The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-21 00:46:05

Hand Book-Finland

Hand Book. Live

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

สารบัญ

4 ข้อมูลทั่วไป

8 สังคมและมารยาท

11 วิซ่าที่ต้องมี

13 ระบบการศึกษา

16 การทำงานฟินแลนด์

19 สวัสดิการฟินแลนด์

21 การเดินทางฟินแลนด์

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

สารบัญ

23 อาหารในประเทศฟินแลนด์

25 เมืองน่าเที่ยวในฟินแลนด์

30 บรรณานุกรม

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

01
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)
มีประชากรราว 5.5 ล้านคน
เมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

การปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ศาสนา : ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์แรน
สกุลเงิน : ยูโร สัญลักษณ์ € (EUR) 1 ยูโร 38.75 บาท (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564)
ภาษาราชการ : ภาษาฟินนิช และภาษาสวีดิช สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
และการติดต่อธุรกิจ
การทักทาย : เตลาเว
เศรษฐกิจ : ระบบเสรีนิยมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และข้อกำหนดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

ภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็น บางครั้ง มีฤดูหนาวที่รุนแรง มีฤดูร้อนที่ค่อนข้าง
อบอุ่น โดยเวลาที่มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างสั้น

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)
มีประชากรราว 5.5 ล้านคน
เมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน” เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลสาบ
ใหญ่น้อยถึง 188,000 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของฟินแลนด์ยังปกคลุมด้วยป่าสน
เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติคือจะเห็นพระอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน
ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
จากการจัดอันดับ World Audit ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นต่ำมาก
โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก ทำให้ประชาชน
ในประเทศมีการศึกษาสูง บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแก้ปัญหา
มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมการ
ออกแบบ และ Big Data

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

ภูมิอากาศ

อากาศหนาวเย็น บางครั้ง มีฤดูหนาวที่
รุนแรง มีฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอุ่นโดยเวลาที่
มี
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสั้น

1. ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 0
องศาเซลเซียส (ธ.ค.– เม.ย.)

4. ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิต่ำกว่า 2. ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเฉลี่ยจาก 10
10 องศาเซลเซียส (ต.ค. – พ.ย.) องศาเซลเซียสถึง 15 องศาเซลเซียส
(พ.ค.– มิ.ย.)

3. ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 15
องศาเซลเซียส (ก.ค. – ก.ย.)

เวลา
มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาลแบบ +1 ชั่วโมง ซึ่งการปรับเวลาของประเทศฟินแลนด์
มีการปรับ 2 ช่วงเวลา คือปรับเวลาเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
มีนาคม หลังจากนั้นจึงปรับเลื่อนมาข้างหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาสิ้นสุดลงในอาทิตย์สุดท้าย
ของเดือนตุลาคม จะซึ่งตรงตามเวลาสากลปกติ
เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย
4 ชั่วโมง และเดินช้า 5 ชั่วโมงในเดือนที่ไม่มีการปรับเวลา

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

02
สังคมและมารยาท

สังคมและมารยาท

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

สังคมฟินแลนด์ไม่เป็นทางการจนเกินไป ค่อนข้างจะผ่อนคลายไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน
ที่ทำงาน หรือในห้องซาวน่า

ชาวฟินแลนด์รักธรรมชาติ มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำให้
ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก นอกจากนี้พวกเขายังชอบออกกำลัง
กาย เดินป่า ฮอกกี้น้ำแข็ง เล่นสกี และตั้งแคมป์ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมยอดนิยมของ
ชาวฟินแลนด์ นอกจากนี้ชาวฟินแลนด์ยังสนุกกับการเก็บผลเบอร์รี่และเห็ดในป่าอีกด้วย
หลายคนเป็นสมาชิกของสโมสร สมาคม ชมรม และกลุ่มงานอดิเรกต่างๆ และการเข้า
ร่วมกลุ่มเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้มาใหม่ในการหาเพื่อน ผูกมิตรกับชาวฟินแลนด์

การจับมือเป็นวิธีการทักทายทั่วไป ชายและหญิงยังมือกันได้ปกติ เพื่อนหรือญาติ
อาจทักทายกันด้วยการสวมกอดบ้าง แต่อย่างไรก็ตามที่ฟินแลนด์จะไม่มีการทักทาย
ด้วยการจูบแก้ม

ชาวฟินแลนด์มีอัตราการแพ้อาหารอยู่ในระดับสูง หลายคนจึงเลือกทานมังสวิรัติ

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

ข้อห้ามและวัฒนธรรม

ข้อห้าม วัฒนธรรม

ห้ามแทรกบทสนทนากับคนแปลก หากได้รับเชิญไปที่บ้านของฟินแลนด์เพื่อ
หน้าที่กำลังคุยกันอยู่ หากไม่รู้จักกัน ดื่มกาแฟหรือชา คุณอาจประหลาดใจกับ
อย่าเข้าแทรก เพราะมันไม่ใช่ ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟ ทั้งของคาวและ
พฤติกรรมปกติของชาวฟินแลนด์ หวานเพราะว่ามันเยอะมาก

หากได้รับเชิญไปรับประทานอาหาร หากชาวฟินแลนด์ถูกเชิญไปเป็นแขกใน
ค่ำที่ร้านอาหาร ห้ามกลับหรือออก งานสังสรรค์ พวกเขาจะยอมให้เจ้าภาพเป็น
จากโต๊ะอาหารจนกว่าทุกคนจะ คนจ่ายให้หรือว่าเลี้ยงได้ แต่ถ้าหากว่าแขก
ทานหมด ดื่มมากกว่าเจ้าภาพ พวกเขาจะไม่ชอบให้
เจ้าภาพเลี้ยงเด็ดขาด

ห้ามเล่นโทรศัพท์บทโต๊ะอาหาร การตอบรับคำเชิญไปซาวน่าจะช่วย
เพราะ เป็นมารยาทบนโต๊ะอาหาร ให้การรวมตัวเข้ากับสังคมฟินแลนด์ง่าย
ของชาวฟินแลนด์ ขึ้นมาก

ห้ามถามเงินเดือนกับชาว เมื่ออาหารบนจานออกจะเลอะเทอะ
ฟินแลนด์ อย่าถามคำถามที่มี คุณอาจเห็นถ้วยเล็กๆ วางอยู่บนโต๊ะ
รายละเอียดมากเกินไปพื้นที่ป่าไม้ ชาวฟินแลนด์ใส่เปลือกมันฝรั่งและก้าง
ที่คุณถือโฉนด หรือเงินเดือน ปลาลงไป

การสูบบุหรี่ไม่นิยมในฟินแลนด์ ถ้าคุณไม่รู้จักชาวฟินแลนด์ดีพอ ของ
แต่หากต้องการจะสูบสามารถสูบ ขวัญเกี่ยวกับกาแฟก็เป็นทางเลือกที่
ได้ที่ร้านอาหารหรือระเบียงบางแห่ง ปลอดภัยเสมอ เช่นบิสกิต หรือขนมหวาน
เท่านั้น ท้องถิ่นที่มีรสชาติของกาแฟไปให้ได้เลย

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

03
วีซ่าที่ต้องมี

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าที่พนักงานของเราทุกคนต้องมี

วีซ่าเชงเก้น คือใบอนุญาตเข้าประเทศเพื่อ
การไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่
เกิน 90 วันหรือ 180 วัน ซึ่งวีซ่าเชงเก้นหนึ่ง
ประเทศ จะสามารถเดินทางเข้าได้ทุกประเทศใน
เขตเชงเก้น ประกอบด้วย

ฟินแลนด์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, สเปน,
ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ออสเตรีย, กรีซ, แลตเวีย,
ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบอร์ก, มอลตา,
นอร์เวย์, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรัง่ เศส, สวีเดน,
เยอรมัน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวิตเซอร์แลนด์,
เดนมาร์ก, เชค, ฮังการี และ เอสโตเนีย

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

04
ระบบการศึกษา

ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ฟิ น แ ล น ด์

ประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

ระบบการศึกษาฟินแลนด์จะยึดหลักที่ว่า “CHILD – CENTERED” หรือ
ศูนย์กลางของการเรียนจะอยู่ที่เด็กเป็นหลัก พวกเขาจะให้เด็ก ๆ ได้รู้สึกว่า “การ
เรียนคือการเล่น” มีความมุ่งหวังสำคัญในการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้ อหาต่าง ๆ
อย่างเข้าใจด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนเพื่ อไปใช้สอบ

ความแตกต่างของโรงเรียนในฟินแลนด์เมื่ อเทียบกับหลายประเทศคือ จะไม่มีการ
ให้คนที่มาจากหน่วยงานด้านการศึกษาเข้าไปดำเนินการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง
ไม่มีการวัดผลนักเรียนด้วยการทำข้อสอบ ด้วยพื้ นฐานสำคัญที่ระบบการศึกษา
ฟินแลนด์มองว่า “ข้อสอบไม่ใช่ตัววัดผลการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกคน”

เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ย อ ม รับ ว่ า ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ฟิ น แ ล น ด์ ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ กั บ ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง
มาก เด็กทุกคนจะมีความเก่งในตัวเองตามด้านที่เขาถนัด เมื่ อได้ทำสิ่งที่รักผลลัพธ์
ย่อมออกมาดีตามที่คาดหวัง

ระบบการศึกษาฟินแลนด์ ช่วงก่อนเข้าเรียน
ตามลำดับชั้นของการเรียน
เด็กก่อนเข้าเรียนคือวัยไม่เกิน
6 ปี จะมีการเรียนรู้ผ่าน “การ

เล่น” เน้นพัฒนาการในด้าน
สังคม การสร้างสุขภาพที่ดี
ยังไม่จำเป็นต้องใส่วิชาความรู้

ใดๆให้พวกเขาการศึกษาภาคบังคับ

ทุกคนต้องได้เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในวัย

7-16 ปี เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดี
สำหรับต่อยอดในอนาคต

การศึกษาอาชีวะ

ทุกคนจะมีทางเลือกหากสนใจ
เรียนสายวิชาชีพ โดยเน้นภาค
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีในห้องเรียน
HAND BOOK ระดับอุดมศึกษา

LIVE IN เป็นการเรียนรู้แบบเจาะลึกถึง
FINLAND เรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งการสอนยัง

WELCOME TO FINLAND คงเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เช่นเดิม ไม่เน้นทฤษฎี

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากที่สุด

05

การทำงานของคนฟินแลนด์

การทำงานของคนฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

1. ช่วงเวลาการทำงาน ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ถ้าทำงานล่วงเวลาจะได้ค่าโอทีที่สูงกว่าเงินเดือนปกติ พักกลางวัน 1 ชั่วโมง

2. ต้องเข้างานและเลิกงานตรงเวลา

3. ภาษาที่ใช้ในการทำงาน ส่วนใหญ่ภาษาฟินนิช 90% ภาษาสวีดิช 5 % และภาษา
อังกฤษ

4. การลางาน หากมีอายุงานครบ 1 ปี พนักงานสามารถลาได้ต่อเนื่อง 34 วัน หรือ
ถ้ามีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป พนักงานสามารถลาได้ต่อเนื่อง 34 วันเช่นกัน แต่ในช่วง
ที่ลางานพนักงานจะยังได้รับเงินเดือนอยู่

5. การประชุม ที่ทำงานบางแห่งจะนัดประชุมกับพนักงานในตอนเช้าวันจันทร์ เพื่อ
วางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

การทำงานของคนฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

6. การนัดหมาย คนฟินแลนด์ส่วนมากจะชอบทำการนัดหมายก่อนเวลา เช่น หากต้อง
ไปพบลูกค้าพวกเขาจะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า
7. การพบปะสังสรรค์ คนวัยทำงานส่วนใหญ่มักจะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น
เดินป่า เล่นสนุ๊กเกอร์ ฮอกกี้ หรือถ้าสนิทกันมาก ๆ จะนัดกันไปอบซาวน่า ซึ่งถือ
เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนฟินแลนด์
8. เคารพและให้เกรียติผู้ที่สูงอายุหรืออาวุโสกว่า แต่สามารถใช้คำพูดที่เป็นกันเองได้
9. หลังเกษียณ พนักงานจะได้รับเงินเดือน(บำนาญ) ซึ่งแล้วแต่ข้อกำหนดของ
แต่ละบริษัท

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

06

สวัสดิการประเทศฟินแลนด์

สวัสดิการสำหรับเด็ก สวัสดิการสำหรับประชาชน

การศึกษาตั้งแต่ 7 ขวบหรือระดับประถม - ประชาชนที่ว่างงานสามารถลงทะเบียนหางาน
ศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาจะไม่มีค่าเทอม ไม่มีค่าใช้ กับสำนักงานจัดหางานและส่งเสริมการประกอบ
จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียน รวมถึงบริการดูแล อาชีพ(TE-toimisto)
สุขภาพและทันตกรรมฟรี มีนักจิตวิทยาและครู - การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือ
คอยส่งเสริมด้านพัฒนาการ กองทุนช่วยเหลือผู้ว่างงาน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ย
เลี้ยงในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน ตามข้อตกลง
ของสหภาพแรงงาน ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สำนักงานสวัสดิการสังคม(KELA) จะจ่ายเงินช่วย
เหลือการว่างงาน ถ้าคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

สวัสดิการสำหรับ Kela Box
ครอบครัวหรือแม่มือใหม่
- กล่อง Kela box เป็นกล่อ
งที่ประกอบด้วยชุดเสื้อผ้า

สำหรับทารก ผ้ากันเปื้ อน ฯลฯ นอกจากนี้กล่องยังสามารถ
ใช้เป็นที่นอนสำหรับเด็กได้ โดยของในกล่องจะเปลี่ยนไปทุก
ปี ตาม Collection ของแต่ละปี เพื่อช่วยลดปัญหาและดูแล
สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว

- พ่อแม่ได้สิทธิ์เลี้ยงลูกหลังคลอดเป็นประมาณ 1 ปีเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ชายรับผิอบในการดูแลลูกมากขึ้น หรือมีบริการ
รับเลี้ยงเด็กเล็กในราคาที่รัฐบาลอุดหนุนหรือฟรี กรณีที่
ตัดสินเลี้ยงบุตรเองจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
ครอบครัวที่เพิ่งมีบุตร และการลดหย่อนภาษี

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

07
การเดินทาง
ในประเทศฟินแลนด์

การเดินทาง
ในประเทศฟินแลนด์

จะขึ้นอยู่กับฤดูและเมือง ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ในช่วงฤดูหนาว เช่น เมโทร รถราง
Taxi แต่ส่วนใหญ่จะใช้รถบัส เนื่องจากพื้นถนนลื่นไม่
สามารถที่จะขี่จักรยานหรือScooter ได้ ซึ่งจะมีแอพร
ถบัส ที่สามารถบอกเวลาได้ค่อนข้างตรง แนะนำให้ซื้อ
เป็นบัตรดีกว่าสามารถใช้ได้ 3 เดือนคุณจะนั่งกี่ครั้ง

ก็ได้ ราคาประมาณ 5000 กว่าบาท ถ้าเป็นยังเป็น
นักเรียน-นักศึกษาอยู่ แต่ถ้าบุคคลทั่วไปก็จะได้ในราคา

ที่แพงกว่า รองลงมาเป็นรถส่วนตัวในช่วงซัมเมอร์คนประเทศฟินแลนด์จะขี่
จักรยานและ Scooter กัน สำหรับคนที่ไม่มีสามา
รถเชา่ ขี่ได้ ราคาประมาณ 0.22 ยูโรต่อนาที หรือ

แบบเหมา 24 ชั่วโมง ราคา 7.99 ยูโร

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

08
อาหาร
ในประเทศฟินแลนด์

อาหาร ’’

ในประเทศฟินแลนด์

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวจัดของประเทศผัก
และผลไม้สดส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกได้เป็นเวลา
อย่างน้อย 9 เดือนของปี ซึ่งนำไปสู่การพ่ึงพาพืช

หัวเป็นหลัก เช่น หัวผักกาด มันฝรั่ง และผลไม้
ตระกูลเบอร์รี่ที่มักเป็นที่นิยม อาหารที่ฟินแลนด์
มีลักษณะเรียบง่าย เน้นรสชาติจืดไม่จัดจ้าน และ

เป็นอาหารธรรมดาเพื่อสุขภาพ

ชาวฟินแลนด์จะนิยมทานเนื้อสัตว์ เช่น

ปลา เนื้อกวาง เนื้อม้า และผลไม้ตระกูล
เบอร์รี่อาหารรสชาติไม่จัดจ้าน เพื่อสุขภาพ

ไม่มีเครื่องเทศหรือสมุนไพรมากนักพายคาเรเลีย (Karjalanpiirakka) ถือเป็น
อาหารพื้นบ้านของฟินแลนด์นิยมรับประทาน
มีลักษณะเป็นแป้งกรอบสอดไส้ข้าว

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

09

เมืองน่าเที่ยวในฟินแลนด์

HELSINKI ’’
เฮลซิงกิ
เมืองหลวงของฟินแลนด์ สถานที่ส่วนใหญ่ของ
เมืองเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปอยหลายแห่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่เมือง Helsinki


Helsinki Cathedral

Senate Square

Finnair Skywheel

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

ROVANIEMI ’’
โรวาเนียมิ
เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน Lapland ทางเหนือ
ของฟินแลนด์ เป็นเมืองที่หนาวที่สุดเลยก็ว่าได้
ทำให้ในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมไปทุกพื้นที่ ซึ่งถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Lapland
สถานที่ท่องเที่ยวที่เมือง Rovaniemi
Santa Claus Village

ขี่ลากเลื่ อนที่ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

OULU ’’
อู ลู่
เป็นเมืองฮอตฮิตในเรื่องการ “เล่นสกี” หรือถ้า
ใครที่อยากเห็น Midnight Sun พระอาทิตย์เที่ยงคืน
ต้องมาช่วงซัมเมอร์ (มิถุนายน - กันยายน)
และกิจกรรมที่น่าลองอีกอย่างคือ “ตกปลาในน้ำแข็ง”
Ski

Oulu

HAND BOOK

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

TAMPERE ’’
ทัมเปเร่
เมืองทางตอนใต้ของฟินแลนด์ ตั้งอยู่ใน
จุดบรรจบของทะเลสาบสองแห่ง คือ
Näsijärvi และPyhäjärvi ที่นี้ถือว่าเป็นเมือง
แห่งอุตสาหกรรมของฟินแลนด์
สถานที่ท่องเที่ยวที่เมือง Tampere


The charming central square (Keskustori)

The orthodox church of Finland

HAND BOOK Moomin Museum

LIVE IN
FINLAND

WELCOME TO FINLAND

00
บรรณานุกรม

กระทรวงการต่างประเทศ. n.d.. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland). Retrieved from
https://www.mfa.go.th/th/country/FI?
page=5d5e2590c3445d0110404c13&menu=5d5bd3d715e39c306002aab8

เน็กซ์ทัวร์.คอม. n.d.. ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์. Retrieved from
https://www.nexttour.com

เฮลซิงกิ, ส. ณ. n.d.. ข้อมูลทั่วไปของประเทศฟินแลนด์. Retrieved from
https://helsinki.thaiembassy.org/th/page/

AFS. 2021. Finland A bucolic wonderland in the Arctic Circle (Online)
แหล่งข้อมูล: https://www.afsusa.org/countries/finland/, สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

Editor.Mushroom Travel. 2559. 7 พิกัดตามล่า แสงเหนือ แห่งฟินแลนด์ ดินแดนทะเลสาบ.
จาก https://www.mushroomtravel.com/page/finland-northern-lights/, สืบค้น 19 ตุลาคม 2564.

Expat. 2021. Finnish Culture & Cross-culture (Online)
แหล่งข้อมูล: https://www.expat-finland.com/living_in_finland/culture.html,สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

Finland abroad. ม.ป.ป.. วีซ่าเชงเก้นคืออะไร. จาก
https://finlandabroad.fi/web/tha/th-what-is-a-schengen-visa-, สืบค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2564

Finnish Institute of Occupational Health. 2014. การทำงานในประเทศฟินแลนด์-ข้อมูลสำหรับผู้ย้าย
ถิ่นพำนัก. www.ttl.fi/toissasuomessa, สืบค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2564.

Going Global. 2019. Understanding Finnish Culture is Key to Thriving in Finland (Online)
แหล่งข้อมูล: http://blog.goinglobal.com/understanding-finnish-culture-is-key-to-thriving-in-
finland/, สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

InfoFinland.fi. 2021. Finnish customs (Online) แหล่งข้อมูล: https://www.infofinland.fi/en/information-
about-finland/basic-information-about- finland/cultures-and-religions-in-finland/finnish-customs,
สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

KATHLEEN HARRIS. 2015. How Joulupukki, the Finnish Santa, went from naughty to nice
(Online) แหล่งข้อมูล: https://inktank.fi/how-joulupukki-the-finnish-santa-went-from-naughty-to-
nice/, สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

KELA. n.d.. Unemployment. Retrieved from https://www.kela.fi/web/en/unemployment, สืบค้นเมื่อ
17 ตุลาคม 2564.

Mood of the Motherhood. 2562. Kela Box: เมื่อสวัสดิการเด็กแรกเกิดของประเทสฟินแลนด์เป็นกล่อง!?
เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/v2/article/2Wx8EN,สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2564.

Newgens Travel. ม.ป.ป.. EP1.ฟินแลนด์ ฟินเวอร์!! พาเซอร์เวย์ 8 เมืองน่าเที่ยวรอบฟินแลนด์.
สืบค้น 19 ตุลาคม 2564, จาก https://www.newgenstravel.com/content/18378/ep-1

Niemelä, J. 2564. ผู้จัดการบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง ประเทศฟินแลนด์. [กัลยรัตน์ สาธุการ,
ผู้สัมภาษณ์].

Varpu. 2021. 50 Cultural Facts on Finland that Help You Understand Finns (Online)
แหล่งข้อมูล: https://herfinland.com/facts-on-finland/, สืบค้นวันที่ 17 Oct 2021.

Wallin, C. (2018). การศึกษาฟินแลนด์: “ยิ่งประเทศมีความเสมอภาคมากเท่าใด ประชากรก็ยิ่งมีการศึกษา และ
สุขภาพจิตดีมากขึ้น”. Retrieved from https://www.eef.or.th/finlandequalhappy/ สืบค้นเมื่อ
17 ตุลาคม 2564

LIVE INHAND BOOK
FINLAND

WELCOME TO FINLAND


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1 บทที่ 1 พีทาโกรัส เปล่า update
Next Book
26 Мустахима портфолио