The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-04-26 16:04:12

Products/Recruiting Trifold RW92 - 0417

ค้นพบกับ
ความเลิศหรู
ดิจิตอลรุ่น

บริษัทที่ยิ่งใหญ่คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความเป็นครอบครัว


รีนา-แวร์ เราเป็นบริษัทครอบครัว ซึ่งอุทิศตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการดำ รง

ชีวิตของผู้คนด้วยโอกาสที่ยอดเยี่ยมของเราเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในการเป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์มากว่า


75 ปี ด้วยการนำ เสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยการรับประกันตลอดชีพ


มาเรียนรู้ว่า รีนา-แวร์ จะสามารถทำ ให้ชีวิตของคุณเลิศหรูขึ้นบ้างได้อย่างไร


ครอบครัว ซิลส์ตรา – เจ้าของรุ่นที่ 4

จุดมุ่งหมายของเรา
กำาจัดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ทั่วทั้งโลกมีการบริโภคน้ำา


กว่า 282 ล้านลิตร


ต่อปี* เครื่องกรองน้ำา


แอคควา ✓ นาโนของรีนา-แวร์


ช่วยป้องกันไม่ให้ขวดพลาสติกหลายพันขวด


ทำาลายสิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์น้ำาของเรา

พลาสติกน้อยลงเท่าไร

โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น*”Bottled Water 2014: Reinvigoration, U.S. and International Developments and Statistics.” Published online
by www.bottledwater.org. Accessed June 2016.

ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
รีนา-แวร์ นำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ในด้านนวัตกรรม และคุณภาพที่ดีเลิศ

ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงเครื่องกรองน้ำ ที่มี


เทคโนโลยีที่ล้ำ สมัย ที่จะช่วยรักษาความสะอาดของมหาสมุทรของเราไว้ความกระตือรือร้น ใส่ใจในเรื่องคุณภาพของเรา ทำ ให้เราสามารถนำ เสนอสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้


กับลูกค้า:• ผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์เฉพาะตัว และสามารถใช้งานได้หลากหลาย


• เครื่องครัวที่มีการรับประกันตลอดชีพ• ความทนทาน ที่ทำาไห้เครื่องครัวของเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณ


จากรุ่นสู่รุ่น

พบกับความแตกต่างจากรีนา-แวร์

NUTRI ✓ COOKWARE TM
ชุคคลาสสิคชุดจัมโบ

ชุดหม้ออบแรงดัน

ชุดช้อนส้อม ชุดมีด
เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้ำ เครื่องคั้นแยกกากผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอกาสที่ยอดเยี่ยมใครบ้างที่จะไม่ต้องการมีรายได้พิเศษ คุณสามารถเริ่มที่จะมีรายได้ในทันที และสามารถกำ หนดได้ว่าคุณต้องการ
ได้รับรายได้เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความมานะอุตสาหของคุณเอง

ง่ายๆ และสนุก


• เราจะมอบทุกๆ สิ่งที่คุณจำ เป็นต้องมี – เครื่องมือ การฝึกอบรม การสนับสนุน และ อะไรๆ ที่สนุกสนาน

• คุณแค่นำ ความกระตือรือร้น และความพยายามของคุณ ที่จะทำ ให้ได้รับ การเลื่อนตำ แหน่ง รางวัลการ
แข่งขันต่างๆ และ การได้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้คน

ง่ายๆ ที่จะเข้าร่วม โดยไม่มีความเสี่ยง


• ค่าแรกเข้าที่เล็กน้อย

• ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไว้ขาย

• ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว

ง่ายๆ ในการที่จะขาย

• มีระบบขายสินค้าเงินผ่อนให้กับลูกค้า

• ด้วยจำ นวนเงินมัดจำ ที่ต่ำ

• รีนา-แวร์จะเป็นผู้นำ ส่งสินค้าให้ลูกค้าเองโดยตรง

สู่ความเลิศหรู


• ทำ ให้ชีวิตของคุณดีขึ้น


• ได้ช่วยผู้อื่น• ได้ช่วยสภาพสิ่งแวดล้อมคุณสามารถเป็นนายของตนเอง และสามารถกำ หนดตารางเวลา

ของคุณเองได้ ด้วยการเปิดรับโอกาสในครั้งนี้

เข้าร่วมกับครอบครัวรีนา-แวร์

renaware.com
RW92TH M 1092.03.0417 | สำ นักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา (425) 881.6171 | © 2017 R.W.I.


Click to View FlipBook Version