The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-05-01 19:15:51

4 โอกาสของเรา _ Our Opportunity - RW516 - 0417

สร้างอนาคตของคุณ
เปลี่ยนชีวิตของคุณและชีวิตของคนรอบข้างคุณ!©ºÑº´Ô¨ÔµÍÅ

คุณเคยสงสัยไหมว่ามัน
จะดีอย่างไร ในการที่คุณ
จะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่ง


การที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้อง

การจริงๆ มันจะยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

แต่คุณอาจจะคิดว่า


“รายได้พิเศษหรือ..... “มันคงจะทำ ให้ฉันดีขึ้นแต่ ทำ อย่างไรล่ะ.... ฉันทำ งาน


ประจำ ขณะนี้ก็หมดวันแล้ว” แล้วประสบการณ์ที่ฉันมีล่ะ – มันจะช่วยให้ฉันมี


รายได้เพิ่มขึ้นซักเท่าไหร่ จากความรู้ที่ฉันมีในตอนนี้ข้อความนี้ฟังคุ้นๆ หรือเปล่า?

ตอนนี้ ถ้าหากมีบริษัทที่มีความ


เชื่อถือในตัวคุณ และพร้อมที่


จะช่วยคุณพัฒนาทักษะต่างๆ


ให้กับคุณล่ะ?
ไม่ว่าคุณจะมีภูมิหลังอย่างไร

ไม่ว่าคุณทำ อะไรอยู่


บริษัทนี้จะมอบแผนอบรมพัฒนาให้คุณ

ซึ่งจะทำ ให้คุณมีรายได้ทันทีทันใด

โดยไม่กระทบกับชีวิตประจำ วันของคุณ


ซึ่งคุณสามารถเริ่มหารายได้

ในเวลาว่างหรือทำ เต็มเวลาเพื่อ

รายได้ที่ดีขึ้นอีกก็ได้
คุณจะทำ อะไรถ้าคุณมีโอกาสที่จะ

เพิ่มรายได้ของคุณ

พร้อมกับการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่าง

ที่จำ เป็นเพื่อเติบโตมากกว่าที่

คุณคาดหวังไว้

คำ ตอบนั้นคือรีนา-แวร์
รีนา-แวร์เป็นบริษัทครอบครัวระหว่างประเทศ ที่ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมานับไม่ถ้วนทั่วโลก ด้วย

การเสนอโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำ เร็จของคนเหล่านี้ เป้าหมายของรีนา-แวร์คือ การ

มอบเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณมีหารายได้ มีความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง

รีนา-แวร์ ทำ ให้มันเป็นเรื่องง่ายๆคุณไม่จำ เป็นต้องซื้อหรือตุนสินค้า


พิจารณาถึงข้อดีของธุรกิจที่ดีเลิศของเรา


• มีแผนรายได้ยอดเยี่ยม

• จ่ายเงินคอมมิชชั่นทุกๆ สัปดาห์เข้าบัญชีของคุณโดยตรง

• มีการฝึกอบรมและพัฒนาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง


• มีความพึงพอใจในการขายสินค้าที่ช่วยให้คนนับล้านทั่วโลกได้รับโภชนาการและมีสุขภาพที่ดี
พิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถนำ เสนอได้


• สินค้าคุณภาพเยี่ยม


• ให้การรับประกันตลอดชีพสำ หรับสินค้าเครื่องครัว และการรับประกันดีเยี่ยมสำ หรับสินค้าอื่นๆ

• จัดสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำ ระอย่างสะดวกสบาย ทำ ให้ลูกค้าหลายระดับ

สามารถซื้อสินค้า ได้มากขึ้น


• มีบริษัทระหว่างประเทศที่มั่นคงแข็งแกร่งและซื่อตรงคอยสนับสนุน


รีนา-แวร์จัดการทำ ทุกอย่างให้ คุณไม่ต้อง


• ดำ เนินการกับเรื่องสัญญาซื้อขาย, ดูแลสต๊อคสินค้า, คลังสินค้า และดูแลการส่งสินค้าที่คุณขาย


• ดูแลการเก็บเงินจากลูกค้า

• คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าอยู่อย่างตลอดเวลา

• จัดหาและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การขาย การหาสมาชิกใหม่ และการฝึกอบรมเพื่อช่วยธุรกิจของคุณ

ด้วยรีนา-แวร์ คุณจะมีพร้อม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำ เป็นต้องมีใน
การที่จะไปสู่ความสำ เร็จได้
วันนี้คือวันของฉันเพียงคุณชำ ระค่าสมัครเพียงเล็กน้อย คุณก็จะได้รับแฟ้มเอกสาร


ช่วยขาย พร้อมด้วยทุกสิ่งอย่างที่คุณจำ เป็นต้องมีในการที่จะคว้า


โอกาสจากโปรแกรมของเรา

เครื่องมือของเราในแบบที่คุณจะต้องชอบ


แบ่งปันเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ใน
เวลาว่าง หรือ เต็มเวลา เราจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะคอยให้การ
ข่าวสารโดยการใช้ สนับสนุนต่อความต้องการของคุณ นำ หน้าเฟสบุ๊ค และยูทูปของ

รีนา-แวร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถ
วิดีโอที่โดดเด่น และ เข้าร่วมกับเราในการที่จะมีเว็บเพจเป็นของตัวเอง นอกจากนั้น

คุณยังสามารถเข้าใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่ในรีนาไดร์ฟ
สื่อนำ เสนอที่สวยงาม (RenaDrive) ของเราได้อีกด้วย


ของเรา คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย ใช้ประโยชน์จากชุดสินค้า
ราคาพิเศษ และการแข่งขันต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณได้เร่ิมต้นได้

อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่า

คุณจะก้าวเร็วเท่าใด


หรือไปได้ไกลแค่ไหน

อนาคตของคุณ

ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้ว

การฝึกอบรมส่วนบุคคล
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณเอง
ในรีนา-แวร์ การพัฒนาส่วนบุคคลของคุณมีความสำ คัญที่สุด ดังนั้นไม่ว่า


คุณจะผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อน เราจะทำ การฝึกอบรมให้คุณในทุกๆ ด้าน

ที่จำ เป็น เพื่อที่จะให้คุณสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบความสำ เร็จได้
รีนา-แวร์มีพร้อมทุกสิ่งอย่างที่คุณจำ เป็นต้องมีเมื่อคุณต้องการมัน


เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่คุณ


พร้อม คุณสามารถกำ หนดก้าวเดินของคุณได้เอง


มหาวิทยาลัยรีนา-แวร์ของเรา มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่ทันสมัย ประกอบไปด้วย

วิดีโอ และการสัมมนาต่างๆ ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของดีวีดี การออนไลน์ หรือ


จะมีทั้งวิทยากร ซึ่งคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

คุณจะหาอะไรที่เหมือนกับ


รีนา-แวร์ได้ที่ไหนอีก
มาเป็นผู้นำ
ปลดปล่อยศักยภาพ


ของคุณออกมาภายใต้การฝึกอบรมของ


รีนา-แวร์


คุณจะรีรออะไรอีก

รายได้พิเศษ

การจ่ายที่รวดเร็ว ค่าคอมมิชชั่นที่สูง
และมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ยอดเยี่ยมจาก

ธุรกิจส่วนตัวของคุณเอง

การท่องเที่ยวต่างประเทศ และรางวัล

ต่างๆ
มีโอกาสสำ หรับท่านเสมอในการที่
จะชนะรางวัลการแข่งขันของเรา

ที่ประกาศออกมาเป็นประจำ **ในปี 2557 ประมาณร้อยละ 3 ของคนที่เข้าร่วมธุรกิจกับรีนา-แวร์ สามารถชนะทริปท่องเที่ยวต่างประเทศได้


รีนา-แวร์

บริษัทที่คุณสามารถเชื่อถือได้ สำ นักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา
เป็นบริษัทที่รักษาคำ มั่นสัญญา
ของเขามากกว่า 75 ปี

ผลิตภัณฑ์ของรีนา-แวร์
ความครบถ้วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ

ภาพระดับสูงสุด เพื่อการดำ เนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาพที่ดี อุปกรณ์เครื่องครัวชั้นเยี่ยม
เกือบทั้งหมดมาพร้อมการรับประกันตลอด

ชีพ

โอกาสของรีนา-แวร์ ที่งานประจำ ใดๆ ก็ไม่อาจเทียบได้


พิจารณาถึงทุกสิ่งอย่างที่คุณสามารถมีได้ - ผลประโยชน์


มากมายซึ่งยากมากที่จะหาได้จากที่ที่เดียว


แล้วทำ ไมไม่คว้าโอกาสเหล่านี้ไว้!

ความเป็นอิสระ

กำ หนดเวลาทำ งานของคุณได้เอง
ว่าจะตัดสินใจลงทุนทำ งานกี่ชั่วโมง
เพราะคุณเป็นนายของตัวเอง


เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณทำ

ธุรกิจของคุณ คุณใช้ได้ตลอด
24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

การฝึกอบรมและพัฒนา

ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
จากการฝึกอบรมที่รีนา-แวร์

จัดให้ฟรีตลอดเวลา

อนาคตที่ยาวไกล
คุณจะได้รับการยกย่องชมเชย

ในความสำ เร็จของคุณตลอดไปผู้นำ จะเห็นคุณค่าโอกาสที่ดีต่อเมื่อเขาได้เห็นมัน
จงมาขับเคลื่อนไปสู่ความสำ เร็จกับรีนา-แวร์คุณพร้อมหรือยัง?

สำ หรับคนที่ทำ ตามแผนงานรีนา-แวร์เขามีเรื่องเล่าให้ฟังมากมาย


“อะไรที่ทำ ให้รีนา-แวร์วิเศษอย่างนี้นะหรือ ก็คือรีนา-แวร์เป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์

รีนา-แวร์ไม่ซ่อนเร้นอะไรเลย คุณสามารถเลื่อนตำ แหน่งได้จริงๆ ไม่ใช่ฝัน

มันเป็นความจริงว่ารีนา-แวร์เปลี่ยนเปลงตัวคุณ คุณจะเริ่มค้นพบว่าคุณ

สามารถทำ ในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะสามารถทำ ได้มาก่อนเลย”ลูซิลา อาร์ดิลา


“รีนา-แวร์หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของดิฉัน หากคุณทุ่มทั้งตัวลงไป รีนา-แวร์

จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเหมือนดิฉัน ดิฉันต้องการช่วยคนมากๆ ให้มาหาผล
ประโยชน์จากโอกาสของรีนา-แวร์ เพื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้”


มาเรีย บิลเลกาส

“กับรีนา-แวร์แล้ว ผมมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

ครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ โอกาสของรีนา-แวร์เปลี่ยนชีวิตของผมเพราะว่า
รีนา-แวร์เป็นบริษัทที่เอาใจใส่ทั้งตัวผมและครอบครัวของผม ครอบครัว

ของผมเป็นสิ่งที่สำ คัญที่สุดในโลก และก็เพราะผมทำ ธุรกิจรีนา-แวร์

ทำ ให้ผมสามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้”


ริคาร์โด คาร์โมนา
“โอกาสของรีนา-แวร์คือสิ่งที่ทุกๆคนสามารถทำ เป็นธุรกิจของตนเองได้ และเรา
สามารถทำ ให้กิจการของเราเจริญก้าวหน้าไปถึงระดับที่สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถ

เราจะอำ นวย รีนา-แวร์ทำ ให้ความพยายามและชีวิตของเรามีความหมาย โอกาส
รีนา-แวร์ทำ ให้เราบรรลุเป้าประสงค์และทำ ให้ความฝันเป็นความจริงโดยไม่ต้อง
ลงทุนมากมายอะไร ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อคสินค้า ไม่ต้องซื้อสินค้า หรือต้อง
ทำ งานตามตารางเวลา”


จอร์จ โอเบโซ

หนทางการเป็นผู้นำ ของรีนา-แวร์โอกาสเลื่อนตำ แหน่งมีตลอดเวลา
ไม่เหมือนกับงานประจำ ทั่วๆ ไป คุณจะได้รับรางวัลและรายได้


ไม่เฉพาะแต่จากความมานะของคุณเท่านั้น แต่จากความมานะของ


ลูกทีมของคุณด้วย คุณจะเห็นรายได้คุณสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่


องค์กรของคุณเติบใหญ่ขึ้น


ได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณขายสินค้า

ได้รับโบนัสจากการขายของคุณเอง
ได้รับโบนัสจากการขายของลูกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง
ได้รับโบนัสจากการขายของกลุ่มของคุณเอง

ได้รับโบนัสจากการขายของทั้งองค์กรที่คุณสร้างขึ้นมา
เลื่อนตำ แหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำ ได้ตามกฎ

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ คุณได้รับคอมมิชชั่นทุกๆ สัปดาห์และรับโบนัสทุกๆ 2 สัปดาห์ดังนั้นคุณไม่ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงิน

มีรายได้จากรีนา-แวร์อย่างไร


ความลับของการมีรายได้ไม่จำ กัดคือ การเป็น “ผู้นำ ” ที่สร้าง “ผู้นำ ” รุ่นต่อๆ ไปTeam Builder


เริ่มทำ Qualified GroupConsultantผลประโยชน์ ผลประโยชน์

- คอมมิชชั่น 15% จากยอดขายส่วนตัว - คอมมิชชั่น 15% จากยอดขายส่วนตัว

- มีสิทธิได้รับโบนัสยอดขายส่วนตัวสูงถึง - มีสิทธิได้รับโบนัสยอดขายส่วนตัวสูงถึง
9% 12%

- โบนัสแนะนำ ผู้แทน 3% จากยอดขาย - โบนัสแนะนำ ผู้แทน 3% จากยอดขาย
ของลุกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง ของลูกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง

- มีสิทธิได้รับโบนัสพัฒนากลุ่มสูงถึง 9% - มีสิทธิได้รับโบนัสพัฒนากลุ่มสูงถึง
จากยอดขายของลูกทีมคนอื่น ๆ ในทีม 12% จากยอดขายของลูกทีมคน อื่น ๆ
ในทีม
1


2

3


4


5

6


7


8

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ
ระดับ ผู้นำ
Leader ผู้นำ Senior Leader

มี Qualified Group ยุคที่1 หนึ่ง มี Qualified Group ยุคที่ 1
กลุ่ม สองกลุ่ม
+ 1 + 2ผลประโยขน์ ผลประโยขน์

- ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง - ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง
Team Builder Leader

บวกกับ บวกกับ
- โบนัส Leader 5% ของยอดขายของ - โบนัส Senior Leader 3%

ทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 1” ของยอดขายของทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 2”
ทุกกลุ่ม

กลุ่มของคุณ
กลุ่มของคุณ


5%

5%
กลุ่มยุคที่ 1

กลุ่มยุคที่ 1
3%


กลุ่มยุคที่ 2

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ
ผู้นำ
ระดับ
Executive Leader ผู้นำา Silver Executive Leader


มี Qualified Group ยุคที่ 1 สาม อย่างน้อยต้องมี Qualified Group

กลุ่ม ยุคที่ 1 สี่กลุ่ม และ 20,000 TOV
3
++4
ผลประโยขน์

- ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง Senior
Leader
ผลประโยขน์
บวกกับ
- ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Executive
- โบนัส Executive Leader 2% ของยอดขาย Leader
ของทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 3” ทุกกลุ่ม
บวกกับ

- โบนัส Silver Executive Leader
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*

กลุ่มของคุณ
5%


กลุ่มยุคที่ 13%

กลุ่มยุคที่ 22%

กลุ่มยุคที่ 3

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ ระดับ


Gold Executive Leader Platinum Executive Leader


อย่างน้อยต้องมี Qualified Group อย่างน้อยต้องมี Qualified Group ยุคที่

ยุคที่ 1 หกกลุ่ม และ 40,000 TOV 1 เก้ากลุ่ม และ 80,000 TOV


+ 6 + 9
ผลประโยขน์
ผลประโยขน์
-ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Gold Executive
- ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Silver
Leader
Executive Leader
บวกกับ
บวกกับ
- โบนัส Platinum Executive Leader
- โบนัส Gold Executive Leader
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*
และ

หนึ่งส่วนของ Infinity Pool สำ หรับการ
สร้าง Platinum Executive Leader

ครั้งแรก 1 คนขององค์กรของคุณ

*ไล่ลงไปถึงคนที่มีตำ แหน่งเท่ากับคุณหรือสูงกว่า


โบนัสยอดขายส่วนตัว (PSB)และโบนัสพัฒนากลุ่ม(GDB)GDB% = % ผลต่างระหว่าง PSB% ของคุณกับ
GPV PSB (%)
PSB% ของลูกทีมในกลุ่มของคุณ
ระดับ 1 100 - 499 3%

ระดับ 2 500 - 1,249 6%
ระดับ 3 1,250 - 1,999 9% Qualified Group คือคนที่สามารถทำ ยอดขายได้
2,000 GPV ต่อคาบ เงินคอมมิชชั่นและโบนัสจะ
ระดับ 4** 2,000+ 12%
จ่ายตามการคำ นวณของ CV ที่คุณขายได้ คุณจะ
**การจ่ายโบนัสระดับ 4 และตำ แหน่ง TeamBuilder ต้องมี 50PV ในแต่ละคาบโบนัสเพื่อที่จะมีสิทธิได้รับ
จะเริ่มในคาบโบนัสที่ 3 หลังจากที่คุณได้ทำ ยอด 2,000 โบนัส ยกเว้นระดับ Elite Leader
GPV และ 50PPV ในแต่ละคาบโบนัสติดต่อกันสองคาบแล้วดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

นี่คือที่...ที่รายได้พิเศษอาจจะกลายเป็นความฝัน


ที่อยู่กับคุณไปชั่วชีวิต


มาร่วมกับครอบครัวรีนา-แวร์ซิ


RW516MTH 1516.03.0317 | Home Office U.S.A.. (425) 881.6171 | © 2017 R.W.I. | renaware.com


Click to View FlipBook Version