The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2019-05-02 17:19:48

RW760MP 1760.03.0519 - TH

ทำ ให้การดำ เนินชีวิต

มีรสชาติมากขึ้น

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ชุดโกเมต์ 17 ชิ้น

ZYLSTRA SERIES


ชุดเครื่องครัวที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

ด้วยเครื่องครัวที่มีคุณภาพสูงใช้งานได้เอนกประสงค์ 17 ชิ้น


เปรียบเสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวถึง 66 ชิ้น

• ชุดเชฟ I

• ชุดเชฟ II
TM
• ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา (ก้นภาชนะแบบนูทรี-เพล็กซ์ หนาชั้นเดียว)
• ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร
2 ผลิตภัณฑ์

ชุดเชฟ I ZYLSTRA SERIES

7 ชิ้น
เปรียบเสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวถึง 20 ชิ้น


• 2 ลิตรพร้อมฝา • กระทะทอดใหญ่พร้อมฝา 28 ซม.
• 4 ลิตรพร้อมฝา • หม้อซ้อนนึ่ง
ชุดเชฟ II
7 ชิ้น

เปรียบเสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวถึง 19 ชิ้น
• 1.5 ลิตรพร้อมฝา (กระทะทอดเล็ก)
• 3 ลิตรพร้อมฝา

• 5 ลิตรพร้อมฝา
• ตะแกรงขูด/นึ่ง 3 ลิตร
3

ชุดโกเมต์ 17 ชิ้น

ชุดดั้งเดิมลองนึกถึงภาพความเป็นไปได้ทั้งหมด จากเสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวมากถึง 66 ชิ้น


• ชุดเชฟ I

• ชุดเชฟ II

TM
• ภาชนะ 6 ลิตรพร้อมฝา (ก้นภาชนะแบบนูทรี-เพล็กซ์ หนาชั้นเดียว)
• ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร
4 ผลิตภัณฑ์

ชุดเชฟ I TRADITIONAL SERIES
7 ชิ้น

เสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวมากถึง 20 ชิ้น


• 2 ลิตรพร้อมฝา • กระทะทอดใหญ่ 28 ซม.

• 4 ลิตรพร้อมฝา • หม้อซ้อนนึ่ง

ชุดเชฟ II

7 ชิ้น

เสมือนหนึ่งว่า มีเครื่องครัวมากถึง 19 ชิ้น• 1.5 ลิตรพร้อมฝา (กระทะทอดเล็ก)

• 3 ลิตรพร้อมฝา
• 5 ลิตรพร้อมฝา

• ตะแกรงขูด/นึ่ง 3 ลิตร5

ภาชนะแมกซ์คุกเกอร์ 27 ลิตร


เหมาะสำ�หรับการปรุงอาหารแบบช้า�ๆ�และ


นึ่งอาหารในปริมาณมาก�ๆ�
6 ผลิตภัณฑ์

ภาชนะขนาดจัมโบ
สำ�หรับการปรุงขนาดใหญ่อย่างแท้จริงภาชนะซูเปอร์เดอลุกซ์

16�ลิตรภาชนะคิงคุกเกอร์�

12�ลิตร
ภาชนะควีนคุกเกอร์

8�ลิตร


มีจำ หน่ายในรูปแบบเป็นเซตด้วย7

กระทะก้นลึก 38 ซม.

จุได้ถึง 6 ลิตร สำ หรับการปรุงอาหารขนาดใหญ่เป็นพิเศษกระทะพริ้นเซสซา 34 ซม.

ขนาด 4.5 ลิตร ใช้งานง่าย เหมาะสำ หรับใช้ในชีวิตประจำ วัน

8 ผลิตภัณฑ์

ภาชนะ�6�ลิตรนอกจากนี้ยังมีในชุดแบบดั้งเดิม

ตะแกรงขูด/นึ่ง�6�ลิตร


สไลซ์ หรือ ขูดอาหารลงภาชนะโดยตรงได้
ใช้ได้กับภาชนะ 6 ลิตร กระทะทอดใหญ่ 28 ซม.
ลิตเติ้ลจูเวล�1�ลิตร


9

ชุดภาชนะที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รีนา-ซิกเนเจอร์�3.5 ลิตร


สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำ วัน!• มีความลึกเพียงพอสำ หรับการต้ม หรือ ตุ๋น แต่ก็ไม่ลึกจนเกินไปที่จะใช้เป็นกระทะผัด

• ภาชนะรูปทรงกลมมน ทำ ให้สะดวกในการผัด และคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้ดีทั่วทั้งภาชนะ

• ด้ามจับที่ยาวออกแบบตามหลักการยศาสตร์ สะดวกปลอดภัยไม่ร้อน และยังมีด้ามจับอีกด้านที่เป็นตัว

ช่วยในการควบคุม และการทรงตัว

• เหมาะอย่างยิ่งสำ หรับการทำ น้ำ เกรวี่ รีซอสโต้ หรือ คัสตาร์ด

• สามารถนำ ฝาของภาชนะ 5 ลิตรจากชุดเชฟ II มาใช้ เพื่อปรุงอาหารโดยวิธี “ใช้น้ำ แต่น้อย”10 ผลิตภัณฑ์

ชุดภาชนะที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ซอสซิเออร์�1.75 ลิตร

ใช้ในการปรุงซอส และน้ำ เกรวี่ ในปริมาณที่ไม่มาก ข้าวรีซอตโต้ ธัญญพืชต่าง ๆ

น้ำ สะเต๊ะ เห็ด และ หัวหอม
ซอสแพน 2.5 ลิตร
ภาชนะทรงสูง ป้องกันไม่ให้กระเด็น และเหมาะสำ หรับซอส หรือ น้ำ ซุปในขนาดที่ไม่มาก


เนื่องจากกระทะคลาสสิคซอสแพน (2.5 ลิตร) มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก การเหนี่ยวนำ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเข้ากันได้กับเตา จึงขึ้นอยู่กัน
รุ่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
11

คลาสสิค


กระทะคลาสสิคใหญ่ 30 ซม.

ใช้ได้กับกระทะคลาสสิคทุกชนิด

• ขนาดพอเหมาะ

• ที่จับกระชับมือ - ไม่ร้อน

• ไม่หกเลอะเทอะ

กระทะคลาสสิคเล็ก กระทะคลาสสิคมินิ

24 ซม. 18 ซม.


เนื่องจากกระทะคลาสสิคมินิ ขนาด 18 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก การเหนี่ยวนำ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเข้ากันได้กับ
เตา จึงขึ้นอยู่กับรุ่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า12 ผลิตภัณฑ์

กระทะปิ้งย่าง 36 ซม.


ย่างในบ้านได้ตลอดเวลา!

• ก้นกระทะนูนเป็นริ้ว ช่วยให้ไขมันไหลออกได้

• เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ปรุงอาหารมากขึ้น

• เหมาะอย่างยิ่งสำ หรับการย่างผักต่าง ๆ และ เนื้อสัตว์ในปริมาณมาก ๆ สัตว์ปีก และ ชิ้นเนื้อที่หั่นบาง ๆ

ชนิดติดกระดูก
กระทะเชฟ 30 ซม.

ใช้เป็นกระทะปิ้ง ย่าง หรือผัด ได้อย่างรสเลิศกระทะปิ้งย่าง และ กระทะเชฟ ไม่รวมฝา


13

ผสมผสานปรับเปลี่ยนได้มากกว่า�100�แบบ


ด้วยเครื่องครัวทั้งหมดที่มี


ชุดโกเมต์หม้อซ้อนนึ่ง 1.5 ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง

1.5 ลิตร 2 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร 3 ลิตร

2 ลิตร
1.5 ลิตร 2 ลิตร
ตะแกรงขูด/นึ่ง 3 ลิตร
ตะแกรงขูด/นึ่ง 3 ลิตร


4 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตร

4 ลิตร 3 ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง

ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร
กระทะทอดใหญ่ 28 ซม.
3 ลิตร 4 ลิตร 5 ลิตร 5 ลิตร5 ลิตร
5 ลิตร 5 ลิตร
ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร 5 ลิตร
หม้อซ้อนนึ่ง
6 ลิตร 6 ลิตร กระทะทอดใหญ่ 28 ซม. หม้อซ้อนนึ่ง
ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร ตะแกรงขูด/นึ่ง 6 ลิตร
กระทะทอดใหญ่ 28 ซม. 6 ลิตร


14 ผลิตภัณฑ์

การผสมผสานขั้นพื้นฐาน

ชุดเชฟ�I
2 ลิตรหม้อซ้อนนึ่ง
2 ลิตร หม้อซ้อนนึ่ง
หม้อซ้อนนึ่ง หม้อซ้อนนึ่ง2 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร 4 ลิตร

ชุดเชฟ�II

1.5 ลิตร


3 ลิตร
1.5 ลิตร
3 ลิตร
ตะแกรงขูด/นึ่ง 3 ลิตร


3 ลิตร 3 ลิตร 5 ลิตร 5 ลิตรชุดซูเปอร์จัมโบ


6 ลิตร กระทะทอดใหญ่ 28 ซม.
ควีนคุกเกอร์
ควีนคุกเกอร์
ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์


ซูเปอร์เดอลุกซ์
คิงคุกเกอร์


กระทะก้นลึก กระทะก้นลึก แมกซ์คุกเกอร์ แมกซ์คุกเกอร์15

TM
เครื่องคั้นแยกกาก �นูเทร็กซ์
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์ คั้นแยกกากผักผลไม้ด้วยความเร็วต่ำ
TM
คั้นน้ำ ออกจากผักผลไม้ได้สูงสุด ให้น้ำ ผักผลไม้มากขึ้น ให้ไฟเบอร์มากขึ้น

• ให้น้ำ�ที่คั้นแล้วมากขึ้น:�เครื่องจะสลัดกากผักผลไม้ออกมาเมื่อไม่มี

น้ำ ที่จะสกัดอีกแล้ว


• ไม่จำ�เป็นต้องดื่มทันที: การคั้นแยกกากจะไม่ทำ ให้น้ำ ผักผลไม้ถูก

อากาศ ดังนั้นคุณจึงเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน ถึง 72 ชั่วโมง


• ใช้ได้สารพัดประโยชน์: คุณสามารถทำ น้ำ นมถั่วเหลือง น้ำ นม
อัลมอนด์ และอื่น ๆ หรือทำ เต้าหู้ได้ ซึ่งรีนา-แวร์ ได้จัดอุปกรณ์ให้

แล้ว


• ทำ�ความสะอาดง่าย: ใส่น้ำ เข้าไปในเครื่องเพื่อล้างเบื้องต้นก่อนที่จะ
ถอดเครื่องออกมาล้างส่วนประกอบอื่น ๆTM
เครื่องคั้นแยกกาก นูเทร็กซ์ของรีนา-แวร์ มาพร้อม
กับแก้วรองน้ำ ผักผลไม้ และแก้วรองกาก และอุปกรณ์
ทำ เต้าหู้ 3 ชิ้น16 ผลิตภัณฑ์

เครื่องแยกกากผักผลไม้�“นูเทร็กซ์” TM
ทำ ให้คุณสามารถรับประทานผักและ ผลไม้ ใน


ปริมาณที่ต้องการ
ในเวลาอันรวดเร็วมอเตอร์แบบอินดักชั่นทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ

17

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
เย็นกว่า เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าเตาแก๊ส หรือ เตาไฟฟ้า

รุ่น�IC-350


ความร้อนเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะส่งพลังงานตรงไปยังเครื่องครัว เครื่องครัวจะร้อน แต่พื้นที่
หน้าเตาไม่ร้อน ทำ ให้ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น และครัวคุณก็จะไม่ร้อน
นอกจากนี้ คุณยังประหยัดพลังงานได้ถึง 65% เมื่อปรุงอาหารด้วยวิธี “ใช้น้ำ แต่น้อย” บนเตาแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เมื่อเทียบกับการต้มน้ำ บนเตาไฟฟ้าทั่วไป*
สะดวก�และ�ง่ายต่อการพกพา!


*ทดสอบในห้องครัวของรีนา-แวร์ ปี 2004
18 ผลิตภัณฑ์

กาชงกาแฟ/ช็อกโกแลต
กาชงเครื่องดื่มร้อนสารพัดประโยชน์ของคุณช็อกโกแลต - เตรียมความอร่อย กับช็อกโกแลตร้อนแบบมีฟอง

ด้วยการใช้ไม้ทำ ฟองนม ฝาแบบมีรูพิเศษ ป้องกันไม่ให้นมเดือดล้น

ออกจากตัวกากาแฟ - ต้มน้ำ และชงกาแฟในกาเดียวกัน ได้รสชาติ และน้ำ มัน

ธรรมชาติจากกาแฟที่คุณชื่นชอบ


ยังใช้ชงใบชาได้ดีเยี่ยมอีกด้วย!
รับประกันตลอดชีพ
เฉพาะตัวกา และฝาแบบมีรู
รับประกัน 2 ปี
สำ หรับฝา
ใช้ได้กับเตา
แม่เหล็กไฟฟ้า
19

ชุดมีด 16 ชิ้น


ชุดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการ การปรุงอาหารในชีวิตประจำ วันของคุณ
สำ หรับมีดทั้งหมด สำ หรับกล่องไม้และที่ลับมีด


• คุณภาพดีเลิศ - ใบมีดสเตนเลสที่เสริมด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
คาร์บอนสูง เพื่อรักษาความคมให้ยาวนานขึ้น คงทนและทนต่อ
การสึกกร่อน 10
7
5 6
• ออกแบบได้อย่างทันสมัย - ทำ ด้วยสเตนเลสทั้งด้ามเพื่อความ 4
9
สวยงาม คงทน และรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ที่จับ 2 3
กระชับมือ ไร้รอยต่อ ง่ายต่อการใช้งาน และการทำ ความสะอาด 1


• มีคุณค่า - ครบเซต ประกอบไปด้วย มีดทำ ครัว 8 เล่ม 1|�มีดปอก��2|�มีดสารพัดประโยชน์��3|�มีดซันโตกุ����
4|�มีดฟีเลต์��5|�มีดแล่��6|�มีดหั่นขนมปัง��
มีดสเต๊ก 6 เล่ม กล่องไม้อะคาเซียอันสวยงาม และที่ลับมีดแบบ 7|�มีดเชฟ���8|�มีดอีโต้�9|�มีดสเต๊ก�(6�เล่ม)�
2 ชั้น 8 10|�ที่ลับมีด


ล้างด้วยมือเท่านั้น


20 ผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์ทำ�อาหาร
สัมผัสกับนวัตกรรมการออกแบบและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

มากมายของอุปกรณ์ทำ ครัวอันยอดเยี่ยมเหล่านี้• ชุดอุปกรณ์ทำ อาหาร ผลิตด้วยเหล็กสเตนเลส 18/8 ที่แข็งแกร่ง
ทำ ให้การเตรียมอาหารง่ายขึ้น

• ด้ามจับนุ่ม เหมาะกับสรีรศาสตร์ เพื่อใช้งานได้สะดวก และ ปลอดภัย

• มีให้เลือก 3 ชิ้น ในแต่ละ 3 ชุด หรือ แบบชุดรวม 10 ชิ้น
• ขาตั้ง ยังมีขายแยกชิ้นอีกด้วยล้างด้วยมือเท่านั้นชุดแคลิฟอร์เนีย


มีดหั่น | หั่นผลอโวคาโดได้ถึง 11 ชิ้น ในครั้งเดียว มีดซอย��| หั่นด้วยมีดซอย โดยเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อสับ ที่คั้นน้ำ�� | ใช้สกัดน้ำ จากมะนาว และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
สมุนไพรสด หรือสับกระเทียม หอมใหญ่ และผักชี ใช้ อย่างง่ายดาย
ปลายมีดที่แบนราบ เพื่อตักขึ้นแล้วใส่ภาชนะชุดทอสคาโน

มีดตัดพิซซ่า | ใช้มีดกลมตัดแผ่นพิซซ่า และใช้ใบมีดใกล้ มีดตัดชีส | เลือกหั่นแบบหนา หรือ บางได้ มีดปอกเปลือก | ออกแบบเพื่อคนที่ถนัดซ้าย หรือขวา
ด้าม สำ หรับตัดขอบ! ลวดหั่นสามารถถอดเปลี่ยนได้ และควรปรับให้แน่นหนา ได้ใช้ได้ ปลายมีดให้สำ หรับ “เซาะตา” เพื่อเอาตามันฝรั่ง
หรือ ตำ หนิออกชุดมาร์เซย์

ตัวบดกระเทียม | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ ช้อนตักอเนกประสงค์� | ใช้ตักเมลอนเป็นส่วน ๆ ผลไม้ ที่ขูด | ใช้ขูดชีส และ เครื่องเทศ ชนิดที่แข็ง ๆ
บดกระเทียมได้ง่าย แบบนิ่ม ๆ ไอศกรีม และอื่น ๆ อีกมากมาย มีปลอกใส่หุ้มป้องกันการบาดมือ


21

เครื่องฟอกอากาศช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของคุณหายใจได้สะดวกย่ิงขึ้น�โดยการกรองละอองเกสร�ควัน

บุหรี่�ปรอท�เชื้อรา�กลิ่นแบคทีเรีย�และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงที่อาจอยู่ในบ้านของคุณ


ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ

มีประสิทธิภาพ�ใช้งานสะดวก�คงทน�และเงียบใช้งานสะดวก
• ออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย

• กินไฟน้อย มีสวิทช์ตั้งเวลา

• ไส้กรองอากาศใช้ได้นานถึง 4,000 ชั่วโมง ทำ ความสะอาด
ง่าย และเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ

• มีสวิทช์ “นิทรา” ตั้งให้เครื่องทำ งานช้า และปิดไฟทุกดวงของ

เครื่อง เพื่อให้คุณได้หลับพักผ่อนเต็มที่

• เครื่องควบคุมรีโมท ให้ความสะดวกในการใช้งาน

ประสิทธิภาพ


• กรองอากาศในห้องขนาด 19 ตร.ม. ได้ถึง 4 ครั้ง ในทุก ๆ

ชั่วโมง

• ไอออนไนเซอร์ ส่งประจุไฟฟ้าลบออกมา ทำ ให้อากาศสดชื่นขึ้น


• ลดมลภาวะในอากาศ ลดอาการหืดหอบ และให้การพักผ่อนดี
ยิ่งขึ้น


• กินไฟน้อยระบบการกรองแบบ�4�ขั้นตอน:


1 2 3 4


แผ่นใยสังเคราะห์นาโน แผ่นกรองจุลินทรีย์ แผ่นกรอง�HEPA�แท้ แผ่นกรองคาร์บอน
ซิลเวอร์

กรองจับ และทำ ลายเชื้อโรค กรอง และทำ ลายจุลินทรีย์ กรองสิ่งสกปรกได้ขนาดเล็กถึง การกรองขั้นสุดท้าย ซึ่งจะดูด
ต่างๆ กรองฝุ่น และสิ่งสกปรก ขนาดเล็ก ที่เล็ดรอดเข้ามา 0.3 ไมครอน และกรองได้ถึง ซับก๊าซ สารเคมี กลิ่นต่าง ๆ
ขนาดใหญ่ 99.97% ทำ ให้อากาศสดชื่น


22 ผลิตภัณฑ์

พิเศษกรรไกร��

ใช้ตัดได้สารพัด�- คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เลาะกระดูกสัตว์ปีกคู่มือการปรุงอาหาร ผงขัด�รีนาไลน์

สูตรอาหารมากกว่า�100�สูตร�จากทั่วโลก รักษาเครื่องครัวของคุณให้ดูใหม่ สดใส แวววาว

ถูกจัดรวมอยู่ในชุดโกเมต์แบบดั้งเดิม และมีขาย ฃ ย่อยสลายด้วยตัวเอง - ไม่ทำ ลายสิ่งแวดล้อม

แยกต่างหากอีกด้วย
23

มาสัมผัสคุณภาพของรีนา-แวร์

• ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านสินค้าที่มี

รีนา-แวร์สำ นักงานใหญ่ คุณภาพเป็นเลิศ
สหรัฐอเมริกา
• สินค้าทุกชนิด ผลิตขึ้นตามข้อกำ หนดที่เข้มงวดที่สุด

จากโรงงานทั่วโลก

• สินค้าคุณภาพเป็นเลิศของรีนา-แวร์ เป็นส่วนหนึ่ง
ของความภาคภูมิใจมาแล้ว จากรุ่นสู่รุ่น

รีนา-แวร์ยืนหยัดในสินค้าของเรา

• รับประกันตลอดอายุการใช้งาน สำ หรับเครื่องครัว
สเตนเลส

• รับประกันอย่างดีเยี่ยม สำ หรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ของรีนา-แวร์

• มีศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ
ท่าน

และสิ่งที่ดีที่สุด�ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพที่ดี

เยี่ยมเหล่านี้�คือ�บริษัทที่ย่ิงใหญ่! มากกว่า 75 ปีแล้ว ที่รีนา-แวร์ทุ่มเทให้กับการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว บริษัทที่มั่นคงที่คุณ
ไว้วางใจได้ว่าจะอยู่คู่กับคุณไปอีกนาน รีนา-แวร์ยังได้พิสูจน์ให้
เห็นถึงความซื่อสัตย์ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จาก
รุ่นสู่รุ่น

คำ�พูดของลูกค้าคือสิ่งที่ดีที่สุด!
‘‘ ‘‘
แม่ฉันชอบชุดครัวของรีนา-แวร์มาก เธอมีมานานกว่า 30 ปีแล้ว พ่อ
ฉันซื้อชุดเครื่องครัวรีนา-แวร์ชุดแรกในปี 1972 หลังจากผ่านไปหลายปี
ของฉันซื้อให้แม่ตอนแต่งงานกัน สามีของฉันมาเห็นเข้า ไม่เชื่อว่ามันมีอายุ เครื่องครัวรีนา-แวร์ คือ ส่ิงเดียวที่ฉันส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ ทุกครั้ง
มากกว่า 30 ปี เขาจึงตกลงจะซื้อให้ฉันอีกหนึ่งชุด ฉันไม่ลังเลที่จะแนะนำ ที่ฉันทำ อาหารด้วยเครื่องครัวชุดนี้ ทำ ให้นึกถึงความทรงจำ เก่า ๆ สำ หรับ
เครื่องครัวรีนา-แวร์ให้กับเพื่อน ๆ เลย พวกเรา เครื่องครัวรีนา-แวร์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไปแล้ว


มาเป็นหนึ่งในลูกค้าจำ�นวนมากมายทั่วโลก�ที่ประทับใจในรีนา-แวร์�
24 ผลิตภัณฑ์

การรับประกันการรับประกันของรีนา-แวร์

รีนา-แวร์ รับประกันว่า สินค้าจะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและกระบวนการผลิต (ดูการรับประกันสินค้าอย่าง

เป็นทางการของรีนา-แวร์�พร้อมกับคำ�อธิบาย�และระยะเวลาการรับประกันสำ�หรับแต่ละผลิตภัณฑ์)�การรับประกัน
ไม่ครอบคลุมการเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดประเภท การใช้ในทางที่ผิด ความประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง อุบัติเหตุ

การซ่อม หรือ แก้ไขโดยไม่ผ่านศูนย์บริการของรีนา-แวร์ หรือ ขาดการบำารุงรักษา การรับประกันจะไม่ครอบคลุม

ถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากการใช้สินค้านี้การแก้ไขความบกพร่องในกรณีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

รีนา-แวร์อาจเลือกที่จะปรับซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องให้ ซึ่งรีนา-แวร์ได้ตรวจสอบแล้วว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการ

รับประกัน ในกรณีเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่ ชิ้นส่วนที่บกพร่องนั้นจะตกเป็นทรัพย์สินของรีนา-แวร์ การแก้ไขข้อบกพร่อง
จะมีเพียงที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น
การแก้ไขข้อบกพร่อง�ในกรณีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
การติดต่อเพื่อขอรับบริการประกัน ลูกค้าต้องแจ้งโดยละเอียดของสภาพอาการบกพร่องให้กับศูนย์บริการลูกค้ารีนา-แวร์

ทราบ ลูกค้าอาจต้องส่งสินค้าไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของรีนา-แวร์ โดยลูกค้าต้องชำาระค่าใช้จ่ายในการส่งเอง รายชื่อ

ศูนย์บริการรีนา-แวร์ทั่วโลก สามารถหาได้จาก www.renaware.com ลูกค้าอาจจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า

จากรีนา-แวร์ หากรีนา-แวร์ตรวจสอบพบข้อบกพร่องว่าอยู่ภายใต้การรับประกันแล้ว รีนา-แวร์จะส่งสินค้าคืนให้ลูกค้า
เองข้อจำ�กัดอื่น�ๆ�ของการรับประกัน�

การรับประกันนี้� เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้แล้วโดยชัดเจนข้างต้น� การรับประกันโดยปริยาย� (รับประกันโดยอำานาจ��

ของกฏหมาย)� ใด� ๆ� จะต้องไม่เกินจากสิ่งที่ได้กล่าวข้างต้นเช่นกัน บางขอบเขตอำานาจศาล จะไม่อนุญาตให้มีข้อ

ยกเว้น หรือ ข้อจำากัดของการรับประกัน ที่จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ จากการใช้สินค้า
หรือ จะไม่อนุญาตให้มีข้อจำากัดในเรื่องของระยะเวลาการรับประกัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้อยกเว้น หรือ

ข้อจำากัดข้างต้น จะไม่ถูกนำามาใช้กับคุณ


การรับประกันนี้ ให้สิทธิในด้านกฎหมายต่อคุณอย่างเฉพาะเจาะจง คุณอาจจะยังมี

สิทธิเพิ่มอีก ซึ่งก็จะเป็นไปตามขอบเขตอำานาจศาลในแต่ละประเทศ
25

เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตได้ตลอดเวลา
เมื่ออยู่กับรีนา-แวร์


Measurements are rounded within standard guidelines of the Cookware Manufacturers Association.
Member of Actual product design may vary from products as pictured. Availability, configurations and
specifications may vary or change without warning.


26
ผลิตภัณฑ์
RW760MP TH 1760.03.0519 | Home Office U.S.A. (425) 881.6171 | © 2019 R.W.I.


Click to View FlipBook Version