The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anonymous, 2019-05-12 23:07:02

RPT SAINS TINGKATAN 3 2019

SAINS FORM 3 KSSM

1.0 RANGSANGAN DAN GERAK BALAS

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Nota:
MINGGU 1 1.1 Murid boleh: Sistem saraf manusia terdiri daripada otak, saraf
2/1 – 4/1 Sistem saraf manusia 1.1.1 Memerihalkan dengan lakaran struktur dan tunjang dan saraf periferi.
Cadangan aktiviti:
fungsi sistem saraf manusia.
Membuat persembahan kreatif mengenai:
1.1.2 Membuat urutan aliran impuls dalam
tindakan terkawal dan luar kawal.  Bahagian yang terlibat semasa pergerakan impuls
dari afektor kepada efektor.

 Aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar
kawal.

1.1.3 Mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf Menjalankan aktiviti untuk mengetahui kepentingan
kedua-dua tindakan terkawal dan luar kawal seperti:
MINGGU 2 manusia dalam kehidupan.
7/1 – 11/1
 Mengukur kepantasan masa gerak balas murid
menangkap pembaris yang jatuh (tindakan
terkawal).

 Mengesan perubahan pupil terhadap keamatan
cahaya (tindakan luar kawal).

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Cadangan aktiviti:
1.2 1.2.1 Melakar struktur organ deria dan
Membuat persembahan kreatif mengenai struktur dan
Rangsangan dan menerangkan fungsi serta kepekaannya fungsi setiap bahagian pada mata, telinga, hidung, kulit dan
lidah.
gerak balas dalam terhadap rangsangan.
manusia Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kepekaan organ
deria (lidah dan kulit) terhadap rangsangan yang berkaitan
MINGGU 3 dengan bilangan reseptor.
14/1 – 18/1
Nota:
MINGGU 4 1.2.2 Menerangkan mekanisme pendengaran dan
21/1 – 25/1 penglihatan dengan lakaran. Perlu diperkenalkan fungsi:
*21/1 Cuti  Fotoreseptor (sel rod dan sel kon).
Thaipusam 1.2.3 Menghubungkaitkan organ deria manusia  Tunas rasa (kawasan rasa yang berbeza pada lidah
dengan kepekaan terhadap pelbagai
& kombinasi rangsangan. termasuk rasa umami).
 Sel deria bau.
MINGGU 5
28/1 – 1/2 Cadangan aktiviti:

Membincangkan dengan menggunakan model bagi
menerangkan:
 Mekanisme pendengaran.
 Mekanisme penglihatan.

Cadangan aktiviti:

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kepekaan
organ deria terhadap rangsangan yang berkaitan
dengan bilangan reseptor.

RPT SAINS T3; 2019 2

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Mengkaji kepekaan kombinasi organ deria seperti:
MINGGU 5 1.2.4 Menjelaskan melalui contoh bagaimana had
28/1 – 1/2 deria, kecacatan organ deria dan proses  Deria rasa dengan deria bau.
penuaan mempengaruhi pendengaran dan  Deria sentuh dengan deria penglihatan.
penglihatan manusia.  Deria pendengaran dengan deria penglihatan.
 Deria pendengaran dengan imbangan.
1.2.5 Mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi
boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Cadangan aktiviti:

Membuat persembahan multimedia secara kolaboratif
mengenai:

 Ilusi optik dan titik buta.

 Pelbagai jenis kecacatan audio visual seperti rabun
jauh, rabun dekat, astigmatisme dan kecacatan
pendengaran.

 Pembetulan kecacatan audio visual menggunakan
kanta cembung, kanta cekung dan alat bantuan
pendengaran.

 Contoh dan kesan gaya hidup yang tidak sihat atau
kerjaya berisiko tinggi yang boleh menjejaskan
kepekaan organ deria.

 Mensyukuri anugerah deria dan pentingnya
mengamalkan penjagaan keselamatan dan
kesihatan organ deria.

RPT SAINS T3; 2019 3

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

1.3 1.3.1 Memerihalkan bahagian tumbuhan yang Nota:

Rangsangan dan peka terhadap rangsangan. Gerak balas tumbuhan termasuk fototropisme,
geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme dan gerak
gerak balas dalam balas nastik dari aspek:
tumbuhan

 Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.

MINGGU 7  Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap
11/2 – 15/2 rangsangan.

 Arah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan
(positif atau negatif).

1.3.2 Mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak Nota:

balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan Kaitkan gerak balas tumbuhan adalah untuk mendapatkan
keadaan terbaik bagi tumbesaran. keadaan terbaik untuk tumbesaran. Perlu dinyatakan juga

cara mana tumbuhan melakukan gerak balas.

1.3.3 Menjalankan eksperimen mengkaji gerak balas Cadangan aktiviti:

tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan. Membuat kajian melalui eksperimen mengenai gerak
(EKSP 1.1; Buku Teks m.s. 30-33) balas tumbuhan terhadap cahaya, air, graviti dan

MINGGU 8 sentuhan.
18/2 – 22/2
Menyelesaikan masalah mengenai gerak balas tumbuhan
dalam situasi yang berbeza seperti di stesen angkasa
lepas ISS (International Space Station).

RPT SAINS T3; 2019 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Cadangan aktiviti:
Membuat persembahan multimedia secara kolaboratif
1.4 1.4.1 Menjelaskan dengan contoh jenis mengenai:
 Penglihatan stereoskopik dan monokular pada haiwan,
Kepentingan gerak penglihatan dan pendengaran haiwan.

balas terhadap
rangsangan dalam

haiwan

 Pendengaran stereofonik dan frekuensi yang
berbeza bagi haiwan yang berbeza.

1.4.2 Berkomunikasi mengenai bagaimana organ Cadangan aktiviti:

deria menjamin kesinambungan haiwan di Bumi. Membuat perbincangan mengenai gerak balas pada
beberapa haiwan lain seperti:
MINGGU 8
18/2 – 22/2 Gerak balas Contoh
Misai Hysterix africaeaustralis
Medan elektrik Gymnarchus niloticus
Feromon Melolontha melolontha
Organ Jacobson Vipera berus
Lebih daripada Lyssomanes viridis
sepasang mata
Penderia tubuh Valanga nigricornis
Garis lateral Scomber australasicus

Nama saintifik haiwan hanya untuk rujukan guru sahaja.

RPT SAINS T3; 2019 5

2.0 RESPIRASI

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid boleh:

MINGGU 9 2.1 2.1.1 Melakar dan melabelkan struktur dalam sistem Cadangan aktiviti:
25/2 – 1/3 Sistem respirasi

respirasi manusia serta memerihalkan mekanisme Membuat persembahan multimedia untuk menerangkan
pernafasan. struktur dalam sistem respirasi manusia.

Membina model atau melakukan simulasi untuk
membincangkan tindakan diafragma, otot interkosta,
pergerakan sangkar rusuk, perubahan isi padu serta
tekanan udara rongga toraks semasa menarik dan
menghembus nafas.

2.1.2 Menjalankan eksperimen mengkaji Nota:
perbezaan kandungan gas dalam udara
sedutan dan udara hembusan. Bandingkan hasil eksperimen dengan peratus
komposisi oksigen dan karbon dioksida dalam udara
(EKSP 2.1; Buku Teks m.s. 50-52) sedutan dan hembusan secara teori.

RPT SAINS T3; 2019 6

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Cadangan aktiviti:

2.2 2.2.1 Memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas Membuat persembahan kreatif untuk menunjukkan:

Pergerakan dan oksigen dan karbon dioksida dalam badan  Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida mengikut
perbezaan kepekatan dalam alveolus dengan kapilari
pertukaran gas manusia. darah.
dalam badan
 Proses resapan oksigen dari alveolus ke dalam
manusia kapilari darah.

MINGGU 10  Pembentukan sebatian tidak stabil iaitu
4/3 – 8/3 oksihemoglobin.

2.2.3 Mewajarkan kepentingan adaptasi struktur  Pembebasan gas oksigen ke sel badan yang
alveolus untuk meningkatkan kecekapan memerlukannya.
pertukaran gas dalam badan manusia.
 Proses pengoksidaan makanan iaitu respirasi sel
berlaku untuk menghasilkan tenaga.

 Proses resapan karbon dioksida dari dalam sel ke
dalam kapilari darah dan seterusnya ke alveolus.

Nota:

Faktor yang mempengaruhi kecekapan alveolus untuk
memaksimumkan pertukaran ialah ketebalan,
kelembapan, luas permukaan dan jaringan kapilari.

RPT SAINS T3; 2019 7

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Cadangan aktiviti:

2.3 2.3.1 Berkomunikasi mengenai bahan yang Mengumpul maklumat, menganalisis serta membuat
persembahan multimedia dengan berpandukan data
Kesihatan sistem memudaratkan sistem respirasi berserta dari Kementerian Kesihatan Malaysia atau dari negara
lain tentang penyakit respiratori seperti:
respirasi manusia penyakit dan simptomnya.  Emfisema.

MINGGU 10  Kanser peparu.
4/3 – 8/3
 Bronkitis.
2.3.2 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan
kesan merokok terhadap peparu.  Asma.
(EKSP 2.2; Buku Teks m.s. 62-63)
*DEMONSTRASI OLEH GURU Nota:

Contoh bahan yang memudaratkan sistem respirasi
ialah seperti tar, sulfur dioksida, karbon monoksida,
nitrogen dioksida, debunga, jerebu dan debu.
Nota:

Menyedari bahawa merokok menimbulkan kesan ke
atas kesihatan diri dan orang lain yang tidak merokok.
Perkenalkan istilah perokok pasif.

RPT SAINS T3; 2019 8

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

2.4 2.4.1 Mewajarkan bagaimana sistem respirasi Cadangan aktiviti:

Adaptasi dalam beradaptasi dalam situasi berbeza. Membuat persembahan kreatif untuk menerangkan
sistem respirasi bagaimana organisma lain melakukan respirasi

 Kulit luar lembab.

 Insang.

 Trakea.

MINGGU 11 Membuat pembacaan aktif mengenai adaptasi dan
11/3 – 15/3 keupayaan sistem respirasi dalam konteks berikut:

 Altitud yang berbeza (di dasar lautan dan di kawasan
pergunungan).

 Aktiviti sukan dan gaya hidup (atlit dan perenang).

 Penyakit (pesakit anemia dan sel sabit).

Nota:

2.4 2.4.1 Menerangkan mekanisme pertukaran gas Menyedari bahawa senaman dan pemilihan gaya hidup
Pertukaran gas dalam tumbuhan. yang sihat adalah penting untuk sistem respirasi.
dalam tumbuhan
Cadangan aktiviti:

Merendam daun ke dalam air mendidih untuk
memerhatikan gas yang dibebaskan daripada
permukaan daun.

RPT SAINS T3; 2019 9

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Memerhatikan struktur stomata di bawah mikroskop dan
MINGGU 11 2.4.2 Berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan membuat persembahan multimedia untuk menunjukkan:
11/3 – 15/3 persekitaran yang tidak tercemar untuk
tumbesaran dan kemandirian tumbuhan.  Liang stoma dikawal oleh dua sel pengawal.
MINGGU 12
11/3 – 15/3  Pada siang hari, air memasuki sel pengawal melalui
proses osmosis menyebabkan kedua-dua sel menjadi
segah dan membuka liang stoma.

 Peresapan karbon dioksida berlaku dalam stomata
mengikut perbezaan kepekatan.

 Pada malam hari, air keluar daripada sel pengawal
melalui osmosis menyebabkan liang stoma tertutup.

Nota:

Proses osmosis perlu diperkenalkan untuk
menerangkan bagaimana ia mempengaruhi liang
stoma.

Cadangan aktiviti:
Membuat persembahan multimedia mengenai kesan
pencemaran ke atas tumbuhan dan langkah pencegahan
dalam konteks tempatan atau global.

PENTAKSIRAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23/3/2019 HINGGA 31/3/2019

RPT SAINS T3; 2019 10

3.0 PENGANGKUTAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan aktiviti:
3.1 3.1.1 Memerihalkan fungsi sistem pengangkutan
Sistem pengangkutan Mencari maklumat dan membuat perkongsian mengenai:
dalam organisma dalam organisma kompleks dan organisma  Keperluan sistem pengangkutan dalam organisma.
ringkas.  Fungsi sistem pengangkutan dalam organisma.
 Kepentingan sistem pengangkutan yang berfungsi
3.1.2 Membanding dan membezakan fungsi
dalam organisma dan impak sekiranya sistem tidak
sistem pengangkutan dalam organisma dapat berfungsi dengan baik.
kompleks dan organisma ringkas.
Nota:
3.1.3 Mewajarkan kepentingan fungsi sistem
pengangkutan dalam organisma. Organisma ringkas tidak mempunyai sistem pengangkutan
yang khusus. Bahan seperti oksigen dan nutrien daripada
MINGGU 13 persekitaran luar meresap masuk secara terus ke dalam sel
1/4 – 5/4 melalui membran sel. Bahan kumuh disingkirkan daripada
sel melalui kaedah yang sama.
3.2 3.2.1 Mengitlak maksud sistem peredaran darah
Sistem peredaran haiwan. Cadangan aktiviti:
darah
Membuat pembacaan aktif untuk membanding dan
membezakan sistem peredaran darah bagi haiwan
vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan
ikan.

Nota:
Sistem peredaran darah digambarkan sebagai satu sistem
bertiub yang mempunyai pam dan injap untuk memastikan
pengaliran darah dalam satu hala sahaja.

RPT SAINS T3; 2019 11

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

3.2 3.2.2 Berkomunikasi untuk menerangkan struktur dan Cadangan aktiviti:

Sistem peredaran fungsi jantung serta salur darah dalam sistem Membuat persembahan multimedia berdasarkan kajian ke
darah peredaran darah manusia. atas jantung sebenar untuk menerangkan struktur dan

fungsinya.

Fokus kepada reka bentuk jantung yang membolehkan ia
menjalankan fungsinya dengan efisien.

Membuat lakaran keratan rentas arteri, vena & kapilari
darah untuk membezakan struktur dan fungsinya.

Nota:

Perkenalkan sistem peredaran pulmonari dan sistem
peredaran sistemik.

MINGGU 14 Sensitiviti keagamaan perlu diambil kira dalam
8/4 – 12/4 mendapatkan jantung haiwan.

3.2.3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor Cadangan aktiviti:

yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Melakukan aktiviti aktif untuk membuat perkaitan mengenai
(EKSP 3.1; Buku Teks m.s. 92) peningkatan denyutan nadi dengan kadar pengambilan

oksigen dan pembebasan karbon dioksida.

Mengukur dan membaca tekanan darah (bacaan sistolik &
diastolik) dan membincangkan penghasilan bunyi lub dub
semasa jantung berdenyut.

Mengkaji kesan aktiviti fizikal terhadap kadar denyutan nadi
dan membincangkan faktor lain yang mempengaruhi kadar
denyutan nadi seperti jantina, umur dan kesihatan badan.

RPT SAINS T3; 2019 12

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
3.2.4 Mewajarkan kepentingan mengekalkan Cadangan aktiviti:
MINGGU 14 3.2 jantung yang sihat.
8/4 – 12/4 Sistem peredaran Kesihatan jantung perlu diberikan perhatian memandangkan
darah fungsinya yang sangat signifikan dalam kelangsungan hidup
manusia.

Melaksanakan pembelajaran berasakan projek melalui
pendekatan STEM untuk merancang kempen kesedaran
bagi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
mengenai kesihatan jantung.

3.3 3.3.1 Mencerakinkan komponen dan kandungan darah Cadangan aktiviti:
Darah manusia
manusia. Mengasingkan komponen darah menggunakan kaedah

emparan.

MINGGU 15 3.3.2 Mengenal pasti kumpulan darah serta kesan Membuat bacaan aktif mengenai bahan yang diangkut oleh
15/4 – 19/4 menerima darah yang tidak sepadan. darah iaitu nutrien, gas, enzim, hormon dan bahan kumuh.

Cadangan aktiviti:

Mengumpul data mengenai kumpulan darah daripada
setiap murid dan membincangkan:

 Kesesuaian penderma dan penerima darah dari
aspek jenis antigen dan antibodi bagi kumpulan
darah A, B, AB dan O.

 Kesan menerima kumpulan darah yang tidak sepadan
seperti penggumpalan darah.

RPT SAINS T3; 2019 13

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

3.3 3.3.3 Berkomunikasi mengenai kepentingan Cadangan aktiviti:

Darah manusia menderma darah dalam konteks kehidupan

harian. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa.
Darah diperlukan untuk pembedahan dan transfusi darah
bagi mangsa kemalangan dan merawat penyakit seperti
leukemia, talasemia dan hemofilia.

MINGGU 15 Menjalankan pembelajaran berasaskan projek melalui
15/4 – 19/4 pendekatan STEM dengan merancang dan menganjurkan
aktiviti berkaitan untuk menyelesaikan isu berikut:

 Kepentingan menderma darah.

 Kriteria penderma darah.

 Isu berkaitan derma darah.

 Kaedah pengurusan darah yang diderma dari segi
penyimpanan dan penstoran.

Sila rujuk soalan lazim di dalam laman sesawang Pusat
Darah Negara/ www.pdn.gov.my untuk perbincangan ini.

RPT SAINS T3; 2019 14

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN 3.4.1 Memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan

3.4 3.4.2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji Cadangan aktiviti:
Pengangkutan faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Membuat pemerhatian video untuk memahami transpirasi
dalam tumbuhan dalam tumbuhan.
3.4.3 Membezakan struktur dan fungsi komponen
dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Nota:
Perkenalkan gutasi yang berlaku pada tumbuhan yang
3.5.1 Membandingkan sistem peredaran darah dalam tumbuh rendah.
haiwan dengan sistem pengangkutan dalam
tumbuhan. Nota:

Faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi ialah:

 Keamatan cahaya.  Suhu.
 Angin.
 Kelembapan udara

MINGGU 16 Mensyukuri keunikan sistem peredaran kepada
22/4 – 26/4 kesinambungan kehidupan organisma.

3.5 Cadangan aktiviti:
Sistem peredaran Mengkaji laluan air di dalam keratan rentas batang
darah dan sistem menggunakan pewarna yang sesuai atau melayari laman
pengangkutan sesawang untuk mengetahui kedudukan dan struktur xilem
dalam tumbuhan dan floem dalam berkas vaskular.

Berdasarkan pemahaman mengenai sistem pengangkutan
dalam tumbuhan, bincangkan contoh situasi hipotetikal
seperti apabila tiada salur xilem atau floem.

Nota:

Mensyukuri keunikan sistem peredaran kepada
kesinambungan kehidupan organisma.

RPT SAINS T3; 2019 15

4.0 KEREAKTIFAN LOGAM

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid boleh:
4.1.1 Menjelaskan dengan contoh kepelbagaian
4.1 Nota:
Kepelbagaian mineral bentuk mineral dalam kerak bumi. Mineral dalam kerak bumi terdiri daripada:
 Unsur seperti emas dan perak.
4.1.2 Mengenal pasti unsur yang terdapat dalam  Sebatian seperti bauksit, hematit, galena, kasiterit.
sebatian semula jadi.
Cadangan aktiviti:
4.1.3 Menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa sebatian
jadi dengan kegunaan dalam kehidupan harian. semula jadi adalah gabungan beberapa unsur.

Perkenalkan nama biasa dan nama saintifik bagi
sebatian. Contoh:

MINGGU 17 Nama biasa Nama saintifik Unsur
29/4 – 3/5 Bauksit (bijih Aluminium Oksida Aluminium dan
aluminium) Oksigen

Galena (bijih Plumbum (II) Sulfida Plumbum dan
plumbum) Sulfur

Cadangan aktiviti:
Mencari maklumat mengenai contoh mineral semula jadi
serta kegunaannya. Contoh:

Mineral Sifat kimia / Kegunaan
semulajadi fizik

Kalsium oksida Bersifat bes Meneutral tanah
Silikon dioksida yang berasid
Takat lebur
tinggi Membuat kaca

RPT SAINS T3; 2019 16

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

4.2 4.2.1 Membina siri kereaktifan logam berdasarkan Cadangan aktiviti:
Siri kereaktifan logam tindak balas logam terhadap oksigen serta Mengkaji tindak balas pemanasan logam seperti Magnesium,
menulis persamaan perkataan bagi tindak Aluminium, Zink, Ferum dan Plumbum dengan oksigen.
balas tersebut.
Menyusun logam ke dalam satu siri kereaktifan berdasarkan
tindak balas yang diperhatikan.

4.2.2 Menentukan kedudukan karbon dan Cadangan aktiviti:

hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Guru membuat demonstrasi:

 Menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan

logam melalui pemanasan Ferum(II) oksida dengan
karbon. (contoh-Tindak balasTermit).

Murid menjalankan aktiviti pemanasan berikut:

MINGGU 17  Zink oksida dengan karbon.
29/4 – 3/5
 Aluminium oksida dengan karbon.
Nota:

& Kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam ditentukan
MINGGU 18 4.3
melalui interpretasi data.
6/5 – 10/5 Pengekstrakan logam
daripada bijihnya 4.3.1 Berkomunikasi dengan melukis pengekstrakan Cadangan aktiviti:
logam daripada bijihnya.
 Membuat persembahan multimedia bagaimana
pengekstrakan logam dilakukan berdasarkan aktiviti yang

telah dijalankan.
 Proses pengekstrakan besi.

 Proses pengekstrakan timah di Malaysia.

4.3.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti:

kesan buruk daripada aktiviti perlombongan yang Membahaskan isu perlombongan dan impak kepada

tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan dan persekitaran dalam konteks tempatan / global.
hidupan di Bumi.
Menjalankan persembahan berbentuk poster atau melalui

galeri susur minda tentang bagaimana usaha dilakukan untuk

memulihara kawasan perlombongan ke arah pembangunan
yang lestari.

RPT SAINS T3; 2019 17

5.0 TERMOKIMIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 19 5.1
13/5 – 17/5 Tindak balas endotermik
dan eksotermik
Murid boleh:

5.1.1 Mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak Cadangan aktiviti:

balas eksotermik Membuat penyiasatan untuk menentusahkan persamaan

5.1.2 Menghubungkait haba yang diserap atau dan perbezaan dalam tindak balas eksotermik serta
endotermik dari aspek berikut:

dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada  Perubahan bacaan termometer.
tindak balas endotermik dan tindak balas  Perubahan haba.
eksotermik. Kaitkan dengan konsep keseimbangan terma.

MINGGU 20 5.1.3 Menjalankan eksperimen untuk membanding dan Nota:
20/5 – 24/5 membeza tindak balas eksotermik dengan tindak Contoh perubahan kimia yang melibatkan haba adalah
balas endotermik. seperti pembakaran kertas, fotosintesis, letupan bom,
(EKSP 5.1; Buku Teks m.s. 149-151) membuat kek dan respirasi.

5.1.4 Menjelaskan dengan contoh tindak balas Cadangan aktiviti:

eksotermik dan tindak balas endotermik. Menjalankan pembelajaran berasaskan projek

berdasarkan proses reka bentuk kejuruteraan untuk
menentukan parameter atau pemboleh ubah yang

5.1.5 Mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep paling baik bagi:

tindak balas eksotermik dan endotermik bagi  Menghasilkan bahan untuk melegakan kekejangan otot.
menyelesaikan masalah dalam kehidupan.  Menghasilkan lampu kecemasan ketika bekalan elektrik

terputus.

 Membina bekas yang boleh mengekalkan suhu yang

tinggi atau rendah.

Rujuk kepada Modul 7 HEBAT Sains (Haba)

RPT SAINS T3; 2019 18

6.0 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/5/2019 – 7/6/2019) / HARI RAYA AIDIL FITRI (5/6 & 6/6)

6.1 Murid boleh: Nota:
Penjanaan tenaga Contoh sumber tenaga yang boleh baharu adalah tenaga
elektrik 6.1.1 Memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga hidro, ombak, solar, pasang surut, angin, biojisim, dan
boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. geoterma.

Contoh sumber tenaga yang tidak boleh baharu seperti,
tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan diesel.
Rujuk Modul 19 HEBAT Sains (Sumber Bumi).

6.1.2 Menerangkan dengan contoh proses penjanaan Cadangan aktiviti:

tenaga elektrik daripada pelbagai sumber Membina sebuah generator ringkas yang dapat menyalakan

MINGGU 21 tenaga. LED dengan menggunakan magnet dan gegelung dawai.
10/6 – 14/6 Perlu ditekankan bahawa arus akan teraruh hanya apabila

medan magnet dipotong.

Membuat perbincangan dalam kumpulan bagaimana tenaga
elektrik dijanakan di stesen jana kuasa menggunakan
pelbagai sumber tenaga.

6.1.3 Membezakan antara arus terus dan arus ulang Cadangan aktiviti:
alik. Menggunakan osiloskop sinar katod untuk menunjukkan
perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi
arus terus (a.t) dan arus ulang alik (a.u).

Nota:
Kebanyakan penjana tenaga elektrik menghasilkan a.u.
manakala sel suria dan bateri boleh menghasilkan a.t.

RPT SAINS T3; 2019 19

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
6.1.4 Menyelesaikan masalah berkaitan bekalan Cadangan aktiviti:
MINGGU 21 tenaga elektrik dalam kehidupan. Membuat model atau inovasi untuk menyelesaikan masalah
10/6 – 14/6 penjanaan tenaga elektrik menggunakan turbin dan
generator di kawasan pedalaman tanpa menjejaskan alam
6.2 6.2.1 Menjalankan eksperimen membina sekitar.
Transformer transformer injak naik dan injak turun.
(EKSP 6.1; Buku Teks m.s. 178-180) Rujuk Modul 22 HEBAT Sains (Tenaga).

MINGGU 21 6.2.2 Berkomunikasi mengenai transformer dan Cadangan aktiviti:
10/6 – 14/6 fungsi transformer dalam penggunaan Membuat pembentangan kreatif mengenai transformer:
peralatan elektrik di rumah.  Transformer hanya berfungsi menggunakan arus

6.2.3 Menyelesaikan masalah berkaitan ulang-alik.
transformer menggunakan rumus.  Membina transformer ringkas dengan menggunakan teras

RPT SAINS T3; 2019 besi berlamina.
 Mengawal pemboleh ubah seperti nisbah bilangan

gegelung sekunder terhadap gegelung primer dalam
membina transformer injak naik dan injak turun.

Cadangan aktiviti:
Membuat persembahan multimedia mengenai
penggunaan transformer dalam peralatan rumah.

Nota:
Perkenalkan rumus:


=

Np- Bilangan lilitan gegelung primer.
Ns - Bilangan lilitan gegelung sekunder.
Vp - Voltan input gegelung primer.
Vs - Voltan output gegelung sekunder.

20

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
6.3.1 Menerangkan fungsi komponen dalam sistem Cadangan aktiviti:
6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik Menyusun ikut urutan komponen dalam sistem
Penghantaran dan dengan lakaran visual. penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik seperti
pengagihan tenaga stesen jana kuasa, stesen transformer injak naik,
elektrik Rangkaian Grid Nasional, stesen transformer injak turun,
pencawang bahagian, lapangan suis, pencawang masuk
utama.

Bincangkan isu kesan kediaman yang lokasinya hampir
dengan pilon Rangkaian Grid Nasional.

MINGGU 21 6.3.2 Menerangkan dengan contoh pembekalan elektrik Cadangan aktiviti:
10/6 – 14/6 dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Perbincangan mengenai sistem pendawaian satu fasa
dan tiga fasa.
6.3.3 Membezakan komponen keselamatan dalam sistem
pendawaian di rumah. Nota:
Komponen sistem pendawaian rumah termasuk kotak fius,
MINGGU 22 pemutus litar, suis utama, dawai hidup, dawai neutral, dawai
17/6 – 21/6 bumi, meter elektrik dan penggunaan kod warna
antarabangsa dalam pendawaian.
RPT SAINS T3; 2019
Perkenalkan palam 2 pin dan 3 pin serta kesesuaian
penggunaannya dalam negara yang berbeza.

Cadangan aktiviti:
Menjalankan aktiviti bagi mengenal pasti fungsi, jenis, nilai
fius dan penentuan nilai fius.
Perbincangan dalam kumpulan bagi mengenal pasti:
 Fungsi dawai bumi.
 Fungsi pemutus litar iaitu Miniature Circuit Breaker

(MCB) dan Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB).
 Pengalir kilat.
 Suis.

21

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MINGGU 22 6.3.4 Berkomunikasi mengenai keselamatan Cadangan aktiviti:
17/6 – 21/6 dalam sistem penghantaran dan Menghasilkan brosur atau poster mengenai perkara berikut:
6.4.1 pengagihan tenaga elektrik dan  Punca berlaku litar pintas, punca kemalangan elektrik,
6.4.2 penggunaan peralatan elektrik.
6.4.3 langkah-langkah keselamatan semasa penggunaan
elektrik dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa
6.4.4 berlaku kejutan elektrik.
6.4.5
6.4 Mendefinisikan maksud kecekapan tenaga. Nota:
Pengiraan kos Perkenalkan peranan Suruhanjaya Tenaga (ST) dalam
penggunaan elektrik Menyenaraikan contoh teknologi yang melabel peralatan elektrik menggunakan kadar kecekapan
berkonsepkan kecekapan tenaga. tenaga (Energy Efficiency Rating, EER).

Menentukan jumlah penggunaan tenaga Cadangan Aktiviti:
elektrik dalam peralatan elektrik.  Mengumpul maklumat mengenai kuasa dan voltan pada

peralatan elektrik di rumah.
 Mengira jumlah arus yang melalui peralatan elektrik

tersebut.

Nota:

MINGGU 22 Perkenalkan rumus:
17/6 – 21/6 Kuasa(W) = Tenaga elektrik yang digunakan(J)/Masa(s)
Kuasa(W) = Voltan(V) x Arus elektrik(A)

Menghubungkaitkan penggunaan tenaga elektrik, Nota:

kuasa dan masa dengan mengira kos Perkenalkan rumus:
penggunaan tenaga elektrik peralatan elektrik. Penggunaan tenaga(kWj) = Kuasa(kW) x Masa(j)

Membuat audit kos penggunaan tenaga elektrik Cadangan aktiviti:
Menginterpretasi data mengenai penggunaan elektrik dengan
rumah sebagai langkah penjimatan dalam merujuk kepada bil elektrik yang dikumpul bagi tempoh masa
penggunaan tenaga elektrik. yang ditentukan. Membuat kesimpulan mengenai pola yang
diperhatikan serta cadangkan langkah penjimatan yang perlu
RPT SAINS T3; 2019 diambil.

22

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MINGGU 22 6.4.6 Berkomunikasi mengenai kaedah Cadangan aktiviti:
17/6 – 21/6
penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Membuat persembahan multimedia mengenai konsep

bangunan hijau dalam konteks tempatan atau global.

Malaysia mensasarkan untuk mengurangkan
pembebasan karbon dioksida sebanyak 45% menjelang
tahun 2030 bagi mengurangkan jejak karbon.

Dipetik daripada Sun Daily 21 April 2016

Menjalankan pembelajaran berasaskan projek melalui
pendekatan STEM dengan membuat inovasi atau reka cipta
satu bangunan hijau yang menggunakan konsep penjimatan
penggunaan tenaga.

Di antara perkara yang boleh diberi penekanan ialah:
 Kecekapan tenaga.
 Penjualan tenaga.
 Peralatan yang mempunyai Sistem Kadaran Bintang dan

Label.

RPT SAINS T3; 2019 23

7.0 TENAGA DAN KUASA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan aktiviti:
7.1
Kerja, Tenaga 7.1.1 Mendefinisikan kerja dan menyelesaikan Menjalankan aktiviti dan menyelesaikan masalah numerikal
dan Kuasa masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan seperti mengira kerja yang dilakukan untuk:
harian.  Menggerakkan objek secara mendatar.
 Menggerakkan objek secara menegak (melawan daya
MINGGU 23
24/6 – 28/6 tarikan graviti).

Membincangkan perkaitan antara jumlah kerja yang
dilakukan dengan tenaga yang digunakan.

Nota:

Kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran
dalam arah daya. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan
kerja.

Kerja = Daya x Sesaran (W = Fs)
Unit S.I. bagi kerja ialah Joule.
Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan
objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 J
telah digunakan.

(1 Nm = 1 J)

RPT SAINS T3; 2019 24

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
7.1.2 Menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan Cadangan aktiviti:
menyelesaikan masalah dalam kehidupan Menjalankan aktiviti dan menyelesaikan masalah numerikal
harian. mengira kuasa yang diperlukan untuk:
 Menggerakkan objek secara mendatar.
MINGGU 23  Menggerakkan objek secara menegak.
24/6 – 28/6 dengan menggunakan neraca spring dan jam randik.
Nota:
7.2 7.2.1 Menerangkan dengan contoh tenaga keupayaan Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja.

Tenaga Keupayaan dan graviti dan menyelesaikan masalah dalam Kuasa = Kerja/Masa.

Tenaga Kinetik kehidupan harian. Unit S.I. bagi kuasa ialah Watt.

MINGGU 24 Apabila kerja 1 Joule dilakukan dalam masa 1 saat,
1/7 – 5/7 kuasa sebanyak 1 Watt telah digunakan. (1 J/s = 1 W)
Cadangan aktiviti:
Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah
numerikal berkaitan tenaga keupayaan.

Nota:
Tenaga keupayaan graviti sebagai kerja yang dilakukan untuk
mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian, h dari
permukaan bumi.

Tenaga keupayaan graviti = mgh

Nota: Berat (W) = jisim (m) x pecutan graviti (g).
g dianggarkan sebagai 10 m/s2 atau 10 N/kg.

RPT SAINS T3; 2019 25

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
7.2.2 Mengirakan tenaga keupayaan kenyal Cadangan aktiviti:
dalam kehidupan harian. Membincangkan bahawa tenaga keupayaan kenyal ialah
tenaga yang dimiliki oleh suatu spring yang dimampat atau
MINGGU 24 diregang.
1/7 – 5/7 Menghubungkait tenaga keupayaan kenyal (Ep) sebagai
kerja yang dilakukan (W) untuk memampat atau meregang
7.2.3 Menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik suatu spring dengan sesaran, x dari kedudukan
dalam kehidupan harian. keseimbangan.

7.3 7.3.1 Menerangkan dengan contoh Prinsip Nota:
Prinsip Keabadian Keabadian Tenaga Tenaga keupayaan kenyal = ½Fx
Tenaga Daya untuk meregang spring bertambah secara seragam
dengan regangan spring tersebut. Oleh itu untuk mengira
RPT SAINS T3; 2019 kerja untuk meregang spring, kita menggunakan nilai purata
daya, iaitu:
Daya purata = (0 + F) / 2 = ½F

Cadangan aktiviti:
Membincangkan bahawa tenaga kinetik ialah tenaga
yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak.

Nota:
Tenaga kinetik = ½mv2

Cadangan aktiviti:

Menjalankan aktiviti bagi menunjukkan prinsip keabadian
tenaga dengan membuat pemerhatian ke atas suatu sistem
ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring
berbeban.

26

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

MINGGU 24 7.3.2 Menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif Cadangan aktiviti:
1/7 – 5/7 yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan
tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Membincangkan situasi harian yang melibatkan
perubahan tenaga seperti ayunan buaian, objek yang

jatuh dari suatu ketinggian, “roller-coaster” dan alat

mainan berspring seperti kereta mainan dan pistol.

Menyelesaikan masalah kuantitatif seperti di atas dengan
menggunakan rumus berikut:

Nota:

mgh = ½mv2

½Fx = mgh

½Fx = ½mv2

RPT SAINS T3; 2019 27

8.0 KERADIOAKTIFAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid boleh:
8.1.1 Memerihalkan sejarah penemuan Nota:
8.1 Tokoh yang perlu diperkenalkan:
Sejarah penemuan keradioaktifan.
keradioaktifan  Wilhelm Roentgen
8.1.2 Menerangkan dengan contoh maksud bahan  Henri Becquerel
MINGGU 25 radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh  Marie dan Pierre Curie
8/7 – 12/7 hayat pereputan radioaktif.
Cadangan aktiviti:
8.2 8.2.1 Melakar struktur atom yang menunjukkan Membina kebuk awan untuk melihat runut yang dihasilkan
Atom dan nukleus keadaan stabil. oleh bahan radioaktif.
MINGGU 25
8/7 – 12/7 8.2.2 Menerangkan pembentukan ion positif dan ion Nota:
negatif. Keradioaktifan adalah proses pereputan secara spontan
RPT SAINS T3; 2019 suatu nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan
sinaran radioaktif.

Contoh bahan radioaktif adalah seperti: Carbon-14 (C-14),
Radon-222 (Rn-222), Thorium-232 (Th-232),
Uranium-235 (U-235).

Perkenalkan unit keradioaktifan seperti Becquerel (Bq)
dan Curie (Ci).
Nota:
Menurut Teori Atom Dalton, atom adalah zarah terkecil.
Walau bagaimanapun perkembangan sains telah berjaya
menemui zarah yang lebih kecil yang membentuk proton dan
neutron.

Penekanan perlu kepada pemahaman atom adalah neutral di
mana bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama.

28

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

8.3 8.3.1 Memerihalkan sinaran mengion dan sinaran tidak Cadangan aktiviti:
Sinaran mengion 8.3.2
dan sinaran tidak mengion. Melayari internet dan membuat perkongsian mengenai sinaran
mengion
mengion iaitu sinar alfa, beta, gamma dan sinar- X.

8.3.3 Membezakan tiga jenis sinaran mengion dalam Nota:
reputan radioaktif. Perbezaan antara ketiga-tiga sinaran adalah dari aspek saiz
zarah, kuasa pengionan, kuasa penembusan, pemesongan
Menjelaskan dengan contoh sumber sinaran oleh medan magnet dan medan elektrik.
mengion dalam alam sekitar iaitu sumber
semula jadi dan sumber buatan manusia. Cadangan aktiviti:
Menjalankan aktiviti mengesan sumber sinaran latar belakang
MINGGU 25 semula jadi seperti tanah, batuan dan tumbuhan menggunakan
8/7 – 12/7 alat pengesan sinar latar belakang.

Nota:
 Sumber semula jadi sinaran mengion ialah sinaran kosmik

dan sinaran latar belakang.
 Sumber sinaran mengion buatan manusia ialah seperti

kemalangan nuklear, ujian nuklear dan penghasilan

radioisotop untuk pelbagai kegunaan.
 Unit pengukuran kadar dos sinaran latar belakang ialah

microSievert/hour (µSv/h). 1 Sv bersamaan dengan 1
Joule tenaga sinaran radioaktif yang diserap oleh 1
kilogram tisu hidup.
 Kadar dos sinar latar belakang yang kurang daripada 0.2
µSv/h ialah paras yang dianggap selamat.

RPT SAINS T3; 2019 29

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Membincang cara mengurus risiko terdedah Cadangan aktiviti:
8.3.4 kepada sinaran mengion semula jadi dan
buatan manusia. Menginterpretasi data berkaitan risiko kesihatan terhadap tahap
penyerapan sinaran mengion oleh badan manusia.

Menentukan tindakan yang perlu diambil jika melebihi tahap
selamat terutamanya bagi individu yang bekerja dalam sektor
penerbangan dan industri yang terlibat dalam pembuatan dan
pemprosesan isotop.

8.4 8.4.1 Berkomunikasi tentang kegunaan sinaran Cadangan aktiviti:
Kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia.
radioaktif Melaksanakan galeri susur minda mengenai kegunaan sinaran
Mewajarkan kepentingan mengendalikan radioaktif dalam bidang seperti pertanian, pertahanan,
MINGGU 26 8.4.2. bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif perubatan, arkeologi / geokronologi, perindustrian dan
15/7 – 19/7 dengan sempurna. pengawetan makanan.

Nota:

Penekanan kepada langkah keselamatan dalam pengendalian
sumber bahan radioaktif dan sisa radioaktif.
Mengagumi keagungan tuhan mencipta zarah unsur radioaktif
yang boleh digunakan dalam kelestarian hidup.

RPT SAINS T3; 2019 30

9.0 CUACA ANGKASA LEPAS

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

9.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Aktiviti matahari Mencari maklumat dan membuat perkongsian mengenai
yang memberi 9.1.1 Menerangkan dengan lakaran mengenai struktur struktur matahari iaitu teras, zon perolakan, zon radiasi,
kesan kepada dan fenomena yang berlaku di permukaan fotosfera, kromosfera dan korona.
Bumi matahari.

Nota:
Contoh fenomena yang berlaku di permukaan matahari
seperti granul, semarak suria, nyalaan suria, kitaran suria,
tompok matahari, lentingan jisim korona dan angin suria.

9.1.2 Mewajarkan kepentingan magnetosfera Bumi. Cadangan aktiviti:
Mencari maklumat dan membuat perkongsian mengenai
MINGGU 27 magnetosfera dari segi definisi, pembentukan, bentuk dan
22/7 – 26/7 kepentingannya.
Membuat sumbang saran keadaan di Bumi tanpa
9.2
Cuaca angkasa magnetosfera.

9.2.1 Berkomunikasi mengenai cuaca angkasa lepas Cadangan aktiviti:

dan kesannya terhadap Bumi. Mencari maklumat dan membuat perkongsian mengenai

cuaca angkasa lepas dari segi definisi dan kesannya ke atas

Bumi seperti pembentukan fenomena aurora, gangguan
telekomunikasi, sistem navigasi serta talian kuasa elektrik.

Menginterpretasi data cuaca angkasa lepas dengan
menghubungkait bilangan tompok matahari (kitaran suria)

dengan peningkatan lentingan jisim korona dan angin suria.

Nota:
Aurora terbentuk apabila sinaran kosmik menghentam atom
gas dan molekul dalam atmosfera bumi.

RPT SAINS T3; 2019 31

10.0 PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Murid boleh: Cadangan aktiviti:
10.1 10.1.1 Menerangkan dengan lakaran mengenai Menjalankan aktiviti pembacaan aktif dengan melayari laman
Perkembangan sesawang atau membuat lawatan akademik ke Planetarium
dalam astronomi perkembangan sejarah model Sistem Suria. Negara untuk mendapatkan perkembangan bagi model yang
dibina oleh:
MINGGU 28 10.2 10.2.1 Berkomunikasi mengenai kepentingan  Ptolemy
29/7 – 2/8 Perkembangan dan perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam  Copernicus
teknologi dalam penerokaan angkasa lepas.  Kepler
penerokaan angkasa Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui
lepas kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk
memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena
10.2.2 Mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan alam berasaskan kemampuan akal.
angkasa lepas
Cadangan aktiviti:
Membuat pembacaan aktif dan persembahan multimedia
mengenai:
 Sejarah permulaan penerokaan angkasa lepas.
 Pembinaan roket, satelit dan kuar angkasa.
 Teknologi penderiaan jauh (remote sensing) yang

digunakan dalam pertanian, geologi, pengurusan bencana,
pertahanan dan sebagainya.
Nota:
 Peranan Agensi Remote Sensing Malaysia (MRSA)
dijelaskan.

Cadangan aktiviti:
Jalankan perdebatan bagi mengupas isu penerokaan angkasa
lepas dalam konteks tempatan dan global.

RPT SAINS T3; 2019 32

MINGGU / AKTIVITI / PROGRAM / PERANCANGAN
TARIKH
MINGGU 29 UJIAN MENDENGAR TINGKATAN 3
5/8 – 9/8
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/8/2019 – 18/8/2019) / HARI RAYA AIDIL ADHA (12/8 & 13/8)
MINGGU 30
19/8 – 23/8 PENTAKSIRAN PERCUBAAN TINGKATAN 3
MINGGU 31
26/8 – 30/8 MINGGU ULANG KAJI BERFOKUS (TINGKATAN 1: BAB 1-4)
MINGGU 32 MINGGU ULANG KAJI BERFOKUS (TINGKATAN 1: BAB 5-9)
2/9 – 6/9 MINGGU ULANG KAJI BERFOKUS (TINGKATAN 2: BAB 1-6)
MINGGU 33 MINGGU ULANG KAJI BERFOKUS (TINGKATAN 2: BAB 7-13)
9/9 – 13/9
MINGGU 34 LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN NEGERI
16/9 – 20/9 LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN NEGERI
MINGGU 35
23/9 – 27/9 UJIAN BERTULIS PT3
MINGGU 36
30/9 – 4/10 PROGRAM PASCA PT3 (PEMULANGAN BUKU TEKS & AKTIVITI UBK)
MINGGU 37 PROGRAM PASCA PT3 (AKTIVITI UBK)
7/10 – 11/10
MINGGU 38 PROGRAM PASCA PT3 (HAL EHWAL MURID – DISIPLIN / PERATURAN)
14/10 – 18/10 PROGRAM PASCA PT3 (AKADEMIK )
MINGGU 39
21/10 – 25/10 PROGRAM PASCA PT3 (KOKURIKULUM – UNIT BERUNIFORM)
MINGGU 40 PROGRAM PASCA PT3 (KOKURIKULUM – UNIT PERSATUAN & PERMAINAN)
28/10 – 1/11
MINGGU 41 33
4/11 – 8/11
MINGGU 42
11/11 – 15/11
MINGGU 43
18/11 – 22/11

RPT SAINS T3; 2019


Click to View FlipBook Version