The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asmabe66, 2022-06-10 22:29:10

Amalanku moga Haji dan Umrah ku mambrur

5_6127515204231104035 (1)

AMALAN BULAN ZULHIJJAH

1. Mengerjakan Ibadah Haji
2. Mengerjakan Ibadah Korban
3. Puasa sunat
4. Solat sunat
5. Bacaan Al Quran
6. Zikir
7. Berselawat
8. Berdoa
9. Banyak bersedekah
10 Banyakan amal soleh
11 Bertaubat dan meninggalkan maksiat
12 Menghidupkan amalan sunnah

JANGAN DIPERSIAKAN MASA DAN
KESEMPATAN YANG ALLAH BERIKAN .
BERAMALLAH DENGAN BERSUNGGUH.

1

1

MOHON
MENJADI TETAMU ALLAH

1. Tangan kanan letakkan didada kiri baiki
pemandu diri kita ( hati )

2. Rendahkan diri – buang semua gelaran
kita

3. Travel hanya alat , yang utama adab
4. Istighfar 3 kali

ُ‫ى‬5. ‫أَ ْس َت ْغفِرُ ٱّ ٰل َلُُٱلْ َع ِظي َمُا َّ ُِل‬
ُ‫َ ُلُإِ َلَٰ َُهُإََِّلُه َُوُٱلْ َ ىحُُٱلْ َق ىيو ُم‬

‫َوأَُ ْس َأُلُال َتو َب َُة‬

Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha

2

2

Besar, Tiada Tuhan melainkan Allah yang Hidup
lagi berdiri dengan sendiri dan aku bertaubat
kepada-Nya.

ya Allah aku mohon ampun,
Engkau jemput aku menjadi tetamu Mu
ya Allah, mudahkan Langkah-langkah
kaki ku untuk sampai menjadi tetamu
Mu ya Allah

5. Baca surah An Insyirah – berlapang dada

–ُُ‫�ُٱّ َللُِٱل َر�ُٱل َر ِحي ِم‬
ُُ١ُُ‫َألَ ۡمُن َ ۡۡ َش ۡحُلَ َكُ َص ۡد َر َك‬
ُ٢ُُ‫َو َو َض ۡع َناُ َعن َكُوِ ۡز َر َك‬

3

3

ُُ٣ُُ‫ٱ َّ ِليُُأَن َق َضُ َظ ۡه َر َك‬
ُ‫ُُفَإِ َن‬٤ُ‫َو َر َف ۡع َناُلَ َكُذِ ۡك َر َُك‬
ُ‫ُإِ َنُ َم َع‬٥ُ‫َم َعُٱلۡع ۡۡ ِسُي ۡۡ ًسُا‬

٦ُ‫ٱلۡع ۡۡ ِسُي ۡۡ ًُسُا‬

Diam seketika pada ayat ini
Tadah tangan dan lihat tapak tangan

Berdoalah daripada hati anda
Ya Allah …Ampunkan dosa-dosaku
Ya Allah… lapangkan dada letakkan
redha, sabar, syukur terhadap apa yang
telah dan akan Engkau tentukan buatku..

4

4

Ya Allah …. mudahkan perjalananku
sebagai tetamu Mu …ya Allah,
mudahkan
Ya Allah … segala apa yang aku usahakan
ini. Sampaikanlah aku ke Tanah Haram
Mu
( lihat tapak tangan yang banyak buat

dosa)
Ya Allah pandanglah diri yang
bergelumang dengan dosa dengan
pandangan rahmat dan Rahim Mu.

Ya Allah sekujur tubuh ini ….
( mohonlah apa yang dihajatkan )

Habi٧skanُُ‫ب‬aۡ ya‫ص‬tَ te‫ن‬r‫ٱ‬seَ‫ف‬bُu‫ت‬tَ ‫فَإِ َذاُفَ َر ۡغ‬
٨ُ‫ِإَو ََ َٰلُ َربِ َكُفَٱ ۡر َغب‬

5

5

6. Talbiah ‫ُٱل ُٰله َمُُ َلَُي‬ ‫ْ َك‬ ‫َلَُي‬

.ُ‫ْ َك‬
.ُ‫ُ َلَُيْ َكََُّلُ ََشِيْ َكُلَ َكُ َلَُيْ َك‬
ُ‫ُاِ َنُُاْ ْلَ ْم َدُ َوالِعْ َم َةُل َ َك‬

ُ‫ِيْ َكُلَ َك‬ ‫ُ ََش‬ َ ‫َوالُْملْ َك‬
‫َُّل‬

Hamba-Mu datang menyahut panggilan-
Mu ya Allah. Hamba-Mu datang
menyahut panggilan-Mu.
Hamba-Mu datang menyahut panggilan-
Mu.
Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu.
Hamba-Mu datang menyahut
panggilanMu.

6

6

Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan
kerajaan adalah kepunyaanMu, tiada
sekutu bagiMu.”

Letakkan dalam hati
dalam hati sebutkan
Ya Allah ….. aku menyahut seruan-Mu
ya Allah
Ya Allah….. aku sambut panggilan Mu
Ya Allah ……..aku banyak dosa
Ya Allah ….aku banyak silap
Ya Allah …..Engkau sayang aku,
Engkau panggil aku ….. Tiada daya
dan keupayaan kecuali dengan
Engkau
Ya Allah…. Aku hanya meminjam
segalanya dari Mu
Ya Allah … Perjalanan ini adalah
membawa aku kepada kematian
dengan kain yang putih yang
menyelimuti badanku

7

7

Ya Allah…. aku tanggalkan pangkat
dan kedudukan … aku buang egoku
….. betapa aku insan yang serba daif
dan hina dihadapan Mu
7. Mohon redha suami dan ibu ayah

Letak tangan di kepala ( suami –
isteri, ayah -anak)
Letak di dada (sahabat)
Baca surah Al Insyirah
Doakan
Mudahkan perjalanan kami, eratkan
ikatan hati kami, jauhi kami dari
berbalah.

8

8

8. Perbanyakan Solat taubat

ُ‫ن‬Suِّ jِ‫إ‬uُd‫َك‬ter‫ َن‬aَٰ‫ح‬kَhir‫ ۡب‬b‫س‬acُa‫ََُّلُإِ َلَٰ َهُإََِّلُأَن َت‬
ُ‫كنتُ ِم َنُٱل َظُ َُٰـلِ ِم َُي‬

Tiada Tuhan melainkan Engkau (Allah) Maha Suci
Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk daripada
golongan orang yang zalim. Surah Al-Ambiya’, ayat

87. ُ‫َر ِبُإِ ِّنُ َطلَ ْمتُ َن ْف ِِس‬
ُ‫َفا ْعفِ ْرِِلُ َذنْ ِ ُب‬

Tuhanku ..sesungguhnya aku telah menzalimi diriku
sendiri, maka ampunkan dosa—dosaku.

Boleh juga dibacakan dalam solat sunat

9

9

9. Bertemu dengan ahli rombongan dan
siapa juga
Sebutkan
maaf kan saya dan doakan saya

10. Solat sunat awwabin
11. Solat sunat hajat
12. Solat malam – solat sunat tahajud
13. Banyakkan bersedekah
14. Banyakkan buat kebaikan
15. Banyakkan senyum
16. Letakkan pada hati kita

a. Syukur
b. redha,
c. sabar
d. ikhlas
( BOLEH RUJUK BUKU MAALIMUL ABRAR

UNTUK AMALAN HARIAN )
10

10

DOA

Ya Allah ya Rahman berkatikanlah kami
Pandangankan lah tangan yang kami tadah
ini ya Allah dengan pandangan Mu yang
Rahman dan Rahim
Ya Allah jemputlah kami benar-benar
menjadi tetamu Mu ya Allah
Ya Allah jemputlah kami benar-benar
menjadi tetamu Mu ya Allah
Ya Allah pandanglah diri kami dengan
pandangan belas ihsan Mu ya Allah
Diri yang bergelumang dengan dosa… maka
kami mohon Engkau ampunkan seluruh
dosa-dosa kami
Ampunkan dosa ayah ibu kami
Ampunkan dosa ahli keluraga kami

11

11

Ampunkan dosa seluruh yang menadah
tangan Dan seluruh umat islam yang masih
hidup atau yang telah meninggal
Ya Allah berikan kefahaman kepada kami
tentang agama kami , tentang apa yang
pelajari hari ini
Ya Allah Pemudahkan segala urusan haji
kami , kurniakan kami haji yang mabrur
Hindarkan kami dari haji mardut yang rosak
Ya Allah jadikan kami hamba yang sabar dan
tabah menghadapi ujian dari Engkau ya Allah
Jadikan kami Hamba Mu yang sentiasa ikhlas
dalam setiap amalan kami
Ya Allah kurniakan kami kebaikan atas dunia
yang sementara ini
ya Allah kurniakan kami kebaikan di akhirat
dan hindarkan kami dari azab neraka.Amin

12

12

MEMBACA SURAH ALFATIHAH 3 KALI

١ُ‫�ُٱّ َللُُِٱل َر�ُُٱل َر ِحي ُِم‬

1.Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi

٢ُ‫ َل ِم َُي‬Mَٰ‫ع‬aَ hۡ‫ل‬a‫ٱ‬Mُ‫ب‬eِnga‫ َر‬siُhِ‫ل‬an‫ َل‬iُُِّ‫ٱْ ۡ َل ۡمد‬

2. Segala puji tertentu bagi Allah ‫ﷻ‬, Tuhan yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam

ُ٣ُ‫ٱل َر�ُٱل َر ِحي ُِم‬

3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

ُ٤ُُ‫ُ َمَٰلِ ِكُيَ ۡو ِمُٱ ِلي ِن‬

4. Yang menguasai pemerintahan Hari Pembalasan
(Hari Akhirat).

13

13

٥ُ‫إِيَا َُكُ َن ۡعبدُِإَويَا َكُن َ ۡس َت ِعي‬

5. Engkaulah sahaja (Ya Allah ‫ )ﷻ‬yang kami sembah,
dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon

٦ُ‫ ۡس َت ِقي َُم‬p‫م‬eۡr‫ل‬t‫ٱ‬oُlo‫ُط‬ngَ aَٰ‫ر‬nَ .‫ٱ ۡه ِدنَاُٱل ِص‬
ُ‫َل ۡي ِه ۡم‬6.‫َع‬Tuُn‫ت‬juَ kka‫ۡم‬n‫َع‬ka‫ۡن‬m‫ َأ‬iُja‫ُن‬lَan‫ي‬y‫ ِل‬aَّng‫ُٱ‬lu‫ُط‬ruَ sَٰ‫ِص َر‬
ُ‫َغ ۡۡيُِٱلۡ َم ۡغضو ِبُُ َعلَ ۡي ِه ۡمُ َوََّل‬

ُ٧ُ‫ٱل َضٓالِ َُي‬

14

14

. 7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)
orang-orang yang Engkau telah murka dan bukan pula
(jalan) orang-orang yang sesat.

‫آ ِم ُي‬

Perkenankanlah permintaan kami …..ya Allah

MEMBACA SURAH AL IKHLAS 100 KALI

‫�ُٱّ َلُلُِٱل َر�ُُٱل َر ِحي ُِم‬

.Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha

ُُ١ُ‫ َح ٌد‬Mَ‫أ‬eُn‫ُل‬ga‫َل‬sّih‫ُٱ‬aُn‫و‬iَ ‫ق ُۡلُه‬

1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

15

15

٢ُ‫ٱّ َلُلُٱل َص َم ُد‬

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya
segala sesuatu.

٣ُ‫لَ ۡمُيَِِ ۡلُ َولَ ۡمُيو َ ۡل‬
ُ3٤. Diaُtُۢ‫د‬iad‫َح‬a bَ‫أ‬eُr‫ا‬a‫ًو‬na‫ف‬k ‫ك‬danُ‫ۥ‬tidُ‫ل‬aَُ kُp‫ن‬ula‫ك‬diperَ‫ي‬aُnُ‫م‬aۡ kَ‫ل‬k‫و‬aَ n,

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan
Dia".

1.

16

16

‫ٱل ٰلُه َمُُإِ ِّنُأَ ْس َأل َكُ ِم َنُاْ ْ َلْۡ ِيُكِهُِ‬
‫َ َع ِجلِهُِ َوآ ِجلِهُِ َماُ َعلِ ْمتُ ِمنْهُ‬
‫َو َماُلَ ْمُأَ ْع َل ْمُ َوأَعوذُبِ َكُ ِم َنُال َۡ ِشُ‬
‫ِمكِنْهِهُُ َوَ ََمعاُ ِلجَلِْمُهِأَُ ْعَو َلآ ْم ِجُُلِهُِ َماُ َعلِ ْمتُ‬
‫ٱلَس ٰلَُألَه َُمَُكُُُإِ َِّعنبُْدأَ َْكسَُأ َلونَ َبِك ىيُ َ ِمكُ ْنَوُأَع َخوْۡذ ِيُُبِ َمَاكُُ‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫إٱِبقَِِلمََُ َْولٰلَُْْكنكٍَُههلُُاقََُمََُُِمأَُ َإِْوَضِشِمنُُِّاُ ْناٍَنمءَُعُاُأَ َلَُقَماقََْسٍَْورََِعألُضلٍَُذليَْوَُُوََتبَأَِمكأَهاهُِْاُُُْسوََُُقَِأْ َلْعلََلرُبََْنعََكَََدةبمخُُُأٍََْۡإَِكولًيَََُُْانملَُْوا ََهوُنََأََاقَبُِتْ ىَيعرَِمعوَََ ْلكنبذُُُُُ‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

Daripada Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW
telah mengajarkan suatu doa kepadanya: “Ya Allah,
aku bermohon dikurniakan segala kebaikan yang
hampir dan yang masih jauh, yang aku tahu dan yang
aku tidak tahu. Dan lindunglah aku daripada kejahatan
dan keburukan yang hampir dan yang masih jauh sama
ada yang aku tahu dan yang aku tidak tahu.
Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu semua doa
kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu. Aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan yang hamba
dan Nabi-Mu meminta perlindungan dari keburukan
itu. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu syurga dan
segala yang mendekatkan menuju syurga, sama ada
perkataan mahupun perbuatan. Aku berlindung
kepada-Mu dari neraka dan segala yang mendekatkan
menuju neraka, sama ada perkataan mahupun
perbuatan. Dan aku meminta kepada-Mu agar
menjadikan semua takdir yang Engkau takdirkan
untukku adalah kebaikan.” (HR. Ahmad no. 25019,
Ibnu Majah no. 3846 dan Ibnu Hibban no. 869.

19

19

ُ‫َ ُلُإِ َلَٰ َهُإََِّلُٱّ ٰلُلُ َو ْح َدهََُّلُ ََ ِشي َك‬
ُ‫ُ َُلُٱلْملْكُ َوه َوُلَََ َٰعُُ ِكُ َ ُش ٍء‬,ُ‫َُل‬

ُ‫َق ِدي ٌر‬

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
Tiada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh
pemerintahan (kerajaan). Dialah Allah… Tuhan yang
Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

20

20

ُ‫ُُٱلْ َملِكُُٱْ ْ َل ىق‬,‫َلُُُإِ َلَٰ َهُ إََِّلُُٱّ ٰلُل‬
ُ‫ٱُُْْلَ َمِم َم ٌُيدُُ َُرسو ُلُٱّ ٰلُلُِ َصادِق‬,ُُ‫ٱٱللْْ َومبِْع ِدي‬

Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang memiliki.
Tuhan yang hak. Tuhan yang benar (nyata).
Muhammad Utusan Allah, benar segala janjinya lagi
dipercayai

21

21

ُ‫سبْ َحا َنُٱّ ٰلُلُِ َوُُٱْ ْ َل ْمدُِّ ٰللُُِ َو َ ُل‬

ُ‫إِ َلَٰ َهُإََِّلُُٱّ ٰللُُ َُوُٱّ ٰلُلُأَ ْك َ ُب‬

Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah, tiada Tuhan
selain Allah, Allah Maha Besar.

ِ‫أَ ْس َت ْغ ِفرُٱّ ٰل َلُُ َو َأتوبُإِ ََلْ ُه‬

Ampunilah hamba Ya Allah. dan
hamba bertaubat kepada Engkau.

22

22

ُ‫أَ ْس َت ْغ ِفرُ ٱّ ٰل َلُُٱلْ َع ِظي َمُا َّ ُِلىُ َ ُل‬
ُ‫إِ َلَٰ َُهُإََِّلُُه َُوُٱلْ َ ىحُُٱلْ َق ىيو ُم‬
َ ُ‫َو َأتوب‬
ِ‫إَِل ُه‬

Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha
Besar, Tiada Tuhan melainkan Allah yang hidup
lagi sentiasa berkuasa dan aku bertaubat kepada-
Nya. (3X)

23

23

ُ‫َ ُلُإِ َلَٰ َهُإََِّلُُٱّ ٰلُلُُ َو ْح َدهََُُّلُ ََ ِشي َك‬
ُُ‫ِمي َُلتُُٱلبِْ َيملِْدهُِاكُْ َْوَل َُْۡل ِيُٱُ َْو ْ َله َْموُدلَََُُ َٰعيُْ ُِِيُِك‬,ُ‫َوَُيل‬

( ُ‫َ ُش ٍءُ َق ِدي ٌر‬

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi Allah seluruh
pemerintahan (kerajaan) dan bagi Allah segala pujian,
Allahlah yang menghidupkan dan Dia juga yang
mematikan. Dialah Allah Tuhan yang Maha Berkuasa
atas segala sesuatu. (10 X )

24

24

ُُُ‫اَََّلُْل َُع ْشُ ِظٍَُءحيُْو َِقُمَُل ُِدُأَُيْ َْوٌشُرَََُّهُل َُوُدأَُُُق َأََُُنوُ َةَُنٱُُُُإََُِّٰٱلّ َُّللُ ُُٰل َبلُُِاُُقَُُُّْٰدللَُُلُِأَََُاعُ َلُْحُاََُعُ ِ ِ ِطكُل‬
ُ‫ُبِكُ ِلُُ َ ْشُ ٍُءُ ِعُلُْ ًُما‬

Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah
yang maha mengetahui lagi maha mulia. Aku bersaksi
bahawa Sesungguhnya Dialah Allah TUhan Yang
berkuasa atas segala sesuatu. Dan

25

25

ُ‫أَعوذُبِاّ ٰلُلُِ ِم َنُٱل َشي َطا ِنُٱل َر ِجي ُِم‬
ُ‫إِ َُنُٱّ ٰل َلُُه َوُال َس ِميْعُالْ َعلِيْم‬

Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan
yang terkutuk Sesungguhnya Allah Maha Mendengar

lagi Maha mMngetahui.

ُِ‫َح ۡس ِ َبُٱّ َللََُُّلُإِ َلَٰ َهُإََِّلُه َوَُۖ َعلَ ۡيه‬
ُ‫تَ َوََّكۡتَُۖ َوه َوُ َر ىبُُٱ ۡل َع ۡر ِ ُشُٱلۡ َع ِظي ُِم‬

Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia.
Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah
Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung.

26

26

SELAWAT

ُ‫َُج َزُىُٱّ ٰلُلُ َعُ َُناُ َُسُيِ ِدُُنَاُُ َُم َُم ًُدا‬
ُ‫َص َلُٱّ ٰلُلُ َعلَيْهُِ َوآُِلُِ َو َس َل َمُ َمُا‬

ُ‫ُه َُوُأَُ ْهُُله‬

Semoga Allah membalas daripada kami jasa penghulu kami
Muhammad ‫ ﷺ‬. Semoga Allah mencucuri rahmat dan
kesejahteraan keatasnya dengan sesuatu yang layak baginya.

27

27

ُ‫ َرس ْو َل‬SُE‫يَا‬LُA‫ َك‬Wْ‫ي‬A‫َع َل‬TُF‫م‬U‫ َل‬T‫ َس‬U‫ال‬H‫ َو‬Aُ‫ة‬T‫ٱل َص ََل‬
ُ‫ُٱل َص ََلةُ َوال َس َلمُُ َعلَيْ َكُيَا‬,ُ ‫ٱّ ٰلُل‬
ُ‫ُ ُٱل َص ََلةُ َوال َسلَم‬,‫َحبِيْ َبُ ٱّ ٰلُل‬
ُ‫ُٱل َص ََلة‬,ُ‫َعلَيْ َكُيَاُن ْو َرُ َذا ِتُٱّ ٰلل‬

‫َوال َس َلمُ َعلَيْ َكُيَان ْو َرََُ َجا ِلُٱّ ٰلُل‬

Selawat dan salam keatasmu wahai Rasulullah ,
Selawat dan salam keatasmu wahai Kekasih Allah,
Selawat dan salam keatasmu wahai cahaya zat Allah,
Selawat dan salam keatasmu wahai cahaya Keindahan
Allah

28

28

SELAWAT HAJI

ُ‫ٱل ُٰله َُمُُ َص ِلُ لََ َعُ َسيِ ِدنَاُ ُ َم َم ٍد‬
ُ‫َص ََ ُلةًُ ت َبلِغ َناُ ُبِ َهاُ َح َجُ بَيْتِ َك‬
ُِ‫اأَفْْ ْ َل َ َضراَ ِلمُُال َو َزِص َي ََاُلَر َة ُِتَُق َْوا ِبلُ َنَسبََِيُِل َِمُكُ َعلَيْه‬
ُ‫ِفُُل ْط ٍفُ َوَ َعفِ َي ٍةُ َو َس ََ ُل َم ٍةُ َوبل ْو ِغ‬
ُ‫الْ َم َرا ِمُ َولَََعُآُِلُِ َو َص ْحبِهُِ َو َبارِ ْك‬

29 .‫َو َسلِ ُْم‬

Ya Allah, Limpahkan rahmat dan kesejahteraan
keatas junjungan kami na2b9i Muhammad ‫ ﷺ‬rahmat
yang dengannya menyampaikan hajat kami

.ُ‫َو َسلِ ْم‬

Ya Allah, Limpahkan rahmat dan kesejahteraan
keatas junjungan kami nabi Muhammad ‫ ﷺ‬rahmat
yang dengannya menyampaikan hajat kami
menunaikan haji ke baitullah Al haram dan
mengunjungi maqam kekasih Mu junjungan kami
nabi Muhammad ‫ ﷺ‬kepadanya dipenuhkan
kesejateraaan . semoga kami sentiasa dikekalkan di
dalam sihat walafiat selamat dan kesampaian segala
hajat dan dikurniakan Rahmat dan sejahtera keatas
keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekeliannya.

ُُ‫يَُا َُر ِبُُ َُص ِلُُلَََُعُُ َُم َُم ًُدُ َوُا ُْف َتُ ْح‬
ُُ‫ُِم َنُُاْ َُلْۡ ِيُُُ َُكُ ُم ْغُُلَ ْق‬

Wahai Tuhanku, limpahkan rahamat kepada Nabi
Muhammad s.a.w dan bukalah segala kebaikan
yang terkunci

30

30

‫‪SELAWAT TAFRIJIAH‬‬

‫ٱل ُٰله َمُ َص ِلُ َص ََلةًُ ََك ِم َل ًةُ َو َسلِ ْمُ‬
‫َس ََل ًماُ تَا ًّماُ لَََ َٰعُ َسيِ ِدنَاُ ُ َم َم ُِد ِنُُ‬
‫َتنْ َح ىلُبِهُِٱلْع َقدُ‪َ ُ,‬و َتنْ َفرِجُ‬ ‫َ‬
‫ٱّ ِلُى‪,‬‬
‫بِهُِٱلْك َر ُب‪َ ُ,‬وت ْق ََ َٰضُبِهُِٱْ ْ َل َوائِجُ‬
‫َوت َنالُ بِهُِ ٱل َرَ َغئِبُ وح ْسنُ‬
‫ٱْ ْ َُل َواتِ ِمُ َوي ْس َت ْس ََ َٰقُ ٱلْ َغ َمامُ‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

ُِ‫بِ َو ْج ِههُِٱلْ َكرِي ِمُُ َولَََ َٰعُآُِلُِ َو َص ْحبِه‬
ُ‫ُِفُُُ ِكُ لَ ْم َح ٍةُ َو َن َف ٍسُ بِ َع َددُِ ُ ِك‬

ُ‫َم ْعلو ٍمُلَ َُك‬

Ya Allah… anugerahkan rahmat dan kesejahteraan
yang sempurna keatas penghulu kami Nabi
Muhammad ‫ﷺ‬. yang dengannya terhurai apa yang
tersimpul, terlepas daripada segala kesusahan, juga
ditunaikan segala hajat, dan tercapai segala
keinginan, dan akhir hayat yang baik, dan dicurahkan
rahmat hasil keberkatan wajah Baginda yang mulia,
kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna.
Engkau anugerahkan juga ya Allah, keatas keluarga
dan sahabatnya dengan kiraan setiap kerdipan mata,
juga hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang
ada bagi-Mu.

32

32

MOHON AMPUNKAN DOSA

ُ‫َر ِبُإِ ِّنُ َطلَ ْمتُ َن ْف ِِس‬
ُ‫فَا ْع ِف ْرِِلُ َذنْ ِ ُب‬

Tuhanku ..sesungguhnya aku telah menzalimi diriku
sendiri, maka ampunkan dosa—dosaku.

Boleh juga dibacakan dalam solat sunat
ketika sujud akhir

MOHON DIPEMUDAHKAN

ُ‫ٱل ٰلُه َمُُي َ ِۡ ُْسُ َوََُُّلُُت َع ِۡس‬

Ya Allah Permudahkan Urusanku, Jangan Engkau
Persulit

33

33

BACAAN KETIKA
MENGHADAPI TEKANAN /

‫تِ َكُأَ ْس َتغِي ُث‬S‫َح‬TْْR‫ َر‬Eِ‫ب‬Sُ‫م‬S‫يَاُ ََ ىحُيَاُ َق ىيو‬

Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang
Berdiri Sendiri tidak memerlukan segala sesuatu,
dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan.

‫ََّلُإِ َلَٰ َهُإََِّلُأَن َتُس ۡب َحَٰ َن َكُإِ ُِّن‬
ُُ‫كنتُ ِم َنُٱل َظُ َُٰـلِ ِم َي‬

Tiada Tuhan melainkan Engkau (Allah) Maha Suci
Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk daripada
golongan orang yang zalim. Surah Al-Ambiya’, ayat
87.

34

34

ُ‫َح ۡسب َناُٱّ َلُلُ َونِ ۡع َمُٱلۡ َوكِي ُل‬

Cukuplah Allah ‫س‬ebangai Penolong

ُِ‫َُوََُّلُ َحو َلُ َوََُّلُقُ َُو َةُإََُُِّلُبِاّ ٰلل‬

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan
Allah

MOHON ALLAH MASUKAN
BERSAMA PARA SOLIHIN

ُ‫َر ِبُُ َه ْبَُُِ ُْلُ ِم َُنُال ٰصلِ ِح ْ َي‬

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yang
termasuk orang yang saleh
SURAH ASSAFFAT AYAT 100

35

35

TETAP HATI KEPADA ALLAH

ُُ‫ٱل ٰلُه َمُُلَ َُكُاْ ْ َل ْم ُدُ َواِ ََلْ َكُُالْم ْش َت َك‬
ُ‫َواَنْ َُتُالْم ْس َت َعان‬

ُ‫ا َولََْ َّعلُُِظيَْح ِمُْو َلُُ َوََُّلُق َو َُةُاََُِّلُبِاُٱّ ٰلُلُِالْ َع ِ ُِل‬

Ya Allah segala puji hanya untuk-Mu, dan hanya
kepada-Mu lah tempat mengadu, dan Engkaulah
Penolong dan tiada daya upaya dan kekuatan
melainkan dengan pertolongan Allah Zat Yang Maha
Tinggi dan Maha Agung‫ز‬

36

36

MOHON ALLAH SENTIASA
MENJAGA DAN PELIHARA

AMAL KITA

ُ‫ٱل ُٰله َمََُُُُّلُُتَ ِكلْ ِنُُُإِ ََُلُُ َن ْف ِِ ُس‬
ُ‫َط ْر َف َةُُ ُ َع ْ ٍيُُ ُ َوََُّلُ ُتَْْ ِن ُْعُ ُ ِم ُن‬

‫َصُالِ َحُُ َماُأَُ ْع َطُيْ َت ِ ُن‬

Ya Allah, jangan Engkau bebankan (permasalahan)
kepadaku seorang diri sekalipun sebentar. Jangan
Engkau ambil hal baik dariku yang telah Engkau
berikan padaku.

37

37

MOHON PERLINDUNGAN

BACAAN SELEPAS BACAAN TAHIYAT AKHIR

SEBELUM SALAM

ُ‫َع َذا ِب‬ ُ‫ِم ْن‬ ُ‫بِ َك‬ َ ‫إِ ُِّن‬ ُ‫ٱل ُٰله َم‬
ُ‫ُأعوذ‬

ُ‫ َو ِم ْن‬,ُ‫ُ َو ِم ْنُ َع َذا ِبُٱلْ َق ْ ِب‬,ُ‫َج َه َن َم‬
ُ‫ َو ِم ْنُ ََ ِش‬,ُ‫فِتْ َنةُِٱلْ َم ْح َياُ َوٱلْ َم َما ِت‬
.ُ‫فِتْ َنةُِٱلْ َم ِسي ِحُا َل َجا ِل‬

Ya Allah…sesungguhnya aku berlindung dengan-Mu
dari azab api neraka jahannam, dari azab kubur, dari
fitnah/ujian ketika hidup dan mati dan dari kejahatan
fitnah Dajjal

38

38

ُ‫يَاُم َقلِ َبُٱلْقلو ِبُ َثبِ ْتُ َقلْ ِبُُلَََ َٰع‬
ُ.‫دِينِ َُك‬

. ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan
hati kami diatas agama-Mu.

MOHON RAHMAT

ُ‫َر َب َناُ َءاتِ َناُ ِمنُ َلن َكُ َرْۡ َحة‬
ُُ‫ُ َو َهيِ ۡئُ َلَاُ ِم ۡنُأَ ۡمرِنَاُ َر َشدا‬

Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari
sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus
bagi kami dalam urusan kami AL KAHFI AYAT 10

39

39

ُ‫يَ ٰٓـ َأ ىي َهاُُٱ َّ ِلي َنُُُ َءا َمنواُُْٱ َتقوُاُُْٱّ َل َُل‬
ُٖ‫سُ َماُ َق َد َم ۡتُ لِ َغ ۖد‬ٞ ‫َو ۡل َتنظ ۡرُ َن ۡف‬
ُ‫َُوٱ َتقوُاُُْٱّ َل َُلهُُإِ َنُُٱّ َل َلُُُ َخبِۡيُُۢ بِ َما‬

ُُ١٨ُ‫َت ۡع َملو َن‬

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah
kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan
meninggalkan laranganNya); dan hendaklah tiap-tiap
diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah
sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari
akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah

40

40

kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi
PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan(18

ُ‫َوََُّلُُتَكونواُْ َُكٱ َّ ِلي َنُُُن َسواُُْٱّ َل َُل‬
ُ‫َفأَن َسىَٰه ۡمُ أَنف َسه ۡهمُ أ ْوَُلُٰـُٓـئِ َكُ هم‬

ُُ١٩ُ‫ٱ ۡل َفَٰ ِسقو َُن‬

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang
yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu
Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal yang
baik untuk menyelamatkan) diri mereka. Mereka itulah
orang-orang yang fasik - derhaka(19

41

41

ُِ‫أَ ۡص َحَٰبُ ُٱلَا ُر‬ ُ‫ُي َ ۡس َتوِي‬ َ
ُ‫َُّل‬

ُ‫َوأَ ۡص َحَٰبُٱْ ۡ َل َن ُِةُأَ ۡص َحَٰبُٱْ ۡ َل َن ُِة‬

ُ٢٠ُ‫همُٱ ۡل َفائِزو َُن‬

« Tidaklah sama ahli neraka dan ahli Syurga; ahli
Syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan
(mendapat segala yang diingini)(20)»

Surah Al Hasyr 18 -20

42

42

ُ‫إِ َنُُ َهَٰ َذاُلَ ِر ۡزق َناُ َماُ َُلُۥُ ِمنُ َن َفا ٍُد‬

Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari
Kami yang tiada habis-habisnya.

Surah sad ayat 35

ُ‫َر ِبُ إِ ِّنُ لِ َماُ أَن َزلۡ َتُ إِ ََ َلُ ِم ۡن‬
ُُُٞ‫َخ ۡۡيُ َفقِۡي‬

"Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat
memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau
turunkan kepadaku".Qasas ayat 24

43

43

‫َو َمنُ َي َت ِقُٱّ َل َلََُُيۡ َعلُ َُُلۥََُ ۡم َرجُا‬
َ
ُ‫َُيۡ َت ِس هب‬ ُ‫َّل‬ ُ‫َح ۡيث‬ ُ‫َو َي ۡرز ۡق ُهُُ ِم ۡن‬

ُُ‫َو َمنُ َي َت َو ََّۡكُلَََعُُٱّ َللُُِ َفه َوُ َح ۡسب ُههۥ‬
ُ‫إِ َنُٱّ َل َلُُ َبَٰلِغُأَ ۡم ِرُههُِۦُ َق ۡدُ َج َع َلُُٱّ َلُل‬
‫لِ ِكُ َ ۡشءُقَ ۡدرا‬

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.Dan memberinya
rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya

44

44

Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah
mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

َ ُ‫م ۡلٗك‬ ُ‫َِل‬ ُ‫َو َه ۡب‬ ُ‫َر ِبُُٱ ۡغ ِف ُۡرَُُِل‬
ُ‫َّل‬
ُ‫يَۢن َب ِِغُ ِْلَ َحدُ ِم ُۢنُ َب ۡع ِد ۖيُٖ إِنَ َك‬
ُُ‫أَن َتُٱلۡ َو َها ُب‬

Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan
anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak
dimiliki oleh seorang juapun sesudahku,
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".

45

45

ZIKIR BULAN ZULHIJJAH

ُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََِّلُُاّ ٰللُُ َو ْح َدهََُّلُ ََ ِشيُْ َك‬
ُُ‫َُلُالْملْكُ َو َُلُالُُْـ َح ْمد‬ َ
, ُ‫ُل‬

ُ‫يـ ْح ِِ ْيُُ َويَـ ِْمشيٍْءُ َقتُِد َيُْو ٌُره َوُلَََعُُ ِك‬

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
Tiada sekutu baginya Bagi Allah seluruh pemerintahan
(kerajaan) dan bagi Allah segala pujian, Allahlah yang
menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Dialah
Allah Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu

46

46

ُُُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُِّلُُاّ ٰلل‬
ُُِ‫َع َد َدُال َلُ َيالِـيُ َوا ىله ْور‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah
selain Allah) sebanyak bilangan malam dan siang

ُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُُِّلُاّ ٰلُل‬
ُِ‫ُ َع َد َدُا ْْلَُيَُا ِمُ َوال ىشه ْور‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah selain Allah)
sebanyak bilangan hari dan bulan

47

47

ُُُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُُِّلُاّ ٰلل‬
ُِ‫َع َد َدُأَ ْم َوا ِجُا ْلح ْور‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah selain
Allah) sebanyak ombak dilautan

ُُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُِّلُُاّ ٰلل‬
ُِ‫َع َد َدُأَ ْض َعا ِفُا ْْلج ْور‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah selain
Allah) sebanyak bilangan gandaan pahala

48

48

ُُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُِّلُاّ ٰلُل‬
ُ‫َع َد َدُ َق ْطرُِالْـ َم َط ِر‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah selain Allah)
sebanyak bilangan titisan hujan

ُُُ‫ََّلُإِ َُ َلُإََُِّلُاّ ٰلل‬
‫َع َد َدُأَ ْو َرا ِقُال َُش َج ُِر‬

‘La ilaaha illallah’ (tiada tuhan yang disembah selain
Allah) sebanyak bilangan dedaun pokok

49

49


Click to View FlipBook Version