The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SPP2103_Topik 1 Pengenalan Kepada Asas Komunikasi Perniagaan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by iscompack, 2021-11-08 01:14:32

SPP2103_Topik 1 Pengenalan Kepada Asas Komunikasi Perniagaan

SPP2103_Topik 1 Pengenalan Kepada Asas Komunikasi Perniagaan

Keywords: SPP2103 TOPIK 1

SPP2103: ASAS KOMUNIKASI PERNIAGAAN

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA ASAS
KOMUNIKASI PERNIAGAAN

PN. NUR AZLINA BINTI JALALUDDIN
Bachelor of Business Administration (BBA), Universiti Malaya (2007)
Master of Business Administration (MBA), Universiti Teknologi Malaysia (2018)

KANDUNGAN TOPIK 1

1.1 Mendefinisikan konsep asas komunikasi
1.2 Menerangkan matlamat komunikasi
1.3 Menerangkan jenis-jenis komunikasi
1.4 Menerangkan kepentingan komunikasi
1.5 Menerangkan asas prinsip komunikasi
1.6 Menerangkan kepentingan komunikasi dalam perniagaan

Hasil Pembelajaran1
❑ Menerangkan tentang perkara-perkara asas di dalam komunikasi perniagaan

DEFINISI KONSEP ASAS KOMUNIKASI

KONSEP ASAS KOMUNIKASI

❑proses manusia berkongsi pendapat, idea, dan perasaan sesama sendiri dengan
menggunakan cara-cara yang biasa difahami (Hamilton dan Parker 1997)
❑ proses pertukaran maklumat dan makna antara individu atau dalam kalangan individu
dengan menggunakan sistem simbol, isyarat, dan kelakuan yang umum (Lehman dan DuFrene
2002)
❑ proses menghantar dan menerima mesej (Thill dan Bovée (2002)
❑ penghantaran maklumat dan makna daripada seseorang individu atau kumpulan kepada
pihak lain (Guffey dan Babcock 2010)

“KOMUNIKASI merupakan satu PROSES perkongsian idea/
pemikiran/ perasaan (MESEJ) antara seseorang individu

atau organisasi dengan pihak lain melalui SALURAN yang
mudah DIFAHAMI”

MATLAMAT KOMUNIKASI

MATLAMAT KOMUNIKASI

Menyampaikan Mendidik (to Mempengaruhi Menghibur (to
(to inform) educate) (to influence) entertain)

JENIS-JENIS KOMUNIKASI

KOMUNIKASI seseorang itu berkomunikasi
INTRAPERSONAL dengan diri sendiri

merupakan sebahagian
daripada proses pemikiran
semasa kita mendengar
suara hati sendiri
boleh berlaku sebelum
proses komunikasi ATAU
selepas proses komunikasi
iaitu dalam bentuk pemikiran
reflektif

KOMUNIKASI berlaku antara dua orang
INTERPERSONAL individu pada masa tertentu

bersifat interpersonal
apabila mereka yang
terlibat dalam proses
komunikasi melakukannya
demi tujuan peribadi
komunikasi berpasangan
hanya melibatkan dua
orang; contohnya, perbualan
telefon atau surat-menyurat
antara dua pihak

KOMUNIKASI dirujuk sebagai pengucapan
UMUM awam; biasanya, lebih
daripada sepuluh orang
pendengar akan mendengar
pengucapan seseorang
pengucap

situasi ini boleh mengambil
tempat di majlis peribadi
atau majlis terbuka, telah
dirancang dengan baik,
formal dan berstruktur
pengucap dibenarkan
mengucap tanpa gangguan
dan audiens hanya
dibenarkan menanya soalan
dan memberikan pendapat
dan komen pada
penghujung sesi itu

KOMUNIKASI sebuah proses yang
KUMPULAN KECIL melibatkan sekurang-
kurangnya tiga orang ahli
dalam sesebuah kumpulan

bertukar-tukar mesej lisan
dan bukan lisan untuk
mempengaruhi orang lain
tahap kemesraan,
penyertaan dan kepuasan
yang diperoleh adalah lebih
kurang sama dengan
komunikasi interpersonal

KOMUNIKASI komunikasi dengan komuniti
MASSA secara besar-besaran
melalui dua cara:

(1) Komunikasi Massa, iaitu
komunikasi melalui media
massa seperti radio, surat
kabar, TV, dll.
(2) Secara langsung atau
tanpa melalui media massa
Sebagai contoh kuliah, atau
ucapan di bidang terbuka

KEPENTINGAN KOMUNIKASI

Sumber Mengubah sikap
informasi individu

Menggalakkan Membantu
motivasi dalam bersosial

Proses
pengawalan

ASAS PRINSIP KOMUNIKASI

NOISE (GANGGUAN)

PENGIRIM ENCODING MESEJ DECODING PENERIMA
(TAFSIR) (TAFSIR)

FEEDBACK (MAKLUMBALAS)

HALANGAN DALAM
KOMUNIKASI

HALANGAN PSIKOLOGIKAL
* tanggapan yang berbeza antara penerima dan
penghantar mesej

HALANGAN SOSIOLOGIKAL
* perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial, umur,
bangsa, jantina

HALANGAN SEMANTIK
* penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna

HALANGAN FIZIKAL
* gangguan berlaku semasa proses komunikasi secara nyata
Cth: bising, bilik panas atau sejuk

HALANGAN PSIKOLOGIKAL: tanggapan berbeza

Kisah 1

Kisah 2

HALANGAN SOSIOLOGIKAL: perbezaan umur, bangsa, jantina DLL

What is Allium Sativum?

HALANGAN SEMANTIK: perkataan banyak makna

HALANGAN FIZIKAL: gangguan persekitaran

KEPENTINGAN KOMUNIKASI
DALAM PERNIAGAAN

Bertukar maklumat Menyelesaikan
Menyediakan dan masalah
melaksanakan pelan Membuat keputusan
Meningkatkan Meningkatkan
kecekapan pekerja hubungan industri
Mencapai matlamat Publisiti barangan
dan perkhidmatan

SESSION


Click to View FlipBook Version