Vịnh Thanh Download PDF
  • 15
  • 0
Hạt Lúa
Hạt lúa, vâng..
thỉnh thoảng tôi vẫn mơ làm hạt lúa
và tôi vẫn tin là ngày mai tràn đầy
gió vi vu những nốt nhạc khải hoàn
cho dân tộc,
và cho chính bản thân mình.
Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications