The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-10-10 18:29:52

RW760MP-1760-03-1017-TH

แค็ตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์

คุณภาพ

หรูหราตระการตาทุกชิ้นฉบับดิจิตอล

ชุดโกเมต์ 17 ชิ้น
GOURMET SET 17 PIECES

ชุดเครื่องครัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์


จากเครื่องครัว 17 ชิ้นนี้ คุณผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง 66 แบบ!ตำ�ราอาหารและการใช้และบำ�รุงรักษาด้วยรีนา-แวร์คุณสามารถปรุงอาหารจานโปรดของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วย

โภชนาการและรสชาติที่อร่อย


• ชุดเชฟ I 7 ชิ้น

• ชุดเชฟ II 7 ชิ้น


• ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา (ภาชนะชั้นเดียวหนา)

• ตะแกรงขูดนึ่ง 6 ลิตร

ชุดเชฟ I 7 ชิ้นผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง�20�แบบ• ภาชนะ 2 ลิตรพร้อมฝา

• ภาชนะ 4 ลิตรพร้อมฝา

• กระทะทอดใหญ่พร้อมฝา (28 ซม.)

• หม้อซ้อนนึ่ง

ชุดเชฟ II 7 ชิ้นผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ถึง�19�แบบ
• ภาชนะ 1.5 ลิตรพร้อมฝา (กระทะทอดเล็ก)

• ภาชนะ 3 ลิตรพร้อมฝา

• ภาชนะ 5 ลิตรพร้อมฝา
• ตะแกรงขูดนึ่ง 3 ลิตร

ภาชนะแมกซ์คุกเกอร์ 27 ลิตร
สำ�หรับปรุงอาหารจำ�นวนมากๆเหมาะอย่างยิ่งสำ หรับนึ่งอาหาร ตุ๋นอาหาร และปรุงอาหารจำ นวนมากๆ

เช่น แกง น้ำ แกง

ภาชนะขนาดจัมโบ้


สามารถซื้อแยกชิ้นได้
ภาชนะซูเปอร์เดอลุกซ์ 16 ลิตร


ภาชนะคิงคุกเกอร์ 12 ลิตร


ภาชนะควีนคุกเกอร์ 8 ลิตร


สามารถซื้อยกชุดได้เช่นกัน

กระทะก้นลึกพร้อมฝา 38 ซม.

ขนาดใหญ่ถึง 6 ลิตร สำ หรับการปรุงอาหารจำ นวนมาก
กระทะพริ้นเซสซาพร้อมฝา 34 ซม.


ขนาด 4.5 ลิตรเหมาะแก่การใช้งานประจำ วัน

เครื่องใช้ในครัวอื่นๆ
ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา
แยกซื้อเป็นชิ้นได้และรวมอยู่ในชุดโกเมต์


ตะแกรงขูดนึ่ง 6 ลิตร

สไลซ์หรือขูดอาหารลงภาชนะโดยตรงได้ ใช้ได้กับภาชนะ

6 ลิตร กระทะทอดใหญ่ และหม้ออบแรงดันนูเทร็กซ์

ภาชนะลิตเติ้ลจูเวล
1 ลิตร

คลาสสิค
ชุดคลาสสิค�เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการใช้ในชีวิตประจำ�วัน


• ขนาดที่เหมาะมือ


• ด้ามมนโค้ง จับกระชับมือและไม่ร้อน

• มีขอบกันหก

กระทะคลาสสิคใหญ่พร้อมฝา


(30�ซม.)

กระทะคลาสสิคเล็กพร้อมฝา

(24 ซม.)


กระทะคลาสสิคมินิ (18 ซม.)

เนื่องจากกระทะคลาสสิคมินิ (18 ซม.) มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก
การเหนี่ยวนำ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเข้ากันได้กับเตา จึงขึ้นอยู่กับรุ่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กระทะปิ้งย่าง 36 ซม.

ปิ้งย่างในบ้านได้ตลอดเวลา!ก้นกระทะนูนเป็นริ้วช่วยให้ไขมันไหลออกไป

กระทะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 ซม. ด้ามจับมนโค้ง จับได้กระชับและไม่ร้อนมือ ปิ้งย่างได้คราวละมาก ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อ ไก่ หรือหมู ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ย่างผักต่าง ๆ . เทอาหารไม่หก . ไม่รวมฝา
กระทะเชฟ 30 ซม.


เหมาะอย่างยิ่งในชีวิตประจำ วัน

กระทะปิ้งย่างและกระทะเชฟไม่รวมฝาครอบ

คลาสสิคซอสซิเออร์ 1.75 ลิตร


ใช้ในการปรุงซอสและน้ำ เกรวี ปรุงธัญญพืชต่าง ๆ ปรุงเห็ดและหัวหอม

ปรุงผักต่าง ๆ โดยใช้น้ำ แต่น้อยได้ รวมทั้งอุ่นอาหารที่เก็บไว้

คลาสสิคซอสแพน
2.5 ลิตรภาชนะทรงสูง ป้องกันไม่ให้อาหารหกขณะปรุง ไม่ทำ ให้ซุปหรือ

ซอสแห้ง ปรุงอาหาร “โดยใช้น้ำ แต่น้อย” ได้


เนื่องจากภาชนะคลาสสิคซอสแพน (2.5 ลิตร) มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก การเหนี่ยวนำ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเข้ากันได้กับเตา
จึงขึ้นอยู่กับรุ่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

หม้ออบแรงดัน


รับประกัน 10 ปี ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
สำ หรับตัวหม้อ, ฝา, เฉพาะหม้ออบแรงดัน
และตะแกรงนึ่ง นูเทร็กซ์ 9 ลิตร

เครื่องครัวมหัศจรรย์!ปรุงอาหารของคุณด้วยความมั่นใจชุดหม้ออบแรงดันนูเทร็กซ์�5�ชิ้นประกอบด้วย:

• หม้อนูเทร็กซ์ขนาด�9�ลิตร�พร้อมฝาอบแรงดัน

• หม้อพาสต้า

• กระชอน�(23 ซม.) – ด้ามจับยึดไม่ร้อนมือแบบถอดได้


• ฝาหม้อมาตรฐานพิเศษ – ใช้ปรุงอาหารชนิดที่ไม่ต้องใช้แรงดันรับประกัน 1 ปี สำ หรับ
กระชอน, วาล์วต่าง ๆ
และประเก็นยาง
ใช้เวลาในการปรุงอาหารเพียง 1 ใน 3


คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหลายอย่าง


ง่ายต่อการอ่านตัวบ่งชี้ความดัน

คว่ำ ด้วยภาชนะ 5 ลิตร เพื่อทำ เป็นหม้ออบแบบดัทช์

เครื่องครัวทั้งหมดของรีนา-แวร์ สามารถผสมผสานปรับ


เปลี่ยนกันได้มากกว่า�140 แบบชุดโกเมต์
หม้อซ้อนนึ่ง 1.5 ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง


1.5 ลิตร 2 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร 3 ลิตร

1.5 ลิตร 2 ลิตร 2 ลิตร
3 ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง 3 ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง


4 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร


3 ลิตร 4 ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง 6 ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง

กระทะทอดใหญ่
3 ลิตร 4 ลิตร 5 ลิตร 5 ลิตร5 ลิตร
5 ลิตร 5 ลิตร
5 ลิตร
6 ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง6 ลิตร หม้อซ้อนนึ่ง 6 ลิตร กระทะทอดใหญ่ หม้อซ้อนนึ่ง
กระทะทอดใหญ่ 6 ลิตร

การผสมผสาน2 ลิตร
ชุดเชฟ I หม้อซ้อนนึ่ง


2 ลิตร หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง
2 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร

1.5 ลิตร
ชุดเชฟ II
3 ลิตร
1.5 ลิตร
3 ลิตร ตะแกรงขูดนึ่ง


3 ลิตร 3 ลิตร 5 ลิตร 3 ลิตร
5 ลิตร
เซ็ตภาชนะจัมโบ้
6 ลิตร กระทะทอดใหญ่

ควีนคุกเกอร์
ควีนคุกเกอร์
คิงคุกเกอร์
ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์

ควีนคุกเกอร์
ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์


กระทะก้นลึก กระทะก้นลึก แมกซ์คุกเกอร์ แมกซ์คุกเกอร์


มีขอบที่เทอาหารไม่หกเลอะเทอะ การปรุงอาหารแบบซ้อนภาชนะ จัดเก็บง่าย

TM
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์


TM
เครื่องคั้นแยกกาก �นูเทร็กซ์�คั้นแยกกากผักผลไม้ด้วยความเร็วต่ำ�

คั้นน้ำ�ออกจากผักผลไม้ได้สูงสุด�ให้น้ำ�ผักผลไม้มากขึ้น�ให้ไฟเบอร์มากขึ้น

และให้คุณค่าของผักผลไม้มากขึ้น• ให้น้ำ�ที่คั้นแล้วมากขึ้น:�เครื่องจะสลัดกากผักผลไม้ออกมาเมื่อไม่มีน้ำ ที่
จะสกัดอีกแล้ว


• ไม่จำ�เป็นต้องดื่มทันที:�การคั้นแยกกากจะไม่ทำ ให้น้ำ ผักผลไม้ถูกอากาศ
ดังนั้นคุณจึงเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน ถึง 72 ชั่วโมง


• ใช้ได้สารพัดประโยชน์:�คุณสามารถทำ น้ำ นมถั่วเหลือง
น้ำ นมอัลมอนด์และอื่น ๆ หรือทำ เต้าหู้ได้ ซึ่งรีนา-แวร์ได้จัด
อุปกรณ์ให้แล้ว

• ทำ�ความสะอาดง่าย: ใส่น้ำ เข้าไปในเครื่องเพื่อล้างเบื้องต้น

ก่อนที่จะถอดเครื่องออกมาล้างส่วนประกอบอื่น ๆ
TM
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์ของรีนา-แวร์ มาพร้อมกับ
แก้วรองน้ำ ผักผลไม้ และแก้วรองกาก และอุปกรณ์ทำ เต้าหู้

3 ชิ้น


A R R A N T Y
W

เครื่องแยกกากผักผลไม้ “นูเทร็กซ์”
ทำ�ให้คุณสามารถรับประทานผักและผลไม้�ในปริมาณที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็วมอเตอร์แบบอินดักชั่นทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ รับประกัน 1 ปีA R R A N T Y
W

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
รุ่น IC-350


เย็นกว่า�เร็วกว่า�ปลอดภัยกว่า�และมีประสิทธิภาพมากกว่าเตาแก๊สหรือ�เตาไฟฟ้าความร้อนเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งพลังงานตรงไปยังเครื่องครัว

เครื่องครัวจะร้อน แต่พื้นที่หน้าเตาไม่ร้อน ทำ ให้ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น


และครัวคุณจะไม่ร้อน นอกจากนี้ คุณยังประหยัดพลังงานได้ถึง 65% เมื่อปรุงอาหาร

ด้วยวิธี “ใช้น้ำ แต่น้อย” บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า


เมื่อเทียบกับการต้มน้ำ บนเตาไฟฟ้าทั่วไป เย็นกว่า ปลอดภัยกว่า


สะอาดกว่า สะดวก และง่ายต่อการพกพา!

A R R A N T Y
W
*ห้องครัวเพื่อการทดสอบของรีนา-แวร์ในปี 2547

กาชงกาแฟ/ชอคโกแลต

กาชงเครื่องดื่มร้อนสารพัดประโยชน์


ชอคโกแลต: ชงชอคโกแลตร้อนที่เข้มข้น รสอร่อยด้วยไม้ทำ ฟองนม ฝาแบบมีรูป้องกันไม่ให้นมเดือด

ล้นออกจากตัวกา

กาแฟ:�ต้มน้ำ และชงกาแฟในกาเดียวกัน ได้รสชาติและน้ำ มันธรรมชาติของกาแฟแท้ ยังใช้ชงใบชาได้ดี

เยี่ยมอีกด้วย!


สร้างความประทับใจให้ทั้งครอบครัว – เลี้ยงเพื่อนฝูงและสมาชิกครอบครัวด้วยชอคโกแลตร้อนกับ


อาหารว่าง


รับประกันตลอดชีพ รับประกัน 2
เฉพาะตัวกา และฝา ปีเฉพาะฝา
แบบมีรูสำ หรับตัวกด

ช้อนส้อม “สกาย”

12 ชิ้นต่อชุด ช้อน 6 คัน ส้อม 6 คัน


ผลิตจากสเตนเลส แข็งแรง ทนทาน

ชุดมีด “เอลิท” 16 ชิ้น

ชุดมีดสมบูรณ์แบบ�เพื่อใช้ทำ�ครัว��������������


ทุกๆ�วัน.


สำ หรับมีด สำ หรับกล่องไม้
ทั้งหมด และที่ลับมีด
คุณภาพดีเลิศ�- ใบมีดสเตนเลสได้

รับการเสริมให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษา
ความคมไว้ได้นาน มีความคงทน และ

ทนต่อการสึกกร่อน
ออกแบบสวยงามล้ำ�ยุกต์� - 10

ทำ ด้วยเหล็กสเตนเลสทั้งด้าม 5 6 7
คงทนถาวร และรับประกันตลอดชีพ 4
3
ด้ามและใบมีดทำ เป็นชิ้นเดียวกัน ดูแล
2
และทำ ความสะอาดง่าย
9
คุณค่าประทับใจ� - มีดทั้งชุด 1
ประกอบด้วยมีดทำ ครัว 8 ด้าม 8

มีดสเต๊ก 6 ด้าม กล่องไม้อะคาเซีย
และที่ลับมีด 1| มีดปอก 2| มีดสารพัดประโยชน์ 3| มีดซันโตกุ

4| มีดฟิเลต์ 5| มีดแล่ 6| มีดหั่นขนมปัง
ล้างด้วยมือเท่านั้น! 7| มีดเชฟ 8| มีดอีโต้ 9| มีดสเต๊ก 6 ด้าม

ชุดปรุงอาหาร พรีเมี่ยม 7 ชิ้น
ทำ�จากเหล็กสเตนเลส�18/8�หนาคงทน

ที่จับกระชับมือ จับได้มั่นคง

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ 6 ชิ้น และราวแขวน

ที่ตีไข่�

ทัพพีโปร่ง ทำ 3 หน้าที่ ตีไข่ ตีแป้ง
กระบวย ตักพาสต้า คลุกเนื้อบด

ตะหลิว ทัพพี ใช้ตัก กรอง หรือเท ตักเฉพาะเนื้ออกจากซุป
คีมคีบ ปลายลาดเอียง ช่วยให้ ตักข้าวสวยโดย อาหารในชิ้นเดียวกัน
กลับอาหารได้ ไม่มีข้าวติดง่าย
มีส่วนที่ใช้คีบอาหาร
3 แบบ
ล้างด้วยมือเท่านั้น!

ชุดอุปกรณ์ทำ อาหาร
พบกับนวัตกรรมใหม่�พร้อมกับ�คุณลักษณะพิเศษอื่นๆ�ของชุดอุปกรณ์���

ทำ�อาหารที่พิเศษเหล่านี้�และมาค้นหากันว่าทำ�ไม�รีนา-แวร์�จึงก้าวล้ำ�ผู้อื่นไป
หนึ่งก้าวเสมอ�

คุณจะพบว่า�คุณขาดสิ่งเหล่านี้ในการเตรียม�

อาหารได้อย่างไร!

• ชุดอุปกรณ์ทำ อาหาร ผลิตด้วยเหล็กสเตนเลส 18/8 ที่แข็งแกร่ง ทำ ให้
การเตรียมอาหารง่ายมาก

• ด้ามจับกลม จับได้เหมาะมือ กระชับ และไม่ลื่นหลุดมือง่าย

• ที่วางเก็บแบบตั้งโต๊ะ W T Y
A R R A N
ชุดแคลิฟอเนีย

มีดหั่น� มีดซอย� ตัวคั้นน้ำ�ชุดทอสคาโน��

มีดตัดพิซซ่า มีดตัดเนยแข็ง มีดปอกเปลือก�
ชุดมาร์เซย์�
ตัวบดกระเทียม� ช้อนตักอเนกประสงค์� ตัวขูด�


ล้างด้วยมือเท่านั้น

เพิ่มเติม


สูตรอาหาร คู่มือการใช้และเก็บรักษา ผงขัด รีนาไลท์


มากกว่า�100�สูตรอาหารทั้งไทยและเทศ รักษาเครื่องครัวของคุณให้ดูใหม่
รวมถึงคู่มือการใช้และบำ รุงรักษาและวิธีปรุงอาหาร สดใสแวววาว ย่อยสลายด้วยตัวเอง
โดย “ใช้น้ำ แต่น้อย” ไม่ทำ ลายสิ่งแวดล้อม
กรรไกร
ใช้ได้สารพัด ใช้เลาะกระดูกไก่ได้ดีเยี่ยม

เครื่องฟอกอากาศ
ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของคุณหายใจได้สะดวกย่ิงขึ้น โดยการกรองละอองเกสร ควันบุหรี่ ปรอท เชื้อรา

กลิ่นแบคทีเรีย และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงที่อาจอยู่ในบ้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเงียบมีประสิทธิภาพ�ใช้งานสะดวก�คงทน�และเงียบ
ใช้งานสะดวก

• ออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย

• กินไฟน้อย มีสวิทช์ตั้งเวลา
• ไส้กรองอากาศใช้ได้นานถึง 4,000 ชั่วโมง ทำ ความสะอาดง่าย
และเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ

• มีสวิทช์ "นิทรา" ตั้งให้เครื่องทำ งานช้าและปิดไฟทุกดวงของเครื่อง
เพื่อให้คุณได้หลับพักผ่อนเต็มที่

• เครื่องควบคุมรีโมท ให้ความสะดวกในการใช้งาน

ประสิทธิภาพ


• กรองอากาศในห้องขนาด 19 ตร.ม. ได้ถึง 4 ครั้ง ในทุก ๆ
ชั่วโมง

• ไอออนไนเซอร์ ส่งประจุไฟฟ้าลบออกมา ทำ ให้อากาศสดชื่นขึ้น


• ลดมลภาวะในอากาศ ลดอาการหืดหอบ และให้การพักผ่อนดียิ่งขึ้น

• กินไฟน้อย
Y
ระบบการกรองแบบ�4�ขั้นตอน: A R R A N T
W


แผ่นใยสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์
1
กรองจับและทำ ลายเชื้อโรคต่างๆ กรองฝุ่น และสิ่งสกปรกขนาดใหญ่

2 แผ่นกรองจุลินทรีย์
กรองและทำ ลายจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เล็ดรอดเข้ามา

แผ่นกรอง�HEPA�แท้
3
กรองสิ่งสกปรกได้ขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน และกรองได้ถึง 99.97%

แผ่นกรองคาร์บอน
4
การกรองขั้นสุดท้าย ซึ่งจะดูดซับก๊าซ สารเคมี กลิ่นต่างๆ ทำ ให้อากาศสดชื่น

มาสัมผัสคุณภาพของรีนา-แวร์• ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศ

• สินค้าทุกชนิดผลิตขึ้นตามข้อกำ หนดที่เข้มงวดที่สุดจากโรงงานทั่วโลก

• สินค้าคุณภาพเลิศของรีนา-แวร์เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น

• รีนา-แวร์ยืนหยัดและเชื่อมั่นในสินค้าของเรา


• รับประกันตลอดชีพสำ หรับเครื่องครัวสเตนเลส

• สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันอย่างพร้อมมูล

สำานักงานใหญ่������������������
สหรัฐอเมริกา


และสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพสูงเหล่านี้คือ


บริษัทที่ยิ่งใหญ่!


มากกว่า 75 ปีแล้ว ที่รีนา-แวร์ทุ่มเทให้กับการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว


บริษัทที่มั่นคง ที่คุณไว้วางใจได้ว่าจะอยู่คู่กับคุณไปอีกนาน

รีนา-แวร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีจริยธรรมและจำ หน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศจากรุ่นสู่รุ่น

คำ พูดของลูกค้าคือสิ่งรับประกันที่ดีที่สุด!
“แม่ฉันชอบชุดครัวของรีนา-แวร์มาก เธอมีมานานกว่า 30 ปีแล้ว พ่อของฉัน

ซื้อให้แม่ตอนแต่งงานกัน สามีของฉันมาเห็นเข้า


ไม่เชื่อว่ามันมีอายุมากกว่า 30 ปี เขาจึงตกลงจะซื้อให้ฉันอีกหนึ่งชุด ฉันไม่ลังเล


เลยที่จะแนะนำ เครื่องครัวรีนา-แวร์ให้กับเพื่อนๆ”


Marำa�Esther�Campos
“ฉันซื้อชุดเครื่องครัวรีนา-แวร์ชุดแรกในปี 2515 หลังจากผ่านไปหลายปี


เครื่องครัวรีนา-แวร์ คือสิ่งเดียวที่ฉันส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ ทุกครั้งที่ฉันทำ


อาหารด้วยเครื่องครัวชุดนี้ ทำ ให้นึกถึงความทรงจำ เก่าๆ สำ หรับพวกเรา

เครื่องครัวรีนา-แวร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไปแล้ว”Xochilt�Godoy
มาเป็นส่วนหนึ่งของ�สมาชิกรีนา-แวร์�
ที่มีอยู่ทั่วโลกซิ!

การรับประกัน คือเครื่องบ่งชี้ได้ดีที่สุดในการรับประกันสินค้า
ความพอใจของลูกค้า�
การรับประกันของรีนา-แวร์
รีนา-แวร์รับประกันว่าสินค้าจะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและกระบวนการผลิต (กรุณาดูรายละอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้และบำ รุงรักษาสำ หรับระยะ
เวลาการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแตกต่างออกไปสำ หรับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองความชำ รุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี จงใจทำ ให้เสียหาย ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการบำ รุงรักษาตามที่คู่มือแจ้งไว้
หรือมีการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์นอกศูนย์บริการรีนา-แวร์ การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครอบถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์การแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่อยู่ใต้เงื่อนไขการรับประกัน
รีนา-แวร์อาจเลือกที่จะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องให้ ซึ่งรีนา-แวร์ได้ตรวจสอบแล้ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้
ใหม่ ชิ้นส่วนที่บกพร่องนั้นจะตกเป็นทรัพย์สินของรีนา-แวร์
การแก้ไขข้อบกพร่องจะมีเพียงที่กล่าวข้างต้นเท่านั้นการขอรับบริการประกัน

การติดต่อเพื่อขอรับบริการประกัน ลูกค้าต้องแจ้งโดยละเอียดสภาพอาการบกพร่องให้กับศูนย์บริการลูกค้ารีนา-แวร์ทราบ ลูกค้าอาจต้องส่งสินค้าไปที่
ศูนย์บริการลูกค้าของรีนา-แวร์โดยลูกค้าต้องชำ ระค่าใช้จ่ายในการส่งเอง รายชื่อศูนย์บริการรีนา-แวร์ทั่วโลกสามารถหาได้จาก www.renaware.com
ลูกค้าอาจจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าจากรีนา-แวร์ หากรีนา-แวร์ตรวจสอบพบข้อบกพร่องอยู่ภายใต้การรับประกันแล้ว รีนา-แวร์จะส่งสินค้า
คืนให้ลูกค้าเอง


ข้อจำ�กัดอื่นๆ�ของการรับประกัน
การให้การรับประกันจะเป็นไปตามที่ได้กล่าวโดยแจ้งชัดข้างต้น การรับประกันโดยปริยายหรือตามความเข้าใจอื่นๆ จะเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นเช่นกันการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางมีการปัดเศษ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตเครื่องครัว ผลิตภัณฑ์
สมาชิกของ ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากภาพ ลัษณะของผลิตภัณฑ์, รูปร่าง และรายละเอียดต่างๆ อาจแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


RW760 TH 1760.03.0817 | Home Office U.S.A (425) 881.6171 | © 2017 R.W.I. renaware.com


Click to View FlipBook Version