Home
About
E-BOOK อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดอบรม เป็นคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเบรคการอบรม และรวบรวมเมนูอาหารจัดเบรคไว้อย่างหลากหลาย โดยการเลือกอาหารจัดเบรคในแต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับงานสัมมนานั้น ๆ ด้วย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เล่มด้วยกัน ได้แก่
1. ขนมปัง&ขนมเค้ก
2. ขนมไทย
3. เครื่องดื่ม
4. อาหารแบบจานเดียวและแบบบุฟเฟ่ต์
5. การจัดดอกไม้และโต๊ะประชุมสัมนา