Home
About
การแกะเสียงและจัดทำหนังสือ “เล่มเดียวจบ นิพพาน” เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ ๑ ปี การละสังขารองค์หลวงพ่อณรงค์ มหาวีโร วัดบ้านเพ (รำไพพรรณีวัน) อ.เมือง จ.ระยอง และเพื่อน้อมสักการะสำนึกในพระคุณขององค์หลวงพ่อในการอบรมสั่งสอนพัฒนาจิตวิญญาณของศิษยานุศิษย์มาตลอด ๕๘ พรรษา ตามแนวพระพุทธศาสนาสายอรัญวาสี

หลวงพ่อณรงค์ มหาวีโร มีรูปแบบการเทศน์สอนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์อย่างยิ่ง อาจจะไม่ง่ายนักสำหรับบุคคลที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินเสียง และไม่เคยฟังเทศนาจากองค์ท่านโดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงบันทึกเสียง ๔๖ กัณฑ์ใส่ไว้ในรูปแบบ MP3 ซึ่งท่านสามารถเปิดฟังและควรใช้ควบคู่กับหนังสือ “เล่มเดียวจบ นิพพาน” ซึ่งก่อนเข้าอ่าน E-book ธรรมเทศนากัณฑ์ต่างๆนี้ กรุณาเปิดอ่านคำปรารภของท่านพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ได้ผลจากการอ่านธรรมเทศนาของ หลวงพ่อณรงค์ มหาวีโร อย่างเต็มรูปแบบ