Home
About
Đức Bình là chuyên gia hàng đầu về ngành Công nghệ sinh học, chuyên nghiên cứu và ứng dụng các loại chế phẩm sinh học.: Emzeo, trichoderma, EM gốc ... Xem thêm tại: https://chephamvisinh.vn/ve-founder-duc-binh/