Vịnh Thanh Download PDF
  • 15
  • 0
Hồn ru Mộng
Người thương thiên thu
dệt thơ ươm thuyền mộng
giương cánh buồm mơ
ta dìu nàng rẽ sóng
rượu nồng môi ngọt
suốt dọc dòng thiên thai
hồn ru mộng say
vượt thế địa hồng trần.
Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications