Home
About
Lạnh run người nhưng không sốt bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Căn cứ vào tình trạng người bệnh có thể đề xuất phương án phù hợp.
Website: https://vpopharco.com.vn/vi/posts/nguyen-nhan-gay-lanh-run-nguoi-nhung-khong-sot
Địa chỉ: Số 688, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hotline: 0349 550 629
Email: [email protected]
#vpopharco #dongnamduocvinhphuc #lanhrunnguoinhungkhongsot #camgiaconlanh