Oпштинско-књижевна Вања Чекеревац VIII4 I место Oпштинско-енглески језик
II место олимпијада I место Oкружно- енглески језик
Oкружно-књижевна учешће Републичко- енглески језик
III место олимпијада
Oпштинско-географија Ана Бојовић VIII5 II место Oпштинско-математика
III место Oпштинско-српски језик III место Oпштинско-физика
II место Oкружно-биологија II место Oкружно-биологија
II место Oпштинско-географија
Мариа Срнић VIII1 II место Oкружно-географија Софија Димитријевић VIII5 I место Oпштинско-историја
Ђина Чолаковић VIII1 I место Републичко-географија III место Oкружно-историја
учешће Oпштинско-књижевна учешће Републичко-историја
I место олимпијада II место Oпштинско-књижевна
Oпштинско-српски језик II место олимпијада
III место Oкружно-биологија I место Oкружно-књижевна
I место Републичко-биологија I место олимпијада
похвала Oпштинско-математика учешће Oпштинско-српски језик
III место Oпштинско-књижевна I место Oкружно-рецитовање
II место олимпијада Републичко-рецитовање
Oкружно-књижевна Oкружно-леп говор
I место олимпијада
Анђела Василијевић VIII2 Републичко - књижевна Софија Ђукић VIII5 III место Oпштинско-енглески језик
учешће олимпијада II место Oкружно-биологија
Oпштинско-српски језик II место Регионална смотра центра
I место Oкружно- српски језик I место за таленте-математика
III место Oпштинско-историја Републичка смотра центра
III место Oкружно- историја за таленте-математика
III место Републичко- историја
Анђела Грујичић VIII2 учешће Oпштинско-књижевна Магдалина Обрадовић VIII5 I место Oпштинско-историја
олимпијада III место Oкружно- историја
II место Oкружно-књижевна учешће Републичко- историја
олимпијада II место Oпштинско-књижевна
III место Oпштинско-историја II место олимпијада
Oкружно- историја II место Oкружно-књижевна
II место Републичко- историја II место олимпијада
II место Oпштинско-енглески језик учешће Oпштинско-српски језик
учешће Oкружно- енглески језик Oкружно- српски језик
III место Републичко- енглески језик Републичко- српски језик
III место Регионална смотра центра
Илија Живковић VIII2 Учешће за таленте-информатика Спортска такмичења
I место КОШАРКА
Oпштинско-географија I место на Општинском првенству у кошарци у категорији пионира
III место ЕЛIМVкаIмиIизеIлапс2ор,утОвVасогунIњIончеIва2ини,нОСКћиткоVлервифIуаI:жчаIБне1ну,вНомДимеебћмсиVппћарIоњIвБтIаеоо1н,вРшПсиуткећтотовVаувVрIиIуIћIИIкI4к1V,о,МошIЛдIиааIихз1рн,аацСорјилрвеођивуаћиАкнћрVаСсВтIетIлеIнаа3гри,одчјрЛиееимвувјикиииаћћрпЈVVVиеIолIIIIIнуIIIиш523,,,рИиПКаћвеоатвVнааIрчIеIМ5в. иарћић
Лазар Ковачевић VIII2

Владимир Лазаревић VIII2 I место на Међуокружном првенству у кошарци у категорији пионира
II место на Х Олимпијским спортским играма
ОДБОЈКА - девојчице
I место на Општинском, I место на Окружном, и II место на Међуокружном.
VСАЈеТњIрIРаоIЕ5тЈ,иЉеАјкеАнивђШћиећVлТаIVВIЛIОII1у,Iк5Ђ,оиЛвниеаћнаЧVФоIлIоIад4к,уоВлвоаињвћиаћVСIVаIвIIIи1,Iћ5А, VнЛђIеIенIл4а,аИЈНуклеоиддејиаљннкоаовПвииећћтVкVоIIIвI6иIћ2, Ана Бојовић
Лазар Милановић VIII2 VII4, Марија

I место - Оштинско такмичење у стрељаштву
I место - Окружно такмичење у стрељаштву
Ива Миливојевић VIII2 Учешће на Републичком такмичењу - Андрија Симеуновић VI5

NA[I KORACI broj 43 11

На републичким такмичењима

Исидора Величић, Катарина Којић и Анђела Соња Јековић и Анђела Грујичић са Софија Димитријевић са
Грујичић са наставницом Маријаном наставницом Оливером Крупеж на наставницом Тањом Ђорђевић
Републичком такмичењу - Књижевна на Републичком такмичењу у
Трифуновић на Републичком такмичењу -
Књижевна олимпијада олимпијада рецитовању

Страхиња Вујадиновић и Магдалина
Обрадовић са наставницом Тањом
Ђорђевић на Републичком такмичењу из

српског језика

Лазар Милошевић са наставницом Миром Панић
на Републичком такмичењу из хемије

Вања Чекеревац са наставницом Иваном
Радишић на Републичком такмичењу из

енглеског језика

Слободан Стевановић, Младен Капларевић и III место на Републичком такмичењу из
Маријана Курћубић са својим најуспешнијим ТИО - Андреј Ружић са наставницом Лелом

ученицима на Републичком такмичењу из Симеуновић
математике

Марија Петровић- III место и Лазар
Милошевић - похвала на Републичком
такмичењу из физике са наставницом Зорицом

Миловановић

Андреј Ружић, Страхиња Вујадиновић, Стефан Перендија и Анђела Василијевић са Мина Месаровић, Андреј Ружић, Немања
Јованка Миловановић и Анђела Василијевић са наставницом Зорицом Шипетић на Републичком Даниловић и Давид Новаковић са
наставницом Биљом Ускоковић на Републичком
такмичењу из географије наставницима Лелом Симеуновић и Радоицом
такмичењу из биологије Чоловићем на Републичком такмичењу из ТИО

12 NA[I KORACI broj 43

Генерација која одлази

VIII1 Одељење VIII1
Одељењски старешина: Зорица Шипетић

Белић Мина Катанић Ђорђе Плазинић Матеја
Бумбић Бошко Ковачевић Огњен Ристановић Ања
Веселиновић Тамара Лазовић Алекса Рутовић Немања
Гавриловић Анђелина Мандић Анђа Савић Андреа
Гојковић Јована Мандић Вељко Спасојевић Лазар
Давидовић Маша Марковић Душан Срнић Мариа
Даниловић Јана Миловановић Иван Стефановић Наталија
Зимоњић Љиљана Палибрк Дијана Стојановић Ана
Јекић Ања Пантелић Филип Ћендић Предраг
Јоксић Никола Перендија Стефан Чолаковић Ђина
Каљевић Лазар Петровић Маја

Одељење VIII2 VIII2
Одељењски старешина: Душко Селаковић

Аџемовић Никола Ивановић Тијана Недељковић Анђела
Божиловић Душан Јованчевић Анђела Пантелић Дарко
Василијевић Анђела Јојић Анђелија Поповић Јована
Војиновић Николета Ковачевић Лазар Радојевић Андреа
Вујовић Вук Којановић Милета Радоњић Јована
Вукић Стефан Колаковић Милица Стругаревић Тина
Грујичић Анђела Лазаревић Владимир Томић Јана
Дробњак Сара Марић Петар Шишовић Настасија
Дробњаковић Милица Милановић Лазар Петковски Ивана
Ђокић Ема Миливојевић Ива
Живковић Илија Милидраг Димитрије

VIII3 Одељење VIII3
Одељењски старешина: Маријана Курћубић

Богићевић Милица Ковачевић Јеремија Радуловић Филип
Величић Исидора Ковачевић Кристина Ружичић Јелена
Гавриловић Маја Којић Катарина Старчевић Срђан
Ђаловић Бојана Којовић Уна Трипковић Сандра
Ђорђевић Вељко Матовић Маја Ћурчић Кристина
Живановић Марко Миковић Мартина Филиповић Јована
Икодиновић Анђела Милошевић Лазар Чекеревац Ђорђе
Икодиновић Петар Мојсић Ђорђе Чекеревац Илија
Јевтовић Милица Обрадовић Нестор Чубрић Мија
Карапавловић Милена Обућина Душан Шундерић Матеја

Одељење VIII4 VIII4
Одељењски старешина: Ивана Томић/Јана Јуреш

Белошевић Марија Јелушић Александра Обућина Анастасија
Васовић Павле Костић Јована Парезановић Емилија
Глишовић Ана Луковић Анђела Петров Лазар
Деспотовић Стефан Милетић Алекса Петровић Андрија
Дробњак Анђела Милетић Анђела Петровић Матија
Дробњаковић Димитрије Миловановић Андрија Рајчић Анђела
Дуњић Коста Млађеновић Ана Стојимировић Јована
Јездимировић Милош Николић Немања Ћендић Тимотије
Јелић Мирослав Обрадовић Андријана Ћериман Драгиша
Јелић Радован Обућина Александар Чекеревац Вања
Шекуларац Марија

VIII5

Одељење VIII5
Одељењски старешина: Ивана Радишић

Арсенијевић Михаило Јелушић Лука Несторовић Андријана
Бојовић Ана Јеротијевић Марија Обрадовић Магдалина
Боричић Филип Кнежевић Јана Радојчић Тамара
Грбовић Никола Лазовић Мина Спасојевић Рајко
Димитријевић Софија Луковић Андреа Тасовац Сара
Дробњак Јана Мандић Алекса Ћорић Вељко
Ђукић Невена Мандић Иван Ћурчић Саша
Ђукић Софија Марковић Ђорђе Фодуловић Лена
Зековић Млађен Матовић Данило Шево Веселин
Исаиловић Антоније Милошевић Марија Шево Вукашин

NA[I KORACI broj 43 13

Прославили су име школе

VNUAK[OVICI

Ана Бојовић Анђела Василијевић Исидора Величић Тамара Веселиновић

Маја Гавриловић Јована Гојковић Анђела Грујичић Јана Даниловић Софија Димитријевић

Софија Ђукић Александра Јелушић Ђорђе Катанић Катарина Којић Лазар Ковачевић

Владимир Лазаревић Мина Лазовић Лазар Милановић Анђела Милетић Лазар Милошевић

Ђорђе Мојсић Магдалина Обрадовић Александар Обућина Филип Пантелић Лазар Петров

Андреа Савић Мариа Срнић Лена Фодуловић Илија Чекеревац Ђина Чолаковић
14
NA[I KORACI broj 43

Ученик генерације Лазар Милошевић

Упознајте ученика генерације

Од почетка првог разреда Лазар се истицао својим

радом и понашањем. Веома скромно и тихо, али уз

очигледан рад, постизао је најбоље резултате. Ученик генерације у друштву директора школе Мирка Лазовића

Посебно се занимао за математику. Редовно градиво Ученик генерације у друштву своје разредне Маријане Курћубић
15
је лако савлађивао. Припреме за такмичења за њега су

били омиљени часови. Често је и сам проналазио нове

задатке, не одустајући ни код најтежих примера.

Упорност и истрајност гарантовале су решење сваког

проблема. У трећем и четвртом разреду освајао је прва

места на општинским и окружним такмичењима.

Несебичност и одмереност допринеле су да у

одељењу буде омиљен друг.

Поносни смо на све што си постигао. Сигуран сам

да ћеш нас и даље чинити поносним.

Желим ти пуно успеха у даљем школовању и

животу! Учитељ Ненад Поповић

При првом сусрету са новим одељењем, запазила
сам тихог и повученог дечака, Лазара Милошевића.
Такав је Лазар и данас, одмерен и ненаметљив. Врло
је скроман дечак, али изузетно вредан и упоран.
Лазар о својим успесима никада није много говорио.
Када бих се осмелила да га пред одељењем похвалим,
учтиво би ми се захваљивао и обарао поглед. Вредно
је учио свих претходних година, учествовао на многим
такмичењима, низао изванредне резултате, добијао
похвале и награде. Његов таленат у области природних
наука препознали су многи и ван наше школе.

Колико га другови воле и цене, видела сам и
последње седмице у осмом разреду. Били су му
подршка и радовали се његовом успеху.

Лазаре, да ћеш бити успешан у послу којим
год будеш одлучио да се бавиш, у то сам сигурна.
Образовање и допринос науци помоћи ће ти да
постанеш узор неким новим генерацијама. Показао си
ми, као ретко који ученик до сада, да човеку наде никад
не сме да понестане. Само напред, желим ти сву срећу!

Твоја разредна Маријана Курћубић

NA[I KORACI broj 43

Школска културна сцена

Свечани пријем првака Представа Родитељи и деца

Сваки први септембар у нашој школи посвећен је најмлађима, Поучну и веома забавну представу Родитељи и деца припремила
првацима, новој генерацији ученика која увек, изнова, подмлађује је учитељица Анђелка Томовић са ученицима одељења III2. Представа
школу. И овог првог септембра, у њихову част, уприличена је je извођена у више наврата, између осталог и за родитеље, поводом
приредба добродошлице коју су припремили њихови старији предстојећих активности у вези са уписом првака у школу, када је
другари и Одељењско веће четвртог разреда. одржано предавање о припреми деце за полазак у школу. 

Након приредбе прваци су имали прилику да се упознају са
својим учитељицама, обиђу школу и имају свој први школски час. Ове
године наша школа је богатија за преко 150 првака, распоређених
у 6 одељења.

Овом заиста посебном дану, поред великог броја наших првака,
присуствовали су и њихови родитељи, баке и деке, и наравно, будуће
учитељице наших ђака првака.

Учитељице овогодишњих првака су: I/1- Александра Дуканић, I/2
Ирена Бабовић, I/3 - Снежана Ковачевић, I/4 - Милена Аћимовић,
I/5 - Мира Кукић, I/6 - Јасмина Ћирјаковић

Сцена из представе Родитељи и деца

Четвртаци првацима Видећете вреди, вреди - представа учитељице Светлане Опарнице
и одељења II3
Божићна прича
И девојчице играју фудбал - представа учитељице Милене Аћимовић
У сусрет новогодишњим празницима у нашој школи организована и одељења I4
је традиционална додела пакетића деци радника наше школе.
Новогодишње жеље деце биле су различите и шаренолике, баш као и
ово претпразнично дружење.

У препуној сали гледалаца, од којих су већину чинила деца,
заједничко дружење малишана употпунила је дечја представа
Божићна прича, рађена према тексту Драгана Лукића, у режији
учитељице Весне Јеротијевић и извођењу ученика одељења трећег
један. Била је то занимљива позоришна прича проткана музиком.

Након представе, осмех на лицу малишана изазвао је
мађионичар, а затим је уследило оно што су деца са нестрпљењем
очекивала, додела пакетића и фотографисање са највећом звездом
вечери – Деда Мразом.

Учесници представе Чудесна шума, одељење II6 са учитељицом
Наташом Јовановић

16 NA[I KORACI broj 43

Књижевни сусрети

У друштву двојице песника Србија спава

Почетком октобра месеца, на радост великог броја ученика, у Србија спава
посету сам нам дошли велики српски дечји песници -Тоде Николетић под снегом белим, чистим.
и Бошко Ломовић. Спава као да се под овим плавим небом никада ништа неће променити.
Спава тешким сном умирућег.
У свечаној сали наше школе дочекало их је много деце, па су Спава у потпуном безвучју, у немом болу,
песници били расположени за шалу и смех. у тишини која се надвила над опустела села и плаветне обрисе даљина.
И у тој тишини не чује се ни молитва, ни благослов, ни звук звона.
Рецитовали су своје изабране песме: о школи, срећи, доласку Не чује се ни лелек, ни завијање вука.
деце на свет, а деца су са одушевљењем прихватала сваки духовит Србија спава немо,
стих и награђивала га аплаузом. у потпуном одсуству звука.
Спава невољена, продана.
Песници су се потрудили да оставе добар утисак на децу, у чему Спава, уморна од свих оних трудбеника, праведника и страдалника
су, судећи по задовољним лицима, и успели. који су мислили да је довољно бити чист пред Богом
и који су своју савест чували нетакнуту.
Господин Тоде Николетић говорио је о величини и популарности Уморна од чистунаца и кукавица,
наше школе, па је истакао да су му скренули пажњу да је она једна уморна од испошћених речи,
од најбољих у граду. Надамо се да смо такав утисак оставили и као од нас употребљених што стално чекамо на нешто,
публика. од наших проћерданих живота.
Уморна од тога што нисмо научили да препознамо зло
Иако су ови песници, у више наврата, посећивали нашу школу, И што се као деца веселимо свакој мрвици доброте.
ова њихова посета оставила је веома снажан утисак како на децу, Што су нам леђа погнута, а душе спутане,
тако и на њихове учитеље. што су нам речи без снаге и лепоте.
Када смо престали да се надамо
Наталија Димитријевић VI6 и почели да се претачемо у све оно што нисмо никада били?
Када смо престали да гонимо хуљу
Бошко Ломовић у друштву најмлађих љубитеља поезије и када смо почели да јој се смешимо у лице?
Чекамо ли ми то неког да нас спасе?
У друштву Слободана Станишића Са мачем и огњем и кантаром у руци?
Да измери сва наша вагања и пренемагања
Један од најпознатијих и најбољих српских писаца за децу, аутор док смо се потајно, кукавички надали чуду.
око седамдесет књига за најмлађе и добитник свих најзначајнијих За то време убица је потпалио жртвеник,
награда које се додељују за ову врсту стваралаштва, Слободан а хуља је довољно пута поновио своју лаж
Станишић, био је гост наше школе, на велико задовољство свих оних и нико се више не сећа истине.
који су имали прилику да се 23. фебруара друже са њим. Спава Србија
Чекајући своје боголике синове да се у нама зачну и породе,
Повод за ово дружење била је његова чувена едиција Деца читају оне који ће знати имена предака десет поколеља уназад
српску историју коју је проширио новим темама и мотивима и и пред Светим Петром рачун полагати
промовисао осам нових књига. синове који ће засадити младо воће по Шумадији
да се расцветала као невеста, закикота у лепоти и младости,
Ученици седмог разреда казивали су цртице из живота под барјаком ићи у сватове као у бој
најпознатијег епског јунака, а библиотекар школе Биљана Лукић и на ову земљу, јалову под нашим притајеним корацима, клекнути
припремила је презентацију приказа дела из других уметности да је својом љубављу оплоде.
која су била надахнута племенитим делима Марка Краљевића. Спава Србија, док се у нашим мислима и душама тиће Обилићи
Дружење ученика наше школе са уметником писане речи, боголики у светлости, у болу од немоћи.
дипломираним лингвистом и драматургом, уз то изврсним глумцем Они који ће знати да се пре њих живело и
и карикатуристом, Слободаном Станишићем, протекло је у веома да ће се и после њих живети,
пријатном расположењу. они који ће знати и за стид и за праштање.
Спава Србија чекајући своје синове да се баш такви,
Тамара Радојчић VIII5 из нашег бола роде и породе,
и за васкрс и за ускрснуће,
и за неко ново, опојно свануће
у нама, жељним правде и слободе.

Стихови Јелене Јововић, проф. српског језика

Слободан Станишић потрудио се да и карикатурама забави ученике Маша Штављанин IV1

NA[I KORACI broj 43 17

Вести из библиотеке

Вести из школске библиотеке

- У школској библиотеци живи 8317 књига;

- Учлањено је 154 нових чланова;

- Угостили смо песнике за децу Бошка Ломовића, Тодета Николетића и Слободана Станишића;

- Посетили смо Дечје одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“;

- Успешно смо спровели акцију прикупљања чепова у сарадњи са школом „1.новембар“;

- Били смо учесници европског пројекта „Онлајн недеља“;

- Представили смо школу на 5. Сајму школског издаваштва одржаном у Горњем Милановцу;

- Школска библиотека је богатија за 313 књигa прикупљених у акцији „Даруј књигу“.

- Посебно се захваљујемо одељењима V2 , VI4, VII1 и VIII1 који су прикупили 156 књига;

- Наставници Анђелка Томовић, Лела Петровић, Мирјана Маринковић и Биљана Новковић су, такође, поклониле значајан број књига, као и

родитељ наших ђака проф. Владимир Димитријевић. Библиотекарка је поклонила 31 сликовницу за најмлађе читаоце.

- Традиционално нас је даривала издавачка кућа English Book са 22 књиге и издавачка кућа Пчелица.

„Једнога дана ће дете које чита постати човек који мисли.“ Читајте и чувајте књиге! Биљана Лукић, школски библиотекар

http://bibliotekamilicapavlovic.blogspot.rs

Промоција књиге „Тамо? И назад?“, Софије Димитријевић Били смо домаћини Окружног такмичења у лепом говору

У четвртак, 26. V 2016, у ОШ У ОШ „Милица Павловић”, 23. априла 2016. одржано је Окружно
„Милица Павловић“ одржана је такмичење у лепом говору. Први пут је наша школа била домаћин
промоција романа првенца Тамо? И овог такмичења, са дугом традицијом, које организују Пријатељи
назад? наше младе ауторке, ученице деце и Дечји савез Србије. На такмичењу је учествовало око шездесет
наше школе, Софије Димитријевић. такмичара из Моравичког округа. Међу победницима биле су и две
угрчуепниициеСиозфниајша Де ишмкиотлреи, јМеваишћаVШIIIи5љ–куовIиVћуIзIр4а-снIомј егрстуопиу. I узрасној
У препуној сали наше школе,
многобројни гости, ученици и
наставници заједно су делили
радост, понос и срећу због њеног
успеха. Својим присуством, у овом
за њу веома битном дану, желели
су да је охрабре за будуће кораке и
подрже на путу који бира.

Сигурни смо да ће Софијин
роман пронаћи пут до својих читалаца, и да ће бити само један у
низу њених литерарних остварења.

Изложба Дневника читања

Победници у свим узрасним групама са својим наставницима

У четвртак, 9. јуна 2016. год, проф. Оливера Крупеж, уз асистенцију школског библиотекара Биљане
Лукић, у сарадњи са и проф. Бојаном Шишовић оранизовала је изложбу дневника читања који су
водили ученици у току петог разреда. Ученици су своје дневнике дали на увид наставници која је својим
описним коментарима проценила успешност задатака и труд уложен у исписивање. За дату активност
наставник је одабрао 12 угледних дневника. Преко презентације, која је припремљена за ову прилику,
ученици су се подсетили захтева којих се требало придржавати када је у питању писање дневника
читања. За најугледнији дневник проглашен је дневник ученице Саре Драшковић из одељења V1. Сара
је награђена књигом за уложени труд.

Планета Земља ти каже „хвала“

Акција прикупљања чепова ради рециклаже трајала је од октобра 2015. до априла 2016. године. Главни мотив нам је образовање ученика
и стицање добрих навика деце приликом одлагања отпада.
У акцији прикупљања учестовале су три школе са територије Чачка: ОШ „Милица Павловић“, ОШ „Вук Караџић“ и Школа за основно и
средње образовање „Први новембар“. Акција је почела на иницијативу
школског библиотекара након одржане угледне активности о
одрживом развоју, а по угледу на акцију „Чеп за хендикеп“ коју смо
спровели прошле године у сарадњи са „Друштвом параплегичара и
квадриплегичара“ из Зрењанина.
Координатори активности били су Биљана Лукић, школски
библиотекар из ОШ „Милица Павловић“ и професор енглеског језика
Сандра Словић из школе „Први новембар“. Током акције договорили
смо се да новац добијен од откупљивача дамо ученицима са посебним
потребама из школе „Први новембар“, тако да је сама акција добила
осим еколошког и хуманитарни карактер.
Прикупљено је 135 kg чепова и договорили смо да акција постане
трајна. Добили смо и захвалницу од ученика и колектива школе „Први
новембар“.
Захваљујемо се свим ученицима, члановима колектива и грађанима
који су дали допринос у спровођењу ове акције.
Предавање о рециклажи - Бојана Обреновић, Лена Икодиновић,

Биљана Лукић, школски библиотекар Теодора Даниловић и Сташа Петковић

18 NA[I KORACI broj 43

Настава у природи

Прстеновање птица Зимовање на Златару

Око педесетак ученика наше школе средином месеца имало је Дуго ћу памтити и препричавати дружење са мојим другарима
практичну наставу на терену и са наставницима биологије посетило и учитељицом на Златару. Били су то доживљаји који су обележили
камп прстеновања птица у Овчарско - кабларској клисури. наш зимски распуст. Зимским чаролијама и играма никада краја.
Уживали смо у природи окружени високим боровима. Снег је прекрио
Кренули смо од градске бране, стазом здравља, до бране у Парменцу све око нас, изгледало је као залеђено краљевство. Сунце нас је грејало
и онда продужили још мало до места где су нас чекали орнитолози. На својим зрацима, изгледало је као да хоће да нас додирне и заштити од
том путу смо се дружили, упознајући се са разним воденим и копненим хладноће. Снег као саткан од стакла, светлуцао нам је и шкрипео под
екосистемима и посматрајући птице двогледом. Мреже за хватање ногама. Уживали смо у свим чарима природе. Са учитељицом смо се
птица су биле постављене на различитим местима и предавачи су дружили и била нам је као другарица. Ишли смо у шетње по планини,
нам показивали различите начине прстеновања и испричали многе организовали журке на којима смо се дружили, играли и певали. Такође,
занимљивости о птицама. ишли смо на пливање, правили смо једни другима фризуре и уживали
у забавама.
Ова активност нас је подсетила да треба да чувамо Овчарско- Ово дружење ће ми остати у лепом сећању и сигурно ћу га са
кабларску клисуру јер је она привремено станиште за многе врсте
птица, и ако је не будемо чували, птице више неће свраћати код нас. осмехом на лицу дуго препричавати. Јована Николић II1

Магдалина Обрадовић VIII5

Европски викенд посматрања птица Одељење II1 са учитељицом Душицом Милисављевић на Златару

Европски викенд посматрања птица обележен је у суботу, 3.
октобра на Гружанском језеру, на задовољство и радост једног
броја ученика наше школе који су имали привилегију да са својом
наставницом биологије Биљаном Ускоковић откривају чудесни свет
птица и уживају у лепотама природе.

Карађорђев конак Одељење II3 са учитељицом Светланом Опарницом на Златару

Много тога смо видели, сазнали и научили … Дружење на Златару

Били смо на Златару у другој половини фебруара. Дивно смо се
провели. Имали смо много занимљивих догађаја. У току дана смо ишли
на клискање и грудвање. Поподне смо били на базену, играли ватерполо,
у ком су, углавном, девојчице побеђивале. Увече смо ишли на журке и
учествовали на маскенбалу. Сви смо били победници. Последње вечери
на овој планини организовали смо пиџама журку и добили смо дипломе.

Маријана Јеремић III6

Одељење VI4 у посети Карађорђевом конаку Одељење III6 са учитељицом Снежом Бабић

NA[I KORACI broj 43 19

Излети

Излет на Златибор Другаци на излету у Дрвенграду
Коначно је дошао и тај дан- излет на Златибор! Спаковали
смо ранчеве и крећемо на пут. „Пут, пут, пут!!!“, скандирамо сви. На излету сам био са другарима и учитељицом. Били смо на:
Шарганској осмици, Мокрој Гори, Тари и у Дрвенграду. Возили смо
Пролазимо кроз: Овчар Бању, Пожегу, Севојно и Ужице. се возом Ћиром. То је парна локомотива која је давно направљена.
Стижемо на Златибор, планину пуну борова и мирисних
ливада. Шетамо до насеља Краљеве воде. Ту се налази чесма краља Давно су се Ћиром возили људи, на посао, а данас се користи за
уживанцију. Ћира данас кружи Шарганском осмицом. Кроз прозор
Александра, коју је саградио у знак захвалности становницима возића смо видели лепо зеленило. На другој станици смо видели
Златибора, због њихове гостољубивости. Купили смо сладолед и
сувенире за успомену. Пут настављамо ка Јокином врелу. Прелепо мале водопаде, ту је снимљен филм „Монтевидео”. У Дрвенграду
смо куповали сувенире, гледали филм Емира Кустурице и сликали
језерце је настало када су људи заградили врело да се вода не се са њим. Овај догађај ћу дуго памтити, јер се не може често овако
излива. Име је добило по једној баки Јоки која је на врелу прала веш.
Крећемо даље ка Злакуси, која је позната по грнчарији. Обишли смо нешто доживети. Лука Филиповић II2

Терзића авлију.
Враћамо се кући срећни и пуни лепих утисака. Ори се песма

„Једино другарство нема крај“. Ана Чвркић I4

Први излет са учитељицом и другарима Трећаци у Београду
Освануо је тај дуго ишчекивани дан, идемо на излет на Златибор.
Сви су били срећни и усхићени. Свако седа са својим другом, и У четвртак 26. маја, моји другари, ученици трећег разреда и
крећемо. После мало дужег путовања, стижемо на Златибор. Крећемо наши учитељи ишли смо у Београд на излет.  Пут до Београда нам
у шетњу кроз центар и одлазимо до језера. Водич нам је рекао је брзо прошао уз забаву и смех. Прво смо посетили Ботаничку
неколико занимљивости о Златибору. Крећемо даље, користимо леп башту. Видели смо разне и занимљиве биљне врсте, необично дрвеће
и сунчан дан за шетњу. Долазимо до тезги са сувенирима. Свако од и прелепо цвеће. Најзанимљивије су ми биле биљке месождерке о
нас купује неку ситницу за своје укућане. Када смо обавили куповину, којима сам пуно научио. Највише ми се допао Јапански врт у коме
крећемо на Јокино врело. Врело је добило име по баки Јоки. Та бака се налазило мало језеро, пуно камења и два мостића. У Јапану се
је долазила сваки дан и прала веш на реци. Када је умрла, мештани су верује да, када човек пређе преко моста, ослобађа се злих духова
одлучили да врело назову Јокино врело. Касније смо обишли Терзића и да се у камењу налазе духови предака. Након Ботаничке баште
авлију, где смо видели веома старе куће. Обишли смо просторије у посетили смо ЗОО-врт на Калемегдану. Упознали смо ретке птице и
кућама у којима се налазе ствари из периода Другог светског рата. животиње из далеких предела. Највише смо се окупљали око кавеза
белог лава и тигра. Уживали смо посматрајући и обилазећи необичне
Видели смо и млекар. Драго ми је било што смо били на излету. Лепо животиње. Након узбудљивог дана кренули смо за Чачак срећни и
задовољни. Био је ово најлепши излет до сада! Јаков Симовић III3
смо се дружили и доста тога научили. Матеја Томановић I6
Ученици четвртог разреда на Златару
На хиподрому
Једног сунчаног NA[I KORACI broj 43
дана, са учитељицом
и другарима ишао
сам у Прељину, на
хиподром. Дружење
је било сјајно. Ула-
зили смо у штале
и разгледали коње.
Слушали смо чику
који нам је причао
о коњима. Сазнали
смо како се који
коњ зове и колико
има година. Видели
смо и мало, слатко
ждребе. Обрадовали
смо се када нам је чико рекао да можемо да јашемо коња и да се
возимо у фијакеру. Ја сам тада први пут јахао коња. Био сам
одушевљен. Уживали смо док смо се возили у фијакеру. Учитељица
нас је сликавала. Понели смо лопте, па смо се играли лоптом.
Волео бих поново да идем на хиподром или на неки други излет са

учитељицом и другарима. Ђорђе Раденковић II2

20

Екскурзије

Наша матурска екскурзија
Осми октобар био је веома радостан дан за све ученике осмог
разреда, дан који смо сви дуго чекали, дан почетка последње екскурзије
у основној школи.
Било је кишовито, октобарско јутро када смо напустили Чачак.
Неколико аутобуса, пет одељења, директор и разредне старешине
осмог разреда, кренули су у незаборавну авантуру.
Прво смо се запутили ка манастиру Манасији. Многима од нас
ово је био први сусрет са овим великим, и за српску цркву веома
важним манастиром. Наше следеће одредиште била је Ресавска
пећина. Величина пећине била је заиста импресивна, много дворана,
мистерија и статуа, давале су јој тајновиту ноту. Након тога запутили
смо се ка Гамзиграду, односно „Феликс Ромулиани”. Вероватно нико
од нас није ни претпостављао шта се крије унутар зидина овог старог
римског града. Када смо стигли у један од највећих градова у источном
делу Србије, Зајечар, били смо срећни што ћемо се коначно угрејати.
Били смо одушевљени што смо имали праву дискотеку. После дивног провода и дружења у дискотеци, сви смо се скупили у једну, две собе
и остали до касно у ноћ заједно, причајући, певајући и смејући се. Било је незаборавно прво вече које ће нам свима остати у веома дугом и
лепом сећању.
Други дан је освануо сунчан, што нам је измамило осмехе на лица. Упутили смо се ка Лепенском Виру и Ђердапу. Оно што нам је било
изузетно занимљиво је то што смо могли да видимо Румунију са друге стране Дунава. У Неготину смо обишли кућу Хајдук Вељка Петровића
и Мокрањчеву кућу и упутили се у хотел "Лепенски Вир" у Доњем Милановцу, у ком смо одсели. Када се дружење у дискотеци завршило,
поново смо се сви скупили у једној соби и остали до два ујутру. Било нам је јако забавно и заиста нам је било много жао што се ово дружење
полако завршава. Трећeг дана обишли смо Смедеревску тврђаву, Виминацијум, подземни музеј са остацима мамута и манастире Покајницу
и Копорин.
Било је ово незаборавно, предивно и заиста занимљиво путовање. Мислим да ће нам ова екскурзија остати у дугом и лепом сећању,
многима као најбоља до сада.
Софија Димитријевић, VIII5

Дуго ћемо памтити седмачку екскурзију
Као и сваке године, жељно смо ишчекивали екскурзију. Ове године посетили
смо северни део Србије.
У рану зору кренули смо ка Крушедолу. У том познатом српском манастиру
чули смо интересантну причу о историји и култури нашег народа. У Сремским
Карловцима, заиста смо уживали. Обишли смо чувену Карловачку гимназију,
Богословију и Патријаршију, препознали чесму из филма „Лајање на звезде”. Нови
Сад и Петроварадинска тврђава донели су прелеп поглед и нова познанства. За
незаборав. После дуге шетње, фотографисања и сладоледа на Петроварадинској
тврђави, слободно време провели смо на пространом тргу у Суботици. Вечера и
дискотека у хотелу „Патриа” нису нас одушевили, али је зато дружење по собама
хотела било дивно. Касно смо легли, јер нисмо желели ништа да пропустимо. Неки
нису ни спавали из жеље да никада не забораве ову екскурзију.
Други дан екскурзије. Подједанко занимљив и незабораван. После доручка посетили смо Музеј, обишли Градску кућу, а потом се упутили
ка Палићу. Палић нас је, у свој својој раскоши, оставио неме. Бели памучасти облаци огледали су се у води, а дивље звери биле расположене
за фотографисање. Прелепи призори смењивали су се пред нашим очима. Дворац „Дунђерски”, окружен црним облацима, блистао је. Киша
је сачекала да чујемо још једну лепу причу из прошлости и испратила нас у аутобусе. После неколико кратких пауза, уз друштвене игре и
препричавање несташлука, стигли смо у Чачак.
После сваке екскурзије богатији смо за неко ново искуство. Ова екскурзија нам је донела много тога: занимљиве приче из историје,
пејзаже који остављају без даха, нове симпатије и пријатељства за цео живот.
Милица Илић VII2

Незаборна шестачка екскурзија
У петак, 3. јуна, ученици шестог разреда кренули су на дуго
ишчекивану екскурзију. Аутобуси са усхићеним ученицима упутили су
се на прву дестинацију на овом путовању, у Крагујевац, и то у највећи
акваријум у Србији.
У Јагодини смо посетили ЗОО врт, Аква парк и Музеј воштаних
фигура. Боравак у Јагодини оставио је велики утисак на све нас. Након
обиласка Јагодине, кренули смо на брдо Чегар. Тамо нас је дочекао
чика Селимир, који нам је, на веома занимљив начин, испричао причу
о бици на Чегру. Након тога упутили смо се у хотел Видиковац. У хотелу,
после вечере, уследила је дискотека, која је одушевила све ученике.
Ујутро нас је дочекао богат шведски сто. После доручка обишли смо
Медијану и Ћеле-кулу, где смо видели лобање најхрабријих српских Ученици шестог разреда на Чегру

јунака. На овом путовању обишли смо још манастир Љубостињу, о чијој богатој историји нам је причала монахиња тог манастира.
Наша последња дестинација била је Врњачка Бања, где смо имали слободно време за забаву и дружење.

Била је ово веома занимљива и садржајна екскурзија коју ћемо дуго памтитити и препричавати. Борис Обрадовић VI5

Петаци на екскурзији
Дошло је време да кренемо на дуго ишчекивану екскурзију! Ушли смо у аутобусе и кренули са жељом да се забавимо и лепо проведемо.
Прво дестинација коју смо обишли била је Бранковина, место у ком је детињство провела позната песникиња Десанка Максимовић и у
ком је сахрањена. Затим смо обишли Ваљево и Тршић, знаменито место у ком је рођен Вук Стефановић Караџић. Чим смо стигли у хотел,
сместили смо се у собе и отишли на вечеру, а потом у дискотеку. Након дискотеке, уследила је нова и још занимљивија журка. Окупљали смо
се у својим собама и уз слаткише причали страшне приче. Ујутру, после доручка, кренули смо на Тару. Тамо смо играли фудбал, трчали и
ручали. Продужили смо путовање на Златибор. У Луна парку смо се веома добро забавили и срећни вратили у Чачак.
Ово је сигурно најлепша екскурзија на којој смо били.
Петар Икодиновић V3
NA[I KORACI broj 43 21

У царству боја, речи и маште

Мама Моја кошаркашка каријера

Мама је најдража ружа Са шест година почео сам да тренирам кошарку.
која у башти цвета,
мама је лепа к'о зора што свиће, Брзо сам се уклопио и научио да играм. Није много прошло и одмах сам почео сезону са тимом. Доста
мама је најдраже биће.
Увек усправно стоји, мојих другара тренира са мном. Док играмо утакмицу, сви имамо мотивацију. Пред полуфинале сањали
као да стражу чува,
она је херој прави, у рату и миру, смо да прођемо даље, у финале. Прошли смо и нико није веровао. Дан одлуке је био одличан и освојили
њен осмех као сунце сја,
мама је деци, од свега најмилија. смо победу само због тактике тренера Ивана Кандића. Дивим се играчу Црвене звезде Марку Гудурићу.

Мирјана Шибалић II6 Верујем да могу да играм много боље, ако будем редовно вежбао. Растко Обрадовић III5

Васкршњи школски вашар

Једне сунчане среде, у свечаној сали наше школе, одржао се вашар поводом Васкрса.

На вашару ми је било дивно, продавале су се разне лепе ствари. Наш штанд је био

препун посластица и разних кретивних ствари. Највише су ми се свиделе дашчице

са декупаж техником које је правила наша учитељица Горица. Учитељица је била

презадовољна дашчицама. Мама нашег друга Јагоша сашила је кецеље. Све су се

продале. На сву срећу моја мама је стигла на време да ми купи једну кецељу са

васкршњим зеком. Христос Васкрсе! Јана Симовић II2 Јана Мутлак II4

Пролећна киша
На небу се облаци скупљају, Моја песма о киши Дани шарених јаја
доносе кишу пролећну. Травка цвету писмо пише: Пролеће је, лепо време, буја и буди се природа. Са пролећем стиже нам и

Топла је киша падала, - Сува земља, нема кише! најрадоснији хришћански празник Васкрс коме се радујем од раног детињства.

дечица мала покисла, Не могу да трпим више! Васкрс је празник који буди душу сваке породице. То је празник победе живота,
по барама шљапкају Чуо облак, па му жао радости и светлости.

и весело песму певају. Скоро да би заплакао. Неколико дана пре празника набављали смо све што је неопходно за славље:

Ори се песма дечија, Пусти сузу, две и више. јаја, сличице, боје, кристале. На Велики петак смо бојили, шарали и фарбали

на небу дуга шарена Цвеће пева, пева трава јаја. Трудио сам се да јако лепо изгледају и на крају сам био задовољан. Са

пролеће наговештава. Сва ливада мирисала. нестрпљењем сам чекао недељу. Обичај куцања јајима обавили смо у дому, а

Бојана Мариновић II4 Василије Даниловић II4 онда сам кренуо у посету бабама и дедама. Пронашао сам тврдо јаје и радовао
сам се свакој победи. На Васкрс су нас посећивали кумови, пријатељи и

размењивали смо шарена јаја офарбана различитим техникама. Дивно сам се

провео.

Највише волим када видим озарена лица својих најближих. Васкрс је

најрадоснији празник и волим осећање које ме тада преплави.

Арсеније Ковачевић III2

Моја изокренута прича

- Једном давно живела је принцеза Кишана.

- Не, није Кишана, него Снежана!

- Добро. Побегла је од своје маћехе која је хтела да је уда.

Николина Маслаћевић II4 - Хтела је да је убије, бако!

Мој друг - Запутила се ка фарми животиња.

Мој друг се зове Вук. Он има седам година као и ја. Упознао - Ка шуми, шуми, разумеш!
сам га на почетку првог разреда када смо кренули у исто
одељење. Вук је висок, има браон очи, кратку косу и леп - Ајде ка шуми. У путу је срела седам жаба које испуњавају жеље.
осмех. Добар је, несебичан и пажљив. Једном када сам
био тужан, на одмору у школи, поделио је са мном своју - Срела је патуљке.
мандарину. Тада сам знао да имам друга и да нисам сам.
Када заборавим шта је било за домаћи, позовем Вука. - Она им је спремала храну и чистила кућу.
Понекад Вук дође код мене или ја одем код њега да се
играмо. Наше другарство ми много значи јер сам сигуран - Да.
да се у невољи могу ослонити на њега.
- У посету јој је дошла сестра од тетке која јој је дала слатку банану.
Павле Никитовић I2
- Дошла је вештица и дала јој отровну јабуку.

- Добро, вештица и отровна јабука, разумем. Дошли су патуљци и пољубили је.

- Не, дошао је принц.

- А онда је отишла кући да ради домаћи задатак.

- Добро, идем да радим домаћи.

Бака настави да спрема ручак. Јелисавета Ђокић IV5

Пролеће

После дуге и хладне зиме, пролеће се нечујно увукло у мој крај. У пролеће се све рађа и цвета.
На ведром плавом небу сунце је сада једини господар. Његови топли зраци нежно милују тек пробуђену природу. Шуме су олистале. Птичија
песма се чује свуда наоколо. Веселе веверице скакућу са гране на грану. Из зелене траве стидљиво вире мале плаве љубичице. Свуда наоколо
се осећа опојан мирис јоргована и тек процветалог багрема. Вредне пчеле лете са цвета на цвет, а друштво им праве мали шарени лептирићи.
Ласте су се вратиле са југа и испод стрехе праве своја гнездашца.
Пролеће ми је омиљено годишње доба зато што се природа рађа, има лепих боја и мириса. Уживам у сваком пролећном тренутку.

Милица Васовић III3

22 NA[I KORACI broj 43

У царству боја, речи и маште

Диван дан Милица Павловић

Зашто по овако дивном дану, У граду Чачку пре много лета,

да будемо у кући или стану? Живела је жена анђеоског лица,

Диван је овај дан Лепа, мудра, ко витез храбра,

и није време за стан! То је наша Павловић Милица.

Изађи напоље,

на цветно поље! Од савршенства она је већа,

Сви су тамо и имају дивне теме, Њено име дивно, моја школа носи,

док ти решаваш математичке проблеме. Са зида се смеши њена слика стара,

Птице лете и цвеће расте, Као да нам каже, са нама се поноси.

истрчи и ти одмах, сад

и видећеш како Сунце Следићемо пример учитеља наших,

обасјава наш град. Анђела Милосављевић III3 Да будемо вредни, и борци до краја,
Диван је овај дан Осветламо образ тако јаке жене

и није време за стан! Татин завет Не будемо робови туге и незнања.

Милица Студовић IV6 Млади глумци Тако ми кише и сунца, Сагорети неће ни пламен ни лава,
Тако ми звезда и месеца, Успомене старе, њене вечне славе,
За крај Млади глумци, Тако ми пролећа и лета, Учићемо вредно, и чувати школу,
к'о хајдуци,  Тако ми јесени и зиме,  Да идемо увек уздигнуте главе.
Четири године заједно смо били, раде читав дан, Тако ми радости и среће,
учитељици нашој остаћемо мили. да режисер буде насмејан. Ти ћеш увек бити, Анастасија Саковић IV4
Четвртом разреду ближи се крај, Кад публика уђе, моје најлепше цвеће.
а нови ће ђаци доћи у овај „рај“. онда нема ништа луђе.
Све четири године смо провели у срећи, Сара Грачанин III3
а пети је разред, изгледа, проблем већи. Угасише се светла,
У старијим разредима биће доста муке,
али нас учитељица даје у сигурне руке. као снег бела. Моје маче
Љубав према њој веома је снажна Кад на сцени Ива метлу на стуб метне,
и свака њена реч врло нам је важна. одмах се саплете. Имам малу мацу, име јој је Ива,
Четири године на моме срцу остављају траг, Затим устаје, час мишеве јури, час се игра с њима.
а разред IV6 увек ће ми бити драг. јер никад се не предаје.  Бела јој је длака, а црне шапице,
То су били млади глумци воли да се мази и да крије клупчиће.
Лара Марковић IV6 Који су били у својој струци. Кад попије млеко, онда дуго преде,
па оде код комшије што живи до мене.
Матеја Нићовић III5
Сви је много воле па и цела улица,

Маца Дружење у Овчар Бањи а она се шепури као права краљица.
Ксенија Кувекаровић II6
Имам једну мацу, Једног октобарског јутра ми,
Први снег трећаци, са учитељицама кренули
име јој је Лара, смо на излет у Овчар Бању. Прво смо
обишли турбине за производњу струје
она много воли Тог јутра сам устао које се налазе поред„Велнес центра“,
затим посетили манастир Никоље.
млеко из млекара. и кроз прозор погледао. Ту су нас дочекале монахиње које
су показале манастир и причале
Када год је гладна, Радосно сам повикао, о његовој историји. Мир, лепота и
једноставност која у њему влада,
на вратима гребе, снег је пао, снег је пао! оставила је снажан утисак на све.
Уморни од шетње, кренули смо за
Брк јој се заледи, Из куће сам истрчао, Чачак. У аутобусу смо разговарали
и сложили се да би чешће требало
носић јој озебе. прву грудву направио

Ја се само смешкам, и комшију погодио.

мацином проблему,

млеко јој спремам, Ево трећи дан од тада

и немам дилему. снег и даље пада, пада.

Ал' ће маца у сан, А ја не смем да изађем

дубоко да спава са комшијом да се нађем, да посећујемо Овчарско-кабларску

скупиће се лепо, он велике грудве прави, клисуру, нашу Свету гору, да бисмо
јер је маза права. ради се о мојој глави. што боље упознали знаменитости
Виктор Николић IV1 Душан Стоиљковић IV1 нашег краја. Јана Нешовановић III6
Јована Секулић IV1

Мени драга особа Личност коју волим и поштујем

Једна од мени драгих особа је моја учитељица Гоца. Волим је, Личност која је обележила моје детињство је моја учитељица. Она је особа

јер је увек шаљива и позитивна. Лице јој је љупко и румено, а средњих година, звонког гласа и дубоког плавог погледа као море.

коса коврџава и кратка. Често носи необичну, шарену одећу На врло духовит и занимљив начин увела ме је у свет знања. Тихо на прстима

и уз то комбинује висеће минђуше. Њена омиљена боја је у сваки делић мојих мисли улазили су бројеви и слова... Пробудила су се

наранџаста. У мом одељењу сва је деца воле због њених врлина нека нова интересовања, стицао сам нова знања кроз игру и интересантна

и милог осмеха који нам увек помогне када добијемо лоше предавања. Кад помислим да је већ четири године прошло од нашег првог

оцене. Ученици из прошлих генерација често долазе у наше сусрета, забринем се ко ће заузети њено место у петом разреду. Моја

одељење, сигурно, јер им јако недостаје учитељица Гоца. учитељица је једна насмејана и срдачна особа која улива сигурност својом

Лепо је то што је хумана, шаљива и добродушна. Све ученике појавом. Она све поштује и сви смо пред њом једнаки. Када је строга и љута,

воли подједнако и сваком подари исту количину љубави и разумем је јер ради то с пуним правом.

нежности. Пре почетка часа увек јој узвратим осмехом. Воли Она је велика енциклопедија која на свако дечије питање има одговор.

креативност и сви се дивимо њеном божанственом и веома Не знам какав би мој живот био да у њему није била учитељица Мара.

уредном рукопису. Много је волим! Биће ми тешко да се, у Највећи део моје душе и мог срца, одмах после моје маме, заузела је моја

петом разреду, раздвојим од ње. Милица Милошевић IV5 учитељица. Ту ће заувек и остати. Никола Мандић IV1

NA[I KORACI broj 43 23

Наши награђени таленти

Првонаграђени рад на 53. Дисовом литерарном конкурсу Успомене из мог дома
Свет који видим и свет који желим

Буди ме „нервозна“ сирена аутобуса који пролази испод мог прозора. Вика и дрека људи са улице
додатно ме узнемирују и ја са негодовањем одлазим до прозора, не обративши пажњу на вести о смрти
хиљаде грађана у Сирији која се емитује на телевизији. Отворајући прозор, гледам испред себе. На улици
видим људе који ужурбано пролазе тротоаром и углавном разговарају телефоном и не трудећи се да
дају новчић сиротом просјаку који седи у ритама на хладном плочнику и тужно гледа у свој празан
картонски поклопац, који је некада, вероватно, штитио ципеле неког богатог грађанина.
Дубоко уздишем. Обузима ме неко чудно осећање налик тузи, одлазим да се умијем, успут узимајући
новине које су остављене на мом прагу.
Док сипам млеко у своје овсене пахуљице и отварам прву страну новина, језа ми полако пролази кроз
кичму, скамењена сам.
„Погинуло пет хиљада људи у Палестини“
„Србија на корак од пропасти!“
„Да ли нас очекује нуклеарна катастрофа?“ - само су неки од забрињавајућих јутарњих новости.
Отпијам гутљај свог зеленог чаја. На тренутак се замислим размишљајући о томе колико сам јадна
што сам пре неки дан размишљала да ли да купим зелени или црни чај. Док неки људи немају ни хлеб,
ни воду, ја се мислим који чај би требало да купим. Да ли онај скупљи или онај лепшег мириса и укуса.
Стидим се себе…
А онда следе вести о ријалитијима, о томе како је најпознатији насилник у „најгледанијем
ријалитију свих времена“ претукао свог „колегу“ у стању невероватног пијанства. Колутам очима, и Награда на Дечјем мајском ликовном
већ знојавим прстима прелазим на следећу страну. Мало олова остаје на мојим прстима и ја се осећам конкурсу - Анђел Петровски VII1
жалосно и прљаво. Али не осећам спољашњу прљавштину због тог црног метала чије се честице налазе на
тим страницама, већ неку унутрашњу, дубљу нечистоћу, као и жал за српским народом. Пекмези
„Опасна свађа певача и певачице преко Фејсбука!“
„Изјавила да не зна где је Ваљево и има највише прегледа на Јутјубу.“ Има једна група у нашој школи
Прелазим сад већ уморним очима преко наслова, стижући до неколико последњих страна, а онда мислимо да њу свако дете воли!
угледам: „Млади момак из Србије, први на светском првенству у шаху“ Питате се сигурно зашто је то тако,
Три реченице и мала слика, ништа више… Буљим у наслов. а ми ћемо вам то објаснити лако.
Гледам у те веселе дечакове очи, покушавајући да докучим шта се то крије иза њих. А онда схватим, Можда ће вам звучати да је то безвезе,
то је срећа. То је чиста, невина, дечја срећа. али учитељица од њих направила пекмезе.
А онда почињем да плачем. Зашто… ни сама не знам. Ваљда зато што ми је жао пет хиљада људи, Да то није лепо, може неко рећи,
жао што су разнети бомбама, жао што неће имати гроб, што њихове породице неће моћи да обиђу зато што ће утисак погрешно стећи!
њихове споменике, ставе цвеће на гроб, помоле се. Можда зато што је некада успешна земља, пуна Нису то они пекмези и мазе,
паметних људи на корак од нестанка. Зато што сви млади и мудри одлазе, што је наступила бела куга Што се на улици некултурно плазе!
која прети да се, попут неке сенке, неприметно ушуња у сваку српску кућу. Зашто? Вероватно зато То су добри ђаци који воле шалу,
што се о ријалитијима пише на десет страна, што деца воле насиље и узоре траже у пробисветима, И са маском „Пекмези“
лажовима и насилницима. Због тога што је наш младић победио на светском првенству, а што ни једну победили на маскенбалу!
целу страну нису посветили његовом успеху. Миа Радисавчевић II4
Зашто? Можда само зато што је просјак преспавао на хладном бетону, без топле одеће, без ћебета,
без кревета и јастука и што никог није брига за то, док су неки јутрос доручковали из сребрних тањира Одељење II4- II место на Маскенбалу
и уживали на Азурној обали или на Малдивима.
Ето, зато. Зато што живимо у свету у којем треба да будеш поносан ако не знаш химну Србије и боје
наше заставе, а што треба да се стидиш ако си завршио факултет са просеком изнад шестице. Што
треба да се покријеш по ушима ако си случајно доктор наука.
Осећам празнину у стомаку. Грабим капут, искључујем телевизор и излазим напоље. Налет ветра
ме замало обори, али упркос томе, настављам да се крећем. У руци носим хлеб, свој ручак и чај. А онда
прилазим сиромаху, пружајући му храну и нешто новца. А он ме гледа и смешећи се, каже једно искрено
„Хвала.“
Ја се насмешим и потрчим. А онда крену сузе, топле, велике сузе.
Софија Димитријевић VIII5

„ННедаајлПепешшиаћмIаIм3,адрнуагсовмеетус,томонјаалмиакмован“ом конкурсу

ЈанадПообпиотвинћиVцIиI2ниаЛграаздаре ММиаллаиноПвијећрVIII2 Анђел Петровски VII1 Неда је написала:
У фебруару нам је учитељица рекла да
можемо да шаљемо цртеже на конкурс.
Ближио се Дан жена и ја сам пожелела
да мами направим посебан поклон.
Нацртала сам је најлепше што сам умела.
Учитељица је послала мој рад. Била сам
веома нестрпљива.
Једнога дана, у нашу учионицу је ушла
библиотекарка Биља и донела радосну
вест. Освојила сам друго место. Моја
радост је била огромна, а другари из
одељења су ми дуго аплаудирали.
Договорила сам се са учитељицом да
учествујем и на следећем конкурсу.

24 NA[I KORACI broj 43

Спортска страна

Сребрна медаља за златне момке Моји први атлетски кораци

Био сам врло мали кад ме је тата уписао на фудбал. Међутим,
мени није била важна лопта, већ то да што пре стигнем до гола. Онда
су ми родитељи предложили да тренирам атлетику јер ми је била
много забавнија.
Атлетику сам почео да
тренирам пре четири и по
године. У почетку сам био врло
неозбиљан и све ми је било
смешно, све до моје прве трке
која је била у Ћуприји. Тада сам
трчао шестсто метара. Било је
много тешко, али успео сам да
дођем до трећег места. Иако
нисам био први, осећао сам
Кошаркашка екипа наше школе у друштву директора се као да јесам. После те трке
и наставника физичког васпитања почео сам много озбиљније
и напорније да тренирам.
I место на Општинском, I на Окружном, I на Међуокружном и Сваким тренингом постајао
II место на Школским олимпијским играма у кошарци

Други у Републици сам све бољи и то се могло Огњен пНривкаоклуићкаVтI5е,гдорвоисјти рмулкаиђих
Велики труд и жеља за победом одвела нас је далеко. Иако смо много видети и на такмичењима која државни
су уследила. Једна од важнијих пионира, у трци на 800 и 1500 m
пута падали, били близу пораза, успели смо да изборимо пласман у трка је међународни Бели
најбоље три екипе у Србији.
Долазак у халу и посматрање наших противника, једне осредње крос. То једна од најтежих трка у години, јер се трчи по снегу, блату,
клизавој трави и има много кривина и узбрдица. Кад станем на старт,
екипе из Зрењанина, и далеко моћније екипе Београда, у нама је знам да ме чека деоница од хиљаду метара и борба са стотинама
пробудило велику жељу за победом. Иако је наш циљ био остварен,
нисмо желели ту да станемо. Утакмица против Зрењанина није такмичара, зато увек пред трку покушавам да се опустим и помолим
за што бољи успех. Кад стигнем на циљ, буде ми много лакше јер сам
донела неко велико узбуђење, али нам је донела наклоност публике из завршио трку, поготову ако сам први. До скоро сам био најмлађи у
Врања. Играли смо лепо и изборили пласман у финале.
Излазак на терен и посматрање виших и снажнијих играча клубу. Године мог све бољег тренирања су пролазиле, а нови и већи
резултати су долазили. Захваљујући мојој упорности и доброј форми
из Београда навела нас је на страх, али и инат за победом против успео сам да победим на свим кросевима РТС-а и успешно завршим
далеко јачег противника. Како је утакмица одмицала, а резултат
био изједначен, постајали смо свесни својих шанси за победу. У сваком овогодишњу сезону. 
Иако знам да имам још много тога да урадим и да ме чекају још
следећем нападу долазила је до изражаја наша борбеност, али и њихова напорнији тренинзи, трудићу се да остварујем овакве и још боље
физичка надмоћ. Иако смо били близу победе, она нам је измакла. У
првим тренуцима осећали смо се разочарано, али смо у наредним резултате. За мене ће атлетика увек бити краљица свих спортова.

моментима постајали свесни свог успеха, друго место у Србији! Огњен Николић VI5
Осмеси су се вратили на наша лица, и почело је славље.
По изласку са терена дочекали су нас аплаузи са трибина што Волела бих да ми се оствари жеља
нас је навело да задовољни кренемо на пут ка Чачку. Представили смо
своју школу и град у најбољем светлу, како по игри и пожртвованости До сада су се све моје реалне жеље испуњавале. Моја, још увек,
неостварена жеља, зависи од мене и мог рада и труда.
на терену, тако и по понашању ван њега. Лазар Ковачевић VIII2 Пет година тренирам карате

и могу рећи да сам успешна у
томе. Озбиљно схватам тренинге
и такмичења, па резултат дође
као круна мом раду. Један сам од
такмичара наше репрезентације и у
својој колекцији имам сто тридесет
медаља, бронзаних, златних,
сребрних и неколико пехара.
Постизала сам запажене
резултате на европским и светским
такмичењима. Увек су то биле
сребрне и бронзане медаље, па
ми је жеља да будем шампион тих
такмичења.
Фудокан карате је стил који
Одбојкашка екипа наше школе припада традиционалном каратеу. Одличан је за ментални развој и
I место на Општинском, I место на Окружном и II на самоконтролу.
Волим изазове и имам такмичарски дух, али тешко подносим
Међуокружном такмичењу поразе. Пошто се такмичења одржавају и ван наше земље, имам
могућности да путујем у многе земље Европе. До сад сам била у
Андрија Симеуновић Чешкој, Мађарској, Аустрији, Словенији, Италији, Румунији, а
VI5, I место на квалификовала сам се за такмичење које ће бити на Кипру од 16.
до 19. јуна. Моја жеља би могла да се испуни већ у октобру, када
Општинском, I место се одржава Eвропско првенство у Пољској. Најлепши осећај је кад
на Окружном и учешће подигнем заставу наше земље, на неком од победничких постоља.
Зато желим да будем на том највишем, првом. Редовно тренирам пет
на Републичком дана у недељи. Мислим да амбиција и јака жеља могу да ме доведу до
такмичењу у остварења мог циља.
стрељаштву Катарина Јаковљевић V2

NA[I KORACI broj 43 25

Ученици репортери Како паметно потрошити новац

Спремни за пети разред

IV1 У нашој школи организован је Васкршњи вашар. Са учитељицом смо

се вредно припремали за тај догађај скоро месец дана. Бојили смо
велика јаја од стиропора, плели у украшавали венчиће од врбовог

прућа, осликавали јаја прављена од теста. Научили смо да правимо

занимљиве украсе. Успели смо да направимо пилиће од вунице и

шарене корпице за јаје чуваркућу. Помогле су нам маме и баке, тако

да је на нашој тезги било и укусних посластица. Зарађени новац смо

потрошили на занимљив начин. Чика који је направио највећу макету

на Балкану, гостовао је у нашој школи после вашара. Учитељица нас

је водила да то видимо. Убрзо је уследило још једно велико изненађење.

IV2 У нашем граду је гостовала позоришна представа Бранка Коцкице.
Како би нам остало новца и за сладолед, мало смо додали за позоришне

карте. Овај догођај ћу памтити по великој радости и узбуђењу.

Уживали смо у припремама, вредно смо продавали, али чини ми се да је

заједничко трошење новца било најслађе.

Матија Аџемовић II3

IV3

IV4 Боривој Вујић, аутор највеће макете на Балкану, у нашој школи
IV5
Браво, чико!

У нашој школи је један човек поставио макету великог града. На
макети сам видео фабрике, железничку станицу, пуно саобраћајних
знакова, насеља, возове, куће, парк, луна парк, циркус и аутомобиле.
Макета је била велика. Добили смо задатак да нађемо оџачара и
знак за забрањено претицање. Мој друг Ђорђе је први нашао обоје и за
награду је добио беџ. Сви смо се тог дана лепо провели.

Давид Бегенишић II2

Зашто волимо математику

У почетку смо волели

математику због „замршених“

задатака које нам је учите-

љица задавала. У току часова

смо се трудили и давали све

од себе. Разноврсни задаци

IV6 подстичу на размишљање, ума-

рају наш мозак, али смо их ми
неуморно решавали. Понекад

смо остајали и дуже, јер нам

je математика у срцу. Сви

смо успешно прошли на свим

нивоима такмичења. Надамо

се да ћемо идуће године бити

још бољи.

Снежини математичари, одељење III6 Милица Бошковић и другари из III6

26 NA[I KORACI broj 43

Ученици репортери

Квиз Мозгалица

Наша школа је ове године први пут узела учешће у квизу
„Мозгалица“. Нашу школу представљала су четири ученика:
МНУчаоетјнасиилицлоијавинМћашаVреIиIн4шкикоовАлилећекпVсоа6кн,адзНааралтиОалбсиуућјаивнеДлаииVмкIиоIтI4рз.ниајењвеи,ћбоVрIб6,енНиатдаулхијиа

тимски рад. Ана Давидовић, проф.биологије Наши ученици на балетском концерту

Дамиан Клаус био је гост наше школе. Наши ученици имали су
прилику да са њим функционално употребе своје знање енглеског и
немачког језика.

Хуманитарна утакмица ученика, учитеља и наставника Чланови новинарске секције и Демијан Клаус

Наша школа била је домаћин Мајског шаховског турнира.
Организатор овог надметања у шаху, на ком се такмичило око
четрдесет учесника у млађој и старијој узрасној групи, био је
учитељ Горан Милисављић. Награде најуспешнијима обезбедили су
Издавачка кућа Пчелица и фирма Дрво-арт.

Ученици 3. разреда са учитељем на Окружном такмичењу
Добровољног ватрогасног друштва - Екипа девојчица освојила је
1. место и пласирала се на Републичко, екипа дечака 3. место

Крос - 2. разред, Неда Пешић – 1, Николина Шипетић – 2, Ученици наше школе на Бициклијади
Валентина Котуровић 3. место.
27
NA[I KORACI broj 43

Пикасо као инспирација

радови ученика VII разреда

РЕДАКЦИЈА:
Издавач: ОШ „Милица Павловић” Чачак. За издавача: Мирко Лазовић, директор
Уредник: Тања Ђорђевић, проф. српског језика
Редакција Новинарске секције: Софија Димитријевић, Магдалина Обрадовић, Тамара Радојчић,
Јана Кнежевић, Мина Лазовић, Милена Луковић, Оливера Миловановић
Координатор: Биљана Лукић, школски библиотекар
Лектура и коректура: Јелена Јововић, проф. српског језика
Ликовно и графичко решење: Сања Живановић, проф. ликовне културе
Штампа: Штампарија „Мајсторовић”, Трнава, Чачак. Тираж: 1400 примерак


Click to View FlipBook Version