The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN WILAYAH PERSEKUTUAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khairulanuar9820, 2021-02-22 03:21:37

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN WILAYAH PERSEKUTUAN

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN WILAYAH PERSEKUTUAN

WILAYAH 2020
PERSEKUTUAN

DIREKTORI
USAHAWAN
QUICK WIN

BAHAGIAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN
JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT KEMAS

1

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

DIRASMIKAN OLEH:

NAMA : .................................................................................................................
TARIKH : .................................................................................................................

2

3

KANDUNGAN

PRAKATA 5-7
9-51
USAHAWAN QUICK WIN 53-81
MASAKAN 83-93
95-119
USAHAWAN QUICK WIN 121-130
JAHITAN

USAHAWAN QUICK WIN
DANDANAN DIRI

USAHAWAN QUICK WIN
SENI TANGAN

USAHAWAN QUICK WIN
KOMPUTER

4 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

KURSUS KEMAHIRAN QUICK WIN
JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT
WILAYAH PERSEKUTUAN

PENGENALAN OBJEKTIF

Program ini bermula setelah mendapat kelulusan Mesyuarat 1. Mewujudkan kesinambungan bidang kemahiran yang
Jawatankuasa Dasar Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan diperolehi di kelas-kelas kemahiran sedia ada.
Wilayah (KKLW) pada 27 September 2016 bagi melaksanakan
Kursus Kemahiran Quick Win dalam pelbagai bidang kemahiran. 2. Memberi peluang kepada kumpulan sasar untuk
meningkatkan kemahiran dalam bidang berkaitan.
Kursus Kemahiran Quick Win ini merupakan suatu kursus
kemahiran jangka pendek yang memberi kesan segera kepada 3. Mempelbagaikan sumber pendapatan kumpulan sasar
peserta dalam bidang masakan, jahitan, dandanan diri, seni melalui ilmu kemahiran dan seterusnya berupaya
tangan dan komputer. Para peserta akan dibekalkan kit peralatan menambah pendapatan.
sebagai platform untuk mengoptimumkan penghasilan produk
seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. KUMPULAN SASAR

DATA QUICK WIN KEMAS Komuniti B40 terdiri daripada :
WILAYAH PERSEKUTUAN
1. Belia dan beliawanis
TAHUN SIRI PESERTA KOS 2. Peserta kelas kemahiran KEMAS
3. Ibu Tunggal
2017 9 180,000.00 152 4. Suri rumah
5. Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang
2018 13 260,000.00 195 bersesuaian dengan kursus yang dijalankan

2019 13 350,000.00 188 IMPAK

2020 5 120,000.00 75 Hasil pelaksanaan Kursus Kemahiran Quick Win ini, Jabatan
Kemajuan Masyarakat Wilayah Persekutuan telah berjaya
JUMLAH 40 910,000.00 610 melahirkan seramai 113 orang usahawan yang mampu
meningkatkan pendapatan bulanan sehingga RM1,000.00.

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 5

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

SECAWAN
KOPI

KETUA PENGARAH KEMAS

Alhamdulilah,saya panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah produk seterusnya meningkatkan pendapatan mereka.
SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya, telah Pelaksanaan Kursus ini juga seiring dengan Dasar
mengizinkan untuk menghasilkan sebuah buku ‘Direktori Pembangunan Luar Bandar 2018-2023 melalui Teras 2:
Usahawan Quick Win KEMAS’. Tahniah diucapkan di atas Keusahawanan Pemacu Pembangunan Ekonomi .
usaha dan iltizam yang padu untuk penerbitan buku ini.
Dengan julung-julung kalinya pewujudan buku ‘Direktori
KEMAS sebagai agensi yang menggalas visi “Penggerak Usahawan Quick Win KEMAS’ ini diharap dapat
Kesejahteraan Masyarakat Luar Bandar” telah mengumpulkan usahawan-usahawan bimbingan KEMAS
mewujudkan pelbagai kelas kemahiran melibatkan Pusat yang berjaya daripada seluruh Malaysia dan seterusnya
Kemahiran Jahitan, Pusat Kemahiran Masakan, Pusat membantu mereka mempromosikan produk supaya
Ketrampilan Diri, Hub Digital KEMAS, Kelas Seni Tangan berdaya saing dengan pasaran luar.
dan Kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di seluruh Justeru memberi pendedahan kepada peserta yang
negara khususnya di kawasan luar bandar. Sejajar dengan berpotensi dan ingin menambah pendapatan dalam bidang
itu, dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe- kemahiran yang diceburi dan seterusnya mampu untuk
11), Bahagian Pendidikan Kemahiran KEMAS telah menjadi pengusaha luar bandar yang berjaya.
melaksanakan Program Kemahiran yang dikenali sebagai
Kursus Quick Win. Melalui pelaksanaan Kursus ini, DATO’ MOHAMAD YASID BIN BIDIN
peserta yang terdiri daripada golongan B40 ini berpeluang Ketua Pengarah
mempelajari teknik dan kemahiran dalam penghasilan Jabatan Kemajuan Masyarakat Malaysia
sesuatu produk. Peserta yang menyertai kursus ini
turut diberikan peralatan (‘tool kit’) sebagai platform
kepada mereka dalam mengoptimumkan penghasilan

6 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN
M A S A KA N J A H I TA NDIRD AENKDTA NOARN IDUI R ISASHE NAI WTA NAGNA NQUKOIMCPKU TWE R IN 5

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

SEKAPUR SIRIH

Setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN
ini berjaya diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Kemahiran dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Wilayah Persekutuan.

Tahniah dan syabas atas kejayaan menerbitkan sebuah dokumen yang sangat bermanfaat kepada umum
dimana ianya membuktikan usaha murni KEMAS bagi melahirkan seramai mungkin usahawan-usahawan
desa yang berjaya dalam program Quick Win KEMAS yang mula diperkenalkan pada tahun 2017 tercapai.

Dalam direktori ini tersenarai usahawan QuickWin KEMAS yang berjaya dalam bidang Jahitan, Masakan,
Dandanan Diri, Komputer dan Senitangan lengkap dengan maklumat penting usahawan serta gambar
hidangan yang berkaitan dengan bidang keusahawanan mereka.

“Jika fokus kepada impian, impian akan menjadi kenyataan”

Kata-kata ini menjadi semangat untuk sentiasa kekal positif dan fokus kepada apa yang diusahakan dalam
menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Insya Allah dengan pewujudan buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan akan menyuntik
semangat para usahawan untuk terus bersemangat dalam mengembangkan perniagaan mereka sehingga
ke peringkat global.

Sekian, Terima Kasih.

AHMAD KAMAL IDRIS BIN HJ. MOHD NAWAWI
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Masyarakat
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

7 DIREKTORDI IURSEAKHTOARWIAUNSAQHUAICWKAWNIQNUICK WIN 7

MMAASSAAKKAANN JJAAHHIITTAANN DDAANNDDAANNAANN DDIIRRII SSEENNII TTAANNGGAANN KKOOMMPPUUTTEERR

SEULAS PINANG

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah
kurnianya maka Direktori Usahawan Quick Win KEMAS Wilayah
Persekutuan ini telah berjaya dihasilkan.
Buku direktori ini merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan
profail -profail usahawan KEMAS di Wilayah Persekutuan (Kuala
Lumpur, Putrajaya dan Labuan) hasil daripada Kursus Kemahiran
Quick Win dan program kemahiran KEMAS yang lain. Para
usahawan ini terdiri daripada pelbagai bidang kemahiran iaitu
Masakan, Jahitan, Dandanan Diri, Seni Tangan dan Komputer.
Direktori ini juga sebagai suatu penghargaan terhadap usahawan
– usahawan agar dapat membentuk jaringan rantaian usahawan
di Wilayah Persekutuan, justeru dapat mempromosikan produk
mereka agar lebih berdaya saing dan ke peringkat yang lebih luas.
Setinggi penghargaan kepada semua yang terlibat sama ada
secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan direktori
ini. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan
oleh semua pihak.
Sekian, terima kasih.

ZAINAL ABIDIN BIN HJ ALI
Pengarah
Jabatan Kemajuan Masyarakat Wilayah Persekutuan

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 9

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

USAHAWAN

QUICK WIN MASAKAN

10 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

JEMARI EIDAARIE

NAMA : ZUREIDA BINTI SHAARI
TELEFON : 012-3294886
ALAMAT : NOA1 TINGKAT 1 BLOK 2 JALAN AU3/1

ULU KLANG 54200 KUALA LUMPUR

QUICK WIN : KURSUS BAKERI & PASTRY
WANGSA MAJU 2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 11

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

IEDA WANA CAKE & BAKERY’S

NAMA : NORIDAH BINTI HAJI BASRI
TELEFON : 017-6486355
ALAMAT : NO 3 SEKSYEN 5 JALAN KOTA PUTERI 5/1D KOTA

PUTERI 5/1D KOTA PUTERI 48000 BATU ARANG
QUICK WIN SELANGOR
: KURSUS BAKERI & PASTRY WANGSA MAJU 2018

12 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

NAMA : SITI FATANAH BINTI HASSAN
TELEFON : 012-3252854
ALAMAT : NO 2 JALAN PJU 10/8 DESA RIANG 47830

QUICK WIN DAMANSARA DAMAI
: KURSUS BAKERI & PASTRY WANGSA MAJU
MULA NIAGA
2018
: 2008

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 13

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

NORRICH DELIGHTS

NAMA : NORMUSNI BINTI MUSTAFFA
TELEFON : 012-2242786
ALAMAT : B-05-29 SRI PENARA JALAN SRI PERMAISURI

QUICK WIN CHERAS 56000 KUALA LUMPUR
MULA NIAGA : KURSUS BAKERI & PASTRY WANGSA MAJU 2018
: 2017

14 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

RAM MENTARI ENTERPRISE

NAMA : HAMIDAH BINTI MOHD SAHAR
TELEFON : 017-6267374
ALAMAT : 96-13-17 PPR KAMPUNG LIMAU

JALAN PANTAI DALAM 59200
QUICK WIN KUALA LUMPUR
: KURSUS BAKERI & PASTRY
MULA NIAGA WANGSA MAJU 2018
: 2010

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 15

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

NAMA : SITI NORFAHANA BINTI MAT SANGITI
TELEFON : 017-370707686
ALAMAT : 08-00-01 RUMAH PANGSA SRI LANGKAWI 1

BATU 6 GOMBAK SETIA 53100
PARLIMEN KUALA LUMPUR
QUICK WIN : WANGSA MAJU
: KURSUS BAKERI & PASTRI WANGSA MAJU 2018

16 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

NAMA : AMELIA SARA AENY @JUNITA BINTI HUSAINI
NO KP : 720610-14-5078
TELEFON : 011-37970029
ALAMAT : A-3-5 BLOK APERSONA VILLA JALAN MELATI

INDAH 1 SAUJANA MELAWATI 53100
QUICK WIN KUALA LUMPUR
: KURSUS BAKERI & PASTRY WANGSA MAJU
2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 17

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

LEENA OMAR KITCHEN

NAMA : MASLINA BINTI OMAR
TELEFON : 013 2104522
ALAMAT : A-13-18, PPAM BUKIT JALIL, NO.12 LEBUHRAYA

QUICK WIN BUKIT JALIL, 57000 WP KUALA LUMPUR
: KURSUS/TAHUN

18 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

PUNCAK HARMONI
RESOURCES

NAMA : MURSHIDA BINTI ABDUL MURAD
TELEFON : 012 2847893
ALAMAT : 139 JLN 6/12D KG SRI BATU 51100

PARLIMEN KUALA LUMPUR
QUICK WIN : BATU
: KURSUS QUICK WIN TAHUN 2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 19

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

CEKTUM CATERING

NAMA : TUMINAH BINTI ABU
TELEFON : 010-4220432
ALAMAT : BLOK E-7-12 TAMAN PERMATA FADASON JALAN 2/17

PARLIMEN OFF JALAN KEPONG 52000 KUALA LUMPUR
QUICK WIN : BATU
MULA NIAGA : KURSUS QUICK WIN TAHUN 2018
: 2017

20 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

KUIH MUIH ZARINA

NAMA : ZARINA BINTI JAHARI
TELEFON : 019-35600524
ALAMAT : 7-3-8,PERUMAHAN POLIS DESA TASIK,

PARLIMEN SUNGAI BESI 57000 KUALA LUMPUR
QUICK WIN : BANDAR TUN RAZAK
MULA NIAGA : KURSUS BAKERY /TAHUN 2019
: 2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 21

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

CENTRE KITCHEN

NAMA : ROSZELINA BT RASHIDI
TELEFON : 012-8438971
ALAMAT : PUTRA HARMONI, PRESINT 9
PARLIMEN : PUTRAJAYA
QUICK WIN : FROZEN FOOD/2018
MULA NIAGA : 2015

22 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

DAPUR KAK IDA

NAMA : NOR SAHIDAH BT MOHAMAD
TELEFON : 012-8438971
ALAMAT : PRESINT 14, PUTRAJAYA
PARLIMEN : PUTRAJAYA
QUICK WIN : FROZEN FOOD/2018
MULA NIAGA : 2015

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 23

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

NOR UTARA CATERING

NAMA : NORANI BT HJ BAHAROM
TELEFON : 012-8438971
ALAMAT : BLOK A3-T10-U03 FASA 1C JALAN P16,

PRESINT 16 62150 PUTRAJAYA
PARLIMEN : PUTRAJAYA
QUICK WIN : FROZEN FOOD/2018
MULA NIAGA : 2015

24 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

TALAM D’LIKE

NAMA : LATIFAH BT ZAKRIA
TELEFON : 012-8438971
ALAMAT : FASA 7, PRESINT 9
PARLIMEN : PUTRAJAYA
QUICK WIN : FROZEN FOOD/2018
MULA NIAGA : 2015

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 25

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

YUS SWEET CATERING

NAMA : YUSLENIA BT MANSOR
TELEFON : 017-2458721
ALAMAT : CA-T05-U07 FASA 4C, PRESINT 8, PUTRAJAYA
PARLIMEN : PUTRAJAYA
QUICK WIN : FROZEN FOOD/2018
MULA NIAGA : 2016

26 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

UNZ LEGACY ENTERPRISE

Nama : Umi Namirah Binti Zakaria
Amat Perniagaan : 10-A1-4,blok 10,Embun Residence,
Jalan Puncak Saujana 4/1,Seksyen 4,
Taman Puncak Saujana,43000,Kajang,
Selangor
Fb page : UN Food.unz
Instragram : un_food.unz
Tarikh Perniagaan : 08.08.2020

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 27

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ANEKA CENDOL /AIR BATU
CAMPUR

NAMA : Rizal Bin Abdul Razak
Nama Syarikat : Kembang Cendol Enterprise
Telefon : 01123706932
Alamat : Jalan Wangsa Melawati 3, Wangsa Melawati, 53300
Kuala Lumpur
Fb Page : Kembang Cendol
Instagram : Kembang Cendol
Tarikh Perniagaan : 1 .9.2009

28 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ANEKA BURGER

Nama : Muhammmad Hakemi Bin Rohlan
Telefon : 018-2922234
Alamat : Blok 19 19-4-13 Tmn Bukit Angkasa,
Pantai Dalam
Nama Syarikat : Amboy Brothers Enterprise
Quick Win : Food Stall/Tahun 2019
Fb : Kimiela Amboy
Tarikh Perniagaan : 1.2.2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 29

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

BAKERY DAN ANEKA TALAM

Nama : Hazlinda Bt Mohamad Shah
Telefon : 012-3002114
Alamat : E-7-1 Apartment Delima,tmn Pasir Permata
Parlimen : Lembah Pantai
Quick Win : Food Stall/Tahun 2019
Mula Niaga : 2016

30 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

MASAKAN KUIH MUIH

Nama : Fauziah Binti Kasim
Telefon : 0162962827
Alamat : 94-01-10 Apartment Putra Ria,

Parlimen Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur
Quick Win : Lembah Pantai
Mula Niaga : Jahitan Baju Melayu
: 2016

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 31

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

JUS DURIAN

Nama : Normiza Binti Mohamad
Telefon : 018-3145207
Alamat : H01-13-3a Pangsapuri Harmoni, Jalan Eco Majestic

Parlimen 3a/5, Eco Majestic, 43500 Semenyih Selangor
Quick Win : Lembah Pantai
Mula Niaga : Bakery And Pastry
: 2018

32 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

PELBAGAI KUIH DAN KEK

Nama : Normarina Binti Mohamad

Telefon : 011-33108907

Nama Syarikat : Cahaya Niaga Enterprise

Parlimen : Lembah Pantai

Quick Win : Bakery And Pastry

Mula Niaga : 18.02.2013

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 33

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

Nama : Norzainah Binti Mohd Noor
Nombor Telefon : 012-6256997
Alamat : 88-11-32 Apt Abd Hukum Jalan

Bangsar 59200 Kuala
Lumpur Nama Syarikat Nmn
Fb Personal Tunas Resources
Fb Page : Norzainah Mohd Noor
Instagram : Zeeslicious
Tarikh Mula Peniagaan : Zeeslicious
pendapatan Anggaran Bulanan : 17 June 2016
: RM 2000

34 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

JEMARI CREATIF EIMMA

NAMA : HAMIMAH BT JELANI
TELEFON : 018-7749192
ALAMAT : 88-00-03 APARTMENT ABDULLAH

PARLIMEN HUKUM JALAN BANGSAR.
DAERAH : BATU
DUN : TIADA
QUICK WIN : TIADA
MULA NIAGA : BAKERY & PASTRY / 2019
FACEBOOK : MASAKAN/2015
: Jemari Creatif Eimma

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 35

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

D’MANIK ENTERPRISE

NAMA : ROSINITA BINTI JAAFAR
TELEFON : 011-14213065
ALAMAT : NO 19.JALAN HARAPAN 5E/KU7 TAMAN SUNGAI

PARLIMEN KAPAR INDAH
QUICK WIN : BATU
MULA NIAGA : BAKERY & PASTRY / 2019
FACEBOOK : MASAKAN / 2015
: rosinita.ita

36 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ASINAH GEMILANG

NAMA : RUSMINAH BINTI TALI
TELEFON : 013-8570502
ALAMAT : LL 0238D, KG LAYANG-LAYANGAN,

PARLIMEN 87029 WP LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
: 2012

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 37

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ALIF AZIFF ENTERPRISE

NAMA : NOR FAZILA BINTI JAFFAR
TELEFON : 013-5561015
ALAMAT : SU2797, JLN SAWANGAN CINA, 87008

PARLIMEN WP LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
: 2013

38 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

INAHJACK KITCHEN

NAMA : SUSINAH ABD RAHMAN
TELEFON : 014-3753799
ALAMAT : BL 003A, KG BEBULOH LAUT, 87008 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
MULA NIAGA : 2016

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 39

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

JULIANAH BINTI BADAS

NAMA : JULIANA BINTI BADAS
TELEFON : 017-8344005
ALAMAT : LS0325 SIMPANG 7, KG LAJAU RIMBA, 87000 WP

PARLIMEN LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
: 2013

40 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

HAN KHA ISMAIL
ENTERPRISE

NAMA : HANUM KHAMSIAH BTE ISMAIL
TELEFON : 013-8854093
ALAMAT : KG LUBOK TEMIANG, 87000 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
MULA NIAGA : 2017

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 41

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

MULAN ORANGE PARK

NAMA : ZARAH BINTI AHMAD
TELEFON : 013-8570502
ALAMAT : NO 054, KG BUKIT KALLAM, 87008 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS PENCUCI MULUT/TAHUN 2017
MULA NIAGA : 2017

42 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

SAJIAN PAK ASAN &
KATERING

NAMA : ASIAH BINTI AWANG TUAH
TELEFON : 014-2810674
ALAMAT : V1909,KG GERSIK LAMA,

PARLIMEN 87000 WP LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
: 2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 43

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

SRI BAKAU TUNJANG
ENTERPRISE

NAMA : MARDIANA BINTI MOHAMAD
TELEFON : 011-33709849
ALAMAT : LS 0093, SIMPANG 25, KG LAJAU, 87000 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
MULA NIAGA : 2015

44 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

HANNA HOMEMADE

NAMA : NUR FARHANA BINTI ABDULLAH
TELEFON : 013-8991408
ALAMAT : NO.U1942, KG GERSIK BARU,

PARLIMEN 87000 WP LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
: 2017

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 45

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ALIFF ALYSSA ENTERPRISE

NAMA : HELEN BINTI ZAINIEL
TELEFON : 017-8372338
ALAMAT : LORONG 18, KG PANTAI, 87000 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
MULA NIAGA : 2017

46 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

FRENCIS ENTERPRISE

NAMA : AIDA S. AVELLANO
TELEFON : 013-6563248
ALAMAT : TAMAN KAWAN-KAWAN, JLN TENAGA,

PARLIMEN ABDULLAK OKK, 87000 WP LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
: 2017

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 47

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

ALAM HASANAH ENTERPRISE

NAMA : NORLIHA BINTI HJ LAMAT
TELEFON : 016-5553085
ALAMAT : KG SUNGAI BEDAUN, 87000 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
MULA NIAGA : 2011

48 DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

R&H HERDA MANDRE

NAMA : HARDAH BINTI NURSALAM
TELEFON : 010-2012151
ALAMAT : SIMPANG 13, KG POHON BATU WP

PARLIMEN LABUAN
DAERAH : P166
QUICK WIN : LABUAN
MULA NIAGA : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
: 2018

DIREKTORI USAHAWAN QUICK WIN 49

MASAKAN JAHITAN DANDANAN DIRI SENI TANGAN KOMPUTER

FARIDAH BINTI HALIDIN

NAMA : FARIDAH BINTI HALIDIN
TELEFON : 016-7439006
ALAMAT : LORONG 22, KG GANGGARAK, 87000 WP LABUAN
PARLIMEN : P166
DAERAH : LABUAN
QUICK WIN : KURSUS KATERING /TAHUN 2019
MULA NIAGA : 2010


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Surah Asy Syura 1-10
Next Book
Smart_Phonics_2_Short_Vowels_Pupil's_Book_PDFDrive_