The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Тања Ђорђевић, 2019-11-28 18:15:10

novine mp 2017

novine mp 2017

Лист ученика Основне школе „Милица Павловић” Чачак

Година XXIX Број 44 Чачак, 28. јун 2017.

Ивана Лазовић VII3

Има реч

Реч директора Реч уредника

Драги наши читаоци, Драги читаоци,
Још један број школског Крај још једне дуге и успешне школске године обележавамо издавањем „Наших
листа Наши кораци је пред корака“, школског часописа који заједно креирамо и на чијим страницама
вама! сумирамо резултате и подсећамо се значајних догађаја и активности,
Читајући нови број нашег остварених идеја и резултата, дружења, гостовања и акција. Бројни су
листа, четрдесет четвртог догађаји у којима смо остварили успех у протеклој години. Трудили смо се да
по реду, сетићете се све- што више научимо, да се дружимо, упознамо и заједно радујемо. Бележили
га што се догађало и што смо заједничке успехе и закључили да имамо много разлога да будемо поносни.
нас је радовало током протекле школске године. Часопис сублимира свакодневни школски рад, документује и чува од заборава
Школска 2016/2017. година била је за нас и те кључне догађаје из богатог живота школе и тако постаје нека врста ђачког
како успешнa. споменара и драгоцен извор информација.
Радили смо напорно, развијали и усавршавали Имаћете прилику да, на страницама часописа, видите како смо дочекали
и своје и способности својих ученика, борили се прваке, али и испратили осмаке, занимљива дешавања са часова и ван њих,
да завршимо све задатке и савладамо искушења да прочитате шта су наши ученици обишли, где су путовали, како су се
која су била пред нама. забављали и још много тога. Настављамо са праксом објављивања ученичких
Као и претходних година, наши гости били су радова како бисмо показали оригиналност, креативност, знања и умења,
истакнути песници, глумци, музичари, лекари, мисли и осећања наших ученика.
представници МУП-а, наставници и ученици из Са задовољством вам представљамо ученике наше школе, њихове успехе и
других школа... Oдазивали смо се хуманитарним резултате, у школи и ван ње. Страница је мало да бисмо могли у потпуности
акцијама и помагали кад год смо били у прили- представити све наше активности, али верујемо да ћете, док будете
ци. Подржали смо еколошке акције, а пригод- прелиставали часопис, препознати пуно уложеног труда, рада и знања које
ним програмом дочекали нову генерацију прва- из године у годину резултира све већим бројем награда и признања.
ка. Обележили смо Дан школе, Савиндан, многе Надамо да нећете бити строги у оценама и критикама нашег листа, да
значајне датуме и наградили своје најуспешније ћете, пре свега, у њему препознати вољу и жељу да нашу школу, посматрану
ученике и наставнике. из различитих углова, представимо на најлепши начин.
Наша школa је ове године на републичка такми- Блог новинарске секције - Моћ речи http://tanjadjordjevic.blogspot.rs
чења из свих наставних области испратила чак
27 ученика. Вукову диплому понело је 25 учени- Редакција листа
ка, а за изузетан успех из појединих области чак
106 ученика. Драги ученици, надамо сe вашим In memoriam
новим успесима! Носите се са њима храбро и од-
лучно као што сте то до сада чинили. Годинама је Вера Вучковић, наставница музичке
Наша жеља и сав труд усмерени су на то да се културе, ширила свој музички космос кроз Основну
припремимо што боље за генерације које дола- школу „Милица Павловић“. Сваког посетиоца би прво
зе и изборимо са захтевима савременог доба. У почастила својим нотама, тактовима, мелодијама...
школи су током школске године реализована Звонили су дечији гласови и чинили школски простор
два пројекта – Јачање улоге ученика и настав- посебним и радоснијим.
ника у превенцији дискриминације и промоцији Њени хорови и оркестри изазивали су похвале и дивљење
интеркултуралних вредности у школама који љубитеља музике. Чудесна је била Верина енергија и
организује Ужички центар за права детета и жеља да сваки наступ учини јединственим. Правила је
Еко – школа, други пројекат. Школа је добила и читаве слетове, организовала параде, мењала кораке,
пројекат Подизање квалитета наставе применом некада и пред сам наступ. Имала је идеје и умела је да их оствари. Њена упорност
пројектне методе у оквиру Ерасмус + фондације, и вредноћа, искреност и бритак језик били су узор младим колегама. Држањем
који подразумева едукацију наставника у ино- генерала знала је да подстакне друге на рад и усмери их ка најоргиналнијем и
странству. Наши наставници ће ићи у Енглеску у најбољем извођењу. Умела је да похвали и да не штеди речи за свачији успех, али
мају 2018. године. Посматраће часове пројектне и да искритикује и усмери на прави пут.
наставе и примењиваће нове методе у настави Њен мелодичан глас, широк осмех, неисцрпна енергија и добро срце заувек су
код нас. се уписали у дневник градитеља славе ОШ „Милица Павловић“.
Знатно смо побољшали услове рада у фискул- Драга Вера, знамо да си тонове своје распеване душе однела на небо и даривала
турној сали и кухињи уградњом новог ПВЦ их анђелима, ипак део твоје музике остаће и у нама.
пода испред и лакирањем паркета у сали, као и
израдом вентилације у кухињи. Такође, седам Колектив ОШ „Милица Павловић“
учионица добило је нов намештај у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког NA[I KORACI broj 44
развоја.
Изузетно смо поносни на наставнике који су
током године ученицима несебично преносили
знање, богатили их највреднијим истинама и
поукама, подстицали их да уче, али их учили и
самопоштовању, будили у њима племенитост.
У жељи да свака следећа година буде још успеш-
нија за све нас, настављамо даље. Снаге имамо,
а верујемо да ће нови успеси свих нас то посве-
дочити.

Директор школе
Мирко Лазовић, проф.

2

Разговор с поводом

Разговор са Анђелком Рајичић, наставницом историје

Позив учитеља jедан је од најстаријих, најлеппших, најхуманијих, али и најод-
говорнијих. За тај позив свако друштво бирало је цењене људе и људе од поверења
којима је поверавало оно што им је најдрагоценије - децу, са правом да усмерa-
вају њихов развој. У живот једне школе уткани су животи оних који су се бавили
и баве се овом дивном професијом, у којој се спорије стари јер радити са децом
значи бити на извору младости и енергије. Сви који су градили и граде једну
школу својим радом, надахнућем и љубављу део су њене богате историје. Овом
приликом желимо да упутимо захвалност свима онима који су свој радни век
уткали у ову школу и оставили трагове у сећању генерацијама ученика.

Повод за овај разговор је одлазак у пензију наше драге наставнице историје
Анђелке Раjичић, чијих се часова радо и са љубављу сећамо. Памтимо је као
особу која је свој посао радила са пуно љубави и разумевања, са уважавањем дру-
гачијег мишљења и поштовањем личности ученика. Често су успомене и сећања
тачнији од саме стварности, а она је у сећању ученика, којима је предавала, остала
упамћена, пре свега, као једна дивна и племенита особа. Имали смо жељу да се
сретнемо са њом и добијемо одговоре на нека од питања.
• Колико дуго сте радили у просвети? У којим школама сте све радили?
У просвети сам провела укупно двадесет две године. Прво радно место, односно прво
запослење добила сам у Основној школи „Степа Степановић“ у Горњој Горевници, у
којој сам радила од 1994. до 1996. године. У том периоду 1995/1996. била сам и на
замени у Основној школи „Др Драгиша Мишовић“. Следеће године, школске 1996/1997, почела сам да радим у Основној школи „Милица Пав-
ловић“ и у њој остала до пензије.
• Коју сте основну и средњу школу завршили?
Завршила сам Основну школу „Филип Филиповић“, која се, у периоду док сам ја била ђак, налазила у просторијама данашње Гимназије, а
затим сам школовање наставила у истој згради, чачанској Гимназији, тада школи за усмерено образовање.
• Да ли је овај посао, посао просветног радника, оно чиме сте одувек желели да се бавите?
Не, нисам себе уопште замишљала у просвети, моје жеље су биле потпуно другачије. Међутим, када сам почела да радим у просвети, време-
ном сам заволела рад са ђацима и дружење са колегама. Видела сам многе предности које школа пружа. Радити са младима је посебан изазов.
• Који Вам је омиљени историјски период и историјска личност?
Мој омиљени историјски период је стари век, а историјска личност је атински државник Перикле и спартански краљ Леонида, у последње
време и султан Сулејман Законодавац.
• Да ли сте и колико уживали у својој професији? Можете ли да издвојите нека лепа искуства у раду и дружењу са ученицима?
Волим свој позив и уживала сам радећи са децом. Пратила сам рад својих ученика и њихов напредак током школовања, радовала сам се њихо-
вим успесима, памтила доживљено… У свакој професији, па и у овој, има лепих и ружних тренутака. Наравно, много је више оних лепих. Од
самог почетка успоставила сам диван однос са ученицима и са колегама у свим школама у којима сам радила. Много је тога што памтим, али
оно што никада нећу заборавити, и чега се радо сећам, поготову у овом периоду, свакако су овације на матурским вечерима осмака. То ми је
много значило и давало мотива да идем даље.
• Колико је било напорно радити са ученицима све ове године?
Поучавање је јединствено, радите са младим људима. Ако пођемо од тога, да су пред нама пубертетлије, мали људи, који мисле да су велики
и да све знају, онда је јасно да је са њима некада тешко изаћи на крај. Међутим, увек сам се трудила да са својим ученицима изградим однос
међусобног поверења и поштовања. Трудила сам се да оно ружно заборавим и памтим само лепе тренутке.
• Какав су однос ученици имали према Вама?
Мислим да су ученици имали у мене велико поверење, били су ми привржени јер су знали и осећали да их волим, да поштујем њихове године и
да разумем њихове несташлуке. Волели су да ми поверавају своје љубавне тајне и све друго што их је мучило.
• Да ли су долазили да Вас посећују када заврше основну школу?
Да, долазили су, нарочито осмаци. Кад се упишу у средњу школу, дуго не могу да забораве своје наставнике. Међутим, долазили су и неки који
су и раније завршавали. Највећа награда је кад наши ученици постану своји и остварени људи.
• Кога се више сећате добрих ђака и њихових успеха, или оних који су мање волели да уче?
Сећам се свих ђака. Наравно да се најбоље памте одликаши, али и они несташни, али ја сам се увек трудила да запамтим и оне добре, тихе,
ненаметљиве и повучене ђаке, они су ми били најдражи. Најбољу потврду како сте радили добијате тек касније када сретнете бивше ученике.
Увек је то био сусрет пријатеља.
• Да ли Вам недостаје рад са децом? Шта ће Вам највише недостајати?
Да, недостаје ми рад са ђацима зато што се уз њих и ми подмлађујемо и учимо од њих доста тога, а да тога нисмо ни свесни. Недостајаће ми
управо тај њихов ведар дух. Међутим, оно што теши и лечи јесу сећања на лепшу страну школе.   
• Школа некад и сад? Какво је Ваше мишљење?
Школа је некада била далеко озбиљнија, наставници су били господа, поштовани и од ученика и од родитеља. Међутим, ученици су увек били
исти. Ко каже да није тако, греши. Увек је било несташних ђака, само се тај несташлук другачије испољавао и ученик је добијао строже казне.
Имала бих о томе много да причам. Причала сам својим ученицима догодовштине из периода када сам ја била као они. Међутим, о данашњој
школи не бих сада дискутовала, знамо сви, највише просветни радници, каква је. Нажалост, све промене у њој највише иду на штету самих
ђака.
• Шта бисте поручили млађим колегама који тек почињу да раде овај посао?
Млађим колегама поручујем да чувају углед школе својим личним ауторитетом, достојанством, да воле свој позив и да се труде да заслуже
поштовање ученика и придобију њихово поверење.
• Шта бисте поручили нама, младима?
Волите школу и доживљавајте је као место где стичете знање, вештину, али и другове за цео живот. Будите добри, више се дружите, пош-
тујете своје наставнике који се труде да вам пренесу знање и усмере на прави пут. Потрудите се да будете бољи од нас старијих, својих
наставника и родитеља. Будите добри људи. Желим вам много успеха у даљем школовању. Будућност је пред вама, немојте је прокоцкати.
Нашој драгој наставници желимо да ужива у сваком новом дану окружена људима који је воле и поштују, радујући се успесима
своје деце.

NA[I KORACI broj 44 3

Свечаности у школи Сцена из представе Питагора и његови ученици
Драмски колаж ученика другог разреда
Свечаност поводом Дана школе

У присуству великог броја званица, родитеља, ученика, бивших и
садашњих радника школе, свечано смо обележили Дан школе, уз
пригодан програм који су заједно реализовали ученици млађих и
старијих разреда.
Програм, који је осмишљен као колаж различитих уметности, музи-
ке, песме, рецитације, глуме, отворио је наш Мали хор, који чине
ученици трећег разреда, а који је за ову прилику припремиле Ви-
олета Славковић, професорка музичке културе и учитељица Лела
Петровић. Присутним гостима се потом, у име колектива, обратио
директор школе Мирко Лазовић који је, у свом поздравном говору,
говорећи о изванредним успесима ученика и њихових наставника у
протеклој школској години, нагласио како ОШ „Милица Павловић“
већ осму деценију одговорно, савесно и веома успешно, васпитава,
образује и шаље у свет генерације ученика који знањем стеченим у
овој школи постају њени најбољи амбасадори.
Уследио је занимљиви и весели драмски колаж о школи који су при-
премили ученици другог разреда и учитељица Јасмина Ћирјаковић.
Маша Шиљковић, ученица трећег разреда, наша успешна рецита-
торка, овог пута у улози водитеља, најавила је централну тачку про-
грама, представу Питагора и његови ученици, која је премијерно
изведена на Математичком институту Српске академије наука, у
оквиру манифестације „Мај, месец математике“. Сценарио за пред-
ставу осмислила је наставница математике Биљана Новковић, а ре-
ализовала је уз асистенцију и техничку подршку Леле Симеуновић,
професорке техничког и информатичког образовања.
Сценографију и костиме за поменуту представу урадила је Сања Жи-
вановић, професорка ликовне културе. Представу су извели бивши и
садашњи ђаци наше школе.

Обраћање директора школе Наступ Малог хора под вођством Виолете Славковић, проф. музичке
културе

Свечана додела награда

И ове школске године имали смо више него довољно разлога да се поносимо резултатима наших ученика. У среду, 24. маја, организована је
свечана додела награда најуспешнијим такмичарима од првог до седмог разреда. Није било предмета из којег се нисмо такмичили и оства-
рили резултате. Награђено је 103 ученика, 36 од првог до четвртог и 67 од петог до седмог разреда.
Њихова постигнућа нас обавезују да чувамо традицију квалитетног образовања и указују на чињеницу да су висок ниво захтева у настави и
објективност оцењивања уродили плодом.
За додатно ангажовање у раду са талентованим ученицима и њихово успешно учешће на највишим нивоима такмичења, награђено је и 27
учитеља и наставника.

4 NA[I KORACI broj 44

Свечаности у школи

Прославили смо школску славу, Светог Саву Обред ломљења славског колача са домаћинима Савиндана

Школска слава, која се прославља у част утемељивача образовања Сцена из представе Четворе очи
и првог српског архиепископа Светог Саве, у присуству великог
броја гостију, ученика и овогодишњих домаћина славе, породице Ученици и наставници који су припремали пригодан програм поводом
Гујаничић, обележена је пригодним програмом ученика и Савиндана у друштву директора школе
наставника школе.
Присутнима се обратио директор школе Мирко Лазовић који је у
свом поздравном говору истакао:
Пут просветитељства пре много година започео је Свети Сава. Ми
га данас настављамо, не као обавезу, него као оставштину будућим
генерацијама. Дело Светога Саве је отворена књига из које свакодневно
учимо о миру и љубави, о смирености и дарежљивости, о човекољубљу,
трпељивости и вери која нас чини целовитим личностима.
Свети Сава је постао симбол српске нације. Научио је свој народ шта је
љубав, мирење, праштање, истинољубље, знање, част, достојанство…
За све што је учинио у оплемењивању српске душе дугујемо му велику
захвалност. То је пут за наше ученике и за све нас – пут коме треба да
тежимо јер „ другог пута за нас и нема“.
У младим душама жељним знања Свети Сава се јавља као истина, као
истрајан борац, као „отворене очи“, као путоказ ка правим духовним
вредностима. Зато ученици и наставници наше школе, непрестано,
својим радом и упорношћу иду стопама нашег првог архиепископа,
негујући знање и оно исконско, честито у нашем народу.
Директор се осврнуо и на резултате и успехе ученика и њихових
наставника у протеклој школској години… Знање је нашим ученицима,
у прошлој школској години, донело 33 пласмана на Републичко
такмичење и 29 Вукових диплома, а резултати на завршном испиту
су их сврстали међу најбоље у округу. Поносни смо, али и одлучни у у
намери да радимо још квалитетније и преданије.
Драмска секција заблистала је и ове године извођењем драмског
комада Четворе очи коју је припремила, Мирјана Маринковић,
професорка српског језика.
Причу о Светом Сави употпунила су два хора, млађих и старијих
ученика наше школе, уз пратњу учитељице Гордане Перуничић и
професорке музичке културе Виолете Славковић.
Сценографију и костиме, као и изложбу посвећену животу и делу
највећег српског светитеља и просветитеља, Светог Саве, припремила
је Сања Живановић, професор ликовне културе.

Додела Вукових и посебних диплома

Ове године испратили смо генерацију од 163 осмака, а најбоље од
њих наградили смо на свечаности која је уприличена у њихову част.
Вукову диплому, најпрестижнију школску награду, ове године понело
је 25 ученика. Број добитника Вукове дипломе говори о квалитету
генерације, а судећи по њиховом броју испраћамо једну вредну и
веома успешну генерацију. Додељено је и 106 посебних диплома.
Ученик генерације у 2016/2017. години је Страхиња Вујадиновић.

Носиоци Вукових диплома у друштву разредних старешина и директора школе

NA[I KORACI broj 44 5

Примери добре праксе

Вече руске поезије и музике (Не) испричане приче

У свечаној сали ОШ „Милица Павловић” 9. новембра 2016. године Књижевно вече у оквиру пројекта „Завичајни писци у оку професора“,
одржано је Вече руске поезије и музике у организацији Оливере посвећено стваралаштву књижевнице Маје Илић Тимотијевић,
Крупеж. Идеја за одржавање ове културне активности поникла је одржано је у ОШ „Милица Павловић“. Биљана Лукић, школски
на састанку Подружнице Друштва за српски језик и књижевност библиотекар и проф. српског језика Тања Ђорђевић представиле су
Моравичког округа. две збирке прича „Прича о једрењаку“ и „Причам ти причу“. Вече
Руску поезију, на српском и руском језику, казивали су и певали је, својим наступом, употпунила проф. музичке културе Виолета
ученици, наставници и професори чачанских школа, испољавајући Славковић. Сама ауторка казивала је стихове и оживела песме из
притом изванредне музичке и рецитаторске способности, као и збирке „Спавај драги“.
веома добро познавање руског језика. Хор „Вазнесењски” и оркестар
„Абрашевић” употпунили су изузетан уметнички доживљај.
Књижевно вече било је право културно освежење, а број окупљених
љубитеља руске књижевности, уметности и музике указује на то да
ће oрганизација оваквих вечери постати традиција у нашој школи.

Професионална и пријатељска сарадња са школом из Сомбора Дани природних наука - Моћ науке

Када су ОШ „Аврам Мразовић” из Сомбора и ОШ „Милица Павловић” У пероду од 12. до 23. септембра, наша школа била је у знаку
из Чачка далеке школске 2005/2006. године успоставиле стручну промоције природних наука, биологије, хемије и физике. Ученици
сарадњу, није се могло претпоставити да ће се она наставити дуги осмог разреда приредили су својим вршњацима и млађим
низ година и прерасти у блиско пријатељство наставника и ученика другарима незаборавне тренутке. Подршку ученицима дали су
који су били наизменично домаћини и гости током ових сусрета. предметни наставници: Биљана Ускоковић Брковић, Ана Давидовић,
Наше колеге из Сомбора посетиле су нас 12. и 13 априла 2017. Маријана Марковић, за биологију; Зорица Миловановић,Катарина
Повода је било је више, иако је дружење са пријатељима довољан Драгутиновић, за физику; Мира Панић, за хемију.
повод. Наши гости присуствовали су извођењу представе „Срећна Текст са изложбе превела је Катарина Драмлићанин, проф. енглеског
слава, домаћине” о славским обичајима моравичког краја, коју су језика, а техничка подршка била је Милка Главоњић.
са својим ученицима припремиле учитељице Горица Ђоковић и
Анђелка Томовић. Други повод је јавни час „Са очима изван времена Биљана Ускоковић Брковић, координатор активности
и зла”, посвећен обележавању стогодишњице смрти Владислава
Петковића Диса и Милутина Бојића, рађен по сценарију Оливере
Крупеж, професора српског језика из ОШ „Милица Павловић”, и
косценаристкиње Сузане Секулић из ОШ „Аврам Мразовић”. Сусрет
је био прилика за размену искустава из наставне праксе и за договор
о заједничком учешћу у једном културно-образовном програму
наредне школске године. 

Ноћ сова NA[I KORACI broj 44

Око двеста педесет посетилаца, махом ученика и наставника
биологије и географије, из чачанских, али и из ужичких школа, били
су саставни део манифестације „Ноћ сова” која је одржана 18. и 19.
новембра, у свечаној сали наше школе.

6

Примери добре праксе

Огледни час Major World Religions with a Focus on Christianity Тесла са нама и након 160 година

Огледни час из енглеског језика одржан је у два наврата: у среду, Поводом обележавања 160 година од рођења генијалног Николе
30.11. за ученике VII и VIII разреда плаве смене и у среду, 7.12. за Тесле, 22. децембра 2016, наставници наше школе одржали су
ученике истог узраста из црвене смене. јавни час о Тесли, примењујући пројектну наставу и хоризонталну
Примарни циљ првог дела часа био је да ученици на енглеском међупредметну корелацију.
језику овладају основним информацијама о пет највећих светских Проф. историје Милан Лишанчић је у три одељења осмог разреда
религија (хришћанство, ислам, хиндуизам, јудаизам, и будизам), реализовао наставну јединицу „Друга индустријска револуција“.
њиховим почецима, карактеристикама, сличностима и разликама. Ученици су приказивањем својих презентација о овом добу започели
Фокусирајући се потом на хришћанство, истакнуте су сличности јавни час. Ученици одељења VII7 са својом проф. Бојаном Никшић
и разлике између три постојеће деноминације – православља, подсетили су нас на аутобиографско Теслино дело „Моји изуми“ и
католичанства и протестантизма. Стављајући на крају у жижу извели драмски приказ дочека Тесле у Беораду и подсетили нас на све
архитектуру православних цркава, пажња је усмерена на основне значајне чињенице из научниковог живота. Лепота костима и добар
карактеристике и варијације код екстеријера и ентеријера. текст употпунили су пријатан доживљај, али и проширили образовни
Наставници су својим Power Point презентацијама и пригодним карактер активности. Професорка енглеског језика Катарина
визуелним материјалом ученицима приближили тематику, додатно Драмлићанин проверила је научено кроз интерактивни квиз о Тесли
их мотивисали, и омогућили стицање и проширивање знања које о чијем животу се говорило на претходном часу енглеског језика.
је део опште културе образованог појединца. Кроз двосмерну На овом часу представљена нам је и уметничка слика „Теслин
комуникацију на енглеском језику и академски тон, наставници и пут“ Невенке Драмлићанин коју је уметница насликала поводом
ученици размењивали су информације и заједнички остварили циљ. обележавања 150 година од рођења Тесле и откривања његовог
На самом крају, ученици су у пару и / или у групи кроз разноврсне споменика на Нијагариним водопадима. Професор математике
интерактивне задатке сумирали садржаје и заокружили целину. одржао је тематски дан математике посвећен Тесли. Координатор
Присутне колеге похвално су се изразиле у погледу свега што је овом целог догађаја је Биљана Лукић, школски библиотекар. 
приликом остварено.
Посебно треба истаћи знање и способности присутних ученика како Биљана Лукић, школски библиотекар
у погледу материје тако и у погледу енглеског језика.

Катарина Драмлићанин, Милош Живановић, Ђорђе Чоловић

Jавни час Са очима изван времена и зла Вршњачки едукатори

У среду 12. априла у великој сали Дома културе, у присуству великог У циљу превенције вршњачког насиља, ученици наше школе су, у
броја гостију, пријатеља и колега из ОШ „Аврам Мразовић” из оквиру пројекта Ужичког центра за права детета, прошли обуку
Сомбора, и пре свега ученика, организован је јавни час Са очима за вршњачке едукаторе и за неколико месеци, уз помоћ својих
изван времена и зла посвећен стогогодишњици смрти два велика наставника, одржали 21 радионицу „Од предрасуда и стереотипа до
српска песника – Владислава Петковића Диса и Милутина Бојића. дискриминације и насиља“.
Сценарио, инспирисан њиховом ратном биографијом и Радионице промовишу права детета и ненасиље у школи и окружењу
стогодишњицом од њиховог прераног одласка у вечност, написала са акценатом на дискриминацији и предрасудама. Вршњачки
је Оливера Крупеж, председник Подружнице. У програму су едукатори су, на основу искустава стечених током овог пројекта,
учествовали професори чачанских основних и средњих школа: дошли до веома занимљивих и креативних идеја које планирају да
Богдан Пауновић, Наташа Пауновић, Оливера Крупеж, Слободан реализују у наредном периоду, са циљем промовисања толеранције
Николић, Милош Живановић, Ђорђе Матијевић и Ђорђе Чоловић. У и ненасилног понашања међу својим вршњацима.
музичко-сценском делу програма наступили су Сања Перовановић, Све активности реализовало је десет ученика и десет наставника школе.
Мила Алексић са Оркестром „Абрашевић”,  Плесни клуб „Луна” и Координатор овог пројекта је школски педагог Драгана Радмилац.
Балетски студио „Форс” (Force).

NA[I KORACI broj 44 7

Обележили смо значајне датуме

Међународни Дан матерњег језика Светски дан толеранције

Волите српски језик свакога дана помало, У среду 16. новембра, у свечаној сали, одржан је угледни час на тему

јер он нема никог другог осим нас. толеранције коме је присуствоваo велики број ученика и радника

Душан Радовић школе. Час је организовала наша наставница српског језика, а у

Међународни Дан матерњег језика, 21. фебруар, био је повод да у нашој припреми и уређивању паноа са порукама ученици одељења V5 и VII5.
Овој угледној активности претходила је анкета о толеранцији.
школи организујемо угледни час посвећен матерњем језику и истакнемо

вредност и значај српског језика и ћириличног писма и да на тај начин Анкетирани су ученици из девет одељења, 247 ученика од 5. до 8.

допринесемо неговању и очувању лепоте српског књижевног језика јер разреда. Научила сам шта значи реч толеранција и на који начин

је брига о матерњем језику начин доказивања свести о властитом треба да будемо толерантни, како да се међусобно помажемо и да

идентитету. се трудимо да разумемо једни друге јер тако постајемо бољи људи.

Угледном часу, који је организовала наставница српског језика Тања У оквиру овог часа, гледали смо један врло поучан филм који говори о

Ђорђевић, присуствовали су гуечоегрнаифциијеоидевљеерњскаеVн5а,стVIа3в, еV. II5 и VIII5 и односима и проблемима међу вршњацима. Надам се да ћемо и следеће
наставници страних језика,
године организовати овако занимљиве часове. Ленка Ружичић V5
Пишимо својим ћириличним писмом, била је јасна порука ученика

петог разреда који су за ову прилику, међу својим суграђанима,

спровели анкету на тему: Којим писмом пишете? Ученици старијих

разреда неке своје креативне и занимљиве идеје, о томе како заштити

српски језик и ћирилично писмо, изнели су на овом часу, поделили их

са својим вршњацима и учинили овај час посебно занимљивим. Сања

Живановић, проф. ликовне културе, приредила је изложбу најбољих

ученичких радова на тему ћирилице.

Николина Букумировић и Ђурђа Радмилац V5

Дечија недеља Онлајн недеља

Дечију недељу под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“ Онлајн недељу, од 27. до 31. марта 2017, обележили смо низом
обележили смо, као и претходних година, низом активности. активности.
Прикупљали смо и донирали играчке за Дечије одељење Градске Понедељак - Тања Ђорђевић, Катарина Зимоњић и Лела Симеуновић
болнице, за вртиће „Мали капетан“ и „Сунце“. За ученике млађих одржале су презентацију „ИКТ конференција у нашој школи“,
разреда одржан је Јавни час плеса као и пројекција филма за децу у намењену наставницима (препорука веб адреса и алата).
школском биоскопу „Биоскопче“. Посебно интересовање било је за Уторак - Биљана Лукић и Лела Симеуновић припремиле су
учешће у спортским активностима Игре без граница, које су изведене радионицу „Како одабрати праву информацију на интернету“ за
у школском дворишту. ученике VII разреда.
Старији ученици посетили су занимљиву изложбу малих књига у Среда - Милица Рисимовић и Зорица Благојевић одржале су
Градској библиотеци Минијатура на зрну грашка. Школу су посетили презентацију „Заштита од насиља на интернету“ за ученике IV
предшколци из вртића „Мали капетан“ који су присуствовали часу разреда.
у одељењу првог разреда и посетили школску библиотеку у коју су Четвртак - Зорица Благојевић и Милица Рисимовић припремиле су
свечано учлањени сви прваци током протекле недеље. Учитељи су радионицу о грумингу и интернет предаторима за ученике V разреда.
за родитеље предшколаца одржали предавање у вези са припремом Петак - Милан Лишанчић и Ђорђе Чоловић говорили су ученицима
деце за полазак у школу. VI разреда о коришћењу интернета у образовне сврхе.

Лела Симеуновић, проф.

Светски дан планина

8 NA[I KORACI broj 44

Обележили смо значајне датуме

Светски дан поезије Сат за нашу планету

Обележавање Светског дана поезије постаје традиција у нашој школи. ПVIоIв7о, дуомсардааднњаипосасвнећасетнаовгнипцлоанметсирпЗсекмогљије,зуичкеан, иБцоијанVо6,мVНI4и, кVшIи6 ћи,
Овај дан користимо као прилику да промовишемо учење, читање и организовали су поетско вече посвећено значају природе и њеном
писање поезије, да ученике уводимо у лепоту казивања лепе речи. очувању. Преко еколошких заповести и рецитовањa најлепших
Тако је било и ове године. Наши најбољи рецитатори казивали стихова наших песника посвећених природи, ученици су нас
су одабране стихове, док су своја знања из књижевности, преко подсетили на који начин можемо да сачувамо природу.
такмичарског квиза, могли да провере ученици који су се прославили Вече је организовано под светлошћу свећа и на тај начин смо се
на Књижевној олимпијади.  симболично придружили стотинама милиона људи који су искључили
Мотивација за организовање и извођење угледног часа на ову тему светло на сат времена у својим домаћинствима и компанијама.
јавила се из жеље да се комплексан, емотиван и тајанствен свет Сценографију за поетско вече урадила је Сања Живановић,
лирике приближи ученицима на начин који је њима занимљив. наставница ликовне културе.

Европски дан језика Птице никад ближе!

И овог септембра низом активности, преко разних радионица, Као један од оснивача Друштва љубитеља птица и природе „Сове
интерактивних игара, квизова, музике, и многих других садржаја на опрезу” обележили смо петогодишњу сарадњу са Друштвом за
осмишљених за ову прилику, oбележен је Европски дан језика. Актив заштиту и проучавање птица Србије, традиционалним учешћем
страних језика у сарадњи са другим активима школе и школским у EuroBirdWatch16. Тим поводом ученици наше школе са својим
библиотекаром остварио је циљ, да ученици схвате суштину наставницама биологије посетили су Овчарско-Кабларску клисуру.
обележавања овог дана, указивање на важност и потребу учења Најјачи утисак на ученике оставио је начин хватања птица у мреже,
језика, али и да уживају и забављају се. прстеновање и успешно пуштање назад у природу. Други део дана
провели су на катамарану, пловећи Западном Моравом.

Светски дан река 9

У оквиру програма Еко школe ученици наше школе обележили су
Светски дан река посетом реци Гружи и Гружанском језеру. Иако
реке представљају непроцењиво природно богатство, оне су из
дана у дан све загађеније. Била је ово прилика да скренемо пажњу
на велики значај вода и река уопште и подигнемо свест о потреби
њиховог очувања. Како данас, тако и сваког дана треба бити свестан
великог значаја река и са одговорношћу се односити према њима.

Маријана Марковић, координатор Еко школе

NA[I KORACI broj 44

Знање на делу

Име и презиме Разред и Освојено Ниво такмичења /наставни Ивана Нишавић V4 III место Општинско – леп говор
ученика/це Николина Букумировић I место Општинско – биологија
одељење место предмет III место Окружно – биологија
Немања Аџемовић Анђела Ђелкапић II место Општинско – српски језик
Милица Домановић I2 II место Општинско - шах V5
Магдалина Поповић Ђурђа Радмилац
Јован Филиповић I2 I место Општинско - шах Јован Милошевић II место Окружно – српски језик
Михаило Белошевић Кристина Крунић
Михаило Јањић II3 I место Општинско – шах Маја Станушић V5 II место Општинско – биологија
Анђела Бежанић II место Окружно– шах Бошко Брадић I место Општинско – ТИО
Димитрије Давидовић Катарина Ковачевић
Јагош Мајсторовић II3 I место Општинско - шах Ивона Лазовић III место Општинско –математика
Јана Симовић Сара Драшковић III место Окружно - математика
Неда Пешић II5 III место Општинско – шах V5 II место Општинско – српски језик
Павле Швабић III место Окружно– шах Софија Савић
Лазар Димитријевић II место Окружно – српски језик
II5 II место Општинско - шах Ђорђе Станојловић
Марија Марић III1 III место Општинско -математика Јован Палибрк V5 III место Општинско -математика
Мина Пешић II место Општинско –математика
Миа Радисавчевић III1 I место Општинско – шах Марко Танасковић V6 III место Окружно - математика
Ђурђа Радуловић II место Окружно– шах Јана Давидовић
Петар Икодиновић V6 II место Општинско – српски језик
Маша Шиљковић III2 II место Општинско - шах II место Окружно – српски језик
Душан Вујиновић III2 II место Општинско -математика Давид Новаковић
Никола Дмитровић III3 II место Општинско -математика VI1 II место Општинско – физика
Сара Рајић III3 III место Општинско -математика Бојана Бошковић III место Окружно - физика
Тамара Ћировић III4 III место Општинско -математика Симона Митровић
Лена Кнежевић Ђорђе Ћурчић VI1 III место Општинско – српски језик
Урош Николић Маша Кукић II место Окружно – српски језик
Дуња Мајсторовић
Данило Милошевић III4 I место Општинско -математика Игор Ружић VI1 III место Општинско – физика
III место Окружно - физика
Коста Милошевић Луција Шољмоши
Радоје Никитовић Илија Златић VI1 III место Општинско – физика
Петар Даниловић II место Окружно - физика
Матија Савић III4 III место Општинско -математика III место Општинско –математика
III место Општинско – леп говор Теа Винић
Деспот Вујовић III4 III место Окружно– леп говор II место Општинско – физика
Урош Марић Василије Грујичић I место Окружно – физика
Јаков Симовић III4 II место Општинско – леп говор учешће Републичко- физика
Ђурђа Бјелић I место Окружно– леп говор Душан Грујичић II место Општинско –математика
Радован Браловић II место Окружно – математика
Милица Бошковић III5 III место Општинско -математика Никола Јековић VI1
Дарија Ћировић III5 II место Општинско -математика Ања Капларевић
Вук Ћурчић III5 II место Општинско -математика учешће Републичко- математика
II место Општинско – биологија
Лука Бајовић III6 II место Општинско -математика III место Општинско – српски језик

Лара Јоксимовић IV1 III место Општинско -математика VI1 III место Општинско –математика
II место Општинско –математика III место Окружно - физика
Сања Митић IV1 II место Окружно - математика
VI2 I место Окружно – физика
Никола Шеловић IV2 III место Општинско -математика учешће Републичко- физика

Миа Лукић IV2 I место Општинско –математика VI2 II место Општинско - биологија
III место Окружно - математика VI2 II место Окружно – српски језик
Стефан Милић VI3 II место Општинско - биологија
Јована Секулић IV2 III место Општинско –математика VI3 III место Окружно - физика
III место Окружно - математика
Милица Студовић III место Општинско –математика
IV2 III место Општинско -математика
Јелисавета Ђокић II место Општинско – шах
IV2 III место Општинско –математика II место Окружно – математика
Ива Михаиловић II место Окружно - математика учешће Републичко- математика
VI3 I место Општинско – биологија
IV3 III место Општинско -математика
I место Општинско – шах I место Окружно – биологија
II место Окружно– шах II место Општинско – ТИО
IV3
VI4 III место Општинско - физика
IV3 III место Општинско -математика
IV5 II место Општинско -математика VI4 II место Општинско -математика
III место Општинско – физика
IV5 I место Општинско -математика VI4 III место Окружно - физика
II место Општинско –математика
IV6 I место Окружно - математика VI5 II место Општинско – српски језик
III место Окружно – српски језик
IV6 II место Општинско -математика
III место Општинско –математика III место Општинско – физика
IV6 II место Окружно - математика II место Окружно - физика
VI5 I место Општинско – биологија
I место Општинско –математика
V2 II место Општинско – српски језик I место Окружно – биологија
I место Окружно – српски језик
VI5 II место Општинско – биологија
I место Општинско –математика I место Општинско – ТИО

V2 I место Окружно - математика VI6 III место Општинско – шах
II место Општинско – српски језик III место Окружно– шах
I место Окружно – српски језик учешће Републичко- шах

I место Општинско –математика VI6 III место Општинско –математика
II место Окружно - математика II место Окружно – српски језик
V2 II место Општинско – српски језик
II место Општинско –математика
II место Окружно – српски језик III место Окружно - математика

V2 III место Општинско -математика II место Општинско-књиж. олимпијада
I место Општинско – шах
V3 II место Окружно– шах VII1 III место Окружно -књиж. олимпијада
учешће Републичко- шах Учешће Републичко -књиж. олимпијада
II место Окружно – физика
III место Општинско –математика I место Општинско – Шта знаш о
V3 III место Окружно - математика саобраћају

V3 I место Општинско - биологија I место Општинско – физика
III место Општинско – биологија
V3 II место Општинско – српски језик VII1 I место Окружно – физика
II место Окружно – српски језик учешће Републичко- физика

I место Општинско – биологија III место Општинско – физика
III место Окружно - физика
V4 II место Окружно – биологија VII1 II место Општинско – хемија
II место Општинско – српски језик
III место Окружно - хемија
II место Општинско –математика
III место Окружно - математика Општинско-књижевна
V4 I место Општинско – биологија VII1 II место олимпијада

I место Окружно – биологија VII1 III место Општинско -математика

10 NA[I KORACI broj 44

Знање на делу

Ивона Минић VII1 II место Општинско-књиж. олимпијада Матија Поповић VIII1 III место Општинско – физика
Теодора Антонијевић III место Окружно -књиж. олимпијада III место Окружно - физика
Лука Домановић учешће Републичко -књиж. олимпијада
Миа Марић Ђорђе Богићевић VIII2 II место Општинско-географија
Марко Милићевић VII2 II место Општинско-географија Милица Илић
Огњен Петровић II место Окружно-географија Јована Мариновић VIII2 III место Општинско-географија
Стефан Ћурчић Растко Николић
Александар Гојковић I место Општинско-географија VIII2 III место Општинско-географија
Лука Јевремовић VII2 I место Окружно-географија Ана Радовановић
Ивона Лазовић похвала Републичко- географија VIII2 III место Општинско-географија

Вук Лужанин VII2 III место Општинско-географија VIII2 II место Општинско-географија
II место Општинско-географија II место Окружно-географија
Ива Станојевић VII2 III место Окружно-географија
Стефан Бојовић III место Општинско – биологија
Марија Домановић VII2 I место Општинско-географија Соња Јековић VIII3 III место Општинско-географија
III место Окружно-географија
Марија Петровић I место Општинско-географија
VII2 II место Општинско-географија Александар Јечменић VIII3 III место Окружно-географија
Максим Поповић II место Окружно-географија

Виктор Ћурчић VII3 II место Општинско-географија Валентина Ковачевић VIII3 II место Општинско-географија
II место Окружно-географија II место Окружно-географија
Андреа Доневић
Милена Луковић VII3 I место Општинско-географија Гаврило Милутиновић VIII3 III место Општинско –математика
II место Окружно-географија III место Окружно - математика
Наталија Димитријевић
VII3 II место Општинско-књиж. олимпијада Лука Петронијевић VIII3 II место Општинско -историја
Милица Живковић II место Окружно -књиж. олимпијада Стефан Ристановић
Теодора Петровић VIII3 II место Општинско -историја
Никола Јовичић II место Општинско – физика Матија Глишић II место Окружно – енглески језик
Милена Нишавић I место Окружно – физика учешће Републичко- енглески језик
Мина Месаровић похвала Републичко- физика VIII4
Анђела Баковић
VII3 I место Општинско – хемија Ђорђе Милић VIII4 II место Окружно – енглески језик
III место Окружно - хемија учешће Републичко- енглески језик
II место Општинско –математика
II место Општинско-географија I место Општинско – хемија
I место Окружно – хемија
II место Окружно-географија II место Републичко- хемија

VII3 II место Општинско-географија Наталија Мојсиловић VIII4 III место Општинско – биологија
II место Окружно-географија II место Окружно – биологија

VII4 II место Општинско-географија III место Окружно – енглески језик
III место Окружно-географија учешће Републичко- енглески језик

VII4 I место Општинско-географија I место Општинско – физика
II место Окружно-географија I место Окружно – физика
учешће Републичко- физика
I место Општинско – физика II место Општинско –математика
I место Окружно – физика
похвала Републичко- физика III место Општинско – биологија
Страхиња Вујадиновић VIII5 II место Окружно – биологија
I место Општинско – хемија II место Општинско-географија
I место Окружно – хемија
учешће Републичко- хемија II место Окружно-географија
VII4 III место Општинско –математика III место Општинско – српски језик

III место Окружно - математика III место Окружно-Републичка смотра
талената из математике
I место Општинско – биологија
I место Окружно – биологија II место Општинско-географија
I место Републичко- биологија Лазар Лазовић VIII5 III место Окружно-географија

II место Општинско – српски језик III место Општинско – физика

VII4 I место Општинско-географија III место Окружно - физика
II место Окружно-географија II место Општинско – хемија

I место Општинско-књиж. олимпијада Андреј Ружић VIII5 II место Окружно – хемија
I место Окружно -књиж. олимпијада учешће Републичко– хемија
III место Републичко -књиж. олимпијада I место Општинско – биологија
II место Општинско –историја II местo Окружно – биологија
VII4 II место Окружно – историја
I место Републичко - историја II место Општинско – физика
II место Окружно - физика
II место Општинско – српски језик Андрија Ђокић VIII6 III место Општинско –математика
II место Окружно – српски језик II место Општинско-географија
I место Републичко - српски језик
II место Окружно-географија
VII5 III место Општинско - биологија
Општинско –математика Иванка Лазовић VIII6 I место Општинско – леп говор
Окружно – физика Јелена Милановић II место Општинско – физика
III место Регионално такмичење младих II место Окружно - физика
VII5 III место талената из физике VIII6 II место Општинско – хемија
III место III место Окружно - хемија

II место Општинско – физика II место Општинско -математика
I место Окружно – физика
III место Републичко- физика Јованка Милановић VIII6 III место Општинско -математика

II место Општинско – хемија Спортска такмичења
III место Окружно - хемија КОШАРКА
VII6 II место Општинско –математика II место на општ. првенству у категорији пионирки (наст. Срђан Раденовић)

II место Окружно - математика ОНЕVАкнIДеIиђвБIпее1О,нлуЈЗаасКвуГБеАоазчјдкикаооннввииаилћћПе:VеVрIЈIIоуII2лв1.а,инАјаолнвеаикћПсаеVнтIдкIроIа4в,иДЛћоемVнааIIнБIо4у,вгВиаћрањчVиаIћ1С, аАVвњIи4аћ, НКVиуIнзIIма4,аСнСтоеоввњииаћћДVVоIIIпIIIу11ђ,иа
II место Општинско – биологија
I место Окружно – биологија
II место Републичко- биологија

VII6 III место Општинско - биологија Девојчице I место на општинском и I место на окружном такмичењу и IV место
III место Општинско –историја на међуокружном (наставник Милисав Даниловић)
I место Општинско – биологија
VII6 I место Окружно – биологија ТVСЗваТIемIОIза4дН,раИЈануаБлТеиПЕлјНеаорнИшоаСевПваинећотквVоиIвћIи2Vћ, IИVIIIв4IоиIн4,ЗаЛвЛееазндзаоаБвниаућгЧаVеркчI1еи,рћАењвVааIц4К,VуЛIзе3мнаанИовкиоћдиVнIоIвI1иВћаVњIаIIС6,авић

учешће Републичко- биологија

VII7 III место Општинско – ТИО Девојчице-екипно II место (наставник Јелена Грујанац)
III место Општинско – биологија
VII7 III место Општинско-географија Лена Кнежевић 4/1, Јана Јоксимовић 6/1 и Ивона Лазовић 6/1
ШАХ- (наставник Горан Милисављевић)
II место Општинско – ТИО Дечаци- екипно: III место ОПШТИНСКО, III МЕСТО окружно
VII7 II место Окружно – ТИО ЗМСлТиаРхтЕиаЉићлАVоШIП6,ТрХВеалОриићсVБIаIл7,иМћ иVлIаIIн2 Јелушић VII7, Алекса Митровић VIII5, Илија
учешће Републичко- ТИО

VIII1 III место Општинско - физика Андрија Симеуновић VII5 ,Општинско I место

NA[I KORACI broj 44 11

На републичким такмичењима

На овом нивоу такмичења представљало нас је 27 ученика.
Можемо се похвалити са освојена три прва места:
Виктор Ћурчић - историја, Виктор Ћурчић - српски језик, Марија
Петровић - биологија;
два друга места: Наталија Димитријевић - биологија, Наталија
Мојсиловић – хемија;
трећа место освојио је Виктор Ћурчић - Књижевна олимпијада,
Наталија Димитријевић – физика;
три похвале: Лука Домановић, географија, Вук Лужанин, физика,
Марија Петровић, физика.

Виктор Ћурчић – три награде на Републичким такмичењима На Републичком такмичењу из физике

Виктор Ћурчић, ученик седмог разреда наше школе, освојио је I
место на Републичком такмичењу из историје у конкуренцији од 155
седмака из целе земље. На такмичење је ишао у пратњи предметног
наставника Горана Џоковића.
Дан раније, Виктор је на Републичком такмичењу из књижевности,
„Књижевна олимпијада“, освојио III место. У Тршићу, 28. маја,
Виктор је освојио I место и на Републичком такмичeњу из српског
језика и језичке културе. На такмичења из српског језика ишао је у
друштву Мирјане Маринковић, наставнице српског језика.

На Републичком такмичењу - Књижевна олимпијада

Виктор Ћурчић у друштву наставника историје Горана Џоковића и наставнице
српског језика Мирјане Маринковић
На Републичком такмичењу из биологије

На Републичком такмичењу из математике

На Републичком такмичењу из хемије

На Републичком такмичењу из техничког и информатичког образовања На Републичком такмичењу из географије

12 NA[I KORACI broj 44

Генерација која одлази

Одељење VIII1
Одељењски старешина: Зоран Илић

Баковић Анђела Мариновић Лана Спасојевић Бранка Ћурчић Иван
Богосављевић Лука Панић Александар Спасојевић Лука Чекеревац Сара
Веселић Милош Петковић Ана Станковић Лена Шиљковић Тина
Допуђа Соња Петровски Анђел Стевић Нина Шипетић Анђела
Ђурђић Исидора Поповић Матија Степић Никола
VIII1 Ђуровић Бошко Савић Милица Стојановић Алекса
Јекић Лука Секулић Анђела Танкосић Урош
Кузмановић Ања Спасовић Никола Томовић Милица

Одељење VIII2
Одељењски старешина: Маријана Трифуновић

Балић Харис Вучићевић Јана Матић Давид Поповић Јана VIII2
Бећировић Урош Ђурђевић Михаило Мијаиловић Лазар Радовановић Ана
Благојевић Теодора Живановић Николa Митровић Ђорђе Станковић Лазар
Богдановић Алекса Жиковић Марија Настановић Тамара Стојановић Јована
Богићевић Ђорђе Илић Милица Николић Растко Трнавац Александар
Богићевић Кристина Ковачевић Дивна Перић Николина Ћурчић Стефан
Бојовић Анита Мариновић Јелена Петковић Љубомир Чекеревац Урош

Одељење VIII3
Одељењски старешина: Оливера Крупеж

Ђуровић Лука Ковачевић Валентина Милутиновић Гаврило Селаковић Анка
Ивановић Николина Љубисављевић Ана Милутиновић Никола Симанић Невена
Ивошев Вања Малетковић Магдалена Петронијевић Лука Стефановић Александра
Јековић Соња Матовић Андрија Поледица Сара Ћировић Марија
Јелић Јелена Матовић Марко Радуловић Лена
Јечменић Александар Миловановић Катарина Ристановић Стефан

VIII3

Одељење VIII4
Одељењски старешина: Јелена Јововић

Божовић Анђа Ковачевић Марија Мојсиловић Наталија Сретеновић Алекса
Вранић Иван Лишанин Анђела Новаковић Анђелија Станишић Јана
Вујовић Анђела Малетковић Бојан Перовановић Звездана Станишић Филип
Гајић Ленка Милајац Лука Петковић Јулијана Чукљевић Јована
Глишић Матија Милановић Игор Радмилац Јана
Грујић Никола Милекић Сара Ракић Василије
Икодиновић Немања Миленковић Викторија Рапаић Јован
Калајановић Михаило Милић Ђорђе Савић Вaња VIII4

Одељење VIII5
Одељењски старешина: Биљана Ускоковић Брковић

Бошковић Драгана Луковић Матија Палалић Урош Ружић Андреј
Вујадиновић Страхиња Мандић Игор Папић Кристина Ћувиз Јана
Вучићевић Валентина Марковић Василиса Парезановић Ања Урошевић Викторија
Домановић Павле Мијаиловић Јован Петковић Сташа Утвић Даница
Ђурић Никола Милић Ана Пећинаревић Филип
Јелић Милица Милошевић Анастасија Пртењак Ања
Лазовић Лазар Митровић Алекса Ракићевић Никола
VIII5 Луковић Анђела Обреновић Бојана Ристић Никола

Одељење VIII6
Одељењски старешина: Мира Панић

Бандукић Ивана Ђорђић Зора Мандић Миона Рајичић Лазар
Виријевић Душан Зарић Тамара Милановић Јелена Ристић Жељана
Вучковић Александар Икодиновић Братислав Милановић Јованка Станишић Анђелија
Главоњић Никола Икодиновић Лена Милосављевић Урош Чакширан Ана
Даниловић Теодора Јелушић Јована Настић Данило Чутовић Матеја
Допуђа Петар Јовановић Филип Петровић Лазар
Ђокић Андрија Јовковић Анастасија Поповић Звездана
Ђоковић Лука Лазовић Иванка Радосављевић Лука VIII6

NA[I KORACI broj 44 13

Прославили су име школе

NA[I VUKOVCI

Анђела Баковић Страхиња Вујадиновић Јана Вучићевић Андрија Ђокић Никола Ђурић

Милица Илић Лена Икодиновић Александар Јечменић Валентина Ковачевић Јелена Мариновић

Лана Mариновић Јелена Милановић Јованка Милановић Ђорђе Митровић Наталија Мојсиловић

Растко Николић Сташа Петковић Анђел Петровски Матија Поповић Ана Радовановић

Жељана Ристић Андреј Ружић Анђела Секулић Јана Станишић Стефан Ћурчић
14
NA[I KORACI broj 44

Ученик генерације Страхиња Вујадиновић

Упознајте ученика генерације

Страхиња у друштву своје учитељице Ученик генерације у друштву директора школе Мирка Лазовића
Снежане Бабић Први школски дани са новом генерацијом ђака су веома занимљиви и дуго их
памтимо. Сваки првачић је посебан на свој начин и сви они привуку нашу пажњу у
Страхиња у друштву своје разредне периоду упознавања.
Биљане Ускоковић Брковић Један зеленооки плавушан се од првог до четвртог разреда истицао
ненаметљивошћу, успешним резултатима и дружељубивошћу. Да, такав је био
NA[I KORACI broj 44 Страхиња!
За време часова помно је пратио наставу и упијао скоро сваку моју реч. Брзо
је усвајао нове садржаје, али је умео да затражи и додатно објашњење ако му је
нешто било нејасно. Био је прецизан и уредан у раду. Исти однос имао је према свим
наставним предметима и одговорно је приступао и другим школским активностима.
Био је изузетан друг... Знао је да разуме свакога, да пружи подршку и да се нашали
у правом тренутку. Ко га је боље познавао, могао је приметити да је веома емотиван
и да није показивао своја осећања. Када сам га хвалила, као да му је било непријатно.
Скромност му је врлина и данас.
Најупечатљивије на његовом лицу су зелене очи, које зраче љубављу и добротом
и искрен осмех.
Страхиња, поносна сам на твоју комплетну личност! За мене ћеш увек бити
успешан мали ђак и велики човек. Настави да корачаш кроз живот у том смеру!
Твоја учитељица,
Снежа Бабић
Драги Страхиња,
Ово је само још једна порука теби, а било их је прилично за ове четири године.
Све поруке до сада биле су подршка за твој успех, без украса, пренемагања, биле су
то само снажне мисли једног одељењског старешине.
Сада ти дугујем захвалност.
Захвална сам ти јер сам на време у теби открила снагу ума и способност да ми
помогнеш да се у одељењу изграде праве вредности, поштовање, искреност, неговање
личног става и стила, зато што су у одељењу 8/5 биле осигуране могућности за све.
Заједно са твојим вршњацима Андрејом, Јованком, Јеленом, Наталијом,
Андријом..., провели смо часове и часове истражујући људски ум, и дали им „душу”.
Изабрали су те вршњаци, њих си навикао да могу да рачунају на тебе, увек, у
решавању задатака, проблема, у фудбалу, дружењу... ти си њихов Страјо.
Искусни предавачи рано су уочили твоју самосталност у креирању успеха,
удружени са посвећеним и коректним родитељима, били су ти „ветар у леђа”. У теби
лежи мали научник чијој жељи за новим сазнањима не смемо стати на пут.
Твоја скромност, доброта, отворене очи за свет око себе, твој успех су учиниле
племенитим. Можда ћеш једног дана одаслати мисли у „интернет” туђег мозга и тако
учинити знање доступно онима којима желиш да помогнеш.
Знање је твоја судбина, зато настави ово што си под нашим кровом започео.
Увек ћу бити ту за тебе,
Твоја разредна

15

Школска културна сцена

Наша школа постаје препознатљива не само по изванредним резултатима на такмичењима него и по реализацији многобројних активности
међу којима су и школске представе које доприносе развијању и неговању естетског укуса наших ученика.

Дан када су деца већи јунаци од родитеља Срећна слава, домаћине
Захваљујући ууччеинтеиљциицмаамоадеАљнеђњеалкIиII2ТиомIоVв2иић њиховим вредним и
Нову генерацију првака, са жељом да им овај дан остане у лепом креативним и Горици Ђоковић
сећању, приредбом добродошлице дочекали су њихови старији имали смо прилику да 12. априла уживамо у веселој и веома поучној
другари. У препуној свечаној сали школе, у част овог, за њих великог представи „Срећна слава, домаћине”. Ови мали глумци су песмом,
дана, уприличена је представа „Бајка о Црвенкапи“ коју су извели игром, здравицама, пошалицама, нашим непроцењивим народним
ученици четврог разреда уз помоћ својих учитеља, а према сценарију благом, успели да веродостојно представе прославу крсне славе у
учитељице Маје Кораксић. Ове године наша школа је богатија за српској породици. Њихово изванредно глумачко умеће употпунила
IГ12а6бН4оерпнораввдиакћПа,о.Iп5Уо-чвГииотћре,дљаIи3на-овДБоиагмљодњаинаашноњПвиеихтћр,поIрв6ив-аћБкиаЈољсвауан:наоIЂв1с-окрМађ,еаIвр4иа-ћЈ.К аанткаорвиинћа, је народна ношња и сценографија која је осликавала српско
патријахално домаћинство.
Задовољна дечија лица и бројни аплаузи присутних гостију, били су
довољан доказ да је представа и више него добро изведена.

„Збрка у леденом дворцу“ Школа без длаке на језику

Поводом традиционалне доделе пакетића деци радника наше школе, Ученици одељења IVо1д са својом учитељицом Весном Јеротијевић,
пучреенмиицјеирноодесљуењиазвIеIл4исазаснвиомјољмивуучиитедљуихоцвоимтуМпирлееднсотмавуАћ„иЗмброкваићу, традиционално се школске године опраштају реализацијом
леденом дворцу“. Ови мали-велики глумци, у својој другој по реду позоришних представа. Ову школску годину окончали су веома
одељењској представи, показали су изванредно глумачко умеће и успешним извођењем представе Школа без длаке на језику, рађену
освојили симпатије како деце тако и њихових родитеља, који су их према књизи Јасминке Петровић.
наградили громогласним аплаузом. Честитамо им на изванредној - Хтели смо да се на крају ове четири године на један леп, динамичан
представи и надамо се неком новом сусрету на сцени.

и атрактиван начин опростимо од школске године тако што смо
припремили представу која за тему има баш школу и школски
живот, живот наставника, кроз типологију ученика и типологију
наставника. Желели смо да подсетимо и наше родитеље да су и они
некада били ђаци, да су седели у тим истим ђачким клупама, и да су,
вероватно, смишљали сличне несташлуке који су и нас окупирали за
ове четири године, рекла нам је учитељица Весна.

Прича о Раку Кројачу

У среду 25. јануара, у препуној сали гледалаца, од којих су већину

чинили ђачки родитељи, изведена је премијера дечије представе
,,Прича о Раку Кројачу“, рађена према тексту бајке Десанке
Максимовић, у режији учитељице Наташе Јовановић и извођењу
ученика одељења трећег шест.
Својом врхунском глумом, изванредном сценографијом и
костимима, ови мали глумци заблистали су на сцени, засенили све
присутне и тиме доказали да су прави мали професионалци.

Школске згоде, представа коју су ученици одељења III3 са својом
учитељицом Светланом Опарницом извели за своје родитеље

16 NA[I KORACI broj 44

Спремни за пети разред У септембру смо петаци
IV4
IV1

IV2 IV5

IV3 IV6

После четири године памтићу Они воле и знају математику, ученици одељења IV6

Пре четири године, првог септембра, држећи чврсто родитење за руке, Нашој учитељици Матишка схватишка ...
уплашени, неки чак са сузама у очима, ушли смо у жуту школску зграду.
Нежан глас и благ осмех наше учитељице пожелео нам је добродошлицу. Једна реч доста није Математика је наука
Страх је убрзо нестао и ми смо постали сложна дружина. Полако као за доброту која се у Вама крије. и треба је знати.
кад мрав гради кућу, градили смо своје знање и другарство. У почетку Године не могу избледети Није тешка, ко је воли
наше свеске красили су цветићи, а касније петице. Захваљујући раду, оно што смо од Вас успели научити. и редовно прати.
стрпљењу и упорности наше учитељице, стекли смо много знања. Нисмо стекли само знање,
Пролазиле су године, а ми смо научили да праштамо и помажемо једни већ да волимо и поштујемо Вредно смо са учитељицом
другима. Четири године су брзо прошле и дошло је време за растанак. себе и друге, научили смо од Вас. задатке радили,
Сузе су нам опет у очима, опет нас чека нови почетак. Знам да ће Зато волите, мислите и до краја па смо и добра места
учитељица добити нове прваке, али ја ћу целог живота памтити верујте у нас. на такмичењу освајали.
доброту и љубав коју нам је пружила. Памтићу њен нежан глас, благ
осмех и топлину коју је пружила свима нама у ове четири године. Теодора Николић и другари IV6 Милица Бошковић, Дарија
Ћировић и Вук Ћурчић IV6
Лука Симић IV2
17
Ко има друга, има све

У животу срећемо и добре и лоше људе. Када наиђе неко ко ти пружи руку
када ти је тешко, схватиш да си добио пријатеља. Прави пријатељ је
неко ко те добро познаје, ко те прихвата са свим врлинама и манама.
Без пријатеља је тешко живети. Он је увек ту, уз тебе, да те саслуша,
утеши и бодри. Имам много другова и другарица, али само неколико
правих. То су они са којима се дружим од раног детињства. Заједно се
радујемо, тугујемо и решавамо једни другима проблеме. Сигуран сам да
ћу срести још много људи који ће ми постати пријатељи. Бићу срећан
када се то догоди.
Пријатељство треба неговати и чувати као најнежнију биљку да нам
што дуже траје.

Лука Мићовић IV2

NA[I KORACI broj 44

У посети

Посета Градској библиотеци У посети Сајму књига
У четвртак 27.10.2016. године, са наставником енглеског језика
бКирбалјеимотсеекпут„еВмлбардаисулчаевниПцеиткоодвеиљћеДњиасV“,5иискVоIрIи5 сптоислеитиплоипуссут Градску Радованом Васојевићем посетили смо Међународни београдски Сајам
групног
учлањења, погледали изложбу минијатурне књиге „Минијатура на књига. Прво смо обишли штанд јапанске амбасаде, где смо сазнали
зрну грашка“ и одгледали филм о Михајлу Пупину. занимљиве ствари о Јапану и успели да напишемо своја имена на
Књиге из овог фонда толико су мале да се не могу читати голим
оком. Од библиотекара смо сазнали да је њихова традиција дуга јапанском језику. Обишли смо много штандова са дивним књигама, а на
некима су били и аутори књига, који су, са задовољством, потписивали
колико и књига уопште. своје књиге. Посетили смо и један од омиљених дечијих штандова,
Дружење у библиотеци било је врло садржајно, занимљиво и поучно,
штанд чачанске Пчелице, на коме су своје књиге представљали,
и протекло је у пријатној атмосфери. потписивали и дружили се са децом Љубивоје Ршумовић, Раша

Попов, Слободан Станишић, Весна Алексић... Након дивно проведеног
дана на Сајму, наставник Радован нас је одведео у Јавни акваријум и
тропикаријум.
Иако је време веома брзо прошло, нама је било прелепо. Надам се да
ћемо и следеће године обићи Сајам књига и поново се провести овако,

незаборавно. Оливера Миловановић VII5

На Фестивалу науке Практична веронаука - посета манастирима
У суботу 1. октобра 2016. године, ученици седмог разреда са
Са својим другарима из седмог и осмог разреда и наставницима вероучитељима Милошем Живановићем, Ђорђем Чоловићем и
географије, физике, хемије и биологије посетио сам јубиларни, наставником информатике Радојицом Чоловићем посетили су неке од
десети по реду Фестивал науке. Жељно смо ишчекивали нове забавне манастира Овчарско-кабларске клисуре.
експерименте, радионице и истраживања. Као и сви посетиоци Излет смо започели посетом манастиру Благовештење, једном од
сајма, дивили смо се новим открићима и усвајали нова знања. Међу ретких манастира у клисури за који се тачно зна када је подигнут
најинтересантнијим стварима које је сајам понудио ове године, и ко су ктитори манастира. Изнад улаза у цркву стоји натпис
издвојио бих: собе за симулацију различитих климатских услова, на коме је уписано да је храм подигнут 1601/1602. године , трудом
одсек за форензику, истраживања о микроорганизмима, експерименте игумана кир Никодима. Следећи традицију Рашке градитељске школе,
и анимације под називом „Марс изблиза“, и на крају спектакуларни црква манастира Благовештење је саграђена у рашком стилу. Својим
научни перформанс Физички и Ласер-шоу. Имали смо осећај да смо на изгледом Благовештење је, после манастира Св. Тројице, несумњиво
некаквој журки, или музичком фестивалу. Овај светлосни спектакл и најлепши манастир у Овчарско-кабларској клисури. Исте године,
свакакве пројекције и илузије помоћу дима, светла и ласера оставиле када је подигнут храм, осликана је и лунета изнад улаза. Неосликани
су нас без даха. Овај магичан ласерски шоу приредили се студенти ентеријер Благовештења имао је тада само низ престоних икона на
шведског универзитета Лунд. Велики утисак на мене оставила ниском иконостасу. Након посете манастиру Благовештење упутили
је посебна хала у којој су посетиоци могли да учествују и изводе смо се ка манастиру Вазнесење, где смо сазнали нешто о његовој
експерименте. Време које је било предвиђено за разгледање сам покушао
да искористим на што бољи начин. Морам да поменем одличан провод
у аутобусу и сјајно друштво.
Препуни лепих утисака стигли смо у наш мали град. Иако нисам видео
све што сам желео на Сајму, лепо сам се провео. Надам се да ћу и током
средње школе посећивати Фестивал науке.

Андреј Ружић VIII5

историји. Вазнесење се први пут помиње у турском попису из 1525.
године, у атару села Међувршја, под именом „Манастир Дробњак“.
Манастир је порушен и запустео 1690, а обновљен је 1937. године.
Иконостас цркве манастира Вазнесења припада једноставном типу
вишеспратног иконостаса без претеране декорације. Након кратке
историје о Вазнесењу имали смо два сата за игру, дружење и одмор
у порти манастира. Лепо време и добро расположење наших ученика
улепшали су овај дан. Овај излет је био прилика да се дружимо
и научимо нешто о манастирима Овчарско-кабларске клисуре и
историји наше вере.
Милена Луковић VII5

У посети музеју, одељење III3 NA[I KORACI broj 44

18

Књижевни сусрети

Вести из школске библиотеке Били смо домаћини Општинског и Окружног такмичења
у лепом говору
Школска библиотека броји 9576 књига. Ове школске године
купили смо 223 књигe средствима Министарста просвете; На такмичењу су учествовали ученици основних и средњих школа
Добили смо 148 књига од професорке информатике Зорице Моравичког округа. С поносом можемо рећи да је интересовање
Брковић из Београда и њеног брата Горана Брковића, бивших за ову врсту такмичења било веће него претходних година, што је
ђака школе; веома важно јер је циљ овог такмичења подстицање говорне културе
Наставници су својим поклонима увећали библиотечки фонд за ученика и неговање љубави према књижевности.
68 књига, а као дародавце издвојићемо проф. енглеског језика
Ивану Радишић и учитељицу Снежану Ковачевић као и родитеља Пријатељи деце града Чачка и Десимир Пауновић, професор српског
ученика наше школе проф. Владимира Димитијевића; језика у пензији, потрудили су се да за најбоље ученике обезбеде
Наши дародавци су и издавачке куће „Архипелаг”, „Пчелица” и дипломе и књиге као награду, али и, оно што је било изненађење за
„Еnglish book”; све учеснике, једнодневни излет.
Угостили смо књижевницу Весну Алексић и песнике са
„Мрчајевачких песничких сусрета”;
Посетили смо дечје одељење Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис” и изложбу „Минијатура на зрну грашка”;
Обележили неке важне датуме током године ...
Све што нисмо написали можете пронаћи на блог страници
http://bibliotekamilicapavlovic.blogspot.com
или на блогу новинарске секције
http://tanjadjordjevic.blogspot.rs/. Занимљиво је, погледајте!

У оквиру 16. Међународних мрчајевачких песничких сусрета,
21. септембра посетио нас је песнички караван

У друштву Весне Алексић Маша Шиљковић III4 и Ђурђа Радуловић III4, победнице Окружног
такмичења у лепом говору, на наградном путовању у Ваљеву
Крајем априла Весна Алексић, једна од наших најпознатијих
књижевница за децу, била је гост наше школе. Повод ове посете била Закон на кантару Нушићевих јунака
је промоција њене нове књиге Лудвиг Ван Моцарт.
Најновија књига Весне Алексић говори о двојици великана Где смо то погрешили? Зашто смо дозволили да се опет нађемо
Волфгангу Амадеусу Моцарту и Лудвигу Ван Бетовену. О њима су далеко, далеко иза данашњег времена? Како је наш вагон искочио
већ испричане многе приче, а у овој књизи ауторка је на основу из шина, и стрмоглаво кренуо у прошлост?
стварних догађаја из живота Моцарта и Бетовена направила причу и „Сумњиво лице“, комад за сва времена. Нушић нам га је поклонио
о њиховом детињству, музичким каријерама и једином сусрету. као опомену, шта ће се догодити уколико не будемо опрезни.
Чланови новинарске секције књижевници су поставили неколико Препустили смо се. Постали смо лењи, нисмо пазили. Данас је
питања: много сумњивих лица. И док погледом прелећем преко учионице,
- Колико сте дуго писали књигу? схватам. Доста је овде добрих ђака, доста будућих сумњивих лица.
- Када сам почела да пишем књигу имала сам идеју о чему ћу писати па А, сумњиви су они који мисле другачије од успаване околине.
сам је веома брзо завршила. Отићи ћу корак даље. Сумњива лица су они који мисле. Мисле
- Да ли слушате Бетовена и Моцарта у слободно време или када својом главом.
нешто радите? Погрешно смо тумачили Нушића. За идоле и узоре узесмо
- Да. На пример када радим за рачунаром, када пишем, скоро увек… Јеротија, Вићу, Тасу и Милисава. Уместо да их исмевамо, ми их
Тако ми је пријатно кад их слушам. у звезде дигосмо. Изабрасмо пут безнађа, незнања, али и страха.
Јеротије је био ограничен, не много мудар, човек на положају. За
- Ко Вам се више допада Моцарт његов опстанак су били потребни Вића, Таса и Милисав. Без њих,
или Бетовен? није могло бити ни њега. И док је Виће, Тасе и Милисава, биће и
- Па обојица су били детињасти Јеротија. Као дављеници, који се држе за сламку, очекујемо помоћ
до краја живота, али дражи ми је од неког. Чекајући, добар део глава се утопио у реку. Ми смо тај
Бетовен. Моцарт је био и помало неко, неко кога чекамо. Да, ми сви заједно.
неодговоран и коцкао се па је на Нушић нас је опоменуо. Вероватно, негде са неба, мршти своје
крају изгубио све. густе обрве и бркове, гунђа и пита се шта је то са нама.
Весна Алексић каже: Радити
за децу и стварати за њих јесте Анђел Петровски VIII1
свакако једна од ретких, великих
ствари које овај живот чине 19
вреднијим и подношљивијим.

Ивана Живковић V5

NA[I KORACI broj 44

Излети и настава у природи Наша прва екскурзија са учитељицом Биљом Ђорђевић, одељење I6

Моје прво сокобањање

Сокобања је једна од најлепших бања у Србији. Веома сам срећан
што сам имао прилику да је посетим. Обишли смо разне пределе и
доживели различита искуства. Посебно сам уживао када смо шетали
кроз борове шуме, пели се по камењу, обишли излетишта Бориће
и Лептерију и играли фудбал у парку Бањица. Имали смо довољно
времена и да одемо у центар града да купимо сувенире за наше
најмилије и за нас, да могу да нас подсете на Сокобању. Незаборавне
тренутке проводио сам на базену у хотелу Здрављак.
Волео бих да још некада дођем у Сокобању, јер је јединствена, као
што је песник М. Одаловић описао:

„На читавој планети ванредно стање,
свет се из темеља мери и кроји,
сви би да зидају Сокобање,
ал Бог им рече: Не може, то већ постоји!”

Давид Савковић II4

Oдељење I4 са учитељицом Катарином

На рекреативној настави са учитељицом Миленом Аћимовић Уживали смо у чарима Сокобање - одељење III3
и учитељица Светлана Опарница

Незаборавно дружење у Београду, одељење III4 и III5

20 NA[I KORACI broj 44

Екскурзије

Последња заједничка екскурзија Незаборавна седмачка екскурзија

Када ме моја наставница српског, Тања, замолила да напишем нешто Међу најлепше тренутке проведене у школи свакако спадају
о нашој последњој заједничкој екскурзији, нагласила је да се у раду екскурзије. То могу да потврде ученици седмог разреда, који су
осврнем на своја и осећања својих другара за време нашег последњег са својим одељењским старешинама два прелепа дана провели
заједничког путовања. Тежак, скоро немогућ задатак ставила је пред на екскурзији по северној Србији. Разлог због кога сви жељно
мене. ишчекујемо екскурзију је тај што је дружење главна преокупација
- Шта написати? Како почети? Како наћи речи за све оно што се у наших вршњака. Узбуђење, нестрпљење и радозналост савладали су
мени дешавало тих дана? Одлучујем да будем искрен и да пробам да нас последњих дана маја. Када смо кренули, без обзира што је било
излијем на папир сва она осећања за која нисам сигуран како да их прилично рано, могао се запазити осмех на нашим лицима и сјај у
назовем. очима који је био довољан да покаже радост због одласка на дуго
Био је четвртак, јутро. Са својим друговима нестрпљиво чекам да жељени пут. Прелепи пејзажи мамили су нам погледе и сваки нови
уђем у аутобус. Родитељи би да нас још једном загрле, пољубе, али километар који нас је удаљавао од куће, зближавао нас је више и
ми журимо да седнемо, мислећи да ћемо кренути раније. А онда давао нам слободу. Пут је био далек, али је монотонију разбијало
коначно крећемо, машемо родитељима, али сви смо већ у неком чаврљање и широки осмеси на нашим уморним лицима. Песма,
другом свету. Почиње смех и галама који без престанка прате све шале, смех били су верни пратиоци на овом путовању. Вратили смо
дане екскурзије. Посматрам своје другове и другарице. Свако од њих се срећни и пуни утисака, које смо препричавали данима.
има посебно место у мом срцу и за свакога од њих везана је бар једна
успомена коју ћу понети са собом када одем из ове школе. Као и моје Одељење VII5
лице, и њихова лица краси широки осмех. Види се срећа на свима
нама, а опет она туга коју вешто покушавамо да сакријемо, осећа се, Наши седмаци у Новом Саду
као да је опипљива. Ма колико се трудили да је потиснемо, сви смо
свесни да је то то, нема више, наша последња заједничка екскурзија. Дуго ћемо памтити шестачку екскурзију
Време као да лети. За нас ноћ не постоји. После дискотеке журка се
наставља у собама до раних јутарњих часова. Желимо да искористимо
сваки минут, сваки сат. Па ко је још дошао на екскурзију да спава?!
Маршута екскурзије је лепа. Много тога има да се обиђе и види.
Уживамо корачајући кроз манастир Манасију, Ресавску пећину,
Зајечар, Неготин, Кладово, Лепенски Вир, Виминацијум, Смедерево,
Велику Плану... За свако место остаје по једна успомена, шала којој
смо се необуздано смејали. Ништа нам није тешко. За нас умор не
постоји. Желимо више и још даље, само да смо заједно, само да траје.
Кући се враћамо промукли, без гласа. Осмех ми је и даље на лицу,
али туга у срцу. Тешко је то речима описати. Знам да ће бити још
екскурзија у средњој школи, али знам и да ћу, док сам жив, памтити
сваки минут ове наше екскурзије. Можда ме пут некада поново
одведе у неке од ових градова. То више нису обични градови, то су
градови који чувају наше тајне, градови кроз које је корачало моје
необуздано, срећно, насмејано, најбоље VСIтIIр5а.хиња Вујадиновић VIII5

Као и пред крај сваке школске године, и ове смо, са другарима и

разредним старешинама, били на дуго ишчекиваној екскурзији,

којој смо се радовали још од септембра. Како се дан екскурзије

приближавао, тако је и наше узбуђење расло, а радост и нестрпљење

смо све теже прикривали. Већ у аутобусу се видело да ће ово бити

незаборавна екскурзија, певало се, причало, шалило...

Ове године посетили смо јужни део Србије. Прелепи призори који су

се смењивали пред нашим очима, време и услови путовања нису нам

били битни, колико расположење и атмосфера која је владала међу

нама, вршњацима. Трудили смо се да запамтимо сваки тренутак овог

заједничког путовања, па многи од нас готово да нису спавали. И ова

екскурзија, као и претходне, обогатила нас је новим искуствима,

сазнањима, али утисцима и анегдотама које ћемо памтити и и дуго

препричавати. Јана Давидовић и Петар Икодиновић VI3

Одељење V5 у Бранковини Одељење V6 у Тршићу

NA[I KORACI broj 44 21

У царству боја, речи и маште

Новогодишње радости Стиже нам пролеће

Ближи се крај школске године, а ми се и даље радо сећамо наше новогодишње представе коју смо Чим јутро сване
спремали скоро месец дана. Пробе су биле забавне, али понекад и јако захтевне. и сунце гране,
Наша учитељица Милена Аћимовић адаптирала је текст “Нова година у Улици Смрзнута бб”. ја зовем своје другаре.
Имало је улога за све, а неке од њих биле су: Деда Мраз, Баба Мразица, Шеретуљци, Добруљци, Весела дечија граја
Дизајнерка Милка, Добра Вила… Шеретуљци су узимали поклоне и уместо њих стављали камење, а и мирис пољског цвећа
добруљци би то поправили. Сви смо из тога научили да треба бити пријатељ са свима без обзира на наговештава долазак пролећа.
разлике. Научили смо и то да се заједнички труд увек исплати, јер су аплаузи који смо добили, оба пута, Пролеће стиже, све је ближе,
били највећа награда за сав наш труд. Успех је био велик и зато што је доста другара било болесно, а све се буди, зелени, руди...
неки су чак и са повисеном температуром долазили на пробе и извођење представе. Буде се шуме, ливаде, цвеће
Представу ћемо спремати и идуће године, и обаћавамо биће много боља. Децо, стиже нам пролеће!

Теодора Драмлићанин и Сара Ћировић II4 Бојана Мариновић III4

Рана јесен

Стигла је рана јесен чији је долазак најавило шаренило у природи. Сунце није најбоље
примило ту вест. Војска сунчевих зрака побеђује облаке и кишу, али полако посустаје.
Сунце скраћује свој пут по небу и сакрива се иза планина. Небо тугује због одласка лета
и понекад заплаче. Птице већ планирају да се селе на југ. Дрвеће се окитило најлепшим
бојама јесење палете. Јесења палета видљива је и на пијаци. Сладимо се јабукама,
крушкама, грожђем, шљивама и другим плодовима које нам јесен дарује.
Радује ме долазак јесени. Волим да се играм по опалом лишћу које шушка. Нев радујем
се тмурним и кишним данима који долазе.

Лука Филиповић III2

Мима Василијевић V1

Ђачки завет На крилима пролећног ветра Пролеће

Тако ми школе и другара, Весело пролеће долетело је у наш крај. Са собом је донело много среће и љубави. Пролеће долеће,
бићу искрена и права У пролеће је природа величанствена. Обучена је у прелепе цртеже мајке на гране слеће.
слушаћу учитеље своје природе. Кад год изађем напоље, осетим благи поветарац који ме одведе у Птичице певају,
и испуњаваћу обавезе моје. далеку природу. Лептирићи лепршају и мазе ме по руци. Сваки позив у кућу деца се радују.
Тако ми ових речи, ми је толико тежак да сам мами предложила да ручам и учим у природи. И овај Лале се жуте,
од тога нећу побећи, домаћи пишем под крошњом дрвета у дворишту моје зграде. Чак бих се попела љубичице плаве
испунићу све своје жеље на дрво и посматрала све одозго. Птичице певају своје песме и уживају у благом и срећно расту,
и стећи нове пријатеље. ветрићу све док не дође време за спавање. на сред зелене траве.
Волим пролеће јер имама више времена за дружење са другарима.
Елена Обрадовић IV4 Једва чекам следеће јутро које ће ми донети нови пролећни дан. Ђурђа Радуловић III4

Тамара Ћировић III6

Андријана Баралић I1 Моја прва љубав

Нико нема таквог прадеду Моја прва љубав родила се у вртићу. Она је сестра несташног риђокосог Петра, који ми
краде другу љубав. Звала се Мартина, имала је дугу и лепу браон косу и крупне очи. Била
је као створена за мене. Имали смо много тога заједничког. Мартина је највише волела
да ја будем њен коњ. Та игра ми се уопште није допадала. Једног дана сам је питао жели
ли коња или друга. Рекла је, да ако не будем био њен коњ, неће хтети да се игра са мном.
Прозвао сам је Мартина Уцењивачица. Одлучио сам да разговарам са њом и рекао јој да
не волим ту игру и да не желим да ме уцењује. Она ми је на све то одговорила: „Бла, бла,
бла..“.
Након тога уследила је представа, а ми смо глумили заљубљени пар. Иза леђа сакрио сам
лепу ружу, клекао на колена и поклонио јој је. Обрадовала и пољубила ме.
Дошао је и полазак у први разред. У школу смо ушли држећи се за руке. Када сам сазнао
да смо у истом одељењу, био сам пресрећан. Првих неколико дана седели смо заједно,
док нас учитељ није раздвојио.
До кад сам ја њој био симпатичан то се не зна, али њен осмех увек ће остати у мом срцу.

Лука Спасојевић IV3

У једном малом селу, недалеко од Чачка, живи мој прадеда Миленко.
Седи бркови, шајкача на глави и штап у руци. Када идемо код њега, увек се радује нашем доласку и обично нас дочека седећи на старој,
дрвеној клупици у дворишту. Друштво му прави верни мачак који спава на салашу.
Прадеда Миленко у дворишту има малу брвнару у коју радо улазим јер тамо има пуно ораха и разног воћа. Деда обожава колаче са јабукама
које му моја мама спрема кад га посећујемо. Он обично заузврат направи најбољу погачу коју много волим.
Деда у обору гаји два мала прасета којима смо моја сестра и ја дали имена Пепа и Џорџ. Често са дедом идем на извор близу наше куће. Са
њега донесемо воду која је ледена и прозирна као стакло. На путу до извора беремо цвеће. Сада су дедине ливаде богате јагорчевином.
Мој прадеда је веома мудар човек који нам увек даје добар савет. Сви у породици га слушамо и поштујемо.

Ђина Дукић III3

22 NA[I KORACI broj 44

У царству боја, речи и маште

Стваран свет око мене

Киша је лила са свих страна. Из замагљеног таксија је истрчао он, чврсто држећи диплому у згрченој руци. Познајем га одувек, он је мој

пријатељ, узор и глас разума. Звук мотора испекидан радом брисача, још увек се чуо. Након неколико тренутака, он је изјурио из куће са

једним кофером и ушао у онај исти такси.

Овај његов потез ставља ме на муке. Шта очекивати од свега?

Зашто је неко уложио себе и сањао да постане лекар, и истог дана, када је крунисао тај сан, одлази? Мења диплому за кофер, за карту у

једном правцу... а где одлази? Негде далеко, преко океана. Тамо ће каже, ако буде имао среће, прати чаше. Питам се, зашто је неко толико

учио да би сада прао чаше? И то нечије туђе, запрљане чаше!

Али, шта, ако је боље плаћено прање туђих чаша, од лечења свог народа? Али поново се колебам. Где је ту достојанство? Ах да, вероватно

је остало залепљено за онај последњи испит. Неко ће рећи да кукавице одлазе. Али, кога је више у овом бунилу брига за тамо нечије

мишљење?

Питам се, а где сам ту ја? Где ли ћу бити? Шта је са мојим сновима? Да ли ће их угасити неке стране чаше? Значи, не смем да сањам!

Плашим се да сањам, јер снови су постали велики контрасти.

Наједном схватиш, да живот није фигура склопљена од лего коцки. То је био само дечији сан јер за ову фигуру обично недостаје нека коцка

која квари савршенство. Превише се удебљала она некада танка нит која је раздвајала јаву од сна. Сан се издигао даље од облака, тешко га

је дохватити Густа мрежа се сплела око наших жеља, како је покидати?

Можда је ипак требало да оде. Можда ће имати сигурнији живот и своје место испод туђег неба. А, можда је ипак требало да остане и чека.

Можда, али није он крив... више се не љутим. Ми нисмо моћни да мењамо свет, свет мења нас. Куда то одлази сан?

Анђел Петровски VIII1

Када сам био размажен Јесте ли чули?

Када сам био мали, био сам помало размажен. Често сам плакао и викао. Плашио сам се шишања, сецкања Весело је пролеће
стигло у мој крај,
ноктију и још понечег. пробудило дрвеће и
шарено цвеће.
Једног дана, када сам са родитељима отишао на шишање и када је фризерка почела да ме шиша, почео сам да Вратиле се ласте,
вратиле се роде,
плачем. Фризерка ме је убеђивала да то није ништа, али ја сам и даље плакао. Презнојили смо се и тета и ја. са далеког пута
у мој топли крај.
Једва сам чекао да се заврши шишање. Када сам се враћао кући са мамом, признао сам јој да сам без разлога Хајде децо, са свих страна,
пролеће је сад пред нама,
викао и непотребно плакао. После овог догађаја сам закључио да је много ружно бити размажен. Решио сам шаренило на све стране,
дошло сунце кити гране.
да више не вичем и не плачем без разлога. Петар Васовић IV4
Лазар Бралушић III4
Моја шаховска секцијеа Песма о пролећу

Већ две године у нашој школи постоји Како стићи до петице Цвета цвеће
шаховска секција. Њу похађа велики стиже нам пролеће
број ученика наше школе. На шаховској До петице се стиже врло лако, из топлих крајева
секцији успешно решавамо шаховске може је добити баш свако. ласта нам долеће.
проблеме, анализирамо партије и Међутим, петица је моћна бројка, А код наше баба Маре
отварања. Често играмо међусобно и није она као тројка. Процветале висибабе.
одмеравамо снаге. Шаховску секцију Да мамин осмех измамим
води учитељ Горан Милисављевић. Наши Да би је добио учење је прво Нарцисе јој ја подарим.
ученици су ове године учестовали на зато узми свеску и седи под дрво.
Општинском и окружном такмичењу, а Преслишај се четири-пет пута, Матија Гујаничић III4
два ученика Миа Лукић, пети, и Илија да ти мисао не одлута
Златић, шести разред, представљали су јер пред контролни нема спаса
нашу школу на Републичком такмичењу онда за петицу не постоји шанса.
у Београду.

Матија Савић IV2

Хвалио сам свога мачка Петица се не даје на око лепо,
већ на знање, без преписивања, не на слепо.
Пријатељу драги, види мачка мога! Ако желиш петичар бити,
У четири га града нема, гле, тако ми Бога. мораш добро научити,
жеља ти се неће сама испунити.
Мишева ти нема чак у околини,
Уловио јуче сто, тако ми се чини. Матија Савић IV2

Поспан мало јесте, уморан је јако, Први дани зиме Емилија Јевтовић IV3
Ловио је синоћ дуго, а то није лако.
Ближи се Нова година, а снега још увек нема. Ноћи су дуге и оштре, а дани прохладни. Улицама
И лисице воли, вука ко од шале, се ужурбано крећу људи у топлој одећи. Шал, капа и рукавице постају нови модни детаљи.
Ту и тамо улови и мечиће мале. Неке птице су одавно напустиле наше крајеве и одлетеле у далеке, топлије пределе. Понегде
се може видети неки неустрашиви врапчић у потрази за храном. Уснуло дрвеће пркоси мразу и
Африканци дошли да га купе јуче, жељно чека бели покривач. Долазе празници и доносе срећу и весеље у наша срца. Њима се сви
Чули су за њега, тигрови их муче! радујемо. Тада добијамо поклоне и дружимо се са најдражима. Деца не желе да излазе напоље,
Нисам дао друже не може то тако, јер не могу да уживају у зимским чаролијама. Када падне снег, он постаје њихова најдража
Продаћу га теби, ал није ми лако. играчка. Сваког часа се учини да ће пасти снег и некоме донети радост, а некоме бригу.
Ал близу ми биће то је главна шема,
Плати га и носи затворена тема! Јелена Швабић III3

Филип Радојичић IV4 23

NA[I KORACI broj 44

Наши награђени таленти Награда на 34. Дечијем мајском ликовном конкурсу

Дете Као и претходних година креативни појединци наше школе успевају да се истакну

Хоћу ли одрасти икада, и на пољу уметности.
или ћу остати мала као сад?
Интерeсује ме, На 34. Дечијем мајском салону, традиционалној годишњој ликовној смотри, на којој
јер да порастем нисам рада.
Да се играм још желим, је учествовало шеснаест школа из Моравичког округа, једну од десет равноправних
Па велим,
Старост нек сачека... награда освојила је ученица наше школе Магдалена Делић V3. Похвала и за све
И даље хоћу: остале ученике који су узели учешће у изложби и својим радовима оплеменили
Плишаног меду
да са мном спава простор Галерије и срца посматрача. Сања Живановић, проф.
Да рано лежем
и мамину руку стежем
Да читам бајке, приче...
Да ми говоре: „То те се не тиче“.
Да замишљам како летим на метли,
да гледам како Месец светли.
Да мислим о немогућим стварима,
да се играм са псима
Да моја машта нема граница
да будем као птица…
Волела бих да увек живим овако,
Као дете свако.

Лара Јоксимовић V2
Друго место на литерарном конкурсу у оквиру
54. “Дисовог пролећа”

Страх Цветна краљица, на Фестивалу МиДлоршвоевјиаћбуIк4,енн,ааИгФрвааесдБтаеипшвуеабвллиуићкмIеа4исикнеДаргрваод, аЂжуриђреија
маски, Анђела Поповић IV6
Шта је то, што ми спокој дира,
зашто ми тера сан у ноћи? Цврчак и мрави, одељење III4 , прво место на Фестивалу маски
Да ли мој ум те мисли бира,
или се бојим своје немоћи? NA[I KORACI broj 44
Имао сам нежну и чисту
стазицу своју, плаветне боје.
И путању увек исту,
зашто на стази сад' врата стоје?
Ближим се, ближим великим вратима
и као јагње пред њима стојим.
Ја бих да чекам и чекам сатима,
како да отворим када се бојим?
Да ли да одшкринем и само вирнем,
или да чврсто јурнем и прођем?
Плашим се кваку да додирнем
и шта када тамо дођем?
Нова ће стаза ширити мрежу,
да ли је сама, или у пару?
Бојим се да не изаберем тежу
желим још мало дечју, стару.
Ко ће додирнути руке што ширим,
док трагам за неким познатим ликом?
Несвесно почињем да се мирим
и опраштам са дечјом сликом.
Истиче време, стојим на прагу,
Знам морам ући, пут ме зове.
Чуваћу увек успомену драгу,
на прву стазу и дечје снове.
Анђел Петровски VIII1
Треће место на литерарном конкурсу у оквиру
54. “Дисовог пролећа”

24

Спортска страна

Најбоља кошаркашка екипа

Поводом обележавања Дана Града Удружење спортских новинара и
Град Чачак организовали су традиционални избор најуспешнијих
спортиста и спортских радника у текућој години. У категорији за
најуспешнију школску екипу проглашена је кошаркашка екипа
ОШ „Милица Павловић“, а за најуспешнијег професора физичког
васпитања у прошлој школској години награђен је Срђан Раденовић.

Огњен Николић, ученик одељења VII5, I место на Општинском, I
место на Окружном и II место на Међуокружном такмичењу у

атлетици, у дисциплини на 800 метара

На Крос Ртс-а
У нашој школи, 12. маја организован је РТС крос. Иако учешће
није обавезно, учествовао сам обе године. За мене је велики успех
освојити прво место, посебно две године за редом. На кросу учествују
мушка и женска екипа. Од шест диплома, пет су освојили ученици
иАзлемкосаг ноддаерљеKњраунIIи4ћ- три за дечаке 1. место: Андреј Бјелић, 2. место:
и 3. место: Марко Симовић и две за девојчице 1.
место: Јулијана Дамљановић и 3. место: Елена Петровић
У првом разреду у последњих десет метара, преплавио ме је страх - I и III место на Кросу, Новак Миросавић и Илија Степановић, одељење III3
могу ли до првог места?! Ове године, страх је био мањи. Надам се да
ће и у трећем разреду диплома са освојеним првим местом красити
зид моје собе.
Андреј Бјелић, Јулијана Дамљановић II4

Одељење II4 Победници спортског дана из одбојке, кошарке и фудбала међу
трећацима, ученици одељења III2

Спортска недеља у школи

Бројне спортске активности, које је организовао актив физичког
васпитања, осим забаве и надметања, имају за циљ и подстицање
здравог развоја и спортског и такмичарског духа

Први спортски успеси, одељење I4 На једној од активности током Спортске недеље

NA[I KORACI broj 44 25

Ученици репортери

Изложба поводом Дана школе Моја прва изложба

Анђела Ђелкапић V5 Одувек сам волео цртање. Цртам из главе или гледам слику. Уживам
да цртам на ликовном у школи. Једног дана однео сам своје радове
Прича о сликама у школу. Учитељица их је видела и похвалила ме. Рекла ми да ће
радови бити изложени у школи. Мислио сам да се шалила. Међутим,
Као и свако дете и ја волим да цртам и сликам, али нисам знао када сам видео да ставља цртеже на пано, био сам срећан и поносан.
много о томе. Обрадовао сам се када нас је учитељица одвела у Захвалио сам учитељици што је организовала моју прву изложбу.
Галерију „Надежда Петровић“ где је требало да научимо више о Другови су ми честитали и коментарисали који рад им се највише
сликању. У Галерију смо одлазили три дана. Првог дана сам научио допада.
шта је уметничка слика, како она настаје, шта је све потребно да Надам се да ћу имати још изложби. Уз помић и подршку моје
би се насликала, којих димензија могу бити слике, на чему и где се учитељице Милене, трудићу се да још боље и лепше цртам.
сликају, како се слике деле према теми која се обрађује. Следећег
дана смо имали прилику да видимо све изложене слике у Галерији, Марко Симовић II4
које су ми се веома допале. Трећи дан ми је био најлепши јер
смо учествовали у сликарској радионици, где смо се дружили и Квиз знања Мозгалица
забављали, покушавајући да постанемо мали сликари. Трудили смо
се да што боље насликамо слике према теми коју смо добили. Ја сам На другом учешћу у квизу „Мозгалица“, 22. фебруара, у ОШ
сликао пејзаж, а свој рад сам представио посетиоцима радионице. „Бранислав Петровић“ у Слатини, екипа наше школе освојила је
Био сам много срећан и задовољан што сам научио много о сликама. треће место. Нашу школу представљала су четири ученика: Ђурђа
НРаадтмалиилјаацМVој5с,илАолвеикћсаVIМII4и.ловановић VI6, Огњен Николић VII5,
Лука Маринковић III2

Учешће у хуманитарној акцији

ОШ „Милица Павловић“ учествовала је у хуманитарно-забавној Велики лов на биљку

манифестацији „Зашто мајко“. Новац сакупљен добровољним Ученици одељења III2 учествују у пројекту Велики лов на биљку где
се на креативан начин укључују у проучавање биљака и животиња
прилогом искоришћен је за куповину неопходних помагала за у свом окружењу. Кроз различите теренске вежбе и проучавање
природе у њиховој околини подстичу радозналост и стичу нова
чачанско породилиште. Хор млађих разреда под диригентском сазнања. Ментор ученика на овом пројекту је наставница биологије
Маријана Марковић којој њихова учитељица Горица Ђоковић пружа
палицом наставнице Виолете Славковић и учитељице Гордане велику помоћ и подстиче ученике на даљи рад и усавршавање.

Перуничић, својим изванредним наступом поздрављен је громким

аплаузом публике. Победничка екипа на фестивалу маске „Цврчак

и мрави“, учитељице Леле Петровић из ојдеељиеињсапIрIаIћ4,анлааопдуубшлеивкљуењнае
великог броја посетилаца, дочекивала

улазу Дома културе.

26 NA[I KORACI broj 44

Ученици репортери

Изложба кућних љубимаца

У среду 7. јуна у школском дворишту организована је изложба кућних
љубимаца на којој су ученици наше школе са великим задовољством
изложили своје кућне љубимце.
Жири су чинили: Ђурђина Лазовић, наставник биологије, Живота
Драмлић, наставник ликовне културе, и Зорица Шипетић, наставник
географије. У организацији изложбе учествовали су наставници
биологије Маријана Марковић и Зоран Илић, домари и помоћно
особље.

Колективни излету у Станишићима

Програмери

Ученици наше школе освојили су друго место на такмичењу „Битка за
знање – програмирање и покретање робота“. Tакмичење је одржано
у суботу, 27. маја.
ПЕЦкоиипљпоувиосћвуоVгчIIит4на, киРмлаидио:чсеНлњаиавкоРјелааддоаЈјеасвњвииећћVосVIнI44,о,вРАналедеокшјсикацоалМеЧиохулаоћСвриVбћи4,–јиМмеданоктбсоиирјму.
довољан број наставних алата-мБот робота, уз помоћ којих ће деца
моћи да уче да програмирају. Разумевање базичног, апликативног
програмирања учи децу логичком размишљању, подстиче њихову
креативност и изграђује њихово самопоуздање.

Ученици наше школе у акцији чишћења обала Западне Мораве

У посети су нам били чланови драмске секције ОШ „Ратко Митровић“,
који су за ученике наше школе извели представу едукативног
карактера Хоћу да студирам технику, инспирисану животом нашег
славног научника Николе Тесле.

Предшколци из вртића „Мали капетан” у посети нашој школи Посетили су нас чланови Културно-уметничког друштва
„Дуле Милосављевић Желе“
NA[I KORACI broj 44
27

Град из маште

радови ученика V разреда

Редакција:
Издавач: ОШ „Милица Павловић” Чачак. За издавача: Мирко Лазовић, директор
Уредник: Тања Ђорђевић, проф. српског језика
Редакција Новинарске секције: Николина Букумировић, Ленка Ружичић, Ђурђа Радмилац, Душица Маслаћевић,
Милена Луковић, Оливера Миловановић
Координатор: Биљана Лукић, школски библиотекар
Лектура и коректура: Јелена Јововић, проф. српског језика
Ликовно и графичко решење: Сања Живановић, проф. ликовне културе
Штампа: Штампарија „Мајсторовић”, Трнава, Чачак. Тираж: 1500 примерака


Click to View FlipBook Version