ยุกยิก Download PDF
  • 5
  • 0
ยลยอชีวิตรัก เล่ม2
ชีวิตประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก หล่อหลอมตัวตนตั้งแต่วัยเยาว์ในอ้อมอกพ่อ-แม่ เติบใหญ่วัยเรียนรู้ศึกษาผ่านร้อนหนาวและฝน เวียนวนตามฤดูผ่านมามากน้อยต่างกันวันกำเนิด จากเจนเนอเรชั่นหนึ่งไปตามยุคตามสมัย ความรู้ความสามารถและโอกาสต่างกันไปตามฐานะความเป็นอยู่ บ้างอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในชนบท จะหาเสมอเหมือนกันนั้นไม่มี การศึกษาและโอกาส ความชอบก็ต่างกัน จะด้วยเพศสภาพหรือวัยที่ต่างกัน บ้างสนใจบ้างไม่สนใจย่อมเป็นธรรมดา
View Text Version Category : Fiction
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications