The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RenaWare, 2017-12-21 14:31:13

RW516MP-TH-1516-03-1217-RECRUITING-BROCHURE

สร้างอนาคตของคุณ
เปลี่ยนชีวิตของคุณและชีวิตของคนรอบข้างคุณ!ฉบับดิจิตอล

คุณเคยสงสัยไหมว่ามัน
จะดีอย่างไร ในการที่คุณ
จะมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่ง


การที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้อง

การจริงๆ มันจะยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

แต่คุณอาจจะคิดว่า


“รายได้พิเศษหรือ..... “มันคงจะทำ ให้ฉันดีขึ้นแต่ ทำ อย่างไรล่ะ.... ฉันทำ งาน


ประจำ ขณะนี้ก็หมดวันแล้ว” แล้วประสบการณ์ที่ฉันมีล่ะ – มันจะช่วยให้ฉันมี


รายได้เพิ่มขึ้นซักเท่าไหร่ จากความรู้ที่ฉันมีในตอนนี้ข้อความนี้ฟังคุ้นๆ หรือเปล่า?คำ ตอบนั้นคือรีนา-แวร์
รีนา-แวร์เป็นบริษัทครอบครัวระหว่างประเทศ ที่ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมานับไม่ถ้วนทั่วโลก ด้วย

การเสนอโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำ เร็จของคนเหล่านี้ เป้าหมายของรีนา-แวร์คือ การ

มอบเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณมีหารายได้ มีความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง

รีนา-แวร์ ทำ ให้มันเป็นเรื่องง่ายๆคุณไม่จำ เป็นต้องซื้อหรือตุนสินค้า


พิจารณาถึงข้อดีของธุรกิจที่ดีเลิศของเรา


• มีแผนรายได้ยอดเยี่ยม

• จ่ายเงินคอมมิชชั่นทุกๆ สัปดาห์เข้าบัญชีของคุณโดยตรง

• มีการฝึกอบรมและพัฒนาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง


• มีความพึงพอใจในการขายสินค้าที่ช่วยให้คนนับล้านทั่วโลกได้รับโภชนาการและมีสุขภาพที่ดี
พิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถนำ เสนอได้


• สินค้าคุณภาพเยี่ยม


• ให้การรับประกันตลอดชีพสำ หรับสินค้าเครื่องครัว และการรับประกันดีเยี่ยมสำ หรับสินค้าอื่นๆ

• จัดสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำ ระอย่างสะดวกสบาย ทำ ให้ลูกค้าหลายระดับ

สามารถซื้อสินค้า ได้มากขึ้น


• มีบริษัทระหว่างประเทศที่มั่นคงแข็งแกร่งและซื่อตรงคอยสนับสนุน


รีนา-แวร์จัดการทำ ทุกอย่างให้ คุณไม่ต้อง


• ดำ เนินการกับเรื่องสัญญาซื้อขาย, ดูแลสต๊อคสินค้า, คลังสินค้า และดูแลการส่งสินค้าที่คุณขาย


• ดูแลการเก็บเงินจากลูกค้า

• คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าอยู่อย่างตลอดเวลา

• จัดหาและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การขาย การหาสมาชิกใหม่ และการฝึกอบรมเพื่อช่วยธุรกิจของคุณ

ด้วยรีนา-แวร์ คุณจะมีพร้อม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำ เป็นต้องมีใน
การที่จะไปสู่ความสำ เร็จได้
วันนี้คือวันของฉันเพียงคุณชำ ระค่าสมัครเพียงเล็กน้อย คุณก็จะได้รับแฟ้มเอกสาร


ช่วยขาย พร้อมด้วยทุกสิ่งอย่างที่คุณจำ เป็นต้องมีในการที่จะคว้า


โอกาสจากโปรแกรมของเรา

เครื่องมือของเราในแบบที่คุณจะต้องชอบ


แบ่งปันเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ใน
เวลาว่าง หรือ เต็มเวลา เราจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะคอยให้การ
ข่าวสารโดยการใช้ สนับสนุนต่อความต้องการของคุณ นำ หน้าเฟสบุ๊ค และยูทูปของ

รีนา-แวร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถ
วิดีโอที่โดดเด่น และ เข้าร่วมกับเราในการที่จะมีเว็บเพจเป็นของตัวเอง นอกจากนั้น

คุณยังสามารถเข้าใช้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่ในรีนาไดร์ฟ
สื่อนำ เสนอที่สวยงาม (RenaDrive) ของเราได้อีกด้วย


ของเรา คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย ใช้ประโยชน์จากชุดสินค้า
ราคาพิเศษ และการแข่งขันต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณได้เร่ิมต้นได้

อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่า

คุณจะก้าวเร็วเท่าใด


หรือไปได้ไกลแค่ไหน

อนาคตของคุณ

ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้ว

การฝึกอบรมส่วนบุคคล
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณเอง
ในรีนา-แวร์ การพัฒนาส่วนบุคคลของคุณมีความสำ คัญที่สุด ดังนั้นไม่ว่า


คุณจะผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อน เราจะทำ การฝึกอบรมให้คุณในทุกๆ ด้าน

ที่จำ เป็น เพื่อที่จะให้คุณสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบความสำ เร็จได้
รีนา-แวร์มีพร้อมทุกสิ่งอย่างที่คุณจำ เป็นต้องมีเมื่อคุณต้องการมัน


เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่คุณ


พร้อม คุณสามารถกำ หนดก้าวเดินของคุณได้เอง


มหาวิทยาลัยรีนา-แวร์ของเรา มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่ทันสมัย ประกอบไปด้วย

วิดีโอ และการสัมมนาต่างๆ ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของดีวีดี การออนไลน์ หรือ


จะมีทั้งวิทยากร ซึ่งคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

คุณจะหาอะไรที่เหมือนกับ


รีนา-แวร์ได้ที่ไหนอีก
มาเป็นผู้นำ
ปลดปล่อยศักยภาพ


ของคุณออกมาภายใต้การฝึกอบรมของ


รีนา-แวร์


คุณจะรีรออะไรอีก

รายได้พิเศษ

การจ่ายที่รวดเร็ว ค่าคอมมิชชั่นที่สูง
และมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ยอดเยี่ยมจาก

ธุรกิจส่วนตัวของคุณเอง

การท่องเที่ยวต่างประเทศ และรางวัล

ต่างๆ
มีโอกาสสำ หรับท่านเสมอในการที่
จะชนะรางวัลการแข่งขันของเรา

ที่ประกาศออกมาเป็นประจำ **ในปี 2557 ประมาณร้อยละ 3 ของคนที่เข้าร่วมธุรกิจกับรีนา-แวร์ สามารถชนะทริปท่องเที่ยวต่างประเทศได้


รีนา-แวร์

บริษัทที่คุณสามารถเชื่อถือได้ สำ นักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา
เป็นบริษัทที่รักษาคำ มั่นสัญญา
ของเขามากกว่า 75 ปี

ผลิตภัณฑ์ของรีนา-แวร์
ความครบถ้วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ

ภาพระดับสูงสุด เพื่อการดำ เนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาพที่ดี อุปกรณ์เครื่องครัวชั้นเยี่ยม
เกือบทั้งหมดมาพร้อมการรับประกันตลอด

ชีพ

โอกาสของรีนา-แวร์ ที่งานประจำ ใดๆ ก็ไม่อาจเทียบได้


พิจารณาถึงทุกสิ่งอย่างที่คุณสามารถมีได้ - ผลประโยชน์


มากมายซึ่งยากมากที่จะหาได้จากที่ที่เดียว


แล้วทำ ไมไม่คว้าโอกาสเหล่านี้ไว้!

ความเป็นอิสระ

กำ หนดเวลาทำ งานของคุณได้เอง
ว่าจะตัดสินใจลงทุนทำ งานกี่ชั่วโมง
เพราะคุณเป็นนายของตัวเอง


เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณทำ

ธุรกิจของคุณ คุณใช้ได้ตลอด
24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
การฝึกอบรมและพัฒนา

ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
จากการฝึกอบรมที่รีนา-แวร์

จัดให้ฟรีตลอดเวลา

อนาคตที่ยาวไกล
คุณจะได้รับการยกย่องชมเชย

ในความสำ เร็จของคุณตลอดไปผู้นำ จะเห็นคุณค่าโอกาสที่ดีต่อเมื่อเขาได้เห็นมัน
จงมาขับเคลื่อนไปสู่ความสำ เร็จกับรีนา-แวร์คุณพร้อมหรือยัง?

สำ หรับคนที่ทำ ตามแผนงานรีนา-แวร์เขามีเรื่องเล่าให้ฟังมากมาย


“อะไรที่ทำ ให้รีนา-แวร์วิเศษอย่างนี้นะหรือ ก็คือรีนา-แวร์เป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์

รีนา-แวร์ไม่ซ่อนเร้นอะไรเลย คุณสามารถเลื่อนตำ แหน่งได้จริงๆ ไม่ใช่ฝัน

มันเป็นความจริงว่ารีนา-แวร์เปลี่ยนเปลงตัวคุณ คุณจะเริ่มค้นพบว่าคุณ

สามารถทำ ในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะสามารถทำ ได้มาก่อนเลย”ลูซิลา อาร์ดิลา


“รีนา-แวร์หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของดิฉัน หากคุณทุ่มทั้งตัวลงไป รีนา-แวร์

จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเหมือนดิฉัน ดิฉันต้องการช่วยคนมากๆ ให้มาหาผล

ประโยชน์จากโอกาสของรีนา-แวร์ เพื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้”

มาเรีย บิลเลกาส

“กับรีนา-แวร์แล้ว ผมมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

ครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ โอกาสของรีนา-แวร์เปลี่ยนชีวิตของผมเพราะว่า
รีนา-แวร์เป็นบริษัทที่เอาใจใส่ทั้งตัวผมและครอบครัวของผม ครอบครัว

ของผมเป็นสิ่งที่สำ คัญที่สุดในโลก และก็เพราะผมทำ ธุรกิจรีนา-แวร์

ทำ ให้ผมสามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้”


ริคาร์โด คาร์โมนา
“โอกาสของรีนา-แวร์คือสิ่งที่ทุกๆคนสามารถทำ เป็นธุรกิจของตนเองได้ และเรา
สามารถทำ ให้กิจการของเราเจริญก้าวหน้าไปถึงระดับที่สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถ

เราจะอำ นวย รีนา-แวร์ทำ ให้ความพยายามและชีวิตของเรามีความหมาย โอกาส
รีนา-แวร์ทำ ให้เราบรรลุเป้าประสงค์และทำ ให้ความฝันเป็นความจริงโดยไม่ต้อง
ลงทุนมากมายอะไร ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อคสินค้า ไม่ต้องซื้อสินค้า หรือต้อง
ทำ งานตามตารางเวลา”


จอร์จ โอเบโซ

หนทางการเป็นผู้นำ ของรีนา-แวร์โอกาสเลื่อนตำ แหน่งมีตลอดเวลา
ไม่เหมือนกับงานประจำ ทั่วๆ ไป คุณจะได้รับรางวัลและรายได้


ไม่เฉพาะแต่จากความมานะของคุณเท่านั้น แต่จากความมานะของ


ลูกทีมของคุณด้วย คุณจะเห็นรายได้คุณสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่


องค์กรของคุณเติบใหญ่ขึ้น


ได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณขายสินค้า

ได้รับโบนัสจากการขายของคุณเอง
ได้รับโบนัสจากการขายของลูกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง
ได้รับโบนัสจากการขายของกลุ่มของคุณเอง

ได้รับโบนัสจากการขายของทั้งองค์กรที่คุณสร้างขึ้นมา
เลื่อนตำ แหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำ ได้ตามกฎ

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ คุณได้รับคอมมิชชั่นทุกๆ สัปดาห์และรับโบนัสทุกๆ 2 สัปดาห์ดังนั้นคุณไม่ต้องรอนานกว่าจะได้รับเงิน

มีรายได้จากรีนา-แวร์อย่างไร


ความลับของการมีรายได้ไม่จำ กัดคือ การเป็น “ผู้นำ ” ที่สร้าง “ผู้นำ ” รุ่นต่อๆ ไปTeam Builder


เริ่มทำ Qualified GroupConsultantผลประโยชน์ ผลประโยชน์

- คอมมิชชั่น 15% จากยอดขายส่วนตัว - คอมมิชชั่น 15% จากยอดขายส่วนตัว

- มีสิทธิได้รับโบนัสยอดขายส่วนตัวสูงถึง - มีสิทธิได้รับโบนัสยอดขายส่วนตัวสูงถึง
9% 12%

- โบนัสแนะนำ ผู้แทน 3% จากยอดขาย - โบนัสแนะนำ ผู้แทน 3% จากยอดขาย
ของลุกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง ของลูกทีมที่คุณชักชวนเข้ามาเอง

- มีสิทธิได้รับโบนัสพัฒนากลุ่มสูงถึง 9% - มีสิทธิได้รับโบนัสพัฒนากลุ่มสูงถึง
จากยอดขายของลูกทีมคนอื่น ๆ ในทีม 12% จากยอดขายของลูกทีมคน อื่น ๆ
ในทีม
1


2

3


4


5

6


7


8

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ
ระดับ ผู้นำ
Leader ผู้นำ Senior Leader

มี Qualified Group ยุคที่1 หนึ่ง มี Qualified Group ยุคที่ 1
กลุ่ม สองกลุ่ม
+ 1 + 2ผลประโยขน์ ผลประโยขน์

- ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง - ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง
Team Builder Leader

บวกกับ บวกกับ
- โบนัส Leader 5% ของยอดขายของ - โบนัส Senior Leader 3%

ทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 1” ของยอดขายของทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 2”
ทุกกลุ่ม

กลุ่มของคุณ
กลุ่มของคุณ


5%

5%
กลุ่มยุคที่ 1

กลุ่มยุคที่ 1
3%


กลุ่มยุคที่ 2

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ
ผู้นำ
ระดับ
Executive Leader ผู้นำา Silver Executive Leader


มี Qualified Group ยุคที่ 1 สาม อย่างน้อยต้องมี Qualified Group

กลุ่ม ยุคที่ 1 สี่กลุ่ม และ 20,000 TOV
3
++4
ผลประโยขน์

- ผลประโยชน์ทั้งหมดของตำ แหน่ง Senior
Leader
ผลประโยขน์
บวกกับ
- ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Executive
- โบนัส Executive Leader 2% ของยอดขาย Leader
ของทั้งกลุ่ม “ยุคที่ 3” ทุกกลุ่ม
บวกกับ

- โบนัส Silver Executive Leader
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*

กลุ่มของคุณ
5%


กลุ่มยุคที่ 13%

กลุ่มยุคที่ 22%

กลุ่มยุคที่ 3

ดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

ระดับ ระดับ


Gold Executive Leader Platinum Executive Leader


อย่างน้อยต้องมี Qualified Group อย่างน้อยต้องมี Qualified Group ยุคที่

ยุคที่ 1 หกกลุ่ม และ 40,000 TOV 1 เก้ากลุ่ม และ 80,000 TOV


+ 6 + 9
ผลประโยขน์
ผลประโยขน์
-ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Gold Executive
- ผลประโยชน์ทั้งหมดของ Silver
Leader
Executive Leader
บวกกับ
บวกกับ
- โบนัส Platinum Executive Leader
- โบนัส Gold Executive Leader
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*
1.5% ของทั้งองค์กรของคุณ*
และ

หนึ่งส่วนของ Infinity Pool สำ หรับการ
สร้าง Platinum Executive Leader

ครั้งแรก 1 คนขององค์กรของคุณ

*ไล่ลงไปถึงคนที่มีตำ แหน่งเท่ากับคุณหรือสูงกว่า


โบนัสยอดขายส่วนตัว (PSB)และโบนัสพัฒนากลุ่ม(GDB)GDB% = % ผลต่างระหว่าง PSB% ของคุณกับ
GPV PSB (%)
PSB% ของลูกทีมในกลุ่มของคุณ
ระดับ 1 100 - 499 3%

ระดับ 2 500 - 1,249 6%
ระดับ 3 1,250 - 1,999 9% Qualified Group คือคนที่สามารถทำ ยอดขายได้
2,000 GPV ต่อคาบ เงินคอมมิชชั่นและโบนัสจะ
ระดับ 4** 2,000+ 12%
จ่ายตามการคำ นวณของ CV ที่คุณขายได้ คุณจะ
**การจ่ายโบนัสระดับ 4 และตำ แหน่ง TeamBuilder ต้องมี 50PV ในแต่ละคาบโบนัสเพื่อที่จะมีสิทธิได้รับ
จะเริ่มในคาบโบนัสที่ 3 หลังจากที่คุณได้ทำ ยอด 2,000 โบนัส ยกเว้นระดับ Elite Leader
GPV และ 50PPV ในแต่ละคาบโบนัสติดต่อกันสองคาบแล้วดูเงื่อนไขและข้อกำ หนดได้จากคู่มือการทำ ธุรกิจนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (RW950)

สู่ความเลิศหรู

มาร่วมกับครอบครัวรีนา-แวร์ซิ


RW516MP TH 1516.03.1217 | Home Office U.S.A.. (425) 881.6171 | © 2017 R.W.I. | renaware.com


Click to View FlipBook Version