The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

100 YEARS CRAFTSMANSHIP & DESIGN. OUR TRIBUTE TO WOMEN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marketing, 2019-12-13 03:23:43

100 years Van de Velde

100 YEARS CRAFTSMANSHIP & DESIGN. OUR TRIBUTE TO WOMEN

100 YEARS CRAFTSMANSHIP & DESIGN. OUR TRIBUTE TO WOMEN

“100 keer bedankt
voor jullie passie.”

EDITO 100 JAAR VAKMANSCHAP EN FAMILIEBEDRIJF:
de Van de Velde familie blikt terug__________________2-3
Marleen Vaesen
CEO Van de Velde 100 JAAR LINGERIEDESIGN______________________4

Beste lezer, IT RUNS IN THE FAMILY
2 generaties, 1 bedrijf________________________________11
Ons bijzonder Van de
Velde feestjaar is nu o cieel VAN DE VELDE
gestart, en wat ons betreft ontcijferd__________________________________________12
wordt dit een jaar om nooit
te vergeten!

Al een eeuw lang streven we naar een gezamenlijk
doel: vrouwen doen stralen en zich goed laten voe-
len in de allerbeste lingerie. De pioniersrol van de
Van de Velde familie was hierbij cruciaal. In drie
ondernemende generaties bouwden zij een heel suc-
cesvol beursgenoteerd familiebedrijf uit. Samen met
hen en alle medewerkers, klanten en stakeholders zijn
we trots op de weg die we afgelegd hebben en op het
dynamisch en modern modebedrijf dat Van de Velde
vandaag is.

Laat u met deze unieke krant meevoeren in 100 jaar
Van de Velde geschiedenis én kijk mee vooruit. We
brengen mooie interviews, warme herinneringen,
leuke foto’s en vooral heel veel lingerie.

Graag willen we onze waardering en dank uitdrukken
aan de families Van de Velde en Laureys, aan alle me-
dewerkers, klanten en stakeholders voor jullie passie,
inzet en enthousiasme, elke dag opnieuw.

We kijken vol vertrouwen de volgende 100 jaar
tegemoet!

EEN EEUW LINGERIE

een bijzonder overzicht____________________________6-7

OUR TRIBUTE TO WOMEN_8 DE LEADING LADIES

achter Marie Jo, PrimaDonna & Andres Sarda______9

EINENHEDTUDIKNA

van het familiebedrijf

In december 1919 opende het atelier Van de Velde zijn deuren in Schellebelle. Honderd jaar later is het
uitgegroeid tot een internationaal lingerie-imperium met sterke merken Marie Jo, PrimaDonna en
Andres Sarda. Twee zaken zijn daarbij cruciaal gebleken: het vakmanschap en het familiebedrijf. William Van
de Velde, Herman Van de Velde, Karel Van de Velde, Greet Van de Velde en Lucas Laureys blikken terug.

100 JAAR VAKMANSCHAP, DOOR GENERATIES HEEN

William Van de Velde: “Ik zag wel dat we moesten ver- In de jaren zeventig is de markt in volle
nieuwen. We moesten ons aanpassen aan de ontwikkeling. Karel en Herman Van de Velde, zonen
veranderde markt en nieuwe artikelen ontwerpen: er van William, en neef Lucas Laureys komen in het
kwam veel vraag naar gaines, panties en modernere bh’s. bedrijf.
Ik heb me dan ingewerkt in de techniciteit van de pro-
ducten én ik leerde veel van mijn moeder en mijn vrouw. Lucas Laureys: “We zagen dat die merkloze levering
Livine was modebewust opgegroeid in de stad en kon de aan klanten een eindig verhaal zou worden. We hadden
wensen van de moderne vrouw heel goed inschatten.” een eigen merk nodig. In 1976 kwam mijn neef Karel in
het bedrijf. Karel en ik deelden dezelfde visie over de
Herman Van de Velde: “Als ik in één zin moet benoe- “De sterkte van ons toekomst van het bedrijf. Karel was bovendien een schit-
men wat de sterkte van ons familiebedrijf is, dan zeg ik familiebedrijf is de combinatie terend designer. Zijn streefdoel was om mode te maken,
‘de combinatie van functionaliteit en creativiteit’. Mijn maar op een verrassende manier: be di erent.”
grootouders vormden een heel complementair team. van functionaliteit en
Mijn grootmoeder, Margaretha, was een vakvrouw: ze creativiteit.” Karel Van de Velde: “Toen ik als jonge man in het bedrijf
hield toezicht op het stikatelier en waakte erover dat de begon, fabriceerden we nog voornamelijk korsetten,
korsetten van een uitmuntende kwaliteit waren. Mijn foto: William Van de Velde corselets, gaines en panties, waarin we toen in de Be-
grootvader Achiel was de ondernemer en een geboren nelux marktleider waren. Ook bh’s, met een uitstekende
verkoper.” functionele snit en geborduurde bovencups. Toch zag
mijn vader dat de markt zich ontwikkelde en begreep hij
De korsettenfabriek kende vrij snel succes. Na WO dat we opnieuw moesten innoveren. Hij speelde daarin
II stapte hun zoon William in het bedrijf, samen met een heel belangrijke rol. Eigenlijk heeft hij zelfs de eerste
hun schoonzoon Raoul Laureys. Marie Jo-bh ontwikkeld, voor er van dat merk zelfs
sprake was: een model met broderie, enkel geborduurd
Herman Van de Velde: “Mijn grootmoeder droeg haar aan de rand en op een doorzichtig sto e. Daarnaast gaf
vakmanschap over aan mijn vader. Die was eigenlijk hij me de vrijheid om creatief te experimenteren.”
jurist en had niet meteen de wens om in het bedrijf te
werken. Maar hij verdiepte zich in het vak en groeide uit Herman Van de Velde: “Bij de overgang naar de derde
tot een échte vakman. Samen met mijn moeder Livine generatie gebeurde er iets belangrijks: het vakmanschap,
maakte hij er een erezaak van om de meest dat in het DNA zat, werd gekoppeld aan creativiteit en
kwaliteitsvolle en comfortabele dameslingerie te maken.” mode. Zo ontstond er een succesvolle formule.”

2 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS

Met de introductie van eigen lingeriemerken breekt 100 JAAR BOUWEN AAN EEN BELGISCH FAMILIEBEDRIJF
er een nieuw tijdperk aan voor Van de Velde, met
belangrijke mijlpalen, zoals de lancering van
Marie Jo en de overname van PrimaDonna.

Karel Van de Velde: “In 1981 lanceerden we ons
eerste Marie Jo-ontwerp. Een enorm succes, zeker met
de bijpassende slip erbij. En uiteraard ook dankzij de
vernieuwende fotografie met model Iris Vandekerck-
hove (Wendy van Wanten, nvdr), de mannequin van het
moment. Een tweede belangrijk moment was dan 10 jaar
later, toen we PrimaDonna kochten: we introduceerden
de unieke mix van vakmanschap en fashion in het grotere
cupsegment. Supervernieuwend. Die mijlpalen hebben
niet alleen mijn leven, maar ook de hele onderneming
beïnvloed. Ik ben daar echt fier op.”

foto: familie Van de Velde

foto: Lucas Laureys Het bedrijf Van de Velde is in veel opzichten uniek. rijke beslissingen uiteraard overleggen met papa, Lucas
De familieband is sterk verweven met het succes en en Herman, maar dat was heel informeel. Er was veel
Lucas Laureys: “We hadden voor het eerst een echte de emotionele verbondenheid is groot. vertrouwen in elkaar. We hadden geen lange zinnen
marketingstrategie, met een duidelijke merkidentiteit. nodig. Marie Jo, bijvoorbeeld, waarom was dat heel snel
Ik heb daar altijd veel zorg voor gedragen: je moet die Herman Van de Velde: “Ik ben niet de man van de succesvol? Omdat ik snel besliste om grotere maten te
altijd opnieuw invullen, en hoog genoeg blijven grijpen. esthetiek, de mode... Ik haal mijn energie uit de mensen. introduceren. Papa was er niet echt voor te vinden: ‘Karel
Ik geloof dat je als merk jezelf moet blijven en je bood- Mijn grootste trots is dat we een team van mensen dat gaat toch niet een D-cup, met zo’n stof.’ Uiteindelijk
schap moet bewaren. Je mag nooit vergeten dat een merk konden aanwerven die zeer loyaal en verbonden zijn met probeerde hij dat wel, en slaagde er toch in! De verte-
emotie is. Bij Marie Jo is de boodschap altijd geweest: het bedrijf. Ik vormde daarin een heel complementair genwoordigers vertelden me in januari dat ze D-cups
‘ik voel me goed’. Het is lingerie die je enkel voor jezelf team met Lucas en Karel. Wij respecteerden elkaars rol.” wilden hebben en in november werden ze al geleverd. Zo
koopt.” snel ging dat. En via de leveranciers hoorde ik dan dat de
Karel Van de Velde: “Er was een enorme motivatie en concurrentie zich afvroeg hoe we dat zo snel voor mekaar
Het vakmanschap staat vandaag nog steeds wil om samen te werken. Allemaal de neuzen in dezelfde kregen.”
centraal bij Van de Velde. richting. Natuurlijk waren - en zijn – er verschillende
competenties aanwezig bij verschillende mensen in de Greet Van de Velde: “Het was eigenlijk een samenwer-
Herman Van de Velde: “Het ontwerp vormt nog altijd familie, en die konden we samenbrengen. Dat maakt king met een klein groepje mensen: er was weinig hiërar-
de motor van het bedrijf. De designers creëren om de zes een bedrijf eigenlijk enorm sterk. Ik ging voor belang- chie, de beslissingslijnen waren heel kort. Was er een
maanden collecties. Als dat proces hapert, dan ontstaat probleem? Dan ging ik naar Karel, Herman of Lucas even
er een groot probleem. Dat is dé uitdaging voor het overleggen, en binnen het uur was het opgelost. Dat was
bedrijf. Ook in de toekomst wil ik die continuïteit verze- heel leuk! Wij kwamen – en komen – heel goed overeen.
keren door mensen aan te trekken die het talent hebben Ik had ook geen enkel probleem met het feit dat mijn
om creativiteit te koppelen aan vakmanschap en die broers en Lucas samen het management vormden.
bovendien de knowhow van de markt hebben.” Omdat ze luisterden. Je had een opmerking? Ok, dat
werd dan bijgestuurd.”

“Het ontwerp vormt nog altijd Lucas Laureys : “We wisten waar de anderen mee bezig
de motor van het bedrijf. ” waren en hadden hetzelfde doel voor ogen: we wilden het
bedrijf doen groeien en zagen de mogelijkheden. En het
hielp wel dat we allemaal gedreven doorduwers waren.”

Herman Van de Velde: “In een familiebedrijf zijn drie
zaken essentieel. Ten eerste: dat je overeenkomt en com-
promissen kan sluiten. Dat heeft mijn vader me steeds op
het hart gedrukt. Ten tweede moet je bescheiden zijn: je
moet een ander het licht gunnen. Dat vraagt een stukje
bescheidenheid van elk familielid. Ook de familiale cul-
tuur is belangrijk. In goede families is het leuk om samen
te zijn. Ik wil dat medewerkers zich in ons bedrijf goed
voelen, die verbondenheid voelen. Je kunt die bedrijfs-
cultuur maar creëren door zélf het goede voorbeeld te
geven. Het moet dus van bovenaf komen.”

MARIE JO foto: Herman en Karel Van de Velde foto: Greet en Livine Van de Velde 100 YEARS 3

PRIMADONNA ANDRES SARDA

“Ik was toen 18 jaar en werkte
zelf nog niet in het bedrijf,

maar had wel de leeftijd om de
collectie te dragen. Marie Jo
heeft daarom een bijzondere

betekenis voor mij”

Een van de mijlpalen in design bij Van de Velde was de
start van het merk Marie Jo in 1981. “Ik was toen 18 jaar
en werkte zelf nog niet in het bedrijf, maar had wel de
leeftijd om de collectie te dragen. Marie Jo heeft daarom
een bijzondere betekenis voor mij”, aldus Liesbeth.

LD10EI0NSYIGGENEARRSI E LINGERIE WORDT GLAD EN ONZICHTBAAR

Ook de start van Marie Jo L’Aventure in de jaren negen-
tig vormt een mijlpaal qua innovatie. “Geïnspireerd door
het minimalisme in de mode op dat moment, kreeg Marie
Jo L’Aventure vorm. De band tussen lingerie en kleding
was heel nauw. Zo is Marie Jo L’Aventure uitgegroeid tot
een merk waarbij ‘dessus-dessous’ centraal staat: lingerie
geïnspireerd door de looks van bovenkleding. Dat merk
je bijvoorbeeld in de bh’s die volledig in print zijn uit-
gewerkt. Dat was vernieuwend in lingeriedesign.”

De voorgevormde mousse cup, die initieel onstond in
swimwear, kwam ook écht op. Voorheen was de beugelbh
met een naad dé norm, en toen brak er plots een periode
van 15 jaar aan waarin de bh met mousse cups de linge-
rietrends dicteerde. Lingerie moest glad zijn, mocht niet
aftekenen onder je kleding en een neutrale tint hebben.

HEAD OF DESIGN, foto : PrimaDonna TRENDSETTENDE DESIGNS IN
GROTERE CUPMATEN
Liesbeth Van de Velde, OOG VOOR DESIGN ÉN FIT
blikt terug op 100 jaar (r)evoluties in lingeriedesign. In 1990 nam Van de Velde PrimaDonna, het lingerie-
Ze is trots op de weg die het familiebedrijf op dat “Maar we maakten wél het verschil omdat we een top- merk voor grotere maten, over. PrimaDonna ligt Liesbeth
vlak aflegde. pasvorm – die zat vervlochten in ons DNA - en visueel Van de Velde na aan het hart. “Ik ben zelf gestart bij Van
mooi design combineerden, en daarin pioniers waren. de Velde toen we net PrimaDonna hadden overgenomen.
Als we vandaag aan lingerie denken, dan denken we Mijn vader en oudste broer vormden een complemen- Het was heel klassieke lingerie, er zaten zelfs nog corse-
instinctief aan het klassieke setje van een bh en slip. Maar tair team. Mijn vader bleef voortdurend hameren op het letten met rits in de collectie. We voegden meteen meer
100 jaar geleden was er van de bh nog geen sprake bij belang van de perfecte fit, terwijl mijn broer oog had voor trendy designs toe aan de lijn. Het is een van de grotere
Van de Velde. “Bh’s kwamen er pas in een later stadium het visuele en creatieve aspect. Hij had het creëren in de evoluties in lingeriedesign van de laatste 30 jaar: dat je
bij”, vertelt Liesbeth Van de Velde. vingers.” niet meer ‘gestraft’ wordt met saaie lingerie omdat je een
grote cupmaat hebt.”

LYCRA ALS (RODE) DRAAD

Belangrijk voor het ontstaan van lingeriedesign zoals we
het nu kennen, was de uitvinding van de lycradraad na
de tweede wereldoorlog. Door die elastische vezel kon
comfortabele lingerie in rekbare sto en gemaakt worden.
Liesbeth: “Voorheen moest je corseletten aanspannen en
sluiten met rijgkoorden. Dankzij de lycradraad was dat
niet meer nodig. Eerst werd de draad enkel in zware,
stevige materialen verwerkt, maar na verloop van tijd
was er fijne, elastische kant, broderie en tule.”

“Van de Velde koos meteen voor elasticiteit in het design
– al was dat technisch niet de makkelijkste optie – omdat
het op vlak van comfort een voordeel biedt. We wilden
geen oncomfortabele ‘harnassen’ maken.”

OPKOMST VAN LINGERIEMERKEN

“In de jaren zestig ontstonden de eerste échte
lingeriemerken”, licht Liesbeth Van de Velde toe.
“Voorheen was lingerie vooral functioneel, met
stereotiepe designs. Er werden mooie materialen ge-
bruikt, maar de kleuren waren standaard zwart, nude,
wit. Ook Van de Velde was de eerste 50 jaar van z’n
bestaan vooral een functioneel bedrijf, dat
kwaliteitsvolle lingerie maakte voor anderen. Pas daarna
maakten we de omschakeling naar eigen merken, met
meer fashion en stylish creaties.”

foto : Liesbeth Van de Velde

4 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS

“Het aanbod in kleine maten wil de vrouw met een VAN DE VELDE-ICONEN in een feestelijke make-over
grotere boezem ook”, benadrukt ze. “Voorgevormde
cups, bralettes, … waarom zou het niet mogelijk zijn in VAN DE VELDE VIERT DE 100STE
grotere maten? Naar analogie met Marie Jo L’Aventure VERJAARDAG
lanceerden we in 2010 dan ook PrimaDonna Twist als
submerk bij PrimaDonna. Sommige vrouwen die omwille met feestedities van Marie Jo’s Avero,
van hun grotere cup bij PrimaDonna terechtkwamen, PrimaDonna’s Deauville en A la Folie van
wilden bijvoorbeeld liever een gladde bh met een print. PrimaDonna Twist. Deze populaire, iconische
PrimaDonna Twist speelt in op die vraag.” lingerieseries zitten al jaren in de collectie en
veroverden het hart van heel wat vrouwen met hun
FUTURE-PROOF LINGERIE geweldige pasvorm en mooie looks.

Hoe lingeriedesign in de toekomst zal evolueren? Dat KNIPOOG NAAR CORSETTERIE
is ko edik kijken. Maar Liesbeth Van de Velde durft
na dertig jaar in het lingerievak voorzichtig vooruit te “De pasvorm van Deauville heeft iets magisch. De
blikken. “Er wordt al 20 jaar gesproken over de trend lingerieserie zit al 15 jaar in de collectie: het blijft
‘dessous-dessus’, waarbij lingerie meer zichtbaar wordt een tijdloos design”, verklaart Carole Lambert,
en de grens tussen bovenkleding en lingerie vervaagt. Nu Brand Design Manager van PrimaDonna. “De fit is
pas breekt de trend écht door. Met zichtbare rugdetails, als je favoriete pyjama: o zo comfortabel.”
bh-sluitingen die je ziet bij een rugdecolleté, … De grens
tussen een bikini en bh wordt steeds kleiner. Dat merk je “Het kleurenpalet van de limited edition verwijst
zeker bij het jongere publiek.” naar de oude corsetterie”, zegt Carole Lambert.
“We combineerden classy zwart met de typische
“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat vrouwen aandacht poedertinten uit het verleden, een knipoog naar
zullen blijven hebben voor mooie lingerie. Niet omdat ze hoe Van de Velde ooit begon als korsettenatelier.”
sexy willen zijn voor een partner, maar wél voor zichzelf. Ook A la folie, het eerste stijlicoon van
Mooie, perfect zittende lingerie geeft je een fantastisch PrimaDonna Twist, kreeg broderie in tijdloos zwart
gevoel. Het boost je zelfvertrouwen. En ik denk niet dat en een vintage nudetint. Met de sensuele retrolook
vrouwen ooit het comfort van een uitstekende fit nog zul- en de toppasvorm is het de favoriet van heel wat
len opgeven. Bh’s zullen blijven bestaan als manier om je vrouwen.
eigen lichaam te waarderen.”

“Ik ben er rotsvast van overtuigd “De pasvorm van Deauville foto: limited edition van PrimaDonna’s Deauville,
dat vrouwen aandacht zullen heeft iets magisch. De gefotografeerd in het atelier in Schellebelle
blijven hebben voor mooie
lingerie.” lingerieserie zit al 15 jaar in POPULAIRE DAISY BRA
de collectie: het blijft een
tijdloos design.” Marie Jo viert eveneens de 100ste verjaardag van
het moederbedrijf met een limited edition. En welke
serie is hiervoor meer geschikt dan de razend popu-
laire Avero? Die daisy bra kwam 23 jaar geleden op
de markt en is intussen al in meer dan 45 kleuren
uitgebracht.

“Het geheim achter het succes van Avero? Het is een
T-shirtbh of invisible bh met dat tikje extra”, vertelt
Lieve Vermeire, Brand Design Manager van
Marie Jo. “De speelse ruitjesstof, die oorspronkelijk
uit de badmode komt, en de bloemenbroderie op de
schouderbandjes vielen meteen in de smaak. Avero is
lingerie die heel praktisch en tegelijk verrassend is.”

Voor de feestelijke limited edition verrast Avero met
een modieus XL-bloemenmotief in zwart en brons.
De bloemenbroderie op de schouderbandjes krijgt
door de bronskleurige glans bijna de looks van een
ketting. Een juweel van een lingerieserie, met een
glamoureus korset in de hoofdrol! 100% party proof
en helemaal on-trend.

“Het geheim achter het succes
van Avero? Het is een

T-shirtbh of invisible bh met
dat tikje extra.”

MARIE JO foto : Andres Sarda foto: limited edition van Marie Jo’s Avero, 100 YEARS 5
gefotografeerd in het atelier in Schellebelle
PRIMADONNA
ANDRES SARDA

DECEMBER HISTORY? NEE … HER STORY!
1919
20’s & 30’s
DE PIONIERS
In de roaring twenties groeit de charleston uit tot
dé dansstijl van het moment. Bij die swinging moves
zit het korset in de weg. Enter de step-in chemises,
panty’s en bh’s.

Achiel & Margaretha Van de Velde richten een eigen kor- 40’s & 50’s
settenatelier op in Schellebelle. Margaretha is corsetière
en ademt vakmanschap uit. Achiel is ondernemer en DE BEVRIJDING VAN
een geboren verkoper. De productie is artisanaal en de HET VROUWENLICHAAM
korsetten, merkloze producten met uitstekende pasvorm,
worden op bestelling gemaakt. Na WO II zijn de noden en wensen van
vrouwen grondig veranderd. Bh’s en gaines
winnen aan populariteit. Nieuwe weefsels

zoals lycra maken het mogelijk om
comfortabele producten te ontwerpen.

De zoon en schoonzoon van Achiel en
Margaretha Van de Velde komen in het
bedrijf: William Van de Velde en Raoul
Laureys. Samen met hun echtgenotes Livine
Van der Wee en Gaby Van de Velde breiden
ze het productaanbod uit en moderniseren ze
de productie. Tegelijk blijven ze hameren op
kwaliteit, pasvorm en een goede klantenser-
vice: die sterktes blijven altijd in het DNA van
Van de Velde verweven.

60’s & 70’s 80’s

EMANCIPATIE & INNOVATIE Karel en Herman Van de
Velde, zonen van
De vrouw emancipeert en wil meer comfort. William, en Lucas
Van de Velde zet meteen in op de productie van com- Laureys, zoon van Raoul,
fortabele, functionele en kwaliteitsvolle dameslingerie. komen als derde
Ook worden de eerste merkproducten gelanceerd, generatie aan het roer
zoals Lily of France en het jongere Miss Osay. Dankzij van het familiebedrijf.
die innovatieve aanpassing aan de veranderende markt
én de continue focus op productkwaliteit en de goede 1981
klantenrelaties blijft Van de Velde als een van de weinige
confectiebedrijven overeind in het woelige Vlaanderen Het eigen lingeriemerk,
van toen. Marie Jo, verovert
meteen de harten van
tal van vrouwen met
vernieuwende, creatieve
designs en een
uitstekende pasvorm.

1990

Van de Velde neemt het Duitse lingeriemerk PrimaDonna over
en combineert de eigen expertise en creativiteit met de
vakkennis van PrimaDonna. Het ontketent zo een belangrijke
(r)evolutie in de lingeriewereld: de eerste modieuze
lingeriecollectie voor grote cupmaten.

6 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS

TIJDLIJN VAN 100 JAAR LINGERIE

1997

Van de Velde lanceert Marie Jo L’Aventure: strakke, minimalistische en
luxueuze designs van hoge kwaliteit, met een toppasvorm.
De ‘lingerie pure’ groeit meteen uit tot een groot succes.

In 1997 trekt Van de Velde
ook naar de beurs.

2008 2010 - 2011 2007

Het Spaanse Van de Velde neemt verschillende lingerieketens Met een uitgebreid trainingsprogramma voor de retail-
luxelingeriemerk over: het Britse Rigby & Peller, het Amerikaanse partners, Lingerie Styling, zorgt Van de Velde ervoor
Andres Sarda Intimacy en het Nederlandse Lincherie. dat jij in de paskamer op de allerbeste manier geholpen
versterkt de Van Momenteel heeft het bedrijf 87 eigen multibrand wordt. Zo vertrek je niet enkel met lingerie in de juiste
de Velde-groep. stores wereldwijd. maat, maar ook met de beste pasvorm, kleur en stijl op
jouw maat.
Een belangrijke Van de Velde-innovatie is de
3D-scanspiegel, een tool om de fitting in de 2014
paskamer nóg te verbeteren.
In 2014 kunnen
vrouwen met een
vollere cup eindelijk
ook vol zelfvertrouwen
naar het strand in
PrimaDonna
swimwear.

Meer en meer jonge vrouwen hebben een grotere borst.
De tijd is rijp voor PrimaDonna Twist: jong, trendy en kleurrijk,
met de perfecte fit.

2017 2018 2019

Een goede sportbeha is De Marie Jo Swim-collectie READY FOR THE NEXT CHAPTER
onmisbaar voor vrouwen ziet het licht. De modieuze
met een grotere boezem. looks en vertrouwde fit van Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor Van
PrimaDonna Sport wordt Marie Jo krijgen een nieuwe de Velde: Marleen Vaesen wordt de eerste
enthousiast onthaald. interpretatie in een hippe vrouwelijke CEO én het bedrijf blaast 100
badmodelijn. kaarsjes uit!
MARIE JO
PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS 7

INTERVIEW MET
MARLEEN VAESEN:

“100 jaar succes verwezenlijk je

niet alleen.”

A TRIBUTE TO WOMEN

Van de Velde heeft de vrouw altijd centraal gezet.
Lingerie is een eerbetoon aan vrouwen en geen ver-
leidingsmiddel voor mannen?

“Inderdaad, wij ontwerpen geen lingerie om mannen te
verleiden, maar hebben het totaalaspect voor de vrouw
altijd vooropgesteld: lingerie moet perfect zitten, zodat
vrouwen zich goed voelen. Lingerie is er om jezelf te
verwennen en blij te maken, welke maat je ook hebt.
We proberen alle vrouwen, met alle mogelijke maten te
helpen. Omdat we zo’n grote modecollectie hebben, vindt
elke vrouw zeker de lingerie die bij haar past qua pas-
vorm, look, uitstraling en kleur.”

Welke impact heeft lingerie dan op vrouwen?

“Lingerie heeft een belangrijk psychologisch e ect. Zelf 100 KEER BEDANKT! Lingerie die voldoet aan de verwachtingen van vrou-
ondervind ik dat ook: de juiste lingerie geeft een positieve wen. Die verwachtingen zijn uiteraard geëvolueerd in
kracht, en dat straal je uit. Vaak laat ik de kleur van mijn De 100ste verjaardag wordt vanaf december een jaar de loop van de jaren: van stijf korsettenwerk vroeger
eigen lingerie zelfs a angen van de vergaderingen die lang gevierd. Het is een moment om dankbaar te zijn naar heel modieuze lingerie vandaag. Het bedrijf is altijd
op mijn agenda staan. Als ik sterk in mijn schoenen moet en familie in de bloemetjes te zetten? meegegaan met en vaak zelfs vooruitgegaan op de trends
staan, kies ik voor rode lingerie, een kleur die kracht en zal dat blijven doen.”
uitstraalt.” “Het is een uitgelezen moment om de familie, de échte
entrepreneurs, te bedanken. De oprichters Achiel en “We kennen nu enkele jaren druk op ons zakencijfer,
“Lingerie heeft een belangrijk Margaretha Van de Velde hebben al hun spaargeld in maar de fundamenten van het bedrijf zijn sterk. En als
psychologisch e ect. Zelf de korsettenfabriek geïnvesteerd. Zij hebben de sprong de fundamenten sterk zijn, kan je de veranderingen in de
gewaagd. De volgende generatie - met William, Livine, markt aan. In de jaren 70 wilden de Dolle Mina’s de bh
ondervind ik dat ook: de juiste Raoul en Gaby - heeft de fundamenten van kwaliteit, in brand steken en over de haag gooien. Dat hebben we
lingerie geeft een positieve klantenbinding en service gelegd. De derde generatie overleefd. Nu worden vrouwen misschien veeleisender,
kracht, en dat straal je uit.“ bouwde hierop verder, met als resultaat dat deze funda- verandert hun shopgedrag en beleven ze hun vrouw-zijn
mentele principes als het ware verankerd zitten in het anders. Wij zullen altijd een antwoord blijven brengen
U bent de eerste vrouwelijke CEO in de 100-jarige DNA van het familiebedrijf. Lingerie is bij Van de Velde op hun noden, en we willen vooral een positieve impact
geschiedenis van het bedrijf. Denkt u dat een vrouw zo veel méér dan een stukje stof, er zit een hele filosofie blijven hebben op het leven van vrouwen.”
aan het roer een verschil maakt? aan verbonden.”

“Is het een toegevoegde waarde? Ja. Is het cruciaal? Nee, Welke andere partijen wil u nog graag bedanken?
want de business was 100 jaar heel succesvol zonder
vrouwelijke CEO. Ik was al jaren fan van PrimaDonna, “100 jaar succes verwezenlijk je niet alleen. Eerst en
en ik weet uit persoonlijke ervaring wat het verschil is vooral wil ik de medewerkers bedanken. Ze hebben zich
wanneer je heel goede lingerie draagt. Dat helpt zeker altijd met hart en ziel ingezet voor het bedrijf. Je voelt die
in discussies over pasvorm en de emoties en gevoelens gedrevenheid en passie bij iedereen, iedere dag opnieuw.
die geslaagde lingerie teweeg kunnen brengen. Ik kan Daarnaast zijn we de retailpartners dankbaar. Zij verko-
meer in detail gaan. Ik kan me goed identificeren met pen onze merken naar waarde en helpen de klanten
de emoties die samengaan met lingerie en ik begrijp om de juiste maat en styling te kiezen, zodat ze kunnen
ook ten volle onze missie: een positief verschil maken genieten van de beste ervaring die onze lingerie te bieden
voor vrouwen. Ik kan me goed inleven in de zelfstandige heeft.”
retailpartners en uit ervaring over het product spreken.
Dat is een troef.” “We bedanken ook onze suppliers. Dankzij de creativiteit
en kwaliteit die zij leveren, kunnen wij zo’n topproduct
Hoe is het om aan het hoofd te staan van een bedrijf creëren. Het zijn producenten en leveranciers waar we al
met zo veel vrouwen, namelijk 85% van de werkne- jaren mee samenwerken. Die continuïteit is belangrijk.”
mers ?
“En ten slotte bedank ik de aandeelhouders, want dankzij
“De verbondenheid tussen vrouwen leeft echt in dit het kapitaal kunnen we als bedrijf investeren in groei.”
bedrijf. Het geeft een extra dimensie: we zetten ons als
vrouwen in voor vrouwen om een positief verschil te KLAAR VOOR DE VOLGENDE
maken voor hen. Maar wat me nog het meest opviel in de 100 JAAR
eerste maanden bij Van de Velde, is het enthousiasme,
de gedrevenheid en de passie van alle medewerkers voor Hoe ziet u de toekomst? Is Van de Velde klaar voor
onze lingerie. Tijdens de vorige sales meeting showden de volgende 100 jaar?
enkele medewerkers de lingerie zélf aan hun collega’s.
Het was een prachtig moment: dat vrouwen zo trots zijn “Ja. De fundamenten blijven dezelfde: wij brengen
op ons product dat ze bereid zijn om de lingerie zelf te premium lingerie van topkwaliteit onder sterke merken.
showen aan het team… Top!”

foto: Marleen Vaesen

8 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS

DE VROUWEN ACHTER DE MERKEN: EEN GESPREK MET BRAND DESIGN MANAGERS LIEVE, CAROLE EN NURIA.

LIEVE VERMEIRE, CAROLE LAMBERT, NURIA SARDA,
Marie Jo PrimaDonna Andres Sarda

Glory days Uniek design Zuiderse touch

“Toen ik na mijn textielstudies in het bedrijf kwam “Na mijn studies modeontwerp begon ik als designer “Andres Sarda is luxelingerie met een ongelofelijke fit
werken midden jaren 90, was er net een heel uitdagende, bij Van de Velde. Ik had meteen een crush op de manier en het allerbeste comfort. We willen vrouwen met onze
boeiende periode aan de gang. Het waren de glorie- van werken in dit bedrijf. De sterke band tussen het designs een psychologische boost geven: the power to do
jaren van Marie Jo, er was de lancering van het strakke, ontwerpteam en het stikatelier is uniek. Ik hou van die great things. De mediterraanse flair is kenmerkend voor
grafische zusje Marie Jo L’Aventure, en de modieuze ambachtelijke werkwijze. Hier is het ontwerpproces heel ons merk.”
make-over van PrimaDonna. Ik kwam meteen terecht in concreet. Een design wordt meteen uitgetest en gemaakt
het creatieve nest, het hart van Van de Velde. Die begin- in het eigen atelier.” Unieke vader-dochter relatie
jaren waarbij ik samenwerkte met Karel Van de Velde en
Liesbeth Van de Velde, toen hoofd Quality en Fit, waren Fashion, baby! “Mijn vader zag zijn designs als een viering van de vrou-
voor mij dé basis waarop ik de jaren nadien kon verder welijkheid. Hij laat een ongelofelijke legacy na, die altijd
bouwen.” “Samen met Liesbeth Van de Velde, de toenmalige Brand springlevend zal blijven – ook in mijn ontwerpen. We
Design Manager van PrimaDonna, nam ik me voor om werkten heel nauw samen, een band die ik zal koesteren.”
Verrassend en vernieuwend design PrimaDonna op de kaart te zetten als modieus lingerie-
merk voor vrouwen met een grotere cupmaat. Het was On the catwalk
“De kracht van Marie Jo? Die schuilt in de eerste plaats op dat moment het lingeriemerk dat winkeliers vooral in
in het visuele aspect: de verrassende looks. Van bij de de lades verstopten. Wij wilden er een merk van maken “In de jaren tachtig exploreerden we de internationale
start van het merk in 1981 koos Karel Van de Velde voor waar ze trots op zijn: dat in de etalage mag prijken. En markt. We wilden uitgroeien tot een internationaal
een lingeriecollectie met een uniek en vernieuwend dat is gelukt.” lingeriebedrijf en trokken naar Frankrijk, Duitsland,
karakter. De atypische materialen, ongeziene combina- België en Italië. In 1996 begonnen we met onze eigen
ties en modieuze looks staan centraal in het design. En Modieus én comfortabel modeshows. De eerste modeshow was tijdens de Bar-
er worden geen compromissen gesloten op het vlak van celona Fashion Week, waar eigenlijk enkel prêt-à-porter
pasvorm. Kwaliteit en fit zitten in het DNA van het merk “De grootste uitdaging bij PrimaDonna is de technische geshowd werd. Wij waren het eerste lingeriemerk op
verweven.” kant. We proberen om de trends die we zien bij de de catwalk. Tot vandaag blijven de modeshows heel
kleinere cupmaten te vertalen naar grotere cups. De belangrijk voor ons merk. Zij vormen een platform voor
Fashion & fit hippe bralette is een goed voorbeeld. Als je die pasvorm onze creativiteit. We tonen dat lingerie even creatief is
letterlijk vertaalt naar de grotere maten, werkt het niet. of kan zijn als prêt-à-porter. Voorheen werd lingerie niet
“Marie Jo heeft in al die jaren een trouwe schare van We combineren de look van de bralette met de sup- beschouwd als mode. Bij Andres Sarda is lingerie wél
fans opgebouwd. Vrouwen vallen in eerste instantie port van een beugelbh. We willen een trendy look, maar mode.”
voor de mooie looks van Marie Jo, maar raken helemaal sluiten geen compromissen op het vlak van steun en
overtuigd in de paskamer. Uit de toppasvorm groeit de comfort.” Van de Velde x Andres Sarda: een mooi huwelijk
loyaliteit. Het visuele, verrassende aspect is de eerste
aantrekkingskracht, maar de goede fit is de intrinsieke Succesfactoren van PrimaDonna “In 2008 werd Andres Sarda overgenomen door Van de
sterkte van het merk.” Velde. Het veranderde onze manier van werken, maar
“De combinatie van de beste steun en topcomfort met tegelijk behielden we onze persoonlijkheid en de kracht
fashionable looks: dat is PrimaDonna in een notendop. van het merk. Je kunt het zien als een goed huwelijk.”
PrimaDonna is bovendien heel authentiek en eerlijk als
merk: we doen geen valse beloftes.”

MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS 9

DE VELE GEZICHTEN EN UNIEKE VERHALEN ACHTER VAN DE VELDE

ANNICK VEECKMAN, KATHLEEN VAN DEN ABBEELE, MARTINE DEWILDE, JONATHAN DE WOLF,
Afdeling nazicht Kwaliteitscontrole Patroonmaakster Marie Jo Technieker
39 jaar dienst 42 jaar dienst 32 jaar dienst 5 jaar dienst, en
NANCY DE BRUYCKER,
Verzending
20 jaar dienst

“Mijnheer William kwam soms rond “Vroeger noemden ze Van de Velde in de “Wat ik in al die jaren het meest koester, is het “We werken in dezelfde ploeg, dus
in Schellebelle als er veel werk was om volksmond weleens lachend ’t centieme- familiegevoel dat in het bedrijf heerst. De betrok- iedereen had wel door dat er iets
te vragen of we overuren wilden doen. kesfabriek, omdat wij per aantal gestikte kenheid van de familie was altijd groot. Mijn- bloeide. Toen we uiteindelijk na
Ik zei dan op voorhand tegen de col- stukken vergoed werden met centiemen. heer William kwam mee kijken in de paskamer, 4 jaar een koppel werden, hebben
lega’s: ‘p f, ik heb geen goesting om Wie harder kon werken, had een hoger vergeleek z’n eigen patronen soms zelfs met die we dat nog een maand lang stilge-
zaterdagmorgen te komen, want ik ga uit loon!” van mij, om dan op te merken dat er toch wel 2 houden voor de collega’s. Daarna
vanavond!’. Tot mijnheer William vroeg: millimeter verschil was. Dan zei hij: ‘Martine, die hebben we het o cieel gezegd
‘Annick, zou jij willen komen zaterdag?’ zou ik er toch nog af doen!’ (lacht) Die gedreven- tijdens de pauze. De collega’s rea-
En dan zei ik: ‘Jaaa!’, tot grote hilariteit heid en nauwgezetheid hebben er ongetwijfeld geerden opgelucht en enthousiast:
van mijn collega’s!” voor gezorgd dat het familiebedrijf zo succesvol ‘Eindelijk!’ Wie weet, komt er ooit
geworden is.” een mooi trouwfeest in het atrium
in Schellebelle!”

TANIA SAEYS,
Pasdame
30 jaar dienst

SUZANNE HAGEN, “De eerste keer dat ik in de paskamer LUCIA VERMEULEN, MARCUS HEITMANN,
Styling Trainer Nederland stond, voelde ik wel wat schroom. Patroonmaakster voor PrimaDonna en Sales Representative Duitsland
32 jaar dienst Maar dat was snel voorbij, omdat ik PrimaDonna Twist 12 jaar dienst
merkte hoe professioneel alles ver- 36 jaar dienst
“Het allermooiste aan mijn job is dat ik loopt. Het geeft me als pasdame een “Het meest magische moment is
als vrouw andere vrouwen kan helpen om goed gevoel dat ik het designteam “Patronen maken is een proces van trial & error. voor mij de start van een nieuw
zich prettiger en zelfverzekerder te voelen vooruithelp bij de creatie van mooie Je mag geen schrik hebben om opnieuw te begin- seizoen, tijdens de Brand Inspira-
in lingerie én in hun leven. Lingerie kan lingerie die perfect zit. Vorig jaar heb nen. Het belangrijkste deel van mijn job is met m’n tion Days in Schellebelle. Het is
zo veel betekenen. Je ziet vrouwen zo drie ik zelfs meegedaan in de show van ogen kijken in het pashokje: dat is hét moment van altijd opnieuw een verrassing om
centimeter groter worden, wanneer ze de PrimaDonna: we toonden met enkele de waarheid. Als ik tijdens een passessie de schaar te zien wat er gecreëerd is. Ik doe
paskamer verlaten met hun nieuwe setje.” collega’s de nieuwe collectie aan de zet in een nieuw model, leidt dat soms tot ver- er tonnen inspiratie op. Een echte
anderen in het bedrijf. Op een podium schrikte blikken of gelach bij de pasdames. Maar energieboost! Dat Van de Velde
VICENÇ GUAL VIVAS, staan in lingerie: vroeger zou ik het ik wil élk patroon helemaal doorgronden. Daarom een familiebedrijf is, voel je in elke
Marketing Andres Sarda, nooit gedurfd hebben. Nu bezorgde het knip ik de prototypes soms open, dan zie ik ook vezel van het bedrijf: er is een grote
25 jaar dienst applaus na de show me kippenvel.” wat de stof aan de binnenkant doet.” betrokkenheid. En dat helpt ook mij
om succesvol en authentiek te zijn in
“Een mooie herinnering én persoonlijk mijn job.”
hoogtepunt was toen ik voor het eerst de
leiding kreeg over de fotoshoot voor de
Andres Sarda-catalogus. Dat moment gaf
me een adrenalinekick. Je werkt hard om het
allerbeste team samen te stellen, de mooiste
look te creëren en als het resultaat er dan
heel geslaagd uitziet… Super!”

10 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS

IT RUNS
INTHEFAMILY

foto v.l.n.r.: Chantal, Rita en Anja

Al 29 jaar werken de zussen Chantal en Anja
Vanhoesen in het atelier van Van de Velde. En ook
hun mama, Rita De Munck, was in de jaren zestig
enkele jaren aan het werk als stikster bij het
familiebedrijf.

Herman Van de Velde en dochter Lien vertellen over foto: Herman en Lien Van de Velde Rita: “Van 1960 tot 1965 werkte ik bij Van de Velde. Het
de unieke samenwerking in een familiebedrijf: was een mooie tijd: we hadden een goede band, vrouwen
van mijn vader geleerd heb: je begint onderaan de ladder. onder elkaar. Ik stikte er aan verschillende machines in
Lien: “Tijdens mijn eerste werkdag hebben we elkaar niet Zo leer je het product van binnenuit kennen en kan je ge- het atelier. Het was de periode waarin mijnheer William
gezien. Er was een introductiedag voor alle collega’s die op leidelijk aan evolueren in het bedrijf.” én zijn vader en moeder, Achiel en Margaretha, nog actief
hetzelfde moment waren gestart. Ik kreeg dezelfde oplei- waren in het bedrijf. Margaretha ‘kuiste’ de bh’s in het
ding en uitleg als de anderen. Ik had boterhammen mee Een blik op de toekomst atelier: ze sneedt de loshangende stikdraadjes af van de
voor de lunch en ik weet dat ik een beetje zenuwachtig bh’s. Achiel was vertegenwoordiger. We zaten met de
was die eerste dag: bij wie ga ik zitten, wie zijn de Herman: “Mijn wens is dat het bedrijf mooi naar de vol- vrouwen vaak de hele dag te zingen in het atelier.”
collega’s, …? Gelukkig liep dat allemaal heel vlot. Mensen gende generatie kan overgedragen worden. Ik heb zelf iets
namen graag de tijd om uitleg te geven. Het enige moei- heel moois gekregen van mijn ouders. Ik heb het geluk ge- Chantal: “Mama haalde nog vaak herinneringen op aan
lijke dat ik me kan herinneren, is toen ik papa een eerste had dat ik erin kon werken, me kon ontplooien en de lei- Van de Velde. De warme, familiale sfeer in het bedrijf had
mail moest sturen op het werk, met mensen in kopie. Dat ding kon nemen. Ik wil het familiebedrijf mooier afgeven een indruk gemaakt op haar. Toen ik hoorde dat ik bij Van
was behoorlijk raar, want je kan toch niet schrijven ‘Dag aan de volgende generatie en ik zou graag willen dat de de Velde kon starten, belde ik haar natuurlijk meteen op.
papa’. Dus dan begin je de mail met ‘Beste Herman’ en een volgende generatie daar op haar beurt weer iets moois Wanneer mijn zus een tijdje later ook nieuw werk zocht,
heel droge opsomming van de feiten. (lacht)” mee doet.” raadde ik zélf Van de Velde aan.”

Herman: “Wij hebben er als familie altijd erg over ge- Lien: “Ik wil ervoor zorgen dat de dingen die we ontwer- Anja: “We werken intussen beiden 29 jaar in het
waakt dat er geen voorkeursbehandeling was. Doe maar pen binnen vijf jaar nog relevant zijn, een consument heb- naaiatelier. Vroeger was het stikken bandwerk, nu wer-
gewoon zoals de anderen. Low profile. Dat is iets wat ik ben en dat we er trots op kunnen zijn. Ik wil die ambitie ken we telkens één model af. Dat geeft voldoening: als ik
graag waarmaken en daar een actieve, relevante rol in ‘mijn stuk’ nadien in de winkel zie hangen, dan denk ik
spelen.” trots: ‘dat heb ik gemaakt!’. Naast de uren praten we ook
wel veel over het werk. Dan zeggen onze kinderen zelfs:
mama, toch niet weer over lingerie! (lacht)”

VAN DE VELDE’S HOOFDLOCATIES IN DE SPOTLIGHT

foto: Schellebelle foto: Wichelen foto: Barcelona foto: Tunesië

Van de Velde’s hoofdkwartier ligt in De productiesite van Van de Velde ligt Het hoofdkwartier van Andres Sarda De hoofdassemblagesite van Van de
Schellebelle, waar het bedrijf in 1919 in Wichelen en omvat +/- 9 600 m². In bevindt zich in Barcelona, Spanje. Er is Velde ligt in Kondar, Tunesië. Deze pro-
werd opgericht. Op deze locatie bevin- Wichelen gebeurt de ontvangst en de een designteam, stikatelier en een mar- ductie-eenheid werd opgericht in 1995,
den zich de volgende afdelingen: design, kwaliteitscontrole van de grondsto en, en ketingafdeling, met in totaal 26 werk- en stelt 623 mensen te werk.
stikatelier, commercial, marketing, de kwaliteitscontrole van de afgewerkte nemers.
finance, customer service, IT & digital producten. Daarnaast bevindt er zich het
development, HR & corporate support labo, de snijzaal en het distributiecen-
services en operations. In Schellebelle trum. In Wichelen werken 257
werken 287 medewerkers. medewerkers.

Naast deze vier belangrijke locaties heeft Van de Velde een groot internationaal salesnetwerk en een retailnetwerk in Noord-Amerika (USA en Canada), het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, Nederland en Denemarken, alles samen goed voor 388 medewerkers.

MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS 11

LINGERIE ONTCIJFERD: WANT CIJFERS ZEGGEN LANG NIET ALLES, MAAR VERTELLEN EIGENLIJK BEST WEL VEEL.

1 45 94

MILJOEN STUKS ONDERDELEN PERSONEN
werken er in ons designteam & stikatelier,
is de permanente voorraad bij Van de Velde zitten er gemiddeld in één bh het hart van het bedrijf

50 125

DAMES DUIZEND AFGEWERKTE PRODUCTEN
worden er wekelijks gecontroleerd op
kijken de lingerie minutieus na op foutjes kwaliteit met de hand en het blote oog

6 200

MILJOEN STUKS LINGERIE DUIZEND TELEFOONTJES
beantwoordt ons call center jaarlijks
maken wij jaarlijks gemiddeld binnen 17 seconden

18 65 520

MAANDEN LANDEN NIEUWE STIJLEN
verstrijken er tussen het eerste design en de levering waarin Van de Velde actief is maken wij elk jaar voor onze merken
van een nieuwe collectie aan de lingerieboetiek PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda
69
19,3 *
VERSCHILLENDE MATEN
CM tot K-cup ELKE MINUUT
is het verschil tussen het beugellint van gaat er wereldwijd minstens één Avero van
V.u.: Evelyn Verstraeten / Van de Velde NV / Lageweg 4 / 9260 Schellebelle / Belgium PrimaDonna’s Deauville in de kleinste maat (75B) Marie Jo over de toonbank
en die in de grootste maat (100J)

32

STIKBEWEGINGEN
om 1 Marie Jo en PrimaDonna-bh te maken

93

% VAN DE VROUWEN

zou de Deauville-bh aanraden aan een vriendin

12 MARIE JO PRIMADONNA ANDRES SARDA 100 YEARS


Click to View FlipBook Version