The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-05-01 18:41:29

3 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา _ Our Products - RW760 - 0417

คุณภาพ


หรูหราตระการตาทุกชิ้น


©ºÑº´Ô¨ÔµÍÅ

ชุดโกเมต 17 ชิ้น
ด้วยรีนา-แวร์คุณสามารถปรุงอาหารจานโปรดของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยโภชนาการและรสชาติที่อร่อย

อาหารจะอร่อยขึ้นเมื่อปรุงด้วยเครื่องครัวคุณภาพเยี่ยม!


ชุดเครื่องครัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์


จากเครื่องครัว 17 ชิ้นนี้ คุณผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง 66 แบบ!


ภาชนะ 1.5 ลิตรพร้อมฝา (กระทะทอดเล็ก) | ภาชนะ 2 ลิตรพร้อมฝา | ภาชนะ 3 ลิตรพร้อมฝา
ภาชนะ 4 ลิตรพร้อมฝา | ภาชนะ 5 ลิตรพร้อมฝา | กระทะทอดใหญ่พร้อมฝา (28 ซม) | หม้อซ้อนนึ่ง
ตะแกรงขูดนึ่ง 3 ลิตร | ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา (ภาชนะชั้นเดียวหนา) | ตะแกรงขูดนึ่ง 6 ลิตร

ตำ ราอาหารและการใช้
และบำ รุงรักษา

ชุดเชฟ I 7 ชิ้น
ผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง 20 แบบ


ภาชนะ 2 ลิตรพร้อมฝา | ภาชนะ 4 ลิตรพร้อมฝา | กระทะทอดใหญ่พร้อมฝา (28 ซม) | หม้อซ้อนนึ่ง

ชุดเชฟ II 7 ชิ้น


ผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง 19 แบบภาชนะ 1.5 ลิตรพร้อมฝา (กระทะทอดเล็ก) | ภาชนะ 3 ลิตรพร้อมฝา

ภาชนะ 5 ลิตรพร้อมฝา | ตะแกรงขูดนึ่ง 3 ลิตร

ภาชนะขนาดจัมโบ้

สามารถซื้อแยกชิ้นได้


ภาชนะซูเปอร์เดอลุกซ์ 16 ลิตร

ภาชนะคิงคุกเกอร์ 12 ลิตร


ภาชนะควีนคุกเกอร์ 8 ลิตร

เครื่องใช้ในครัวอื่นๆ
The most popular large capacity pieces.
ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา


แยกซื้อเป็นชิ้นได้และรวมอยู่ในชุดโกเมต์

ตะแกรงขูดนึ่ง 6 ลิตร

สไลซ์หรือขูดอาหารลงภาชนะโดยตรงได้ ใช้ได้กับภาชนะ 6 ลิตร

กระทะทอดใหญ่ และหม้ออบแรงดันนูเทร็กซ์

ภาชนะลิตเติ้ลจูเวล 1ลิตร

ภาชนะแมกซ์คุกเกอร์ 27 ลิตร


สำ หรับปรุงอาหารจำ นวนมากๆเหมาะอย่างยิ่งสำ หรับนึ่งอาหาร ตุ๋นอาหาร และปรุงอาหารจำ นวนมากๆ เช่น


แกง น้ำ แกง

กระทะก้นลึกพร้อมฝา 38 ซมขนาดใหญ่ถึง 6 ลิตร สำ หรับการปรุงอาหารจำ นวนมากกระทะพริ้นเซสซาพร้อมฝา 34 ซม

ขนาด 4.5 ลิตรเหมาะแก่การใช้งานประจำ วัน

หม้ออบ แรงดัน


สุดยอดของ การปรุงอาหาร!

ปรุงอาหารได้สารพัด!

รับประกัน10 ปี สำ หรับ ใช้ได้กับเตาแม่เหล็ก
ชุดหม้ออบแรงดัน ไฟฟ้า เฉพาะหม้อ
หม้อ,ฝา,และตะแกรงนึ่ง อบแรงดัน ขนาด
9ลิตร นูเทร็กซ์

ชุดหม้ออบแรงดัน 5 ชิ้น ประกอบด้วย:

หม้ออบแรงดัน 9 ลิตรพร้อมฝาอบ


ใช้เวลาปรุงอาหารเพียง1 ใน 3 | มีระบบนิรภัยป้องกันหลายระดับ |

แท่งแสดงแรงดันดูเข้าใจง่าย | คว่ำ ด้วยภาชนะ 5 ลิตร จะได้หม้ออบแบบดัทช์

หม้อพาสต้า


กระชอน ด้ามถอดออกได้

ฝานกหวีด สำ หรับปรุงอาหารที่ไม่ใช้แรงดัน


ปรุงอาหารด้วยความมั่นใจ!รับประกัน 1 ปี
กระชอน วาล์วต่างๆ
ยางปะเก็น

กระทะคลาสสิค

หรูหราและใช้สะดวกกระทะคลาสสิคใหญ่พร้อมฝา (30 ซม)


กระทะคลาสสิคเล็กพร้อมฝา (24 ซม)


ด้ามจับมนโค้งจับได้กระชับและไม่ร้อนมือ
ฝาภาชนะควีนคุกเกอร์ใช้ได้กับกระทะคลาสสิคใหญ่ และฝาภาชนะ 4 หรือ 3 ลิตรใช้กับกระทะคลาสสิคเล็กได้ เทอาหารไม่หก

กระทะปิ้งย่าง 36 ซมปิ้งย่างในบ้านได้ตลอดเวลา!
ก้นกระทะนูนเป็นริ้วช่วยให้ไขมันไหลออกไป

กระทะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 ซม. ด้ามจับมนโค้ง จับได้กระชับและไม่ร้อนมือ ปิ้งย่างได้คราวละมากๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเนื้อ ไก่ หรือหมู ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ย่างผักต่างๆ . เทอาหารไม่หก . ไม่รวมฝา

คลาสสิคซอสซิเออร์ 1.75 ลิตร

ใช้ในการปรุงซอสและน้ำ เกรวี ปรุงธัญญพืชต่างๆ ปรุงเห็ดและหัวหอม


ปรุงผักต่างๆ โดยใช้น้ำ แต่น้อยได้ รวมทั้งอุ่นอาหารที่เก็บไว้


คลาสสิคซอสแพน
2.5 ลิตร


ภาชนะทรงสูง

ป้องกันไม่ให้อาหารหกขณะปรุง

ไม่ทำ ให้ซุปหรือซอสแห้ง ปรุงอาหาร


“โดยใช้น้ำ แต่น้อย” ได้


เนื่องจากกระทะคลาสสิคซอสแพน (2.5 ลิตร) และกระทะคลาสสิคมินิ (18 ซม.) มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก
การเหนี่ยวนำ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเข้ากันได้กับเตาจึงขึ้นอยู่กับรุ่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กระทะคลาสสิคมินิ 18ซมขนาดกำ ลังดีเหมาะสำ หรับการปรุงเมนูไข่

ที่น่ารับประทานในปริมาณที่น้อยๆ

กระทะเชฟ 30 ซม
เหมาะอย่างยิ่งในชีวิตประจำ วัน

ใช้ได้ทั้งผัด ทอด เจียว อบ นึ่ง และย่าง ใช้ฝาปิดขนาด 30 ซม. (ขายแยกชิ้น) ใช้ฝาเดียวกับ
ภาชนะควีนคุกเกอร์ หรือกระทะคลาสสิคใหญ่ ด้ามจับมนโค้ง จับได้กระชับและไม่ร้อนมือ.

- เหมือนกันทั้ง 3 แบบ

เครื่องครัวทั้งหมดของรีนา-แวร์ สามารถผสมผสานปรับ


เปลี่ยนกันได้มากกว่า 140 แบบ

การผสมผสาน
ชุดโกเมต์หม้อซ้อนนึ่ง 1.5ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง

1.5ลิตร 2ลิตร 3ลิตร 4ลิตร 3ลิตร

1.5ลิตร 2ลิตร 2ลิตร
3ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง 3ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง4ลิตร 3ลิตร 4ลิตร 3ลิตร 4ลิตร

3ลิตร 4ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง 6ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง

กระทะทอดใหญ่
3ลิตร 4ลิตร 5ลิตร 5ลิตร5ลิตร

5ลิตร 5ลิตร
5ลิตร
6ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง


6ลิตร 6ลิตร หม้อซ้อนนึ่ง 6ลิตร กระทะทอดใหญ่ หม้อซ้อนนึ่ง
กระทะทอดใหญ่ 6ลิตร

2ลิตร
ชุดเชฟ I หม้อซ้อนนึ่ง


2ลิตร หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง

2ลิตร 4ลิตร 4ลิตร 4ลิตร 4ลิตร
1.5ลิตร
ชุดเชฟ II
3ลิตร

1.5ลิตร
3ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง

3ลิตร 3ลิตร 5ลิตร 3ลิตร
5ลิตร

6ลิตร กระทะทอดใหญ่
เซ็ตภาชนะจัมโบ้ควีนคุกเกอร์

ควีนคุกเกอร์
คิงคุกเกอร์
ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์
ควีนคุกเกอร์
ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์


กระทะก้นลึก กระทะก้นลึก แมกซ์คุกเกอร์ แมกซ์คุกเกอร์

เครื่องคั้นแยกกาก TMนูเทร็กซ์TM
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์ คั้นแยกกากผักผลไม้ด้วยความเร็วต่ำ
คั้นน้ำ ออกจากผักผลไม้ได้สูงสุด ให้น้ำ ผักผลไม้มากขึ้น ให้ไฟเบอร์มากขึ้น

และให้คุณค่าของผักผลไม้มากขึ้น
• ให้น้ำ ที่คั้นแล้วมากขึ้น: เครื่องจะสลัดกากผักผลไม้ออกมาเมื่อไม่มีน้ำ ที่จะ
สกัดอีกแล้ว

• ไม่จำ เป็นต้องดื่มทันที: การคั้นแยกกากจะไม่ทำ ให้น้ำ ผักผลไม้ถูกอากาศ
ดังนั้นคุณจึงเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน ถึง 72 ชั่วโมง


• ใช้ได้สารพัดประโยชน์: คุณสามารถทำ น้ำ นมถั่วเหลือง น้ำ นมอัลมอนด์
และอื่นๆ หรือทำ เต้าหู้ได้ซึ่งรีนา-แวร์ ได้จัดอุปกรณ์ให้แล้ว

• ทำ ความสะอาดง่าย: ใส่น้ำ เข้าไปในเครื่องเพื่อล้างเบื้องต้นก่อนที่จะถอด

เครื่องออกมาล้างส่วนประกอบอื่น ๆ


TM
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์ของรีนา-แวร์มาพร้อมกับแก้วรองน้ำ
ผักผลไม้และแก้วรองกาก และอุปกรณ์ทำ เต้าหู้ 3 ชิ้น

เครื่องแยกกากผักผลไม้“นูเทร็กซ์” TM
ทำ ให้คุณสามารถรับประทานผักและผลไม้

ในปริมาณที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็วมอเตอร์แบบอินดักชั่นทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ รับประกัน 1 ปี

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เย็นกว่า เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า

และมี ประสิทธิภาพมากกว่า

เตาแก๊สหรือ เตาไฟฟ้า


ความร้อนเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งพลังงานตรงไป
ยังเครื่องครัว

เครื่องครัวจะร้อน แต่พื้นที่หน้าเตาไม่ร้อน ทำ ให้ปรุงอาหาร
ได้เร็วขึ้น
และครัวคุณจะไม่ร้อน

นอกจากนี้ คุณยังประหยัดพลังงานได้ถึง 65% เมื่อปรุง
อาหารด้วยวิธี

“ใช้น้ำ แต่น้อย” บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเทียบกับการต้มน้ำ
Modelo IC - 350
บนเตาไฟฟ้าทั่วไป
เย็นกว่า ปลอดภัยกว่า สะอาดกว่า สะดวก และง่ายต่อการ

พกพา! *Rena Ware test kitchen 2004กาชงกาแฟ/ชอคโกแลต
กาชงเครื่องดื่มร้อน สารพัดประโยชน์
ชอคโกแลต: ชงชอคโกแลตร้อนที่เข้มข้น รสอร่อยด้วยไม้

ทำ ฟองนม ฝาแบบมีรูป้องกันไม่ให้นมเดือดล้นออกจากตัว

กา
กาแฟ: ต้มน้ำ และชงกาแฟในกาเดียวกัน

ได้รสชาติและน้ำ มันธรรมชาติของกาแฟแท้

ยังใช้ชงใบชาได้ดีเยี่ยมอีกด้วย!


สร้างความประทับใจให้ทั้งครอบครัว – เลี้ยงเพื่อนฝูงและ
สมาชิกครอบครัวด้วยชอคโกแลตร้อนกับ


อาหารว่าง


รับประกันตลอด รับประกัน 2
ชีพ เฉพาะตัว ปี สำ หรับฝา
กาและฝาแบบ
มีรูสำ หรับตัว
ฝากด

CUTLERY SET 16 PIECES
ชุดมีดสมบูรณ์แบบ เพื่อใช้ทำ ครัว

ทุกๆ วัน
สำ หรับมีด สำ หรับกล่อง
ทั้งหมด ไม้และที่ลับ
มีด

คุณภาพดีเลิศ - ใบมีดสเตนเลสได้รับการ
เสริมให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษาความคมไว้

ได้นาน มีความคงทนและทนสึกกร่อน 6 7
5
ออกแบบสวยงามล้ำ ยุกต์ - ทำ ด้วย 4
9
เหล็กสเตนเลสทั้งด้าม คงทนถาวรและรับ 3
2
ประกันตลอดชีพ ด้ามและใบมีดทำ เป็นชิ้น
1
เดียวกัน ดูแลและทำ ความสะอาดง่าย

คุณค่าประทับใจ - มีดทั้งชุด ประกอบ
ด้วยมีดทำ ครัว 8 ด้าม มีดสเต๊ก 6 ด้าม

กล่องไม้อะคาเซียและที่ลับมีด
8
1| มีดปอก 2| มีดสารพัดประโยชน์ 3| มีดซันโตกุ
4| มีดฟิเลต์ 5| มีดแล่ 6| มีดหั่นขนมปัง
ล้างด้วยมือเท่านั้น 7| มีดเชฟ 8| มีดอีโต้ 9| มีดสเต๊ก 6 ด้าม

กาต้มน้ำ สเตนเลส


เหมาะกับการต้มน้ำ ให้ร้อน ในเวลาอันรวดเร็วช้อนส้อม

“สกาย”

12 ชิ้นต่อชุด ช้อน 6 คัน ส้อม 6 คัน

ผลิตจากสเตนเลส แข็งแรง ทนทาน

ชุดปรุงอาหาร พรีเมี่ยม 7 ชิ้น

ทำ จากเหล็กสเตนเลส 18/8 หนาคงทน

ที่จับกระชับมือ จับได้มั่นคง

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ 6 ชิ้น และราวแขวนที่ตีไข่

ทัพพีโปร่ง ทำ 3 หน้าที่ ตีไข่ ตีแป้ง
กระบวย ตักพาสต้า คลุกเนื้อบด

ทัพพี ใช้ตัก กรอง หรือเท ตักเฉพาะเนื้ออกจากซุป
ตะหลิว ตักข้าวสวยโดย อาหารในชิ้นเดียวกันl
คีมคีบ ปลายลาดเอียง ช่วยให้ ไม่มีข้าวติดง่าย
มีส่วนที่ใช้คีบอาหาร กลับอาหารได้
3 แบบ
ล้างด้วยมือเท่านั้น!

ชุดอุปกรณ์ทำ อาหาร

พบกับนวัตกรรมใหม่ พร้อมกับ คุณลักษณะพิเศษอื่นๆ ของ


ชุดอุปกรณ์ ทำ อาหารที่พิเศษเหล่านี้ และมาค้นหากันว่า


ทำ ไม รีนา-แวร์ จึงก้าวล้ำ ผู้อื่นไปหนึ่งก้าวเสมอ

• ชุดอุปกรณ์ทำ อาหาร ผลิตด้วยเหล็กสเตนเลส 18/8 ที่แข็งแกร่ง ทำ ให้การเตรียมอาหารง่ายมาก


• ด้ามจับกลม จับได้เหมาะมือ กระชับ และไม่ลื่นหลุดมือง่าย

• ที่วางเก็บแบบตั้งโต๊ะ


ชุดแคลิฟอเนียมีดหั่น |
หั่นผล อโวคาโด 11 ชิ้นในครั้งเดียว มีดซอย | ตัวคั้นน้ำ |
หั่นด้วยมีดซอย โดยเลื่อนขึ้น-ลง ซอยกระเทียม
คั้นน้ำ จากมะนาวและส้ม
หอมใหญ่ ผักชี ต้นหอม ใช้ปลายมีดตักอาหาร
ที่หั่นแล้วใส่ภาชนะ
ชุดทอสคาโนมีดตัดพิซซ่า |
เลือกหนา บางได้ โดยหันมีดให้ถูกข้าง ลวด ออกแบบมาเผื่อคนถนัดซ้าย และขวาใช้ได้
ใช้มีดกลมตัดแผ่นพิซซ่า มีดตัดเนยแข็ง | มีดปอกเปลือก |
ใบมีดใกล้ด้ามสำ หรับตัดขอบ เปลี่ยนและปรับได้ ปลายมีดใช้เซาะตามันฝรั่ง หรือตาสัปปะรด

ชุดมาร์เซย์


ตัวบดกระเทียม | บดกระเทียมได้ง่ายๆ ตัวขูด | ขูดเนยแข็ง มะละกอ แครอท มี ช้อนตักเอนกประสงค์ | ตักแคนตาลูป
ปลอกใส ป้องกันบาดมือ แตงโม เนื้อมะพร้าว ไอศกรีม และอื่นๆอีก
มาก


ล้างด้วยมือเท่านั้น!

เพิ่มเติม


สูตรอาหาร คู่มือการใช้และเก็บรักษา ผงขัด รีนาไลท์


มากกว่า 100 สูตรอาหารทั้งไทยและเทศ รักษาเครื่องครัวของคุณให้ดูใหม่ สดใส
รวมถึงคู่มือการใช้และบำ รุงรักษาและวิธีปรุงอาหารโดย “ใช้น้ำ แต่ แวววาว ย่อยสลายด้วยตัวเอง ไม่
น้อย” ทำ ลายสิ่งแวดล้อม
กรรไกร
ใช้ได้สารพัด ใช้เลาะกระดูกไก่ได้ดีเยี่ยม

TM
เครื่องฟอกอากาศแอโร ควอตโตร+ของรีนา-แวร์จะช่วยให้สมาชิกครอบครัวคุณหายใจได้สะดวกขึ้น ด้วยการกรองฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ควัน

บุหรี่ ควันรถ เชื้อรา สะเก็ดหนังสัตว์ กลิ่นและแบคทีเรีย ซึ่งอาจอยู่ในบ้านของคุณ

มีประสิทธิภาพ ใช้สะดวก คงทนและเดินเงียบบ

ประสิทธิภาพ ใช้สะดวก• กรองอากาศในห้องขนาด 19 • ออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย กินไฟน้อย
ตารางเมตรได้ถึง 4 ครั้งใน มีสวิทช์ตั้งเวลา
ทุกๆ ชั่วโมง
• ไส้กรองอากาศใช้ได้นาน 4,000 ชั่วโมง
• ไอออนไนเซอร์ ส่งประจุไฟฟ้า ทำ ความสะอาดง่าย
ลบออกมา ทำ ให้อากาศสดชื่น
ขึ้น • เปลี่ยนเมื่อหมดอายุ
• ลดมลภาวะในอากาศ ลด • มีสวิทช์ “นิทรา” ตั้งให้เครื่องทำ งานช้าและ
อาการหืดหอบและให้การพัก ปิดไฟทุกดวง ของเครื่องให้คุณได้หลับพัก
ผ่อนดีย่ิงขึ้น ผ่อนเต็มที่


• เครื่องควบคุมรีโมท ให้ความสะดวกในการ
ใช้งาน
การกรอง 4 ขั้นตอน:แผ่นใยสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์

กรองจับและทำ ลายเชื้อโรคต่าง ๆ กรองฝุ่นและสิ่งสกปรกขนาด
1 ใหญ่
แผ่นกรองจุลินทรีย์

2 กรองและทำ ลายจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เล็ดรอดเข้ามา


แผ่นกรอง HEPA แท้

กรองสิ่งสกปรกได้ขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน และกรองได้ถึง
3 99.97%แผ่นกรองคาร์บอน
4 การกรองขั้นสุดท้าย ซึ่งจะดูดซับก๊าซ สารเคมี กลิ่นต่าง ๆทำ ให้

อากาศสดชื่น

มาสัมผัสคุณภาพของรีนา-แวร์ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศ


สินค้าทุกชนิดผลิตขึ้นตามข้อกำ หนดที่เข้มงวดที่สุดจากโรงงานทั่วโลก

สินค้าคุณภาพเลิศของรีนา-แวร์เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น


รีนา-แวร์ยืนหยัดและเชื่อมั่นในสินค้าของเรา


รับประกันตลอดชีพสำ หรับเครื่องครัวสเตนเลส

สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันอย่างพร้อมมูล

สำานักงานใหญ่ และสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่เบื้องหลังสินค้า
สหรัฐอเมริกา

คุณภาพสูงเหล่านี้คือ บริษัทที่ยิ่งใหญ่!

มากกว่า 75 ปีแล้ว ที่รีนา-แวร์ทุ่มเทให้กับการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว บริษัทที่มันคงที่คุณ

ไว้วางใจได้ว่าจะอยู่คู่กับคุณไปอีกนาน

รีนา-แวร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีจริยธรรมและจำ หน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศจากรุ่นสู่รุ่นก่อตั้งปี พ.ศ. 2484


คำ พูดของลูกค้าคือสิ่งรับประกันที่ดีที่สุด!
“แม่ฉันชอบชุดครัวของรีนา-แวร์มาก เธอมีมานานกว่า 30 ปีแล้ว พ่อของฉันซื้อให้แม่ตอนแต่งงานกัน สามีของฉันมาเห็นเข้า
ไม่เชื่อว่ามันมีอายุมากกว่า 30 ปี เขาจึงตกลงจะซื้อให้ฉันอีกหนึ่งชุด ฉันไม่ลังเลเลยที่จะแนะนำ เครื่องครัวรีนา-แวร์ให้กับเพื่อนๆ”


María Esther Campos

“ฉันซื้อชุดเครื่องครัวรีนา-แวร์ชุดแรกในปี 1972 หลังจากผ่านไปหลายปี เครื่องครัวรีนา-แวร์
คือสิ่งเดียวที่ฉันส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ ทุกครั้งที่ฉันทำ อาหารด้วยเครื่องครัวชุดนี้ ทำ ให้นึกถึงความทรงจำ เก่าๆ
สำ หรับพวกเรา เครื่องครัวรีนา-แวร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไปแล้ว”Xochilt Godoy


มาเป็นส่วนหนึ่งของ


สมาชิกรีนา-แวร์ ที่มีอยู่ ทั่วโลกซิ!

การรับประกัน ความพอใจของลูกค้า คือเครื่องบ่งชี้ได้ดีที่สุดในการรับประกันสินค้า

การรับประกันของรีนา-แวร์
รีนา-แวร์รับประกันว่าสินค้าจะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและกระบวนการผลิต (กรุณาดูรายละอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้และบำ รุงรักษาสำ หรับระยะ
เวลาการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแตกต่างออกไปสำ หรับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองความชำ รุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี จงใจทำ ให้เสียหาย ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการบำ รุงรักษาตามที่คู่มือแจ้งไว้
หรือมีการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์นอกศูนย์บริการรีนา-แวร์ การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครอบถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์การแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่อยู่ใต้เงื่อนไขการรับประกัน
รีนา-แวร์อาจเลือกที่จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องให้ ซึ่งรีนา-แวร์ได้ตรวจสอบแล้ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้
ใหม่ ชิ้นส่วนที่บกพร่องนั้นจะตกเป็นทรัพย์สินของ รีนา-แวร์
การแก้ไขข้อบกพร่องจะมีเพียงที่กล่าวข้างต้นเท่านั้นการขอรับบริการประกัน

การติดต่อเพื่อขอรับบริการประกัน ลูกค้าต้องแจ้งโดยละเอียดสภาพอาการบกพร่องให้กับศูนย์บริการ ลูกค้ารีนา-แวร์ทราบ ลูกค้าอาจต้องส่งสินค้าไป
ที่ศูนย์บริการลูกค้าของรีนา-แวร์โดยลูกค้าต้องชำ ระ ค่าใช้จ่ายในการส่งเอง รายชื่อศูนย์บริการรีนา-แวร์ทั่วโลกสามารถหาได้จาก www.renaware.
com ลูกค้าอาจจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าจากรีนา-แวร์ หากรีนา-แวร์ตรวจสอบพบข้อบกพร่อง อยู่ภายใต้การรับประกันแล้ว รีนา-แวร์จะส่ง
สินค้าคืนให้ลูกค้าเอง


ข้อจำ กัดอื่นๆ ของการรับประกัน
การให้การรับประกันจะเป็นไปตามที่ได้กล่าวโดยแจ้งชัดข้างต้น การรับประกันโดยปริยายหรือตามความเข้าใจอื่นๆ จะเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นเช่นกัน

Measurements are rounded within standard guidelines of the Cookware Manufacturers Association.
สมาชิกของ Actual product design may vary from products as pictured. Availability, configurations and
specifications may vary or change without warning.


RW760 TH 1760.03.1216 | Home Office U.S.A (425) 881.6171 | © 2016 R.W.I. renaware.com


Click to View FlipBook Version