The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Тања Ђорђевић, 2019-11-28 18:02:53

novine mp 2018, tanja

novine mp 2018, tanja

Лист ученика Основне школе „Милица Павловић” Чачак

Година XXX Број 45 Чачак, 28. јун 2018.

Има реч

Реч директора Образовање је један од најзначајних сегмената сваког друштва.

Драги читаоци, Постигнути резултати у овој области су гарант позитивног развоја,
Овај број школског
подизања квалитета професионалних стандарда и свеобухватне пи-
листа Наши кораци, 45.
по реду, морао је да добије смености једног народа. Али, драга децо, без обзира на титуле и успехе
додатне странице како
би се у њему овековечиле који ће красити ваше биографије, немојте заборавити да изнад свега
бројне активности и изу-
зетни резултати који су обележили школску постанете добри људи. В.д. директорка школе
2017/18. годину.
Наша  „Милица  Павловић”  прослави- Марија Недељковић Правдић
ла  је 80-годишњицу свог постојања и ус-
пешног рада. Организација задужења током до 18. 2. 2018.
двонедељног згуснутог распореда угледних
активности у школи, веселог јесењег дефилеа Осамдесет година од првог школског звона
улицама града и свечане академије одржане
17. октобра 2017. у Дому културе, припала је О нашој слављеници
тадашњој в. д. директорки Марији Недељко- Зидови наше школе чувају мирисе старих буквара и дневника окићених
вић Правдић која је допринела да се наша ре-
номирана установа покаже у пуном сјају. петицама, мирисе јабука подељених међу друговима, мирисе цветова у
Највеће признање колективу једне шко- плетеницама девојчица.
ле јесте број њених ученика који су стекли
признања и углед код нас и у свету. Основна Сваки њен кутак чува успомене на опроштене ђачке несташлуке, скривене
школа је први степеник на путу образовања, погледе и осмехе, успомене на брижне и мудре речи учитеља.
а по уверењу многих, и најважнији. Приликом
представљања важних збивања између две У њеним зидовима скривају се сенке малих и великих људи, њених прошлих,
прославе, није било могуће да се позову и огласе садашњих и будућих неимара.
сви признати научни радници, лекари, спор-
тисти, музичари, јавне личности, некада- Она носи „безброј имена” - имена ученика, учитеља, пријатеља, добротвора.
шње и садашње колеге које се са поносом сећају Свих ових година мењала се и градила ...
својих школских дана у „Милици”.
Уобичајени школски календар био је обо- Редакција Наших корака поводом 60-годишњице од оснивања школе.
гаћен новим садржајима и активностима ве-
заним за значајне датуме и празнике, знаме- Садржај
ните личности, јубилеје, учешће у пројекту
мобилности у оквиру Еразмус програма, две Има реч …………..……………………............ 2 У посети ................................................. 23
ликовне колоније, Еко-школу, Сајам школ- Разговор с поводом ……………………........ 3 Књижевни сусрети …….....…………......... 24
ског издаваштва, музичке и сценске програме, Осамдесетогодишњица школе ............. 4-5 Школска културна сцена ………………… 25
промоцију руског језика кроз књижевне вечери Активности поводом Дана школе ....... 6-8 Полиглоте …….....………………............... 26
и двомесечне радионице. Еко школа ................................................ 9 У септембру смо петаци ....................... 27
Сва занимљива и разноврсна дешавања, Свечаности у школи ………..……….. 10-11 Излети и настава у природи …….......... 28
а посебно многобројни резултати на такми- Примери добре праксе …….………... 12-13 Екскурзије ………………………………....... 29
чењима и смотрама, доказују да наша школа Обележили смо значајне датуме .…. 14-15 У царству боја, речи и маште ……… 30-31
не стари духом, да има младалачку енергију Генерација која одлази..…................. 16-17 Наши таленти ………...................…….. 32
и да је неопходно да се уређује и шири према Прославили су име школе …............. 18-19 Спортске стране………….……..……....... 33
нараслим потребама и захтевима новог вре- Знање на делу ……………...……………. 20-21 Занимљиве стране................................... 34
мена. На републичким такмичењима ……...... 22 Ученици репортери ……………………...... 35
Наредне школске године биће обележена
10-годишњица отварања продуженог боравка
који је одавно тесан да прими све ученике који
би желели да га користе. Витрина са пехари-
ма за спортске резултате добила је проши-
рење које је неопходно и фискултурној сали да
би се ускладио број корисника са бројем пла-
нираних часова.
Град Чачак спреман је да помогне у фи-
нансирању пројектне документације која је
неопходна за учешће на конкурсима који под-
разумевају доделу средстава за адаптацију,
реконструкцију и надоградњу три постојећа
објекта.
Помоћ од градских власти, од родитеља
и чланова колектива очекује се у изградњи
трим стазе која ће обогатити садржаје на
спортском терену.
Позната је максима да је образовање ску-
по, али да је незнање још скупље. Савремено
доба тражи да се убрза кретање напред, а ова
школа има потенцијала да не заостане. Го-
дишњи план рада обогаћује се новим циљевима
и увелико се смишља и планира како да се они
достигну и остваре.

В.д. директорка школе
Оливера Крупеж

2 Знање даје моћ, машта даје слободу.

Разговор с поводом

Током своје дуге традиције, осамдесет година постојања, наша школа изнедрила је велики број ученика који ће касније
постати веома успешни у својим изабраним професијама, признати не само у оквиру граница своје земље, већ и у свету.
Генерације успешних у области науке, културе и спорта прва знања стекли су у „Милици Павловић”. Многи од њих се са
љубављу и захвалношћу сећају дана проведених у основној школи која им је пружила основе за надоградњу на дугом путу ка
успеху и слави. Неки од њих поводом Дана школе поручили су нам...

Драги ученици и драги професори, Поздрав слављеници. Срећан јубилеј вама,
Некада је мој свет био између школе „Ми- а и мени јер ја сам као и многи од вас поносан
лица Павловић” и Обилићеве улице, али ја сам ђак ОШ „Милице Павловић”. Поздравио бих
од својих дивних професора из школе научио да ученике, наставнике, све раднике школе, све
је свет много више, да је свет оно што ми од пријатеље школе, пожелео им срећан јубилеј
њега створимо. Свет зависи од нас. Ево ме најзад у Брази- и поздравио их оним народним: Да сте живи и здрави још
лији, да не кажем на крају света јер свет, вероватно, нема многаја љета.
краја. Желим вам све најбоље за наш празник. Будите добри
ђаци и добри људи. Горан Марковић, учитељ, директор Издавачке куће Пчелица
Др Мирослав Миловић, докторирао филозофију у Франкфур-
ту и у Паризу, тренутно ради као професор филозофије на Уни- и аутор књига за децу..
верзитету у Бразилији.
Живот је велика борба! Млад си и здрав и
Овом приликом желео бих да се обратим истрај у тој борби.
ученицима моје школе у којој је својевремено Др Драшко Гостиљац, ендокринолог, за-
радила и моја мајка Снежана Димитријевић, послен у Клиничком центру Србије.
као наставник. У овом тренутку можда не
схватате значај и важност учења, али основ- Ученицима који су сада у школи и свим бу-
на школа је, како јој и име каже, основа у даљем образовању и дућим генерацијама желим да поручим да из
напредовању. Нека вам школа буде место за учење, дружење, школе понесу најлепше успомене и да доживе
заљубљивање, нека служи као одскочна даска за будућност искуства каква ја имам. Срећан вам свима
која вас очекује. Поздравља вас ваш бивши ученик. овај велики јубилеј.

Др Дејан Димитријевић, запослен у Гинеколошко акушерској Др Наташа Васиљевић, редовни професор нуклеарне физике
клиници „Народни фронт” и асистент на Катедри гинекологије и
акушерства Медицинског факултета у Београду. на Универзитету у Бристолу, Енглеска.

Сигуран сам да „Милица Павловић” и данас Желео бих да пошаљем поруку свим млађим
шаље у свет дивне младе људе, добро образова- генерацијама да више времена проводе на те-
не, и што је много важније, добро васпитане. ренима, него за својим компјутерима и те-
Честитам вам овај велики јубилеј, а вама који лефонима. Мислим да је то много важније и
сте данас ученици Милице Павловић, могу да здравије за њих јер ће тако постати прави
кажем да је оно што ћете из ове школе понети у живот једна људи и прави спортисти.
од најдрагоценијих ствари коју ћете имати.
Момир Турудић, новинар и помоћник главног уредника не- Марко Мариновић, кошаркаш КК „Борац” и бивши репрезан-
дељника „Време”.
тативац.
Мислите својом главом о свим информа-
цијама које су данас доступне тако ћете жи- Свим младим људима желим да поручим
вети испуњеним и задовољним животом као да чиме год се баве у животу и који год да је
слободни људи. њихов циљ зато морају да се труде и напорно
раде, да се константно едукују, да уче и раде
Др Бојан Митић ванредни професор Биолош- на себи.
ког факултета, Универзитета у Београду.
Антонина Петковић, светски позната манекенка агенције
Ја сам Никола Лечић похађао сам вашу и
нашу основну школу. Најдрагоценија роба на Мodels Inc.
свету је ипак знање. Уживајте у учењу, тиме
ћете свет учинити лепшим местом за жи- Као бивши ђак, честитао бих својој шко-
вот. Честитам вам Дан школе и желим све ли, срећан јубилеј, осамдесет година трајања
најбоље. Велики поздрав из Москве. и рада.
Др Никола Лечић, професор филозофије на Високој школи за
економију у Москви. Драган Секулић, дугогодишњи репрезентати-

вац и вишеструки првак Југославије и Балкана у

атлетици.

Желим вам још много деценија успешног
рада и леп провод вечерас.

Нада Гогић, новинар РТС-а.

NA[I KORACI 3

Осамдесетогодишњица

Свечанoм академијом у Дому културе обележено је 80 година од оснивања ОШ „Милица Павловић”
Поводом овог великог јубилеја ученици, учитељи и наставници припремили су програм посвећен историјату школе,

као и успесима и активностима у протеклих пет година.
Пре тачно 80 година, надахнута уверењем да само писмен и школован човек може бити од користи и себи и друштвеној

заједници, наша школа, тада под називом „Народна школа војводе Степе”, храбрим, али још увек несигурним корацима,
отпочела је свој рад.

Данас, када је стекла зрелост и оформила свој идентитет, постала је препознатљива по својим резултатима и својим
ученицима који су постали њени најбољи амбасадори.

У години јубилеја можемо рећи да смо поносни на сваку годину свог постојања, на своју богату традицију, на квалите-
тан наставни кадар, на своје ученике које смо даривали знањем, умењем и вештинама...

У сваку од тих 80 година уграђено је много тога што нас чини препознатљивим.
Животни успех не мери се само стеченим звањима или материјалним добрима. Генерације ученика у нашој школи
богате свој дух стицањем знања, развијањем свести о значају љубави и пријатељства, неговањем традиције и поштовањем
властитог националног и културног идентитета.

Зоја Васиљевић и Јован Станишић, ученици одељења I5

Бојана Никшић и Милош Живановић, водитељи програма Мали хор ученика IV разреда под вођством
учитељице Гордане Перуничић

Бивши и садашњи радници школе са в.д. директорком школе Обраћање в.д. директорке школе Марије Недељковић Правдић
Маријом Недељковић Правдић

4 Знање је тек онда знање кад је стечено напором сопствене мисли, а не памћењем.

школе

Велики хор под вођством Виолете Славковић, професорке Оркестар „Абрашевић”, шеф оркестра Мила Алексић, професорка
музичке културе музичке културе

Плесни клуб „Луна”, у чијем су саставу и ученице наше школе Балетски студио „Форс”, у чијем су саставу и ученице наше школе

Овако смо прославили Дан школе

NA[I KORACI 5

Активности поводом

Дефиле Весели јесењи карневал

Разредно веће другог разреда, поводом 80 година од оснивања школе, организовало је весели јесењи карневал. Поворка веселе деце,
обучена у најлепше боје јесени, прошетала је градом и позвала своје суграђане на свечану академију наше школе.

Дефиле Весели школски времеплов

Разредно веће четвртог разреда извело је дефиле до центра града. Ђаци су се обукли тако да прикажу минула времена. Било је ђака у
вуненим чарапама и опанцима са таблицама у рукама, у народним ношњама, са пионирским марамама и капама, у фармеркама и старкама.
Суграђанима се допао овај шаренолики улични времеплов.

6 Нађи времена за пријатељство, то је пут до среће.

Дана школе

Филмски времеплов Ликовна колонија На дар школи

Сценарио за филм о првим школским данима у „Милици Павло- Уочи Дана школе организована је ликовна колонија коју су
водили академски сликар Божидар Плазинић и Сања Живановић,
вић” написали су: Лела Петровић, Маја Кораксић и Милош Живано- професор ликовне културе.

вић. У филму су глумили ученици одељења IV4. Талентовани ученици и професори успешно су копирали позната
сликарска дела којима је оплемењен простор школе.

Посета школи у Горевници и школи у Вранићима

Дан здраве хране

Четвртаци су се са својим вршњацима опробали у прављењу И ми првaци обележили смо Светски дaн здрaве хрaне. Продaвaли
луткица, јесењих слика од плодова, плесу, друштвеним играма, смо воће, поврће, игрaчке и укрaсе од плодовa. Сaкупљени новaц
надметали се у спорту и квизовима знања. Сусрет је завршен уз нaменили смо деци којој је потребнa помоћ. Уживaли смо у улози
песму коју су извели фрулаши из IV2. мaлих трговaцa, нaсмејaног лицa и великог срцa.

Николинa Кукић I6.

NA[I KORACI 7

Презентација рада Еко школе Активности поводом Дана школе

Стручно веће за биологију: Маријана Марковић Угледни час Моја руко, зелена јабуко

Стручно веће за српски језик: Оливера Крупеж

У кабинету за биологију, 10. 10. 2017. одржан је угледни час на Поводом Светског дана здраве хране, 16. октобра, одржан је уг-
тему Наша школа као Еко школа. Представљена је наша Еко школа ледни час Моја руко, зелена јабуко. 
и активности које су се одржавале од уласка наше школе у овај
пројекат. На мултидисциплинарном часу, интерактивним приступом об-
рађен је мотив јабуке. Ученици су имали задужења примерена уз-
Јавни час енглеског језика CLIL English across the Curriculum расту и обрађеном градиву из српског језика, историје, биологије,
страних језика и стваралачке задатке из ликовне и музичке културе.
Стручно веће за стране језике: Катарина Драмлићанин
Успешни одговори награђивани су еколошки гајеним јабукама и
колачима са јабукама и рогачем. Група ученица припремала је питу
са јабукама, која је послужена на крају часа.

Овом занимљивом и оригиналном часу присуствовало је пет
одељења: V3, VI1, VI2, VII1 и VIII1.

Мозгалица, квиз општег знања из српског језика

Стручно веће за српски језик: Тања Ђорђевић, Јелена Јововић

У оквиру угледних активности, у четвртак, 12. 10. 2017. у свечаној

сали одржан је јавни час енглеског језика. Примењујући интегратив-

ни принцип, нуачеенниглцеискVоIмI3,јеVзиIIк4у, VбаIIв5и  илиVтIеI6мпамреадистзадвриулгиихсунарсатдаоввнеиху
којима су се

предмета. Они су на најбољи могући начин одговорили на захтев са-

времене наставе – на страном језику представили су материју којом

су овладали у току наставног процеса и тиме показали да поседују Квиз је осмишљен као међуодељењско надметање. Ученици
одељења VI4, VI5, VIII5 и VIII6 били су организовани у две екипе које
вишеструке способности. су решавале задатке приказане на  презентацији. Задаци су, осим
познавања садржаја  из српског језика, захтевали и логичко раз-
Времеплов физичког васпитања и спорта мишљање и брзину. Неки су захтевали индивидуално решавање, а
неки активност целе екипе.
Стручно веће за физичко васпитање: Јелена Грујанац
Угледна активност наставника немачког језика:
Komparative Phraseologie

Стручно веће за стране језике: Ивана Секулић, Крстина Петровић,
Оливера Николић

Презентација
спортских
резултата

Освртом на реализацију наставе физичког васпитања у
школи, почев од 1958. до данас, присетили смо се спортских
успеха кошаркаша, одбојкаша, рукометаша, фудбалера, џудиста,
атлетичара, шахиста, стрељачке дружине, свих врхунских спортиста
који су били ђаци наше школе и њихових поносних наставника.

8 Креативан човек мотивисан је жељом да постигне, а не жељом да победи друге.

Наша школа, Еко школа Еко школа

Активности Еко школе

И ове године обележили смо Светски дан мониторинга вода,
Светски дан здраве хране, Светски дан климатских промена, а
посебно издвајамо Светски дан планина кад смо угостили планинаре
из Планинарског удружења „Каблар”.

Захваљујући преданом раду чланова Еко одбора и школском ко- Планинари су приближили планинарење и алпинизам деци
ординатору Маријани Марковић, Национални ФЕЕ Савет у Србији, првог, другог и петог разреда. Ученици су имали прилику и да пробају
у октобру 2017. године, донео je одлуку да Основна школа „Милица опрему и да се упознају са основним техникама планинарења.
Павловић” стекне статус међународне Еко школе и добије зелену за-
ставу. Сусрет је почетак сарадње наше школе са удружењем. У марту
смо се укључили у манифестацију Сат за нашу планету концертом
Циљ Eко школа је подизање свести учесника наставног процеса наших ученика који су са професорком музичке културе Виолетом
о одрживом развоју кроз школске активности. Славковић спремили програм.

Наша школа је школске године 2015/2016. покренула поступак Дан планете Земље обележили смо са децом из Предшколске
добијања  статуса Еко школе и испунила постављене критеријуме, установе „Мали капетан”. Ученици су са професорком српског језика
које бригу за животну средину постављају као трајну вредност и Бојаном Никшић приредили програм посвећен заштити природе,
начин живљења и тако добила повељу о статусу међународне Еко а са професорком биологије Маријаном Марковић направили
школе. Подршку овом програму дало је и Министарство здравља едукативне радионице за предшколце.
Републике Србије, а Министарство просвете је подржало пројекте у
којима школе учествују.

Промо Еко дан

Едиција Одрживи развој на Сајму школског издаваштва          

На овогодишњем Сајму представили смо, међу бројним штампа-
ним материјалима, брошуру Еко школе са прегледом бројних актив-
ности из годишњег еколошког календара и две значајне публикације
из домена одрживог развоја.

Импозантна Еко књига, Цртице из еко радионице, која је привук-
ла велику пажњу  посетилаца,  резултат је међупредметне сарадње
професорке биологије Маријане  Марковић,  српског језика Оливе-
ре Крупеж и ликовне културе Сање Живановић које су са ученици-
ма рециклирале стари папир за њене странице, писали поруке  на
тему Природа није непресушни извор, украсили је и повезали.

У марту 2018. године у
Регионалном центру одржа-
на је трибина „Промо Еко
дан” коју су организовале
представнице три чачанске
Еко школе: „Милица Павло-
вић”, „Свети Сава” и „Ратко
Митро-вић”.

Школе су се представиле
својим активностима из раз-
личитих области екологије.
Свака школа представила је
резултате истраживања које
је спровела у својој локалној
заједници.

ОШ  „Милица  Павловић”
представила је активности
које су реализоване у оквиру
пројекта „Вода”.

NA[I KORACI 9

Свечаности

Прославили смо Савиндан Бојана Никшић, професорка српског језика, припремила је
веома занимљив драмски комад Путовање Светог Саве. 
И овај Савиндан обележили смо свечано и достојанствено као
што доликује школи са традицијом и угледом која већ осам деценија
поносно и успешно васпитава, образује и шаље у свет генерације
ученика.

Програм су рециталима обогатили ученици млађих разреда и
хор школе који је извео неколико композиција.

У присуству великог броја гостију, бивших и садашњих радника
школе, ученика и овогодишњих домаћина славе, Јоване и Душана
Радивојевића, обележили смо школску славу, Светог Саву.

Након што је школски хор под вођством професорке музичке Сценографију и костиме, као и изложбу посвећену животу и делу
културе Виолете Славковић, извео Химну Светом Сави, ученици- највећег српског светитеља и просветитеља Светог Саве, припремили
ма, радницима и гостима обратила се в. д. директорка школе Марија су Сања Живановић и Живота Драмлић, професори ликовне културе. 
Недељковић Правдић, која је у својој беседи истакла да се просветни
радници налазе на једном од најузвишенијих положаја и задатака у Техничка подршка: вероучитељи Милош Живановић и Ђорђе
друштву, које је управо Свети Сава поставио, да просвећују, васпита- Чоловић.
вају и образују младе људе да буду боље и здраве личности, јер само
здрави људи, здраве личности могу да направе здраво друштво. Савиндан у учионици

„Угледајмо се на Светог Саву и следимо пут Светог Саве, посебно Што нам даје душу, уму и срцу здравље то је 
ми у просвети. Образујмо и културно уздижимо децу а и себе, од тога српска школа, то је православље! Свети Сава
зависи будућност ове земље”, истакла је директорка.

После беседе директорке школе, уследио је најсвечанији трену-
так дана чин резања славског колача, беседа свештеника и обраћање
домаћина славе.

Драмска секција била је на висини задатка и ове године.

Прослава Савиндана ове године у нашој школи била је лепша,
свечанија и веселија него претходних година зато што смо сви били
заједно. Ученици са својим учитељима и разредним старешинама
испунили су учионице још у раним јутарњим часовима.
Свако одељење је на свој начин, у духу школства и православља,
обележило овај велики дан.

10 Олује чине да храстови пуштају дубље корење.

у школи

Свечана додела награда ученицима од 1. до 4. разреда

Традиционални пролећни концерт био је дивна прилика да доделимо награде најуспешнијим ученицима од 1. до 4. разреда и њиховим
учитељима.

Додела награда најуспешнијим ученицима од 5. до 7. разреда

Најлепши дан за једну школу је дан када окупља младе и успешне ученике и награђује их за остварене резултате, рад и залагање. Успешни
смо били и ове године и са поносом истичемо да смо наградили 60 ученика од 5. до 7. разреда и 27 наставника који су стрпљиво и вредно
радили и пратили их на путу до успеха.

Додела Вукових и посебних диплома

Наша школа има много талентованих и вредних ученика. Најуспешније ученике у најбројнијој генерацији наше школе који су својим
марљивим радом, знањем и бројним успесима oбележили своје осмогодишње школовање, наградили смо на свечаности организованој у
њихову част.

С поносом смо наградили тридесет два ученика носиоца дипломе Вук Караџић, најпрестижније школске награде, ученика генерације и
ученике осмог разреда који су носиоци посебних диплома из појединих предмета.

Ученик генерације је Марија Петровић.

Носиоци Вукових диплома са својим разредним старешинама

NA[I KORACI 11

Примери

Наш пројектни тим у Енглеској Британски савет у нашој школи

Захваљујући пројекту Подизање квалитета наставе применом У среду, 4. 10. 2017. гост наше школе била је Клер Сирс, директор
пројектног метода, подржаном и финансираном од стране Ерасмус Британског савета за Србију.
+ фондације, шест наставника наше школе (Биљана Лукић, Драгана
Радмилац, Лела Симеуновић, Светлана Опарница, Младен Капларе- Имали смо задовољство да присуствујемо предавању о
вић и Радован Васојевић) посетило је две школе у Енглеској. образовном систему у Великој Британији, чујемо најважније детаље
и упоредимо га са нашим.

Наишли смо на топао дочек колектива и ученика White Rock
Primary School који су нам добродошлицу пожелели песмом на
српском језику „Ружице румена” и приказали како они виде Србију,
преко слика и прича о нашем историјском и културном наслеђу, не
изостављајући спортске резултате. Несвакидашњу прилику да угостимо изворног говорника

Имали смо прилику да се упознамо са свим елементима наста- енглеског језика поделили смо са бројним колегама из основних

вног рада – планирањем, припремањем, различитим моделима и ме- и средњих школа чачанске општине. Посебан допринос успеху

тодама учења, као и са различитим наставним материјалима. Наста- читавог догађаја дали су наши ученици седмог и осмог разреда који

ва у овим школама базира се на принципу пројектног метода преко су добили и све похвале за завидан ниво енглеског језика који су

коришћења модерних технологија. Циљ оваквог начина рада је, како показали. Катарина Драмлићанин, координатор догађаја
су нам објаснили љубазни домаћини, развој критичког мишљења код
ученика. Настава се одвија у једној смени која траје од 9 до 15:30
часова. Ученици, углавном, немају домаће задатке. Наставници сма- Tрећа награда на конкурсу Дигитални час
трају да деца код куће треба да се друже и забављају са родитељима.
Велики значај придаје се спорту и музици, развоју људских вред- На награднoм конкурсу Дигитални час који расписује Министарство
ности и толеранцији. Занимљиво је да се сваког петка, пред свим трговине, туризма и телекомуникација, чији је циљ подстицање
ученицима и наставницима школе, јавно похваљују ученици који су употребе информационих технологија као наставних средстава, рад
показали хуманост, толеранцију, напредак у раду, запажене резул- под називом Порекло и развој српског језика и писма до појаве Вука
Караџића, аутора Тање Ђорђевић, награђен је трећом наградом.

тате у спорту.
Највећи утисак на нас оставили су посвећеност и тимски рад на-
ставника, као и истраживачки задаци које ученици добијају уз сваку
нову лекцију. Присутна је стална потреба да ученици искажу своје
мишљење и да знају зашто је то што су научили важно, како би нау-
чено применили у животу.
Ученици ретко користе свеске, свакодневно пишу на таблицама.
Много смо научили током ове посете, а најважније је да нешто од
наученог можемо применити и у нашој школи. Најзначајнији су де-
таљи који се односе на планирање и реализацију пројектног метода,
који је од следеће школске године обавезан у првом разреду.
Имали смо прилику да својим домаћинима прикажемо неке од
наставних и ваннаставних активности наше школе. Преко слика и
описа, енглеске колеге препознале су заједнички ентузијазам и љу-
бав према позиву. Драгана Радмилац, педагог школе
Тајне океана
Чудесна сеоба птица
У среду, 7. 3. 2018. у кабинету за биологију одржан је угледни
Вековно путовање птица селица пратили смо и ове јесени
обиласком неколико локација у Овчарско-кабларској клисури. У час биологије на енглеском језику. Час су реализовале Катарина
друштву ученика из осам чачанских школа, другова из Друштва „Сове
на опрезу” и ТОЧ-а, провели смо диван септембарски дан. Драмлићанин, професор енглеског језика и Јелена Ковачевић,

биолог из Канцеларије за младе.

12 Сви ваши снови могу постати стварност уколико имате храбрости да их следите.

добре праксе

Вече руске поезије и музике Посета Руског дома

Вече руске поезије и музике, једна у низу угледних активности Под- На иницијативу Биљане Лукић, школског библиотекара, поводом,
ружнице Друштва за српски језик и књижевност Моравичког округа, сада већ традиционалног, организовања  Вечери руске  поезије и
у организацији Оливере Крупеж, председника Подружнице, окупи- музике, у  понедељак, 25. децембра,  нашу школу посетиле су Олга
ла је 14. новембра, другу годину за редом, љубитеље руске књижев- Голубева,  шеф одсека за образовање при  Руском дому  и  Јулија
ности, уметности и музике који су имали прилике да уживају у бога- Зорић, координатор образовног програма Руског дома. 
том културном програму.

Руску поезију, на српском и руском језику, казивали су ученици, Током пријатне и конструктивне посете изнети су предлози
наставници и професори чачанских школа.  неких активности које би допринеле продубљивању сарадње између
установа. Представници Руског дома изразили су задовољство због
Дани приповедања нашег интересовања за руски језик и културу и упутили су нам позив
за гостовање наших ученика и наставника. Наши гости поклонили су
Уторак, 27. 3. и среда, 28. 3. 2018. били су дани приповедања у школској библиотеци 73 вредне књиге међу којима су нова издања
нашој школи. Човек је одувек имао потребу за нарацијом – неко да руских класика и изузетне монографије о Русији, њеним храмовима
прича, неко да слуша... Настојимо да исконску вештину приповедања и знаменитостима, као и о руским великанима.
не препустимо забораву већ да живом речју ученицима пренесемо
занимљиве информативно-поучне садржаје из разних области. Ликовна колонија у оквиру Истраживачког пројекта
Надежда Петровић

У суботу, 24. 3. и недељу, 25. 3. 2018. у свечаној сали одржана је
ликовна колонија.

Приче су приповедали наставници наше школе. Заступљене Ученици који цртежима, бојама и сликама успешно изражавају
теме биле су разноврсне: тајне пирамида, дирљиви детаљи из свој доживљај света радили су репродукције најпознатијих експре-
школског живота обојени емпатијом, екстремофилне бактерије, сија којима је Надежда Петровић српску уметност увела у тадашње
поучне приче изнијансиране хришћанском традицијом, историјат токове европског уметничког израза.
књига и библиотека, пут Михајла Пупина од пашњака до научењака,
доношење суда о људима на основу тога што су људи а не појединци Колонија је отворена кратким филмом Василија Лазовића и Ан-
одређене боје коже, националности или језичке припадности, као и дрије Симеуновића о уметничком изразу Надежде Петровић. При-
поучне приче и анегдоте на енглеском и немачком језику. годна визуелна презентација њене уметности, техника и најзначај-
нијих слика дело је Оливере Миловановић и Милене Луковић и оба
Катарина Драмлићанин, координатор дана била је саставни део креативног декора колоније. Сви наведени
ученици су из одељења VIII5.
Изложба радова
са колоније Талентованим бившим и садашњим ученицима наше школе у
изради репродукција придружили су се и наставници Сања Живано-
вић, Оливера Николић и Живота Драмлић.

Посебну захвалност дугујемо Михајлу Божовићу VIII1, који је
уметничким фотографијама овековечио рад ликовне колоније.

Катарина Драмлићанин, координатор

NA[I KORACI 13

Обележили смо

Европски дан језика Дан Ћирила и Методија

Наша школа је и ове године 26. септембра обележила Европски дан Дан словенске писмености и културе, Дан словенских просвети-
језика који слави богатство и разноврсност језика.  теља Ћирила и Методија, оснивача словенске књижевности и твора-
ца првог словенског писма обележио је Стручно веће српског језика.
Том приликом су професори страних језика у сарадњи са профе-
сорима српског језика, вероучитељима, школским библиотекаром и Угледни час на тему Развој српског језика и писма одржала је Тања
ученицима старијих разреда организовали интерактивне радионице. Ђорђевић.

Циљ обележавања овог дана је да ученици стекну свест о значају Приредбу и радионицу организовали су ученици од 1. до 8 раз-
језика као примарном средству комуникације. реда са својим професорима српског језика Милицом Матовић, Је-
леном Радовановић, Бојаном Никшић, Бранком Јелисавчић, профе-
сорком руског језика Ксенијом Радојичић и вероучитељем Ђорђем
Чоловићем.

Међународни дан језика Обележили смо Дечју недељу

У среду, 21. фебруара, обележили смо Међународни дан матерњег
језика, дан посвећен промовисању језичке и културне разноликости
у свету. Ученици су присуствовали предавању и радионицама које су
организовале Бојана Никшић и Јована Милић. Ученици су решавали
задатке из језичке културе кроз познавање књижевнојезичке норме и
њене примене у говору и писању. Своје знање проверили су на крају
кроз игру асоцијације која је имала такмичарски карактер.

Christmas & Божић У току Дечје недеље, у октобру 2017. године, у школском дворишту

У понедељак, 25. 12. 2017. ученици IV4, IV5 и IV6, у сарадњи са посадили смо дрво генерације. Били смо узбуђени и срећни.
Милошем Живановићем, вероучитељем и Катарином Драмлића-
нин, професорком енглеског језика, одржали су јавни час верске Помагали смо домару и певали смо јесење песме. Пратићемо раст
наставе на енглеском језику за ученике трећег разреда.

дрвета док смо ђаци школе, а и после. Тамара Зечевић I6

Рад ученика и учитеља
поводом Дечје недеље
14 Пријатељство се не бира, оно бива ко зна због чега, као љубав.

значајне датуме

Међународни дан толеранције Светски дан сећања на жртве холокауста

У четртак, 16. новембра, ученици петог разреда са својом Поводом Светског дана сећања на жртве холокауста и геноцида
професорком српског језика, обележили су, традиционално, у Другом светском рату,  Оливера Крупеж, професорка српског
Међународни дан толеранције и подсетили се да је толеранција: језика, одржала је угледни час на тему Холокауст и геноцид.
- поштовање других и другачијих
- прихватање и уважавање различитости У четвртак, 25. јануара, у препуној свечаној сали наше школе,
- уважавање туђих идеја, ставова и начина живота ученици седмог и осмог разреда имали су прилику да прошире своја
- морална дужност сваког човека знања о овој тешкој теми.
- врлина која доприноси мењању културе рата у културу мира
- одговорност према себи и другима Преко међупредметне корелације повезивањем садржаја
програма за седми и осми разред, тачније наставних јединица у
којима је обрађена ова тема, ауторка је истакла да сећање на жртве
холокауста треба да буде опомена свима у свету и подсећање да те
злочине никада не смемо заборавити.

Ноћ славуја Сат за нашу планету

На предлог Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, Неколико последњих година наша школа укључује се у
први пут је одржана Ноћ славуја. Поред обале Западне Мораве, као међународну акцију Сат за нашу планету и припрема пригодан
прави заштитари нашли су се наши шестаци и осмаци. Слушали су програм у којем учествују ученици и њихови професори. Циљ
оглашавање које је синоним за лепоту птичје песме. манифестације је да се на један сат искључе сви уређаји и расвета
на целој планети како би се уштедела енергија и како би се сви
„Песма славуја долази до изражаја тек кад остале птице утишају подсетили да можемо живети и без електричне енергије.
своја свирала, а он настави са својом серенадом и током ноћи. Управо
из тог разлога организујемо шетњу у предвечерје”. Ове године, 24. марта 2018, била је искључена сва расвета у
школским зградама и у школском дворишту у трајању једног сата.

Тим поводом, професорка музичке културе Виолета Славковић
са својим ученицима приредила је музичко вече под свећама на ком
су наступили солисти на инструментима и певачки солисти и дуети
ученика.

Ноћ сова

Другу годину манифестације Ноћ сова, која је заживела у нашој

школи, а прикључиле су јој се све школе чачанског краја, обележиле

су мултимедијалне пројекције и игре знања о совама. Други дан Васкршња радионица за предшколце

био је истраживачки, где су наши шестаци прошли малу школу

гваличарења. Биљана Ускоковић Брковић, професор биологије

NA[I KORACI 15

Генерација

VIII1 Одељење VIII1
Одељењски старешина: Слободан Стевановић

Тамара Бјекић Бојан Којић Селена Радовановић
Михаjло Божовић Анђела Конић Андреј Ружичић
Вук Васовић Магдалена Кувељић Кристијан Станојевић
Теа Винић Филип Кувељић Тамара Татовић
Марко Гавриловић Ања Матовић Стефан Тутуновић
Василије Грујичић Милица Миљковић Нађа Филиповић
Душан Грујичић Ивона Минић
Лука Зекавица Јелена Миросавић
Димитрије Илић Огњен Неранџић
Никола Јековић Ивана Павловић
Ања Капларевић Кристина Петровић

Одељење VIII2 VIII2
Одељењски старешина: Оливера Симовић

Теодора Антонијевић Соња Јововић Андреј Ракоњац
Тамара Белошевић Лазар Кнежевић Михаило Степановић
Урош Вeсовић Александра Костић Мина Ћерамилац
Ива Вујновић Миодраг Костић Стеван Ћурчић
Стефан Вуковић Петар Мајсторовић Миа Цмиљанић
Невена Глишовић Миа Марић Ива Шипетић
Невена Гојковић Жељана Матовић
Урош Даниловић Марко Милићевић
Лука Домановић Јаков Петровић
Антонина Ђоковић Огњен Петровић
Кристијана Јелић Александар Радуловић

VIII3 Одељење VIII3
Одељењски старешина: Јелена Грујанац

Ања Васовић Вук Лужанин Ђурђина Танкосић
Леонора Вуковић Лазар Милић Јана Филиповић
Никола Главоњић Лазар Милићевић Петар Цогољевић
Александар Гојковић Валентина Милошевић Емилија Ћетковић
Нина Давидовић Аница Оцокољић Урош Шундерић
Лазар Драгашевић Јована Палибрк
Стефан Дупкаров Марија Савић
Лука Јевремовић Александар Секулић
Матија Конић Илија Спасовић
Давид Крсмановић Ива Станојевић
Ивона Лазовић Јован Стојимировић

Одељење VIII4 VIII4
Одељењски старешина: Мирјана Маринковић

Милица Богдановић Ања Мајсторовић Никола Цветковић
Стефан Бојовић Марко Максимовић Јован Штављанин
Виктор Брадић Борис Николић
Марија Брајовић Алекса Обреновић
Ђина Вујошевић Милица Петковић
Андреа Вукићевић Марија Петровић
Лазар Гојковић Максим Поповић
Марија Домановић Радослав Радојевић
Валентина Дробњак Алекса Томовић
Ђорђе Јовичић Виктор Ћурчић
Лазар Катанић Лука Чубрић

VIII5 Одељење VIII5
Одељењски старешина: Тања Ђорђевић

Давид Веселиновић Јована Мирковски Андрија Симеуновић
Лазар Вуловић Андреј Мировић Ина Симовић
Марија Глишић Нађа Мрвић Јелена Спасојевић
Андреа Доневић Јелена Муњић Стеван Ћериман
Андријана Кизић Марија Николић Магдалена Ћурчић
Јана Кнежевић Огњен Николић
Василије Лазовић Борис Обрадовић
Милена Луковић Новица Обрадовић
Александра Матовић Данило Петровић
Матија Миловановић Саво Петровић
Оливера Миловановић Јордан Рапајић

16 Зближавање је почетак; остајање заједно је напредак; сарађивање је успех.

која одлази

Одељење VIII6 VIII6
Одељењски старешина: Љуба Вуковић

Огњен Величић Јана Маџаревић Предраг Стовраг
Сања Вилотијевић Уна Милосављевић Иван Станчић
Бојана Витакић Стефан Нешовановић Славко Топаловић
Стефан Вујичић Анђелија Обрадовић Јанко Шкапина
Немања Даниловић Теодора Петровић Анђела Милетић
Наталија Димитријевић Ана Ракићевић
Милица Живковић Алекса Роглић
Никола Илић Соња Симеуновић
Давид Јовановић Кристина Спасојевић
Стеван Јованчевић Ђурђа Срдановић
Невена Маслаћевић Огњен Станојевић

VIII7 Одељење VIII7
Одељењски старешина: Радојица Чоловић

Магдалена Бећировић Матеја Митровић Марија Стошић
Љубица Васовић Лазар Накић Ана Тошић
Дејан Дуњић Александар Николић Јована Ћосовић
Милан Јелушић Милена Нишавић Павле Чајетинац
Никола Јовичић Милица Нишавић Вељко Швабић
Ђорђе Ковачевић Александра Обрадовић Павле Шипетић
Вељко Мајсторовић Дејана Обреновић
Марија Мајсторовић Михајло Парезановић
Александра Мартаћ Михаило Прелић
Мина Месаровић Ђорђе Рајчић
Софија Милошевић Никола Рапаић

NA[I KORACI 17

Прославили су

NA[I VUKOVCI

Стефан Бојовић Теа Винић Наталија Димитријевић Лука Домановић Марија Домановић

Андреа Доневић Василије Грујичић Душан Грујичић Антонина Ђоковић Димитрије Илић

Лука Јевремовић Александра Костић Милена Луковић Вук Лужанин Ања Капларевић

Миа Марић Марија Мајсторовић Мина Месаровић Ивона Минић Огњен Николић

Милица Нишавић Ивана Павловић Марија Петровић Огњен Петровић Теодора Петровић Максим Поповић

18 Образовање, то је оно што остане након што заборавите све што сте научили у школи .

име школе

Никола Рапаић Ина Симовић Јована Ћосовић Виктор Ћурчић Нађа Филиповић Вељко Швабић

Ученик генерације

Марија Петровић Марија са в.д. директорком Оливером Крупеж и својом разредном

Бисеру мога одељења

Mисли ми се често враћају Када сам пре четири године добила
олдаесљаемњевеVћ4т, оаддмдаах сам је препознала. Зна-
на две хиљаде десету годину ће бити најбољи ученик
и подсећају на једну своје генерације. Она или Виктор. Тешко
сјајну генерацију. је говорити о Марији, а не мислити и на
Виктора. Увек су били заједно, на часови-
Али, била је међу њима ма, одморима, екскурзијама, такмичењи-
ма. Обоје бриљантни ученици, вредни и
једна црноока девојчица, одговорни, допуњавали су се у свему.
кикице је носила Марија је из године у годину све више
и срце моје одмах освојила. учила, усвајала и давала, самосвесна и
отресита. Чудила сам се како јој све иде
Марија са својом учитељицом Радна, марљива, брижна и мила, од руке. Имала је времена за учење, али и
Горицом Ђоковић за дружење. Пре мене би уочила неки про-
похвала је увек жељна била. блем у одељењу, помагала друговима, хра-
Марија са својом разредном Искрена, одана и вредна, брила их и борила се за њих. Широм отво-
Мирјаном Маринковић знања је увек била жедна. рених очију упијала је знање. Резултати
нису изостали. Седам посебних диплома
Иако јој је математика била јача страна, уручили смо Марији на крају ове школске
године. Била је у свему изузетна, посебна,
у свакој другој активности увек своја. Заувек ћу је памтити, као и
је учествовала са много жара. све остале ученике из одељења VIII4.

Јединствена си као и твоје име! Мирјана Маринковић,

Нека се твоји родитељи разредни старешина
још дуго диче њиме.
Понос си наше школе и града
због добрих дела и стечених награда.

Ако те једног дана,

бисеру мога одељења,
преплаве емоције и сећања
на нека лепа, прошла времена,
не буди тужна лица.
Знај да те воли
и заувек у срцу чува
твоја учитељица.

NA[I KORACI 19

Знање

Име и презиме Разред и Освојено Ниво такмичења /наставни Јелена Лужанин VI1 III место Општинско – физика
ученика/це одељење место III место Окружно – физика
предмет
Јован Ружичић Лука Бајовић VI2 III место Општинско – физика
Зоја Васиљевић Општинско - шах I место Окружно – физика
I3 II место учешће Републичко - физика
Анђелија Ирижанин Општинско – леп говор
Душан Лабан I5 I место Окружно – леп говор I место Општинско –математика
Никола Тодорић I место Општинско - шах III место Окружно – математика
II место Општинско – српски језик
Мартин Мићовић II1 I место Општинско - шах
Сања Митић VI2 I место Општинско – физика
Павле Никитовић II2 I место Општинско – шах I место Општинско –математика
Магдалина Поповић II2 III место Окружно – шах
Ђорђе Тодоровић I место Општинско – леп говор III место Окружно – математика
Лука Ћурчић Окружно – леп говор I место Окружно – физика
Теодора Драмићанин Општинско -математика учешће Републичко - физика
Александар Јовашевић II6 III место II место Општинско – српски језик
Александар Крунић III место Општинско -математика
Лена Митић Општинско -математика Магдалена Делић VI3 III место Општинско – физика
Сара Ћировић III2 III место Општинско -математика II место Општинско – српски језик
Ана Чвркић Општинско -математика
Михаило Белошевић III3 III место Општинско – рецитовање Миа Лукић VI3 III место Општинско - шах
Огњен Маџаревић III3 III место Општинско -математика Милица Студовић
III3 I место VI3 III место Општинско – биологија
Никола Коларевић Општинско -математика I место Општинско – српски језик
Јагош Мајсторовић III4 III место Општинско -математика
Страхиња Маслаћ III4 II место Општинско -математика Маша Добричић VI4 III место Општинско – српски језик
Општинско - шах Јелисавета Ђокић VI4 II место Општинско – биологија
Неда Пешић III4 II место Општинско – шах I место Окружно – биологија
Лазар Димитријевић Окружно – шах Никола Јањић II место Општинско – српски језик
Марија Марић III4 I место Општинско -математика
III4 III место Општинско -математика Ива Михајловић VI4 III место Општинско – физика
Миа Радисавчевић Општинско –математика II место Окружно – физика
Ђурђа Радуловић III4 II место Окружно – математика учешће Републичко - физика
Маша Шиљковић III5 II место Општинско -математика
III5 I место VI4 II место Општинско-физика
Душан Вујиновић III место Општинско -математика II место Окружно – физика
Општинско – леп говор похвала Републичко - физика
Никола Дмитровић Окружно – математика II место Општинско –математика
Магдалена Костић III6 III место Окружно – математика III место Окружно – математика
IV2 III место Окружно – математика
Нина Ничић IV3 I место Општинско – леп говор II место Општинско – биологија
Сара Рајић II место Окружно – леп говор III место Окружно – биологија
Тамара Ћировић Општинско – рецитовање
Анђела Васовић IV3 III место Окружно – рецитовање Миа Терзић VI4 II место Општинско – српски језик
Републичко – рецитовање
Деспот Вујовић IV4 I место Андријана Шипетић VI4 III место Општинско – биологија
Општинско –математика
Матија Савић IV4 I место Окружно – математика Николина Букумировић VI5 I место Општинско - ТиО
Јаков Симовић I место Окружно – математика III место Окружно - ТиО
Општинско –математика III место Општинско – биологија
Немања Јовановић Окружно – математика II место Општинско – српски језик
IV4 III место Општинско -математика
Данило Милошевић IV4 III место Општинско -математика Феђа Думић VI5 II место Општинско – биологија
Општинско -математика Душица Маслаћевић
Петар Николић IV4 II место Општинско – српски језик Анђела Ђелкапић VI5 III место Општинско – физика
I место Окружно – српски језик VI5 III место Општинско – физика
Соња Остојић III место Општинско – математика Ђурђа Михајловић
Душан Допуђа I место Окружно – математика Ђурђа Радмилац VI5 III место Општинско-физика
Урош Николић Општинско – биологија Кристина Крунић VI5 II место Општинско – српски језик
Учешће Општинско – историја
Лазар Станојевић Општинско – српски језик VI6 I место Општинско-физика
IV5 III место Окружно – српски језик III место Окружно – физика
Магдалена Бошковић II место Окружно – биологија
Матеја Ницовић Општинско - шах II место Општинско –математика
Дарија Ћировић IV5 III место Општинско – шах III место Окружно – математика
Нађа Антић IV5 III место Окружно – шах I место Општинско – српски језик
Матеја Галовић I место Општинско – српски језик
Окружно – математика Андрија Баковић VII1 II место Општинско – геогафија
IV5 II место II место Окружно – географија
Општинско –математика
IV5 III место Окружно – математика Вишња Василијевић VII1 III место Општинско – књижевна олимпијада
IV6 II место Општинско – биологија Сара Драшковић
V1 I место Општинско – биологија VII1 III место Општинско – физика
II место Окружно – биологија III место Општинско – српски језик
Општинско – историја
V1 II место Општинско – српски језик Павле Јанковић VII1 II место Општинско – геогафија
II место Општинско – историја Катарина Ковачевић VII1 II место Општинско – књижевна олимпијада
Општинско –математика I место Окружно – књижевна олимпијада
II место Општинско – биологија учешће Републичко – књижевна олимпијада
II место Окружно – биологија
III место Општинско – историја Софија Савић VII1 II место Општинско – физика
Општинско – српски језик III место Општинско –математика
III место Окружно – српски језик II место Општинско – шах
II место Општинско – српски језик
Општинско – биологија III место Окружно – шах
V1 II место Општинско -математика I место Општинско – геогафија
V1 I место Општинско – српски језик II место Окружно – географија
I место Општинско -математика II место Општинско – књижевна олимпијада
I место Окружно – књижевна олимпијада
V1 II место учешће Републичко- књижевна олимпијада
III место
III место Општинско – српски језик
V2 II место II место Окружно – српски језик
II место
III место Ђорђе Станојловић VII1 I место Општинско – геогафија
I место Окружно – геогафија
V2 II место учешће Републичко - географија
II место II место Окружно – књижевна олимпијада
II место
Милица Гојковић VII2 II место Општинско – геогафија
V2 III место III место Окружно - географија

V3 II место Михајло Милисављевић VII2 II место Општинско – геогафија
III место Окружно - географија
V3 II место
II место Вида Милутиновић VII2 III место Општинско – српски језик
III место Анђелија Николић
II место Јован Палибрк VII2 I место Општинско – геогафија
III место Окружно - географија
V3 II место Мина Пешић
III место VII2 II место Општинско – физика
I место Окружно – физика
V4 III место III место Републичко - физика
V4 III место
V4 III место VII2 III место Општинско-хемија
VI1 III место I место Општинско – геогафија
VI1 III место II место Окружно - географија
II место Општинско – биологија

20 Учење је као веслање узводно, чим се престане, одмах се креће назад.

на делу VII2 I место Општинско – геогафија II место Окружно – немачки језик
VII2 I место Окружно – геогафија Учешће Републичко – немачки језик
Петар Поповић VII3 учешће Републичко - географија I место Општинско-хемија
VII3 III место Општинско – српски језик I место Окружно – хемија
Марко Танасковић II место Општинско – српски језик Учешће Републичко – хемија
Петар Икодиновић VII4 III место Општинско –математика II место Општинско –математика
Давид Новаковић VII5 III место Окружно – математика I место Општинско – биологија
VII5 учешће Републичко – математика III место Окружно – биологија
Марко Милановић VII5 II место Општинско – хемија Учешће Републичко – биологија
Маша Кукић VII6 I место Окружно – хемија I место Општинско – српски језик
Игор Ружић VII6 учешће Републичко – хемија I место Окружно – српски језик
VII6 I место Општинско- ТиО III место Републичко – српски језик
Луција Шољмоши VII6 III место Општинско – биологија Општинско - енглески језик
Илија Златић VIII1 II место Општинско – биологија Виктор Ћурчић VIII4 I место Окружно – енглески језик
Јања Максимовић II место Републичко – енглески
Теодора Мијаиловић III место Општинско – српски језик Јован Штављанин Учешће језик
Андреа Доневић I место Општинско- немачки језик
Јована Мијушковић II место Општинско – биологија Василије Лазовић I место Општинско – историја
Теа Винић II место Општинско - хемија Огњен Николић III место Републичко – историја
III место Окружно – хемија Наталија Димитријевић II место Окружно – књижевна
Василије Грујичић III место Општинско – физика олимпијада
III место Општинско – биологија Невена Маслаћевић III место Републичко - књижевна
Душан Грујичић II место Општинско – шах Милан Јелушић I место олимпијада
Никола Јековић III место Окружно – шах Милена Нишавић III место Окружно – српски језик
III место Општинско – књижевна олимпијада Никола Рапаић Републичко – српски језик
Ивона Минић III место Окружно – књижевна олимпијада Вељко Швабић VIII4 I место Општинско – рецитовање
Ивана Павловић III место Општинско – физика Вељко Швабић VIII5 III место Општинско – биологија
Теодора Антонијевић II место Окружно – физика VIII5 II место Општинско- енглески језик
Лука Домановић II место Општинско – биологија VIII5 III место Окружно – енглески језик
Миодраг Костић II место Општинско – биологија VIII6 III место Општинско – Шта знаш о
Миа Марић II место Општинско – историја саобраћају
Марко Милићевић I место Окружно – физика VIII6 I место
учешће Републичко – физика VIII7 I место Општинско-физика
Јаков Петровић III место Општинско – српски језик VIII7 III место Окружно – физика
Огњен Петровић III место Окружно – српски језик VIII7 III место Републичко - физика
Стеван Ћурчић I место Општинско – Шта знаш о VIII7 III место Општинско –математика
Лука Јевремовић саобраћају VIII7 III место Окружно – математика
Вук Лужанин I место Окружно такмичење – Шта III место Општинско-хемија
знаш о саобраћају II место Општинско- енглески језик
Емилија Ћетковић Учешће Републичко такмичење II место Окружно – енглески језик
Шта знаш о саобраћају I место Општинско – српски језик
Стефан Бојовић VIII1 I место Општинско-физика III место Окружно – српски језик
Марија Домановић VIII1 III место Окружно – физика II место Општинско – српски језик
Марија Петровић VIII1 III место Општинско -математика III место
III место Општинско-физика II место Општинско - шах
III место Општинско – књижевна III место
олимпијада III место Општинско – биологија
III место Окружно – књижевна
олимпијада Општинско -математика
Општинско – српски језик
Општинско – историја Општинско-физика
Општинско – геогафија Општинско-физика
Општинско – геогафија
Окружно – геогафија Кошарка I место на Општинском такмичењу у кошарци
Општинско – геогафија I место на Окружном такмичењу у кошарци
VIII1 III место Општинско – геогафија
VIII1 III место Окружно – геогафија Одбојка I место на Општинском такмичењу у одбојци
VIII2 II место Општинско – геогафија I место на Окружном такмичењу у одбојци
VIII2 I место Окружно – геогафија IV место на Међуокружном такмичењу у одбојци за
VIII2 II место Републичко – геогафија девојчице
VIII2 II место Општинско – геогафија
VIII2 I место Мали фудбал I место на Општинском такмичењу у малом фудбалу
III место Општинско – геогафија III место на Окружном такмичењу у малом фудбалу
VIII2 I место
VIII2 I место Општинско – геогафија Стони тенис I место на Општинском првенству у стоном тенису,
VIII2 похвала Шах екипно
VIII3 III место Општинско – геогафија II место на Општинском првенству у стоном тенису,
VIII3 појединачно
II место Општинско-физика
VIII3 Окружно – физика Општинско такмичењe у шаху
I место Републичко – физика I место
Општинско-хемија IАОIнгмњђееелснтиМојааИџарриежваинћиIнIII5I1, Душан Лабан II2,
I место Окружно – хемија Јован Ружичић I3, Михаило Белошевић III5,
Општинско – геогафија МIМIIаитмлиаејнсатЈСоеалвуишћиVћ1,VСIIоIф7 ија Савић VII1, Илија Златић VII6,
I место Општинско – српски језик Н(VIIIиIIкIмо7,леЈасаткТооовндаоСрОиимпћшоIвтIии2,ћнМсVки1о,амМЛитуалккаимнћиЈVчеIел3њу, шуМи–ићхеакVииIлпIIон7оП),релић
II место Окружно – српски језик тМаикмхаиичлеоњПу р–еелкиићпVноII)I7 (III место на Општинском
II место Окружно – математика Окружно такмичењe у шаху
I место Општинско- енглески језик
II место Окружно – енглески језик
I место Општинско- немачки језик
II место Окружно – немачки језик
III место Републичко – немачки
III место језик
III место Општинско – геогафија
II место
II место Општинско – геогафија
II место
III место Општинско-физика
Окружно – физика
VIII4 III место Општинско- енглески језик I место
II место Окружно – енглески језик Никола Тодорић II2, Јаков Симовић V1
VIII4 I место Републичко – енглески језик III место
VIII4 II место Општинско- немачки језик еОИкглињипејанноЗМ)л,ааМтџииаћлраеVнвIиIЈћ6е(лIIуIIIшI5,миСћеосVфтоIиIнјIа7а,СМОакиврихућажиVлнIооIм1П, траеклмићичVеIњIIу7–
II место
II место
Учешће
I место

NA[I KORACI 21

На републичким такмичењима

Ученици наше школе, као и претходних година, на овом нивоу такмичења учествовали су готово из свих предмета и остварили веома
запажене резултате.

На Републичком такмичењу у рецитовању На Републичком такмичењу из физике

На Републичком такмичењу из географије На Републичком такмичењу, Књижевна олимпијада

На Републичком такмичењу из математике На Републичком такмичењу из енглеског језика

На Републичком такмичењу из хемије На Републичком такмичењу из немачког језика

22 Не постоји ништа важније од образовања. Ту је улог највећи. Наша будућност зависи од квалитетног образовања у садашњости.

У посети

У посети Фестивалу науке Посетила нас је Олга Јеремић

У недељу, 17. децембра 2017. посетили смо Фестивал науке Дана 22. фебруара 2018. нашу школу по-
у Београду. Стигли смо око 11 часова и посетили хале 7, 8 и 9. сетила je Олга Јеремић пријатељица Милице
Присуствовали смо разним експериментима и огледима. Видели смо Павловић по којој je наша школа добила име.
Теслину куглу, виртуелну планету Земљу и многе друге занимљиве Чланови новинарске секције поставили су јој
ствари попут робота који чита емоције, апарата за рециклажу неколико питања.
лименки, виртуелни пут до свемира... Мени је најзанимљивије било
писање на писаћој машини старој преко 100 година. Било ми је јако - Kако сте упознали Милицу Павловић?
лепо на Фестивалу науке. Лепо смо се забавили и понешто научили.  - Било је то давне 1943. године... Милица
Надам се да ћемо овај сајам посетити и следеће године. је из Лесковца дошла у Ваљево и напустила
школу. Имала сам само 13 година кад сам
Ђурђа Радмилац, VI5 је упознала. Често је боравила у мојој кући. Радила је на ширењу
народноослободилачког покрета. У септембру 1943. основала је курс за
Научни дани у Институту за воћарство чланове партије и њене симпатизере.
- Знамо мало података о томе каква је личност била. Можете ли нам
рећи нешто о томе?
- Дара је била више него човек. Много је помагала људима и обожавала
је децу. Због љубави према деци постала је наставник. Такође, била је
веома племенита.
- Одакле надимак Дара?
- Дара је било њено илегално партијско име, тако се звала њена сестра.
Узела је тај надимак због своје сестре коју је неизмерно волела.
- Да ли је имала неки хоби?
- Њен хоби је био рад са народом. Јако је волела да помаже људима.
Узимала је лекове болеснима иако је знала да је било исувише опасно.
Жртвовала се за друге. То је било оно што ју је чинило посебном.
-  Да ли сте били са њом  1944. године?
- Да, био је то 24. јун 1944, недеља. Седели смо за столом и одједном
је неко закуцао на врата. Био је то чобанин. Обавестио нас је да у
окружењу има четника и да треба да будемо  опрезни. Касније Милица
и ја смо забринуто легле у кревет. Следећег јутра четници су дошли у
моју кућу. Мој стриц је полетео да их заустави, али су га убили на прагу.
Лежао је на поду у локви крви. Био је то страшан призор. Опколили
су Милицу и одвели је. После неколико дана сазнала сам да је убијена.
Било ми је јако жао. Биле смо веома блиске иако смо се познавале само
годину дана. Иако имам 88 година, овог ужасног догађаја се сећам као
да је био јуче.

Марија Новичић, Ивана Живковић и Ленка Ружичић VI5

Прваци у посети Музејској учионици

Низом активности током реализације радионица, Млади истра-

живачи имали су прилику да се упознају са методама изоловања

ДНК молекула из ћелија листа, посматрали су под истраживачким

микроскопом, сазнали о новим методама молекуларне биологије у

оплемењивању воћака, о педолошком саставу земљишта повезујући

сазнања из хемије, биологије и географије, методама којима се

одређује састав земљишта, одрживом коришћењу земљишта,

засејавањем подлога у научној лабораторији, микробиолошком

ђубриву, методама добијања ракије и традицији производње сушене

шљиве у Србији. Биљана Ускоковић Брковић, проф. биологије

Посетили смо Градску библиотеку Учитељи ОШ „Степа Степановић” својим малим посетиоцима,
ученицима I5, организовали су веома занимљиву и кретивну ради-
оницу „Од зрна до погаче” и испричали причу о школи некада. Деца
су били активни учесници радионице: сејали су жито, месили тесто,
пекли погачу, коју су на крају и појели.

Мајини прваци на маскенбалу у Специјалној школи

У  среду, 4. октобра, ученици наше школе, одељења V4, V5  и
бVи6,б лсиаотсевкоујим„ВплраодфиселсаовриПмаетксорвписћкогДјиесз”и.каУ,  посетили су Градску
библиотеци  смо се

дружили са  библиотекаркама које  су упознале ученике са радом

Градске библиотеке и могућностима коришћења услуга које она Одељење I5

пружа. Имали смо прилику да погледамо трејлере неких књига.

NA[I KORACI 23

Књижевни сусрети

Такмичење у лепом говору Одрживи развој на Сајму школског издаваштва 

И ове године Основна школа „Милица Павловић” била је домаћин
Општинског и Окружног такмичења у лепом говору.

На Општинском такмичењу у лепом говору наши ученици Прва награда за најуспешнију сајамску промоцију
остварили су запажене резултате. На овогодишњем Сајму  школског  издаваштва представили смо
тIVре4 ћоУесквмоатјеиеслгтоеор.сиуУјипркмвалота,еђМгеоагршиујзаирШассиртаељдкЗњооевјагићВуаIзVсриа4 љсдтреавуигТоћеиоI5дМоираМратаиМрнииМјјааииМћлаоорввииићћћ
освојила је прво и Лука Спасојевић друго место. књигу која се тиче одрживог развоја у међуљудским односима,
потребе за развијањем саосећања и разумевања међу вршњацима.
Топле животне приче Слађане Парезановић које говоре о догађајима
из школског живота, најпре су се чуле у интерпретацији професорица
српског језика на угледној активности Дани приповедања. Наишле
су на дубоки одјек: ученици и наставници били су ганути судбинама
деце која нису прихваћена јер су сиромашна или по нечему другачија
од осталих. Књигу су илустровали ученици и колеге: професорица
разредне наставе Маја Кораксић и наставник ликовне културе
Живота Драмлић.

Наставним планом и програмом за пети разред предвиђено
је дело завичајног писца тако да ће објављена књига свакако наћи
своје место у школским библиотекама Моравичког округа. Тим за
културне активности наше школе планира промоцију првог, као и
штампање допуњеног издања за наредни Сајам.

На Окружном такмичењу у лепом говору у категорији млађег
узраста Зоја Васиљевић I5 и Маша Шиљковић IV4 освојиле су прво, а
Мартин Мићовић треће место. У категорији средњег узраста Теодора
Мијаиловић освојила је прво место.

Дружење са песником Мирославом Кокошаром

Ученици млађих разреда наше школе, у среду 25. априла, Поводом Дана школе објављена је брошура у којој је приказан
дружили су се са песником Мирославом Кокошаром. Песник је развој школе. Садржаји су подељени на Некад и сад. Аутор брошуре
казивао стихове песама из своје последње збирке која носи назив је Маријана Трифуновић, професор српског језика.
Мени је мене жао, причао деци о својим стваралачким почецима,
инспирацији и одговарао на њихова многобројна питања.

24 Знање, само знање чини човека слободним и великим.

Школска културна сцена

Наша школа постаје препознатљива не само по изванредним резултатима на такмичењима него и по реализацији многобројних
активности међу којима су и школске представе које доприносе развијању и неговању естетског укуса наших ученика.

За њихов први школски дан Kоктел бајка на наш начин

И овог првог септембра, у част нове генерације ученика првог Уз помоћ и подршку наше учитељице Милене Аћимовић и вероу-
разреда, са жељом да се ђаци прваци у школи осећају пријатно, читеља Милоша Живановића и ове године спремили смо одељењску
срећно и задовољно, уприличена је приредба добродошлице коју представу под називом „Kоктел бајка на наш начин”.
су припремили њихови старији другари и Одељењско веће четвртог
разреда.

Ове године наша школа богатија је за 155 првака, распоређених
у 6 одељења. Учитељи овогодишњих првака су: Весна Јеротијевић,
Анђелка Томовић, Горан Милисављевић, Весна Анђелковић, Маја
Кораксић и Снежана Бабић.

Још једна бајка за децу Сценарио је био занимљив, али је требало доста труда да се научи
текст. Вредно смо вежбали око два месеца.
У сусрет новогодишњим празницима у нашој школи је 27. децем-
бра 2017. организована традиционална додела пакетића деци радни- Представу смо изводили пред родитељима, другарима из наше
ка наше школе. школе и школе из Прислонице. Уживали смо када су у публици били
предшколци из „Лептирића” и „Малог капетана”. Са представом гос-
товали смо у Основној школи „Филип Филиповић”. Наравно, имали
смо трему пред наступе, али све се исплатило на крају када смо на-
грађени аплаузима публике. Теодора Драмлићанин и Лена Митић III4

Новогодишња представа 

У препуној сали гледалаца, од којих су већину чинила деца, зајед- Са својом учитељицом Снежаном Бабић спремили смо представу

ничко дружење малишана употпунила је дечија представа Још једна за родитеље. Поносно смо одглумили своје улоге и били срећни како

бајка за децу, у режији учитељице Маје Кораксић и извођењу учени- смо је извели пред публиком. Представу смо изводили и следећег

пкаисондoемљесњцeан Io5.грБaифлиаjјoемт,омзaашнтиoмвљиитивам позоришна представа са живo- дана за ђаке млађих разреда који су нас наградили громогласним
кoстимимa и мaскaмa, протка-
аплаузима. Сара Татовић и Јован Петровић I6

на музиком.

Представа Краљевски фестивал, одељење IV4 Наша последња представа са учитељицом, одељење IV5

NA[I KORACI 25

Полиглоте

From Zero to Hero Ein bisschen über den Wettbewerb und ein bisschen
mehr über das Leben
My journey to knowing and understanding English was rough and
tedious but at the end of the day it was worth it. As a child I would 13. Mai 2018 ist endlich gekommen! Wir haben uns sehr viel auf
always differentiate myself from other kids. I was never really good at den Staatsdeutschwettbewerb vorbereitet. Als ich um zirka 11 Uhr in
things other kids found easy such as football, singing, drawing, math einem Klassenzimmer, wo wir den Test machen sollten, saß, hatte ich
and other things. I was usually laughed at and made fun of because of kein sogenanntes Lampenfieber.
that. When I went to elementary school I had a hard time, my grades
weren’t exactly exemplary and I had no major interest in anything, Als ich fertig war, warte ich auf meine Freunde. Dann sind wir wie
anything except English. kleine Kinder auf den Schaukeln im Park in Ćuprija geschwungen und
wurden durch eine Fontane, die wir dachten, arbeitete nicht, verspritzt.
My English teacher wasn’t really satisfied with me in the begin- Wir hatten sehr viel Spaß zusammen!
ning. She thought I was nothing special, she thought I was just like the
other kids and maybe even worse than some, and it wasn’t until second Als wir um vier Uhr zurückgekommen sind, konnte ich nicht meinen
grade that I finally made a difference between myself and the other Augen vertrauen! Ich war die zweitbeste!
kids in my class. I never understood how it happened, it all happened so
quickly, like I was enlightened - one day, I suddenly started getting A’s Dann ist der Teil, an dem ich mit einer Kommission sprechen sollte,
in English and started understanding it more easily. My teacher started gekommen. Ich habe von alles, was mir Spaß macht, erzählt: über
noticing that I had a different level of understanding English than the Musik, Reisen, Bücher... Zehn Minuten später bin ich mit einem großen
other kids in my class. Lächeln auf meinem Gesicht aus dem Zimmer, wo ich mit der Kommis-
sion sprach, ausgegangen.
I soon went to fifth grade and had a change in teachers. My new
English teacher, while being much less strict than my first teacher, was Zwei Stunden später lasen die Mitglieder der Kommission uns die
still as unforgiving as the previous one. Even though she saw my tal- Resultate. Ich war auf dem vierten Platz und meine Freundin Emilija
ent, she wasn’t too fond or impressed with me, she thought I was just war auf dem dritten Platz in der speziellen Kategorie. Ich muss sagen,
another kid that thinks his talent in English will rot away later in his dass ich vom Sprachteil mehr Punkte erwartete, aber ich habe eine Reise
life, I never took it personally , instead it encouraged me to show her I nach Freiburg bekommen! Wer könnte sich darüber ärgern?!
was different than the people she had taught before.
Als wir spät am Sonntagabend nach Hause gekommen sind, waren
At the end of 8th grade there is a competition in English, so I want- wir doch froh, denn man kann das alles, nicht nur das Gut, sondern auch
ed to prove myself and little to my surprise I passed, my teacher con- die Schlechtigkeiten, „das Leben” nennen. Марија Петровић VIII4
gratulated me and said we will be in the finals in no time and that’s how
it was, I didn’t win the contest but I learned a valuable lesson: „Having Полазници курса руског језика на радионици поводом Дана Ћирила
talent does not mean taking it easy”, so from now on I’ll give it my all и Методија
when it comes to English and other subjects as well.
Мы ученики Начальной школы „Милица Пав-
Василије Лазовић VIII5 лович” и нас много с первого по восьмой класс.

Толико је у животу било ствари којих смо се бојали. Мы очень гордый, потому что в нашей школе
А није требало. Требало је живети. Иво Андрић мы учим сербский, английский, немецкий языки,
а совсем недавно начали изучать русский язык.
Пред очима ми трепере сећања кроз вео магле, ликови нечујни Итак, сейчас мы можем общаться со всем миром.
и тишина која вришти.
Русский язык мы любим, потому что он оче-
Одједном схватам да је живот прошао, а не знам ни како, ни нь похож на сербский и, кроме того, мы его очень
зашто, ни кад. Као да сам кроз њега протрчала, непрестано бежећи легко учим. Этот предмет не обязан в школе, но
од авети судбе и чудовишта страха. Чини ми се као да нисам имала благодаря ему, мы расширяем наши знания. Кроме
довољно времена да марим за ситнице, да сам се превише плашила языка мы изучаем богатую русскую культуру и ли-
неизвесне будућности да бих живела садашњост. Биле су то велике тературу. Все люди которые хотят учить русский
и мале бриге које су ме изједале дан по дан: шта ће други рећи язык -старые и молодые могут учить с нами.
или помислити? Престала сам да мислим на себе и своје жеље и
постала марионета туђих неиспуњених снова и планова. Приходите по понедельникам и средам,
чтобы мы учили язык, русские песни, чтобы мы дружились и на-
Људи се не плаше будућности. Понављање прошлости је оно слаждались вместе!
што проузрокује страх. Рађамо се само са страхом од буке и падања,
сви остали страхови се стичу кроз године бола и искуства. Године Добро пожаловать на наш курс!
живота. А чега са све плашимо? Чега сам се ја све то плашила? ***
Плашила сам се болних крајева и нових почетака; плашила сам
се непознатог, или бар оног што сам чула или знала о непознатом; Ми смо ученици Основне школе „Милица Павловић”. Има нас
плашила сам се људске неправде која је била на сваком кораку мога пуно од првог до осмог разреда.
пута. Неправде? Да, неправде и људске срџбе која проистиче из ње
и тера нас да чинимо ирационалне ствари. Веома смо поносни јер у нашој школи учимо српски, енглески,
немачки језик, а од недавно и руски. Сада можемо да се споразу-
Мирна магла се преда мном усковитла и постаје немирни мевамо са целим светом.
вртлог свих оних чудовишта, стварних и нестварних, која су ме
гонила и у сну и на јави. Да ли сам живела свих ових година или је Руски језик волимо, јер је сличан српском и лако га учимо.
то било само пуко постојање? Није обавезан у школи, али нам шири видике. Поред језика учимо
о богатој руској култури и књижевности. Сви који желе могу да
Из сна ме прене јека мирне тишине и нежан додир студене нам се придруже – и велики и мали.
хладноће и схватам да још има времена. Још није крај. Кроз мрак
мисли у светлост стварности ми одјекују речи Оскара Вајлда: Дођите да се дружимо понедељком и средом, да учимо језик,
„Живети је најређа ствар на свету. Већина само постоји.” руске песме, да се дружимо и уживамо!

И тако одлучим да не живим своје страхове, већ своје, само Добродошли на наш курс!
своје снове. Да напросто живим.

Марија Петровић VIII4

26 Срце има своје разлоге које разум не познаје.

У септембру смо петаци

У сусрет петом разреду Представићу вам наше одељење IV5

Као и сваке школске године, тако и ове, са учитељицом смо спре- Наше одељење је, како би учитељица рекла, једна велика породица.
мали представу за родитеље. Навикли смо једни на друге и кроз све пролазимо заједно. Свађамо се,
смејемо, патимо, играмо и дружимо. Свако је леп и посебан на свој
Скоро свакодневно смо вежбали више од месец дана. Учитељица начин. Најбитније је да се поред наших разлика волимо и поштујемо.
нам је делила савете, исправљала неправило изговорене речи, а ми Неки добро раде математику, други свирају и певају, неки одлично
смо се трудили да што боље научимо улоге. Бројали смо дане и са играју. У одељењу имамо доста спортиста. Срећни смо кад год неко
нестрпљењем чекали петак, 1. јун, да поделимо са родитељима нова освоји диплому, медаљу, трофеј. Подржавамо једни друге и штитимо
искуства. се међусобно.
Било је у нашем одељењу много лепих и занимљивих тренутака.

Највише успомена носимо са рекреативних настава и излета. Четири
године које смо провели заједно никад нећемо заборавити. Ускоро се
растајемо. Волела бих да увек останемо блиски, али то је немогуће.
Ако некада чујете за успешне кошаркаше, можда међу њима буду
Петар, Павле, Милан, Кристијан и Братислав. Ако чујете гласове који
улепшавају неку песму, можда су то Исидора, Александра, Нина или
Лука. Вероватно ће Никола, Сара, Душан, Милица или Нађа направити
неки сјајан изум. На терену или голу бриљираће, сигурно, Немања,
Родитељи, баке, деке, млађа браћа и сестре су се окупили у вели- Тијана, Лука, Милош или Стефан. Затреба ли вам прави пријатељ,
потражите Машу, Елену, Валентину, Јану или Катарину.

Детињство нашег одељења обликовала је жена великог и меког срца
која нас је пре свега научила да будемо добри људи, а онда све остало.
Магдалена Костић IV5
ком броју и после обраћања учитељице, завеса се отворила... Друго-
ви су говорили о ученицима, наставницима и местима где они про- Мали хор наше школе

воде време у школи. Заједно смо се смејали, добијали аплаузе. На
крају представе имали смо и плес.
Како би нас наградили, родитељи су припремили освежење и
укусне посластице. Ми смо се служили и уживали, не скривајући
задовољство због добро обављеног посла и онда је уследило изне-
нађење. Учитељица нам је пустила музику, угасила светло, а испред
нас су се на пројектном платну ређале фотографије почевши од пр-
вог дана нашег првог разреда. Девојчице су се после неколико слика
расплакале, али сви заједно смо се смејали јер смо препричавали
догађаје везане за тренутке када су фотографије настајале. Кажу да без музике не би било ни среће, ни здравља и да је музика
најлакши начин да допремо до нечијег срца.
Ово је била последња представа коју смо заједно спремали. Учи- Да би се што боље упознали са музиком, у свакој школи постоји
ли смо да глумимо, говоримо правилно, покушавали да будемо неко
други, успешно се ослобађали треме. Надамо се да ће се сви са ра- хор. Међутим, ретке су школе које имају хор ученика нижих разреда
као што је наш Мали хор.
дошћу сећати тог 1. јуна. Неда Пешић и Јелена Швабић IV3 Овај хор основале су наше дивне учитељице Лела Петровић и

Четири године прођоше као трен Гордана Перуничић. Хор има 52 члана, који су сада четврти разред.
Хор је од свог оснивања добијао симпатије публике где год је наступао.
За сваког од нас полазак у први разред био је нешто сасвим ново. Наступали смо на многим добротворним концертима и прославама
Сећам се првог дана, стидљивих, скривених погледа и првих сусрета
са учитељицом. Од тада је прошло четири године и све је другачије. као што су: Дан Музичке школе, Дан ОШ „Милица Павловић”,
прослава Светог Саве, Вече руске поезије и музике, Свечана академија
Наша учитељица нас је научила да заједнички решавамо поводом јубилеја наше школе, Пролећни концерт...
проблеме, да праштамо и помажемо једни другима. Слогу смо
градили све ове четири године, и мислим да смо у томе успели. Наш први наступ био је за Дан школе, 2015. године, када смо се
представили сплетом староградских песама. „Тихо ноћи” била је прва
Били смо као сапатници и сапутници који деле исте књиге и бриге. песма коју смо отпевали. Аплаузом којим смо награђени и похвалама
Сви смо имали своју ужу специјалност, нешто своје. Међу нама има
кошаркаша, одбојкашица, балерина, скупљача сличица, па и будућих које смо добили, охрабрени смо за даљи рад.
Чланови хора имају своје униформе, девојчице прекрасне жуте
лекара и професора. Дешавала се понека свађа, па и туча, али било је хаљине са плавом машном и карираним оковратником, а дечаци беле
много више лепих тренутака. Био је ту и понеки заљубљени поглед.
Све смо то пребродили са нашом учитељицом. Сви смо ми исти, и кошуље са црним лептир машнама.
Поред добре песме, међу члановима хора влада велико другарство.
када затреба, сви смо ми добри другови. Бити члан хора је велика част.
Када једног дана будем пловио времепловом свог живота,
највише ћу се задржати на овом добу, јер нема светлијих веза од Желим да се захвалим учитељицама, Лели и Гордани, као и
наставници музичког Виолети за све лепе тренутке које смо доживели
ђачког другарства. Оно је јаче од пролазности. Никада неће престати са Малим хором. Исидора Ђуреин IV5

да греје наша срца. Лука Филиповић IV2 На малој матури, одељење IV4

Одељење IV2

NA[I KORACI 27

Излети и настава у природи

Мећавник, одељење II4

Предивна лепота планине Таре

Освануо је леп и сунчан дан. Данас идем на излет са својим дру-
гарима. Радује ме то, што ћу видети нешто ново.
Спремила сам се и са мамом кренула ка школи. Журим да не
закасним. Увек када путујем, у стомаку осећам као да се играју не- Са учитељицом Миленом у манастиру Љубостиња, одељење III4

какви лептирићи. Пуно аутобуса, деце, родитеља...тражим неко по-
знато лице међу њима. Сви нестрпљиво чекају да кренемо. Помало
сам и срећна и тужна. На путу до Таре учитељица нам је причала о
историји места кроз које смо пролазили. Стижемо на Мокру гору,
односно у место Шарган, где нас очекује вожња возом по најлепшим
пределима Таре. Са својим другарима била сам у вагону број 3. Во-
жња је била незаборавна, природа нестварна, потпуно другачија од
онога што сам до сада видела. Пут смо даље наставили ка Мећавни-
ку, малом сеоском месту које је направљено од дрвета и камена. То
је заправо један мали град, који има све цркву, продавницу, биоскоп,
пијацу, вртић, кафану... Наставак пута водио је ка хотелу „Бели бор”.
Тамо нас је чекало феноменално игралиште за фудбал, кошарку,
одбојку... Посебно нас је обрадовало кад нас је учитељица одвела у
један део где су биле љуљашке, клацкалице, тобоган... Игри, смеху и
радости није било краја.
Био је то један посебан излет, испуњен дивним тренуцима са
мојим другарима. Потајно се радујем неком новом излету и дру-
жењу.
Јована Живковић II4

Сваки излет са учитељицом и другарима из IV3 памтићу дуго

Златибор је много лепши када смо заједно, одељење I6

Незаборавни излет са учитељицом Гоцом, одељење II5 Излет са учитељицом Миром, Овчар Бања, манастир Никоље,
одељење III5

28 Знати да знаш оно што знаш, и да не знаш оно што не знаш - ето ти највећег знања.

Екскурзије

Наша прва заједничка екскурзија

Дошао је и тај дуго очекивани дан када је требало да кренемо

на екскурзију. Узбуђени и са осмехом на лицу ушли смо у аутобус.

Били смо нестрпљиви због нашег првог заједничког путовања. Свако

од нас био је подједнако срећан и задовољан што ће провести два

прелепа дана са својим одељењем. Кад је аутобус кренуо, осећали

смо се слободно јер смо знали да више нисмо под надзором родитеља.

Током целе екскурзије слушали смо музику, певали, забављали се,

дружили и замишљали да екскурзија траје заувек. Посетили смо

многе занимљиве дестинације и провели се као никад до сада. На

жалост, све је брзо прошло. Вратили смо се срећни и пуни утисака

Петаци на екскурзији које ћемо дуго памтити и препричавати. Софија Ратковић V6

Седмаци на екскурзији Незаборавна шестачка екскурзија

Првог јунског јутра 2018. године, са својим разредним Од свега што смо обишли и видели на дуго ишчекиваној шестачкој
старешинама, упутили смо се на дуго очекивану дводневну екскурзији, дружење, непроспаване ноћи и атмосфера у аутобусу
екскурзију. И пре самог поласка осећали смо да ће нам ово путовање оставили су најјачи утисак.
остати у прелепом сећању.
Дуго ћемо памтити матурску екскурзију
Кренули смо ка северу и прво посетили Крушедол, један од
бројних фрушкогорских манастира. Затим нас је пут водио у
Сремске Карловце, град најстарије српске Гимназије, Богословије
и богате историје. Ни +40C нас није спречило да уживамо у
лепотама Војводине. Остатак дана смо провели у Новом Саду и
на Петроварадину. По завршетку дана, упутили смо се ка нашем
преноћишту, хотелу „Патриа”. Као и на свакој екскурзији, трудили
смо се да што мање спавамо јер смо желели да уживамо у сваком
минуту. Други дан смо провели у најсевернијем граду Србије,
Суботици, у којој смо посетили Музеј, Градску кућу, и шетали
суботичким тргом. Обишли смо Палићко језеро и уживали у Зоо врту.
На самом крају посетили смо дворац богате породице Дунђерски и
чули причу о љубави Лазе Костића и Ленке, као и настанку песме
„Санта Мариа дела Салуте”.

У Чачак смо се сви вратили неиспавани, али пресрећни. Бројимо
дане до октобра и жељно ишчекујемо осмачку екскурзију.

Софија Савић VII1

Матурска екскурзија

Тог ведрог октобарског јутра, док смо с нестрпљењем чекали

полазак, били су на нашим лицима широки осмеси. Баш они осмеси

који крију тугу – била је то наша последња заједничка екскурзија.

Ипак, ушавши у аутобус и још једном махнувши родитељима,

оставили смо за собом ту туробност и заменили је уобичајеном

раздраганошћу која је од тог тренутка пратила наше путовање. Речи

нису довољне да се опише све оно што смо тих дана проживели и

осећали.

Заједно смо освојили Феликс Ромулијану и Лепенски Вир,

Ресавску пећину и Манасију. За нас није постојао умор, нити одмор.

Хранили смо се радошћу и смехом, а приче водича су остајале

заборављене пред бујицом прича које смо ми тада сами створили.

Не, то није више било Ђурђево Смедерево, већ наше Смедерево.

Ту смо остали заробљени гледајући Дунав са Донжон куле, заувек

насмејани, без бремена будућности, последњи пут тако, сви на окупу.

А ни то више није био ни Трајанов ни Децебалов Дунав, већ наш

неукротиви Дунав, запечаћен заједно са раздраганим лицима нас,

осмака, у објективу фото-апарата. Чак смо тада и на сате заборавили,

рачунајући време добијеним партијама таблића и испричаним

шалама.

Километар по километар, били смо, ако је то уопште могуће, све

ближи једни другима. У дискотеци није било песме уз коју нисмо

играли, у собама није било проспаваног сата.

Искористили смо сваки моменат и створили сећање које не

бледи, не само од те последње, осмачке екскурзије, већ од сваког дана

који смо провели заједно. Уз понеку сузу смо, излазећи из аутобуса,

немо једни другима обећали да нећемо свесно заборавити ниједан

тренутак нашег вишегодишњег дружења и, нехотице се осврћући,

кренули у свет, носећи све оно што смо заједно научили, створили и

проживели са собом. Марија Петровић VIII4

NA[I KORACI 29

У царству боја,

Личност мог детињства

Мој тата каже да је веома богат човек, прави богаташ, јер има четворо деце: Јована, Софију, Наталију и мене Лазара. Ми смо његово

богатство.

Има четрдесет девет година. Мало је буцмаст. Носи браду и лепо му стоји. Има снажне руке и груб глас. Поглед му је умиљат. Брижан

је и пажљив јер се брине о целој породици Димитријевић.

Ради у чачанској Гимназији као професор српског језика и књижевности. Посвећен је свом послу. Ђаци га воле и поштују, као и он њих.

Баш воли да чита. До сада је прочитао брдо књига. Поред тога он је и писац, пише књиге за одрасле. Тата ме је научио да читањем богатимо

душу и речник, да се читањем сатире беда и незнање. Не воли мобилне телефоне и игрице, али каже да за то ипак мора бити толерантан.

Тата воли људе и у њима прво види шта је добро. Учи ме да волим православље, да будем поштен, искрен, а ако погрешим, да се извиним.

Воли да угађа сестрама, брату и мени. Заједно идемо у куповину јер имамо користи. Помогнем му да однесе кесе до куће, а он мени за

узврат купи неку ситницу. Највише волим када се играмо, јер мислим да у мом тати станује дечак који уме да се игра као нико.

Желео бих да постанем такав тата да би моја деца била срећна и задовољна као што сам сада ја. Лазар Димитријевић IV4

Жаба и рода Да имам чаробни штапић

Била једном једна рода Да имам чаробни штапић,
био бих брз, јак и снажан
Њу је занимала само мода. и у целом свету важан.

Предвече, када је по води скитала Носио бих куће као мале тегиће,
Срела је жабу и онда је упитала: и све реке
- О кумо жабо, како ти је та одећа ружна. претворио у сокиће.
Јеси ли због тога јако тужна?
Да имам чаробни штапић,
А жаба ће: - Јеси ли ти сметнула с ума постао бих чаробњак и носио шешириће,
Ја ти нисам никаква кума. и из њих бих извлачио мале зечиће.
Друга рода би ме досад појела,
Али ти ниси тако хтела. Кад бих имао чаробни штапић,
претворио бих све у песму, игру и весеље,
Љубица Ћусловић I6 - Зашто бих те појела кад немаш стила па макар то трајало бар две недеље.
да ти ниси можда погрешила?
Сунце се поклања природи Ја ћу ти направити најлепша одела И још ово да знате
Па ћеш бити лепа и весела. све бих куће
Сунце нам даје најлепше топле дане. Краси претворио у палате.
- Па неће ништа да ми шкоди,
прошапута жаба полако роди. Ђорђе Костић III4

ливаду својим зрацима, а реку одсјајима. Децу Касније јој рода направи одела,
Баш како је жаба хтела.
весели, ситне лептириће шарени, шареном цвећу
Рода и жаба заједно, сви се чуде
даје сјај. Својим лепим сунчаним зрацима даје Па њих две су сигурно луде!

лепоту двориштима.. Птичицама шарени крила. Нађа Селаковић IV1

Као сјајни свитац даје светлост. Људи га воле

као и природу. Мирним врапцима даје вољу да

певуше. Баштама даје зраке за лепше воће и

поврће. Сунце даје све што је потребно. Сви му

се веселе. Лена Танасковић II5

Писмо деди

Драги деда, ниси поред мене да ти ово кажем, али желим да знаш Матеја Полуга II4

да те волим и да те нисам заборавила.

Сећам се када си нам правио кошеве и голиће које и данас Миш На муци се познају јунаци

користимо. Сећам се када си играо жмурке са нама и чекао да падне Има један миш У делу Пилипенда описује се живот једног

мрак да нам буде лепше. сви му кажу: Шиш! веома сиромашног човека по имену Пилип

Никада нећу заборавити игру Вук и четири јарета, када си нас Али он не бежи Бакљина.

јурио по кући, а ми бежали и викали. Увек си био ту у ситне сате да већ у џаку лежи. Здраво! Да ли сте гладни?

ме ушушкаш и испричаш причу за лаку ноћ. Када си испричао све Док га мачка јури, Да!
он у рупу жури. Да ли сте православни хришћанин?
могуће бајке, почео си да измишљаш те дивне приче које ми се још Миш неће дати Да, али сам веома гладан.
да га неко ухвати. Савршено! Представљам вам унијатску веру.
мотају по глави. Недостаје ми твој нежни загрљај. Воли орах, шаргарепу Веру где нећете бити гладни. Све што је
потребно јесте да се пријавите код најближег
Понекад сањам како ти опет сакривамо књигу, а ти је тражиш.

Често ми се учини да те видим на фотељи у којој си седео док си

био болестан. Расплачем се кад се присетим твојих последњих речи: и мишицу лепу. каноника. Након тога сваке суботе добијате

Плашим се да ће ме деца заборавити. И данас мислим о реченици Сањари о сиру векну хлеба и кришку сира. Бесплатно! Без

која стоји на твом гробу: Поштуј Бога и ближњега свога, и држите и да га људи оставе пореза! Ако позовете у наредних тридесетак

се карактера мога. Ту реченицу си често изговарао, али Бог узима на миру. минута, добијате прстохват соли. Позовите

само најбоље. Лепо му на тавану број 060…

Волимо те иако ниси више крај нас. ко у топлом стану. Пилипенда сав задовољан промени канал и
Нек га мачак јури настави да гладује.
Деда, жао ми је што те нисам сачувала од смрти, али ћу те нигде миш не жури. Пилипенда је добар.  Пилипенда  не продаје
веру за вечеру. Буди као Пилипенда!
сачувати од заборава јер смрт је јача од живота, али не и од љубави

према теби. Надам се да ме гледаш са неба и поносиш се са мном као

што ја гледам у небо и поносим се тобом. Ђурђа Бјелић, V5 Нађа Селаковић IV1 Александар Гојковић VIII3

30 Три пута воде до мудрости: размишљање - оно је најплеменитије; васпитање- оно је најлакше; и искуство - оно је најнеугодније.

речи и маште

Догодило се у свету буба Звончић

У великом жбуну живео је усамљени цврчак. Био је веома лењ, могао је да спава по цео дан. Звони, звони, звони!
Једно јутро, протегао је своје ножице и кренуо у обилазак околне ливаде. Тумарајући наоколо Буди се из сна,
чуо је веселу песму неуморних мрава. Пришао је и видео вредну војску како носи неки терет. жеља му сине
Незаинтересован, окренуо се и одлучио да оде, али на путу га је пресрео један врло љутит мрав. да чује цвркут
Помислио је од цврчка да је неки шпијун. Одмах га је под пратњом одвео код својих пријатеља мрава. птичје омладине.
Не знајући шта се дешава цврчак је послушно кренуо.
Када су стигли, радознали и забринути мрави су се окупили и нешто шапутали. Уплашени црвчак
их је посматрао, док му је кроз главу пролазило хиљаду мисли. Саопштише му да им је неопходна Разних боја свуда има,
његова помоћ како би пренели велики терет. Цврчку паде камен са срца када је схватио да није у а најлепша је краљевска,
опасности. Од тог дана цврчак је постао вредан. Схватио је да рад прија сваком живом бићу и да је љубичаста!
много пропустио док је био лењ. Локнаста фризура је у моди,
Сви могу да се промене, а да би нешто постигли треба да уложе труд. Јелена Швабић IV3 баш таква му годи

Мамине очи Мој брат Вања - фудбалер Велики свет у свакој згоди.

Моја мама има очи Мора пажљиво да гази, Чуј ме велики свете, Нађа Букумировић II5
као месец у ноћи, лопту да спази. ја сам чувар планете!
сјаје и свуд ме прате Он воли рад, Волим природу своју, Љубав
сваки мој проблем оне схвате. и свој родни град. све у њој мора да је на броју.
То су очи миле и драге, Фудбал је одлука права, Седим у свом кутку сам,
оне мени дају снаге. он је добар, не би згазио мрава. Чуј ме велики свете, О теби сетно размишљам.
Кад сам тужна,оне се смеше, Он сања фудбалерске снове, јер и ти си део планете! Мислио сам да ће чежња проћи,
оне ме храбре, оне ме теше. и да га Меси у тим позове. Не дам цвеће, траву, воду... Али неће то тако лако моћи.
Воли да види познатих фудбалера лица, Вама на милост своју. Не знам како да те волим мање,
Наталија Питулић IV4 али је и спавалица. Све ми је теже љубавно стање.
Свако ко фудбал воли,
За љубављу чезне свако
неће моћи да му одоли. Хеј, хеј свете,
али, у љубави није све лако.
Мора добро да учи, па шта ако сам дете? Због љубави треба ићи до неба
и цео терен да претрчи. Схвати ме велики свете, Јер љубав је нешто вредно
Он тренира сваког дана, ја сам чувар планете! Што свима у животу треба.
финале је у његовим ногама.
Сви се веселе, Јана МутлаВкиIтVе4зов конкурс Матија Мојсиловић, V3
и фудбал пожеле.

Вања - он је одличан, Љубичица Жеља
не постоји му сличан.
Игра фудбал сваки дан, Љубичасти цвет је љубичица, Одувек сам се питао шта ће да буде,
и тренер је поносан. бере је Цица, моја комшиница. када се све жеље испуне.
Висибабе и љубичице Али у томе могућности нема,
Маша Гујаничић IV2 су праве другарице. постоји само једна шема.
Љубичица има четири латице, Могућа је само жеља једна,
а висибабе мудре главице.

Јануарско jутро Сандра Ружичић II5 жеља једна, али јако вредна.
Желео бих авионом један лет,
Магдалена Ћурчић VIII5 Јануар је. Јутро свануло. да обиђем цео свет.
Прво бих хтео,
Моја учитељица Сунце нежно додирује врхове Јелице. да Париз с куле јасно видим,
верујем да ће да ми се свиди.
Има једна учитељица, Вечна кућа на њима сја. Следеће су венецијанске улице,
име јој је Горица. биће ту добре сличице.
Сви је пуно воле, Снег на врху Овчара блиста као драго камење. На реду је Шпанија лепа,већ видим,
сви из целе школе. на кориди стојим поред биковог репа.
Она је доброг срца, Комшиница поранила, кренула на кафу. Идем по Европи, ни сам не знам куда,
она је моја учитељица. обићи ћу цео свет,
Бакин доручак спреман чека, ићи ћу свуда.
Брине о нама Идем код чаробњака Мерлина,
као да смо јој деца. кајгана, кајмак, ајвар, мислим да ће ме уз помоћ магије,
Осим мајке ту је наша, одвести све до Берлина.
драга учитељица. домаћи хлеб и свеже млеко. Идем тако и обилазим свет,
крећем из Француске, стижем на Тибет.
Увек нам се смеши, Ах, јануар, а јутро дивно. Идем до Кине, Русије и Мексика
а кад треба теши. испуниће ми се жеља велика.
О свему нас научи Теодора Васовић, V3 Одувек сам се питао шта ће да буде,
и стално нам говори: када се све жеље испуне.
„Учи, учи, учи!” Сунце се поклања природи Али у томе могућности нема,
постоји само једна шема.
Не волим је мало, После дуге и хладне зиме дошли су нам топли дани. Да обиђем цео свет
не волим је малчице, Пролећно сунце је пробудило природу око нас. и уверим се да је
волим је највише, заиста тако леп.
и зато ћу јој рећи: Природа је почела да цвета и да се лагано буди. Цвеће је
„Волим те, моја учитељице!” са првим зрацима сунца подигло своје главице и радосно се
насмешило. Дрвеће је олистало и раширило своје крошње.
На гранама птичице цвркућу и песмом поздрављају сунце. У
баштама је пуно укусног и сочног поврћа и воћа. Жарко сунце
обасјава јагоде и трешње. Оне тамо брже сазре, а ми деца се
томе радујемо. Топли дани нас маме да изађемо напоље, да се
играмо и дружимо. Све око нас је весело и пуно живота. Вредне
пчеле лете од цвета до цвета и скупљају мед. Лептири са својим
шареним крилима лете и разиграно играју по цветној ливади.
Сва природа је окупана сунчевим зрацима.

Без сунца нема живота. Да није њега, природа не би била
тако лепа и чудесна.
Ђорђе Раденковић IV2 Огњен Боровић II4 Матија Савић V1  

NA[I KORACI 31

Наши награђени таленти

Ученици одељења IV4 награђени на Витезовом литерарном и
ликовном конкурсу

Благо

Да напишем песму о природи,
мени је веома драго,
јер мислим да је она наше највеће благо.

35. Дечији мајски салон На све реке, шуме и планине,
и ујутру сунце кад ми сине,
На 35. Дечјем мајском салону, на тему „Чудесни свет птица” ја се само смешим од милине.
једну од десет равноправних награда освојила је и наша талентована
и вредна ученица VII2 одељења, Мина Пешић. Волим мирис борове шуме, жубор реке бистре,
али тога је све мање, јер људи за собом ништа не чисте.

Морате знати да је природа нaша друга мајка,
и да би ми живели дуже и били здрави
морамо је чувати да би била чиста и јака!

Миа Радисавчевић IV4 Витезов конкурс

Песма о природи

Моја порука Куд погледаш сунце сјаји, Награђени ученици, одељење III4
а под росом блиста цвет, Победници маскенбала, одељење II4
Откад је настало света и века, радује се цео свет.
поред нас, то јест, човека,
постоји много животиња и трава, Гледао сам на дрвету птичицу,
медведа, змија, вукова и мрава. испевала ми је песмицу,
лепу и најлепшу песмицу.
Када су деца, на пример јединци,
са њима живе кућни љубимци: Заталасао се овај сјај,
рибице, маце, куце, папагаји, славуј сунце хвали,
па нема краја великој граји. што је земља прави рај.

Саша ВилотиВјиевтиећзоIVв4конкурс

Животиње и биљке живе у нашој околини,
зато се ти о њима брини!
Има их у шумама и реци, долинама и мору,
Београду, Чачку, Нишу и Бору.

Лазар Димитријевић IV4 Витезов конкурс

32 Знање има граница, док их незнање нема.

Спортска страна

Кошарка Одбојка

I место на на Општинском и I место на Окружном такмичењу I место на Општинском, I место на Окружном и IV место на

у кошарци Међуокружном такмичењу у одбојци за девојчице

МајЕсткоирпоувиућсVасIтIаI2в,уЛ: аЂзоаррђГеојЋкоувричћићVIVIIII44,, СТаовдооПр еЛтарзооввиићћVVIIIII55,, Петар Екипу уЂоскаостваивћу:VТIаIIм2,арЈуалБиејалноашеПвеитћкоVвIиIћI2,VИIIвIо4,наЛеЛнаазоБвуигћарVчIиIћ1,
Огњен Антонина

Петровић VIII2, Стеван Ћурчић VIII2, Стефан Бојовић VIII4, Милан VII4, и Звездана Чекеревац VII3, Теа Винић VIII1, Јана Јоксимовић
Јелушић VIII7 и Јанко Шкапина VIII6 предводио је Срђан Раденовић, VII1, Ђурђа Бјелић, V5 предводио је Милисав Даниловић, професор
професор физичког васпитања. физичког васпитања.

Мали фудбал Атлетика

I место на Општинском и III место на Окружном такмичењу На Државном првенству Србије за пионире у трци на 2000 метара,

у малом фудбалу Огњен Николић, ученик одељења VIII5, освојио је прво место.

Екипу у саставу: Лазар Накић VIII7, Јанко Бараћ VII2, Ђорђе Рвање
Јовичић VIII4, Матеја Митровић VIII7, Алекса Обреновић VIII4,
Стеван Јованчевић VIII6, Александар Секулић VIII3, Петар Данило Петровић, ученик одељења VIII5, освојио је бронзану
Икодиновић VII3, Јован Штављанин VIII4, Иван Станчић VIII6, медаљу на Државном првенству Србије у рвању слободним стилом.
предводио је Милисав Даниловић, професор физичког васпитања.

Стони тенис

I место на Општинском првенству у стоном тенису за
девојчице

На Окружном
такмичењу
у шаху

Женску екипу у саставу: пЛрееднваодКинлеажјеевиЈећлеVн2а,  Ивона Лазовић
VфIиIз1иич кЈоагнајезЈиоккас.имовић VII1, Грујанац, проф.

У појединачној конкуренцији Лена Кнежевић освојила је друго

место.

NA[I KORACI 33

Занимљива страна

Занимљивости из српске историје ...

- Андрић је 1961. у Стокхолму примио Нобелову награду уз звуке Марша на Дрину. Писац је стару, предратну плочу понео са собом у
Шведску и инсистирао да му награда за роман На Дрини ћуприја буде уручена уз ову песму. Швеђанима се мелодија много допала, а песма
се муњевитом брзином проширила по целом свету.
- Највећи српски научник Никола Тесла, сахрањен је на Божић 1943. у српској цркви Светог Јована Богослова на Менхетну, уз звуке српске
песме Тамо далеко, у складу са својом жељом.
- Вук Караџић је 1861. године именован почасним грађанином Загреба, а Повеља је из поштовања према српском великану написана на
нашој ћирилици!
-Кнез Михаило Обреновић је за Вукову збирку народних приповедака записао бајку Чардак ни на небу ни на земљи онако како ју је слушао
од својих дадиља.

Да ли сте знали ...

• Моцарт је једном компоновао комад за клавир који се морао свирати са обе руке и носем
• Леонардо Да Винчи могао је да пише једном руком и црта другом у исто време
• Ван Гог je сликао само задњих 10 година живота, али је насликао више од 1000 слика
• Мигуел Сервантес и Вилиам Шекспир који се сматрају највећим писцима у својим земљама умрли су истог дана, 23.4.1616.
• да се у реченици „The quick brown fox jumps over the lazy dog.” користе сва слова енглеске абецеде
• да је Абрахам Линколн имао протезу за зубе од дрвета, као и већина људи тог времена

Колико дама има година? Чија је плата већа?

Иако се даме не питају за године, један младић је упитао девојку Саша и Марко разговарају о висини својих примања. Саша
већ на првом састанку колико има година. сваког месеца прима 1000 евра, с месечном повишицом од 10 евра.
Марко, међутим, добија плату сваког другог месеца, а његова плата
Она му је одговорила овако: Да бих задовољила твоју радозналост, износи 2000 евра. Маркова повишица је 30 евра двомесечно.
даћу ти неколико података.
- Ко је боље плаћен, Саша или Марко?
Потичем из велике породице. Пре пет година била сам пет пута
старија од своје најмлађе сестре Ане, а сада сам само трипут старија Тајни број
од ње. То је све што ћу ти рећи, а познајући твоје математичке
способности, сигурна сам да ће моје године за тебе остати вечита Како ћете наћи тајни двоцифрени број ако знате следеће:
тајна. Помозите овом младићу. друга цифра је двоструко већа од прве; када саберете обе цифре,
добићете број коме је такође друга цифра двоструко већа од прве.
- Колико има година његова девојка, а колико њена млађа сестра?
- Који је то број?

МОЗГАЛИЦЕ Спојите пар а. посао
б. срце
Колико су заједно тешки зец, птица и вепар? 1. медвед в. клупа
2. магарац г. услуга
3. паче д. школа
4. кокош ђ. слепило
5. пас е. живот
6. мајмун ж. сузе
7. птица з. перспектива
8. лав и. живци
9. коњ
10.крокодил

КОЦКИЦЕ ПОПУНИТЕ Чика Јовине загонетке у стиху
У празна поља ставите одговарајуће природне
Где треба ставити сваку од понуђених шест коцкица 1. Срце ми је дуго: Од пете до главе,
како би резултат рачунских операција био тачан? бројеве тако да добијете тачне једнакости И још мало вири, вири више главе.
(водите рачуна о приоритету операција) Да ми није срца мога,
+=x не би мене на сто метли,
-=- 8 46 ја и моје срце умиремо светли.
-=: 3
2. Пред тобом лежи поље,
848 сасвим је беле боје,
и чека црну кишу из десне руке твоје.
26 48
3. Он иде, иде, иде
нико му траг не виде,
идући реже, сече,
а никад крв не тече.

4. Пуна соба црна теста,
дође црвен црвак, све поједе сместа.

Решења: Девојка има 30 година а њена сестра 10; Маркова плата је већа; Тајни број је 48; Мозгалице (извор: Политикин забавник): јабука је 3, јагода је 5, нар је 3, наранџа је 5, кајсија је 15
и киви је 2; Заједно су тешки: 105 kg; Спојите пар: 1-г, 2-в, 3-д, 4-ђ,5-е, 6- а, 7-з, 8-б, 9-и, 10-ж; Коцкице: 5+4=3x3, 6-5=2-1, 5-2=6:2; Попуните: 8х7-10=46, 4+3x4=16, 6+8:4=8, 26+12+10=48;
Загонетке: 1. свећа, 2. папир и оловка, 3. ветар и 4. светлост и мрак

34 Најбољи знак истине је једноставност и јасноћа, лаж је увек замршена, накинђурена и речита.

Први у полуфиналу и други у финалу Квиза знања Ученици репортери
Мозгалица
Пролећни концерт

У среду, 23. маја, у свечаној сали наше школе одржан је Пролећни
концерт. Био је то леп омаж пролећу проткан игром, песмом и стихо-
вима.

Ученици млађих разреда заблистали су у ритмичким, балетским и
хорским нумерама које су спремили са својим учитељицама. Хорском
и оркестарском тачком су се представили и ученици старијих разре-
да вођени диригентским палицама наставница Виолете Славковић и
Миле Алексић.

У веома лепом амбијенту, посебно украшеном за ову прилику, по-
сетиоци су уживали у музици и игри наших талентованих ученика.

Уз захвалност и честитке свим учесницима концерта, остаје жеља
и нада да ћемо и следеће године, песмом и игром наздравити пролећу.

Учитељица Горица Ђоковић

У среду, 23. фебруара,њњњ у ОШ „Бранислав Петровић” Слатина,
у финалу Квиза знања Мозгалица, екипа наше школе, коју су чинили
Урош Николић, Јован Милошевић, Петар Икодиновић и Наталија
Димитријевић, освојила је друго место.

Биљини биљни тераријуми Ученици из продуженог боравка

Изложба кућних љубимаца

У четвртак, 7. јуна 2018, у школском дворишту, у присуству
великог броја ученика, њихових родитеља и наставника, одржана је
изложба кућних љубимаца.

На Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају, ученица Теа
Винић VIII1 освојила је прво, а Огњен Николић VIII5 треће место.
Освајањем првог места на Окружном такмичењу Теа Винић
пласирала се на Републичко такмичење.

На кросу РТС-а, одељење III4

NA[I KORACI 35

Назив школе: ОШ „ Милица Павловић” Чачак Редакција:
Адреса: Епископа Никифора Максимовића 14
Телефон: 032 / 372 - 004, 373 - 770 Издавач: ОШ „Милица Павловић” Чачак.
Телефакс: +381 32 372-004, +381 32 373-770 За издавача: Оливера Крупеж, в.д. директор
Web-site: www.osmilicapavlovic.edu.rs Уредник: Тања Ђорђевић, професор српског језика
E-mail: [email protected] yahoo.com Редакција Новинарске секције: Ленка Ружичић, Николина Букумировић,
Ђурђа Радмилац, Душица Маслаћевић, Ивана Живковић, Марија Новичић
Координатор: Биљана Лукић, школски библиотекар
Лектура и коректура: Јелена Јововић, професор српског језика
Ликовно и графичко решење: Сања Живановић, професор ликовне културе
Штампа: Штампарија „Мајсторовић”, Трнава, Чачак.
Тираж: 1200 примерака


Click to View FlipBook Version